Den sociale kaffekande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sociale kaffekande"

Transkript

1 Den sociale kaffekande Introduktion til interaktionsdesign, efterår 2010 Undervisere: Lone Malmborg og Mogens Jacobsen Tina Linné Olsen ( tlio) Gruppe 10 Tegn: Link til refleksionsrapport: Link til visuelt materiale:

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Abstract.2 Problemformulering..3 Konceptpræsentation 3 Etnografisk undersøgelse..3 o Design til ældre.3 o Informant..4 o Fokus for designopgave 4 Idé fasen og designproces o Fravalg af design...4 o Justering af valgt design...5 o Tangible design og affordance o Sketching og fysisk gestaltning....6 o Designproces.7 Endeligt produkt...8 Konklusion 8 Perspektivering.9 Litteraturliste...10 Bilag på tinalinne.dk Abstract The purpose of this paper is to reflect on the process me and me group went through, when we had to make a design helping elderly to interact. It describes which methods, theories and design techniques we used to achieve our final design. Based on relevant models it furthermore describes the designprocess we went through. Our design is called den sociale kaffekande (the social coffeepot). It seeks to help elderly meet for a cup of coffee and thereby interacting. The elderly has to be a part of a senior center who has the social coffeepot. The elderly will receive a special saucer that makes a sound, lights and smells like coffee when the social coffeepot is filled with coffee. This means the elderly is invited for coffee in the senior center along with other elderly. The elderly accepts the invitation be placing a coffee cup on top of the saucer. DEN SOCIALE KAFFEKANDE 2

3 Problemformulering Hvordan kan vi med interaktionsdesign udvikle et koncept, der med udgangspunkt i hverdagslivet, gør det lettere for ældre (60+) at mødes med andre ældre, og derved styrke den sociale interaktion? Konceptpræsentation Formålet med den sociale kaffekande er derfor kort sagt, at fremme interaktionen mellem ældre. Der er ikke fokus på den egentlig interaktionssituation, men mere situationen der gør mødet mellem ældre mulig. En forudsætning for at denne interaktion kan finde sted er, at den ældre i forvejen er medlem af en kaffeklub i et ældrecenter i lokalområdet. I ældrecenteret får den ældre udleveret en speciel underkop, der placeres i hjemmet. Når der bliver brygget kaffe på den sociale kaffekande i ældrecenteret, udsendes der en invitation til kaffe. Denne invitation kommer til udtryk ved at underkoppen lyser, ringer og dufter af kaffe. Den ældre accepterer invitationen, ved at placere en kop ovenpå underkoppen, som dernæst lyser grønt. I ældrecenteret er det muligt at se, hvor mange der har accepteret invitationen, og derved kan den sociale kaffekande brygge kaffe til det korrekte antal deltagere. Etnografisk undersøgelse Designe til ældre Den umiddelbart største udfordring ved denne designopgave, var den målgruppe vi skulle beskæftige os med. De fleste unges kendskab til ældres liv, og derved også hvilke udfordringer der kan ligge i en ældres hverdagen, er ganske begrænset. Det meste viden unge har om ældre stammer fra deres bedsteforældre eller medierne. Når man skal beskæftige sig med et område, hvor ens baggrundsviden ikke er fyldestgørende, hvordan opnår man så den ønskede viden? Man må ud og sætte sig i de ældres sted. Dette gjorde vi hovedsagligt ved en etnografisk undersøgelse. Blomberg et al. skriver om etnografi: Ethnography is anchored in the underlying assumption that to gain an understanding of the world you know little about, you must encounter it firsthand. As such, ethnographic studies always include gathering information in the settings in which the activities of interest normally occur (Blomberg et al s. 966). Derfor måtte vi altså ud og opsøge en ældre i dennes vante omgivelser, for at få en indsigt og viden om, hvordan ældre lever. En såkaldt informant. Derudover havde vi også nogle øvelser i forbindelse med undervisningen, som hjalp os på vej til at forstå de ældre. At sanserne er vigtigt at have med i sine overvejelser, når man designer til ældre, blev klart i en sådan øvelse. Her skulle vi finde en metode til, hvordan vi DEN SOCIALE KAFFEKANDE 3

4 midlertidigt kunne nedsætte vores sanser eller motorik, og derefter udfører en simpel opgave med den nedsættelse (link til post + film). Gennem vores eget arbejde, og ved at se de andres bud på opgaven, blev det klart, at det var vigtigt, at have sanserne med i sin overvejelser for ens design til ældre. Ligeledes havde vi gennem en øvelse allerede tidligt i forløbet fokus på, at kaffe kunne være et hyggeligt samlingspunkt for ældre (link til post + poster). Informant Til mødet med vores informanten valgte vi, at tage to personer ud til hendes bopæl. Vi havde på forhånd fået tilladelse til at filme og optage mødet. Til stede var også en af hendes veninder, som dog kun kom med få supplerende kommentarer. Vores informant er den 79 årige Ingrid Pedersen. Hun bor alene i et lejlighedskompleks i Vanløse, hvor der også bor en del andre ældre. Hun går til stavgang og gymnastik en gang om ugen, og ses derudover ofte med sine veninder. En god dag for Ingrid er, hvor der sker noget i løbet af formiddagen og eftermiddagen. Gerne fysiske aktiviteter eller hygge med veninderne. Så kan man med god samvittighed slappe af om aftenen (link til visuel illustration). Fokus for designopgaven Efter mødet med vores informant, havde vi skaffet os tilstrækkelig viden om ældres hverdag, og de problemstillinger der kan ligge heri. Vores udgangspunkt for designopgaven bygger derfor primært på hendes udtalelser. Under vores møde fik vi en del viden inden for forskellige områder, men måtte i sidste ende vælge, hvor vi ville lægge vores fokus. Vi endte med at fokusere på to hovedpunkter. Kaffe er hyggeligt. Nogle ældre kan være i tvivl om, hvornår der afholdes sociale arrangementer. Idé fasen og designproces Fravalg af design For at give et ordentligt indblik i vores Figur 1 designproces, er det vigtigt at nævne, at vi undervejs har skiftet fokus, og derved også gennemgået en radikal ændring i vores design. Vores første fokus gik på, at ældre til tider kan have svært ved at finde ud af, hvor der afholdes forskellige arrangementer. På den baggrund kom vi på ideen den digitale opslagstavle (Figur 1). Denne havde til formål, at give de DEN SOCIALE KAFFEKANDE 4

5 ældre en slags virtuel kalender, hvor de kunne se arrangementer fra kommunen og selv kunne indlægge opslag om arrangementer. Platformen for dette design blev aldrig helt fastlagt. En mere detaljeret beskrivelse findes i vores vision. Efter feedback fra medstuderende og undervisere blev vi dog opmærksomme på visse problemer. Designet var ikke innovativt nok, idet der kunne trækkes en del paralleller til allerede eksisterende produkter. En stor del af designet ville derudover også indebære skærmdesign, hvilket ikke havde fokus på tangible design. Grundet denne nye indsigt valgte vi, at gå tilbage til idéstadiet og revurdere vores fokus. Vi oplevede altså, at vi var nødt til at kill our darling. Vi havde alle været glade for vores oprindelige idé, men erkendte, at vi måtte tilbage på tegnebrættet. Buxton skriver: People on a design team must be as happy to be wrong as right. Better to learn something than to be right (Buxton, p.147). Vi indså altså at vi ikke havde haft ret med vores første design, og måtte derved sætte pris på de ting, som vi havde lært i processen. Justering af valgt design Med vores revurderede fokus nåede vi hurtigt frem til, at kaffe skulle være omdrejningspunkt for vores design. Kaffen skulle bruges som samlingsgrundlag, hvorfra den sociale scene var sat. Vi ville gøre det nemt for den ældre at invitere bekendtskaber i deres allerede eksisterende netværk på kaffe. Ud fra det fandt vi på den sociale kaffekande. Den oprindelige beskrivelse af konceptet lød: Den sociale kaffekande gør det nemt at invitere folk fra sit netværk på kaffe. Når kaffekanden bliver fyldt, bliver personerne i det valgte netværk inviteret på kaffe. De inviterede får besked på deres fastnet telefon, hvor en diode lyser samt en kaffeduft udsendes. Den inviterede skal derefter trykke 1 hvis de ønsker at deltage, og 2 hvis de ikke ønsker at deltage. Vi løb dog hurtigt ind i problemer om, hvordan det skulle fungere i praksis. Hvordan vidste kaffekanden hvem der skal inviteres? Skulle det være de samme personer der blev inviteret hver gang, eller kunne man vælge fra gang til gang? Hvordan kunne kaffeduften udsendes? Spørgsmålene var mange, og svarene endte altid med at blive komplicerede. Mange af vores løsninger indebar, at den ældre skulle interagere med en skærm, hvilket havde været en af hovedårsagerne til at gå bort fra vores første idé. Vi havde lært af vores fejl, og var bevidste om ikke at gentage dem. Tangible design og affordance Til sidst valgte vi at have særligt fokus på tangible design og affordance. Efter vi havde valgt at lægge alt omkring skærme på hylden, kom det helt naturligt, at det skulle være et tangible design. Dourish siger om tangible design: we interact directly through physical artifacts rather than traditional graphical interfaces and interface de DEN SOCIALE KAFFEKANDE 5

6 vices such as mice (Dourish 2004 p. 16) Det skulle altså være et håndgribeligt produkt den ældre kunne benytte. Skulle dette koncept være attraktivt for den ældre, måtte den også have en god affordance. Brugen af produktet skulle altså være simpelt og derved falde den ældre naturligt a bruge, således at det ikke krævede de store instruktioner. For at gøre affordance bedre, ville vi sørge for, at de ældre ikke behøvede at vide noget om teknologien omkring produktet, bl.a. ved ikke at skulle invitere folk ved at have indkodet dem via en skærm. Derfor tog vi afsenderen (kaffekanden) ud af hjemmet, og sørgede for at den ældre kun var modtageren (ved hjælp af underkoppen). Ved at gøre dette var kravene til den ældre for at benytte produktet så minimal som muligt. Den ældre skulle ikke være i kontakt med knapper eller skærme, men blot udføre en simpel handling, som falder de fleste ældre naturligt. Nemlig at placere en kaffekop på en underkop. Sketching og fysisk gestaltning De artefakter der var nødvendige for at skabe vores produkt, var genstande vi kendte i forvejen. Kaffekanden og underkoppen er allerede designet, så vores koncept ønskede blot at bygge videre på disse. Grundet dette var der ikke behov for mange skitser for at nå frem til det endelige produkt. For at videreudvikle på vores produkt benyttede vi den metode Buxton kalder: Sketch as Manual Photocopy (Buxton 2007 p. 278). Vi tog et billede af en kaffekande og en underkop med dertilhørende kop, og benyttede en drawing pad og Photoshop til at skabe et visuelt udtryk af en skitse (Figur 2). Figur 2 Som Buxton skriver: Design is compromise (Buxton, p. 149). Ved at have vores modtager (de ældre), med deres til tider begrænsninger inden for teknologi, for øje, måtte vi gå på kompromis med nogle af vores ideer. Vi måtte endnu engang kill our darlings, da produktet uden denne justering var for kompliceret. Vi gik på kompromis, og endte på den måde med et mere brugervenligt produkt. DEN SOCIALE KAFFEKANDE 6

7 Dernæst var vi i stand til at skitsere de ekstra ting vores koncept havde. Til vores fysisk gestaltning benyttede vi de samme genstande, som vi havde brugt til skitsen. Her klistrede vi forskellige ting på genstanden således, at det gav et indtryk af, hvordan produktet ville se ud i sidste ende. Den fysiske gestaltning er en arveart af prototypen. Den giver en fornemmelse af det fysiske produkt, men har ikke de tekniske aspekter implementeret. Designproces Vores vej til det endelige produkt kan ses udtrykt i både Figur 3 (Wiley 2007) og Figur 4 (Buxton 2007 p Source: Pugh 1990, p.75). Figur 3 viser, hvordan vi var ude og undersøge verden ved vores etnografiske undersøgelse. Dernæst kom vi på ideer, og udviklede derudfra et design. Efter vores feedback på dette design, måtte vi gå tilbage til udgangspunktet og revurdere vores fokus og design. Vi opleve hvordan vi gik fra at undersøge verden til ideer/design/skitser, for igen at måtte tilbage til at undersøge verden, ved at revurdere vores fokus ud fra vores empiri. Ud fra nye ideer lavede vi derved vores redesign med nye skitser. Til den endelig præsentation af vores produkt lavede vi en interaktiv skitse via vores film. Ud fra denne præsentation fik vi en evaluering på vores koncept af et ekspertpanel. På den vis var vi igennem den cyklus, som figuren beskriver. Figur 3 Figur 4 DEN SOCIALE KAFFEKANDE 7

8 Den specifikke ideproces ses dog bedre udtrykt i Figur 4. Den såkaldt tragt model. Denne illustrerer, hvordan man starter med et bredt udsnit af ideer, hvorefter man skærper feltet ind og finder et fokus. I vores tilfælde var dette fokus en kaffekande, der skulle gøre det muligt, at invitere folk på kaffe. Først ville vi have kaffekanden placeret i den ældres hjem, således at den ældre selv skulle betjene kaffekanden. Dette fandt vi dog problematisk, og måtte finde på et alternativ. Set i forhold til modellen havde vi indsnævret vores koncept yderligere, men måtte altså slække på denne indsnævring. Derved blev vores koncept idé igen en smule bredere som figuren viser. Denne proces var vi igennem flere gange, men for hver gang nåede vi en smule tættere på målet. I sidste ende kom vi derved på det præcise koncept omkring den sociale kaffekande. Buxton s tekst beskriver det således: It is alternatively a generative (creative) and a selection process (Buxton, p Citering af Pugh 1990, p. 74). Endeligt produkt Gennem denne designproces kom vi altså frem til produktet beskrevet i konceptpræsentationen. De ældre får besked om, at der er en kaffeinvitation, når deres udleverede underkop på forskellig vis gør opmærksom på sig selv. Grunden til at underkoppen både lyser, ringer og dufter er med tanke på, at det er de ældre vi designer til. Östlund skriver: Another quite common way to define old peoples technological needs derivers from needs linked to physical impairment or social losses (Östlund 2005 p. 28). Vores koncept søger ikke at hjælpe den ældre med de fysiske begrænsninger de muligvis har, men det tager højde for, at ældre kan have svækkede sanser. Hører man f.eks. ikke så godt, så er der stadig mulighed for at benyttede underkoppen, da den også lyser og dufter. Vi har valgt, at underkoppen ved invitationens start skal udføre alle tre funktioner. Den ringer og dufter i 20 sekunder, hvorefter den går over til at lyse i 10 minutter. Reagerer den ældre ikke på invitationen inden for dette tidsrum, bortfalder invitation. Til vores endelig præsentation af produktet lavede vi et power-point show med dertilhørende film (link til PowerPoint + film). Denne film viser et scenarie, hvor vores persona Bøje (link til persona beskrivelse) benytter sig af den muligheden, som den sociale kaffekop giver. Konklusion Gennem undervisningen fik vi en viden om, hvilke metoder, teorier udfordringer og processer der er indenfor det at designe. Igennem designopgaven fik vi mulighed for i praksis at blive bekendt med og benytte disse. Primært ved hjælp af vores etnografisk undersøgelse fik vi indsamlet empiri omkring ældre og deres behov. Dernæst gik hele idegenererin- DEN SOCIALE KAFFEKANDE 8

9 gen i gang, hvor vi blev meget bevidste om, at ens første og kæreste ideer ikke nødvendigvis får en plads i det endelige design. Vi havde i undervisningen lært, at processen frem til det endelig produkt, var en lang række af kompromiser og kill your darlings. Dette viste sig at blive en realitet i vores egen designproces. At benytte sketches og fysiske gestaltning viste sig også at være et godt middel i designprocessen. Sketching gav muligheden for at visualisere sin idé, så den kunne kommunikeres ud til de andre i gruppen. Den fysiske gestaltning gik stadiet videre og gav mulighed for, at vi kunne interagere med det fysiske produkt. Vores viden fra undervisningen gav os altså en god baggrundsviden og forforståelse for, hvordan vi bedst muligt kunne gribe designopgave an. At være i stand til at udnytte disse redskaber fuldt ud sker ikke igennem én designproces, men det giver et godt grundlag til næste gang vi skal designe. Perspektivering For at få feedback på vores design, var der til den endelig præsentation et ekspertpanel der kommenterede på vores design. Ekspertpanelets generelle holdning til vores design var positivt. Et kritik punkt var dog, at underkoppen blev for synlig og fik en for fremtrædende rolle i den ældres hjem. Et forslag var, at man kunne hænge noget på væggen i stedet. Til videreudvikling at vores design, kunne denne kommentar tages til efterretning. Dette kunne implementeres i vores design, men det ville kræve at man fandt på et alternativ til underkoppen. En anden kommentar gik på, at konceptet ville passe godt ind på et plejehjem. Så kunne de ældre få besked, når der var kaffe i opholdstuen. Den sociale kaffekande kunne fordelagtigt benyttes i denne sammenhæng, uden at det ville kræve ændringer i designet. I videre arbejde med designet kunne man også have fokus på æstetisk interaktion. I stedet for kun at have fokus på funktionaliteten, kunne man stile imod at udvikle et design, som også gav en oplevelsesmæssig kvalitet ved brugen af den. DEN SOCIALE KAFFEKANDE 9

10 Litteraturliste Blomberg, J., Burrell, M., and Guest, G. (2003). An ethnographic approach to design. Buxton, B. (2007). Sketching User Experiences. Dourish, P. (2004). Where the Action Is The Foundations of Embodied Interaction. Wiley (2007). Sharp, Rogers and Preece: Interaction design: Beyond Human-Computer Interaction. Östlund, B. (2005). Design Paradigms and Misunderstood Technology: The Case of Old Users. Bilag på tinalinne.dk Designpræsentation. Power-point + film: En god dag for informanten: Kaffe som samlingspunkt: Oplev teknologien når evnerne svigter: Persona beskrivelse: Vision: DEN SOCIALE KAFFEKANDE 10

Den sociale kaffekande

Den sociale kaffekande Den sociale kaffekande Konceptet der vil fremme det sociale Sammen startede vi på opgaven, sammen undersøgte vi, sammen kom vi på idéen, sammen designede vi, sammen fuldførte vi konceptet, sammen lavede

Læs mere

T.L.C. Touch. Love. Connect. Refleksionsrapport af Morten Schubert (141192-mlom) Gruppe 10. Introduktion til Interaktionsdesign

T.L.C. Touch. Love. Connect. Refleksionsrapport af Morten Schubert (141192-mlom) Gruppe 10. Introduktion til Interaktionsdesign T.L.C Touch. Love. Connect. Refleksionsrapport af Morten Schubert (141192-mlom) Gruppe 10 Introduktion til Interaktionsdesign Undervisere: Mogens Jacobsen Tegn: 18735 Abstract This paper reflects on the

Læs mere

refleksionsrapport mindelygten

refleksionsrapport mindelygten refleksionsrapport mindelygten Introduktion til interaktionsdesign, e-2010 Lone Malmborg og Mogens Jacobsen Victoria Rahbek Nielsen, 270589-vrah Visuelt materiale: http://www.dropbox.com/gallery/9018630/1/refleksionsrapport?h=2eb0b5

Læs mere

Introduktion til interaktionsdesign E2010 Lone Malmborg & Mogens Jacobsen. Seniorinteraktioner: Companion cube

Introduktion til interaktionsdesign E2010 Lone Malmborg & Mogens Jacobsen. Seniorinteraktioner: Companion cube Introduktion til interaktionsdesign E2010 Lone Malmborg & Mogens Jacobsen 13-12-10 Seniorinteraktioner: Companion cube Tanker og reflektioner fra et projekt om sociale broer på tværs af generationer. Af:

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

SIP-Social Interaktions Pen

SIP-Social Interaktions Pen IT-UNIVERSITETET SIP-Social Interaktions Pen Introduktion til interaktionsdesign, E2011 Skrevet af: Sara Elgaard Jensen 19-12-2011 07-07-1991 selj@itu.dk Kursusansvarlig: Mogens Jacobsen Gruppe 7: Jens

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere

Abstract. Keywords. Seniorinteraktion i Hverdagen

Abstract. Keywords. Seniorinteraktion i Hverdagen Abstract During the course Introduction to Interaction Design, we were tasked to preserve and enhance senior interaction in the everyday life, so that the elderly are experiencing increased qualities of

Læs mere

BIID11 Lektion 1 Hvad er interaktionsdesign?

BIID11 Lektion 1 Hvad er interaktionsdesign? BIID11 Lektion 1 Hvad er interaktionsdesign? Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens læringsmål 2 Efter denne lektion skal du kunne Forstå og reflektere over kursets læringsmål Have overblik over kursets

Læs mere

txtbomber af Felix Vorreiter Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

txtbomber af Felix Vorreiter Mogens Jacobsen / moja@itu.dk 1 txtbomber af Felix Vorreiter BSPR11 Introduktion Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 3/2 2 12:00-12:45: Introduktion 12:45-12:55: pause 12:55-13:10: Introduktion til design-opgaven 13:10-13:30:

Læs mere

Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk

Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Program 2 Formiddag 10:00 Velkommen til Digitale Medier og Design lidt om uddannelsen 10:20 John Paulin Hansen og Ditte Bergstrøm om Formidling,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

CityWalker. Ældre mænd i bevægelse. Refleksionsrapport Introduktion til interaktionsdesign Efterår 2009

CityWalker. Ældre mænd i bevægelse. Refleksionsrapport Introduktion til interaktionsdesign Efterår 2009 CityWalker Ældre mænd i bevægelse Refleksionsrapport Introduktion til interaktionsdesign Efterår 2009 Nina Mørch Pedersen Studerende ved IT Universitetet Digitale medier og design 30-11-89 nmpe@itu.dk

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

En refleksionsrapport over designprojektet

En refleksionsrapport over designprojektet Introduktion til Interaktionsdesign IT universitetet i København Efterår 2009 En refleksionsrapport over designprojektet Jette Forstholm, 241186 Gruppe 11 Word-count: 19.546 Link til refleksionsrapporten:

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sketching & Prototyping, forår 2011

Sketching & Prototyping, forår 2011 Sketching & Prototyping, forår 2011 Heidar Al-Zaidi 2011 Heidar Al-Zaidi (281189 haza) Gruppe 9 Antal tegn:14.455 Link til refleksionsrapport: http://bit.ly/spr-haza Link til visuelt materiale: http://bit.ly/spr-haza2

Læs mere

SKETCHING MED VIDEO. Hvorfor sketching? Video sketching som metode. Quick start med Premiere Pro. Peter Vistisen

SKETCHING MED VIDEO. Hvorfor sketching? Video sketching som metode. Quick start med Premiere Pro. Peter Vistisen SKETCHING MED VIDEO Hvorfor sketching? Video sketching som metode Quick start med Premiere Pro Peter Vistisen Fra viden mod indsigt Nu skal der ideer på bordet...hvordan når vi fra data om hvad der er,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

BIID10 Lektion 12 Interaktionens æstetik

BIID10 Lektion 12 Interaktionens æstetik BIID10 Lektion 12 Interaktionens æstetik Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Læringsmål 2 Kunne redegøre for hvad æstetisk interaktion betyder i en interaktionsdesignkontekst Kunne anvende designgreb og -

Læs mere

FINN Transportabel Rejseplan

FINN Transportabel Rejseplan FINN Transportabel Rejseplan Camilla Lützhøft Stahlschmidt 040585-clst http://www.camillastahlschmidt.com/itu/2009/12/biid-exam-project/ Introduktion til interaktionsdesign, efterår 2009 Vejleder: Lone

Læs mere

Keywords Det Digitale Tankeæg, Interaction Design, Social Interaction, Sketching, Design Process

Keywords Det Digitale Tankeæg, Interaction Design, Social Interaction, Sketching, Design Process Abstract This paper describes the process procedure we (group 15, Introduction to Interaction Design E2011, the IT-University in CPH) went through during our design project in the above-mentioned course.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Introduktion til Interaktionsdesign, efterår Undervisere: Lone Malmborg og Mogens Jacobsen

Introduktion til Interaktionsdesign, efterår Undervisere: Lone Malmborg og Mogens Jacobsen Introduktion til Interaktionsdesign, efterår 2010. Undervisere: Lone Malmborg og Mogens Jacobsen Reflektionsrapport af: Ida Egedal Henriksson 10.10.84, Gruppe 13. Koncept: Poesiris Antal ord inkl. mellemrum

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter appen Se produkter Visuelt udtryk af møbler Gør-det-selv Inspiration Følelse og fornemmelse af produkter

Læs mere

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter appen Se produkter Visuelt udtryk af møbler Gør-det-selv Inspiration Følelse og fornemmelse af produkter

Læs mere

BSPR Lektion 2. Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

BSPR Lektion 2. Mogens Jacobsen / moja@itu.dk 1 BSPR Lektion 2 Mogens Jacobsen / moja@itu.dk I forhold til sidste semester 2 BIID gik hastigt igennem en masse genre Men design handler også om fordybelse. BSPR fokuserer på sketching i grupper (papir,

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Seniorinteraktion i hverdagen VASEN. Alexander Brandi (agrb) December 2011. IT University of Copenhagen BDMDE2011

Seniorinteraktion i hverdagen VASEN. Alexander Brandi (agrb)  December 2011. IT University of Copenhagen BDMDE2011 Seniorinteraktion i hverdagen VASEN Alexander Brandi (agrb) www.abrandi.dk December 2011 IT University of Copenhagen BDMDE2011 Abstract This paper accounts for some of the design principles within a design

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Lektion 5 / Gabriela Goldschmidt. Mogens Jacobsen /

Lektion 5 / Gabriela Goldschmidt. Mogens Jacobsen / 1 BSPR Lektion 5 / Gabriela Goldschmidt Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Hvad er en skitse? (Ordnet.dk) 2 Tegning el.lign. der angiver hvordan noget skal udføres, samles el.lign.; tegning, plan el.lign. som

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

FabLab@school: dannelse af den næste generation af kreative tænk

FabLab@school: dannelse af den næste generation af kreative tænk @sejer FabLab@school: dannelse af den næste generation af kreative tænk Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren oftere end

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

ByBobler. Indholdsfortegnelse: side 1 side 2 side 2 side 4 side 6 side 6 side 7 side 8 side 9 side 10 side 11 side 12 side 13

ByBobler. Indholdsfortegnelse: side 1 side 2 side 2 side 4 side 6 side 6 side 7 side 8 side 9 side 10 side 11 side 12 side 13 Indholdsfortegnelse: Vision og koncept 1. Designproces 1.1. Vision og persona 1.2. Sketching 1.3. Feltarbejde 1.3.1. Første besøg i felten 1.3.2. Andet besøg i felten 1.3.3. Tredje besøg i felten 1.4.

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Aske Juul Lassen: ajlas@hum.ku.dk. Center for Sund Aldring

Aske Juul Lassen: ajlas@hum.ku.dk. Center for Sund Aldring Aske Juul Lassen: ajlas@hum.ku.dk Center for Sund Aldring Aske Juul Lassen: ajlas@hum.ku.dk Ældres brug af sociale medier 1. Hvem er de ældre? 2. Teknologiforståelser og brug af sociale medier 3. Et forsøg

Læs mere

BIID11 Lektion 2 Seniorinteraktion. Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

BIID11 Lektion 2 Seniorinteraktion. Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 2 Seniorinteraktion Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 Exemplarium 1,2 og 3 Skitsetyper (R.v.d.Lugt) pause Introduktion til designopgaven Gæsteoplæg Udskudt til 21/9 kl. 11.

Læs mere

Anita A. Simonsen 15. maj 2013 Sketching and Prototyping ITU

Anita A. Simonsen 15. maj 2013 Sketching and Prototyping ITU 1 10 Abstract This paper explores the three sketching techniques that have been presented and used throughout our design process. The strengths and weaknesses of each technique are discussed and how we

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι 16.11..2010 Tirsdag 16. november 2010 Konceptudvikling & Beslutninger Session Introduktion Kl. 09.00 Velkommen ved Katalyst Kl.

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Sketching a rollerskating experience - Sketching and Prototyping

Sketching a rollerskating experience - Sketching and Prototyping Sketching a rollerskating experience - Sketching and Prototyping Nanna Ingegerd Hansen 010690 ning Gruppe: 2 Vejledere: Tomas Sokoler og Mogens Jacobsen BSPR F2013 Anslag: 19.164 Online version: http://ingegerd.dk/sketching-

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Et godt glas vin PDF. ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook

Et godt glas vin PDF. ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook Et godt glas vin PDF ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook Et godt glas vin PDF - Are you searching for Et godt glas vin Books? Now, you will be happy that at this time Et godt glas vin PDF is available

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

I N D L E D N I N G 2 I D E O G KO N C E P T U D V I K L I N G 5 P R O D U K T U D V I K L I N G 8 P ROTOT Y PE R 9 V I S U E L F O R M I D L I N G 12

I N D L E D N I N G 2 I D E O G KO N C E P T U D V I K L I N G 5 P R O D U K T U D V I K L I N G 8 P ROTOT Y PE R 9 V I S U E L F O R M I D L I N G 12 REFLEKSIONSRAPPORT, GRUPPE 5 I N D L E D N I N G 2 I N D L E D E N D E ET N O GRAFI 3 ældre som informanter 3 ældre som målgruppe 3 I D E O G KO N C E P T U D V I K L I N G 5 brainstorm 5 l sningsrum 5

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Companion Rollerz. Sketching & prototyping F2013. Kathrine Marie Schledermann, kmas (250992) Visuelt materiale og rapport:

Companion Rollerz. Sketching & prototyping F2013. Kathrine Marie Schledermann, kmas (250992) Visuelt materiale og rapport: Companion Rollerz Sketching & prototyping F2013 Kathrine Marie Schledermann, kmas (250992) Visuelt materiale og rapport: http://schleder.dk/blog_fpw/?pa Abstract This paper describes our designprocess

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Ingrid Haug, 10. marts 2010 Hvorfor dette oplæg? Brugervenlige produkter opnås kun ved at arbejde målrettet med brugervenlighed Alt for sjældent er

Læs mere

Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014

Egeskovs webapp Tilsæt Eventyr! Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Intro I denne klientpræsentation vil vi beskrive vores tanker omkring skabelsen af et multimedieprodukt. Vi vil

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Sketching & Prototyping

Sketching & Prototyping Sketching & Prototyping På farten med lys og farver Refleksionsrapport Cathrine Seidelin 20.09.91, cfre@itu.dk BSRP-F 2012 Kursusansvarlig: Tomas Sokoler Anslag: 18.682 Online version: http://cathalog.dk/?p=1606

Læs mere

Automatisering Af Hverdagen

Automatisering Af Hverdagen Automatisering Af Hverdagen Programmering - Eksamensopgave 10-05-2011 Roskilde Tekniske Gymnasium (Kl. 3,3m) Mads Christiansen & Tobias Hjelholt Svendsen 2 Automatisering Af Hverdagen Indhold Introduktion:...

Læs mere

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne.

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Invitér på gårdbesøg Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Rigtig mange mennesker uden for erhvervet

Læs mere

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL AFGANG 2010 OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL UDDANNELSEN er en selvstændig videregående uddannelse for alle med interesse for moderne smykkekunst og korpusarbejde, der tager udgangspunkt i et personligt kunstnerisk

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Social medie strategi

Social medie strategi Social medie strategi Jeg har taget udgangspunkt i at promovere min blog inde på min hjemmeside og skal derfor finde ud af hvilke sociale medier jeg vil befinde mig på, for at reklamere min blog bedst

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk 1 Komar & Melamid: The People s Choice: Denmarks most wanted painting BIID11 Lektion 11 Æstetisk interaktion Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID Lektion 9 Dagens program 2 8:00 9:00 Æstetik (historisk)

Læs mere

Navn: DM515, F12, Introduktion til lineær og heltalsprogrammering

Navn: DM515, F12, Introduktion til lineær og heltalsprogrammering Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 9 45,0% 11-15 timer 7 35,0% 16-20 timer 3 15,0% 21-25 timer 1 5,0% Over 25 timer 0 0,0% I

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere