Arbejdsmiljø- og miljøhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø- og miljøhåndbog"

Transkript

1 Arbejdsmiljø- og miljøhåndbog

2

3 Indhold FORCE Technology s holdninger... Handlinger bag holdning og konsekvenser... Farer i arbejdet... Risikovurdering/Tæt-på/Hændelsesrapport... Arbejde - ude hos en kunde i udlandet eller i Danmark... Arbejdsmiljøorganisationen... Uddannelse/træning... ArbejdsPladsBrugsanvisninger (APB er) for kemikalier... Beredskab... Psykisk krisehjælp... Udstyr... Måleudstyr... Arbejdsulykker... Observationer, tæt-på-ulykker og fejl/mangler... Oprydning og rengøring... Affald/miljø... Farligt gods... Tvivl/spørgsmål... Personlige værnemidler... Hjelm... Sikkerhedsbriller... Høreværn... Åndedrætsværn... Handsker... Fodtøj... Arbejdstøj... Faldsikring Kørsel

4 FORCE Technology s holdninger Hos FORCE Technology har vi fokus på miljøet og arbejdsmiljøet hvilket bl.a. betyder, at vi: Vil overholde lovkrav og kundekrav indenfor såvel miljø som arbejdsmiljøet Arbejder løbende med at reducere risikoen for arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser og miljøuheld Sætter handlinger bag vores holdninger så, hvis interne og eksterne regler ikke overholdes, har det konsekvenser i form af påtale, mundtlig advarsel, skriftlig advarsel og eventuel ansættelsesmæssig konsekvens. Vores holdninger medfører derfor nogle krav til dig som ansat i FORCE Technology og vi forventer, at du: Deltager aktivt i sikkerheds- og miljøarbejdet Medvirker til at overholde lovkrav og kundekrav indenfor såvel miljø- som arbejdsmiljøområdet Følger anvisninger og respekterer skiltning for arbejdet så det kan udføres sikkert og forsvarligt Forholder dig til farer og risici, inden arbejdet påbegyndes og under arbejdets udførelse lav eventuelt selv en risikovurdering Giver besked og stopper arbejdet, hvis der er væsentlige farer, som ikke kan imødegås Giver besked om tæt-på-ulykker og naturligvis arbejdsulykker hurtigst muligt så der kan reageres på forholdene Informerer din arbejdsleder, sikkerhedsleder, arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedschefen, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål. 3

5 4

6 Handlinger bag holdning og konsekvenser Din sikkerhed er det vigtigste for FORCE Technology du og dine kollegaer skal komme sunde og raske hjem fra arbejde. Det betyder, at interne såvel som eksterne regler skal overholdes ellers kan det have konsekvenser i forhold til din ansættelse. Interne regler er f.eks.: Regler, som er beskrevet i denne arbejdsmiljø- og miljøhåndbog Udarbejdelse af min risikovurdering ved udearbejde hos kunder eller ved nye interne opgaver (f.eks. forsøg) Der må kun ryges i afmærkede rygeområder Manglende brug af personlige værnemidler, hvis FORCE Technology har påkrævet dette i forhold til arbejdet sikkerhedsfodtøj, hjelm, åndedrætsværn mv. Eksterne regler er f.eks.: Arbejdstilsynets krav om lovpligtige uddannelser truck, stabler (løft > 1 m), svejsning, epoxy og isocyanater Kundekrav f.eks. overholdelse af Life Saving Rules, TATO på Statoil og Tænk 5 samt Last Minut Risk Assessment (LMRA) på Shell Krav om kurser/instruktion hos kunder f.eks. hos DONG, Shell og Statoil Krav, som kommunikeres til FORCE Technology krav er listet på intranettet under Sikkerhed + Information fra kunder. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i de interne og eksterne regler inden arbejdet påbegyndes og spørger din nærmeste leder, din arbejdsmiljøgruppe eller sikkerhedschefen, hvis du er i tvivl. FORCE Technology har indført nedenstående konsekvenser hvis interne eller eksterne regler ikke overholdes, som gives i den nævnte rækkefølge: 1. Påtale Der tages en samtale med den pågældende medarbejder, hvor det klart præciseres, hvilke interne/eksterne regler, der er brudt samt, hvilke konsekvenser en gentagelse vil kunne få. Påtalen dokumenteres via. mail, som arkiveres i HR afdelingen. 5

7 2. Mundtlig advarsel Der tages en samtale med den pågældende medarbejder, hvor det klart præciseres, hvilke interne/eksterne regler, der er brudt samt, hvilke konsekvenser en gentagelse vil kunne få. Samtalen afsluttes med en mundtlig advarsel. Den mundtlige advarsel dokumenteres og underskrives af medarbejderen og arkiveres i HR afdelingen. 3. Skriftlig advarsel Der tages en samtale med den pågældende medarbejder, hvor det klart præciseres, hvilke interne/eksterne regler, der er brudt samt, hvilke konsekvenser en gentagelse vil kunne få. Samtalen afsluttes med en skriftlig advarsel. Den skriftlige advarsel dokumenteres og underskrives af medarbejderen og arkiveres i HR afdelingen. 4. Ansættelsesmæssige konsekvenser Der tages en samtale med den pågældende medarbejder, hvor det klart præciseres, hvilke interne/eksterne regler der er brudt, og hvilken konsekvens dette har i forhold til ansættelsesforholdet. Samtalen afsluttes med konsekvensen dette har i forhold til ansættelsesforholdet. Den ansættelsesmæssige konsekvens dokumenteres og underskrives af medarbejderen og arkiveres i HR afdelingen. Der kan være omstændigheder som er skærpende og vil resultere i, at nogle af ovenstående konsekvenser springes over det kunne f.eks. være: Man har bragt andres liv og førlighed i fare (alvorligheden) Man følger bevidst ikke de anførte retningslinjer efter påtale Medarbejderen reagerer ikke positivt i forhold til anvisninger fra leder, lokal arbejdsmiljøleder eller sikkerhedschefen. Eksempel: Medarbejder foretager inspektionsopgave i 5 meter højde på tag helt ud til tagkant Arbejdsmiljørepræsentant ser forholdet og kontakter lederen om faren for nedstyrtning Lederen og arbejdsmiljørepræsentanten tager nu henvendelse til medarbejderen om faren og om, at arbejdet straks skal stoppes Medarbejderen siger jeg skal lige være færdig så kommer jeg ned Lederen hæver stemme og siger STOP NU hvorefter arbejdet stoppes 6

8 Lederen tager en samtale med den pågældende medarbejder, hvor det klart præciseres, hvilke interne/eksterne regler, der er brudt Lederen giver medarbejderen en Påtale og fortæller dernæst, at en gentagelse vil kunne få konsekvenser - f.eks. Mundtlig advarsel Påtalen dokumenteres via. mail i HR afdelingen af lederen Ugen efter ser sikkerhedschefen, at den samme medarbejder arbejder på et andet tag uden nogen form for sikring mod nedstyrtning Sikkerhedschefen tager nu henvendelse til medarbejderen om faren og om, at arbejdet straks skal stoppes og arbejdet stoppes Sikkerhedschefen kontakter HR afdelingen for, at undersøge om der tidligere har været konsekvenser i forhold til sikkerheden Sikkerhedschefen informeres om, at den pågældende medarbejder har fået en påtale for nøjagtigt det samme Sikkerhedschefen tager en samtale med den pågældende medarbejder, hvor det klart præciseres, hvilke interne/eksterne regler der igen er brudt Sikkerhedschefen drøfter forholdet med lederen og den ansatte orienteres efterfølgende ved møde om konsekvensen af overtrædelsen - som kunne være en skriftlig advarsel. Ligeledes fortælles, hvilke konsekvenser en gentagelse vil få ansættelsesmæssig konsekvens. (Mundtlig advarsel springes over da man bevidst ikke følger de anførte retningslinjer efter påtale) Den skriftlige advarsel dokumenteres og underskrives af medarbejderen og arkiveres i HR afdelingen. 7

9 Farer i arbejdet Der kan forekomme en række farer i det arbejde, du skal udføre i FORCE Technology, og som du bør være opmærksom på, da de kan påvirke din arbejdsdag: Tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger brug altid tekniske hjælpemidler, hvis det er muligt og foretag eventuelle løft korrekt (med benene) Luft- og hudpåvirkninger fra processer, kemikalier, slibning og svejsning - brug altid korrekte personlige værnemidler Radioaktiv stråling sørg for at beskytte dig selv og øvrige imod stråling dvs. sørg altid for god afspærring/skiltning Ømhed i nakke/skuldre/ryg og arme ved kontorarbejde og bilkørsel sørg for at variere dine arbejdsstillinger løbende Psykiske faktorer forårsaget af tidspres, stress og høje krav til arbejdet og kvaliteten heraf. Hvis du oplever problemer eller har spørgsmål til ovenstående farer eller andet så kontakt din arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedschefen. Min Risikovurdering - Risikovurdering/ Tæt-på/Hændelsesrapport For at imødekomme farer og forebygge arbejdsulykker ved udearbejde hos kunder samt på nye interne opgaver (f.eks. forsøg) er det et krav, at der altid skal foretages en risikovurdering i forhold til arbejdet (undtagelser er administrativt arbejde og internt arbejde (f.eks. værksteder, lager) da dette arbejde dækkes af ArbejdsPladsVurdering (APV) og sikkerhedsaudit). Risikovurderingen er altså lavet for at forbedre arbejdsmiljøet på ude arbejdspladser og ved specielle interne opgaver (f.eks. forsøg) og skal foretages! Når du laver risikovurderingen, skal du forholder til en række spørgsmål hvor der enten kan svares JA forholdet er overvejet og i orden NEJ forholdet er ikke overvejet eller ikke i orden IR forholdet er ikke relevant for opgaven. 8

10 Hvis du svarer NEJ skal du bringe forholdet i orden, og arbejdet kan fortsætte sikkert. Hvis du ikke kan ordne forholdet - udfyld en Tæt-på/ hændelsesrapport denne afleveres efterfølgende til din arbejds -leder, arbejdsmiljøleder, arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedschefen Hvis du f.eks. hos en kunde eller et internt forsøg ikke har tænkt på, at du skal arbejde over 1,8 meter i højden skal du: - Stoppe arbejdet straks - Rekvirerestillads, lift eller faldsikringsudstyr og bruge dette - Hvis du ikke kan få nødvendigt udstyr - udfyld en Tæt-på/hændelsesrapport og aflevere denne. Arbejde ude hos en kunde i udlandet eller i Danmark Ved arbejde hos eksterne kunder er det ekstra vigtigt, at du passer på dig selv og dine kollegaer, da man ikke altid kan forvente det samme sikkerhedsniveau, som i Danmark. Det er derfor meget op til dig selv at sige til og fra overfor farlige situationer og du er i bund og grund din egen arbejdsmiljørepræsentant. 9

11 Informationer fra eksterne kunder På intranettet under Sikkerhed Informationer fra kunder kan du finde kundespecifikke retningslinjer, som skal læses og følges. Du kan også spørge kunden direkte, om der er specielle sikkerhedsmæssige regler for arbejdets udførelse. Arbejdsmiljøorganisationen Du har ved introdagen i Brøndby fået fortalt, hvem der er din arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant hvis du er i tvivl se på intranettet under: Sikkerhed Arbejdsmiljøorganisation. Uddannelse/træning Det er meget vigtigt, at du er blevet uddannet/instrueret godt og effektivt inden arbejdet påbegyndes, således at, de bedste forudsætninger for et sikkert og godt arbejdsmiljø er tilstede. Uddannelsen/instruktionen i sikkerhed og miljø består bl.a. af: Introdagen i Brøndby ved sikkerhedschefen Lokal instruktion ved din arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant Uddannelse til arbejdet/funktionen Eventuel kundespecifik uddannelse/instruktion Eventuel sidemandsoplæring. Hvis du har behov for yderligere uddannelse/træning skal du kontakte din arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant. Du har også mulighed for at drøfte uddannelse/træning med din leder ved den årlige UR-samtale (Udviklings- og Resultatsamtale). 10

12 ArbejdsPladsBrugsanvisninger (APB er) for kemikalier Hvis du skal arbejde med kemiske produkter, som er faremærket kan du få brug for en såkaldt ArbejdsPladsBrugsanvisning Den beskriver, hvordan du skal beskytte dig, og hvad der skal gøres ved et uheld. APB er forefindes på intranettet under Sikkerhed Kemiske brugsanvisninger CC Lite. Beredskab FORCE Technology har en række beredskabsplaner, som beskriver, hvad der skal gøres i en nødsituation. Du skal som minimum sætte dig ind i nedenstående: Har lokationen en hjertestarter og hvor findes den i givet fald? Hvor forefindes nærmeste førstehjælpskasse(r)? Hvor er nærmeste brandslukker? Hvor er nærmeste flugtvej og alternativ flugtvej ift. din arbejdsplads Hvor er nærmeste samlingspunkt ved evakuering? Hvem er uddannede førstehjælpere og hjertestartere i FORCE Technology? På intranettet under Sikkerhed kan du finde en liste over førstehjælpere, hjertestartere og beredskabsplanerne informér dig allerede nu! Psykisk krisehjælp Hvis du selv eller en kollega oplever eller overværer en situation, hvor du synes, der kunne være behov for at snakke med f.eks. en psykolog kontakt da i første omgang din nærmeste arbejdsleder, HR-afdelingen eller sikkerhedschefen. Arbejdslederen, HR-afdelingen eller sikkerhedschefen vil dernæst hurtigt vurdere dit behov og rekvirere den fornødne hjælp vær opmærksom på, at symptomer ift. traumatiske situationer kan forekomme lang tid efter den oplevede situation. Vær ligeledes opmærksom på, om kollegaer viser tegn på at have brug for hjælp. 11

13 Udstyr I forbindelse med dit arbejde kan det blive nødvendigt, at du skal bruge forskelligt udstyr og tekniske hjælpemidler. Du skal sikre dig, at udstyret er forsvarligt at anvende og at eventuelle lovpligtige eftersyn er gennemført. Hvis du opdager fejl/mangler stop arbejdet og bed om hjælp. Udstyr kan være: faldsikringsudstyr, stiger, porte, stilladser, kraner, taljer og wirer, trucks, anhugningsgrej og elektriske håndmaskiner (220 V). Måleudstyr Hvis du skal arbejde i lukkede rum såsom tanke, brønde, udgravninger eller beholdere er det meget vigtigt, at du sikrer dig, at der er tilstrækkelig ilt tilstede og ingen farlige stoffer i luften. FORCE Technology har gasdetektorer og iltmålere, som kan anvendes ved arbejde i lukkede rum alternativt få kunden til at dokumentere, at arbejdsmiljøet er i orden og farefrit. Arbejdsulykker FORCE Technology arbejder aktivt for at reducere antallet af arbejdsulykker - men hvis du skulle være uheldig at komme ud for en arbejdsulykke, skal du gøre nedenstående, efter skaden er afhjulpet: Kontakt din leder/chef straks og aftal det videre forløb - Er det muligt, at fortsætte arbejdet som normalt? - Er det muligt, at udføre alternativt arbejde (skånejob) eller komme på uddannelse? - Er skaden så stor, at man skal sygemeldes fra arbejde. Medvirk til at udarbejde skadesanmeldelsen så dette sker korrekt, og vi kan forebygge lignede arbejdsulykker Endelig anmeldelse sendes til Forsikringsselskabet, Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøorganisationen samt til dig som ansat inden 9 arbejdsdage Husk, at registrere eventuelt fravær som ABSENCE + SAR i FIT Alle arbejdsskader anmeldes, selv om der endnu ikke har været fravær grundet arbejdsulykken. 12

14 Observationer, tæt-på-ulykker og fejl/mangler Det er meget vigtigt, at du informerer din arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedschefen, hvis du konstaterer noget, som vil kunne gå galt eller hvis du observerer farer, fejl/mangler ifm. arbejdet. Nedenstående begreber anvendes og skal indberettes: Observation: Potentiel fare f.eks. udstyr ligger yderligt ovenpå skab og vil kunne falde ned Tæt-på-ulykke: Situation, hvor det var meget tæt-på, at der var sket en ulykke udstyret faldt ned fra skabet men ramte ingen Arbejdsulykke: Situation, hvor der er sket en ulykke udstyret fald ned og ramte en ansat. Observationer kunne f.eks. være: Du skal løfte en tung genstand op af en trappe men der er ingen tekninske hjælpemidler Du opdager, at der mangler et gelænder på et stillads hos en kunde Der lugter meget af opløsningsmidler men at der ingen ventilation er til arbejdet Der er meget støj i det arbejdsområde men du ikke har høreværn. Altså episoder hvor der alene er tale om en fare. Tæt-på-ulykker kunne f.eks. være: Du var tæt-på, at træde ned i et hul grundet manglende belysning men stoppede arbejdet Emnet tippede og var tæt-på at ramme din fod men der skete ikke noget Du og en kollega løfter en meget tung genstand begge må lægge mange kræfter i løftet og I kunne begge have fået en rygskade. Altså episoder - hvor der endnu ikke er sket nogen form for skade/påvirkning men hvor det var tæt-på. 13

15 Oprydning og rengøring Manglende oprydning/rengøring er tit årsagen til arbejdsulykker eller miljøuheld HUSK derfor dit arbejde er ikke færdigt, før der er ryddet op! HUSK endvidere god hygiejne og opbevar ikke mad og drikkevarer i nærheden af kemikalier. Affald/miljø Hjælp til med at sortere affaldet det sparer ressourcer, og så er der økonomi i det! Affald skal sorteres i de dertil indrettede beholdere Affaldsbeholdere er mærket, så der ikke kan tages fejl af indholdet Hvis du er i tvivl om sorteringen af dit affald spørg din nærmeste leder eller sikkerhedschefen Kemikalieaffald afleveres på dit lokale lager med tydelig angivelse af indhold og afsender (dine initialer). 14

16 Farligt gods Hvis du skal fragte farligt gods på landevejen (ADR), kontakt din arbejdsleder eller sikkerhedschefen. Tvivl/spørgsmål Har du spørgsmål eller er du i tvivl ift. dit arbejde, sikkerheden eller i øvrigt kontakt din nærmeste leder, sikkerhedsleder, arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedschefen (tlf ). Personlige værnemidler Hjelm Hjelm skal bæres, hvis der arbejdes med kran, som løfter byrder over hovedhøjde Hjelm skal bæres, hvis der er risiko for hovedskader i øvrigt Der kan være behov for at bære hagerem så hjelmen ikke tabes under arbejdet Hjelmens holdbarhed er begrænset typisk 4 år dette ses af stempel i hjelmen. Sikkerhedsbriller Anvend tætsluttende sikkerhedsbriller/visir ved risiko for stænk af kemikalier i øjnene Anvend sikkerhedsbriller ved risiko for at få fremmedlegemer i øjnene f.eks. ved slibning og skæring. 15

17 Høreværn Brug høreværn hele tiden ved høj generende støj Der findes forskellige høreværnstyper: - Kopper beskytter bedst - Formstøbte ørepropper beskytter næstbedst - Ørepropper beskytter dårligst - Vat beskytter ikke - MP3-afspillere/I-phone mv. - beskytter ikke. Åndedrætsværn Anvend luftforsynet åndedrætsværn (kompressorluft) ved lav iltkoncentration (< 21%) og ved ukendt luftforurening Anvend filtrerende åndedrætsværn (max. 3 timer/dag) med korrekt filter og skift filtrene efter leverandørens anvisninger: - A-filter = Organiske dampe - AX-filter = Organiske dampe < 65 C - P-filter = partikler Turbomasker må anvendes 8 timer/dag og forsynes også med filtre. Handsker Anvend handsker korrekt brug kemikaliehandsker til kemikalier! Nitrilhandsker beskytter normalt overfor de fleste kemikalier Anvend kemikaliehandsker ift. leverandørens anviste brugstid Kassér kemikaliehandsken efter brug og overskrid ikke den anviste brugstid (husk kemikalierne holder ikke fyraften) Brug ikke handsker med pudder kan forårsage allergi Brug inderhandske af bomuld ved håndsved. 16

18 Fodtøj Brug altid sikkerhedsfodtøj, hvis der er risiko for, at du kan få skadet dine tæer under arbejdet Brug godkendt sikkerhedsfodtøj nogle steder stiller vores kunder specielle krav til støvler/støvletter mv. Hos andre kunder stilles krav om antistatisk fodtøj. Arbejdstøj Indenfor visse arbejdstyper er det påkrævet at bære arbejdstøj, som dækker arme og ben under arbejdet Enkelte kunder stiller endvidere krav til brandbestandighed og til typen af reflekser På laboratorier skal bruges kittel og til tider forklæde. Faldsikring Godkendt faldsikringsudstyr skal anvendes, hvis der ikke er etableret gelænder eller anden sikker afspærring mod nedstyrtning. Der er reelt ikke nogen højdegrænse da risikoen altid skal fjernes Husk faldsikringskursus inden arbejdet startes. 17

19 Kørsel Hvis du skal ud og køre i et køretøj er det vigtigt, at: Indstille spejle korrekt Indstille førersædet korrekt ift. højde og dybde Sikre en tilpas temperatur under kørslen Bruge sikkerhedssele under kørslen Overholde færdselsloven Indlægge pauser når det er nødvedigt. I FORCE Technology køretøjer skal der forefindes advarselstrekant og førstehjælpskasse. Du skal sikre dig dette, inden kørslen påbegyndes. Tjek endvidere om køretøjet er udstyret med vinterdæk i perioden fra ca. 1. oktober til 1. april terminerne afhænger naturligvis af udetemperaturen hvis denne er under 7 grader Celsius anbefales det at køre på vinterdæk. Hvis du oplever problemer ift. køretøjer såsom fejl eller mangler, er det vigtigt at fortælle det videre til kørselskontoret, nærmeste leder eller din arbejdsmiljørepræsentant. 18

20 FORCE Technology Hovedkontor Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Tlf Fax forcetechnology.com da: Ret til ændringer forbeholdes

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde Branchevejledning for skorstensfejerarbejde Indholdsfortegnelse Forord................................................ 1 Baggrundsanalyse....................................... 1 Sikkerhedsorganisation..................................

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

KEMIKALIER. Pas på dig selv og andre - fra viden til praksis

KEMIKALIER. Pas på dig selv og andre - fra viden til praksis KEMIKALIER Pas på dig selv og andre - fra viden til praksis Udgiver: Seahealth Ansvarlig redaktør: Connie S. Gehrt Tekst: Anne Ries Fotos: Henrik Klock &film Carsten Gydahl-Jensen Illustrationer: Lars-Ole

Læs mere

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS Udarbejdet af: A-Z Bogføring, Østergade 14, DK-8740 Brædstrup 1. Arbejdspladsvurdering Formålet med at lave en arbejdspladsvurdering er at virksomhedens

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR arbejdsmiljøhåndbog for v A G T E R ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR VAGTER 2012 indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Sikring af det gode arbejdsmiljø 3 Grundlæggende krav til en virksomhed 3 Samarbejdet om

Læs mere

Håndbog om arbejdsmiljøledelse

Håndbog om arbejdsmiljøledelse Håndbog om arbejdsmiljøledelse Bearbejdning af På sporet af arbejdsmiljøledelse Small Risk 2005 BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR KPMG Introduktion - til håndbog om

Læs mere

FOR ARBEJDE VED JERNBANESPOR

FOR ARBEJDE VED JERNBANESPOR ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR ARBEJDE VED JERNBANESPOR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Arbejde med kørestrøm. Foto Peter Thornvig 71 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 5 1. Planlægning af arbejdet...

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

rigtigt personalehåndbog

rigtigt personalehåndbog VI GØR DET RIGTIGE, RIGTIGT - FØRSTE GANG personalehåndbog oktober 2015 Din GUIde 2 Din guide - som medarbejder hos NC Du bydes hermed velkommen som medarbejder og kollega i Nisgaard + Christoffersen A/S

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere