Arbejdsområder. Pattedyr i havet. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsområder. Pattedyr i havet. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!"

Transkript

1 Arbejdsområder Pattedyr i havet Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

2 Indhold Havpattedyr Indledning...2 Havpattedyr...3 Spættet sæl...6 Andre sæler...8 Almindelige sæler og hvaler Marsvinet...12 Hvaler i Nordsøen og nordlige Kattegat...16 Gæstearter i indre farvande...17 Andre hvaler...18 Tag ud og oplev...19 Til havpattedyrene regnes hvaler, sæler, søkøer samt havodderen og isbjørnen. De enkelte af havpattedyrgrupper nedstammer fra forskellige landpattedyr og er således ikke nærmere i familie med hinanden. Hvalerne er f.eks tæt beslægtet med de parrettåede hovdyr, måske tættest med flodhestene. Sælerne nedstammer derimod fra landlevende rovdyr. Havet som levested Havpattedyrene lever mange forskellige steder i havet. Nogle færdes i det kystnære hav, hvor tidevandets rytme præger deres liv, mens andre opholder sig i de åbne, dybe oceaner. Sæler og hvaler har i forskellig grad tilpasset sig til livet i vand. Sælerne går på land for at hvile, skifte pels og føde deres unger. De har derfor bevaret mange af landpattedyrenes træk. Sæler bruger f.eks. synsog følesansen meget, mens hvalerne derimod er perfekte havpattedyr, der er helt uafhængige af land og dør, når de er uden for vandet i længere tid. Hvalerne har mistet lugtesansen. Høresansen er hos dem blevet ho- Fire spændende hæfter om vores pattedyr Hvilke havpattedyr lever i Danmark? Hvor kan man se den spættede sæl? Hvornår får marsvinet unger? Hvor lang er en spækhugger? Der er masser af spørgsmål til naturens underfundigheder, når du tager på naturoplevelser ved havet. Danmarks Naturfredningsforening har i små overskuelige hæfter samlet nogle af svarene. Her kan du også læse mere om dyrenes liv og om, hvor du kan opleve dem. Udover hæftet om Pattedyr i havet findes Pattedyr i skoven, Pattedyr i byen og Pattedyr i det åbne land. Hæfterne kan ses og downloades på Vi ønsker dig en god og oplevelsesrig tur i naturen. Indledning Denne folder fortæller om de hvaler og sæler, der lever i havet omkring Danmark. Den mest almindelige hval i Danmark er marsvinet, den mest almindelige sæl er spættet sæl. Det er som oftest én af disse to arter, man ser ude i havet eller finder død på stranden. Man kan imidlertid også være heldig at se andre arter. Her præsenteres de forskellige hvalers og sælers kendetegn og adfærd, og hvor man har de største chancer for at opleve dem i den danske natur. Hensigten med denne folder er at inspirere til nogle spændende oplevelser med havets pattedyr. Spættede sæler kan hvile sig på sten. Pattedyr i havet Pattedyr i havet

3 Havpattedyr Havpattedyr Hvaler er perfekt tilpasset til livet i vandet. Her ses et marsvin. Kranium af kaskelot med mange ens tænder. Nogle forskelle mellem... Sæler og hvaler. Sæler har pels. Hvaler har ikke pels. Sæler har fire lemmer (luffer) og en lille hale. Hvaler har to luffer og en vandret halefinne. Sæler har forskellige slags tænder: store hjørnetænder, skarpe fortænder og oftest takkede kindtænder. Hvaler har ens tænder eller slet ingen tænder. Tandhvaler, f.eks. spækhuggere, har et enkelt næsebor, kaldet blåsthul. Nogle forskelle mellem... Tand- og bardehvaler: Sælerne har en snude med næseborene fortil i ansigtet. Hos hvalerne er næseborene flyttet op på toppen af hovedet (dog ikke hos kaskelotten). vedsansen. Ved hjælp af lyde kan de kommunikere, navigere og søge føde. Tandhvaler bruger ekkolokalisering. På toppen af fødekæden Sæler og hvaler ligger øverst i havets fødekæder - de æder altså andre dyr. Sæler og tandhvaler æder ofte fisk. Spækhuggeren æder herudover dog også sæler og delfiner, og den kan angribe store hvaler. Bardehvaler æder mest lyskrebs og små stimefisk. Alle tandhvaler har tænder, men hos nogle kan de ligge skjult i gummen. Bardehvaler har børsteagtige hornplader i overmunden, barderne. De har ingen tænder. Tandhvaler har et enkelt næsebor, kaldet et blåsthul. Bardehvaler har et to-delt blåsthul. Gråsæl. Kaskelot viser halen i vandoverfladen. Pattedyr i havet Pattedyr i havet

4 Spættet sæl Spættet sæl er den mest almindelige sæl i Danmark. Den blev fredet i og bestanden voksede støt indtil sælpesten i sommeren 1988, hvor halvdelen af bestanden døde. Heldigvis kom sælerne sig rimeligt hurtigt og nåede op på ca dyr, indtil en ny sælpest i 2002 dræbte 25-30% af bestanden. Men bestanden af spættede sæler er på vej op igen! Hvor kan du se den spættede sæl? Spættet sæl ses ofte fra land. Den holder til på holme, stenrev og sandrevler. Her kan man se enlige, strejfende dyr eller flokke hvile sig. Sælerne går kun i land på strækninger, hvor der er fred og ro. Der er derfor oprettet en række sælreservater, hvor publikum ikke har adgang. Reservaterne er p.t. (2006) under revision. I Danmark er de vigtigste levesteder for spættede sæler i Vadehavet og Limfjorden samt i Kattegat omkring Læsø, Anholt, Hesselø og Samsø samt Avnø og Rødsand. Føde: fisk. Det daglige fødebehov er på ca. 3-5 kg. fisk. Kropslængde: op til 180 cm. Vægt: op til 120 kg. Hannerne er lidt større end hunnerne. Ungerne fødes: maj-juni Kuld: 1 unge. Året rundt for spættet sæl Forår Drægtige hunner Vinter søger ind til ynglebankerne. Sælerne lever mest ude i havet og er mindre oppe på land. Efterår Hunnerne æder Sommer masser af fisk for Hunnerne føder ungerne i juni. at danne et nyt spæklag. Ungerne dier i 4 uger. Eftersommer De vokser hurtigt Sælerne skifter (op til 900 gram om pels og parrer sig. dagen). 13 sællokaliteter 1. Agger Tange. På sandbankerne i Limfjorden nær færgeoverfarten til Thyborøn. Ses bedst fra færgen. 2. Feggesund. På stenene i fjorden mellem Feggesund Færgehavn og Amtoft. 3. Nordlige Mors. Ejerslev Røn. Ses fra højdepunkt Hulhøj, nord for Ejerslev by. 4. Vilsund. Nær broen til Mors. 5. Hjarbæk Fjord. Nord og syd for Virksund-dæmningen. 6. Langli Sand vest for Esbjerg. Sælerne kan ses fra Fanø s nordspids. 7. Højsande ud for Fanøs sydvesthjørne. Ture arrangeres hyppigt af naturvejlederen på Fanø (man bør ikke selv bevæge sig ud på højsandet, da tidevandet er lunefuldt). 8. Anholt. Sælreservat på den østlige spids (Totten). Kan ses fra klitterne. 9. Samsø. På stenene i vandet nord for Langør. 10. Endelave. Møllegrund og Knøsen nær havnen (kan ses fra færgen). 11. Knudshoved Odde og Avnø Røn. 12. Guldborgsund. Småholmene ud for Lollands sydøstlige hjørne. 13. Nyord ved Møn. Småholmene i Bøgestrømmen. Kan ses fra højdedrag nær Nyord By. Pattedyr i havet Pattedyr i havet

5 Andre sæler Andre sæler Klapmyds fundet i Vadehavet i december Den var 250 cm lang og vejede 228 kg. Gråsæler på stranden ved Helgoland. Grønlandssæl i Vadehavet. Hvalros på molen ved Trans Kirke i Nordjylland, 26. maj Føde: fisk. Kropslængde: hannen op til 220 cm, hunnen op til 180 cm. Vægt: hannen op til 300 kg, hunnen op til 150 kg. Ungerne fødes: om vinteren. Kuld: 1 unge. Gråsælen Gråsælen yngler nu atter i Danmark. På Anholt og i Rødsand Sælreservat ved Gedser har man nemlig fundet nyfødte unger i de senere år. I forhold til spættet sæl har gråsælen et mere aflangt hoved, og den er tungere. Andre sæler, der er blevet set i Danmark: Grønlandssælen er en arktisk art, der siden 1987 er blevet konstateret flere gange i Danmark. Klapmydsen er en stor arktisk sæl, der siden 1978 er konstateret tre gange i Danmark. Ringsælen er en lille sæl, der overfladisk kan minde om en spættet sæl. Den er ikke registreret i Danmark i adskillige årtier. Hvalrossen har flere gange gæstet Danmark, senest i Pattedyr i havet Pattedyr i havet

6 Almindelige sæler i Danmark Almindelige hvaler i Danmark Marsvin. Bliver op til 1.80 meter lang og vejer op til 90 kg. Almindelig i Nordsøen og indre farvande, Østersøen undtaget. Spættet sæl. Hanner og hunner bliver op til 1.80 meter lange. De vejer op til 100 kg. Hvidnæse. Bliver op til 3 meter lang og vejer op til 350 kg. Ses jævnligt i indre farvande. Gråsæl. Hannen bliver op til 2.20 meter lang og vejer op til 300 kg. Spækhugger. Hannen bliver op til 10 meter lang og vejer op til 8 tons. Hunnen bliver op til 8 meter lang og vejer op til 5 tons. Almindelig i Nordsøen, tilfældig i indre farvande. Hunnen bliver op til 1.80 meter lang og vejer op til 150 kg. Vågehval. Bliver op til 10 meter lang og vejer op til 10 tons. Almindelig i Nordsøen, tilfældig i indre farvande. 10 Pattedyr i havet Pattedyr i havet 11

7 Marsvinet Marsvinet Det er spændende at opdage et marsvin. Typisk ser man en mørk, trekantet rygfinne skyde op af vandet, og på nært hold hører man en nysende lyd. Når marsvinet kommer op til overfladen efter et dyk, ånder den kraftigt ud med en nysende lyd. Udåndingsluften eller blåsten indeholder luft, vanddamp, havvand og slim fra luftrøret og lungerne. På stranden kan man desuden finde døde opskyllede marsvin. Dødt marsvin, skyllet op på stranden. Marsvinet er den almindeligste hval i Danmark. Føde: fisk. Kropslængde: op til 2 m. Vægt: op til 100 kg. Hunnerne bliver størst. Drægtige: 11 mdr. Ungerne fødes: juni-juli Kuld: 1 unge. Status over bestanden Marsvinet blev indtil 1940 erne kommercielt udnyttet på flere fangststeder i Danmark, først og fremmest i det nordlige Lillebælt og Isefjorden. Dyret blev fredet i 1967, men i dag er der en stor utilsigtet bifangst i forbindelse med erhvervsfiskeri. Marsvine- 12 Pattedyr i havet Pattedyr i havet 13

8 Marsvinet bestanden i Skagerrak og farvandet syd om Skagen er blevet skønnet til dyr og i den centrale og nordlige Nordsø til dyr. Danmark er medunderskriver af Småhvalaftalen, der forpligter landet til at beskytte sine marsvinebestande. Hvor kan du se marsvinet? Der er på grund af vejrforholdene størst sandsynlighed for at se marsvinet fra april til september måned. Du kan se marsvinet fra de fleste danske færger, men også fra kyster med høje klinter. Der er gode marsvineområder i det nordlige Lillebælt mellem Middelfart og Fredericia og farvandet nord for Fyn, Sejrøbugten og farvandet omkring Læsø. De gode udkigspunkter ligger ved Fyns Hoved og Gjerrild Klint. Marsvinet er sjældent i det sydlige Øresund omkring Bornholm. Observationer af marsvin, 2002, Fokus på hvaler. Året rundt for marsvinet November-december: Nogle marsvin vandrer væk fra kysten. Andre dyr opholder sig fortsat i de indre farvande. Januar-februar: Marsvinet ses sjældnere ved kysterne. Marts-maj: Marsvinet kommer ind til kysten med stenbiderne og senere med vårsilden. Juni- juli: Ungerne bliver født fra midten af juni til midten af juli. Hunnerne svømmer sammen med de nyfødte unger. September-oktober: Marsvinet færdes overalt i de danske farvande (undtagen Bornholm). Juli-august: Hannerne opsøger de parringsvillige hunner. 14 Pattedyr i havet Pattedyr i havet 15

9 Hvaler i Nordsøen og nordlige Kattegat Gæstearter i indre farvande Vågehval i Århus havn. til 3 m lang. Den har et kort næb, der ofte er hvidt eller lyst. Rygfinnen er høj og seglformet. Bagved rygfinnen er der et hvidt område, der ligner en saddel. Den danske hvalmangfoldighed er imponerende stor, taget landets beliggenhed i betragtning. Udover marsvinet er der registreret 19 hvalarter i Danmark. Det er arter, der naturligt forekommer i Nordsøen og Skagerrak foruden forvildede og strejfende dyr. De bedste chancer for at møde andre hvaler end marsvin er i Nordsøen og Skagerrak eller langs disse farvandes kyster. Dog har man i de seneste år ret hyppigt observeret finhvaler og almindelige delfiner i de indre danske farvande. Hvidnæse Hvidnæsen yngler i den danske del af Nordsøen og Skagerrak og i sommermånederne er der flere gange konstateret strandinger af nyfødte unger. Hvidnæsen indvandrer jævnligt til de indre danske farvande, og den er blevet set helt inde ved Bornholm. Hvidnæsen er en delfin, der er op Spækhugger Den nordlige Nordsø og Skagerrak er en del af spækhuggerens naturlige udbredelsesområde, men den yngler ikke i området. Spækhuggeren har gennem tiderne været en ret hyppig gæst i de indre danske farvande, der åbenbart ikke volder den navigationsproblemer. Spækhuggeren kan blive op til 10 m lang. Den har en hvid blis over øjet og et gråt kommafelt bag rygfinnen. Hannerne har mandshøje (1.8 m) rygfinner. Vågehval Vågehvalen er almindelig i den nordlige Nordsø og svømmer til tider i de indre danske farvande. Den kan klare sig i de kystnære havområder. Vågehvalen er en bardehval, der er op til 10 m lang. Rygfinnen sidder langt tilbage, og lufferne har et hvidt bånd. På friske, døde dyr kan man stadig se furerne under bugen og gullige barder, der hænger i mundhulen fra overkæben. Finhval ved Børup skov. Hvaler, der er set i danske farvande Almindelig delfin strandet i Vadehavet. Gæstearter Gæstearter er hvaler, der i perioder forekommer i vores farvande og tilsyneladende kan klare sig her. Til visse tider kan de være hyppigere end selv spækhugger og vågehval fra Nordsøen. Siden 2003 er finhvalen blevet observeret adskillige steder langs den jyske østkyst, især i de dybe render og fjorde. En anden gæsteart er almindelig delfin, der er konstateret i vores farvande siden Den er set i mindre flokke i stort set samtlige dele af de indre danske farvande, men også i Nordsøen. Hvidnæse hvidskæving alm. delfin stribet delfin øresvin rissos delfin grindehval spækhugger halvspækhugger hvidhval alm. næbhval døgling kaskelot vågehval brydeshval sejhval finhval blåhval pukkelhval. 16 Pattedyr i havet Pattedyr i havet 17

10 Andre hvaler Tag ud og oplev! Brydeshval ved Kyndby. Døde strandede kaskelothvaler ved Rømø. Der er stor interesse for både sæler og hvaler. De er ofte blevet symboliseret med den uforstyrrede natur. Som pjecen fortæller, er der mulighed for at se forskellige arter af havpattedyr i Danmark. Enten i levende live eller som strandede dyr. Pjecen er tænkt som en appetitvækker til en anderledes og mere dybtgående naturoplevelse. Næste gang turen går til de kystområder, hvor der er mulighed for at se sæler eller marsvin, så ha pjecen ved hånden rigtig god fornøjelse! Hvis du finder en sæl eller hval, så kontakt: Fiskeri- og Søfartmuseet Tarphagevej Esbjerg V Telefon: Vagttelefon Zoologisk Museum Universitetsparken København Ø Telefon: Skov- og Naturstyrelsen, Reservatsektionen, Ålholtvej Oksbøl Telefon: Vildfarne hvaler! De vildfarne hvaler kommer ind fra det dybe hav og dør i de allerfleste tilfælde på grund af navigations og orienterings-problemer. Det mest åbenlyse eksempel på denne gruppe er kaskelotten, der massestrandede i Danmark i 1996 og Strandinger Hvorfor strander storhvaler? Det kan man ikke besvare på en enkel måde. Desorienterede eller syge hvaler kan strande levende, men nogle dyr, der ligger på stranden er allerede døde på åbent hav. I dette tilfælde er døden indtruffet et helt andet sted og af en helt anden årsag. Mange af de strandede marsvin og mindre tandhvaler stammer højst sandsynlig fra den utilsigtede bifangst i fiskegarn. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Zoologisk Museum i København har sammen med Skov- og Naturstyrelsen iværksat en beredskabsplan, der skal registrere alle strandinger af havpattedyr og vejlede ved en evt. stranding af levende havpattedyr. Herudover skal den sikre indsamlingen af oplysninger og prøver til videnskabelige formål. Det er vigtigt, at de får besked om så mange strandinger som muligt! Videre læsning Hjemmesider: Kinze, C.C Hvaler. Natur og Museum, hæfte 3, Kinze, C.C Nordatlantens havpattedyr, Gads forlag. Kinze, C.C Hvaler i Danmark. Kaskelot Nr. 132: Skov- og Naturstyrelsen Beredskabsplan vedrørende Havpattedyr og Havfugle. Jensen, Kinze og Skov. Finhvaler i indre danske farvande Sjæk len Jensen og Kinze. Almindelige delfiner i indre danske farvande. Sjæk len Pattedyr i havet Pattedyr i havet 19

11 Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at beskytte vilde dyr, natur og landskaber, for at sikre naturoplevelser for alle og for at få mere natur i Danmark. Støt Danmarks Naturfredningsforening. Meld dig ind på tlf eller Udgivet af Danmarks Naturfredningsforening støttet med midler fra Friluftsrådet. Forfatter: Carl Kinze Illustrationer: Claus Rye Schierbeck Redaktion: Thyge Jensen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Bo Håkansson Foto: Scanpix/Biofoto, Thyge Jensen og Svend Tougaard Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade København Ø Tlf Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i skoven Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Ræven Indledning... 2 Ræven... 3 Grævlingen... 4 Rævegrav eller grævlingegrav?... 5 Hjortene... 7 Egernet... 12

Læs mere

16 kaskelot-hvaler på Rømø

16 kaskelot-hvaler på Rømø Side 1 af 13 16 kaskelot-hvaler på Rømø Af Thyge Jensen og Svend Tougaard. Den 27. marts blev 16 døde kaskelothvaler fundet strandede på Rømø, Koresand og omliggende sandflak. Det er den største stranding

Læs mere

13 kaskelothvaler på Rømø

13 kaskelothvaler på Rømø Side 1 af 12 13 kaskelothvaler på Rømø Af Thyge Jensen og Svend Tougaard. Hyppigheden af kaskelotstrandinger i Nordsøen har været stor de seneste år. I marts 1996 strandede 16 og i december 1997 13 kaskelothvaler

Læs mere

Dyr fra det lave saltvand 1

Dyr fra det lave saltvand 1 KOPIARK 68 (1) KYST OG HAV Dyr fra det lave saltvand 1 I skal indsamle dyr fra det lave saltvand. I kan bruge forskellige net, fx rejestrygere eller almindelige fiskenet. Det kan være en hjælp, hvis I

Læs mere

Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005. Operation næsehorn. Flamingoen - en langbenet skønhed. Natur i parken: Rynket rose.

Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005. Operation næsehorn. Flamingoen - en langbenet skønhed. Natur i parken: Rynket rose. SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005 Operation næsehorn Flamingoen - en langbenet skønhed Natur i parken: Rynket rose TEMA - Javaaber SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo INDHOLD Udgives af

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret.

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret. Vadehavet Vadehavet er et unikt naturområde, enestående i Danmark, og med global betydning. Det hører til blandt ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har i Danmark status som vildtog naturreservat.

Læs mere

3. Årgang No. 4 August 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening

3. Årgang No. 4 August 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening 3. Årgang No. 4 August 2010 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet medlemmernes interesser over for myndighederne lokale værdier på Lillebælt bæredygtige

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen og Thomas Bregnballe Betydningen

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Er Vestgrønland tæt befolket?

Er Vestgrønland tæt befolket? Er Vestgrønland tæt befolket? Historie Velkommen til Vestgrønland Vestgrønland er det tættest befolkede område i Grønland. Men der er stadig meget god plads til den enkelte. Faktisk hele 39,5 km 2 - pr.

Læs mere

Indsatsplan mod mårhund i Danmark

Indsatsplan mod mårhund i Danmark Indsatsplan mod mårhund i Danmark Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2010 MIRDINEC (NAT SE 344) Titel: Indsatsplan mod mårhund Indsatsplanen er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, 2010 Fotos s.

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

November 2003, 12. årg, nr. 3. NATUR vejleder. Hav- og kystformidling

November 2003, 12. årg, nr. 3. NATUR vejleder. Hav- og kystformidling November 2003, 12. årg, nr. 3 NATUR vejleder Hav- og kystformidling NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere

Læs mere

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER 2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer Charlottenlund Slot Jægersborg Allé 1 2920 Charlottenlund Telefon 33 96 33 00

Læs mere

Fisk, krebs- og bløddyr

Fisk, krebs- og bløddyr Kapitel 15 side 115 Fisk, krebs- og bløddyr Dette kapitel giver en kort beskrivelse af forskellige arter af fisk, krebsog bløddyr. Listen indeholder mest kommercielle arter. Listen er ikke fuldkommen,

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Størfiskeri i Blue Rock.

Størfiskeri i Blue Rock. Størfiskeri i Blue Rock. Størfiskeri er mildest talt ganske ukendt i Danmark. Det er umuligt at finde litteratur om emnet. Nok kan man læse om størfiskeri i Canada, men det er en anden størart, som fanges

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Størfiskeri i Blue Rock 2015

Størfiskeri i Blue Rock 2015 Størfiskeri i Blue Rock 2015-8 års erfaringer med stør! -Denne stør-guide, er en opdateret udgave af første udgave fra 2010, men der er sket meget, så vi følte at en ny og forbedret udgave var på sin plads.

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Sommer-Sort Sol, Sæler og SAFARI

Sommer-Sort Sol, Sæler og SAFARI Nyhedsbrev 2014 Sommer-Sort Sol, Sæler og SAFARI Velkommen i Nationalpark Vadehavet SAFARI i verdensklasse ægte naturoplevelser Velkommen hos Sort Safari altid autentisk og original Foto og tekst Sort

Læs mere