Morgenmelding Handelsbanken Danmark 6. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgenmelding Handelsbanken Danmark 6. marts 2013"

Transkript

1 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 6. marts 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i både Europa og USA har pilen opad i forventning om fortsat pengepolitisk stimulans samt generelt pæne økonomiske nøgletal. Den positive aktieudvikling er fortsat i Asien i nat. Obligationsrenterne stiger i både Danmark og Tyskland og EUR styrkes over for USD. Olieprisen stiger bl.a. efter nyheden om at Venezuelas præsident, Hugo Chavez, er død. USA: ISM for servicesektoren stiger i februar til det højeste niveau i et år, men forbrugertilliden fra IBD/TIPP falder kraftigt. EMU: Detailsalget steg mere end ventet i januar. Den endelige opgørelse af PMI-service viste sig stærkere end ventet og trak det sammensatte PMI i vejret fra først rapporterede 47,3 til 47,9 i februar UK: PMI-service steg mod forventning fra 51,5 til 51,8 i februar Danmark: Dankortomsætningen skuffede i februar og tyder ikke på øget privatforbrug Dagen i dag byder på konkurser, tvangsauktioner og huspriser fra Danmark. Fra euroområdet får vi reviderede BNP-tal for 1. kvartal og fra USA får vi den alternative opgørelse over den private beskæftigelse fra ADP samt Fed-distrikternes anekdotiske beretning om tilstanden i amerikansk økonomi (den såkaldte Beige Book). Dagens vigtigste begivenheder De flestes øjne vil formentlig allerede i dag være rettet mod striben af centralbankmøder, der løber af stablen i morgen i bl.a. ECB, Bank of England samt Bank of Japan, som vil tage lidt af fokus fra dagens begrænsede økonomiske nøgletal. De reviderede BNP-tal fra euroområdet ventes således blot at bekræfte at det fælles valutaområde endte 2012 på et meget svagt vækst-fundament, med et fald i BNP i størrelsesordnen - 0,6% q/q. Dog kan det blive lidt interessant at se sammensætningen af vækstfaldet, som det er første gang vi får tal for. Lidt fokus vil der dog formentlig være på de amerikanske tal for udviklingen i den private beskæftigelse i februar fra ADP, som vil blive benyttet til at lave den endelige finpudsning af forventningerne til den officielle arbejdsmarkedsrapport som offentliggøres på fredag. Det er dog værd at huske på, at ADP-rapporten ikke altid er den bedste indikator for de officielle beskæftigelsestal, og udfaldet skal altid tages med et lille gran salt. Et meget interessant aspekt bliver dog at se, om vi ud fra ADP-rapporten kan danne os et overblik om hvorvidt og hvor meget beskæftigelsen blev påvirket af den store snestorm, der ramte det nordvestlige USA i forrige måned. I november offentliggjorde ADP et estimat for hvor meget orkanen Sandy havde påvirket beskæftigelsen ( ), og det er muligt at de vil gøre det samme i denne omgang i forbindelse med snestormen markedet venter en vækst i den private beskæftigelse i ADP-rapporten på personer hvilket er et fald fra personer måneden før. Der er i hvert fald en vis risiko for, at beskæftigelsesopgørelsen på fredag vil være negativt påvirket af vejrliget i februar, da snestormen indtraf i begyndelsen af den periode som man indsamler data i. Ledighedsopgørelsen på fredag, der er baseret på en alternativ husstandsopgørelse, burde dog ikke være påvirket, Højdepunkter siden sidst Aktiviteten i den store amerikanske servicesektor viste igen pæne takter i februar, med en stigning i ISM-service fra 55,2 til 56,0. Dermed nåede indekset op på det højeste niveau i 12 måneder, og bekræfter dermed, at USA fortsat fremstår som det mest robuste led i den globale økonomi. At servicesektoren kan vise så positive takter i en situation hvor husholdningerne blevet ramt af stigende benzinpriser og skattestramninger må siges at være yderst opmuntrende. Stigningen i ISM-service var primært trukket af en fremgang i indekset for nye ordrer, men selv om beskæftigelsesindekset faldt en smule tilbage er det stadig tæt ved det højeste i 7 år. Det ser således ud til, at især den markante bedring på boligmarkedet er med til at skærme amerikanske økonomi. At alt ikke er rosenrødt blev dog understreget af et markant fald i forbrugertilliden fra IBD/TIPP fra 47,3 til 42,2 i marts, som peger på, at den store usikkerhed om den fremtidige finanspolitiske situation stadig har potentialet til at bremse økonomien. PMI for servicesektoren i euroområdet blev oprevideret en smule i februar i forhold til de først offentliggjorte tal. Således faldt PMI-service kun fra 48,6 til 47,9 og ikke til 47,3 som de foreløbige tal viste. Det betød også at den sammensatte PMI-indikator for euroområdet endte højere end først antaget. Det aktuelle niveau for den sammensatte PMI er dog stadig i overensstemmelse med et fald i BNP på ca. 0,2% q/q i 1. kvartal efter nedgangen på 0,6% i de sidste tre måneder af Endvidere er indtrykket også fortsat, at det kun er tysk økonomi der bidrager med vækst, mens situationen stadig ser skidt ud i de sydeuropæiske lande. Her er det især bekymrende at PMI-indekset for Frankrig, trods en svag opjustering i februar, stadig peger på fald i BNP i størrelsesordnen 1% q/q i de første måneder af På den positive front så vi dog en kraftig stigning i detailsalget i euroområdet på 1,2% m/m i januar, hvilket var den største stigning Danske konkurser skiller sig negativt ud da indsamlingen af data til denne først begynder en uge senere. Herudover vil der også være en vis opmærksomhed om den såkaldte Beige Book, der er de enkelte Fed-distrikters anekdotiske beretning om den aktuelle tilstand i økonomien. Vi vil især holde øje med signaler om fortsat stabilitet i huspriserne og på arbejdsmarkedet, og om der er meldinger om nogen form for negativ indflydelse fra den fortsat usikre finanspolitiske situation. Fra Danmark får vi tal for udviklingen i antallet af konkurser og tvangsauktioner i februar, hvor det specielt bliver spændene at se, om det relativt stor fald i antallet af virksomheder, der måtte dreje nøglen, i januar var begyndelsen på en mere positiv udvikling. Faldet i januar reverserede dog bare den ekstremt store stigning i antallet af konkurser måneden før, og antallet af konkurser ventes da også for indeværende at være fastholdt på et bekymrende højt niveau. Det fortsat høje antal konkurser understreger også den relativt meget svage økonomiske udvikling i forhold til vores nabolande, jf. figur. Stigningen i antallet af konkurser i Danmark i forhold til 2007 er således tæt ved 5 gange så stor som i de andre nordiske lande. Modsat konkurserne, så steg antallet af tvangsauktioner i årets første måned. For indeværende tror vi dog ikke at det er begyndelsen på en ny stigende tendens. Så længe renteniveauet befinder sig på de aktuelle meget lave niveauer, og ledigheden ikke viser nogen accelererende tendenser, venter vi at det månedlige antal tvangsauktioner vil blive fastholdt i niveauet mellem 350 og 450 pr. måned, som det har ligget i de seneste 2 års tid. En mere stabil udvikling i huspriserne kan også holde tvangsauktionerne skak, og hvordan boligmarkedet sluttede 2012 får vi også tal for i dag, i form af Danmarks Statistiks månedlige opgørelse over boligpriserne. siden december Igen var stigningen imidlertid primært trukket af exceptionelt stærke tal fra Tyskland, og givet de fortsatte svagheder i forbrugertilliden samt den fortsat stigende ledighed i de fleste andre eurolande, er vi ikke fortrøstningsfulde med hensyn til at privatforbruget vil fortsætte med at stige. Alt i alt er det naturligvis et velkomment signal, at nedgangen i euroområdets økonomi trods alt ser ud til at være bremset en smule op. Overordnet er indtrykket af en meget svag økonomisk udvikling dog stadig intakt, specielt uden for Tyskland, og det vil fortsat ligge pres på ECB for at implementere yderligere tiltag for at stimulere den økonomiske aktivitet. Aktiviteten i servicesektoren i UK viste sig stærkere end ventet i februar, med en stigning i PMI-service fra 51,5 til 51,8. Det var en kærkommen positiv nyhed efter de store fald vi så i de tilsvarende indikatorer fra både bygge- og fremstillingssektoren. Det værende sagt, så er der stadig tale om et relativt svagt niveau for PMI-service, der baseret på den historiske sammenhæng kun lige akkurat peger på vækst i den store servicesektor, og spørgsmålet om hvorvidt økonomien er blevet ramt af et såkaldt tripledip er stadig åbent. Ikke desto mindre kan den pæne service-pmi være tungen på vægtskålen, der får Bank of England til at holde sig på måtten i morgen havde denne indikator vist samme negative tendens som sidste uges PMI for fremstillingssektoren kunne de medlemmer af Bank of England er ønsker yderligere kvantitative lempelser formentlig have kunnet skrabe et flertal sammen i morgen. Om der kommer yderligere kvantitative lempelser allerede i morgen er således efter vores vurdering stadig tæt på 50/50, men hvis ikke de økonomiske nøgletal snarligt begynder at vise en mærkbar bedring, mener vi kun det er et spørgsmål om tid, før end at centralbanken lader seddelpressen rulle på ny. Analytikere: Jes Asmussen, , Rasmus Gudum, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

2 Markedskommentarer Aktier OMXC20 CAP (+1,33% / indeks 588,71) og OMXC (+1,10% / indeks 454,36) endte begge i positivt territorium og fulgte dermed de resterende europæiske aktieindeks. Dette på trods af en fortsat uafklaret finanspolitisk situation i USA og et fortsat handlingslammet italiensk parlament. I toppen af indekset endte TDC (+4,11% / kurs 45,60) efter et internationalt finanshus hævede kursmålet på aktien. Regnskabsaktuelle Topdanmark (+2,59% / kurs 1.384,00) fulgte også godt med efter forsikringsselskabet fremlagde et 4. kvartalsregnskab, som var bedre end ventet. Derudover var Topdanmark ude og meddele, at de foretager aktiesplit i forholdet 1:10 og at de vil tilbagekøbe aktier for 2 mia. kr. i Novo Nordisk (+0,58% / kurs 1.039,00) endte også højere efter et nordisk finanshus var ude og hæve kursmålet på aktien. I den anden ende af indekset endte FLSmidth (-0,08% / kurs 375,00) dog uden selskabsspecifikke nyheder. Renter Der var en øget grad af risikovillighed på de finansielle markeder i går, hvor især aktiemarkederne tog godt fra, understøttet af fortsatte forventninger om kontinuert pengepolitisk stimulans. Den øgede risikovillighed trak da også op i obligationsrenterne i både Danmark og Tyskland, om end stigningerne var begrænsede forud for morgendagens ECBmøde. Den øgede optimisme blev dog også underbygget af en stribe pænere end ventede økonomiske nøgletal. I euroområdet steg detailsalget således langt mere end ventet i januar og PMI-indekset for servicesektoren viste et mindre fald i februar end først antaget. Endvidere faldt både Spanien og Italiens renter efter at EU s Olli Rehn sagde, at der i lyset af de økonomiske udfordringer kan blive tale om at svække lidt på betingelserne og vilkårene for de nødlån som flere gældsplagede lande har, og både Frankrig og Spanien bad EU om mere tid til at nå deres budgetmål. En stigning i ISM-indekset for servicesektoren i USA til det højeste niveau i et år bidrog også til den øgede risikovillighed, om end der også var lidt malurt i bægret fra et stort fald i forbrugertilliden fra IBD/TIPP i marts samt en skuffende vækst i ICSC/Redbooks chain store sales. EUR blev styrket over for USD bl.a. understøttet af pæne nøgletal, hvor især en 6 gange større end ventet stigning i detailsalget i euroområdet overraskede positivt. Endvidere viste faldet i PMI-indekset for servicesektoren i februar sig mindre end først antaget. Et generelt løft i risikovilligheden, også hjulpet af en stigning i det amerikanske ISM-service indeks til det højeste niveau i et år, bidrog også til en stærkere EUR, om end styrkelsen af den fælles valuta overordnet set var relativt begrænset, hvor Udsigten til ECB-mødet i morgen måske holdt en lille dæmper på udviklingen. Om kommentarerne fra EU s Olli Rehn om at der kan blive tale om en vis opblødning på budgetkrav og betingelser til de gældsplagede lande havde en positiv effekt på EUR er lidt uvist, mens de politiske problemer i Italien fortsat understreges senest af stigende forventninger til at præsidenten igen vil indsætte en teknokratisk regering. GBP blev initialt styrket på en stigning i PMI-service, men tabte dog det meste igen i løbet af dagen. Der var ikke de store bevægelser i JPY trods den øgede risikovillighed på de finansielle markeder. Dagens finansielle nøgletal Handelsbankens finansielle forventninger Aktier Aktuelt %-Ændring Aktuelt Ændring OMXC20CAP USD/JPY Stoxx EUR/USD FTSE EUR/DKK S&P USD/DKK Nasdaq SEK/DKK Brasil NOK/DKK Hang Seng CHF/DKK Nikkei 11932, GBP/DKK årige renter Råvarer Aktuelt Ændring Aktuelt Ændring USA CRB EUR Brent oil (1Mf) DKK Gold (spot) Pengemarkedsrenter EURIBOR3M 0.20 CHF3M 0.02 CIBOR3M 0.27 EURIBOR6M 0.32 CHF6M 0.09 CIBOR6M 0.52 Alle tal er opgjort kl. 7:30 i dag med ændringer fra foregående handelsdag kl. 7:30 Svag vækst og en gældskrise, der stadig har potentialet til at blusse op igen, betyder, at vi fortsat forventer nye lempelsestiltag fra ECB, om end de sandsynligvis er udskudt til efter implementeringen af OMT og/eller hvis EUR styrkes yderligere. Den seneste svækkels af DKK over for EUR betyder at Nationalbanken kan foretage endnu en renteforhøjesle uafhængigt af ECB. Federal Reserve ventes ikke at udvide sin pengepolitiske stimulansindsats yderligere. Banken har knyttet sin fremtidige rentesti eksplicit til numeriske værdier for inflationsudsigterne og arbejdsløsheden, som stadig peger på nul-rente frem til EUR ses at være under pres fra en relativ svag økonomi samt den fortsatte usikkerhed i forbindelse med gældskrisen kombineret med muligheden for yderligere lempelser af pengepolitikken. Så vi venter en svagere EUR over for USD over de kommende 12 måneder, hvor den relativt mindre lempelige pengepolitik i euroområdet i forhold til USA dog udgør en risici på opsiden for EUR/USD. SEK forventes at kunne blive styrket lidt yderligere på kort sigt, og ellers stabil. NOK ses at kunne blive styrket yderligere. Officielle renter 10-årig statsobligationer Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. USA EUR/USD Euroland USD/JPY UK USD/DKK Danmark EUR/DKK Sverige SEK/DKK Norge NOK/DKK marts

3 Kommende begivenheder Aktiekalender, vigtige danske regnskaber Dato Selskab Regnskab 05/03/13 Topdanmark Helår 06/03/13 Solar A/S Helår 06/03/13 D/S Norden Helår 07/03/13 Genmab Helår 07/03/13 Royal Unibrew Helår 08/03/13 Boconcept Holding 3. kvartal 08/03/13 SAS 1. kvartal Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige Faktisk 04/03/13 01:01 UK Hometrack Housing Survey (MoM/YoY) Feb %/0.3% 0.1%/-0.1% 04/03/13 10:30 EMU Sentix Investor Confidence Mar /03/13 10:30 UK PMI Construction Feb /03/13 14:00 USA Fed's Janet Yellen Speaks in Washington 04/03/13 15:00 EMU Euro-Area Finance Ministers Meet 04/03/13 16:00 Danmark Foreign Currency Reserves Feb /03/13 02:45 Kina HSBC Services PMI Feb /03/13 08:30 Sverige PMI Services Feb (r) /03/13 09:00 EMU EU-27 Finance Ministers Meet /03/13 10:00 EMU PMI Services Feb F /03/13 10:00 EMU PMI Composite Feb F /03/13 10:30 UK PMI Services Feb /03/13 11:00 EMU Euro-Zone Retail Sales (MoM/YoY) Jan 0.2%/-2.9% %/-3.0% 1.2%/-1.3% 05/03/13 16:00 USA ISM Non-Manf. Composite Feb /03/13 20:00 USA Fed's Lacker Speaks on Monetary Policy /03/13 11:00 EMU Euro-Zone GDP (QoQ/YoY) 4Q P -0.6%/-0.9% %/-0.9% 06/03/13 14:15 USA ADP Employment Change Feb 170K K 06/03/13 14:15 USA Fed's Plosser Speaks on Economic 06/03/13 20:00 USA Federal Reserve Releases Beige Book 07/03/13 02:30 USA Fed's Fisher Speaks in San Antonio 07. Mar 07/03/13 07:30 Frankrig ILO Unemployment Rate 4Q 10.5% % 07/03/13 07:45 Schweiz Unemployment Rate (sa) Feb 3.1% 3.1% 3.1% 07/03/13 09:00 Danmark Industrial Production MoM Jan % -3.8% 07/03/13 09:00 Schweiz Foreign Currency Reserves Feb 427.0B B 07/03/13 12:00 Tyskland Factory Orders (MoM/YoY) Jan 0.6%/1.6% %/-1.8% 07/03/13 13:00 UK BOE ANNOUNCES RATES 07. Mar 0.50% 0.50% 0.50% 07/03/13 13:00 UK BOE Asset Purchase Target Mar 375B 375B 375B 07/03/13 13:30 USA Challenger Job Cuts YoY Feb % 07/03/13 13:45 EMU ECB Announces Interest Rates 07. Mar 0.75% 0.75% 0.75% 07/03/13 14:30 USA Trade Balance Jan -$42.6B -- -$38.5B 07/03/13 14:30 EMU ECB'S Draghi Holds Press Conference 07/03/13 14:30 USA Nonfarm Productivity 4Q F -1.6% % 07/03/13 14:30 USA Initial Jobless Claims 02. Mar 355K K 07/03/13 15:45 USA Bloomberg Consumer Comfort 03. Mar /03/13 /2013 Japan BOJ Target Rate 07. Mar 0.10% % 08/03/13 /2013 Kina Trade Balance (USD) Feb -$6.95B -- $29.15B 08/03/13 /2013 Kina Exports/Import (YoY) Feb 8.1%/-9.1% %/28.8% 08/03/13 00:50 Japan Adjusted Current Account Total Jan 112.2B B 08/03/13 09:15 Schweiz CPI (MoM/YoY) Feb 0.3%/-0.3% 0.2%/-0.3% -0.3%/-0.3% 08/03/13 09:30 Sverige Industrial Prod. (MoM/YoY) Jan 0.5%/-4.8% -0.2%/-5.6% 1.3%/-2.2% 08/03/13 12:00 Tyskland Industrial Production (MoM/YoY) Jan 0.4%/-1.2% %/-1.1% 08/03/13 14:30 USA Change in Nonfarm Payrolls Feb 160K 170K 157K 08/03/13 14:30 USA Unemployment Rate Feb 7.9% 7.9% 7.9% 09/03/13 02:30 Kina Consumer prices index (YoY) Feb 3.0% % 09/03/13 06:30 Kina Retail sales YTD (YoY) Feb 15.0% % 09/03/13 06:30 Kina Industrial production YTD (YoY) Feb 10.5% % 6. marts

4 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change, and there can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalized investment advice. Reliance should not be placed on such reports or opinions expressed therein when making investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Distribution of our research in any such other jurisdictions may constitute a violation of UK or US securities laws, or the law of any such other jurisdiction. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. From time to time, we may offer investment banking and other services to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. We buy and sell the securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the FSA Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). The research reports are directed only at Relevant Persons, other persons should not act or rely on such reports or any of their contents. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. In the United Kingdom SHB is regulated by the Financial Services Authority but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme nor the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Each analyst identified in this research report certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report, and that no part of such analyst s compensation has been or will be related, directly or indirectly, to specific recommendations or views expressed in this research report. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Chinese walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances.

5 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Björn Linden Head of Equities UK and US Fixed Income Equity Sales, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Sales Peter Bolz Head of Equity Sales Thomas Grandin Head of Fixed Income Sales Lars Henriksson Head of FX Sales Magnus Strömer Head of Commodities Sales Peter Carlberg Head of Derivative Sales Per Sjögemark Head of Structured Saving Products Martin Nossman Head of Cross Asset Execution Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Loans Per Jäderberg Head of Structured Finance Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Ruth Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Erik Bertram Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 5. marts 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 5. marts 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 5. marts 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne sætter sig først lidt, men kommer igen sidst på dagen og USA ender i plus. Asien fortsætter op til morgen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 5. december 2013 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Fra USA vil fokus især være på udviklingen i antallet af nye ledige, for at se om styrkesignalerne fra arbejdsmarkedet fortsætter.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i Europa og USA trækker lidt yderligere ned, og obligationsrenterne falder tilbage lidt tilbage. JPY

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. februar 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. februar 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. februar 2013 Vigtigste begivenheder Markederne:.Generelt forsigtig stemning på aktiemarkederne dog med pæn stigning i Japan over natten efter lempelige udtalelser

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 1. december 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Vi har en ret så spændende uge foran os, hvor der især vil være fokus på rentemødet i den Europæiske Centralbank torsdag og på den

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 23. januar 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Efter en noget stille begyndelse er vi nået til ugens absolut travleste dag på nøgletalsfronten. Fra USA får vi således blandt andet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. marts 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. marts 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. marts 2012 Vigtigste begivenheder USA: Fed på stand-by Markederne: Stille dag på aktiemarkederne der ender med små ændringer i både Europa og USA. Pæne stigninger

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. februar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. februar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. februar 2012 Vigtigste begivenheder USA: Investeringerne under pres? Markederne: Stigninger på aktiemarkederne i både Europa, USA og Asien, om end det japanske Nikkei

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012 Vigtigste begivenheder USA: Udsigt til ny lille fremgang i ISM Markederne: Aktiemarkederne ender med fald i både Europa, USA og Asien efter Fed-chef Bernanke

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Positiv stemning på aktiemarkederne i både Europa og USA, mens Asiens markeder udvikler sig svagere hen over natten

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne ender dagen i rødt i Europa, mens stemningen i USA er mere blandet. Obligationsrenterne falder i Tyskland

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 28. juni 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 28. juni 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 28. juni 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Let positiv stemning overleveret fra USA tirsdag trækker op i aktiemarkederne i Europa, mens sikre obligationsrenter

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 7. marts 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens altoverskyggende nøgletal er arbejdsmarkedsrapporten fra USA. Efter ADP-indikatoren kom ud svagt tidligere på ugen og underindekset

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i både Europa og USA havde overvejende en svag pil nedad, hvor især usikkerheden om de amerikanske

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 6. juni 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Så er det blevet tid til endnu en amerikansk arbejdsmarkedsrapport fra BLS, denne gang angående maj. I april var der tale om en lidt

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 26. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagen i dag bliver rimelig stille hvad angår de økonomiske begivenheder. Der kommer et par nationale forbrugertillidsopgørelser

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. marts 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. marts 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. marts 2012 Vigtigste begivenheder USA: Servicesektoren holder gang i beskæftigelsen Markederne: Aktiemarkederne tager først vel i mod græsk gældsombytningen, men

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne:.Aktiemarkeder løftet af IMF-rygter og spekulation om Kina-stimulans. Obligationsrenterne træder vande og EUR styrkes.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 24. april 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der vil naturligvis igen i dag være fokus på udviklingen med hensyn til situationen i Grækenland i forbindelse med mødet for euroområdets

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken Morgenmelding Handelsbanken 20. februar 2014 Mac Dagens fokus Til formiddag offentliggøres den foreløbige opgørelse af PMI-indeksene for euroområdet for februar. Det sammenfattende økonomiske Composite-indeks

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 16. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det tyske ZEW konjunkturbarometer offentliggøres i dag. Forventningsindekset er faldet tilbage de seneste otte måner, herunder

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 18. maj 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er stort set intet i nøgletalskalenderen i dag udover NAHB byggeaktivitetsindekset fra USA. Konsensus venter indekset en anelse

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 27. april 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der vil igen i dag og måske resten af ugen frem til torsdag være fokus på udviklingen med hensyn til situationen i Grækenland og spekulationer

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 12. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Fra euroområdet modtager vil tal for industriproduktionen i juni. Vi forventer et fald på 0,5% m/m oven på en nedgang på 0,4% i maj.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 31. oktober 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Eurostat offentliggør ledighed og inflation for euroområdet i dag, og især inflationen er interessant på grund af deflationsfrygten,

Læs mere

herhjemme. Rentefaldet blev hjulpet på vej af en kommentar fra ECB s cheføkonom Peter Praet om, at risikoen på nedsiden til inflationsudviklingen

herhjemme. Rentefaldet blev hjulpet på vej af en kommentar fra ECB s cheføkonom Peter Praet om, at risikoen på nedsiden til inflationsudviklingen 27. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Blandt de økonomiske begivenheder kan der uden for nøgletallene være fokus på den amerikanske centralbanks årlige symposium i Jackson

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 14. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Eurogruppens finansministre mødes i dag for at godkende den tredje hjælpepakke til Grækenland. Der er dog et lille aber dabei. De

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. december 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. december 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. december 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Positiv åbning på aktiemarkederne afløses af en lidt mere dyster stemning, som fortsætter ind på det amerikanske

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 3. december 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 3. december 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 3. december 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Den gode stemning fortsatte det meste af dagen, men løjede noget af til sidst og over natten i Asien. Stigende aktiemarkeder,

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Tøvende udvikling frem mod arbejdsmarkedsrapport, dog med pres op på EMU-periferilandes renter. Arbejdsmarkedsrapport

Læs mere