Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling"

Transkript

1 Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009

2 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan vi kun opnå ved, at vores samarbejde med arrangerende klubber også fungerer på det praktiske område. Det være sig med gode lokaler, hvor deltagerne kan få deres mad, få udleveret deres tøjpakke osv. Det er også en vigtig opgave at få børnene til at føle sig trygge og fortrolige med, hvad der skal ske på fodboldskolen - ikke mindst ude på banen, for børnene har som I og DGI også deres forventninger, når de møder op. DGI s forventninger til dig, når du er instruktør på en DGI fodboldskole Møder forberedt til hver enkelt skoledag samt laver en god og spændende træning. Giv børnene det bedste, du har - og giv dem en fantastisk fodbolduge. Møder hver dag i det tøj som er udleveret af DGI. Møder til aftalte tider og overholder eventuelle aftaler, der bliver indgået med skolelederen. Sørger for at dine spillere drikker rigeligt med vand i tilfælde af, at det er meget varmt. Ikke medbringer mobiltelefon ude på banerne. Skaber oplevelser for hvert enkelt barn, så alle får mulighed for udfordring, fællesskab og sundhed. DGI fodbold inspirationsmateriale til DGI fodboldskolerne 2009 Udviklingsgruppe: Bjarne Hansen, Steen A. Pedersen, Ebbe Glargaard og konsulent Thomas Ahrentz Grafisk tilrettelæggelse: GRC Graphic House (www.grc.dk) Trykning: DGI print - Kopiering af materialet kan ske iflg. Copydan-reglerne. 2

3 Kom godt i gang Formålet med dette afsnit er at give en beskrivelse af, hvad DGI fodbold mener med et godt træningsmiljø. Ved et godt træningsmiljø er det vigtigt med tryghed hos spillerne. at tage hensyn til de forskellige børns forudsætninger. at støtte spillernes forventninger og ambitioner. at give spillerne små og store succeser. at lave varieret, spændende og udviklende træning. at prioritere det sociale samvær højt. at involvere børnene i diverse beslutninger. Hvorledes opnås det gode træningsmiljø? Ved den første kontakt er det vigtigt, at du som instruktør er glad, smilende og byder spilleren velkommen til sit hold (for eksempel ved at give et håndtryk). Det er en god ide, at du som instruktør på førstedagen lærer navnene på alle dine spillere. En god navneleg, hvor du selv er med, giver en god start på dagen. Slut hver dag med at evaluere dagen. Hvad var godt/ikke godt - hvad vil I gerne prøve igen - spørg om spillerne har nogle forslag til i morgen. Brug af dette øvelseshæfte Øvelserne er beskrevet for at give dig inspiration til, hvad du kan ikke skal - lave med dine spillere. Det er meget vigtigt, at du supplerer de beskrevne øvelser med dine egne idéer til øvelser og ikke mindst tager din gruppe med på råd, når du planlægger indholdet på fodboldskolen. Sammen kan I skabe en uforglemmelig uge i DGI fodboldens tegn. Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet, er et pædagogisk redskab til både at planlægge din træning (ændre kendte øvelser og dermed give dem nyt indhold) og også som et optik på banen, når en øvelse ikke rigtig fungerer. Med organisationscirklen kan du dreje på flere elementer i øvelsen (regler, banen, antal bolde etc.) og være med til at få øvelsen til at fungere efter hensigten - og dermed skabe udvikling og oplevelse for alle. Følgende spørgsmål kan du drøfte med dine spillere i løbet af den første dag: Hvorfor er I på fodboldskole? Hvad vil I have ud af ugen? Nævn tre ting der gør, at du glæder dig til at MÅL Antal mål Typer af mål Størrelse - stor/lille Placering af målene BANE Størrelse -stor/lille Form - bred/smal Firkantet/rund SPILLERANTAL Antal hold Antal spillere på holdet Med- og modspillere komme til fodbold? Nævn tre gode ting ved at være her? Nævn tre gode måder vi omgås hinanden på (lav aftaler)? Lav aftale om hvor vi mødes ved starten på dagen ANDET Underlag, kulde/varme etc. HVAD TRÆNER DU? BOLD Hvilken slags bold Antal bolde (ved afbud ring eller giv instruktøren besked dagen i forvejen) REGLER Du må gerne Du må ikke Start hver dag med at snakke om, hvad der skal ske i dag. 3

4 Spillestil at arbejde med at udvikle spillestil Skrevet af Peter Fast 4

5 4 mod 4 med overlapninger 6 mod 6 med 1 målmand Der spilles på to hold f.eks. 6 mod 6 med 1 målmand. Betingelser: Alle på det forsvarende hold har områdeopdækning. Alle skal bakke op, men især den bageste spiller. Der spilles 4 mod 4, og der sættes focus på overlapninger. Kamp med scoringer og mål efter overlapning tæller 2. Frirum til indlæg af angriberne efter overlapning (udenfor sidelinjen.) Udbygning: Sæt flere betingelser på f.eks.: scoring ved at placere bolden på modstanderens baglinje scoring på flere keglemål på baglinjen pause med focus på udførelse af overlap med spurt og signal spil med joker ændring af banestørrelsen Regler: Ved scoring får holdet lov til at starte nyt angreb fra eget mål. Justeringer: Bolden må ikke sparkes langt frem på banen. Der skal forsøges scoring inden for 1 min efter angrebets start. Spil to små halvlege, hvor der skiftes banehalvdel. 5

6 6 mod 6 til fire små mål 6 mod 6 uden målmand Der startes med kamp på ca. 1/2 bane. Hvert hold forsvarer og angriber to mål. Focus på: Spilbredde og skift fra side til side. Driblinger. Holde bolden i egne rækker. Når vi har bolden, er alle angribere, og når modstanderen har bolden, skal vi alle dække op. Der spilles på ca. 1/2 bane Beskrivelse: 6 mod 6 uden målmand. Start med fodbold på de to mål, og så bygges der betingelser på. Maksimalt 2 berøringer pr. spiller. Scoring tæller kun ved hovedstød eller flugtning. Alle skal være over midterlinjen, før scoring tæller. Angriberne har frirum i feltet foran målet. Både træneren og spillerne kan være med til at justere spillet, så det hele tiden kommer til at have passende udfordringer. 6

7 Grøftemål Hold bolden i egne rækker De to hold prøver at holde bolden i egne rækker og tæller afleveringer i træk inden for holdene. Hver spiller har et nummer. Når dette bliver råbt op, afvikler spilleren bolden og løber ind mod træneren og afslutter på dennes aflevering. Spil fodbold, og spil ind i grøften til målmanden. Instruktionsmomenter: Koncentration i afleveringerne i pasningsspillet. Hurtig afvikling af bold hvis ens nummer bliver råbt op. Hurtigt antrit til afleveringen. Frit valg af afslutning. Ændringer: Spil uden målmand, og scor ved at få bolden ind i grøften. Scor ved at drible ind i grøften. Spil kamp, og scor fra alle sider i grøften. 7

8 Hurtigt til afslutning Opbakning Kamp 3 mod 3 - hurtigt til afslutning. De to hold spiller kamp. Der skal afsluttes, når den mindste chance byder sig. Hvis bolden ryger ud af spillet, sættes spillet hurtigt i gang med en ny bold. På grund af spillets tempo tilrådes det at spille i intervaller, så spillerne får hvile og stadig er i stand til at have kvalitet i afslutningerne. Der spilles på to hold f.eks. 4 mod 4, hvor det forsvarende hold skal have en opbakker bagest. Det er kun denne forsvarsspiller, der må komme i det markerede felt. Scoring ved at drible igennem feltet. Spillet kan bruges til træning af områdemarkering og opbakning. Instruktionsmetoder: Spil i længderetningen, så der søges en hurtig afslutning. Spark på alt. Følg op på 2.-bolden. 8

9 Partibold Spil 4 mod 4 med 2 målmænd Spil fodbold og få bolden over modstanderens mållinje. Spil fodbold, og nu skal der dribles over modstanderens mållinje. Spil fodbold og placer bolden på modstanderens mållinje. Scor 1 mål ved at drible over mållinjen, og 2 ved at ramme en af keglerne. Spil 4 mod 4 med 2 målmænd. Der spilles til mål, og der skal forsøges mange skud på mål. Afslutning inden for 30 sekunder. Formål: At udvikle målmandens reaktioner og forsvar over for pludselige skud/langskud. At øve spillernes langskud og skud under pres. Justeringer: Banens størrelse. Flere/færre spillere. Kun scoring på 1. gangsskud. Kun scoring fra egen banehalvdel, langskud, tæmning, dribling 9

10 Spil med joker Spil med taktik Der spilles fodbold på to hold, og der kan scores på keglerne. Angriberne har altid en joker (den hvide) med, så holdet er i overtal. f.eks. 4:3. Når bolden er mistet, skifter jokeren til det nye angrebshold. Start kampen med to hold, der spiller kamp på den lille bane. Hold taktikmøde med hele gruppen. Hvad går godt? Hvad kan vi gøre bedre? Ændringer: Jokeren kan være med holdet på tid eller til næste mål. Mål fra jokeren tæller 1 mål, og fra øvrige spillere tæller mål 2. Prøv at spille videre. Time-out. Hvordan gik det med aftalerne? Derefter spilles der igen kamp. 10

11 Spillerne arbejder med at udvikle spillestil Hvad kan man bruge det til? Taktik kan bl.a. beskrives som: At udtænke og gennemføre en bevidst handling med henblik på at opnå en spillemæssig fordel. Er hjemmearbejdet på plads til fodboldkampen, så skulle det gerne kunne ses til både træning og kamp. Hvad kan man fokusere på? Når vi har bolden, angriber vi. Når modstanderen har bolden, dækker vi op. Angrebsspil. Dødboldsituationer. Forsvarsspil. Erobre bolde. Forsvar til angreb. Komme frem til målchancer. Målmandsspil. Altså, der er nok at arbejde med, men det er jo også udfordringen. 11

12 Holdets udvikling at tage medansvar for holdets udvikling Skrevet af Peter Fast 12

13 3 mod 3 og skift Bandespil Bag hvert mål står 2 nye hold klar til kamp. Hvis bolden tabes, skal alle spillere rykke til egen baglinje. Det nye hold må ikke komme på banen, før alle 3 er hjemme. Justeringer: Ved scoring bliver holdet på banen. Hvis det ene hold har bolden i lang tid råbes skift, hvorefter begge hold løber ud. Holdene kan også skifte på signal, så der skiftes løbende. Husk at vurdere banens størrelse. Start kampen med to hold, der spiller kamp på den lille bane. Hold taktikmøde med hele gruppen. Hvad går godt? Hvad kan vi gøre bedre? Prøv at spille videre. Time-out. Hvordan gik det med aftalerne? Derefter spilles der igen kamp. 13

14 Bevægeligt mål Fodtennis Der spilles fodbold mod et bevægeligt mål, som går rundt på banen. Holdet spiller sammen, så der kan scores under det bevægelige mål. Ændringer: Ændre banestørrelsen. Der kan spilles 3:3. Forslag til ændringer fra spillerne. Så er der fodtennis fra Wimbledon. Lav en bane til fodtennis, så du kan få forbedret din teknik. Spil 2 mod 2 eller 3 mod 3, og der må både spilles med fødderne og hovedet. Prøv jer frem med banen og bolden, da opspring og hastighed gerne skulle passe med jeres niveau. Et godt frikvarter fra fodboldkampene, og teknikken får lige en tak op. 14

15 Frikvarter Headning i spil 8 spillere, 4 kegler og 2 mål, 1 bold, bane 20 x 30 meter. En fodboldskole er også et godt frikvarter fra de forskellige spil, og her er et par bud på sådanne aktiviteter. 1) Evighedsbold med blød PVC-bold Man rammer hinanden med bolden, og man går ud, når man er ramt. Til gengæld må man komme ind igen, når ens besejrer ryger ud. 2) Fangeleg Børnene har garanteret en fangeleg på lager. Ide: Spil 4 mod 4 med bolden i hænderne. Bolden kastes, heades og gribes. Headningen kan være både aflevering og afslutning på mål. Mål: At indøve headning. Regler: Kun scoring på hovedstød. Spilleren må løbe 3 skridt med bolden i hænderne. Der må ikke dribles. Berøres spilleren af en modspiller, skal bolden afleveres (kaste til en headning). 3) Samarbejde Her er vist bolden ned til den bagerste, som så løber forrest. Der kan vælges en række forskellige øvelser i frikvarteret, og det vil kunne holdes på tværs af aldersgrupperne. Hver station kan tage 10 min, og så går holdet videre til næste. Ændringer: Større/mindre bane. Flere/færre spillere. Flere mål. Brug på skift mandsopdækning og områdeopdækning. Spil med time-out, så der kan drøftes taktik. 15

16 Kegletyveri Headning i spil Der kan spilles 4 mod 4, hvor hvert hold skal forsvare et antal kegler (her 8), som står placeret på mållinjen. For at stjæle skal man ramme keglen (for de store børn evt. vælte keglen). Når det sker, skal målscoreren tage den ramte kegle og stille den op i rækken på ens egen mållinje. Man kan evt. tillade, at såfremt målscoreren, der er på vej tilbage med keglen, bliver ramt af bolden, må han stille keglen retur på modstanderens mållinje. Holdet med alle kegler har vundet. Spil fodbold på 2 hold med spillere fra 5:5 til 7:7. Hvert hold forsvarer holdets kegler og kan score ved at ramme en på modstanderens række. En ramt kegle betyder ret til at flytte endnu en kegle over på rækken hos modstanderholdet, og der spilles straks videre. Ændringer: Vurder banens størrelse. Antal kegler. Antal spillere. 16

17 Masser af små kampe Medansvar for holdets udvikling En DGI-fodboldskole skal være fyldt med masser af små fodboldkampe, så der spilles en stribe forskellige spil. Begynd med 1: 1, og byg videre med forskellige mål og antal spillere. Her på siden er vist 1:1, 2:1, 2:2 og 3:3. Hvad kan man fokusere på? Fodboldspillere ønsker medindflydelse og medansvar. Såfremt en planlagt taktik eller et på forhånd planlagt spillemønster skal blive en succes, er det vigtigt, at spillere og trænere taler samme sprog. Medindflydelse og medansvar er derfor altafgørende for en effektiv indlæring af taktiske emner. Den enkeltes spilforståelse er nøglen til større glæde og oplevelse ved fodboldspillet. Hvad kan man bruge det til? At udvikle og træne i bestemte taktiske temaer. At træne fodbold gennem spil. At skabe en atmosfære, der åbner plads for drøftelse, stillingtagen og indlæring. At inddrage spillerne i de taktiske dispositioner, således at den enkelte spiller får medindflydelse og medansvar og herigennem udvikler sin spilforståelse. 17

18 Parfodbold Spillerne er sammen parvis, og gruppen deles op på 2 hold. Der spilles en kamp på banen, hvor der er stillet kegler eller mål op. Ideen er at få spillerne til at samarbejde om spillet. Regler: Spille fodbold. Parrene skal hænge sammen, for at bolden må spilles. Ændringer: En spiller må løbe frit. Flere mål. Spille kun med venstre fod. 18

19 Egne øvelser 19

20 Personlig udvikling at tage medansvar for personlig udvikling Skrevet af Peter Fast 20

21 3 mod 3 med en målmand Afslutning efter førsteberøring På en aflevering fra træneren laver spilleren en førsteberøring med låret, hovedet eller foden og afslutter umiddelbart herefter i en af siderne. Ændringer: Der kan skydes på målmand. Øvrige spillere har en kamp på den lille bane, og der kan byttes. Så er der kamp 3 mod 3, og der spilles på et mål med målmand. Der tælles mål, og så kan 3 hjørnespark give straffespark. Spil til bestemt resultat eller på tid, og så byttes der modstandere med holdene på den anden bane. Altså vi har her en lille turnering. 21

22 Brug bolden - ram bolden Fodboldgolf To hold stiller op på hver deres linje. Hver spiller har en bold. Legen går ud på at sparke så mange bolde som muligt fra egen baglinje over på de store bolde. Hvilket hold kan få de store bolde over på modstanderens banehalvdel? Der spilles fodboldgolf på de 9 huller. Hver deltager prøver at spille banen, hvor man tæller antal forsøg. To spillere spiller med hinanden, og der tælles antal forsøg. To spillere skiftes til, og man ser, hvem der vinder på de 9 huller. Husk at man ikke kan spille bolden, før den ligger helt stille. Spillerne kan starte fra forskellige startsteder. God kamp. 22

23 Keglebold Lykkehjulet To hold spiller mod hinanden. Et antal kegler (en mere end antal spillere på hvert hold) placeres tilfældigt i området. Der scores ved at ramme en af keglerne. Der må ikke scores på samme kegle to gange i træk. Ændringer: Ingen tilbagespil til den spiller, bolden kom fra. Bolden afleveres til modstanderholdet efter scoring. Max. 3 berøringer i træk pr. spiller. Ændring af banens størrelse. Her skal spillerne og trænerne selv bruge fantasien, så der bliver opfundet nogle nye spil og lege. Brug de materialer, der er fundet frem på pladsen, men det vigtigste er din medbragte fantasi. Her starter de nye talenter deres trænerkarriere, og der er altid plads til en ekstra træner. God kamp og leg til alle. 23

24 Medansvar for personlig udvikling Rundbold Hvad kan man fokusere på? Spilforståelse kan bl.a. beskrives som: At kunne læse spillet og til en vis grad forudse, hvordan spillet vil udvikle sig på kort sigt og derved kunne tage beslutninger om egne handlinger Men... Taktik, teknik, motivation, engagement, plads til alle og holdsamarbejde kunne også komme i spil. Der spilles alm. rundbold. I stedet for at slå bolden ud, så sparkes bolden ud med et vristspark eller en højder. Bolden kastes eller sparkes ind til opgiveren med indersidespark/vristspark. Hvad kan man bruge det til? Fodbold er et holdspil, og der skal trækkes i samme retning. Derfor er alle spillere en vigtig del af det store hold, og ved fælles opbakning og positiv deltagelse skabes både bedre og sjovere fodbold. 24

25 Spil i kaos Stjernetræf Alle dribler rundt i området, og man må skyde de andres bold væk. Når spilleren har hentet bolden, så er man med igen. Ændringer: Juster på banens størrelse. Spil til der er 3 tilbage. Instruktørerne kan placere et antal stationer ude i området, og der kan vælges ud fra de lokale forhold. Øvelserne kan også laves på kryds af alder, hvor de er en fælles aktivitet på programmet. Spillerne er sammen parvis, og de skal her rundt til 10 stationer. 1) Heade til hinanden. Hvor mange kan I få? 2) Straffespark. Hvem vinder kampen? 3) Indersidespark 10 m afstand. Hvor mange kan I få? 4) Spil kamp 1 mod 1. 5) Længdekast med f.eks. friesbee og støvler. Hvor langt? 6) Jonglere. Hvor mange kunne I tage parvis? 7) Ram plet. Hvem rammer først målstolpen eller keglen? 8) Kast med tøndebånd. Ram omkring keglerne. 9) Bowling mod kegler. 10) Skyd tættest på keglen i midten. 25

26 Store legeland Ståtrold Udfordringer til spillernes teknik og motorik. Ram gennem tøndebånd Hoppebane Keglebane Tættest på midten Ram overliggeren Springbane Der er sikkert 117 øvelser i rygsækken, men nu har du nogle indspark. Spillerne dribler i et afgrænset område. To fangere uden bold forsøger at fange så mange som muligt. Når de fanger en, siger de stå. Den, der er blevet fanget, stiller sig med spredte ben og kan befries af en af de andre ved, at bolden sparkes mellem benene på ham. 26

27 Vælte hinandens kegler Kort afstand. Spillerne står ved siden af keglen. A) Hvor mange gange kan du ramme/vælte keglen på x minutter? B) Hvor mange gange kan du ramme/vælte keglen på x minutter med dit dårlige ben? C) Alternativt kan der i stedet for kegler bruges store plasticflasker fyldt med vand. Den der ved hjælp af korrekt udført indersidespark først tømmer den andens flaske har vundet kampen. 27

28 Hvad er en DGI-fodboldskole? Fodboldskolen sætter fokus på forskellige temaer. Temaerne er valgt ud fra de aldersmæssige udviklingstrin. Dette er gjort for at få en mere synlig udvikling i træningen på vores fodboldskoler. Aldersgruppen 6-9 år: Fodbold gennem leg med fokus på Boldberøringer - tæmninger og spark Bold og bevægelse Spillet og samspillet Aldersgruppen 9-12 år: Fodbold og spil med fokus på Teknisk træning Koordinationstræning Kampen - at spille mod andre Aldersgruppen o. 12 år: At udvikle sit eget og andres spil med fokus på Spillerne arbejder med at udvikle spillestil Medansvar for holdets udvikling Medansvar for personlig udvikling

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre Øvelseshæfte 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af

Læs mere

Trænerstart. Trænerstart. - med bolden i centrum

Trænerstart. Trænerstart. - med bolden i centrum Inspirationshæfte DBU Uddannelse Trænerstart Trænerstart - med bolden i centrum Trænerstart Forord Kære nye træner! Du er førstegangstræner? måske er du sågar nødløsningen på din søns/datters hold? Fortvivl

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

håndboldkaravanen Håndbold i skolen alle børn i spil. gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen.

håndboldkaravanen Håndbold i skolen alle børn i spil. gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen. håndboldkaravanen gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen. Håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne HVAD ER HÅNDBOLDKARAVANEN? Håndboldkaravanen

Læs mere

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn.

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. 1 SlåsNu Skab slåskultur med slås-lege Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. Kom mobning til livs. Gør jeres skole og institution mere drengevenlig.

Læs mere

Træningslege og idrætsaktiviteter

Træningslege og idrætsaktiviteter Træningslege og idrætsaktiviteter til børnetræning i fægtning. Redaktion Martin Wiuff Oktober 2000, opdateret maj 2001 Indholdet ikke offentliggøres eller videregives til andre end medlemmer af Hellerup

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

DIN GUIDE SOM HJÆLPER

DIN GUIDE SOM HJÆLPER DIN GUIDE SOM HJÆLPER en del af noget større Indhold DBU s pigeraket FØR PIGERAKETTEN DBU s Pigeraket... 3 Raketten... 7 Mælkevejen... 9 Solen... 10 Mars... 11 Uranus... 12 Saturn... 13 det er vigtigt,

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand.

Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand. Målmandstræning Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand. Målmanden er det halve hold målmandspræstationen er væsentlig for kampens udfald - en målmand er aldrig stærkere

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Indhold. Angreb. Styring. 20 Sæsoner. 15 gameplay: 23 TeknISke udfordringer. Skud Skud, flugter og hovedstød. A Indersideskud. 27 Andre spiltyper

Indhold. Angreb. Styring. 20 Sæsoner. 15 gameplay: 23 TeknISke udfordringer. Skud Skud, flugter og hovedstød. A Indersideskud. 27 Andre spiltyper 1 Styring 15 gameplay: tips og tricks 16 Opsætning af spillet 16 Sådan spiller du spillet 17 EA SportS Football Club-kampdag 17 EA SportS Football Club 18 FIFA Ultimate Team Indhold Styring Bemærk: Styringsvejledningen

Læs mere