GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET"

Transkript

1 GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET 1. FORMÅL At deltageren erhverver sig den viden og de færdigheder, der er en forudsætning for at kunne bestride stillinger på højere funktionsniveau for mellemledere, herunder: At deltageren kan fungere som fører for en sammensat styrke op til delingsstørrelse. At deltageren får den viden og de færdigheder, der kvalificerer til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere aktiviteter på højere funktionsniveau i mellemledergruppen. At deltageren udvikler sine karakteregenskaber og opnår den ledelsesmæssige holdning og ansvarsfølelse, der er en betingelse for effektiv ledelse og samarbejde. At deltageren opnår forståelse af Flyvevåbnets og Forsvarets virke som grundlag for udvikling og videreuddannelse med henblik på senere avancement. At deltageren opnår indsigt i det civile samfund, således at den pågældende i sin tjeneste til stadighed kan følge den samfundsmæssige udvikling, der er af betydning for løsning af Forsvarets nationale og internationale opgaver. At give deltageren den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til selvstændigt at kombinere de i uddannelsen indeholdte faggrupper. 2. INDHOLD 2.1. Fagområde almen militærfaglig uddannelse (i alt 190 timer) (x ECTS) Fag: Administrationstid. Timetal: 37 timer Fag: Militær engelsk. Timetal: 60 timer. Udarbejdes i samarbejde med institut for sprog Fag: Retslære. Timetal: 10 timer. 1

2 Under udarbejdelse Fag: Internationale Operationer og Missioner. Timetal: 12 timer. At have grundlæggende kendskab til internationale opgaver, herunder opstilling og uddannelse af danske enheder, inklusiv Flyvevåbnet, der kan indgå i de danske bidrag til NATO's Hovedforsvarsstyrke og Reaktionsstyrke, deltagelse i FN-operationer samt til opgaver i EU/OSCE regi. At have deltaget i FOV Freds- og Konfliktspil. At have forståelse for forsvarets og flyvevåbnets øvrige opgaver Fag: Kulturkendskab Timetal: 12 timer. Have forståelse for kulturforskelle i forbindelse med deltagelse i internationale operationer Fag: Humanitær Folkeret. At kunne beskrive og efterleve de grundlæggende regler om humanitær folkeret og klarlægge hvilken betydning det har for planlægning og gennemførelse af operationer på delings-, eskadrille- og flyvestationsniveau. At kunne beskrive og efterleve de gældende konventioner Fag: Organisation. Have kendskab til grundlæggende organisationsteori. Kunne beskrive og kommentere Forsvarets- Totalforsvarets og Flyvevåbnets organisation, opbygning og opgaver. 2

3 Fag: Miljøledelse. At være orienteret om FSV miljøledelsessystem, herunder tilstandsvurderinger, organisation, miljøledelseshåndbøger og handlingsplaner. At kunne anvende og efterleve de miljøbestemmelser, der er gældende for en NIV III myndighed og inddrage disse i relation til kommende funktionsniveau. At have kendskab til miljøgodkendelse og dennes betydning for virksomheden Fag: Arbejdsmiljøledelse. At kunne beskrive og deltage i arbejdsmiljøledelse i forsvaret/flyvevåbnet, herunder: At kunne beskrive og efterleve arbejdsmiljøloven. At kunne beskrive og efterleve arbejdsmiljøvirksomhed i flyvevåbnet. At kunne beskrive og deltage i anmeldelse af arbejdsskader. At kunne beskrive og kommentere begrebet egentlig militærtjeneste. At kunne medvirke til at demonstrere et godt psykisk arbejdsmiljø Fag: Idræt. Timetal: 27 timer. Formålet med faget er at udbygge deltagernes viden om de nyeste træningsformer, vedligeholdelse og udvikling af deltagernes almene træningstilstand, styrke det sociale sammenhold samt styrke det mentale overskud Fagområde Føreruddannelse (i alt 132 timer) (x ECTS) Fag: Føreruddannelse. Timetal: 132 timer At eleven videreudvikler sin viden, færdigheder og holdninger til at virke som fører for en enhed op til DEL-størrelse under løsning af opgaver inden for Force Protection. 3

4 Bemærkninger. Faget gennemføres som et modul af VUT I/ML Fagområde Ledelse og Uddannelse (i alt 304 timer) (x ECTS) Fag: Ledelse i praksis. Timetal: 66 timer. Ledelsesroller Ledelsesstil og situationsbestemt ledelse Kommunikation Konflikthåndtering Planlægningsværktøjer Grundlæggende ledelsesværktøjer. Militær ledelse. Coaching. Bemærkninger. Faget er et akademimerkonomfag, som gennemføres af civil udbyder Fag: Kompetenceledelse. Timetal: 10 timer. Formålet med faget er, at deltagerne får forståelse for kompetenceledelse som et effektivt redskab i forbindelse med den daglige opgaveløsning Fag: Psykologi. At kunne beskrive og kommentere psykologi, herunder: At kunne beskrive og kommentere stress og coping. At kunne beskrive og kommentere normalitet og afvigelser. At kunne beskrive og kommentere freds-, krise- og krigspsykologi. At kunne beskrive og kommentere gruppens psykologi. 4

5 At kunne beskrive og kommentere arbejdspsykologi. At kunne beskrive og kommentere forholdet mellem leder og medarbejder. At kunne påtage sig at udføre Den svære samtale. At kunne beskrive og kommentere Nutidens unge Fag: FMLP 15. Timetal: 48 timer. At kunne påtage sig at anvende kontrol som middel til udvikling, herunder: At kunne beskrive og kommentere generelt forekommende kommunikations- og samarbejdsproblemer. At kunne definere og kommentere forudsætninger for effektiv kommunikation og samarbejde. At kunne beskrive og kommentere funktionsbetingelser og arbejdsvilkår. At kunne påtage sig at anvende motivationsstimulerende faktorer. At kunne påtage sig at udføre lederens rolle. At demonstrere og klarlægge ledelsesholdning og konsekvenser. At kunne påtage sig at udføre styring og udvikling af opgaveløsning i en gruppe. At kunne medvirke til at udføre observation af gruppeprocesser og personlig feedback. At kunne påtage sig at udføre situationsbestemt ledelse Fag: FMLP 21. Timetal: 48 timer. At kunne påtage sig at udføre styring af medarbejderindsats, herunder: At kunne påtage sig at udføre planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af en beslutningsprocedure, hvor ressourcepersoner nyttiggøres optimalt. At kunne medvirke til at anvende personlig udvikling gennem tilbagemelding på egen styringsindsats. At kunne medvirke til at udføre en effektiv beslutningsproces. At kunne påtage sig at udføre ledelse af tilbagemelding med henblik på indlæring Fag: FOKUS 16 timer. At kunne anvende FOKUS. 5

6 Fag: Flyvevåbnets uddannelsespolitik. Timetal: 4 timer. Kunne beskrive flyvevåbnets uddannelsespolitik. Kunne beskrive flyvevåbnets uddannelsesorganisation og opgaver Fag: Uddannelseslære. Timetal: 60 timer. At kunne virke som faglærer, herunder at: anvende Forsvarets Pædagogiske Principper, anvende Forsvarets Uddannelsesteknologiske model, gennemføre uddannelsesplanlægningen for et fag, gennemføre uddannelsestilrettelæggelsen for et fag, gennemføre uddannelse inden for et fag, gennemføre uddannelseskontrollen for et fag. Bemærkninger. Der udarbejdes et projekt inden for de 60 timer Fag: Træner for instruktør. At kunne påtage sig at virke som træner for instruktør ved hjælp af ITV og tilbagemelding Fag: Præsentationteknik. At kunne virke som mødeleder, herunder at: anvende motivation, konstruere målformulering, anvende strukturering, 6

7 udføre indhentning af accept, demonstrere konklusionsteknik Fag: Projektarbejde. Timetal: 4 timer. Kunne anvende grundlæggende teknikker i forbindelse med projektarbejde, herunder konstruere problemformulering Fagområde Forvaltning (i alt 87 timer) (x ECTS) Fag: Demap/Demars og LIS. Timetal: 5 timer. At kunne beskrive og kommentere Forsvarets styringskoncept DeMap/DeMars og LIS Fag: Personelforvaltning. Timetal: 6 timer. At kunne beskrive og kommentere FPT personelforvaltning Fag: Materielforvaltning. Timetal: 6 timer. At kunne beskrive og kommentere FMT materielforvaltning Fag: Økonomiforvaltning. 7

8 At kunne beskrive og kommentere FRT økonomiforvaltning Fag: IT-forvaltning. Timetal: 4 timer. At kunne beskrive og kommentere FIT IT-forvaltning Fag: Planlægning. Timetal: 26 timer. Kunne udføre produktionsplanlægning. Kunne anvende MS-PROJECT samt øvrige planlægningsværktøjer Fag: Arbejdstidstilrettelæggelse.. Kunne anvende arbejdstidsregler. Kunne opgøre arbejdstid og variable ydelser. Kunne udføre personplanlægning Fag: Skriftlig sagsfremstilling.. Kunne fremstille en sagsredegørelse i notatform. 8

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT II/ML

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT II/ML GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT II/ML 1. GENERELT 1.1. Formål. Formålet med uddannelsen er, at deltagerne udvikler/udbygger de kompetencer, der sætter dem i stand til at bestride tjeneste på højeste

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)

Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF) Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF) Autorisation Nærværende studieordning autoriseres hermed til brug på Air Force Training Centre (AFTC) ved gennemførelse af den

Læs mere

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET Bilag 3 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Flyvevåbnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Bilag 17. Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser

Bilag 17. Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 17 Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET Bilag 2 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Søværnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Lanmanager-2 (LANMAN-2). M100 (hæren). Ingen

Læs mere

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SELVEVALUERING OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SELVEVALUERING OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SELVEVALUERING OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN Søværnets Officersskole tager i hele sit virke udgangspunkt i Forsvarets Vision 2010: Forsvaret vil være førende i rettidig indsættelse af

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 og Hovedforløb Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 Nye Uddannelser godkendes af Undervisningsministeriet Revisionsændringer < 30 Ects-point godkendes af UC-rk/ UU og

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2014 03-12-2013 Indholdsfortegnelse Del I... 3 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3.

Læs mere