Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune"

Transkript

1 Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1

2 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side 5 Arbejdsskader side 6 Fravær/nærvær side 7 Status på arbejdsmiljøet i 2011 side 8 Anbefalinger til arbejdsmiljøtiltag 2012 side 11 Sektrudvalgenes arbejdsmiljøberetninger, side Børn, Familie & Uddannelse side 14 Beskæftigelse, Omsrg & Kultur side 15 Scial, Sundhed & Øknmi side 16 Teknik & Miljø side 18 2

3 Indledning Arbejdsmiljøberetningen fr 2011 indehlder en verrdnet redegørelse ver krisehjælp g psyklgisk rådgivning, Arbejdstilsynets besøg, arbejdsskader, fravær samt en status på arbejdsmiljøet i 2011 g frslag til arbejdsmiljøtiltag i Herefter følger arbejdsmiljøberetningerne fra de 4 sektrudvalg, sm er udarbejdet af det enkelte sektrudvalg på baggrund af arbejdsmiljøberetninger fra alle arbejdspladserne. Der er mdtaget i alt 88 arbejdsmiljøberetninger, sm kan læses på medarbejderprtalen. 1 administrativ afdeling g 2 daginstitutiner har ikke indsendt en arbejdsmiljøberetning fr SFO er har udarbejdet deres egen arbejdsmiljøberetning g enkelte arbejdspladser har udarbejdet beretninger fr hver selvstændig afdeling. Arbejdsmiljøberetningen er arbejdspladsens anledning til at få evalueret g gjrt status på både det fysiske g psykiske arbejdsmiljø g trivselen hvad ville vi, hvad har vi fået gennemført, hvrdan virker det g hvad vil vi gøre mere af! Og sammen med en løbende, pdateret g fyldestgørende handleplan, vil den være med til at give arbejdsmiljøgruppen/med-udvalget g medarbejderne et fælles verblik g synlighed ver planlagte g udførte arbejdsmiljøfrbedringer. Når vi sammen får talt m, hvrdan vi synes det går - med det vi er til fr på arbejdspladsen, g m vres ønsker g ideer, så har vi et gdt afsæt til det fælles samarbejde m at lykkes med kernepgaven g skabe et gdt arbejdsmiljø. Sammenskrevet af Arbejdsmiljøleder g -rådgiver Annette Balling, 1. april

4 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning Kriseberedskab Falck Healthcare blev benyttet 3 gange indtil 1. maj Samlet udgift på kr. (heraf kr. i abnnement fr 4 mdr.) Vi har indgået en aftale med Røde Krs Psyklgnetværk til at bistå med den akutte psyklgiske krisehjælp. Her betaler vi ikke nget abnnement g har kun udgifter, når vi rekvirerer hjælp. Den nye rdning trådte i kraft 1. maj 2011, hvr lederen ved vldsmme hændelser på arbejdspladsen kan henvende sig til Faxe Brand & Redning på vagttelefnen. Indsatleder eller arbejdsmiljøleder bistår arbejdspladsen med den praktiske krisehjælp g sørger fr at rekvirere hjælp ved behv fr akut psyklgisk krisehjælp. Der har i 2011 været 7 henvendelser til Faxe Brand & Redning. Og vi har benyttet krisehjælp fra Røde Krs i 4 tilfælde, blandt andet i frbindelse med alvrlig trafikulykke g skudepisde. Vi har haft en udgift på kr. til Faxe Brand & Redning g Røde Krs. Den annyme telefnrådgivning I 2011 er der 57 persner (55 i 2010)der har benyttet telefnrådgivningen (1til 2 telefnsamtaler af ca. ½ til 1 times varighed). Samlet udgift på kr. Henvendelserne frdelt på frvaltningerne Børn, familie g Uddannelse 23 Scial, Sundhed g Øknmi 26 Beskæftigelse, Omsrg g Kultur 5 Teknik & Miljø 2 Årsagerne til henvendelserne Stress (krav/ressurcer) 24 Samarbejde (ledelse, kllegaer) 7 Mbning (ledelse, kllegaer) 4 Vldsm hændelse/vld (brgerrelateret) 6 Privat 10 Opsigelse 6 Anden krisehjælp g psyklgisk rådgivning Flere arbejdspladser/ledere kntakter selv rådgivere til medarbejdere eller medarbejdergrupper der har brug fr psyklgisk rådgivning. Det kan f.eks. være i frbindelse med vanskeligheder i samarbejdet med brger eller pståede knflikter i en medarbejdergruppe. Her benyttes bl.a. de rådgivere, der henvises til i vres vejledning m krisehjælp. I frbindelse med vres prjekt Øje fr nærvær har vi haft et tilbud m samtale m arbejdsliv g helbred til medarbejdere, der plever deres arbejdssituatin truet. I 2011 er der 20 medarbejdere, der benyttede dette tilbud. Vurdering af Faxe kmmunes tilbud I Faxe kmmunes tilbud har vi altid haft det udgangspunkt, at medarbejdere har mulighed fr psyklgisk rådgivning i frbindelse med kriser/prblemer, der påvirker arbejdsindsatsen negativt, uanset m baggrunden har været arbejds- eller privatrelateret. SKAT har slået fast, at arbejdsgiverbetalt psyklgbistand til medarbejdere med private prblemer er skattepligtigt fr medarbejderen. Vres vejledninger vil på den baggrund blive tilrettet, så der ikke står nget m private frhld. Henvisninger til psyklgisk rådgivning skal således have sit udspring i det arbejdsrelaterede. Hvad der berøres i samtalerne, sm er frtrlige, er vi dg ikke herre ver. Faxe Brand & Redning g Røde Krs Vi har indtil nu plevet at få en hurtig g prfessinel kriserådgivning. Den annyme telefnrådgivning Hurtig g nem at benytte; fte får medarbejderen pringning samme dag eller dagen efter. Der er desværre en del af de medarbejdere, der henvender sig, sm er sygemeldte. Tilbud m samtale m arbejdsliv g helbred (prjekt Øje fr nærvær) Fr de medarbejdere, der har benyttet tilbuddet, har det betydet en bedre g hurtigere afklaring g dermed et bedre afsæt fr handling, f.eks. fasthldelse i arbejde, hurtige tilbage i arbejde eller ændringer i arbejdsfrhldet. 4

5 Tilsyn fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har i 2011 fretaget screeningsbesøg, tilsynsbesøg g særligt tilsyn på 16 af Faxe Kmmunes arbejdspladser. En særlig tilsynsindsats var rettet md døgninstitutiner g hjemmepleje, hvr de havde fkus på det psykiske arbejdsmiljø g ergnmi. 7 af vres institutiner på mrådet fik besøg. Arbejdstilsynet afgørelser i 2011: Grøn smiley til Faxe Biblitekerne, Dalgården Aktivitetscenter, Bakkedal, Køkkenenheden, Lkalpsykiatrien Rsenhøj, Dalby Ældrecenter g Grøndalshusene, sm betyder, at de ikke har nget udestående med Arbejdstilsynet g et signal til mverdenen m, at de har rden på deres arbejdsmiljø. B & Netværk Præstøvej, Slhavecenteret g Teestrup Demenscenter fik i frbindelse med det særlige tilsyn ngle vejledninger men ingen påbud. Gul smiley til følgende arbejdspladser fr et eller flere påbud m frbedringer: B & Beskæftigelse Øst Udarbejde tids- g handleplan fr frebyggelse af vld g trusler. B & Beskæftigelse Vest Udarbejde tids- g handleplan fr frebyggelse af vld g trusler. Søndervang - Udarbejde tids- g handleplan fr frebyggelse af str arbejdsmængde g tidspres. SFO Pastinakken Sikre frsvarlig rengøring. Undersøge ventilatinsanlæg. SFO Nrdlyset - Udarbejdelse af APV-handleplan. Undersøge eventuelle følger af fugtskade. Valmuen - Udarbejdelse af APV-handleplan. Lilleb - Udarbejdelse af APV-handleplan. Myredal - Udarbejdelse af APV-handleplan. Klub Møllen Udarbejdelse af APV-handleplan. Nedsætte risiken fr unødig støjbelastning. Ingen røde smiley er givet i Fra nvember 2011 er Arbejdstilsynet startet på risikbaserede tilsyn, hvr de målretter indsatsen md de virksmheder, hvr de frventer, at der er de største prblemer med arbejdsmiljøet. Det indebærer bl.a., at disse virksmheder får flere tilsyn. Virksmheder, der er udtaget til et risikbaseret tilsyn, bliver kntaktet mellem 1-4 måneder inden tilsynsbesøget. Det gør Arbejdstilsynet fr at give arbejdspladsen mulighed fr selv at løse eventuelle arbejdsmiljøprblemer, inden de kmmer på tilsyn. De frtæller ikke hvilken dat, de kmmer, så tilsynet er stadig uanmeldt. Freløbig har 13 af vres arbejdspladser fået besked m, at de er udtaget til et risikbaseret tilsyn. 5

6 Arbejdsskader Arbejdsulykker i Faxe Kmmune i 2011 I 2011 er der blevet anmeldt i alt 175 arbejdsulykker på EASY (162 i 2010, 176 i 2009, 172 i 2008). Der var frtsat frst g sne ind i 2011 g der er anmeldt 8 faldulykker pga. af isglat. Scial, Sundhed g Omsrg har haft en stigning i anmeldte ulykker ved persnhåndtering g ved vld/trusler fra brgere. Nget af stigningen vedr. vld/trusler fra brgere skyldes bl.a. at især en af msrgsenhederne har haft mere fkus at få anmeldt de episder, hvr medarbejdere er blevet udsat fr psykisk eller fysisk verfald fra brgere. De 8 skader under uheld/udsættelse fr smitterisik/kemi er alle stikskader. De pågældende arbejdspladser er blevet bedt m at vurdere arbejdsmetder g værktøjer. Alle arbejdsmiljøgrupper har til pgave at vurdere, hvr der kan ske frbedringer, sm kan frebygge at der sker arbejdsulykker. * Pleje- g Omsrgsmrådet skal arbejde målrettet med at gøre tiltag, sm kan frebygge ulykker i frbindelse med persnhåndtering. * Alle arbejdspladser sm har kntakt med brgere, der kan reagere uhensigtsmæssigt, skal udarbejde en handleplan, sm indehlder en knkret plan fr frebyggelse indenfr kmpetencer, arbejdsplanlægning g indretning. Ved 54 af de 175 ulykker er der registreret fravær sm følge af ulykken. 27 af de 54 ulykker har medført et fravær fra 1 6 dage. 7 arbejdsulykker har hver især medført et sygefravær på ver 1 måned. Antal anmeldte arbejdsulykkerne i 2011 frdelt på Frvaltninger g årsagskategrier (tallene i parentes er fr 2010/2009): Scial, Sund. Børn, Fam. Teknik & Fælles Fr. Erhverv, Typer af ulykker Omsrg Udd. Miljø Kultur, Besk. i alt Fysiske ulykker, bl.a. fald/snublen, løft 29(30/32) 47 (58/38) 3 (2/5) (1/2) 4 (1/3) 83 (92/79) Vld, fysisk/psykisk Psykisk traume 29 (17/29) 21 (19/17) 1 3 (4/1) 54 (40/47) Persnfrflytning g håndtering 29 (20/32) 29 (20/32) Uheld/udsættelse fr smitterisik/kemi 8 (5/9) 8 (9) Håndtering af værktøj/maskiner 1 (1/4) (2/1) 1 (9) Alt 95 (72/106) 68 (79/55) 4 (3/9) 1 (1/2) 7 (7/5) 175 (162/176) Frmdede erhvervsbetingede lidelser De frmdede erhvervsbetingede lidelser (nedslidning ver længere peride) bliver sm regel anmeldt af egen læge eller f.eks. Arbejdsmedicinsk Klinik. Antal anmeldte erhvervssygdmme i 2011: Lidelsesart Astma, rhintis, allergi mv Hudlidelse Psykisk lidelse Sygdmme i bevægeapparatet Symptmer, gener, uklar diagnse 0 2 Andre lidelser I alt Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervssygdmssikring v/atp s aktuar 6

7 Fravær/nærvær Den samlede fraværsstatistik fr Faxe Kmmune viser et gennemsnitligt antal sygefravær på 13,1 dage i 2011 (Kilde KMD). Se fraværsstatistikken på medarbejderprtalen. Statistikken frdelt på Frvaltningerne (gennemsnitlig antal sygedage): Der skal tages behørigt frbehld fr de statistiske pgørelser, sm følge af eventuelle ændringer i rganisatinen, fejl i indberetninger, beregninger m.m. Frvaltninger Børn, Familie & Uddannelse Undervisning Dagtilbud Rådgivning 14,2 14,0 14,7 12,8 15,3 14,1 17,2 11,9 15,1 14,5 15,8 14,0 13,4 13,1 14,3 10,1 Scial, Sundhed g Øknmi Stabsfunktiner Pleje Sundhed Beskæftigelse, Omsrg g Kultur Kultur g Fritidsmrådet Omsrg Teknik & Miljø Teknik & Miljø, Adm. Park g Vej Teknisk Service Rengøring IT afdeling 18,0 8,2 10,6 18,7 15,5 13,4 5,5 6,6 17,9 10,1 16,0 13,7 15,0 14,6 11,5 16,3 18,4 15,4 19,5 9,5 15,4 5,7 17,6 14,6 29,2 18,9 2,3 23,4 8,0 13,2 7,8 14,4 8,2 13,5 5,4 14,9 14,0 10,9 16,1 3,7 18,0 11,8 Udviklingsenheden 10,3 4,5 Faxe Kmmune 14,6 15,3 16,0 13,1 Vi ser samlet et flt fald i fraværet, g det er på alle mråder i rganisatinen, at der er sket et fald. Især på SSØ mrådet er faldet strt, mens faldet er mindst på T&M mrådet. Faldet i fraværet på 3 dage i gennemsnit fra 2010 til 2011 må vi frmde især skyldes en målrettet indsats på mange arbejdspladser. Men det skønnes, at lidt mere end 1 dag skyldes en ændring i statistikken fra april 2011, så deltids-raskmeldte ikke længere tælles sm fuldtids-fraværende. Øknmiudvalget fastlagde i nvember 2010 et fælles mål fr reduktin af fraværet i Faxe Kmmune. Antallet af fraværsdage skulle ned med en dag m året de næste tre år, således at vi samlet ses skal nå ned på et gennemsnitligt antal fraværsdage på 13 dage eller mindre i Med henblik på at efterkmme Øknmiudvalgets ønske m at nedbringe sygefraværet indgik Persnaleafdelingen en aftale g tilknyttede en prjektleder fra rådgivningsfirmaet Alectia til at stå fr at igangsætte prjekt Øje fr nærvær. Prjektet skulle bidrage til, at arbejdspladserne hver især g Faxe Kmmune samlet vil se en nedgang i fraværet de næste år. Prjektet med ekstern rådgiver blev igangsat i marts 2011 g afsluttes med udgangen af marts Der kmmer evalueringsrapprt fra prjektleder Mette Elise Larsen til maj En krt status på prjektet kan læses på side 8 under Status på verrdnede arbejdsmiljøaktiviteter g prjekter i

8 Status på arbejdsmiljøet i 2011 Først skal der lyde en påskønnelse til alle de ledere g medarbejdere, der gør en str arbejdsmiljøindsats med bl.a. at fasthlde arbejdsglæde g mtivatin på arbejdspladserne, så medarbejderne kan udføre deres fagprfessinelle arbejde i en tid med stre frandringer. Flere g flere arbejdspladser ser arbejdet med kernepgaven g et stærkt fagligt samarbejde sm en frudsætning fr at skabe trivsel g arbejdsglæde. Herefter skal det så gså siges, at rigtig mange ledere g medarbejdere udtrykker bekymring g usikkerhed i frhld til, hvrdan de kan pfylde alle de krav m besparelser g frandringer, g samtidig udføre arbejdspgaverne på en tilfredsstillende måde fr både brgere g medarbejdere. Hvrdan er vi så lykkedes med de udfrdringer sm arbejdspladserne har haft i 2011? Hvr langt er vi kmmet i arbejdet med - at skabe balance mellem mål g ressurcer g skabe mere nærvær - at frebygge vld g trusler fra brgerne - at undgå mbning g chikane - at sikre vedligehldelse g renvering af bygninger På den ene side ses mange psitive tendenser * Mange arbejdspladser har et fald i fraværet * På flere arbejdspladser giver medarbejderne udtryk fr trivsel g mening i arbejdet * Mange arbejdspladser har fkus på både det fysisk g psykiske arbejdsmiljø, g frtager løbende frbedringer. * Mange arbejdspladser har pririteret temadage, kurser, supervisin i frhld til at højne samarbejdet med brgerne g medarbejderne indbyrdes, g i frhld til den faglige pgave * Flere arbejdspladser har frbedret de ergnmiske frhld * Flere arbejdspladser gør aktivt brug af trivselsundersøgelser g handleplaner til priritering af deres indsatser På den anden side ses en række bekymrende tendenser * De frtsatte g løbende ændringer i rganisatinen skaber utryghed g usikkerhed, både i frhld til den enkeltes fremtid g jbsikkerhed g i frhld til, hvrdan det kan lykkes at levere et kvalificeret arbejde. * Arbejdsmiljølederen plever en stigning i henvendelse fra ledere g medarbejdere vedrørende verbelastning, samarbejdsprblemer, knflikter g mbning * Stadig arbejdspladser med højt fravær * Organisatinen er ikke gde nk til at inddrage arbejdsmiljøfrhld i planlægningsfasen både ved rganisatriske g fysiske ændringer bliver der ikke altid fretaget den nødvendige g kvalificerede vurdering af knsekvenserne fr arbejdsmiljøet g fr kvaliteten af kernepgaven * Mange arbejdspladser plever stadig dårligt indeklima, støj g trange fysiske rammer, bl.a. sm følge af, at vedligehldelsesniveauet af bygningerne er lavt. * Fr mange arbejdspladser laver ikke trivselsundersøgelser g har ikke en løbende handleplan fr arbejdsmiljøaktiviteter, hvilket gør det vanskeligt fr dem at vurdere g priritere. Status på verrdnede arbejdsmiljøaktiviteter g -prjekter i 2011 Freløbig status på prjekt Øje fr nærvær * Frmål med prjektet er at skabe mindre fravær g mere nærvær ved bl.a. - at klæde lederne på i frhld til nærvær/fravær g den vanskelige samtale - at inddrage MED-udvalgene/arbejdsmiljøgrupperne i nærværs/fraværsindsatsen - at arbejde med nærvær, scial kapital, kernepgaven g trivselen på arbejdspladserne * Aktiviteterne i prjektet er rettet md ledelse, MED-udvalg, arbejdsplads g medarbejder. - Med ledelsen har der været input g dialg m ledelse g nærvær udvikling g afvikling, håndtering af fravær, rådgivning m knkrete frløb, dialg m frståelse af statistikker mm. - Med MED-udvalg g Arbejdsplads har der været dialg m at sætte nærvær på dagsrden, prcesrådgivning g gennemførelse af temamøder g seminarer m f.eks. 8

9 kernepgaven i centrum, nærvær g kultur, arbejde med dmæneteri, udvikling af tillid g retfærdighed. - Arbejdsmiljøgrupperne er tilbudt temamøder m nærvær g langtidsfriske, scial kapital, frandringer g rbusthed g kernepgaven. - Den enkelte medarbejder har kunnet få afklarende samtaler m helbred g arbejdsliv. * Freløbige statements - Vi har fået mere nærvær på rigtig mange arbejdspladser. - Vi har et fælles prjekt, sm giver anledning til dialg, samarbejde g videndeling. - Mangfldighed g anerkendelse hver leder, MED-udvalg, arbejdsplads g medarbejder bliver rådgivet ud fra, hvr de aktuelt er. - Medarbejdere, sm har haft samtaler, plever hjælp til afklaring g har lettere ved at indgå i en knstruktiv dialg med lederen. Mange af de knkrete tiltag ude på arbejdspladserne har først taget fart sidst i 2011 g først i Aktuelt er der str efterspørgelse på hjælp til at arbejde med samarbejdet m kernepgaven. Hvad der helt knkret virker i frhld til at få mere nærvær g mindre fravær er ikke en enkel g entydig pskrift men vi trr stadig på at ledelse, høj scial kapital g klar definitin af kernepgaven er væsentlige parametre. Det er derfr vigtigt at frtsætte i de spr, der er lagt med prjekt Øje fr nærvær. Opfølgning på prjektet Fra trivselsmålinger til knkrete handlinger fr 8 skler. Prjektet blev igangsat i efteråret 2009 i frbindelse med 4 sklers deltagelse i frskningsprjektet Engagement eller Mistillid. I september 2011 blev trivselsmålingen gentaget på alle skler, på hvilken baggrund arbejdsmiljølederen havde en efterfølgende dialg med de enkelte sklers arbejdsmiljøgruppe g tillidsrepræsentant. * Det er arbejdsmiljølederens indtryk, at sklernes arbejde med trivselsmålingerne, dialgen i MED-udvalgene g input/plæg fra TeamArbejdsliv har bidraget til MED-udvalgenes samarbejde m trivsel g kernepgave. Efteruddannelse af plejepersnalet i Dialg med brgerne g kllegial sparring Et 4-dages uddannelsesfrløb, sm er udviklet i samarbejde med SOSU-sklen i Næstved. Der er blevet afhldt 8 uddannelsesfrløb i 2011 med i alt ca. 160 deltagere. Efteruddannelsen frtsætter sm tilbud til alle nye plejemedarbejdere, hvr den enkelte arbejdsplads selv afhlder udgiften (der fås VEU-gdtgørelse). * Der skal lyde en pfrdring til, at leder g MED-udvalg tager ansvar fr at viden g læring fra uddannelsesfrløbet implementeres i hverdagen. Prjekt Sund, Sjv g Grøn fr de administrative medarbejdere, er finansieret af Frebyggelsesfnden g gennemføres af sundhedsknsulenter fra vres Afdeling fr Sundhedsfremme g Frebyggelse i samarbejde med Persnaleafdelingen. Prjektet, sm blev igangsat i efteråret 2010, har løbende tilbud til de administrative medarbejders sundhed g trivsel gennem mtinsaktiviteter, sundhedssamtaler, tilbud m fyraftens fredrag, madlavningstilbud g mere bevægelse i løbet af arbejdsdagen. Arbejdsmiljørepræsentanterne blev i 2011 uddannet til sundhedsambassadører g fungerer sm tvhldere g inspiratrer i deres egen afdeling. Prjektet frtsætter i 2012, hvr bl.a. de administrative ledere mødes fr at drøfte indhld g priritering af sundhedsfremmende tiltag. Frbedring af indeklimaet Afdelingen fr Kmmunale Ejendmme g Arbejdsmiljølederen fik i sept./kt. 2011afhldt 2 x 1 kursusdag fr i alt 29 serviceledere g -medarbejderne i at vurdere bygningers g lkalers tilstand g knsekvenser fr indeklimaet. * Det er arbejdsmiljølederens indtryk, at kursusdagen bidrg til en pdatering af viden g frståelse fr sammenhængen mellem bygningstilstanden g indeklimaet. 9

10 Uddannelse af arbejdsmiljøgrupper g MED-udvalg: Der er afhldt 1 bligatrisk arbejdsmiljøuddannelse fr nye ledere g arbejdsmiljørepræsentanter. Deltagerne plever, at de bliver klædt gdt på til deres arbejdsmiljøpgave g de er særligt glade fr erfaringsudvekslingen g at de har en pgave, hvr de besøger en anden arbejdsplads i Kmmunen end deres egen. Supplerende efteruddannelse fr arbejdsmiljøgrupperne Der blev udbudt 1 temamøde Til kamp md mbning, sm havde en plægshlder fra Videncenter fr Arbejdsmiljø, g der deltg i alt 55 arbejdsmiljørepræsentanter g ledere. Den årlige arbejdsmiljødag fr arbejdsmiljøgrupperne i 2011 blev afhldt den 25. maj g havde ca. 150 deltagere. Dagen indehldt fruden input m arbejdsmiljøberetning, et fællesplæg af trivselsekspert Henrik Krg Fra verlevelse til verskud - bliv langtidsfrisk g langtidshldbar, 4 wrkshps m stress, flw i arbejdslivet, nærværende arbejdsmiljø g krppen i bevægelse samt et afsluttende Open space med dialg g videndeling. Især Henrik Krgs plæg har givet mange arbejdsmiljøgrupper rigtig gd inspiratin til deres arbejde med nærvær. Der blev gennemført 5 x 2-dages MED-uddannelse i 2011 med i alt ca. 100 deltagere. Deltagerevalueringerne er frsat psitive. 10

11 Anbefalinger til arbejdsmiljøtiltag i 2012 Jeg kunne nemt genptrykke mit afsnit m anbefalinger fra sidste års arbejdsmiljøberetning der er ikke nget i den, sm ikke stadig gør sig gældende. Fr at fasthlde g frbedre arbejdsmiljøet g trivselen skal der arbejdes målrettet med at præcisere g synliggøre serviceniveauet g de knkrete ydelser på den enkelte arbejdsplads. Der skal arbejdes med medarbejdernes frventninger til kvaliteten af deres faglige arbejde, således at de plever, at deres arbejde har betydning g at de kan svare fr sig i frhld til brgernes frventninger. Både den plitiske g administrative ledelse har et strt ansvar i frhld til at denne pgave kan lykkes ude på den enkelte arbejdsplads. Vi skal frtsat arbejde videre at: sikre en frnuftig balance mellem mål g ressurcer frebygge vld g trusler fra brgere undgå mbning g chikane på arbejdspladsen sikre den nødvendige vedligehldelse g renvering af de kmmunale bygninger fr at skabe trivsel, engagement g nedsætte risiken fr arbejdsskader g sygefravær Sektrudvalgene giver ngle mere knkrete frmuleringer til indsatsmråder sm bl.a. handler m at ruste medarbejderne til frandringer, betydningen af inklusin, efteruddannelse g kmpetenceudvikling, scial kapital, fra fravær til nærvær, synlig g tæt ledelse, medindflydelse, fælles sprg m ulykker g vld/mbning, arbejdsgange g arbejdspladsfrbedringer. Det anbefales, at centercheferne g de nye centerudvalg tager initiativer, der kan understøtte arbejdspladsernes arbejdsmiljøarbejde under frandringer. Netp når der sker frandringer, er arbejdet med kernepgaven g et stærkt fagligt samarbejde et vigtigt fundament fr udvikling, kvalitet g arbejdsglæde. Derfr skal vi frtsætte arbejdet med scial kapital frdi undersøgelser viser at: på arbejdspladser med tillid fungerer delingen af viden bedre på arbejdspladser med høj retfærdighed er de ansatte mere villige til at gøre en ekstra indsats, når det gælder. på arbejdspladser med høj samarbejdsevne løses gså de pgaver, der falder mellem t stle Hvis vi skal lykkes bedre, skal vi især have fkus på Fællesskabelse Samarbejdsevnen mellem ledelse g medarbejdere g medarbejderne imellem skal styrkes Vi skal have fkus på, at det at arbejde med mennesker frdrer, at der er en fælles frståelse fr både hvad g hvrdan pgaverne skal løses. Hvis ikke vi sørger fr et fælles frtlkningsrum, så øger vi risiken fr misfrståelser/uenigheder, mbning g i sidste ende fr en dårlig service til brgerne. MED-udvalgene har et strt ansvar fr samarbejdet m kernepgaven, g skal være rllemdeller i frhld til at kunne samarbejde på basis af tillid g retfærdighed hvis ikke det lykkes fr ledere g MED-repræsentanter, så har de en meget vanskelig pgave i frhld til at mtivere hele medarbejdergruppen. Det ser ud til, at vi i højere grad får en rganisatin, hvr lederen ikke er sammen med medarbejderne dagligt eller på samme lkalitet lederen får flere medarbejdere g flere enheder. Det er en str udfrdring, når det sker samtidigt med mange andre frandringer (besparelser, fyring, ændringer i pgaverne). Der skal derfr være fkus på at takle det med ledelse på afstand g selvledelse. 11

12 Lederevaluering er igangsat sm et tiltag til lederudvikling. Der mangler at tages stilling til, hvrdan ledernes arbejdsmiljøfrhld g trivsel undersøges g håndteres. Det er stadig vigtigt, at lederne styrkes i frhld til - at kunne definere g afgrænse kernepgaven sammen med medarbejderne, - at tage betydningen af den sciale kapital alvrlig g at agere med det samme, når der er ptakt til prblemer ift. brgerne, medarbejdergruppen eller den enkelte medarbejder. Fra mere til bedre Arbejdsmiljø g kvaliteten i kernepgaven skal være fremtrædende i planlægningsfasen Direktin g centerchefer pfrdres til at blive mere synlige g anerkendende i frhld til, hvrdan lederne g arbejdspladserne ven på besparelser, fyringer g frandringer kan have fkus på udvikling g ikke afvikling altså være kreative g ptimistiske i frhld til, hvad der skal til fr at løse kernepgaven bedst mulig. Der skal vises tillid g støtte, sm kan bidrage til at udvikle ledernes g medarbejdernes evne g vilje til at samarbejde m at nå et fælles mål. Hvis vi vil udvikling, så er det frdi vi vil gøre det bedre end det vi gør nu! Det kan være en vanskelig pgave fr den enkelte leder g arbejdsplads i en tid med nedskæringer. Der skal pbakning til at kunne - fastlægge værdier g faglige mål g skabe den berømte kvalitet frem fr kvantitet. - priritere i de kmmunale pgaver g sætte fkus på en pdeling i vil, kan g skal pgaver. Både ved rganisatriske ændringer g ved ændringer i af de fysiske frhld skal det beskrives, hvrdan vi sikrer, at der fretages en kvalificeret vurdering af knsekvenserne fr arbejdsmiljøet g fr kvaliteten af kernepgaven. Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages g der skal være mulighed fr at inddrage den nødvendige ekspertise. I arbejdet med at udvikle nye måder at løser pgaverne på, er det altafgørende, hvrdan man frmår at inddrage medarbejdernes faglige viden g kreativitet de sidder med nøglen! Aktiviteter sm kan understøtte arbejdsglæde g fkus på kvalitet i arbejdet: Der er centralt i 2012 afsat kr. til arbejdsmiljømrådet plus en del af det tilskudsbeløb på kr., sm vi mdtager fra Arbejdstilsynet til prjekt Øje fr nærvær. Det freslås, at hvedindsatsen lægges på en frtsættelse g implementering af arbejdspladsernes g MED-udvalgenes arbejde med nærvær, scial kapital g kernepgaven, sm er igangsat under prjekt Øje fr nærvær. Prjekt Øje fr nærvær, er stadig et strt fælles prjekt fr hele rganisatinen til g med Prjektaftalen med Alectia slutter med udgangen af marts 2012, men der vil frtsat ske en rådgivning i frhld til arbejdspladsernes arbejde med nærvær g trivsel. Det freslås, at der pririteres at give rådgivning g sparring til: * arbejdspladser med højt fravær, der relaterer sig til det psykiske arbejdsmiljø * at MED-udvalgene udvikler et samarbejde i udvalget baseret på tillid g retfærdighed, således at de kan gå ud på arbejdspladsen g udvikle den fælles samarbejdsevne i arbejdet med kernepgaven. Dialg med brgerne g kllegial sparring Bør være et løbende fkus på alle arbejdspladser, sm arbejder med mennesker. Alle medarbejdere skal have kmpetencer i frhld til anerkendende dialg, knflikthåndtering g håndtering af den faglige rlle. Og de skal have redskaber til at kunne udøve faglig sparring. 12

13 Knkrete handleplaner md vld g trusler * De arbejdspladser, sm bl.a. efter påbud fra Arbejdstilsynet har arbejdet med at få beskrevet deres risikbillede g udarbejdet en handleplan, giver udtryk fr, at det har givet anledning til en gd drøftelse i medarbejdergruppen, m f.eks. rganiseringen af arbejdet, samarbejdet med brgeren g m medarbejdernes faglige kmpetencer til at håndtere vanskelige situatiner. Så fruden at mindske risiken fr trusler g vld, så kan arbejdet med at frebygge vld bidrage til en kvalificering af udførelsen af arbejdet. * Det er derfr vigtigt, at alle arbejdspladser, hvr der er en vldsrisik, får udarbejdet en handleplan, sm indehlder en knkret plan fr frebyggelse indenfr kmpetencer, arbejdsplanlægning g indretning. Og alle medarbejdere skal invlveres fr at få den ønskede effekt. Dialg g aftale/spilleregler md knflikter g mbning * Igen år vil rigtig mange medarbejdere pleve ændringer i deres arbejdsvilkår ny leder, nye kllegaer, andre pgaver, ny fysisk placering. Derfr er arbejdet med at skabe en fælles frståelse fr kernepgaven alt afgørende fr at undgå misfrståelser, knflikter g i sidste ende mbning. Så arbejdet med at skabe en høj scial kapital skal frtsætte. * Alle arbejdspladser skal sætte samarbejde g mbning på dagsrdenen. Hvrdan vi trives er et fællesanliggende, hvr vi taler m, hvrdan vi skal mgås hinanden, g hvr vi siger til, hvis vi plever eller ser nget sm ikke er i rden. Uddannelse fr arbejdsmiljøgrupper g MED-udvalg: Supplerende efteruddannelse fr arbejdsmiljøgrupperne Der er i fråret 2012 afhldt 4 temamøder fr arbejdsmiljøgrupperne sm en del af prjekt Øje fr nærvær. Emnerne var nærvær g langtidsfriske, scial kapital, frandringer g rbusthed, kernepgaven. Der deltg fra 30 til 55 ledere g arbejdsmiljørepræsentanter på møderne mange arbejdsmiljøgrupper deltg på flere eller alle temamøder. Der har indtil nu været meget psitive tilbagemeldinger inspirerende input, gd dialg g brugbart i praksis. Persnaleafdelingen vil tilbyde et temamøde i efteråret 2012 m trivselsundersøgelser g handleplaner. Den planlagte bligatriske arbejdsmiljøuddannelse fr nye arbejdsmiljørepræsentanter g ledere er gennemført i februar/marts 2012 med 9 deltagere fra Faxe g 10 deltagere fra Vrdingbrg Kmmune. Det frventes at gennemføre en arbejdsmiljøuddannelse yderligere i efteråret Den årlige arbejdsmiljødag fr alle arbejdsmiljøgrupperne afhldes den 30. maj Dagen er under planlægning, men den vil ligesm sidste år have fkus på emnerne fravær/nærvær g scial kapital g så får vi besøg af en teatergruppe fra Århus. Der er planlagt 2 x 2-dages MED-uddannelse i fråret En ny mdel fr MED-uddannelsen har været drøftet i Hvedudvalget, g det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en ny mdel. Frslaget til en ny mdel, sm bl.a. indehlder frslag m en samlet uddannelse på kursusdage, fremlægges på Hvedudvalgets møde den18. april Sm en del af indsatsen i Øje fr nærvær, vil MED-udvalgene blive tilbudt temamøder, hvr der arbejdes med udvalgenes interne tillid g retfærdighed g deres egen evne til at samarbejde m et fælles mål. 13

14 Sektrudvalgenes arbejdsmiljøberetninger Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Børn, Familie g Uddannelse Generelt Der er på SektrMEDudvalgets mråde rigtig mange gde eksempler på en engageret arbejdsmiljøindsats. Det er tydeligt, at både ledere g medarbejdere pririterer arbejdsmiljøindsatsen meget højt g søger at håndtere de mange udfrdringer der er lkalt. SektrMEDudvalget savner dg, at der ved årets arbejdsmiljøberetninger er gjrt sig vervejelser m hvilken betydning arbejdet med inklusin har fr arbejdsmiljøet. I SektrMEDudvalgets arbejdsmiljøberetning fr 2010 blev der fremsat ønske m, at der blev en større synliggørelse af mål g initiativer mkring enten at nedbringe eller fasthlde et lavt sygefravær. SektrMEDudvalget kan ud af de mange arbejdsmiljøberetninger fr 2011 sm institutiner, skler g administratin har udarbejdet se, at der i 2011 har været et øget fkus på sygefraværet. Det viser, at ledere g medarbejdere tager indsatsmrådet mkring sygefraværet meget alvrligt g tager initiativ til at arbejde målrettet. Frhld mkring det fysiske arbejdsmiljø: Institutiner g skler påpeger i et stadigt mfang prblemer med træk, støj g rengøring, flere steder pfattes disse prblemer sm sammenhængende med det lave vedligehldelsesniveau. I Flere institutiner har ergnmi været et fkusmråde i 2011 g har frbedret arbejdsmiljøet i frhld til løft g arbejdsstillinger. Flere skler nævner at brug af IT er prblemfyldt både af mangel på materiel, vedligehldelse g materiel af ældre dat. Frhld mkring det psykiske arbejdsmiljø: Mange arbejdsmiljøberetninger nævner vanskeligheden med at få pgaver g ressurcer til at hænge sammen. At der er str usikkerhed i jbbet grundet besparelser g rganisatinsændringer. Ligesm det faldende børnetal har str indflydelse på en øget usikkerhed rundt m i institutiner g på skler. Der bliver ydet en str indsats mkring arbejdsmiljøet på alle mråder g der beskrives en lang række tiltag der søger, at handle på de udfrdringer der er lkalt. Flere arbejdsmiljøberetninger frtæller m vigtigheden af udviklingssamtaler g at samtalerne pririteres meget højt både af ledere g medarbejdere. Langt de fleste arbejdspladser er gdt i gang med at systematisere deres trivselsmålinger, hvilket er psitivt g har en gd effekt på arbejdsmiljøet. De steder hvr de har det systematiseret giver det viden at udvikle g bygge videre på. I arbejdsmiljøberetningerne nævnes det gså flere gange, at der er et lkalt behv fr efteruddannelse g kmpetenceudvikling. Sygefravær I sidste års beretning blev sygefraværet rejst sm et pmærksmhedspunkt. Dette års beretninger viser en aktiv indsats fr at nedbringe et højt sygefravær eller fasthlde et lavt sygefravær hvr flere institutiner bl.a. er med i prjekt Øje fr nærvær. Flere arbejdspladser italesætter sygefraværet g ser på muligheder i frbindelse med et fravær. Ofte ses det, at et fravær på arbejdspladsen ikke altid udelukkende skyldes belastninger på arbejdspladsen men i en kmbinatin med påvirkninger på hjemmefrnten, g i flere af rapprterne nævnes det at langtidsfravær skyldes påvirkninger der ligger uden fr arbejdspladsen. Ligesm flere institutiner benytter sig af, at søge trivselspuljen. Mål fr arbejdsmiljøet 2012 I alle arbejdsmiljøberetninger er der fastlagt mål fr det kmmende års arbejde med arbejdsmiljøet. Hvilket tyder på endnu et aktivt arbejdsmiljøår. Der er dg stadig frskel på, hvilke mål den enkelte arbejdsplads har sat sig fr SektrMEDudvalget vil pfrdre til, at inklusin bliver et fkuspunkt fr arbejdsmiljøet i

15 Hvedvægten af mål fr arbejdsmiljøet 2012 der fremgår af arbejdsmiljøberetningerne 2011 er, at vi på mrådet ønsker at arbejde med et øget fkus på: de udfrdringer der er frbundet med, at mange medarbejdere i fråret vil arbejde under nye betingelser g i nye rammer, ruste medarbejderne til de frandringer der kmmer g skabe mtivatin g arbejdsglæde, arbejdet med kmmunikatin, åbenhed g dialg, sciale arrangementer på arbejdspladsen, efteruddannelse g kmpetenceudvikling, synlig ledelse, den gde histrie g scial kapital. I en tid hvr der reduceres i ressurcer g med mange frustratiner g bekymringer fr kvaliteten af det faglige arbejde, frtjener alle der gør en indsats fr at frbedre særligt det psykiske arbejdsmiljø anerkendelse g respekt. SektrMEDudvalget anerkender den indsats der er gjrt på Børn, Familie g Uddannelses mråde i På SektrMEDudvalgets vegne Thmas Eriksen Kns. Frmand Lene Høiriis Nielsen Næstfrmand Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Beskæftigelse, Omsrg & Kultur SektrMed har gennemgået indkmne arbejdsmiljøberetninger g knstaterer, at følgende temaer er de mest fremtrædende: Arbejdspres/travlhed Omrganisering g flytninger har fyldt en del Ikke mange udskiftninger i persnalet (med undtagelse af Kilden g Ledelsessekretariatet fr Beskæftigelse, Omsrg & Kultur). Generelt lavt sygefravær Arbejdsulykker SektrMed bakker p m allerede igangsatte initiativer, herunder: Leder har tæt kntakt med medarbejderne Temadage m psykisk arbejdsmiljø Der arbejdes med arbejdsgange g arbejdspladsfrbedringer SektrMed ønsker at der fremadrettet arbejdes med følgende indsatsmråder: Center fr Beskæftigelse & Omsrg tager fat i fælles sprg m Arbejdsulykker g Vld g Mbning. Reflektin g arbejdsglæde. Fra fravær til Nærvær. Kirsten Jacbsen Frmand Erling Kirkegaard Næstfrmand 15

16 Arbejdsmiljøberetning 2010 fr Scial, Sundhed g Øknmi Den fælles årsberetning fr arbejdsmiljøet 2011 er udarbejdet på baggrund af årsrapprter fra 17 afdelinger, heraf få afdelinger i administratinen. Scial, Sundhed g Øknmi dækker således meget frskellige dele af rganisatinen, hvilket arbejdsmiljøregnskabet gså bærer præg af. Generelle tendenser: Trivselsmålinger skal udføres hvert andet år. Det kan ses i årsberetningerne, at mere end halvdelen af afdelingerne ikke har udført denne undersøgelse. Der er ikke angivet årsag til, hvrfr undersøgelsen ikke er fretaget, idet den heller ikke er fretaget i De afdelinger, der har gennemført undersøgelsen, benytter denne til det videre arbejde. Flere arbejdsmiljøberetninger beskriver det pres, de gentagende reduktiner i medarbejderstaben giver. De generelle reduktiner, sm rammer bredt, gør medarbejderne utrygge g nervøse fr at miste deres jb. Specielt i månederne p til effektuering af reduktinerne påvirker det i høj grad arbejdsmiljøet, g effektiviteten falder. På ældremrådet er der desuden reduceret i antal af ledere samt flyttet ledere indbyrdes blandt centrene. 2 centre på ældremrådet ændrer i 2012 status fra plejebliger til demensbliger. Dette har medført persnlige samtaler mellem ledere g medarbejderne, hvr gså det psykiske miljø har været drøftet. Desuden lukker et plejecenter, g bebere g persnale flytter derfr til andet center. Disse ændringer har medført et større behv fr infrmatin g fkus på arbejdsmiljøet, hvilket der sørges fr på persnalemøder g i Lkale MED-udvalg. Reduktin i medarbejderstaben har medført øget arbejdspres på det øvrige persnale. I afdelingerne arbejdes der på at løse dette ved en anden planlægning g ændret frdeling af arbejdspgaver. Persnalereduktinerne i afdelingerne har betydet større behv fr ledelse, hvilket der i årsberetningerne gives udtryk fr har manglet ngle steder. En str del af afdelingerne nævner fysiske mangler, slitage på bygninger g mangel på hjælpemidler sm faktrer, der påvirker arbejdsmiljøet. Det handler bl.a. m indeklima, træk fra utætte vinduer g støj. Det pinteres gså fra flere, at det er fysiske mangler, sm har været påpeget gennem flere år, g sm det ikke har været muligt at udbedre på grund af manglende øknmiske ressurcer. Mange arbejdspladser fremhæver, at der på trds af venstående er en str arbejdsglæde g gd trivsel. Det pleves, at der er et gdt kllegialt samvær, hvr man passer på hinanden specielt i de situatiner, hvr arbejdssituatinen er belastende fr den enkelte. Lkal indsats: Der er skærpet pmærksmhed på at få nedsat sygefraværet, g der gennemføres nye tiltag fr at nedbringe fraværet. Flere afdelinger er med i kmmunens piltprjekt nærvær/fravær, g der gives udtryk fr, at dette har en ønsket psitiv effekt. Desuden skabes der synlighed m sygefraværet i afdelingerne, emnet behandles på temamøder, på kurser g på persnalemøder. Dialg m, hvrdan pgaver g ressurcefrdeling kmmer til at hænge bedre sammen, er en frtsat prces g drøftes løbende bl.a. fr at undgå stressrelateret langtidssygdm. Kmmunikatin g samarbejde, herunder indgåelse af samarbejdsaftaler, nævnes af flere sm redskab til at italesætter g løse aktuelle prblemer. Mange medarbejdere på ældremrådet har været på kursus i dette emne. 16

17 Hvr der har vist sig udfrdringer i frhld til arbejdsmiljøet, har der været igangsat frløb med ekstern knsulent. En enkelt afdeling dg med ringe pbakning fra persnalet. På mrådet fr det psykiske arbejdsmiljø er der eks. fretaget følgende tiltag: Afhldelse af kurser g temadage Supervisin til medarbejdere i belastede situatiner Inddeling af medarbejdere i teams Struktur på persnalemøder. På mrådet fr det fysiske arbejdsmiljø er der eks. fretaget følgende tiltag: Indkøb af lftlifte Ændret kntrindretning Indretning af nye pc arbejdspladser Indkøb af hjælpemidler til mdvirkning af ensartet gentaget arbejde. Enkelte afdelinger har haft besøg af Arbejdstilsynet, hvraf en afdeling har mdtaget 2 vejledninger i frhld til ergnmi g trusler m vld, en anden er vejledt i udarbejdelse af en vldsplitik. Knkrete prblemer vedrørende arbejdsmiljøet Der arbejdes til stadighed på at frbedre det fysiske arbejdsmiljø. Herunder reduktin af støj g ur, træk g kulde. Flere ønskede frbedringer kan ikke gennemføres på grund af manglende øknmiske ressurcer. Igennem flere år har der f.eks. været påpeget prblemer med Utætheder med deraf følgende træk fra vinduer Varme / kuldeprblemer Støjprblemer, der p.t. ikke gøres nget ved, da man afventer ændring af den fysiske placering Manglende mklædningsrum til persnale Glat udendørs terrasse Manglende snerydning / saltning udenfr centrene g brgernes hjem. Knklusin Grundlæggende har mange afdelinger fkus på både det fysisk g psykiske arbejdsmiljø, g der frtages løbende initiativer til frbedringer. På persnalemøderne behandles arbejdsmiljøet sm et fast punkt med drøftelse af aktuelle udfrdringer. Mange beskriver deres arbejdspladser med str glæde g sm steder med str kllegial trivsel, hvr man tager hånd m hinanden. Referat fra møde i Sektr MED-udvalg den Sektr MED-udvalget gdkendte på møde den den fremlagte fælles årsrapprt g havde desuden følgende kmmentarer: Sektr MED-udvalget finder det uacceptabelt, at mange enheder ikke har fretaget trivselsmålinger. Det er vigtigt, at enhederne har fkus på prjektet Øje fr nærvær fr frtsat at nedbringe fraværet. Sektr MED-udvalget ønsker, at de lkale MED-udvalg ser på, m de fysiske mangler har en negativ effekt på sygefraværet. Desuden ønskes det, at udvalget har fkus på frebyggelse af arbejdsulykker. 17

18 Arbejdsmiljøberetning 2010 fr Teknik g Miljø Der er igen i 2011 sket rganisatriske ændringer i Teknik g Miljø, hvr myndighedsmrådet herunder Tværgående stab er samlet under samme chef. Service g Rengøring/kantiner, samt Kmmunale Ejendmme blev samlet i kmmunens Ejendmscenterejendmscenter. IT mrådet henhører nu gså under direktøren fr Teknik g Miljø. Drift af Brand g Redning er samlet under Park g Vej sammen med Haslev Genbrug har været præget af arbejde med at implementere nævnte rganisatinsmdel. Driften af affaldsmrådet er verført til Faxe Frsyning i efteråret Med denne pgaveflytning er 3 medarbejdere flytter fra myndighedsmrådet til Faxe Frsyning. Sammen med vedtagelsen af Budget 2012 blev det besluttet at fretage en ny rganisatinsændring med virkning fra årsskiftet 2011/12 Frberedelser til den seneste rganisatinsændring har præget arbejdet i Teknik g Miljø - primært i slutningen af Teknik & Miljø er en frvaltning med afdelinger af meget frskellig karakter. Disse afdelinger mfatter: Myndighedsmrådet - herunder Byg Trafik Natur & Vand Miljø & Affald Tværgående Stab (Brand g Redning - myndighed, Klima, Administratin ) It-afdelingen Ejendmscenteret - herunder: Kmmunale ejendmme, Kantiner, Rengøring g Teknisk Service) Park & Vej (herunder * Haslev Genbrug) Brand & Redning (statin Haslev g statin Faxe) * Haslev Genbrug er ved årsskiftet 2011/12 vergået til Affald Plus Det psykiske arbejdsmiljø/trivsel Administratinen (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Sm følge af ændring af rganisatinen i 2011 er der tilsvarende sket ændringer af MED rganisatinen indenfr teknik g miljømrådet. Efter at en tidligere dispensatin, hvr der var prettet et fælles MED udvalg fr hele teknik g miljømrådet ikke blev frlænget, blev der i stedet prettet tre mråder med persnalemøder med MED-status. Varslede besparelser i frbindelse med rganisatinsændringer har givet ngen utryghed i afdelingerne ligesm usikkerhed m eventuel ændret placering påvirket arbejdsmiljøet. Der har i årets løb været ngen persnaleudskiftning g udløb af aftaler m midlertidige ansættelse. Herudver er der grundet verdragelse af affaldsmrådet sket flytning af 3 medarbejdere til Faxe Frsyning. 1. maj 2011 blev myndighedsmrådet samlet med tiltrædelse af ny chef fr dette mråde. Der er arbejdet med at skabe sammenhæng mellem pgaver g ressurcer herunder samle myndighedsmrådet sm en enhed. Det psykiske arbejdsmiljø har været påvirket af et frhldsvis strt arbejdspres bl.a. sm følge af de nævnte persnalerkader, sager m vandprblemer g rganisatinsændringer. Service g Rengøring På servicemrådet er der i 2011 gennemført APV på arbejdspladserne. Der fretages en samlet evaluering ultim februar

19 Fr Rengøringsmrådet har den seneste rganisatinsændring påvirket arbejdsmiljøet grundet vervejelser m udbud af rengøringspgaven i kmmunen. Herudver vurderes der ikke at være ændringer i frhld til tidligere. Der ikke fretaget trivselsundersøgelser. På kantinemrådet er der heller ikke fretaget trivselsundersøgelser men i tilknytning til APV gennemgang af arbejdspladser er der fretaget en vurdering af det psykiske arbejdsmiljø. IT mrådet: Der har igennem 2011 løbende været afhldt MED-møder, sm er gået ver til persnale møder med MED-status. Et fast punkt var blandt andet en gennemgang af resultatet af en temperatur måling, samt trivselssamtaler blandt alle medarbejdere, afhldt i dec Der ytres utryghed grundet snak m utsurcing, af dele af IT afdelingens pgaver. Ny trivselsundersøgelse i 2011 blev ikke afhldt, grundet afskedigelse af afdelingsleder. Det har gså skabt utryghed at afdelingslederen blev afskediget. Park g Vej: Har et gdt psykisk arbejdsmiljø, i de situatiner hvr tnen kan være hård p. g. a. vinter bekæmpelse (lang arbejdstid) bliver det håndteret g talt igennem. Brand g redning: Statin Faxe: Der er ikke fretaget evaluering af det psykiske arbejdsmiljø. Statin Haslev: Der er et gdt psykisk arbejdsmiljø på statinen, hvr der bliver gjrt meget ud af at debriefe enhver psykisk arbejdsbelastning. Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø Administratinen (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Der er ikke i 2011 fretaget egentlige trivselsundersøgelser, idet der i 2010 blev brugt mange ressurcer i frhld til det psykiske arbejdsmiljø, hvr der hjælp af en ekstern rådgiver blev gennemført samtaler med alle medarbejder g ledere g pfølgningssamtaler. Der er dg frtsat fkus på det psykiske arbejdsmiljø bl.a. i relatin til de ændringer der løbende sker i rganisatinen. Service g Rengøring: Sm nævnt er der ikke fretaget egentlige trivselsundersøgelser men begge mråder har gennemført APV på samtlige arbejdssteder, hvr der gså har været fkus på det psykiske arbejdsmiljø. IT mrådet: Sker ved løbende dialgmøder på fælles persnalemøder. Park g Vej: Er begyndt selv at hlde tavlemøder på sigt vil det frbedre medarbejdernes trivsel. Brand g Redning: Statin Faxe: Der er ikke fretaget undersøgelser i Statin Haslev: Sker ved dialg på statinen, hvr medarbejderne er samlet til brandøvelse hver 2. trsdag. Knkrete aktiviteter g tiltag på det psykiske arbejdsmiljø Administratinen (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Der har i løbet af 2011 været gennemført frskellige tiltag, der har været psitivt i frhld til det psykiske arbejdsmiljø. Bl.a. er prjektet: Sund Sjv g Grønt sat i gang, hvr hver medarbejder har fået mulighed fr t sundhedssamtaler. Endvidere har der været mulighed fr samtale med en arbejdspsyklg. Herudver har der i mråderne været afhldt dialgmøder, temadage med sciale tiltag mv. Kantinerne Har afhldt dialgmøder mkring arbejdsmiljø, samt fasthldelse g det gde arbejdsmiljø. Rengøringen Har gennemført kurser i danskundervisning, førstehjælpskursus, missins g visinsdage, samt div. rengøringskurser. 19

20 Teknisk Service Har afhldt temadag med sciale tiltag g psøgende APV. It-afdelingen Der er snakket trivsel på MED møder, hvilket dg ikke medførte ændringer. Park & Vej Er blevet bedre til at planlægge arbejdet, så medarbejderne på de 2 pladser samarbejder m løsning af pgaverne. Brand g Redning Statin Faxe: Der har været afhldt én fælles arbejdsdag på statinen med prydning g rengøring. Bagefter har vi haft hyggeligt samvær med pølser fra grill. Desuden har der været 2 fællesmøder i sklestuen med mad udefra. Statin Haslev: Der har på en brandøvelse været besøg af en kllegastøtte uddannet brandmand fra Næstved, Brand g Redning, der gav frskellige værktøjer vedr. det psykiske arbejdsmiljø. Udfrdringer i det psykiske arbejdsmiljø g årsag til det evt. endnu ikke er løst. Organisatinen har i 2011 gennemgået mstruktureringer g besparelser herunder skift af chefer. Nu hvr rganisatin g ledelsesfrhld er afklaret er det vigtigt, at de nye centre kmmer til at fungere sm en enhed. Der skal være pmærksmhed på det frhld at flere afdelinger er reduceret g derfr vil være meget påvirkede af evt. langtidssygefravær g mindre mulighed fr back up. Der er en stadig stigende frventning/krav fra rganisatinen m hurtigere, bedre g mere supprt fra it-drift. Der mangler frventningsafstemning m serviceniveauet i rganisatinen. It-afdelingen er i øjeblikket ved at udarbejde et servicekatalg, sm vil afhjælpe frventningen til serviceniveauet fremver. Brand & Redning Eftersm Brand & Redning er en ny enhed, er der en række frhld sm i en prces, skal på plads. De fysiske frhld Administratinen. (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Der er - i løbet af 2011 sket kntinuerlig pfølgning på fysiske frhld via arbejdsmiljørepræsentanten. Rengøringen Der er fkus på at undgå tunge løft samt at arbejde udføres i krrekte arbejdsstillinger. Teknisk Service Der fretages en evaluering af gennemførte APV er. It-afdelingen: Park & Vej Den hårde vinter har været fysisk krævende fr mandskabet. Brand & Redning Brandgaragerne er nu færdige, hvilket er psitivt. Knkrete tiltag fr arbejdsmiljøfrbedringer Administratinen (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Der er fretaget pmåling til skærmbriller, fretaget vurdering af stle til medarbejdere med ryg prblemer, skrivebrdsindretning mv. Der har været mulighed fr at afprøve blde til at sidde på - sm alternativ til kntrstle. Der er i 2011 uddannet en sundhedsambassadør i Teknik g Miljø. Der er i 2011 igangsat prjekt: Sund sjv g grøn. Rengøring Der været tilknyttet knsulenter fr at finde metder til at nedsætte den fysiske belastning. Teknisk Service Der er gennemført APV med kntrl af stiger g el. håndværktøj. Endvidere er gennemført et kursus m fugt g skimmel. Overfaldsalarm til servicevagterne er genetableret.. 20

21 It-afdelingen: Prblemer ved at sidde i et strt kntr landskab. Støjniveauet er faldet væsentligt efter mbygning, men det kan stadig være svært at kncentrere sig, g der er stadig en del ur. Lysfrhld, blev undersøgt i frhld til mbygningsprjektet men er aldrig blevet afklaret. Park & Vej Færdiggørelse af mandskabsbygning g garageanlæg. Der er anskaffet nye stle g brde til frkststuen i Faxe. Brand g Redning Statin Faxe: Der er ikke fretaget evaluering af det fysiske arbejdsmiljø. Statin Haslev: Der er prblemer med resnans i sklestuen. Dette ses der nærmere på i Fysiske frhld der mangler at blive løst. Administratinen (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Der ses ikke fysiske frhld, der mangler at blive løst på den nuværende adresse. Rengøring g Kantiner: I 3 kantiner findes vne i gulvhøjde. Mulighederne fr at hæve disse vne undersøges. Teknisk Service Der skal udarbejdes en handleplan på baggrund af gennemførte APV g særlige prblemfelter afdækkes. IT afdelingen: Lysfrhld, blev undersøgt i frhld til mbygningsprjektet men er aldrig blevet afklaret, pga. manglende øknmi. Park g Vej: Udelys på Faxe pladsen. Er under pstart g klar til næste vinter. Brand g Redning Statin Faxe: Ingen Statin Haslev: Støj i sklestue g pladsmangel i brandgarage. Arbejdsulykker Antal arbejdsulykker i administratin, service g rengøring - Fysiske ulykker: 1 Antal arbejdsulykker i Park g Vej - Fysiske ulykker: 3 Der er generelt meget pmærksmhed på hvrdan arbejdsulykker mindskes. Arbejdstilsynet Brand g redning Statin Faxe har haft et besøg af Arbejdstilsynet. Øvrige afdelinger har ikke haft besøg af AT. Fravær Administratin (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Der hldes mulighedssamtaler indenfr 4 uger fra sygemelding ligesm der er ved gentagne sygdmsperider afhldes samtaler med fkus på sygefravær. Byg Trafik, samt Natur g Miljø Gennemsnitligt fravær i dage: 13,4. Gennemsnitligt fravær i %: 5,3 Antal medarbejdere med langtidsfravær (ver 4 uger): 1,5 Antal medarbejdere i alt: 23 Der har været langtidssygdm i mrådet, der har påvirket de øvrige medarbejdere. Der er afhldt samtaler mellem leder g medarbejdere, hvr der har4 været øget arbejdspres. Fremadrettet bliver der afhldt samtaler med fkus på sygefravær. Tværgående stab Gennemsnitligt fravær i dage: 11,9 Gennemsnitligt fravær i %: 4,7 Antal medarbejdere med langtidsfravær (ver 4 uger): 1 Antal medarbejdere i alt: 13 Kmmunale Ejendmme Gennemsnitligt fravær i dage: 10,8 Gennemsnitligt fravær i %: 4,3 Antal medarbejdere med langtidsfravær (ver 4 uger): 1 Antal medarbejdere i alt: 6 Kantinerne Gennemsnitligt fravær i dage: 17,96 Gennemsnitligt fravær i %: 7,1 Antal medarbejdere med langtidsfravær (ver 4 uger): 1 Antal medarbejdere i alt: 8 1 medarbejder har været langtidssyg. 2 medarbejdere ansat i fleksjb har sygedage i relatin til den nedsatte arbejdsevne. Rengøring 21

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: www.langemettegaard.dk Navn på leder

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere