TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec Årgang 22 nr. 2. marts-april Løssalg kr. 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 22 nr. 2. marts-april 2014. Løssalg kr. 20"

Transkript

1 TisvildeNyt Galaksen Messier 82 bag Wieth-Knudsen Observatoriet Fotomanipulation af RP Årgang 16 nr. 5 nov.-dec Årgang 22 nr. 2 marts-april 2014 Løssalg kr. 20

2 Bruger du dit fritidshus nok? Få et gratis Salgstjek - så ved du hvad dit fritidshus er værd Tlf: Tisvildeleje dk Vi har feriegæsterne Men mangler jeres hus til udlejning Kontanter Cash Geld Hæv kontanter i vores pengeautomat hver dag fra kl. 6 morgen til 2 nat. Withdraw cash from the Nordea cash dispenser daily between 6 a.m. and 2 a.m. Bargeld abheben vom Geldautomaten der Nordea täglich von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts Feriepartner Liseleje Liselejevej 60, 3360 Liseleje Feriepartner.dk Servicehjørnet 3220 Tisvilde nordea.dk Gør det muligt SKILTE GRAVSTEN HAVEKUNST BILLIGE URNEGRAVSTEN TIRSDAG - FREDAG KL AFTEN OG WEEKEND EFTER AFTALE MANDAG LUKKET TIBIRKEBRO 3 TISVILDELEJE TLF sten&billedhuggeriet B F Birthe Frandsen Guld Sølv Ure Østergade Helsinge Tlf RR-TAG B F Birthe Frandsen LOKALT TAGDÆKKERFIRMA MED 20 ÅRS ERFARING Ring og få et tilbud på nyt tag / renovering af gammelt. Desuden udføres følgende: træterrasser tømmerarbejde malerarbejde og tagrender V. RENÉ RØPER Guld Sølv Ure Østergade Helsinge Tlf / B F Birthe Frandsen

3 TisvildeNyt Udgives af Foreningen TisvildeNyt CVR-nummer: Ansvarshavende redaktør Karina Thor Grafisk tilrettelægning Rasmus Pape Økonomi Jørgen Larsen Annoncer Søren Carlsen telefon Priser: 1 hel side kr. 1/2 side kr. 1/4 side 600 kr. 1/8 side 300 kr. Priserne er eksklusiv moms. Adresseændringer Søren Carlsen telefon Tryk LaserTryk.dk Oplag dette nummer 1900 eksemplarer. Deadline Artikler til næste nummer sendes til redaktøren på senest den 10. april Næste nummer udkommer første uge i maj. Omdeles senest den 11. maj i 3220 Tisvildeleje og enkelte distrikter i 3210 og Uden for disse områder leveres bladet til Post Danmark i uge 18 til videre befordring. Bladet kan desuden købes hos købmand Thomas. Forår, forår kom nu snart Foråret har stukket sin charmerende lille næse frem et par gange her i februar Og så er det. at det begynder at krible i hænderne på os med have velvidende, at der er laaang tid til at vi kan begynde at rode, så, plante og al det hyggelige, vi nu går og gør i vores haver. Derfor er vi stadig sure/glade for Bodil i vores have, fordi træet, som væltede i stormen, har givet os mange timer i haven og ikke mindst utallige ture på omlasteren. Roden ligger stadig og stritter op i luften og kræver vist mange arbejdstimer endnu, før den overgiver sig til sin skæbne. Så alle de indkøbte frø kommer til at vente lidt endnu, og jeg må tøjle min utålmodighed. I spændingsfeltet mellem forår og sommer tænker jeg altid på, hvad der mon kan blive årets debat i Tisvilde, for det lader til, at alle mennesker har en mening om vores by. Skal vi have skulpturer på parkeringspladsen eller ej?? Hvordan skal den nye toiletbygning se ud, og hvor skal den placereres?? Hvem skal sørge for, at der bliver ryddet op efter Bodil på stranden, så vi kan tiltrække de turister, vi gerne vil have?? Eller som nogle egentlig gerne vil være fri for?? Jeg ved ikke, om det bare er mig, men nogle gange sy nes jeg, at det er uoverskueligt at have en mening om alting. Der er så mange ting at forholde sig til i hverdagen arbejde, møder, indkøb, madlavning, rengøring og alle de andre gøremål, vi har fyldt vores liv med. Når nogen spørger mig, hvad jeg for eksempel synes om placering af skulpturer på parkeringspladsen, så kan jeg mærke, at det har jeg faktisk ikke skænket en tanke ikke fordi jeg er uinteresseret, men fordi jeg åbenbart ikke er der i mit liv lige nu. Derfor er det godt at vide, at masser af andre mennesker har tid og over skud til at forholde sig til alle disse spørgsmål. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det bliver endnu en sæson med debat i Tisvilde og det er godt, for det er med til at holde byen i live og er vel grundlæggende det, vi alle ønsker os. Hvordan vi så når det mål, er det vi kan og skal diskutere Jeg vil ønske alle et glædeligt forår. KH karina Elektronisk Bladet kan ses på 3

4 GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN Til grundejerforeningens medlemmer Hermed lidt information om bestyrelsens arbejde. Siden sidst I bestyrelsen har vi først og fremmest beskæftiget os med to ting: 1) Det lokale samarbejde herunder positive møder med Lokalrådet og Molelauget 2) Vores fokusområder i den kommende periode Desuden følger vi med i de aktuelle projekter og kan referere, at projektet med navn Strandpromenade med badeanstalt pt næsten udelukkende fokuserer på at skabe mulighed for at etablere en ny bygning som støttepunkt for udeliv i stedet for den nuværende toiletbygning ved grusparkeringspladsen. Fremover Vi opfatter stadig, at det er vigtigt for vores medlemmer, at der arbejdes med at finde frem til nogle rammer, som kan støtte nogle centrale værdier. Her tænker vi især på de gamle sommerhusområder med de meget forskellige gamle huse og med plads nok til, at områderne kan bevare deres karakter af natur med huse i spredt bebyggelse. Vi ser en udvikling i form af udstykning af grunde ned til en grænse på ca Klitter efter stormen - Foto: RP kvadratmeter i en del af de følsomme områder. Hertil kommer en øget etablering af hegn (måske på grund af den øgede tæthed?). Vi vil gøre en indsats på området med afsæt i det arbejde, Lokalplangruppen har gennemført igennem de sidste ca. 5 år. Dette arbejde handler om at formulere de kvaliteter, vi ønsker bevaret og styrket i de enkelte delområder af Tisvilde og om at samarbejde med kommunen om at finde frem til midler til at sikre værdierne, f.eks. i form af lokalplaner. I relation til dette er vi blevet opmærksomme på, at det er sandsynligt, at ejendomsskatter presser ejere til at udstykke. Vi arbejder med at danne os et overblik over situationen på det område og de muligheder, der kan være for at påvirke i en ønsket retning (fx en præmiering af større grunde i form af skatterabat i stedet for en ekstra skat for en byggeret, som ikke ønskes og som måske ikke eksisterer). Vi vil meget gerne høre fra medlemmer, som har viden, erfaring eller lyst til at deltage i arbejdet på disse områder. Ligesom vi meget gerne hører fra jer, hvis I synes, vi skal fokusere på et bestemt område. Kontakt os på eller Vi ønsker alle et godt forår, Bestyrelsen 4

5 Mailadresser Bestyrelsen ønsker at forbedre kommunikationen med medlemmerne og udsendte i efteråret et nyhedsbrev til de medlemmer, som har opgivet mailadresse til grundforeningen. Vi oplevede desværre, at mange mailadresser ikke virkede, enten fordi postkassen var fuld eller fordi mailadressen var lukket. Vi opfordrer derfor alle de medlemmer, som IKKE fik nogen nyhedsmail i efteråret, om at sende en mail til kassereren, således at kartoteket kan opdateres. Mailen sendes ti og du vil fremover modtage nyhedsbrev på mail. Kontingentbetaling Kassereren har den 6. februar 2014 konstateret, at 35 medlemmer ikke har fået betalt sit kontingent endnu. Fristen var 7. januar. Vi opfordrer de pågældende til straks at sørge for indbetalingen og opfordrer samtidig alle medlemmer til at tilmelde sig Betalingsservice. Tilmelding til Betalingsservice sparer dig for besvær med betalingen, og kassereren spares for en del arbejde, og foreningen sparer på omkostninger til porto. Generalforsamling Til orientering holdes generalforsamlingen i år den 27. juli kl på Sankt Helene Centeret. Generalforsamlingen indledes med en let brunch fra kl Reserver allerede nu formiddagen til dette møde. Foreningen er upolitisk og varetager grundejerinteresser i bred forstand i Tisvilde og omegn. Som medlem af foreningen er du med til at støtte foreningens arbejde. Foreningen er åben for alle grundejere landliggere og fastboende i Tisvilde og omegn. Vi opfordrer alle grundejere til at være medlem. Er du ikke medlem af Grundejerforeningen for Tisvilde og omegn og ønsker at støtte foreningens arbejde og deltage i generalforsamlingen, kan indmeldelse i foreningen ske via foreningens hjemmeside dk/tisvildeogomegn eller ved kontakt til kassereren på mail til: 5

6 TISVILDE LOKALRÅD borgermøde Midt i januar blev Tisvilde Lokalråds borgermøde afholdt i Idrætshuset i Tisvilde. Der deltog personer i mødet, og huset var godt fyldt op. Konstitueret formand Lis Freisner bød velkommen, og foreslog Johan Vedel som dirigent. Der var ikke an dre kandidater, hvorfor Johan Vedel valgtes. Det kon sta teredes, at borgermødet var lovligt varslet i hen holds vis TisvildeNyt og Ugeposten, og derfor var beslut ningsdygtigt. Peter Borris ønskede, at den rette betegnelse for mø det anvendtes. Han havde bemærket betegnelserne årsmøde og generalforsamling brugt, hvilket ikke er korrekt. Mødet hedder ifølge vedtægterne rettelig borger møde. Derefter gav Johan Vedel ordet til konstitueret formand Lis Freisner for punkt 2 på dagsordenen: Formandens beretning. PUNKT 2 Lis Freisner gav en kort gennemgang af året 2013 og ville derefter lade de enkelte rådsmedlemmer fortælle mere indgående om de større ting, der havde beskæftiget Lokalrådet i 2013: Lis Freisner: Det har været tradition, at vi i forbindelse med det årlige borgermøde i januar måned og efterfølgende den ordinære dagsorden har inviteret en gæst, som kunne holde et oplæg om et aktuelt og vedkommende emne. I år gør vi det på en lidt anden måde. Vi bruger nemlig tiden selv. Formandens beretning plejer at være en gennemgang af, hvilke opgaver Lokalrådet har løst eller været involveret i henover det år, der er gået. I dag søndag den 19. januar 2014 udvider vi denne del af dagsordenen og bruger lejligheden til at introducere til og fortælle lidt grundigere og mere detaljeret om det arbejde, man udfører i Lokalrådet. Vi ønsker på denne måde for det første at give alle et klart billede af, hvad vi i Lokalrådet opfatter som vores opgaver. Vi får tit henvendelser, hvor vi bliver bedt om at tage os af noget eller tage ansvar for noget, som vi slet ikke har overvejet skulle være vores. Og lige så ofte udfører vi et arbejde, som ingen ved, at Lokalrådet står bag. Vi synes, det kunne være spændende at give en redegørelse for, hvad vi faktisk laver og så få nogle tilkendegivelser fra jer. En vigtig brik i rådets arbejde bør altid være, at ALLE skal høres i vigtige sager, at Lokalrådet ikke er et lukket projekt for et par håndfulde mennesker, men nogle som er valgt af byen til at gøre det bedst mulige for så mange som muligt og i den udstrækning, som indflydelsen, tiden og evnerne rækker til. For det andet vil vi gerne give et realistisk billede videre af, hvad det indebærer at være i Lokalrådet. Hvilket arbejde man skal regne med, at det er. 6 Vi opfatter Lokalrådet som en vigtig del at Tisvildes liv, så derfor er det vigtigt, at der er mange, der kunne have lyst til for en periode at lægge sine kræfter her. Der skal gerne være hænder klar til at tage stafetten, når den skal videre. Så vi glæder os rigtig meget til at fortælle jer om Lokalrådets gøren og laden. Vi glæder os til at høre jeres synspunkter og meninger om, hvad der er vigtigt at engagere sig i. Vi glæder os kort sagt til at dele. Inden vi går til dette vil jeg trods alt kort tale om enkelte ting i det forgangne år. Vi har i rådet oplevet den udfordring, at der har været skift på formandsposten tre gange, dette skal ses på baggrund af, at alle i rådet på nær en er på arbejdsmarkedet og her har haft rigeligt at se til. Når det er sagt, så vil jeg også gerne fremhæve, at rådet har formået at løfte opgaven i fællesskab og ved at hjælpe hinanden. Rådet har i indeværende periode båret præg af et fantastisk godt samarbejdsklima, hvor der har været enighed om, at det er en fordel at være enige om, at vi er uenige, blot skal vi være det på en ordentlig måde. Rådets sammensætning har vist, at vi afspejler lokalsamfundets mangfoldighed og meninger om mange ting på en god måde. Vi vil nu gå videre med præsentation af årets gang. Dette vil tage afsæt i vores årshjul, som vi har påbegyndt og udviklet i Lis gav herefter ordet til: Rådsmedlem Helle Dyrting som fortalte om den folkeundersøgelse, der var besluttet gennemført allerede af det forrige lokalråd, og som var blevet gennemført, afsluttet og bearbejdet af det nuværende råd, med hjælp af firmaet Enalyzer. Der udspandt sig en diskussion om antallet af afgivne besvarelser, som ikke var så højt som ønskeligt, men rådet mente at værdien af undersøgelsen var klart godkendt. Der taltes om, at det kunne være interessant at vide, hvor stor en del af besvarelserne, der var afleveret af fastboende. Dennis Duelund fortalte derefter om Projekt Badeby, hvor Tisvilde Lokalråd har deltaget i projekteringsarbejdet, og Dennis Duelund har været rådets repræsentant i den forløbne periode. Eskil Borup fortalte om loppemarkedet, herunder P-vagtordningen og kaffevognen. Der var flere spørgsmål og forslag til afviklingen af markedet. Det blev foreslået fra salen, at chancepladserne blev udloddet tidligere, evt. om torsdagen eller weekenden inden.

7 Bestyrelsen sidder klar til at møde medlemmerne og andre interesserede Tisvilde-borgere - Foto: Susanne Borup Toiletforholdene blev diskuteret, de var for dårlige. Toiletvogne blev foreslået som en løsning. Der blev talt om den meget omfangsrige parkering på loppelørdagene. Det blev foreslået at rette henvendelse til politiet for at få den stedlige parkeringsbøde-uddeler herop. Til slut blev det spurgt, hvem der havde ansvaret for rengøring af pladsen og områderne rundt omkring, hvilket blev forklaret: Kommunen ejer Birkepladsen, som Lokalrådet hvert år ansøger om at bruge, og Lokal rådet har ansvar for oprydning på Birkepladsen i forbindelse med loppemarkederne, Lokalbanen for oprydning på baneområdet og Kanonhalløj for oprydning rundt om togvognen (i sæsonen). Fra Lokalrådets side blev der slået på tromme for flere frivillige til såvel ovennævnte P-vagtordning samt til andre arrangementer i løbet af året. Britta Køster fortalte om de forhold omkring Birkepladsen, som Lokalrådet ønsker indflydelse til at ændre. Indkørslen ud mod Hovedgaden var repareret, men var desværre blevet kørt op igen. Vi havde kontakt med kommunen vedrørende eventuelt at etablere en legeplads på pladsen og få renoveret græstæppet. Britta Køster fortalte derpå om arbejdet i Lokalforeningsrådet. Anna Recinella berettede om trafikken i byen, og den Trafikgruppe, der forsøger at forbedre forholdene på området, og udfærdige en trafiksikkerhedsplan for skolebørnene, hvor målet bl.a. er at få flere til at cykle til skole, i stedet for at de transporteres af forældre i bil. Kommunen og politiet deltager og har gjort visse undersøgelser ved alle kommunens skoler. Der vil specielt i tilfældet Tisvilde (Skt. Helene Skole) blive nedsat en gruppe indeholdende bl.a. Rådet for Sikker Trafik, politiet selv, skole og forældre. Der er ikke mange penge at gøre godt med, men gruppen vil forsøge at ændre kulturen og derigennem f.eks. få ned sat hastigheden og antallet af hensynsløse overhalinger. Der fremkom en del spørgsmål og diskussion herom: Hvorfor ikke arbejde med hele Bygaden/Hovedgaden, og ikke bare skolevejen? Hvorfor ikke opsætte en stærekasse, det ville hjælpe! Hvorfor ikke atter anvende Skolestien? (der er pt. forbud mod cykling). Helle Dyrting berettede om Lokalrådets henvendelse til skoven vedrørende skabelse af en mere civiliseret brug af skovens veje til motionsbrug, primært med tanke på den omsiggribende MTB-brug, som generer de gående. Skoven overvejer etablering af en egentlig bane til formålet. Allan Christensen fortalte om Lokalrådets arbejde med at lokalisere alle stier og få etableret et stikort, så stierne kom i system og blev brugt efter fortjeneste. Robert Iversen fortalte om jule-arrangementet på Birkepladsen den første søndag i advent Lis Freisner nævnte, at der naturligvis var flere ting, der havde optaget Lokalrådets tid og interesse, bl.a. at udnævne Årets Tisvildeborger i forbindelse med arrangementet Tisvildeleje går i fisk. Formandens beretning godkendtes. 7

8 PUNKT 3 Forelæggelse af revideret regnskab. Kasserer Vibeke Hagstrøm fremviste de relevante regn skabsmæssige detaljer med Powerpoint, og der udspandt sig diskussion om enkelte af punkterne i regnskabet: Der stilledes spørgsmålstegn ved berettigelsen af at give tilskud til Kulturtoget, som nogle mente var larm, uorden og mere eller mindre kriminelle aktiviteter iblandet fremføring af kultur. Byrådsmedlem Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) lovede, at kommunen ville tage sig af at undersøge påstandene og gå videre med sagen. Endvidere stilledes der spørgsmål om tilskuddet til Visit Nordsjælland. Her fortaltes fra rådet, at pengene var gået til en bog om Visit Nordsjælland, Tisvilde og Tisvildes herligheder. På spørgsmål om støtten til Musik i Lejet, fortaltes det at var gået til beværtning af de frivillige hjælpere. Vibeke Hagstrøm sluttede sin fremlæggelse med at fortælle, at for fremtiden ville Tisvilde Lokalråds regnskab blive lagt ud på nettet på rådets hjemmeside. Det reviderede regnskab godkendtes. PUNKT 4 Det fremlagte årshjul blev af Lis Freisner brugt til ganske kort at fortælle om næste års planer, som for en stor del indeholdt de faste tilbagevendende punkter, som stod at læse i årshjulet. PUNKT 5 Valg til Tisvilde Lokalråd: 4 medlemmer var på valg: Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm og Allan Christensen genopstillede. Eva Beildorff ønskede ikke at genopstille. Den tidligere suppleant, Britta Køster erklærede sig villig til at opstille. Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm, Allan Christensen og Britta Køster blev valgt for 2 år. PUNKT 6 Valg af 3 suppleanter: Suppleanten Mette Nabe-Nielsen, der havde været suppleant i 2013, ville gerne fortsætte som suppleant. Desuden ønskede Lene Clausen at lade sig vælge som suppleant. Begge valgtes.det diskuteredes i forbindelse med valgene, hvor alle de unge var henne, og det blev foreslået eventuelt med hjælp fra skolen at få stablet et Ungdommens Lokalråd på benene. Desuden blev det foreslået, at man etablerede et ud videt samarbejde med andre lokale foreninger og udvekslede erfaringer og om muligt havde repræsentan - ter i hinandens foreninger. PUNKT 7 Valg af revisor og revisorsuppleant: Nuværende revisor Steen Garde blev foreslået. Han genvalgtes. Nuværende revisorsuppleant Jørgen Larsen blev foreslået. Han genvalgtes. PUNKT 8 Indkomne forslag. Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet nogle forslag. PUNKT 9 Eventuelt. Henning Walmar ønskede at omtale Molelauget og Molefonden og håbede, at der fandtes en snarlig løsning, så byens vartegn ved havet kunne rekon strueres. Jørgen Larsen ønskede at få en løsning på problemet med Tisvildes 4 hjertestartere, hvoraf der i Idrætshuset befandt sig én, som dog var under lås og slå og derfor ikke synderlig effektiv i en evt. nødsituation. Andre steder i byen er der opsat frostsikrede udendørs skabe til de øvrige hjertestartere, så Tisvilde og Tisvildeleje er faktisk godt med. Jørgen Larsen ønskede, at Lokalrådet kunne foranstalte, at den sidste af 4 hjertestartere (den fra Idrætshuset) kunne placeres ét eller andet sted i Tibirke, så også dette område var forsynet. Mangler du kontanter? Så brug Danske Banks pengeautomat hos os. Hele døgnet. Åbent alle årets dage mand.-torsd Fred lørd. og sønd Helsingevej 155 8

9 Christian L. Christensen foreslog dannelsen af en ungdomsafdeling af Lokalrådet. Inge Walmar fortalte, at kommunen var i gang med at skaffe plads til 4-5 af billedhugger Niels Christian Frandsens skulpturer til opsætning ved stranden. Andre mente dog, at det ikke var godt. Der blev fra salen i øvrigt slået til lyd for, at de mange foreninger i lokalområdet skulle forbedre og øge samarbejdet, til alles glæde og gavn. Herefter erklærede dirigenten årsmødet for afsluttet, og scenen blev overladt til Arbejdsgruppen for badebyprojektet, som med et indbudt ekspertpanel og relevante sagkyndige og myndigheder fremlagde og diskuterede deres planer i et par timer, så formiddag nåede at blive eftermiddag, inden Tisvilde var færdig med at diskutere byens fremtid. TISVILDE LOKALRÅD 2014 Efter valget den 19. januar 2014 har Tisvilde Lokalråd den 3. februar 2014 har konstitueret sig og består nu af følgende medlemmer: Formand: Næsteformand: Kasserer: Sekretær: Menige medlemmer: Suppleanter: Lis Freisner Helle Dyrting Vibeke Hagstrøm Anna Recinella Allan Christensen Dennis Duelund Britta Køster Robert Iversen Eskil Borup Mette Nabe-Nielsen Lene Clausen LOPPEMARKEDET I TISVILDE Selv om det stadig er vinter og dermed langt til årets loppemarkedssæson starter, så skal Tisvilde Lokalråd gøre opmærksom på, at der i år er indskrivning til de 13 loppelørdage på Birkepladsen SØNDAG DEN 11. MAJ KL PÅ TISVILDE SKOLE Alt vil foregå, som det plejer. Har man lyst til at sidde i kø, så er der god mulighed for det, men man skal huske at blive på pladsen i køen!! Det vil sige, at man ikke kan gå hjem og hvile i længere tid og så regne med, at ens kø-plads står klar, når man kommer tilbage. Klokken 9 vil numrene blive udleveret, og umiddelbart efter vil indskrivningen begynde. VEL MØDT! Tisvilde Byggeservice Tømrer- & Snedker mester Hans Erik Sørensen Skovriddervænget Tisvildeleje FRISKE KRÆFTER Til at tage del i de mange aktiviteter, der ruller over scenen i løbet af et kalenderår, søger Tisvilde Lokalråd nye friske kræfter, der kan supplere og med tiden måske også erstatte de 10 mennesker, der pt. udgør lokalrådet i byen. Stort set alle er erhvervsaktive, og det kræver sin m/k at være på plads og tage del i diskussioner og gøremål. På den seneste årsmøde var der blot én, der meldte sig, og det er vi glade for, men det var jo ikke så mange, som vi kunne ønske os. Så derfor benytter vi os af spaltepladsen i TisvildeNyt til at eftersøge mænd og kvinder, der med lidt eller meget kunne tænke sig at give en hjælpende hånd med lokalråds-arbejdet. 9

10 Tisvilde - Honning Honning fra bigårde i Tisvilde og omegn sælges. Hvepse fjernes. Tisvilde Biavl v. arne T Henriksen Biavler Arne T. Henriksen Rosenbakken Tisvildeleje Tlf Hj.side: LEIF NIELSEN A/S Alt i El 10

11 TRAFIKGRUPPEN I forlængelse af arbejdet med kommunens trafiksikkerhedsplan på Sankt Helene skole er der dannet en gruppe, som vil se på mulighederne for at forbedre trafikkulturen i Tisvilde. Gruppen består af repræsentanter fra skolen, børnehaven, Lokalrådet, Tisvilde Grundejerforening, Erhvervsforeningen, THOK og Idrætsforeningen. Gruppen støttes af repræsentanter fra Rådet for Sikker Trafik, politi og Center for Plan, Klima og Trafik. Ændring af trafikkultur lyder måske lidt højtravende, men meningen er lidt mere lavpraktisk, nemlig at få os alle til at være mere hensyntagende i trafikken i Tisvilde, så vi alle kan føle os mere sikre, samtidig med at trafikken afvikles så smidigt som muligt. Forældre vil gerne lade deres børn gå eller cykle til skole, da det er sundt at bevæge sig, men både forældre og børn er nervøse for det, fordi der køres stærkt, og bilisterne giver ikke meget plads til cyklister. Vi er alle en del af trafikken som bilister, cyklister og fodgængere, og vi har vel alle en tendens til at dømme, at det er de andre, der f.eks. kører for stærkt eller parkerer uhensigtsmæssigt. Måske dømmes vi selv af andre som en af de andre. I Tisvilde lægger Bygaden og Hovedgaden, med de lange lige stræk, op til at der køres for stærkt. Vejen er smal og cyklisterne bliver usikre. Det betyder, at nogle cyklister foretrækker at cykle på fortovet. Denne nødløsning er en rigtig dårlig idé, for så generes fodgængerne, og værre er det, at cyklisten bliver erstatningsansvarlig, hvis der sker en skade, fordi det ikke er lovligt at cykle på fortovet. Helt galt kan det gå økonomisk, hvis forsikringen efter et trafikuheld og i medfør af færdselslovens regresregler kræver erstatningsbeløbet retur af skadevolderen, fordi man har cyklet et sted, hvor det ikke er lovligt. Flere steder vedligeholdes grusvejene ikke ud fra det synspunkt, at en hullet vej forhindrer, at der køres stærkt. Det burde ikke være nødvendigt at bruge manglende vedligeholdelse som middel til at holde hastigheden nede. Parkering giver også anledning til trafikale problemer. Center for Plan, Klima og Trafik, Lokalrådet og Tisvilde Grundejerforening har efter mange drøftelser fundet en løsning på parkering på strækningen fra bageren til og med Strandhotellet. Ikke den mest optimale løsning, men et kompromis. På strækningen er der opmalede båse til parkering. Der er huller i opmærkningen og det er ikke en fejl, men helt bevidst. Det er meningen, at hullerne skal bruges som vigepladser for trafikken, der kommer fra stranden, så trafikken kan afvikles smidigt. Det giver derfor store trafikale problemer, når nogen ikke respekterer de givne rammer og parkerer i hullerne. Parkering med 2 hjul på fortovet giver også trafikproblemer. Det er i Gribskov kommune tilladt at parkere med 2 hjul på fortovet, MEN det skal ske med omtanke. Nogle har den opfattelse, at bilen skal så langt inde på fortovet som muligt, og de udviser dermed ikke omtanke for fodgængere. Ved sådanne parkeringer tvinges fodgængerne ud på kørebanen, og helt problematisk og farligt bliver det for fodgængere med barnevogn. Hvis der parkeres længere ude på kørebanen, har det den sidegevinst, at kørebanen indsnævres og dermed tvinger bilisterne til at nedsætte hastigheden. Gruppen er opmærksom på, at Tisvilde får besøg af mange trafikanter udefra, og det kan være svært at nå denne gruppe, men forsøget skal prøves. Og Tisvildeborgerne kan jo gå foran med et godt eksempel. Gruppen har på nuværende tidspunkt ingen konkrete tiltag til, hvordan trafikkulturen kan påvirkes, men håber at have noget klar til sommersæsonen. Gruppen er åben for gode ideer og forslag til at fremme en bedre trafikkultur. Kontakt en af de ovennævnte grupper med dit forslag. 11

12 Hvis man er medlem af Vejby-Tibirke Selskabet vil man opnå: gratis Årbog kr. gratis Sommerudstílling kr. gratis guidede ture ( f.eks. 3 ture ) kr. rabat på bogen om Tisvilde Hegn kr. Samlet rabat i kr. Bliv medlem af Vejby-Tibirke Selskabet... Det kan betale sig! Og du får mange, gode oplevelser sammen med lokale beboere og sommerhusejere. Kontakt formand/kasserer eller gå på hjemmesiden. Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet GLASPUSTERI Arresø Glashytte Nyvej 18 DK 3220 Tisvildeleje Tlf Galleri og værksted Fredag-Søndag TISVILDELEJE 12

13 Fra folder udført for VTS af Karen Myron Jeppesen - her tilpasset TisvildeNyts format TIBIRKE KUNST Eva Müller Ved Kirken Tisvildeleje Åben lørdag kl eller efter aftale på telefon KERAMIK UDSTILLING & SALG Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, 3220 Tisvildeleje Åben lørdag kl eller efter aftale på telefon

14 14

15

16 familiefester kurser ferieophold hjemlig hygge og afslappet atmosfære samt høflige og venlige gæster venlig hilsen Thomas Rostgaard Sisse og Niels Tetzschner Hovedgaden 52 tlf ET GODT GAVESTED Vi har været i Indonesien, Thailand og omegn og har håndplukket massevis af gaveideer i høj kvalitet til rimelige priser: Sparekøer, spejle, træfigurer, kurve, saronger, duge, relieffer, borde og stole, skabe lavet af gl. fiskerbåde, keramik, tasker, didgeridoos o.m.a. Nu også salg fra museums afdelingen med krystaller, sten, fossiler og mineraler fra over 30 lande i 6 verdensdele. Sten- og smykkebutik. I caféen på 1. sal skiftende kunstudstillinger. Åbent torsdag-søndag kl I højsæson dog tirsdag-søndag KRYSTALMUSEUM KUNSTHUS CAFÈ Frederiksværkvej 160 (midt mellem Helsinge og Frederiksværk) 3300 Frederiksværk Telefon SERVICEHJØRNET I TISVILDELEJE v/ Lars Toftgaard-Hansen Hovedgaden Tisvildeleje Telefon: Åbningstider: Man-Fre: 8-16 Lørdag: 9-13 Søndag: Lukket Altid billig benzin og diesel Bilværksted Salg og reparation af græsslåmaskiner Udlejning og reparation af cykler 16

17 Foto: RP KIRKEN TIL TJENESTE Fødsel Har man digital signatur, kan man nu anmelde fødsler via internettet. Det skal ske senest 14 dage efter fødslen. Man går ind på hjemmesiden og ind under rubrikken fødsel. Her kan man indberette fødslen, man skal bare følge vejledningen. Er forældrene ikke gift, skal der samtidig sendes en omsorgs- og ansvarserklæring, som også findes på hjemmesiden for personregistrering. Den gamle måde kan stadig bruges, for det gælder stadig at fødslen kan anmeldes til sognepræsten inden 14 dage. Medbring fødselsanmeldelsen og eventuelt omsorgs- og ansvarserklæringen og eventuel skilsmissebevilling. Dåb Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i god tid før den ønskede dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes man med præsten. Barnets navn meddeles samt navn og adresse på mindst tre faddere. Navngivning Barnet kan også få navn ved navngivning. Blanketten kan hentes på nettet eller ved henvendelse til sognepræsten. Ifølge navneloven skal barnet have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Konfirmation Tibirke og Vejby sogne har konfirmation om foråret i 8. Klasse. Vielse Vielse aftales med sognets præster i god tid før den ønskede dato. Derpå henvender man sig til borgmester kontoret i den kommune, hvor bruden har bopæl. Her udfærdiges en prøvelsesattest - det skal dog ikke ske tidligere end 4 måneder før tiden. Dødsfald Ved dødsfald henvender man sig til en af sognets præster for at aftale tidspunktet for begravelse eller bisættelse - og en samtale. De fleste andre praktiske ting i forbindelse med dødsfaldet kan en bedemandsforretning sørge for. Hvordan får jeg nyt navn? Ønsker man nyt for-, mellem- eller efternavn, skal man først tjekke om det er et frit navn. Det gøres på hjemmesiden Hvis det ikke er et frit navn, skal man søge om det via sin lokale præst/kirkekontor, som videresender ansøgningen til familiestyrelsen for en eventuel godkendelse. I Vejby/ Tibirke er der ikke kirkekontor, så det foregår hos præsten på præstekontoret, Kirkebakken 4, Vejby. Er det ønskede navn frit, og har man digital signatur, kan man, via hjemmesiden dk, anmelde navneændringen. Har man ikke digital signatur, udskriver man blanketten navneændring og sender den til præst/kirkekontor i det sogn, hvor man bor. For at navneændringen kan udføres skal der betales. Man skal medbringe kvittering for indbetalingen. Ved brug af digital signatur kan familiestyrelsen undersøge, om indbetalingen er foretaget. Kontaktinformation: Sognepræsterne Nia og Mogens Schulin-Zeuthen, Kirkebakken Vejby, Nia: Telefon Mail: Mogens: Telefon Mail: Hjemmeside: tibirkekirke.dk Graver: Henrik Müller. Kontortid: Tirsdag-fredag kl. 9-10, tlf Kirkebil bestilles på senest to dage før. 17

18 Kirkebladet Tibirke Sogn Marts - April 2014 HVILKEN FARV HAR KIRKEN? Kan man høre en farve? Ja, det kan man godt! Nogle fysikere vil måske sige, at hvis det er muligt, skyldes det farvernes fysiske svingninger i farverækken fra ultraviolet til infrarødt og noget der ud over, som vi ikke kan opfatte. Kirken bruger flere forskellige farver, på alteret i form af billeder og blomster, nogle steder som kalkmalerier på de hvide vægge, andre steder som udsmykning i kirkerummet og hvis præsten bruger messehagel, så skifter dens farve gennem kirkeårets skiftende farver. Farverne, der bruges er lilla, hvid, rød og grøn. Nogle kirker skifter blomsterudsmykning i de liturgiske farver. Fastetiden, som følger efter Hellig 3 Konger tiden, begynder så småt allerede to uger før fastelavn med to søndage med de underlige navne Septuagesima- og Seksagesima søndag. Navnene betyder halvfjerds og tres dage før påske. I egentlig forstand begynder fasten først efter fastelavnssøndag, i den katolske kirke med askeonsdag! Og ja, i kirken kan man godt høre farver! Men i kirken sker det ikke ved at lægge øret til de farver, der bruges i kirkerummet, men det sker ved at høre ordene, der bliver læst og sagt, både de bibelske og de menneskelige. Gennem kirkeårets tekster er det faktisk muligt som kirkegænger at høre, hvad der er hver periodes farve dvs. tema og stemning. Om det er adventstidens forventning, julens stille glæde, fastens tankefulde forbe- redelse til Vorherres død og opstandelse i påsken. Senere i foråret følger pinsefestens jublen over, at Helligånden ikke vil lade os alene gennem trinitatistidens sommerhalvår, hvor teksterne på mange måder handler om menneskelivets udfordringer og så bliver det advent igen! Ligesom i adventstiden er lilla fastetidens liturgiske farve i kirken. Farven lilla symboliserer, at fasten er til anger og bod og frelse. Tidligere ville man sige sådan, i dag nok blot sige: til tanke og eftertanke om livet for at forberede sig til at høre påskehøjtidens budskab om, at Jesus Kristus døde og opstod for vores livs skyld og det er jo egentlig det samme! Fastetiden varer 40 dag. I begyndelsen af februar fejrer vi Kyndelmisse. Ofte var frosten hårdest dér måske også i år. Kyndelmisse slog sin knude på alting, og dagene var stadig meget korte. Kyndelmisse, 2. februar, er i kirken den gamle fest for indvielse af de lys, der bruges i løbet af året. Det fejrer vi i Vejby Kirke med aftengudstjeneste med masser af levende lys. Projektørlyset på kirken slukkes, naturen tager over. De fleste forbinder fastetiden med fastelavns søndag, hvor man slår katten af tønden og i gammel tid festede og lavede sjov, inden man skulle begynde den egentlige fastetid med at spise kun lidt. Den sidste søndag i fastetiden, inden Palmesøndag åbner påskeugen, kaldes Maria Bebudelsesdag. Så er der 9 måneder til jul, for det var den dag, jomfru Maria fik at vide, at hun skulle føde Jesus! Det er også dagen, hvor alle, der har lyst, og konfirmanderne, kan gå den lokale pilgrimsvandring fra Helene Kilde, gennem skoven til gudstjeneste i Tibirke Kirke. Pilgrimsvandring, kort eller lang, symboliserer en måde at skabe plads og mulighed for at lægge øre til sin egne tanker om menneskelivets farver, livets op og nedture. Det er jo hensigten med hele fastetiden. - Og så kommer påsken og foråret! Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

19 Gudstjenester og aktiviteter / Tibirke og Vejby kirker Marts Dag Dato Vejby Tibirke Præst Søndag 2. Fastelavn Nia Schulin-Zeuthen Søndag 9. 1.s. i fasten Mogens Schulin-Zeuthen Torsdag Tema: Fastegudstjeneste En gudstjeneste med tid til ro og eftertanke Nia Schulin-Zeuthen Søndag s. i fasten Mogens Schulin-Zeuthen Torsdag 20 April Søndag s. i fasten Gudstjeneste Trongården Kirkekaffe Mogens Schulin-Zeuthen Nia Schulin-Zeuthen 9.00 Nia Schulin-Zeuthen Søndag 30. Midfaste Mogens Schulin-Zeuthen Dag Dato Vejby Tibirke Præst Søndag 6. Mariæ Bebudelsesdag Søndag 13. Palmesøndag Kirkekaffe Torsdag 17. Skærtorsdag Kirken Pilgrimsvandring Fra Helene Kilde til Tibirke Kirke Fællesgudstjeneste Mogens Schulin-Zeuthen Nia Schulin-Zeuthen 9.00 Mogens Schulin-Zeuthen Kirkens kor medvirker Nia Schulin-Zeuthen Torsdag 17. Skærtorsdag Trongården Mogens og Nia Schulin-Zeuthen Fredag 18. Langfredag Mogens Schulin-Zeuthen Søndag 20. Påskedag Nia Schulin-Zeuthen Mandag påskedag Fællesgudstjeneste Mogens Schulin-Zeuthen Søndag sø. e. påske Mogens Schulin-Zeuthen GRETELY EFTERMIDDAG GRÆNSELAND PRÆSTENS ARBEJDE PÅ HOSPICE. Når vi på rejse nærmer os grænseland, kommer vi til at tænke på, hvorfor mon grænsen går lige her? Hvordan kommer vi over grænsen? - Hospice er i dag for mange mennesker stedet, hvor de møder livets grænse og stiller mange spørgsmål om liv og død. Derfor er hospice også et vigtigt arbejdssted for os præster, og vi vil gerne fortælle om vort arbejde på Arresødal Hospice i Frederiksværk. Alle er velkomne! Gretely, Tibirke Kirkevej 12, Onsdag d. 12. marts kl TRO OG TAPAS Torsdag d. 27. marts kl HVAD KAN KIRKEN? Causeri ved Nia og Mogens Schulin-Zeuthen samt organist Vibeke Højlund og kirkesanger Cannot Kroner. Derefter hygge og samtale alt imens vi nyder lidt tapas og et lille glas. Velmødt til alle Konfirmandhuset, Kirkebakken 4, 3210 Vejby PILGRIMSVANDRING Også i år arrangeres der en lokal pilgrimsvandring - det bliver 6. april kl. 10 Start ved Helene Kilde. Kl er der gudstjeneste i Tibirke Kirke. Sæt kryds i kalenderen og kom med på en dejlig og berigende tur for både krop og sjæl. VEL MØDT TIL ALLE!

20

21

22 ELTON JOHN på det store lærred i Tisvilde Bio onsdag den 26. marts kl. 20 I Tisvilde Bio kan man opleve en koncert ud over det sædvanlige: En af verdens mest imødesete og spektakulære koncerter på biografens store lærred. Den verdenskendte sanger, komponist og performer, den legendariske ELTON JOHN fremfører sin kritikerroste THE MILLION DOLLAR PIANO koncert fra The Colosseum i Caesars Palace, Las Vegas. Som det naturlige midtpunkt i forestillingen er det navnkundige flygel, et instrumentalt vidunder udstyret med 68 LED videoskærme skabt af Yamaha. Det har taget næsten 4 år at bygge dette unikke instrument, der er som skræddersyet til at akompagnere Eltons mange verdenskendte hits, mens de under showet bliver fremført for at begejstre de mange fans. Det fantastiske og finurlige flygel vejer næsten 1,5 ton. Til at skabe de perfekte rammer for den forrygende og overvældende oplevelse og samtidig bringe smuk udsmykning er det lykkedes at sammensætte et fabelagtigt designer team, Mark Fisher og Patrick Woodroffe. Fisher (ikke mindst kendt for design i forbindelse med Pink Floyd s The Wall samt for scenografien til åbnings- og afslutningsceremonien af De Olympiske Lege 2008 i Beijing) og Woodroffe har udviklet og designet såvel scenens som flyglets overvældende og elegante fremtræden. Billetter a kr. 120,- kan bestilles på biografens hjemmeside eller på telefon i biografens åbningstid. Forestillingen varer ca. 2 timer. Murerfirmaet Damgaard Aps Entreprenør - aut. Kloakmester Tilsluttet Byg Garantiordning Haredalen 1, Tisvildeleje Tlf

23 Paul Banks, en venlig, ældre herre, men tag ikke fejl, den mand kan noget med sin guitar og sin stemme Svante Sjöblom i en karakteristisk attitude, udkrænget sjæl og fuld dynamik i udtrykket Næsten udsolgt BLUES I TISVILDE og MERE endnu ikke til salg BLUES I TISVILDE Når dette blad udkommer, er der kun 3-4 uger til Tisvilde Bluesmafias arrangement i Tisvilde Bio. I samarbejde med biografens Foyerklub er den danske blues grand old man, Paul Banks, hyret til at komme en lørdag eftermiddag i marts, den 29., for sammen med sin unge svenske blueskollega, Svante Sjöblom, at give prøver på, hvordan to forrygende musikere fra den samme genre, på samme scene, sammen kan lave musik, som ikke kommer ud som to halvdele af to dygtige musikeres evner, men som to musikeres kunnen tilsammen i anden potens! De har spillet sammen tidligere i forskellige løse jam-sammenhænge, men aldrig rigtigt sammen. På bluesmafiaens gentagne opfordringer gik de i december i træningslejr for at se, hvor langt det kunne bære. Og det vil så åbenbare sig fra scenen i biografen lørdag den 29. marts, hvor den gamle og den unge vil vise, hvor langt de er kommet, - sammen: Paul Banks, som har været med i blues-gamet i henved 40 år, søn af én til København indvandret amerikansk blueslegende, Joe Banks. Paul Banks, som i slutningen af 70 erne og begyndelsen af 80 erne var ankermand i Musikorkesteret, indspillede 3 plader med bandet, som så opløstes. Paul Banks, som nu har lavet 10 soloplader af høj, høj kvalitet, plader som ikke har fået den anerkendelse og det salg, som de fortjener. Paul Banks, der har nyskabt blues- og ragguitaren med sin helt egen lyd og anslag og formidable timing. Og Paul Banks aldersmæssige modsætning, Svante Sjöblom, bosiddende i Skåne, hvor han ernærer sig som (fremragende!) møbelsnedker, fordi han ikke vil være bare musiker. Svante Sjöblom, der i sine teenageår blev kendt på Sveriges største bluesfestival i Åmål (besøg den!!) og siden har spillet der hvert eneste år. Svante Sjöblom, der er en gudbenådet guitarist og sanger, som er blevet sammenlignet med såvel Robert Johnson som Tom Waits på grund af sin uortodokse og voldsomt ekspressive stil, både solo og i en trio, der spiller trommehindeflagrende højt og beskidt skram-let powerblues. Paul Banks og Svante Sjöblom, altså nu tilsammen. Hvad kan det ikke blive til? Koncerten den 29. marts er næsten allerede udsolgt. Og vi venter i stor spænding på det musikalske resultat af dette sammenrend af to dedikerede, helt egne og forrygende dygtige musikere. De få tilbageværende billetter sælges via OG MERE endnu ikke til salg BLUES Det skulle være ganske sikkert, at Bluesmafiaen og Foyerklubben er meget tæt på et nyt arrangement et par måneder efter ovennævnte. Et besøg fra USA af en bluesmusiker, som i år er nomineret til en Blues Music Award, det største i Amerika. Endnu er aftalen ikke helt vandtæt, men et billede har vi da, - så kan man jo altid se om man kender ham, eller gætte: VVS ENTREPENØR NIELS JENSEN Stenbrobakken Tisvildeleje. Tlf Fax Maj måneds gæst har lukkede øjne for ikke at blive genkendt 23

24 Michael Quaade: STJERNEHIMLEN - ikke lige nu men for en måned siden På dette billede ses supernovaen som den tydelige stjerne inde i galaksen lidt til højre for midten. Alle de andre stjerner er forgrundsstjerner i vores egen mælkevej. To af de klareste for neden til højre peger på supernovaen. Billedet er optaget af Henrik Brask fra Brøndbyøster med en 30cm kikkert. Den artikel, du læser i dette øjeblik, beskriver en supernova, der eksploderede midt i januar og som næppe kan ses i en 40cm kikkert når dette nummer når frem til læserne. Alligevel synes jeg at en supernova, der er lysstærk nok til at kunne ses med øjet i en kikkert er interessant nok til at fortjene en artikel. Den var tydelig at se en af de få klare aftener i slutningen af januar. En supernova er en stjerne, der eksploderer. Tycho Brahe så en supernova i stjernebilledet Cassiopeia i Den var så lysstærk at han kunne se den om dagen. Tychos supernova var i vores egen mælkevej - det er derfor, den var så klar på himlen. Supernovaen i januar var i galaksen Messier 82, en samling stjerner ligesom vores mælkevej, men over 10 millioner lysår væk. En supernova er et voldsomt fænomen og den kan i en periode på omkring en uge eller to lyse lige så kraftigt som alle de 100 milliarder andre stjerner i galaksen tilsammen. Denne supernova blev opdaget 21. januar af nogle studenter ved London College Observatory, der tog et billede af galaksen Messier 82 uden at de vidste at der var en supernova. Siden da har det vist sig at den også kunne ses på andre optagelser af galaksen fra de foregående dage. Den er formodentlig eksploderet omkring 15. januar. En nærmere analyse af lyset fra supernovaen afslører at der er tale om en supernova af type Ia. Udgangspunktet for en supernova Ia er en lille kompakt hvid dværgstjerne ligesom Sirius B, som du kunne læse om i sidste nummer af Tisvilde Nyt. Den er medlem af et dobbeltstjernesystem, der minder om Sirius A og B, men med en væsentlig forskel. I en stjerne, der er ved at blive til en supernova trækker den hvide dværg materiale til sig fra den anden stjerne i dobbeltstjernesystemet. Det kan lade sig gøre når ledsagerstjernen er en stor, udvidet kæmpestjerne, hvor de ydre lag er så langt fra dens centrum at de kun tiltrækkes forholdsvis svagt af dens eget tyngdefelt. Her kan det kraftige tyngdefelt fra den hvide dværg få fat i kæmpestjernens yderste lag og trække dem til sig. Det materiale lægger sig på overfladen af den hvide dværg, som på den måde blev tungere og tungere. Til sidst bliver den så tung at trykket indeni den ikke kan modstå tyngdekraften og stjerne falder sammen under sin egen vægt. Denne proces frigør så meget energi at stjernen splittes ad i en voldsom eksplosion. Man kan sagtens se M82 galaksen i Wieth-Knudsen Observatoriets store 40cm kikkert, men supernovaen er blevet for svag til at kunne ses. Til venstre ses Messier 82 galaksen optaget med Hubble rumteleskopet i 2006 længe før supernovaen. Denne optagelse går meget dybere end Henriks, men der er alligevel ikke nogen tydelig stjerne på det sted, hvor supernovaens eksploderede i januar. Den er der naturligvis, men inden supernovaen var den alt for svag til at kunne ses - selv på en Hubble-optagelse. Stjernen for neden til højre for galaksen er den nærmeste af de to, man kan se på Henriks billede. Foto: NASA/ESA og The Hubble Heritage Team. 24

25 MEDLEMSKAB af Wieth-Knudsen Observatoriet Er du klar over, at det er muligt at være medlem af Kredsen om Wieth-Knudsen Observatoriet i Tisvilde? Måske er du det allerede - eventuelt uden at vide det. Alle medlemmer af Astronomisk Selskab, der bor i Gribskov kommune er nemlig automatisk medlemmer af WKO-kredsen. Du melder dig ind ved at melde dig ind i Astronomisk Selskab. Bor du i Gribskov kommune bliver du så automatisk medlem af WKO-kredsen. Bor du et andet sted skal du give besked om, at du også vil være medlem af Kredsen. Det koster 350 kr om året og da det samtidigt er medlemskab af det landsdækkende Astronomisk Selskab får du også de medlemsfordele som dette indebærer - fire årlige numre af bladet Kvant om astronomi, fysik og beslægtede fag, adgang til 10 foredrag om året i København og Aarhus mv. Se mere på astronomisk.dk. Er du under 26 år er kontingentet kun 150 kr om året. Driften af observatoriet varetages af en selvstændig, lokal enhed indefor AS, der er hjemmehørende på observatoriet. Den bærer navnet Kredsen om Dr. N.P. Wieth-Knudsen Observatoriet i Tisvilde - i praksis forkortes det som regel til WKO-kredsen. Kredsen har egen administration med vedtægter, bestyrelse og generalforsamling. Formanden for bestyrelsen er Bettina Brix Nielsen, der bor i Skærød og arbejde som lærer på Bjørnehøjskolen i Annisse. WKO-kredsen er naturligvis knyttet tæt til Astronomisk Selskab, som ejer observatoriet. Det fremgår først og fremmest af, at medlemmerne er en delmængde af AS medlemmer. Alle AS-medlemmer, der bor i Gribskov Kommune er som nævnt automatisk medlemmer af WKO-kredsen. Herudover kan alle ASmedlemmer være med i kredsen - det kræver blot at man giver besked til Michael Quaade eller en anden i kredsens bestyrelse. Ud over AS-kontingentet betaler man ikke noget for at være medlem af WKO-kredsen. Medlemmer af WKO-kredsen modtager information om observatoriets arrangementer, tekniske udstyr og andet af interesse. Det kan f.eks. dreje sig om observatoriets radioteleskop, som er under opbygning. Det er nu nået så langt i projektet at det er omtalt på observatoriets webside wko.dk. Medlemmerne er generelt meget velkomne til at deltage i det praktiske arbejde med afholdelse af observatoriets arrangementer, herunder at lære at betjene kikkerterne. Alle AS-medlemmer kan komme på observationsophold i observatoriet, der har mulighed for overnatning. Foto: RP Dette kræver ikke medlemskab af kredsen, men ASmedlemmer, der påtænker et sådant ophold, kan have interesse i den information, der sendes til WKOkredsens medlemmer. Medlemskab af kredsen kan derfor også være relevant for AS-medlemmer, der ikke bor i nærheden af Tisvilde - ikke mindst dem, der har sommerhus i området. WKO-kredsen blev oprettet af Astronomisk Selskabs bestyrelse i samarbejde med Helsinge Komune - i dag Gribskov Kommune - i de første år efter at observatoriet var overdraget til AS i Det var Inger Wieth- Knudsen ( ), enke efter Dr. Niels Palle Wieth-Knudsen ( ), der overdrog observatoriet til Astronomisk Selskab, for at stedet også i fremtiden kunne blive brugt til astronomiske formål. Detaljerne i konceptet med en separat, lokal enhed med egen administration omkring observatoriet er i det væsentlige udarbejdet af Astronomisk Selskabs daværende kasserer Hans Sørensen. Han var uddannet indenfor økonomi og arbejede som regnskabschef i Gladsaxe Kommune. På den måde havde Hans alle de professionelle kvalifikationer, der skulle til for at opbygge en organisationsmæssig struktur, der var egnet til samarbejde med kommunen og andre lokale institutioner og som samtidigt kunne fungere gnidningsfrit indenfor Astronomisk Selskab. Herudover var han en meget erfaren amatørastronom og havde håndværksmæssige erfaringer i forbindelse med bygningvedligeholdelse. Få flere oplysninger om medlemskab på wko.dk eller hos Michael Quaade, / 25

26 Gruppen Cancer på scenen til Musik i Lejet Foto: Anne Marie Vang Poulsen Tænker du på din livsstil? Hvad med at udfordre dig selv og din livsstil og bruge 5 aftener à 2 timer i foråret? Det handler om kost, motion, stress, søvn, relationer m.v. Pris: kr. 600 inkl. kaffe/te plus 1 x aftensmad. Kurset indeholder også 1 times walk-and-talk. Små hold! For yderligere information samt tilmelding: / Freelance kostvejleder, slanke- og Sundhedskonsulent Ulla Dyndegaard 26

27 De første skridt mod 2014 Musik i Lejet 2013 var en stor succes: Musikken var forrygende, stranden lignede et postkort, gæsterne lignede en million, og vejret var over al forventning! Det var samtidig første år, festivalen tog entré, og dette gik også over alle forventninger der måtte meldes udsolgt langt før ventet. Nu er det store team af frivillige arrangører trukket i arbejdshandskerne igen, og det tegner til at blive et mindst ligeså skønt år. Med samme sted, samme smukke solnedgang og samme skønne selskab, kan det nemlig ikke gå helt galt. Datoerne er sat til torsdag, fredag og lørdag d juli. Billetterne koster 395 kroner eller 520 med en teltplads på Sankt Helene Feriecenter. Begge kan købes på billetto.dk/ musikilejet. Som noget nyt i år kan der desuden købes endagsbilletter til festivalen. De koster 195 kroner og kan købes samme sted som de almindelige partoutbilletter. Igen i år går billetterne som rimelig lunt brød, så der opfordres til at købe billetten nu, hvis man vil være helt sikker på at få en plads foran scenen. Og apropos scenen, så er bookingen af årets bands også i fuld gang. Indtil videre er den svenske indiedronning Jenny Wilson på plakaten som festivalens første, større internationale navn. Her har hun fået fint selskab af Choir of Young Believers, der blandt andet har lagt soundtrack til manges efterårs aftener med titelmelodien til Broen Hollow Talk. Det nye band Navneløs, der netop har udgivet deres anmelderroste debutalbum Værk kommer også til Tisvilde. Og ligeså gør højaktuelle Chorus Grant, som netop har udgivet det nye album Space. Sidst men slet ikke mindst, er det nye band The Mountains, der består af nogle af Danmarks mest garvede kræfter, også hyret. Her har forsanger Michael Møller nemlig tidligere lagt stemme til Moi Caprice, og brødrene Frederik og Fridolin Nordsø er begge en del af The William Blakes. Det er selvfølgelig også muligt at komme med til festivalen som frivillig. Her betaler man med 10 timers arbejde og får det hele og lidt mere med. I alt er omkring 600 frivillige med til at få det hele til at ske, og tilmeldingen til en af de attraktive pladser starter 1. marts og sker via festivalens hjemmeside: Musik til solnedgangen - Foto: Jesper Helbo gardinmanden du kan ha tillid til MIDT I GÅGADEN ØSTERGADE HELSINGE TLF MOBIL Revision og udarbejdelse af årsrapporter Stiftelse af selskaber og omdannelser Rådgivning om generationsskifter m.m. Skattemæssig og økonomisk rådgivning Bogføring og regnskaber Jørgen Krøyer Registreret revisor Hillerød: Torvet 1 H 3400 Hillerød tlf Frederiksværk: Nørregade 1, 1. th Frederiksværk tlf

Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm, Helle Dyrting, Ingrid Just, Jakob Snedled

Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm, Helle Dyrting, Ingrid Just, Jakob Snedled Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 6. oktober 2015 kl 19 hos Lis Tibirkevej 15. Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Anna Recinella, Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm, Britta Køster, Helle Dyrting

Anna Recinella, Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm, Britta Køster, Helle Dyrting Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 3. november 2014 hos Robert Deltagere: Anna Recinella, Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

VÆRD AT VIDE - om musik i lejet 2017

VÆRD AT VIDE - om musik i lejet 2017 VÆRD AT VIDE - om musik i lejet 2017 INDHOLD VELKOMMEN TIL MUSIK I LEJET 2017 VIGTIGE DATOER TRAFIK I LEJET BILFRI HOVEDGADE PARKERING OFFENTLIG TRANSPORT CYKELVENLIG FESTIVAL RENHOLD AF TISVILDE CAMPING

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 6 september 2017 hos Jakob Skovridervænget 20, Tisvildeleje. KL 19 Deltagere: Eskil Borup, Lis Freisner, Jakob Snedled, Peter Wilhjelm, Claus Sabroe

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Møde er der nogen der kan deltage: Kære lokalråd og borgerforeninger.

Møde er der nogen der kan deltage: Kære lokalråd og borgerforeninger. Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 1 marts 2016. Deltagere: Eskil Borup, Vibeke Hagstrøm, Helle Dyrting, Jakob Snedled, Daniel Frigast, Peter Wilhjelm Supp: Marianne Bruun, Lars Buhl, Lise Behrend,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2009 Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf.: 75 43 13 72 Fanø: 75 16 61 65 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

U S A V I INFORMERER. Prøv vores hjemmeside

U S A V I INFORMERER. Prøv vores hjemmeside http://storevejlegaard.dk April 2012 H Prøv vores hjemmeside INFORMERER U S A V I Nu er det et par år siden jeg sagde ja til at vedligeholde grundejerforeningens hjemmeside. Jeg havde ikke prøvet at lave

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN JUNGSHOVED SØPARK

GRUNDEJERFORENINGEN JUNGSHOVED SØPARK Referat fra den ordinære generalforsamling Lørdag den 23. april 2016 kl. 10.00 på Jungshoved skole, 4720 Præstø. 1. Valg af dirigent Flemming Krogh Hansen blev valgt. 2. Valg af stemmetællere Jakob Løndsmann

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN VINGEN ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 1. Valg af dirigent Jan Nielsen (67) blev valgt med akklamation. Gitte Kehlet (59) blev valgt som referent! Følgende

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren.

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Tilstede: Carl Christian Madsen, Anders Rosentoft, Peter Klitgaard, Sven Wichmann, Henning

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Der var mødt 29 grundejere frem plus medlemmerne i bestyrelsen. Ad 1 Valg af dirigent Esben Hansen blev valgt til dirigent (efter to års pause).

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Opgør med uheldige ord En anden spændende ting de havde gjort i Århus var at de havde inviteret nogle antropologstuderende

Opgør med uheldige ord En anden spændende ting de havde gjort i Århus var at de havde inviteret nogle antropologstuderende Jeg har nu været på min første nationalrådssamling. Jeg oplevede det meget inspirerende. Det er godt at være en del af et netværk hvor det kan opleves at alle får lov til at udvikle sig og hvor menighederne

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere