International klasse for dyrepassere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International klasse for dyrepassere"

Transkript

1 S 21. FEBRUAR - 1. MAJ ÅRGANG NR. 3 DYREPASSER International klasse for dyrepassere CEU Kolding tog i efteråret mod de første elever på sin nye, internationale uddannelse til dyrepasser. Og eleverne er allerede efterspurgt arbejdskraft LÆS SIDE 11 KVOTE 2 FAKTA OM KVOTE 2 - NU OG I FREMTIDEN LÆS SIDE 3 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2007 Rekordhøjt antal besøgende på UUG 2007 LÆS SIDE Zoneterapeuter flytter ind på CVU Lillebælt CVU Lillebælt har sat uddannelsen af zoneterapeuter på programmet - i selskab med de traditionelle sundhedsuddannelser LÆS SIDE 8 Uddannelse Uden Grænser læs side 6, 12-13, 15 og 16 Så er der ÅBENT HUS på de uddannelser Videregående Se side 20 GRATIS brochureservice fra vores annoncører Se side 23

2 2 21. FEBRUAR - 1. MAJ Udgiver: Kim Ingwersen Souschef: Jacob Porse Sjællandsredaktør (ansvarshavende): Christina Qvistgaard Projektleder: Erik Nørager Rift om ingeniører med flair for vind Ingeniørhøjskolen i Århus arbejder stadig tættere sammen med vindmølleindustrien LÆS SIDE 4-5 International klasse for dyrepassere DETTE NUMMER: Kvote 2 - nu og i fremtiden side 3 Rift om ingeniører med flair for vind side 4-5 Inspiration på uddannelsesmesser side 6 Zoneterapeuter flytter ind på CVU side 8 Jylland/Fynsredaktør: Morten Lund Grafiker: Jan Haste Praktik i udlandet via højskoleophold side 10 International klasse for dyrepassere side 11 Konsulent: Troels Nielsen Konsulent: Britt Larsen CEU Kolding tog i efteråret mod de første elever på sin nye, internationale uddannelse til dyrepasser. Elever, som er blevet efterspurgt arbejdskraft LÆS SIDE 11 Rekordhøjt antal besøgende på UUG En branche med vind i sejlene side 14 Regnskabschef: Anette Hansen International studievejleder: Studeriudlandet.dk Anmari Lundegaard Rekordhøjt antal besøgende på UUG Virksomheder rykker på messe side 15 Samarbejde i Jylland - stor succes side 16 Brevkasse side 18 Udgiver: Kim Ingwersen Forlaget KSI A/S Fændediget 1A, 2. sal Postbox 293 DK Køge Telefon: Fax: Sekretær: Christina Køppen Redaktion: Ansvarshavende redaktør og Sjællandsredaktør: Christina Qvistgaard Telefon: Mobil: er Danmarks største avis, der udelukkende beskæftiger sig med uddannelse, fra et niveau efter folkeskole til gymnasiet, erhvervsskole, universitet og videregående uddannelse. Uddannelsesavisen distribueres som klassesæt til afgangsklasser i folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler, samt til universiteter og videregående uddannelsessteder, højskoler og uddannelsessteder i øvrigt, til biblioteker, arbejdsformidlingen, stat, amter og kommuner og de politisk ansvarlige. Øvrige aktiviteter under Forlaget KSI A/S Jylland/Fynsredaktør: Morten Lund Fuglebakken 16 DK Hobro Telefon: Udkommer i maj, 1. juni, 23. august, 1. november Annoncer: telefon.: fax: Oplag og udgivelser: Uddannelses-avisen udkommer i eks. 7 gange årligt. Tryk: DAT Arrangør af Uddannelse Uden Grænser, Danmarks største uddannelsesmesse, der afholdes hvert år i januar/februar i Herning, Aalborg og København. Udgiver af det engelsksprogede Study Abroad, Nordens største internationale uddannelsesmagasin. Udkommer 5 gange årligt i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Arrangør af Education Without Borders, den internationale uddannelsesmesse, som udelukkende præsenterer uddannelser uden for landets grænser. Messen afholdes hvert efterår i København, Oslo, Helsinki og Stockholm. International studenterrådgivning. Hos StuderiUdlandet.dk kan studerende, der overvejer at studere i udlandet, få gratis hjælp og rådgivning. StuderiUdlandet.dk har samarbejde med universiteter og colleges over hele verden. Studeriudlandet.dk Forlaget KSI blev etableret i 1987, og i 1993 så den første udgave af Uddannelses-avisen dagens lys. Dette var startskuddet til en årrække, hvor firmaet flyttede sit fokus til udelukkende at koncentrere sig om aktiviteter vedrørende uddannelse og karriere. Det tætte samarbejde mellem Studievalg og Uddannelse Uden Grænser sætter nye tårnhøje standarder for fremtidens uddannelsesmesser LÆS SIDE af Christina Qvistgaard Ikke særlig nice Uddannelse Uden Grænser, Danmarks største uddannelsesmesse, er forbi for i år. Og sikke en fornøjelse, det har været, at bevæge sig rundt blandt udstillere og besøgende på sådan en messe. En af de ting, der springer i øjnene eller måske snarere i ørerne, er den utrolige variation af forskellige sprog. I et hjørne bliver der talt spansk, i et andet fransk, urdu eller arabisk og engelsk går selvfølgelig igen. Men størstedelen af den summen, man hører, når hundredevis af mennesker taler på samme tid, er dog stadigvæk det danske sprog. Spol nu tiden frem. Femten, måske tyve år frem. Bevæg dig ind på den samme messe og det danske vil være forsvundet. Vejlederne, studiecheferne, arrangørerne og de besøgende vil alle sammen tale engelsk. Tag nu turen i banken, i supermarkedet eller på café. Også her vil du skulle klare dine gøremål på engelsk. Ihvertfald, hvis man skal tro det meget realistiske og relevante notat, der kom fra Dansk Sprognævn i slutningen af januar. Dansk som samfundsbærende sprog er i overhængende fare for at forsvinde I takt med, at man på uddannelserne (primært de videregående) rundt om i landet vælger at undervise mere og mere på engelsk, bliver truslen mod vort eget sprog større og større, siger Dansk Sprognævn. Dansk som samfundsbærende Gastronomisk glæde i London side 21 Højskole for de unge voksne side En god chef er en, der gør en forskel side 24 sprog er i overhængende fare for at forsvinde sammen med de andre nordiske søstersprog. At et sprog er samfundsbærende betyder i det store hele, at undervisning, offentlige instanser og medier benytter sig af det pågældende sprog. Blandt andet siger Dansk Sprognævns formand Niels Davidsen-Nielsen: Sprognævnet er ikke i tvivl om, at universiteterne i både forskning og uddannelse skal tænke globalt, og at lærere og studerende skal være rigtig gode til engelsk. Men vi må sikre, at vi i vores iver for at begå os på den internationale scene ikke samtidigt afvikler det danske sprog. I notatet står der videre: Vi kan i dag konstatere, at den største trussel mod det danske sprogs status som komplet og samfundsbærende sprog fortsat er, at undervisningen på universiteterne mere og mere foregår på engelsk ikke parallelt med danske undervisningstilbud og ikke sjældent som eneste mulighed. Hvordan kan man så klare det her problem? Jeg tror ikke på nogen måde, at jeg sidder inde med løsningen. Universiteterne må og skal kunne undervise og forske på engelsk, hvis vi skal have skyggen af chance for at være og vedblive med at være blandt de bedste. Samtidig virker det både trist og uoverskyggeligt at forestille sig et Danmark, hvor alt foregår på engelsk. En anden forklaring på truslen mod dansk kunne også være, at vi I bund og grund er dovne. Det er alt for nemt at stjæle nye begreber og ord fra et andet sprog oftest engelsk. Her tænker jeg for eksempel på ord som campus. At man benytter det ord skyldes vel I bund og grund, at et tilsvarende ord ikke findes på dansk. Men det må da være muligt at finde et. Vi mangler at få fantasien tilbage I sproget. Det ville da ikke være særlig nice, hvis vi om 20 år ikke længere kan høre vores modersmål andre steder end hos vores bedsteforældre!

3 21. FEBRUAR - 1. MAJ KVOTE 2 Kvote 2 nu og i fremtiden Optagelse på en videregående uddannelse sker næsten altid på baggrund af en gymnasial eksamen (stx, hhx, htx eller hf). Det foregår gennem den koordinerede tilmelding (KOT), et godt system, der sikrer, at rigtigt mange ansøgere bliver optaget på den uddannelse, de ønsker mest, dvs. prioriterer højest eller om ikke andet som de har prioriteret på en liste med 8 mulige uddannelser Uddannelsesinstitutionerne ønsker at optage de ansøgere, der er bedst egnede til at gennemføre studiet. Princippet er, at man kan søge optagelse gennem to kvoter: kvote 1 og kvote 2. I kvote 1 er det udelukkende karaktererne, der afgør, om man kommer ind på den uddannelse, man har søgt. Nogle uddannelser har mange flere ansøgere, end de har pladser til, og derfor bliver karaktergennemsnittet højt. Nogle gange meget højt. Omvendt har andre uddannelser flere pladser, end de har ansøgere og får derfor fri adgang. Kvote 2 er udtryk for et godt dansk princip. Den enkelte kan nemlig bevare sin mulighed for optagelse på en uddannelse også selvom karaktererne ikke rækker i kvote 1. Kvote 2 ansøgere optages ud fra andre kvalifikationer end blot deres eksamensgennemsnit. Her er reglerne til og med 2007, at man kvalificerer sig ved at have erhvervsarbejde, udlandsophold, læser (dele af) uddannelser, er på folkehøjskole eller udfører frivilligt arbejde. I 2008 ændrer kvote 2 sig mere herom senere. Myter om kvote 2 Kvote 2 har været en slags livets vej efter den gymnasiale eksamen - til en videregående uddannelse, men kvote 2 er ikke og har aldrig været en redningsplanke for dovne gymnasieelever. Optagelse i kvote 2 har heller ikke bare været et spørgsmål om at give den enkelte bruger tid nok til at kvalificere sig nogle få bruger faktisk mange år af deres liv, uden det lykkes af den grund. Det er heller ikke meningen, at man optages på en uddannelse gennem kvote 2, fordi man selv tror, man bliver en strålende udøver af det erhverv/job, som uddannelsen sigter mod. Et yderligere bidrag til myterne om kvote 2 har også været, at de forskellige uddannelsesinstitutioner lægger vægt på forskellige aspekter ved de kvalifikationer, som de enkelte ansøgere dokumenterer i ansøgningen. Det har uddannelsesinstitutionerne ret til, men resultatet for ansøgeren er et uklart billede af, hvorfor bedste-kammeraten blev optaget, men ikke en selv. Endnu en myte er, at kvote 2 fra 2008 er nedlagt det er ikke tilfældet, men for universitetsuddannelserne er det størrelsen på kvoten og måden at optage på, der ændrer sig. Fakta om kvote 2 i 2007 og 2008 Kvote 2 har aldrig været den brede hovedvej ind på en uddannelse. Faktisk er det på mange studier kun hver femte, der er optaget i denne kvote. De enkelte uddannelsesinstitutioner har til med i år mere Uddannelsespladser er der nok af. Sidste år var der kun 19 ud af 298, hvor man som ansøger skulle have over 9,0 i snit, hvis man var villig til at flytte sig efter en plads eller mindre offentliggjorte pointsystemer, som man som ansøger navigerer rundt i, for bedst muligt at kvalificere sin ansøgning. På universiteterne ændres der fra 2008 radikalt på kvote 2. Kvoten skrumper ind, så kun 10% af ansøgerne på de lange videregående uddannelser vil blive optaget i kvote 2. Når kvoten bliver mindre, bliver det altså sværere at komme ind via kvote 2. Om det er retfærdigt eller ej, kan selvfølgelig diskuteres, men ændringerne hænger sammen med to ting: 1. Et politisk og samfundsmæssigt ønske om at få unge til at starte hurtigere på videregående uddannelse efter den gymnasiale eksamen. Når der fra 2008 optages flere i kvote 1, bliver incitamentet til at holde sabbat og kvalificere sig ad livets vej mindre. 2. Et ønske om at universiteternes optagelse af studerende bliver mere gennemskuelig, forståelig og objektiv, uanset hvilken holdning man så i øvrigt har til retfærdigheden af et eksamensgennemsnit. De konkrete kriterier, universiteterne vil anvende til optagelse gennem kvote 2 fra 2008, er offentliggjort på uddannelsesstedernes hjemmesider. De er forskellige fra sted til sted. Det er der ikke noget nyt i, og det er derfor vigtigt at undersøge det konkret for den uddannelse, man påtænker at søge ind på. Der kan sagtens være forskel på, hvordan en ansøger vurderes på f.eks. medicin i København, Århus og Odense. Ansøgerne i kvote 2 vil blive vurderet efter en individuel vurdering. Hvis uddannelsesstederne vælger at bruge pointsystemer, kan en ansøger maximalt få point for sammenlagt 12 måneders aktivitet. Nogle uddannelsessteder vælger at fokusere på ansøgernes karakterer i udvalgte relevante fag, mens andre primært vil bruge den motiverede ansøgning til udvælgelse af ansøgere. Årelang pointjagt og kvalificering for at blive optaget på drømmestudiet i kvote 2 forbliver en drøm! På de korte og mellemlange videregående uddannelser vil ændringerne i kvote 2 være meget små. Her vil uddannelserne stadig kunne vurdere og optage ansøgere som hidtil. Uddannelsespladser er der nok af i Danmark. Sidste år var der kun 19 ud af 298 uddannelser, hvor man som ansøger skulle have over 9,0 (udtrykt i 13-skalaen) i snit, hvis man var villig til at flytte sig efter en uddannelsesplads. Af Torben Theilgaard, Centerleder og Mia Mørkeby Johnsen, Vejleder, Studievalg København FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

4 4 21. FEBRUAR - 1. MAJ INGENIØRER Rift om ingeniører med flair for vind Ingeniørhøjskolen i Århus arbejder stadig tættere sammen med vindmølleindustrien:»vi uddanner ikke deciderede vindmølle-ingeniører men de studerende kan vælge at kvalificere deres viden om vindenergi«ingeniørhøjskolen i Århus og den danske vindmølleindustri har gennem flere år haft er godt øje til hinanden. Nu er følelserne blevet endnu varmere med et endnu tættere samarbejde som resultat af romancen. Vindmølleindustrien mangler dygtige ingeniører. Dem vil vi gerne være med til at levere, siger Martin Heide Jørgensen, der er fagleder på Ingeniørhøjskolen i Århus. Skolen har allerede et mægtigt møllehus stående som øvebane for studerende med særlig interesse for vindenergi leveret af Vestas. Men fremover vil de kommende diplom-ingeniører også have mulighed for at møde den nyeste viden indenfor industrien i løbet af deres uddannelse. Vi nærmer os virkeligheden ude i vindmølleindustrien endnu et par skridt. Vi har allerede en fast aftale med Siemens Wind Power A/S om gæstelærere fra virksomheden. Og ambitionen er, at vi altid skal have den nyeste Tak for dit besøg! Vi ses! - På Danmarks STØRSTE uddannelsesmesse med besøgende HUSK X i kalenderen 2008 HERNING januar Herning Kongrescenter AALBORG januar Aalborg Kongres & Kultur Center KØBENHAVN 31. januar - 2. februar Forum

5 21. FEBRUAR - 1. MAJ »Ingeniørhøjskolen styrker samarbejdet med vindmølleindustrien yderligere. Men vi uddanner ikke egentlige vind-ingeniører: Vindmøllerne i dag er så komplekse, at det kræver forskellige ingeniører at løse alle opgaver,«fortæller fagleder Martin Heide Jørgensen. udvikling helt tæt inde på livet både på lærerne og de studerende, så vi hele tiden kan være opdateret på teknologien i branchen, siger Martin Heide Jørgensen. Tidligt møde med vindkraft Med virksomhedsfolk bag vil de studerende komme til i højere grad at arbejde med cases fra det virkelige liv. Samtidig med, at der flytter Ambitionen er, at vi altid skal have den nyeste udvikling helt tæt inde på livet - både på lærerne og de studerende mere håndgribelig vindmølleteknologi ind på skolen. Det betyder blandt andet, at vi kan inddrage de studerende i arbejdet på et tidligere tidspunkt i deres uddannelse. Som det fungerer i dag, har det kun været studerende på et vist niveau, der for alvor har kunnet få glæde af vindmølle-samarbejdet. Fremover vil også forholdsvis nystartede ingeniørstuderende kunne få hænderne på vindmølle-teknologien, siger Martin Heide Jørgensen. Indtil videre er Siemens den eneste vindmøllevirksomhed, Ingeniørhøjskolen har konkrete aftaler med, men andre vindmøllevirksomheder er også velkomne gæster og samarbejdspartnere hos Ingeniørhøjskolen. Slut med»vindmølle-ingeniører«i samme armbevægelse, hvor Ingeniørhøjskolen styrker samarbejdet med vindmølleindustrien og lægger endnu flere kræfter i vindkraft-relateret undervisning, skrotter skolen paradoksalt nok sin gamle overskrift»vindmølleingeniører«. Vi må erkende, at den overskrift kan vi ganske enkelt ikke leve op til. Vindmølleproduktionen er i dag så kompliceret, at en uddannelse ikke kan dække hele spektret af specialiseret viden. Derfor skal vi heller ikke påstå, at vi kan uddanne»vindmølleingeniører«, siger Martin Heide Jørgensen. Uddannelser i udvikling I stedet vil vi skærpe vores profil af vindmøllekloge uddannelser indenfor de eksisterende specialer. Det vil sige, at de studerende fremover kan vælge at integrere vindmølle-teknologi og vindmølle-viden i arbejdet indenfor Ingeniørhøjskolens forskellige kompetenceområder, især indenfor»struktur og materialer«og»maskinelementer«, hvor skolen i særlig grad markerer sig. Men overordnet vil studerende på alle ingeniør-specialerne naturligvis kunne tone deres uddannelse i retning af vindmølleindustrien. Vindmøllevirksomhederne efterspørger ingeniører af alle typer, siger Martin Heide Jørgensen. Den danske vindmølleindustri sidder for øjeblikket på omkring 40 procent af verdensmarkedet. Branchen regner selv med en årlig vækst på op mod 30 procent og et behov for at ansætte mindst 150 nye ingeniører om året. Tekst & foto: Morten Lund På CVU Lillebælt kan du blive professionsbachelor inden for Undervisning, Pædagogik, Sundhed CVU Lillebælt er den helt nye, innovative ramme om 6 stærke uddannelser. Med solide praktikforløb og gode jobmuligheder, offentligt og privat: Ergoterapeut Fysioterapeut Lærer Pædagog Radiograf Sygeplejerske SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse (obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst. PÆDAGOG- UDDANNELSEN Vil du arbejde i vuggestue? Vil du arbejde i børnehave? Vil du arbejde med børn og unge, eller med mennesker, der har særlige vanskeligheder? Er du interesseret i at få et livsbekræftende arbejde? Så bliv pædagog ÅBENT HUS Lørdag den 3. marts kl Ansøgningsfrist til kvote 2 er 15. marts Ansøgningsfrist til kvote 1 er 5. juli Odense Socialpædagogiske Seminarium Rømersvej Odense V Tlf FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Åbent hus 2007 STED LÆRER PÆDAGOG SYGEPLEJERSKE ERGOTERAPEUT FYSIOTERAPEUT RADIOGRAF Odense kl Asylgade 7-9, 5000 Odense C FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse kl Fyns Pædagogseminarium Lucernemarken 1, 5260 Odense S kl Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Svendborg kl Baagøes Allé 8B 5700 Svendborg Jelling kl Vejlevej 2, 7300 Jelling kl Vejlevej 2, 7300 Jelling kl Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Husk ansøgningsfristen for kvote 2: den 15. marts Læs mere på

6 6 21. FEBRUAR - 1. MAJ UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2007 Ideer og inspiration på uddannelsesmesser i Herning og Aalborg Mange hentede nye ideer på standene på Uddannelse Uden Grænser, selvom nogle også måtte indrømme, de mest var kommet for at kigge på piger Jeg opdagede en uddannelse, jeg ikke kendte, da jeg var til oplæg. Jeg regner med en uddannelse indenfor musik, men jeg havde aldrig hørt om musikvidenskab på universitetet, fortæller Thomas Lund Ertbjerg. Efter oplægget snakkede jeg med vejlederne på standen for Aarhus Universitet om uddannelsen. Der fandt jeg ud af, at det nok alligevel ikke lige er det, jeg vælger. Men jeg fik da noget nyt at overveje. Mia og Martin Knuden følges til udannelsesmesse, hvor Martin vil forsøge at finde den rigtige gymnasie-retning. Men det er svært. Jeg ved ikke, hvad jeg vil og håber på at kunne blive inspireret her på messen, siger han. Mor og søn er først og fremmest interesseret i at høre mere om mulighederne indenfor de forskellige typer gymnasier. Men en snak med et par af de videregående uddannelser bliver det nok også til. Men vi er lige kommet. Vi kigger os først omkring, siger de. Jeg vil gerne beskæftige mig med mennesker eller noget kreativt, fortæller Susanne Kristensen. Og selv om det er to meget forskellige uddannelser, så vakler jeg lidt mellem socialrådgiver og karakteranimation. Jeg er temmelig sikker på, jeg vil uddanne mig indenfor musik. I første omgang på Musikalsk Grundkursus, siger Rasmus Reimer. Messebesøget har for de to 3. g ére været planlagt hjemmefra. Og det er let at hente oplysninger på standene. Ligesom oplæggene har været fine, siger de. Lise Sørensen har brugt messedagen på oplæg inden for meget forskellige typer uddannelse. Jeg har svært ved at vælge, men tror, jeg skal finde en måde at kombinere business og japansk. Gerne med en del af uddannelsen i Japan, fortæller Lise Sørensen. Mens Tenna Larsen har lyttet til oplæg om sundhedsvæsenet. Og er blevet klar over, at det er ikke noget for mig. Til gengæld har jeg snakket med de forskellige laborant-uddannelser, og regner med at læse på Nordjyllands Erhvervsakademi. FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Jeg er interesseret i at finde en uddannelse inden for kommunikation, sprog eller turisme. Men derudover har jeg ingen anelse om, hvad det egentlig er, jeg kigger efter, siger Ive Nikova Bozhinova. Jeg bruger messen til at samle ideer og blive inspireret. Og leder meget bredt mellem de mange uddannelser, jeg kan besøge, siger hun. Åbent Hus den 7. marts 2007 Deltag, observer, spørg, rytmisk og klassisk, sang, kor, klaver, jam-band, rytmeworkshop, foredrag, koncert. Læs mere på FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Anders Trelborg og Peder Overby bruger først og fremmest tiden på uddannelsesmesse som forberedelse til at rejse ud i verden. Vi har bl.a. hørt oplægget om job i udlandet og har netop snakket om mulighederne for at studere uden for Danmarks Jeg hørte et oplæg om Nordisk på Aarhus Universitet. Det lød rigtig spændende, så nu er jeg endnu mere forvirret omkring mit valg af uddannelse efter gymnasiet, siger Elisabeth Hartman. Overvejelserne om uddannelsen havde indtil nu sværmet omkring filosofi, eller matematik. Med forvirringen således hævet op på et højere niveau, mener Elisabeth Hartman nu, at hun nok hellere må tænke sig om et års tid med at vælge uddannelse. Jeg er sikker på, at jeg vil vælge en teoretisk uddannelse, formentlig på universitetet. Men jeg skulle jo gerne vælge rigtigt, siger hun Jeg er mest kommet for at kigge på piger, erkender Mads Hansen, der med sin 9. klasse har taget turen fra Vejle. Dog regner han også med at knibe en snak med et lærerseminarium og et par universiteter ind. Men dybest set ved jeg godt, at jeg vil beskæftige mig med naturvidenskab. Jeg fortsætter på gymnasiet med biologi, kemi og matematik. grænser. Interesserne retter sig i retning arkitektur og design. Men de første år eller to efter gymnasiet skal nok bruges helt uden for uddannelsessystemet. Men så heller ikke længere. Så bliver det bare for svært a komme i gang igen, siger de.

7 21. FEBRUAR - 1. MAJ Friheden på havet kan slet ikke beskrives. Det er en fantastisk følelse at kigge ud over vandet og slet ikke kunne se land. Jeg kunne ikke forestille mig, at sidde på et kontor fra Selvfølgelig kan naturen være barsk, men det ville være kedeligt, hvis der aldrig var store bølger. Vi arbejder hårdt, når vi er på havet. Jeg får virkelig brugt mine kræfter. Men til gengæld har jeg også lange perioder, hvor jeg har tid til at bruge de penge, jeg har tjent. Og det er faktisk en del. Kom til åben båd og hør mere om fiskeriuddannelserne. Det sker den 26. februar i Aalborg Havn, den 27. februar i Århus Havn, den 28. februar i Kolding Havn, den 1. marts i Odense Havn og den 2. marts i Køge Havn. Alle dage er fra 11 til 14. FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

8 8 21. FEBRUAR - 1. MAJ ZONETERAPI Zoneterapeuterne flytter ind på CVU CVU Lillebælt har sat uddannelsen af zoneterapeuter på programmet i selskab med de traditionelle sundhedsuddannelser For nogle har det helt sikkert været en provokation, at vi har åbnet CVU Lillebælt for uddannelsen af zoneterapeuter. Men hvorfor egentlig? Befolkningen har for længst taget zoneterapien til sig som en del af sundhedsvæsenet, siger Kim Koldby, der er uddannelseskonsulent ved efter- og videreuddannelsen på CVU Lillebælt. De kommende zoneterapeuter flytter således under tag med studerende på en række af de traditionelle sundhedsuddannelser af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter etc. på skolen i Odense. Og det er netop en af fordelene ved at få zoneterapeuterne med: At en bredere vifte af de forskellige faggrupper, der sammen kommer til at stå for sundhedsfaglige tilbud eller ydelser får mulighed for at lære hinanden at kende allerede i løbet af deres uddannelser, siger Kim Koldby. Opdateret uddannelse Samarbejdet mellem Efter- og Videreuddannelsen ved CVU Lillebælt og Forenede Danske Zoneterapeuter (FDZ ) er kommet i stand på initiativ af FDZ, der samtidig præsenterer en opdateret udgave af terapeut-uddannelsen. Vi bygger videre på den eksisterende uddannelse, men har bl.a. styrket området økonomi og markedsføring. For nogle har det helt sikkert været en provokation, at vi har åbnet CVU Lillebælt for uddannelsen af zoneterapeuter At være zoneterapeut vil for langt de fleste være ensbetydende med at skulle drive egen virksomhed. Det vil vi nu give mere plads i uddannelsen, siger formanden for FDZ, Lisbeth D. Nielsen. Det er dog naturligvis stadig de terapeutiske teknikker og den rent sundhedsfaglige ballast, der er omdrejningspunktet for uddannelsen. Uddannelsen er opbygget af to lige store søjler: En søjle, der handler om zoneterapi i teori og praksis samt en søjle af støttefag som f.eks. psykologi, sygdomslære, anatomi og fysiologi, fortæller Lisbeth D. Nielsen. Derfor er det også en styrkelse af vores uddannelse, at vi fremover kan udbyde den indenfor CVU Lillebælt, siger hun. Vi flytter ind i et velfungerende studiemiljø med andre sundhedsuddannelser med adgang til CVU ets forskellige faciliteter som computere, bibliotek og andre undervisningsmaterialer. Uddannelsen til zoneterapeut er lagt til rette som toethalvt års aften- og weekendundervisning med en stor del hjemmearbejde. Uddannelsen til zoneterapeut er stadig et selvbetalt studium, hvor prisen for hele uddannelsen er kroner. Tekst og foto: Morten Lund»For de kommende zoneterapeuter er det en stor fordel, at uddannelsen nu får plads i et etableret sundhedsfagligt studiemiljø,«siger formanden for FDZ, Lisbeth D. Nielsen. Ny audition Den første audition til den nye zoneterapeut-uddannelse resulterede kun i 11 tilmeldinger, hvilket ikke er nok til at sætte uddannelsen i gang. Derfor afholdes en ny audition midt i juni med målsætningen af få uddannelsen startet til august.

9 21. FEBRUAR - 1. MAJ Har du styr på det? Skal du søge ind på en videregående uddannelse i år? Så er det nu, du skal undersøge hvordan og hvornår. De fleste skal søge inden 5. juli 2007 kl. 12 (kvote 1). Det gælder, hvis du søger optagelse på baggrund af dine karakterer. Det kan også være, at du skal søge ind inden 15. marts 2007 kl. 12 (kvote 2). Det er tilfældet, hvis der er optagelsesprøve eller hvis du ikke har det gennemsnit, der kræves på den/de uddannelse/r, du vil søge ind på. Hvordan? Kvote 1 eller 2? Hvordan søger jeg ind? Hvad skal jeg sende med? Motiveret ansøgning? Hvornår får jeg svar? Studievalg kommer på VUC i din by og fortæller, hvordan du søger ind på en videregående uddannelse. Her kan du få svar på alle dine spørgsmål om ansøgningen. Vi ses! Få styr på det her: VUC Fredericia, 21. februar kl VUC Gram, 26. februar kl VUC Grindsted, 22. februar kl VUC Haderslev, 22. februar kl VUC Horsens, 21. februar kl VUC Kolding, 28. februar kl VUC Ribe, 26. februar kl VUC Sønderborg, 21. februar kl VUC Tønder, 22. februar kl VUC Varde, 21. februar kl VUC Vejen, 27. februar kl VUC Vejle, 26. februar kl Spørg Studievalg. Så er du videregående! Studievalg Sydjylland, Jernbanegade 33, 6000 Kolding Tlf.: ,

10 og samarbejde. Det smitter af på uddannelsen, fortæller studieog erhvervsvejleder fra Dalum Uddannelsescenter LÆS SIDE 8 UDEN UDDANNELSE FEBRUAR - 1. MAJ PRAKTIK I TYSKLAND Praktik i udlandet via højskoleophold Handelsskolernes PIU-sekretariat og Højskolen Østersøen samarbejder om at klæde HGS-elever på til praktikophold i Tyskland Dansk erhvervsliv sukker efter unge med brugbare tyskkundskaber. Mulighederne for at tage en uddannelse med praktikken helt eller delvist placeret syd for grænsen er gode. Men det kniber med handelsskoleelever, der har mod på at prøve kræfter med den tyske kultur. Derfor er vi glade for det samarbejde, vi nu har indledt med Højskolen Østersøen, siger Laurids Jürgensen, der er projektleder ved PIU-sekretariatet i Silkeborg. Især for vores HGS-elever ligger det lige for at kombinere deres handelsuddannelse med et højskoleophold på vej mod praktikken i Tyskland. Og Højskolen Østersøen har netop specialiseret sig i intensiv undervisning i tysk sprog og tysk kultur. PIU-sekretariatet sender hvert år omkring 125 elever på praktikophold hos tyske virksomheder blandt andet som handels- og kontorelever hos Mercedes og BMW. Det kræver naturligvis en vis sprogfærdighed at flytte sin praktiktid til Tyskland. Og her har Højskolen Østersøen et godt tilbud om opkvalificering, inden kufferten pakkes, siger Laurids Jürgensen. At det netop er HGS-eleverne, PIU-folkene har i kikkerten i denne sammenhæng, skyldes, at de bliver færdige på handelsskolen i januar mens praktikpladserne i Tyskland typisk byder velkommen i august. Det efterlader lige præcis et hul på de måneder, der kan bruges på et højskoleophold. Et højskoleophold, hvor eleverne reelt har mulighed for at leve, tale og tænke tysk, siger Østersøens forstander, Peter Burmann. Mød de unge REGIONALT direkte på uddannelsesinstitutionerne 1. DECEMBER JANUAR ÅRGANG NR. 8 PRIS KR Det rette greb om kolben er ikke nok LABORANT Fremtidens laboranter skal også kunne kommunikere, vurdere REGIONALE FORSIDE- ANNONCER ALT FOR MANGE UNGE FRAVÆLGER UDDANNELSE Annoncér dit uddannelsesbudskab på din regionale forside af Avisen udkommer i eksemplarer 7 gange årligt, og er delt op i 7 regionale udgaver, der distribueres direkte ud til alle uddannelsesinstitutioner, vejledningscentre, højskoler, AF, biblioteker samt stat, amter, kommuner og de politiske ansvarlige FORBEREDELSE Kursen sat mod uddannelse LÆS SIDE 4 Stor interesse for studier i udlandet læs side DANMARKS STØRSTE UDDANNELSESMESSE 2007 Se mere på side 12 og 13 Uddannelsesavisens 7 regioner Region 1: Nordjylland Region 2: Østjylland Region 3: Midt- & Vestjylland Region 4: Sydjylland Region 5: Fyn Region 6: København Region 7: Sjælland & Øerne Et fag fuld af muligheder SYGEPLEJERSKE Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser, når det gælder muligheder og videreuddannelse, fortæller uddannelseslederen på Sygeplejeskolen i Hillerød UDEN UDDANNELSE LÆS SIDE 4-5 Scenekunst for alvor på højskole Eleverne kan få en seriøs vurdering af, om de bør satse på en karriere som skuespillere eller dansere, siger højskoleforstander Kom til på Se side 16 LÆS SIDE 3 LÆS SIDE DECEMBER JANUAR ÅRGANG NR. 8 PRIS KR ÅBENT HUS ungdomsuddannelserne ALT FOR MANGE UNGE FRAVÆLGER UDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSE Fornemmelse for erhvervsuddannelse LÆS SIDE 8 Stor interesse for studier i udlandet læs side DANMARKS STØRSTE UDDANNELSESMESSE 2007 Se mere på side 12 og 13 Kom til ÅBENT HUS på ungdomsuddannelserne Se side 16 Scenekunst for alvor på højskole Eleverne kan få en seriøs vurdering af, om de bør satse på en karriere som skuespillere eller dansere, siger højskoleforstander LÆS SIDE FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse LÆS SIDE 3 Vi har specialiseret os som en brobygger mellem dansk og tysk kultur - hvilket vil sige, at de danske HGS ere kommer til at gå på højskole sammen med en masse tyske elever. Samtidig med, at Højskolen Østersøen er en meget erhvervsrettet højskole og derfor et godt afsæt for at skulle arbejde i en tysk virksomhed. Det kræver naturligvis en vis sprogfærdighed at flytte sin praktik til Tyskland Ikke kun HGS ere HGS erne får via deres tyske praktikplads præcis den samme uddannelse, som hvis de havde valgt at blive i Danmark. Dog med det plus, at de kommer hjem med internationale kompetencer, et højt sprogligt niveau og med en langt større modenhed, siger Laurids Jürgensen. HGS-uddannelsen er en 18 ugers handelsskoleuddannelse, som studenter fra det almene gymnasium kan tage og dermed føje en handelsskoleuddannelse til CV et. Det er dog vigtigt at understrege, at højskole-tilbuddet ikke er reserveret HGS erne, siger Peter Burmann. Tilbuddet står åbent for alle med interesse for at styrke kendskabet til tysk sprog og kultur. I højskolerammer, hvor de naturligvis får meget mere end»bare«bedre sprogkundskaber. Tekst: Morten Lund Uddannelsesavisens kommende udgivelser Nr : 2. maj Nr : 1. juni Interesseret? Ring og rekvirér en prisliste! Kontakt os på tlf Postboks 293 DK-4600 Køge SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse (obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst.

11 21. FEBRUAR - 1. MAJ DYREPASSER International klasse for dyrepassere CEU Kolding tog i efteråret mod de første elever på sin nye, internationale uddannelse til dyrepasser Spansk sprog, undervisning på engelsk og udsigt til at lege med delfiner i Spanien, passe forsøgsdyr i England eller arbejde med heste på Island. Det er udfordringen for de nye elever, der dette efterår startede på den internationale dyrepasseruddannelse hos CEU Kolding. Vi har gennem flere år samarbejdet med zoologiske haver og forsøgsdyr-virksomheder rundt omkring i Europa bl.a. har vi alene sidste år sendt 50 elever på grundforløbet på tre ugers praktik i udlandet, fortæller Henning Søholm fra dyrepasser-uddannelsen. Det har været en succes. Og nu har vi så valgt at oprette en egentlig international klasse for dyrepasserelever med mod på arbejde udenfor landets grænser. Oprindeligt kom de danske dyrepasserelever i kontakt med europæiske zoo og virksomheder som en løsning, når der ikke var praktikpladser at få i Danmark. Det viste sig imidlertid, at både eleverne og de europæiske arbejdsgivere var så glade for samarbejdet, at flere af vores færdiguddannede dyrepassere allerede har fået fast job ude i Europa, siger Henning Søholm. Ikke mindst har de spanske zoologiske haver, marinparker etc. vist stor gæstfrihed og stor interesse for danske dyrepasser-praktikanter og dyrepassere. Hvilket hænger sammen med, at Spanien ikke selv har en egentlig dyrepasseruddannelse. De uddannede medarbejdere her er typisk biologer fra universiteterne, som naturligvis ved en masse om dyr. Men det gør de danske dyrepassere også og derudover er de vant til at arbejde tæt på dyrene med de mange praktiske opgaver, der også skal løses, fortæller Henning Søholm. Europæisk uddannelse Formålet med den målrettede internationale klasse er således at sikre, at eleverne er klædt på til mødet med den fremmede kultur - sprogligt og kulturelt. Under grundforløbet, der minimum varer 30 uger, vil eleverne skulle gennemføre en praktikperiode i udlandet enten tre uger om efteråret eller ti uger i foråret. Hvor den lange model på ti uger naturligvis i højere grad vil give eleverne en realistisk forestilling om, hvordan det er at arbejde det pågældende sted, siger Henning Søholm. Og overordnet et det vores forhåbning, at eleverne får mulighed for at indgå en uddannelsesaftale i en europæisk zoo eller forsøgsdyrsvirksomhed. CEU Koldings internationale anstrengelser for dyrepassereleverne læner sig solidt op ad Leonardo-programmet, der sikrer EU-midler til unge, der uddanner sig udenfor deres eget land. Ligesom Kolding-skolen samarbejder med Cirius, der arbejder med udstationering og praktikophold i udlandet for unge danskere. Og så vil vi da gerne holde fast i, at vores dyrepasser-elever faktisk er efterspurgt arbejdskraft, som arbejdsgiverne godt vil betale en løn. Et sted mellem 600 og 1000 Euro om måneden vil være den typiske hyre for en af vores elever, siger Henning Søholm. Tekst og foto: Morten Lund SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse (obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst.»De er altså ikke kæledyr!«selvom alpaca erne godt vil fordres med en tot græs gennem hegnet. Efter praktikophold i Island og Tyskland er Birgitte Lykou Dahl helt parat til at pakke kufferten igen. Frisør og/eller stylist - uddannelser for ham eller hende. NYHED: Personlig uddannelse Bestem (næsten) selv hvornår og hvor længe du går i skole. Få din drømmeuddannelse mens du passer job og familie. Ring og hør mere om dine mange muligheder Heidi Sommer International Training Academy giver dig de bedste uddannelser, de største tilskud og de bedste jobs! Strandvejen 12 - Kolding FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

12 FEBRUAR - 1. MAJ FEBRUAR - 1. MAJ UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2007 Rekordhøjt antal besøgende på UUG 2007 Det tætte samarbejde mellem Studievalg og»uddannelse Uden Grænser«sætter nye, tårnhøje standarder for fremtidens uddannelsesmesser 2007 blev et nyt rekord-år for de jyske uddannelsesmesser. Cirka besøgende på messerne i Herning og Aalborg er det største besøgstal nogensinde. Ganske vist»kun«nogle hundrede større end året før men et besøgstal hentet hjem på kun to messer mod de tidligere års tre gange»uddannelse Uden Grænser«. Uden tvivl et resultat af det nye messekoncept, der sidste år så dagens lys på den første»uddannelse Uden Grænser«i Herning Kongrescenter, vurderer messearrangør Kim Ingwersen. Nyheden i Herning var det tætte parløb mellem uddannelsesmessen og Studievalg, som blandt andet kom til udtryk i et massivt udbud af studie- og job-relevante oplæg samt et tæt og godt samarbejde med regionens gymnasier. En model, der fik store klapsalver med hjem fra det midt- og vestjyske. Og som i år blev gennemført i en lige så højt scorende nordjysk version. Vi har sammen med Studievalg fået løftet messerne op på et højere niveau. Det er vi heldigvis Vil du studere i udlandet? Få et gratis abonnement på Study Abroad, Nordens største internationale uddannelsesmagasin med masser af information om uddannelse i udlandet. blevet belønnet for oven i købet meget hurtigt. Men vi har dermed også fået sat en helt ny standard, vi fremover selv skal leve op til, siger Kim Ingwersen. Effektiv vejledning Et af nøgleordene for de»nye«jyske messer er effek- tivitet. Både i tilrettelæggelsen af vejledningen og i messegæsternes tilgang til deres informationssøgning. Med de mange kvalificerede oplægsholdere på podierne fik vi tilført messevejledningen en helt ny dimension, hvor de unge hjemmefra vælger, hvilke studieom- w w w.s The Bolo gna Pro cess has now it s time to proved star a was the message t looking beyondsuccess within Europe versity from dele our own of Bologna Oslo to disc gates, who gath borders.that uss the co-opera ered at the further tion. progress Uniof the Live cow s > Page at exam s The exam Kat Kos to pass onen had would make som students pass out A large with sho e and bloo ck. dy slapped on the tabl liver was of her e in fron t > Page 2 tu dy ab ro ad.d k Internati onal Educati on Maga zine for Nord ic Stude nts BACK after TO SCHOO six yea L rs Issue No fing ers ple ase 16 The U.S Governm fingers ent will of by the end foreigners ente begin taking the ring the prints of those fou of The United States with all 10 fing security nd at sites with erprints will visas chief said be ties to terrorists, compared to recently. the cou ntry s > Page > Page 26 A pictu Ed globali re of W ucation sation ithout Prepare crisis d for a FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse > Page The Ass oc prepare iation of Norw dn e nationali ess plan for c gian Students A ris tie b with wh s can only en is situations th road (ANSA) h vy e a a routines n an accident o. There are so t students of o s a ccu th to follow m, says A rs, we d better any things to er d NSA pre h sident C ave good plans eal hristian a Myrstad nd. > Page 8-9 ATTEN In Septem TION DENM Mads Chr ber s edition of ARK! Stud in Moorh istensen, who was y Abroad we told ead Mads con, Minnesota, heading for Con the story of to study tinues his marketi cordia College own stor ng. In this y. Univers Since edition ities arriving institutions and higher on cam already edu pus gone thro cation from all will be over the enlighte ugh a goo at Concordia pres ned Col d many Royal Hot ent at the Rad world rently affe me regardin experiencelege, I have isson SAS g the cting glob Withou el when al marketi changing wor s that have t Bor Education ld that is ng, says on Novemb ders returns The exh After I curto Copenh Mads. ibitors er got to Con are question agen Don t forg 4-5. towards you may there to answ marketi cordia, I realised cation Wit et to note the discover ng from the have. It s er any date hou the the best one I kno as an educati the American t Borders in your meet with if you can atmosphere ona attit cale w from is a uni and vibe way to Denmar l subject is diff ude que opp ndar. Edustudy abro international of signing t afford to visi k. erent ortu univers t in pers a place up. ad on befo In this issu plans and possibi ities to disc nity to Nobody re > Page silly uss e litie will you of making the uni s. Study Abr the curi r 28 think you vers the most ous oad you thing to For mo ity and interest ity representativ r questions are rememb of your visit to ll find an extensiv es will visit Stud re information. er is ask. the fair. welcom y Abr Just ask. on The mo e guide to e Anythin st To receive oad s website the internationa g that com important a reminde udyabro l education fair es to min r about ad.d d. k the even t simply text EW BC to Copenh agen Den nye model indebærer også, at vi får en anden sammensætning af gæster på messerne. Samarbejdet med gymnasierne betyder, at gymnasieeleverne er kommet langt i over- tal. Hvilket naturligvis giver en helt anden snak ved standene, siger Kim Ingwersen. Valg af ungdomsuddannelse Dermed har»uddannelse 17 SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt. Uden Grænser«dog langt fra sagt farvel til folkeskoleeleverne, som stadig kiggede indenfor i tusindvis. For selvfølgelig har de ældste folkeskoleelever også brug for at finde skilte og vejvisere til turen gennem uddannelsesjunglen. De står overfor at skulle vælge ungdomsuddannelse mange indenfor det noget uigennemskuelige udbud af gymnasieretninger. Et valg, der får indflydelse på deres muligheder langt ud i fremtiden, siger Kim Ingwersen. Tekst & foto: Morten Lund Søger du en ungdomsbolig? FællesBo har helt sikkert én, der passer 11 Law school down under Border s Bestil den på Octobe r 2006 råder eller brancher, de først og fremmest vil koncentrere sig om, siger Kim Ingwersen. Dermed er de blevet»tvunget«til på forhånd at tænke uddannelse og kommer derfor godt forberedte til uddannelsesmesse. Med de bedste muligheder for at hente den brede orientering i oplægslokalerne og efterfølgende tale direkte med udvalgte uddannelser på standene. Karakteristisk for de mange informationssøgende unge til uddannelsesmesse var også, at de brugte mange timer på deres informationssøgning. Og at de gik i kødet på uddannelsessteder og vejledere med gennemtænkte og relevante spørgsmål. Begynd din fremtid hos os! 2-årigt hf på VUC Thy-Mors til dig! T en uddannelse i et ungt voksenmiljø T mange valgmuligheder T et spændende studiemiljø T gratis deltagelse T let at få en lejlighed i Thisted Tjek eller kontakt os på Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse. (Obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst. Munkevej Thisted FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Ring til os på tlf og hør nærmere om det 2-årige hf. Du kan også tilmelde dig via senest 15. marts FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

13 FEBRUAR - 1. MAJ MARITIM INDUSTRI Mange muligheder i en branche med vind i sejlene Den maritime industri har vind i sejlene, og branchen skriger på dygtige medarbejdere. Det er især ingeniører og maskinmestre, der mangler, hvis branchen skal fastholde sin position på verdensmarkedet Som en del af Det Blå Danmark, der også tæller rederierne, har Danske Maritime indledt en storstilet rekrutteringskampagne, der skal få de unges øjne op for mulighederne i branchen. Det Blå Danmark er mange ting, fortæller Jenny Braat fra Danske Maritime. Vi er brancheforening for den maritime industri, og vores virksomheder inkludererer såvel værfter som virksomheder, der laver udstyr til skibe lige fra skibsmaling til redningsudstyr. Når et skib står færdigt, har der været op til virksomheder ind over for at lave dele, så det er en meget bredt favnende og spændende branche med mange afdelinger rundt om i verden, siger Cecilie Lykkegaard fra Danske Maritime Kendskab På trods af de danske maritime virksomheders status, som nogle af de ledende på verdensplan, mangler mange unge både kendskab til branchen og til virksomhederne. Det skal der ændres på nu, fortæller Cecilie Lykkegaard. Der er mange af virksomhederne, man ikke kender så godt ude hos de unge, så det er et spørgsmål om at fange dem på et tidligt tidspunkt. Vi vil gerne have, de tænker på at uddanne sig til maskinmestre og ingeniører. Ifølge en intern undersøgelse kommer vi til at mangle ca. 100 ingeniører om året, så vi løber ind i problemer på et tidspunkt. siger Jenny Braat. Og Danske Maritime løber ikke med tomme løfter, når de byder på arbejdspladser i en vinderbranche, fortæller Cecilie Lykkegaard. Vi ved, vi kan tilbyde nogle meget spændende arbejdspladser og muligheder for at få en god karriere, fastslår Jenny Braat. De unge vil gerne have mange muligheder, muligheder vi kan give dem inden for den her branche. Det er vigtigt, man holder sig for øje, at vi er en stor industri. Mange virksomheder er først nu ved at tilpasse sig det internationale marked, men vores medlemmer har altid været internationale, og så er vi på et marked, hvor det virkelig går stærkt, og der er masser af spændende udfordringerne. Virksomhederne har overskud og det kører bare. Rivende udvikling Et af branchens problemer har været, at mange unge har set det som en stiv, gammeldags branche, siger Jenny Braat. Men sådan er det ikke, fortsætter hun. Vores virksomheder er af alle typer, og vi kan bruge alle typer. Man kommer ind i en branche, hvor man kan blive en del af noget stort i rivende udvikling. En ekstra bonus er, at mange virksomheder har afdelinger i andre lande, så man har ofte mulighed for at komme til udlandet i løbet af sin karriere. Og der er mulighed for at arbejde såvel til lands som til søs. Af Christina Qvistgaard - et anderledes skoleår! 07/08 - fra 16 år 10. klasse * Gastronomilinien * Musiklinien * Teaterlinien * Mode & Design Musiker på 1 år! * Bandsammenspil * Musikteori * Aflytning af numre * På turne * I studie * Improvisation Au-pair & Gastronomi * Gastronomi * Ernæringslære * Råvarerkendskab * Kreativ køkken * Fremmed madkultur * Mad & vin Tøj, trends & tilskæring * Modeludvikler - Modetegning * Personligt grundmønster - Syning * Konstruktion - Modens tidsalder * Fra ide til færdigt resultat - Modeshow Kostskole - en oplevelse for livet Skolen for Gastronomi, Musik & Design Højskolevej 9, 7100 Vejle Tlf.: FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

14 21. FEBRUAR - 1. MAJ UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2007 Virksomhederne rykker på messe Erhvervslivet benytter de store uddannelsesmesser til at få de unge i tale:»en udvikling, der er med til at gøre messerne endnu mere attraktive for de unge«det er vigtigt at vælge den rigtige uddannelse. Og her er masser af hjælp, vejledning og information at hente blandt udstillere og oplægsholdere på uddannelsesmesserne Men det er også vigtigt at overveje, hvad en uddannelse kan bruges til - og hvilke job, der eventuelt venter for enden af sliddet. Blandt andet derfor et det også så glædeligt, at stadig flere erhvervsvirksomheder vælger at stille op på»uddannelse Uden Grænser«, siger messearrangør Kim Ingwersen. Gamle kendinge som Top Danmark, Arla og Portland holder fast i deres traditionelle messedeltagelse. Men i år i selskab med nye ansigter fra bl.a. Volvo, B&O, Scania og SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt. Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse. (Obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst. Grundfos, som sammen med de andre messedeltagende virksomheder kunne fortælle om, hvilke konkrete uddannelser, de selv vil efterspørge. Nogle med et aktuelt behov for at tiltrække elever, lærlinge og trainees. Andre med ønsket om»bare«at forklare, hvordan en udannelse i netop deres virksomhed forløber som en god idé at brygge videre på. En udvikling, der selvfølgelig er udtryk for, at kampen om de dygtige unge mennesker bliver hårdere og hårdere. Men samtidig en udvikling, der betyder, at de uddannelsessøgende på messerne i endnu højere grad får adgang til relevante informationer, før de beslutter sig for, hvad de vil læse eller hvilken ungdomsuddannelse, de skal vælge, siger Kim Ingwersen. Hvor er de andre? Og kontakten til de unge gæster på messen har været rigtig god. Vi har fået talt med mange unge. Og også mange af de»rigtige«unge, lyder det fra standene. Faktisk kan det undre, at vi trods alt ikke er flere virksomheder på messerne. Ikke fordi vi står og har brug for konkurrence om de unges opmærksomhed. Men fordi det er så oplagt, at det netop er i disse rammer, vi kan brande os i forhold til kommende medarbejdere. Tekst og foto: Morten Lund DANMARKS FISKERIFORENING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED: SKAGEN SKIPPERSKOLE NORDVESTJYSK UDDANNELSESCENTER FISKERISKOLEN THYBORØN FISKERIETS UDDANNELSER OMFATTENDE ERHVERVSFISKERIETS GRUNDUDDANNELSE EFTERUDDANNELSERNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER herunder FISKESKIPPERUDDANNELSEN AF 3. GRAD FISKESKIPPERUDDANNELSEN AF 1. GRAD Oplysninger om ovennævnte uddannelser kan indhentes hos: Danmarks Fiskeriskole Harboørevej Harboøre Tlf Fax FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet Kost og ernæring Børn og pædagogik Idræt og sundhed Kreativitet og design Smag på livet! Vi satser på at give dig større faglighed, selvværd og personlig ballast. Linieskolen Østergade Hadsten Linieskolen den moderne husholdningsskole Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

15 FEBRUAR - 1. MAJ UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2007 Samarbejde i Jylland en stor succes Uddannelse Uden Grænser har for få uger siden afsluttet 2007 sæsonen med stor succes. Ikke mindst i Aalborg og Herning, hvor samarbejdet imellem Studievalg og Uddannelsesavisen høster stor ros 35% flere besøgende i Herning I Herning fortsatte samarbejdet fra sidste år, og besøgstallet nåede næsten Oplægsdelen var udvidet til 60 daglige oplæg, et virkelig opfattende program, hvor hvert oplæg bestod af en studerende og en færdiguddannet erhvervsperson fra den pågældende uddannelse. Samarbejde i Aalborg for første gang Samarbejdet i Aalborg har mange lighedspunkter med det i Herning, oplægsdelen er dog noget anderledes sammensat. Studievalgs tilbud til 2. og 3. g erne er et Studie- og erhvervstræf om valg af videregående uddannelser og erhverv, som Studievalg Nordjylland arrangerede. En række oplægspakker inddelt i tre grupper; uddannelsespakker, erhvervspakker og generelle pakker, hvor eleverne skal melde sig til to oplæg, hvoraf det ene skal være en uddannelsespakke. Uddannelsesavisen klarer logistikken - Studievalg det faglige Arrangementet var et tilbud til 2. og 3. årgang på alle ungdomsuddannelserne, og Studievalg fik det skrevet ind i skolernes årsplaner. Uddannelsesavisen står for det organisatoriske omkring elevtransport, de fysiske rammer omkring selve messen, det tekniske omkring SMS, websites og tilmeldinger samt eksponeringen af arrangementet. Til gengæld får Studievalg centrene frigivet resurser til at koncentrere sig om deres ekspertiseområde - det vejledningsfaglige og uddannelsesmæssige indhold og hele oplægsdelen. Som en del af forberedelsen modtog samtlige elever Uddannelsesavisens Messeavis 14 dage før messen. Med små forhåndstilmeldte til oplæggene kunne vi konstatere, at det hele virkede perfekt. Næsten forhåndstilmeldte unge i Herning og Aalborg til oplæg I Herning havde de i alt 118 oplæg torsdag og fredag tilsammen forhåndstilmeldte elever. I Aalborg havde ligeledes over tilmeldt sig til knap 100 oplæg, så det skortede absolut ikke på interessen. Topscoren i Herning var oplæget under interesseområdet Krop, sundhed og pleje, der handlede om uddannelserne sygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut med 303 tilhørere. På de følgende pladser kom Psykologi, Journalist, Forsvar og politi, Bank og revisor samt Studier i udlandet, alle med flere end 200 tilhørere. De mest populære oplæg i Aalborg var Handel, økonomi og service med over 400 tilhørere, Pause fra studierne, Reklamebranchen, Pædagogik og formidling, Historie og kultur, Studier i udlandet, Sundhed, pleje og omsorg og Finansverdenen med 150 til 200 tilhørere. SMS er før og efter UUG til alle tilmeldte Dagen før UUG fik hver elev, der var tilmeldt oplæg, en SMS med en reminder om, hvilke oplæg de skulle høre, lokale og tidspunkt. Ligeledes modtog de en SMS dagen efter, hvor de blev bedt om at gå ind på uug.dk og udfylde et evalueringsskema. Over 1500 har fulgt opfordringen, og uddrag fra resultaterne af evalueringen kan ses efterfølgende. Evaluering Elevernes besvarelse af evalueringsskemaet viser helt tydeligt, at de er begejstrede for den måde, messen tilbyder information om uddannelse på. UUG giver mulighed for at høre oplæg om en uddannelse eller et erhverv og efterfølgende tale med repræsentanter fra uddannelsen inde i hallen, gå rundt og tale med flere institutioner, der tilbyder samme uddannelser og sammenligne de svar, man får. Af Kim Ingwersen, udgiver af Uddannelsesavisen og arrangør af UUG Pluk fra resultaterne af evalueringsbesvarelserne med ca besvarelser. 82% giver oplæggene karakteren Godt eller Meget godt 84% giver sammenhængen imellem SE-træf og UUG karakteren God 80% oplyser, at de havde forberedt sig før besøget Hvordan vurderer du udbuddet af oplægspakker på Studie- og erhvervstræf? 87% svarer Godt eller Meget godt Føler du dig bedre rustet til at vælge uddannelse efter at have besøgt messen? 89% svarer, at de føler sig I meget høj grad, I høj grad eller Delvist bedre rustet. Har deltagelsen i Studieog erhvervstræf og Uddannelse Uden Grænser flyttet dig i forhold til, hvad du gerne vil studere efter gymnasiet, hhx, htx eller VUC? 72% svarer, at de i høj eller mindre grad har flyttet sig Evalueringerne af de deltagende uddannelser foreligger ikke i skrivende stund, men der har indtil nu kun været meget positive tilbagemeldinger. Udvalgte fri-tekst udtalelser hentet fra evalueringerne: Godt at få åbnet øjnene op for andre muligheder Der var fint med muligheder for mig. Mit interesseområde var dækket ind For mange højskoler og for lidt erhverv Flere elevstillinger, fx. Bankelev Super godt Jeg er blevet sikker på mit valg af videregående udd. efter messen! :) Ideen er super god, synes man kan få svar på mange spørgsmål Jeg vidste, hvad jeg skulle i fremtiden, men dagen var obligatorisk. Synes det var super godt at modtage en sms om sted for oplæg Kunne godt være åbnet lidt længere om lørdagen måske indtil Godt at man kunne gå rundt på messen bagefter og selv spørge dem, der stod der Der mangler kollegiestand Det er fedt at få muligheden for at høre lidt om de forskellige uddannelser FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Alt for mange mennesker

16 21. FEBRUAR - 1. MAJ det var godt nok til holberg, kierkegaard og bohr. men er det godt nok til dig? kom til åbent hus i uge 9 På kan du finde program, tid og sted FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse den kgl. veterinær- og landbohøjskole & danmarks farmaceutiske universitet er fra 1. januar blevet fakulteter på københavns universitet

17 FEBRUAR - 1. MAJ Motiveret ansøgning Jeg ville høre, om I havde nogle forslag til noget bestemt, der helst skal indgå i levnedsbeskrivelsen / den motiverede ansøgning?! Målrettet En motiveret ansøgning bør indeholde beskrivelser af dine kvalifikationer og dit formål med at søge uddannelsen. Du bør endvidere vise din motivation for uddannelsen. Det kan bl.a. gøres ved, at du viser, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen indeholder, samt demonstrerer at der er sammenhæng mellem din erfaring og kvalifikationer og den ønskede uddannelse. ÅBENT HUS Esbjerg Lørdag 24. februar ÅBENT HUS København Tirsdag 6. marts En motiveret ansøgning skal være målrettet mod den konkrete uddannelse, man søger. Søger man flere uddannelser, bør man derfor skrive en motiveret ansøgning til hver af uddannelserne. En motiveret ansøgning er personlig, og derfor findes der ingen fast skabelon for, hvordan man skriver en god motiveret ansøgning. Visse uddannelser kan have et skema, man skal bruge til sin motiverede ansøgning, men som hovedregel skrives den blot på almindeligt papir og vedlægges. Nogle uddannelser har retningslinier for, hvor lang en motiveret ansøgning må være. Det er vigtigt at overholde disse retningslinier. Det kan være en god ide at supplere en motiverede ansøgning med et CV, men husk, at en motiveret ansøgning ikke er det samme som et CV.? Stand-by plads Er jeg sikker på at få en plads, hvis jeg søger en stand-by plads? ÅBENT HUS Aalborg Onsdag 7. marts & ! Venteliste Du skal opfylde adgangskravene og de specifikke adgangskrav også for at søge en stand-by plads. Og du bliver ikke pr. automatik tildelt en stand-by plads. Det er dem, der har været lige ved at blive optaget, der får tildelt en sådan plads. Og det betyder i realiteten, at du siger ja til at stå på en venteliste til en plads helst samme år og ellers senest til næste år. Bemærk at hvis du får tildelt en stand-by plads, ser man bort fra dine lavere prioriteter.? Kan man ombestemme sig Jeg har tænkt mig at søge kvote 2 på Statskundskab på Københavns Universitet, men er ikke 100% sikker på mit valg. Men så vidt jeg har forstået, kan man godt søge kvote 2 inden 15.marts, og hvis man så ombestemmer sig så bare indsende et ændringsprioriteringsskema til den nye uddannelse inden 5. juli. Er det rigtigt?! Ændringsprioriteringsskema Hvis du ombestemmer dig efter den 15. marts, er du velkommen til at indsende et ændringsprioriteringsskema inden den 5. juli 2007 klokken 12. Du kan altså ændre i dine prioriteringer i et ændringsprioriteringsskema til den nye første prioritet. Ændringsprioriteringsskemaet kan komme i anvendelse i to situationer: 1. Hvis du ønsker at ændre prioriteringsrækkefølgen af uddannelser, du allerede har søgt 2. Hvis du allerede har søgt en eller flere uddannelser og ønsker at søge flere (f.eks. har søgt et antal uddannelser i kvote 2 og ønsker at søge en eller flere uddannelser i kvote 1)? Kvote 1 eller kvote 2 Jeg har gennemsnit til at søge i kvote 1, men har suppleret efterfølgende med spansk - skal jeg så søge kvote 2, eller er kvote 1 okay?! Opgradering Du skal søge i kvote 1, hvis dit gennemsnit er lidt højere end sidste års optagelseskvotient. Ligger du lige på grænsen, eller har præcis gennemsnittet fra sidste års optag, er det altid en god idé at søge kvote 2. Optagelseskvotienten kan nemlig svinge fra år til år. Du skal blot vedlægge en kopi af dit eksamensbevis på, at du har bestået spansk til din ansøgning. Du bliver automatisk opgraderet til kvote 1, hvis det er relevant. Hvis du har spørgsmål om uddannelse, sender du bare en til Christina på Vi sender så spørgsmålet videre til den, der bedst kan besvare det. I denne udgave har vi samarbejdet med Studievalg København Aalborg Esbjerg København tel Få Studieguiden 2007 sms AAU til 1231 FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

18 21. FEBRUAR - 1. MAJ UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyder unge vejledning om uddannelse fra 6. klasse til de fylder 19 år. Der er knyttet vejledere til de enkelte skoler, og for unge der er gået ud af skolen tilbydes der vejledning, hvis den unge ikke er i en tilfredsstillende situation med hensyn til uddannelse og beskæftigelse. Unge under 25 år kan få vejledning, hvis de henvender sig på de lokale UU Centre. Alle unge bør være i uddannelse eller i arbejde det er derfor vigtigt, at du kontakter UU Centret, hvis du stopper på en uddannelse eller tænker på stoppe. UU-centre i Sydjylland UU Horsens, der dækker følgende kommuner: UU Sydvestjylland, der dækker følgende kommuner: Brædstrup, Gedved, Hedensted, Horsens, Juelsminde, Nørre Snede, Billund, Blaabjerg, Esbjerg, Fanø, Blåvandshuk, Bramming, Grindsted, Tørring og Uldum Helle, Holsted, Ribe, Varde, Vejen, Ølgod og Brørup Tlf: Tlf: UU Vejle, der dækker følgende kommuner: UU Tønder, der dækker følgende kommune: Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Tønder Tlf: Tlf: UU Lillebælt, der dækker følgende kommuner: UU Aabenraa, der dækker følgende kommune: Fredericia, Middelfart, Nørre Aaby og Ejby Aabenraa Tlf: Tlf: UU Kolding, der dækker følgende kommuner: UU Sønderborg, der dækker følgende kommune: Kolding, Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup Sønderborg Tlf: Tlf: UU Haderslev, der dækker følgende kommune: Haderslev Tlf:

19 ÅBENT HUS INSTITUTION UDDANNELSE / AFD DATO STED Videregående uddannelser Arkitektskolen Aarhus Åbent hus, information og rundvisninger, vedrørende arkitektuddannelsen MARTS Nørreport 20, Århus Copenhagen Business School, Handelshøjskolen Kandidatuddannelser (GSB, Graduate School of Business) 29. MARTS KL Solbjerg Plads 3, Frederiksberg Copenhagen Business School, Handelshøjskolen Efter- og Videreuddannelse 2. MAJ KL Solbjerg Plads 3, Frederiksberg Copenhagen Business School, Handelshøjskolen Bacheloruddannelser 23. FEBRUAR KL Solbjerg Plads 3, Frederiksberg Danmarks Biblioteksskole, Aalborg BA og kandidat i Biblioteks- og informationsvidenskab, Bibliotekar 7. MARTS KL Sohngårdsholmsvej 2, Aalborg Danmarks Biblioteksskole, København Bacheloruddannelsen i Biblioteks- og informationsvidenskab 22. FEBRUAR KL Auditoriet, Birketinget 6, København Danmarks Designskole Designuddannelsen herunder optagelse til grunduddannelsen 22. FEBRUAR KL / KL Strandboulevarden 47, København Ø Danmarks Journalisthøjskole Journalist, fotojournalist 1. MARTS KL Olof Palmes Allé 11, Århus N Danmarks Pædagogiske Universitet Masteruddannelser 29. MARTS KL. 17 Tuborgvej 164, Kbh Danmarks Pædagogiske Universitet Kandidatuddannelser 19. APRIL KL. 17 Tuborgvej 164, Kbh Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus Kandidatuddannelser 17. APRIL KL Nobelparken, Auditoriet, Jens Chr. Schous Vej, Århus C Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus Masteruddannelser 27. MARTS KL Århus Universitet Designskolen Kolding Grafisk design & Illustration, Mode & Tekstil, Industrielt Design og Interaktive Medier 1. MARTS KL Ågade 10, Kolding Det Jyske Musikkonservatorium Diplomuddannelse i Music Management 17. APRIL KL. 19 Jens Baggesensvej 90B, Århus Handelshøjskolen i Århus Bacheloruddannelserne 1. OG 2. MARTS KL Fuglesangs Allé 4, Århus Handelshøjskolen i Århus Sprog, erhvervskommunikation 1. MARTS KL MARTS KL Fuglesangs Allé 4, Århus Handelshøjskolen i Århus Uddannelser inden for erhvervsøkonomi 1. MARTS KL MARTS KL Fuglesangs Allé 4, Århus Institut for Geografi og Geologi-Københavns Universitet Geologi-geoscience 1. MARTS KL. 15 OG KL. 18 Øster Voldgade 10, København IT-Universitetet i København Kandidatuddannelse i IT-Digital Design og Kommunikation, E-business, IT til organisationer, 26. APRIL KL Rued Langgaards Vej 7, København Medieteknologi og spil, Softwareudvik.og teknologi-bachelorudd. i softwareudvik. IT-Universitetet i København Bacheloruddannelse i softwareudvikling 1. MARTS KL Rued Langgaards Vej 7, København Kunstakademiets Arkitektskole Arkitekt 6. JUNI KL Phillip De Langes Allé 10, Aud. 2, København Københavns Universitet Det Biovidenskabelige Fakultet 2. MARTS OG 27.APRIL Se programmet på Københavns Universitet Det Farmaceutiske Fakultet 26. FEBRUAR KL Universitetsparken 2, København Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet, 1. MARTS Se programmet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Teologiske Fakultet Københavns Universitet Humanistiske fakultet 7. MARTS KL. 17 Se hjemmeside Roskilde Universitetscenter (RUC) Information om RUC's basisstudieretninger, overbygningsfag samt deltidsuddannelser 22. FEBRUAR KL Universitetsvej 1, Roskilde Roskilde Universitetscenter (RUC) Information om RUC's basisstudieretninger, overbygningsfag samt deltidsuddannelser 26. OG 28. FEBRUAR KL Universitetsvej 1, Roskilde Roskilde Universitetscenter (RUC) Optagelse-Kandidatuddannelse RUC med baggrund i bachelor eller bachelorlignende uddannelse 28. FEBRUAR KL Roskilde Universitetscenter, Bygning 45 Syddansk Universitet Uddannelser indenfor humaniora, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og naturvidenskab 3. MARTS Campusvej 55, Odense M Syddansk Universitet Ingeniør 3. MARTS Niels Bohrs Alle 1, Odense Syddansk Universitet Uddannelser inden for humaniora og samfundsvidenskab 3. MARTS Engstien 1, Kolding Syddansk Universitet Uddannelser inden for humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab 24. FEBRUAR KL Niels Bohrs Vej 9-11, Esbjerg Syddansk Universitet Uddannelser inden for humaniora, ingeniør og samfundsvidenskab 3. MARTS KL Alsion 2, Sønderborg Aalborg Universitet Uddannelser inden for Humaniora, Samfundsvidenskab 7. MARTS KL OG KL Kroghstræde 3, Aalborg Ø Aalborg Universitet Uddannelser inden for Ingeniørvidenskab, Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab 7. MARTS KL OG KL Fredrik Bajers vej 7, Aalborg Ø Aalborg Universitet Esbjerg Diplom- og civilingeniør, Medialogi, Softwarekonstruktion, Informationsteknologi, Fiskeriteknolog 24. FEBRUAR KL Niels Bohrs Vej 8, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg-Esbjerg Tekniske Institut Åbent Hus 24. FEBRUAR KL Niels Bohrs Vej 8, Esbjerg Aalborg Universitet København Medialogi, International Teknologiledelse, Kommunikationsnetværk, Computer Vision and Graphics 6. MARTS KL Lautrupvang 15, Ballerup Aarhus Universitet Alle bacheloruddannelser på Aarhus Universitet MARTS Ndr. Ringgade 1, Århus Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen HA-Almen, HA-International Management, HD, cand.merc Industrial/International Marketing & Purchasing 10. MARTS KL Birk Centerpark 15, Herning Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Global Management & Manufacturing, Elektroingeniør, Business Development Engineer, 10. MARTS KL Birk Centerpark 15, Herning Interactive Media Development (Specialisering på elektroingeniøruddannelsen), Adgangskursus Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen International Communication and Multimedia, International Erhvervskommunikation 10. MARTS KL Birk Centerpark 15, Herning cvu vita Ergoterapeut, Fysioterapeut, Sygeplejerske, Pædagog, Socialrådgiver 22. FEB. KL (OPL OG 19) Gl. Struervej 1, Holstebro Ikast-Seminariet Pædagoguddannelsen 22. FEBRUAR KL Bøgildvej 10, kast Nørre Nissum Seminarium & HF, CVU Midt - Vest Læreruddannelsen 22. FEBRUAR KL Amagerskolen, Amagervej 35, Skjern Nørre Nissum Seminarium & HF, CVU Midt - Vest Læreruddannelsen 28. FEBRUAR KL Thy Uddannelsescenter, lerpyttervej 43, histed Nørre Nissum Seminarium & HF, CVU Midt - Vest Læreruddannelsen 3. MARTS KL Svinget 5, Lemvig Pædagogisk Uddannelsescenter, Thisted Pædagoguddannelsen/PGU 27. FEBRUAR KL. 16 OG KL. 18 Lerpyttervej 43, Thisted Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Sygeplejerskeuddannelsen 27. FEB MAR MAJ KL cvu vita, Lerpyttervej 43, Thisted Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Sygeplejerskeuddannelsen 1. MARTS MAJ KL cvu vita, Toldbodgade 12, Viborg Textilseminariet Professionsbachelor i tekstile fag og formidling 1. MARTS KL Reberbanen 11, Viborg Viborg-Seminariet Pædagoguddannelsen 5. MARTS KL Reberbanen 13, Viborg CVU Lillebælt-lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling Læreruddannelse og pædagoguddannelse 1. MARTS KL. 19 Jelling, Vejlevej 2, Jelling CVU Sønderjylland Pædagoguddannelsen 19. JUNI KL Dr. Margrethes Vej 11-13, Aabenraa CVU Sønderjylland Lærer-, Netpædagog-, Ernæring & Sundhedsuddannelsen 22. FEB. + 21, JUNI KL Lembckesvej 3-7, Haderslev CVU Sønderjylland Sygeplejerskeuddannelsen 24. FEB. KL JUNI KL Agervang 2, Sønderborg CVU Sønderjylland Grafisk kommunikation 24. FEBRUAR KL Lembckesvej 3-7, Haderslev CVU Sønderjylland, Skolen for Visuel Kommunikation Professionsbachelor-uddannelsen i grafisk kommunikation 24. FEBRUAR FRA KL CVU Sønderjylland, Lembckesvej 3-7, Haderslev CVU Vest University College Læreruddannelsen 27. FEBRUAR + 6. JUNI Ribe Seminarium, Simon Hansens Vej 1, Ribe CVU Vest University College Lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og Sygeplejerskeuddannelsen 24. FEBRUAR KL Skolebakken 171, Esbjerg Ø Professionsuddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Jordemoder Fredericia Maskinmesterskole Maskinmesteruddannelsen 3. MARTS FRA Fynsgade 24 Fredericia University College-Vitus Bering Danmark Bygningsingeniør, Bygningskonstruktør / Constructing Architect, Global Business Engineer, 26. FEBRUAR + 2. MAJ KL. 19 Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens Value Chain Management, Maskiningeniør, IT-ingeniør, Pædagog CVU Lillebælt, det tidligere CVSU Fyn Orienteringsaften vedr. Sygeplejerskeuddannelsen 27. FEBRUAR KL Baagøes Alle 8 B, Svendborg CVU Lillebælt, det tidligere CVSU Fyn Åbent hus vedr. Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen, 3. MARTS KL Blangstedgårdsvej 4, Odense SØ Radiografuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen CVU Lillebælt, Fyns Pædagogseminarium Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen 3. MARTS KL Asylgade 7-9, Odense CVU Lillebælt, Skårup Seminarium Læreruddannelsen 28. FEBRUAR JUNI KL. 19 Skårup Kirkebakke 4, Skårup Den sociale Højskole - Odense Socialrådgiveruddannelse 3. MARTS KL Tolderlundsvej 5, Odense ErhvervsAkademiet ved Odense Tekniske Skole Bygningskonstruktør 26. APRIL KL. 19 Munke Mose Allé 9, Odense Odense Socialpædagogiske Seminarium Pædagoguddannelsen 3. MARTS KL Rømersvej 3, Odense V Erhvervsakademi Midtjylland Markedsføringsøkonom, Multimediedesigner, Datamatiker, Produktionsteknolog, It & Elektronikteknolog, 24. FEBRUAR KL Gl. Landevej 2, Herning Installatør VVS og Installatør Stærkstrøm Erhvervsakadami MidtVest, Skive Produktionsteknolog/Innovatør 15. MAJ JUNI KL Kursushuset, Arvikavej 2, Skive Erhvervsakademi MidtVest, Thisted Markedsføringsøkonom 27. FEB. KL , 31. MAJ OG 12. JUNI KL Lerpyttervej 43, Thisted Erhvervsakademi MidtVest, It akademiet Datamatiker og e-integrator 28. FEB APR. KL Arvikavej 2, Skive Erhvervsakademi MidtVest, Viborg Markedsføringsøkonom, Market Economist og Administrationsøkonom 8. MARTS KL. 17 Vævervej 10, Viborg IBA Markedsføringsøkonom 22. FEBRUAR KL. 18 Skamlingvejen 32, Kolding Syddansk Erhvervsakademí, Sønderborg Datamatiker, Designteknolog. IT- og elektronikteknolog, Produktionsteknolog 24. APRIL KL. 18 Grundtvigs Allé 88, Sønderborg University College-Vitus Bering Danmark Byggetekniker, Kort- og Landmålingstekniker, Markedsføringsøkonom / 26. FEBRUAR + 2. MAJ KL. 19 Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens AP Degree in Marketing Management, Produktionsteknolog Vejle Handelsskole - EDB-skolen Datamatiker- og logistikøkonomuddannelserne 1. MARTS APRIL KL. 19 Boulevarden 19D, Vejle Vejle Tekniske Skole-Vejle Tekniske Akademi Procesteknolog og installatør 8. MAJ KL Strandgade 3, Vejle Dalum UddannelsesCenter Laborant, Serviceøkonom, Procesteknolog 3. MARTS KL MAJ KL. 19 Landbrugsvej 55, Odense ErhvervsAkademiet ved Odense Tekniske Skole Produktionsteknolog, It- og Elektronikteknolog, Byggetekniker, Multimediedesigner, 26. APRIL KL. 19 Munke Mose Allé 9, Odense El- Installatør, VVS-Installatør TietgenSkolen Markedsføringsøkonom ( klassisk linie, filmlinie, eventlinie, iværksætterlinie ) 3. MARTS KL OG Nonnebakken 9, Odense Marketing Management Programme, Finansøkonom, Administrationsøkonom, 26. APRIL KL Multimedidesigner ( dansk og engelsk), Datamatiker, Jordbrugsteknolog, Serviceøkonom 2007 Du kan se alle arrangementer på LANDSDÆKKENDE LANGE MIDT-VESTJYL. SYDJYL. FYN MELLEMLANGE KORTE

20 21. FEBRUAR - 1. MAJ Gastronomisk glæde i London Kan du forestille dig at tage til udlandet for at studere og så blive nød til at holde foredrag for dine medstuderende om deres dårlige opførsel? Svenske Dorotea Malmegård, 19, var nød til at gøre lige præcis det efter hun havde udholdt umodne studerende, som rendte rundt i klasseværelset og smurte tærtedej ud over ryggen på hinanden. Hold nu op! Jeg skal selv betale for min undervisning, og jeg vil gerne lære noget, så jeg rent faktisk kan blive kok en dag Hold nu op! Jeg skal selv betale for min undervisning, og jeg vil gerne lære noget, så jeg rent faktisk kan blive kok en dag, sagde hun til dem. Det uforberedte foredrag hjalp. Tingene blev bedre bagefter, fortæller hun. Sådan startede Dorotea s studiedage i England. Men da hun siden startede på en bachelorgrad i Culinary Arts på Thames Valley University, blev hun meget gladere for sit studenterliv. Jeg kan godt lide kokkene og deres metoder her, fortæller hun entusiastisk. Og jeg har det på samme måde med mine medstuderende. TVU har et specielt system, der giver de studerende billig adgang til flere top restauranter i London. På den måde kan de opleve både den kvalitet og variation, London har at byde på. Dorotea mindes, at hun først blev interesseret i madlavning, da hun bagte brød sammen med sin bedstemor i den tidlige alder af fire år. Hun gik snart så vidt, at det var hende, der stod for julemaden og er nu ganske parat til at lave mad til op til 50 familiemedlemmer ad gangen, når de alle er sammen. De lader mig bare organisere det hele, griner hun. Og jeg elsker det. Læs mere om Dorotea og andre skandinaviske studerende i næste udgave af Study Abroad, som er på gaden d. 29. marts SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse (obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst. FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg 1. HF - efterår 1. HF - vinter 1. HF - forår 2. HF - efterår 2. HF - forår Studievalg Hvem er Studievalg? Det

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg 1.Hf okt - dec 1.hf - vinter 1.hf - forår 2.hf - efterår 2.hf - vinter Studievalg Hvem er Studievalg? Videregående

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning inden for

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug med hest Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium &

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-E-sport HF-Force HF-Læring & Kommunikation HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer Start på 2-årig hf i august 2018 Den korteste vej til drømme- uddannelsen

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør You ve Got The POWER Bliv energi-ingeniør Hele verden er ved at revolutionere den måde, vi producerer og bruger energi på. Min ambition er, at Danmark er med forrest i feltet, når det gælder kampen mod

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg 1.g 2.g - forår 3.g - efterår 3.g - forår Studievalg Hvem er Studievalg? Studieretning og valgfag Karriere-

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Nye hf-linier Gældende fra august 2017

Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Hf er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år. Fra august 2017 kan du begynde på hf allerede efter 9. klasse.

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer August 2008 Velkommen til uddannelse i virkeligheden > Nyhedsbrev for UCN > Junivørsiti kålædsj > Vores uddannelser > Nordjyllands

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer Februar 2009 Velkommen til uddannelse i virkeligheden Af: Niels Horsted, rektor Kære nye studerende > Nyhedsbrev for UCN

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Merete Østergaard Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %)

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Hvis du er dansk studerende, så klik her for at starte besvarelsen. 35 100,0% ±0,0

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal 21. april 2010 Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal Uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Udfordring: Eleverne søger generelt til de større byer og væk fra de små byer

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

HF-Business. HF-Cold Hawaii. HF-Force. HF-Game & Design. HF-Læring & Kommunikation. HF-Science. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Business. HF-Cold Hawaii. HF-Force. HF-Game & Design. HF-Læring & Kommunikation. HF-Science. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Business HF-Cold Hawaii HF-Force HF-Game & Design HF-Læring & Kommunikation HF-Science HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer 2-årig hf-uddannelse fra august 2017 Den korteste vej til drømme-

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

Vi kan blive alt det, vi drømmer om

Vi kan blive alt det, vi drømmer om Vi kan blive alt det, vi drømmer om AALBORG HANDELSSKOLE EUX BUSINESS - DEN ERHVERVSFAGLIGE STUDENTEREKSAMEN Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende Køn Mand Kvinde 62 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under 19 19 20 21 22 23 24 25 26 Over 29 23 32,39 % Hvor mange år har du boet i hovedstadsområdet? (vælg antal år. vælg 0, hvis du ikke bor

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke:

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: 30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: er nu klar til at chatte med dig. 30-01-2014, 10:15:37

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I ÉN UDDANNELSE! ERHVERVSUDDANNELSE MED

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE

AALBORG HANDELSSKOLE AALBORG HANDELSSKOLE EUX Business kombinerer gymnasiale fag med seriøs erhvervserfaring. Med EUX Business får du dobbelt op på muligheder, uddannelse og faglighed. HAR DU ADGANG TIL EUX BUSINESS? HAR

Læs mere

Administrationsbachelor

Administrationsbachelor Uddannelse Eks.: Uddannelse Nationale forløb/ aftaler Regionale forløb/ aftaler Lokale forløb/ aftaler Ingen Social- og sundhedsassistent HF i regions Syddanmark Efterår 2 dage uddannelsen i 14 Odense

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse - den erhvervsfaglige studentereksamen På uddannelse INTRO FÅ DET HELE MED HVAD ER EUX BUSINESS? HVAD ER EUX BUSINESS? EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt op på

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere