15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184"

Transkript

1 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb af tagdækningsmembraner til entreprisen. Tagløsningerne fra HydroTec overholder alle de af TOR fastlagte minimumskrav, ligesom der kan leveres brandgodkendte produkter efter klasse Broof(t2). HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr

2 GARANTI NR.: DK Side 2 af 7 G A R A N T I B E V I S 15 års garanti dækkende: Produkt + Udførelse + Følgeskader HydroTec Danmark A/S stiller garanti for nedenstående tagprojekt, udført af tagdækningsfirmaet for så vidt angår de af HydroTec leverede tag-membraner: Projektnavn (nr.): Adresse: Postnummer og by: Garantien udstedes til den til enhver tid værende bygningsejer af nedenstående adresse: Adresse: Postnummer og by: Matrikelnummer: Oplysninger om projektet: Bygningsafsnit: Antal m 2 : Membran type: Underlag: Datoen for garantiens ikrafttræden: (tag- entreprenørens afleveringsdato) Garantien omfatter de leverede HydroTec membraner til ovennævnte projekt, Garantien gælder i en periode på 15 år. Til sikkerhed for garantien for produkt- og følgeskader er HydroTec Danmark A/S omfattet af en forsikringsdækning. Forsikringssummer fremgår af vedlagte forsikringsdokumentation. Dato: HydroTec Danmark A/S Vedlagte bilag: 1. Forsikringsdokumentation. 2. Drift og vedligehold m. serviceskema Udførende tag-entreprenør

3 GARANTI NR.: DK Side 3 af 7 1.Forsikringsdokumentation: Bygningsejer: Forsikringsselskab Entreprenør: Forsikringsselskab Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Dækning: 10 mill. DKK./forsikringsår Kunde nr.: Leverandør: HydroTec Danmark A/S Hammelvej 269, Houlbjerg 8870 Langaa Forsikringsselskab Topdanmark Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Dækning: 10 mill. DKK./forsikringsår Forsikrings nr.:e Via vor producent: RAS ALLIANZ GROUP Dækning: 11,25 mill. DKK. /forsikringsår Produktgarantiforsikring. Forsikrings nr.: Skadeshåndtering: Forsikringsmæglerne MOHR KJÆR P/S Søren Frichs Vej 40 B 8230 Åbyhøj I tilfælde af en skade I tilfælde af en skade er det vores fokus at få begrænset og udbedret skaden, så skadeslidte forbliver så upåvirket som muligt. Du skal gøre følgende: 1. Minimere skadens omfang ved at tilkalde den udførende tagdækker 2. Tage billeder af de påvirkede bygningsdele, som dokumentation for skaden. 3. Kontakte HydroTec Danmark A/S, samt vores forsikringsmægler MOHR KJÆR for vejledning om sagsbehandlingen

4 GARANTI NR.: DK Side 4 af 7 2. Drift & vedligehold Vedligehold af taget Det er vigtigt, både for garantistillelse og levetid, at man tager hensyn til tagdækningen, og ikke påfører den skader eller utilsigtede belastninger. Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel og skal efterses med jævne mellemrum, som minimum forår og efterår. Tilstoppede nedløbsrør eller afløb kan medføre vandophobning på taget med risiko for vandgennemgang i tagkonstruktionen og kan derved forårsage betydelige skader på bygningsdele. Det er derfor vigtigt, at vandet på tagfladerne kan løbe uhindret mod afløb. Ved større snemængder bør der derfor ryddes et område på 2X2 meter omkring tagbrønde. Ved eftersyn af taget skal det særlig påses, at: Taget holdes ryddeligt og rent. Afløbssystemet fungerer. Undersøg derfor nedløbsrør, afløb, bladfang og rens disse. Taggennemføringer er tætte, undersøg derfor ovenlys, aftrækshætter, skorstene og tagrender. Ved færdsel på taget bør man undgå at forårsage mekaniske beskadigelser ved anvendelse af uhensigtsmæssigt fodtøj. Ved fjernelse af sne bør anvendes en kost. Er det nødvendigt med reparationer, kan disse normalt let udføres og vil, såfremt de foretages i tide, som regel ikke være særligt omfattende. Det er vigtigt, at det sikres, at tagdækningen er intakt. I modsat fald kan der opstå varige skader i tagkonstruktionen, og en reparation kan blive kostbar. Hvis der har været arbejdet på taget, bør man umiddelbart sørge for at fjerne materialerester, søm, skruer, paller o.l. som kan påføre tagdækningen slitage eller skader. I tvivlstilfælde bør en kvalificeret entreprenør kontaktes for at afgøre, om tagets tilstand nødvendiggør vedligeholdelsesarbejder. Det er vigtigt at indhente sagkyndig assistance, idet fejlagtige reparationer og overstrygninger med forkerte materialer kan virke ødelæggende på tagdækningen. Kontakt derfor altid den udførende tagentreprenør. Gangbaner Det er vigtigt at hindre beskadigelse af tagdækningen som følge af trafik på taget. Det må derfor anbefales at etablere forstærkede gangbaner i de linjer, hvor der forudses gangtrafik af eksempelvis servicefolk. Der findes forskellige former for forstærkningsplader, der kan udlægges på taget. Alternativt kan taget forstærkes med et ekstra lag overpap af den udførende tag-entreprenør i en anden farve, således at gangbanen markeres tydeligt.

5 GARANTI NR.: DK Side 5 af 7 Drift Tagfladen skal serviceres mindst 2 gange årligt, og hver gang skal der udføres følgende driftsforanstaltninger: Tagbrønde og bladfang renses. Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen. De områder af tagfladen, hvor der ophobes snavs, fejes. Problemer på tagfladen registreres, og serviceskema udfyldes Ovenlyskupler bør vaskes med almindeligt sæbevand 1 gang årligt for at bevare lysgennemgangen. Hvis der har været andre håndværkere på taget, bør det undersøges, om de har beskadiget tagdækningen eller efterladt skarpe genstande, som i givet fald fjernes. Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end 2 gange årligt. Vedligehold Elastiske fuger omkring fugeskinner m.v. bør eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år. Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb og lignende bør eftergås med fugemasse hvert 5. år. Potentielle skademuligheder, der observeres under de årlige besigtigelser, udbedres. Ovenlys eftergås for beskadigelser 1 gang årligt, og eventuelle skader udbedres. Serviceskema udfyldes som dokumentation for årlig drift- og vedligehold for opretholdelse af garantien.

6 Fuger eftergået/ udskiftet Flangeinddækninger eftergået med fugemasse Registrerede probiemerfra årseftersyn udbedret Andet Dato for udførelse Signatur Fuger eftergået Tagbrønde/bladfang efterset Tagflade fejet i nødvendigt omgang Affald fjernet fra taget Fremmelegemer fjernet Kant- og ovenlysinddækninger kontrolleret Evt problemer på taget registreret. Andet Dato for udførelse Signatur GARANTI NR.: DK Side 6 af 7 2. Serviceskema Registrering af drift og vedligeholdelse Driftseftersyn År1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Ar 11 År 12 Ar 13 År 14 År 15 Vedligeholdelseseftersyn År 5 Ar 10 Nærværende skema skal fremlægges som dokumentation i forbindelse med eventuelle krav på garantien. Afkrydsninger og datoer i skemaet er afgivet på tro og love.

7 GARANTI NR.: DK Side 7 af 7 HydroTec Danmark A/S Hammelvej Langaa Salg: Administration: Teknisk support: hjemmeside: For at opretholde garantien, skal der udføres service samt drift- og vedligehold af tagdækningen iht. HydroTec Danmark A/S garantibestemmelse. Disse kan rekvireres hos HydroTec Danmark A/S, afdeling for teknisk support.

ICOPAL PLUS Garanti. Det problemfri tag

ICOPAL PLUS Garanti. Det problemfri tag ICOPAL PLUS Garanti Det problemfri tag Icopal Danmark a/s tilbyder med PLUS Garanti 15 år den ultimative sikkerhed for et problemfrit tag For bygningsejeren, der naturligvis garanteres 15 års tryghed for

Læs mere

VEDliGEhOlDElSES- & SERVicEMANUAl Manual

VEDliGEhOlDElSES- & SERVicEMANUAl Manual Vedligeholdelses- & Servicemanual l a u n a M Man.s.1 VEDliGEhOlDElSES- & SERVicEMANUAl indholdsfortegnelse Indledning Hvad skal ejeren gøre Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med eftersyn af

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af Nature Impact Roof

Drift og vedligeholdelse af Nature Impact Roof Sag: Sags nr.: Udarb. af: Omfang/sted: Entreprenør: Leverandør : Nature Impact A/S Sdr. Højrupvejen 130 5750 Ringe Tlf: +45 65 98 22 23 Materialer: Nature Impact Roof 60/25 Komponent - Liste: Driftsoplysninger:

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.6 Vedligeholdelse og renovering af tagdækninger Et Icopal-tag er et godt og holdbart tag med lang levetid, men i løbet af årene nedbrydes tagdækningen ligesom alt andet, der udsættes direkte for vejrliget

Læs mere

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Tagpapbogen Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Montagevejledning Denne vejledning er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på dit eget hus, sommerhus, carport eller lign. Der er omtalt

Læs mere

TÆT TAG. Dit Derbigum-tag. en 3-dobbelt garanti for total dækning

TÆT TAG. Dit Derbigum-tag. en 3-dobbelt garanti for total dækning TÆT TAG Derbigum Dit Derbigum-tag en 3-dobbelt garanti for total dækning Derbigum giver dig ro i sjælen Derbigum-producenten Imperbel Group og netværket af autoriserede Tæt Tag-entreprenører er forpligtet

Læs mere

FEJL OG SVIGT I TAGE MED PAPDÆKNING

FEJL OG SVIGT I TAGE MED PAPDÆKNING FEJL OG SVIGT I TAGE MED PAPDÆKNING HV EM BÆRER SKY LDEN? Dette er mit 7. semesters speciale skrevet i forbindelse med min uddannelse som bygningskonstruktør på UCN, Sofiendalsvej 60, Aalborg. Specialeforfatter:

Læs mere

Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002

Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002 Brand Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Der er i bygningsreglementerne ikke krav om brandgodkendelse af tagpapdækninger, men der er krav om, at hver leverandør kan dokumentere,

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

E/F Domus Vista Park III

E/F Domus Vista Park III E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg E/F Domus Vista Park III Domus Vista Park III Johannes V. Jensens Allé 2 m.fl. 2000 Frederiksberg Tilstands-, drift- og vedligeholdelsesplan. August 2010 Damgaard

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for vedligeholdsesarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for vedligeholdsesarbejder Bilag 3 Generel arbejdsbeskrivelse for vedligeholdsesarbejder Koordineret udbud Forår 2012 Fredericia Kommune 11.5.2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Forklaringsnøgle til

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tune. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. H-15-02630-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tune. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. H-15-02630-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Vogel dresse Bryggerstien 6 Postnr. 4030 Dato 19-01-2015 By Tune Udløbsdato 19-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 253-12900 Matrikel/Ejerlav: 15KN Tune By, Tune Internt sagsnummer

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp

Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp Sundhedseftersyn som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvorfor udføre sundhedseftersyn? 3 Beboerne skal informeres 3 Procedurer i forbindelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard dresse Skovvænget 34 Postnr. 6630 Dato 08-07-2015 By Rødding Udløbsdato 08-01-2016 H-15-0-0175 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-88925 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap Indhold ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap... 3 ICOPAL Plade-/Plankedækning Horisontale linjer... 26 Bag om ICOPAL Tagpap... 4 ICOPAL Shingles Elegante,

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Hvordan virker hele systemet

Hvordan virker hele systemet Hvordan virker hele systemet Mange boliger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Med valget

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT T I L L Æ G T I L T I L S T N D S R P P O R T Side 1 af 5 TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT For ejendommen : Slettevej 74, 4160 Herlufmagle Indhold i tillæg : 1. Generelt vedrørende tilstandsrapporten / tillægget

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESMANUAL FOR FRESIAVEJ GEORGINEVEJ

VEDLIGEHOLDELSESMANUAL FOR FRESIAVEJ GEORGINEVEJ VEDLIGEHOLDELSESMANUAL FOR FRESIAVEJ & GEORGINEVEJ Revideret august 2010 UDKAST Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Indholdsfortegnelse: Indledning: side 2 Udvendig vedligeholdelse. side 3 Oplagring

Læs mere

Falck BoligRedning Super

Falck BoligRedning Super ABONNEMENTSVILKÅR Falck BoligRedning Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck BoligRedning Super 1 Generelt 2 Akut redningshjælp 3 Udvidet akuthjælp 4 MinutGaranti

Læs mere