(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Juli 8893 December 89, S findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar' 8923 December 894, S Skiftevæsenet 892. (Tableaux des successions et faillites.) 208. De offentlige Jernbaner 893/94. (Rapport sur les chemins de fer publics.) 209. Sindssygeasylernes Virksomhed 893. (Statistigue des hospices d'aliénés.) 20. Fattigstatistik 89. (Statistigue de l'assistctnee publique.) 2. Folkenaængdens Bevægelse 89. (Mouvement de la population.) 22. Skolestatistik 89. (Statistiguer de l'instriction publigue.) 28. Norges Skibsfart 893. (Statistigue de la navigation.) 24; Distriktsfengsler 893. (Prisons départementales.) 25. Norges Sparebanker (Statistigue des. caisses cl épargne.) 26. Norges Handel '(Statistique clu commerce.) 27. Jordbrug og Fædrift : (Agriculture et éléve du bétail.) 28. Veterinærvæsenet og Kjedkontrollen 893. (Compte rendu du service vétérinaive et du controle de la viande.) = 29. Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene (Statistigue électorale.) 220. Strafarbeidsanstalter 892/93. (Statistigue des maisons centrales pinitentiaires.) 22. Norges Postvæsen (Statistique postale.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie rwkke no. 22. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVESEN FOR AARET (Statistique postale pour lannée ) UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, POSTSTYRELSEN. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. AS CHEH OU G & Co. 895.

4 For aarene se Norges officielle statistik, tredie række no. 7, 26, 47, 66, 87, 5, 40, 60, 79, 20. J. Chr. Gunclersens bogtrykkeri. H. Anth. E. Gundersen.

5 Almindelig oversigt. Det norske postvæsens indtægter i 894 udgjorde kr ,42, hvoraf ved salg af frimærker, brevkort m. v. kr ,oi, ved franko og porto kr ,34, som godtgjørelse af udlandet kr ,72 og diverse indtægter kr ,35. Udgifterne beløb sig til kr ,8i, hvoraf til lonninger kr ,9, til befordringsudgifter kr , erstatning for bortkommen værdipost kr. 63,76, godtgjørelse til udlandet kr ,44 og diverse udgifter kr ,95. Det samlede antal tusinder at afsendte udgjorde : Til indlandet. procentvis stigning. Til udlandet. i , ,6 6,o 2428,8, ,8 5,9 2 69,7 7, ,7 3, s 2, ,s 6,6 3008,s, ,i 8,2 3268,9 8, ,o 8, ,5 6, , ,8,'? , 3 976,7 2, ,i 3,3 4268,s 7, ,73, ,3 r : let tusinder af fra udlandet ankomne udgjorde : procentvis stigning i , ,i ,i , , ,i ,9 4, , ,i 8, ,3 5, ,0 3,3 procentvis stigning.

6 VT let tusinder af samtlige til ind og udlandet afsendte og fra udlandet ankomne var i aarene: , ,o , ,i , ,o , , ,s , , ,o , , ,i , , , , ,s I ,3 Postruternes længde udgjorde i km., hvoraf 829 km. jernbane, kin. landevei og km. vandvei. Det befarede antal kilometer var , hvoraf med jernbane , forovrigt overland og tilvands Det samlede antal postanstalter (taste og reisende) var ved aarets udgang 824 og antallet at udhængte postkasser Postfunktionærernes antal var 2 205, hvoraf 40 ansatte i poststyrelsen. Af ubesørgede og nindloste brevpostsager indkom der i 894 til poststyrelsen bestemte til indlandet og bestemte til udlandet, tilsammen (heraf ca. 350 værdi og rekommanderede forsendelser). Af disse ekspederedes henholdsvis og 9 530, medens og 5 70 tilintetgjordes. Tabellerne I, II, III, VI og VII er udarbejdet efter optælling af vedkommende postforsendelser i ugerne ilte7de februar, 20de 26de mai, Ste lite august og 8de24de november 894; de øvrige tabeller er udarbejdet dels efter postkontorernes regnskaber, dels efter afregninger med udlandet.

7 Indhold. Side Almindelig oversigt. V I. Almindelig statistik over postforsendelsen til iidlandet2 til udlandet 8 fra udlandet. 4 Iv. Postanvisninger 20 V. Postopkrævninger 24 VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. 26 VII. Brevpostforsendelsen til forskjellige udenrigske lande.49 VIII. Opgave over udvexlingen af udenrigske postanvisninger. IX. Opgave over udvexlingen af postopkrævninger og postinkassationer med udlandet, X. Opgave over forsendelsen af penge til udlandet. 53 XI. Opgave over forsendelsen af pakkepost til udlandet 54 Table des mati6res. I. Statistique générale des envois intérieurs. Pag. 9 internationaux (Krpe'dition) 8 (Récep lion) 4 iv. Mandats de poste. 20 v. Lettres et autres envois contre remboursement. 24 VI. Lettres exp(f/dwes des di erents bureaux de poste 96 VII. Lettres expédiées pour di Vrents pays (ftrangers 49 VIII. Renseignements sur le service des mandats de poste internationaux 5 IX. Renseignements sur le service de remboursements et recouvrements internationaux 52 X. Lettres avec valeur déclarée pour aranger. 53 XI. Colis pour aranger. 54 Anm. Decimalerne betegner tusinder (les nombres de'cimaux signifient des milliers) Ex.,8 = 800.

8 abeller vedkommende det iorske postusells statistik for

9 Post. I. Almindelig statistik over postforsendelsen Brevkort Lokal Breve (cartes (lettres (lettres). postales). locales). med angiven, almindelige værdi.. cl) `, c,,, (ordinaires). (avec declaration C) () `,., 4',,It n... tr,, 7.7>.,=?, de vetleur). rt c.'., Postanstalfer voq(). fr ankerede (affrancities). (nonl c),. ufr ankerede (non affranchies). 2. (9 ombre). 3. Værdi (valelo). Kroner 4. r., '7, ct, C.) ',. ''.,,,, CI.),,:t, ;.I,, (2) ''',,.,,, ;:i,`,..,.,:, r ''',., ) :7; ct 4,,..,..., cz, rd, ye). bre). bre). bre) S. n u E (nom (nom (nom (nomb o. Lokalbrevkort (cco tes locales). bee,). 9. \&, nu Ant al (nom /AT) ,6 A«/esnm/ 8,7 2,6 9,8 67 Postaabnerier 4 2,o 659,2,o Alten.04 2 " 2.,7 6,5 Arendal 5 43,5 6,0 268,4 6,3 7. 6,5 62,3 Bergen. 204,5 8,6 49, 9255,5 07,f) ,8 7,3 3,5 875,0 0 Bode.. 26,7,9 9,6 633,7 8, , { 329,4,7 48, 3,4 Brevik. 4,5 363,2 4,.. 9,0 37,0 Drammen 28 23,. 592:,8 38,7 40'. 26,9 34,7 3006,5 37,5 Drobak ,5 336,5 5,9 5, 826,8 4, 3,2 366,8 5,7 696,7 6,8 4,3 452,0 6, ,2 205,3 4,4 683,5 5,0 4,3 3,2 9,o,8 63,7 5, ,7 4,o 34,3 5,o Egersund. 28, ,o Elverum 36,5 4, ,o 3,2 Fars?fnd 33,9 3,0 0. 6,7 Flekkefjord i 24,9 2. l 2 3,0 228,4,7 234, Flolyi... 22,9 3,0,8 2922,3 Fredrikshald. 94,9,7 3, 2. { 43,6,7 4 Fredrikstad. 46,7 6. { 5,9 Fredriksveern. 7,5 2. 3,3 5,,8 7,o,7,8 0, 482,2 4,3 2008,5 2 3,9 20 3, 47,4 35,7 6,8 Gjovik. 43,7 5,6 95,5. 63,6.2 4,8 or imstad ,8. { 4, 72,8 Hamar. 225, 2 8,7 994,8 7, ,7 48,9 4444,7 46,2 Hammerfest i 32,2 4,8 709,9 2,2 35. k 92,2 9,9 42,5 3,4 Harstad 33,7 9,5 073,3 2,3 Haligesund.. 2,,8.0,0 458, ,o 3,7 256,5 2,7 Holmestrand.. 46, 5,7 735, ,7 27,4 7,6 22,5 4, 4,7 0,,5 8,5 7. 0, 3,8, I 2,8 0,, 0,t

10 til indlandet. (Statistique yjnerale des envois intérieurs). 3 Post.. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications priodiques servies par abonnements). r4 Samtlige ekspl. af de forskj eilige numere (nume'ros)., ' (nom, nombre). bre). (noun bre) c, C) t = isa E, CL) > p CL) S '44; CCS >i L. C7.) L.. CL 447 =37,at = Cl.) tr) r 4 C. 0 7,t c I (nom '»nombre). bre) Pakker (cous. med angiven Værdi (avec declaration de valeur). Værdi (valeur). Kroner s c.) ci). L') 0 ct) _ U)5 = c E E c,) CIC _ 20. (nom bre) Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). med angiven Værdi (avec de'claration de 23. Værdi (valeur). Samlet antal lettres). (nom Kroner bre) , ,2 29,4 3,3 I 66,0 5 37,9 6, ,3 25,8 4 2, 906,9 93,7 34,6 7,7 42,8 4,6 5,2 2, 8, ,7 4,5 84, 5,4 0, 5,3 22,9 3,4, 0 0. I,6 2,0 3,8 7,2 3,4 4,2 2, i,25,2 0:4 0, 4 3 2,o 37,4 3,3 ^ 8,9 84,9 3, 3,0 09,7 3,0 3 8,7 55,9 2,3 0. 6, 26, ,2 49, 30 0,o ,7, 76, ,7 36,6 9,5 3,2 _ 67,6 2, ,2 25,8 3,6 887,5 8,3 5,3 32,6 2,2 27,0 4, 3,3 5,2 5,0 7,8 2,3,o 2,o 0, 0,03 0,0 0,04 7,,8 2,o, ,9 339, 37,3 72,9 3,8 5,o 0,0 2,2 5, , 3,6 5:0 0,0 3,0 5,0 7,5 5,7 4,8 4,0 8,9 2, ;7 2,5 4, ,7 8 2,9 2,6,8.0 Oi. 6,5 4,2 66,2 33,5 24,8 28,2 26,2 4,o 7,7 3,o 3,4 3,9 4,7 9,4 2, s 2,7 3,8 3,2 9,6 6,5 4,4,6 3,0 7,5 3,6 0: 24,6 37,0 7:0 5, 5,i 4, 3,6 0, 8,7 2,6 3,5 8,2 2,9 5,0, 5. 2,3,6 0, 3, 2,7 0,04 0;6 8,0 0;2 498,9 2, ,4 59,2 58,4 877,9 2363, ,0 539,8 506,0 69, 24, ,4 226, 3,2 46,2 99,7 988,8 9,6 603,6 5, 5 8:5 265, ,4 7, ,2 5,6 49,9 54,8 6 24,6 54,9 4, 5,8 5,4,6 Os 0: 0 0:3 04 0:2 0, 7 6,6 99,9 4,9 3,2 208,o 652,6 2,7 97,5 438,4 47,6 2,2 48, ,6 42, 25,7 7 36,3 6 25,7 38,5 3 32, 55,7 63,2 253,2 2 26,6 4, 67,4 0 79,9 5,6 284, 482, 48,0 25, :2 69,8 68,2 3,4

11 . Post. 4 I. Almindelig statistik over postforsendelsen Postanstalter (Iptovrtx de pos te» Horten... Hoitefoss.., 5. Kabelvaag... Kongsberg I 4. A Kongsvinger.. f 2. l 85,o 9, 59,6 237,0 72, 39,5 26, 28, ,3 Breve (lettres). med angiven almindelige værdi (ordinaires).! (avec declaration! de valeur). frankerede (affranchi es,). nombre).. ufr ankerede (non a. Mnchies). ' (nomnombre). bre) Ki.ag ei.o... i 9, ,7 45, Kristia) i a ,7 73. I 529, ,0 3746,7 Kristimisand S. I 272,() 2, 6,2 2666, , t Kr istiansund N. 6, :3 3080,8 62. k 06,4 5,3992, 9 Langesund.. 9,4 o,i 2,3 308,9 Larvik.. I 89:6 0;4 852,7 22,9 4;0 24 Levanger 28, ,2 52,7 Lillehamme. GO, s 7, 594,5 3. k 8: Lillesand.., i 3,8 4, Lillestrøm. 22,2,8 200:8 Lærdal 6, ,9 Illandal ,6 26:8 5:4509;5 6Molde , 3 098,9 Mosjøen... 38: ,0 Moss. 78, ;3 586; , ;7 Namsos... 48' , , 0,9 40;7424, 3 Orkedal.. 5: 223;4 ors grand ,5 7 2, 9,7 292 Risør 43, 7, 624; : :6 Roros.3..k. 2,9 0 2:9 6,8 8,4 39,9 9,3 7,3 4,5 3,3 3,3 Brevkort Lokal (cartes (lettres postales). locales). '..;, U2, C,,, CD,,,,,,, a)..., CD.' CD tz c7e,' (,, rt ":2 rr. `4.: a..),.>,, zan..,... `,, 4D CD Zt $4 Z"... ',,,,. r. 7,..,.' \_, 0 ;,..., ;.4 Værdi T't..,., Ç,. (valeur). rt....), ci.),, \... Kroner ,5 3,2 373,5 438, ,i 47;2 60,i 376, s Cll *,,t,. (nom (noyn, (nom (nom bre). bre). ' bre). bre). 5. 6' ,6 2,8 5,3 28,8,8 5,2 2,3 4,4 8,6 7, ,0 2,5 2,2 8,5 4,2 7,0 2,0 3, 0 8,3 3,6 2,8 4, 2,3 6,4 7 5: : ; ,,9 4,5 3,5 4,9 39,3 i s 4,0 2,5 3, , 29,4 25,7 7 3,9 8,8 3,5 5,6,9,9 2,8,6 2,5 58 8, :6 O,i 2,3 4,9 09 Lokalbrevkort (cartes locales). 2,8 0, cr.) vn 7,*.0.) (no inbee). 0. 2,7

12 til indlandet. (Statistique générale des envois intérieurs). Post. 894, Abonnerede aviser og tidsskrifter ra (journaux et autres t, publications pe'riodiques service par abonnements). CD rt E E o 7.3 Samtlige ekspl. af de forc skj ellige er e (numeros L. a) )bre). ' bre). nom (nom J) ctc c4). c s4,zes E a) > x tst s cc: >. (nonebre). 5. Pakker a.,, co (co/s). i,_.._..., 4) L. ''', =,.., CD...,, rz,.. med angi co,,i,r._ t> 0'4 ven værdi : c.),..,... af, t U x (avec (0(7(. r: ':',, ration de 0 Q) r(3.5. =. Z rcs t va lcu', r. a). 7.)..., C.)., I= L., Ii),, =., Ct 5`', 8 7f Værdi E.,..,.., '''.._ '4 (va o...ȧ) leur). ac nom ( /()/ her. bre). bre). Kroner bre) / " CL, cs) a) *EL (scorn bre) Portofrie forsendelser (envois en franchise de port med angiven værdi g), ( avec deēta = `L) o ration de valeur). g as Værdi (Valeur). Samlet antal de lettres). (none Kroner bre) ,o 302,6 34,2 0,i 0. I 72,8 3 5,3 2,8 5,94,s 7,6 2,o 3 47, 4,8 0,8 2 7,4 67,5 4,3 5, 0. 0,oi 2 6, 95,3,/3 0,0 2,7 I 5,0 3 3,5 63,5 0,03 3,0 0,t 0, ,8 9495, ,s 5,4 78,4 3,' 78; 47;8 4, , 3,7 746, ; in0.. 2,6 60,0 4,4 ' 24 3,5 5 64,5 7;0 4; 2,2 5 0,i 0, ,8 25,5 0, 2,o 0,03 36,6 3:0 2, 69, 0, 2 256,9 3,5 65,On 3 35,8 2,5 3.4 I o On 8,8 2 2,2 27, ,0 9 27,3 7 2,8 5,0 26,7 0, ,8 5,9 0, 2, ,5 4,3v 2, , ,04 2 2,2 63,. 0,0 0'2 7, 0:7,7 3 2:9 2,7 0: ,7 2,5. 2 o 6,0,6 6, 2'8 8, ,6 8,3,6 0,0,,, 5 2 0,o ,3 8 0'2 0., ,2 87, 0:2 0,04 0, '2 0:3 02 ^ 7,8 7,7 0,0 39,8 3,0 6,6 5,9 8,6.7 6;5 2,0 393,4 78,5 4 9,8 5,7 2 4,4 9,7 3,o 8, / 5 6: '5 3:0 3,6 2 9,6 33,8 2,7 7,9 2,3 4, 2,5 608,9 503,9 46,5 6,4 575,7 39,9,6 328,3 44.o On33,4,9 304, 7, 5,8 26, ,5 887, 2 2,5 695,4 2,6 24,3 2, 5,7 3,4 24, ,2 ;2 25,5,8,o 747,G On4,6 2,8 324,7 4,3368,2 33: ,9 : 63,6 47, ,7 4309,9 2:3 8 7:6 75, 8,6 856,9 :4 97, '5 0:2 : Í 96,3 24'8 2:7 23, 0 0: 8,5 6 23,5 32, , ,2 38,5 96, ,2 779,0 393,4 7 68,8 57,o 82,o 43,6 33,3 48,3 8,6 04,2 85,8 46,7 9, 7 37,0 27,7 2,o 44,3 07,6 28,o 53,6 38, ,0 2,7 29,8 27,9 65,3 9,5 38,4 58,5

13 Post. 6 I. Almindelig statistik over postforsendelsen Postanstaller (imoycitd»osl() almindelige (ordinaire, ). frankerede (a ff)..a)teh i e, ) nombre).. Breve (lettres). ufrankerede (non a rav eh ie. ). i Ant al (nom bre) med angiven værdi (avec declaration de vadeur). Værdi (valeur). Kroner 4. Brevkort (cartes postales). ct CD cp rd r g g 0 fl E Ant al Ant al bre) Lokal (lettres locales). Lokalbrevkort (cartes locales)..o rt (nom (nom (nom, (glombre). bre). bre). bre) a)/detjord... 47, ,9 99,5 I 8,8 2. 3,o 64,8 I Sa)/ d) I os. I o 544, 2,5 i... 9,9 2 Sarpsborg On 5,7 733,2 7,5 2.. t 28,9.4 7,0 275, 6,3 Skien... l Mai 9, 4584,5 8, t ,0 2 Sta I: (ow e)..j s c'6 89, 5 987,s 36, ' k23 s.2 9;8 708,s K StCkia'i i , ,t 266,. Scel I: ik '.,s 0. 2,8 246,3 2, 459 Scolca!r.. 52, 0.3 3,4, 2, ,6 49,3 4059, non/ so. 85,7 8,5 2535,9 6, ,3 2,8 35,o 403 non dh,j em , 29,5 6045,3 54, i0 8 4,2 45, 39,6 34,7 Redesira ) id. 4 4,8 7,3 799;4 5,8 5. A 6.2 3, Tonsberg i ,o 833,9 2 li. ) 57,3 6, ,3 Tonset 6, ,5 487,o 2,7 Vadso7,3 On 2,9 454,5 4.. { 5,5 2,5 27, Vardø 42,5 4,7 545, { 32,o 4,9 289,t Voss. 2. 4,0 346,5 5, 62,9 ITeerdalen ,9,7 Posteksp editioner paa jernbaner ,9 6,8 255,2 Po,s.teks peditio ner paa dampskibe ,o,9 468,6 66,7 9,4 8, s 2. 3,2 6,5 7,4,o,3 0: 2,5 2,5 6,8 4,7,7 y Tilsammen I 6347,5 54,3 447,3 9393, , ,0 9, ,0 3,3

14 til hidlaudet. (Statistique générale des envois int6riettr, ) Post. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications pe`riodiques servies par abonnements). 0 (nomil ca, Samtlige ekspl, af de for skjellige TUM ere (nume'ros).. (nom bre) L. L. 0,) C C.) tri ced L. CO c, *CS.0 ricc Ant al _ Pakker (cons). med angiven værdi (avec ration de valeur). nombre). 8. Værdi (valeur). Kroner 9. Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). med angiven værdi (avec de'elaration de valeur). Værdi (voleur).. Kroner bre). 22: nom bre). 25. Samlet antal (nominc de lettres) ,9 6,0 93, 3 23,8 0, 3,0 36,4 278,4 3,9 22,o 0:7 3,8 7,5 6 I 6,6 29,3 75,2 3093,2 03, ,8 27,o 4,4 284,4 7,4 2,8 0 3,7 2,9 7,o,7 37, 2,2 2,,8 62,7 4,2 3,9 7,2,6 5,6, 5 _ 2,3 2,2 3 2,2,6 9, 0,c 0, 0, On ,0 aoi 0, ,02 0,04 2,2 4,9 5,8 65,6 5,9 2,3 7, 52,9 6,5 74,0 6,9 4,0 2,3 7, 2,o 6,8 3,9 5,2 4,9 2,7 2,6 2,7 3,5 3,8 4,6 8,o 2 34, 3,7 49,9 22,o 2,6 3,2 8, 2 22,7 32, 57,c 77,6 3,2 2,6 7,9 4, 5,6 5,2 7,4 6,5 3,3 7,3 3,7 4, ,2 4,0 8,6 2,o 9,6 75, ,8 606,5 347,8 572, ,5 4, 5, ,3 39 2, ,5 92,5 66,i 97,9 285,9 382,2 07,6 34, 29 42,6 7,9 3,8 47,4 2,3 66,7 99,4 263,o 285, 0, 3385,4 9,6 59,9 29,o 9,2 69,o 539,9 3 2, ,8,6 566, 62,2 25,o 74,3 84,o 3 35, 26,6 54,6 38, ,7 69,8 2,o,9 56,4 337,o 26,9 2, 3,4,9 25,5 28, 0,i 749, , ,6 76, 7 3,4 8455, ,7 254,o ,6 2558,7

15 Post. 894, 8 II. Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. I almindelige (ordinaires). Breve (lettres). ufranfran kerede Postanstalter (toocame de poste). kerede (non (alfra affranehies). chies). (nom bee).. 2. med angiven værdi (avec deelaratio», de valeur). Værdi (valeur) bee). Kroner Abonnerede aviser Brevkort og tidsskrifter vartes postales). uountaux et autres Andre ryksager publications p e'l. io di f enhver ci).cp. (Ines servies par art abmwements).,. 5,3 (al I, tres rt,,,,,,, Samtlige ('Ipp).;,,wre'..ç,,...,,,.,, u,,,,,,,.., 0...,,,... Eksom Ekspl. af de tout ( `.' plarer de forskj. nature). c rd._,, 94 '''' a.),.. ( exem numere E plaires). (numeros). (nom, bre) 5. G I ,0,9 Aalesund. 6,40, 50, Allen { ,5(( 262,7 3,7 3, Arendal... {. 50,0 340:7 7,2,9 762, 53, Bergen. 08,5 2, d0... f 9, ,7 34, 0;5 Biwa..... I 0; 67, 78 Dramme),. f _'", ,5 073 l 35,8 () 4 0,F ' 7) A.obak f 8,3 07 8,. 0 0,0 4,4 7 i 9,i 0' i Egersund 5,3 0,0 Elverum.,7 8, o 2.,8 4:7 8,4 07 4,2 5,o Farsund.. I, ,7 Flekkefjord. ( Flora.,6 0, s ,7 78,7 3,2 5,9 Fredrikshald.{ 24,o 64,5 2,3 7,7 2, Fredrikstad,.{ 6,3 2,2 4,4 4,5 FredTiksvcern{ 3; ,7 7, Gjovik , 3 26,7 Grimstad.. { 5,3 Hamar f 5,5 06,8,o l 26,5 39,6 3,5 07 Hammerfest.{ 2,o,8 Harstad. 0,044,0 54,8 0 Haugesund. 2 43, 3 79 ' 0 / i 9,3 _. 2,2 94,7 3,2 7,7,8,o , : 0, 5,6 6,o 2, 2,o 8,9

16 (Statistique générale des envois internationaux fexpéditionl Post ,.... ct,i 4) 'Zi E %) co co.. eo c t Ts "t 0 76 '''t... o) s.. M EL,. L. CD tz3 CL) =.c, E, 4 gita 42. ci, ' _,,.,, c,2. t..,..,, _ r_,t,, c.,,, c, ' 't.,.., = c>... 0,. CD Z:3 4' z., = c4. E Go s.,h), CD. ''' CD C:) (/) 4, 4),.., t >z2,. L'T'''. ca. tt at ) (I) bp,.. 4) 'Ci 0. Pakker (COlis). med angiven værdi (avec declaration de valeur). Portofrie forsendelser envois en franchise de port).?4n,, * ;4 '") c.).,,. r,p rt3 ce 0) Ert t ai) E (nom Samlet antal 7. `4, 4, i....) z.) LL. o ;z., cc 4' 2.* a) zz: 4 vi'' oz ;`4 a) cs,5 E L., O.), o = r.,,,.4 c) Værd i.,,.a '' t as,l), a) as ca (valeur). > W E )bre). bre). bre). Kroner. bre). bre). (nom (nom (nom (nom Postanstalter (bureaux de poste). 0,0 3 23, 7 } _ Alten. 2,3 0,03 _ 6,6 _ 0, 3,9 3,6 8,o 2,6 93,8 0,t 0,oi 0, i 0,03 74, 2 275,2 0,04 2,9 _ Aalesund. 82,8 3,6 }Arendal. 422,o2 2o 7 :8 8 } Bodo. }Brevik } 3 8:7 Drammen. 0,oi ,9 }Drøbak. _ 5,3 }Egersund. _. 2,o 0,o 3 Elverum ,3., }Farsund. 7 0,0,97 } Flekkefjord. 7,7 Flom. 0,, 9 Fredrikshald. 2,5 0,2 0, , s g 9 Fredrikstad. 7 0 i _ 4,7 }, 4 Fredriksværn _ 4,4 }.. 0,oi G)ovik. 05, , I Grimstad. fi 0,0 0, 8 2 } 5 Hamar. 4 : }Hammerfest. 2 2,5 Harstad. 6 9,6 ihaugestind. ii 2

17 Post. 0 II. Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. almindelige (ordinaires). B rev e (lettres). ufranfranke kerede Postanstalter (bureaux de poste). rede (non (affran affranchies). chi es). Anton (nom bre).. 2. med angiven værdi (avec déclaration de valeur). bre). 3. Værdi (valeur) Kroner 4. Brevkort (cartes postales)..7 ) '7= E rc't bre). 5. CL) o 4, c'd 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications periodiques servies par abonnements). Eksemplarer (exemplaires). ) 7. Samtlige ekspl. af de forskj. numere (numeros). 8. Andre tryksager af enhver art (autres imprime's de toute nature). 9.,9 07 Holmestrand.,8 Horten... I 7;8 l 5,6 4 0 Hønefoss ;9, 9 Kabelvaag... 4,9 0 Kongsberg...{ 3,o0 2:70, 2 Kongsvinger. { 0 0 s Kragero... I 26,4 2,8 903;85, 5 70,o Kristiania.. { 0, 8 Kristiansand.{ 68,22, 2 S. 2,20, 8 Kristiansund. 22,60, 7 N. 5,4, 2 3, Langesund , s Larvik 4,9 3,6 0 Levanger...,6 0 6,3 0 Lillehammer.{ 2, 0 Lillesand..{ 7,6 0 5,2 Lillestrøm. 2,8 Lærdal 5,20, 2 Mandal I37,7 t,9 0 f 3,3 0, Molde 4,80, 3 Mosjøen.. Moss 3,30, i f 3,4 0, 2 6,5 5,80 Namsos 2, t , 5 Orkedal 2,60, i 28,60 s, Porsgrund.. 3,60, i 0, ,03 29,9 2, , 04 0, 04 0, i ,04 0, ,o ot 0,04 0,o8 39,2 7 0, , ,2 8,9 9, 2 4, , ,4 7,7, ,4 9, , 2 65,9 8,o 5,6 5,2 5, , ,7 7,6, / t 3,7 2,o ,2 9,2 5,5 7,5 5, , , ,2 4,4

18 (Statistique générale des envois internationaux [Expéditionl ) Post. a)... s CI) t =,, to ",t E,) co.t,;,', ;z.',..),...,,,, > : z t,z,.. L. t co,..., L. sci, Cd ',., 4 co L. 4) F: 3. Go.3,,,,,t. "=",..,.c.,f.. 2. ), (' _, ' w, 'C.) "CI 't co L., s cp.% CD = cd.7),:s, F., E 0..' ':,..,d.4.,?.i, Cr) co,.) 0...,Z,.. CO cocs ciz L.,T) * s co.,t,.., 42..,,, e. 47').) a) 23 Z3 & a,c, co = z' ',., a) CD, try,,', `,3 rci) rz:. 7..t,,:'). Pakker (colis). med angiven værdi (avec de'claration de valeur). fr forsendelser envois en franchise de port)... tc, r^4, 7 ).' r g * `'. " rc'a ':..' i ċ,, g,.> ct,..,. iird '' a ), 0,i),,,4 rd Sam let antal de let_ ' '), tres). LL...., ,,:i,., E......t 7,d,..,..?, Værdi a) lai (valeur). > cc E (nom mom (nom (nom (nom (nom bre). bre). bre). bre). Kroner. bre). bre) Postanstalter (bureaux de poste). 3,3 f Holmestrand.,8 o 5 9/ 9 6 Horten. 0,i. 0, 5, 45,8 3 Honefoss.,o Kabelvaag. 5,7 3,3 Kongsberg. 00,,6 3, k I Kongsvinger. ) 56 0,i 7',) ,o : 9 Kragerø. 3,4 87,s 9,5,8 2923,4 7,5 67,0 k... f Kristiania. 2,7 0,03 80,i 2,9 39,8 82,6 tkristiansanct 3,5 f S. 2,5, 0,03 0, 5 27,8 Kristiansund 6, 9 JN. 0,i _ 3,9 Langesund. 0,o 03 36,i 5 : 0 }Larvik. 0, i 0, l'e Levanger. 0,i 273:07 ) Lillehammer ,5 825 } Lillesand ,Lillestrøm. 5,8 Lcerdal Mandal. 2, Molde. 0,i. 0,o i ,4Mosjøen. 67 }Moss. 0,o '7,3 6,8 Namsos. 22, 0,oi 3,2 Orkedal. 0,0 4 Oal ,, 8 Porsgrund.

19 Post. 894, 2 II. Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. 'estanstalter i ureaux deposte). IB reve (lettres). almindelige med = given. frankerede (affranchies). ufrankerede (non affranchies). 2. vrdi væri (avec de'claration de valeur). 3. Værdi (valeur) Kroner 4. Brevkort (cartes postales). cp,, bn,... rt 77'),... F.'S.;_j a. I,., 8 5. n Pd,,'"4 p,,..,,. R.,,,0.) a,,,.,,,,,,, 4. k.3,% rd ic_2 a) S 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter ( yournaux et autres publications pe'riodi ques servies par abonnements). Eksemplarer (exemplaires). 7. Samtlige ekspl. af de forskj. numere (numéros). 8. Andre tryksager af enhver art (autres imprime's de toute nature) , 2 I isor { 6,4 0,04 _ 2,9 2,8 0 4, 8 'oros 4,4 29,8 4 2,0 andefjord.. 6, 0,03 ASandnes ,0 ' arpsborg { 6, 0,i 38,7 24, 37,,7 8,3 AS'kien { 7,4,6 95,4,8 259,2 9,6 38,3 ' tavanger... 43,3 7,4 3,9 3,2 ASrtenkjær.... { 3,0 0,03 'velvik 4,2 8,9 AS'volvær 6,7. 8,9 35,6 3,3!romso ,4 3,5 o,6 3, 2,6 7,8 'rondhjem.. 57, 4 4,6 7,7 3,3 r. 9, 3,7 vedestrand _ 8,6 8, r 5 68,2,8 4,6 onsberg ,2 4,7 'onset 0,03 2,6 P'ads. 7,7 0,04 4,2 _ 3 rardo 7 5 { ss 2, rcerdalen 7,2 8 0, 0,03 8,9...,6 0,04 5,I 'osteksp. paa jernbaner. 294,3 2,9 4,6 5,5 Do. paa dampskibe 4,9,8 5, 9,7 Tilsammen 3579,3 69,3 69,0 302,6 345,0 2,9 3,4 594,9 772,5

20 (Statistique générale des envois internationaux [Expédition] ) 3 Post. a),:. s.. Portofrie...,... ;,..., tiv (0 L.?,:, G),;f) (',g,.., Pakker forsendelser (co/is). (envois en franchise de port). L a) t CO "0.3 E,. ci.) Go s ="4 rt,i, w t ".3 03 cz copt iii L. :3 t '..' med angiven..,,;,. c Samlet I= p 0 L. Pt 0,, o c,,.., = rt =,,,, =,..,,., L. r.s2 c.,...,,,..,.z. =., E cn ; >.4,,..,._,... 0 :,_, c,, bire;,`._, <. ;!,, værdi antal 4... c, r.',,,,4) cd ci5 `") r.,. (avec de'claration 8.z. Ert r,,, c,. rn.. s!,),c4, de valeur). rd ii,) f2 s t 4) 4'. c' 2." '`, ;it.'.,e, , c) co ^',.5 if. cc ) e,,,ç, ETit so, Værdi g zz ' 8 L. ',,, 'c'd.)4 '``) RS (valeur). > cc E )bre). bre). bre). Kroner. bre). bre). (nom (nom (nom (nom (nom Postanstalter (bureaux de poste). I I 0,0.._ 'i v,5 3,7 4, 9 } Risor. Roros., 32,0 }Sande i 6,5 }Sandnes. 0,o i 0, s 2,6 7,5 Sarpsborg. 3,2 3.. }Shen. 0,0 0, 2 4,6 0,03 2,s 4 5, 7 Stavanger. 0,oi I, Stenkjær. 4,4 Svelvik. 0,oi, 8 }Svolvær. 39, }Tromsø. 2,o ,oi 64 3 it Trondhjem. 0,03 5,8 20,0 8,8 Tvedestrand. 0, Tonsberg. Tonset. 3, } Vadsø.. 4'7 0,oi 0,i Vardø...._ 3,2 VOSS. 7,9 Værdalen. Posteksp. pat,o 2,o 0, i 34 jernbaner. Do. paa 0, 32,5 dampskibe. 28,8 8, 67,9 8,3 2,6 4542,7 2,8 4247,3

21 Post. 4 Ill. Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet. Postanstalter (bureaux de poste). Breve (lettres). almindelige med angiven (ordinaires). værdi ufr anfran kerede kerede (non ((effran affranchies). Mies). (nomnombre). bre).. 2. (avec de'claration de valeur). (nonebre). 3. Værdi (valeur) Kroner 4. Brevkort (cartes postales). Cll r CD rd F. 5. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications périodici),.) ques servies par abonnements). rd ct s..,, <,.) Samtlige 74, 0,,.0 Z,. _,..,..., Eksem ekspl. 'af rzi i i,, plarer de forskj. cu.c..> (exem numere E plaires). (nume'ros) Andre tryksager af enhver art (attires imprimis de taute nature). 9. Aalesund. Alten 27,0 2 0,0 3,7 6,9 Arendal Bergen Bodo.. _ re vik Drammen. Drobak ,6 40 6,2 5,2 6,2 5,5 93,8 44,3 7,9,8 7,4 0.i.6 0, 4 0,0 0, ,0 09,5 2,0 269,3 8,2 5, 2 38,7 39,4 39, 9,5 6, 37,3 3,3 0;7,5,i 68,8 206,8 68,4 8,o 2,8 7,5 0, , s 4, 7 Egersund Elverum.. Far sund.. Flekkefjord Flom Fredrikshald Fredrikstad. I Fredriksværn Gjøvik { Grimstad.. { Ha mar Hammerfest { Harstad Haugesund. 6,4 2,6 3,8 7,9 2 8,9 8,3 52, 8,2 96,8 6,4,7 5,0 8,6 36,3 6,8 28, 4,4 64,0 0,o 0, o ,03 0,0 0,o 0,o4 0.,7 3.9, ,2 44,7 58,8 32,8 9,2 6,9 7 32,2 39,3 78,7 0, 7 6,o 6,7 2,5 5,2 0, 9, 7 5, 3, s 7,7 5,0 4,8,6 26,2 3,6 49,2 4, 2,7 3,3 6,3 27,2 3,5 5,5 3,5 32, 2,9

22 (Statistique générale des envois internationaux [Réeeptionj (nom (nom bre). bre) s E (' = _ L. cn 0 L. Nz.., cp C) ',".> '= sa cl) c,) E 3. a.) bjd CD g m.c78 4. Pakker (cous). med angiven værcli (avec (leclaration de valeur) Post. Værdi (valeur). Kroner. 6. Portofrie forsendelser (envois en franchise de port).. Samlet antal () P g 8 ci) de letr w,2) cp rt tres). r, TI (nom * bre) Postanstalter (burelux de poste).,7 0 3,7 2 p alesund. }Allen. 0,03 3,7,6 8,2 35, 5,7 4,4 6,6 2, ,4 5,2 2, 0 4 3,2 i 04 0: 0, 2 0,0 0,0 03 0,0 0, i 4,7 3 0,04 2,3 0,0,8 i0,9 0,04 2,6 7,7 462,3 2 7,5 7,2 8,,o 4,s 6,6 3,0 4,3 9,9 2 8,7 6 9,6 08,5,9 7,,7 6,i 9,2 4 7, 2,a 28,9.4 2,7 7,0 }Arendal. }Bergen. }Bodo. kr.evik. }Drammen. }Drobak. }Egersund. kelverum. V arsund. F7ekkefjord. Flom }Fredrikshald. )Fredrikstad. Fredriksværn }Gjovik. }Grimstad. ramar. F ammerfest. J Harstad. }Haugesund.

23 Post. 6 Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet. Postanstalter (bureaux de poste). Holmestrand. Horten... t Honefos. _. Kabelvaag.. t Kongsberg.. { Kongsvinger. { Kragero... { Kristiania..{ Kristiansand. { S. Kristiansund. f..y. i Langesund Larvik... Levanger. { Lillehammer.{ Lillesand..{ Lillestrøm. Lærdal. Mandal. Molde.. Mosjøen. Moss.. Namsos.. ft Orkedal... Porsgrund. almindelige (ordinaires).. 2,6 7,2 5,4 4,6 34,2 7,8 3,6 6,4,7 37,7 3, 385,3 72,0 97,4 4,9 43,4 6,5 3,7 48,9 7,0 4,7 2,2 8,7 2 6, 7,0 6,3 2,5 4,6 5,7 9,9 6,3 4,3 3 7,5 5,4 2 2,8 48,5 3,3 Breve (lettres). frankerede (affranchies). ufrankerede (non a ranchies). Antat bre). 2. med angiven værdi (avec déclaration de valeur). 3. Værdi (valeur) Kroner 4. Brevkort (cartes postales). cp () 5. 0, 0,03 6,5 0,0 2,6 0,04 3,4 0,03 3,,6 28,2 3,3 0,0 5,9 0,03 8,9 0,o 5,2 29,6 3,0 6, 3, ,6 75,7 4,7 36,6 8,2 0,0 3,3 0,04 5,2 35,o 5,0 0,04 27,9 0,0 0:0,04 5,5 7 36,4 49,4 0,oi 3, ,7 2,o 0,ot ,04 49,4 3,2 0,0 2,o 0,03 5,8 29,9 4,2 07 t+?4 rt4 e,. ri cp 5 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications periodiques servies par abonnements). Eksemplarer (exemplaires). 7. Samtlige Ekspl. af de forskj. numere (numeros). 8. Andre tryksager af enhver art (autres imprime's de totte nature). 9. 6,2 3,9 4,7 2 5,9 2,3 5,0 3,2 24, ,2 7,9 6,8 24,6 3, 2,3 29,0 4,5 2 2, 2,2,8 8, 2,7 4,4 7, 2,6 9,5 7,7 3,5 9,3 32,6

24 (Statistique générale des envois internationaux Meeption.) a) E t=5 o cp > =. cl) 0. 79,3 4,4 2,o... L., "& 26),,, s..,..) 0 a) f.,:$ s:2.., L. CL) ',::', CD =. c,, CC%, t Cl.) CO Cl.t., CD,., :3 < 0 L,,, ",", = `.." ``.. = Ç.,' 4, 0 '',.., E a) e.=,,,,.....å, E r.,.,,..,,., a).,',, 0 o L. <,.. 4., co CL) :".4 %, a). o `' sm. co ''' Ls,_?_?_ CC, c.) a) :: a., o = '''" Cd E (nom (nom i. bre). bre) med angiven a) bly"c; værdi r 76( (avec de'elaration <4 de valeuli. Værdi (valeur). (nornbre). 5. 0,03 0,04,7 0,0 3 3,0 04 Pakker (cais). 7 Post. Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). E o,a) ci, (nom (nom Kroner. bre). bre) ,5 2,9 4996,5 3,7 2,5 0,oi Samlet antal 9. 4,2 2,6 9,5 5,5 5,7 39,8 8,5 3,7 7,5 42,7 3,2 653,9 8 5,6 49,2 7,7 4,0 56,9 7,0 5,4 2,2 9,9 2,8 8,7 7,3 6,8 2,8 45, 6, 6,7 4,9 35,3 7,8 6, 2 3,0 54,6 3,5 Postanstalter (bureaux de poste). Holmestrand. Horten. Hønefoss. Kabelvaag. Kongsberg. } Kongsvinger. Kragerø. Kristiania. } Kristiansand. S. Kristiansund. Ar. Langesund. Larvik. Levanger. } Lillehammer. Lillesand. Lillestrom. Lrerd,al. Mandal. Molde. Mosjøen. Moss. Namsos. 0 rked al. } Pors grund. 3

25 Post. 8 III. Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet. Postanstalter (bureaux de poge). Breve (lettres). almindelige med angiven (ordinaires). værdi (avec de'claration uf.ran de valeur). fran kerede kerede (non (affi.a)ì affrancities). chies) Værdi (valeur) Kroner 4. Brevkort (cartes postales). a) a., 7_ Cf S 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications periodiclues servies par abonnements). Samtlige Eksem ekspi. at plarer de forskj.. (exem numere plaires). (numéros). (sombre) Andre tryksager af enhver art (aittres de toitte nature). 9. 5,6 23,4,o Ri80'. 9,2 0 5, 0, i 9,4 Roros. 6,3 0,04 2,9 44,3 0, 2 43,2,6 SM/defjord 6,7 0, 3 Sandnes.,6 6,6 0,03 2,5, 0 Sarpsborg. 9,8 0; 0,04 0:2 38,4 Skien. 2,o 0, 40,03 24,9 Stavanger 44,9 6 5,9 0,03 Stenkker 4, 0,03 Svelvik. 8,3 0, 3 5, 28,4,9 2 9,3 Svolvær 9, 9 0,0 53,3 4:2 0,03 _Tromso. 7,5 46,6 2,6 2,3 73 7,5 Troialk jam 44,3 66,5,4 3,8 0:20_, Tvedestrand 2,6 0,03 68,7 Tonsberg. 46,8 0:2 Tonset 0,04 3,3 0,0 Vadsø 6,5 0,0 6,6 Vardo Voss. 3,3 Traydalen. 7,5 0, 7,6 7,7 48, 3,8 7,2 ::X4 5,6,9 5,2 5, 2,8 7,9 0,2 3,8 26,9 78,2 2,7 4,9 5,4 2,9 94,7 25,9 5,5 4 6, 3, 6,4 3,2 Tilsa m men 4234,9 62,6 7879,9 I 369,7 I 9,2 755,8 I 22600

26 (Stab* sti pie générale des envois internati o nail fréceptioni 9 Post. 0.. (nornbre). 2. it L. E a) cn rt :3 ctz = L. Q) 0 t o Cl) cf) ra. s.. ca.) E Pakker (cais). med angiven værdi (avec declaration de valeur). Værdi (valeur). 5. Kroner. 6. Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). a). r c.f P 7,,S (novabre). 7. I cip (i) 8. Samlet antal 9. Postanstalter (bureaux de poste), 0, 0,, 0 2,o 4, , , o 0.7 0,6 2, ,9 A , 0 0,o 7, 30,o 0,oi 6936,3 0,04 5,7 0,0 0,i 25,7 9,7 5,9 6,3 47,2 7,7,7 8,3 2 47,0 22,6 43,7 46,7 6,6 4,2 9,3 6,4 8, 78,6 69,7 5,6 3,2 76,8 48,2 3,9 6,5 3,4 7,8 Risor. Roros. Sandefjord. Sandnes. Sarpsborg. Skien. If Stavanger. Stenkj cer Svelvik. Svolvær. Rol/rm.(). il Trondhjem. il Tvedestrand. Tønsberg. Tonset. Vadsø. Vardo. Voss. Værdalen. 6 54, , Tilsammen.

27 Post. 20 ff. Postanvisninger (Mandats de poste). Postanstalter (bureaux de poste).. indbetalte (expédie's). Belob (montant). 2. Indenrigske (Service intdrieur). 3. udbetalte (page's). Heraf telegramanvisninger (Dans le nombre des mandals inserds aux colonizes el 3 tiaz"eizt Tems/His./.ar télégra hlze). Belob Belob (montant). (sombre). (montant) Kroner. Kroner. I Kroner. 62 Aales?cud Allen Arendal Bowl Bodo I B re rik Drammen Drobak Egersund Elverum Farslci Flekkefjord Floh) re di ikshald redo* Fredriksv (ern Gjøvik drims.tad hamar Hamm erfe,s.t Harsta d Haltg es. and Holmestrand Horten Honefoss Kabelvaag Kongsberg Koiwsrhiger Kra gem Kristiania K)./i stiansa) td S Kì'istiansund N Langesund Lary ik Leranyer Lillehammer Lillesand Lillestram Lærdal

28 2 Post. Postanvisninger (Mandats de poste). indbetalte (expedics). Bela (nom (montant). bre) Udenrigske (Service international). Heraf telegramanvisninger (Dans le nombre des mandats inscrits à la colonne 7 e'ta ent iransmis fiar le télegraihhe). Bela (nom (montant). bre) udbetalte ( paye's). i Bela (nom (montant). bre).. 2. Heraf telegramanvisninger (Dans le nombre des mandals inscrits a la cola/me étaient transmis :par le taekrafilze). Bela (nom (montant). bre) Postanstalter (bureaux de poste). Kroner. Kroner. Kroner. Kroner i ' Aalesulid. Alten. Arendal. Bergen. Bodo. Brevik. Drammen. Drøbak. Egersund. Elverum. Farsund. Flekkefjord. Flom. Fredrikshald. Fredrikstad. Frariksvcern. Gjøvik. Grinistad. Hautar. HaM ner fest. Rarstad. Haugesund. Holmestrand. Horten. Honefoss. Kabelvaag. Kongsberg. Kongsvinger. Kragerø. Kristiansmul 8. Kristiansund Langesund. Larvik. Levanger. Lillehammer. Lillesand. Lillestrøm. Lærdal.

29 Post. 22 Postanvisninger (Mandats de poste). Postanstalter yotrotur postw indbetalte Belob enombre. (mordant).. 2. Indenrigske (Service inte'rieur). Otombre 9 udbetalte ( pay Ks'). _ Heraf telegramanwsfinger (Dans nembre des mandais inscrils aux C070/('S I cl fr(tnsnds fiar le félekrafihe). Belob Belob (mordant). (montant) Kroner. Kroner. Kroner. Mundat 935 /o/dc 700./osior/ Xon/sos 768 rh.keda. 4 Fors y rund 078 Thsoï. 92 Roros. 042 Sande/jord 557 Sa) es. 390 ps) sa" /. ' / 202.7( ly yer. 884 Sic) ekj ayr 756 Sreirik. 220 Si'oirce). 794 Tronso.2685 i.on hje / 363 Tecdc,,irro/d 673 Tonsboy Vads. 787 Vardo. 464 Foss. 372 Verdalen 438 ettp o stk. no. 78 Fri posa. no.9 Iposik. no Tilsam wen, I

30 23 Post. II POStallYiSllillger (Mandats de poste) indbetalte (expe?liks). Belob (nom )/nontant). bre) Udenrigske (Service international). Heraf telegramanvisninger Mans le nombre des mandals inscrils a la colonne 7 (/aient fransmis fiar le félégraphe). Belob (nom (montant bre) udbetalte ( p ay e's). Belob (nom (mont(tnt). bee).. 2. Heraf telegramanvisninger (Dans le nombre des scandals znscrils (7( la colonne evaient iransmis fiar le le'levrajhhe). Beløb (nom (montant). bre) Postanstalter (bureaux de poste). Kroner. I Kroner. I Kroner Kroner. 220 Mandal. 77 Molde. 000 Mȯ sjoen. Moss. 67 Namsos. Orkedal. 88 Porsgrund. Risør. Røros. Sandefjord. Sandnes. Sarpsborg. 558 Skien Stavanger. Stenkjcer. Svelvik. Svolvrer. 75 Tromso Trondhjem. 20 Tredestrand. 343 Ton s)erg. Tonset. Vadsø. Vardo. Voss. Værdalen. Feltpostk. no.. Feltpostk. no. 3. Feltpostk. no I 00 I I I I Tilsanimen.

31 Post. 24 v. Postopkrævninger (Lettres et autres envois oontre remboursement Indenrigske (Service interieur). Udenrigske (Service international). indbetalte udbetalte indbetalte Postanstalter exp (payés). (exp(' dies). (bureax (le poste). Bela Bela (nom (montant). (nem (montant). (nembre). bye). bre) Kroner. udbetalte (pays. 255 Aolesund Allen /)( ) fl (/(( Bergen. 669 Bodo. 542 Pre?.ik. 27 Drammen. 384 Drobak.. 74 Egersund. 9 Elverum Fa rs)otd. Flekkeffr».d 59 F/oro Fredrikshald. 250 Fil ch d. 309 F).edriksvcer),. 22 Gjøvik Grimstad. 286 Ha mar Ham in erfest 50 Ha ) to d. 532 Kroner Bela (montant ) Bela montant). 8.' Kroner Haugesund Holmestrand Horten Hønefoss Kabelvaag Kongsberg Kongsvinger Ki.agerø Kristiania istiansand S Kris t ja)) s ì(flci Langesund Larrik Level,/ ger Lillehammer Lillesand Lillestrøm Lærdal Kroner

32 25 Post. V. Postopkrævninger (Lettres et autres envois eontre remboursemen0 Indenrigske (Service inte'rieur). Udenrigske (Service international). Postanstalter (bureax de poste). indbetalte (expe'dids). Belob (montant).. 2. udbetalte (payés). Belob (nom (montant). bre) indbetalte (expédiés). Bela (montant) udbetalte (PaYés). Belob (montant). 8. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. 277 Mandal Molde Mosjoen Moss Namsos Orkedal Porsgrund Risør Roros Sandefjord Sandnes Sarpsborg Skien Stavanger Stenkjær Svelvik Svolvær Tromso Trondlijem Tvedestrand Tonsberg Tonset Vadso Vardo Voss Værdalen Feltpostk. No Feltpostk. TO Fellpostk. No Tilsammen

33 Post. 894, 26 VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). souspréfectures rurales, préfectures). ( Communes souspréfectures rurales, préfectures). (Communes Fredrikshald. Saipsborg.. Fredrikstad.. Moss. Kornsjø.... Id. Præstebakke. Aspedammen.. Tistedalen.. Berg.. Berg. Sponviken.. Gravningssundet. Hvaler. Skjærhollen... Kirkeøen. Spjærøen. Skjeberg... Skjeberg.. Ise.... Varteig... Varteig. Aremark... Aremark. Bjørkebæk. Bergstrom.. Omark.... Ørje ,6 '79,3 326,o 54,5 4,4 7,2 2,8 6,7 6, 5,3 5,2 2,8 2,7 6,7 9,2 4,5 5,9 3,7 3,4 Askim.. Spydeberg Skiptvet.. Askim.. Spydeberg Skiptvet. Rakkestad fgd. Onsø. Onso. Græsvik*.. Hankø Bad*. Sannesund.. Tune. Greaaker.. Raade... Raade. Larkollen.. Rygge. Rygge.. Dilling... Vaaleri Smaalenene Vaaler. Svindal. Hobol... Holool. Tomter. Moss fgd. Smaalenenes amt 2 9,9 78,9 8,9 3,3 5,4 3,6 20,o 5,5 4,9 2,s 8,5 6,4 4,3 6,9 22,7 8 hide og Markers fgd..2 Drobak. 65,5 Rømskogen. Kroksund. Rodenæs. Rakkestad. Snekkenes. Gautestad. Degernes.. Herland.. Lekum... Eidsberg.. Mysen.. Slitu.. Trøgstad.. Baastad...Rodenes. Rakkestad Eidsherg. Trøgstad.,7 2,3 7,5 29,3 7,8 5,9 2,6 4,2 9,7 28,o 8,4 8,8 4,7 Son. Hølen. Saaner. Hvitsten. Vestby.. Kraakstad Ski... Aas... Baalerud.. Oppegaard. Nesodden. Ljan... Nordstrand. Bækkelaget. Vestby.. Kraakstad.. Aas... Nesodden Aker 6,o 8,2 4,5 5,6 9,3 3,8 42,2 2,3 3,3 5,3 2,o 9, *) De med * betegnede Postanstalter har kun været i Virksomhed en Del af Aaret.

34 27 Post. VI. De enkelte postanstalters afsendte bre mængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). souspr éfectur es rurales, préfectures). (Communes ntr ales). (99 ombre de le ttres). souspréfeetures rurales, préfectures). (COMMUT es ombre Grorud Bryn. Bygdø Bestum Lysaker Stabæk Høvik.. Sandviken Hvalstad Simpenden Asker.. Heggedal.. Hakedalen. Nittedalen. Strømmen. L ill es tr øm. Skedsmo. Frogner. Rælingen. Fetsund. Blaker. Urskog. Høland, Øvre Setskogen. Heland.. Hemnes i Roland Enebak... Enebak, Ytre. Enebaknesset Aker og Folio fgd. Nittedalen Skedsmo. Sørum Fet.. Urskog Roland. Enebak NedreRomerikes fgd. 7,4 6,s 6,9 6, 4,2 2,7 2 39,5 7,4 8, 22,9 4,5 369,6,7 4,2 2 40,i 6,4 2 8, 7,0 3,6 2,5 5,3 9,2 3,3 64,3 Holter. Nannestad Dal Bøn Eidsvold Minne. Ulven. Hurdalen Fering Kongsvinger Hamar. Odalen, Nordre. Garvik.. Austvatn. Storjen. Skarnes Opstad.. Slaastad. Sander.. Galterud. Aabogen Eidskogen Skotterud.. Magnor. Vestmarken Østmarken Nannestad. Eidsvold. Hurdalen. Fering.. ØvreRomerikes fgd. Akershus amt Kristiania N.Odalen S Odalen. Eidskogen. Vinger. 3,4 9,2 5,7 9, 24,9 24,6 6,6 3,0 244,5 843,9 7375,2 5,7 302,3 7, 5,8 29,8 4, 3,6 2 4,8 7,9 8,2 4,4 4,4 4,s Haga.. Aarnes.... Nes i Romerike Sæterstøen Fenstad. Kløften. Ullensaker. Feltpostk. no. Nes. Ullensaker 6,5 34,0 25,6 7,s Yinger og Odalens fgd. Brandval.. Brandval Finskog Roverud.. Kirkenær )... Brandval. Grue. ) Det tidligere Grue postaabneri. 38,4 7,8 6,4 27,

35 Post. 28 De enkelte postanstalters afsendte brevnmngde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). sousprefectures rurales, prefectures). (Communes souspréfectures rurales, prefectures). (Communes Grue Finskog. Grue. 4 Grinder i Solør. Naniaaen.... Hof i Sohn... Hof. Aasnes Aasnes. A asnes Finskog.. Gravberget.. Vaaler. Vaaler i Solør. Sohn. fgd. Brøttum. Ringsaker Bergseng* Moelven Veldre*.. Ringsaker Aasmark Ringsaker.. Ring.. Lismarken.. Brumundalen. Heggenhaugen. Nes i Hedemarken Nes. Stavsjø. Furnes* Fumes. Hj ellum Vang. Ilseng. Hørsand... Løiten. Aadals Brug. Løiten.. Romedal.. Romedal. Valset... Ottestad. Stane. Stange. Tangen. Espen... Kverndalen.. Elverum... Elverum, Søndre. Elverum, Ostre. Hedemarkens fgd. Elverum 5,6 8,9 9,8 9,9 32,7 2,5 7,7 5 8,4 5,2 37,4 3,0 8,9 9,3 8,9 3,6 4,7,6 5,2 23,9 23,5 4,6 3,3 6,9 27,7 7,2 6,0 253,9 4,3 72,5 4,7 Hernes. Øksna Aasta. Rena. Deset. Osen... Osen, Søndre Kjernmoen. Tryssil... Tryssil, Søndre. Heggeriset*. Ljørdalen*. Nybergsund* Østby.. Stenviken. Ophus. Rasten. Stai.. Koppang. Atna Sollien. Sondreøsterdalens fgd. Sjølisancl.... Rendalen, Ytre Engerdalen. Drevsjø. Rendalen Finstad. Unset.. Hanestad.. LilleElvedalen. Barkald... Foldalen.... Nordre Atnedalen* Dalholen. Grimsbu. Tyldalen. Brydalen Tønset. Telneset. Elverum.. Aamot.. Aamot. Tryssil. StorElved... Sollien. Y.Rendalen. 0.Rendalen LilleElved.. Tønset.. 8,9 2, 9,9 27,9 4,6 57 3, 2,6 3,5 4 0,0 2:9 22,3 8,8 2,5 25,7 6:5 ;6 6,o 2,6 7,8 20:5,9 2, 2, 2,5 3,7

36 29 Post. VI. Be enkelte postanstalters afsendte brevintmgde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). souspre(ftctures rurales, prefectures). (Communes (Timbre sousprefectures rurales, prefectures). (Communes (vombre Kvikneskogen. Auma.. Kvikne Yset.. Inset Ulsberg. Tolgen.. Os i Østerdalen. Hodalen. Holeien.. Narbuvolden Narjordet.. Tufsingdalen Oversjodalen Elgaaen. NordreØsterdalens fgd. Lillehammer Gjøvik. Tonset.. Kvikne Tolgen. Hedemarkens amt Dovre... Dovre. Dombaas. Fokstnen* Hjerkinn. Lesje.. Lesje. Lesjeskogen Hoset.. Skiaaker Skiaaker. Lom... Lom 0armo.. Vaage... Vaage. Lalum... Hedalen i Vaage. Sel... Selsværket. Bredebygden Kvam N Fron Fron, Nordre.. KvikneSkaabu. N.Uudbrandsdalens fgd. 4,5 3,5 4,8 4,0 2,7 9,8 9,5 50,s 298,5,9 7,8 5,0 7,0, 0 6,3 2,7 2,8 6, 9,2 2, 5,s 4,0 2,5 3,7 4,0 5,4 6,3 2,8 98,9 Fron, Sondre S.Fron. Ringebu.. Ringebu. Faavang. Tretten. Øier Hunder*. Oier. Faaberg Faaberg.. Follebu. 0.Gausdal Gausdal Gausdal Hf.San.'". Gansdal, Vestre. V.Gausdal S.Gudbrandsdalens fgd. Biristranden Biri.... Snertingdalen Redalen Vardalen. Toten, Østre, Kap. Balke... Toten, Vestre Kolbu... Einastranden Biri.... Vardal.. 0.Toten. V.Toten. Totens fgd. Jevnaker... Jevnaker. Jevnaker, Østre*. Lunner, Vestre. Lunner, Østre.. Bjoneroen.. Gran. Gran.... Gran, Vestre. Brandbu.. Enger.. S.Land. Ringelien. Hov i Land. Fluberg.. Landaasbygden Odnes 9, 7,o 0,s 8,9 5, 6,3 6,3 9,0 6,4 9,3 09, 6,8 9 3, 4, 22,7.6,9 20,i 9,6,7 38,4,9 3,7 8,4 2,8 9,8 49,4 6,2 3,3 6,9,7 24,2

37 Post. 30 VI, De enkelte postanstalters afsendte brevinallgde. (Lettres expédiées des différents bureaux de porte). Post an stalter, fogderier, souspr ere etur es rurales, _prefectures). Herred er ( GM MUM'S litvales). nombre lettres). (Bureaux (le, poste, sousprfectures rurales, prereetures). ( Communes nitrates) Ant al ombre Land, Nordre.and 9, Nordsinnen. 3,2 Torpen 3,7 Nordtorpen. 6,2 østtorp en..,9 Hadeland og Lands fgd. 24,3 Bruflat... 3,3 Tonsaasen.,6 Breidablik*.. 2,5 Reinli.. 2,9 Aurdal, Søndre. 9,6 Hølera... 2,0 Hedalen.. 3,8 Begndalen. 4,2 Sørum i Valdres... Etne(lalen,Søndre,''' Etne dalen. Etnedalen, Nordre N.Aurdal Aurdal, Nordre.. 26,5 Skrautval i). 3,3 Ulnes ,8 Ostre. 0.Slidre. 7,7 Beito....,6 Ron V Slidre 9,5 Slidre, Vestre 4,3 Lommen. 3,9 Kvismo Vang Val* 7,7 Oie 5,2 Valdres fgd. 52,6 Kristians amt 869,7 Hønefoss. 95,8 Drammen 493,3 Kongsberg 7 ) Det tidligere Svelles Postaabneri. Hemsedal.. Gol. Gol.. Hol... Hol. Torpe, Aal. Aal.... Nes i Hallingdal Nes. Flaa.. Gulsvik Nes i Aadalen Aadalen Hen.. Lunder. Norderhovu. Verne. Ask. Hole. Steinsfjerdingen Skjerdalen. Nakkerud. Eggedal.. Eggedal, Nedre Solumsmoen Sigdal.. Krødsherred Krøderen.. Snarum. Vikesund. Hole i Modum* Gjeithus... Aamot paa Modum Skotselven.. Burud.. Haugsund i Eker. Vestfossen.. Darbu. Krekling. liallingdals fgd. Aadalen. Norderhov Hole. Ringerikes fgd. Sigdal... Modum. ØvreEker 4, ,4 3,2 28,9 4,4 3,5 73, 6 4,0 3,8 7,8 5,0 5,7 3,4 5,7 3,4 5,5 8,2 7,5 80,0 4,2 3,4 5,5 9,5 6,2 2 _ 38,8,9 28,s 3,3 2,5 9,5 3, 24,0,7

38 3 Post. YI. Be enkelte postanstalters afsendte brevnilengde. (Le ettres expédiées des (bifférents bureaux de poste). ' (Communes sowspréfeetures rurales, prefectures). sousprereetures rurales, prefectures). (Contmunes Mjøndalen. NedreEker Lier Lier.. Sylling Røken. Røken. Spikkestad... Aasheim i Buskerud Hurum Sætre..... Holmsbu. Rødtangen. Filtvedt. Buskeruds fgd. Dagalien... Nore Opdal i Numedal. Skjønne Nore. Veggli. Rollag.... Øen i Numedal. Flesberg.. Flesberg. Lyngdali Numedal Svene... Skollenborg. Sandsvær Sandsvær. Tuft. Komnes. Numedal og Sandsværs fgd. Svelvik Holmestrand Horten. Tønsberg Sandefjord Larvik. Buskeruds amt 6,0 23,9 3,4 23,0 3, 6 3,4 6,3 2,0 7,7 305,3 5,3 3,0 6,o 3,5 3,5,6,8 4,0 8,4 3,2 6,9 5 69,9 23,6 8 43,4 23,7 03,9 79,7 Galleberg... Sande i Jarlsberg Hof i Jarlsberg. Eidsfos... Vaale i Jarlsberg Undrumsdal... Fossan i Jarlsberg Nykirke Borre Skoppum... Adal (Augedal) Vallø Jersø*. Barkaaker Sem. Ramnes Fon. Vivestad Andebu Stokke Notterø Vrængen Tjomø. Vasser. Svarstad. Styrvold. Hvarnes Kvelde. Jaaberg. Raastad Tjølling Kjose Helgeroen Nevlunghavn Fredriksværn Sande Hof Vaale Borre. Sem. Ramnes.. Andebu Nøtterø Tjømø Jarlsbergs fgd.. Lardal.. Hedrum... Sandeherred.. Tjølling. Brunlanes. Fredriksv. 5,4 6,6 7,7 8, 4,0 2,6 2,o 6,2 6,6 2,3 6,2 5,0 5,8,9 3,8 3,4 2, 2,2 3,9 4,3 3,0 228,2 9,7 6,7 2, 2, 3,2 7,9 2,5 3,3 2,5 3 Aasgaardstrand Gulskogen Skoger. Skoger 9,4 7,2 6,8 Larviks fgd. Jarlsberg og Larviks amt 72,8 064,8

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER NORGES OFFICIELLE STATIST1K. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année 1891.

NORGES POSTVASEN TABELLER NORGES OFFICIELLE STATIST1K. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année 1891. NORGES OFFICIELLE STATIST1K. Tredie Række No. 160. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année ) UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, POSTSTYRELSEN. KRISTIANIA.

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18;findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. Trykt 1911: Nr.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. - 19-153 se lomslaget

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. tindes opferte i Fortegnelse 'owl Norges officielle Statistik in. v. 828-30 Juni 889. S. 22-27. 86-46

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'alienes.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

00... 0... 0... 0... 0......0............9...0......... 9............... 0...9...0...........................9 9...0 0.................. / (GR) Gt 00 Kongsvinger - Sokna Mandag - fredag; ikke.,. desember,.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norvège 2012 mars mars avril avril avril avril

Norvège 2012 mars mars avril avril avril avril Norvège 2012 26 mars 123412 01 Nor Sandnes Ulf Viking FK 2:2 410145 452143 01 Nor Vålerenga Fotball FK Haugesund 2:1 543250 324513 01 Nor Tromsø IL Fredrikstad FK 1:0 103432 413443 01 Nor Stabæk Fotball

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen. Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 888 (Meddelt af Drektren fr det cvle Medcnalvæsen) 6! a ) C) v Q) g?) C ck 6 Te g g' (7 QQ C `Y; ) 7; CC " v Cs bt) b) C) Krstana Sn Hølen Hvdsten

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Helår 2015 Jordet Jff Kategori Pris Jordet Jff

Helår 2015 Jordet Jff Kategori Pris Jordet Jff 1 Hovedmedlem 650 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 340 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 215 4 Pensj./Uføremedlem 495 5 Familiemedlem 265 6 Sidemedlem 265 Jordet Jff Jordet Jff 1 Hovedmedlem 650 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Premiering gavepr kort.txt

Premiering gavepr kort.txt Viken II bane Nittedal Skytterlag Premiering gavepr kort.txt 100m Gavepremier 15-skudd kl. R 1. Aki Rontti Sørum 150 0,- kr Gave 60 2. Marius Granberg Fet 149 0,- kr Gave 48 100m Gavepremier 15-skudd kl.

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS P. %T. DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS. AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTØRE N. CIIRISTIANI A. TRYhT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI. 8. INDHOLD. TABLE DES MARTIÈRES. Pag.. Beretning

Læs mere

Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag G13(00)

Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag G13(00) Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag 6 + 1 Lineup Bane 1 Bane 2 Lørdag 08:00 08:55 Gruppespill Briskeby Fyllingdalen Spartans NFA 2 5-0 Kambo Astor 10-1 Lørdag 09:00 09:55 Gruppespill Briskeby Halden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 SØNDAG 07.09.2014 Hjortsberghallen 1000-1040 54J1016005 HK Halden Blå - Råde J10 avd 16 Hjortsberghallen 1045-1140 54J1127005 HK Halden Gul - Tveter Gul J11 avd

Læs mere

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOB I. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREK TOREN, CHRISTIANIA, TRYKT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI,, INDHOLD. TABLE DES MATIÉRES.. Beretning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI , tuil00 1 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0"' NORG ES POSTV/ESEN

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI , tuil00 1 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0' NORG ES POSTV/ESEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 81. --1, s. :;',,:140 tuil00 1,,;7..i,,,, e,,,,,,'1111 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0"' NORG ES POSTV/ESEN 1 91 5. (Statistique postale pour l'année 1915) UTGIT

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15

Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15 Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15 KOMMUNE STED AREMARK ( 1.413): Aremark skole 1 2008 Scansis ASKIM (15.096): Askimbyen skole 1 Scansis Askim stadion kunstgressløkker 4 2013 Scansis Askim

Læs mere