Intern Arbejdsmiljøguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern Arbejdsmiljøguide"

Transkript

1 Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. TRECO A/S Intern Arbejdsmiljøguide

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lidt om TRECO A/S... 3 Indledning... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Målsætning for arbejdsmiljøet... 6 Arbejdsmiljøorganisation... 7 Din arbejdsmiljøgruppe... 8 Generelle regler... 9 Alkohol Personlige værnemidler Er din arbejdsplads klar Ved ulykke Skiltning Forholdsregler ved brand og andre uheld Beredskabsoversigt Affald og Energi Egne notater Side 2

3 Lidt om TRECO A/S TRECO A/S er en produktions- og serviceorienteret virksomhed med speciale inden for fremstilling af tyndpladeprodukter og rørbearbejdning. Alle tre ejere har en håndværksmæssig uddannelse inden for metalbranchen, kombineret med en videregående teknisk/teoretisk uddannelse. Lige fra starten har virksomheden været inde i en sund og stabil vækst. Maskinparken omfatter bl.a. det nyeste CNC-styret produktionsudstyr. TRECO arbejder indenfor 3 specialområder: Fra idé til færdig produkt Produktudvikling i samarbejde med kunden, designere og idéfolk Underleverancer TRECO er underleverandør af tyndpladedele bl.a. ved laserskæring, stansning, pladestrækning og svejsning mm. Ergonomisk egenproduktion Bl.a. ergonomisk korrekte løsninger til det danske og de skandinaviske postvæsener Som systemleverandør kan TRECO levere et fuldt færdigt produkt uanset type og materiale valg. Vi ser det som en vigtig opgave at gøre det så nemt som muligt for vores kunder. Det kan vi bl.a. ved at tilbyde en systemleverance, hvor vi gør brug af de kontakter og muligheder, vi har skabt gennem mange års erfaring. Kontakt TRE- CO for yderligere oplysninger - her under hvad vi kan tilbyde inden for hvert af vore specialområder. Side 3

4 Indledning Denne arbejdsmiljøguide fortæller dig om de regler og anvisninger der gælder her hos TRECO A/S Vi forventer, at du sætter dig ind i indholdet af denne guide til gavn for dig og dine kollegaer. - sikkerhed er fælles ansvar! Side 4

5 Arbejdsmiljøpolitik Virksomhedens ledelse skal i samarbejde med den enkelte medarbejder forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, arbejdsmiljørelateret sygefravær samt nedslidning. For at understøtte dette arbejde, har TRECO A/S indgået samarbejde med en ekstern arbejdsmiljørådgiver Avidenz A/S (tidl. Jern og Metalbranchens BST ApS). For at vor politik kan lykkes, kræves det at den enkelte medarbejder vil: Medvirke aktivt til at sikre sig selv og sine kollegaer i det daglige arbejde. Medvirke aktivt til at overholde gældende lovgivning samt interne regler. Observere/rapportere om ulykker og lige ved-ulykker. Medvirke aktivt til løbende at forbedre arbejdsmiljøet til gavn for alle hos TRECO A/S. Side 5

6 Målsætning for arbejdsmiljøet Målsætningen for arbejdsmiljøet hos TRECO A/S er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø til gavn for alle der arbejder og kommer i vort hus. Målsætninger: Reducere/Fastholde antallet af arbejdsulykker til Nul ulykker. Minimere mængden af sygefravær. Opfylde og overholde gældende lovkrav vedrørende arbejdsmiljøet. Forebygge mod sikkerhedsrisici. Sikre løbende forbedringer af arbejdsmiljøet. For at det skal kunne lykkes skal du hjælpe os, derfor tænk sikkerhed! Side 6

7 Arbejdsmiljøorganisation Arbejdsmiljøgruppe Produktion Per Therkildsen Daglig Arbejdsmiljøleder Doris Lauritzen Arbejdsmiljørepræsentant Sikkerhedsgruppe Montage. Per Therkildsen Daglig Arbejdsmiljøleder Thomas Bak Christensen Arbejdsmiljørepræsentant AMO Arbejdsmiljøudvalget afholder møde hver 3. måned. Nyeste referat er tilgængelig i kantinen. AMO-medlemmer: Per Therkildsen Formand Doris Lautirzen Thomas Bak Christensen Knud Frydensbjerg Pedersen, Avidenz A/S Din sikkerhedsgruppe Side 7

8 Din sikkerhedsgruppe Daglig sikkerhedsleder: Per Therkildsen Niels Arne Knudsen Christen Dalsgaard Sikkerhedsrepræsentant: Doris Lauritzen Produktion Thomas Bak Christensen Montage Side 8

9 Generelle regler Al påbuds- og forbudsskiltning skal respekteres. Udleverede værnemidler skal anvendes. Udsugning i forbindelse med svejsning og slibning skal anvendes. Der må ikke føres truck uden det nødvendige certifikat. Alle skal rydde op efter sig selv både på egen arbejdsplads, fælles arealer samt ved maskiner. Tag ved henstillen af gods hensyn til bæredygtighed af gulv, reoler og skabe. Spær ikke adgangen til brandslukningsmateriel, kontakter og ventiler. Fjern straks risikoen for at snuble eller glide fx. ved at der ligger forskelligt på gulvet, eller spildt olie gør det altid med det samme! Opdager du mangler eller farlige tilstande, som du ikke kan ordne straks, skal det meddeles til din leder. Brug aldrig beskadigede/usikre værktøjer! Side 9

10 Generelle regler Ved arbejde med maskiner skal du sætte dig ind i maskinkortets indhold. Anvend passende påklædning. Smøg ærmerne op indvendig. Når du arbejder ved/med maskiner, må du ikke bære armbåndsur, ringe, kæder eller lignende smykker, hvis der er roterede værktøjer, som kan gribe fat i smykker. Ved bånd og bænkslibere skal du indstille anlægget således, at der er max. 2 mm åbning. Ved arbejde med stoffer og materialer skal du sætte dig ind i arbejdspladsbrugsanvisningens indhold. Kom aldrig sundhedsfarlige væsker i drikkebeholdere, drikkeflasker eller andre beholdere, der normalt er bestemt til levnedsmidler. Alle produkter, der omhældes, skal mærkes med en etiket svarende til originaletiketten. Vær opmærksom på, at du gennem dit arbejde ikke bringer dig selv eller andre i en risikofyldt situation. Brug din sunde fornuft! Side 10

11 Alkohol og stoffer Det er ikke tilladt at indtage øl, vin, spiritus eller anden rusmiddel på TRECO A/S eller i forbindelse med opgaver hos kunder. Det er heller ikke tilladt, at møde påvirket af ovenstående. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Side 11

12 Personlige værnemidler Du vil ved ansættelsen få information om nødvendige værnemidler (såsom værnefodtøj, sikkerhedsbriller, høreværn o.lign.). Informationen betyder samtidig, at der hos TRECO A/S er krav om, at du skal anvende værnemidlerne hvor de er påkrævet. Vinni Aden står for indkøb af værnemidler. Værnemidlerne forefindes i slibe-hal. Side 12

13 Er din arbejdsplads klar Når du møder sørg da for at klargøre din arbejdsplads inden du påbegynder arbejdet: Er personlige værnemidler tilstede og i orden? Er arbedsområdet ryddeligt og forsvarligt? Er værktøj, udsugning og løfteudstyr i forskriftmæssig stand? Er kabler og slanger i forskriftsmæssig stand? Er stiger og stilladser i forskriftsmæssig stand? PS! Når du er færdig med at arbejde ryd da op på din arbejdsplads og hæng kabler og slanger op igen. Eventuelle kæder og stropper Side 13

14 Ved ulykke Gå til din arbejdsleder Per Therkildsen (Koordinator) og meld hvad der er sket. Hvis der ingen er tilstede: RING 112 Opgiv: NAVN STED HVAD der er sket! Ved småskader (siddende transport): Ring (Lokal lægehus) Er der tvivl om siddende eller liggende transport ring da altid 112. Telefon og telefonliste findes i programørbur ved Stanser/laser. Hjertestarter findes til højre for dør til kontor i kold hal. Side 14

15 Skiltning Når du starter hos TRECO A/S vil du blive orienteret om hvor forbindskasser, øjenskylleflasker samt flugtveje er placeret, af sikkerhedsrepræsentanten. Den, der tager det sidste plaster eller øjenskyl, skal sige det til arbejdsmiljørepræsentanten, så der også er til kolleger efterfølgende. Bemærk dig også hvor slukningsudstyret er placeret samt hvilke typer af slukningsudstyr vi har. Rundvisning med sikkerhedsrepræsentant. Der vil være skiltet herfor med nedenstående piktogrammer. Forbindskasse Flugtvej Øjenskylle Slangevinde Skumslukker Brandmateriel Pulverslukker Kulsyreslukker Side 15

16 Forholdsregler ved brand og andre uheld Følg forholdsreglerne for brand og den deri indeholdte evakueringsplan. Få dine kollegaer, der er kommet til skade, ud af området og gå også selv ud af farezonen. Forsøg med brandslukningsudstyret at inddæmme eller slukke branden, indtil brandvæsenet overtager. Husk i den forbindelse: Mennesker kommer før ting bring ikke dig selv i unødig fare ved at forsøge at slukke branden med mindre det selvfølgelig handler om at redde andre mennesker. Ved alarmering skal fabrikken forlades i god ro og orden. Sørg for at dine kollegaer er klar over at fabrikken skal evakueres. Når du kommer frem til samlingsstedet, meld da til din værkfører/afdelingsleder, at du er ankommet. Se beredskabsoversigt på side 17 for samlingssteder. Side 16

17 Beredskabsoversigt P-plads Vil blive placeret på fabrikken. Førstehjælpsudd.: Slukningsudd.: Side 17

18 Affald og Energi Husk altid at følge mærkningen på de forskellige beholdere og containere, så det rigtige affald placeres i de rigtige containere. Hvis du opdager oliespild eller utætte kompressorinstallationer, vandhaner der løber, eller ventilationsanlæg der er unødigt i drift så meld det altid til din sikkerhedsleder eller sikkerhedsrepræsentant. Undgå spild, og hvis det sker, så saml det op straks med de anviste produkter. Hvis maskiner lækker kølevand/olie, så meld det til din sikkerhedsleder. Sluk maskiner som ikke anvendes. Husk af sikkerhedshensyn må man heller ikke forlade en tændt maskine. Sluk lys og luk vinduer og døre som sidste mand. Side 18

19 Egne notater Side 19

20 Husk du er din egen SIKKERHEDSREPRÆSENTANT

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. April 2013

PERSONALEHÅNDBOG. April 2013 PERSONALEHÅNDBOG April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE PERSONALEHÅNDBOG SKIBBILD ENTREPRISE AS Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL SKIBBILD ENTREPRISE AS 4 HISTORIEN BAG 5 DET KRISTNE LIVS OG MENNESKESYN 5 MISSIONEN

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

rigtigt personalehåndbog

rigtigt personalehåndbog VI GØR DET RIGTIGE, RIGTIGT - FØRSTE GANG personalehåndbog oktober 2015 Din GUIde 2 Din guide - som medarbejder hos NC Du bydes hermed velkommen som medarbejder og kollega i Nisgaard + Christoffersen A/S

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Håndbog om arbejdsmiljøledelse

Håndbog om arbejdsmiljøledelse Håndbog om arbejdsmiljøledelse Bearbejdning af På sporet af arbejdsmiljøledelse Small Risk 2005 BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR KPMG Introduktion - til håndbog om

Læs mere

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS Udarbejdet af: A-Z Bogføring, Østergade 14, DK-8740 Brædstrup 1. Arbejdspladsvurdering Formålet med at lave en arbejdspladsvurdering er at virksomhedens

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere Reno Djurs I/S September Marts 2009 2003 Integreret Instruks for miljøledelsessystem

Læs mere