Arbejdsmiljø- og miljøhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø- og miljøhåndbog"

Transkript

1 Arbejdsmiljø- og miljøhåndbog

2

3 Indhold FORCE Technology s holdninger... Handlinger bag holdning og konsekvenser... Farer i arbejdet... Risikovurdering/Tæt-på/Hændelsesrapport... Arbejde - ude hos en kunde i udlandet eller i Danmark... Arbejdsmiljøorganisationen... Uddannelse/træning... ArbejdsPladsBrugsanvisninger (APB er) for kemikalier... Beredskab... Psykisk krisehjælp... Udstyr... Måleudstyr... Arbejdsulykker... Observationer, tæt-på-ulykker og fejl/mangler... Oprydning og rengøring... Affald/miljø... Farligt gods... Tvivl/spørgsmål... Personlige værnemidler... Hjelm... Sikkerhedsbriller... Høreværn... Åndedrætsværn... Handsker... Fodtøj... Arbejdstøj... Faldsikring Kørsel

4 FORCE Technology s holdninger Hos FORCE Technology har vi fokus på miljøet og arbejdsmiljøet hvilket bl.a. betyder, at vi: Vil overholde lovkrav og kundekrav indenfor såvel miljø som arbejdsmiljøet Arbejder løbende med at reducere risikoen for arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser og miljøuheld Sætter handlinger bag vores holdninger så, hvis interne og eksterne regler ikke overholdes, har det konsekvenser i form af påtale, mundtlig advarsel, skriftlig advarsel og eventuel ansættelsesmæssig konsekvens. Vores holdninger medfører derfor nogle krav til dig som ansat i FORCE Technology og vi forventer, at du: Deltager aktivt i sikkerheds- og miljøarbejdet Medvirker til at overholde lovkrav og kundekrav indenfor såvel miljø- som arbejdsmiljøområdet Følger anvisninger og respekterer skiltning for arbejdet så det kan udføres sikkert og forsvarligt Forholder dig til farer og risici, inden arbejdet påbegyndes og under arbejdets udførelse lav eventuelt selv en risikovurdering Giver besked og stopper arbejdet, hvis der er væsentlige farer, som ikke kan imødegås Giver besked om tæt-på-ulykker og naturligvis arbejdsulykker hurtigst muligt så der kan reageres på forholdene Informerer din arbejdsleder, sikkerhedsleder, arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedschefen, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål. 3

5 4

6 Handlinger bag holdning og konsekvenser Din sikkerhed er det vigtigste for FORCE Technology du og dine kollegaer skal komme sunde og raske hjem fra arbejde. Det betyder, at interne såvel som eksterne regler skal overholdes ellers kan det have konsekvenser i forhold til din ansættelse. Interne regler er f.eks.: Regler, som er beskrevet i denne arbejdsmiljø- og miljøhåndbog Udarbejdelse af min risikovurdering ved udearbejde hos kunder eller ved nye interne opgaver (f.eks. forsøg) Der må kun ryges i afmærkede rygeområder Manglende brug af personlige værnemidler, hvis FORCE Technology har påkrævet dette i forhold til arbejdet sikkerhedsfodtøj, hjelm, åndedrætsværn mv. Eksterne regler er f.eks.: Arbejdstilsynets krav om lovpligtige uddannelser truck, stabler (løft > 1 m), svejsning, epoxy og isocyanater Kundekrav f.eks. overholdelse af Life Saving Rules, TATO på Statoil og Tænk 5 samt Last Minut Risk Assessment (LMRA) på Shell Krav om kurser/instruktion hos kunder f.eks. hos DONG, Shell og Statoil Krav, som kommunikeres til FORCE Technology krav er listet på intranettet under Sikkerhed + Information fra kunder. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i de interne og eksterne regler inden arbejdet påbegyndes og spørger din nærmeste leder, din arbejdsmiljøgruppe eller sikkerhedschefen, hvis du er i tvivl. FORCE Technology har indført nedenstående konsekvenser hvis interne eller eksterne regler ikke overholdes, som gives i den nævnte rækkefølge: 1. Påtale Der tages en samtale med den pågældende medarbejder, hvor det klart præciseres, hvilke interne/eksterne regler, der er brudt samt, hvilke konsekvenser en gentagelse vil kunne få. Påtalen dokumenteres via. mail, som arkiveres i HR afdelingen. 5

7 2. Mundtlig advarsel Der tages en samtale med den pågældende medarbejder, hvor det klart præciseres, hvilke interne/eksterne regler, der er brudt samt, hvilke konsekvenser en gentagelse vil kunne få. Samtalen afsluttes med en mundtlig advarsel. Den mundtlige advarsel dokumenteres og underskrives af medarbejderen og arkiveres i HR afdelingen. 3. Skriftlig advarsel Der tages en samtale med den pågældende medarbejder, hvor det klart præciseres, hvilke interne/eksterne regler, der er brudt samt, hvilke konsekvenser en gentagelse vil kunne få. Samtalen afsluttes med en skriftlig advarsel. Den skriftlige advarsel dokumenteres og underskrives af medarbejderen og arkiveres i HR afdelingen. 4. Ansættelsesmæssige konsekvenser Der tages en samtale med den pågældende medarbejder, hvor det klart præciseres, hvilke interne/eksterne regler der er brudt, og hvilken konsekvens dette har i forhold til ansættelsesforholdet. Samtalen afsluttes med konsekvensen dette har i forhold til ansættelsesforholdet. Den ansættelsesmæssige konsekvens dokumenteres og underskrives af medarbejderen og arkiveres i HR afdelingen. Der kan være omstændigheder som er skærpende og vil resultere i, at nogle af ovenstående konsekvenser springes over det kunne f.eks. være: Man har bragt andres liv og førlighed i fare (alvorligheden) Man følger bevidst ikke de anførte retningslinjer efter påtale Medarbejderen reagerer ikke positivt i forhold til anvisninger fra leder, lokal arbejdsmiljøleder eller sikkerhedschefen. Eksempel: Medarbejder foretager inspektionsopgave i 5 meter højde på tag helt ud til tagkant Arbejdsmiljørepræsentant ser forholdet og kontakter lederen om faren for nedstyrtning Lederen og arbejdsmiljørepræsentanten tager nu henvendelse til medarbejderen om faren og om, at arbejdet straks skal stoppes Medarbejderen siger jeg skal lige være færdig så kommer jeg ned Lederen hæver stemme og siger STOP NU hvorefter arbejdet stoppes 6

8 Lederen tager en samtale med den pågældende medarbejder, hvor det klart præciseres, hvilke interne/eksterne regler, der er brudt Lederen giver medarbejderen en Påtale og fortæller dernæst, at en gentagelse vil kunne få konsekvenser - f.eks. Mundtlig advarsel Påtalen dokumenteres via. mail i HR afdelingen af lederen Ugen efter ser sikkerhedschefen, at den samme medarbejder arbejder på et andet tag uden nogen form for sikring mod nedstyrtning Sikkerhedschefen tager nu henvendelse til medarbejderen om faren og om, at arbejdet straks skal stoppes og arbejdet stoppes Sikkerhedschefen kontakter HR afdelingen for, at undersøge om der tidligere har været konsekvenser i forhold til sikkerheden Sikkerhedschefen informeres om, at den pågældende medarbejder har fået en påtale for nøjagtigt det samme Sikkerhedschefen tager en samtale med den pågældende medarbejder, hvor det klart præciseres, hvilke interne/eksterne regler der igen er brudt Sikkerhedschefen drøfter forholdet med lederen og den ansatte orienteres efterfølgende ved møde om konsekvensen af overtrædelsen - som kunne være en skriftlig advarsel. Ligeledes fortælles, hvilke konsekvenser en gentagelse vil få ansættelsesmæssig konsekvens. (Mundtlig advarsel springes over da man bevidst ikke følger de anførte retningslinjer efter påtale) Den skriftlige advarsel dokumenteres og underskrives af medarbejderen og arkiveres i HR afdelingen. 7

9 Farer i arbejdet Der kan forekomme en række farer i det arbejde, du skal udføre i FORCE Technology, og som du bør være opmærksom på, da de kan påvirke din arbejdsdag: Tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger brug altid tekniske hjælpemidler, hvis det er muligt og foretag eventuelle løft korrekt (med benene) Luft- og hudpåvirkninger fra processer, kemikalier, slibning og svejsning - brug altid korrekte personlige værnemidler Radioaktiv stråling sørg for at beskytte dig selv og øvrige imod stråling dvs. sørg altid for god afspærring/skiltning Ømhed i nakke/skuldre/ryg og arme ved kontorarbejde og bilkørsel sørg for at variere dine arbejdsstillinger løbende Psykiske faktorer forårsaget af tidspres, stress og høje krav til arbejdet og kvaliteten heraf. Hvis du oplever problemer eller har spørgsmål til ovenstående farer eller andet så kontakt din arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedschefen. Min Risikovurdering - Risikovurdering/ Tæt-på/Hændelsesrapport For at imødekomme farer og forebygge arbejdsulykker ved udearbejde hos kunder samt på nye interne opgaver (f.eks. forsøg) er det et krav, at der altid skal foretages en risikovurdering i forhold til arbejdet (undtagelser er administrativt arbejde og internt arbejde (f.eks. værksteder, lager) da dette arbejde dækkes af ArbejdsPladsVurdering (APV) og sikkerhedsaudit). Risikovurderingen er altså lavet for at forbedre arbejdsmiljøet på ude arbejdspladser og ved specielle interne opgaver (f.eks. forsøg) og skal foretages! Når du laver risikovurderingen, skal du forholder til en række spørgsmål hvor der enten kan svares JA forholdet er overvejet og i orden NEJ forholdet er ikke overvejet eller ikke i orden IR forholdet er ikke relevant for opgaven. 8

10 Hvis du svarer NEJ skal du bringe forholdet i orden, og arbejdet kan fortsætte sikkert. Hvis du ikke kan ordne forholdet - udfyld en Tæt-på/ hændelsesrapport denne afleveres efterfølgende til din arbejds -leder, arbejdsmiljøleder, arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedschefen Hvis du f.eks. hos en kunde eller et internt forsøg ikke har tænkt på, at du skal arbejde over 1,8 meter i højden skal du: - Stoppe arbejdet straks - Rekvirerestillads, lift eller faldsikringsudstyr og bruge dette - Hvis du ikke kan få nødvendigt udstyr - udfyld en Tæt-på/hændelsesrapport og aflevere denne. Arbejde ude hos en kunde i udlandet eller i Danmark Ved arbejde hos eksterne kunder er det ekstra vigtigt, at du passer på dig selv og dine kollegaer, da man ikke altid kan forvente det samme sikkerhedsniveau, som i Danmark. Det er derfor meget op til dig selv at sige til og fra overfor farlige situationer og du er i bund og grund din egen arbejdsmiljørepræsentant. 9

11 Informationer fra eksterne kunder På intranettet under Sikkerhed Informationer fra kunder kan du finde kundespecifikke retningslinjer, som skal læses og følges. Du kan også spørge kunden direkte, om der er specielle sikkerhedsmæssige regler for arbejdets udførelse. Arbejdsmiljøorganisationen Du har ved introdagen i Brøndby fået fortalt, hvem der er din arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant hvis du er i tvivl se på intranettet under: Sikkerhed Arbejdsmiljøorganisation. Uddannelse/træning Det er meget vigtigt, at du er blevet uddannet/instrueret godt og effektivt inden arbejdet påbegyndes, således at, de bedste forudsætninger for et sikkert og godt arbejdsmiljø er tilstede. Uddannelsen/instruktionen i sikkerhed og miljø består bl.a. af: Introdagen i Brøndby ved sikkerhedschefen Lokal instruktion ved din arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant Uddannelse til arbejdet/funktionen Eventuel kundespecifik uddannelse/instruktion Eventuel sidemandsoplæring. Hvis du har behov for yderligere uddannelse/træning skal du kontakte din arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant. Du har også mulighed for at drøfte uddannelse/træning med din leder ved den årlige UR-samtale (Udviklings- og Resultatsamtale). 10

12 ArbejdsPladsBrugsanvisninger (APB er) for kemikalier Hvis du skal arbejde med kemiske produkter, som er faremærket kan du få brug for en såkaldt ArbejdsPladsBrugsanvisning Den beskriver, hvordan du skal beskytte dig, og hvad der skal gøres ved et uheld. APB er forefindes på intranettet under Sikkerhed Kemiske brugsanvisninger CC Lite. Beredskab FORCE Technology har en række beredskabsplaner, som beskriver, hvad der skal gøres i en nødsituation. Du skal som minimum sætte dig ind i nedenstående: Har lokationen en hjertestarter og hvor findes den i givet fald? Hvor forefindes nærmeste førstehjælpskasse(r)? Hvor er nærmeste brandslukker? Hvor er nærmeste flugtvej og alternativ flugtvej ift. din arbejdsplads Hvor er nærmeste samlingspunkt ved evakuering? Hvem er uddannede førstehjælpere og hjertestartere i FORCE Technology? På intranettet under Sikkerhed kan du finde en liste over førstehjælpere, hjertestartere og beredskabsplanerne informér dig allerede nu! Psykisk krisehjælp Hvis du selv eller en kollega oplever eller overværer en situation, hvor du synes, der kunne være behov for at snakke med f.eks. en psykolog kontakt da i første omgang din nærmeste arbejdsleder, HR-afdelingen eller sikkerhedschefen. Arbejdslederen, HR-afdelingen eller sikkerhedschefen vil dernæst hurtigt vurdere dit behov og rekvirere den fornødne hjælp vær opmærksom på, at symptomer ift. traumatiske situationer kan forekomme lang tid efter den oplevede situation. Vær ligeledes opmærksom på, om kollegaer viser tegn på at have brug for hjælp. 11

13 Udstyr I forbindelse med dit arbejde kan det blive nødvendigt, at du skal bruge forskelligt udstyr og tekniske hjælpemidler. Du skal sikre dig, at udstyret er forsvarligt at anvende og at eventuelle lovpligtige eftersyn er gennemført. Hvis du opdager fejl/mangler stop arbejdet og bed om hjælp. Udstyr kan være: faldsikringsudstyr, stiger, porte, stilladser, kraner, taljer og wirer, trucks, anhugningsgrej og elektriske håndmaskiner (220 V). Måleudstyr Hvis du skal arbejde i lukkede rum såsom tanke, brønde, udgravninger eller beholdere er det meget vigtigt, at du sikrer dig, at der er tilstrækkelig ilt tilstede og ingen farlige stoffer i luften. FORCE Technology har gasdetektorer og iltmålere, som kan anvendes ved arbejde i lukkede rum alternativt få kunden til at dokumentere, at arbejdsmiljøet er i orden og farefrit. Arbejdsulykker FORCE Technology arbejder aktivt for at reducere antallet af arbejdsulykker - men hvis du skulle være uheldig at komme ud for en arbejdsulykke, skal du gøre nedenstående, efter skaden er afhjulpet: Kontakt din leder/chef straks og aftal det videre forløb - Er det muligt, at fortsætte arbejdet som normalt? - Er det muligt, at udføre alternativt arbejde (skånejob) eller komme på uddannelse? - Er skaden så stor, at man skal sygemeldes fra arbejde. Medvirk til at udarbejde skadesanmeldelsen så dette sker korrekt, og vi kan forebygge lignede arbejdsulykker Endelig anmeldelse sendes til Forsikringsselskabet, Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøorganisationen samt til dig som ansat inden 9 arbejdsdage Husk, at registrere eventuelt fravær som ABSENCE + SAR i FIT Alle arbejdsskader anmeldes, selv om der endnu ikke har været fravær grundet arbejdsulykken. 12

14 Observationer, tæt-på-ulykker og fejl/mangler Det er meget vigtigt, at du informerer din arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedschefen, hvis du konstaterer noget, som vil kunne gå galt eller hvis du observerer farer, fejl/mangler ifm. arbejdet. Nedenstående begreber anvendes og skal indberettes: Observation: Potentiel fare f.eks. udstyr ligger yderligt ovenpå skab og vil kunne falde ned Tæt-på-ulykke: Situation, hvor det var meget tæt-på, at der var sket en ulykke udstyret faldt ned fra skabet men ramte ingen Arbejdsulykke: Situation, hvor der er sket en ulykke udstyret fald ned og ramte en ansat. Observationer kunne f.eks. være: Du skal løfte en tung genstand op af en trappe men der er ingen tekninske hjælpemidler Du opdager, at der mangler et gelænder på et stillads hos en kunde Der lugter meget af opløsningsmidler men at der ingen ventilation er til arbejdet Der er meget støj i det arbejdsområde men du ikke har høreværn. Altså episoder hvor der alene er tale om en fare. Tæt-på-ulykker kunne f.eks. være: Du var tæt-på, at træde ned i et hul grundet manglende belysning men stoppede arbejdet Emnet tippede og var tæt-på at ramme din fod men der skete ikke noget Du og en kollega løfter en meget tung genstand begge må lægge mange kræfter i løftet og I kunne begge have fået en rygskade. Altså episoder - hvor der endnu ikke er sket nogen form for skade/påvirkning men hvor det var tæt-på. 13

15 Oprydning og rengøring Manglende oprydning/rengøring er tit årsagen til arbejdsulykker eller miljøuheld HUSK derfor dit arbejde er ikke færdigt, før der er ryddet op! HUSK endvidere god hygiejne og opbevar ikke mad og drikkevarer i nærheden af kemikalier. Affald/miljø Hjælp til med at sortere affaldet det sparer ressourcer, og så er der økonomi i det! Affald skal sorteres i de dertil indrettede beholdere Affaldsbeholdere er mærket, så der ikke kan tages fejl af indholdet Hvis du er i tvivl om sorteringen af dit affald spørg din nærmeste leder eller sikkerhedschefen Kemikalieaffald afleveres på dit lokale lager med tydelig angivelse af indhold og afsender (dine initialer). 14

16 Farligt gods Hvis du skal fragte farligt gods på landevejen (ADR), kontakt din arbejdsleder eller sikkerhedschefen. Tvivl/spørgsmål Har du spørgsmål eller er du i tvivl ift. dit arbejde, sikkerheden eller i øvrigt kontakt din nærmeste leder, sikkerhedsleder, arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedschefen (tlf ). Personlige værnemidler Hjelm Hjelm skal bæres, hvis der arbejdes med kran, som løfter byrder over hovedhøjde Hjelm skal bæres, hvis der er risiko for hovedskader i øvrigt Der kan være behov for at bære hagerem så hjelmen ikke tabes under arbejdet Hjelmens holdbarhed er begrænset typisk 4 år dette ses af stempel i hjelmen. Sikkerhedsbriller Anvend tætsluttende sikkerhedsbriller/visir ved risiko for stænk af kemikalier i øjnene Anvend sikkerhedsbriller ved risiko for at få fremmedlegemer i øjnene f.eks. ved slibning og skæring. 15

17 Høreværn Brug høreværn hele tiden ved høj generende støj Der findes forskellige høreværnstyper: - Kopper beskytter bedst - Formstøbte ørepropper beskytter næstbedst - Ørepropper beskytter dårligst - Vat beskytter ikke - MP3-afspillere/I-phone mv. - beskytter ikke. Åndedrætsværn Anvend luftforsynet åndedrætsværn (kompressorluft) ved lav iltkoncentration (< 21%) og ved ukendt luftforurening Anvend filtrerende åndedrætsværn (max. 3 timer/dag) med korrekt filter og skift filtrene efter leverandørens anvisninger: - A-filter = Organiske dampe - AX-filter = Organiske dampe < 65 C - P-filter = partikler Turbomasker må anvendes 8 timer/dag og forsynes også med filtre. Handsker Anvend handsker korrekt brug kemikaliehandsker til kemikalier! Nitrilhandsker beskytter normalt overfor de fleste kemikalier Anvend kemikaliehandsker ift. leverandørens anviste brugstid Kassér kemikaliehandsken efter brug og overskrid ikke den anviste brugstid (husk kemikalierne holder ikke fyraften) Brug ikke handsker med pudder kan forårsage allergi Brug inderhandske af bomuld ved håndsved. 16

18 Fodtøj Brug altid sikkerhedsfodtøj, hvis der er risiko for, at du kan få skadet dine tæer under arbejdet Brug godkendt sikkerhedsfodtøj nogle steder stiller vores kunder specielle krav til støvler/støvletter mv. Hos andre kunder stilles krav om antistatisk fodtøj. Arbejdstøj Indenfor visse arbejdstyper er det påkrævet at bære arbejdstøj, som dækker arme og ben under arbejdet Enkelte kunder stiller endvidere krav til brandbestandighed og til typen af reflekser På laboratorier skal bruges kittel og til tider forklæde. Faldsikring Godkendt faldsikringsudstyr skal anvendes, hvis der ikke er etableret gelænder eller anden sikker afspærring mod nedstyrtning. Der er reelt ikke nogen højdegrænse da risikoen altid skal fjernes Husk faldsikringskursus inden arbejdet startes. 17

19 Kørsel Hvis du skal ud og køre i et køretøj er det vigtigt, at: Indstille spejle korrekt Indstille førersædet korrekt ift. højde og dybde Sikre en tilpas temperatur under kørslen Bruge sikkerhedssele under kørslen Overholde færdselsloven Indlægge pauser når det er nødvedigt. I FORCE Technology køretøjer skal der forefindes advarselstrekant og førstehjælpskasse. Du skal sikre dig dette, inden kørslen påbegyndes. Tjek endvidere om køretøjet er udstyret med vinterdæk i perioden fra ca. 1. oktober til 1. april terminerne afhænger naturligvis af udetemperaturen hvis denne er under 7 grader Celsius anbefales det at køre på vinterdæk. Hvis du oplever problemer ift. køretøjer såsom fejl eller mangler, er det vigtigt at fortælle det videre til kørselskontoret, nærmeste leder eller din arbejdsmiljørepræsentant. 18

20 FORCE Technology Hovedkontor Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Tlf Fax forcetechnology.com da: Ret til ændringer forbeholdes

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn

Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn Arbejdsmiljørådgiver Arbejdstilsynets fokus Intro Tilsyn Ejenindsats Tilsynsformer Risikobaseret tilsyn Det risikobaserede tilsyn er målrettet mod de virksomheder,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe LEKTIER - Arbejdsmiljørepræsentanten Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? (Sæt X) Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdslederen i en arbejdsmiljøgruppe Arbejder med grus og brænde Arbejder kun

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Fynsværket Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Indhold Fjernvarme Fyn er en energivirksomhed, der producerer varme og el. På Fynsværket rummer produktionen potentielle risici. Det kan

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem.

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem. Forord Indhold 1 Ansvar... 5 2 Opmærksomhed på farer... 7 Oiltanking er forpligtet til at udføre alle aktiviteter på en sikker og effektiv måde. Vores mål er at forhindre alle ulykker, skader og erhvervssygdomme,

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave Information til eksterne samarbejdsparter og entreprenører omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 1 2.4.B1 1. udgave - 2016 Velkommen til DIN Forsyning Generelt Når du arbejder for DIN Forsyning, er du forpligtet

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

»Sådan får I styr på kemikalierne

»Sådan får I styr på kemikalierne »Sådan får I styr på kemikalierne regler og best practice ved håndtering af stoffer og materialer i industrien I-BAR Inspirationsmøde, 25. august 2015. Seniorkonsulent Gitte Lindhard, Alectia. »Program

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

En sikker og sund arbejdsplads!

En sikker og sund arbejdsplads! En sikker og sund arbejdsplads! Hvorfor denne folder? Det er Sølund Musik- Festivals målsætning, at Sølund Musik- Festival til stadighed skal være en sikker og sund arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø forudsætter,

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail: john@jpk.dk www.jpk.dk Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

QSE. Introduktion til nye medarbejdere. Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø DINFORSYNING.DK. AMO 6.0.B2, version 1

QSE. Introduktion til nye medarbejdere. Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø DINFORSYNING.DK. AMO 6.0.B2, version 1 QSE Introduktion til nye medarbejdere Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK AMO 6.0.B2, version 1 QSE afdelingen: QSE afdelingen koordinerer, supporterer og hjælper alle afdelinger i

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015 AU vejledning Arbejde med kræftfremkaldende stoffer 5. januar 2015 INDHOLD Vejledning i risikovurdering og forholdsregler Skema 1: Risikovurdering for arbejde med farlige stoffer og produkter Skema 2:

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF

Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF Lønnr. Medarbejders navn og efternavn Ansættelsesdato Formand Første arbejdsdag skal medarbejderen instrueres i afsnit 1 og 2 og senest 14 dage

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Seminar Sikker adfærd i færdslen Program Kl. 08.00 Kl. 08.10 Kl. 08.20 Kl. 08.30 Kl. 08.50 Kl. 09.10 Kl. 10.10 Kl. 10.20 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere