Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August Uddannelsescenter Herning, Handelsgymnasiet i Ikast hhx Engelsk A Elisabeth Egholm Jacobsen Hh3c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Amerikanisering Det kulturelle område Teenagers i USA USA våben og dødsstraf -KKK Teenage pregnancy and Abortion in the USA Britain - Landeportræt Cultural differences Det kulturelle område Nike vs Adidas det merkantile område The Retail Industry H&M + Zara Michael Jackson songwriters - Poetry McDonald s Company profile Disney Company profile Marketing Branding Target Groups USA Country Profile DIO Emerging Markets - India Side 1 af 15

2 Titel 1 Amerikanisering Undervisningsmaterialet omfatter nyere autentiske tekster om emnet: Kerne The Golden Door, An illustrated history of the USA, Longman The Land of Plenty of Things, Current 2003 America s Haves and Have Nots, Current 2005 Are We all Becoming Americans, Current 2001 Brits and Yanks: Can t we all just get along?, Current 2002 America the Unloved, U.S. News & World Report, October 13, 2003 America s image problem Immigrants in our own Land by Jimmy Santiago Baca John Steinbeck: Of Mice and Men Omfang Lektioner fra oktober december, 2008 Emnet skal give eleverne et indblik i hvilke forhold der har været med til at skabe the American Dream samt hvorledes denne drøm påvirker det amerikanske samfund på godt og ondt. Eleverne skal kunne redegøre for den stigende amerikanske påvirkning af det omgivende samfund gennem tiden og kunne diskutere samt redegøre for de forskellige kulturelle forskelle Eleverne skal til slut i forløbet kunne formidle den viden, de har tilegnet sig. Studiekompetencer Klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlig formidling, præsentationsteknik samt power-point præsentation Bibliotekskundskab og-informationssøgning IT i engelsk :- Brug af tekstbehandling, ordbøger, søgemaskiner at give og modtage konstruktiv kritik Side 2 af 15

3 Titel 2 Teenagers i USA (fokusområde 1) Litteratur samt nyere autentiske tekster: Drugs, Depression & Teenagers E is for Ecstasy, Ecstasy and Depression, Meth an American epidemic, Meth the death trap Teenagers and depression Teenagers & Eating Habits Eating Disorders, McDonald s Is America Loving it? Alcohol & Teenagers College and Alcohol, Alcohol and American Teens Omfang Anvendt uddannelsestid Uge 34 41, 2008 Eleverne skal gennem læsning af nyere autentiske tekster opnå kendskab til samfundsmæssige og kulturelle forhold i USA. Hovedvægten lægges på den stigende tilgængelighed af fer/alkohol i det amerikanske samfund, amerikanske teenagers anvendelse af disse samt teenageliv på/uden for de amerikanske skoler. Eleverne introduceres herigennem til analyse og fortolkning at engelsksprogede tekster. Desuden øves de i mundtlig præsentation af teenage-relateret emne (efter eget valg) ved powerpoint præsentation. Analyse af tekst, herunder tage målrettede notater samt resume, personbeskrivelse/karakteristik og analyse. Tekstlæsningen suppleres igennem hele året med grammatisk undervisning og øvelser som forbedrer elevernes evne til at udtrykke sig skriftligt og mundtligt med varieret ordforråd og syntaks. Hertil anvendes English Grammar Guide af Poul Bruun, m.fl Kompetancer Målrettet faglig læsning, samt tage notater Perspektivere og vurdere ud fra viden om kulturelle, samfundsmæssige, historiske og psykologiske forhold Teksterne sættes ind i en større samfundsmæssig samt kulturel sammenhæng., således at der opnås bedre forståelse af aktuelle forhold Væsentligste Gruppearbejde med efterfølgende oplæg for klassen samt diskussion klassesamtale Skriftlige opgaver o Processkrivning Side 3 af 15

4 Titel 3 USA våben og dødsstraf - KKK Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kerne og supplerende : The Chamber by John Grisham Brotherhood of Bigots Why do people hate Trying times A long wait for Justice Dokumentarfilm fra DR2: KKK1 + KKK2 Firearms and freedom, Current 1998 U.S Gun Culture, Current 2004 Violence Interrupted, U.S. News & World Report June 12, 2006 Dokumentar: Bevæbnet til Mælketænder, TV2 Pulling Back from the Brink, U.S.News & World.., May 8, 2006 Revenge begins to seem less sweet, Economist, Aug 30, 2007 In the DNA, Economist, Apr 17, 2008 Omfang Anvendt uddannelsestid Foråret, 2009 Efteråret 2010 Kendskab til historiske og samfundsmæssige forhold i USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold Alm. analyse, fortolkning og perspektivering af den litterære tekst The Chamber. Kompetencer Analyse af tekst, herunder tage målrettede notater samt resume, personbeskrivelse/karakteristik og analyse Målrettet faglig læsning Navigering i større tekstmængder Anvendelse af søgedatabaser Væsentligste Gruppearbejde med efterfølgende oplæg for klassen (powerpoint) Gruppearbejde med efterfølgende bearbejdning/diskussion i klassen Klassesamtale Side 4 af 15

5 Titel 4 Teenage Pregnancy and Abortion in the USA Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kerne og supplerende Teenage Moms, Current dec Why have abortion rates fallen), Time, Jan 21, 2008 Just say NO, Economist, Feb 2009 Violence & Harassment at U.S. abortion clinics, How to end the war over sexed, Time April 2009 Drama: Bellyfruit, by Maria Bernhard m.fl Supplerende materiale: Internetsider Omfang Anvendt uddannelsestid: uge (2009) At eleverne opnår en konkret, grundlæggende viden om holdningen fra forskellige grupper i USA til abort-problematikken således at de forbedrer deres mulighed for aktivt at følge og deltage i debatten om samfundsmæssige forhold. Klasseundervisning v. lærergennemgang. Eleverne får via deres søgning på internettet en historisk viden om abortproblematikken i USA primært ved information af højsteretsafgørelsen: Roe vs. Wade. Side 5 af 15

6 Titel 5 Britain - Landeportræt Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kerne og supplerende British life and institutions af Mark Farrell, (People, government, political parties, Britain and the world, Education, Health and welfare, media). Studietur: London uge Supplerende materiale: Internetsider Omfang Anvendt uddannelsestid: uge (2009) At eleverne opnår en konkret, grundlæggende viden om Storbritannien. At eleverne opnår aktuel viden om Storbritanniens forhold som kan styrke deres evne til at forholde sig til litteratur herom og forbedre deres mulighed for aktivt at følge og deltage i debat om kulturelle om samfundsmæssige forhold.. Klasseundervisning v. lærergennemgang. Eleverne vælger efterfølgende et samfundsrelateret emne og udfærdiger forståelses- og diskussionsspørgsmål til dette emne, der præsenteres ved power-point præsentation. Elevernes materiale rettes af læreren inden præsentation og gennemgang på klassen. Side 6 af 15

7 Titel 6 Cultural Differences - Det kulturelle område Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kerne og supplerende The Kite Runner by Khaled Hosseini Foredrag: Richard Guesteland Denmark and the Danes by David Nye How to Succeed in Business in the UK by Linda Smith Don t mention the War, Jyllandsposten Party People Fawlty Towers episoden: Don t mention the War Alm. handelskorrespondance Omfang Anvendt uddannelsestid: uge (2009) samt løbende tid igennem hele året til handelskorrespondancen. Eleverne skal redegøre for og forholde sig perspektiverende til nyere autentiske tekster om kulturelle opfattelser med henblik på at øge elevernes bevidsthed om disse forskelle samt de farer og misforståelser der kan opstå, når forskellige kulturer mødes. Der er siden studiestart løbende blevet arbejdet med virksomhedens eksterne og interne kommunikation med særlig vægt på grundlæggende erhvervsrelateret terminologi og fraseologi. Dertil benyttes Engelske Breve, niv. B af Gurli Hougaard, m.fl, samt udvalgte breve Yours Faithfully af Susanne Askham. Undervisningen foregår ved læreroplæg og opgaveløsning i grupper i henhold til de læste sagprosatekster, samt klassediskussion. Ved handelskorrespondance arbejdes individuelt og i par med oversættelse af sætninger og handelsbreve, der efterfølgende gennemgås på klassen. Side 7 af 15

8 Titel 7 Nike vs Adidas - Det merkantile område Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kerne og supplerende How Nike figured out China, Time, Feb 28, 2008 This Race Is Starting to Get Exciting, BusinessWeek, March 14, 2005 Adidas World Cup Shutout, BusinessWeek, April 2006 Global Game, Time, May 26, 2006 Alm. Handelskorrespondance Grammatikbogen: English Grammar Guide fra forlaget Systime. Omfang Anvendt uddannelsestid: uge 13-19, 2009 samt løbende tid igennem hele året til handelskorrespondancen Redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om samfundsmæssige og erhvervsrelateret emne Skriftligt formulere forskellige teksttyper, herunder oversættelser, interne og eksterne forretningsmeddelelser og længere, selvstændige fremstillinger af problemstillinger og emner. Der er siden studiestart løbende blevet arbejdet med virksomhedens eksterne og interne kommunikation med særlig vægt på grundlæggende erhvervsrelateret terminologi og fraseologi. Dertil benyttes Engelske Breve, niv. B af Gurli Hougaard, m.fl, samt udvalgte breve Yours Faithfully af Susanne Askham. Igennem hele skoleåret vil eleverne løbende arbejde med grammatikbogen English Grammar Guide. Der lægges specielt fokus på elevernes evne til at forklare de grammatiske problemstillinger set i lyset af de eksamenskrav der stilles på 3.år ved mdt/skr. eksamen. At skrive for at tænke og lære merkantil terminologi Klasseundervisning, individuelle øvelser, gruppearbejde, mundtlig formidling/præsentationsteknik/power-point præsentation Udarbejdelse og præsentation af SWOT-analyse Side 8 af 15

9 Titel 8 The Retail Industry (H&M, Zara) - Det merkantile område Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kerne og supplerende Hip H&M, BusinessWeek, Nov 11, 2002 Bringing Haute to the Hoipolloi, BusinessWeek, May 30, 2005 Style &Design: Designer Dresses for Less, Time, Aug 9, 2004 Fabulous Fashion, Newsweek, October 17, 2005 Fashion Conquistador, BusinessWeek, Sep 4, 2006 Fashionably Late, Time, May Alm. handelskorrespondance Omfang Anvendt uddannelsestid: uge 3-11, 2009 samt løbende tid igennem hele året til handelskorrespondancen Eleverne læser tekster der strækker sig fra slutningen af 1990erne til 2006 om de 3 konkurrerende virksomheder. Teksterne hentes alle fra Time, Newsweek og BusinessWeek, således at elevernes merkantile ordforråd opbygges yderligere. Elevernes sikkerhed i mundtlig anvendelse af denne terminologi styrkes således. Eleverne får ved læsning af teksterne indblik i de forskellige problemstillinger som specielt fashion virksomheder står overfor, såsom f.eks marketing, skiftende tøjstil, produktionssteder i en globaliseret verden, skiftende ledelsesformer/typer, osv. Der er siden studiestart løbende blevet arbejdet med virksomhedens eksterne og interne kommunikation med særlig vægt på grundlæggende erhvervsrelateret terminologi og fraseologi. Dertil benyttes Engelske Breve, niv. B af Gurli Hougaard, m.fl, samt udvalgte breve fra Yours Faithfully af Susanne Askham. At skrive for at tænke og lære merkantil terminologi Klasseundervisning, individuelle øvelser, gruppearbejde, mundtlig formidling/præsentationsteknik/power-point præsentation Side 9 af 15

10 Titel 9 Michael Jackson Poems song lyrics Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kerne og supplerende A guide to formal Analysis of Poetry Finding Neverland, Time, July 2009 Man in the Mirror Bad You re not alone Black & White Dirty Diana We are the World Supplerende materiale: Internetsider Omfang Anvendt uddannelsestid: uge (2009) Efter fælles gennemgang af avisartikel samt introduktion til den lyriske genre arbejder eleverne i grupper med ovenstående digte/sange. Arbejdet afsluttes med en powerpoint præsentation af deres analyse, hvor eleverne inddrager oplysninger fra den læste sangtekst samt fra internetsøgning. Klasseundervisning v. lærergennemgang. Eleverne præsenterer efterfølgende deres analyse af selvvalgt digt/sang ved power-point præsentation, hvori lægges vægt på digtes/sangens struktur, indhold samt budskab. Elevernes materiale rettes af læreren inden præsentation og gennemgang på klassen. Side 10 af 15

11 Titel 10 McDonald s Company profile Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kerne og supplerende McParadox How McNuggets changed the world Hold the French Fries Can McDonald s Shape Up McDonald s: Fries with that Salad Mickey D s McMakeover Supplerende materiale: Internetsider Omfang Anvendt uddannelsestid: Foråret (2010) Eleverne arbejder med ovenstående tekster der på forskellig vis fokuserer på tidligere berørte problemstillinger f.eks. stereotype opfattelser af Frankrig og USA, fastfood kulturen samt McDonald s kamp for overlevelse på det amerikanske samt europæiske marked. Der inddrages termer fra faget afsætning. Arbejdet afsluttes med en SWOT analyse, hvor eleverne inddrager oplysninger fra de læste tekster samt fra internetsøgning. Klasseundervisning v. lærergennemgang. Eleverne præsenterer efterfølgende deres SWOT-analyse ved power-point præsentation. Elevernes materiale rettes af læreren inden præsentation og gennemgang på klassen. Side 11 af 15

12 Titel 11 Disney Company profile Cultural differences Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kerne og supplerende Tourist drought hits Disneyland Paris, Guardian, 8 September 2003 Eurodisney, No Joyeux Noel, businessweek, Dec 1, 2003 Theme-park Shootout, BusinessWeek, april 6, 1998 Happily ever after?, Time, March 25, 2002 Disney s Great Leap into China, Time, July 15, 2005 Disney s Hong Kong Headache, Time, May 9, 2006 Supplerende materiale: Internetsider Omfang Anvendt uddannelsestid: Efteråret (2010) Eleverne arbejder med ovenstående tekster der på forskellig vis fokuserer på tidligere berørte problemstillinger f.eks. kulturforskelle USA Frankrig Kina, samt hvilke konkurrenceforhold der har indflydelse på firmaets ageren på markedet.. Der inddrages termer fra faget afsætning. Klasseundervisning v. lærergennemgang samt elevpræsentationer. Side 12 af 15

13 Titel 12 Marketing Branding Target Groups Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kerne og supplerende Game Plan B, BusinessWeek, Sep 15, 2003 Not Your Father s., BusinessWeek, March 15, 2004 Because They re Worth it, Time, March 2004 Latinos and Lucre, Newsweek, Nov 22, 2004 Profit and the Poor, Newsweek, July 19, 2004 The Economic X Factor, Newsweek, June 21, 2010 Supplerende materiale: Internetsider Omfang Anvendt uddannelsestid: uge (2011) Eleverne arbejder med ovenstående tekster der på forskellig vis fokuserer på hvor vigtigt det er at få brandet sin virksomhed rigtigt. Derudover tager andre af artiklerne udgangspunkt i forskellige målgruppers vigtighed for virksomhederne Klasseundervisning v. lærer/elevgennemgang. Side 13 af 15

14 Titel 13 USA - country profile Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kerne og supplerende Contemporary American Society by David Nye, Akademisk forlag, Chapters 1, 2, 4, 6 Afghanistan s Dangerous new Wealth,? How Facebook is taking over,? Americans get an F in religion, USA Today Study Finds Family,? Hoping DNA will The New York times, May 23, 2002 The Economy in 2011, The New York Times, Jan 1, 2011 Supplerende materiale: Internetsider Omfang Anvendt uddannelsestid: uge 39-40, (2010) At eleverne opnår en konkret, grundlæggende viden om USA. At eleverne opnår aktuel viden om amerikanske forhold som kan styrke deres evne til at forholde sig til samt forbedre deres mulighed for aktivt at følge og deltage i debat om historiske, politiske og samfundsmæssige forhold. Klasseundervisning v. lærergennemgang. Eleverne vælger efterfølgende et samfundsrelateret emne og udfærdiger forståelses- og diskussionsspørgsmål til dette emne ud fra selvvalgt artikel. Emnet præsenteres ved power-point præsentation og artiklen gennemgås efterfølgende af eleverne ved klassegennemgang. Side 14 af 15

15 Titel 14 Det internationale område Emerging Markets Indien Kerne: Emerging India, Ruth Flensted m.fl. Uddrag fra: Kap 1: India at a Glance Kap 2: Population Issues and dilemmas Kap 3: Religion Kap 4: Women Marriage, Dowry and Work Kap 5: Education Kap 6: Children and Young People Kap 7: India s transformation Karma, Kushwant Sing, 1950 Why are Hindu Honor Killings Rising in India, Time, May 25, 2010 The Indian Negotiator, Corporate India Finds Greener Pastures in Africa, BusinessWeek, nov 4, 2010 India s Embarrassment, Newsweek, Sep 7, 2010 Sex, Drugs, and RPGs, Newsweek, Nov 6, 2010 Omfang Anvendt uddannelsestid: Foråret (2011) Eleverne arbejder med ovenstående tekster der på forskellig vis fokuserer på Indien som et BRIK-land i en global verden. Der lægges især vægt på landets kulturelle historie, de politiske samt erhvervsmæssige forhold. Klasseundervisning v. lærergennemgang af tekstbogsmateriale samt avisartikler. Side 15 af 15

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2008-2011 Uddannelsescenter Herning, Handelsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2011-2014 Uddannelsescenter Herning, Handelsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Line Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Inge

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk A Michael Ebbesen Schmidt STU-EngelskAhh1115-E15-MAR Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 09/10 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skyttevej 6760 Ribe Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Roskilde Handelsskole HHx Engelsk A DIO Merete Skov Bjørnsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk A Bente

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011/12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008- maj 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2009/10 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2010 Institution uch Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk A Gurli Duedahl HH3F Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelsescenter Herning, Ikast Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx22 august 2010-maj 2011

Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx22 august 2010-maj 2011 Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx22 august 2010-maj 2011 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Jane

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 12 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Ulla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Silkeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Silkeborg HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A, 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan (Aug. 2011) 2012 Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011 Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Engelsk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Hhx Engelsk A Lærer(e) Eva

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx11 august 2009-maj 2010

Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx11 august 2009-maj 2010 Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx11 august 2009-maj 2010 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 maj 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec-jan. 16/17 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Bek. Nr.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution VidenDjurs Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Engelsk A Lars Nilsson

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Denmark and the Danes. Area Study The United Kingdom. Area Study The USA. Aspects of Globalisation

Undervisningsbeskrivelse. Denmark and the Danes. Area Study The United Kingdom. Area Study The USA. Aspects of Globalisation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Viden Djurs Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX DIO Bo Mortensen, Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Ulla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk B Jeanette Sønderby

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Inge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer(e) Louise Katholm Gurani

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk Caroline

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Handelsgymnasiet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Fag: Engelsk B STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution BCH Uddannelse hhx Fag og niveau Engelsk A Lærer(e) Kiriakoulla Maria Christophorou

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Charlotte

Læs mere

Studieplan. Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012)

Studieplan. Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012) Studieplan Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012) Dato: 02-04-2012 Studieplanhh1211-F12-2.0-MAR Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 3 1.0 Dansk-A... 4 2.0 Engelsk-A... 5 3.0 Matematik-C/B...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Engelsk, Niveau A Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Engelsk A Gertrud

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2012 Institution KTS Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Engelsk B Michael Karner

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Tietgen Handelsgymnasium Uddannelse hhx Fag og niveau Det Internationale Område (Studieområde del

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/2010 Institution BCH Uddannelse hhx Fag og niveau Engelsk A Lærer(e) Kiriakoulla Maria Christophorou

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2008 Institution KTS Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Engelsk B Michael Karner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Undervisningscenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Undervisningscenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2009 Djurslands Erhvervsskoler hhx Engelsk A Gertrud Tarp (gt) H1B09 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Engelsk B Inger Kjartansdóttir

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 17 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb)

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb) Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) EUC Vest HTX Engelsk B Else Simonsen (fælles grundforløb)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Anne Haukjær

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Bo Mortensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 15 EUC Vest,

Læs mere

Studieplan. Hh1212-E12-1.0 (15.08. 2012-21.12. 2012)

Studieplan. Hh1212-E12-1.0 (15.08. 2012-21.12. 2012) Studieplan Hh1212-E12-1.0 (15.08. 2012-21.12. 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1212-E12-1.0 Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 6 2.0 Engelsk-A... 8 3.0 Matematik-C... 9 4.0

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Kirsten B. Hartvigsen K708hhxa3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Undervisningscenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløb, efterår 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2015 juni 2016 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Engelsk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Synne S. Larsen

Læs mere

Se Undervisningsbeskrivelse Gudrun Fink hh1 + hh2. PH-Globalization / India. PH-Globalization / migration. PH-Targeted marketing. PH-Somerset Maugham

Se Undervisningsbeskrivelse Gudrun Fink hh1 + hh2. PH-Globalization / India. PH-Globalization / migration. PH-Targeted marketing. PH-Somerset Maugham Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC Vestegnen

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Vibenhus Htx Engelsk B Ole Erdmann

Læs mere

Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen, Valby. The States. Famous Americans and major historical events. The presidential election in November

Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen, Valby. The States. Famous Americans and major historical events. The presidential election in November Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2012/ juni 2013 Institution Uddannelse Fag/niveau Lærer Hold Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2011 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk niveau A Bente

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Engelsk A Saramarie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2015 Hansenberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/13 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Engelsk A hhx1d Ewa Schlünssen

Engelsk A hhx1d Ewa Schlünssen Engelsk A hhx1d Ewa Schlünssen Termin juni 2012 Institution ZBC Uddannelse HHX Fag og niveau Engelsk, A Lærere Ewa Schlunssen Hold Engelsk A - hohhx1d12 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere