Din brugermanual HARMAN KARDON HD 755

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual HARMAN KARDON HD 755"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: 1 - Et tal i en firkant henviser til en funktion på forsiden. 755 er udviklet med særlig vægt på pålidelighed, høj lydkvalitet og let betjening. Du bør tage dig tid til at læse denne brugsvejledning for at blive fortrolig med alle funktioner. Det kan betale i længden at bruge lidt tid på det nu for at sikre mange års musikglæde. Spørgsmål om ibrugtagning og daglig betjening af HD 755 henvises til din autoriserede Harman Kardon forhandler, som står klar til at hjælpe. Beskrivelse og funktioner I Digitaludgang for tilslutning til ekstern digital-til-analog konverter I Sofistikeret programmering for automatisk afspilning af numre i programmeret eller vilkårlig rækkefølge. I Intro-søgning afspiller lidt fra starten af hvert nummer, så du hurtigt kan finde dine yndlingsnumre. I 1) dekodning for bedre lyd fra alle CD'er, både med og uden HDCD kodning. Når en CD med HDCD kodning afspilles, sikrer HDCD flere detaljer og renere lyd end fra almindelige CD'er. I Fuld kompatibilitet med færdigkodet indspillelig CD-R og genindspillelig CD-RW uden problemer. CLASS 1 LASER PRODUCT ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ÅBEN IKKE APPARATET BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGEN BETJENINGSFUNKTIONER. HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET, SKAL DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED Symbolet i en trekant er beregnet til at advare brugeren om uisolerede strømførende kredsløb inde i apparatet. Symbolet med et udråbstegn i en trekant skal advare brugeren om, at der er vigtige forholdsregler med at åbne apparatet i den medfølgende literatur. 1), HDCD, High Definition Compatible Digital and Pacific MicrosonicsTM are either registered trademarks or trademarks of Pacific Microsonies, inc., in the United States and/or other countries. HDCD System manufactured under license from Pacific Microsonics, Inc. ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT. INTRODUKTION 3 Informationer Vigtige sikkerhedsinformationer Kontrollér lysnetspænding Din Harman Kardon HD 755 må kun tilsluttes 230 Volt AC. Tilslutning til anden lysnetspænding kan udgøre elektrisk fare og brandfare og kan skade apparatet. Hvis du er i tvivl om lysnetsforhold omkring din HD 755 eller i dit boligområde, kontakt forhandleren inden du tilslutter CD-afspilleren. Brug ikke forlængerledning Vi fraråder brug af forlængerledning med dette apparat. Som ved alle el-apparater, bør ledningen ikke ligge under gulvtæpper eller tunge genstande. Slidte ledninger bør straks udskiftes med ledning af samme kvalitet som den originale. Ryk ikke i netledningen Når forbindelsen til vægkontakt skal afbrydes, træk i stikket, aldrig i ledningen. Hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid, bør stikket trækkes ud ved kontakten. Kabinettet må ikke åbnes Fjern aldrig svøbet. Det kan medføre risiko for stød. Garanti bortfalder ved ethvert uautoriseret indgreb. Ved indtrængen af vand eller metalgenstande, skal apparatet straks slukkes ved stikkontakten. Kontakt din forhandler. ADVARSEL: HD 755 benytter laserstråle. Undgå direkte stråling fra laseren: fjern aldrig svøbet og afbryd aldrig de sikkerhedsforanstaltninger som er til din beskyttelse. SE ALDRIG LIGE IND I LASERSTRÅLEN. For korrekt anvendelse af dette apparat, bør brugsvejledningen læses grundigt og opbevares til fremtidig brug. Hvis der opstår behov for service, kontakt din autoriserede Harman Kardon forhandler. Service bør altid overlades til kvalificeret tekniker. Placering I For optimal ydelse uden sikkerhedsrisiko, skal HD 755 placeres på et fast, vandret underlag. Ved placering på hylde, skal man sikre at hylden kan klare vægten. I Der skal være god plads til udluftning omkring produktet. Hvis det placeres i lukket skab eller lignende, skal der være tilstrækkelig luftbevægelse. I HD 755 må ikke placeres på blødt underlag som gulvtæppe. I HD 755 bør ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer, direkte sollys eller varmeapparater. I HD 755 bør ikke udsættes for fugt. Rengøring HD 755 rengøres med en ren, blød, tør klud. Kraftigere snavs fjernes med en ren, blød klud fugt let med sæbevand, efterfulgt af en ny klud fugtet let med rent vand. Til sidst tørres med en ny, ren klud. Brug ALDRIG benzin, fortynder, sprit eller andre kraftige rensemidler. Brug ikke midler med slibemiddel. Det kan spolere finishen på metaldele. Brug aldrig insektspray i nærheden af apparatet. Flytning Inden apparatet flyttes, skal alle tilslutninger fjernes og lysnetstikket trækkes ud. Udpakning Emballagen og pakkematerialerne er nøje beregnet til at beskytte HD 755 mod stød og rystelser. De bør opbevares et tørt sted for eventuel fremtidig transport. Emballagen kan foldes sammen for at spare plads. Eventuel tape skæres op og hæfteklemmer fjernes forsigtigt, hvorefter kassen kan foldes fladt. Pakkematerialer bør opbevares i lukket plastpose. Hvis emballagen ikke ønskes opbevaret, er der tale om genbrugsmaterialer, der, af hensyn til miljøet, bør afleveres til genbrug. 4 INFORMATIONER Funktioner på forsiden ^3 % 9! ) Forrige/Næste Nummer 8 Program 9 Intro Søgning ) Afspilning i vilkårlig rækkefølge! Hovedtelefonregulering $ 6 7 Power Tænd/Standby Power LED Remoteføler Afspilning/Pause Stop Søgning # Hovedtelefontilslutning $ Åbn/Luk % Info Display ^ HDCD Indikator 1 Power Tænd/Standby: Tryk for at tænde. Power LED 2 omkring kontakten lyser blåt. Afspilleren kan også tændes ved tryk på en hvilken somhelst knap på forsiden eller på fjernbetjeningen. Tryk Power 1 2 Power LED: Når HD 755 er tændt, lyser LED'en blåt. Når HD 755 er i Standby efter tryk på Power 1 på forsiden eller Off 0 på fjernbetjeningen, viser displayet STANDBY et øjeblik hvorefter LED'en lyser gult som tegn på at apparatet stadig tilsluttet lysnettet og klar til at tænde. 3 Remoteføler: Føleren bag ruden opfanger signaler fra fjernbetjening. Der skal være fri bane mellem fjernbetjening og føler. 4 Afspilning: Tryk Play for at påbegynde afspilning.

3 Hvis skuffen er åben, lukkes den automatisk.tryk for kortvarig afbrydelse. Nyt tryk fortsætter afspilning fra samme sted på CD'en. 5 Stop: Tryk for at afbryde afspilning. Ved programmering, tryk for at afbryde programmering (se side 13). 6 Søgning: Tryk for hurtigsøgning frem -- eller tilbage, for at finde et bestemt sted i et nummer. Tasten holdes nede i mindst tre sekunder for hurtigere søgning (se side 12). 7 Forrige/næste nummer: Tryk Skip fl for st skifte til næste nummer. tryk Skip fi for at skifte til forrige nummer (se side 12). 8 Program: Tryk for at programmere numre der skal afspilles i bestemt rækkefølge. (Se side 13). 9 Intro Søgning: Tryk Intro for at høre de første 10 sekunder af hvert nummer. tryk igen for at vende tilbage til normal afspilning. (Se side 12). ) Random: tryk for at afspille alle numre i vilkårlig rækkefølge. (Se side 10).! Repeat: Tryk een gang for at gentage nummeret der spiller. tryk igen for at gentage alle numre på CD'en. (Se side Hovedtelefonregulering: Skru op eller ned for niveauet i hovedtelefoner tilsluttet hovedtelefonbøsningen #. Justering af niveauet her påvirker ikke lyden fra højttalerne. # Hovedtelefontilslutning: Hovedtelefoner tilsluttes her. $ Åbn/Luk: Tryk på Open/Close åbner eller lukker CD-skuffen. Tryk på Play 4 j eller et let tryk på skuffen kan også lukke skuffen. Vi fraråder manuel lukning, da det kan være årsag til mekaniske skader. % Info Display: Oplyser om den aktuelle status af HD 755. ^ HDCD Indikator: Lyser automatisk når en CD med HDCD kodning afspilles. Du skal ikke andet end nyde lyden. (Se side 10.) Vigtigt: Når HD 755 er i Standby, kan den tændes ved tryk på enhver tast på forsiden. Når Play 4 9 på forsiden eller fjernbetjeningen trykkes, tændes HD 755 automatisk og afspiller CD'en i skuffen. FUNKTIONER PÅ FORSIDEN 5 Tilslutninger på bagsiden TM Coax digitaludgang TM Analogudgange med fast niveau Coax digitaludgang: Tilsluttes coax digitalindgang på ekstern digital-til-analog konverter for direkte adgang til digitalsignalet fra HD 755. Må ALDRIG tilsluttes almindelige analogindgange. TM Analogudgange med fast niveau: Tilsluttes tilsvarende indgange på receiver, integreret forstærker eller forforstærker. Remote ind Remote ud Remote ind: Remote Out fra et kompatibelt Harman Kardon produkt kan tilsluttes her. Det gør det muligt at fjernbetjene HD 755, selv om forsidens remoteføler 3 er blokeret. Kan også bruges med specielle, eksterne kontrolsystemer. Lysnetledning Remote ud: Kan tilsluttes Remote Ind på et kompatibelt fjernbetjent Harman Kardon produkt, så signaler til det andet apparat sendes via HD 755 remoteføleren. Lysnetledning: Tilsluttes stikkontakt. Hvis kontakten har afbryder, skal den være tændt. 6 Tilslutninger på bagsiden Fjernbetjening 0 Standby 1 Tænd 2 Taltaster 3 Programmering 4 Slet 5 Gentag 1 nr./alle nre. 6 Gentag et afsnit 7 Forrige/Næste nummer 8 Søgning 9 Afspilning A Stop B Pause C Vilkårlig rækkefølge D Tid E Check F Åbn/Luk G Display POWER DISPLAY q F OFF ON b a TRACK NO A >B REPEAT g f m n E l d j k RANDOM c CLEAR + CHECK + TIME + + SEARCH + PROGRAM + e + + SKIP + + i h HD 755 FJERNBETJENING 7 Fjernbetjening 0 Standby: Tryk Off for at sætte HD 755 i Standby. 1 Tænd: Tryk for at tænde HD 755. Kan kun bruges når HD 755 er tilsluttet lysnet og Power LED 2 lyser gult. (Se side 11.) Kan også tændes ved tryk på enhver knap på forsiden eller på fjernbetjeningen. 2 Taltaster: Bruges til direkte søgning af et bestemt nummer. Afspiingen, kan en ekstern IR modtager købes separat. IR modtageren tilsluttes Remote IR-In på bagsiden. Her kan man også tilslutte ledning fra IR Out på andet kompatibelt Harman Kardon produkt eller et kompatibelt IR systemfjernbetjening. HD 755's IR føler kan også bruges til at videresende remotekoder til andre kompatible fjernbetjente produkter. Ledning tilsluttes mellem Remote IR Out og tilsvarende indgang på det andet produkt eller system. Tilslut lysnetledning fra HD 755 til vægkontakt eller til strømudtag på et andet apparat. NB: Ved tilslutning til strømudtag bag på forstærker eller receiver, skal man sikre sig at der er mindst 14 Watt til HD 755, plus den strøm der skal bruges af apparater tilsluttet andre strømudtag. Hvis strømudtaget tænder og slukker sammen med forstærkeren/receiveren, skal den være tændt for at HD 755 kan bruges. IBRUGTAGNING 9 Betjening Ilægning og udtagning af CD For at lægge en CD i skuffen skal HD 755 være tændt, ellers tændes ved tryk på Power 1 på forsiden eller på Power On 1 på fjernbetjeningen. Tryk Åbn/luk $ F. Kontrollér at der ikke er forhindringer foran skuffen. Hvis skuffen mærker forhindringer, stoppes motoren automatisk efter 10 sekunder for at beskytte mekansmen og en ERROR fejlmedling lyser i display. Play 4 9 på forsiden eller på fjernbetjeningen trykkes, tænder HD 755 automatisk og spiller CD'en i skuffen. Læg CD'en i skuffen med den trykte side opad. CD'en skal lægges præcist midt i skuffen. Både 12 cm og 8 cm CD'er kan afspilles. Ved afspilning af en 8 cm CD, skal den lægges præcist i den dertil indrettet fordybning i skuffen. Når CD'en skal tages ud, tryk Open/Close $ F. Skuffen åbner og CD'en kan fjernes. Håndtering af CD plader CD plader bør altid holdes ved kanten, ikke på fladerne. vises i display. lukker og det første nummer afspilles. fl lyser i Infodisplayet %. lyser. Random kan aktiveres mes et nummer spiller. to-cifrede tal, skal begge ciffre tastes inden to sekunder. Åbn/Luk $ F for at lægge en CD i eller skifte CD. lukkes også ved tryk på Play 4 9. forløbne tid vises også (se figur på side 10). Pause 4 B for et kortvarigt stop. Pause symbolet ± vises i displayet som en påmindelse. afbrydes ved tryk på Stop/Clear 5 A. Når Stop er trykt, viser displayet igen antallet af numre og den samlede spilletid.

4 For at fjerne en CD, tryk Open/Close $. Skuffen bør altid lukkes straks som beskyttelse mod støv, røg, o. s.v. Tryk Power 1 på forsiden eller Power Off 0 på fjernbetjeningen for at sætte HD 755 i Standby. Display viser STANDBY et øjeblik og Power LED 2 lyser gult, som tegn på at HD 755 er i Standby, men klar til at tænde ved tryk på Power On på fjernbetjeningen. Hvis skuffen er åben, lukkes den automatisk ved valg af Standby. Det forhindrer støv, røg eller andet i at skade skuffemekanismen. I Standby er strømmen ikke helt afbrudt, men strømforbruget er stærkt reduceret. For at afbryde helt, skal lysnetledningen være tilsluttet en stikkontakt som kan slukkes, f.eks. en kontakt bagpå en forstærker/receiver. Når kontakten tændes, går HD 755 straks i Standby, selv om den var tændt, da strømmen blev afbrudt. Hovedtelefoner Hovedtelefoner kan tilsluttes direkte til bøsningen # på forsiden. Niveauet reguleres med drejeknappen Phones på forsiden. Bemærk at ændringer i niveauet til hovedtelefoner påvirker ikke niveauet fra de normale stereoudgange. Her ligger niveauet fast og styres fra volumenkontrollen på forstærker, receiver eller forforstærker., Afspilning af HDCD HDCD står for High Definition Compatible DigitalTM, en avanceret teknologi som sikrer bedre lyd fra HD 755 med alle CDplader. Når en CD med HDCD spilles (se efter HDCD logo), er HD 755 i stand til at drage fuld fordel af den særlige HDCD kodning. En CD med HDCD kan spilles på alle maskiner, men med HD 755's HDCD kredsløb opnår man en gengivelse med større musikalitet, højere opløsning og den bedst tænkelige lydkvalitet. HDCD processen fjerner effektivt de forvrængningsprodukter der findes i almindelige indspilninger. Der kræves ingen speciel indstilling for at afspille HDCD. En HDCD afspilles ligesom alle andre. HD 755 indstiller sig automatisk til HDCD dekodning. HDCD Indikatoren ^ lyser som tegn på at der afspilles HDCD. HDCD er fuldstændig kompatibel med alle CD'er. Dens særlige digitalfilter og digital-til-analog konvertering giver forbedret lyd også fra lamindelige CD'er. Lysdæmpning i display Hvis man ønsker svagere belysning eller helt slukket display, tryk Display G een gang for halv styrke. Tryk igen for at slukke helt. Tryk igen for fuld styrke. Tidsfunktioner Man kan vælge mellem forskellige måder at vise tiden på i forbindelse med CD-afspilning. Ved normal brug vises CD'ens samlede spilletid når CD'en lægges i. Under afspilning vises den forløbne på nummeret der spiller. Ved nummerskift, nulstilles tidsdisplay og viser den tid der er gået ved det nye nummer. For at se nummerets resterende tid, tryk Time D på fjernbetjeningen een gang. Displayet viser nu nummerets resterende tid og en streg "" foran tiden markerer den valgte tidsfunktion. For at se CD'ens resterende tid, tryk Time igen. Tiden vises med en streg "-" foran. Når Time trykkes igen, vises igen den forløbne tid på det nummer der spiller. NB: Ved programmeret afspilning (se side 13), kan alle tidsfunktioner undtagen CD's samlede tid bruges. BETJENING 11 Søgefunktioner Søgning For hurtigsøgning med lyd, bruges Search 6 8. Tryk Search -- for at søge fremad. Tryk Search, for at søge tilbage. Hvis tasten holdes nede i tre sekunder tre-dobles søgehastigheden. Når det ønskede sted er fundet, slippes tasten. Normal afspilning fortsætter. Forrige/Næste Nummer For at skifte nummer under afspilning, tryk een af Skip tasterne 7 7. Hvert tryk på Skip fl skifter til næste nummer. Hvert tryk på fi skifter til forrige nummer. (hvis der er gået mere end sekund af det aktuelle nummer). Tryk flere gange for hurtigere skift. Hvis en af tasterne holdes nede, kører man hurtigt gennem numrene. Skip kan bruges både under afspilning og under stop. Ved stop, bruges Skip til at finde det første nummer der skal afspilles. Tryk Play 4 9 for at påbegynde afspilning. Hvis Skip bruges under afspilning (som beskrevet ovenfor), slukkes lyden mens det nye nummer søges. Afspilning geoptages når tasten slippes. Hvis Skip trykkes under programmeret afspilning (se side 13), skiftes mellem de programmerede numre. Intro-søgning Med Intro-søgning kan man søge et bestemt nummer ved at høre de første ti sekunder af hvert nummer efter det aktuelle nummer. Når Intro 9 trykkes, afspilles 10 sekunder af et nummer, hvorefter HD 755 springer til næste nummer. Når man har fundet det nummer som man vil høre, trykkes Intro igen for at vende tilbage til normal afspilning. Når Intro er aktiv, lyser INTRO i Info-displayet % som påmindelse om at funktionen er valgt. 12 SØGEFUNKTIONER Programmering De avancerede programmeringsmuligheder gør det muligt at vælge bestemte numre, afspille dem i bestemt rækkefølge og slette programmerede numre efter at programmet er lavet. Når et program er valgt, tryk Play 4 9 for afspilning. Efter endt afspilning, standser HD 755. Så længe Stop 5 A ikke trykkes igen og så længe PROGRAM indikatoren lyser, så kan man gentage programmet ved at trykke Play 4 9. Et program kan altid redigeres ved eet tryk på Stop 5 A. Hvert tryk på Program 8 3 viser det næste programmerede nummer som vises med faste tal (ikke blinkende som under programmering) Hvis nummeret blinker, så er det ikke programmeret endnu; man kan vælge et nummer med Skip 7 7 eller Taltasterne 2 som beskrevet tidligere og indsætte det i programmet ved tryk på Program 8 3. Tryk Stop 5 A to gange for at vende tilbage til normal afspilning. PROGRAM indikatoren slukker, men programmet bevares i hukommelsen og kan kaldes frem ved tryk på Progam. Men hvis man trykker på Clear 4 (se nedenunder) eller åbner skuffen ved tryk på Åbn/Luk $F, så slettes programmet helt. Slet Program For at slette et enkelt nummer fra programmet, tryk Program 8 3 indtil det ønskede nummer vises i display %. Mens nummeret vises, tryk Clear 4 een gang. Det valgte nummer er nu slettet og erstattes i displayet af næste nummer i programmet. Det nummer kan nu slettes med Clear eller ved tryk på Stop 5 A efterfulgt af tryk på Program 8 3 for at vælge et tidligere nummer i programmet til sletning. Mens HD 755 er standset og P-01 ikke lyser (ellers tryk Stop een gang), men PROGRAM indikatoren stadig lyser (ellers tryk Program 8 3) kan man slette hele programmet ved tryk på Clear 4.

5 Vigtigt: Når man har trykket Program 8 3 (een eller flere gange) og tallet til venstre blinker, er programstrinnummeret der vises til højre i displayet (f. eks. P-08) endnu ikke programmeret. Man skal ikke blive ved med at trykke Program, for så gemmes det valgte nummer i hukommelsen. I tvivlstilfælde, tryk Stop 5 A og begynd forfra med Program 8 3. Vigtigt: De programmerede numre kan også gentages: Ved tryk på Repeat! 5 een gang efter at et program er skabt (PROGRAM indikatoren skal lyse, ellers tryk Program) og programtrinsindiktoren skal ikke lyser (ellers tryk Stop een gang), så lyser Repat 1 indikatoren og det aktuelle nummer bliver gentaget. Tryk Repeat to gange, REPEAT ALL vises og alle programmerede numre afspilles hvorefter hele programmet gentages indtil man trykke på Stop. Programmeret afspilning Man kan programmere op til 32 numre i hukommelse. For at programmere HD 755, tryk Program 8 3. PROGRAM indikatoren lyser i display %, Tallet 01 blinker under Track indikatoren og viser det valgte nummer. P-01 vises i display, i stedet for tiden. Så er man klar til at programmere det første nummer. Nu kan man lægge numrene i hukommelsen i den rækkefølge som man ønsker dem afspillet. For at vælge et nummer, tryk Taltasterne 2 svarende til det ønskede nummer. Husk ved tociffrede numre altid at indtaste begge ciffre inden to sekunder. Skip tasterne 7 7 kan også bruges til at vælge et nummer. Når nummeret er valgt, tryk Program 8 3. Program indikatoren til højre i display skifte til P-02. Man kan nu vælge næste nummer på samme måde. Når nummeret er valgt, tryk Program 8 3 igen. Gentag indtil alle de ønskede numre er programmeret. Tryk Stop 5 A een gang for at afslutte programmering eller tryk Play 4 9 for at afspille den programmerede rækkefølge. Hvis man når op på 32 programmerede numre, slukkes Program indikatoren til højre i display og det første nummervalg vises. Programcheck For at gennemgå et program mens HD 755 er standset, tryk Program, hvis PROGRAM indikatoren ikke lyser og P-01 under PROGRAM indikatoren ikke lyser (ellers tryk Stop een gang). Hver gang Check E trykkes, viser displayet næste nummer i programmet. PROGRAMMERING 13 Repeat Afspilning Repeat Afspilning HD 755 kan programmeres til at gentage eet nummer, hele CD'en, alle programmerede numre eller et særligt udvalgt afsnit som du vælger. Gentag Eet Nummer For at gentage nummeret der spiller, tryk Repeat!5 een gang. Hvis HD 755 er standset, tryk Repeat een gang, vælg nummeret der skal gentages med Skip eller Taltasterne som beskrevet på side 10 og tryk Play 4 9. REPEAT og 1 lyser og nummeret gentages igen og igen. Hvis man skifter nummer med Skip 7 7, mens Repeat er aktiveret, gentages det nye nummer. Gentagelse afbrydes ved tryk på Stop 5 A eller tryk på Repeat!5 indtil REPEAT indikatoren slukker. A-B Repeat, find starten af det afsnit der skal gentages. På det sted, tryk Repeat A-B 6. Cd'en spille eller tryk Søgning eller Skip fl 7 7 på forsiden eller på fjernbetjeningen indtil man når slutningen af det afsnit der skal gentages. Tryk Repeat A-B 6 igen. REPEAT og A-B indikatorerne lyser. Når Repeat A-B 6 trykkes anden gang, påbegyndes automatisk afspilning af den ønskede passage som gentages om og om igen. For at vende tilbage til normal afspilning, tryk Repeat A-B 6 igen. REPEAT og AB slukker i displayet og CD'en afspilles normalt. VIGTIGT: Programmerede numre kan også gentages. Tryk Repeat! 6 een gang når et program er lavet (PROGRAM skal lyse, hvis ikke, tryk Program og programtrins indikatoren P-1 skal ikke lyse. Hvis den gør, tryk Stop een gang). REPEAT 1 lyser og det nummer der er valgt eller som spiller bliver gentaget. Hvis Repeat trykkes to gange, lyser REPEAT ALL og hele programmet gentages. Gentagelsen fortsætter indtil Stop trykkes. 14 REPEAT AFSPILNING Fejlsøgning FEJLSØGNINGSOVERSIGT SYMPTOM ÅRSAG LØSNING Intet lys på forsiden Fjernbetjening virker ikke. Ingen strøm HD 755 er ikke tændt. Svage batterier Remoteføleren er blokeret. HD 755 skal være tændt og tilsluttet kontakt der er tændt. Tænd HD 755. Læg nye batterier i med korrekt polaritet. Fjern forhindringer foran remoteføleren eller tilslut en remoteføler til Remote In på bagsiden. Læg CD'en med spillesiden nedad. Lys på forsiden, men CD'en spiller ikke. CD'en ligger med spillesiden opad. Play symbol lyser, men der er ingen lyd. Forstærker/receiver er ikke tændt. Dårlige kabelforbindelser Forkert lydkilde valgt Hakkende eller springende lyd. Skadet CD Vibrationer fra underlaget Tænd forstærker/receiver. Kontrollér at signalkabler og højttalerkabler er hele og korrekt tilsluttet. Vælg CD som kilde på receiver/forstærker. Prøv en anden CD. HD 755 skal isoleres på et fast underlag eller flyttes længere væk fra højttalerne. Kontrollér at analoge Audio Outputs TM fra HD 755 er tilsluttet en linieindgang, IKKE digitalindgang eller indgangen til grammofon. Sluk og tænd igen. Hvis problemet fortsætter, sluk for strømmen til HD 755 og tænd igen. Forvrænget lyd. Forkert tilslutning. ERROR (fejl) lyser konstant Flere muligheder FEJLSØGNING 15 Tekniske Data Signalformat Samplingfrekvens HDCD D/A Konverter Oversampling Diskret Analogudgangstrin Fejlkorrektion Frekvensgang Harmonisk Forvrængning Dynamikområde Signal/Støj Forhold Kanaladskillelse Udgangsspænding Generelt Lysnetspænding Strømforbrug Mål Højde Bredde Dybde Vægt 230 V AC, 50 Hz <10 Watt (On) 110 mm 440 mm 325 mm 4,4 kg CIRC system 20 Hz - 20 khz, +0, -1 db >96 db >98 db 90 db 1.0 V, 2.0 V with HDCD 44,1 khz Burr Brown PCM1732 Multi-Level Delta-Sigma 8 gange (Digitalfilter) Dybdemål medregner taster og drejeknapper. Højdemål medregner fødder og chassis. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i funktioner og tekniske data. Harman Kardon og Power for the digital revolution er registrerede varemærker som tilhører Harman Kardon, Inc., HDCD, High Definition Compatible Digital and Pacific MicrosonicsTM are either registered trademarks or trademarks of Pacific Microsonics, inc., in the United States and/or other countries.

6 Powered by TCPDF ( HDCD System manufactured under license from Pacific Microsonics, Inc. 1) 250 Crossways Park Drive, Woodbury, New York Harman Consumer International: 2, route de Tours, Château-du-Loir, France 2004 Harman Kardon, Incorporated Part

Din brugermanual HARMAN KARDON FL 8380

Din brugermanual HARMAN KARDON FL 8380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HD 980 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING DANSK

HD 980 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING DANSK HD 980 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING DANSK Indholdsfortegnelse 2 Symbolforklaring 3 Introduktion 4 Informationer 4 Udpakning 5 Funktioner på forsiden 6 Tilslutninger på bagsiden 7 Fjernbetjening

Læs mere

HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING

HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING HD 970 Play Pause Stop SKip/Search Display Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 2 Symbolforklaring 3 Introduktion 4 Informationer 4 Udpakning

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

HK 980 Integreret forstærker

HK 980 Integreret forstærker HK 980 Integreret forstærker brugsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Tilslutninger 5 Funktionsbeskrivelser 6 Fjernbetjening 7 Daglig brug 7 Fejlsøgning 8 Tekniske specifikationer Overensstemmelseserklæring

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

HK 970 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING

HK 970 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING HK 970 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Tilslutninger 5 Funktionsbeskrivelser 6 Fjernbetjening 7 Daglig brug 7 Fejlsøgning 8 Tekniske

Læs mere

HK 675 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING

HK 675 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING HK 675 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING HK 675 Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Tilslutninger 5 Funktionsbeskrivelser 6 Fjernbetjening 7 Daglig brug 7 Fejlsøgning

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HKS 4 Surroundhøjttalere

HKS 4 Surroundhøjttalere HKS 4 Surroundhøjttalere BRUGSVEJLEDNING Power for the Digital Revolution Indhold 3 Introduktion 4 Højttalerplacering 5 Monteringsmuligheder 6 Højttalertilslutning 6 Tilslutning 6 Opsætning af Receiver/Processor

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AEA2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din Bluetooth-adapter 3 Indledning

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

JBL LS SERIES LS120P (230V) BRUGS- VEJLEDNING. Dansk

JBL LS SERIES LS120P (230V) BRUGS- VEJLEDNING. Dansk JBL LS SERIES LS120P (230V) BRUGS- VEJLEDNING Dansk LÆS DETTE! VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER 1. Læs informationerne - Alt vedr. sikkerhed og betjening bør læses inden produktet tages i brug. 2. Gem informationerne

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING CONTROL ONE CONTROL MONITOR LOUDSPEAKER DANSK

BRUGSVEJLEDNING CONTROL ONE CONTROL MONITOR LOUDSPEAKER DANSK BRUGSVEJLEDNING CONTROL MONITOR LOUDSPEAKER CONTROL ONE LÆS DETTE! Vigtige Sikkerhedsinformationer Generelt 1. Udpakning. Produktet undersøges nøje ved modtagelse. Hvis der konstateres transportskade,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580 Brugervejledning MEMOmini Varenr : 402580 Indhold Introduktion... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Hørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 3 Ind- og udgange... 4

Læs mere

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Sterling Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 12 Watt Mk 1 & 2 Stereo Plus 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated Remote 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Parallel

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere