Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger."

Transkript

1 Karup Lufthavn med bemærkninger.

2 * Beløb i kr. Driftindtægter: Passagerafgift Securityafgift Lejeindtægter m.v Handlingsindtægter Udlejning af reklamepladser Andre indtægter Samlede driftsindtægter Driftsudgifter: Drift af terminal og anlæg Løn til medarbejdere Administration Udviklingspulje Leasing Samlede driftsudgifter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Inventar 15% Terminalbygningen 2,5% Bane- og vejanlæg 15% I.L.S.anlæg Investeringer jf. oversigt Samlede afskrivninger Driftsresultat Renteindtægter m.v Renteudgifter - lån Forrentning af andelskapitalen Samlede renter Nettoresultat * pr. 30. november. 1

3 Bemærkninger til budget. Generelt. forslaget for der blev forelagt til 1. behandling i bestyrelsen den 26. september var udarbejdet med den forudsætning at Norwegian fortsatte med 23 ugentlige afgange bortset fra ferieperioder. Imidlertid meddelte Norwegian på et pressemøde 19. september at selskabet havde truffet aftale med flyselskabet Danish Air Transport om at overtage beflyvningen på vegne af Norwegian fra vinterfartplanens ikrafttræden den 27. oktober. Skiftet af flyoperatør betød en udvidelse af antallet af afgange fra 23 ugentlige afgange til 33 afgange ugentligt, men en reduktion af udbudte sæder fra ugentligt til sæder eller en reduktion på ca. 36 %., idet Norwegian anvendte fly med 148 sæder og Danish Air Transport anvender fly med 66 sæder. Det udsendte budgetforslag var derfor uaktuelt på indtægtssiden som følge af ændrede forudsætninger og der blev forelagt forskellige senarier, hvoraf bestyrelsen valgte, at der skulle arbejdes videre med et senarie der forventede afgående passagerer på ruten og firma- /charterpassagerer. Af finansloven for fremgår at lægehelikopteren der p.t har base i Karup skal flyttes til Skive med virkning fra 1. oktober, hvilket betyder at lejemålet for hangar 13 A ophører, ligesom havnekontoret ikke mere holder døgnåbent. Som pris og lønskøn er anvendt skøn fra KL Passagertallet. Der er budgetteret med følgende passagertal: 1. behandling: Rute Firma- /charter I alt behandling Rute Firmacharter I alt Hvorvidt det er muligt at nå et passagertal i på afgående på ruten afhænger bl.a. selskabets prispolitik, idet billige billetter vil tiltrække privatrejsende, medens et højere prisniveau formentligt bedre kan accepteres af erhvervsrejsende. Som det fremgår er passagertallet budgetteret uændret henover overslagsårene hvilket dels har baggrund i at den økonomiske krise stadig mærkes dels at det ikke kan afvises at virksomhedernes rejsevaner er ændret der holdes f. eks. flere videokonferencer-. Endelig er der problemet med gennemcheckning af bagagen i København såfremt der skiftes luftfartselskab. 2

4 Et passagertal på afgående svarer til en belægning på ca.82 %. Oversigt over passager og securityafgifter: Beløb i kr. Passagerafgift Securityafgift I alt Lejeindtægter m.v.. tet er baseret på nuværende lejere. Det forventes at lejen for hangar 13A bortfalder fra 1. oktober når lægehelikopteren flytter. Den manglende lejeindtægt udgør på årsbasis ca kr. Handlingsindtægter. Indtægten omfatter den pris som lufthavnen modtager for passager- og ramphandling af fly. Udlejning af reklamepladser. I forhold til det forventede er kontoen reduceret med kr. til kr., idet indtægten er delvist afhængig af passagerantallet. Andre indtægter. De væsentligste poster på kontoen er deicing med kr. samt refusion af merudgifter på kr. til døgnbemanding af havnekontor i forbindelse med stationeringen af lægehelikopteren Refusionen af døgnbemandingen er i indregnet frem til 1.oktober hvor lægehelikopteren forventes at flytte til Skive. Drift af terminal og anlæg. Udgifterne er budgetteret til kr., hvilket er en reduktion på kr. i forhold til. Reduktionen kan væsentligst henføres til bortfald af gebyrer til Trafikstyrelsen. Kontoen omfatter almindelig vedligeholdelse af bygninger og inventar samt veje m.v. Da der endnu ikke er en afklaring af om Forsvaret overtager ILS- anlægget og dermed vedligeholdelsen er der afsat beløb til vedligeholdelse i hele budgetperioden. Den årlige drift udgør ca. 1.1 mio. kr. Løn til medarbejdere. Lønudgifterne er beregnet til kr. og kr. i overslagsårene. I budgettet for er der i forhold til budgettet for ekstraordinært indregnet kr. til vikarer i forbindelse med barsel. Kontoen er reduceret med lønnen til medarbejdere i forbindelse med ophør af døgnbemanding fra 1. oktober i forbindelse med lægehelikopterens flytning. Den mindre lønudgift er på årsbasis opgjort til ca. 1.5 årsværk svarende til kr. Administration. Kontoen er budgetteret uændret til kr. fra til. Beløbet er uændret i budgetperioden. 3

5 Udviklingspuljen. Beløbet på kr. til markedsføringsaktiviteter er videreført uændret fra. Leasingudgifter. beløbene omfatter ydelserne på indgåede kontrakter vedrørende diverse udstyr. Resultat før afskrivninger. Beløb i kr. Resultat Afskrivninger Afskrivningerne udgør i i alt kr. beregnet efter de sædvanlige principper.. Fra 1. januar nedskrives ikke på terminalbygningen, idet denne er vurderet til at være nedskrevet til realisationsprisen, der er vurderet til 10.0 mio. kr. Driftsresultat efter afskrivninger. Beløb i kr. Resultat Renteindtægter. Det budgetterede beløb kr. er forventet afkast af investeringsfondsbeviser. Nettoresultat. Beløb i kr. Resultat Investeringer. Der er i budgettet for afsat kr. til investeringer, mens der ikke er afsat beløb i overslagsårene -. Beløbet er afsat til følgende: Udarbejdelse af GPS- procedure- supplement for ILS kr. Udskiftning af feje- plæneklipper kr. Vandvogn til drikkevand kr. I alt kr. 4

6 Likviditetsoversigt. Beløb i kr. Nettopåvirkning fra driften Investeringer Beholdning 1. januar Beholdning 31. december Bemærkning: Som det fremgår er lufthavnen likviditetsmæssigt i stand til at honorere de årlige driftsunderskud. Udover den opgjorte likviditet har ejerkredsens kommuner givet garanti for indskud på 5.0 mio. kr. Garantien er gældende i 10 år fra den 1. januar. Konsekvensrettelser af 2. behandling. Bestyrelsen vedtog på sit møde den 17. december, at passagertallet på ruten der lå til grund for budgetforslaget skulle ændres fra afgående til afgående. Firma-/charterpassagerer fastholdes uændret på afgående. Passager- og securityafgifter fastholdes uændrede med 140 kr. pr. afgående passager. Beslutningerne betyder følgende mindreindtægter: Passagerafgifter: passagerer x 90 kr. = kr. Securityafgift: passagerer x 50 kr. = kr. I alt kr. Udover påvirkningen på driftsresultatet betyder beslutningen at likviditeten påvirkes fra at være positiv henover perioden til at være negativ. Det bemærkes, at ejerkredsens tilsagn om garanti for 5 mio.kr. ikke er indregnet i likviditeten. Revideret likviditetsoversigt. Beløb i kr. Nettopåvirkning fra driften Investeringer Beholdning 1.januar Beholdning 31. december

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer 107178-342582 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 27. maj 2014/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014 Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Program Budgetnotater Kommuneaftale. lov og cirk. Indtægtsbudget

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING 1 Oversigt over tekniske ændringer og ønsker 2016 (2017-2019) Samlet til 1. behandling af forslaget Nr. Prio 2016 2017 2018 2019 Bemærkning Tekniske

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere