Forsikringsvilkår. for. Motorcykel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår. for. Motorcykel"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Motorcykel Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej Søborg Tlf Cvr.nr % coverholder for Alpha Insurance A/S, Reg.nr Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 1 af 16

2 FORSIKRINGSVILKÅR Motorcykel Forsikringsvilkår nr /2011 AFTALEGRUNDLAG Forsikringsaftalen med SELANDIA FORSIKRING A/S udgøres af policen, eventuelle policetillæg og Forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed.. YDERLIGERE OPLYSNINGER På forsikring og pensions hjemmeside, og på ankenævnet for forsikrings hjemmeside, er der redegjort for praksis på områder, der erfaringsmæssigt giver anledning til spørgsmål. På vores hjemmeside, findes yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring. Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 2 af 16

3 FORTRYDELSESRET Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: o o o Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a) Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b) Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a) Fra den dag, du har fået besked om, at du købt forsikringen b) Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Selandia Forsikring A/S, Automatikvej 1, 2860 Søboerg Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. Kort opsigelse. Du kan opsige din forsikring i Selandia Forsikring A/S med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et mindre gebyr. Det er gratis at opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen. Hvis forsikringen har været i Selandia Forsikring A/S mindre end et år, opkræves et væsentligt højere gebyr. Aktuelle gebyrsatser fremgår af vores hjemmeside Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 3 af 16

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GENERELLE BETINGELSER Kontroller din police Hvem, hvad, hvor og hvornår? Kørsel i udlandet Hvis skaden sker Meddelelsespligt SÅDAN ANVENDES FORSIKRINGSBETINGELSERNE A. Forsikringsdækning HVEM DÆKKER FORSIKRINGEN HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker i henhold til de på policen anførte dækninger Orienteringsløb og rallies Kørsel på køreteknisk anlæg Terræn og væddeløbskørsel HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN Ansvarsforsikringen Kaskoforsikringen inkl. Brandforsikring Grønt kort ordningen HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker i perioden KASKOFORSIKRING INKL. BRANDFORSIKRIG Kaskoforsikringen dækker Tilbehør Elektronisk udstyr Refusion Kaskoforsikringen dækker ikke DÆKNING AF TRANSPORTOMKOSTNINGER REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET RETSHJÆLPSFORSIKRING ANSVARSFORAIKRING Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 4 af 16

5 12. REGRES HVIS SKADEN ER SKET Skadeanmeldelse Ansvarsskader Kaskoskader: Besigtigelse og reparation Partiel skade Total skade Merværdiafgift Selvrisiko ved tyveri Selvrisiko kaskoforsikring REGULERING AF PRÆMIETRIN Præmietrin Ved skadefri kørsel Ved skade Hvilke skader belaster ikke Tilbagekøb af skaden FÆLLESBETINGELSER Betaling af præmier Indeksregulering af præmie og selvrisiko Flytning og risikoforandring Salg of afmelding Forsikringens varighed og opsigelse Anden regulering Klagemulighed Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 5 af 16

6 1. GENERELLE BETINGELSER 1.1 Kontroller din police Motorforsikringen kan tegnes som en ren ansvarsforsikring eller som en kombineret ansvars og kaskoforsikring inkl. Brandforsikring. Forsikringen dækker i perioden 1. marts til 30. november. Kaskoforsikringen tegnes med selvrisiko og det fremgår af policen. Kontroller. At du har fået den dækning, som du har bedt om, hvis ikke, skal du kontakte os senest 14 dage efter, at du har modtaget policen. 1.2 Hvem, hvad, hvor og hvornår? Hvem, hvad og hvornår er der dækning? Svar på disse spørgsmål kan du få i punkterne 1-4 på side 4 og Kørsel i udlandet Ved kørsel i udlandet skal du sikre dig, at det eller de pågældende lande er omfattet af grønt kort ordningen, Kontakt Selandia Forsikring A/S, hvis du er i tvivl. Bestil i god tid grønt kort (ansvarsforsikring) og SOS kort (kaskoforsikring), hvis du skal køre i udlandet. Husk også motorcyklens registreringsattest. Læs om grønt kort på side 5 SOS kort på side 7 Kortene kan rekvireres hos Selandia Forsikring A/S. 1.4 Hvis skaden sker Du skal hurtigst muligt kontakte os Læs mere herom i punkt 11 på side Meddelelsespligt Forsikringens fællesbestemmelser står på side 10 og 11. Her fremgår det, at du i en række situationer har meddelelsespligt. Det gælder bl.a. i forbindelse med udskiftning eller afhændelse af motorcyklen. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i fællesbestemmelserne. 2. SÅDAN ANVENDES FORSIKRINGSBETINGELSERNE 2.1 A. Forsikringsdækning Det fremgår af din police, om forsikringen omfatter: Ansvarsforsikring Kaskoforsikring B. Dækningsperiode Forsikringen dækker kørselsskader i perioden 1. marts til 30. november C. Selvrisiko Selvrisikoen fremgår af policen. Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 6 af 16

7 På policen fremgår selvrisikobeløbet på tegningstidspunktet. Beløbet indeksreguleres, jf. punkt 15.2 Bemærk at der ved tyveri eller skade i forbindelse med tyveri altid gælder en selvrisiko på 20% af skaden, jf. punkt D. Læs de generelle bestemmelser om hvem, hvad, hvor og hvornår. Punkt 4 og 5 E. Er skaden dækket? Kaskoforsikring inkl. Brandforsikring Punkt 7 Redningsforsikring i udlandet Punkt 9 Retshjælpsforsikring Punkt 10 Ansvarsforsikring Punkt 11 F. Hvis skaden sker Under punkt 13 på side 11 fremgår det, hvordan du skal forholde dig, hvis der sker en skade. Punktet omfatter også erstatningsregler, herunder Besigtigelse og reparation Partiel skade Totalskade Merværdiafgift Selvrisiko Præmiens regulering G. Fælles bestemmelser Punkt 15 Fortrydelsesret Side 3 3. HVEM DÆKKER FORSIKRINGEN 3.1 Sikret er den registrerede ejer / bruger og enhver, der lovligt benytter motorcyklen som fører eller passager. 3.2 Virksomheder, der har fået overladt motorcyklen til reparation, service, salg og lignende, er ligeledes sikrede. 3.3 Forsikringen dækker ikke skade påført motorcyklen under arbejde på denne eller under kørsel, som ikke sker i ejerens / brugerens direkte interesse. 3.4 Ved salg af motorcyklen er ny ejer sikret på de hidtidige vilkår i indtil 3 uger fra det tidspunkt, hvor endelig aftale om salg har fundet sted. Det er en forudsætning for dækning, at der ikke er tegnet en anden forsikring for motorcyklen. 4. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN 4.1 Forsikringen dækker i henhold til de på policen anførte dækninger. Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 7 af 16

8 a) Lovpligtig forsikring Se punk 9 og 10 på side 8 b) Kaskoforsikring inkl. Brandforsikring Se punkt Orienteringsløb og rallies Ud over almindelig anvendelse af motorcykle dækker forsikringen efter de på policen anførte dækninger ansvar for skade eller skade, som opstår under orienterings, præcisions og økonomiløb, øvelseskørsel samt under rallies, under forudsætning af: a) At kørsel foregår i Danmark b) At justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis en sådan kræves. c) At foreskrevne løbsregler overholdes. 4.3 Kørsel på køreteknisk anlæg Almindelig kørsel på køretekniske anlæg til skole, glatføre og manøvrekørsel er dækket, når kørslen sker i overensstemmelse med lovgivningens regler og myndighedernes godkendelse. 4.4 Terræn og væddeløbskørsel Forsikringen dækker ikke skade på motorcyklen eller ansvar for skade, der opstår i forbindelse med terræn, kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil samt enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til formålet. 5. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 5.1 Ansvarsforsikringen Dækker i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt kort ordningen, efter de pågældende landes love om motorkøretøjer. 5.2 Kaskoforsikringen inkl. Brandforsikring Dækker i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt kort ordningen. 5.3 Grønt kort ordningen Det grønne kort omfatter Europa og enkelte nordafrikanske lande. Det grønne kort er dokumentation overfor udenlandske told og politimyndigheder for, at der er tegnet ansvarsforsikring, som er gyldig i de pågældende lande. I nogle lande er pligten til at forevise det grønne kort ophævet, men i skadetilfælde vil det ofte være praktisk at have det med. 6. HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN 6.1 Forsikringen dækker i perioden a) 1. marts til 30. november (begge dage inklusive) I perioden 1. december til 29. februar (stilstandsperioden) dække skader på motorcyklen i forbindelse med dennes Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 8 af 16

9 opmagasinering / stilstand, fx brand og tyveri. Kørselsskader, d. v. s. enhver skade, der kan henføres til kørsel på motorcyklen, er ikke dækket i stilstandsperioden. 7. KASKOFORSIKRING INKL. BRANDFORSIKRIG 7.1 Kaskoforsikringen dækker Kaskoforsikringen dækker med de undtagelser, der fremgår af punkt enhver skade på motorcyklen, fx køreskader, brand, eksplosion, lynnedslag samt tab af motorcyklen ved tyveri og røveri. 7.2 Tilbehør Ud over selve motorcyklen dækkes fastmonteret normalt tilbehør tilhørende forsikringstageren eller den fast registrerede bruger. Midlertidigt afmonteret normalt tilbehør og standartværktøj er dækket, når dette alene anvendes i forbindelse med motorcyklen og opbevares i aflåst rum. Andre reservedele til motorcyklen erstattes højest med 1.000, kr. 7.3 Elektronisk udstyr Elektronisk udstyr, fx radio, mobiltelefon, navigationsudstyr og walkie talkies, er kun omfattet af forsikringen, når dette er fastmonteret, d. v. s. fastboltet, på motorcyklen. Er udstyret konstrueret til at tage med fra motorcyklen for at undgå tyveri, er dette dog omfattet af forsikringen bortset fra tyveri. 7.4 Refusion Har Selandia Forsikring A/S på andet grundlag end policen måtte betale for en skade, der ikke er dækket af forsikringen, kan Selandia Forsikring A/S kræve beløbet refunderet. 7.5 Kaskoforsikringen dækker ikke Brændstof Slitage eller anden forringelse af motorcyklen som følge af brug, fx rust, tæring, lakskader ved stenslag, ridser og lignende Fabrikations og materialefejl, almindelig punktering og skade, der kun er begrænset til de mekaniske dele Skade, der påføres motorcyklen eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, bortset fra brandskade Kørselsskader sket medens motorcyklen var til reparation, service, salg og lignende, eller i øvrigt var overladt i andres erhvervsmæssige varetægt, medmindre kørslen foregik i sikredes direkte interesse Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie og skade som følge af frostsprængning Skade på motoren forårsaget af eksplosion i denne Skade, der indtræffer, medens motorcyklen var udlejet Skade, der skyldes krig, borgerlige uroligheder, jordskælv, andre naturforstyrrelser eller en stedfunden udløsning af atomenergi. Følgende skader er endvidere undtaget, idet der dog er dækning, hvis forsikringstageren eller den faste bruger hverken viste eller burde hvide, at der forelå omstændigheder som beskrevet: Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 9 af 16

10 Skade forvoldt med fortsæt, ved grov uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed, herunder kørsel i spirituspåvirket tilstand Tag opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af motorcyklen samt bortkomst, der ikke skyldes tyveri Skade sket medens motorcyklen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort Skade på motorcyklen, som opstår under terræn, kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil samt enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til formålet. 8. DÆKNING AF TRANSPORTOMKOSTNINGER 8.1 Dækningen gælder kun, hvis der er tegnet kaskoforsikring, og skaden er dækket af kaskoforsikringen. 8.2 Er abonnement ikke tegnet hos redningskorps, betaler Selandia Forsikring A/S nødvendige omkostninger ved motorcyklens transport til nærmeste reparationsværksted. Uden for Danmark gælder reglerne i punkt REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET 9.1 Forsikringen dækker kun, hvis der er tegnet kaskoforsikring. 9.2 De fuldstændige vilkår for redningsforsikring i udlandet fremgår af det røde SOS servicekort, som kan rekvireres hos Selandia Forsikring A/S. SOS servicekortet og registreringsattesten bør altid medbringes ved rejser i udlandet. 9.3 Ved skade i udlandet skal du kontakte SOS international, der vil hjælpe dig med eventuelle spørgsmål. Telefonnummeret til SOS fremgår af kortet. 10. RETSHJÆLPSFORSIKRING 10.1 Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen. (ikke ansvar og / eller brand alene ) 10.2 Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstolene eller voldgiftsretter. Får du brug for forsikringens dækning, bør du rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen Forsikringssummer og selvrisiko fremgår af de fuldstændige forsikringsvilkår, som kan rekvireres hos Selandia Forsikring A/S samt hentes på vores hjemmeside ANSVARSFORSIKRING 11.1 Sikredes erstatningsansvar med de i færdselsloven angivne summer for skade forvoldt ved motorcyklens brug som køretøj Ved kørsel uden for Danmark dækker forsikringen med de pågældende landes erstatningssummer, dog mindst med de i Danmark gældende summer. Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 10 af 16

11 Se punkt 5: Hvor dækker forsikringen? 11.3 Endvidere dækkes førerens ansvar for skade på forsikringstagerens person, når han ikke er fører af motorcyklen. Ansvarsforsikringen dækker ikke 11.4 Skade påført førerens person. Dog dækker ansvarsforsikringen personskade overgået en køreskoleelev, når denne er fører af en motorcykel, anvendt til skolekørsel, under øvelseskørsel på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet Skade på ting eller ejendom tilhørende føreren, den faste bruger, forsikringstageren eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse Skade på tilkoblet køretøj Skade på transporteret gods, hvis ansvaret ikke er omfattet af færdselslovens regler Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport Skade, der indtræffer, medens motorcyklen var udlejet eller i øvrigt blev anvendt i strid med det med Selandia Forsikring A/S aftalt og oplyste Ansvar for skade, som opstår under terræn, kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil samt enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til formålet. 12. REGRES Regres betyder, at Selandia Forsikring A/S har ret til at kræve udbetalte erstatningsbeløb tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skaden Selandia Forsikring A/S har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med fortsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har Selandia Forsikring A/S kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jfr. Færdselslovens 108 stk Selandia Forsikring A/S har regres for skader, som er indtruffet medens motorcyklen har været udlejet uden fører i strid med justitsministeriets bestemmelser Selandia Forsikring A/S har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis Selandia Forsikring A/S har måtte betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen. 13. HVIS SKADEN ER SKET 13.1 Skadeanmeldelse Når skaden sker, skal der snarest gives meddelelse til Selandia Forsikring A/S. Skadeanmeldelse kan rekvireres hos Selandia Forsikring A/S Ansvarsskader Ved ansvarsskader må der ikke uden Selandia Forsikring A/S s samtykke træffes aftale om erstatningskrav. Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 11 af 16

12 13.3 Kaskoskader: Besigtigelse og reparation Reparation må ikke påbegyndes uden aftale med Selandia Forsikring A/S eller dettes skadekonsulent. Selandia Forsikring A/S har ret til at vælge reparatør. Er skaden opstået, medens motorcyklen var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation Partiel skade Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte motorcyklen i samme stand som før skaden. Selandia Forsikring A/S kan dog vælge mellem en kontant erstatning eller lade motorcyklen istandsætte. Selandia Forsikring A/S erstatter ikke forringelse af motorcyklens handelsværdi, afsavn eller merudgift ved over eller natarbejde Total skade Er skaden så stor, at reparation efter Selandia Forsikring A/S s skøn eller toldvæsnets regler ikke kan betale sig, eller bliver motorcyklen ved tyveri ikke fundet efter 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Selandia Forsikring A/S, ansættes tabet til det beløb motorcyklen af tilsvarende fabrikat, type, årgang og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Har Selandia Forsikring A/S udbetalt kontanterstatning, er motorcyklen Selandia Forsikrings ejendom Merværdiafgift Merværdiafgift i henhold til gældende lov betales af Selandia Forsikring A/S. For motorcykler tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende ( a c ): a) Merværdiafgiften bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet til den indgående merværdiafgift. b) Selandia Forsikring A/S udlægger merværdiafgiften over for reparatøren, og sender forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften. c) Betales merværdiafgiften ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder Selandia Forsikring A/S sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel Selvrisiko ved tyveri Ved tyveri eller skade i forbindelse med tyveri gælder en general selvrisiko på 20 % af skaden. Er kaskoforsikringen tegnet med selvrisiko, jf. punkt 11.8., og er denne selvrisiko større end 20 % af skaden ved tyveri, er det den tegnede selvrisiko på kaskoforsikringen, som gælder Selvrisiko kaskoforsikring Er kaskoforsikringen tegnet med selvrisiko, gælder denne den første del af enhver skade. Ved kontanterstatning fradrages beløbet før udbetaling. Ved person og tingskadeerstatning, der udbetales i henhold til færdselslovens 101, stk. 1 og 2, hvor skyld ikke foreligger hos den for motorcyklen ansvarlige, bortfalder selvrisikoen. Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 12 af 16

13 Selvrisiko bortfalder endvidere, når køretøjet på skadetidspunktet var overladt til reparationsværksted i reparationsøjemed alene. Overstiger reparationen selvrisikobeløbet, lægger Selandia Forsikring A/S selvrisikobeløbet ud over for reparatøren og opkræver det hos forsikringstageren. Forsikringstageren har krav på erstatning for udlagt selvrisiko i det omfang, kravet gennemføres mod en skadeforvolder. Har Selandia Forsikring A/S lagt selvrisiko ud, opkræves beløbet hos forsikringstageren. Betales beløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, har Selandia Forsikring A/S ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel uden præmierefusion. 14. REGULERING AF PRÆMIETRIN 14.1 Præmietrin Forsikringen har 8 præmietrin, hvoraf trin 8 er elitetrin. Ved tegning af forsikringen beregnes dit præmietrin efter det antal år du har kørt motorcykel, og dit skadesforløb forud for indtegningen. Nye motorcykellister starter i trin 2. Er forsikringstager under 25 år beregnes dobbelt præmie og dobbelt selvrisiko Ved skadefri kørsel Når du har kørt skadefrit et år på samme præmietrin, rykker du frem til et nyt og billigere præmietrin ved næste hovedforfald, indtil trin 8 er nået Ved skade Ved en skade rykker du, fra næste hovedforfald, 2 trin ( 2 års bonus ) baglæns, fra det trin der var gældende på skadetidspunktet. Ved en skade forstås enhver forsikringsbegivenhed, der direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav, medfører udgifter for Selandia Forsikring A/S Hvilke skader belaster ikke Følgende skader belaster ikke forsikringen i forhold til retten til at rykke til et billigere præmietrin: a) Skader, der er sket, mens motorcyklen er overladt til en virksomhed med henblik på reparation, service el. lig. Se pkt. 1.1 b) Skader, der er sket, efter at motorcyklen er overtaget af ny ejer, se pkt. 1.1 c) Skader, hvor skadevolderen er en anden end føreren af motorcyklen, og hvor erstatningsansvaret bortfalder i henhold til Erstatningsansvarsloven d) Skader, der udelukkende dækkes under retshjælp eller redningsforsikring i udlandet. e) Skader indtruffet ved brand, eksplosion eller lynnedslag. f) Skader, der er skat ved hærværk forvoldt af kendt ansvarlig skadeforvolder. g) Skader, som følge af, at genstande falder ned på motorcyklen. h) Personskade på 3. mand jf. Færdselslovens 103, stk. 1, hvis føreren af den forsikrede bil er uden skyld i skaden. Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 13 af 16

14 14.5 Tilbagekøb af skaden Forsikringstageren har ret til at tilbagebetale vores skadeudgift efter afslutningen af en skade og derved undgå at blive belastet af skaden i henhold til betingelsernes pkt Det er en forudsætning, at tilbagebetaling sker senest et år efter, at Selandia Forsikring A/S har givet besked om skadens endelige omfang og økonomiske konsekvens. 15. FÆLLESBETINGELSER 15.1 Betaling af præmier Præmien betales på de forfalds eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Udover præmien opkræves eventuelle afgifter, fx stempelafgift, bevisafgift til centralregister for motorkøretøjer og statsafgift samt eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger. Præmien opkræves via betalingsservice, giro eller efter aftale på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, Selandia Forsikring A/S har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal Selandia Forsikring A/S straks have besked. Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender Selandia Forsikring A/S en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter at påmindelsen er modtaget. Inden forsikringens ophør sendes en ny påmindelse hvis præmien stadig ikke er betalt. Hvis der sendes en påmindelse, har Selandia Forsikring A/S ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og evt. andre omkostninger, Selandia Forsikring har endvidere ret til at beregne sig gebyr for udskrivningen af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til Selandia Forsikring A/S s omkostninger herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er Selandia Forsikring A/S berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. Hvis forsikringen er ophørt på grund af præmierestance, kan den ikke sættes i kraft igen, før restancen er betalt og da kun på en police med præmiebetaling helårligt forud i mindst 2 år Indeksregulering af præmie og selvrisiko Præmien indeksreguleres efter et indeks, der beregnes af Danmarks Statistik. Indeksreguleringen foretages en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Efter samme regler har Selandia Forsikring A/S ret til at indeksregulere selvrisikobeløb. Selvrisiko for retshjælp indeksreguleres ikke Flytning og risikoforandring Der skal snarest muligt gives skriftligt meddelelse: a) Når forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. b) Når der sker forandring i den risiko, der er beskrevet i policen, fx udskiftning af motorcykel, motorcyklens anvendelse, vægt, forøgelse af motorcyklens værdi eller tilbehør. En risikoændring vil præmiemæssigt blive reguleret fra ændringstidspunktet i overensstemmelse med gældende tarif. NB! Undladelse af at give oplysninger om risikoændringer kan medfører, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis, Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 14 af 16

15 15.4 Salg of afmelding Afhændes den forsikrede motorcykel, ophæves forsikringen. Forsikringstageren skal straks give Selandia Forsikring A/S meddelelse herom. Rettigheder med hensyn til skadefri kørsel på en afgangsført forsikring kan inden 3 år overføres til et nyanskaffet køretøj, hvis dette er af samme kategori, som tidligere har været forsikret. Præmien vil blive beregnet efter samme anciennitet, som var gældende for den tidligere forsikring Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen gælder for 1 årige perioder, ind til den af forsikringstageren eller Selandia Forsikring A/S skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Kort opsigelse. Se side 3. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringstageren eller Selandia Forsikring A/S opsige forsikringen skriftligt med 1 måneds varsel indenfor 1 måned efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden Anden regulering Ændres forsikringens grundpræmie eller betingelser, har både forsikringstageren og Selandia Forsikring A/S ret til med 1 måneds varsel at forlange ændringen gennemført fra en præmieforfaldsdato. Hvis Selandia Forsikring A/S på grund af forsikringens forløb, fx efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det nævnte fællesregister ( D.F.I.M., Amalieegade 10, 1256 Kbh. k ) Tlf sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår Klagemulighed Er du ikke enig i Selandia Forsikring A/S afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte direktionen, som er Selandia Forsikring A/S s klageansvarlige afdeling. Adressen er: Selandia Forsikring A/S Automatikvej Søborg Telefon Fører henvendelsen til direktionen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for forsikring Anker Heegaardsgade købehavn v Telefon mellem kl Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 15 af 16

16 En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos Selandia Forsikring A/S eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Betingelser for Motorcykelforsikring, version Side 16 af 16

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

Camping- og påhængsvognsforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Camping- og påhængsvognsforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser FORS Camping- og påhængsvognsforsikring IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for specielle køretøjer og anhængere

Forsikringsbetingelser for specielle køretøjer og anhængere Forsikringsbetingelser for specielle køretøjer og anhængere Forsikringsbetingelser nr. 2914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90404-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere