Mødereferat - HovedMED Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "09-04-2014. Mødereferat - HovedMED 30-04-14. Sagsnr. 2014-0064428"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation Mødereferat - HovedMED Dato: Tid: kl. 10:30 12:30 Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse D Mødedeltagere: Else Sommer, adm. dir. formand (afbud) Steen Enemark Kildesgaard, direktør Tobias Stax, direktør Karl-Erik Andersen, centerchef (afbud) Søren Trier Højsgaard, områdechef (afbud) Jeanne Jakobsen, skoleleder, SKK Pia Lund Bakke, klyngeleder, LFS ledersektion Kirsten Bergstrup, selvej. klyngeleder, arbejdsmiljøleder, BUPL ledersektion Kate Obeid, områdechef, arbejdsmiljøleder Elin Hausle, HR chef, arbejdsmiljøleder Jan Hoby, LFS næstformand Thomas Enghausen, LFS Lars Sørensen, KLF Jan Trojaborg, KLF Henriette Brockdorff, BUPL Annette Mai Larsen, BUPL Tania Karpatschof, AC June Andersen, HK Jeanie C. Nielsen, HK (afbud) Julia Jakobsen, DSR Irene Holmstrøm, FOA, KLS Niels Mortensen, FOA 1 Laila Lange, AMR, selvejeområdet Mette Grønlund, AMR Helle Bille Nattestad, AMR Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Lars König Dagsorden 10:30 11:00 Afrapportering på afbureaukratisering Oplæg over de specifikke forslag fra praktikere, faglige organisationer, medarbejdere og administrativt personale m.fl. ifm. afbureaukratisering i forvaltningen Orientering om forsøg med fri-institutioner i BUF Med Jacob Jul Nørup Pedersen, Ledelsesinformation (LIM) 11:00 11:15 MED-uddannelse Orientering og tilbagemelding HR Organisation Gyldenløvesgade København V Telefon

2 REFERAT Tillidsdagsorden med udgangspunkt i tillidskonferencen 2.0 den Med Elin Hausle, HR Organisation (HR Org) 11:15 11:45 Kompetenceudviklingsstrategi Kompetencestrategi for skoleområdet samt kompetencestrategier for øvrige store sektorer og medarbejdergrupper i BUF Med Gitte Abildlund Brorsen HR Organisation (HR Org) 11:45 12:00 Orientering om status på Folkeskolereformen (FSR) Med Tobias Børner Stax (Direktion) og Elin Hausle HR Organisation (HR Org) 12:00 12:30 Drøftelse af Budget med Børne- og Ungdomsudvalget - fremlæggelse af resultaterne fra kapacitetsanalysen - håndtering af budget i hele MEDorganisationen (retningslinjer, tilbagemeldinger) Til orientering - Administrative pejlemærker fremsendes efter direktionsgodkendelse, som forventes at være den Arbejdsmiljøredegørelsen - tidsplan o bliver udsendt i maj 2014 o taget til diskussion den o arbejdsmiljødrøftelse den Ansøgning om dispensation fra størrelsen af LokalMED fra Sankt Annæ-Gymnasium er godkendt (ansøgning vedhæftet til orientering) - Indlæg fra Niels Mortensen, FOA 1 om betydningen af forhold mellem opgaver og ressourcer for arbejdsmiljøet og trivsel (indlæg vedhæftet) Referat Afrapportering på afbureaukratisering - Forslag 34 tandplejen kan ikke indkalde, da TMTand-systemet ikke samarbejder med SkoleIntra og er dermed i tvivl om den ønskede besparelse kan opnås Orientering om forsøg med fri-institutioner i BUF Side 2 af 5

3 - Forsøget med VE3 bør følges op på allerede efter et halvt år især ift. de planlagte ændringer f.eks. mht. fridage MED-uddannelse Der har været godt engagement på de godt 18 gennemførte forløb med omkring 1000 deltagere i alt. Det gælder skoler, klynger og øvrige. Uddannelsesforløbet for administrationen har givet nogle særlige udfordringer, som der dog vil blive taget hånd om i samarbejde med afdelingerne i HNG og MED-underviserne. Der er nogen grupper, som ikke har deltaget/ikke er dukket op til første forløb uden at der kan peges på en bestemt gruppe. Der arbejdes på at få disse med i det første forløb, så de kan fortsætte med anden modul. - Der kan være gode grunde til at enheder ikke deltager alligevel til de afsatte og tilmeldte tidspunkter. - Hvis der er andre tilbagemeldinger, som kræver en tilpasning eller ændring af forløbene kan Elin Hausle og Louise Juelskjær HR Organisation altid kontaktes. Tillidsdagsorden med udgangspunkt i tillidskonferencen 2.0 den Der inviteres til en lille arbejdsgruppe i BUF. - Der er lidt uklarhed over hvad der er KK og hvad der er BUF-intern opfølgning - Der burde være fokus på de emner som har relevans for BUF - Det er vigtigt at være i dialog med kernen - Udmeldinger fra forvaltningen kunne f.eks. være mere forankret i tillidsdagsorden - Mange decentrale enheder oplever at der er forskel mellem det, der bliver meldt ud ifm. tillidsdagsorden og det som sker og opleves i praksis - HovedMED burde tage ansvar for at tillidsdagsorden bliver mere levende og håndgribeligt via de udmeldinger der kommer - Forvaltningen opfordres til at understøtte lederne i alle enheder, så de er i stand til at formidle indholdet og meningen med tillidsdagsordenen videre til medarbejderne - Tillidsdagsorden formes i det daglige samarbejde og burde derfor også være forankret decentralt på den enkelte arbejdsplads - Medarbejderne på den enkelte arbejdsplads er nødt til at arbejde på at finde ud af, hvad tillidsdagsorden betyder for dem i dagligdagen - Følgende har takket ja til invitationen at deltage i BUFs arbejdsgruppe: Navnene tilføjes efter referatudsendelsen og tilbagemeldingen fra interessenterne Kompetenceudviklingsstrategi Sommeruni - Der var spørgsmål vedr. tilmeldingsproceduren Side 3 af 5

4 Strategibegrebet - Der efterspørges en (mere tydelig) strategi for andre områder Økonomi - Det kan ikke ses at der afsat (større kommunale) midler udover de lovmæssige forpligtende uddannelsestilbud ifm. folkeskolereformen - Skoleområdet har betydelig mere fokus end de øvrige beskæftigelsesområder og det er vigtig at der ikke opstår et uddannelsesmæssigt efterslæb på disse Orientering om status på Folkeskolereformen (FSR) - Arbejdstidsaftalerne for det kommunale pædagogiske område er færdige - Vinterafspadsering for pædagogerne erstattes med en ny mere fleksibel aftale - Der er forhandlinger i gang med det selvejende område - En ny lønaftale for lærerne er blevet forhandlet, som giver dem mere i løn, som er mest tilknyttet undervisningen Drøftelse af Budget 2015 Kapacitetsanalyse - Diskussionen skulle ikke kun tage udgangspunkt i økonomiske overvejelser, men i de menneskelige og pædagogiske behov. Det giver god mening at komme ud på skolerne - Børn med specielle behov skal der huskes på og der mindes om at de også findes i udskolingen - Synlig læring og ophævelse af hjemmeklasseprincippet hænger ikke sammen - Kapacitetsanalysen tager udgangspunkt i tidsrummet kl. 9-16, hvor der om eftermiddagen ikke umiddelbart altid er lærer, som kan bruge lokalerne - Hvordan spiller forældrenes fravalg af folkeskolen ind i planlægningen? - KLF sætter spørgsmåltegn ved den måde indstillingen er blevet udarbejdet på. Især ift. den manglende inddragelse af skolerne - Direktionen svarer at analysen baseres på 3 modelskoler, som har været inddraget - Der kigges på andre muligheder end kun at bygge nyt, som sikkert også giver nogle andre udfordringer, men som langt hen ad vejen bliver arbejdet med allerede i dag - Der indkaldes til et ekstraordinært møde, hvor budget 2015 er i fokus - Flere B-side-repræsentanter udtrykte stor utilfredshed over at dette omfangsrige materiale blev sendt så sent - Konkrete kritikpunkter ifm. budgettet 2015 bedes sendt skriftligt senest 2. maj Organisationsudvikling - Skal drøftes i HovedMED Kommentar: Side 4 af 5

5 - Hver organisationsændring har en stor betydning for medarbejdernes trivsel og psykisk arbejdsmiljø, selvom ændringen kun vedrører ledelsesstrengen Side 5 af 5

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015 FORMANDENS BERETNING Københavns Lærerforening 2015 1 Indhold 1. Løn og arbejdstid... 4 OK-15... 4 Forståelsespapiret 2015-16... 5 Lønaftalerne... 6 2. Københavns Kommunes Økonomi 2015 og 2016... 7 Budget

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag)

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag) Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater TR-MØDE 23.06.14 (15.00 17.00) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 53 Godkendelse af referat fra TR-møde 08.05.14

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Chefgruppen. Referat

Chefgruppen. Referat Chefgruppen Referat Dato: 29. august 2014 Tidspunkt: Kl. 08:15 Sted: Mødelokale 3 Medlemmer: Lars Svenningsen, Søren Møllegård, Anders M. Sørensen, Kjeld Outzen, Trine Eegholm, Jan Hermansen, Betina Østergreen,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds 60 2012/13 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 2012-13

SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds 60 2012/13 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 2012-13 SKRIFTLIG BERETNING Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 2012-13 Generalforsamling 14. marts 2013 1 ÅRETS GANG i de to kommuner i Kreds 60 Begge kommuner lagde i år ud med at beslutte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling 2015. Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Fængselsforbundet 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1: Mødets åbning, godkendelse af dagsorden og forretningsorden samt valg af dirigent... 6 Ad punkt

Læs mere

Formandens skriftlige beretning 2013

Formandens skriftlige beretning 2013 Formandens skriftlige beretning 2013 Indhold 1. Løn og Arbejdstid... 2 OK 13... 2 Lockouten... 2 Lovindgrebet... 3 Arbejdstid... 3 Løn... 4 2. Københavns Kommunes Økonomi... 5 Københavns Kommunes budget

Læs mere

SOF beretning 2013-2014

SOF beretning 2013-2014 SOF beretning 2013-2014 To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har

Læs mere

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30)

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) side 1 Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune (AFBUD) Lone Smedegaard, FOA Susanne Døssing,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere