Idé Camp. Forfatter: Inger Veng Rasmussen, UU-centerleder. Grafisk tilrettelæggelse: Janni Langelund S. Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idé Camp. Forfatter: Inger Veng Rasmussen, UU-centerleder. Grafisk tilrettelæggelse: Janni Langelund S. Pedersen"

Transkript

1 P M A C É ID 2

2 Idé Camp Forfatter: Inger Veng Rasmussen, UU-centerleder Grafisk tilrettelæggelse: Janni Langelund S. Pedersen Illustrationer: Modelfotos taget på Maskinfabrikken Brdr. Markussen med elever fra Vildbjerg Skole Fotos med elever fra Vildbjerg Skole Fotos med elever fra Haderup Skole Kan rekvireres hos: Herning Kommune Skoleafdelingen Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: Dette katalog er baseret på erfaringer fra bl.a. Vildbjerg Skole. Under Vildbjerg Campen 09 blev der udarbejdet en DVD, som kan downloades på

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 4 Hvad er en Idé Camp?... 4 Eksempel på informationsbrev til eleverne... 6 Hvad kan en Idé Camp?... 7 Hvad er formålet?... 7 Hvorfor vælge camp-metoden?... 8 Mål for eleverne... 8 Eksempel på målbeskrivelse... 9 Samarbejdspartnere... 9 Eksempel på opgave...10 Eksempel på informationsbrev til virksomhederne...12 Eleverne...13 Campens organisering...13 Skolelederen...14 Arbejdsgruppe...14 Styregruppe...14 Campmaker...15 Procesguider...15 Testpanel...16 Klasselærere = slaver...16 Campens opbygning dag: Processen begynder dag: Fremlæggelse...17 Eksempel på tidsplan for camp-metoden...18 Praktiske detaljer...19 Lokaler...19 Omkostninger...19 Overvejelser...19 Evaluering af elevernes udbytte og dokumentation...19 Eksempel på elevers/forældres evaluering...20 Eksempel på anbefaling fra virksomhed...21 Læs mere

4 Indledning Dette er et inspirationsoplæg til dig som underviser, der gerne vil prøve nye veje i arbejdet med innovation, kreativitet og entreprenørskab i undervisningen. Materialet kan læses i sammenhæng, men kan også bruges som opslagsværk og inspirationskilde. Bilagene kan bruges som selvstændige arbejdsredskaber, og du er velkommen til at benytte materialet, som du vil. God arbejdslyst! Hvad er en Idé Camp? En Idé Camp er en pædagogisk metode i form af en innovationslejr, der er karakteriseret ved følgende: Metoden er hovedsagligt målrettet elever i folkeskolens 8. og 9. klasser eller ældre. Eleverne opholder sig på skolen i 24 timer, eller anden afgrænset periode, svarende til minimum 12 undervisningstimer. Der indgås samarbejder/ partnerskaber med eksterne partnere (virksomheder, institutioner eller organisationer). Eleverne opstiller konkrete leveregler for campen, inden den går i gang. Eleverne opdeles i grupper, der hver arbejder med en udfordring, som bliver stillet af den eksterne samarbejdspartner. Haderup Skole på virksomhedsbesøg hos AUBO Production A/S Hvert team har en procesguide. Denne guide kunne eksempelvis være en 3. års studerende på en erhvervsgymnasiel 4

5 ungdomsuddannelse. Procesguiden styrer diskussioner og sikrer konsensus om konkrete handlingsorienterede resultater. Camps kan også laves i et ugeprogram med introduktion og arbejde med opgaver i virksomhederne, inden den reelle camp gennemføres. Campen vil blive drevet frem ved, at eleverne kun skal forholde sig til én opgave og én deadline af gangen. Eleverne skal præsentere deres budskaber for samarbejdspartneren, gennem korte, præcise og visuelle PowerPoint-præsentationer. En af eleverne får rollen som toastmaster ved fremlæggelsen. Lokaler og forplejning er tilpasset programmet og indholdet i diskussionerne. Eksempelvis vil pauser med forplejning være noget grupperne tager efter eget behov og planlægning. Grupperne får deres udfordring af virksomhederne Klassens lærere fungerer som nonstop servicepersonale for eleverne. I den tid campen varer, vil de bistå med forplejning, og de vil ligeledes være ansvarlige for at fremskaffe de materialer eleverne har brug for. 5

6 6 Eksempel på informationsbrev til eleverne

7 Hvad kan en Idé Camp? En Idé Camp kan, for mange unge, være med til at skabe motivation, begejstring, mening, netværk og mod til at turde at kaste sig ud i noget nyt. En camp er en metode til at lave læringsprocesser, der udfordrer elever til deres yderste. Især mødet med en fysisk og ukendt modtager af deres ideer, er med til at motivere eleverne til at yde deres bedste, da denne modtager forventer at uddrage en vis nytteværdi af samarbejdet. Metoden er et opgør med somom situationer, fordi eleverne mødes med en forståelse, der tilkendegiver, at man betragter dem som en ressource af idéer og kreativitet. Eleverne kommer helt op på tåspidserne og mærker en positiv forventning til, at de kan, at de vil, at de tør og, at de faktisk kan bidrage med noget. Det blide forventningspres, der er indlagt i tidsfaktoren på de op til 24 timer og det, at der står en anden voksen end ens lærer og forventer noget af værdi, er en af de stærkeste motivationsfaktorer, som børn og unge kan opleve. Meningen med at gå i skole kan få en ny betydning for nogle elever, fordi de oplever sig selv, kammeraterne og lærerne i nye roller. I det efterfølgende vil vi stille mere skarpt på, hvad en Idé Camp er, og tage afsættet i, at det er 8. klasses elever, der er målgruppen. Camps kan laves med mange formål og deltagere, men det unikke i dette materiale er, at det er elever i folkeskolen, der er målgruppen. Hvad er formålet? Formålet med en Idé Camp er: - at eleverne får mulighed for at arbejde struktureret med idégenerering. - at eleverne prøver at arbejde med noget, der har værdi for andre. - at eleverne finder ud af, hvad det vil sige at skulle overholde en deadline, hvilket i dette tilfælde betyder, at de 7

8 skal få idéer på kommando. - at eleverne møder arbejdsmarkedet i forbindelse med skolen. Hvorfor vælge camp - metoden? De væsentligste grunde til at vælge camp-metoden er: At eleverne får lov til at bruge deres kompetencer og bliver nødt til at tænke ud af boksen. At eleverne oplever at arbejde sammen med rollemodeller, som her er repræsenteret af både procesguiderne og virksomhederne. At elevernes daglige rolle i klassen bliver udfordret, og eleverne ser hinandens værdi i nye sammenhænge. At eleverne bliver sat i nye situationer, der udfordrer deres motivation. Mål for eleverne Entreprenant undervisning bygger på tre kompetenceområder: 1. Faglige mål 2. Metodiske mål 3. Personlige mål Læringsmålene i en camp er primært metodiske og personlige. Det forventes, at elever bringer de faglige kompetencer, de har tilegnet sig i den daglige undervisning, i spil. Nogle af de områder eleverne vil komme til at arbejde med under en camp er: Kreativ tænkning i en proces. Procesarbejde, der fører til et produkt. Samarbejde. Konfliktløsning/problemløsning. Planlægning. Kort og præcis fremlæggelse ( mormor-testen ). At eleverne oplever uddannelses- og erhvervsvejledning på en anderledes måde. 8

9 Vinding Skole Partnerskab for Fremtiden Mål for dette projekt: Faglige mål at opbygge en messestand med en præsentation af en virksomhed at kommunikere mundtligt og vha. produkter, så det er interessant og viderebringer en viden Kompetencemål at tage initiativ og turde tage beslutninger at planlægge og gennemføre en større opgave at arbejde med idégenerering Sociale mål at samarbejde med en virksomhed at samarbejde i en gruppe Eksempel på målbeskrivelse Samarbejdspartnere Til en camp vil der indgå eksterne samarbejdspartnere for at få dækket kravet om innovation. Følgende punkter kan være gode at tage højde for og overveje i forbindelse med udvælgelsen af samarbejdspartnere: - Et af formålene med campen er at introducere til det lokale erhvervsliv og arbejdslivet i det hele taget. Derfor bør erhvervslivet også være repræsenteret på campen. - Er der behov for at skabe opmærksomhed omkring bestemte brancher? For eksempel metalindustrien eller sundhedssektoren. - Skolen kan have interesse i at knytte særlige virksomheder til sig i flerårige partnerskabsaftaler. En camp er en nem og overkommelig opgave 9

10 for en virksomhed, og vil ofte blive modtaget positivt. - Større virksomheder kan måske levere samme opgave til flere grupper, eller levere flere forskellige opgaver. - Virksomheder med en HR-afdeling kan have flere ressourcer til at lave materialer til eleverne. det er muligt at finde procesguider til campen. Disse procesguider skal forinden campen tilkobles en virksomhed, så de kan forberede deres vejledning af eleverne, ud fra hvilken type virksomhed, de er blevet tildelt. Opgaverne til eleverne skal eventuelt formuleres af skolen, for at sikre at opgaven kommer ud på planken. - Det nemmeste for eleverne er at arbejde med virksomheder, der producerer et produkt. Det er dog vigtigt, at opgaven stilles meget åben overfor eleverne. - Samarbejdspartnere skal efter campen være gode ambassadører for skolen og arbejdet med de innovative, kreative og entreprenante kompetencer hos eleverne. - Vil man bruge resultaterne fra campen til markedsføring af skolen? Tips: Udvælgelsen af virksomhederne bør ske i så god tid, at Eksempel på opgave: Hvad er et must for, at børn vil være med i/ selv vil gå ind i de opgaver, der findes i familiens køkken i hjemmet? Det handler her om inventar, indretninger og hvidevarer - svarende til de produkter, en typisk AUBOforhandler sælger. Aubo Production A/S 10

11 Eksempel på opgave: Metalvarefabrikken producerer kabetautoværn, som sælges i flere lande. Virksomheden ønsker at øge deres indtjening ved at produktudvikle kabelautoværn til andre og flere formål. Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S Eksempel på opgave: Frifeldt Huse designer og bygger huse i træ. Trendspotting er vigtig, og firmaet er interesseret i en vision om, hvordan vi bor og indretter os anno Frifeldt Huse A/S 11

12 Eksempel på informationsbrev til virksomhederne 12

13 Eleverne Sammensætningen af de grupper som eleverne skal arbejde i under campen, skal foretages meget nøje. For eksembel ud fra følgende kriterier: Der skal være 4 til 5 elever i hver gruppe. Der skal være følgende fordeling: 70% hjerne og 30% indflydelse. Tips: Man kan eventuelt blande to klasser fra forskellige skoler for at opnå forskellighed i grupperne. Campmakerne bør have en klasseliste således, at de ved, hvem der skal være tilstede. Man bør have en holdning til, hvad man stiller op med elever, der kommer for sent. Der skal være forskellige kompetencer repræsenteret i hver gruppe (leder, planlægger, praktiker, initiativtager, optimist m.m.). Der skal være samme mængde stærke og svage elever i hver gruppe. Bedste venner i en gruppe bør undgås - altså skal eleverne ikke være vant til at arbejde sammen. Der skal, så vidt muligt, være en jævn fordeling mellem drenge og piger. Der skal være plads til alle - også enkeltintegrerede elever. Grupperne er godt i gang med deres opgaver Campens organisering Campen bør styres stramt for at fungere. Det er vigtigt, at skolens ledelse, de involverede lærere og de eksterne samarbejdspartnerne ved, hvad der 13

14 sker, hvornår det sker og hvorfor det sker. Styringen skal omvendt heller ikke være så stram, at den kvæler al kreativitet og spontanitet. Der er med andre ord brug for rammer, som stimulerer deltagerne og ikke kvæler øjeblikket. Eleverne skal have al den hjælp og service, man kan forestille sig. Campen er en koncentreret arbejdsseance, væk fra en normal skoledags forstyrrelser og forhindringer. Campen organiseres gennem følgende funktioner og ansvarsområder: Skolelederen Skolelederen er hovedansvarlig for, at der indgås aftaler med virksomhederne om deltagelse. Arbejdsgruppe En arbejdsgruppe består af den lærer, der er udpeget til at være campmaker, samt de øvrige personer, der har en rolle på selve campen. Arbejdsgruppen har til opgave at organisere campen. Arbejdsgruppen består i de ca. seks uger, der skal bruges til planlægning af campen. Styregruppe Styregruppen består af campmakeren, skolelederen og klasselærerne til de klasser, der skal deltage i campen. Styregruppen har ansvaret for følgende: Udarbejdelse af den overordnede plan for campens varighed. Formålsbeskrivelse og kompetencemålsbeskrivelse. PR, nationalt, regionalt og lokalt. Handlingsplan og ressourcer til gennemførelsen. Lokaler. Forplejning. Information til evt. skolebestyrelse og forældre. Indbydelser til afslutningsceremoni. Budget og 14

15 ressourceafregning. Campmaker Udover at deltage i arbejdsgruppe og styregruppe, har campmakeren også til opgave at være ansvarlig for følgende: Formulering af udfordringen/opgaven, i samarbejde med de eksterne samarbejdspartnere. Informationsmøde for de eksterne samarbejdspartnere. Indsamling af evt. gruppebeklædning fra de eksterne samarbejdspartnere (T-shirts, caps eller andet). Aftaler omkring præmiering af eleverne. Planlægning og styring af proces og program. Styringen af campen. Al praktik og logistik før, under og efter herunder fysiske aktiviteter om aftenen på dag 1. Alle aftaler med underleverandører, procesguider mv. Support til procesguiderne. Information til eleverne om, hvor og hvornår de skal møde, og hvad de skal medbringe. Tips: Campmakeren bør være fremmed for eleverne i campen. Der foreslåes derfor, at en lærer fra en anden årgang træder til. Procesguider I dette koncept foreslås det, at procesguiderne er studerende fra erhvervsgymnasierne, fordi ung til ung er en ekstra dimension med stor effekt i forhold til motivation og lydhørhed. Derudover har denne gruppe unge de faglige forudsætninger, der skal til for at løse opgaven. Procesguiderne har ansvaret for følgende: Ledelse af processen i den gruppe den enkelte procesguide er ansvarlig for. Bidragelse af metoder. 15

16 16 Sikring af, at gruppen når sine deadlines. Sikring af bedste og mest mulig ambitiøse løsningsforslag. Tips: Man bør undgå de mest entreprenante typer af unge, da de kan have svært ved ikke at overtage processen. Testpanel Testpanelet består af eleverne i campen, samt campmakeren og procesguiderne. Testpanelet organiseres i en plenumpræsentation om aftenen på dag 1. Opgaven er at give sparring og feedback til hver enkelt elevgruppe. Et alternativ til testpanelet kunne være, at man valgte at indbyde eksperter, med ekspertise på hver sit område. En sammensætning af viden omkring kommunikation, det politiske system og erhvervslivet ville være at foretrække. Uanset om man vælger det ene eller det andet forslag, er testpanelet ansvarlig for følgende: Vurdering af løsningsforslagenes holdbarhed og realisme. Input til, hvordan elevgruppen kan komme videre med deres forslag. Klassens lærere = slaver 2 til 3 lærere, som normalt har klassen, har ansvaret for at: Hjælpe deltagerne med at skaffe materialer (tusch, papir, tape osv.). Sørge for mad, frugt, vand, slik eller anden forplejning. Rydde op og gøre rent på camp-området. Holde styr på deltagerlogistik information på interne tavler, opstilling af borde og klargøring af lokaler i samarbejde med campmaker og pedel. Campens opbygning Campen vil foregå som en blanding af gruppearbejde og fællesdiskussioner. Derudover vil der være fysiske aktiviteter om aftenen i form af boldspil ol. Eleverne arbejder i den samme gruppe under hele campen, og fokuserer på en bestemt udfordring.

17 Campen vil desuden indeholde plenumsamlinger og sparring, hvor grupperne rapporterer deres resultater for hele forsamlingen. Et forslag til programmet for en 24 timers camp kunne være: 1. dag: Processen begynder Ved dagens start bliver grupperne sat ind i opgaven og drøfter den givne problemstilling. Medlemmerne i hver gruppe deler viden og erfaringer på området, diskuterer umiddelbare løsninger og prioriterer de umiddelbare løsningsforslag i en nettoliste. Herefter vil der være en lakmustest og de udvalgte løsningsforslag bliver beskrevet. Deltagerne udvælger de bedste løsningsforslag, og beskriver dem i detaljer. Idéerne testes efterfølgende for gennemførlighed i testpanelet. Senere på aftenen er der mulighed for forskellige fysiske aktiviteter for de grupper, der ikke har overskud til at arbejde mere. Tips: Virksomhederne bør maks. have 15 minutter sammen med de enkelte grupper. Længere tid kan friste virksomhederne til at aflede grupperne med for meget information om andre ting, hvorved fokus forsvinder. 2. dag: Fremlæggelse Med afsæt i den første dags feedback fra testpanelet, færdiggør grupperne deres planer i detaljer, laver en overbevisende præsentation og præsenterer idéerne for opdragsgiverne. Midt på dagen er der møde mellem procesguiderne og campmakeren. Først på aftenen har grupperne konsultation med virksomhederne, hvor der fokuseres på gruppernes idéer. Eleverne fremlægger deres idéer 17

18 Campen åbnes og lukkes af campmakeren. Dennes opgave er at formidle mål og klarlægge det efterfølgende forløb for campen. Hen mod campens slut- ning modtager virksomhederne campens resultater. Her kan pressen eventuelt inviteres til at deltage. Eksempel på tidsplan for camp-metoden 18

19 Praktiske detaljer Lokaler Følgende lokaler bør være til rådighed: - Gruppelokale til hver gruppe med adgang til computer, projektor, tegnegrej og papir. - Plenumlokale med præsentationsmuligheder. Lokalet bør kunne rumme alle deltagere. - Bespisningsområde. - Lokaler med plads til fysiske aktiviteter f. eks. gymnastiksal/hal. - Overnatningslokaler. Tips: Lokalerne bør være ryddet op inden præsentationen på 2. dagen af hensyn til ressourceforbruget til oprydning. Omkostninger Omkostningerne til præmier og gruppebeklædning bør aftales med virksomhederne. Der kan evt. opkræves et gebyr fra virksomhederne på for eksempel 500 kr. eller mere. Overvejelser Bør der være arrangeret besøgstid for personer, der ikke direkte er en del af campen? Skal forældre have adgang til eleverne under campen? Hvem er ansvarlig for eleverne i nattetimerne? Evaluering af elevernes udbytte af campmetoden og dokumentation Hver gruppe udformer en PowerPoint-præsentation, der udtrykker deres oplæg til virksomheden. Dette materiale fremstår som den dokumentation skolen, eleverne og virksomhederne får ud af processen. Derudover kan man supplere med en yderligere evaluering. I dette forløb har vi valgt at arbejde med en tjekliste for, om principperne for innovativ undervisning, der tager afsæt i den entreprenante tankegang, er tilgodeset. 19

20 Haderup Skole Entreprenant undervisningsforløb Elevers/ forældres evaluering Godt at arbejde anderledes Godt at arbejde på tværs af klasserne Godt at lære andre bedre at kende Godt at lære noget om lokale virksomheder Enkelte elever syntes udfordringssværhedsgraden var for forskellig Enkelte elever kunne godt have brugt mere tid til udfordringen Elevcitat Det er kanon, det bedste jeg har været med til i skolen! Forældrecitat Fantastisk projekt, mit barn glæder sig, som var det juleaften! Eksempel på elevers/ forældres evaluering 20

21 Eksempel på anbefaling fra virksomhed 21

22 Eksempel på anbefaling fra virksomhed 22

23 Læs mere Det anbefales, at der indgåes partnerskaber mellem virksomheder og skoler. Hvis du har fået blod på tanden og er interesseret i at læse mere, kan du finde yderligere information i kataloget Partnerskabsguide. Denne kan downloades på: 23

24 Dette er et inspirationsoplæg til dig som underviser, der gerne vil prøve nye veje i arbejdet med innovation, kreativitet og entreprenørskab i undervisningen. Materialet kan læses i sammenhæng, men kan også bruges som opslagsværk og inspirationskilde. Bilagene kan bruges som selvstændige arbejdsredskaber, og du er velkommen til at benytte materialet, som du vil.

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK ISBN 978-87-90386-83-2 Copyright 2016 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Innovation og folkeskolereformen Ved at være med i Edison arbejder man med innovation, som er et af

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces Ungdomsfodbold 2.0 Vejledning til klubstrategiproces Fase 1 Praktisk Info vedr. ledelse af projektet Ungdomsfodbold 2.0 Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Forstå dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 3

Forstå dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 3 Forstå dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 3 Læringsmål At deltagerne reflekterer over og videndeler omkring afprøvninger i praksis At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker:

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker: Indledning At oprette en profil eller faglige linjer betyder, at ledelsen og skolebestyrelsen skal beslutte, hvilke faglige og værdimæssige prioriteringer man ønsker på skolen. Profiler og faglige linjer

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Evalueringsrapport Partnerskab for freem mtiden December 2009 1

Evalueringsrapport Partnerskab for freem mtiden December 2009 1 Evalueringsrapport Partnerskab for fremtiden December 2009 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Entreprenørskab en ny faglighed i folkeskolen... 3 1.0 Indledning... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Hvad er

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES

Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES FASE 1 PRAKTISK INFO VEDR. LEDELSE AF PROJEKTET TEENAGEFODBOLD Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål:

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 27. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.15-A00-1-15 Udkast til ny udskolingsmodel for Ballerup Kommune Mål

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Ny skoledag efter skolereformen 2014 Det er tilladt at have ambitioner

Ny skoledag efter skolereformen 2014 Det er tilladt at have ambitioner Ny skoledag efter skolereformen 2014 Det er tilladt at have ambitioner Det følgende oplæg er Skole og Forældres tanker om, hvordan en ny skoledag kan se ud, efter implementeringen af skolereformen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014.

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Grundoplysninger: Skole: Klarup skole Adresse: Hellasvej 17, 9270 Klarup Telefon: 9636-5500 Mail: klarupskole@aalborg.dk Webadresse: www.klarupskole.dk Kultur og

Læs mere

Uddannelsesplan lærerstuderende

Uddannelsesplan lærerstuderende Uddannelsesplan lærerstuderende Vejgaard Østre Skole Grundoplysninger: Navn: Vejgaard Østre Skole Adresse: Chr. Koldsvej 1, 9000 Aalborg Telefon: 9631 6700 Webadresse: Vejgaardoestreskole.dk Kultur og

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Ordblinde og entreprenørskab

Ordblinde og entreprenørskab Ordblinde og entreprenørskab Gylling Efterskoler d. 20.4.2107 Karin Skjøth Proceskonsulent Innovation & Partnerskaber mellem skoler og lokale aktører Kontakt: 61750740 / kskjoeth@gmail.com / www.karinskjøth.dk

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Kolding Februar 2007 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere og vurdere faktorer,

Læs mere

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer.

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Grundoplysninger: Karensmindeskolen Mastrupvej 75, 9530 Støvring 9988 7980 www.karensmindeskolen.dk karensmindeskolen@rebild.dk

Læs mere

HVAD MATERIALER DELTAGERE BEMÆRKNING

HVAD MATERIALER DELTAGERE BEMÆRKNING DAG 1 Oplæg/undervisning i Rumdesign & farvers påvirkning Workshops og efterfølgende elevpræsentationer og argumentationer digitalt kamera og evt. videokamera til dokumentationsgruppen Download undervisningsmateriale

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Uddannelsesplan Sunds skole

Uddannelsesplan Sunds skole Uddannelsesplan Sunds skole Sunds skole Nøddevej 13 7451 Sunds Mailadresse: sunds-skole@herning.dk Telefon: 96287750 Skoleleder Ebba Kyed sunky@herning.dk Viceskoleleder Ole Overgaard sunoo@herning.dk

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Den innovative Projektopgave i SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL

Den innovative Projektopgave i  SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL Den innovative Projektopgave i Gentofte Kommune @tina_tlm @laerfestdk SKOVSHOVED #MITCampusGentofte SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL Vi arbejder med et Growth mindset 21st century learning competencies Pointer

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Grundoplysninger: Navn: Vestbjerg Skole Adresse: Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Telefon og mail: 98296311 Webadresse: www.vestbjergskole.dk Kultur og særkende Kultur

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere