Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse"

Transkript

1 Dato 21. juni 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, København K Tlf Fax Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Undervisningsministeriet har med stor forsinkelse offentliggjort tal for, hvilke valg af ungdomsuddannelse, de unge foretog i foråret Statistikken omfatter knap elevers valg. Heraf kommer knap fra folkeskolernes 9. og 10. klasse, medens efterskolerne med knap er næststørste leverandør. 2 Følgende hovedtendenser gør sig gældende: Valg af at fortsætte i 10. klasse svarer til sidste år 47,6 %, men sammenlignet med år 2000 er der tale om et fald fra 61,8 %. Færre efterskoleelever end folkeskoleelever vælger 10. klasse efter afslutningen af 9. klasse (48,3 % mod 46,8 %). Efterskoleelevernes valg af gymnasial uddannelse efter 9. klasse er nu næsten på niveau med folkeskoleelevernes (35,9 % mod 38,0 %). Efterskolerne leverer samlet set en større andel afgangselever til en gymnasial uddannelse end folkeskolen (72,5 % mod 67,9 %) Der er meget store regionale forskelle mellem elevernes valg i Hovedstadsområdet og de øvrige fire regioner, men efterskoleelevernes valg - primært efter 10. klasse - udligner en stor del af denne forskel. Blandt alle elever, der vælger en gymnasial uddannelse udenfor Hovedstadsområdet, udgør efterskoleeleverne en andel på 39 %. Godt 51 % af alle 10. klasse elevernes valg, der vælger en gymnasial uddannelse kommer fra en efterskole. Eftersom en gymnasial uddannelse er et første led i opnåelse af en videregående uddannelse, har det stor betydning, at der er en høj gymnasial andel i alle regioner, og hertil bidrager efterskolen i særdeleshed. Notat Sophus Bang Nielsen. Der er bred politisk enighed om, at mindst 95 procent af de unge skal have en ungdomsuddannelse. For efterskolerne har det høj prioritet at bidrage til, at dette mål opnås, og at det vel at mærke opnås i alle dele af Danmark. Det første trin for at de unge får en ungdomsuddannelse er, at de melder sig dertil, men ikke nødvendigvis at det sker umiddelbart fra 9. klasse. En meget stor andel af efterskoleeleverne vælger at tage 10. klasse, før de går i gang med en ungdomsuddannelse, og meget tyder på, at dette ekstra år er medvirkende til, at efterskolerne udenfor Hovedstadsregionen er storleverandør af unge til ungdomsuddannelserne. 96 % af efterskolernes afgangselever 3 fra 9. og 10. klasse har valgt en ungdomsuddannelse. Som i folkeskolen vælger de fleste enten en erhvervs- eller gymnasial uddannelse og følgende, og blandt 1 En tidligere undersøgelse har vist, at efterskoleelevernes tilkendegivelse svarer nogenlunde til elevernes faktiske valg i efteråret, medens der inden for andre skoleformer kan være ret store afvigelser. 2 I det følgende sammenlignes primært med folkeskoleeleverne, men også i nogle tilfælde med alle afgangselever. 1 af 5

2 efterskoleeleverne er søgningen stigende til de gymnasiale uddannelser og faldende til erhvervsuddannelserne. Tal for afgangselever fra de efterskoler, der er godkendt med et samlet tilbud til alle elever indgår på linje med øvrige tal for efterskoleeleverne, hvorimod folkeskolens specialskoler eller den kommunale ungdomsskoles tilbud ikke indgår i tal for folkeskolen. 4 Følgende sammenligningsskema kan opstilles: Valg efter 9. klasse 10. klasse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Folkeskole 48,3 % 10,9 % 38,0 % Efterskole 46.8 % 13,1 % 35,9 % Valg efter 10. klasse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Folkeskole 36,7 % 55,5 % Efterskole 20,3 % 73,2 % Afgangselever i alt Folkeskole 26,4 % 67,9 % Efterskole 21,6 % 72,5 % Der er de seneste år sket den udvikling, at efterskolernes 9. klasse afgangselever vælger en gymnasial uddannelse i næsten samme omfang som folkeskolens 9. klasse afgangselever, og at forskellen i gymnasialt valg efter 10. klasse bliver større de to skoleformer imellem. Valg af 10. klasse i forlængelse af 9. klasse Andelen af unge, der vælger 10. klasse er n år 2000 faldet fra 61,8 til 47,6 %. Som anført ovenfor er andelen, der efter 9. klasse vælger 10. klasse lidt større i folkeskolen end i efterskolen. Af de knap klasse elever, der vælger at fortsætte i 10. klasse, har de 47,0 % valgt at gøre det på en efterskole. 66 % af efterskolernes 10. klasse elever kommer fra en efterskole og 43,3 % fra en folkeskoleskole. 5 Voldsomme regionale forskelle Den regionale opdeling 6 baseres på skolens beliggenhed. Det betyder, at tallene for Hovedstadsregionen er noget misvisende, idet langt hovedparten af efterskoleelever fra denne region går på skoler i de øvrige regioner, ikke mindst Sjælland og Syddanmark. En stadig større andel af elevtallet på de gymnasiale uddannelser kommer fra en efterskole. Tilmeldingerne i år viser, at 30,1 % af de knap der har valgt en gymnasial uddannelse kommer fra en efterskole. Der er imidlertid store regionale forskelle. Størst er andelen i region Syddanmark, hvor 45,5 % af de gymnasiale tilmeldinger kommer fra efterskoleelever (og hvor efterskolerne udgør 41,1 % af afgangseleverne), og mindst i Hovedstadsområdet, hvor kun 3,7 % kommer fra efterskoleelever (og hvor efterskoleeleverne udgør 4,1 % af afgangseleverne). 3 Afgangselever er elever, der efter 9. eller 10. klasse foretager andet valg end 10. klasse. 46,8 % af efterskolernes 9. klasseelever vælger at fortsætte i 10. klasse, og 1,2 % af 10. klasse eleverne tager endnu et år i 10. klasse. 4 Der er ikke foretaget en særskilt analyse af afgangseleverne fra specialundervisningsefterskolerne, så vi ved ikke, om de 41 valg af EGU, 97af STU og 211 af produktionsskole eller ungdomshøjskole primært kommer fra disse elever. 5 Når næsten 13 % af efterskolernes 9. klasse elever vælger at vende tilbage til folkeskolen eller den kommunale ungdomsskole for at tage 10. klasse der, kan det både skyldes forskelle i 10. klasse tilbud, og det forhold, at det er dyrt at gå mere end ét år på efterskole. 6 Opgørelsen over de unges valg bygger på Optagelse.dk, som fra 2009 har været obligatorisk for elever fra 9. og 10. klasse. 2 af 5

3 9. og 10. klasse efterskoleelevers andel på udvalgte uddannelser og fordelt på regioner Region 10. klasse Erhvervsudd. Gymnasial udd. Afgangsandel 7 Hovedstad 1,7 % 4,8 % 3,7 % 4,1 % Sjælland 9,3 % 25,9 % 31,5 % 30,4 % Syddanmark 17,8 % 30,8 % 45,5 % 41,1 % Midtjylland 19,9 % 31,7 % 39,5 % 37,0 % Nordjylland 18,6 % 36,0 % 35,0 % 35,3 % I alt 13,8 % 26,3 % 30,1 % 28,9 % Vælger man at se på afgangseleverne fra 10. klasse tegner der sig følgende mønster: 10. klasse afgangselevernes valg fordelt på regioner Region Erhvervsudd. Gymnasial udd. Efterskoleandel Hovedstad 6,7 % 11,2 % 9,8 % Sjælland 38,4 % 62,1 % 51,2 % Syddanmark 33,9 % 51,3 % 54,6 % Midtjylland 44,7 % 54,7 % 52,3 % Nordjylland 37,3 % 56,3 % 51,2 % I alt 33,9 % 51,3 % 45,5 % Læsevejledning: Når vi ser på alle afgangselever fra 10. klasse i alt knap udgør efterskoleandelen 45,5 %. Godt vælger en erhvervsuddannelse, og heraf udgør afgangselever fra efterskolernes 10. klasse 33,9 %, men udenfor Hovedstadsregionen mellem 50 og 60 %. Tilsvarende af de , der har valgt en gymnasial uddannelse kommer 45,5 % fra en efterskoles 10. klasse, men i regionerne udenfor Hovedstaden udgør efterskoleandelen over 50 %. Af de knap , der har tilmeldt sig en gymnasial uddannelse, kommer de godt fra 9. klasse og de knap fra 10. klasse, men af disse knap fra 10. klasse kommer mere end halvdelen fra en efterskole 10. klasse, og andelen er meget markant i region Sjælland og Nordjylland. Af de , der har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse, kommer knap fra en 9. klasse og godt fra 10. klasse. Af sidstnævnte udgør efterskoleeleverne en tredjedel. Alle afgangselevers valg fordelt på regioner Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Alle. Folkesk. Eftersk. Alle Folke Efter Eftersk.andel Hovedstad 17,7 % 19,3 % 21,0 % 75,1 % 75,6 % 69,1 % 4,1 % Sjælland 25,3 % 28,6 % 21,5 % 69,5 % 67,2 % 72,0 % 30,4 % Syddanmark 25,6 % 31,3 % 19,2 % 68,6 % 63,6 % 76,0 % 41,1 % Midtjylland 24,0 % 27,7 % 20,6 % 68,6 % 64,4 % 73,2 % 37,0 % Nordjylland 29,5 % 30,5 % 30,0 % 63,8 % 62,6 % 63,2 % 35,3 % I alt 23,7 % 26,4 % 21,6 % 69,7 % 67,9 % 72,5 % 28,9 % Læsevejledning: Afgangseleverne fra efterskolernes 9. og 10. klasse udgør 28,9 % af samtlige afgangselever, men deres andel er helt oppe på 41,1 % i region Syddanmark. Tabellen illustrerer, at der i valg af erhvervsuddannelse er meget lille forskel på folkeskole og efterskole elever i region Hovedstad og Nordjylland, men markant forskel i øvrige regioner. Også ved valg af gymnasial uddannelse er der minimal forskel mellem folke- og efterskole i Nordjylland, medens forskelle er meget markante i de øvrige regioner. I tallene for valg af gymnasial uddannelse tæller ikke mindst de private grundskolers høje gymnasiale frekvens ind, hvorved kolonnen alle får højere frekvenser end tallene for folke- og efterskole alene giver anledning til. Efterskolerne har i alt godt elever, der afslutter 9. klasse, og heraf fortsætter godt i 10. klasse. Ca går ud af efterskolernes 10. klasse. I modsætning hertil forlader knap folkeskolens 9. klasse, og heraf fortsætter i 10. klasse. Fra folkeskolen går knap ud efter 10. klasse. 7 Afgangsandel er andelen, der efter 9. eller 10. klasse ikke vælger 10. klasse 3 af 5

4 Ser vi alene på afgangseleverne er det tydeligt, at efterskoleeleverne fra region Syddanmark, Sjælland og Midtjylland i klart højere andel end folkeskoleafgangseleverne vælger en gymnasial uddannelse, medens det omvendte er tilfældet i Hovedstadsområdet. Samtidig er det interessant, at efterskoleeleverne i højere grad end folkeskoleeleverne vælger en erhvervsuddannelse i Hovedstadsområdet, medens det modsatte er tilfældet i de øvrige regioner. Landsgennemsnittet for valg af gymnasial uddannelse er 69,7 %. Som det fremgår, ligger valg af gymnasial uddannelse blandt efterskoleelever betydeligt over gennemsnit undtagen i Nordjylland og Hovedstadsområdet. Betydningen af 10. klasse for tilgangen til erhvervs- og gymnasiale uddannelser Alle elever Folkeskole Efterskole Erhvervs. Gymnasial Erhvervs. Gymnasial Erhvervs. Gymnasial Hovedstad 53,8 % 27,6 % 37,6 % 15,7 % 74,6 % 82,8 % Sjælland 48,6 % 45,8 % 25,8 % 14,9 % 69,9 % 81,8 % Syddanmark 56,8 % 53,2 % 25,7 % 13,3 % 70,9 % 72,5 % Midtjylland 57,3 % 52,1 % 24,6 % 12,2 % 71,0 % 77,1 % Nordjylland 58,7 % 50,6 % 28,9 % 18,1 % 73,0 % 79,0 % I alt 55,3 % 44,9 % 28,0 % 14,4 % 71,3 % 76,6 % Læsevejledning: efterskoleelever vælger en gymnasial uddannelse heraf kommer eller 76,6 % fra 10. klasse. Tilsvarende kommer af de ,3 % - af de efterskoleelever, der har valgt en erhvervsuddannelse fra 10. klasse. Folkeskolens elever vælger tydeligvis primært den gymnasiale uddannelse efter 9. klasse, medens billedet for erhvervsuddannelserne er lidt mere blandet. Især de unge i Hovedstadsregionen har valgt gymnasial uddannelse efter 10. klasse og i denne region formår efterskoleelevernes anderledes valg ikke at forrykke balancen i modsætning til de øvrige regioner og landsgennemsnittet. Som tabellen viser, er der meget stor forskel i valg af ungdomsuddannelse, når man sammenligner afgangseleverne fra 10. klasse i folke- og efterskolen. I Hovedstadsområdet forekommer valget af en erhvervsuddannelse efter 10. klasse hyppigere, uanset om man kommer fra folke- eller efterskolen. Det helt overvældende indtryk af tabellen er imidlertid, hvor stor en andel af efterskoleeleverne til de to ungdomsuddannelser, der kommer fra efterskolernes 10. klasse. 71,3 % af de elever, der har valgt en erhvervsuddannelse efter efterskolen kommer fra 10. klasse, og hele 76,6 % af de elever, der efter efterskolen går i gang med en gymnasial uddannelse kommer også fra 10. klasse. Eftersom der kun er ringe forskel på andelen af folke- og efterskoleelever, der efter 9. klasse går i gang med en gymnasial uddannelse, er det således tydeligt af de to foregående tabeller, at efterskolernes 10. klasse i meget høj grad bidrager til at reducere forskellene i uddannelsesvalg mellem Hovedstadsområdet og landets øvrige regioner. Det er ikke til at vide, hvad konsekvensen af at afskaffe 10. klasse eller gøre det endnu dyrere at vælge dette klassetrin vil få, men meget tyder som det fremgår på alvorlige konsekvenser udenfor Hovedstadsområdet. 4 af 5

5 Bilag om gymnasialt valg, skoleform og region: Totalt set har tilkendegivet, at de har foretaget et gymnasialt valg efter 9. eller 10. klasse. Heraf kommer 53,2 % fra folkeskolen, 30,1 % fra efterskolen og 16,1 % fra øvrige skoletilbud. Blandt de elever, der har foretaget et gymnasialt valg kommer 55 % fra 9. klasse og 45 % fra 10. klasse, men fordelingen er meget forskellig blandt folkeskole og efterskoleelever. Blandt de folkeskoleelever, der vælger gymnasialt kommer 73 % fra 9. klasse, medens det blandt efterskoleeleverne er sådan at 77 % kommer fra 10. klasse. Forskellen i valgmønster er således meget stor. Derved bliver det også således, at medens folkeskolens 9. klasse bidrager med hovedparten af gymnasiale valg efter 9. klasse, bidrager efterskolens 10. klasse med over halvdelen af gymnasiale valg efter 10. klasse. Gymnasialt valg i alt folke efter øvrige Fordeling på skoleform 53,2% 30,1% 16,7% fra 9. klasse 55,1% 72,9% 23,4% 55,4% fra 10. klasse 44,9% 27,1% 76,6% 44,6% Fordeling på skoleform 100,0% 100,0% 100,0% fra 9. klasse 100,0% 70,4% 12,8% 16,8% fra 10. klasse 100,0% 32,1% 51,3% 16,6% Ser vi dernæst på valg fordelt på regioner, er det især forskellen mellem mønsteret i Hovedstadsregionen og det øvrige land, der er slående. Hoveds. Øvrige Hoveds. Øvrige Hoveds. Øvrige Hoveds. Øvrige Gymnasialt valg Alle skoler Folkeskoler Efterskoler Øvrige skoler fra 9. klasse 72% 49% 78% 70% 17% 24% 66% 50% fra 10. klasse 28% 51% 22% 30% 83% 76% 34% 50% Medens det gymnasiale valg fordeler sig ligeligt på afgang fra 9. og 10. klasse udenfor Hovedstadsregionen, er det i Hovedstadsregionen især et valg efter 9. klasse, og hele 78 % af folkeskoleeleverne med gymnasialt valg i Hovedstadsområdet vælger dette efter 9. klasse. Blandt efterskoleeleverne er det ligeså markant, at valget foretages fra 10. klasse uanset om eleven kommer fra en efterskole i Hovedstadsregionen eller det øvrige land. Hoveds. Øvrige Hoveds. Øvrige Hoveds. Øvrige Hoveds. Øvrige Alle skoler Folkeskoler Efterskoler Øvrige skoler Andel af gym. i 9. klasse 34% 66% 25% 45% 0% 12% 8% 9% 100% 70% 13% 17% Andel af gym. i 10. klasse 16% 84% 9% 24% 2% 50% 5% 11% 100% 33% 51% 16% Andel af alle gym. valg 26% 74% 18% 35% 1% 29% 7% 10% 100% 53% 30% 17% Tabellen viser, at blandt de elever, der efter 9. klasse har foretaget et gymnasialt valg, kommer 70 % fra folkeskolen, og heraf 25 % folkeskoler i Hovedstadsområdet og 12 % fra efterskoler i de øvrige regioner. Tilsvarende viser tabellen, at blandt de elever, der efter 10. klasse har foretaget et gymnasialt valg, kommer 51 % fra efterskoler, og heraf 50 % fra skoler udenfor Hovedstadsregionen. I alt kommer 84 % af de gymnasiale valg efter 10. klasse fra skoler udenfor Hovedstadsregionen. 5 af 5

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

Tal om efterskolen august 2011

Tal om efterskolen august 2011 Tal om efterskolen august 2011 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Det samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 12.000 over de sidste fem år. Omkring 82 procent af eleverne går i en

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Efterskolen og kommunerne

Efterskolen og kommunerne Efterskolen og kommunerne Dato 15. januar 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Pixi-udgave af rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion Indhold 1. Et efterskoleophold 1 1.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 1 1.2 Data og undersøgelsesmetode

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune

Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune 1. Måltal nationalt og i Horsens Kommunes Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Uddannelsesønsker og uddannelsesparathed i 8. klasse

Uddannelsesønsker og uddannelsesparathed i 8. klasse Uddannelsesønsker og sparathed i 8. klasse Landets 8. klasseelever er blevet spurgt om, hvilken ungdoms de regner med at søge ind på efter 9. eller 10. klasse. Ud fra disse ønsker har skolen foretaget

Læs mere

Fakta om frie skoler

Fakta om frie skoler Fakta om frie skoler FAKTA OM FRIE SKOLER Af Christina Lüthi og Bettina Carlsen, Nationalt Videncenter for Frie Skoler Rapporten er blevet peer reviewet Nationalt Videncenter for Frie Skoler, maj 2012

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017

Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017 Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Konklusioner 3. Undersøgelsens datagrundlag 4. Effektanalyse: Positive effekter af efterskoleophold

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Tal om efterskolen august 2012

Tal om efterskolen august 2012 Tal om efterskolen august 2012 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Tal om efterskolen, august 2013

Tal om efterskolen, august 2013 Tal om efterskolen, august 2013 NOTAT 15. september 2013 FORFATTER Hanne Lautrup og Ole Bjerring Indledning Efterskolerne indsender ved starten af det nye skoleår oplysninger om elevtal i det afsluttede

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Af Lars Ebsen Boldt Andelen af tosprogede elever i grundskolen er de seneste 10 år vokset fra 7,7 pct. til 10,1 pct. Efter en periode med relativ høj vækst i antallet

Læs mere

Befolkningens uddannelsesprofil 2005 hovedresultater og regionale profiler. Revideret udgave

Befolkningens uddannelsesprofil 2005 hovedresultater og regionale profiler. Revideret udgave Befolkningens uddannelsesprofil 2005 hovedresultater og regionale profiler. Revideret udgave Af Thomas Lange En modeljustering, foretaget i forbindelse med udviklingen af en kommende kommunal uddannelsesprofil,

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ne og 10. klasse mv. 2017 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ne og 10. klasse, som eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget. Notatet tager

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Der er i år indsamlet oplysninger om elevstøtte og elevbetaling for godt elever på 240 skoler.

Der er i år indsamlet oplysninger om elevstøtte og elevbetaling for godt elever på 240 skoler. Elevstøtte 27/8 Efterskoleforeningen Vartov Farvergade 27, H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 8 Fax 33 93 8 94 Dato 1. oktober 27 info@efterskole.dk www.efterskole.dk Elevstøtte og elevbetaling i skoleåret

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2012 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 04-04-2012 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag?

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Folkeskolens formålsbeskrivelse indledes med følgende: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

på unges uddannelse og

på unges uddannelse og Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Tillæg til Efterskolen nr. 4 2008 Capacent Epinion September 2008 04indstik.indd 1 03/10/08 9:14:27 1. Et efterskoleophold kan knække effekten

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 27. juli 2007 Carsten Ulstrup Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark 1. Indledning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 10 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens, maj 21 Resume: 1. Status for de 16-19-årige Status i maj 21 for de 661 16-19-årige i Horsens og kommuner er: 16-19-årige i Horsens og kommuner

Læs mere

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler. Udskolingen 202 0. Indledning Dette notat om udskolingen i 202 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.. Elevernes uddannelsessøgning

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere