Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen Kære Niels Helveg Petersen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) TEL (DIR) ST. KONGENSGADE KØBENHAVN K TEL FAX SEKRETÆR METTI JACOBSEN TEL J.NR Kære Niels Helveg Petersen, SAS-piloters beskatningsforhold Som advokat for en gruppe piloter, ansat i SAS, og bosiddende i Frankrig og Spanien, herunder Mark Jensen, som har rettet henvendelse til dig via den 14. april 2009 med opfølgning 14. og 15. maj 2009 skal jeg herved følge op på den pågældende henvendelse, idet det er min opfattelse, at Folketingets Skatteudvalg i hvert fald i denne relation - ikke er blevet behørigt orienteret om konsekvenserne af Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien. De pågældende overenskomster blev opsagt den 10. juni 2008 til ophør 1. januar 2009, efter at regeringen havde fået bemyndigelse hertil ved L 85 af 20. februar Baggrunden for ønsket om bemyndigelsen og opsigelsen var som bekendt, at de to lande ikke kunne formås til at frafalde beskatningsretten til pensionsudbetalinger fra Danmark. Der var i Folketinget bred enighed om give bemyndigelsen med den givne begrundelse som grundlag, men der var også enighed om, at der overfor eventuelle utilsigtede konsekvenser af opsigelsen skulle tages de fornødne forholdsregler, jf. således udtalelser ved lovforslagets (L 13) 1. behandling den 30. november 2007: Jacob Jensen (V):... Vi mener derfor, at det er rimeligt, som forslaget her lægger op til, at ministeren får en bemyndigelse til at genforhandle overenskomsterne og eventuelt i sidste ende helt opsige overenskomsterne med Frankrig og Spanien. Dog forudsætter det, som det også fremgår af forslaget, at de personer, som i dag er bosiddende i Frankrig og Spanien, ikke kommer i klemme som følge af den ændring, og vi hilser derfor også med tilfredshed, at der er de her overgangsordninger, som netop sikrer en passende mulighed for at kunne tilrette sig efter de nye regler.

2 2 John Dyrby Paulsen (S):... Vi håber, at der med det her lovforslag kan findes en løsning, men vi vil også gerne tilføje, at de mennesker, der kan risikere at komme i klemme i forbindelse med en eventuel opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, er vi selvfølgelig indstillet på at tage hensyn til, og vi vil tage de fornødne forholdsregler, så folk, der har lavet en speciel ordning, planlagt deres liv på en bestemt måde, ikke bliver fanget i, at vi opsiger dobbeltbeskatningsaftalerne. Det er ikke meningen; meningen er, at vi skal lukke den mulighed for en helt urimelig skattebegunstigelse i Danmark, der så efterfølgende ikke bliver til gavn for det danske skattesystem. Mikkel Dencker (DF):... I Dansk Folkeparti har vi heller ingen intentioner om at komme til at ramme eller trække tæppet væk under folk, som allerede har bosat sig i de to lande, og som har handlet i tillid til de eksisterende regler. Derfor ser vi også med tilfredshed på, at der i forhold til det oprindelige lovforslag fra før valget er blevet indsat nogle overgangsregler, som sikrer, at de mennesker, som allerede er taget af sted, ikke får ødelagt den tilværelse, som de ellers har planlagt. Lars Barfoed (KF):... Det, der har bekymret os i Det Konservative Folkeparti i den her sammenhæng, er naturligvis, om vi nu også får sikret, at der ikke er mennesker, der har disponeret i forhold til at bosætte sig i de lande og få pensioner derfra, og som vi stiller urimeligt, når eller hvis aftalerne skal ophæves. Der er det vores umiddelbare opfattelse, at med de modifikationer, der er lagt ind i lovforslaget i form af overgangsregler for dem, der allerede har disponeret, er der taget højde for de indvendinger, vi har fået, og de problemer, der er blevet rejst over for os, men vi vil naturligvis under udvalgsarbejdet være opmærksomme på, om nogen skulle gøre os opmærksom på problemstillinger, der endnu ikke er taget højde for, for så må vi naturligvis diskutere det under udvalgsarbejdet. Niels Helveg Petersen (RV):... De bebudede ændringsforslag, der skal sikre, at der ikke er nogen, der kommer i klemme i overgangsperioden, ser fornuftige ud. De må selvfølgelig underkastes en vurdering i udvalget, men umiddelbart ser det ud, som om man har fundet en god løsning på overgangsproblemerne. Under udvalgsbehandlingen af L 13 (eller L 26) i Skatteudvalget forelå ingen spørgsmål

3 3 til behandlingen af personer, hjemmehørende i Frankrig og Spanien, der kunne henlede skatteudvalgets opmærksomhed på den særlige problemstilling, som var gældende for flyvende personel i SAS, der i henhold til gældende overenskomster og praksis var fritaget for betaling af skat til Danmark og havde været det, så længe dobbeltbeskatningsoverenskomsten og SAS har eksisteret. Bemyndigelsesloven blev vedtaget den 22. januar 2008 og opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne skete den 10. juni. Som følge af nogle utilsigtede konsekvenser af opsigelsen fremsatte skatteministeren den 4. februar 2009 forslag til ændring af bemyndigelsesloven, og i forbindelse med udvalgsbehandling af dette forslag, fremkom til skatteudvalget fra advokat Tommy V. Christiansen en skrivelse, der bl. a. nævnede følgende: Det er familier, som ikke har haft nogen mulighed for at indrette deres tilværelse efter disse regler. For eksempel angår det personer i arbejde, som før loven har boet i Frankrig, er fransk gift, har børn i franske skoler, og i årevis alene har betalt skat i Frankrig, men som har indtægter fra en dansk arbejdsgiver, der ikke er en offentlig myndighed. De bliver ikke hjulpet ved det foreliggende forslag, og ej heller ved de regler, som det franske skattevæsen er ved at indføre for at hjælpe på nogle af konsekvenserne ved den dobbelte skattemulighed af samme indtægter. og hvor følgende eksempel (blandt mange andre) var nævnt: Jeg har boet i Frankrig i 20 år, er fransk gift og har børn, som går i fransk skole. Vi har hus her, vi er franske skatteborgere og betaler fransk skat. De nye regler oplyses at medføre, at vi fremover skal betale dansk skat af min indtægt, fordi den udbetales af SAS i Danmark. Det betyder næsten en halvering af min arbejdsindtægt, for på grund af mine forsørgerforhold for børn er min franske skat relativ lav efter fransk ret. Vores tilværelse bliver helt kuldkastet af disse for os ganske uforståelige ændringer. Vi har aldrig påført den danske stat nogen udgift og aldrig haft noget fradrag for mine pensionsopsparinger, som vi også forstår vil blive ramt af de nye regler. Og vi har ikke haft den mindste chance for at ændre vores tilværelse før den nye danske lov blev fremsat eller vedtaget.

4 4 Skatteministeren afviser advokat Tommy V. Christiansen henvendelse på dette punkt med ordene: I skrivelsen kritiseres generelt, at overgangsreglerne ikke omfatter personer, som i årevis har været hjemmehørende og arbejdet i Frankrig, og som ikke har haft fradrag ved dansk beskatning for indbetalinger til en dansk pensionsordning som led i ansættelsesforholdet. En dansk beskatning af den fremtidige pension vil derfor ligge uden for lovens formål. I skrivelsen nævnes nogle konkrete tilfælde. Disse eksempler viser ikke noget nyt i forhold til, hvad der kom frem under Folketingets behandling af lovforslaget om bemyndigelse til opsigelse. og går herefter videre med at argumentere for beskatningen af pensioner. Således som såvel Folketingets forhandlinger og Skatteudvalget behandling er gengivet, synes dette udsagn om - at der ikke er noget nyt - ikke korrekt. Ved samråd er skatteministeren blevet anmodet om en uddybning af begrundelserne for, hvorfor ministeren ikke finder anledning til at imødekomme forslagene om en ændring af overgangsreglerne men skatteministeren kommer ikke i sit talepapir ind på andre konsekvenser end de konsekvenser, der er påvist i relation til pensionsudbetalinger. Således som jeg har forstået og gengivet forløbet af vedtagelsen af såvel bemyndigelsesloven som de senere ændringer, er det min opfattelse, at skatteministeren ikke loyalt har meddelt Skatteudvalget, hvilke konsekvenser opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne vil få og nu har fået. Det må og bør være magtpåliggende for Skatteudvalget og Folketinget at få rettet op herpå, således at de SAS-ansatte, der i årevis har været bosat i Frankrig og Spanien, som har deres familier der, børn født der, børn i skole, og typisk er gift med ikke danske eller svenske personer, og som alle haft dansk skattefritagelse for deres løn i SAS - typisk mellem år - for nogle omkring 20 år, fortsat kan regne med den beskatning, som er gældende i det land, hvor de har indrettet og lever deres liv. Ved ophøret af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne pr. 1. januar 2009 har de pågældende fået meddelelse om, at de som følge af ophævelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne beskattes efter interne danske skatteregler, og at de (efter SKAT s opfattelse) i hen-

5 5 hold til kildeskatteloven er begrænset skattepligtige af den løn, de tjener i SAS. De pågældende har organiseret deres liv og økonomi efter de forhold, der er gældende i disse lande, og med den beskatning, og typisk har familierne kun den indkomst, der hidrører fra indtjeningen i SAS. Når hertil kommer, at de pågældende indkomster efter de nugældende regler i Frankrig ligeledes beskattes dèr, er situation for de ramte helt uoverskuelig. Jeg anmoder derfor om, at Skatteudvalget, så snart dette er muligt, søger en afklaring på de problemer, der er velfærdstruende for de SAS-ansatte, der er bosiddende i Frankrig og Spanien. Med venlig hilsen Hanne Magnussen

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg 22.2. 2009 Christiansborg København

Folketingets Skatteudvalg 22.2. 2009 Christiansborg København Skatteudvalget L 125 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Folketingets Skatteudvalg 22.2. 2009 Christiansborg København Spørgsmål og kommentarer til lovforslag L 125. De af mig nedenfor rejste spørgsmål og kommentarer

Læs mere

57. møde. Torsdag den 25. februar 2010 (D) 1

57. møde. Torsdag den 25. februar 2010 (D) 1 Torsdag den 25. februar 2010 (D) 1 57. møde Torsdag den 25. februar 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Hans Kristian

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold December 2012 Den nye danske skatteminister, Holger K. Nielsen, afviser at indlede forhandling med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Konflikten

Læs mere

Veterankøretøjer i Folketinget

Veterankøretøjer i Folketinget Nyhedsbrev nr. 4 2010 fra Motorhistorisk Samråd til medlemsklubberne Veterankøretøjer i Folketinget. Som I sikkert har læst i vores meddelelse til jer tidligere på måneden, har der i Folketinget den 13.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)).

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)). Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1 54. møde Torsdag den 10. februar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til finansministeren om EU-styring af økonomien.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling.

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. ORIENTERING om franske forhold Marts 2014 Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. Det har hidtil været et grundlæggende princip

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

69. møde. Tirsdag den 17. april 2012 (D) 1

69. møde. Tirsdag den 17. april 2012 (D) 1 Tirsdag den 17. april 2012 (D) 1 69. møde Tirsdag den 17. april 2012 kl. 12.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til fødevareministeren om behandling af dyr. Af Dennis

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2013 Opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar

Læs mere

24. møde. Torsdag den 22. november 2012 (D) 1

24. møde. Torsdag den 22. november 2012 (D) 1 Torsdag den 22. november 2012 (D) 1 24. møde Torsdag den 22. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven.

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

28. møde. Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1

28. møde. Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1 Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1 28. møde Tirsdag den 8. december 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 18: Forespørgsel til integrationsministeren om moskeer. Af Martin

Læs mere

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Focus On Non-Deductible Pension Schemes A Neglected Field Within Tax Law af HELLE V. RASMUSSEN I afhandlingen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 42. møde Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger

Læs mere