Limerick Tunnel PPP Project

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Limerick Tunnel PPP Project"

Transkript

1 Limerick Tunnel PPP Project Michael Tonnesen Senior Project Manager, COWI A/S 1

2 Limerick Tunnel PPP Project Main Issues General Introduction to the Project Route Selection Phase Preliminary Design/EIS/CPO Phase Tunnel Design Features 2

3 Limerick Tunnel PPP Project Location Southwest of Limerick City, Ireland Crossing of Shannon River Objectives Reduce Limerick City traffic congestion Improve national, regional and local network Benefit local development Scheme comprises 9.8 km Dual Carriageway Motorway 2.3 km link road 4 no grade separated interchanges Immersed tunnel under the River Shannon 11 no bridges Upgrading and realignment of existing roads Toll Station 3

4 Limerick Tunnel PPP Project 4

5 Limerick Tunnel PPP Project Parties Authority Headed by National Roads Authority, NRA in cooperation with Limerick County Council, LCC Consultant to LCC RPS MC O Sullivan COWI JV Schedule Constraints Study Completion 2000 Route Selection Report Completion 2001 Environmental Impact Statement 2003 Oral Hearing and Decision Summer 2004 Invitation to tender February 2005 Consultation meetings March/May 2005 Receipt of Tenders July 2005 Tender Evaluation July/August 2005 Negotiations and BAFO Autumn 2005 Selection of preferred Bidder Winter 2006 Construction Start Spring 2006 Construction Finish

6 Route Selection Options Constraints Study Alignments Traffic Benefits Traffic impacts EIA River Crossing Options COST 6

7 Ted Russel Dock - Limerick Main Constraint 200 ships annual into Ted Russel Dock Cannot turn around if approach to dock has started Only a window of ~2 hours at high tide is available 7

8 Base Case Tunnel - Plan - Elevation 8

9 Base Case Tunnel Cross Section 9

10 Visualization Tunnel 10

11 Base Case High-level Bridge Plan - Elevation 11

12 Base Case High-level Bridge - Elevation 12

13 Visualizations High-level Bridges 13

14 Base Case Low-level Opening Bridge 14

15 Base Case Low-level Opening Bridge - Elevation 15

16 Navigational Safety Maneuver Simulation Simulation Model River model Tidal variation Typical Vessels Base Case bridges Simulation Conditions Local Pilots Current & Wind Companion Traffic 16

17 Visualization Low-level Opening Bridge 17

18 Route and Crossing Type Selection Crossing Type Comparison / Tunnel versus Low Level Opening Bridge Environmental Impact Construction Cost Tunnel ~25 mill EUR more expensive compared to Low level opening bridge Availability of Connection Bridge: ~80 disruptions with an opening time between 15min and 30min 18

19 Geotechnical Profile 19

20 Soil Deposition (IMT) 1. Disposal in Shannon Estuary 2. Disposal at sea 3. Sedimentation Ponds 4. Pumped into Bunlicky Lake 5. Deposition on land at existing depot 20

21 Preliminary Design Tunnel Specimen Design Main Components: 400m Immersed Tunnel Composed of 4 no 100m long elements 85m/110m Cut & Cover Tunnel (South/North) m open approach ramps at each end 21

22 Limerick PPP Project Immersed Tunnel Cross Section 22

23 Preliminary Design Southern Approach Ramp Within Bunds towards Bunlicky Lake Application of Diaphragm Walls and Tension Piles envisaged 23

24 Preliminary Design Tunnel Southern Approach Ramp and embankment 24

25 Preliminary Design Northern Approach Ramp Bottom slab anchored against uplift with Tension Piles Ballasted Watertight Membrane applied for upper ramp 25

26 Preliminary Design Casting Basin Location within site boundaries at North Approach Soil improvement needed to avoid excess settlements Cofferdams to serve as fitting out quays 26

27 Preliminary Design Northern Approach Ramp incl. Sedimentation Ponds 27

28 Hydraulic Model (Grid spacing 20 meter) (Grid spacing 20 meter) C:\M21-zero\Limerick\bathy\bathy-30-5_spring.dt2 Water Depth Below -20 Land (Grid spacing 5 meter) (Grid spacing 5 meter) C:\M21-zero\Limerick\bathy\highresol\bathy grid 5m_crop.dt2 Bathymetry Below -4 Land P(1336,250): Surface Elevation [m] WL (m) [-] C:\M21-zero\Limerick\Results\ \WL_Limerick Dock.dfs0 C:\M21-zero\Limerick\WL-data\Lime_-4383.dt : :00 06:00 09:00 12:00 15:00 28

29 Hydraulic Model Sediment Spillage Fish Migration Month Fish species J F M A M J J A S O N D Salmon smolt (downstream) Salmon adults (upstream) Sea trout adults (u/s) Sea trout smolt (d/s) Trout (estuarine) Concentration above 250 mg/l (time frequency during dredging) EIS Recommendations Avoid dredging Feb to Aug If not possible avoid period Feb to Apr Sea lamprey (upstream) River lamprey (upstream) Smelt (upstream) Smelt (downstream) Allis shad (upstream) Twaite shad (upstream) Avoid dredging at night time 29

30 Hydraulic Model Construction implication on River Currents Cofferdam at Southern River Bank Base Case C:\M21-zero\Limerick\work\highres1.dfs2 With Cofferdam (Grid spacing 5 meter) (Grid spacing 5 meter) 11/25/99 19:00:00 1 m/s Velocity (m/s) Below 0 (Grid spacing 5 meter) (Grid spacing 5 meter) 11/25/99 19:00:00 C:\M21-zero\Limerick\work\tunnel3.dfs2 1 m/s Velocity Below 0 30

31 Scirpus Triqueter (Kogleaks) Northern River embankment looking south EIS Recommendations Affected sites with "Scirpus Triqueter" shall be transplanted prior to commencement of Construction Michael Tonnesen Holding Tanks ready to receive "Scirpus Triqueter"

32 Limerick Tunnel PPP Other Major Issues Head Room Clearance of 4.9m (similar to Jack Lynch Tunnel, Cork & Dublin Port Tunnel - 5.3m used in UK) 2 cell versus 3 cell solution (covered by Casper in Part 2) 32

33 Limerick Tunnel PPP END PART 1 33

34 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Casper Paludan-Müller Senior projektleder Oversigt Tunnel sikkerhed Public Private Partnership (PPP) Udbud og konsultationsproces Tilbud og kontrahering Entreprenørens projekt Udførelse 1 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

35 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Sikkerhed i tunnel Basis BD 78/99 (norm/guideline) i NRA s Design Manual for Roads and Bridges Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF af 29. april 2004 om minimums-sikkerhedskrav for tunneler i det trans-europæiske vejnet Drøftelser med brandvæsen i Limerick EU direktiv Minimumssikkerhedsstandarder på baggrund af brandene i Mont Blanctunnelen (1999) og Gotthard-tunnelen (2001) Gælder alle tunneler af mere end 500 meters længde i det trans-europæiske vejnet af mere end 500 meters længde Minimumskrav Modsat rettet trafik i to rør (hastighed nedsættes ved kontra flow) Gradient max 5% (øgede sikkerhedsfornastaltninger over 3%) Nødfortove Nødudgange for mindst hver 500m (ikke obligat, skal evalueres) Mulighed for at krydse midterrabat uden for hver portal Afløb for brandbare og giftige væsker, må ikke spredes til andet rør Brandmodstandsevne af konstruktioner og udstyr Belysning (normal, sikkerhed, evakuering) Mekanisk ventilation (ikke obligatorisk for korte tunneler) Nødpaneler per mindst 150m Vandforsyning til brandslukning Skiltning Video (hvis kontrol center) Automatisk branddetektering Nødmeldinger via radio Nødstrømsforsyning 2 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

36 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Centralt galleri Anvendelse af ALARP princippet Sikkerhedsforanstaltninger udover minimumskrav indføres mhp at nedbringe risici til As Low As Reasonable Practicle" Foranstaltning indføres med mindre omkostning uforholdsmæssig stor Cost benefit undersøgelse af størrelsesforhold mellem fordele og ulemper Risiko for trafik i modsat rør under evakuering og risiko for spredning af røg til det andet rør Analyse af evakueringsscenarier viser af forventet nedsættelse af antal dødsulykker på grund af centralt galleri er meget beskeden Betydelig ekstra omkostning til galleri Galleri evt. berettiget for at lette adgang til vedligehold af installationer 3 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

