Projektarbejde. AFL Institutmøde den Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik"

Transkript

1 Projektarbejde AFL Institutmøde den Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

2 Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet organiseres generelt og specifik på AUC Hvad projektvejledning er og hvordan er den forskellig fra den traditionelle underviser

3 Erfaringer fra brug af projektarbejde i studierne Brugen af projektorienteret undervisning kan indfange de studerendes forskellige individuelle behov for læring Skaber studerende der evner fleksibilitet, forandringer og udvikling ansvar for egen læring Denne traditionelle gennemgang af et fags teorier og metoder mindskes, det overlades til de studerende at gå i dybden i det stof som relaterer sig til projekterne Drager praksis ind i uddannelser, som derved tvinger uddannelsesinstitutioner i tættere dialog med praksis Tæt samarbejde mellem kursusudbud og projektet motiverer de studerendes læring af stoffet Skabe læring på et højere niveau end blot at kunne gengive et stof

4 Studieprojektet skal: Krav til studieprojektet opfylde de faglige krav de studerende kan ikke blot skrive hvad de syntes leve op til målet med projektet som angives i studieordningen bruge teoretisk viden og faglige metoder lave en klar og præcis problemformulering (eller problemafgrænsningen) og efterfølgende redegøre for hvordan planlagte aktiviteter vil opfylde de faglige krav og bidrage til at løse problemet uanset resultat skal tage problemformuleringen (projektafgrænsningen) alvorligt, da det er en vigtig fase for projektet, og den er ofte tidskrævende

5 Studieprojektet 1 Projektarbejdet er et engangsforehavende, som er afgrænset i forhold til andre studieaktiviteter Tager udgangspunkt i noget der er sket, sker eller måske vil ske i samfundet. Det er altså ikke kun en tænkt skrivebordsopgave. Derfor kan det give anledning til mange kontakter udenfor undervisningsmiljøet Projektet går på tværs af de etablerede fagområder er tværfaglige De studerende formulerer selv, hvordan de konkret vil leve om til kravene i studieordninge, og de skal aflevere til en fastsat dato og selv planlægge og styre arbejdsprocessen Rummer udover de fag-specifikke elementer mulighed for udvikling af en række almene og personlige kompetencer som samarbejds-, planlægnings-, og styringskompetencer

6 Studieprojektet 2 Medlemmerne af gruppen har alle, og mange, forskellige roller igennem processen Lærerens opgave er ikke at fortælle de studerende, hvad de skal gøre eller hvordan Adskiller sig fra praksis ved at resultatet sjældent skal realiseres. Resultatet er i princippet ligegyldigt!! Det bedømmes ikke på resultatet, men på at de studerende kan dokumentere at de er blevet klogere undervejs, processen Studieprojektet er noget man gennemfører for processens skyld!

7 Organisering af projektarbejdet (I) Optager en vis procentdel af den uddannelsen den kommer altså ikke oveni det eksisterende pensum! færre konfrontationstimer Der tilknyttes en eller flere vejleder til projekterne som de studerende løbende konsulterer om forhold af både faglig, metodisk og social karakter Projekterne evalueres ved afslutningen af vejledere (og oftest en censor)

8 Organisering af projektarbejdet (II) De studerende skal læres at lave projekter og i at arbejde projektorienteret F.eks. Udarbejdelse af problemformulering Projekter kan løses i grupper eller af den enkelte studerende De studerende udarbejder løbende arbejdsblade til vejleder(ne) som denne læser og kommenterer Projektarbejde giver stor fleksibilitet for både de studerende og vejlederen, men stiller samtidig krav om en større selvstændighed fra de studerendes side

9 Projektarbejde på AAU Projektarbejdsformen siden AAU s start i 1975 Halvdelen af studiet pr. semester afvikles som projektarbejde, den anden halvdel som traditionel klasse/hold undervisning Projektarbejdsformer spænder vidt fra opgaveprojekter, hvor problemstillingen er fastlagt på forhånd til projekter hvor de studerende indenfor et tema selv definere problemstilling og udarbejder løsningsforslag En vejleder eller to vejledere pr. projekt Der arbejdes med én på forhånd fastlagt temaramme for projektarbejdet, og det tilstræbes at de fag der undervises i på semesteret indgår i projektet Projekterne eksamineres ved semesteret afslutning, oftest med ekstern censor (bestået eller ikke bestået, eller efter 13-skalaen)

10 Projekttyper på AAU Basis (1 år på studiet): Relativt fastlagt problemstilling som skal løses af de studerende. Almindelige studieprojekter: Problemstillingen for projektet udarbejdes af de studerende under hensynstagen til temaet for semesteret Praktikprojekter: Den studerende er i praktik i en virksomhed og skriver projekt om løsning af et problem i virksomheden Afgangsprojekter: Den studerende formulerer selv problemstillingen og temaet for projektet. Det gode projekt har et teoretisk bidrag. Masterprojekter: Projektet udarbejdes i forhold til løsning af et konkret problem i den studerendes virksomhed. Den studerende analyserer sig selv frem til problemet, laver en løsning og implementerer den (eller laver en plan for implementeringen)

11 Fordele ved projektarbejde udfra et læringsperspektiv (undersøgelse to år efter introduktion af Projektarbejdsformen) De dygtige studerende bliver mindre dygtige og de svagere studerende hjælpes igennem af de dygtige nej tværtimod De svagest sidder og surfer på nettet, de føler, at de er aktive men forholder sig egentlig ikke til det, de skal forholde sig til For de bedste af de studerende er projektorganiseret undervisning betydeligt bedre end docering, men de dårligste halter hele tiden bagefter De væsentligste fordele er knyttet til mulighederne for at arbejde tværfagligt og til udvikling af analytiske og kreative kompetencer De lærer at analysere en problemstilling, før fik de en specifik opgave fra et firma, og gik ikke ind i en analyse af, hvorfor firmaet ville have netop denne løsning De lærer at se tingene i en større sammenhæng, og skal selv søge viden og sætte sig ind i det det lærer de fantastisk meget af. De skal bruge deres fantasi og opfindsomhed

12 Forbehold ved projektarbejde udfra et læringsperspektiv (undersøgelse to år efter introduktion af Projektarbejdsformen) Tiden til klasseundervisning reduceres makant, og gennemgangen af teorien reduceres markant Der er da ting, jeg syntes er positive. De lærer at se tingene fra en højere enhed, men som gammel teknikummand må man spørge sig selv, om de får kurser nok, og umiddelbart vil man nok mene, at de burde have noget mere De skal jo gerne have lært det, de skal have lært. Det er indlysende, at når du arbejder med kurser, bliver din viden mere struktureret

13 Vejlederrollen versus den traditionelle lærer Læreren Projektvejlederen Opgaver Placering af ansvaret for læringen Primære interesse Underviser, giver opgaver, retter, formidler, kontrollerer og vurderer Læreren har ansvaret, og udvælger og demonstrerer det faglige indhold på baggrund af større overblik beslutter hvad der skal læres For produktet der kommer ud af det den studerende har udarbejdet er det godt nok? Rådgiver, diskuterer, stiller spørgsmål som skaber refleksion, undersøger gruppens arbejdsmetoder og diskuterer fremgangsmåder De studerende har ansvaret, det er overladt til dem at træffe valg og have overblikket. Vejlederen er ansvarlig for at være opmærksom på hvad gruppen er i færd med og stille sin erfaring til rådighed Forløbet i projektarbejdet. Ser ikke så meget på selve rapporten men på læringen igennem forløbet I vejledningssituationen vil der være et langt tættere forhold mellem læreren og eleven

14 Erfaringer fra omstillingen fra lærer til projektvejleder Projektvejledning giver anledning til et tættere fagligt samarbejde med de studerende Jeg kan som underviser hente langt flere ressourcer og ny viden hos de studerende end tidligere I starten havde jeg svært ved, ikke at gøre projektet til mig eget De studrende bliver mere krævende jo mere man gør, jo mere kræver de, så jeg skal lære at sige fra Projektvejledning giver anledning til en ny rolle og faglig metodevejledning Underviseren bliver mere konsulent i projektvejledning... Prøver at lade de studerende arbejde selv først, og derefter kommentere og gribe ind, det kan godt være vanskeligt for mig ikke at give dem svarende inden de selv begynder at arbejde med det Man skal vænne sig til ikke altid at have svar, men at man skal hjælpe de studerende til at finde svaret. Projektvejledning er procesvejledning

15 Erfaringer fra omstillingen fra lærer til projektvejleder Projektvejledning kræver vejledning udover sit eget fag Man skal hurtigt kunne sætte sig ind i nye problemstillinger Det er meget hårdere at være vejleder nu, end da man var fag-faglig vejleder. Det er problematisk Projektvejledning kræver også vejledning i gruppesamarbejde Den måde jeg oplever gruppesamarbejdet på, er at hvis det knirker, så er man nødt til at gå ind og hjælpe, men ellers ikke Jeg ved ikke om jeg er godt nok rustet og om jeg kan løse en konflikt i gruppen, men jeg ved noget om at hvis man fornemmer at der er problemer, så skal man tage fat i dem, inden det bliver en åben konflikt Jeg vidste ikke, hvor langt de skulle have lov til at køre, før jeg brød ind. Skal vi styre gruppen eller være konsulenter... Det med gruppekonflikter har jeg det dårligt med, fordi jeg ikke syntes jeg vidste nok om gruppepsykologi til at gå ind og hjælpe de grupper

16 SPØRGSMÅL/ KOMMENTARER

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner 4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner - Ingeniører, lærere, sygeplejesker & pædagoger Forbløffende Praksisser: Interventionsrapport II, III, IV & V Anne Katrine Kamstrup Per Fibæk Laursen Merete

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk CNCL OCCASIONAL PAPER 1.7/2002 ISSN 1602-334X Portefølje Scenario Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk Nina Tange nina@tange.dk CNCL, Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Af: Mette Mandrup, Københavns Universitet Projektet er planlagt og gennemført i forbindelse med kurset Problemorienteret

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

COACHING AF PH.D.-STUDERENDE

COACHING AF PH.D.-STUDERENDE COACHING AF PH.D.-STUDERENDE Resultater fra coachingen I løbet af 2009 deltog 30 ph.d.-studerende i et coaching-forløb med 5 individuelle coaching-sessioner og 3 workshopper. bedre arbejdsrutiner bedre

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Den afsluttende prøve på grundforløbet

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere