Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://erfadownload.teknologisk.dk/erfaswudv/-moder/prog9802.htm"

Transkript

1 Side 1 af 7 Forside.NET ERFA C++ ERFA It-projektleder ERFA SoftWareudvikling-på-tværs Seneste nyt for udviklere, projektledere og metodefolk: Softwareudvikling på tværs 2 dage om trends, teknologi, metoder og værktøjer til software- og systemudvikling (tidligere Software 2000) november 1998 hos DTI i Taastrup Teknologisk Institut, Informatik er stolte over igen at kunne præsentere et overflødighedshorn af spændende indlæg om de emner, der interesserer danske software- og systemudviklere netop nu. Denne gang er der specielt fokus på objektorientering, brugervenlighed, genbrug, datavarehuse og projektledelse. Den halvårlige softwarekonference, Softwareudvikling-på-tværs, henvender sig til software- og systemudviklere, softwarechefer, udviklingschefer, metodefolk, kvalitetsfolk og projektledere. På disse konferencer er der livlig diskussion og erfaringsudveksling og deltagerne får altid ny viden med hjem. Ny service: Klik her hvis du vil modtage programmet på til videredistribution i din virksomhed. Program for 1. dag: tirsdag den 3. november 1998: 09: Kaffe Velkomst og introduktion til konferencen ved Stephen Biering-Sørensen, Teknologisk Institut, Informatik Objektorientering og innovation ved Therese V. Lange

2 Side 2 af Trends inden for objektorienteret softwareudvikling ved René Elmstrøm, Teknologisk Institut, Informatik Frokost Opbygning af en genbrugskultur blandt softwareudviklere ved Peter Hübel, Enator A/S Spor 1 Spor Hvorledes et datavarehus adskiller sig fra traditionelle OLTP-systemer ved Martin Jensen, Oracle Danmark Praktiske erfaringer med konfigurationsstyring ved Jesper Henriksen og Svein Hoplen, Northern Software Partners Kaffe Udvikling af et datavarehus med Delphi ved Glenn B. Andersen, Teknologisk Institut, Informatik Sådan indføres genbrug ved Hans Peter Jepsen Danfoss Drives Java og CORBA - toget er ved at komme i fart ved Malte Christensen, Oracle Danmark Kontrol og overvågning af udstyr via Internet ved John Renner Hansen, Niels Bohr Instituttet Program for 2. dag: onsdag den 4. november 1998: Er nøgleteknologien gået i baglås? ved Hans Siggaard Jensen, Handelshøjskolen i København Kaffe

3 Side 3 af Metoder til udvikling af brugervenlige tjenester Ved Ulrik Hindø, Tele Danmark Udvikling International certificering af projektledere ved Peter Snedker, ECSoft Frokost Spor 1 Spor Design af displays til overvågning af procesanlæg ved Jette Lundtang Paulsen, Risø Erfaringer fra Java-udviklingsprojekter ved Jens Galatius, Unibank Evaluering af en ny type simulator til pilottræning ved Steen Weber, Risø Udviklingsproces og SW-arkitektur for OO-udvikling ved Finn Overgaard Hansen, Teknologisk Institut, Informatik Kaffe Kvalitetssikring i RAD udviklingsprocessen ved Anders Austen Nielsen, Kommunernes Pensionsforsikring Analysepatterns ved René Elmstrøm og Lisbeth Bergholt, Teknologisk Institut, Informatik Objektorientering og innovation ved Therese V. Lange Objektorienterede metoder har traditionelt fokuseret på optimal struktur, genbrug og fremdrift. Nu er tiden inde til også at sætte fokus på innovation. Dette indlæg giver et bud på, hvordan man kan kombinere innovative teknikker med objektorienteret tankegang og dermed bygge bro mellem systemudvikling og BPR. Therese V. Lange vil være kendt af mange for sine bøger om objektteknologi. Trends inden for objektorienteret softwareudvikling ved datalog René Elmstrøm, Teknologisk Institut, Informatik Lige hjemkommet fra OOPSLA'98, verdens største OO-konference, vil René give en oversigt over nyheder og trends inden for objektorienteret

4 Side 4 af 7 softwareudvikling. Opbygning af en genbrugskultur blandt softwareudviklere ved Peter Hübel, Enator A/S Hvorledes får man udnyttet de fordele, objektorienteret systemudvikling lover? Der vil blive berettet om en række aktiviteter, der er foregået på tværs af hidtil isolerede projektgrupper i systemafdelingen hos TR-Partner A/S, og fortalt om erfaringerne fra arbejdet med at opbygge, vedligeholde og frem for alt få anvendt en fælles kodebase. Denne indsats har skabt forandringer på både det tekniske og det kulturelle plan. Hvorledes et datavarehus adskiller sig fra traditionelle OLTP systemer ved senior systems designer Martin Jensen, Oracle Danmark Indlæget vil fokusere på den interne arkitektur i et datavarehus, og diskutere hvorfor de er væsensforskellige fra traditionelle OLTP-systemer. Indlægget vil endvidere gøre rede for hvilke elementer af Oracle8, der kan lette administration og drift af et varehus. Praktiske erfaringer med konfigurationsstyring ved Jesper Henriksen og Svein Hoplen, Northern Software Partners Indlægget vil give en række eksempler på problemer med konfigurationsstyring i dagens softwareudvikling, samt hvordan disse kan løses. Udvikling af et datavarehus med Delphi ved konsulent Glenn B. Andersen, Teknologisk Institut, Informatik Indlægget beskriver udviklingen af et system til Nilfisk-Advance A/S, som skal skabe et samlet overblik over salgs- og produktdata ved brug af datawarehouse-teknologi. Opgaven indebar at vi måtte gå ind bag de enkelte datterselskabers økonomisystemer, hente specifikke data ud og sende dem af sted pr. . Hos moderselskabet i Brøndby bliver data løbende samlet sammen og lagt i en database, der udgør grundlaget for datawarehouse-applikationen. Systemet er fuldt konfigurerbart og kan ændres i takt med at informationsbehovet stiger. Systemet er udviklet i Borland Delphi til Microsoft Windows 95 med integration til så forskellige produkter som BTrieve, Novell Groupwise og Microsoft SQL. Sådan indføres genbrug ved Hans Peter Jepsen, Danfoss Drives Genbrug er som bekendt noget mange stræber efter, men det er også gået op for de fleste at indførelse af genbrug er svært og det kommer bestemt ikke af sig selv. Med baggrund i deltagelsen på 5th International Conference on Software Reuse vil indlægget opsummere organisatoriske, metodiske og andre forudsætninger for succesfuld indførelse af genbrug i softwareudviklingen. Java og CORBA - toget er ved at komme i fart

5 Side 5 af 7 ved principal consultant Malte Christensen, Oracle Danmark Java og CORBA: et perfekt match. Malte Christensen vil tale om diverse aspekter, som relaterer sig til Java som udviklings- og afviklingsplatform, herunder: Hvad betyder standarder i en tid med en global IT-infrastruktur, industriens forhold til Java, herunder kunder og leverandører. Distribuerede applikationer ved hjælp af CORBA-standarden. Præsentationen bygger på utallige projekter og samtaler med kunder og udviklere. Fælles for dem alle er nødvendigheden af at 'skulle gøre tingene på en anden måde' for at kunne følge med og for at kunne tilfredsstille deres kunders stigende behov for information og funktionalitet. Herunder kan nævnes behovet for hurtig applikationsudvikling, Internet, transaktioner i heterogene miljøer. Samtidig skal der tages hensyn til medarbejdere, eksisterende programmer og investeringer, uddannelse. For alles vedkommende gælder det, at data befinder sig i relationsdatabaser. Hvorledes kan funktionaliteten i databasen udnyttes sammen med de andre, nye teknikker? Kontrol og overvågning af udstyr via Internet ved lektor John Renner Hansen, Niels Bohr Instituttet Indlægget omhandler Niels Bohr Instituttets erfaringer med overvågning og kontrol af udstyr på CERN via Internettet. Der vil også blive omtalt hvordan det eksperiment der planlægges sammen med 1700 andre fysikere til start i 2005, ATLAS, tænkes at forløbe. Er nøgleteknologien gået i baglås? ved forskningsprofessor Hans Siggaard Jensen, Handelshøjskolen i København Software er blevet en nøgleteknologi. Samfundet er i dag blevet stærkt afhængigt af vores evne til hurtigt at producere pålideligt software. Det paradoksale er blot, at er der noget, vi ikke forstår, så er det netop software. På det tekniske plan kender vi meget til programmeringssprog og styresystemer. Men vi ved ikke ret meget om selve processen, der frembringer store softwaresystemer. Selv i dag betragter vi det mere som et håndværk end som en videnskabeligt velfunderet disciplin. I indlægget vil der blive stillet spørgsmålstegn ved hvor holdbar denne situation er i et samfund, der bliver mere og mere videnbaseret og derfor afhængig af software. Metoder til udvikling af brugervenlige tjenester ved civilingeniør Ulrik Hindø, Tele Danmark Udvikling, Brugerflader og Brugbarhed Brugervenlige tjenester og produkter bliver en stadig vigtigere parameter på det liberaliserede telemarked. At designe nyttige og brugervenlige tjenester er imidlertid ikke nogen triviel opgave. I Tele Danmark Udvikling arbejdes der derfor hen imod mere brugercentrerede udviklingsmetoder. International certificering af projektledere ved projektchef Peter Snedker, ECSoft Indlægget vil med udgangspunkt i den praktiske virkelighed for dagens IT-Projektledere samt en "PracticologyÔ " kvalitetsopfattelse fortælle om behovet for udvikling og certificering af projektledere. Hvilke overvejelser gøres der omkring certificering og evalueringer? Også den praktiske certificeringsproces i IPMA (International Project Management Association) vil blive berørt. Endelig vil der blive givet en foreløbig evaluering og forventninger til certificering i de kommende år.

6 Side 6 af 7 Design af displays til overvågning af procesanlæg ved seniorforsker Jette Lundtang Paulsen, Risø Når man skal designe overvågningssystemer til procesanlæg er det fornuftigt at følge en strategi der giver nogle kriterier for hvad det er man ønsker overvåget, og hvorfor man ønsker denne overvågning. Desuden bør der defineres udvælgelseskriterier for måledata og kriterier for hvordan man vil præsentere den enkelte måling. Der vil blive gennemgået designfasen for overvågning af flere forskellige anlæg. Erfaringer fra Java-udviklingsprojekter ved afdelingsdirektør Jens Galatius, Unibank Forretningssystemer Unibank har valgt at basere sin fremtidige udvikling på browser-teknologi, og Java er valgt som den strategiske udviklingsplatform. P.t. er der lavet to projekter udviklet i Java, dels et system til styring af realkreditlån, dels et system til Internetbaseret værdipapirhandel. Indlægget vil omhandle erfaringer med brug af Java i disse projekter. Download PowerPoint-slides Evaluering af en ny type simulator til pilottræning ved seniorforsker Steen Weber, Risø Risø har deltaget i udviklingen af en prisbillig flysimulator baseret på berøringsfølsomme skærme. Denne simulator er nu blevet evalueret for at undersøge om den træning piloter får i et sådant system er lige så god som i konventionelle træningssystemer. Der vil blive gennemgået hvordan vi har løst denne evalueringsopgave samt hvilke problemer vi har haft og de konklusioner vi har kunnet drage på grundlag af evalueringen. Udviklingsproces og SW-arkitektur for objektorienteret udvikling ved civilingeniør Finn Overgaard Hansen, Teknologisk Institut, Informatik Indlægget vil beskrive Rationals Objectory-udviklingsproces for objektorienteret softwareudvikling, der fremover kommer til at hedde "The Unified Process" samt egne erfaringer med metoder til OO-udvikling. Dernæst vil indlægget omhandle begrebet softwarearkitektur og hvorledes en god softwarearkitektur er et grundlæggende element for et projekts succes. Indlægget vil give eksempler på hvorledes softwarearkitektur kan beskrives vha. UML (Unified Modeling Language). Indlægget er baseret på de seneste nyheder fra OOPSLA'98-konferencen samt egne erfaringer. Kvalitetssikring i RAD udviklingsprocessen ved IT-kvalitetssikringschef Anders Austen Nielsen, Kommunernes Pensionsforsikring A/S Indlægget vil belyse emner som: Er kvalitetssikring en forudsætning for succesfuld gennemførelse af projektet uanset typen af projekt og metode? Stiller RAD-modellen andre krav til kvalitetssikring end vandfaldsmodellen? Hvordan gennemføres kvalitetssikringen i RAD-udviklingsforløbet, hvad bør/skal kvalitetssikres og hvilke metoder kan anvendes.

7 Side 7 af 7 Analysepatterns ved datalog René Elmstrøm og konsulent Lisbeth Bergholt, Teknologisk Institut, Informatik Brugen af "Design Patterns", velafprøvede løsningsmodeller for ofte forekommende designproblematikker inden for objektorienteret softwareudvikling, er efterhånden en velaccepteret del af alle moderne objektorienterede udviklingsmetoder. At "patterns" eller mønstre også kan anvendes inden for andre problemområder er efterhånden ved at vise sig. Med bogen "Analysis Patterns - Reusable Object Models" har forfatteren Martin Fowler vist anvendeligheden af mønstre inden for objektorienteret analyse. Præsentationen vil give en introduktion til emnet analyse patterns, vise eksempler på disse samt fortælle om indtryk og nyheder fra Martin Fowlers tutorial om emnet på OOPSLA'98. Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Priser ekskl. moms: Ikke-medlemmer: 1 dag kr. 2900,- Begge dage kr. 4300,- Medlemmer af Softwareudvikling-på-tværs (tidl. Software 2000): 1 dag kr. 500,- Begge dage kr. 1000,- Priserne inkluderer deltagelse, forplejning og materialer, men ikke evt. overnatning. Yderligere information om Softwareudvikling på tværs: Stephen Biering-Sørensen, tlf.: Retur til Software 2000

Program for Softwareudvikling-på-tværs

Program for Softwareudvikling-på-tværs Side 1 af 7 Forside.NET ERFA C++ ERFA It-projektleder ERFA SoftWareudvikling-på-tværs Udviklere, projektledere og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs 2 dage om trends, teknologi, metoder og værktøjer

Læs mere

Udviklere, projektledere og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs

Udviklere, projektledere og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs Side 1 af 8 Forside.NET ERFA C++ ERFA It-projektleder ERFA SoftWareudvikling-på-tværs Udviklere, projektledere og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs 2 dage med 21 indlæg om trends, teknologi, metoder

Læs mere

http://erfadownload.teknologisk.dk/erfaswudv/-moder/prog9901.htm

http://erfadownload.teknologisk.dk/erfaswudv/-moder/prog9901.htm Side 1 af 6 Forside.NET ERFA C++ ERFA It-projektleder ERFA SoftWareudvikling-på-tværs Udviklere, projektledere og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs 2 dage om trends, teknologi, metoder og værktøjer

Læs mere

Softwareudvikling-på-tværs 2007-1. Konferencen foregår på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København (lige ved Planetariet).

Softwareudvikling-på-tværs 2007-1. Konferencen foregår på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København (lige ved Planetariet). Softwareudvikling-på-tværs 2007-1 Konferencen foregår på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København (lige ved Planetariet). Hermed forårets buket af spændende indlæg om de emner der interesserer

Læs mere

Softwareudvikling-på-tværs 2006-2

Softwareudvikling-på-tværs 2006-2 Side 1 af 6 IT-udvikling - Teknologisk Institut Softwareudvikling-på-tværs 2006-2 Program Konferencen foregik på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København (lige ved Planetariet). Dag 1,

Læs mere

Softwareudvikling-på-tværs 2008-2 - Teknologisk Institut

Softwareudvikling-på-tværs 2008-2 - Teknologisk Institut http://www.teknologisk.dk/swtvaerskonf Side 1 af 2 Forside > Konferencer > IT > Softwareudvikling-på-tværs 2008-2 Softwareudvikling-på-tværs 2008-2 Program Foredragsbeskrivelser Priser Konferencen holdes

Læs mere

Program for Softwareudvikling-på-tværs

Program for Softwareudvikling-på-tværs Side 1 af 7 Forside.NET ERFA C++ ERFA It-projektleder ERFA SoftWareudvikling-på-tværs Udviklere, projektledere, kvalitetsfolk og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs Systemudvikling-på-tværs 2 dage om

Læs mere

Softwareudvikling-på-tværs 2008-1 - Uddannelser - Teknologisk Institut

Softwareudvikling-på-tværs 2008-1 - Uddannelser - Teknologisk Institut http://www.teknologisk.dk/uddannelser/23207 Side 1 af 2 Softwareudvikling-på-tværs 2008-1 Program Foredragsbeskrivelser Priser Tilmelding 2.-3. juni 2008 Konferencen foregår på Hotel Radisson SAS Royal,

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog...

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog... Indhold Om evalueringen.......... 2 Forfatter.......... 2 Resume: Evaluering af Reload......... 3 Reload i markedet......... 3 Overblik over Reload.......... 4 Reloads karakterbog......... 5 Evaluering

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2008

Softwaretest når det er bedst 2008 Teknologisk Institut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest når det er bedst 2008 1 9. - 2 0. m a j 2 0 0 8 h o t e l n y b o r g s t r a n d n y b o r g Hør hvorfor softwaretest er en god investering

Læs mere

PLATON BUSINESS BRIEFINGS EFTERÅR/VINTER 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM...

PLATON BUSINESS BRIEFINGS EFTERÅR/VINTER 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM... S INTELLIGENCE INFORMATION MANAGEMENT BUSINESS FORMATION LIFECYCLE MANAGEMENT DATAKVALITET BUS AGEMENT BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATION MANAG CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT INTEGRATION DA NESS INTELLIGENCE

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen SPU UML note Systematisk Program- Udvikling med UML Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Finn Overgaard Hansen, august 2005 Versionshistorie Versionsnr. Dato Initialer Versionen omfatter 0.9

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

LØSNINGSFORUM2004 TIL DIG DER VIL TEGNE FREMTIDEN. Fra England: Ian Pearson, verdenskendt fremtidsforsker. Bella Center 22. og 23.

LØSNINGSFORUM2004 TIL DIG DER VIL TEGNE FREMTIDEN. Fra England: Ian Pearson, verdenskendt fremtidsforsker. Bella Center 22. og 23. TIL DIG DER VIL TEGNE FREMTIDEN Keynote speakers... Fra England: Ian Pearson, verdenskendt fremtidsforsker Jesper Bank, sejler og erhvervsmand Kjeld Hillingsø, tidl. forsvarschef LØSNINGSFORUM2004 IT-KONFERENCEN

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder

KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder News Nr.2 ære læser KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder ikke, at vi hos Innofactor er ved at gå i hi tværtimod. For kort tid siden afholdte vi Innofactors første kundedag:

Læs mere

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer:

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer: GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December 2002 TEMA: FokusProfilen - lederens samtaleværktøj Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

Service Desk 2009. - understøt forretningen med værdiskabende it-support. Mød blandt andre:

Service Desk 2009. - understøt forretningen med værdiskabende it-support. Mød blandt andre: Service Desk 2009 - understøt forretningen med værdiskabende it-support Den 22.-23. april 2009 Taastrup Hør om fremtidens krav til supportmedarbejderen høj service, kompetent sparring og professionalisme

Læs mere

Tidsregistreringssystem til Løgstør Kommunale Hjemmepleje

Tidsregistreringssystem til Løgstør Kommunale Hjemmepleje Tidsregistreringssystem til Løgstør Kommunale Hjemmepleje 30. Maj 2003 Informatik Gruppe E4-101: Aalborg Universitet Eva Lund Andersen Jens Møller Lauridsen Joan Marianne Nielsen Lasse Bech Eiler Louise

Læs mere

Are YOU born with IT?

Are YOU born with IT? Are YOU born with IT? Læs IT på Aalborg Universitet! Internetteknologier og computersystemer 5 Teknologi, der flytter Elektronik og IT 7 Det kredser om fremtiden Software 9 Skal vi tale computerens sprog?

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere