Kulturpengene Offentlige udgifter til kultur 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturpengene Offentlige udgifter til kultur 2001"

Transkript

1 Kulturpengene 2001 Offentlige udgifter til kultur 2001 KULTURMINISTERIET, SEPTEMBER 2001

2 NORDISK MILJØMÆRKNING Kulturpengene 2001 Offentlige udgifter til kultur 2001 Udgivet af: Kulturministeriet, 2001 Redaktion: Marianne Strøm Hansen, ledelsessekretariatet Grafik/sats/repro/tryk: Phønix-Trykkeriet A/S, Århus Oplag: 6000 Pris: 75 kr., inkl. moms Publikationen kan købes i boghandlen eller hos: Statens Information Postboks København S Telefon Kulturministeriet Nybrogade København K Telefon E-post: ISBN: Elektronisk udgave, ISBN: Tryksag

3 Indhold KULTURPENGENE OFFENTLIGE UDGIFTER TIL KULTUR 7 SKABENDE KUNST 12 MUSIK 15 TEATER 18 FILM 23 BIBLIOTEKER 25 ARKIVER 30 MUSEER OG ZOOLOGISKE HAVER 33 UDDANNELSESINSTITUTIONER 38 ANDRE KULTURELLE FORMÅL 42 INTERNATIONALE KULTURELLE FORMÅL 44 ANLÆG 47 IDRÆT 49 RADIO OG TV 52 BILAG 55 LOVLISTE 60 ADRESSER 62 KULTURMINISTERIETS ORGANISATION 66

4

5 Kulturpengene 2001 Kulturpengene 2001 fortæller om de samlede offentlige udgifter, der i 2001 er afsat til kulturelle formål. Tallene omfatter pengene på finansloven, tipsmidlerne og licensindtægterne. Hertil kommer kommuners og amtskommuners forventede udgifter til kultur. Kulturpengene består dels af en trykt version, dels af en netversion med uddybende information om kulturudgifter og -områder. Netversionen er tilgængelig på Kulturministeriets hjemmeside, KULTURPENGENE PÅ TRYK KULTURPENGENE PÅ KULTURPENGENES TAL Kulturpengenes indledende kapitel er en oversigt over de samlede offentlige kulturudgifter. De øvrige kapitler beskriver hver et kulturområde (musik, teater osv.) og indeholder: tabeller over offentlige udgifterne på området fordelt på institutioner og formål korte beskrivelser af disse institutioner og formål udvalgt statistik på området. I bilagene finder man oversigter over udviklingen i de offentlige kulturudgifter i perioden På Kulturministeriets hjemmeside kan man bl.a. finde: en række fact-sheets, der uddybende beskriver Kulturpengenes kulturområder uddybende information om stat, amter og kommuners kulturudgifter. en oversigt over ministeriets publikationer adresser på alle de institutioner, der nævnes i Kulturpengene. Alle tal i Kulturpengene er nettoudgifter og er ekskl. moms. Der er foretaget fradrag for indtægter og statsrefusion. På enkelte områder er der indtægter, som ville ændre billedet af aktivitetsniveauet en smule, hvis de blev medtaget. I tabellerne kan afrunding til KULTURPENGENE 2001 KULTURPENGENE

6 hele tusinder eller til mio. kr. med én decimal medføre, at summen af tallene i en søjle eller række er forskellig fra den opgivne total. I løbet af året vil der ske småjusteringer i de samlede offentlige udgifter til kultur. Først når året er omme, vil den endelige udgift til kulturformål være kendt. Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i Danmark står for oplysningerne om kommunernes og amternes udgifter inkl. Københavns og Frederiksberg Kommuner. Kulturstatistikkerne er hentet fra Danmarks Statistiks publikationer eller fra Socialforskningsinstituttets undersøgelse Kulturog fritidsaktiviteter v. Torben Fridberg. Det er ikke muligt at få en præcis opgørelse over alle de midler, som privatpersoner, private fonde og virksomheder yder til kultursektoren. Opgørelsen i Kulturpengene 2001 er derfor ikke udtryk for den samlede økonomi i kultursektoren, men alene en opgørelse over de offentlige udgifter til kultur. 6 KULTURPENGENE 2001 KULTURPENGENE 2001

7 Offentlige udgifter til kultur Offentlige kulturudgifter fordelt på kulturområder Budget Finanslov og tips TABEL 1 Staten Kommuner Amter I alt Mio. kr. Procent Mio. kr. Procent Mio. kr. Procent Mio. kr. Procent Skabende kunst 344,8 99 4, ,2 3 Musik 293, , , ,4 6 Teater 664, , , ,5 8 Film 361, , ,1 3 Biblioteker 614, , ,2 23 Arkiver 134,4 99 1, ,1 1 Museer og zoologiske haver 531, , , ,8 7 Uddannelsesinstitutioner 705, , ,2 6 Almenkulturelle formål 131, , , ,7 5 Internationale kulturelle formål 52, ,9 0 Anlæg 367, ,2 75 3, ,1 12 Fællesformål og reserver * 219, ,4 2 Idræt 641, , , ,7 25 I alt 5.062, , , ,3 100 * Fællesformål og reserver er i indeværende år ikke øremærket specifikke kulturformål og er derfor ikke beskrevet i Kulturpengenes kapitler om bevillinger til de forskellige kulturområder. Radio- og tv-licens** Staten Kommuner Amter I alt Mio. kr. Procent Mio. kr. Procent Mio. kr. Procent Mio. kr. Procent TV DR Lokal radio og tv I alt Samlede udgifter 8.307, ,6 423, ,3 ** Licensmidlerne er ikke omfattet af statens budget på de årlige finanslove. Disse udgifter er derfor opført særskilt i tabel 1 og er ikke medregnet i de følgende figurer over de offentlige kulturudgifter. Da der er en vis usikkerhed forbundet med licenstallene, kan de ikke som de øvrige tal opgives med én decimals nøjagtighed. OFFENTLIGE UDGIFTER TIL KULTUR KULTURPENGENE

8 OFFENTLIGE KULTURUDGIFTER Stat, amter og kommuner bidrager alle til de offentlige kulturbevillinger. Arbejdsdelingen mellem de offentlige myndigheder er under løbende udvikling, og gennem de seneste ca. 20 år er stadig flere beslutninger blevet lagt ud til det regionale og lokale niveau. Det afspejles bl.a. i fordelingen af kulturudgifterne. Af de sammenlagt godt 12,7 mia. offentlige kulturkroner, der anvendes i 2001, forvaltes 5,1 mia. kr. (40 %) af staten, 7,2 mia. kr. (57 %) af kommunerne og 0,4 mia. kr. (3 %) af amterne. Procentvis fordeling af de samlede offentlige kulturudgifter (finanslov og tips) FIGUR 1 Amter 3% Stat 40% Kommuner 57% Hovedprincippet for opgavefordelingen mellem stat, amt og kommune er, at staten har ansvaret for det, der stiller særlige krav om en national indsats, mens kommunerne og amterne tager sig af de kulturelle opgaver, som vedrører det lokale kulturudbud, og som der er lokalt engagement i. I realiteten afspejler arbejdsdelingen imidlertid også, at lovgivningen på de forskellige kulturområder har udviklet sig i takt med forskellige politiske ønsker. Som det fremgår af tabel 1, bærer staten hovedansvaret for støtten til skabende kunst, arkiverne, uddannelsesinstitutionerne og det internationale kultursamarbejde. Kommunerne har hovedansvaret for folkebibliotekerne og idrætsområdet. Amternes kulturbidrag går primært til teater, museer og musik. 8 KULTURPENGENE 2001 OFFENTLIGE UDGIFTER TIL KULTUR

9 STATENS KULTURBUDGET Grafisk ser fordelingen af statens kulturbudget på de 14 områder, der er indeholdt i tabel 1, således ud: Statens kulturudgifter (finanslov og tips) i 2001 fordelt på formål FIGUR Mio. kr Skabende kunst Musik Teater Film Biblioteker Arkiver Museer og zoologiske haver Kunstneriske uddannelser Almenkulturelle formål Internationale kulturelle formål Anlæg Fællesformål og reserver Radio og TV Idræt De statslige midler til kultur stammer fra finansloven, fra tipsmidler og fra licensindtægter. Grafisk ser fordelingen mellem disse således ud: Statens kulturudgifter i 2001 fordelt på finanslov, tips og radio/ tv-licens FIGUR 3 Tips 912,7 mio. kr. Licens 3.245,0 mio. kr. Finanslov mio. kr. OFFENTLIGE UDGIFTER TIL KULTUR KULTURPENGENE

10 STATENS KULTURBUDGET Finanslovmidler FORTS. I 2001 er der på Kulturministeriets område afsat i alt 4.149,9 mio. kr. på finansloven. Midlerne er fordelt med 2.170,5 mio. kr. til driftsudgifter, 1.681,5 mio. kr. til tilskud og 297,9 mio. kr. til anlægsudgifter. Driftsudgifterne anvendes til at drive Kulturministeriets mere end 40 statsinstitutioner. Tilskuddene fordeles dels af en række råd og nævn som f.eks. Statens Kunstfond, Statens Musikråd, Teaterrådet og Det Danske Filminstitut, og dels anvendes de til en række refusionsordninger og tilskud m.v. primært på teater- og musikområdet. Anlægsudgifterne anvendes langt overvejende til anlægsarbejder på Kulturministeriets statsinstitutioner som f.eks. udbygning af Det Kongelige Bibliotek og Statens Arkiver. Der ydes dog også enkelte mindre anlægstilskud til selvejende institutioner. Finanslov 2001 fordelt på udgiftstyper FIGUR 4 Tilskud 41% Drift 52% Anlæg 7% Tipsmidler De statslige kulturudgifter omfatter også tipsmidler. Tipsmidlerne består af penge fra Dansk Tipstjenestes overskud. Midlerne går til en række formål, der er fastsat i tipsloven, fordelt på Finansministeriets, Kulturministeriets, Miljø- og Energiministeriets, Undervisningsministeriets, Socialministeriets og Sundhedsministeriets områder samt Grønland og Færøerne. Kulturministeriets område tegner sig i 2001 for godt 900 mio. kr. af de 1,4 mia. kr. som Tipstjenesten i alt uddeler. I nedenstående tabel ser man, hvordan tipsmidlerne på Kulturministeriets område er fordelt. 10 KULTURPENGENE 2001 OFFENTLIGE UDGIFTER TIL KULTUR

11 STATENS KULTURBUDGET FORTS. Tipsmidler til rådighed i 2001 på TABEL 2 Kulturministeriets område* Mio. kr. Kulturelle formål 267,3 Team Danmark 72,5 Danmarks Idrætsforbund 244,7 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger 225,7 Dansk Firmaidrætsforbund 32,6 Lokale- og Anlægsfonden 69,8 I alt 912,6 * Tipstjenestens regnskabsår følger kalenderåret, således at pengene fra Dansk Tipstjenestes overskud 2000 er til rådighed for Kulturministeriet i april Tipsmidlerne finansierer perioden 1. april marts Licensmidler Alle husstande og virksomheder m.v., der har opstillet et radioeller tv-apparat, skal betale licens. De samlede licensindtægter anslås i 2001 at beløbe sig til mio.kr. Af disse overføres 37 mio. kr. til finanslovpuljer, hvoraf 27 mio. kr. går til ikke-kommercielle lokalradio- og tv-stationer og 10 mio. kr. til forsøg med medieskoler. De resterende indtægter fordeles i henhold til medieaftalen for med 83 % til DR og 17 % til TV 2. Udviklingen i statens kulturudgifter I Kulturpengenes bilag vil man finde grafer og tabeller, der viser udviklingen i de statens kulturudgifter fra 1991 til OFFENTLIGE UDGIFTER TIL KULTUR KULTURPENGENE

12 Skabende kunst Offentlige udgifter til skabende kunst, 2001 TABEL 3 Mio. kr. Stat Kommuner Amter I alt Statens Kunstfond 113,1 113,1 Litteraturrådet og Dansk Litteraturcenter 18,8 18,8 Biblioteksafgift 160,6 160,6 Statens Værksteder for Kunst og Håndværk 6,6 6,6 Charlottenborg Udstillingsbygning 9,0 9,0 Informationscenter for dansk Kunsthåndværk 5,2 5,2 Andet 26,0 4,4 30,4 Tipsmidler 5,5 5,5 I alt 344,8 4,4 349,2 STATENS KUNSTFOND Statens Kunstfonds samlede bevilling på 131,1 mio. kr. anvendes til kunststøtte, livsvarige ydelser og administration. I 2001 har fonden 83,8 mio. kr. til rådighed til kunststøtte, mens 8,4 mio. kr. går til drift. Kunststøtten går til fremme af dansk skabende kunst inden for billedkunst, litteratur, tonekunst, kunsthåndværk og design, arkitektur samt film og teater. Støtten uddeles bl.a. som stipendier i perioder af indtil tre år, engangsydelser i form af arbejds- og rejselegater og præmieringer. Endvidere indkøbes kunstværker, og der ydes tilskud til udsmykningsopgaver. På finansloven ydes livsvarige statsydelser til et antal kunstnere inden for ovennævnte kunstarter samt til enker og enkemænd efter kunstnere. I 2001 ydes til dette formål i alt 20,9 mio. kr. LITTERATURRÅDET DANSK LITTERATURCENTER Litteraturrådet har til opgave at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark. Rådet kan yde støtte til alle litterære genrer. Det kan rådgive og bistå offentlige myndigheder i sager vedrørende litteratur samt i øvrigt behandle og udtale sig om litterære spørgsmål inden for lovens område. Centrets opgave er at virke til fremme af udbredelsen af dansk litteratur i udlandet og varetage den internationale udveksling inden for det litterære område. Centret kan yde støtte til oversættelser af dansk og udenlandsk litteratur. 12 KULTURPENGENE 2001 SKABENDE KUNST

13 BIBLIOTEKSAFGIFT Staten betaler biblioteksafgift til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på biblioteker. Grundlaget for afgiftsberegningen er indberetninger om sidetal og antal eksemplarer fra de biblioteker, der har bogbestanden registreret på edb, og oplysningerne i Nationalbibliografien. Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb. Det ene fordeles til skabende og udøvende kunstnere, hvis grammofonplader, cd er mv. benyttes på bibliotekerne. Det andet fordeles til billedkunstnere, hvis frembringelser i form af originalkunst eller diasserier, grafik mv. benyttes på bibliotekerne. Biblioteksafgiften administreres af Biblioteksstyrelsen. STATENS VÆRKSTEDER FOR KUNST OG HÅNDVÆRK CHARLOTTENBORG UDSTILLINGSBYGNING INFORMATIONSCENTER FOR DANSK KUNSTHÅNDVÆRK Statens Værksteder for Kunst og Håndværk har værksteder, undervisningslokaler og andre faciliteter, som stilles til rådighed for kunstnere og kunsthåndværkere, designere og konservatorer til specialopgaver og eksperimentel virksomhed. I tilknytning til værkstedsdriften administrerer Statens Værksteder for Kunst og Håndværk et antal gæsteboliger til kunstnere fra provinsen og udlandet. Charlottenborg Udstillingsbygning udstiller dansk, nordisk og international kunst, dels som bestyrelsesarrangerede udstillinger, dels som udstillinger på lejebasis. Informationscenter for dansk Kunsthåndværk, Danish Crafts, har til opgave at sikre fornyelse og forøgelse af informationsniveauet om dansk kunsthåndværk i ind- og udland. Herudover skal centeret opsøge nye kanaler og markeder for formidling af og afsætning for dansk kunsthåndværk i ind- og udland og sikre tilgængelighed af informationer om danske kunsthåndværkere. På finansloven for 2001 er der afsat 3,7 mio. kr. til centeret. På finansloven er der desuden afsat 1,5 mio. kr. til støtte for større formidlingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk. Sidstnævnte bevilling er afsat som et rådighedsbeløb for bestyrelsen af Danish Crafts. SKABENDE KUNST KULTURPENGENE

14 ANDET De øvrige statslige midler anvendes bl.a. til Akademiet for de Skønne Kunster, der er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, og til Kulturministeriets udstillingssted Overgaden på Christianshavn, der især viser udstillinger af den nyeste danske kunst, samt til støtte til Forfatterskolen. Amtskommunerne giver tilskud til billedkunst, billedformidling og billedindkøb. Ud over de nævnte former for kunststøtte gives der også støtte af Kulturministeriets Udviklingsfonds, Musikrådets og Teaterrådets bevillinger. Kunststøtten herfra er omtalt senere. TIPSMIDLER Af de kulturelle tipsmidler anvendes i ,5 mio. kr. specifikt til støtte til skabende kunst. Dertil kommer en uopgjort andel af tværgående tipspuljer mv. STATISTIK OM KUNSTSTØTTE TABEL Statens Kunstfond: Antal uddelte ydelser* Antal indkøbte værker Antal igangsatte udsmykningsopgaver Biblioteksafgift, antal tilskudsmodtagere (1.000) 7,3 7,5 7,9 8,2 15,2 16,1 16,9 17,9 Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, antal brugere *ekskl. livsvarige ydelser. Fra 1998 også inkl. igangsætningstipendier Kilde: Statens Kunstfond, Biblioteksstyrelsen og Statens Værksteder for Kunst og Håndværk 14 KULTURPENGENE 2001 SKABENDE KUNST

15 Musik Offentlige udgifter til musik, 2001* TABEL 5 Mio. kr. Stat Kommuner** Amter I alt Landsdelsorkestre 93,4 20,7 114,1 Statens Musikråd 84,1 84,1 Musikskoler 77,8 7,5 85,3 Rytmiske spillesteder 30,0 30,0 Kulturel rammebevilling 7,7 7,7 Tipsmidler Andet 398,8 29,3 428,1 I alt 293,0 398,8 57,5 749,3 * Udgifterne til Det Kongelige Teaters og Danmarks Radios kor og orkestre indgår i henholdsvis teaterkapitlet og kapitlet om radio og tv **De kommunale udgifter kan ikke differentieres LANDSDELSORKESTRE De fem landsdelsorkestre er symfoniorkestrene i Århus, Aalborg, Odense, Sønderjylland og på Sjælland. De skal medvirke til at fremme musiklivet i landsdelene. Orkestrene skal afholde koncerter med et alsidigt repertoire af ældre og nyere klassisk musik, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år Underskuddet ved driften af orkestrene dækkes dels ved amts- og/eller primærkommunale tilskud, dels ved statstilskud. På finansloven fastsættes hvert år en bevilling, som dækker op til 50 % af de samlede offentlige tilskud (for Sønderjyllands Symfoniorkesters vedkommende dog op til 75 %). På finansloven for 2001 er der afsat 85,8 mio. kr. til dette formål. Orkestrene har yderligere mulighed for at få støtte til særligt krævende repertoire, til udvidelser af antallet af fastansatte musikere og til turnéer i ind- og udland. På finansloven for 2001 er der afsat 7,6 mio. kr. til disse formål. STATENS MUSIKRÅD Statens Musikråd har til opgave at virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. På finansloven for 2001 er der afsat 84,1 mio. kr. til støtte til musikformål. Ved hoveduddelingen for 2001 har Musikrådet fordelt 84,1 mio. kr. til følgende formål: MUSIK KULTURPENGENE

16 Statens Musikråds Hoveduddeling, 2001 TABEL 6 mio. kr Musikundervisning og efteruddannelse 13,5 Amatørmusikvirksomhed 3,9 Musikeksport 2,6 Ensembler, orkestre og musikprojekter 20,5 Koncertvirksomhed, spillesteder, musikdramatik m.v. 8,4 Udgivelser m.v. 1,6 Institutioner 31,0 Andre formål 2,6 I alt 84,1 Dansk Musik Informations Center Statens Musikråd finansierer driften af Dansk Musik Informations Center (MIC). Centret varetager registrering, dokumentation og information om dansk musik i ind- og udland samt planlægger og arrangerer fremstød for dansk musik i udlandet. Musikalske grundkurser Statens Musikråd yder tilskud til Musikalske Grundkurser (MGK). MGK er et treårigt overbygningskursus, knyttet til en centralt placeret, større musikskole i amtet. Uddannelsen har til formål at uddanne musikudøvere, der kan stimulere det lokale musikliv og forberede til optagelse på en videregående musikuddannelse. Undervisningen på de statsstøttede grundkurser er gratis for eleverne. Der er etableret et MGK i samtlige amter. MUSIKSKOLER RYTMISKE SPILLESTEDER Staten kan i 2001 inden for en ramme på 77,4 mio. kr. refundere op til 25 % af lærerlønningerne ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunale tilskud. Det er en betingelse for at opnå støtte fra staten, at eleverne ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgiften ved musikskolens drift. Ved den seneste revision af musikloven i 2000 blev der etableret en støtteordning for de rytmiske spillesteder. Ordningen betyder, at staten yder tilskud til musikdriften af en lang række spillesteder landet over, under forudsætning af at spillestederne modtager et lignende kommunalt eller amtskommunalt tilskud. Tilskuddet til de rytmiske spillesteder ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder. Statens Musikråd administrerer ordningen inden for rammerne af den på finansloven afsatte bevilling. På finansloven for 2001 er der afsat en samlet bevilling på 30,0 mio. kr. til de rytmiske spillesteder. 16 KULTURPENGENE 2001 MUSIK

17 KULTUREL RAMMEBEVILLING Som led i de regionale kulturaftaler overføres en række tilskud til musik-, teater-, og museumsformål til fem af de eksisterende kulturregioner. Disse fem kulturregioner er Odense, Salling-Fjends, Storstrøm, Vestsjælland og Århus. Den kulturelle rammebevilling modsvares af regional medfinansiering. Tilskuddene er ofte kædet sammen med en kommunal og/eller amtslig medfinasiering. Denne medfinansiering er imidlertid specificeret på delformål og fremgår derfor ikke i linien for den kulturelle rammebevilling. Tilskuddene til regionerne udbetales samlet i en tidsbegrænset periode. Omfanget af delformål, som er indeholdt i den kulturelle rammebevilling til de enkelte regioner, varierer. Den enkelte region kan vælge at prioritere anderledes mellem delformål, så længe den regionale kulturaftale består, derfor er bevillingen til de forskellige formål kun cirkatal. Den kulturelle rammebevilling til musikformål er sammensat af tilskud til musikskoleundervisning, MGK, basisensembler samt tilskud til musikforeninger. Se videre beskrivelserne af disse formål. STATISTIK OM MUSIK Musikskoler TABEL Antal skoler Antal elever * * Skønnet af Statens Musikråd Kilde: Statens Musikråd Andelen af den voksne befolkning i forskellige aldersgrupper, der selv synger TABEL 8 Pct år år år år år år år Alle Kilde: SFI, Kultur- og Fritidsaktivitetsundersøgelsen 1998 MUSIK KULTURPENGENE

18 Teater Offentlige udgifter til teater, 2001 TABEL 9 Mio. kr. Stat Kommuner* Amter I alt Det Kongelige Teater og Kapel 312,8 312,8 Landsdelsscenerne 63,4 69,0 132,4 Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab 32,3 46,1 78,4 Den Jyske Opera og Det Danske Teater 25,7 23,9 49,6 Egnsteatre 29,5 9,9 39,4 Små storbyteatre 19,5 19,5 Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater 6,6 7,6 14,2 Børneteater og opsøgende teater 13,3 13,3 Teaterabonnementsordningen 30,4 33,7 64,1 Teaterrådet 73,9 73,9 Kulturel rammebevilling 25,4 25,4 Andet 11,8 125,1 8,1 145,0 Tipsmidler 19,5 19,5 I alt 664,1 125,1 198,3 987,5 *De kommunale udgifter kan ikke differentieres DET KONGELIGE TEATER Det Kongelige Teater er Danmarks nationalscene. Teatret er en statsvirksomhed, hvis hovedopgave er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret uddanner balletdansere og operasangere. Det Kongelige Kapel medvirker ved teatrets forestillinger og afholder symfonikoncerter og kammerkoncerter. Teatret har daglige forestillinger i København fra august til maj og gennemfører desuden turnéer i provinsen med teatrets forestillinger. En del forestillinger transmitteres i radio og tv. Teatret ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. LANDSDELSSCENERNE Landsdelsscenerne er Aalborg Teater, Aarhus Teater og Odense Teater. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire. Teatrene drives med tilskud fra staten og amtskommunerne. Der er indgået en fireårsaftale om resultat og budget mellem teatrene, amterne og Kulturministeriet for perioden KULTURPENGENE 2001 TEATER

19 DET STORKØBENHAVNSKE TEATERFÆLLESSKAB Staten yder sammen med Hovedstadens Udviklingsråd støtte til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab yder produktionsstøtte til teatre, der tilsammen skal opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire. De støttede teatre er i øjeblikket Betty Nansen Teatret, Dr. Dantes Aveny, Folketeatret, Gladsaxe Teater, Nørrebro Teater og Østre Gasværks Teater. Teaterfællesskabet støtter endvidere Rialto Teatret som åben scene og Det Ny Teater med lokaletilskud. DEN JYSKE OPERA OG DET DANSKE TEATER Den Jyske Opera og Det Danske Teater skal bidrage til at dække behovet for teater- og musikdramatiske forestillinger gennem turnévirksomhed over hele landet. Teatrenes repertoire skal være alsidigt og kvalitetspræget. Desuden opfører Den Jyske Opera stationære forestillinger i Århus. De to teatre drives med tilskud fra staten og samtlige amtskommuner. Statens tilskud til de to teatre bevilges på de årlige finanslove. EGNSTEATRE Egnsteatrene er professionelle teatre med hjemsted uden for storbykommunerne. De kan være stationære og/eller turnerende, og repertoiret kan være målrettet mod voksne og/eller børn og unge. Sekundært kan egnsteatrene samarbejde med amatører, arrangere gæstespil m.m. Driften finansieres helt eller delvist af kommuner og amter, der får 50 % af deres udgifter refunderet af staten. Der er i egnsteatre fordelt over hele landet. SMÅ STORBYTEATRE Små storbyteatre er et supplement til landsdelsscenerne og teatrene i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner. Staten yder driftstilskud til de små storbyteatre i de nævnte kommuner. Statens tilskud til den enkelte kommunes teatre fastsættes i en fireårig budgetaftale mellem stat og kommune. Der er i små storbyteatre i København, Frederiksberg og Aalborg. I Odense og Århus Kommuner er små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler. TEATER KULTURPENGENE

20 DET REJSENDE BØRNETEATER OG OPSØGENDE TEATER Teatrene i Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater skal bidrage til at dække behovet for rejsende børneteatre og opsøgende teatre i hele landet. Sammensætningen af teatre i Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater skal sikre, at teatrene tilsammen kan præstere et i alle henseender varieret og alsidigt udbud af teaterforestillinger af kunstnerisk kvalitet. Samtidig tilstræbes en rimelig geografisk spredning af disse teatre. 9 børneteatre modtog i 2001 driftsstøtte fra amtskommunerne og staten som medlem af Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater. BØRNETEATER OG OPSØGENDE TEATER TEATERABONNEMENTS- ORDNINGEN Samtidig med, at det offentlige yder støtte til teaterdrift og -produktion, ydes der statsstøtte til kommunernes og amtskommunernes (eller kommunale/amtskommunale institutioners) køb af børneteaterforestillinger og opsøgende teaterforestillinger. Støtten ydes til køb af forestillinger, der modtager produktions- eller driftsstøtte efter teaterloven eller er kvalitetsgodkendt af et særligt refusionsudvalg. Støtten udbetales som 50 % statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes udgifter til køb af ovennævnte. Samtidig med, at det offentlige yder støtte til teaterdrift og -produktion, gives tilskud til at nedbringe prisen på teaterbilletter. Staten og amterne kan yde tilskud til billetter, der købes som en del af eller i tilslutning til abonnement, samt billetter, der købes af børn og unge under 25. Ordningen administreres af teaterforeningerne og de stationære teatre samt i hovedstadsområdet af Hovedstadens Udviklingsråd. Det statslige tilskud ydes via amtskommunerne og Hovedstadens Udviklingsråd som et fast tilskud pr. solgt billet. I sæsonen 2001/2002 er statens kronetilskud pr. solgt billet: ungdomsbilletter: 30,00 kr, abonnementsbilletter: 20,00 kr., rabatkuponer: 10,00 kr TEATERRÅDET Teaterrådet har til opgave at rådgive ministeriet og andre offentlige myndigheder i teaterspørgsmål og yde støtte til forskellige teaterformål. Rådet skal ved fordelingen af støtte søge at tilgodese alle genrer inden for det professionelle teater og lægge vægt på at fremme udviklingen af nye teaterformer. Teaterrådet er udpeget af kulturministeren og Teaterrådets Kontaktudvalg. 20 KULTURPENGENE 2001 TEATER

21 Teaterrådet støtter børneteater og opsøgende teater, turneteater, dans, mindre stationære scener, enkeltprojekter, international virksomhed, tidsskrifter og publikationer, fremme af ny dansk dramatik og anskaffelse af teknisk udstyr. KULTUREL RAMMEBEVILLING ANDET TIPSMIDLER Den kulturelle rammebevilling til teaterformål er sammensat af tilskud til egnsteatre, små storbyteatre, teaterabonnementsordningen, refusion vedrørende børneteater og opsøgende teater samt Århus Sommeropera. Se videre beskrivelserne af disse formål. Den kulturelle rammebevilling er beskrevet uddybende på side 17. Staten yder tilskud til: Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater/Teatercentrum, der bl.a. forestår en årlig børneteaterfestival, der afholdes skiftende steder i landet; Dansens Hus, der rummer træningsaktiviteter mv. Endelig modtager egnsteatret Peter Schausfuss Balletten et supplerende statstilskud. Desuden yder Statens Kunstfond (se s. 12) støtte til skabende kunstnere inden for teater. Statens Kunstfonds støtte til teater indgår ikke i det her anførte beløb. Af Kulturministeriets tipsmidler anvendes i ,5 mio. kr. specifikt til støtte til teater og kabaret. Hovedparten af disse midler fordeles af Teaterrådet. Derudover støttes Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS) med 3,8 mio. kr. Dette tilskud kommer fra tipspuljen Udvikling af amatørkulturelle og folkelige aktiviteter, der indgår i kapitlet Andre kulturelle formål. Dertil kommer en uopgjort andel af tværgående tipspuljer mv. STATISTIK OM TEATER Teatervirksomhed, statsstøttede teatre TABEL 10 Sæson 1. juli-30. juni 1992/ / / / / / / /00 Antal forestillinger Antal tilskuere (1.000) Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Uddannelse og Kultur 2001:1 TEATER KULTURPENGENE

22 Teatervirksomhed TABEL 11 Antal produktioner Antal opførelser Antal tilskuere (1000) Sæson Sæson Sæson Det Kongelige Teater Den Storkøbenhavnske Teaterstøtteordning Landsdelsscener i provinsen Den Jyske Opera og Det Danske Teater Egnsteatre Små storbyteatre* Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater Teatre støttet af Teaterrådet I alt * Små storbyteatre blev indført ved en ændring af teaterloven i 1996 Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Uddannelse og Kultur 2001:1 Hvor stor en del af befolkningen går i teatret* TABEL 12 Pct. Aldersgruppe år 31** år år år år år år *** Alle *Andele, der har været i teatret i sæsonen 1964 og 1975, og som har set en teaterforestilling inden for det sidste halve år i 1987 og 1993 og 1998.Teater omfatter her opera, operette/ musical, ballet/ dans, skuespil og børneteater. ** I 1964 indgår de 15-årige *** I 1987 indgår kun de årige Kilde: SFI, Kultur- og fritidsaktivitetsundersøgelsen KULTURPENGENE 2001 TEATER

23 Film Offentlige udgifter til film, 2001 TABEL 13 Mio. kr. Stat Kommuner Amter I alt Det Danske Filminstitut 342,0 342,0 Medierådet for Børn og Unge 1,7 1,7 Dansk Novellefilm 12,0 12,0 Station Next 5,0 5,0 Biografer m.v 10,4 10,4 Tipsmidler 1,0 1,0 I alt 361,7 10,4 372,1 DET DANSKE FILMINSTITUT Ifølge filmloven har Det Danske Filminstitut til opgave at støtte udviklingen af film som kunstart og støtte dansk film- og biografkultur. Støtte til spillefilm ydes gennem to ordninger: Konsulentordningen, der støtter udvikling og produktion af film på grundlag af en vurdering af det enkelte projekts kunstneriske kvalitet, og ordningen, hvor Filminstituttet kan yde op til 60 % i støtte uden forudgående konsulentbehandling. Støtte til kort- og dokumentarfilm skal fremme oplysning, uddannelse og kunstnerisk og kulturel aktivitet. Herudover varetager instituttet en lang række opgaver, bl.a. sikring af distribution, bevaring af film og filmmateriale samt formidling og forskning på filmområdet. Endelig driver instituttet værksteder til fremme af eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Gennem instituttets biografer, bibliotek, arkiv, videoteker og boghandel i de offentligt tilgængelige filmhuse i København og Århus formidles filmkulturen direkte til publikum. MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGE Medierådet for Børn og Unge afgør, hvilke film og videogrammer der kan distribueres offentligt til børn og unge under henholdsvis 11 og 15 år. Medierådet har en bredere sammensætning og flere udadvendte opgaver end den tidligere Statens Filmcensur, men består stadig fortrinsvis af personer med professionel viden om børn og unge, der kan vurdere film i forhold til aldersgrænserne i loven. I biograferne er der indført en ledsageordning, således at børn over 7 år, som er ledsaget af forældrene, eller af en anden voksen, kan få adgang til alle film. FILM KULTURPENGENE

24 DANSK NOVELLEFILM STATION NEXT BIOGRAFER M.V. TIPSMIDLER STATISTIK OM FILM Dansk Novellefilm er en selvejende institution, som har til formål at udvikle og bevare novellefilmen som selvstændig genre samt medvirke til, at filmfolk får mulighed for at udvikle deres kreative evner. Institutionen blev etableret i 1994 og finansieres dels af Kulturministeriet og dels gennem årlige tilskud fra Det Danske Filminstitut, DR og TV 2 i forholdet 1:1:1. Den selvejende institution Station Next har i 2001 fået 5,0 mio. kr. i tilskud til at etablere et eksperimentarium for børn og unge i filmbyen i Avedøre. De kommunale udgifter til biografer går typisk til kommunale biografer samt til støtte til driften af selvstændige biografer. Der ydes i år mio. kr. af tipsmidlerne som driftsstøtte til Nordjyllands Film- og Mediecenter. Biograffilm antal solgte billetter, entreindtægter og antal premierer TABEL Antal solgte billetter (1.000) heraf udenlandske film heraf danske film danske film i procent af alle Entreindtægter (mio. kr., ekskl. moms) heraf udenlandske film heraf danske film danske film i procent af alle Antal premierefilm heraf udenlandske film heraf danske film danske film i procent af alle Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Uddannelse og Kultur Andelen i forskellige aldersgrupper, der har været i biografen mindst TABEL 15 én gang inden for den sidste måned Pct år år år år år år år Alle Kilde: SFI, Kultur- og fritidsaktivitetsundersøgelsen KULTURPENGENE 2001 FILM

25 Biblioteker Offentlige udgifter til biblioteker, 2001 TABEL 16 Mio. kr. Stat Kommuner Amter I alt Folkebiblioteksformål m.v. 93, , ,0 Det Kongelige Bibliotek 163,1 163,1 Danmarks Blindebibliotek 41,5 41,5 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 64,1 64,1 Statsbiblioteket i Århus 130,1 130,1 Biblioteksstyrelsen 55,8 55,8 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 42,1 42,1 Kunstakademiets Bibliotek 10,4 10,4 Tilskud til forskningsbiblioteksformål 9,4 9,4 Tipsmidler 4,7 4,7 I alt 614, , ,2 FOLKEBIBLIOTEKSFORMÅL M.V. Folkebibliotekerne drives efter lov om biblioteksvirksomhed, som pålægger alle kommuner, eventuelt i samarbejde med andre kommuner, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed. Ny bibliotekslov Efter den nye bibliotekslov, som trådte i kraft den 1. juli 2000, er folkebibliotekerne forpligtet til ud over bøger og lydbøger at stille musikmaterialer, internet og digitale multimedier til rådighed. Endvidere er bibliotekernes fælles katalog over materialer bibliotek.dk stillet til rådighed på internettet. Til at gennemføre loven er der i perioden afsat i alt 170 mio. kr. hvoraf 110 mio. kr. er til forhøjelse af bloktilskudet. De resterende midler gives som en øget bevilling til centralbiblioteksfunktionen, folkebibliotekernes udviklingspulje, samt internetadgang til Dan- Bibbasen. Fra 2003 ff. afsættes 100 mio. kr. årligt, heraf 80 mio. kr. som øget bloktilskud. Centralbiblioteker Centralbibliotekerne er biblioteker, der udfører en overcentralfunktion for folkebibliotekerne. De skal blandt andet søge at fremskaffe materiale, som folkebibliotekerne ikke selv råder over. BIBLIOTEKER KULTURPENGENE

26 Staten afholder udgiften til centralbiblioteksvirksomheden. Kulturministeren indgår aftale om centralbiblioteksvirksomheden med den kommune, hvis folkebibliotek skal varetage denne funktion. Der er indgået udviklingskontrakter med 16 centralbiblioteker. Kontrakterne gælder for perioden 2001 og I 2001 går 65,6 mio. kr. af statens midler til folkebiblioteker til centralbiblioteksvirksomheden, heraf er 60,5 mio. kr. fordelt til centralbibliotekerne, mens 5,1 mio. kr. er afsat til en udviklings- og driftspulje inden for folkebibliotekernes overbygningsfunktion og tværgående ydelser af landsdækkende interesse. Udviklingspulje til folke- og skolebiblioteker Staten yder målrettede udviklingstilskud til folke- og skolebiblioteker. Desuden ydes der tilskud til det tyske mindretals biblioteksvæsen, med henblik på at ligestille dette med folkebibliotekerne. Af statens midler til folkebiblioteker anvendes 27,7 mio. kr. til sådanne tilskud. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DANMARKS BLINDEBIBLIOTEK DANMARKS NATUR- OG LÆGEVIDENSKABELIGE BIBLIOTEK Det Kongelige Bibliotek er både Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitets fakulteter for humaniora, teologi, samfundsvidenskab og jura. Det Kongelige Bibliotek betjener publikum fra sine afdelinger på Slotsholmen, Københavns Universitet Amager og i Fiolstræde. Danmarks Blindebibliotek producerer og udlåner lydbånd og punktskriftsmateriale til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Biblioteket virker tillige som overcentral for folkebibliotekerne ved at fremskaffe materiale til bibliotekerne, som sætter dem i stand til at formidle information til ovennævnte brugergruppe. Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek er universitetsbibliotek for Københavns Universitets naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fakulteter. Biblioteket udfører biblioteksfaglige funktioner på 16 institutbiblioteker under Københavns Universitet, Danmarks Sygeplejerske Højskole og Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejerske Forskning. Biblioteket er tillige depotbibliotek for World Health Organisation (WHO). 26 KULTURPENGENE 2001 BIBLIOTEKER

27 STATSBIBLIOTEKET I ÅRHUS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Statsbiblioteket i Århus er både universitetsbibliotek for samtlige fakulteter ved Aarhus Universitet og overcentral for Danmarks folkebiblioteker. Biblioteket fremskaffer desuden materiale, som folkebibliotekerne har brug for i deres betjening af flygtninge og indvandrere. Biblioteket varetager ydermere en central depotbiblioteksfunktion for folkebibliotekerne og er hjemsted for Statens Mediesamling og Statens Avissamling. Biblioteksstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. Styrelsen er et sagkyndigt organ, for så vidt angår hele det offentlige biblioteksvæsen, og yder faglig rådgivning om biblioteksforhold til Kulturministeriet, andre ministerier og kommunerne. Styrelsen varetager en række administrative og forvaltningsmæssige opgaver på vegne af Kulturministeriet, herunder forvaltning af tilskud til folke- og forskningsbiblioteksformål, forvaltning af tipsmidler, administration af biblioteksafgiftsloven, koordination af projektet Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek samt forvaltning af statens aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om udarbejdelse af nationalbibliografien. Nationalbibliografien Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet informationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbranchen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database. Registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data finansieres af Kulturministeriet i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S. DANMARKS ELEKTRONISKE FORSKNINGSBIBLIOTEK Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) er et projekt, der har til formål at koordinere den informationsteknologiske udvikling på forskningsbiblioteksområdet med henblik på at skabe et sammenhængende nationalt forskningsbibliotek på internettet. DEF giver brugeren adgang til at søge viden på tværs af samlingerne på de danske forskningsbiblioteker og giver adgang til internationale fuldtekstdatabaser (tidsskrifter) for viden og nyeste forskningsresultater. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Kulturministeriet, IT- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet. De tre ministerier har i alt afsat 208,3 mio. kr. (2001-niveau) til projektet i perioden BIBLIOTEKER KULTURPENGENE

28 KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK TILSKUD TIL FORSKNINGSBIBLIOTEKS- FORMÅL TIPSMIDLER Kunstakademiets Bibliotek er statens hovedfagsbibliotek for arkitektur, billedkunst og kunsthistorie. Biblioteket fungerer som fagbibliotek for Kunstakademiets skoler og universitetsinstitutterne for kunsthistorie. Desuden er det arkitekturmuseum og arkiv og studiesamling for arkitekter, offentlige myndigheder samt danske og udenlandske arkitekturforskere. Tilskuddene ydes til Kulturministeriets forskningsbiblioteker samt til specialbiblioteker og dokumentationssamlinger, der har en landsdækkende karakter. Af tipsmidlerne ydes der tilskud til særlige biblioteker og biblioteksformål. Tilskuddene ydes til biblioteksbetjening af særlige befolkningsgrupper, udvalgte fagbiblioteker samt til kulturfremme. STATISTIK OM BIBLIOTEKER Folkebibliotekernes udlån TABEL 17 Antal materialeenheder Bøger Seriepublikationer Ikke udskilt Lydbøger Musikoptagelser Levende billeder Multimediematerialer Andre materialer I alt Kilde: Biblioteksstyrelsen Biblioteksstyrelsen har indhentet oplysninger om folkebibliotekernes elektroniske ressourcer. Ved udgangen af 2000 stillede 244 af landets 245 bibliotekskommuner pc er til rådighed for publikum og gav brugerne mulighed for adgang til internettet. 28 KULTURPENGENE 2001 BIBLIOTEKER

29 Andelen af mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper, TABEL 18 der kom på folkebibliotekerne, 1998 Mindst en gang om måneden Mindst en gang om året Aldrig Pct. M K M K M K år år år år år år år år Alle Kilde: SFI, Kultur- og fritidsaktivitetsundersøgelsen BIBLIOTEKER KULTURPENGENE

30 Arkiver Offentlige udgifter til arkiver, 2001 TABEL 19 Mio. kr. Stat Kommuner Amter I alt Statens Arkiver 119,1 119,1 Dansk Folkemindesamling 4,9 4,9 Dansk Sprognævn 3,8 3,8 Lokalhistoriske arkiver * 1,7 1,7 Andet 5,3 5,3 Tipsmidler 1,3 1,3 I alt 134,4 1,7 136,1 * Kommunerne giver tilskud til lokalhistoriske arkiver, men tallet kan ikke opgøres, idet det delvist er indeholdt i kommunernes tilskud til museer og delvist i tilskud til biblioteker STATENS ARKIVER Statens Arkiver er dannet i 1992 ved sammenlægning af Rigsarkivet, landsarkiverne og Erhvervsarkivet samt fra 1993 Dansk Data Arkiv. Statens Arkiver ledes af rigsarkivaren. Statens Arkivers primære formål er at sikre bevaringen af autentisk dokumentation af det danske samfunds udvikling i flest mulige aspekter. Arkiverne har siden middelalderen modtaget og bevaret statsforvaltningens historisk værdifulde papirer og dokumenter, og bevaring sikres i dag gennem systematiske, regelmæssige afleveringer af arkivalier fra statsforvaltningen og domstolene, hvortil kommer indsamling og bevaring af kommunale og private arkivalier. Arkiverne udarbejder hjælpemidler til publikums brug af samlingerne. Arkivalier, der er afleveret fra den offentlige forvaltning, er som hovedregel tilgængelige for publikum, når arkivalierne er 30 år gamle. Arkiverne indgår derudover aktivt i historisk forsknings- og formidlingsarbejde. Rigsarkivet Rigsarkivet modtager og bevarer arkivalier fra den statslige centraladministration og andre landsdækkende myndigheder. 30 KULTURPENGENE 2001 ARKIVER

31 Landsarkiver De fire landsarkiver i København, Odense, Viborg og Aabenraa tager sig af den lokale statsforvaltnings arkivalier. Derudover afleverer mange primær- og amtskommuner deres arkivalier til landsarkiverne. Erhvervsarkivet Erhvervsarkivet indsamler dokumenter, regnskaber m.m. fra erhvervsvirksomheder og erhvervsorganisationer. Dansk Data Arkiv arkiverer og formidler samfundsbeskrivende edb-data, nationalt og internationalt. Arkivet arkiverer og formidler også i stigende grad edb-data inden for humanistisk og medicinsk forskning. DANSK FOLKEMINDESAMLING DANSK SPROGNÆVN Dansk Folkemindesamling er statens centrale indsamlings- og forskningsinstitut for folklore. Dansk Sprognævn er en statsinstitution under Kulturministeriet. Sprognævnet følger og udforsker det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at give myndighederne og offentligheden råd og oplysning om sproget, herunder at redigere og udgive den officielle danske retskrivningsordborg. Nævnet besvarer ca sproglige spørgsmål om året. LOKALHISTORISKE En række kommuner har oprettet egentlige arkivinstitutioner til ARKIVER opbevaring af kommunens arkivalier. Herudover findes over 400 lokalhistoriske arkiver fordelt over hele landet. Deres samlinger består af arkivalier, fotos og andet lokalt materiale, overvejende af privat oprindelse. De fleste lokalhistoriske arkiver modtager kommunale tilskud. Mange arkiver er afdelinger af folkebiblioteker eller museer. TIPSMIDLER Af de kulturelle tipsmidler anvendes i ,3 mio. kr. specifikt til støtte til arkiver. Dertil kommer en uopgjort andel af tværgående tipspuljer mv. ARKIVER KULTURPENGENE

32 STATISTIK OM ARKIVER Statens arkiver TABEL Antal besøgende Ekspederede enheder på læsesal Antal leverede hyldemeter KULTURPENGENE 2001 ARKIVER

33 Museer og zoologiske haver Offentlige udgifter til museer og zoologiske haver, 2001 TABEL 21 Mio. kr. Stat Kommuner Amter I alt Kunstmuseer: Ikke-statslige museer 68,0 *27,5 95,5 Statens Museum for Kunst 64,7 64,7 Den Hirschsprungske Samling 4,5 4,5 Ordrupgaardsamlingen 6,7 6,7 Kulturhistoriske museer: Ikke-statslige museer 80,3 35,6 115,9 Nationalmuseet 171,5 171,5 Tøjhusmuseet 11,6 11,6 Dansk Landbrugsmuseum 7,1 7,1 Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 5,3 5,3 Naturhistoriske Museer: Ikke-statslige museer 7,8 7,8 Rigsantikvarembedet mv. 17,9 17,9 Statens Museumsnævn mv. 21,1 21,1 Zoologiske haver 24,4 5,6 30,0 Kulturel rammebevilling 29,5 29,5 Kulturværdiudvalget 3,2 3,2 Tipsmidler 5,7 5,7 Andet 2,4 303,2 30,1 335,7 Støtte i alt 531,7 303,2 98,8 933,7 * Ringkjøbing Amts udgifter er ikke fordelt på museumstyper Der er i dag mere end 300 museer eller museumslignende institutioner i Danmark. Blandt de 152 museer, som får støtte fra Kulturministeriet i henhold til museumsloven (lov nr. 473 af 7. juni 2001), er 7 statslige, 7 amtskommunale og 26 kommunale, mens 112 er selvejende eller foreningsejede. Af de 152 museer er 39 kunstmuseer, 109 kulturhistoriske museer og 4 naturhistoriske museer. IKKE-STATSLIGE KUNSTMUSEER 36 ikke-statslige kunstmuseer modtager tilskud fra staten i henhold til museumsloven. MUSEER OG ZOOLOGISKE HAVER KULTURPENGENE

34 STATENS MUSEUM FOR KUNST Statens Museum for Kunst er Danmarks nationalgalleri og hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle dansk og udenlandsk billedkunst. Den udenlandske billedkunst er fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter det 1300 århundrede. DEN HIRSCHSPRUNGSKE Den Hirschsprungske Samling omfatter dansk kunst fra det 19. SAMLING og begyndelsen af det 20. århundrede, med hovedvægten på guldaldermalerne og Skagensmalerne. ORDRUPGAARD- SAMLINGEN IKKE-STATSLIGE KULTURHISTORISKE MUSEER NATIONALMUSEET TØJHUSMUSEET DANSK LANDBRUGSMUSEUM DANSK JAGT- OG SKOVBRUGSMUSEUM IKKE-STATSLIGE NATURHISTORISKE MUSEER Ordrupgaardsamlingen omfatter en betydelig, internationalt kendt samling af fransk malerkunst og skulptur fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, foruden en samling af dansk malerkunst, skulptur og kunstindustri fra samme periode. 105 ikke-statslige kulturhistoriske museer modtager tilskud fra staten i henhold til museumsloven. Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum, med en række særlige ansvarsområder. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle kendskab til genstande og andre vidnesbyrd, der kan belyse kulturens udvikling fra dens oprindelse til vor tid. Tøjhusmuseet er et kulturhistorisk specialmuseum til belysning af det danske forsvars historie, samt en international våbensamling, der viser våbenes udvikling fra krudtets indførelse i midten af det 14. århundrede til i dag. Dansk Landbrugsmuseum er et landsdækkende specialmuseum for dansk landbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er et landsdækkende specialmuseum for dansk jagts og skovbrugs natur- og kulturhistorie fra istiden til nutiden. Der ydes statslig driftsstøtte til 4 ikke-statslige naturhistoriske museer i henhold til museumsloven: Naturhistorisk Museum i Århus, Svendborg Zoologiske Museum, Midtsønderjyllands Museum og Fur Museum. Fur Museum er i perioden omfattet af den regionale kulturaftale med kulturregion Salling Fjends. 34 KULTURPENGENE 2001 MUSEER OG ZOOLOGISKE HAVER

35 RIGSANTIKVAREMBEDET M.V. STATENS MUSEUMSNÆVN Rigsantikvarembedet er statens rådgiver i kulturhistoriske og arkæologiske anliggender. Rigsantikvaren administrerer bl.a. en bevilling til erstatning til private grundejere for driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser og til godtgørelse til findere af danefæ. Statens Museumsnævn forestår en landsdækkende koordination af museernes arbejdsopgaver, rådgiver ministeriet og andre offentlige myndigheder samt fordeler rådighedsbevillinger til særlige opgaver på museerne, f.eks. indkøb af kunst og museumsgenstande. I hver amtskommune virker et museumsråd, der har til opgave at samordne og fremme museumsarbejdet i amtet. ZOOLOGISKE HAVER Der ydes statstilskud til zoologiske anlæg for at tilskynde til en stadig højere grad af professionalisme i deres arbejde med formidling af viden om dyrene og deres levevis samt anlæggenes deltagelse i relevante avlssamarbejder og naturbevarelsesprojekter. Der er fra 1. juli 2000 nedsat et Råd for Zoologiske Anlæg. Rådet har bl.a. til opgave at indstille en fordeling til ministeren af den bevilling til zoologiske anlæg, der er afsat på finansloven. Rådets indstilling skal være baseret på en faglig og kvalitativ helhedsvurdering af det anlæg, der søger om støtte. Rådet kan indstille til både driftstilskud og til konkret projektstøtte og kan foreslå, at der indgås fireårsaftaler på baggrund af anlæggenes fireårige handlingsplaner. I 2001 er der ydet driftstilskud på i alt 24,4 mio. kr. til seks zoologiske anlæg: Givskud Zoo, Odense Zoo, Zoologisk Have i København, Aalborg Zoo, Randers Regnskov og Danmarks Akvarium. KULTUREL RAMMEBEVILLING KULTURVÆRDIUDVALGET Den kulturelle rammebevilling til museumsformål er sammensat af tilskud til museer med almindelig tilsdkudsordning og museer med særlige tilskudsordninger. Hertil kommer tilskud til amtslige museumsråd og en andel af Museumsnævnets rådighedssum. Se videre beskrivelserne af disse formål. Den kulturelle rammebevilling er beskrevet uddybende på side 17. Kulturværdiudvalget er et udvalg under Kulturministeriet, der modtager en årlig bevilling med henblik på sikring af kulturværdier i Danmark. MUSEER OG ZOOLOGISKE HAVER KULTURPENGENE

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

KULTURPENGENE 2007 /REGNSKAB

KULTURPENGENE 2007 /REGNSKAB KULTURPENGENE 2007 /REGNSKAB 1 Udgivet af: Kulturministeriet, 2009 Redaktion: Susanne Sørensen og Niels Gjedde Sommer Oplag: Udkommer kun elektronisk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Telefon:

Læs mere

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 Udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Kulturpengene 2004 1

Kulturpengene 2004 1 Kulturpengene 2004 1 Kulturpengene 2004 Offentlige udgifter til kultur 2004 Udgivet af: Kulturministeriet, 2005 Redaktion: Susanne Back Sørensen, ledelsesssekretariatet Oplag: Udkommer kun elektronisk

Læs mere

Kulturpengene 2008. Offentlige udgifter til kultur 2008

Kulturpengene 2008. Offentlige udgifter til kultur 2008 Kulturpengene 2008 Offentlige udgifter til kultur 2008 KULTURMINISTERIET 2009 1 Kulturpengene årstal 2008 Offentlige udgifter til kultur 2008 Udgivet af: Kulturministeriet, 2009 Redaktion: Dorthe Skaaning

Læs mere

Kulturpengene 2003 Offentlige udgifter til kultur 2003 KULTU TURMINISTERI TERIET,

Kulturpengene 2003 Offentlige udgifter til kultur 2003 KULTU TURMINISTERI TERIET, Kulturpengene 2003 Offentlige udgifter til kultur 2003 KULTURMINISTERIET, 2004 Kulturpengene 2003 Offentlige udgifter til kultur 2003 Udgivet af: Kulturministeriet, 2004 Redaktion: Marianne Strøm Hansen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Kulturpengene

Kulturpengene Kulturpengene 2005 1 Kulturpengene 2005 Offentlige udgifter til kultur 2005 Udgivet af: Kulturministeriet 2006 Redaktion: Susanne Back Sørensen ledelsesssekretariatet Oplag: Udkommer kun elektronisk Kulturministeriet

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526. Lovtidende A 2012 Udgivet den 12. juni 2012 4. juni 2012. Nr. 526. Bekendtgørelse af lov om scenekunst Herved bekendtgøres lov om scenekunst jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 23. juni 2009 med de ændringer,

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2011/1 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\535603\dokumenter\akt106a.fm 07-04-05 13:24:44 k03 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005.

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\535603\dokumenter\akt106a.fm 07-04-05 13:24:44 k03 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005. 1 Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005. 106 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed LOV nr 458 af 08/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-017990 Senere ændringer til forskriften LBK nr 30 af 14/01/2014 LBK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 4888 /

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus J.Nr.2004-12223-66 Side 2 INDHOLD Side Kapitel 1: Baggrund for tillægsaftale 3 1.1

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 4. Små Storbyteatre 2015-059705 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og kulturudvalget drøfter planerne for små storbyteatre i aftaleperioden 2017-20. Drøftelserne danner baggrund

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Af Eva Fønss-Jørgensen Statsbiblioteket 21. september 2002 Kulturministeriets Udvalg om Bevaring af den Digitale Kulturarv har bedt

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. kulturområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. kulturområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. kulturområdet Spr. 1_KUM_S Det beskrives, at staten vil øge sit engagement i hele landets kulturliv og støtte synlige kulturelle fyrtårne, der har særlig kvalitet. På den

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier: Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Teater 1. oktober 2015 Mellem Roskilde

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\557682\dokumenter\akt100.fm 02-04-07 10:25:27 k02 TN. Kulturministeriet. København, den 27. marts 2007.

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\557682\dokumenter\akt100.fm 02-04-07 10:25:27 k02 TN. Kulturministeriet. København, den 27. marts 2007. 1 Kulturministeriet. København, den 27. marts 2007. 100 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

N O T A T 23. februar 2005

N O T A T 23. februar 2005 Kulturudvalget (2. samling) L 50 - Bilag 1 Offentligt M I N I S T E R I E T N O T A T 23. februar 2005 Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår teaterområdet)

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Regional kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjylland bestående af Århus Amt for perioden 1. januar 2004 til 31.

Regional kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjylland bestående af Århus Amt for perioden 1. januar 2004 til 31. Regional kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjylland bestående af Århus Amt for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2007 INDHOLD Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Kulturpengene kulturpengene 2009

Kulturpengene kulturpengene 2009 kulturpengene 2009 Offentlige udgifter til kultur 2009 KULTURPENGENE 2009 OFFENTLIGE UDGIFTER TIL KULTUR 2009 Udgivet af: Kulturministeriet 2011 Redaktion: Susanne Sørensen Oplag: Udkommer kun elektronisk

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner U D K A S T hfs 14. marts 2013 Økonomiaftale indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Aabenraa Kommune

Læs mere

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj?

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Gitte Ørskou Formand for Statens Kunstfonds Bestyrelse Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Formål 1. Lovens formål er at fremme

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Overførsler fra 2014 til 2015

Overførsler fra 2014 til 2015 1 Overførsler fra 2014 til 2015 Kultur og fritid Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Aftaleenheder Bibliotek 1.186,4 41.233,1 39.750,3

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2015

VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2015 Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 DFI.DK PUBLIKUM & FORMIDLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Betænkning om Teaterstøtte i Danmark

Betænkning om Teaterstøtte i Danmark Betænkning om Teaterstøtte i Danmark Betænkning nr. 1373 Afgivet af Teaterudvalget Betænkning om Teaterstøtte i Danmark Afgivet af Teaterudvalget Betænkning nr. 1373 Kulturministeriet 1999 Omslagsbillede:

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere