International klasse for dyrepassere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International klasse for dyrepassere"

Transkript

1 S 21. FEBRUAR - 1. MAJ ÅRGANG NR. 3 DYREPASSER International klasse for dyrepassere CEU Kolding tog i efteråret mod de første elever på sin nye, internationale uddannelse til dyrepasser. Og eleverne er allerede efterspurgt arbejdskraft LÆS SIDE 11 KVOTE 2 FAKTA OM KVOTE 2 - NU OG I FREMTIDEN LÆS SIDE 3 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2007 Rekordhøjt antal besøgende på UUG 2007 LÆS SIDE Zoneterapeuter flytter ind på CVU Lillebælt CVU Lillebælt har sat uddannelsen af zoneterapeuter på programmet - i selskab med de traditionelle sundhedsuddannelser LÆS SIDE 8 Uddannelse Uden Grænser læs side 6, 12-13, 15 og 16 Så er der ÅBENT HUS på de uddannelser Videregående Se side 20 GRATIS brochureservice fra vores annoncører Se side 23

2 2 21. FEBRUAR - 1. MAJ Udgiver: Kim Ingwersen Souschef: Jacob Porse Sjællandsredaktør (ansvarshavende): Christina Qvistgaard Projektleder: Erik Nørager Rift om ingeniører med flair for vind Ingeniørhøjskolen i Århus arbejder stadig tættere sammen med vindmølleindustrien LÆS SIDE 4-5 International klasse for dyrepassere DETTE NUMMER: Kvote 2 - nu og i fremtiden side 3 Rift om ingeniører med flair for vind side 4-5 Inspiration på uddannelsesmesser side 6 Zoneterapeuter flytter ind på CVU side 8 Jylland/Fynsredaktør: Morten Lund Grafiker: Jan Haste Praktik i udlandet via højskoleophold side 10 International klasse for dyrepassere side 11 Konsulent: Troels Nielsen Konsulent: Britt Larsen CEU Kolding tog i efteråret mod de første elever på sin nye, internationale uddannelse til dyrepasser. Elever, som er blevet efterspurgt arbejdskraft LÆS SIDE 11 Rekordhøjt antal besøgende på UUG En branche med vind i sejlene side 14 Regnskabschef: Anette Hansen International studievejleder: Studeriudlandet.dk Anmari Lundegaard Rekordhøjt antal besøgende på UUG Virksomheder rykker på messe side 15 Samarbejde i Jylland - stor succes side 16 Brevkasse side 18 Udgiver: Kim Ingwersen Forlaget KSI A/S Fændediget 1A, 2. sal Postbox 293 DK Køge Telefon: Fax: Sekretær: Christina Køppen Redaktion: Ansvarshavende redaktør og Sjællandsredaktør: Christina Qvistgaard Telefon: Mobil: er Danmarks største avis, der udelukkende beskæftiger sig med uddannelse, fra et niveau efter folkeskole til gymnasiet, erhvervsskole, universitet og videregående uddannelse. Uddannelsesavisen distribueres som klassesæt til afgangsklasser i folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler, samt til universiteter og videregående uddannelsessteder, højskoler og uddannelsessteder i øvrigt, til biblioteker, arbejdsformidlingen, stat, amter og kommuner og de politisk ansvarlige. Øvrige aktiviteter under Forlaget KSI A/S Jylland/Fynsredaktør: Morten Lund Fuglebakken 16 DK Hobro Telefon: Udkommer i maj, 1. juni, 23. august, 1. november Annoncer: telefon.: fax: Oplag og udgivelser: Uddannelses-avisen udkommer i eks. 7 gange årligt. Tryk: DAT Arrangør af Uddannelse Uden Grænser, Danmarks største uddannelsesmesse, der afholdes hvert år i januar/februar i Herning, Aalborg og København. Udgiver af det engelsksprogede Study Abroad, Nordens største internationale uddannelsesmagasin. Udkommer 5 gange årligt i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Arrangør af Education Without Borders, den internationale uddannelsesmesse, som udelukkende præsenterer uddannelser uden for landets grænser. Messen afholdes hvert efterår i København, Oslo, Helsinki og Stockholm. International studenterrådgivning. Hos StuderiUdlandet.dk kan studerende, der overvejer at studere i udlandet, få gratis hjælp og rådgivning. StuderiUdlandet.dk har samarbejde med universiteter og colleges over hele verden. Studeriudlandet.dk Forlaget KSI blev etableret i 1987, og i 1993 så den første udgave af Uddannelses-avisen dagens lys. Dette var startskuddet til en årrække, hvor firmaet flyttede sit fokus til udelukkende at koncentrere sig om aktiviteter vedrørende uddannelse og karriere. Det tætte samarbejde mellem Studievalg og Uddannelse Uden Grænser sætter nye tårnhøje standarder for fremtidens uddannelsesmesser LÆS SIDE af Christina Qvistgaard Ikke særlig nice Uddannelse Uden Grænser, Danmarks største uddannelsesmesse, er forbi for i år. Og sikke en fornøjelse, det har været, at bevæge sig rundt blandt udstillere og besøgende på sådan en messe. En af de ting, der springer i øjnene eller måske snarere i ørerne, er den utrolige variation af forskellige sprog. I et hjørne bliver der talt spansk, i et andet fransk, urdu eller arabisk og engelsk går selvfølgelig igen. Men størstedelen af den summen, man hører, når hundredevis af mennesker taler på samme tid, er dog stadigvæk det danske sprog. Spol nu tiden frem. Femten, måske tyve år frem. Bevæg dig ind på den samme messe og det danske vil være forsvundet. Vejlederne, studiecheferne, arrangørerne og de besøgende vil alle sammen tale engelsk. Tag nu turen i banken, i supermarkedet eller på café. Også her vil du skulle klare dine gøremål på engelsk. Ihvertfald, hvis man skal tro det meget realistiske og relevante notat, der kom fra Dansk Sprognævn i slutningen af januar. Dansk som samfundsbærende sprog er i overhængende fare for at forsvinde I takt med, at man på uddannelserne (primært de videregående) rundt om i landet vælger at undervise mere og mere på engelsk, bliver truslen mod vort eget sprog større og større, siger Dansk Sprognævn. Dansk som samfundsbærende Gastronomisk glæde i London side 21 Højskole for de unge voksne side En god chef er en, der gør en forskel side 24 sprog er i overhængende fare for at forsvinde sammen med de andre nordiske søstersprog. At et sprog er samfundsbærende betyder i det store hele, at undervisning, offentlige instanser og medier benytter sig af det pågældende sprog. Blandt andet siger Dansk Sprognævns formand Niels Davidsen-Nielsen: Sprognævnet er ikke i tvivl om, at universiteterne i både forskning og uddannelse skal tænke globalt, og at lærere og studerende skal være rigtig gode til engelsk. Men vi må sikre, at vi i vores iver for at begå os på den internationale scene ikke samtidigt afvikler det danske sprog. I notatet står der videre: Vi kan i dag konstatere, at den største trussel mod det danske sprogs status som komplet og samfundsbærende sprog fortsat er, at undervisningen på universiteterne mere og mere foregår på engelsk ikke parallelt med danske undervisningstilbud og ikke sjældent som eneste mulighed. Hvordan kan man så klare det her problem? Jeg tror ikke på nogen måde, at jeg sidder inde med løsningen. Universiteterne må og skal kunne undervise og forske på engelsk, hvis vi skal have skyggen af chance for at være og vedblive med at være blandt de bedste. Samtidig virker det både trist og uoverskyggeligt at forestille sig et Danmark, hvor alt foregår på engelsk. En anden forklaring på truslen mod dansk kunne også være, at vi I bund og grund er dovne. Det er alt for nemt at stjæle nye begreber og ord fra et andet sprog oftest engelsk. Her tænker jeg for eksempel på ord som campus. At man benytter det ord skyldes vel I bund og grund, at et tilsvarende ord ikke findes på dansk. Men det må da være muligt at finde et. Vi mangler at få fantasien tilbage I sproget. Det ville da ikke være særlig nice, hvis vi om 20 år ikke længere kan høre vores modersmål andre steder end hos vores bedsteforældre!

3 21. FEBRUAR - 1. MAJ KVOTE 2 Kvote 2 nu og i fremtiden Optagelse på en videregående uddannelse sker næsten altid på baggrund af en gymnasial eksamen (stx, hhx, htx eller hf). Det foregår gennem den koordinerede tilmelding (KOT), et godt system, der sikrer, at rigtigt mange ansøgere bliver optaget på den uddannelse, de ønsker mest, dvs. prioriterer højest eller om ikke andet som de har prioriteret på en liste med 8 mulige uddannelser Uddannelsesinstitutionerne ønsker at optage de ansøgere, der er bedst egnede til at gennemføre studiet. Princippet er, at man kan søge optagelse gennem to kvoter: kvote 1 og kvote 2. I kvote 1 er det udelukkende karaktererne, der afgør, om man kommer ind på den uddannelse, man har søgt. Nogle uddannelser har mange flere ansøgere, end de har pladser til, og derfor bliver karaktergennemsnittet højt. Nogle gange meget højt. Omvendt har andre uddannelser flere pladser, end de har ansøgere og får derfor fri adgang. Kvote 2 er udtryk for et godt dansk princip. Den enkelte kan nemlig bevare sin mulighed for optagelse på en uddannelse også selvom karaktererne ikke rækker i kvote 1. Kvote 2 ansøgere optages ud fra andre kvalifikationer end blot deres eksamensgennemsnit. Her er reglerne til og med 2007, at man kvalificerer sig ved at have erhvervsarbejde, udlandsophold, læser (dele af) uddannelser, er på folkehøjskole eller udfører frivilligt arbejde. I 2008 ændrer kvote 2 sig mere herom senere. Myter om kvote 2 Kvote 2 har været en slags livets vej efter den gymnasiale eksamen - til en videregående uddannelse, men kvote 2 er ikke og har aldrig været en redningsplanke for dovne gymnasieelever. Optagelse i kvote 2 har heller ikke bare været et spørgsmål om at give den enkelte bruger tid nok til at kvalificere sig nogle få bruger faktisk mange år af deres liv, uden det lykkes af den grund. Det er heller ikke meningen, at man optages på en uddannelse gennem kvote 2, fordi man selv tror, man bliver en strålende udøver af det erhverv/job, som uddannelsen sigter mod. Et yderligere bidrag til myterne om kvote 2 har også været, at de forskellige uddannelsesinstitutioner lægger vægt på forskellige aspekter ved de kvalifikationer, som de enkelte ansøgere dokumenterer i ansøgningen. Det har uddannelsesinstitutionerne ret til, men resultatet for ansøgeren er et uklart billede af, hvorfor bedste-kammeraten blev optaget, men ikke en selv. Endnu en myte er, at kvote 2 fra 2008 er nedlagt det er ikke tilfældet, men for universitetsuddannelserne er det størrelsen på kvoten og måden at optage på, der ændrer sig. Fakta om kvote 2 i 2007 og 2008 Kvote 2 har aldrig været den brede hovedvej ind på en uddannelse. Faktisk er det på mange studier kun hver femte, der er optaget i denne kvote. De enkelte uddannelsesinstitutioner har til med i år mere Uddannelsespladser er der nok af. Sidste år var der kun 19 ud af 298, hvor man som ansøger skulle have over 9,0 i snit, hvis man var villig til at flytte sig efter en plads eller mindre offentliggjorte pointsystemer, som man som ansøger navigerer rundt i, for bedst muligt at kvalificere sin ansøgning. På universiteterne ændres der fra 2008 radikalt på kvote 2. Kvoten skrumper ind, så kun 10% af ansøgerne på de lange videregående uddannelser vil blive optaget i kvote 2. Når kvoten bliver mindre, bliver det altså sværere at komme ind via kvote 2. Om det er retfærdigt eller ej, kan selvfølgelig diskuteres, men ændringerne hænger sammen med to ting: 1. Et politisk og samfundsmæssigt ønske om at få unge til at starte hurtigere på videregående uddannelse efter den gymnasiale eksamen. Når der fra 2008 optages flere i kvote 1, bliver incitamentet til at holde sabbat og kvalificere sig ad livets vej mindre. 2. Et ønske om at universiteternes optagelse af studerende bliver mere gennemskuelig, forståelig og objektiv, uanset hvilken holdning man så i øvrigt har til retfærdigheden af et eksamensgennemsnit. De konkrete kriterier, universiteterne vil anvende til optagelse gennem kvote 2 fra 2008, er offentliggjort på uddannelsesstedernes hjemmesider. De er forskellige fra sted til sted. Det er der ikke noget nyt i, og det er derfor vigtigt at undersøge det konkret for den uddannelse, man påtænker at søge ind på. Der kan sagtens være forskel på, hvordan en ansøger vurderes på f.eks. medicin i København, Århus og Odense. Ansøgerne i kvote 2 vil blive vurderet efter en individuel vurdering. Hvis uddannelsesstederne vælger at bruge pointsystemer, kan en ansøger maximalt få point for sammenlagt 12 måneders aktivitet. Nogle uddannelsessteder vælger at fokusere på ansøgernes karakterer i udvalgte relevante fag, mens andre primært vil bruge den motiverede ansøgning til udvælgelse af ansøgere. Årelang pointjagt og kvalificering for at blive optaget på drømmestudiet i kvote 2 forbliver en drøm! På de korte og mellemlange videregående uddannelser vil ændringerne i kvote 2 være meget små. Her vil uddannelserne stadig kunne vurdere og optage ansøgere som hidtil. Uddannelsespladser er der nok af i Danmark. Sidste år var der kun 19 ud af 298 uddannelser, hvor man som ansøger skulle have over 9,0 (udtrykt i 13-skalaen) i snit, hvis man var villig til at flytte sig efter en uddannelsesplads. Af Torben Theilgaard, Centerleder og Mia Mørkeby Johnsen, Vejleder, Studievalg København FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

4 4 21. FEBRUAR - 1. MAJ INGENIØRER Rift om ingeniører med flair for vind Ingeniørhøjskolen i Århus arbejder stadig tættere sammen med vindmølleindustrien:»vi uddanner ikke deciderede vindmølle-ingeniører men de studerende kan vælge at kvalificere deres viden om vindenergi«ingeniørhøjskolen i Århus og den danske vindmølleindustri har gennem flere år haft er godt øje til hinanden. Nu er følelserne blevet endnu varmere med et endnu tættere samarbejde som resultat af romancen. Vindmølleindustrien mangler dygtige ingeniører. Dem vil vi gerne være med til at levere, siger Martin Heide Jørgensen, der er fagleder på Ingeniørhøjskolen i Århus. Skolen har allerede et mægtigt møllehus stående som øvebane for studerende med særlig interesse for vindenergi leveret af Vestas. Men fremover vil de kommende diplom-ingeniører også have mulighed for at møde den nyeste viden indenfor industrien i løbet af deres uddannelse. Vi nærmer os virkeligheden ude i vindmølleindustrien endnu et par skridt. Vi har allerede en fast aftale med Siemens Wind Power A/S om gæstelærere fra virksomheden. Og ambitionen er, at vi altid skal have den nyeste Tak for dit besøg! Vi ses! - På Danmarks STØRSTE uddannelsesmesse med besøgende HUSK X i kalenderen 2008 HERNING januar Herning Kongrescenter AALBORG januar Aalborg Kongres & Kultur Center KØBENHAVN 31. januar - 2. februar Forum

5 21. FEBRUAR - 1. MAJ »Ingeniørhøjskolen styrker samarbejdet med vindmølleindustrien yderligere. Men vi uddanner ikke egentlige vind-ingeniører: Vindmøllerne i dag er så komplekse, at det kræver forskellige ingeniører at løse alle opgaver,«fortæller fagleder Martin Heide Jørgensen. udvikling helt tæt inde på livet både på lærerne og de studerende, så vi hele tiden kan være opdateret på teknologien i branchen, siger Martin Heide Jørgensen. Tidligt møde med vindkraft Med virksomhedsfolk bag vil de studerende komme til i højere grad at arbejde med cases fra det virkelige liv. Samtidig med, at der flytter Ambitionen er, at vi altid skal have den nyeste udvikling helt tæt inde på livet - både på lærerne og de studerende mere håndgribelig vindmølleteknologi ind på skolen. Det betyder blandt andet, at vi kan inddrage de studerende i arbejdet på et tidligere tidspunkt i deres uddannelse. Som det fungerer i dag, har det kun været studerende på et vist niveau, der for alvor har kunnet få glæde af vindmølle-samarbejdet. Fremover vil også forholdsvis nystartede ingeniørstuderende kunne få hænderne på vindmølle-teknologien, siger Martin Heide Jørgensen. Indtil videre er Siemens den eneste vindmøllevirksomhed, Ingeniørhøjskolen har konkrete aftaler med, men andre vindmøllevirksomheder er også velkomne gæster og samarbejdspartnere hos Ingeniørhøjskolen. Slut med»vindmølle-ingeniører«i samme armbevægelse, hvor Ingeniørhøjskolen styrker samarbejdet med vindmølleindustrien og lægger endnu flere kræfter i vindkraft-relateret undervisning, skrotter skolen paradoksalt nok sin gamle overskrift»vindmølleingeniører«. Vi må erkende, at den overskrift kan vi ganske enkelt ikke leve op til. Vindmølleproduktionen er i dag så kompliceret, at en uddannelse ikke kan dække hele spektret af specialiseret viden. Derfor skal vi heller ikke påstå, at vi kan uddanne»vindmølleingeniører«, siger Martin Heide Jørgensen. Uddannelser i udvikling I stedet vil vi skærpe vores profil af vindmøllekloge uddannelser indenfor de eksisterende specialer. Det vil sige, at de studerende fremover kan vælge at integrere vindmølle-teknologi og vindmølle-viden i arbejdet indenfor Ingeniørhøjskolens forskellige kompetenceområder, især indenfor»struktur og materialer«og»maskinelementer«, hvor skolen i særlig grad markerer sig. Men overordnet vil studerende på alle ingeniør-specialerne naturligvis kunne tone deres uddannelse i retning af vindmølleindustrien. Vindmøllevirksomhederne efterspørger ingeniører af alle typer, siger Martin Heide Jørgensen. Den danske vindmølleindustri sidder for øjeblikket på omkring 40 procent af verdensmarkedet. Branchen regner selv med en årlig vækst på op mod 30 procent og et behov for at ansætte mindst 150 nye ingeniører om året. Tekst & foto: Morten Lund På CVU Lillebælt kan du blive professionsbachelor inden for Undervisning, Pædagogik, Sundhed CVU Lillebælt er den helt nye, innovative ramme om 6 stærke uddannelser. Med solide praktikforløb og gode jobmuligheder, offentligt og privat: Ergoterapeut Fysioterapeut Lærer Pædagog Radiograf Sygeplejerske SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse (obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst. PÆDAGOG- UDDANNELSEN Vil du arbejde i vuggestue? Vil du arbejde i børnehave? Vil du arbejde med børn og unge, eller med mennesker, der har særlige vanskeligheder? Er du interesseret i at få et livsbekræftende arbejde? Så bliv pædagog ÅBENT HUS Lørdag den 3. marts kl Ansøgningsfrist til kvote 2 er 15. marts Ansøgningsfrist til kvote 1 er 5. juli Odense Socialpædagogiske Seminarium Rømersvej Odense V Tlf FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Åbent hus 2007 STED LÆRER PÆDAGOG SYGEPLEJERSKE ERGOTERAPEUT FYSIOTERAPEUT RADIOGRAF Odense kl Asylgade 7-9, 5000 Odense C FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse kl Fyns Pædagogseminarium Lucernemarken 1, 5260 Odense S kl Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Svendborg kl Baagøes Allé 8B 5700 Svendborg Jelling kl Vejlevej 2, 7300 Jelling kl Vejlevej 2, 7300 Jelling kl Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Husk ansøgningsfristen for kvote 2: den 15. marts Læs mere på

6 6 21. FEBRUAR - 1. MAJ UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2007 Ideer og inspiration på uddannelsesmesser i Herning og Aalborg Mange hentede nye ideer på standene på Uddannelse Uden Grænser, selvom nogle også måtte indrømme, de mest var kommet for at kigge på piger Jeg opdagede en uddannelse, jeg ikke kendte, da jeg var til oplæg. Jeg regner med en uddannelse indenfor musik, men jeg havde aldrig hørt om musikvidenskab på universitetet, fortæller Thomas Lund Ertbjerg. Efter oplægget snakkede jeg med vejlederne på standen for Aarhus Universitet om uddannelsen. Der fandt jeg ud af, at det nok alligevel ikke lige er det, jeg vælger. Men jeg fik da noget nyt at overveje. Mia og Martin Knuden følges til udannelsesmesse, hvor Martin vil forsøge at finde den rigtige gymnasie-retning. Men det er svært. Jeg ved ikke, hvad jeg vil og håber på at kunne blive inspireret her på messen, siger han. Mor og søn er først og fremmest interesseret i at høre mere om mulighederne indenfor de forskellige typer gymnasier. Men en snak med et par af de videregående uddannelser bliver det nok også til. Men vi er lige kommet. Vi kigger os først omkring, siger de. Jeg vil gerne beskæftige mig med mennesker eller noget kreativt, fortæller Susanne Kristensen. Og selv om det er to meget forskellige uddannelser, så vakler jeg lidt mellem socialrådgiver og karakteranimation. Jeg er temmelig sikker på, jeg vil uddanne mig indenfor musik. I første omgang på Musikalsk Grundkursus, siger Rasmus Reimer. Messebesøget har for de to 3. g ére været planlagt hjemmefra. Og det er let at hente oplysninger på standene. Ligesom oplæggene har været fine, siger de. Lise Sørensen har brugt messedagen på oplæg inden for meget forskellige typer uddannelse. Jeg har svært ved at vælge, men tror, jeg skal finde en måde at kombinere business og japansk. Gerne med en del af uddannelsen i Japan, fortæller Lise Sørensen. Mens Tenna Larsen har lyttet til oplæg om sundhedsvæsenet. Og er blevet klar over, at det er ikke noget for mig. Til gengæld har jeg snakket med de forskellige laborant-uddannelser, og regner med at læse på Nordjyllands Erhvervsakademi. FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Jeg er interesseret i at finde en uddannelse inden for kommunikation, sprog eller turisme. Men derudover har jeg ingen anelse om, hvad det egentlig er, jeg kigger efter, siger Ive Nikova Bozhinova. Jeg bruger messen til at samle ideer og blive inspireret. Og leder meget bredt mellem de mange uddannelser, jeg kan besøge, siger hun. Åbent Hus den 7. marts 2007 Deltag, observer, spørg, rytmisk og klassisk, sang, kor, klaver, jam-band, rytmeworkshop, foredrag, koncert. Læs mere på FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Anders Trelborg og Peder Overby bruger først og fremmest tiden på uddannelsesmesse som forberedelse til at rejse ud i verden. Vi har bl.a. hørt oplægget om job i udlandet og har netop snakket om mulighederne for at studere uden for Danmarks Jeg hørte et oplæg om Nordisk på Aarhus Universitet. Det lød rigtig spændende, så nu er jeg endnu mere forvirret omkring mit valg af uddannelse efter gymnasiet, siger Elisabeth Hartman. Overvejelserne om uddannelsen havde indtil nu sværmet omkring filosofi, eller matematik. Med forvirringen således hævet op på et højere niveau, mener Elisabeth Hartman nu, at hun nok hellere må tænke sig om et års tid med at vælge uddannelse. Jeg er sikker på, at jeg vil vælge en teoretisk uddannelse, formentlig på universitetet. Men jeg skulle jo gerne vælge rigtigt, siger hun Jeg er mest kommet for at kigge på piger, erkender Mads Hansen, der med sin 9. klasse har taget turen fra Vejle. Dog regner han også med at knibe en snak med et lærerseminarium og et par universiteter ind. Men dybest set ved jeg godt, at jeg vil beskæftige mig med naturvidenskab. Jeg fortsætter på gymnasiet med biologi, kemi og matematik. grænser. Interesserne retter sig i retning arkitektur og design. Men de første år eller to efter gymnasiet skal nok bruges helt uden for uddannelsessystemet. Men så heller ikke længere. Så bliver det bare for svært a komme i gang igen, siger de.

7 21. FEBRUAR - 1. MAJ Friheden på havet kan slet ikke beskrives. Det er en fantastisk følelse at kigge ud over vandet og slet ikke kunne se land. Jeg kunne ikke forestille mig, at sidde på et kontor fra Selvfølgelig kan naturen være barsk, men det ville være kedeligt, hvis der aldrig var store bølger. Vi arbejder hårdt, når vi er på havet. Jeg får virkelig brugt mine kræfter. Men til gengæld har jeg også lange perioder, hvor jeg har tid til at bruge de penge, jeg har tjent. Og det er faktisk en del. Kom til åben båd og hør mere om fiskeriuddannelserne. Det sker den 26. februar i Aalborg Havn, den 27. februar i Århus Havn, den 28. februar i Kolding Havn, den 1. marts i Odense Havn og den 2. marts i Køge Havn. Alle dage er fra 11 til 14. FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

8 8 21. FEBRUAR - 1. MAJ ZONETERAPI Zoneterapeuterne flytter ind på CVU CVU Lillebælt har sat uddannelsen af zoneterapeuter på programmet i selskab med de traditionelle sundhedsuddannelser For nogle har det helt sikkert været en provokation, at vi har åbnet CVU Lillebælt for uddannelsen af zoneterapeuter. Men hvorfor egentlig? Befolkningen har for længst taget zoneterapien til sig som en del af sundhedsvæsenet, siger Kim Koldby, der er uddannelseskonsulent ved efter- og videreuddannelsen på CVU Lillebælt. De kommende zoneterapeuter flytter således under tag med studerende på en række af de traditionelle sundhedsuddannelser af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter etc. på skolen i Odense. Og det er netop en af fordelene ved at få zoneterapeuterne med: At en bredere vifte af de forskellige faggrupper, der sammen kommer til at stå for sundhedsfaglige tilbud eller ydelser får mulighed for at lære hinanden at kende allerede i løbet af deres uddannelser, siger Kim Koldby. Opdateret uddannelse Samarbejdet mellem Efter- og Videreuddannelsen ved CVU Lillebælt og Forenede Danske Zoneterapeuter (FDZ ) er kommet i stand på initiativ af FDZ, der samtidig præsenterer en opdateret udgave af terapeut-uddannelsen. Vi bygger videre på den eksisterende uddannelse, men har bl.a. styrket området økonomi og markedsføring. For nogle har det helt sikkert været en provokation, at vi har åbnet CVU Lillebælt for uddannelsen af zoneterapeuter At være zoneterapeut vil for langt de fleste være ensbetydende med at skulle drive egen virksomhed. Det vil vi nu give mere plads i uddannelsen, siger formanden for FDZ, Lisbeth D. Nielsen. Det er dog naturligvis stadig de terapeutiske teknikker og den rent sundhedsfaglige ballast, der er omdrejningspunktet for uddannelsen. Uddannelsen er opbygget af to lige store søjler: En søjle, der handler om zoneterapi i teori og praksis samt en søjle af støttefag som f.eks. psykologi, sygdomslære, anatomi og fysiologi, fortæller Lisbeth D. Nielsen. Derfor er det også en styrkelse af vores uddannelse, at vi fremover kan udbyde den indenfor CVU Lillebælt, siger hun. Vi flytter ind i et velfungerende studiemiljø med andre sundhedsuddannelser med adgang til CVU ets forskellige faciliteter som computere, bibliotek og andre undervisningsmaterialer. Uddannelsen til zoneterapeut er lagt til rette som toethalvt års aften- og weekendundervisning med en stor del hjemmearbejde. Uddannelsen til zoneterapeut er stadig et selvbetalt studium, hvor prisen for hele uddannelsen er kroner. Tekst og foto: Morten Lund»For de kommende zoneterapeuter er det en stor fordel, at uddannelsen nu får plads i et etableret sundhedsfagligt studiemiljø,«siger formanden for FDZ, Lisbeth D. Nielsen. Ny audition Den første audition til den nye zoneterapeut-uddannelse resulterede kun i 11 tilmeldinger, hvilket ikke er nok til at sætte uddannelsen i gang. Derfor afholdes en ny audition midt i juni med målsætningen af få uddannelsen startet til august.

9 21. FEBRUAR - 1. MAJ Har du styr på det? Skal du søge ind på en videregående uddannelse i år? Så er det nu, du skal undersøge hvordan og hvornår. De fleste skal søge inden 5. juli 2007 kl. 12 (kvote 1). Det gælder, hvis du søger optagelse på baggrund af dine karakterer. Det kan også være, at du skal søge ind inden 15. marts 2007 kl. 12 (kvote 2). Det er tilfældet, hvis der er optagelsesprøve eller hvis du ikke har det gennemsnit, der kræves på den/de uddannelse/r, du vil søge ind på. Hvordan? Kvote 1 eller 2? Hvordan søger jeg ind? Hvad skal jeg sende med? Motiveret ansøgning? Hvornår får jeg svar? Studievalg kommer på VUC i din by og fortæller, hvordan du søger ind på en videregående uddannelse. Her kan du få svar på alle dine spørgsmål om ansøgningen. Vi ses! Få styr på det her: VUC Fredericia, 21. februar kl VUC Gram, 26. februar kl VUC Grindsted, 22. februar kl VUC Haderslev, 22. februar kl VUC Horsens, 21. februar kl VUC Kolding, 28. februar kl VUC Ribe, 26. februar kl VUC Sønderborg, 21. februar kl VUC Tønder, 22. februar kl VUC Varde, 21. februar kl VUC Vejen, 27. februar kl VUC Vejle, 26. februar kl Spørg Studievalg. Så er du videregående! Studievalg Sydjylland, Jernbanegade 33, 6000 Kolding Tlf.: ,

10 og samarbejde. Det smitter af på uddannelsen, fortæller studieog erhvervsvejleder fra Dalum Uddannelsescenter LÆS SIDE 8 UDEN UDDANNELSE FEBRUAR - 1. MAJ PRAKTIK I TYSKLAND Praktik i udlandet via højskoleophold Handelsskolernes PIU-sekretariat og Højskolen Østersøen samarbejder om at klæde HGS-elever på til praktikophold i Tyskland Dansk erhvervsliv sukker efter unge med brugbare tyskkundskaber. Mulighederne for at tage en uddannelse med praktikken helt eller delvist placeret syd for grænsen er gode. Men det kniber med handelsskoleelever, der har mod på at prøve kræfter med den tyske kultur. Derfor er vi glade for det samarbejde, vi nu har indledt med Højskolen Østersøen, siger Laurids Jürgensen, der er projektleder ved PIU-sekretariatet i Silkeborg. Især for vores HGS-elever ligger det lige for at kombinere deres handelsuddannelse med et højskoleophold på vej mod praktikken i Tyskland. Og Højskolen Østersøen har netop specialiseret sig i intensiv undervisning i tysk sprog og tysk kultur. PIU-sekretariatet sender hvert år omkring 125 elever på praktikophold hos tyske virksomheder blandt andet som handels- og kontorelever hos Mercedes og BMW. Det kræver naturligvis en vis sprogfærdighed at flytte sin praktiktid til Tyskland. Og her har Højskolen Østersøen et godt tilbud om opkvalificering, inden kufferten pakkes, siger Laurids Jürgensen. At det netop er HGS-eleverne, PIU-folkene har i kikkerten i denne sammenhæng, skyldes, at de bliver færdige på handelsskolen i januar mens praktikpladserne i Tyskland typisk byder velkommen i august. Det efterlader lige præcis et hul på de måneder, der kan bruges på et højskoleophold. Et højskoleophold, hvor eleverne reelt har mulighed for at leve, tale og tænke tysk, siger Østersøens forstander, Peter Burmann. Mød de unge REGIONALT direkte på uddannelsesinstitutionerne 1. DECEMBER JANUAR ÅRGANG NR. 8 PRIS KR Det rette greb om kolben er ikke nok LABORANT Fremtidens laboranter skal også kunne kommunikere, vurdere REGIONALE FORSIDE- ANNONCER ALT FOR MANGE UNGE FRAVÆLGER UDDANNELSE Annoncér dit uddannelsesbudskab på din regionale forside af Avisen udkommer i eksemplarer 7 gange årligt, og er delt op i 7 regionale udgaver, der distribueres direkte ud til alle uddannelsesinstitutioner, vejledningscentre, højskoler, AF, biblioteker samt stat, amter, kommuner og de politiske ansvarlige FORBEREDELSE Kursen sat mod uddannelse LÆS SIDE 4 Stor interesse for studier i udlandet læs side DANMARKS STØRSTE UDDANNELSESMESSE 2007 Se mere på side 12 og 13 Uddannelsesavisens 7 regioner Region 1: Nordjylland Region 2: Østjylland Region 3: Midt- & Vestjylland Region 4: Sydjylland Region 5: Fyn Region 6: København Region 7: Sjælland & Øerne Et fag fuld af muligheder SYGEPLEJERSKE Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser, når det gælder muligheder og videreuddannelse, fortæller uddannelseslederen på Sygeplejeskolen i Hillerød UDEN UDDANNELSE LÆS SIDE 4-5 Scenekunst for alvor på højskole Eleverne kan få en seriøs vurdering af, om de bør satse på en karriere som skuespillere eller dansere, siger højskoleforstander Kom til på Se side 16 LÆS SIDE 3 LÆS SIDE DECEMBER JANUAR ÅRGANG NR. 8 PRIS KR ÅBENT HUS ungdomsuddannelserne ALT FOR MANGE UNGE FRAVÆLGER UDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSE Fornemmelse for erhvervsuddannelse LÆS SIDE 8 Stor interesse for studier i udlandet læs side DANMARKS STØRSTE UDDANNELSESMESSE 2007 Se mere på side 12 og 13 Kom til ÅBENT HUS på ungdomsuddannelserne Se side 16 Scenekunst for alvor på højskole Eleverne kan få en seriøs vurdering af, om de bør satse på en karriere som skuespillere eller dansere, siger højskoleforstander LÆS SIDE FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse LÆS SIDE 3 Vi har specialiseret os som en brobygger mellem dansk og tysk kultur - hvilket vil sige, at de danske HGS ere kommer til at gå på højskole sammen med en masse tyske elever. Samtidig med, at Højskolen Østersøen er en meget erhvervsrettet højskole og derfor et godt afsæt for at skulle arbejde i en tysk virksomhed. Det kræver naturligvis en vis sprogfærdighed at flytte sin praktik til Tyskland Ikke kun HGS ere HGS erne får via deres tyske praktikplads præcis den samme uddannelse, som hvis de havde valgt at blive i Danmark. Dog med det plus, at de kommer hjem med internationale kompetencer, et højt sprogligt niveau og med en langt større modenhed, siger Laurids Jürgensen. HGS-uddannelsen er en 18 ugers handelsskoleuddannelse, som studenter fra det almene gymnasium kan tage og dermed føje en handelsskoleuddannelse til CV et. Det er dog vigtigt at understrege, at højskole-tilbuddet ikke er reserveret HGS erne, siger Peter Burmann. Tilbuddet står åbent for alle med interesse for at styrke kendskabet til tysk sprog og kultur. I højskolerammer, hvor de naturligvis får meget mere end»bare«bedre sprogkundskaber. Tekst: Morten Lund Uddannelsesavisens kommende udgivelser Nr : 2. maj Nr : 1. juni Interesseret? Ring og rekvirér en prisliste! Kontakt os på tlf Postboks 293 DK-4600 Køge SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse (obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst.

11 21. FEBRUAR - 1. MAJ DYREPASSER International klasse for dyrepassere CEU Kolding tog i efteråret mod de første elever på sin nye, internationale uddannelse til dyrepasser Spansk sprog, undervisning på engelsk og udsigt til at lege med delfiner i Spanien, passe forsøgsdyr i England eller arbejde med heste på Island. Det er udfordringen for de nye elever, der dette efterår startede på den internationale dyrepasseruddannelse hos CEU Kolding. Vi har gennem flere år samarbejdet med zoologiske haver og forsøgsdyr-virksomheder rundt omkring i Europa bl.a. har vi alene sidste år sendt 50 elever på grundforløbet på tre ugers praktik i udlandet, fortæller Henning Søholm fra dyrepasser-uddannelsen. Det har været en succes. Og nu har vi så valgt at oprette en egentlig international klasse for dyrepasserelever med mod på arbejde udenfor landets grænser. Oprindeligt kom de danske dyrepasserelever i kontakt med europæiske zoo og virksomheder som en løsning, når der ikke var praktikpladser at få i Danmark. Det viste sig imidlertid, at både eleverne og de europæiske arbejdsgivere var så glade for samarbejdet, at flere af vores færdiguddannede dyrepassere allerede har fået fast job ude i Europa, siger Henning Søholm. Ikke mindst har de spanske zoologiske haver, marinparker etc. vist stor gæstfrihed og stor interesse for danske dyrepasser-praktikanter og dyrepassere. Hvilket hænger sammen med, at Spanien ikke selv har en egentlig dyrepasseruddannelse. De uddannede medarbejdere her er typisk biologer fra universiteterne, som naturligvis ved en masse om dyr. Men det gør de danske dyrepassere også og derudover er de vant til at arbejde tæt på dyrene med de mange praktiske opgaver, der også skal løses, fortæller Henning Søholm. Europæisk uddannelse Formålet med den målrettede internationale klasse er således at sikre, at eleverne er klædt på til mødet med den fremmede kultur - sprogligt og kulturelt. Under grundforløbet, der minimum varer 30 uger, vil eleverne skulle gennemføre en praktikperiode i udlandet enten tre uger om efteråret eller ti uger i foråret. Hvor den lange model på ti uger naturligvis i højere grad vil give eleverne en realistisk forestilling om, hvordan det er at arbejde det pågældende sted, siger Henning Søholm. Og overordnet et det vores forhåbning, at eleverne får mulighed for at indgå en uddannelsesaftale i en europæisk zoo eller forsøgsdyrsvirksomhed. CEU Koldings internationale anstrengelser for dyrepassereleverne læner sig solidt op ad Leonardo-programmet, der sikrer EU-midler til unge, der uddanner sig udenfor deres eget land. Ligesom Kolding-skolen samarbejder med Cirius, der arbejder med udstationering og praktikophold i udlandet for unge danskere. Og så vil vi da gerne holde fast i, at vores dyrepasser-elever faktisk er efterspurgt arbejdskraft, som arbejdsgiverne godt vil betale en løn. Et sted mellem 600 og 1000 Euro om måneden vil være den typiske hyre for en af vores elever, siger Henning Søholm. Tekst og foto: Morten Lund SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse (obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst.»De er altså ikke kæledyr!«selvom alpaca erne godt vil fordres med en tot græs gennem hegnet. Efter praktikophold i Island og Tyskland er Birgitte Lykou Dahl helt parat til at pakke kufferten igen. Frisør og/eller stylist - uddannelser for ham eller hende. NYHED: Personlig uddannelse Bestem (næsten) selv hvornår og hvor længe du går i skole. Få din drømmeuddannelse mens du passer job og familie. Ring og hør mere om dine mange muligheder Heidi Sommer International Training Academy giver dig de bedste uddannelser, de største tilskud og de bedste jobs! Strandvejen 12 - Kolding FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

12 FEBRUAR - 1. MAJ FEBRUAR - 1. MAJ UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2007 Rekordhøjt antal besøgende på UUG 2007 Det tætte samarbejde mellem Studievalg og»uddannelse Uden Grænser«sætter nye, tårnhøje standarder for fremtidens uddannelsesmesser 2007 blev et nyt rekord-år for de jyske uddannelsesmesser. Cirka besøgende på messerne i Herning og Aalborg er det største besøgstal nogensinde. Ganske vist»kun«nogle hundrede større end året før men et besøgstal hentet hjem på kun to messer mod de tidligere års tre gange»uddannelse Uden Grænser«. Uden tvivl et resultat af det nye messekoncept, der sidste år så dagens lys på den første»uddannelse Uden Grænser«i Herning Kongrescenter, vurderer messearrangør Kim Ingwersen. Nyheden i Herning var det tætte parløb mellem uddannelsesmessen og Studievalg, som blandt andet kom til udtryk i et massivt udbud af studie- og job-relevante oplæg samt et tæt og godt samarbejde med regionens gymnasier. En model, der fik store klapsalver med hjem fra det midt- og vestjyske. Og som i år blev gennemført i en lige så højt scorende nordjysk version. Vi har sammen med Studievalg fået løftet messerne op på et højere niveau. Det er vi heldigvis Vil du studere i udlandet? Få et gratis abonnement på Study Abroad, Nordens største internationale uddannelsesmagasin med masser af information om uddannelse i udlandet. blevet belønnet for oven i købet meget hurtigt. Men vi har dermed også fået sat en helt ny standard, vi fremover selv skal leve op til, siger Kim Ingwersen. Effektiv vejledning Et af nøgleordene for de»nye«jyske messer er effek- tivitet. Både i tilrettelæggelsen af vejledningen og i messegæsternes tilgang til deres informationssøgning. Med de mange kvalificerede oplægsholdere på podierne fik vi tilført messevejledningen en helt ny dimension, hvor de unge hjemmefra vælger, hvilke studieom- w w w.s The Bolo gna Pro cess has now it s time to proved star a was the message t looking beyondsuccess within Europe versity from dele our own of Bologna Oslo to disc gates, who gath borders.that uss the co-opera ered at the further tion. progress Uniof the Live cow s > Page at exam s The exam Kat Kos to pass onen had would make som students pass out A large with sho e and bloo ck. dy slapped on the tabl liver was of her e in fron t > Page 2 tu dy ab ro ad.d k Internati onal Educati on Maga zine for Nord ic Stude nts BACK after TO SCHOO six yea L rs Issue No fing ers ple ase 16 The U.S Governm fingers ent will of by the end foreigners ente begin taking the ring the prints of those fou of The United States with all 10 fing security nd at sites with erprints will visas chief said be ties to terrorists, compared to recently. the cou ntry s > Page > Page 26 A pictu Ed globali re of W ucation sation ithout Prepare crisis d for a FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse > Page The Ass oc prepare iation of Norw dn e nationali ess plan for c gian Students A ris tie b with wh s can only en is situations th road (ANSA) h vy e a a routines n an accident o. There are so t students of o s a ccu th to follow m, says A rs, we d better any things to er d NSA pre h sident C ave good plans eal hristian a Myrstad nd. > Page 8-9 ATTEN In Septem TION DENM Mads Chr ber s edition of ARK! Stud in Moorh istensen, who was y Abroad we told ead Mads con, Minnesota, heading for Con the story of to study tinues his marketi cordia College own stor ng. In this y. Univers Since edition ities arriving institutions and higher on cam already edu pus gone thro cation from all will be over the enlighte ugh a goo at Concordia pres ned Col d many Royal Hot ent at the Rad world rently affe me regardin experiencelege, I have isson SAS g the cting glob Withou el when al marketi changing wor s that have t Bor Education ld that is ng, says on Novemb ders returns The exh After I curto Copenh Mads. ibitors er got to Con are question agen Don t forg 4-5. towards you may there to answ marketi cordia, I realised cation Wit et to note the discover ng from the have. It s er any date hou the the best one I kno as an educati the American t Borders in your meet with if you can atmosphere ona attit cale w from is a uni and vibe way to Denmar l subject is diff ude que opp ndar. Edustudy abro international of signing t afford to visi k. erent ortu univers t in pers a place up. ad on befo In this issu plans and possibi ities to disc nity to Nobody re > Page silly uss e litie will you of making the uni s. Study Abr the curi r 28 think you vers the most ous oad you thing to For mo ity and interest ity representativ r questions are rememb of your visit to ll find an extensiv es will visit Stud re information. er is ask. the fair. welcom y Abr Just ask. on The mo e guide to e Anythin st To receive oad s website the internationa g that com important a reminde udyabro l education fair es to min r about ad.d d. k the even t simply text EW BC to Copenh agen Den nye model indebærer også, at vi får en anden sammensætning af gæster på messerne. Samarbejdet med gymnasierne betyder, at gymnasieeleverne er kommet langt i over- tal. Hvilket naturligvis giver en helt anden snak ved standene, siger Kim Ingwersen. Valg af ungdomsuddannelse Dermed har»uddannelse 17 SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt. Uden Grænser«dog langt fra sagt farvel til folkeskoleeleverne, som stadig kiggede indenfor i tusindvis. For selvfølgelig har de ældste folkeskoleelever også brug for at finde skilte og vejvisere til turen gennem uddannelsesjunglen. De står overfor at skulle vælge ungdomsuddannelse mange indenfor det noget uigennemskuelige udbud af gymnasieretninger. Et valg, der får indflydelse på deres muligheder langt ud i fremtiden, siger Kim Ingwersen. Tekst & foto: Morten Lund Søger du en ungdomsbolig? FællesBo har helt sikkert én, der passer 11 Law school down under Border s Bestil den på Octobe r 2006 råder eller brancher, de først og fremmest vil koncentrere sig om, siger Kim Ingwersen. Dermed er de blevet»tvunget«til på forhånd at tænke uddannelse og kommer derfor godt forberedte til uddannelsesmesse. Med de bedste muligheder for at hente den brede orientering i oplægslokalerne og efterfølgende tale direkte med udvalgte uddannelser på standene. Karakteristisk for de mange informationssøgende unge til uddannelsesmesse var også, at de brugte mange timer på deres informationssøgning. Og at de gik i kødet på uddannelsessteder og vejledere med gennemtænkte og relevante spørgsmål. Begynd din fremtid hos os! 2-årigt hf på VUC Thy-Mors til dig! T en uddannelse i et ungt voksenmiljø T mange valgmuligheder T et spændende studiemiljø T gratis deltagelse T let at få en lejlighed i Thisted Tjek eller kontakt os på Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse. (Obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst. Munkevej Thisted FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Ring til os på tlf og hør nærmere om det 2-årige hf. Du kan også tilmelde dig via senest 15. marts FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

13 FEBRUAR - 1. MAJ MARITIM INDUSTRI Mange muligheder i en branche med vind i sejlene Den maritime industri har vind i sejlene, og branchen skriger på dygtige medarbejdere. Det er især ingeniører og maskinmestre, der mangler, hvis branchen skal fastholde sin position på verdensmarkedet Som en del af Det Blå Danmark, der også tæller rederierne, har Danske Maritime indledt en storstilet rekrutteringskampagne, der skal få de unges øjne op for mulighederne i branchen. Det Blå Danmark er mange ting, fortæller Jenny Braat fra Danske Maritime. Vi er brancheforening for den maritime industri, og vores virksomheder inkludererer såvel værfter som virksomheder, der laver udstyr til skibe lige fra skibsmaling til redningsudstyr. Når et skib står færdigt, har der været op til virksomheder ind over for at lave dele, så det er en meget bredt favnende og spændende branche med mange afdelinger rundt om i verden, siger Cecilie Lykkegaard fra Danske Maritime Kendskab På trods af de danske maritime virksomheders status, som nogle af de ledende på verdensplan, mangler mange unge både kendskab til branchen og til virksomhederne. Det skal der ændres på nu, fortæller Cecilie Lykkegaard. Der er mange af virksomhederne, man ikke kender så godt ude hos de unge, så det er et spørgsmål om at fange dem på et tidligt tidspunkt. Vi vil gerne have, de tænker på at uddanne sig til maskinmestre og ingeniører. Ifølge en intern undersøgelse kommer vi til at mangle ca. 100 ingeniører om året, så vi løber ind i problemer på et tidspunkt. siger Jenny Braat. Og Danske Maritime løber ikke med tomme løfter, når de byder på arbejdspladser i en vinderbranche, fortæller Cecilie Lykkegaard. Vi ved, vi kan tilbyde nogle meget spændende arbejdspladser og muligheder for at få en god karriere, fastslår Jenny Braat. De unge vil gerne have mange muligheder, muligheder vi kan give dem inden for den her branche. Det er vigtigt, man holder sig for øje, at vi er en stor industri. Mange virksomheder er først nu ved at tilpasse sig det internationale marked, men vores medlemmer har altid været internationale, og så er vi på et marked, hvor det virkelig går stærkt, og der er masser af spændende udfordringerne. Virksomhederne har overskud og det kører bare. Rivende udvikling Et af branchens problemer har været, at mange unge har set det som en stiv, gammeldags branche, siger Jenny Braat. Men sådan er det ikke, fortsætter hun. Vores virksomheder er af alle typer, og vi kan bruge alle typer. Man kommer ind i en branche, hvor man kan blive en del af noget stort i rivende udvikling. En ekstra bonus er, at mange virksomheder har afdelinger i andre lande, så man har ofte mulighed for at komme til udlandet i løbet af sin karriere. Og der er mulighed for at arbejde såvel til lands som til søs. Af Christina Qvistgaard - et anderledes skoleår! 07/08 - fra 16 år 10. klasse * Gastronomilinien * Musiklinien * Teaterlinien * Mode & Design Musiker på 1 år! * Bandsammenspil * Musikteori * Aflytning af numre * På turne * I studie * Improvisation Au-pair & Gastronomi * Gastronomi * Ernæringslære * Råvarerkendskab * Kreativ køkken * Fremmed madkultur * Mad & vin Tøj, trends & tilskæring * Modeludvikler - Modetegning * Personligt grundmønster - Syning * Konstruktion - Modens tidsalder * Fra ide til færdigt resultat - Modeshow Kostskole - en oplevelse for livet Skolen for Gastronomi, Musik & Design Højskolevej 9, 7100 Vejle Tlf.: FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

14 21. FEBRUAR - 1. MAJ UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2007 Virksomhederne rykker på messe Erhvervslivet benytter de store uddannelsesmesser til at få de unge i tale:»en udvikling, der er med til at gøre messerne endnu mere attraktive for de unge«det er vigtigt at vælge den rigtige uddannelse. Og her er masser af hjælp, vejledning og information at hente blandt udstillere og oplægsholdere på uddannelsesmesserne Men det er også vigtigt at overveje, hvad en uddannelse kan bruges til - og hvilke job, der eventuelt venter for enden af sliddet. Blandt andet derfor et det også så glædeligt, at stadig flere erhvervsvirksomheder vælger at stille op på»uddannelse Uden Grænser«, siger messearrangør Kim Ingwersen. Gamle kendinge som Top Danmark, Arla og Portland holder fast i deres traditionelle messedeltagelse. Men i år i selskab med nye ansigter fra bl.a. Volvo, B&O, Scania og SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt. Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse. (Obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst. Grundfos, som sammen med de andre messedeltagende virksomheder kunne fortælle om, hvilke konkrete uddannelser, de selv vil efterspørge. Nogle med et aktuelt behov for at tiltrække elever, lærlinge og trainees. Andre med ønsket om»bare«at forklare, hvordan en udannelse i netop deres virksomhed forløber som en god idé at brygge videre på. En udvikling, der selvfølgelig er udtryk for, at kampen om de dygtige unge mennesker bliver hårdere og hårdere. Men samtidig en udvikling, der betyder, at de uddannelsessøgende på messerne i endnu højere grad får adgang til relevante informationer, før de beslutter sig for, hvad de vil læse eller hvilken ungdomsuddannelse, de skal vælge, siger Kim Ingwersen. Hvor er de andre? Og kontakten til de unge gæster på messen har været rigtig god. Vi har fået talt med mange unge. Og også mange af de»rigtige«unge, lyder det fra standene. Faktisk kan det undre, at vi trods alt ikke er flere virksomheder på messerne. Ikke fordi vi står og har brug for konkurrence om de unges opmærksomhed. Men fordi det er så oplagt, at det netop er i disse rammer, vi kan brande os i forhold til kommende medarbejdere. Tekst og foto: Morten Lund DANMARKS FISKERIFORENING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED: SKAGEN SKIPPERSKOLE NORDVESTJYSK UDDANNELSESCENTER FISKERISKOLEN THYBORØN FISKERIETS UDDANNELSER OMFATTENDE ERHVERVSFISKERIETS GRUNDUDDANNELSE EFTERUDDANNELSERNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER herunder FISKESKIPPERUDDANNELSEN AF 3. GRAD FISKESKIPPERUDDANNELSEN AF 1. GRAD Oplysninger om ovennævnte uddannelser kan indhentes hos: Danmarks Fiskeriskole Harboørevej Harboøre Tlf Fax FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet Kost og ernæring Børn og pædagogik Idræt og sundhed Kreativitet og design Smag på livet! Vi satser på at give dig større faglighed, selvværd og personlig ballast. Linieskolen Østergade Hadsten Linieskolen den moderne husholdningsskole Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet Fællesskab og venner for livet FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen SJ 1. JUNI - 15. AUGUST 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 5 PRIS KR. 29.75 MØBELPOLSTRER Der er grøde i det gamle fag møbelpolstring Der er stigende efterspørgsel efter møbelpolstrere med fornemmelse for både

Læs mere

Tag hesten med på gymnasium

Tag hesten med på gymnasium SJÆLLAND 16. AUGUST - 24. OKTOBER 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 6 PRIS KR. 29.75 IDRÆTSGYMNASIUM Tag hesten med på gymnasium Gymnasieeleverne fra hestelinien på det sydfynske idrætsgymnasium kombinerer

Læs mere

Billetten til job i udlandet

Billetten til job i udlandet 19. JANUAR - 21. FEBRUAR 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 2 PRIS KR. 29.75 MEJERIST-UDDANNELSE Billetten til job i udlandet Jeg havde ikke overvejet mulighederne for at rejse med min uddannelse, da jeg valgte

Læs mere

Sikkerhedsnet under fodbolddrømmen

Sikkerhedsnet under fodbolddrømmen S 2. MAJ - 31. MAJ 2007 WWW.UA.DK 15. ÅRGANG NR. 4 SPORTS HHX Sikkerhedsnet under fodbolddrømmen Kombinationen af handelsgymnasium og elitefodbold giver Vejles talenter mulighed for at forfølge den professionelle

Læs mere

Fornemt skulderklap til UU-vejledere

Fornemt skulderklap til UU-vejledere SJ 16. AUGUST - 24. OKTOBER 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 6 PRIS KR. 29.75 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Fornemt skulderklap til UU-vejledere Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning har fået anerkendelsen

Læs mere

Fra brok til begejstring på tre lange dage

Fra brok til begejstring på tre lange dage 3. MAJ - 30. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 4 PRIS KR. 29.75 JOB-KATAPULTEN Fra brok til begejstring på tre lange dage En fantastisk oplevelse at sprænge sine egne grænser totalt. Og se, at det ikke

Læs mere

Uddannet til fremtidens arbejdsmarked

Uddannet til fremtidens arbejdsmarked SJÆLLAND 5. JANUAR - 18. JANUAR 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 1 PRIS KR. 29.75 ERGOTERAPEUTUDDANNELSE Uddannet til fremtidens arbejdsmarked Tanker om ergoterapeutuddannelsen lærer jeg nok? Og lærer jeg

Læs mere

HVEM GARANTERER FOR FAGLIGHEDEN?

HVEM GARANTERER FOR FAGLIGHEDEN? ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA EUROPEAN MEDIA PARTNER ANNONCE Fremtidens Uddannelser NR 2 FEBRUAR 2015 MED FOKUS PÅ STUDIEVALG 2015 2. udgave! DANMARKS 8 UNIVERSITETER Mød dem her KVOTE 2 Hvad

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Uddannelsesmagasinet 2013

Uddannelsesmagasinet 2013 Uddannelsesmagasinet 2013 www.ungpuls.com SEBASTIAN LIND MESSED UP HAPPY KID CD Aktuel Svendborgdreng Ministerråd til de unge Bilv mediegrafiker Har ung du lyst puls til landbrug? 1 Tag med en tur rundt

Læs mere

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie MED.MERE NYT FRA SELANDIA - ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER NOVEMBER 2013 TEMA PRAKTIKPLADSER Har du praktikelever? Læs om, hvordan du spotter de gode praktikanter og hvilke fordele og muligheder, der er ved

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

En direktør takker af efter 18 år i spidsen for. s. 2. s. 20 Årets Læreplads 2012 er odenseanske Micro Matic. s. 6 Fire guldmedaljer til

En direktør takker af efter 18 år i spidsen for. s. 2. s. 20 Årets Læreplads 2012 er odenseanske Micro Matic. s. 6 Fire guldmedaljer til s. 2 Niels Henning Olsen En direktør takker af efter 18 år i spidsen for Syddansk Erhvervsskole s. 6 Fire guldmedaljer til Syddansk Erhvervsskole ved DM i Skills s. 14 Den amerikanske drøm blev til virkelighed

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,-

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,- ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET ANNONCE DIN UDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSER Nu får du praktikgaranti og jobsikkerhed TAG ET SABBATÅR Du kan give dig selv et plus på CV et FOTO: BILDBYRÅN

Læs mere

Byggeri for millioner

Byggeri for millioner september 2009 Nyt fra Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse nr. 3 1. årgang Byggeri for millioner For den nette sum af 14 millioner kroner får laboranterne på Selandia regionens mest moderne

Læs mere

PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet. gennem unges fortællinger

PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet. gennem unges fortællinger Vækstredegørelse Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst gennem unges fortællinger PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet Det er den generation, der skal

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

FEBRUAR 2010 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

FEBRUAR 2010 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 2 FEBRUAR 2010 NR FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Det arbejder dit forbund med lige nu! Jette Damgaard har talt med forbundsformand Poul Monggaard. Foto: Harry Nielsen

Læs mere

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4 ANNONCETILLÆG FEBRUAR/MARTS 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED DJØF, DELOITTE, OLIE GAS DANMARK & EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau samlet18.qxd 11-12-2003 10:39 Side 1 De fedeste tre år Jeg synes, det er utroligt, at man kan gå på gymnasiet og samtidig have det så sjovt, som jeg har haft det. Det har været de fedeste tre år af mit

Læs mere

Nr. 2. 2012. Niklas Landin

Nr. 2. 2012. Niklas Landin Nr. 2. 2012 Niklas Landin Plus på kontoen under studiet side 14 Chris MacDonalds indre drivkraft side 10 Ung på produktionsskole: Nu ved jeg, hvad jeg vil side 8 Tidligere topchef: Snak om din fyring side

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

s.10 Gennem krisen med skindet på næsen s.6 mere mod, mindre leverpostej

s.10 Gennem krisen med skindet på næsen s.6 mere mod, mindre leverpostej s.10 Gennem krisen med skindet på næsen s.6 mere mod, mindre leverpostej + POUL nyrup RASMUSSEN OM DET NYE LINDØ KAMPEN MOD KONFLIKTER jagten på den gode service s.2 LEDER Magasinet KOM FORAN Redaktionen

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk DJØF Karriereguide 2009 Vejen til drømmejobbet Danmarks måske stærkeste netværk XXXXXXKURSERXXXXXXÅBE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKURS XXXXXXXDIPLO XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÅB XXXXXXXÅBENXUDDAN

Læs mere

PIGE MED POWER SAMLER TRÅDENE. Jeg arbejder meget med ledelse og kommu nikation, og jeg elsker at overføre det til it. SIDE 6 7

PIGE MED POWER SAMLER TRÅDENE. Jeg arbejder meget med ledelse og kommu nikation, og jeg elsker at overføre det til it. SIDE 6 7 Et indstik om it-uddannelser på universitetet. Uddannelser med fremtid i. It er fremtiden Der er meget stor rift om os, og det er en uddannelse, jeg kan bruge i hele verden, siger Rikke Bendlin, som ikke

Læs mere