alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde"

Transkript

1 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på myterne om vindkraften. Har vi plads til alle de møller? Risikoen for at fugle og flagermus flyver ind i vindmøller er minimal og havmøllers fundamenter har positive effekter på havdyr og -flora. Såvel dyr som mennesker nyder godt af den reducerede luftforurening, når fossil elproduktion erstattes af forureningsfri vindmøllestrøm. Vi skal ikke have flere - men færre vindmøller i fremtiden. Regeringen har besluttet, at 50 % af elforbruget i 2020 skal dækkes af vindkraft. Det kræver en udbygning med ca MW nye landmøller. Alligevel vil vi i 2020 kun have ca landvindmøller i Danmark mod de ca vindmøller, vi har i dag. Skader vindmøller dyreliv? Vidste du for øvrigt, at der findes lige så mange højspændingsmaster som vindmøller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under Er vindkraft dyrt for samfundet? Vindmøller - især på land - er den billigste form for ny elforsyning. Ren strøm uden negative påvirkninger på sundhed, miljø og klima. Til gengæld er etablerings- og driftsomkostningerne markant højere. Skal alle møllerne ud på havet? Derfor vil vindmøller på land også fremover være vigtige for en økonomisk fornuftig energiforsyning. Folkelig modstand - eller medvind? Avisoverskrifter og læserbreve kan give indtryk af, at mange danskere er modstandere af vindmøller. Det tegner dog et misvisende billede. Et massivt flertal i den danske befolkning går ind for vindkraft. De, der har vindmøller i nabolaget, er mest positive. Vedvarende energi mindsker Danmarks afhængighed af begrænsede, fossile brændsler fra ofte politisk ustabile områder. et halv år har en vindmølle produceret den mængde energi, der bruges i hele dens levetid - fabrikation, vedligeholdelse og bortskaffelse. Støjer vindmøller? Vindkraftproduktionen på havet er begunstiget af en god og stabil vind. Vindmøller er hverken lydløse eller usynlige. Men de er en del af en nødvendig infrastruktur, der giver os forureningsfri strøm. Støjgrænserne for vindmøller er absolutte max-grænser uden dispensationsmuligheder. Støjen fra industri og trafik skal til sammenligning blot gennemsnitligt over en periode ligge under en vejledende grænse boliger skønnes belastet med vejstøj over den vejledende grænse på 58 db boliger skønnes som naboer til vindmøller at være udsat for støj op til 44 db støjgrænsen. Fortæller elregningen sandheden? Elregningen fortæller ikke hele sandheden om prisen på el. De samfundsmæssige omkostninger ved fossil elproduktion afspejles ikke i elprisen. Men sundheds- og miljøomkostninger skal betales alligevel. Skjulte og ubehagelige omkostninger. Sammenlignet med alle andre produktionsformer har vindkraft den laveste miljøpåvirkning. Danmarks Vindmølleforening Ellemarksvej Århus C Bliver man syg af at bo nær en vindmølle? Tlf Der findes ikke videnskabeligt bevis for at vindmøllestøj - ej heller lavfrekvent - eller naboskab til vindmøller i øvrigt skulle give anledning til særlige helbredseffekter. Derimod ved man med sikkerhed, at der ved elproduktion med gas og kul - udover drivhusgasser - udledes en række miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der blandt andet øger forekomsten af og forværrer luftvejslidelser. Det giver øgede omkostninger for såvel borgere som samfund, f.eks. til hospitalsindlæggelser, medicin, sygedage og for tidlig død. 10 En Tv ær tim od!d r. p an åh m an ar de kh est lm e, d ar ed de er st ko mm røm sene ste ov er e elf orb r lan 10 å rt de rug ern græ jent n et il g ser. od e. mia.k for t jen Forærer vi vindmøllestrømmen til udlandet? Danmarks eksporteventyr? Taber mit hus i værdi? Eksporten af vindmøller er 1,6 gange større end svineeksporten. Taber mit hus i værdi? Og kan jeg sælge huset, hvis jeg ønsker at flytte? Disse spørgsmål optager helt naturligt de mennesker, der har udsigt til at blive nabo til en moderne vindmølle. Undersøgelser af ejendomshandler viser, at huse nær vindmøller generelt har samme prisudvikling som andre huse. Eksporten af vindmøller var i 2012 ca. knap 52 mia. kr., mens eksporten af svinekød kun var på godt 32 mia. kr.

2 Folkelig modstand - eller medvind? Avisoverskrifter og læserbreve kan give indtryk af, at mange danskere er modstandere af vindmøller. Det tegner dog et misvisende billede. Et massivt flertal i den danske befolkning går ind for vindkraft. De, der har vindmøller i nabolaget, er mest positive. Seriøs information og dialog Der er kun meget få problemer omkring de ca møller, der er opstillet i Danmark. Mange af disse vindmøller har allerede stået i det danske landskab i mange år. Debatten handler om, hvor nye møller skal placeres. Små grupper modstandere af vindkraft repræsenterer ikke vindmøllenaboers holdning i almindelighed. En undersøgelse blandt samtlige naboer indenfor 2 km fra alle vindmøller rejst i Danmark i viste, at 81 % ikke oplever nogen gener ved naboskabet. Protester mod vindmøller handler oftest om usikkerhed, når der planlægges for vindmøller i nærheden. Hvis man ikke har kendskab til vindmøller eller erfaringer med at bo i nærheden af dem, kan man naturligvis være bekymret for mulige gener. Dialog og seriøs og grundig information tidligt i forløbet kan fjerne disse usikkerheder. 85 % for nye vindmøller lokalt Myten om, at danskerne er positive over for vindkraft, når bare de nye vindmøller ikke skal stilles op i deres egen baghave, blev manet til jorden i en meningsundersøgelse foretaget af Megafon i % af de adspurgte mener, vi skal udbygge med vindkraft i Danmark, også i deres eget lokalområde. Kun 8 % er helt eller delvist uenige i, at der skal udbygges med vindkraft i deres lokalområde. I 2012 svarede 86 % af deltagerne i en Megafon-undersøgelse, at Danmark bør satse på at udbygge med vindenergi, og 73 % mente, at vindkraft bør stå for % af elforsyningen. Mulighed for medejerskab I udlandet er Danmark rollemodel for ejerskab af vindmøller. Da møllelavene toppede, var op mod danskere medejere af en vindmølle. Du har nu mulighed for - til kostpris - at blive medejer af en evt. ny vindmølle i dit lokalområde. Følg med i lokalaviserne, hvor det skal annonceres. Du har også mulighed for at søge om erstatning for evt. værditab, hvis du får en vindmølle tæt på din ejendom. I en grøn fond er der reserveret penge til de kommuner, hvor der opstilles vindmøller. Kommunerne kan bruge midlerne ( kr. pr. installeret MW) til kulturelle eller rekreative formål.

3 Bliver man syg af at bo nær en vindmølle? Der findes intet videnskabeligt bevis for at vindmøllestøj - ej heller lavfrekvent - eller naboskab til vindmøller i øvrigt, skulle give anledning til særlige helbredseffekter. Derimod ved man med sikkerhed, at der ved elproduktion med gas og kul - udover drivhusgasser - udledes en række miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der blandt andet øger forekomsten af og forværrer luftvejslidelser. Det giver øgede omkostninger for såvel borgere som samfund, f.eks. til hospitalsindlæggelser, medicin, sygedage og for tidlig død. Eksperterne siger nej Støj fra vindmøller adskiller sig ikke fra støj fra andre støjkilder. Og vindmøller er ikke sygdomsfremkaldende. I en rapport fra Sundhedsstyrelsen skrives om vindmøllestøj og helbredseffekter: Lydtryksniveauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpåvirkninger vi normalt udsættes for, så det er derfor ikke sandsynligt, at lydens direkte fysiske virkning skulle kunne forårsage helbredseffekter. Eksperter og miljø- og sundhedsmyndigheder verden over har samme vurdering. Ufravigelige støjkrav Vindmøller er en del af en nødvendig infrastruktur, der giver os forureningsfri strøm. Men de er hverken lydløse eller usynlige. Derfor er det vigtigt at vindmølleområder udpeges efter en grundig planlægning og med stor hensyntagen til naboer og natur. Beskyttelsesniveauet for vindmøllenaboer er mindst ligeså højt som for naboer til andre typer af anlæg og infrastruktur. Vindmøller er også underlagt de almindelige regler om miljøtilsyn jfr. miljøbeskyttelsesloven. Støjgrænserne for vindmøller (44 db(a) og 20 db(a) for lavfrekvent støj) er absolutte max-grænser uden dispensationsmuligheder. Lavfrekvent lyd Vindmøller udgør ikke et specielt problem i forhold til lavfrekvent støj ved naboer. Og store vindmøller udsender ikke forholdsmæssigt mere lavfrekvent støj end små vindmøller. Kendte kilder til støj ved lave frekvenser er ventilations- og køleanlæg, kompressorer, dieselmotorer, fyringsanlæg og flytrafik. Miljøstyrelsen har vurderet, at en grænseværdi på 20 db(a) giver en god beskyttelse mod lavfrekvent støj. Eksempler lavfrekvent lyd db(a) kilde: DELTA Akustik Rock på anlægget inde i bil Inde i bil, landevejskørsel Trafikeret bygade Kørende IC3-tog, stillekupe Oliefyr, 1 m Støj fra motorvej, aften, 500 m Støjgrænse inde ved vindmøllenabo Køleskab 0,5 m

4 Støjer vindmøller? Som sagte tale Lyden fra vindmøller kommer hovedsageligt fra vingernes bevægelse gennem luften. Den maksimale støjgrænse ved naboer til vindmøller på 44 dba svarer til sagte tale på kort afstand. Støjgrænsen gælder udendørs. Indendørs dæmpes støjen af huset. Støjgrænserne gælder for den vindhastighed, hvor vindmøller støjer mest (6-8 m/s). Ved meget lave vindhastigheder er møllens støjudsendelse meget lille, og ved store vindhastigheder er baggrundsstøjen og vindens susen i træer og buske tilsvarende stor og kan kun meget vanskeligt skelnes fra vindmøllens lyde. En lille del af årets timer Støjgrænserne for vindmøller er ufravigelige, mens de for f.eks. transport og industri kun er vejledende. Beskyttelsesniveauet for vindmølle-naboer er mindst lige så højt som ved andre typer af tekniske anlæg og infrastruktur. Eksempler på lyd db(a) kilde: DELTA Akustik Høj diskoteksmusik Vindmøller er hverken lydløse eller usynlige. Men de er en del af en nødvendig infrastruktur, der giver os forureningsfri strøm. Støjgrænserne for vindmøller er absolutte max-grænser uden dispensationsmuligheder. Støjen fra industri og trafik skal til sammenligning blot gennemsnitligt over en periode ligge under en vejledende grænse boliger skønnes belastet med vejstøj over den vejledende grænse på 58 db, heraf er boliger stærkt belastet med over 68 db boliger skønnes som naboer til vindmøller at være udsat for støj op til 44 db støjgrænsen. Vinden kommer fra forskellige retninger, og det blæser heller ikke altid. I praksis vil man som nærmeste nabo derfor kun være udsat for den højst tilladte støjpåvirkning i en lille del af årets timer. Nødvendig infrastruktur Vindmøller leverer en stor og stadigt stigende del af det danske elforbrug. Det er en vigtig og nødvendig infrastruktur. Folketinget har fastlagt rammerne for vindmølleudbygningen frem til Støjgrænse på arbejdspladser Personbil, forbikørsel, 10 m Normal tale, 1 m Støjgrænse ved vindmøllenabo Stille enmandskontor med PC Stille soveværelse

5 Taber mit hus i værdi? Taber mit hus i værdi? Og kan jeg sælge huset, hvis jeg ønsker at flytte? Disse spørgsmål optager helt naturligt de menne sker, der har udsigt til at blive nabo til en moderne vindmølle. Undersøgelser af ejendomshandler viser, at huse nær vindmøller generelt har samme prisudvikling som andre huse. Samme prisudvikling En vindmølle som nabo gør ikke dit hus usælgeligt. Og den påvirker generelt heller ikke prisen. Danske og udenlandske analyser viser, at nabohuse til vindmøller omsættes på boligmarkedet ligesom andre huse. I Kyse ved Næstved har VidenOmVind analyseret alle hushandler i to år efter opstillingen af to store vindmøller i nærområdet. Efterfølgende er det sammenlignet med hushandler i det nærliggende Sandved, hvor der ikke er opstillet store vindmøller. I Kyse er der solgt 17 boliger med et prisnedslag på 11 %. I Sandved er der solgt 20 boliger med et prisnedslag på 15 %. Den gennemsnitlige liggetid var hhv. 218 dage i Kyse og 357 dage i Sandved. En lignende undersøgelse på Tåsinge gav samme konklusion, ligesom to store udenlandske undersøgelser - en svensk fra 2010 baseret på ejendomshandler og en amerikansk fra 2009 med hushandler. Erstatning og medejerskab Der er således ingen automatisk sammenhæng mellem vindmøller og salgspriser. Skulle det ske, at værdien af enkelte ejendomme påvirkes, kompenseres der via en særlig værditabsordning samt fortjenesten fra de vindmølleandele, naboer kan købe. Værditabsordningen er en særlig ordning kun for vindmøllenaboer og fritager ikke vindmølleopstilleren for at opfylde alle lovkrav. Men du kan ikke søge om værditab, hvis du f.eks. bliver nabo til motorveje eller gylletanke. En uafhængig taksationsmyndighed vurderer evt. værditab på ejendommen forud for vindmølleprojektet. Halvdelen af ansøgningerne udløser erstatning. Kun meget få ejendomme, der ligger mere end 1200 m fra møllen, tilkendes erstatning. Den gennemsnitlige erstatning er på ca kr. 20 % af vindmølleprojektet skal udbydes til naboer som anparter til kostpris, hvilket giver en ganske fornuftig forrentning. Hvad vil du nødigst have som nabo? Motorvej 40 % Gylletank 39 % Tog 7 % Vindmølle 5 % Mobilmast 4 % Daginstitution 2 % Ved ikke 4 % Interresearch for Søndagsavisen, 2009

6 Er vindkraft dyrt for samfundet? Vindmøller - især på land - er den billigste form for ny elforsyning. Ren strøm uden negative påvirkninger på sundhed, miljø og klima. Vedvarende energi mindsker Danmarks afhængighed af begrænsede, fossile brændsler fra ofte politisk ustabile områder. Vindmøller billigst Moderne, landbaserede vindmøller med høj produktion er på rene kommercielle vilkår næsten konkurrencedygtige med traditionelle energikilder. Men vindmøller belaster ikke miljø og klima som teknologier baseret på fossile brændsler. Når miljø- og klima-omkostninger medregnes, er vindmøller den billigste teknologi. Vindmøllerne har med andre ord den laveste, samlede omkostning pr. produceret kilowatt-time. Dyrere på havet Vindressourcen på havet er lidt større end inde over land, men det er ikke nok til at opveje havmøllernes store anlægs- og serviceomkostninger. Det er ca. 40 % billigere at producere el på land end på havet. Forsyningssikkerhed Vinden er en lokal og vedvarende ressource, som ikke belaster handelsbalancen. Jo mere vindkraft, jo mindre import af begrænsede, fossile brændsler - ofte fra ustabile områder. Der er store fordele ved investering i vindmøller, både for økonomi, miljø og forsyningssikkerhed. Samfundsøkonomisk pris inkl. CO2-kvotekøb og miljøomkostninger til SO2 og NOx. Kilde: Energistyrelsen kr./kwh 2 1,5 1 0,5 0 Effektiv produktion Vindmøller har en meget flot og positiv energibalance. Under normale vindforhold bruger en ny vindmølle kun ca. 6 måneder på at producere den energi, der medgår til dens fabrikation, opstilling, vedligeholdelse og senere bortskaffelse.

7 Vindkraftproduktionen på havet er begunstiget af en god og stabil vind. Til gengæld er etablerings- og driftsomkostningerne markant højere. Skal alle møllerne ud på havet? Derfor vil vindmøller på land også fremover være vigtige for en økonomisk fornuftig energiforsyning. Mere vind på havet Hvor der er stor befolkningstæthed og egnede kyststrækninger, er der basis for en udbygning på havet til supplering af vindmøllerne på land. Omkring en fjerdedel af vindkraftkapaciteten i Danmark er i dag på havet. Der er generelt mere vind til havs end på landjorden. En havmølle kan producere ca. 30 % mere end en tilsvarende mølle inde i landet. En landmølle på en god placering ved kysten kan dog opnå lige så høj produktion som en havmølle. Større investering på havet Men udgifterne ved at etablere vindmøller på havet er væsentligt større end på land. Investeringen i en havmølle med fundament er ca. dobbelt så dyr som på land. Hertil kommer en bekostelig ilandføring af kabler fra møllerne til elnettet på land. Højere driftsomkostninger Det er også langt vanskeligere og derfor dyrere at servicere møller på havet. I dårligt vejr kan en defekt mølle på havet komme til at stå stille i længere tid end en mølle på land. De totale produktionsomkostninger pr. kwh er ca. 40 % højere fra en havvindmølle end en tilsvarende landbaseret mølle. Havmøllerne får en væsentlig højere afregning end landmøller. Det betyder dyrere strøm for elforbrugerne. Landmøller giver billigst strøm Samlet set er det så meget dyrere at etablere og drive vindmøller på havet, at den højere produktion ikke kan opveje meromkostningerne. Elforbrugerne får den billigste strøm, når vindmøllerne er placeret på land. Det er politisk bestemt, at vindkraft i 2020 skal dække 50 % af det danske elforbrug. Udbygningen skal ske ved opstilling af nye vindmøller svarende til MW nye store havmølleparker, 500 MW kystnære havmøller og 1800 MW vindmøller på land. Skulle også de MW landmøller opstilles på havet ville det kræve en ekstrainvestering på ca. 12 mia. kr. ekstra årlige driftsomkostninger på ca. 190 mio kr. samt et ca. dobbelt så højt pristillæg pr. kwh, der betales af elforbrugerne over elregningen.

8 Har vi plads til alle de møller? Vi skal ikke have flere - men færre - vindmøller i fremtiden. Regeringen har besluttet, at 50 % af elforbruget i 2020 skal dækkes af vindkraft. Det kræver en udbygning med ca MW nye landmøller. Alligevel vil vi i 2020 kun have ca landvindmøller i Danmark mod de ca vindmøller, vi har i dag. Vidste du for øvrigt, at der findes lige så mange højspændingsmaster som vindmøller? Færre møller på land Målet i den nye energiplan er en udbygning med ca MW landmøller frem mod år Men så kommer der vel flere vindmøller i det danske landskab? Nej, der bliver rent faktisk færre vindmøller, også selvom produktionen af strøm sættes kraftigt i vejret. På landsplan forventes det, at antallet af vindmøller reduceres fra dagens ca møller til mindre end omkring år Over de næste 10 år skal hver kommune i gennemsnit kun finde plads til godt én ny mølle om året. Samtidig vil der i hver kommune i gennemsnit blive nedtaget 2-3 gamle møller. Mere rolige og harmoniske De nye moderne vindmøller producerer betydeligt mere el, end de mange flere ældre møller, de afløser. Vindmøllernes tryk på landskabet vil således være i aftagende - også fordi de større, moderne møller har en lavere rotationshastighed, der opfattes som mere i harmoni med landskabet. Større møller længere væk Selvom møllerne bliver større, vil de ikke syne større fra nabobebyggelser. Afstandskravet er nemlig afhængig af møllens højde. Den øgede afstand - og ufravigelige støjkrav - sikrer også, at støjpåvirkningen hos naboer ikke er større ved store møller end ved små. Lokalt medejerskab Danmark er foreningernes land. I starten af 90 erne havde henved danskere andel i en vindmølle. Det er nu et lovkrav, at 20 % af en ny vindmølle skal tilbydes lokale til kostpris. Man kan således tage medansvar for - og ejerskab af - den grønne omstilling og et bæredygtigt energisystem. Mange steder i landet er de lokale vindmølleandele hurtigt udsolgt. Naboer har også ret til at søge om erstatning, hvis de mener, vindmøllerne vil betyde et fald i ejendomsværdien. I en grøn fond reserveres kr. pr. installeret MW til de kommuner, hvor der opstilles vindmøller. Midlerne kan bruges til lokale kulturelle eller rekreative formål.

9 Fortæller elregningen sandheden? Elregningen fortæller ikke hele sandheden om prisen på el. De samfundsmæssige omkostninger ved fossil elproduktion afspejles ikke i elprisen. Men sundheds- og miljøomkostninger skal betales alligevel. Skjulte og ubehagelige omkostninger. Vindkraft er ren strøm De samfundsmæssige omkostninger ved fossil elproduktion afspejles ikke i elprisen. Kun for vindkraft er elregningen ærlig. Når alle omkostninger ved elproduktion indregnes, er vindmøllestrøm billigst. Luftforurening koster penge, sundhed og liv Et tværfagligt forskningscenter under Aarhus Universitet/DMU har beregnet, at luftforurening i Danmark giver årlige helbredsrelaterede omkostninger på ca. 6 mia. kr. og for tidlige dødsfald. Det er lokal luftforurening med svovl, kvælstof og partikler; klimaskader er ikke indregnet. Sparet luftforurening Årlig miljøforbedring fra én 2,3 MW vindmølle, hvis vindkraften fortrænger kul CO2 SO2 NOx 1,38 tons Partikler Slagger/aske Sparet kul El produceret tons 420 kg 120 kg 318 tons tons kwh Regningen betales af den enkelte borger som personlige sundhedsomkostninger og udgifter som følge af skader på afgrøder og bygninger. Desuden betaler vi alle over skattebilletten til øgede udgifter til sundhedssektoren, hospitaler, invalidepension mv. Vindkraft er et alternativ til kraftværkernes brug af kul og naturgas, der tegner sig for over 400 mio. kr. af de årlige sundhedsomkostninger. En øget vindkraftandel vil øge folkesundheden, spare liv og give lavere sundhedsomkostninger. Vindkraften presser elprisen ned Via de såkalde PSO-tariffer (public service obligations) på elregningen er elforbrugerne med til at betale pristillæg til miljøvenlig strøm, omkostninger til forskning mv. I 2011 betød vindkraften 3,8 øre/kwh på elforbrugerens elregning. Markedsprisen på strøm er lavere for vindkraftproduceret el end anden strøm. Vindkraften har altså en prissænkende effekt. Den seneste opgørelse, foretaget af Risø DTU i 2009, viste, at prispresset fra vindmøller reducerer elprisen med 2-3 øre/kwh. Altså omtrent det samme niveau som PSOomkostningen til vindmøllestrøm.

10 Danmarks eksporteventyr? Eksporten af vindmøller er 1,6 gange større end svineeksporten. Eksporten af vindmøller var i 2012 ca. knap 52 mia. kr., mens eksporten af svinekød kun var på godt 32 mia. kr. Danmark førende på grøn eksport Den samlede eksport af vindmøller, komponenter og tjenesteydelser var i 2012 på 51,9 mia. kr. Til sammenligning var den danske eksport af svin på godt 32 mia. kr ,3 45 Eksport i mia. kr. 60,9 56,4 49,8 53,6 51, Det er særligt i Midtjylland, at vindkraften har skabt arbejdspladser. I hver af de følgende kommuner var der i 2010 ansat mere end 1000 personer i vindmøllebranchen: Kolding, Vejle, Ikast-Brande, Silkeborg, Aarhus, Randers, Aalborg og Ringkjøbing-Skjern. Ansatte i vindmølleindustrien udgør mere end 15 % af den samlede private sektor i kommunerne Ringkøbing-Skjern, Ikast- Brande og Langeland. Omkring 45 % af de beskæftigede i vindmølleindustrien arbejder med selve produktionen af vindmøllerne og forskellige komponenter hertil, mens ca. 13 % arbejder med forskning, test og udvikling. I 2010 eksporterede Danmark grønne produkter (herunder især vindmøller) for over 80 mia. kr., svarende til 10,4 % af den samlede danske eksport Beskæftigelse i antal Danmark er det land i EU, der har den højeste eksport af grønne produkter arbejdspladser i Danmark Den samlede omsætning for den danske vindmølleindustri var i 2012 på 81,1 mia. kr. Det samlede antal beskæftigede for hele vindmølleindustrien i Danmark var ved udgangen af personer. På europæisk plan beskæftiges mere end personer i vindmølleindustrien, og i følge den europæiske vindkraftorganisation EWEAs statisik skabes der ca. 15 jobs for hver installeret MW vindkraft i EU.

11 Tværtimod! Danmark har de seneste 10 år tjent 10 mia. kr. på handel med strøm over landegrænser. En fortjeneste, der kommer elforbrugerne til gode. Forærer vi vindmøllestrømmen til udlandet? Handel giver overskud Danmark handler strøm med Norge, Sverige og Tyskland. Vi eksporterer strøm, når vi har for meget, og importerer strøm, når vi har for lidt. Ordningen sikrer, at ingen lande i samarbejdet forærer overskudsstrøm væk. Strømmen handles gennem den nordiske el-børs Nord Pool Spot. Prisen fastsættes ud fra efterspørgsel og udbud fra de forskellige energikilder (vandkraft, a-kraft, vindmøller, kulkraftværker m.fl.). I situationer med stort udbud, men lille efterspørgsel, er elprisen lav. Det er ofte sammenfaldende med timer, hvor det blæser stærkt og møllerne derfor producerer særlig megen energi. I disse relativt få timer må mølleejerne derfor afsætte strømmen til en lav pris på markedet. Den danske systemoperatør, Energinet.dk, aftaler med de andre landes systemoperatører, hvor meget strøm, der er brug for i deres lande. Fortjenesten på handlen, altså forskellen på den lavere pris i producentlandet og den højere pris i aftagerlandet, deles mellem de to lande. I Danmark anvendes provenuet fra disse såkaldte flaskehalsindtægter (0,5-1 mia. kr. om året) til forbedringer af det nationale forsyningsnet samt til at nedsætte prisen på at distribuere el. Altså et overskud til gavn for el-forbrugerne. Få timer med overproduktion Det er relativt få timer om året, elprisen er meget lav på grund overskud af strøm. I 2012 var der, ud af årets timer, kun 34 timer med elpriser på 0 øre eller derunder. Nettet kan klare mere vindkraft Et effektivt forsyningsnet i Danmark og gode udvekslingsmuligheder med udlandet medvirker til, at relativt store mængder vindkraft allerede er integreret i det danske elsystem. I 2012 blev 30 % af elbruget dækket af vindkraft. Yderligere vindkraft kan integreres i det danske elsystem. Og tilmed med store økonomiske og miljømæssige fordele. Det er muligt med forbedret udveksling med udlandet og et mere effektivt samspil mellem elproduktion og elforbrug. VE-el, ikke mindst vindenergi, kan f.eks. bruges til at erstatte benzindrevne biler med elbiler og oliefyr med varmepumper. Målet i den nye energiplan er at øge vinddækningen i 2020 til 50 %.

12 Tjener den energien hjem igen? Positiv energibalance Vindmøller har en meget flot og positiv energibalance. En moderne vindmølle producerer i sin levetid ca. 35 gange så meget energi, som der er medgået til dens fremstilling. På højest et halvt år producerer en vindmølle den mængde energi, der bruges i hele møllens levetid, dvs. til fabrikation, opstilling, løbende drift og vedligeholdelse og til sidst bortskaffelse. Drivhuseffekt, syreregn og sundhedsskadelige partikler er velkendte miljøeffekter som følge af luftforureningen ved traditionel elproduktion. Miljøpåvirkningen fra elproduktion med vindmøller er samlet meget mindre end fra andre produktionsformer. I grafen nedenfor ses den ekstra miljøpåvirkning ved at vælge forskellige, andre produktionsformer end vind. Allerede på under et halvt år har en vindmølle produceret den mængde energi, der bruges i hele dens levetid - fabrikation, vedligeholdelse og bortskaffelse. Sammenlignet med alle andre produktionsformer har vindkraft den laveste miljøpåvirkning. Vind giver mindst miljøpåvirkning Omkring 80 % af miljøpåvirkningerne ved vindkraftproduktion kommer fra konstruktionsfasen af selve møllen. En stor del af materialerne i brugte vindmøller kan genanvendes, og eksempelvis er det blevet muligt at genanvende glasfiberen fra mølle-vingerne eller nyttiggøre dele af materialet i forbrændingsanlæg. Andre produktionsformer er også energikrævende i anlægsfasen. Men i modsætning til vindkraft og solenergi ligger den store miljøbelastning i driftsfasen, nemlig ved den løbende tilførsel af brændsel. Kul Naturgas Biomasse Solceller Vind SO2 (mg) Partikler (mg) NOX (mg) CO2 (g) Ekstra udledning ved produktion af 1 kwh i forhold til vindkraft (hele livscyklus)

13 Risikoen for at fugle og flagermus flyver ind i vindmøller er minimal og havmøllers fundamenter har positive effekter på havdyr og -flora. Såvel dyr som mennesker nyder godt af den reducerede luftforurening, når fossil elproduktion erstattes af forureningsfri vindmøllestrøm. Skader vindmøller dyreliv? Minimal eller positiv påvirkning Undersøgelser af vindmøllers effekt på dyrelivet peger alle i samme retning: Risikoen for at fugle kolliderer med vindmøller er minimal, de fleste dyrearter virker upåvirkede og havmøllers fundamenter har positive effekter på havdyr og -flora. Fugle Danske og udenlandske undersøgelser viser, at risikoen for at fugle flyver ind i vindmøller er minimal - og væsentligt mindre end ved f.eks. radiomaster og højspændingsledninger. Under 0,1 promille af de fugle, der trækker gennem et vindmølleområde skønnes at kollidere med vindmøller. Flagermus Ligesom med fugle er risikoen for, at flagermus bliver ramt, minimal. Specielt i flade områder er de gode til at undgå møllerne. Møller og dyr på havet Et stort miljøovervågningsprogram i forbindelse med etablering og drift af havmøllerne ved Horns Rev og Nysted viste, at det er muligt at indpasse havmøller med ubetydelig virkning på dyrelivet. Sæler og marsvin fortrænges i byggefasen, men vender tilbage igen. Fundamenterne virker som nye, kunstige stenrev og skaber øget mangfoldighed i arter samt bedre fødegrundlag for både fisk, fugle og havpattedyr i området. Påvirkning kortlægges inden Før der gives tilladelse til en stor vindmølle skal der udarbejdes en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-undersøgelse), herunder også dyrelivet. Planlægningen er med til på forhånd at sikre, at vindmøller placeres, hvor der ikke kan forventes væsentlige, negative påvirkninger af dyrelivet. Perspektiv I gennemsnit dør der årligt 2,3 fugle pr. vindmølle. Mindst én million fugle dræbes årligt i den danske trafik. Luftforurening skønnes hvert år at føre til over for tidlige dødsfald blandt mennesker.

14 Fakta Alle fakta og tal i dette hæfte er uddybet i»fakta om vindenergi«. Faktabladene opdateres løbende på Teknik og drift T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Sådan fungerer en vindmølle Drift og vedligeholdelse Indpasning af vindkraft i el-systemet Vindmøllers energibalance Forsikring af vindmøller Service på vindmøller Import og eksport af vindmøllestrøm Planlægning P1 Vindenergi i Danmark P2 Planlægning for vindmøller P3 Vindmøller i landskabet P4 Vindmøller på havet P5 Vindmøller i kystområder P6 Vindenergi og kystnærhed P7 Støj fra vindmøller P8 Skygger og blink P9 Vindmøller og dyreliv P10 Husstandsmøller P11 Udskiftning Økonomi Ø1 Vindmøllers samfundsøkonomiske værdi Ø2 Produktion og beskæftigelse ved vindkraft Ø3 Vindkraften og elregningen Ø4 Investering i vindkraft Ø5 Afregningsregler for vind møller Ø6 Vindmøller og skat, moms og efterløn Ø7 Hvem ejer vindmøllerne? Ø8 Grøn strøm Miljø og energipolitik Fakta om Vindenergi M1 Vindmøller i energiplanerne M2 Vindmøller og drivhuseffekt M3 Vindmøllernes elproduktion M4 Vindmøller verden over M5 Vindmøller før og nu M6 Danskernes mening M7 Vindkraft og CO2-kvoter M9 EUs mål for vedvarende energi September Fotos: LM Wind Power, Bendt Nielsen, Siemens, Polfoto, Bert Wiklund og Per Andersen Danmarks Vindmølleforening er en forening for små og store vindmølleejere og andre vindkraftinteresserede. Siden 1978 har vi arbejdet for at samle og formidle sober og faktuel viden om vindkraft og at varetage vindmølleejernes fælles interesser.

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter!

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter! SUND FORNUFT VEDVARENDE ENERGI GOD SAMFUNDSØKONOMI UAFHÆNGIGHED FORSYNINGSSIKKERHED VINDMØLLER DANSKE ARBEJDSPLADSER SELVFORSYNING REN ENERGI LOKALT MEDEJER SKAB GRØN STRØM GODT NABOSKAB MEGET MERE END

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

Vindmøller på land - fordele og ulemper. Indlæg d. 10/5 2016, sekretariatsleder Henrik Vinther

Vindmøller på land - fordele og ulemper. Indlæg d. 10/5 2016, sekretariatsleder Henrik Vinther Vindmøller på land - fordele og ulemper Indlæg d. 10/5 2016, sekretariatsleder Henrik Vinther VidenOmVind Organisationer og virksomheder i vindmøllebranchen står bag www.videnomvind.dk Skriftlige kommunikationsprodukter

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Hørt om store vindmøller

Hørt om store vindmøller Hørt om store vindmøller Negativt 1. De larmer voldsomt (både vingerne og rotorerne). Det er korrekt, at for de møllertyper vi kender i Danmark i dag gælder det, at de store møller udsender mere støj end

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Danskernes mening om vindmøller

Danskernes mening om vindmøller Danskernes mening om vindmøller Tidligere holdningsundersøgelser Fakta om Vindenergi Bilag til Faktablad M6 Gallup, 2007 Gallup gennemførte i april 2007 en meningsmåling for dagbladet Berlingske. Danskerne

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Fakta om naboskab til moderne vindmøller

Fakta om naboskab til moderne vindmøller Ellemarksvej 47 8000 Aarhus C. Telefon 87 33 14 33 hv@dkvind.dk Fakta om naboskab til moderne vindmøller www.videnomvind.dk Samfunds- og nabohensyn går hånd i hånd. 2 Lær din nye nabo at kende. 3 Hvilke

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Udvikling Ny Overgaard

Udvikling Ny Overgaard Udvikling Ny Overgaard - møde TMU, Randers Kommune 10 december 2015 Indholdsfortegnelse 2030 mål for Randers Kommune Ny Overgaard - forøget grøn produktion fra vind SE Blue Reneswables Idéoplæg Ny Overgaard

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Fakta i vindmølledebatten

Fakta i vindmølledebatten Fakta i vindmølledebatten Kommunerne spiller en afgørende rolle for at omstille den danske energiforsyning til vedvarende energi. Dialogen i planlægningsprocessen mellem vindmøllenaboer, borgere, politikere

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt.

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 277 Offentligt Resen Waves LOPF Bøjer Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Af: Per Resen Steenstrup prs@resen.dk

Læs mere

NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015

NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015 NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015 UDPEGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Afstand til boliger, hvor en eller flere borgere har adresse Arealer, der skal friholdes for vindmøller I den endelige udpegning inkluderes

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Vindmøller ved Hallendrup 24. November 2014 v/ vindmøllerådgivere Henrik Damgren og Kristian Sejersbøl Favrskov Kommune Favrskov Kommune har udlagt et nyt område til møller ved Hallendrup 2-6 møller 100-150

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power Siemens Wind Power Produktions- og administrationsbygninger i Brande Siemens Wind Power s hovedkontor har ligget i Brande siden 1980 Den nuværende kontorbygning blev bygget i 2001 Udvidelse med 15,000

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

Besvarelser på de spørgsmål fra salen, som vi ikke nåede på borgermødet den 24. juni 2014

Besvarelser på de spørgsmål fra salen, som vi ikke nåede på borgermødet den 24. juni 2014 Besvarelser på de spørgsmål fra salen, som vi ikke nåede på borgermødet den 24. juni 2014 Spg. 1: Ove Knudsen Information er yderst mangelfuld når kun beboere indenfor 900 m får info. Samme info beskriver

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011 Landvind - planlægning, tilskud Energistrategi 2050 11. maj 2011 Landvind tilvækst på land Landmøller er billigere end havvindmøller, hvorfor der er fordele ved en fortsat udbygning på land. Der er behov

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Den rigtige vindkraftpolitik

Den rigtige vindkraftpolitik 15. oktober 2010 Den rigtige vindkraftpolitik Vindkraft er en af de helt afgørende teknologier i omstillingen af den danske energiforsyning væk fra afhængigheden af fossile og importerede brændsler. En

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg Kopi til Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt Rosenørns

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER. Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter

LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER. Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter KORT OM ENERGI FYN Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark.

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk 1. Workshop Morsø Kommune Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller Program: Kl. 17 Velkomst ved Morsø Kommune. Kaffe, te og brød Kl. 17.10 Oplæg Fremtidens energisystem og Vindmøller Karl

Læs mere