37 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Tunnel sikkerhed Ingen restriktioner for farligt gods Mekanisk ventilation for sikring af luftkvalitet og røg ventilation Nødudgange per 60m Ingen krav om centralt galleri 4 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

38 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden PPP projekter i Irland NRA National Development Plan : 736 km Major Inter Urban Routes 822 km Other Priority Routes Ca. 20 % udføres som PPP (Public Private Partnership) Anlægsomkostninger: ca.3 mia EUR Privat investering: ca.1,5 mia. EUR Koncessionshaver ansvarlig for: Projektering og anlæg Finansiering Drift og vedligehold Koncessionsperiode typisk 30 år efter åbning af forbindelse 5 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

39 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden PPP Kontrakter Parter The Authority (NRA), klient og myndighed The PPP Consortium (koncessionsindehaver) Koncessionsform Toll Concessions, dvs koncessions-indehaver får indtægter fra betalingsanlæg Reinvestering (fornyelse og reparation) inden tilbagelevering efter 30 år i flg. specificerede restlevetider ved Hand Back Risici Koncessionsindehaver påtager sig normalt alle risici vedr. projektering udførelse, finansiering og trafik. For Limerick dog delt risiko vedr. arkæologi Tilbudt kvalitet og pris Overholdelse af krav til projektering, udførelse og drift & vedligehold Fra Authority til PPP Company: Faste beløb betales ved milepæle under udførelse og i driftsperioden Fra PPP Company til Authority: Andel af indtægter fra betalings anlæg, afhængigt af trafikmængder 6 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

40 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Tilbudsperiode Prækvalifikation og tilbud Modtagelse af prækvalifikations ansøgninger: Juni 2004 Prækvalifikation og Udbudsmateriale Invitation to negotiate udsendt: Februar 2005 Tre tekniske konsultationsmøder: marts/april/maj 2005 To finansielle/kommercielle konsultationsmøder april/juni 2005 Outline Conceptual Design kommenteret: Juni 2005 Tilbud afgives: Juli COWI presentation DTFU Medlemsmøde

41 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Udbudsdokumenter Specifikation af tekniske krav Projekteringskrav og tekniske specifikationer for udførelse Krav til drift og vedligehold Krav til tilstanden ved tilbagelevering efter 30 år Normgrundlag Specifimen Design Illustration af mulig overholdelse af krav Koncepter og detaljeringsgrad som for Preliminary Design Detaljerede projekteringskrav udvikles af entreprenør Overordnede funktionskrav til tunnel overlader videre udvikling af projekterings kriterier til den udførende mht.: Opsamling af grundlæggende data og udledning af design værdier Udledning af laste, lastkombinationer kalibrering af partialkoefficienter Detaljering af krav til sikkerhed i driftsfasen ud fra risiko analyse Preliminary Design og Detailed Design skal udarbejdes af entreprenør og godkendes af uafhængig Design Checker 8 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

42 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Tilbud og kontrahering Prækvalificerede konsortier Sli Nua CLCBL Shannon Link Direct Route Laing O'Rourke Bouygues HBG Ascon (BAM) Kellogg Brown & Root Laing Roads Ltd. Egis Projects P.J. Hegarty & Sons Strabag Hochtief DTP Terrassement VINCI John Sisk & Son Intertoll (Pty) NTR Plc Lagan Holding Ltd Roadbridge Ltd Tunnel Designer: Hyder Tunnel Designer: TEC Tunnel Design: Mott MacDonald & Arup Tunnel Design: Capita Symonds 9 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

43 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Dialog med tilbudsgiverne Tekniske konsultations møder Formål: at opnå feed-back fra Authority på fremsatte forslag Før sidste møde specielt forslag vedr. æstetiske løsninger og sikring af krav til holdbarhed Forslag fremsendt 1 uge før møde Authority forklarer evt e indvendinger, typisk i tilfælde af manglende overholdelse af krav Outline Conceptual Design Udkast til tilbudsprojekt for hovedelementer kommenteres 1-1½ måned før tilbudsdato mht. overholdelse af krav Forslag til sikkerhedskoncept Projektforslag og udvikling Første konsultationsmøde: To tilbudsgivere fik afslag på at bygge en bro (højbro, svingbro) i stedet Alle ønskede støbe bassin flyttet til Bunlicky Lake To tilbudsgivere ønskede centralt galleri, - men kun én bibeholdt det i tilbud Alternativt ventilationssystem Længde af tunnel Lodret linieføring Efterfølgende mere detaljerede emner 10 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

44 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Kontraheringsperiode Tilbudsevaluering og kontrakt Tilbudsevaluering august 2005 Direct Route Provisional Preferred Tenderer september 2005 Ingen Best and Final Offer fase Direct Route nomineret Preferred Tenderer november 2005 Kontrakt underskrevet august COWI presentation DTFU Medlemsmøde

45 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Tilbud - forskelle og lighedspunkter Projekt Tunnel element længde: m Antal af tunnel elementer: 3-5 Længde af sænketunnel: 375m- 530m Længde af Cut & Cover tunnel: 67m til 250m Kun én tilbudsgiver valgte centralt galleri i tværsnit Udførelse Segment-opdelte elementer og vandtæt beton frem for monolitiske elementer med membran valgt af alle Gravel Bed og Sand Flow fundering var lige populære Konventionel transport og nedsænknings metode valgt af alle Et enkelt alternativ med tunnel element støbt off-site 12 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

46 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden NRA s samlede projekt finansiering Projektøkonomi Samlede projekt omkostninger Omkostninger til arealerhvervelse, geoteknik, arkæologi, miljø, rådgivning, tilsyn mv.: ca. 150 mio. EUR Estimerede omkostninger til projektering, udførelse, drift, vedligehold, re-investering: ca. 660 mio. EUR (heraf tunnel ca. 200 mio. EUR) Finansieringsomkostninger: ukendte Omkostninger til arealerhvervelse, geoteknik, arkæologi, miljø, rådgivning, tilsyn mv. afholdt af NRA Betaling fra NRA til Direct Route under udførelse: 180 mio. EUR Betaling fra NRA til Direct Route under drift: 60 mio. EUR Betaling fra Direct Route til NRA, afhængig af trafikmængder, forventes at give en betydelig tilbagebetaling Direct Route finansieringkilder Bond facilitet fra HBoS (UK bank) European Investment Bank Funds fra konsortium medlemmer 13 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

47 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Program for udførelse Milepæle Kontrakt start Start element støbning Placering første element Start M&E og Finish Start Test/Commissioning Åbning af vejforbindelse COWI presentation DTFU Medlemsmøde

48 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Direct Route Preliminary Design Syd Nord Tværsnit Tæer aktiverer sidefyld Optimeret efter fritrumsprofil Længdeprofil Sænketunnel: 5 stk. 100 m lange elementer Pæle under Cut & Cover tunnel og ramper Gravel Columns under tunnel element nr COWI presentation DTFU Medlemsmøde

49 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Direct Route Preliminary Design Tunnel element (nr.5) Opdelt i 5 segmenter på 20m Forskydningslåse mellem segmenter og elementer Waterstops (dobbelt tætning) mellem segmenter Traditionelle Gina og Omega tætningslister mellem elementer Cut & Cover tunnel (syd) Opdelt i segmenter Ventilation med Saccardo Nozzles princip i stedet for jet fans 16 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

50 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Direct Route Temporary Works Design Fangedæmning for Cut & Cover tunnel syd 17 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

51 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Direct Route Temporary Works Design Fangedæmning for Cut & Cover tunnel syd Combi Walls Rørpæle (Ø1420x19) og spunsvægge 18 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

52 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Direct Route Temporary Works Design Tørdok på nordlig side som spunsvæg indfattet byggegrube 19 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

53 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Direct Route Temporary Works Design Udgravning til tørdok og nordlig Cut & Cover tunnel og rampe 20 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

54 Limerick Projektet, Irland - Sænketunnel under Shannon floden Direct Route Temporary Works Design Transport (warping) af tunnel element nr. 1 Permanent fundament ved Sand Flowing 21 COWI presentation DTFU Medlemsmøde

Klyngemøde om Femern

Klyngemøde om Femern Fredag den 31. oktober 2014 fra 09:00 til 12:00: Forskerparken 10, 5230 Odense. Centerbygningen lokale "Konferencen Klyngemøde om Femern 09:35-10:00: Præsentation af Fehmern Bælt forbindelsen. 10:15-10:45:

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

HAVMØLLER PÅ MIDDELGRUNDEN Forundersøgelser, fase 2 og 3

HAVMØLLER PÅ MIDDELGRUNDEN Forundersøgelser, fase 2 og 3 HAVMØLLER PÅ MIDDELGRUNDEN Forundersøgelser, fase 2 og 3 Københavns Miljø- og Energikontor September 2000 Indholdsfortegnelse Rapporten er udgivet i et samarbejde mellem Københavns Miljø- og Energikontor

Læs mere

Storskalaprojekt. Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland

Storskalaprojekt. Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland Storskalaprojekt Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland Storskalaprojekt med forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland - Afsluttende rapport Udarbejdet for B5Next-konsortiet af: Jacob

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-00184667 (Erik P. Bentzen, Jens Fejø, Niels Henriksen) 1. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-00184667 (Erik P. Bentzen, Jens Fejø, Niels Henriksen) 1. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-00184667 (Erik P. Bentzen, Jens Fejø, Niels Henriksen) 1. oktober 2009 K E N D E L S E Cimber Air A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Forsvarskommandoen (Kammeradvokaten

Læs mere

CopenHydrogen. balancering og lagring. Foto: Københavns Kommune/ Ursula Bach

CopenHydrogen. balancering og lagring. Foto: Københavns Kommune/ Ursula Bach CopenHydrogen balancering og lagring Foto: Københavns Kommune/ Ursula Bach Indhold 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 3 3. English Summary... 7 4. Arbejdspakke 1: Projektledelse og formidling...

Læs mere

Januar 2003. Fugtsalt kontra saltlage på motorvej. Epoke

Januar 2003. Fugtsalt kontra saltlage på motorvej. Epoke Januar 2003 Fugtsalt kontra saltlage på motorvej Vejdirektoratet Fyns Amt Epoke Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATTENDE ARTIKEL 5 1.1 INDLEDNING 5 1.2 PROJEKTETS FORMÅL 6 1.3 SALTNING MED BEFUGTET SALT (FUGTSALT)

Læs mere

Mickael Bech, Kjeld Møller Pedersen og Mette Bork Hansen. Health Economics Papers 2005: 3

Mickael Bech, Kjeld Møller Pedersen og Mette Bork Hansen. Health Economics Papers 2005: 3 Privat inddragelse i finansiering, byggeri og drift af offentlige anlægsinvesteringer med særlig vægt på sundhedsområdet: Udenlandske erfaringer og danske muligheder af Mickael Bech, Kjeld Møller Pedersen

Læs mere

Langtidsprøvetagning for dioxin

Langtidsprøvetagning for dioxin Rapport nr. 21 2003 Langtidsprøvetagning for dioxin Ole Schleicher, Peter Blinksbjerg, Allan Astrup Jensen dk-teknik ENERGI & MILJØ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften

Læs mere

Krav til mulige produktionssteder

Krav til mulige produktionssteder Februar 2010 Krav til mulige produktionssteder Illustrationer af størrelse, layout og behov ved anlæg af mulige elementfabrikker til den faste forbindelse over Femern Bælt Krav til mulige produktionssteder_dk_second

Læs mere

DOBBELTPORØS FILTRERING

DOBBELTPORØS FILTRERING DOBBELTPORØS FILTRERING INDUSTRIMODUL Kolofon Titel: Dobbeltporøs Filtrering industrimodul Emneord: Dobbeltporøs filtrering, overfladevand, rensning af vejvand, tungmetalindhold og filtreringsteknik til

Læs mere

Regnskab for studietur - Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde juni 2015

Regnskab for studietur - Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde juni 2015 Regnskab for studietur - Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde juni 2015 Budget for studieturen: Udgiftspost Beløb (DKK) Fly 19.500,00 Hotel 29.500,00 Transport 15.000,00 Forplejning 24.000,00 Total

Læs mere

Bølgeprognosemodel for havvindmølleparker

Bølgeprognosemodel for havvindmølleparker Bølgeprognosemodel for havvindmølleparker PSO-projektrapport Eltraprojektnr. 3187 Eltra Endelig Rapport 31. marts 2003 Bølgeprognosemodel for havvindmølleparker Techwise Kraftværksvej 53 7000 Fredericia

Læs mere

Kapitel 11 Beredskab. Bilag 1. Uddrag af Lov nr. 476 af 30/06/1993, Lov om beskyttelse af havmiljøet (Havmiljøloven).

Kapitel 11 Beredskab. Bilag 1. Uddrag af Lov nr. 476 af 30/06/1993, Lov om beskyttelse af havmiljøet (Havmiljøloven). Bilag 1 Uddrag af Lov nr. 476 af 30/06/1993, Lov om beskyttelse af havmiljøet (Havmiljøloven). [ ] Kapitel 11 Beredskab 34. Miljøministeren forestår i samarbejde med forsvaret, redningsberedskabet og andre

Læs mere

Restaurering af Skjern Å

Restaurering af Skjern Å Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Restaurering af Skjern Å Sammenfatning af overvågningsresultater 1999-2003 Faglig rapport fra DMU, nr. 531 Ringkjøbing Amt Danmarks Fiskeriundersøgelser Skov-

Læs mere

Alternative Financing of Infrastructure in Denmark

Alternative Financing of Infrastructure in Denmark Alternative Financing of Infrastructure in Denmark Special Session 1 Aalborg University, Annual Transport Conference, 26 August 2013 Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511 Agenda 2 Introduction: Brian

Læs mere

D3.4 Documentation of Training no. 1 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK

D3.4 Documentation of Training no. 1 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK D3.4 Documentation of Training no. 1 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Læs mere

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : 2012-10-23 Side/Page: 1/28 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen, General

Læs mere

Rammeaftale. paddehegn. mellem. Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr. 28 98 65 64. (i det følgende kaldet Femern A/S )

Rammeaftale. paddehegn. mellem. Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr. 28 98 65 64. (i det følgende kaldet Femern A/S ) Rammeaftale om paddehegn mellem Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr. 28 98 65 64 (i det følgende kaldet Femern A/S ) og [xxx] [xxx] [xxx] CVR-nr. [xxx] (i det følgende kaldet Leverandøren

Læs mere

Almene boliger Non-profit housing

Almene boliger Non-profit housing Almene boliger Non-profit housing Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere

Læs mere

Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet ( Klimafinansieringskataloget )

Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet ( Klimafinansieringskataloget ) Bilag 14 Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag præsenterer vi alle de muligheder, som kommunerne og de almene

Læs mere

Test of Bayesian belief network and stakeholder involvement

Test of Bayesian belief network and stakeholder involvement Test of Bayesian belief network and stakeholder involvement Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Miljøministeriet Københavns Energi Københavns Kommune Special issue Editor: Hans Jørgen Henriksen

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc Energirigtig bygningsautomation 77 13 Appendiksrapport P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc. Energirigtig bygningsautomation Appendiks 1: Besigtigelsesreferat for Dan-Ejendommes

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center Bæredygtigt byggeri Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Bæredygtigt byggeri Undertitel: Afprøvning af certificeringsordninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026331 (Michael Ellehauge, Katja Høegh, Michael Jacobsen, Erik Hammer)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026331 (Michael Ellehauge, Katja Høegh, Michael Jacobsen, Erik Hammer) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026331 (Michael Ellehauge, Katja Høegh, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 8. oktober 2013 K E N D E L S E Ansaldo STS S.p.A. (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Banedanmark

Læs mere

Mapping of public & private E-Mobility awareness needs in the North Sea Region.

Mapping of public & private E-Mobility awareness needs in the North Sea Region. Mapping of public & private E-Mobility awareness needs in the North Sea Region. REPORT Cities Institute, Hertfordshire Country Council/London Met. Høje-Taastrup Kommune August 2013 List of content: 1.

Læs mere

IPD /ED Indekskonference, København d. 23/2.2011

IPD /ED Indekskonference, København d. 23/2.2011 1 Påbegyndt byggeri 1982-2011 Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk Solgte investeringsejendomme 1992-2010 Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk Note: Erhverv er ekskl. fabrikker 2 Realkreditinstitutternes

Læs mere