Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune"

Transkript

1 Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1

2 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side 5 Arbejdsskader side 6 Fravær/nærvær side 7 Status på arbejdsmiljøet i 2011 side 8 Anbefalinger til arbejdsmiljøtiltag 2012 side 11 Sektrudvalgenes arbejdsmiljøberetninger, side Børn, Familie & Uddannelse side 14 Beskæftigelse, Omsrg & Kultur side 15 Scial, Sundhed & Øknmi side 16 Teknik & Miljø side 18 2

3 Indledning Arbejdsmiljøberetningen fr 2011 indehlder en verrdnet redegørelse ver krisehjælp g psyklgisk rådgivning, Arbejdstilsynets besøg, arbejdsskader, fravær samt en status på arbejdsmiljøet i 2011 g frslag til arbejdsmiljøtiltag i Herefter følger arbejdsmiljøberetningerne fra de 4 sektrudvalg, sm er udarbejdet af det enkelte sektrudvalg på baggrund af arbejdsmiljøberetninger fra alle arbejdspladserne. Der er mdtaget i alt 88 arbejdsmiljøberetninger, sm kan læses på medarbejderprtalen. 1 administrativ afdeling g 2 daginstitutiner har ikke indsendt en arbejdsmiljøberetning fr SFO er har udarbejdet deres egen arbejdsmiljøberetning g enkelte arbejdspladser har udarbejdet beretninger fr hver selvstændig afdeling. Arbejdsmiljøberetningen er arbejdspladsens anledning til at få evalueret g gjrt status på både det fysiske g psykiske arbejdsmiljø g trivselen hvad ville vi, hvad har vi fået gennemført, hvrdan virker det g hvad vil vi gøre mere af! Og sammen med en løbende, pdateret g fyldestgørende handleplan, vil den være med til at give arbejdsmiljøgruppen/med-udvalget g medarbejderne et fælles verblik g synlighed ver planlagte g udførte arbejdsmiljøfrbedringer. Når vi sammen får talt m, hvrdan vi synes det går - med det vi er til fr på arbejdspladsen, g m vres ønsker g ideer, så har vi et gdt afsæt til det fælles samarbejde m at lykkes med kernepgaven g skabe et gdt arbejdsmiljø. Sammenskrevet af Arbejdsmiljøleder g -rådgiver Annette Balling, 1. april

4 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning Kriseberedskab Falck Healthcare blev benyttet 3 gange indtil 1. maj Samlet udgift på kr. (heraf kr. i abnnement fr 4 mdr.) Vi har indgået en aftale med Røde Krs Psyklgnetværk til at bistå med den akutte psyklgiske krisehjælp. Her betaler vi ikke nget abnnement g har kun udgifter, når vi rekvirerer hjælp. Den nye rdning trådte i kraft 1. maj 2011, hvr lederen ved vldsmme hændelser på arbejdspladsen kan henvende sig til Faxe Brand & Redning på vagttelefnen. Indsatleder eller arbejdsmiljøleder bistår arbejdspladsen med den praktiske krisehjælp g sørger fr at rekvirere hjælp ved behv fr akut psyklgisk krisehjælp. Der har i 2011 været 7 henvendelser til Faxe Brand & Redning. Og vi har benyttet krisehjælp fra Røde Krs i 4 tilfælde, blandt andet i frbindelse med alvrlig trafikulykke g skudepisde. Vi har haft en udgift på kr. til Faxe Brand & Redning g Røde Krs. Den annyme telefnrådgivning I 2011 er der 57 persner (55 i 2010)der har benyttet telefnrådgivningen (1til 2 telefnsamtaler af ca. ½ til 1 times varighed). Samlet udgift på kr. Henvendelserne frdelt på frvaltningerne Børn, familie g Uddannelse 23 Scial, Sundhed g Øknmi 26 Beskæftigelse, Omsrg g Kultur 5 Teknik & Miljø 2 Årsagerne til henvendelserne Stress (krav/ressurcer) 24 Samarbejde (ledelse, kllegaer) 7 Mbning (ledelse, kllegaer) 4 Vldsm hændelse/vld (brgerrelateret) 6 Privat 10 Opsigelse 6 Anden krisehjælp g psyklgisk rådgivning Flere arbejdspladser/ledere kntakter selv rådgivere til medarbejdere eller medarbejdergrupper der har brug fr psyklgisk rådgivning. Det kan f.eks. være i frbindelse med vanskeligheder i samarbejdet med brger eller pståede knflikter i en medarbejdergruppe. Her benyttes bl.a. de rådgivere, der henvises til i vres vejledning m krisehjælp. I frbindelse med vres prjekt Øje fr nærvær har vi haft et tilbud m samtale m arbejdsliv g helbred til medarbejdere, der plever deres arbejdssituatin truet. I 2011 er der 20 medarbejdere, der benyttede dette tilbud. Vurdering af Faxe kmmunes tilbud I Faxe kmmunes tilbud har vi altid haft det udgangspunkt, at medarbejdere har mulighed fr psyklgisk rådgivning i frbindelse med kriser/prblemer, der påvirker arbejdsindsatsen negativt, uanset m baggrunden har været arbejds- eller privatrelateret. SKAT har slået fast, at arbejdsgiverbetalt psyklgbistand til medarbejdere med private prblemer er skattepligtigt fr medarbejderen. Vres vejledninger vil på den baggrund blive tilrettet, så der ikke står nget m private frhld. Henvisninger til psyklgisk rådgivning skal således have sit udspring i det arbejdsrelaterede. Hvad der berøres i samtalerne, sm er frtrlige, er vi dg ikke herre ver. Faxe Brand & Redning g Røde Krs Vi har indtil nu plevet at få en hurtig g prfessinel kriserådgivning. Den annyme telefnrådgivning Hurtig g nem at benytte; fte får medarbejderen pringning samme dag eller dagen efter. Der er desværre en del af de medarbejdere, der henvender sig, sm er sygemeldte. Tilbud m samtale m arbejdsliv g helbred (prjekt Øje fr nærvær) Fr de medarbejdere, der har benyttet tilbuddet, har det betydet en bedre g hurtigere afklaring g dermed et bedre afsæt fr handling, f.eks. fasthldelse i arbejde, hurtige tilbage i arbejde eller ændringer i arbejdsfrhldet. 4

5 Tilsyn fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har i 2011 fretaget screeningsbesøg, tilsynsbesøg g særligt tilsyn på 16 af Faxe Kmmunes arbejdspladser. En særlig tilsynsindsats var rettet md døgninstitutiner g hjemmepleje, hvr de havde fkus på det psykiske arbejdsmiljø g ergnmi. 7 af vres institutiner på mrådet fik besøg. Arbejdstilsynet afgørelser i 2011: Grøn smiley til Faxe Biblitekerne, Dalgården Aktivitetscenter, Bakkedal, Køkkenenheden, Lkalpsykiatrien Rsenhøj, Dalby Ældrecenter g Grøndalshusene, sm betyder, at de ikke har nget udestående med Arbejdstilsynet g et signal til mverdenen m, at de har rden på deres arbejdsmiljø. B & Netværk Præstøvej, Slhavecenteret g Teestrup Demenscenter fik i frbindelse med det særlige tilsyn ngle vejledninger men ingen påbud. Gul smiley til følgende arbejdspladser fr et eller flere påbud m frbedringer: B & Beskæftigelse Øst Udarbejde tids- g handleplan fr frebyggelse af vld g trusler. B & Beskæftigelse Vest Udarbejde tids- g handleplan fr frebyggelse af vld g trusler. Søndervang - Udarbejde tids- g handleplan fr frebyggelse af str arbejdsmængde g tidspres. SFO Pastinakken Sikre frsvarlig rengøring. Undersøge ventilatinsanlæg. SFO Nrdlyset - Udarbejdelse af APV-handleplan. Undersøge eventuelle følger af fugtskade. Valmuen - Udarbejdelse af APV-handleplan. Lilleb - Udarbejdelse af APV-handleplan. Myredal - Udarbejdelse af APV-handleplan. Klub Møllen Udarbejdelse af APV-handleplan. Nedsætte risiken fr unødig støjbelastning. Ingen røde smiley er givet i Fra nvember 2011 er Arbejdstilsynet startet på risikbaserede tilsyn, hvr de målretter indsatsen md de virksmheder, hvr de frventer, at der er de største prblemer med arbejdsmiljøet. Det indebærer bl.a., at disse virksmheder får flere tilsyn. Virksmheder, der er udtaget til et risikbaseret tilsyn, bliver kntaktet mellem 1-4 måneder inden tilsynsbesøget. Det gør Arbejdstilsynet fr at give arbejdspladsen mulighed fr selv at løse eventuelle arbejdsmiljøprblemer, inden de kmmer på tilsyn. De frtæller ikke hvilken dat, de kmmer, så tilsynet er stadig uanmeldt. Freløbig har 13 af vres arbejdspladser fået besked m, at de er udtaget til et risikbaseret tilsyn. 5

6 Arbejdsskader Arbejdsulykker i Faxe Kmmune i 2011 I 2011 er der blevet anmeldt i alt 175 arbejdsulykker på EASY (162 i 2010, 176 i 2009, 172 i 2008). Der var frtsat frst g sne ind i 2011 g der er anmeldt 8 faldulykker pga. af isglat. Scial, Sundhed g Omsrg har haft en stigning i anmeldte ulykker ved persnhåndtering g ved vld/trusler fra brgere. Nget af stigningen vedr. vld/trusler fra brgere skyldes bl.a. at især en af msrgsenhederne har haft mere fkus at få anmeldt de episder, hvr medarbejdere er blevet udsat fr psykisk eller fysisk verfald fra brgere. De 8 skader under uheld/udsættelse fr smitterisik/kemi er alle stikskader. De pågældende arbejdspladser er blevet bedt m at vurdere arbejdsmetder g værktøjer. Alle arbejdsmiljøgrupper har til pgave at vurdere, hvr der kan ske frbedringer, sm kan frebygge at der sker arbejdsulykker. * Pleje- g Omsrgsmrådet skal arbejde målrettet med at gøre tiltag, sm kan frebygge ulykker i frbindelse med persnhåndtering. * Alle arbejdspladser sm har kntakt med brgere, der kan reagere uhensigtsmæssigt, skal udarbejde en handleplan, sm indehlder en knkret plan fr frebyggelse indenfr kmpetencer, arbejdsplanlægning g indretning. Ved 54 af de 175 ulykker er der registreret fravær sm følge af ulykken. 27 af de 54 ulykker har medført et fravær fra 1 6 dage. 7 arbejdsulykker har hver især medført et sygefravær på ver 1 måned. Antal anmeldte arbejdsulykkerne i 2011 frdelt på Frvaltninger g årsagskategrier (tallene i parentes er fr 2010/2009): Scial, Sund. Børn, Fam. Teknik & Fælles Fr. Erhverv, Typer af ulykker Omsrg Udd. Miljø Kultur, Besk. i alt Fysiske ulykker, bl.a. fald/snublen, løft 29(30/32) 47 (58/38) 3 (2/5) (1/2) 4 (1/3) 83 (92/79) Vld, fysisk/psykisk Psykisk traume 29 (17/29) 21 (19/17) 1 3 (4/1) 54 (40/47) Persnfrflytning g håndtering 29 (20/32) 29 (20/32) Uheld/udsættelse fr smitterisik/kemi 8 (5/9) 8 (9) Håndtering af værktøj/maskiner 1 (1/4) (2/1) 1 (9) Alt 95 (72/106) 68 (79/55) 4 (3/9) 1 (1/2) 7 (7/5) 175 (162/176) Frmdede erhvervsbetingede lidelser De frmdede erhvervsbetingede lidelser (nedslidning ver længere peride) bliver sm regel anmeldt af egen læge eller f.eks. Arbejdsmedicinsk Klinik. Antal anmeldte erhvervssygdmme i 2011: Lidelsesart Astma, rhintis, allergi mv Hudlidelse Psykisk lidelse Sygdmme i bevægeapparatet Symptmer, gener, uklar diagnse 0 2 Andre lidelser I alt Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervssygdmssikring v/atp s aktuar 6

7 Fravær/nærvær Den samlede fraværsstatistik fr Faxe Kmmune viser et gennemsnitligt antal sygefravær på 13,1 dage i 2011 (Kilde KMD). Se fraværsstatistikken på medarbejderprtalen. Statistikken frdelt på Frvaltningerne (gennemsnitlig antal sygedage): Der skal tages behørigt frbehld fr de statistiske pgørelser, sm følge af eventuelle ændringer i rganisatinen, fejl i indberetninger, beregninger m.m. Frvaltninger Børn, Familie & Uddannelse Undervisning Dagtilbud Rådgivning 14,2 14,0 14,7 12,8 15,3 14,1 17,2 11,9 15,1 14,5 15,8 14,0 13,4 13,1 14,3 10,1 Scial, Sundhed g Øknmi Stabsfunktiner Pleje Sundhed Beskæftigelse, Omsrg g Kultur Kultur g Fritidsmrådet Omsrg Teknik & Miljø Teknik & Miljø, Adm. Park g Vej Teknisk Service Rengøring IT afdeling 18,0 8,2 10,6 18,7 15,5 13,4 5,5 6,6 17,9 10,1 16,0 13,7 15,0 14,6 11,5 16,3 18,4 15,4 19,5 9,5 15,4 5,7 17,6 14,6 29,2 18,9 2,3 23,4 8,0 13,2 7,8 14,4 8,2 13,5 5,4 14,9 14,0 10,9 16,1 3,7 18,0 11,8 Udviklingsenheden 10,3 4,5 Faxe Kmmune 14,6 15,3 16,0 13,1 Vi ser samlet et flt fald i fraværet, g det er på alle mråder i rganisatinen, at der er sket et fald. Især på SSØ mrådet er faldet strt, mens faldet er mindst på T&M mrådet. Faldet i fraværet på 3 dage i gennemsnit fra 2010 til 2011 må vi frmde især skyldes en målrettet indsats på mange arbejdspladser. Men det skønnes, at lidt mere end 1 dag skyldes en ændring i statistikken fra april 2011, så deltids-raskmeldte ikke længere tælles sm fuldtids-fraværende. Øknmiudvalget fastlagde i nvember 2010 et fælles mål fr reduktin af fraværet i Faxe Kmmune. Antallet af fraværsdage skulle ned med en dag m året de næste tre år, således at vi samlet ses skal nå ned på et gennemsnitligt antal fraværsdage på 13 dage eller mindre i Med henblik på at efterkmme Øknmiudvalgets ønske m at nedbringe sygefraværet indgik Persnaleafdelingen en aftale g tilknyttede en prjektleder fra rådgivningsfirmaet Alectia til at stå fr at igangsætte prjekt Øje fr nærvær. Prjektet skulle bidrage til, at arbejdspladserne hver især g Faxe Kmmune samlet vil se en nedgang i fraværet de næste år. Prjektet med ekstern rådgiver blev igangsat i marts 2011 g afsluttes med udgangen af marts Der kmmer evalueringsrapprt fra prjektleder Mette Elise Larsen til maj En krt status på prjektet kan læses på side 8 under Status på verrdnede arbejdsmiljøaktiviteter g prjekter i

8 Status på arbejdsmiljøet i 2011 Først skal der lyde en påskønnelse til alle de ledere g medarbejdere, der gør en str arbejdsmiljøindsats med bl.a. at fasthlde arbejdsglæde g mtivatin på arbejdspladserne, så medarbejderne kan udføre deres fagprfessinelle arbejde i en tid med stre frandringer. Flere g flere arbejdspladser ser arbejdet med kernepgaven g et stærkt fagligt samarbejde sm en frudsætning fr at skabe trivsel g arbejdsglæde. Herefter skal det så gså siges, at rigtig mange ledere g medarbejdere udtrykker bekymring g usikkerhed i frhld til, hvrdan de kan pfylde alle de krav m besparelser g frandringer, g samtidig udføre arbejdspgaverne på en tilfredsstillende måde fr både brgere g medarbejdere. Hvrdan er vi så lykkedes med de udfrdringer sm arbejdspladserne har haft i 2011? Hvr langt er vi kmmet i arbejdet med - at skabe balance mellem mål g ressurcer g skabe mere nærvær - at frebygge vld g trusler fra brgerne - at undgå mbning g chikane - at sikre vedligehldelse g renvering af bygninger På den ene side ses mange psitive tendenser * Mange arbejdspladser har et fald i fraværet * På flere arbejdspladser giver medarbejderne udtryk fr trivsel g mening i arbejdet * Mange arbejdspladser har fkus på både det fysisk g psykiske arbejdsmiljø, g frtager løbende frbedringer. * Mange arbejdspladser har pririteret temadage, kurser, supervisin i frhld til at højne samarbejdet med brgerne g medarbejderne indbyrdes, g i frhld til den faglige pgave * Flere arbejdspladser har frbedret de ergnmiske frhld * Flere arbejdspladser gør aktivt brug af trivselsundersøgelser g handleplaner til priritering af deres indsatser På den anden side ses en række bekymrende tendenser * De frtsatte g løbende ændringer i rganisatinen skaber utryghed g usikkerhed, både i frhld til den enkeltes fremtid g jbsikkerhed g i frhld til, hvrdan det kan lykkes at levere et kvalificeret arbejde. * Arbejdsmiljølederen plever en stigning i henvendelse fra ledere g medarbejdere vedrørende verbelastning, samarbejdsprblemer, knflikter g mbning * Stadig arbejdspladser med højt fravær * Organisatinen er ikke gde nk til at inddrage arbejdsmiljøfrhld i planlægningsfasen både ved rganisatriske g fysiske ændringer bliver der ikke altid fretaget den nødvendige g kvalificerede vurdering af knsekvenserne fr arbejdsmiljøet g fr kvaliteten af kernepgaven * Mange arbejdspladser plever stadig dårligt indeklima, støj g trange fysiske rammer, bl.a. sm følge af, at vedligehldelsesniveauet af bygningerne er lavt. * Fr mange arbejdspladser laver ikke trivselsundersøgelser g har ikke en løbende handleplan fr arbejdsmiljøaktiviteter, hvilket gør det vanskeligt fr dem at vurdere g priritere. Status på verrdnede arbejdsmiljøaktiviteter g -prjekter i 2011 Freløbig status på prjekt Øje fr nærvær * Frmål med prjektet er at skabe mindre fravær g mere nærvær ved bl.a. - at klæde lederne på i frhld til nærvær/fravær g den vanskelige samtale - at inddrage MED-udvalgene/arbejdsmiljøgrupperne i nærværs/fraværsindsatsen - at arbejde med nærvær, scial kapital, kernepgaven g trivselen på arbejdspladserne * Aktiviteterne i prjektet er rettet md ledelse, MED-udvalg, arbejdsplads g medarbejder. - Med ledelsen har der været input g dialg m ledelse g nærvær udvikling g afvikling, håndtering af fravær, rådgivning m knkrete frløb, dialg m frståelse af statistikker mm. - Med MED-udvalg g Arbejdsplads har der været dialg m at sætte nærvær på dagsrden, prcesrådgivning g gennemførelse af temamøder g seminarer m f.eks. 8

9 kernepgaven i centrum, nærvær g kultur, arbejde med dmæneteri, udvikling af tillid g retfærdighed. - Arbejdsmiljøgrupperne er tilbudt temamøder m nærvær g langtidsfriske, scial kapital, frandringer g rbusthed g kernepgaven. - Den enkelte medarbejder har kunnet få afklarende samtaler m helbred g arbejdsliv. * Freløbige statements - Vi har fået mere nærvær på rigtig mange arbejdspladser. - Vi har et fælles prjekt, sm giver anledning til dialg, samarbejde g videndeling. - Mangfldighed g anerkendelse hver leder, MED-udvalg, arbejdsplads g medarbejder bliver rådgivet ud fra, hvr de aktuelt er. - Medarbejdere, sm har haft samtaler, plever hjælp til afklaring g har lettere ved at indgå i en knstruktiv dialg med lederen. Mange af de knkrete tiltag ude på arbejdspladserne har først taget fart sidst i 2011 g først i Aktuelt er der str efterspørgelse på hjælp til at arbejde med samarbejdet m kernepgaven. Hvad der helt knkret virker i frhld til at få mere nærvær g mindre fravær er ikke en enkel g entydig pskrift men vi trr stadig på at ledelse, høj scial kapital g klar definitin af kernepgaven er væsentlige parametre. Det er derfr vigtigt at frtsætte i de spr, der er lagt med prjekt Øje fr nærvær. Opfølgning på prjektet Fra trivselsmålinger til knkrete handlinger fr 8 skler. Prjektet blev igangsat i efteråret 2009 i frbindelse med 4 sklers deltagelse i frskningsprjektet Engagement eller Mistillid. I september 2011 blev trivselsmålingen gentaget på alle skler, på hvilken baggrund arbejdsmiljølederen havde en efterfølgende dialg med de enkelte sklers arbejdsmiljøgruppe g tillidsrepræsentant. * Det er arbejdsmiljølederens indtryk, at sklernes arbejde med trivselsmålingerne, dialgen i MED-udvalgene g input/plæg fra TeamArbejdsliv har bidraget til MED-udvalgenes samarbejde m trivsel g kernepgave. Efteruddannelse af plejepersnalet i Dialg med brgerne g kllegial sparring Et 4-dages uddannelsesfrløb, sm er udviklet i samarbejde med SOSU-sklen i Næstved. Der er blevet afhldt 8 uddannelsesfrløb i 2011 med i alt ca. 160 deltagere. Efteruddannelsen frtsætter sm tilbud til alle nye plejemedarbejdere, hvr den enkelte arbejdsplads selv afhlder udgiften (der fås VEU-gdtgørelse). * Der skal lyde en pfrdring til, at leder g MED-udvalg tager ansvar fr at viden g læring fra uddannelsesfrløbet implementeres i hverdagen. Prjekt Sund, Sjv g Grøn fr de administrative medarbejdere, er finansieret af Frebyggelsesfnden g gennemføres af sundhedsknsulenter fra vres Afdeling fr Sundhedsfremme g Frebyggelse i samarbejde med Persnaleafdelingen. Prjektet, sm blev igangsat i efteråret 2010, har løbende tilbud til de administrative medarbejders sundhed g trivsel gennem mtinsaktiviteter, sundhedssamtaler, tilbud m fyraftens fredrag, madlavningstilbud g mere bevægelse i løbet af arbejdsdagen. Arbejdsmiljørepræsentanterne blev i 2011 uddannet til sundhedsambassadører g fungerer sm tvhldere g inspiratrer i deres egen afdeling. Prjektet frtsætter i 2012, hvr bl.a. de administrative ledere mødes fr at drøfte indhld g priritering af sundhedsfremmende tiltag. Frbedring af indeklimaet Afdelingen fr Kmmunale Ejendmme g Arbejdsmiljølederen fik i sept./kt. 2011afhldt 2 x 1 kursusdag fr i alt 29 serviceledere g -medarbejderne i at vurdere bygningers g lkalers tilstand g knsekvenser fr indeklimaet. * Det er arbejdsmiljølederens indtryk, at kursusdagen bidrg til en pdatering af viden g frståelse fr sammenhængen mellem bygningstilstanden g indeklimaet. 9

10 Uddannelse af arbejdsmiljøgrupper g MED-udvalg: Der er afhldt 1 bligatrisk arbejdsmiljøuddannelse fr nye ledere g arbejdsmiljørepræsentanter. Deltagerne plever, at de bliver klædt gdt på til deres arbejdsmiljøpgave g de er særligt glade fr erfaringsudvekslingen g at de har en pgave, hvr de besøger en anden arbejdsplads i Kmmunen end deres egen. Supplerende efteruddannelse fr arbejdsmiljøgrupperne Der blev udbudt 1 temamøde Til kamp md mbning, sm havde en plægshlder fra Videncenter fr Arbejdsmiljø, g der deltg i alt 55 arbejdsmiljørepræsentanter g ledere. Den årlige arbejdsmiljødag fr arbejdsmiljøgrupperne i 2011 blev afhldt den 25. maj g havde ca. 150 deltagere. Dagen indehldt fruden input m arbejdsmiljøberetning, et fællesplæg af trivselsekspert Henrik Krg Fra verlevelse til verskud - bliv langtidsfrisk g langtidshldbar, 4 wrkshps m stress, flw i arbejdslivet, nærværende arbejdsmiljø g krppen i bevægelse samt et afsluttende Open space med dialg g videndeling. Især Henrik Krgs plæg har givet mange arbejdsmiljøgrupper rigtig gd inspiratin til deres arbejde med nærvær. Der blev gennemført 5 x 2-dages MED-uddannelse i 2011 med i alt ca. 100 deltagere. Deltagerevalueringerne er frsat psitive. 10

11 Anbefalinger til arbejdsmiljøtiltag i 2012 Jeg kunne nemt genptrykke mit afsnit m anbefalinger fra sidste års arbejdsmiljøberetning der er ikke nget i den, sm ikke stadig gør sig gældende. Fr at fasthlde g frbedre arbejdsmiljøet g trivselen skal der arbejdes målrettet med at præcisere g synliggøre serviceniveauet g de knkrete ydelser på den enkelte arbejdsplads. Der skal arbejdes med medarbejdernes frventninger til kvaliteten af deres faglige arbejde, således at de plever, at deres arbejde har betydning g at de kan svare fr sig i frhld til brgernes frventninger. Både den plitiske g administrative ledelse har et strt ansvar i frhld til at denne pgave kan lykkes ude på den enkelte arbejdsplads. Vi skal frtsat arbejde videre at: sikre en frnuftig balance mellem mål g ressurcer frebygge vld g trusler fra brgere undgå mbning g chikane på arbejdspladsen sikre den nødvendige vedligehldelse g renvering af de kmmunale bygninger fr at skabe trivsel, engagement g nedsætte risiken fr arbejdsskader g sygefravær Sektrudvalgene giver ngle mere knkrete frmuleringer til indsatsmråder sm bl.a. handler m at ruste medarbejderne til frandringer, betydningen af inklusin, efteruddannelse g kmpetenceudvikling, scial kapital, fra fravær til nærvær, synlig g tæt ledelse, medindflydelse, fælles sprg m ulykker g vld/mbning, arbejdsgange g arbejdspladsfrbedringer. Det anbefales, at centercheferne g de nye centerudvalg tager initiativer, der kan understøtte arbejdspladsernes arbejdsmiljøarbejde under frandringer. Netp når der sker frandringer, er arbejdet med kernepgaven g et stærkt fagligt samarbejde et vigtigt fundament fr udvikling, kvalitet g arbejdsglæde. Derfr skal vi frtsætte arbejdet med scial kapital frdi undersøgelser viser at: på arbejdspladser med tillid fungerer delingen af viden bedre på arbejdspladser med høj retfærdighed er de ansatte mere villige til at gøre en ekstra indsats, når det gælder. på arbejdspladser med høj samarbejdsevne løses gså de pgaver, der falder mellem t stle Hvis vi skal lykkes bedre, skal vi især have fkus på Fællesskabelse Samarbejdsevnen mellem ledelse g medarbejdere g medarbejderne imellem skal styrkes Vi skal have fkus på, at det at arbejde med mennesker frdrer, at der er en fælles frståelse fr både hvad g hvrdan pgaverne skal løses. Hvis ikke vi sørger fr et fælles frtlkningsrum, så øger vi risiken fr misfrståelser/uenigheder, mbning g i sidste ende fr en dårlig service til brgerne. MED-udvalgene har et strt ansvar fr samarbejdet m kernepgaven, g skal være rllemdeller i frhld til at kunne samarbejde på basis af tillid g retfærdighed hvis ikke det lykkes fr ledere g MED-repræsentanter, så har de en meget vanskelig pgave i frhld til at mtivere hele medarbejdergruppen. Det ser ud til, at vi i højere grad får en rganisatin, hvr lederen ikke er sammen med medarbejderne dagligt eller på samme lkalitet lederen får flere medarbejdere g flere enheder. Det er en str udfrdring, når det sker samtidigt med mange andre frandringer (besparelser, fyring, ændringer i pgaverne). Der skal derfr være fkus på at takle det med ledelse på afstand g selvledelse. 11

12 Lederevaluering er igangsat sm et tiltag til lederudvikling. Der mangler at tages stilling til, hvrdan ledernes arbejdsmiljøfrhld g trivsel undersøges g håndteres. Det er stadig vigtigt, at lederne styrkes i frhld til - at kunne definere g afgrænse kernepgaven sammen med medarbejderne, - at tage betydningen af den sciale kapital alvrlig g at agere med det samme, når der er ptakt til prblemer ift. brgerne, medarbejdergruppen eller den enkelte medarbejder. Fra mere til bedre Arbejdsmiljø g kvaliteten i kernepgaven skal være fremtrædende i planlægningsfasen Direktin g centerchefer pfrdres til at blive mere synlige g anerkendende i frhld til, hvrdan lederne g arbejdspladserne ven på besparelser, fyringer g frandringer kan have fkus på udvikling g ikke afvikling altså være kreative g ptimistiske i frhld til, hvad der skal til fr at løse kernepgaven bedst mulig. Der skal vises tillid g støtte, sm kan bidrage til at udvikle ledernes g medarbejdernes evne g vilje til at samarbejde m at nå et fælles mål. Hvis vi vil udvikling, så er det frdi vi vil gøre det bedre end det vi gør nu! Det kan være en vanskelig pgave fr den enkelte leder g arbejdsplads i en tid med nedskæringer. Der skal pbakning til at kunne - fastlægge værdier g faglige mål g skabe den berømte kvalitet frem fr kvantitet. - priritere i de kmmunale pgaver g sætte fkus på en pdeling i vil, kan g skal pgaver. Både ved rganisatriske ændringer g ved ændringer i af de fysiske frhld skal det beskrives, hvrdan vi sikrer, at der fretages en kvalificeret vurdering af knsekvenserne fr arbejdsmiljøet g fr kvaliteten af kernepgaven. Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages g der skal være mulighed fr at inddrage den nødvendige ekspertise. I arbejdet med at udvikle nye måder at løser pgaverne på, er det altafgørende, hvrdan man frmår at inddrage medarbejdernes faglige viden g kreativitet de sidder med nøglen! Aktiviteter sm kan understøtte arbejdsglæde g fkus på kvalitet i arbejdet: Der er centralt i 2012 afsat kr. til arbejdsmiljømrådet plus en del af det tilskudsbeløb på kr., sm vi mdtager fra Arbejdstilsynet til prjekt Øje fr nærvær. Det freslås, at hvedindsatsen lægges på en frtsættelse g implementering af arbejdspladsernes g MED-udvalgenes arbejde med nærvær, scial kapital g kernepgaven, sm er igangsat under prjekt Øje fr nærvær. Prjekt Øje fr nærvær, er stadig et strt fælles prjekt fr hele rganisatinen til g med Prjektaftalen med Alectia slutter med udgangen af marts 2012, men der vil frtsat ske en rådgivning i frhld til arbejdspladsernes arbejde med nærvær g trivsel. Det freslås, at der pririteres at give rådgivning g sparring til: * arbejdspladser med højt fravær, der relaterer sig til det psykiske arbejdsmiljø * at MED-udvalgene udvikler et samarbejde i udvalget baseret på tillid g retfærdighed, således at de kan gå ud på arbejdspladsen g udvikle den fælles samarbejdsevne i arbejdet med kernepgaven. Dialg med brgerne g kllegial sparring Bør være et løbende fkus på alle arbejdspladser, sm arbejder med mennesker. Alle medarbejdere skal have kmpetencer i frhld til anerkendende dialg, knflikthåndtering g håndtering af den faglige rlle. Og de skal have redskaber til at kunne udøve faglig sparring. 12

13 Knkrete handleplaner md vld g trusler * De arbejdspladser, sm bl.a. efter påbud fra Arbejdstilsynet har arbejdet med at få beskrevet deres risikbillede g udarbejdet en handleplan, giver udtryk fr, at det har givet anledning til en gd drøftelse i medarbejdergruppen, m f.eks. rganiseringen af arbejdet, samarbejdet med brgeren g m medarbejdernes faglige kmpetencer til at håndtere vanskelige situatiner. Så fruden at mindske risiken fr trusler g vld, så kan arbejdet med at frebygge vld bidrage til en kvalificering af udførelsen af arbejdet. * Det er derfr vigtigt, at alle arbejdspladser, hvr der er en vldsrisik, får udarbejdet en handleplan, sm indehlder en knkret plan fr frebyggelse indenfr kmpetencer, arbejdsplanlægning g indretning. Og alle medarbejdere skal invlveres fr at få den ønskede effekt. Dialg g aftale/spilleregler md knflikter g mbning * Igen år vil rigtig mange medarbejdere pleve ændringer i deres arbejdsvilkår ny leder, nye kllegaer, andre pgaver, ny fysisk placering. Derfr er arbejdet med at skabe en fælles frståelse fr kernepgaven alt afgørende fr at undgå misfrståelser, knflikter g i sidste ende mbning. Så arbejdet med at skabe en høj scial kapital skal frtsætte. * Alle arbejdspladser skal sætte samarbejde g mbning på dagsrdenen. Hvrdan vi trives er et fællesanliggende, hvr vi taler m, hvrdan vi skal mgås hinanden, g hvr vi siger til, hvis vi plever eller ser nget sm ikke er i rden. Uddannelse fr arbejdsmiljøgrupper g MED-udvalg: Supplerende efteruddannelse fr arbejdsmiljøgrupperne Der er i fråret 2012 afhldt 4 temamøder fr arbejdsmiljøgrupperne sm en del af prjekt Øje fr nærvær. Emnerne var nærvær g langtidsfriske, scial kapital, frandringer g rbusthed, kernepgaven. Der deltg fra 30 til 55 ledere g arbejdsmiljørepræsentanter på møderne mange arbejdsmiljøgrupper deltg på flere eller alle temamøder. Der har indtil nu været meget psitive tilbagemeldinger inspirerende input, gd dialg g brugbart i praksis. Persnaleafdelingen vil tilbyde et temamøde i efteråret 2012 m trivselsundersøgelser g handleplaner. Den planlagte bligatriske arbejdsmiljøuddannelse fr nye arbejdsmiljørepræsentanter g ledere er gennemført i februar/marts 2012 med 9 deltagere fra Faxe g 10 deltagere fra Vrdingbrg Kmmune. Det frventes at gennemføre en arbejdsmiljøuddannelse yderligere i efteråret Den årlige arbejdsmiljødag fr alle arbejdsmiljøgrupperne afhldes den 30. maj Dagen er under planlægning, men den vil ligesm sidste år have fkus på emnerne fravær/nærvær g scial kapital g så får vi besøg af en teatergruppe fra Århus. Der er planlagt 2 x 2-dages MED-uddannelse i fråret En ny mdel fr MED-uddannelsen har været drøftet i Hvedudvalget, g det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en ny mdel. Frslaget til en ny mdel, sm bl.a. indehlder frslag m en samlet uddannelse på kursusdage, fremlægges på Hvedudvalgets møde den18. april Sm en del af indsatsen i Øje fr nærvær, vil MED-udvalgene blive tilbudt temamøder, hvr der arbejdes med udvalgenes interne tillid g retfærdighed g deres egen evne til at samarbejde m et fælles mål. 13

14 Sektrudvalgenes arbejdsmiljøberetninger Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Børn, Familie g Uddannelse Generelt Der er på SektrMEDudvalgets mråde rigtig mange gde eksempler på en engageret arbejdsmiljøindsats. Det er tydeligt, at både ledere g medarbejdere pririterer arbejdsmiljøindsatsen meget højt g søger at håndtere de mange udfrdringer der er lkalt. SektrMEDudvalget savner dg, at der ved årets arbejdsmiljøberetninger er gjrt sig vervejelser m hvilken betydning arbejdet med inklusin har fr arbejdsmiljøet. I SektrMEDudvalgets arbejdsmiljøberetning fr 2010 blev der fremsat ønske m, at der blev en større synliggørelse af mål g initiativer mkring enten at nedbringe eller fasthlde et lavt sygefravær. SektrMEDudvalget kan ud af de mange arbejdsmiljøberetninger fr 2011 sm institutiner, skler g administratin har udarbejdet se, at der i 2011 har været et øget fkus på sygefraværet. Det viser, at ledere g medarbejdere tager indsatsmrådet mkring sygefraværet meget alvrligt g tager initiativ til at arbejde målrettet. Frhld mkring det fysiske arbejdsmiljø: Institutiner g skler påpeger i et stadigt mfang prblemer med træk, støj g rengøring, flere steder pfattes disse prblemer sm sammenhængende med det lave vedligehldelsesniveau. I Flere institutiner har ergnmi været et fkusmråde i 2011 g har frbedret arbejdsmiljøet i frhld til løft g arbejdsstillinger. Flere skler nævner at brug af IT er prblemfyldt både af mangel på materiel, vedligehldelse g materiel af ældre dat. Frhld mkring det psykiske arbejdsmiljø: Mange arbejdsmiljøberetninger nævner vanskeligheden med at få pgaver g ressurcer til at hænge sammen. At der er str usikkerhed i jbbet grundet besparelser g rganisatinsændringer. Ligesm det faldende børnetal har str indflydelse på en øget usikkerhed rundt m i institutiner g på skler. Der bliver ydet en str indsats mkring arbejdsmiljøet på alle mråder g der beskrives en lang række tiltag der søger, at handle på de udfrdringer der er lkalt. Flere arbejdsmiljøberetninger frtæller m vigtigheden af udviklingssamtaler g at samtalerne pririteres meget højt både af ledere g medarbejdere. Langt de fleste arbejdspladser er gdt i gang med at systematisere deres trivselsmålinger, hvilket er psitivt g har en gd effekt på arbejdsmiljøet. De steder hvr de har det systematiseret giver det viden at udvikle g bygge videre på. I arbejdsmiljøberetningerne nævnes det gså flere gange, at der er et lkalt behv fr efteruddannelse g kmpetenceudvikling. Sygefravær I sidste års beretning blev sygefraværet rejst sm et pmærksmhedspunkt. Dette års beretninger viser en aktiv indsats fr at nedbringe et højt sygefravær eller fasthlde et lavt sygefravær hvr flere institutiner bl.a. er med i prjekt Øje fr nærvær. Flere arbejdspladser italesætter sygefraværet g ser på muligheder i frbindelse med et fravær. Ofte ses det, at et fravær på arbejdspladsen ikke altid udelukkende skyldes belastninger på arbejdspladsen men i en kmbinatin med påvirkninger på hjemmefrnten, g i flere af rapprterne nævnes det at langtidsfravær skyldes påvirkninger der ligger uden fr arbejdspladsen. Ligesm flere institutiner benytter sig af, at søge trivselspuljen. Mål fr arbejdsmiljøet 2012 I alle arbejdsmiljøberetninger er der fastlagt mål fr det kmmende års arbejde med arbejdsmiljøet. Hvilket tyder på endnu et aktivt arbejdsmiljøår. Der er dg stadig frskel på, hvilke mål den enkelte arbejdsplads har sat sig fr SektrMEDudvalget vil pfrdre til, at inklusin bliver et fkuspunkt fr arbejdsmiljøet i

15 Hvedvægten af mål fr arbejdsmiljøet 2012 der fremgår af arbejdsmiljøberetningerne 2011 er, at vi på mrådet ønsker at arbejde med et øget fkus på: de udfrdringer der er frbundet med, at mange medarbejdere i fråret vil arbejde under nye betingelser g i nye rammer, ruste medarbejderne til de frandringer der kmmer g skabe mtivatin g arbejdsglæde, arbejdet med kmmunikatin, åbenhed g dialg, sciale arrangementer på arbejdspladsen, efteruddannelse g kmpetenceudvikling, synlig ledelse, den gde histrie g scial kapital. I en tid hvr der reduceres i ressurcer g med mange frustratiner g bekymringer fr kvaliteten af det faglige arbejde, frtjener alle der gør en indsats fr at frbedre særligt det psykiske arbejdsmiljø anerkendelse g respekt. SektrMEDudvalget anerkender den indsats der er gjrt på Børn, Familie g Uddannelses mråde i På SektrMEDudvalgets vegne Thmas Eriksen Kns. Frmand Lene Høiriis Nielsen Næstfrmand Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Beskæftigelse, Omsrg & Kultur SektrMed har gennemgået indkmne arbejdsmiljøberetninger g knstaterer, at følgende temaer er de mest fremtrædende: Arbejdspres/travlhed Omrganisering g flytninger har fyldt en del Ikke mange udskiftninger i persnalet (med undtagelse af Kilden g Ledelsessekretariatet fr Beskæftigelse, Omsrg & Kultur). Generelt lavt sygefravær Arbejdsulykker SektrMed bakker p m allerede igangsatte initiativer, herunder: Leder har tæt kntakt med medarbejderne Temadage m psykisk arbejdsmiljø Der arbejdes med arbejdsgange g arbejdspladsfrbedringer SektrMed ønsker at der fremadrettet arbejdes med følgende indsatsmråder: Center fr Beskæftigelse & Omsrg tager fat i fælles sprg m Arbejdsulykker g Vld g Mbning. Reflektin g arbejdsglæde. Fra fravær til Nærvær. Kirsten Jacbsen Frmand Erling Kirkegaard Næstfrmand 15

16 Arbejdsmiljøberetning 2010 fr Scial, Sundhed g Øknmi Den fælles årsberetning fr arbejdsmiljøet 2011 er udarbejdet på baggrund af årsrapprter fra 17 afdelinger, heraf få afdelinger i administratinen. Scial, Sundhed g Øknmi dækker således meget frskellige dele af rganisatinen, hvilket arbejdsmiljøregnskabet gså bærer præg af. Generelle tendenser: Trivselsmålinger skal udføres hvert andet år. Det kan ses i årsberetningerne, at mere end halvdelen af afdelingerne ikke har udført denne undersøgelse. Der er ikke angivet årsag til, hvrfr undersøgelsen ikke er fretaget, idet den heller ikke er fretaget i De afdelinger, der har gennemført undersøgelsen, benytter denne til det videre arbejde. Flere arbejdsmiljøberetninger beskriver det pres, de gentagende reduktiner i medarbejderstaben giver. De generelle reduktiner, sm rammer bredt, gør medarbejderne utrygge g nervøse fr at miste deres jb. Specielt i månederne p til effektuering af reduktinerne påvirker det i høj grad arbejdsmiljøet, g effektiviteten falder. På ældremrådet er der desuden reduceret i antal af ledere samt flyttet ledere indbyrdes blandt centrene. 2 centre på ældremrådet ændrer i 2012 status fra plejebliger til demensbliger. Dette har medført persnlige samtaler mellem ledere g medarbejderne, hvr gså det psykiske miljø har været drøftet. Desuden lukker et plejecenter, g bebere g persnale flytter derfr til andet center. Disse ændringer har medført et større behv fr infrmatin g fkus på arbejdsmiljøet, hvilket der sørges fr på persnalemøder g i Lkale MED-udvalg. Reduktin i medarbejderstaben har medført øget arbejdspres på det øvrige persnale. I afdelingerne arbejdes der på at løse dette ved en anden planlægning g ændret frdeling af arbejdspgaver. Persnalereduktinerne i afdelingerne har betydet større behv fr ledelse, hvilket der i årsberetningerne gives udtryk fr har manglet ngle steder. En str del af afdelingerne nævner fysiske mangler, slitage på bygninger g mangel på hjælpemidler sm faktrer, der påvirker arbejdsmiljøet. Det handler bl.a. m indeklima, træk fra utætte vinduer g støj. Det pinteres gså fra flere, at det er fysiske mangler, sm har været påpeget gennem flere år, g sm det ikke har været muligt at udbedre på grund af manglende øknmiske ressurcer. Mange arbejdspladser fremhæver, at der på trds af venstående er en str arbejdsglæde g gd trivsel. Det pleves, at der er et gdt kllegialt samvær, hvr man passer på hinanden specielt i de situatiner, hvr arbejdssituatinen er belastende fr den enkelte. Lkal indsats: Der er skærpet pmærksmhed på at få nedsat sygefraværet, g der gennemføres nye tiltag fr at nedbringe fraværet. Flere afdelinger er med i kmmunens piltprjekt nærvær/fravær, g der gives udtryk fr, at dette har en ønsket psitiv effekt. Desuden skabes der synlighed m sygefraværet i afdelingerne, emnet behandles på temamøder, på kurser g på persnalemøder. Dialg m, hvrdan pgaver g ressurcefrdeling kmmer til at hænge bedre sammen, er en frtsat prces g drøftes løbende bl.a. fr at undgå stressrelateret langtidssygdm. Kmmunikatin g samarbejde, herunder indgåelse af samarbejdsaftaler, nævnes af flere sm redskab til at italesætter g løse aktuelle prblemer. Mange medarbejdere på ældremrådet har været på kursus i dette emne. 16

17 Hvr der har vist sig udfrdringer i frhld til arbejdsmiljøet, har der været igangsat frløb med ekstern knsulent. En enkelt afdeling dg med ringe pbakning fra persnalet. På mrådet fr det psykiske arbejdsmiljø er der eks. fretaget følgende tiltag: Afhldelse af kurser g temadage Supervisin til medarbejdere i belastede situatiner Inddeling af medarbejdere i teams Struktur på persnalemøder. På mrådet fr det fysiske arbejdsmiljø er der eks. fretaget følgende tiltag: Indkøb af lftlifte Ændret kntrindretning Indretning af nye pc arbejdspladser Indkøb af hjælpemidler til mdvirkning af ensartet gentaget arbejde. Enkelte afdelinger har haft besøg af Arbejdstilsynet, hvraf en afdeling har mdtaget 2 vejledninger i frhld til ergnmi g trusler m vld, en anden er vejledt i udarbejdelse af en vldsplitik. Knkrete prblemer vedrørende arbejdsmiljøet Der arbejdes til stadighed på at frbedre det fysiske arbejdsmiljø. Herunder reduktin af støj g ur, træk g kulde. Flere ønskede frbedringer kan ikke gennemføres på grund af manglende øknmiske ressurcer. Igennem flere år har der f.eks. været påpeget prblemer med Utætheder med deraf følgende træk fra vinduer Varme / kuldeprblemer Støjprblemer, der p.t. ikke gøres nget ved, da man afventer ændring af den fysiske placering Manglende mklædningsrum til persnale Glat udendørs terrasse Manglende snerydning / saltning udenfr centrene g brgernes hjem. Knklusin Grundlæggende har mange afdelinger fkus på både det fysisk g psykiske arbejdsmiljø, g der frtages løbende initiativer til frbedringer. På persnalemøderne behandles arbejdsmiljøet sm et fast punkt med drøftelse af aktuelle udfrdringer. Mange beskriver deres arbejdspladser med str glæde g sm steder med str kllegial trivsel, hvr man tager hånd m hinanden. Referat fra møde i Sektr MED-udvalg den Sektr MED-udvalget gdkendte på møde den den fremlagte fælles årsrapprt g havde desuden følgende kmmentarer: Sektr MED-udvalget finder det uacceptabelt, at mange enheder ikke har fretaget trivselsmålinger. Det er vigtigt, at enhederne har fkus på prjektet Øje fr nærvær fr frtsat at nedbringe fraværet. Sektr MED-udvalget ønsker, at de lkale MED-udvalg ser på, m de fysiske mangler har en negativ effekt på sygefraværet. Desuden ønskes det, at udvalget har fkus på frebyggelse af arbejdsulykker. 17

18 Arbejdsmiljøberetning 2010 fr Teknik g Miljø Der er igen i 2011 sket rganisatriske ændringer i Teknik g Miljø, hvr myndighedsmrådet herunder Tværgående stab er samlet under samme chef. Service g Rengøring/kantiner, samt Kmmunale Ejendmme blev samlet i kmmunens Ejendmscenterejendmscenter. IT mrådet henhører nu gså under direktøren fr Teknik g Miljø. Drift af Brand g Redning er samlet under Park g Vej sammen med Haslev Genbrug har været præget af arbejde med at implementere nævnte rganisatinsmdel. Driften af affaldsmrådet er verført til Faxe Frsyning i efteråret Med denne pgaveflytning er 3 medarbejdere flytter fra myndighedsmrådet til Faxe Frsyning. Sammen med vedtagelsen af Budget 2012 blev det besluttet at fretage en ny rganisatinsændring med virkning fra årsskiftet 2011/12 Frberedelser til den seneste rganisatinsændring har præget arbejdet i Teknik g Miljø - primært i slutningen af Teknik & Miljø er en frvaltning med afdelinger af meget frskellig karakter. Disse afdelinger mfatter: Myndighedsmrådet - herunder Byg Trafik Natur & Vand Miljø & Affald Tværgående Stab (Brand g Redning - myndighed, Klima, Administratin ) It-afdelingen Ejendmscenteret - herunder: Kmmunale ejendmme, Kantiner, Rengøring g Teknisk Service) Park & Vej (herunder * Haslev Genbrug) Brand & Redning (statin Haslev g statin Faxe) * Haslev Genbrug er ved årsskiftet 2011/12 vergået til Affald Plus Det psykiske arbejdsmiljø/trivsel Administratinen (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Sm følge af ændring af rganisatinen i 2011 er der tilsvarende sket ændringer af MED rganisatinen indenfr teknik g miljømrådet. Efter at en tidligere dispensatin, hvr der var prettet et fælles MED udvalg fr hele teknik g miljømrådet ikke blev frlænget, blev der i stedet prettet tre mråder med persnalemøder med MED-status. Varslede besparelser i frbindelse med rganisatinsændringer har givet ngen utryghed i afdelingerne ligesm usikkerhed m eventuel ændret placering påvirket arbejdsmiljøet. Der har i årets løb været ngen persnaleudskiftning g udløb af aftaler m midlertidige ansættelse. Herudver er der grundet verdragelse af affaldsmrådet sket flytning af 3 medarbejdere til Faxe Frsyning. 1. maj 2011 blev myndighedsmrådet samlet med tiltrædelse af ny chef fr dette mråde. Der er arbejdet med at skabe sammenhæng mellem pgaver g ressurcer herunder samle myndighedsmrådet sm en enhed. Det psykiske arbejdsmiljø har været påvirket af et frhldsvis strt arbejdspres bl.a. sm følge af de nævnte persnalerkader, sager m vandprblemer g rganisatinsændringer. Service g Rengøring På servicemrådet er der i 2011 gennemført APV på arbejdspladserne. Der fretages en samlet evaluering ultim februar

19 Fr Rengøringsmrådet har den seneste rganisatinsændring påvirket arbejdsmiljøet grundet vervejelser m udbud af rengøringspgaven i kmmunen. Herudver vurderes der ikke at være ændringer i frhld til tidligere. Der ikke fretaget trivselsundersøgelser. På kantinemrådet er der heller ikke fretaget trivselsundersøgelser men i tilknytning til APV gennemgang af arbejdspladser er der fretaget en vurdering af det psykiske arbejdsmiljø. IT mrådet: Der har igennem 2011 løbende været afhldt MED-møder, sm er gået ver til persnale møder med MED-status. Et fast punkt var blandt andet en gennemgang af resultatet af en temperatur måling, samt trivselssamtaler blandt alle medarbejdere, afhldt i dec Der ytres utryghed grundet snak m utsurcing, af dele af IT afdelingens pgaver. Ny trivselsundersøgelse i 2011 blev ikke afhldt, grundet afskedigelse af afdelingsleder. Det har gså skabt utryghed at afdelingslederen blev afskediget. Park g Vej: Har et gdt psykisk arbejdsmiljø, i de situatiner hvr tnen kan være hård p. g. a. vinter bekæmpelse (lang arbejdstid) bliver det håndteret g talt igennem. Brand g redning: Statin Faxe: Der er ikke fretaget evaluering af det psykiske arbejdsmiljø. Statin Haslev: Der er et gdt psykisk arbejdsmiljø på statinen, hvr der bliver gjrt meget ud af at debriefe enhver psykisk arbejdsbelastning. Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø Administratinen (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Der er ikke i 2011 fretaget egentlige trivselsundersøgelser, idet der i 2010 blev brugt mange ressurcer i frhld til det psykiske arbejdsmiljø, hvr der hjælp af en ekstern rådgiver blev gennemført samtaler med alle medarbejder g ledere g pfølgningssamtaler. Der er dg frtsat fkus på det psykiske arbejdsmiljø bl.a. i relatin til de ændringer der løbende sker i rganisatinen. Service g Rengøring: Sm nævnt er der ikke fretaget egentlige trivselsundersøgelser men begge mråder har gennemført APV på samtlige arbejdssteder, hvr der gså har været fkus på det psykiske arbejdsmiljø. IT mrådet: Sker ved løbende dialgmøder på fælles persnalemøder. Park g Vej: Er begyndt selv at hlde tavlemøder på sigt vil det frbedre medarbejdernes trivsel. Brand g Redning: Statin Faxe: Der er ikke fretaget undersøgelser i Statin Haslev: Sker ved dialg på statinen, hvr medarbejderne er samlet til brandøvelse hver 2. trsdag. Knkrete aktiviteter g tiltag på det psykiske arbejdsmiljø Administratinen (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Der har i løbet af 2011 været gennemført frskellige tiltag, der har været psitivt i frhld til det psykiske arbejdsmiljø. Bl.a. er prjektet: Sund Sjv g Grønt sat i gang, hvr hver medarbejder har fået mulighed fr t sundhedssamtaler. Endvidere har der været mulighed fr samtale med en arbejdspsyklg. Herudver har der i mråderne været afhldt dialgmøder, temadage med sciale tiltag mv. Kantinerne Har afhldt dialgmøder mkring arbejdsmiljø, samt fasthldelse g det gde arbejdsmiljø. Rengøringen Har gennemført kurser i danskundervisning, førstehjælpskursus, missins g visinsdage, samt div. rengøringskurser. 19

20 Teknisk Service Har afhldt temadag med sciale tiltag g psøgende APV. It-afdelingen Der er snakket trivsel på MED møder, hvilket dg ikke medførte ændringer. Park & Vej Er blevet bedre til at planlægge arbejdet, så medarbejderne på de 2 pladser samarbejder m løsning af pgaverne. Brand g Redning Statin Faxe: Der har været afhldt én fælles arbejdsdag på statinen med prydning g rengøring. Bagefter har vi haft hyggeligt samvær med pølser fra grill. Desuden har der været 2 fællesmøder i sklestuen med mad udefra. Statin Haslev: Der har på en brandøvelse været besøg af en kllegastøtte uddannet brandmand fra Næstved, Brand g Redning, der gav frskellige værktøjer vedr. det psykiske arbejdsmiljø. Udfrdringer i det psykiske arbejdsmiljø g årsag til det evt. endnu ikke er løst. Organisatinen har i 2011 gennemgået mstruktureringer g besparelser herunder skift af chefer. Nu hvr rganisatin g ledelsesfrhld er afklaret er det vigtigt, at de nye centre kmmer til at fungere sm en enhed. Der skal være pmærksmhed på det frhld at flere afdelinger er reduceret g derfr vil være meget påvirkede af evt. langtidssygefravær g mindre mulighed fr back up. Der er en stadig stigende frventning/krav fra rganisatinen m hurtigere, bedre g mere supprt fra it-drift. Der mangler frventningsafstemning m serviceniveauet i rganisatinen. It-afdelingen er i øjeblikket ved at udarbejde et servicekatalg, sm vil afhjælpe frventningen til serviceniveauet fremver. Brand & Redning Eftersm Brand & Redning er en ny enhed, er der en række frhld sm i en prces, skal på plads. De fysiske frhld Administratinen. (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Der er - i løbet af 2011 sket kntinuerlig pfølgning på fysiske frhld via arbejdsmiljørepræsentanten. Rengøringen Der er fkus på at undgå tunge løft samt at arbejde udføres i krrekte arbejdsstillinger. Teknisk Service Der fretages en evaluering af gennemførte APV er. It-afdelingen: Park & Vej Den hårde vinter har været fysisk krævende fr mandskabet. Brand & Redning Brandgaragerne er nu færdige, hvilket er psitivt. Knkrete tiltag fr arbejdsmiljøfrbedringer Administratinen (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Der er fretaget pmåling til skærmbriller, fretaget vurdering af stle til medarbejdere med ryg prblemer, skrivebrdsindretning mv. Der har været mulighed fr at afprøve blde til at sidde på - sm alternativ til kntrstle. Der er i 2011 uddannet en sundhedsambassadør i Teknik g Miljø. Der er i 2011 igangsat prjekt: Sund sjv g grøn. Rengøring Der været tilknyttet knsulenter fr at finde metder til at nedsætte den fysiske belastning. Teknisk Service Der er gennemført APV med kntrl af stiger g el. håndværktøj. Endvidere er gennemført et kursus m fugt g skimmel. Overfaldsalarm til servicevagterne er genetableret.. 20

21 It-afdelingen: Prblemer ved at sidde i et strt kntr landskab. Støjniveauet er faldet væsentligt efter mbygning, men det kan stadig være svært at kncentrere sig, g der er stadig en del ur. Lysfrhld, blev undersøgt i frhld til mbygningsprjektet men er aldrig blevet afklaret. Park & Vej Færdiggørelse af mandskabsbygning g garageanlæg. Der er anskaffet nye stle g brde til frkststuen i Faxe. Brand g Redning Statin Faxe: Der er ikke fretaget evaluering af det fysiske arbejdsmiljø. Statin Haslev: Der er prblemer med resnans i sklestuen. Dette ses der nærmere på i Fysiske frhld der mangler at blive løst. Administratinen (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Der ses ikke fysiske frhld, der mangler at blive løst på den nuværende adresse. Rengøring g Kantiner: I 3 kantiner findes vne i gulvhøjde. Mulighederne fr at hæve disse vne undersøges. Teknisk Service Der skal udarbejdes en handleplan på baggrund af gennemførte APV g særlige prblemfelter afdækkes. IT afdelingen: Lysfrhld, blev undersøgt i frhld til mbygningsprjektet men er aldrig blevet afklaret, pga. manglende øknmi. Park g Vej: Udelys på Faxe pladsen. Er under pstart g klar til næste vinter. Brand g Redning Statin Faxe: Ingen Statin Haslev: Støj i sklestue g pladsmangel i brandgarage. Arbejdsulykker Antal arbejdsulykker i administratin, service g rengøring - Fysiske ulykker: 1 Antal arbejdsulykker i Park g Vej - Fysiske ulykker: 3 Der er generelt meget pmærksmhed på hvrdan arbejdsulykker mindskes. Arbejdstilsynet Brand g redning Statin Faxe har haft et besøg af Arbejdstilsynet. Øvrige afdelinger har ikke haft besøg af AT. Fravær Administratin (Myndighedsmrådet g Kmmunale Ejendmme) Der hldes mulighedssamtaler indenfr 4 uger fra sygemelding ligesm der er ved gentagne sygdmsperider afhldes samtaler med fkus på sygefravær. Byg Trafik, samt Natur g Miljø Gennemsnitligt fravær i dage: 13,4. Gennemsnitligt fravær i %: 5,3 Antal medarbejdere med langtidsfravær (ver 4 uger): 1,5 Antal medarbejdere i alt: 23 Der har været langtidssygdm i mrådet, der har påvirket de øvrige medarbejdere. Der er afhldt samtaler mellem leder g medarbejdere, hvr der har4 været øget arbejdspres. Fremadrettet bliver der afhldt samtaler med fkus på sygefravær. Tværgående stab Gennemsnitligt fravær i dage: 11,9 Gennemsnitligt fravær i %: 4,7 Antal medarbejdere med langtidsfravær (ver 4 uger): 1 Antal medarbejdere i alt: 13 Kmmunale Ejendmme Gennemsnitligt fravær i dage: 10,8 Gennemsnitligt fravær i %: 4,3 Antal medarbejdere med langtidsfravær (ver 4 uger): 1 Antal medarbejdere i alt: 6 Kantinerne Gennemsnitligt fravær i dage: 17,96 Gennemsnitligt fravær i %: 7,1 Antal medarbejdere med langtidsfravær (ver 4 uger): 1 Antal medarbejdere i alt: 8 1 medarbejder har været langtidssyg. 2 medarbejdere ansat i fleksjb har sygedage i relatin til den nedsatte arbejdsevne. Rengøring 21

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslkale LAMU Øknmi g Bygninger Dagsrden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skv, Berit Krnbæk Bisen, Carsten Pahl Jensen, Esther S.

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere