MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001"

Transkript

1 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

2 Indhold Forord Indledning Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet... 5 Arbejdsmiljøcertifikatets formål Certifikatet i drift Arbejdsmiljøpolitikken Opfølgning på målsætninger og handlingsplaner Overvågning af arbejdsmiljøet Måling af arbejdsmiljøindsatsen Når arbejdet og produktionen ændres Fremmede håndværkere og underleverandører Når der fastsættes nye arbejdsmiljøregler Når der sker en ulykke eller er tilløb til en ulykke Når procedurer og instrukser ikke følges Afvigelser skal forfølges Svar på hyppige spørgsmål og mangler Uddannelse og information Intern audit hvordan? Ekstern audit hvordan? Samarbejde med arbejdstilsynet gode råd fra certificerede virksomheder Konfliktløsning på certificerede virksomheder Gode redskaber om arbejdsmiljøcertifikat Nyttige hjemmesider Appendix: Regler om medarbejdernes indflydelse på certifikatet

3 2 Denne pjece finder du også på Dansk Metal s hjemmeside Her finder du også Sikkert Nyt med råd og vejledning om arbejdsmiljø.

4 Forord Et godt arbejdsmiljø er med til at holde vores velfærdssamfund i gang og sikre kvalificeret arbejdskraft. Tusindvis af mennesker lider af arbejdsskader, som koster samfundet dyrt. Derfor mener vi i Dansk Metal, at det er vigtigt, at din arbejdsplads får et arbejdsmiljøcertifikat. Et arbejdsmiljøcertifikat er en metode til at sikre at det daglige arbejde med arbejdsmiljøet er i orden og hele tiden bliver forbedret. Det er en hjælp til at styre jeres arbejdsmiljøarbejde så I får overblik over, hvilke problemer I har løst, hvilke beslutninger I har taget og hvilke områder I skal forbedre. 3 Sikkerheds- og tillidsrepræsentanterne får andre spilleregler når virksomheden får sig et arbejdsmiljøcertifikat. Selvom virksomheden får et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem er der stadig behov for at holde ledelsen og kollegaerne til ilden, så certifikatet bliver brugt til at skabe løbende forbedringer af arbejdsmiljøet. I Dansk Metal mener vi, at alle har krav på et sikkert, sundt og udviklende arbejde. Desværre findes der alt for mange arbejdspladser, hvor der ikke bliver taget hånd om arbejdsmiljøet. De kan ikke få et arbejdsmiljøcertifikat og den slags virksomheder skal Arbejdstilsynet tage sig af. Det er vores håb, at du kan bruge pjecen til at fastholde et højt ambitionsniveau med jeres arbejdsmiljøcertifikat, og at den kan inspirerer medarbejdere på andre virksomheder til at arbejde for, at deres virksomhed også får certifikat på et godt arbejdsmiljø. Med venlig hilsen Thorkild E. Jensen Forbundsformand

5 Indledning 4 Denne pjece henvender sig til virksomheder som har fået certifikat på, at deres arbejdsmiljø er i orden. Virksomhederne har indgået en aftale med et certificeringsorgan om, at de en eller to gange om året får arbejdsmiljøet set efter i sømmene. Det betyder, at Arbejdstilsynet ikke bruger de store ressourcer på at holde øje med deres arbejdsmiljø. De certificerede virksomheder skal overholde arbejdsmiljølovens regler, men de forpligter sig også til at skabe løbende forbedringer af arbejdsmiljøet, indføre et ledelsessystem og overholde en række procedurer og retningslinier. Det stiller også nye krav til sikkerheds- og tillidsrepræsentanterne. Virksomhederne skal have orden i deres arbejdsmiljø for at få et arbejdsmiljøcertifikat, og når de stiller krav til deres underleverandører om, at de også skal have styr på deres arbejdsmiljø, smitter det af på de mindre virksomheder. Det er grunden til at Dansk Metal forsøger, at få flere virksomheder til at skaffe sig et certifikat. I denne pjece gennemgår vi de muligheder, som sikkerheds- og tillidsrepræsentanter på certificerede virksomheder har for at skaffe sig forbedringer i arbejdsmiljøet. Når virksomheden har fået arbejdsmiljøcertifikatet gælder det om, at holde det vedlige så arbejdsmiljøet hele tiden forbedres, og det stiller krav til både ledelsen og medarbejderne om at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet. Samtidig gennemgår vi de centrale elementer i arbejdsmiljøledelsessystemer og viser hvordan de kan anvendes til at skaffe sig forbedringer af arbejdsmiljøet. Hvis du vil vide mere om hvordan virksomheder kan få et certifkat kan du finde mere i Dansk Metal s pjece: Arbejdsmiljøcertifikat hvordan og hvorfor? I denne pjece kan du bl.a. finde: erfaringer og gode råd fra virksomheder med certifikat svar på hyppige spørgsmål arbejdsmiljøledelsessystemer jeres opgaver og pligter i forhold til certifikatet muligheder for at udnytte intern og ekstern audit råd om konfliktløsning på certificerede virksomheder.

6 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet 5 Standarden OHSAS stiller krav om, at medarbejderne inddrages i arbejdet med at vedligeholde arbejdsmiljøcertifikatet. Derudover skal den certificerede virksomhed overholde arbejdsmiljølovens bestemmelser om, at sikkerhedsrepræsentanterne skal inddrages i virksomhedens beslutninger. Det bedste resultat opnås, når sikkerhedsorganisationen styrer arbejdsmiljøledelsessystemet i samarbejde med ledelsen. Hvis ledelsen overlader arbejdsmiljøledelsessystemet til f.eks. kvalitetsafdelingen, og sikkerhedsorganisationen ikke bliver inddraget, bliver arbejdsmiljøledelsessystemet nemt tom formalia. Der er også risiko for, at arbejdsmiljøarbejdet bliver lavet flere gange fordi det ikke koordineres. Derimod bør sikkerhedsorganisationen ikke bruge tid på opgaver som andre i virksomheden er bedre til, som f.eks. dokumentstyring og arkivering.

7 Arbejdsmiljøcertifikatets formål Det certificerede arbejdsmiljøledelsessystem består af tre elementer: 1. Det daglige arbejdsmiljøarbejde, som skal udføres af alle virksomheder 2. Enkelte nye krav f.eks. pligten til løbende forbedringer af arbejdsmiljøet 3. Systemet der skal hjælpe jer med, at styre jeres arbejdsmiljøindsats 6 Systemet skal: Give overblik. Hvilke problemer har vi fået løst? Hvilke mangler vi? Hvem skal sørge for at de bliver løst? Hjælpe jer med at huske jeres opgaver og beslutninger i arbejdsmiljøarbejdet Sikre at I får fulgt op på de væsentlige opgaver, selvom I har en travl hverdag Afsløre de områder der ikke fungerer, og som skal løses her og nu Gøre det muligt at dokumentere jeres indsatser og sikre, at I kan finde dokumentationen, når der er brug for den Virksomheder med et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem skal være selvkontrollerende. Det betyder, at ledelse og medarbejdere selv holder øje med arbejdsmiljøet, og sætter ind hvor det er nødvendigt. Certificerede virksomheder må ikke blot vente på, at f.eks. fagforeningen eller Arbejdstilsynet kommer og fortælle ledelsen, at virksomheden har nogle arbejdsmiljøproblemer som skal løses. De skal selv være aktive.

8 Certifikatet i drift Arbejdsmiljøpolitikken Arbejdsmiljøpolitikken er ledelsens ansvar, men medarbejderne skal have indflydelse på den. Politikken skal revideres når arbejdspladsen udvikler sig, f.eks. når I påtager jer nye typer af opgaver eller der kommer ny viden om jeres arbejdsmiljø. Efterhånden som I får erfaringer med jeres arbejdsmiljøledelsessystem, bliver I bedre til at formulere jeres arbejdsmiljøpolitik. Den første arbejdsmiljøpolitik er ofte abstrakt og svær at bruge i det daglige arbejdsmiljøarbejde. 7 Når ledelsen skal lave sin årlige evaluering af systemet kan sikkerhedsorganisationen med fordel vurdere: Om politikken stadig passer til virksomheden Om medarbejderne forstår politikken, eller den skal konkretiseres Om der er nye forhold, som skal med i politikken Opfølgning på målsætninger og handlingsplaner Virksomheden skal følge op på sine målsætninger og handlingsplaner på samme måde, som der følges op på virksomhedens arbejdspladsvurdering. I skal være opmærksomme på: Når I jeres mål? Hvis ikke, hvad er årsagen og hvad gør I ved det? Bliver målene og handlingsplanen holdt ved lige og revideret? F.eks. når arbejdsmiljøkortlægningen bliver revideret? Husker I at skrive nye arbejdsmiljøproblemer ind i handlingsplanen? F.eks. de problemer som sikkerhedsudvalget behandler Får I altid udpeget en ansvarlig person og fastsat en deadline når I tager beslutninger, eller er beslutningen bare noteret i et referat?

9 8 Overvågning af arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøledelsessystemet begynder med en kortlægning af arbejdsmiljøet. I den daglige drift skal I være opmærksomme på: At kortlægningen skal holdes ved lige. Nye opgaver skal vurderes og beskrives i kortlægningen, og selvom der ikke kommer nye opgaver skal kortlægningen alligevel gennemgås. I fastsætter selv hvor tit og hvordan i jeres procedurer. At kortlægningen skal revideres korrekt. I skal fastlægge hvem der reviderer, hvordan, og hvilken information der skal med, både fra arbejdspladsen og fra andre kilder. Den første kortlægning er som regel grundig, hvorimod revisionerne ofte bliver overfladiske. Alt relevant skal med; Er der f.eks. indført nye arbejdsopgaver, arbejdsudstyr eller lignende? Er der opstået nye gener i arbejdsmiljøet? Findes de væsentlige arbejdsmiljøproblemer på jeres arbejdsplads som Arbejdstilsynets har beskrevet i branchens arbejdsmiljøvejvisere? Er der kommet nye lovkrav? At kortlægningen også omfatter andre arbejdsområder på virksomheden f.eks. administration, kantine og rengøring. Arbejdsmiljøet skal også overvåges i det daglige. I arbejdsmiljøledelsessystemet fastlægger I de registreringer, der skal udføres. De arbejdsmiljøforhold I fandt i den indledende kortlægning skal tages med. Registreringerne skal gennemgås grundigt så I får undersøgt, om der er problemer der ikke bliver løst, regler der ikke bliver fulgt, eller risici der ikke bliver taget hånd om.

10 9 Måling af arbejdsmiljøindsatsen I skal måle jeres indsats. I skal redegøre for om I når jeres mål. Derfor skal jeres mål være målbare. I skal også måle de risici, som I er blevet opmærksomme på i jeres kortlægning. I fastsætter selv de forhold, der skal måles i arbejdsmiljøledelsessystemet. Nogle eksempler kunne være: Antallet af kemiske stoffer der er blevet erstattet med mindre skadelige Antallet af påtaler af at der ikke er blevet brugt værnemidler Antallet af arbejdsulykker Omfanget af sygefravær Sikkerhedsorganisationen kan bidrage ved at vurdere: Måler vi stadig de rigtige forhold? Måler vi det, vi har lovet i vores system? Måler vi på den rigtige måde? Bliver resultaterne brugt effektivt?

11 Når arbejdet og produktionen ændres Arbejdsmiljøet skal vurderes, når der købes nye maskiner, ændres på udstyr eller på arbejdspladsen. Det er et krav i arbejdsmiljøloven. Certificerede virksomheder er som regel gode til at vurdere arbejdsmiljøet, når der er tale om store ændringer. Det kniber derimod i det daglige arbejde, f.eks. når der er kommet et godt tilbud på en ny smøreolie, eller man overvejer at skifte leverandør. 10 Ved vurderingen skal I udføre følgende opgaver: Beskrive ændringen Vurdere om I har den nødvendige viden om arbejdsmiljø og sikkerhed i forhold til det nye, eller om denne viden først skal indsamles Udarbejde en kortlægning og risikovurdering af det nye Fastlægge hvad der skal styres og hvordan Undersøge om der skal fastsættes mål Beslutte hvad der skal overvåges og hvordan Fastlægge hvilken instruktion, information og uddannelse der skal gives, hvem der skal modtage den, hvem der skal give den, og hvordan I følger op, så der er sikkerhed for, at I opnår den ønskede effekt Undersøge om I skal udarbejde en handlingsplan for gennemførelsen af ændringen Vurdere om der skal ændres i jeres beredskab

12 Fremmede håndværkere og underleverandører Når I bruger fremmede håndværkere eller underleverandører har I ansvar for at: Informere om alle relevante risici Der instrueres om hvordan arbejdet skal udføres forsvarligt Føre tilsyn med, at jeres interne regler overholdes, og at risici håndteres ordentligt Håndværkerne eller underleverandørerne kender jeres nødberedskab Sikre kontakt og dialog med ledelse og medarbejdere i de andre firmaer 11 Sikkerhedsorganisationen kan bidrage med information og kontaktpersoner. Derudover skal den følge op på de ting som ikke fungerer. I praksis viser det sig tit, at der mangler kontaktpersoner, eller at informationen ikke når ud til de fremmede medarbejdere, der udfører arbejdet på jeres arbejdsplads. Når der fastsættes nye arbejdsmiljøregler En certificeret virksomhed skal naturligvis overholde love og regler, og I skal have en procedure der sikrer, at I holder jer ajour med nye krav og sørger for at få dem overholdt på virksomheden. Det er ledelsens ansvar. Det certificerende organ kontrollere, om jeres procedure er effektiv, når de kommer på ekstern audit. I skal: Gøre opmærksom på nye regler I får kendskab til Sikre at I overholder nye regler fra det øjeblik de træder i kraft Følge op på om I overholder nye regler, når I reviderer kortlægningen af arbejdsmiljøet Når der sker en ulykke eller er tilløb til en ulykke Arbejdsulykker skal anmeldes og undersøges, men I skal også undersøge tilløb til ulykker. Hvis der sker ulykker eller tilløb til ulykker på en certificeret virksomhed skal I overveje, om jeres arbejdsmiljøledelsessystemet er godt nok. Systemet burde forhindre at de sker.

13 12 Efter en ulykke eller et tilløb til ulykke skal I undersøge: Hvorfor skete det? Kunne det have været undgået? Reagerede vi hurtigt nok? Reagerede vi rigtigt? Kunne skaden have været mindre, hvis vi havde reageret hurtigere eller på en anden måde? Skal vi ændre i vores beredskab? Skal vi ændre arbejdsstedet eller vores udstyr? Skal vi stramme op i vores procedurer eller instruktioner. Eller skal vi skrive nogle nye? Opdagede vi mangler der skal rettes? Kan den samme situation opstå et andet sted på virksomheden? Når procedurer og instrukser ikke følges Hvis procedurer og instrukser ikke følges, skal det undersøges om: Proceduren er svær at forstå. Så skal den skrives om Proceduren er så besværlig, at det er umuligt at gøre tingene rigtigt. Så skal den laves om Det er besværligt at gøre tingene rigtigt. Så gør det nemt at gøre det rigtigt Der ikke er nogen, der kan se formålet med proceduren Hvis den ikke er vigtig, skal den fjernes Er den vigtig skal formålet fremhæves Procedurer der ikke bliver fulgt ødelægger systemet. Det smitter hurtigt af på andre procedurer, som så heller ikke bliver fulgt. Derfor skal der reageres hurtigt og resolut når procedurer ikke følges.

14 Afvigelser skal forfølges I et certificeret system skal alle afvigelser registreres. Ulykker og tilløb til ulykker er afvigelser, men det er også en afvigelse når: En opgave udføres forkert eller sikkerhedsmæssigt uforsvarligt Maskiner, udstyr, og hjælpemidler ikke bliver rengjort og vedligeholdt Man glemmer at instruere medarbejderne Uforsvarlige forhold ikke bliver påtalt og rettet på stedet Virksomheden ikke følger sine egne procedurer og instruktioner For de fleste certificerede virksomheder er det helt nyt at registrere afvigelser. Derfor begår de ofte nogle typiske fejl: Alt bliver registreret som afvigelser, og arbejdspladsen drukner derfor i administrativt arbejde Ingenting bliver registreret som afvigelser, fordi det er for meget at gøre ud af sådan en lille ting Ingenting bliver registreret som afvigelser, fordi vi nåede at rette fejlen, før der skete noget Ingenting bliver registreret som afvigelser, fordi jeg sagde det til ham i stedet for 13 I skal derfor: Følge med i hvad der bliver registreret, og hvad der ikke bliver registreret som afvigelser Få fastlagt hvad der skal registreres, og hvad der ikke skal registreres I skal bruge registreringen af afvigelser til: At sikre jer at fejl bliver opdaget og rettet At sikre jer at de samme fejl ikke begås igen At dokumentere, at I tager ordentligt hånd om arbejdsmiljøet Afvigelser skal registreres, fejlen rettes, og afvigelsen lukkes og lægges til side. Men I skal også sikre, at fejlen ikke kan opstå igen. Mange certificerede virksomheder ser de samme afvigelser igen og igen og det viser, at de ikke har håndteret afvigelserne korrekt.

15 14 Den rigtige måde at håndtere afvigelser på er: Find årsagen. Vurder konsekvenserne er der høj arbejdsmiljørisiko eller lille arbejdsmiljørisiko? Løs problemet Gennemfør forebyggende handlinger, så I undgår lignende problemer i fremtiden Undersøg om der skal ændres i systemet Følg op efter et stykke tid virker jeres løsninger? Bliv ved indtil problemet er ordentligt løst Sikkerhedsorganisationen skal også: Følge med i afvigelserne er det de samme problemer, der dukker op igen og igen? Følge med i håndteringen bliver problemerne løst og gennemføres der forebyggende handlinger?

16 Svar på hyppige spørgsmål og mangler Er Arbejdstilsynet ude af billedet, når vi har certifikatet? Arbejdstilsynet kommer ikke på screeningsbesøg eller almindeligt tilsyn på virksomheder der har et akkrediteret certifikat, men I skal forvente, at de kommer på besøg i forbindelse med undersøgelse af arbejdsulykker og hvis de får en anmeldelse om dårligt arbejdsmiljø. Hvad er forskellen på sikkerhedsrunderinger og intern audit? Ved sikkerhedsrunderinger undersøger I kun arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Som regel er det sikkerhedsleder og sikkerhedsrepræsentanter, der udfører sikkerhedsrunderingerne. Ved den interne audit undersøger I systemet og spørger jer selv om følgende; Forfølger vi vores egne mål? Følger vi vores procedurer og instrukser? Kan vi dokumentere det? Den interne audit udføres af de personer, der er udpeget og uddannet til at udføre intern audit. Resultatet er en rapport, der afleveres til ledelsen. 15 Kan vi slå sikkerhedsrundering og intern audit sammen? Specielt på mindre virksomheder hvor det er de samme personer, der skal udføre begge dele, kan det være en fordel. Men husk, at I også skal gennemgå systemet under intern audit, og få lavet en rapport om det. Vi følger ikke vores handlingsplan Det skyldes sandsynligvis at jeres handlingsplan ikke er fornuftig. Undersøg om handlingsplanen indeholder præcise frister og udpeger de ansvarlige personer, og om handlingsplanen er realistisk. F.eks. om de ansvarlige personer har tilstrækkelig tid? Har de den nødvendige viden? Er der afsat tilstrækkelige beløb til at løse problemerne? Har de ansvarlige personer kompetence til selv at løse problemerne, og er der opbakning fra ledelsen?

17 Vi når ikke det vi har planlagt Certificerede virksomheder er ofte meget ambitiøse når de lige har fået certifikatet. De sætter mange initiativer i gang med korte frister, men uden de nødvendige ressourcer. De nødvendige ressourcer er ikke kun penge, men også tid. Det tager tid, at finde en god løsning på et problem, og arbejdsopgaven skal ikke gives til en kollega, der i forvejen har for meget andet at lave. 16 Før I sætter frister og fordeler arbejdsopgaver, skal I undersøge, om der er tilstrækkelige ressourcer. Hvis der mangler ressourcer, skal der sættes realistiske frister eller arbejdsopgaverne skal omfordeles. Skal problemet løses her og nu, så omfordel og prioriter de opgaver der må udskydes. Der er problemer som ikke er kommet med i kortlægning, mål og handlingsplan Få dem med, når I bliver opmærksomme på dem. I et certificeret system er det i orden at blive klogere. Skriv en afvigelse. Så vil både den interne og eksterne audit hjælpe jer med at blive bedre til at fange problemerne. Kortlægningen bliver ikke holdt ved lige Kortlægningen skal være et dokument, der beskriver jeres aktuelle arbejdsmiljøforhold. Nye arbejdsmiljøforhold kan dukke op på flere måder: En arbejdsmiljøgennemgang kan afsløre forhold som I overså i første omgang Der kan komme ny viden om arbejdsmiljø Lovgivningen kan ændre sig Den interne eller eksterne audit kan opdage nogle oversete arbejdsmiljøproblemer Hvis de nye arbejdsmiljøforhold er beskrevet forskellige steder f.eks. i rapporter fra arbejdsmiljøgennemgange eller audits, i referater eller lignende, bliver det hurtigt uoverskueligt. Hver gang I opdager nogle nye arbejdsforhold, skal I derfor sørge for at få ajourført kortlægningen.

18 Systemet bliver ikke holdt ved lige Hvis jeres instrukser er forældede, arbejdsmiljøpolitikken kun findes i en gammel udgave, eller I slet ikke har ændret i jeres arbejdsmiljøledelsessystem de sidste tre år kan det skyldes: At I måske er meget gode til at forbedre jeres arbejdsmiljø, men ikke særligt gode til at skrive jeres beslutninger ned. Tag konsekvensen: Find en person på arbejdspladsen eller udenfor, der er god til at styre papirerne. Skriv en afvigelse, så I får fulgt op på, om der er kommet orden i jeres dokumenter. At der måske ikke er den store opbakning til systemet, eller til arbejdsmiljøarbejdet i det hele taget. Hvis dette er tilfældet bør I overveje, om virksomheden overhovedet skal være certificeret. I skal skrive en afvigelse, så I sikrer jer, at problemet i det mindste tages op i den interne og eksterne audit. Hvis problemet skyldes, at kollegaerne eller ledelsen ikke bakker op om systemet, så sørg for at få synliggjort resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet. 17

19 18 Der bliver ikke fulgt op på afvigelser Mange afvigelser ender i endnu et opslag på opslagstavlen eller en irettesættelse. Men det løser som reglen ikke problemet: Hvorfor bliver smøreolien ikke stillet på plads efter brug? Måske er det fordi, der ikke er plads nok. Hvorfor bruger kollegerne ikke handsker, sikkerhedsbriller og masker, når de er ude hos kunderne? Fordi udstyret ikke ligger sammen med de værktøjer og materialer, der ellers skal pakkes i bilen Hvorfor løfter kollegaen selv de tunge emner i stedet for at hente en minikran? Fordi der kun er to minikraner i virksomheden, og de altid bliver brugt ovre i den anden hal Hvorfor spørger kollegaen ikke om hvilket sikkerhedsudstyr han skal bruge, før han kaster sig over en ny opgave? Fordi den eneste han kan spørge er værkføreren, og værkføreren taler altid i telefon, eller også sidder han i møde Afvigelser bliver først løst når I har fat i de egentlige årsager til problemerne, og derfor skal I tage jer tid til at undersøge afvigelserne ordentligt. Vi drukner i papir, som vi ikke kan finde rundt i Der er en del dokumenter i jeres arbejdsmiljøledelsessystem. Referater fra sikkerhedsudvalgsmøder, rapporter fra arbejdsmiljøgennemgange, handlingsplaner, Arbejdspladsvurderinger, rapporter fra interne og eksterne audits og rapporter fra eksterne konsulenter, der f.eks. har lavet en støjmåling. De indeholder alle anvisninger på opgaver I skal have løst, men det glipper ofte med overblikket over hvem der skal løse de enkelte opgaver, hvornår der er deadline, og hvor det er skrevet ned. Hvis I bruger handlingsplanen til at samle det hele i giver det overblik. Den må gerne bruges til mere end jeres arbejdsmiljømål.

20 Brug f.eks. handlingsplanen til at notere at: Bent skal undersøge kvalitet og priser på nye sikkerhedssko indenfor en bestemt frist Søren skal sørge for, at de to nye sikkerhedsrepræsentanter er tilmeldt den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse inden en bestemt dato Det er tid for det lovpligtige eftersyn på trucken, og hvem der sørger for det Der skal laves arbejdsmiljøgennemgang i februar og august Der er tre afvigelser fra den seneste interne audit, der skal lukkes inden en bestemt frist Der kommer 4 nye kolleger den 1. august, og at Niels er ansvarlig for at instruere dem 19 Markér opgaver som endnu ikke er løst, og færdige opgaver med hver sin farve i handlingsplanen, så kan I hurtigt se hvor langt I er kommet. Vi er gode til at løse problemer, men vi gør det ikke på møder Der er i orden at få aftalt hvad der skal gøres over frokosten, på gangen, ved morgenkaffen eller når problemet opstår, men husk at: Skriv beslutningerne ind i handlingsplanen, også selvom de er taget ovre ved filebænken. Hvis beslutningen vedrører vigtige arbejdsmiljøforhold eller vigtige dele i systemet, så skriv den ind i handlingsplanen med det samme Informer alle relevante kollegaer om jeres beslutninger Informer sikkerhedsorganisationen, så hurtigt som muligt. Beslutninger om at ændre i selve systemet skal tages af ledelse og medarbejdere i fællesskab, og ikke ved en tilfældigt snak mellem to værkfører ved kaffemaskinen

21 20 Ledelsen deltager ikke aktivt Det kan f.eks. skyldes, at der ikke er sat ressourcer af til at bruge arbejdsmiljøledelsessystemet og til, at passe det daglige arbejdsmiljøarbejde. Det kan komme til udtryk ved, at initiativer bliver stoppet, at opgaver altid bliver syltet, at ledelsen under alle omstændigheder gør præcis, som de har lyst til, at ledelsen laver alle beslutninger om, at ledelsen ikke helt har forstået hvad arbejdsmiljøledelsessystemet går ud på, og hvilke opgaver de har. Ledelsessystemer og certifikater er ofte lige så nyt for ledelsen som for sikkerhedsorganisationen og medarbejderne. Ledelsen har svært ved at overskue hvilke nye opgaver de skal løse, hvem der skal løse dem, og hvordan de skal løses. Det kan være nødvendigt at få sat tingene på plads på et fælles eftermiddagsmøde. Hvis ledelsen tror, at de kan klare sig med lidt skønmaling, og de ikke har vilje til mere, skal I skrive en afvigelse eller flere. Afvigelserne skal beskrive præcist hvad ledelsen ikke har gjort, som den skulle have gjort. Det er ikke tilstrækkeligt, at skrive at ledelsen er uvillig. Hvis I ikke selv følger op på afvigelsen, skal den interne og eksterne audit følge op. Selvom I ikke får skrevet en afvigelse, så skal den interne og eksterne audit dog under alle omstændigheder undersøge om ledelsen lever op til sine forpligtelser.

22 21 Må vi rette i systemet? Når I f.eks. retter upraktiske procedurer er det et tegn på, at I bruger jeres arbejdsmiljøledelsessystem aktivt. Systemet skal løbende tilrettes. For det første, fordi I ikke har lavet det perfekte system fra starten. For det andet, fordi I bliver klogere undervejs. For det tredje, får I sikkert nye maskiner, nye kunder eller nye arbejdsopgaver, som der skal tages højde for i jeres system. Og for det fjerde, ser jeres organisation måske helt anderledes ud om et par år. Der gælder nogle spilleregler når I retter i systemet: Hvis alle laver deres egne, personlige rettelser får i hurtigt 20 forskellige systemer i stedet for et. Rettelser skal koordineres og besluttes I skal have en procedure, der beskriver, hvem der må lave hvilke rettelser, og den skal følges, eller laves om hvis den er meget uklar Når der er rettet i systemet, skal alle relevante kollegaer informeres Undersøg om rettelse et sted i systemet betyder, at der også skal rettes andre steder Skift de forældede dokumenter ud med de nye

23 Uddannelse og information Virksomheder glemme ofte at give instruktion og uddannelse i at udføre arbejdsopgaverne sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det gælder især, når der kommer nye kolleger og nye arbejdsopgaver. I skal vurdere, om I giver den rigtige uddannelse og den rigtige instruktion. I de tilfælde hvor arbejdsulykker, tilløb til ulykker, og arbejde udføres forkert skyldes manglende viden, skal der gives mere uddannelse eller instruktion. 22 Hvis I ændrer i uddannelse og instruktion, skal I kunne se ved næste sikkerhedsudvalgsmøde om det har hjulpet. Hvis det ikke har hjulpet, skal I tilrette jeres uddannelse eller instruktion igen med mindre der er andre årsager til problemerne. Uforsvarlig udførelse af opgaver, ulykker og tilløb til ulykker kan også skyldes: Dårlig planlægning For lidt tid eller for få medarbejdere Manglende eller forkert arbejdsudstyr Når opgaver udføres uforsvarligt skal I følge op og vurdere: Hvad er årsagen? Hvad skal der gøres ved det? Hjalp det? Hvis det ikke hjalp hvad gør vi så?

24 Intern audit hvordan? Formålet med den interne audit er, at få gennemgået systemet og undersøgt om det virker i den daglige drift. Den interne audit skal give svar på: Bliver systemet brugt i virksomhedens daglige arbejde? Lever virksomheden op til sin arbejdsmiljøpolitik, sine mål og sin handlingsplan? Er der styr på de arbejdsmiljøforhold, der skal styres? Og styrer vi de rigtige arbejdsmiljøforhold? Overvåger vi de rigtige arbejdsmiljøforhold? Bliver alle de obligatoriske opgaver i arbejdsmiljøarbejdet udført, og kan vi dokumentere det? Har vi et fornuftigt samarbejde mellem ledelse, sikkerhedsorganisation og medarbejdere, så alle relevante opgaver bliver løst? Har vi styr på afvigelserne bliver de fulgt op? Er der afvigelser der gentager sig? Har vi løst de udestående opgaver fra den sidste interne audit og fra den eksterne audit? Afsætter vi tilstrækkelige ressourcer (tid, medarbejdere og viden) til arbejdsmiljøsystemet og det daglige arbejdsmiljøarbejde? Kan vi dokumentere, at der er styr på arbejdsmiljøforholdene? Får vi revideret vores politik, mål og handlinger, og foregår det på et ordentligt grundlag? Får vi skabt reelle forbedringer af de væsentlige arbejdsmiljøforhold? 23 Intern audit er ledelsens værktøj, men alle medarbejdere skal være informeret om formålet med de interne audits. Den interne audit skal virksomheden bruge til at kontrollere sig selv og til at blive bedre.

25 24 Sikkerhedsorganisation og/eller medarbejdere skal bidrage til at: Den interne audit gennemføres i overensstemmelse med jeres procedurer. Den fastlægger hvor tit, af hvem og hvordan den interne audit skal gennemføres, samt hvordan rapporten fra den interne audit er opbygget, og hvem der skal have den. Den interne audit gennemgår alle vigtige dele af arbejdsmiljøet og af arbejdsmiljøsystemet. Der følges op på den interne audit. Der skal laves en handlingsplan med frister og ansvarlige personer for de forbedringer af arbejdsmiljøledelsessystemet og af arbejdsmiljøet, som den interne audit peger på. Desuden skal sikkerhedsorganisationen inddrages i: Planlægning og rapportering af den interne audit Information til kollegaerne før og efter den interne audit

26 Ekstern audit hvordan? Før den eksterne audit gennemgår auditor jeres: Beskrivelse af selve systemet arbejdsmiljøkortlægning, arbejdsmiljøpolitik, mål, handlingsplan, procedurer m.v. Arbejdsmiljøredegørelse Rapporter fra de interne audits Auditor vurderer: Om systemet på papiret indeholder alle nødvendige elementer Om den skriftlige arbejdsmiljøredegørelse indeholder alle nødvendige oplysninger Om den interne audit er gennemført efter reglerne, og om den har været grundig nok Om I har fulgt op på de forhold, der er fundet under den interne audit 25 Under den eksterne audit vurderer auditoren om jeres arbejdsmiljøarbejde foregår på den måde, som I har beskrevet i jeres arbejdsmiljøledelsessystem. Den eksterne audit afsluttes med en rapport. Rapporten beskriver de fejl og mangler I har og giver gode råd til hvordan forholdene kan forbedres. Det kan være fejl, der handler om at: Der er mangler i beskrivelsen af jeres arbejdsmiljøledelsessystem Der er mangler i arbejdsmiljøredegørelsen Jeres interne audit er mangelfuld Der er mangler i jeres opfølgning på rapporten fra intern audit. Jeres daglige arbejdsmiljøarbejde ikke ligner jeres beskrivelse af arbejdsmiljøledelsessystemet Systemet ikke bliver brugt ordentligt i virksomheden Der ikke bliver fulgt tilstrækkeligt op på afvigelser Der er arbejdsmiljøforhold, der ikke er i orden Jeres arbejdsmiljøkortlægning ikke indeholder alle vigtige arbejdsmiljømæssige forhold Der er mangler i jeres opfølgning på rapporten fra sidste eksterne audit

27 I certificerede systemer findes to slags fejl: Afvigelser (væsentlige eller mindre væsentlige), som skal løses for at få certifikatet eller beholde det. Auditrapporten indeholder en frist for hvornår afvigelserne skal være løst. Bemærkninger, som er forhold der bør løses, men som certificeringsorganet ikke vil stille krav om. 26 Hvis der er særlige uacceptable forhold, kan den eksterne auditor udføre en ekstra audit senere for at kontrollere, om I har gennemført de nødvendige forbedringer. Virksomheden skal beskrive, hvordan afvigelserne er blevet løst, og der skal sendes dokumentation til den eksterne auditor. Den eksterne auditor vurderer om virksomheden har løst de udestående problemer tilfredsstillende. Sammenhængen mellem intern audit og ekstern audit Den eksterne auditor skal vurdere, om virksomheden styrer arbejdsmiljøarbejdet systematisk og bruger arbejdsmiljøledelsessystemet i den daglige produktion. Vurderingen sker bl.a. på grundlag af den interne audit. Hvis den er lavet grundigt, og der er fulgt op på alle de forhold, der er fundet under den interne audit viser det, at virksomheden mener det alvorligt. Hvis den interne audit er overfladisk, eller der ikke er fulgt op på den viser det, at virksomheden ikke selv er parat til at tage ansvaret for sit arbejdsmiljø.

28 Re-cestificering Et certifikat gælder i 3 år, men det betyder ikke, at arbejdspladsen er fredet i tre år. Det certificerende organ kommer på opfølgningsbesøg 1 eller 2 gange om året. Ved de eksterne audit bliver hele arbejdsmiljøledelsessystemet ikke gået igennem hver gang, men de tager stikprøver i systemet, så de kommer hele systemet igennem i løbet af de tre år. Certifikatet kan godt blive trukket tilbage i forbindelse med en ekstern audit, f.eks. hvis virksomheden ikke vil efterkomme de rejste afvigelser. Virksomheden skal re-certificeres hvert tredje år, hvor hele systemet gennemgås. Det medfører ofte, at virksomheden reviderer hele arbejdsmiljøledelsessystemet. 27 Opfølgning på afvigelser I kan have mange afvigelser, fordi I er meget opmærksomme på jeres arbejdsmiljø og er gode til at huske at registrere afvigelser. Hvis auditor kan se, at I også er gode til at følge op på afvigelserne, og at det ikke er de samme afvigelser der gentager sig er det et tegn på, at I bruger jeres system fornuftigt. Hvis de samme afvigelser optræder flere gange, og der ikke bliver fulgt op på dem, er det et tegn på at jeres system ikke fungerer. På samme måde kan meget få afvigelser skyldes, at systemet slet ikke bliver brugt i det daglige arbejde. Sikkerhedsorganisationens opgaver ved ekstern audit I skal først og fremmest sikre at: Afvigelser i rapporten fra den eksterne auditor bliver løst Virksomheden får fulgt op på auditors bemærkninger i rapporten. Der er en tendens til at glemme bemærkningerne, når afvigelserne er løst

29 Arbejdsmiljøproblemer som ikke opdages ved den eksterne audit Hvis der er arbejdsmiljøproblemer, som auditor ikke har været opmærksom på, skal I gøre auditor opmærksom på dette. Hvis den interne audit er god, står det allerede i rapporten fra den interne audit. Hvis der ikke er fulgt op på den interne audit, skal den eksterne auditor gøre opmærksom på det. 28 Kvaliteten af den interne og den eksterne audit afhænger i høj grad af jeres bidrag. Sidder I inde med information, som I mener er vigtig, så kom frem med den. Når den eksterne auditor ikke har været grundig eller dygtig nok I kan klage til den eksterne auditors arbejdsgiver det vil sige det certificerende organ som vedkommende arbejder for. Hvis I ikke er tilfredse med det svar I får fra det certificerende organ, kan I klage videre til DANAK, som godkender (akkrediterer) de certificerende organer. I kan ikke klage til Arbejdstilsynet, over den måde den eksterne auditor eller det certificerende organ udfører deres arbejde på. Hvis det derimod omhandler et konkret arbejdsmiljøforhold, kan Arbejdstilsynet selvfølgelig hjælpe med at løse det problem.

30 Samarbejde med Arbejdstilsynet 29 Arbejdstilsynets opgaver ændres ikke selvom virksomheden bliver certificeret. Arbejdsulykker skal stadig anmeldes til Arbejdstilsynet, og tilsynet har stadig mulighed for at undersøge en arbejdsulykke på arbejdsstedet Åbenlyst ulovlige eller uforsvarlige forhold på arbejdspladsen kan stadig anmeldes til Arbejdstilsynet. På en certificeret virksomhed burde det ikke være nødvendigt, for systemet skal netop sikre, at virksomheden selv griber ind. Men retter virksomheden ikke op på forholdene, og har I påpeget de samme forhold flere gange uden resultat, så kan I bede Arbejdstilsynet om hjælp Hvis I er nødt til at tage fat i Arbejdstilsynet for at få rettet op på forholdene, skal det noteres som en afvigelse i jeres system, og den skal kunne ses både i den interne og eksterne audit. Den skal følges op øjeblikkeligt.

31 5 gode råd fra certificerede virksomheder Vi har samlet erfaringer fra en række virksomheder som er blevet certificeret, som I kan have gavn af Klar til certificering Tjek om I lever op til arbejdsmiljølovens niveau inden, I begynder på certificeringen. Mange virksomheder tror, at de har styr på arbejdsmiljøet, selvom de har alvorlige problemer. Gennemgå jeres arbejdsmiljø grundigt i forhold til alle relevante lovkrav, før I beslutter en deadline for certificeringen. Så kan I lægge en realistisk tidsplan og sætte de nødvendige ressourcer af, så I er klar når det certificerende organ kommer. Sørg for at informere grundigt det gælder både ledelse og kolleger. Begynd med det helt grundlæggende: Hvad er et certifikat? Hvad kan vi bruge det til? Hvorfor skal vi have det? Hvad skal vi leve op til for at få det? Begynd med kortlægningen af jeres arbejdsmiljø. Den er grundlaget for jeres arbejdsmiljøledelsessystem, og hvis kortlægningen ikke er god nok, kommer I til at ændre jeres system senere. Jeres APV kan bruges som grundlag, men den skal suppleres og bygges ud for at leve op til de krav certifikatet stiller til kortlægningen. Gennemgå derefter resultatet af kortlægningen i forhold til standarden for OHSAS 18001, før I opbygger resten af systemet. 2. Information Kollegaerne har brug for meget information og uddannelse om systemet, også lige efter at virksomheden har fået sit certifikat. Derudover skal nye medarbejdere og ledere også have en ordentlig introduktion til arbejdsmiljøsystemet. Det er ikke sikkert, at de har set et arbejdsmiljøledelsessystem før. Informer grundigt før og efter alle audits interne som eksterne. Synliggør resultaterne hvordan er arbejdsmiljøet blevet forbedret?

32 3. Sikkerhedsorganisationen Sikkerhedsorganisationen skal have indflydelse på Arbejdsmiljøledelsessystemet, og aktiviteterne skal koordineres. Involver sikkerhedsorganisationen og relevante medarbejdere før der tages beslutninger om ændringer i systemet, eller ved nye initiativer vedrørende arbejdsmiljø. Sørg for ordentlig koordinering mellem arbejdsmiljøledelsessystemet og det daglige sikkerhedsarbejde. 4. Kompetence I skal være forberedt på, at nogle medarbejdere ikke ønsker mere kompetence. De ønsker bare at få lavet deres arbejde og blive færdige til tiden. Sæt rigeligt tid af til at indarbejde ændrede arbejdsgange og ansvarsfordeling Ændringer i virksomhedens ledelse Ændringer i virksomhedens overordnede politik eller ledelsesfilosofi skal koordineres med arbejdsmiljøledelsessystemet. Ændringer i virksomhedens administrative arbejdsgange kan få betydning for papirgangen i arbejdsmiljøledelsessystemet, og en ændring fra f.eks. regelbaseret til værdibaseret ledelse kan få stor betydning for, hvordan problemer i arbejdsmiljøet løses i det daglige.

33 32

34 Konfliktløsning på certificerede virksomheder I har flere muligheder for at få løst uenigheder om eventuelle arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, når I har et certifikat: Virksomheden har fået sit certifikat, fordi den har vist, at den selv kan løse sine arbejdsmiljøproblemer og tager ansvar for sit arbejdsmiljø. Derfor må I have en berettiget forventning om, at ledelsen deltager aktivt for at løse eventuelle konflikter. Hvis I ikke kan finde en tilfredsstillende løsning med ledelsen, kan I rejse problemet overfor det certificerende organ og den eksterne auditor, f.eks. ved at skrive eller ringe til dem. Arbejdsmiljøspørgsmål kan også rejses som en faglig sag gennem tillidsrepræsentanten og Dansk Metals lokalafdelinger. Nogle overenskomster indeholder desuden særlige bestemmelser om hvordan uenigheder om arbejdsmiljø kan løses gennem det fagretlige system (Industriens Overenskomst og Dansk Metals overenskomst med DS Håndværk og Industri). I kan også bede Arbejdstilsynet om hjælp, hvis der er arbejdsmiljøproblemer, der ikke bliver håndteret ordentligt eller regler i arbejdsmiljøloven der ikke bliver overholdt, men Arbejdstilsynet kan ikke hjælpe jer med fejl og mangler I selve arbejdsmiljøledelsessystemet. 33 HUSK: I skal skrive en afvigelse, hvis I skal have hjælp udefra til at få løst et arbejdsmiljøproblem. Sådan kan I bruge arbejdsmiljøledelsessystemet til at afklare uenigheder om arbejdsmiljøproblemer: Udbredte uenigheder er: Ledelsen og medarbejderne er uenige om hvor alvorligt et arbejdsmiljøproblem er Ledelsen og medarbejderne er uenige om prioriteringen af arbejdsmiljøproblemerne Ledelsen og medarbejderne er uenige om hvornår et problem er løst Der er uenighed om, hvilke ressourcer der skal til for at løse en opgave

35 Hvis uenigheden skyldes manglende viden, så skriv i handlingsplanen, at der skal skaffes mere viden. Hvis I er uenige om, hvorvidt problemet er reelt, hvordan det skal prioriteres, eller hvor mange ressourcer I skal bruge på det så beslut, at I vil overvåge det et stykke tid. 34 Et problem er løst, når det er fulgt helt til dørs. På en certificeret arbejdsplads er det ikke nok at beslutte en løsning. I skal følge op med overvågning eller måling, så I kan konstatere, at problemet faktisk er løst. Det er nemmest at beslutte, hvordan I vil måle eller følge op, samtidig med at I beslutter jer for selve løsningen på problemet. Hvis I leder efter syndebukke i stedet for at finde løsninger Det er en udbredt fejl, især når der skrives afvigelser. Det undgås ved at: Forklare igen og igen, hvad afvigelser er, og hvad de ikke er Holde fokus på at målet er problemløsning det løser sjældent problemet at finde en syndebuk Holde øje med hvordan afvigelser bliver håndteret og følg op på dem. Bak ledelsen og kollegaerne op så løsningerne bliver brugt Bruge den interne audit til at gennemgå, hvordan afvigelserne bliver håndteret og om der er behov for forbedringer Gribe ind straks hvis der bliver jaget syndebukke, når I håndterer en afvigelse

36 Uenigheder om inddragelse af medarbejderne og af sikkerhedsorganisationen Sørg for at få beskrevet jeres aftaler om medarbejderinddragelser så konkret som muligt. På denne måde kan I hurtigt afklare forskellige forventninger eller opfattelse af, hvad I egentlig har aftalt. Beskriv hvornår hvilke medarbejdere skal inddrages, og hvordan de skal inddrages. Hvis der tages for mange beslutninger udenom sikkerhedsorganisationen skyldes det ofte, at de kollegaer der tager beslutningerne ikke er klar over, at deres beslutninger kan have betydning for arbejdsmiljøet eller arbejdsmiljøledelsessystemet. 35 Opstil nogle spilleregler i fællesskab. Lav en liste over de forhold, som sikkerhedsorganisationen skal inddrages i. Gennemgå forholdene med de mennesker, der har taget beslutninger om disse forhold. Forklar hvorfor I mener, at beslutningerne påvirker arbejdsmiljøet, og lad dem forklare, hvorfor de mener at det ikke påvirker arbejdsmiljøet. Det ender som regel med en fælles forståelse og gode spilleregler.

37 Gode redskaber om arbejdsmiljøcertifikat 36 Arbejdsmiljøcertifikat Hvorfor og hvordan? udgivet af Dansk Metal Certifikat på arbejdsmiljø, udgivet af LO Introduktion til arbejdsmiljøledelse, udgivet af Arbejdsmiljørådet Klar til OHSAS jern- og metalindustrien, udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd Arbejdsmiljøcertificering - Akkrediteret certificering og OHSAS 18001, udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd Håndbog i arbejdsmiljøledelse, udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser Arbejdsmiljø værktøj til systematisk arbejdsmiljøarbejde, udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd

38 Nyttige hjemmesider Dansk Metal: Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg: Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser: Dansk Standard: Bureau Veritas: Norsk Veritas: Force: 37 Autobranchens BST: Jern- og metalbranchens BST: eller El- og vvs-branchens BST: Arbejdstilsynet: Beskæftigelsesministeriet: Arbejdsmiljøinstituttet: AOF Arbejdsmiljøportal: Nul arbejdsulykker: Videncenter for arbejdsmiljø:

39 Appendix: Regler om medarbejdernes indflydelse på certifikatet Denne oversigt indeholder en liste over de elementer ved arbejdsmiljøcertifikatet, som medarbejderne som minimum skal have indflydelse på efter reglerne i certifikatet og arbejdsmiljøloven. Den kan I bruge, når der ind i mellem opstår uenighed med ledelsen om inddragelse af jer og jeres repræsentanter. 38 Krav efter OHSAS Virksomheden skal have en procedure som sikrer, at relevant information om arbejdsmiljøet bliver formidlet til og fra medarbejdere I skal: Involveres i udvikling og gennemgang af politikker og procedurer til varetagelse af risici Konsulteres når der sker ændringer, der påvirker jeres arbejdsmiljø Være repræsenteret ved spørgsmål om sundhed og sikkerhed Informeres om hvem jeres sikkerhedsrepræsentant(er) er, og hvem der repræsenterer ledelsen Det skal være dokumenteret, hvordan I er blevet involveret og konsulteret Certificerede virksomheder skal kende og overholde de regler og andre bestemmelser som gælder for virksomheden, og som den har tilsluttet sig Det betyder, at den certificerede virksomhed bl.a. skal overholde Arbejdsmiljølovens bestemmelser om indflydelse til medarbejderne, og tilsvarende bestemmelser i overenskomster og lokalaftaler om arbejdsmiljøforhold.

40 Krav efter Arbejdsmiljøloven Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat skal overholde reglerne i arbejdsmiljøloven. Det betyder bl.a., at de skal overholde arbejdsministeriets bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde nr. 575 af 21. juni 2001 og senere ændringer. Bekendtgørelsen indeholder regler om sikkerhedsorganisationens opgaver. Tilsvarende skal virksomhederne overholde Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 som indeholder regler om sikkerhedsorganisationens indflydelse på APV. 39 Nedenfor er gengivet nogle af de centrale regler i bekendtgørelserne som angår forhold der også stilles krav om i OHSAS Sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalgs opgaver Sikkerhedsgruppen skal varetage og deltage i aktiviteterne til beskyttelse af de ansattes sikkerhed og sundhed samt i aktiviteter til forebyggelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. Sikkerhedsgruppen skal deltage i planlægningen af afdelingens sikkerheds- og sundhedsarbejde og deltage i vurderingen af sikkerheds- og sundhedsforholdene. Sikkerhedsgruppen skal deltage ved kortlægning og foretage kontrol af, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Sikkerhedsgruppen skal sørge for, at arbejdsmiljømæssige problemer, som sikkerhedsgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, forelægges sikkerhedsudvalget. Sikkerhedsudvalget skal planlægge, lede og koordinere virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder sikkerhedsgruppernes arbejde. Sikkerhedsudvalget skal forestå de aktiviteter, der skal iværksættes til beskyttelse af de ansatte, og aktiviteter til forebyggelse af risici, samt registrere virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Sikkerhedsudvalget rådgiver på baggrund heraf virksomheden om løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål. Sikkerhedsudvalget deltager i virksomhedens planlægning og vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene.

41 40 Sikkerhedsudvalget skal kontrollere virksomhedens sikkerhedsog sundhedsarbejde og sørge for, at sikkerhedsgrupperne orienteres og vejledes om arbejdet. Sikkerhedsudvalget skal sørge for, at årsagerne til ulykkestilfælde, forgiftninger og sundhedsskader og tilløb hertil undersøges, og foranledige gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Sikkerhedsudvalget skal holde sig orienteret om de bestemmelser for sikkerhed og sundhed, der er fastsat for at beskytte de ansatte. Indflydelse på Arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdsgiveren skal sørge for, at virksomhedens sikkerhedsorganisation inddrages i, og deltager i hele processen vedrørende planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og opfølgningen, samt ajourføringen af arbejdspladsvurderingen. I virksomheder, hvor der ikke skal oprettes sikkerhedsorganisation, skal de ansatte på tilsvarende måde inddrages i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen. Krav efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anerkendelse af DS/OHSAS mv. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø nr. 87 af 31. januar 2005 Hvis en virksomhed med et certifikat efter OHSAS ønsker at være fri for BST pligten, og være undtaget for Arbejdstilsynets screeningsbesøg, skal virksomheden desuden opfylde bekendtgørelses krav. Det betyder bl.a., at virksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer, der skal sikre, at medarbejderne eller deres repræsentanter inddrages i: Fastlæggelse, implementering og evaluering af arbejdsmiljøpolitikken Kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet Udarbejdelse af handlingsplaner

42 41

43 42 NOTATER

44 NOTATER 43

45 44 NOTATER

46 NOTATER 45

47 46 NOTATER

48 NOTATER 47

49 48

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Forord Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt arbejdsmiljøpolitikken for hele regionen i juni 2007. Arbejdsmiljøet har vi alle ansvar

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Gode råd om sikkerhed

Gode råd om sikkerhed Gode råd om sikkerhed Hvorfor få en sikkerhedsorganisation? Gør byggepladsen til en sikker vinder Ville du køre ud på motorvejen i en bil, hvor bremserne ikke virkede ordentligt? Tage en elevator, der

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r om arbejdsmiljøreformens betydning for den daglige arbejdsmiljøindsats 2 Nu er arbejdsmiljøre f o rmen her og det har betydning for sikkerhedsarbejdet 1. januar

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R.

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. Sikkerhedsrundering /Arbejdsmiljøgennemgang hvad, hvorfor, hvornår og hvordan? Hvad En sikkerhedsrundering er en metode for sikkerhedsgruppen til at overvåge og kontrollere

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

DokumentID / Dokumentnr / 4.4

DokumentID / Dokumentnr / 4.4 Sygehus Sønderjylland - Tværgående dokumenter SHS - 1 Ledelse - Arbejdsmiljø - 4 Planlægning Tværgående dokumenter SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Fremmede virksomheder Niveau: Dokumentbrugere:

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere