CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger"

Transkript

1 : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger

2 INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på Blue Ocean og Backcasting. Metoden bruges til at afdække behov og skitsere nye løsningsmodeller ved at tage udgangspunkt i et fremtidigt scenarium for en løsning. Med udgangspunkt i den ønskede fremtid foretager vi en backcasting, hvor vi finder frem til, hvilke strategier og løsningskoncepter der skal anvendes for at nå frem til den ønskede fremtid. Derfor har CSC åbnet et nordisk innovationscenter I:LAB. Med adresse i København er Innovationslaboratoriet et tilbud til alle vores kunder, der vil i gang med at udnytte konkret innovation til vækst. I innovationslaboratoriet eksperimenteres med nye forretnings- og procesmodeller, teknologier og governancemodeller. Innovationslaboratoriet består af et integreret miljø med en række integrationsplatforme, applikationsservere, portaler, procesbiblioteker m.m. Denne hardware og software kan integreres direkte med kundernes IT-miljøer, så kunderne kan træffe beslutning om en given løsning på et dokumenteret grundlag. For os er innovation en proces, som skal tilføje kunden reel værdi i form af nye muligheder og som skal være koblet op på en realiserbar plan. Innovation er ikke en idé eller en pludselig indskydelse, men en proces som består af konkrete aktiviteter, som bearbejder ny viden eller idéer. På den måde opstår der nye muligheder, som kan realiseres gennem nye processer eller nye produkter. Innovation og forretningsudvikling er et af de områder, hvor CSC har tilført kunder store effektiviseringsgevinster og forbedringer. Ofte skabes nye idéer, når forskellige typer af viden eller processer kombineres. Vi kombinerer vores store erfaring fra mange forskellige brancher med kundens faglige ekspertise og skaber et kreativt miljø med en styret proces. På den måde kan vi skabe nytænkning, som bringer en kunde videre.

3 Produkter Mange organisationer oplever, at innovationsaktiviteter er meget omkostningstunge, men det behøver de ikke at være. Denne type projekter kan også gøres prisfaste og gennemsigtige, så kunden ved, hvad de kan forvente. Derfor har vi prædefineret en række konkrete innovationsprodukter, som naturligvis kan tilpasses. Gazelle-innovation I intensive forløb på 12 eller 24 timer arbejder en gruppe med idéer, processer og metoder. Her kan man vurdere potentialer i nye idéer eller opstille og prioritere muligheder og visioner. Et hurtigt innovationsforløb kan føre til realiserbare resultater eller fastsætte og prioritere et videre forløb. Gazelle-innovation vil skabe/resultere i et roadmap, pejlemærker, en strategi, en prioritering eller en bekræftelse af en eksisterende plan. I forbindelse med en udbudsrunde ønskede en offentlig kunde input fra leverandører og interessenter om deres tanker omkring fremtiden. I samarbejde med I:LAB gennemførtes et 12 timers gazelle-innovationsprojekt, som gav kunden værdifuldt input til visioner for fremtiden og muligheder på kortere sigt. Ved at benyttes Blue Ocean og Backcasting opstilles visioner og konkrete muligheder. Der kan f.eks. udarbejdes strategidokumenter, roadmaps, cost-benefit analyser, overordnede arkitekturprincipper, nye forretningsprocesser eller arbejdssituationer. Funktionel prototype Funktionelle protyper er nyttige til at afprøve idéer i miljøer i drift. Det kan være relevant, når der er stor usikkerhed eller risici ved nye eller ændrede teknologier. Her kan vi gøre anvende I:LABs eksisterende maskinpark og software - eller samarbejde med vores teknologileverandører - så platforme og produkter kan inddrages uden store licensudgifter. Færdselsstyrelsen udviklede et nyt koncept til selvbetjening og portalløsning baseret på en serviceorienteret arkitektur. I samarbejde med IBM Software Group anvendtes en WebSphere platform til at skabe en funktionel prototype. På denne måde fik styrelsen konkrete erfaringer med, hvilken værdi løsningen ville give Færdselsstyrelsen, deres medarbejdere og virksomhederne. Dermed fik styrelsen ikke alene en vision og et roadmap, men også en realistisk business case. Business case Med en business case afdækker man de økonomiske perspektiver. Det er en Top-down beregning efter De Store Tals Lov, hvor der behandles både kvantificérbare og ikke-kvantificérbare faktorer samt finansielle og ikke-finansielle faktorer. Beregningen inkluderer organisation, kunder og eksterne parter og CSC anvender en videreudviklet version af den Digitale Taskforces Business Case model. Et mål kan være én anbefaling af visse arkitekturprincipper i forhold til visionen (SOA, eventdrevet arkitektur, procesdrevet arkitektur osv.) eller en model med væsentlige komponenter, deres roller og interaktioner. Som udgangspunkt vil en arkitektur ikke være bundet til en bestemt produktportefølje, men beskrives i generiske termer. Road map I et road map skitseres den kritiske vej til målet Her bliver de vigtigste aktiviteter og beslutninger for at nå målet dokumenteret, og der udarbejdes en overordnet projektplan. Ofte vil en kunde ikke umiddelbart kunne implementere hele den nye vision eller strategi, men et overordnet road map hjælper til at prioritere indsatserne, finde den rigtige rækkefølge og træffe de rigtige beslutninger, når der efterfølgende udarbejdes nye komponenter, elementer eller delløsninger. Road mappet sikrer, at hvert lille skridt er i den rigtige retning. Proof-of-concept Med et proof-of-concept kan man belyse en problemstilling meget grundigt og fra mange forskellige vinkler. Det kan f.eks. være, at man ønsker sikkerhed for, at den opstillede løsning også vil fungere i praksis hos kunden. Her arbejdes iterativt med prototyper, hvor erfaringer kan høstes og indarbejdes gennem flere forløb. Mock up prototype Her anvendes prototypekonceptet til at arbejde frem mod en konkret realiserbar løsning. Med den kan man belyse nye eller problematiske aspekter ved kundens processer eller forretning. Ofte vil resultatet være skærmbilleder på papir (mock up) eller i PowerPoint. Der udvikles ikke decideret funktionelle systemer eller en kravspecifikation, men dokumentationen er et solidt grundlag for at tage beslutning om at starte eller skrinlægge udviklingsprojekter. Løsningsmodel og arkitektur Med modellen beskrives et scenario for den forretnings- og IT-løsning, der skal være første skridt mod fremtidsscenariet. Elementerne i modellen er et procesdiagram over de primære processer i den nye løsning og udvikling af en overordnet forretnings- og IT arkitektur, som efterfølgende kan bruges som mål for den videre udvikling.

4 Konceptudvikling Anvendelse af ny teknologi i en virksomhed eller offentlig institution kan være både kompliceret og dyrt. Derfor er det væsentligt at opnå et godt samarbejde mellem teknologispecialister, produktleverandører og kundens egen forretningsviden. CSC er produktuafhængige og arbejder meget gerne sammen med alle. Det er dog væsentligt, at de involverede partnere også har en interesse i den innovative del af processen, fx i at se, hvad deres produkter også kan bruges til. En større privat virksomhed arbejde med et projekt om rekruttering og fastholdelse af højt kvalificerede medarbejdere. Virksomheden ønskede at afprøve, hvad den allernyeste teknologi kunne bruges til, når man ønskede at skabe mere interessante og fleksible arbejdsstationer. Gennem konceptudvikling og prototyping fik kunden værdifuld viden om muligheder og begrænsninger. CSC kompetencer Innovation Lab tilbyder konsulenthjælp fra erfarne Innovation Managers, der med afprøvede innovationsmodeller kan understøtte alle former for IT-innovationstiltag i virksomheder. Derudover har innovationslaboratoriet også tilknyttet industrieksperter med dyb indsigt i offentlig forvaltning og den private sektor foruden eksperter inden for bl.a. serviceorienteret arkitektur, applikationsintegration, mobile løsninger og Business Process Management (BPM). Kunderne kan trække på globale innovationserfaringer, fordi CSC har et stort globalt netværk, hvor erfaringer og best practice fra projekter opsamles og deles. CSC har også et fast samarbejde med en bred vifte af produktog teknologileverandører, som kan levere yderligere spidskompetence inden for teknologier og produkter. Vores tilgang til opgaven Med udgangspunkt i kundens problemstilling og vision omkring løsning gennemføres et interaktivt forløb, hvor ideer genereres, udfordres og udformes i scenarier. Det er et væsentligt princip, at CSC ikke deltager med kundens faste kontaktpersoner eller sælgere. Dette er for at skabe det fornødne rum, hvor kunden og CSC kan se fremad uden at skulle tage hensyn til de aktuelle aktiviteter m.m. Krav til dig Før Du skal have en idé til eller et ønske om forandring. Og du skal have lyst og vilje til at blive udfordret på din viden og dine idéer, ellers vil du typisk ikke opnå det fulde potentiale. Det er væsentligt, at du afsætter de rigtige medarbejdere til projektet. Dit hold bør repræsentere en bred kreds af personer i forhold til det område eller tema, der skal undersøges. Disse personer skal deltage i hele projektet. Under Alle skal have en åben tilgang og deltage i et fordomsfrit, tillidsfuldt projekt. Man skal turde se fremad og forbi de kendte problemer og konventioner. Efter Typisk skal du bruge resultatet til at afgøre, hvad den videre proces skal være og om der overhovedet skal være en. Derfor er der ingen videre krav. Vi vil dog anbefale, at du inden og under forløbet gør sig klart, hvordan man vil bruge projektresultatet efterfølgende. Det er vigtigt for os, at resultatet skal være operationelt og fremadrettet, så du kan træffe beslutninger på baggrund af resultatet. Valget af metode og output ved projektets start er baseret på, hvad produktet skal bruges til efterfølgende. Er det meget uklart hvad målet med en proces egentlig er, kan man vælge at gennemføre et gazelleprojekt for at få en klarere målsætning. Rammer for et forløb i I:LAB Det sker på et neutralt område. Kundens daglige CSC kontaktpersoner deltager ikke. Alle deltager på lige fod med konkrete ideer og forslag til løsninger. Processen består af en række moduler, der kan samles som legoklodser. Processen er kort og dynamisk (maks. fem uger). I:LAB forløbet kan foregå i CSC s I:LAB lokaler eller hos kunden. I:LAB PROFILERNE Innovation Manageren Innovation Manageren styrer I:LAB forløbet og fungerer som løsningskatalysator ved at tilføre nye ideer og løsningsforslag fra andre discipliner og forretningssektorer. Management og proceskonsulenter Beskriver forretningsscenarier, modeller og processer. Designer forretningsprocesser Industri Specialister Støtter med industrispecifik viden de øvrige opgaver Løsnings- og innovationsarkitekter Designer arkitektur og system Udvikler prototype

5 Computer Sciences Corporation Innovation Consulting CSC Nordic Head of Innovation Inge Speiermann, CSC Danmark Retortvej 8, Valby 1780 København Danmark Telefon: Mobil:

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Serviceorienteret arkitektur - Hvad og hvorfor

Serviceorienteret arkitektur - Hvad og hvorfor > Serviceorienteret arkitektur - Hvad og hvorfor IT- & Telestyrelsen November 2006 Indhold > Forord 6 1. Indledning 7 1.1 Formål og baggrund 7 1.2 Målgruppe 8 1.3 Pjecens struktur 8 Del 1 - SOA i den offentlige

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

One-Stop-Science-Shop Erhvervslivets indgang til universitetet

One-Stop-Science-Shop Erhvervslivets indgang til universitetet One-Stop-Science-Shop Erhvervslivets indgang til universitetet Metode- og værktøjshåndbog Forskningsbaseret innovation i små og mellemstore virksomheder Indhold 1 Innovation i SMV er særlige behov og

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1 22 fif til projekter November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller

Læs mere

TALENTUDVIKLING Kun for voksne!

TALENTUDVIKLING Kun for voksne! TALENTUDVIKLING Kun for voksne! Fra projekt Talenter i Produktionsmiljøet til erhvervsskolerne og andre talentudviklere: opsamling på projekterfaringer omkring vækst gennem talentudvikling af ansatte i

Læs mere

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog...

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog... Indhold Om evalueringen.......... 2 Forfatter.......... 2 Resume: Evaluering af Reload......... 3 Reload i markedet......... 3 Overblik over Reload.......... 4 Reloads karakterbog......... 5 Evaluering

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogateprojektet, der er medfinasieret af RTI s Åbne midler. De præsenterede

Læs mere

OPI-SAMARBEJDER. Virksomheders syn på udfordringer og muligheder ved tidlig inddragelse i

OPI-SAMARBEJDER. Virksomheders syn på udfordringer og muligheder ved tidlig inddragelse i Virksomheders syn på udfordringer og muligheder ved tidlig inddragelse i OPI-SAMARBEJDER Udarbejdet af Clarke, Ann Højbjerg; Nissen, Helle Aarrøe; Evald, Majbritt Rostgaard; Munksgaard, Kristin Balslev;

Læs mere

30 INNOVATIONSMETODER

30 INNOVATIONSMETODER 30 INNOVATIONSMETODER - en introduktion Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 INDHOLD Del 1: Beskrivelse af anvendelseseksempler inden for fem udvalgte temaer/brancheområder. Eksemplerne er stiliserede, men

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse FEBRUAR 2013 Best practice i projektledelse SIDE 3 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ARTIKEL Få trumfkort på hånden Styr på trumferne Årets projekt 2012: Lean i Kvægbruget Modet til at gå nye veje giver

Læs mere

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen FÆLLES BRUGERPORTAL Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Midtvejsevaluering af Caretech Innovation

Midtvejsevaluering af Caretech Innovation Caretech Innovation Midtvejsevaluering af Caretech Innovation - Region Midtjyllands satsning på innovation og erhvervsudvikling inden for sundheds-it. Januar 2012. Indholdsfortegnelse Forord...3 Sammenfatning

Læs mere

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

BIV EVALUERING. BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV. Efteråret 2013. Udarbejdet af LB Analyse. I et samarbejde mellem

BIV EVALUERING. BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV. Efteråret 2013. Udarbejdet af LB Analyse. I et samarbejde mellem BIV EVALUERING Udarbejdet af LB Analyse Efteråret 2013 BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV I et samarbejde mellem Indhold Evalueringens hovedresultater... 3 Kort beskrivelse

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere