Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev SL 104

2 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Visitation Økonomi herunder administration af beboermidler Brugerindflydelse Behandlings- og handleplaner Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Dagligdagen og aktiviteter Magtanvendelse Utilsigtede Hændelser Klagesager Kost og motion Seksualitet Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Hjælpemidler Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Kompetenceudvikling IT Arbejdsmiljø Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Samarbejde med pårørende Netværk De fysiske rammer Hygiejne og rengøring Brand og beredskab (m.v.) Helhedsvurdering Spørgeguide til bruger/beboer Konklusion Bilag... 15

3 Side3/15 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Leder fortæller, at ITC har 40 års jubilæum i år, og det startede som et produktions værksted der havde industrielle opgaver og ITC havde både tilbud efter Servicelovens 103 beskyttet beskæftigelse og 104 aktivitetstilbud. Dette er helt forandret i dag, og forandringen er sket indenfor det sidste årstid hvor de nogle beskæftigelsestilbud er lagt sammen med Center for Socialpsykiatri, og primært har base på Københavnsvej 266. Leder oplever, at denne sammenlægning har været en god, dels fordi man led af pladsmangel på ITC i Svogerslev, og dels fordi der ofte er tale om to forskellige grupper af borgere, som ikke nødvendigvis har meget til fælles. Der er dog stadig enkelte tilbud om beskæftigelse bevaret i Svogerslev; det drejer sig om rengøringsgruppen og arbejdet i stedets kantine. Leder fortæller, at Center for Handicap de sidste 5 år har haft vokseværk, og har fået mange nye tilbud til borgere. Et af dem er Skovhjælperne, hvor Skov og Naturstyrelsen i samarbejde med Roskilde Kommune har et aktivitetstilbud, som er en stor succes. Der er ligeledes åbnet café på Roskilde Bibliotek, som drives af udviklingshæmmede med støtte. Leder fortæller, at der i Center for Handicap i disse 5 år er sket en reduktion i antallet af ledere. Dette betyder, at leder nu er leder for væsentlig flere medarbejdere end tidligere, i alt drejer det sig om ca. 70 medarbejdere fordelt på 4 forskellige matrikler. Dette er en udfordring, men leder oplever, at det er lykkedes godt. Leder har kontor på ITC Svogerslev og på Københavnsvej 266. Leders fokus har været og er stadig, at bevare fagligheden, engagementet og et godt arbejdsmiljø. Leder og medarbejdere har arbejdet meget fokuseret og målrettet med selvledelse og ansvar i medarbejdergruppen, organiseret på en sådan måde, at medarbejderne har enkelte ansvarsområder, og leder er ansvarlig for de overordnede rammer. Leder oplever, at processen er kommet i mål, blandt andet fordi hun har en meget fagligt dygtigt og engageret medarbejder gruppe, der gerne vil. Den pædagogiske metode der anvendes på ITC er Neuropædagogik, brugt sammen med den pædagogiske metode Marte Meo, da ITC s erfaring er, at de to metoder supplerer hinanden godt. Stort alle medarbejdere har været i gennem forløb i Neuropædagogik, så alle har en fælles viden. De 3 kursusdage om året bruges til at bygge videre på Neuropædagogikken. Nogle blandt medarbejderne har været på efteruddannelse og sørger for løbende efteruddannelse af de øvrige medarbejdere på personalemøder. Stedet har indtil for nylig haft 2 Marte Meo terapeuter, men da den ene er rejst, kan den anden savne sparring. : Medarbejderne har blandede oplevelser med den ændrede form for ledelse på ITC. Overvejende gives udtryk for, at det er positivt, og der gives udtryk for, at alle har været parate til at gribe nye opgaver og strukturer. Medarbejderne kan dog oplever at det har den konsekvens, at når kollegaer for nye ansvarsområder, må andre overtage de opgaver de havde i forhold til borgerne, for, at der ikke går noget fra dem. De giver dog udtryk for, at det også er rart med ansvar og indflydelse, og de ser frem til, at evaluere ændringen. Medarbejderne oplever, at det er vigtigt, at man husker de medarbejdere der ikke har specielle ansvarsområder, blandt andet for at forebygge, at der ikke opstår konflikter, hvis magtbalancen forrykkes mellem medarbejderne. Medarbejderne fortæller, at samtidig med at store dele af produktionsværkstedet flyttede til Københavnsvej 266, er hele ITC i Svogerslev blevet ombygget og moderniseret. I den forbindelse oplever medarbejderne, at det har været et stort arbejde, at få indrettet de nyistandsatte lokaler, samtidig med at opretholde en hverdag for borgerne. De synes dog det er lykkedes via deres store engagement. Samtidig med ombygningen, har ITC valgt at lægge deres daglige aktiviteter om i en helt ny struktur. Nu har man som borger sin basisgruppe, hvor man hører til, og kan så vælge sig ind på de forskellige aktiviteter der foregår i

4 Side4/15 hele huset. Det kræver meget mere planlægning for medarbejderne, men giver borgerne større mulighed for fleksibilitet og valgfrihed. Medarbejderne synes det er et spændende tiltag med den nye aktivitetsplan, og oplever, at det fungerer godt. Endelig oplever medarbejderne, at arbejdet med Neuropædagogik som metode fungerer godt, og deres ønske er, at bevare det som metode, og meget gerne blive klogere på metoden. : 2. Visitation Leder oplever, at der er et godt samarbejde med Myndighed, som er gode til at finde den rigtige målgruppe borgere. Det kan også være at borger kontakter ITC Svogerslev, hvorefter der kommer bevilling fra Myndighed. Leder fortæller, at der udarbejdes pædagogiske planer eller afholdes udviklingssamtaler på borgerne hver 2. år, eller hvis der opstår ændringer i en borgers situation. Opfølgning fra rådgiver er afhængig af bevillingens varighed. I 2013 kom der 20 nye borgere, og derudover er der 9 borgere i STU forløb. Aktuelt er der plads til 5 borgere mere og der er plads til 5 borgere mere i Skovhjælper tilbuddet. : Medarbejderne fortæller, at borgerne er inddelt i forskellige grupper, der er bestemt af hvordan deres funktionsniveau er. Generelt oplever medarbejderne, at jo lavere funktionsniveau en borger har, jo mere omfattende er visitationen af borgeren. Derfor har medarbejderne oplevet, at få meget få oplysninger om mere velfungerende borgere. Medarbejderne har dog gode erfaringer med at gøre opmærksomme på den manglende plan for borger, der så laves. Medarbejderne fortæller, at ITC er blevet meget bredt funderet, og derfor skal det også være meget specielt, hvis en borger ikke kan rummes i tilbuddet. De er klar over, at de må indrette sig efter borgeren og opsøge den kompetence, der er nødvendig for at give borgeren et kvalificeret tilbud. Medarbejderne har ikke oplevelsen af, at der er nogle borgere, der er visiteret forkert. : 3. Økonomi herunder administration af beboermidler Punktet overlades til medarbejderne. Der er aftale med bosteder/pårørende, hvis en borger ikke selv kan administrere, at have penge med til f.eks. sodavandsautomaten, eller kaffe/te ordningen, fortæller medarbejderne. Den fungerer ved, at borger har kuvert

5 Side5/15 med penge låst inde i pengeskabet. Betalingen for den daglige mad i kantinen, kører nu elektronisk, hvilket sparer medarbejderne for en del administration. 4. Brugerindflydelse Leder fortæller, at der indtil for nylig har været meget et velfungerende bruger råd. Men nu skal der vælges nyt fordi den beskyttede beskæftigelse er flyttet til Københavnsvej 266. Leder oplyser, at man arbejder på at definere hvordan formen skal være, nu det er en anden borgergruppe. Tidligere var bruger rådet med til at lave fester, mobilpolitik og rygepolitik, og de tog rundt og besøgte andre bruger råd. Det er tanken at en medarbejder i flex job skal stå for det, og dagsordenen skal være med billeder som alle kan forstå. Medarbejderne fortæller, at det nye bruger råd skal starte efter sommerferien. En gruppe på ITC Kreaktiv har dog beholdt deres brugermøde hver måned, og arbejder meget aktivt med brugerindflydelsen. Medarbejderne oplever, at det vil være forskelligt alt efter borgers funktionsniveau, på hvilken måde brugerindflydelsen vil blive praktiseret. : 5. Behandlings- og handleplaner Leder ønsker så meget relevant dokumentation som muligt. En borgers kontakt person er ansvarlig for den pædagogiske plan og opfølgning, som dokumenteres i Bosted Mål laves sammen med borger, men selve beskrivelsen af borgers funktionsniveau laves af det pædagogiske personale, og pårørende er ofte med. Planen revideres hvert 2. år medmindre, der sker ændringer i borgers situation. : Medarbejderne oplever, at selve grundbeskrivelsen af borgeres handicap og hjerneskade, tager en del længere tid, end det der er reelt er afsat til dokumentation. De er dog glade for systemet, og synes det fremmer en god arbejdsmetode og en højere faglighed. De oplever, at selve systemet er bygget godt op, men at funktionaliteten i systemet er mindre god, fordi man skal huske at gemme det man har skrevet jævnligt for at det ikke forsvinder. Nogle medarbejdere finder, at den beskrivende del af handleplanen kan kræve en del, da man arbejder neuropædagogisk, og derfor bruger denne pædagogiks terminologi, som kræver at man kender til den. Der arbejdes kontinuerligt med dokumentationen. :

6 Side6/15 6. Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Leder oplever ikke udfordringer aktuelt. Det opleves, at der er et godt samarbejde med, der bruges tolk hvis det er nødvendigt. Medarbejderne oplever, at der kan være udfordringer i perioder, det er oftest hvis der er sproglige barrierer, hvor det også er vanskeligt for en tolk. Det kan skabe frustration, men løser sig med tiden. Der bruges tolk også for forældre ved arrangementer. : 7. Dagligdagen og aktiviteter : Aktiviteterne PÅ ITC, er som beskrevet under punkt 1, helt lagt om så man som borger nu vælger sig ind på de aktiviteter man ønsker. Man har som borger sin faste gruppe og har hver især sit grupperum. Grupperne er lavet ud fra borgernes forskellige funktionsniveauer. Strukturen har været sådan fra 1. januar. Leder fortæller, at der er indskrevet 150 borgere på ITC hver dag. Der spørges ind til i borgerens udviklingssamtale hvilke interesser, og potentialer man har. Af aktiviteter foregår der blandt andet; et kreativt værksted, hvor der laves smykker, glas, keramik og andre former for håndarbejde og maleri. Der er etableret et lydtæt øvelokale/studie med diverse instrumenter, hvor bandet Candy Floss blandt andet øver. De er en fast gruppe på 3 borgere og en medarbejder, der tager ud og spiller til private og offentlige arrangementer. Der er et PC rum, men mulighed for at få undervisning og spille. Den store tidligere montagehal er bygget om til gymnastiksal/teaterscene, hvor der er hold med dans og bevægelse. Dertil kan nævnes madlavning, massage og socialt samvær. Endelig fortæller leder om en gruppe beregnet primært for borgere der er autister, og som har meget lidt sprog. De holder til i en barak for sig selv, og har deres egen bus, som deres faste personale alle hverdage, hele året rundt, pakker med mad, tæpper, lammeskind for at køre ud i naturen et sted på Sjælland. : De tre medarbejdere der er ansat i den særlige skovgruppe der kører ud hver dag, viser et kort over Sjælland frem fyldt med røde knappenåle. Det viser alle de steder de har været. Da borgerne i denne gruppe enten ikke har sprog eller meget lidt sprog, sørger medarbejderne for, at dokumentere dagen med billeder, som redigeres på vej hjem i bussen, og herefter kan borger få en billedfortælling med hjem om eftermiddagen.

7 Side7/15 Medarbejderne på det øvrige ITC fortæller om aktiviteter ud af huset. Det kan være svømning i Greve Svømmehal, ture med bussen ud i det blå eller til seværdigheder, til den årlige musikfestival Sjællands Festival, eller på hjemmebesøg hos borgere. Aktiviteter ud af huset kan også være til idræt i salen på Københavnsvej 266 eller til Traktørstedet i Boserup Skov hos Skovhjælperne. Medarbejderne bruger et redskab der hedder Boardmaker, hvor pictogrammer og billeder skaber overblik over dagen, for borgerne. : 8. Magtanvendelse Leder oplyser, at der i 2013 har været en magtanvendelse. Den har efterfølgende givet anledning til refleksionen over, hvordan man er sammen i spisestuen, og har som foreskrevet været drøftet i personalegruppen. Medarbejderne har også oplevet at episoden har gjort dem klogere på, hvordan spisestuen bruges. - Tilsynet har ingen bemærkninger 9. Utilsigtede Hændelser Området er kendt og implementeret.. Medarbejder Medarbejderne kender til begrebet, og der er udpeget lokal sagsbehandler. 10. Klagesager Leder oplyser, at der ikke er en nedskrevet procedure. Der har ikke været nogen klagesager i det forløbne år, der tales med borgere og pårørende om uoverensstemmelser. Medarbejderne er ikke i tvivl om, at de vil henvise klager til nærmeste leder.

8 Side8/15 : 11. Kost og motion Leder fortæller, at der laves meget sund og lækker mad af kokken som har været her et år. Der laves en lun ret hver dag, og der leveres også mad til Københavnsvej 266. Der lægges vægt på, at maden er tyggevenlig, varieret og med mange grøntsager. ITC har en sodavandsautomat, hvor en del borgere køber deres ugentlige sodavand. Dette har været diskuteret i medarbejdergruppen, men det opleves, at det er en luksus for borgerne. Der opleves ikke konflikter omkring det, og de fleste borgere drikker vand de øvrige dage. Der er mulighed for at deltage i krop og bevægelse flere gange om ugen på hold. På Københavnsvej 266 er der indført sundhedsordning og fitness for borgerne. Medarbejderne oplever, at der er gode tilbud om forskellige former for motion, på forskellige niveauer. Man bruger også at gå tur i nærområdet. Maden opleves som meget lækker, varieret og sund. 12. Seksualitet Leder oplyser, at seksualitet er et års tema i år, ikke fordi der er særlige udfordringer, men fordi det er en naturlig del af borgernes liv. Det er seksualvejlederne i Center for Handicap, der står for det. Medarbejderne oplever det som relevant, at der arbejdes målrettet med det. 13. Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Man følger Roskilde Kommunes politik, der må ryges på matriklen, men der må ikke ryges indendørs.

9 Side9/15 Roskilde Kommunes politik følges. 14. Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Medicin opbevares i låst medicin skab. Social- og sundhedsassistent er ansvarlig for medicinskabet, og der ses, at de borgeres medicin man opbevarer, holdes adskilt og er mærket tydeligt med navn og cpr. nr. Kontakten til egen læge og behandlersystem, varetages af forældre eller bosted, fortæller leder. Medarbejderne fortæller, at alt omkring borgernes medicin varetages af medicinansvarlig social- og sundhedsassistent Hjælpemidler Leder fortæller, at man køber sig til de hjælpemidler, der er nødvendige. Borgerne har deres personlige hjælpemidler med som kørestol, rollator etc. Medarbejderne oplever, at de har de hjælpemider til rådighed, som de har behov for. : 16. Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Leder oplyser, at der skal laves ny APV i starten af Man bruger dialog formen og skabelon fra Roskilde Kommune sammen med konsulent fra det tidligere BST. På ITC er der en gruppe bestående af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som er meget velfungerende, oplever leder. Der er 2

10 Side10/15 arbejdsmiljørepræsentanter der tager ud i alle afdelinger og holder trivselssamtaler. Herefter meldes tilbage til leder. 4 gange årligt mødes gruppen med leder og de er ansvarlige for at følge op på den APV der er lavet. På ITC mangler der aktuelt kun opfølgning på et punkt. Leder fortæller, at sygefraværet ligger på et fornuftigt plan. Tilsynet har lejlighed til at se det, og kan bekræfte leders udsagn. Der er 3 medarbejdere, der har været ramt af længerevarende sygdom. De forskellige grupper eller teams på ITC, laver selv deres arbejdsplaner, og leder oplever, at det gøres på en ansvarlig måde, og at det fungerer godt. Der afholdes et afdelingsmøde om ugen i gennemsnit. Der holdes GRUS, som i år ligger i juni måned. Der er afsat 2 timer i hver afdeling, og ca. 10 min. til hver medarbejder. Medarbejderne oplever, at der tages hånd om sygefravær med samtaler fra ledelsens side. De synes at den omstrukturering der har været, bestemt ha kunne mærkes, og de glæder sig til en periode med lidt mere ro på, hvor tingene og organiseringen skal prøves af i praksis. - Tilsynet har ingen bemærkningen. 17. Kompetenceudvikling Leder har planlagt, at der skal kompetenceudvikles indenfor områderne Neuropædagogik, dokumentation i Bosted og seksualvejledning. To medarbejdere kommer af sted i år på den etårige tværfaglige uddannelse i Neuropædagogik, man er af sted 37 dage fordelt ver et år. Målet er, at i alt 10 medarbejdere opnår denne uddannelse, og herefter kan stå for oplæring på ITC. Leder vil gerne have uddannet en Marte Meo terapeut mere Medarbejderne udtrykker ønske om, at øge deres kompetencer indenfor Neuropædagogik. Den nuværende Marte Meo terapeut udtrykker ønske om, at få en sparringspartner. - Tilsynet anbefaler, at der evt. dannes netværk med Marte Meo terapeuter fra Demens området. 18. IT Leder oplyser, at alle medarbejdere har adgang til Bosted og til Roskilde Kommunes Intranet. Medarbejderne udtrykker ønske om; gerne mere introduktion til IT og de muligheder der er.

11 Side11/ Arbejdsmiljø Se under Personaleforhold. Se under Personaleforhold 20. Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Leder er i Center for Handicaps ledernetværk, der mødes hver måned. Leder har ikke haft MUS samtale, men oplever, at der er god opbakning fra centerchef, som leder altid kan kontaktes ved behov. Leder oplever ligeledes, at hun har stor tillid fra centerchefs side. Leder oplever også, at man i ledergruppen, har gode sparringsmuligheder. I forhold til eksternt netværk, er der ikke noget formaliseret. Medarbejderne kan mærke, at man bruger meget tid i de grupper man er tilknyttet, så der er ikke så meget fælles tid mere. Det betyder, at man ikke ved så meget om hele huset mere. På et punkt, oplever medarbejderne, at det er vigtigt at tale meget sammen, og det er omkring kommunikation i Bosted. Det er vigtigt, at der dokumenteres nogenlunde ens. 21. Samarbejde med pårørende Leder fortæller, at samarbejdet fungerer rigtigt godt. Udover den løbende kontakt, afholdes der årligt stor høstfest, som er et fast samlingspunkt for huset.

12 Side12/15 Medarbejderne har oplevelse af at samarbejdet fungerer godt, de ser ikke de store udfordringer i det. 22. Netværk Se under Samarbejde. Medarbejderne giver udtryk for, at de tidligere har været i nogle fora, som nu er nedlagt. Lige nu savnes det ikke. 23. De fysiske rammer Leder synes, at den nylige ombygning, har løftet det gamle hus gevaldigt, og har givet mange ny muligheder, for at imødekomme borgernes forskellige behov. Der kan i langt højere grad tages individuelle hensyn til borgerne nu, fordi der er lavet skærmede rum og lydisolerede rum, samt store og små rum. Medarbejderne synes, at det gamle hus er pænt nu efter ombygningen. De oplever dog at der stadig er plads til forbedringer, idet varmesystemet ikke fungerer optimalt, og der er nogle steder i huset, hvor en stor elektrisk kørestol har svært ved at komme rundt. Det sidstnævnte håber medarbejderne, at der kommer en løsning på, da en ny gruppe af borgere, der er afhængig af disse stole, er en ny gruppe på ITC. 24. Hygiejne og rengøring Hygiejne forhold er nu gode, oplever leder. Der er tilknyttet en medarbejder til rengøringsgruppen, og dertil kommer et rengøringsfirma som er tilkøbt til de store rum hver uge.

13 Side13/15 Medarbejderne fortæller, at rengøringsstandarden er god og, at det fungerer rigtig godt med det firma, der kommer og rengør de store rum. 25. Brand og beredskab (m.v.) I forhold til brand og beredskab, er der er opdaterede evakueringsplaner, som er kendt af medarbejderne. Medarbejderne kender til evakueringsplan, og til handleplan i forhold til brand. 26. Helhedsvurdering Leder kunne godt ønske sig anden fysisk placering, som gav mulighed for bedre udendørsfaciliteter. Medarbejderne har umiddelbart ikke noget til punktet. 27. Spørgeguide til borgere, der kommer på ITC Hvordan synes I om at komme her? - Fint, jeg har været en del af gruppen Kreaktiv, men er nu i gruppen Nord, og det er godt at være der. For mig er der for meget uro ved spisetid i Kantinen, men nu spiser jeg bare et roligere sted. Hvad synes du er rigtig godt ved stedet? - At komme med i ITC All Stars - Jeg har vænnet mig til at der ikke er produktionsvirksomhed her mere, men det var svært i starten. Nu har jeg fået nyt netværk. - Jeg er tilfreds med at være på arbejde og få nye venner. - At være med i Candy Floss Band - Det var blevet lidt ensformigt i Kreaktiv, nu er det godt med alle de nye muligheder.

14 Side14/15 - Kammeratskabet. Hvad kunne du tænke dig var anderledes? - Det er en lille kantine, og der er meget uro, og den må gerne være mere opdelt eller større. - I stedet for 3 store grupper der spiser på samme tid, kunne man spise på forskellige tidspunkter, eller dem der sidder i kørestol kommer før dem der ikke er kørestolsbrugere. - Før måtte der ikke ske forandringer i køkkenet, det er bedre nu. - Gerne igen indføre den årlige skovtur og bowlingtur. - Jeg synes ikke altid at det jeg siger, bliver forstået, nogen gange sker der først noget når en anden siger det. Synes du personalet har tid nok til at snakke og hjælpe dig? - Det synes jeg. Jeg kan bruge andre end min kontaktperson, nogen gange lytter de bare. - De går også på kursus hvert år - Jeg får den hjælp jeg har behov for, men jeg synes nogen gange de der sidder i kørestol ikke helt får den hjælp de har behov for. - Pædagogerne ser os hver især med vores behov og hvad der er bedst for den enkelte. Kan du selv vælge din kontaktperson? - Nej det kan man ikke, men det er OK. Bliver der lyttet efter, hvis du har nogle ønsker, eller der er noget, du er utilfreds med? - Nej, ikke alle steder - Ja i gruppe Nord fungerer det godt, de lytter meget. Er du med til at lave din egen handleplan? - Nej vi er ikke med til det. Kan du lide dem du kommer her sammen med? - Ja det kan vi Hvis der er konflikter, oplever du så, at personalet hjælper med at få løst konflikten? - Vi hjælper også hinanden og personalet hjælper også. Hvad synes du om kosten her, har du indflydelse? Deltager man i madlavningen? - Gerne mere fleksibilitet så man ikke behøver at være i madordning, men kan købe mad de dage man har lyst. - Men det vil gøre det svært at styre for køkkenet, hvor meget de kan købe ind for. - Jeg er tilfreds med madordning, det er god mad. - Får man tilbud om motion? - Vi har kondicykel og der er også andre maskiner. - Vi svømmer, og kan komme med på Københavnsvej Man kunne ønske at rygere fik et sted ude hvor der er halvtag - Et rygeskur.

15 Side15/ Konklusion ITC Svogerslev fremtræder som et moderne aktivitetstilbud, som er fagligt meget velfunderet og velorganiseret. Medarbejderne er engagerede og dygtige, og parate til at løfte kerneopgaven til borgerne i en hverdag, hvor de samtidig skal forholde sig til skift og omstruktureringer. Leder af ITC har formået gennem sin synlighed og klarhed, at gennemføre en større organisationsændring og ombygning, og samtidig bevare overblikket samt sine medarbejderes tillid og respekt. Leder har omvendt en stærk tro på sine medarbejderes evne til at tage ansvar og løfte deres fælles opgave med borgerne i centrum. Anbefalinger: - Tilsynet anbefaler, at der evt. dannes netværk med Marte Meo terapeuter fra Demens området Bilag Retningslinier/Tilsynsmanual. tilsynsmanual.doc

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet SL 104 og 103 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi SL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266 SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9.september 2014 Kafé Klaus

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9.september 2014 Kafé Klaus Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9.september 2014 Kafé Klaus SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården SL 107 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynskonsulent Dorte Hammerich og Konsulent Sidsel Sørensen,

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014 SL 141og 142 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen, og konsulent

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen.

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen. Tilsynsenheden Tilsynet er ført af tilsynsenheden, Herning Kommune Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i 2013-2015 Målgruppen består af tre teams: 1. sal, 2.-3. sal, Utterslev inc. de fire solistlejligheder.

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen SL 103 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej 1. Om boenheden Boenhed Holmelundsvej (under Svendebjerghave) Adresse Holmelundsvej 1-3 Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 17 plejeboliger Antal

Læs mere

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal 1 Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015. Interviewguide borger og medarbejder(e), samt kontrol af elektronisk dokumentation. Dette skema krydses af elektronisk under tilsynsbesøget. Navn på borger: Adresse Distrikt:

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle Stamdata: Dag / døgntilbuddets navn: T hyværkstedet Leders navn tlf. nr.- mailadresse: Hanne Majdecki 99172641 hm@thisted.dk Målgruppe borgere der visiteres efter serviceloven 103 0g 104 Antal beboere

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Der er desuden lavet planer og opsat rammer, for det videre arbejde med de 9 kriterier.

Der er desuden lavet planer og opsat rammer, for det videre arbejde med de 9 kriterier. Kvalitetsbeskrivelse for CAS4 2015 Kvalitetsbeskrivelsen for CAS4 tager udgangspunkt i kvalitetsmodel 2.0. Den er lavet på baggrund af det arbejde, der her på CAS4 har været med til at synliggøre vores

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Støttecentret Møllegade Tilbudstype Klub tilbud efter 85 samt aktivitetstilbud efter 104 Adresse Møllegade, Skanderborg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg.

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg. Udover de punkter der er nævnt for afdelingsledere, løser stedfortræder i forbindelse med aftaleholders fravær, opgaver som det fremgår af funktionsbeskrivelse for aftaleholder. Forventninger til opfyldelse

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 Institutionens navn Lundø Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 23.10.2013 Institutionen repræsenteret ved Pia Kofoed

Læs mere

Kerneopgaven At fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk.

Kerneopgaven At fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk. Udviklingsteamet Målgruppe Tilbuddet er rettet mod voksne borgere, der som følge af en erhvervet hjerneskade, har behov for støtte til at kunne udføre nødvendige og meningsgivende aktiviteter enten i hjemmet

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 6. januar 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adress Hornum børnehave Elmevej/ Kirkevej Hornum Normeret

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Deltagere fra institutionen: leder Anja Rantzau medarbejderrepræsentant Anita og Kristina Fra daginstitutionskontoret deltog: Pædagogisk konsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Har været meget glad for sin

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere