Idé Camp. Forfatter: Inger Veng Rasmussen, UU-centerleder. Grafisk tilrettelæggelse: Janni Langelund S. Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idé Camp. Forfatter: Inger Veng Rasmussen, UU-centerleder. Grafisk tilrettelæggelse: Janni Langelund S. Pedersen"

Transkript

1 P M A C É ID 2

2 Idé Camp Forfatter: Inger Veng Rasmussen, UU-centerleder Grafisk tilrettelæggelse: Janni Langelund S. Pedersen Illustrationer: Modelfotos taget på Maskinfabrikken Brdr. Markussen med elever fra Vildbjerg Skole Fotos med elever fra Vildbjerg Skole Fotos med elever fra Haderup Skole Kan rekvireres hos: Herning Kommune Skoleafdelingen Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: Dette katalog er baseret på erfaringer fra bl.a. Vildbjerg Skole. Under Vildbjerg Campen 09 blev der udarbejdet en DVD, som kan downloades på

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 4 Hvad er en Idé Camp?... 4 Eksempel på informationsbrev til eleverne... 6 Hvad kan en Idé Camp?... 7 Hvad er formålet?... 7 Hvorfor vælge camp-metoden?... 8 Mål for eleverne... 8 Eksempel på målbeskrivelse... 9 Samarbejdspartnere... 9 Eksempel på opgave...10 Eksempel på informationsbrev til virksomhederne...12 Eleverne...13 Campens organisering...13 Skolelederen...14 Arbejdsgruppe...14 Styregruppe...14 Campmaker...15 Procesguider...15 Testpanel...16 Klasselærere = slaver...16 Campens opbygning dag: Processen begynder dag: Fremlæggelse...17 Eksempel på tidsplan for camp-metoden...18 Praktiske detaljer...19 Lokaler...19 Omkostninger...19 Overvejelser...19 Evaluering af elevernes udbytte og dokumentation...19 Eksempel på elevers/forældres evaluering...20 Eksempel på anbefaling fra virksomhed...21 Læs mere

4 Indledning Dette er et inspirationsoplæg til dig som underviser, der gerne vil prøve nye veje i arbejdet med innovation, kreativitet og entreprenørskab i undervisningen. Materialet kan læses i sammenhæng, men kan også bruges som opslagsværk og inspirationskilde. Bilagene kan bruges som selvstændige arbejdsredskaber, og du er velkommen til at benytte materialet, som du vil. God arbejdslyst! Hvad er en Idé Camp? En Idé Camp er en pædagogisk metode i form af en innovationslejr, der er karakteriseret ved følgende: Metoden er hovedsagligt målrettet elever i folkeskolens 8. og 9. klasser eller ældre. Eleverne opholder sig på skolen i 24 timer, eller anden afgrænset periode, svarende til minimum 12 undervisningstimer. Der indgås samarbejder/ partnerskaber med eksterne partnere (virksomheder, institutioner eller organisationer). Eleverne opstiller konkrete leveregler for campen, inden den går i gang. Eleverne opdeles i grupper, der hver arbejder med en udfordring, som bliver stillet af den eksterne samarbejdspartner. Haderup Skole på virksomhedsbesøg hos AUBO Production A/S Hvert team har en procesguide. Denne guide kunne eksempelvis være en 3. års studerende på en erhvervsgymnasiel 4

5 ungdomsuddannelse. Procesguiden styrer diskussioner og sikrer konsensus om konkrete handlingsorienterede resultater. Camps kan også laves i et ugeprogram med introduktion og arbejde med opgaver i virksomhederne, inden den reelle camp gennemføres. Campen vil blive drevet frem ved, at eleverne kun skal forholde sig til én opgave og én deadline af gangen. Eleverne skal præsentere deres budskaber for samarbejdspartneren, gennem korte, præcise og visuelle PowerPoint-præsentationer. En af eleverne får rollen som toastmaster ved fremlæggelsen. Lokaler og forplejning er tilpasset programmet og indholdet i diskussionerne. Eksempelvis vil pauser med forplejning være noget grupperne tager efter eget behov og planlægning. Grupperne får deres udfordring af virksomhederne Klassens lærere fungerer som nonstop servicepersonale for eleverne. I den tid campen varer, vil de bistå med forplejning, og de vil ligeledes være ansvarlige for at fremskaffe de materialer eleverne har brug for. 5

6 6 Eksempel på informationsbrev til eleverne

7 Hvad kan en Idé Camp? En Idé Camp kan, for mange unge, være med til at skabe motivation, begejstring, mening, netværk og mod til at turde at kaste sig ud i noget nyt. En camp er en metode til at lave læringsprocesser, der udfordrer elever til deres yderste. Især mødet med en fysisk og ukendt modtager af deres ideer, er med til at motivere eleverne til at yde deres bedste, da denne modtager forventer at uddrage en vis nytteværdi af samarbejdet. Metoden er et opgør med somom situationer, fordi eleverne mødes med en forståelse, der tilkendegiver, at man betragter dem som en ressource af idéer og kreativitet. Eleverne kommer helt op på tåspidserne og mærker en positiv forventning til, at de kan, at de vil, at de tør og, at de faktisk kan bidrage med noget. Det blide forventningspres, der er indlagt i tidsfaktoren på de op til 24 timer og det, at der står en anden voksen end ens lærer og forventer noget af værdi, er en af de stærkeste motivationsfaktorer, som børn og unge kan opleve. Meningen med at gå i skole kan få en ny betydning for nogle elever, fordi de oplever sig selv, kammeraterne og lærerne i nye roller. I det efterfølgende vil vi stille mere skarpt på, hvad en Idé Camp er, og tage afsættet i, at det er 8. klasses elever, der er målgruppen. Camps kan laves med mange formål og deltagere, men det unikke i dette materiale er, at det er elever i folkeskolen, der er målgruppen. Hvad er formålet? Formålet med en Idé Camp er: - at eleverne får mulighed for at arbejde struktureret med idégenerering. - at eleverne prøver at arbejde med noget, der har værdi for andre. - at eleverne finder ud af, hvad det vil sige at skulle overholde en deadline, hvilket i dette tilfælde betyder, at de 7

8 skal få idéer på kommando. - at eleverne møder arbejdsmarkedet i forbindelse med skolen. Hvorfor vælge camp - metoden? De væsentligste grunde til at vælge camp-metoden er: At eleverne får lov til at bruge deres kompetencer og bliver nødt til at tænke ud af boksen. At eleverne oplever at arbejde sammen med rollemodeller, som her er repræsenteret af både procesguiderne og virksomhederne. At elevernes daglige rolle i klassen bliver udfordret, og eleverne ser hinandens værdi i nye sammenhænge. At eleverne bliver sat i nye situationer, der udfordrer deres motivation. Mål for eleverne Entreprenant undervisning bygger på tre kompetenceområder: 1. Faglige mål 2. Metodiske mål 3. Personlige mål Læringsmålene i en camp er primært metodiske og personlige. Det forventes, at elever bringer de faglige kompetencer, de har tilegnet sig i den daglige undervisning, i spil. Nogle af de områder eleverne vil komme til at arbejde med under en camp er: Kreativ tænkning i en proces. Procesarbejde, der fører til et produkt. Samarbejde. Konfliktløsning/problemløsning. Planlægning. Kort og præcis fremlæggelse ( mormor-testen ). At eleverne oplever uddannelses- og erhvervsvejledning på en anderledes måde. 8

9 Vinding Skole Partnerskab for Fremtiden Mål for dette projekt: Faglige mål at opbygge en messestand med en præsentation af en virksomhed at kommunikere mundtligt og vha. produkter, så det er interessant og viderebringer en viden Kompetencemål at tage initiativ og turde tage beslutninger at planlægge og gennemføre en større opgave at arbejde med idégenerering Sociale mål at samarbejde med en virksomhed at samarbejde i en gruppe Eksempel på målbeskrivelse Samarbejdspartnere Til en camp vil der indgå eksterne samarbejdspartnere for at få dækket kravet om innovation. Følgende punkter kan være gode at tage højde for og overveje i forbindelse med udvælgelsen af samarbejdspartnere: - Et af formålene med campen er at introducere til det lokale erhvervsliv og arbejdslivet i det hele taget. Derfor bør erhvervslivet også være repræsenteret på campen. - Er der behov for at skabe opmærksomhed omkring bestemte brancher? For eksempel metalindustrien eller sundhedssektoren. - Skolen kan have interesse i at knytte særlige virksomheder til sig i flerårige partnerskabsaftaler. En camp er en nem og overkommelig opgave 9

10 for en virksomhed, og vil ofte blive modtaget positivt. - Større virksomheder kan måske levere samme opgave til flere grupper, eller levere flere forskellige opgaver. - Virksomheder med en HR-afdeling kan have flere ressourcer til at lave materialer til eleverne. det er muligt at finde procesguider til campen. Disse procesguider skal forinden campen tilkobles en virksomhed, så de kan forberede deres vejledning af eleverne, ud fra hvilken type virksomhed, de er blevet tildelt. Opgaverne til eleverne skal eventuelt formuleres af skolen, for at sikre at opgaven kommer ud på planken. - Det nemmeste for eleverne er at arbejde med virksomheder, der producerer et produkt. Det er dog vigtigt, at opgaven stilles meget åben overfor eleverne. - Samarbejdspartnere skal efter campen være gode ambassadører for skolen og arbejdet med de innovative, kreative og entreprenante kompetencer hos eleverne. - Vil man bruge resultaterne fra campen til markedsføring af skolen? Tips: Udvælgelsen af virksomhederne bør ske i så god tid, at Eksempel på opgave: Hvad er et must for, at børn vil være med i/ selv vil gå ind i de opgaver, der findes i familiens køkken i hjemmet? Det handler her om inventar, indretninger og hvidevarer - svarende til de produkter, en typisk AUBOforhandler sælger. Aubo Production A/S 10

11 Eksempel på opgave: Metalvarefabrikken producerer kabetautoværn, som sælges i flere lande. Virksomheden ønsker at øge deres indtjening ved at produktudvikle kabelautoværn til andre og flere formål. Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S Eksempel på opgave: Frifeldt Huse designer og bygger huse i træ. Trendspotting er vigtig, og firmaet er interesseret i en vision om, hvordan vi bor og indretter os anno Frifeldt Huse A/S 11

12 Eksempel på informationsbrev til virksomhederne 12

13 Eleverne Sammensætningen af de grupper som eleverne skal arbejde i under campen, skal foretages meget nøje. For eksembel ud fra følgende kriterier: Der skal være 4 til 5 elever i hver gruppe. Der skal være følgende fordeling: 70% hjerne og 30% indflydelse. Tips: Man kan eventuelt blande to klasser fra forskellige skoler for at opnå forskellighed i grupperne. Campmakerne bør have en klasseliste således, at de ved, hvem der skal være tilstede. Man bør have en holdning til, hvad man stiller op med elever, der kommer for sent. Der skal være forskellige kompetencer repræsenteret i hver gruppe (leder, planlægger, praktiker, initiativtager, optimist m.m.). Der skal være samme mængde stærke og svage elever i hver gruppe. Bedste venner i en gruppe bør undgås - altså skal eleverne ikke være vant til at arbejde sammen. Der skal, så vidt muligt, være en jævn fordeling mellem drenge og piger. Der skal være plads til alle - også enkeltintegrerede elever. Grupperne er godt i gang med deres opgaver Campens organisering Campen bør styres stramt for at fungere. Det er vigtigt, at skolens ledelse, de involverede lærere og de eksterne samarbejdspartnerne ved, hvad der 13

14 sker, hvornår det sker og hvorfor det sker. Styringen skal omvendt heller ikke være så stram, at den kvæler al kreativitet og spontanitet. Der er med andre ord brug for rammer, som stimulerer deltagerne og ikke kvæler øjeblikket. Eleverne skal have al den hjælp og service, man kan forestille sig. Campen er en koncentreret arbejdsseance, væk fra en normal skoledags forstyrrelser og forhindringer. Campen organiseres gennem følgende funktioner og ansvarsområder: Skolelederen Skolelederen er hovedansvarlig for, at der indgås aftaler med virksomhederne om deltagelse. Arbejdsgruppe En arbejdsgruppe består af den lærer, der er udpeget til at være campmaker, samt de øvrige personer, der har en rolle på selve campen. Arbejdsgruppen har til opgave at organisere campen. Arbejdsgruppen består i de ca. seks uger, der skal bruges til planlægning af campen. Styregruppe Styregruppen består af campmakeren, skolelederen og klasselærerne til de klasser, der skal deltage i campen. Styregruppen har ansvaret for følgende: Udarbejdelse af den overordnede plan for campens varighed. Formålsbeskrivelse og kompetencemålsbeskrivelse. PR, nationalt, regionalt og lokalt. Handlingsplan og ressourcer til gennemførelsen. Lokaler. Forplejning. Information til evt. skolebestyrelse og forældre. Indbydelser til afslutningsceremoni. Budget og 14

15 ressourceafregning. Campmaker Udover at deltage i arbejdsgruppe og styregruppe, har campmakeren også til opgave at være ansvarlig for følgende: Formulering af udfordringen/opgaven, i samarbejde med de eksterne samarbejdspartnere. Informationsmøde for de eksterne samarbejdspartnere. Indsamling af evt. gruppebeklædning fra de eksterne samarbejdspartnere (T-shirts, caps eller andet). Aftaler omkring præmiering af eleverne. Planlægning og styring af proces og program. Styringen af campen. Al praktik og logistik før, under og efter herunder fysiske aktiviteter om aftenen på dag 1. Alle aftaler med underleverandører, procesguider mv. Support til procesguiderne. Information til eleverne om, hvor og hvornår de skal møde, og hvad de skal medbringe. Tips: Campmakeren bør være fremmed for eleverne i campen. Der foreslåes derfor, at en lærer fra en anden årgang træder til. Procesguider I dette koncept foreslås det, at procesguiderne er studerende fra erhvervsgymnasierne, fordi ung til ung er en ekstra dimension med stor effekt i forhold til motivation og lydhørhed. Derudover har denne gruppe unge de faglige forudsætninger, der skal til for at løse opgaven. Procesguiderne har ansvaret for følgende: Ledelse af processen i den gruppe den enkelte procesguide er ansvarlig for. Bidragelse af metoder. 15

16 16 Sikring af, at gruppen når sine deadlines. Sikring af bedste og mest mulig ambitiøse løsningsforslag. Tips: Man bør undgå de mest entreprenante typer af unge, da de kan have svært ved ikke at overtage processen. Testpanel Testpanelet består af eleverne i campen, samt campmakeren og procesguiderne. Testpanelet organiseres i en plenumpræsentation om aftenen på dag 1. Opgaven er at give sparring og feedback til hver enkelt elevgruppe. Et alternativ til testpanelet kunne være, at man valgte at indbyde eksperter, med ekspertise på hver sit område. En sammensætning af viden omkring kommunikation, det politiske system og erhvervslivet ville være at foretrække. Uanset om man vælger det ene eller det andet forslag, er testpanelet ansvarlig for følgende: Vurdering af løsningsforslagenes holdbarhed og realisme. Input til, hvordan elevgruppen kan komme videre med deres forslag. Klassens lærere = slaver 2 til 3 lærere, som normalt har klassen, har ansvaret for at: Hjælpe deltagerne med at skaffe materialer (tusch, papir, tape osv.). Sørge for mad, frugt, vand, slik eller anden forplejning. Rydde op og gøre rent på camp-området. Holde styr på deltagerlogistik information på interne tavler, opstilling af borde og klargøring af lokaler i samarbejde med campmaker og pedel. Campens opbygning Campen vil foregå som en blanding af gruppearbejde og fællesdiskussioner. Derudover vil der være fysiske aktiviteter om aftenen i form af boldspil ol. Eleverne arbejder i den samme gruppe under hele campen, og fokuserer på en bestemt udfordring.

17 Campen vil desuden indeholde plenumsamlinger og sparring, hvor grupperne rapporterer deres resultater for hele forsamlingen. Et forslag til programmet for en 24 timers camp kunne være: 1. dag: Processen begynder Ved dagens start bliver grupperne sat ind i opgaven og drøfter den givne problemstilling. Medlemmerne i hver gruppe deler viden og erfaringer på området, diskuterer umiddelbare løsninger og prioriterer de umiddelbare løsningsforslag i en nettoliste. Herefter vil der være en lakmustest og de udvalgte løsningsforslag bliver beskrevet. Deltagerne udvælger de bedste løsningsforslag, og beskriver dem i detaljer. Idéerne testes efterfølgende for gennemførlighed i testpanelet. Senere på aftenen er der mulighed for forskellige fysiske aktiviteter for de grupper, der ikke har overskud til at arbejde mere. Tips: Virksomhederne bør maks. have 15 minutter sammen med de enkelte grupper. Længere tid kan friste virksomhederne til at aflede grupperne med for meget information om andre ting, hvorved fokus forsvinder. 2. dag: Fremlæggelse Med afsæt i den første dags feedback fra testpanelet, færdiggør grupperne deres planer i detaljer, laver en overbevisende præsentation og præsenterer idéerne for opdragsgiverne. Midt på dagen er der møde mellem procesguiderne og campmakeren. Først på aftenen har grupperne konsultation med virksomhederne, hvor der fokuseres på gruppernes idéer. Eleverne fremlægger deres idéer 17

18 Campen åbnes og lukkes af campmakeren. Dennes opgave er at formidle mål og klarlægge det efterfølgende forløb for campen. Hen mod campens slut- ning modtager virksomhederne campens resultater. Her kan pressen eventuelt inviteres til at deltage. Eksempel på tidsplan for camp-metoden 18

19 Praktiske detaljer Lokaler Følgende lokaler bør være til rådighed: - Gruppelokale til hver gruppe med adgang til computer, projektor, tegnegrej og papir. - Plenumlokale med præsentationsmuligheder. Lokalet bør kunne rumme alle deltagere. - Bespisningsområde. - Lokaler med plads til fysiske aktiviteter f. eks. gymnastiksal/hal. - Overnatningslokaler. Tips: Lokalerne bør være ryddet op inden præsentationen på 2. dagen af hensyn til ressourceforbruget til oprydning. Omkostninger Omkostningerne til præmier og gruppebeklædning bør aftales med virksomhederne. Der kan evt. opkræves et gebyr fra virksomhederne på for eksempel 500 kr. eller mere. Overvejelser Bør der være arrangeret besøgstid for personer, der ikke direkte er en del af campen? Skal forældre have adgang til eleverne under campen? Hvem er ansvarlig for eleverne i nattetimerne? Evaluering af elevernes udbytte af campmetoden og dokumentation Hver gruppe udformer en PowerPoint-præsentation, der udtrykker deres oplæg til virksomheden. Dette materiale fremstår som den dokumentation skolen, eleverne og virksomhederne får ud af processen. Derudover kan man supplere med en yderligere evaluering. I dette forløb har vi valgt at arbejde med en tjekliste for, om principperne for innovativ undervisning, der tager afsæt i den entreprenante tankegang, er tilgodeset. 19

20 Haderup Skole Entreprenant undervisningsforløb Elevers/ forældres evaluering Godt at arbejde anderledes Godt at arbejde på tværs af klasserne Godt at lære andre bedre at kende Godt at lære noget om lokale virksomheder Enkelte elever syntes udfordringssværhedsgraden var for forskellig Enkelte elever kunne godt have brugt mere tid til udfordringen Elevcitat Det er kanon, det bedste jeg har været med til i skolen! Forældrecitat Fantastisk projekt, mit barn glæder sig, som var det juleaften! Eksempel på elevers/ forældres evaluering 20

21 Eksempel på anbefaling fra virksomhed 21

22 Eksempel på anbefaling fra virksomhed 22

23 Læs mere Det anbefales, at der indgåes partnerskaber mellem virksomheder og skoler. Hvis du har fået blod på tanden og er interesseret i at læse mere, kan du finde yderligere information i kataloget Partnerskabsguide. Denne kan downloades på: 23

24 Dette er et inspirationsoplæg til dig som underviser, der gerne vil prøve nye veje i arbejdet med innovation, kreativitet og entreprenørskab i undervisningen. Materialet kan læses i sammenhæng, men kan også bruges som opslagsværk og inspirationskilde. Bilagene kan bruges som selvstændige arbejdsredskaber, og du er velkommen til at benytte materialet, som du vil.

PARTNERSKABS GUIDE. Gensidige forpligtende samarbejder Skoler - Virksomheder - Organisationer

PARTNERSKABS GUIDE. Gensidige forpligtende samarbejder Skoler - Virksomheder - Organisationer PARTNERSKABS GUIDE Gensidige forpligtende samarbejder Skoler - Virksomheder - Organisationer Partnerskabsguide Forfattere: Inger Veng Rasmussen, UU-centerleder Anette Lauridsen, Pædagogisk udviklingskonsulent

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere

Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere Fou-projekt 051.12D.021 Kolofon Dato Oktober 2010 Den innovative elevopgave i snedkeruddannelsen

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Talentskolen. - en drejebog til et innovativt talentforløb

Talentskolen. - en drejebog til et innovativt talentforløb Talentskolen - en drejebog til et innovativt talentforløb Talentskolen en drejebog 2 Talentskolen er et forløb, der udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer og giver dem mulighed for at opbygge

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Fælles Mål 2009. Iværksætter. 10. klasse. Faghæfte 43

Fælles Mål 2009. Iværksætter. 10. klasse. Faghæfte 43 Fælles Mål 2009 Iværksætter 10. klasse Faghæfte 43 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 45 2009 Fælles Mål 2009 Iværksætter 10. klasse Faghæfte 43 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 45

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til Vejviser til Kvalitet og trivsel Guide til PROjektgruen Vejviser til kvalitet og trivsel, 2011 Læs mere på www.personaleweb.dk/kvalitetogtrivsel Projektledelse Susanne Gerner Nielsen, KTO/BUPL Per Brøgger

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Innovationskaravanen

Innovationskaravanen Innovationskaravanen En del af Nordjyske Nyskabere Anni Stavnskær Pedersen Lektor, cand. mag., innovationskonsulent University College Nordjylland Jens Boelsmand Projektleder for Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere