12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet"

Transkript

1 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet

2 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre fejl og mangler 4 Et simpelt akkordsystem giver gevinster for alle 7 Styr på bilerne med GPS 10 En ryddelig byggeplads betaler sig 13 Projekter der skaber løbende forbedringer 16 It-løsninger øger indtjeningen 16 Digitale mangellister halverer tidsforbruget 19 Spar tid med smartphones 22 Lean en ny tankegang der giver bedre bundlinje 25 Strategiske indsatser, der bringer virksomheden op i et højere gear 28 Bred inddragelse i strategi og salg viste vejen ud af krisen 28 Empowerment er godt for både virksomhed og medarbejdere 31 Fællesadministration giver tid til kundepleje 34 Professionel bestyrelse som vej til øget vækst eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje er udarbejdet af Quartz+Co og Dansk Byggeri som et led i projektet Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje, et samarbejde mellem 3F og Dansk Byggeri, støtte af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Udgvielsesår: Maj 2011 Layout og grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS Forsidefoto: Bjarne Madsen

3 Forord 3 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje 3F og Dansk Byggeri tager sammen kampen op for at øge produktiviteten i byggeog anlægsbranchen. Med kam pagnen Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje igangsætter vi en proces, hvor små og mellem store virksomheder tilbydes hjælp til at arbejde med at øge produktivitet og indtjening i egen virksomhed, til gavn for ejerne, ledelsen, medarbejderne og for branchen og konkurrenceevnen som helhed. Der er behov for at sætte fokus på branchens produkti vitet. Produktivitetsudviklingen i Danmark er lavere end i de lande vi normalt sammenligner os med. Byggeog anlægsbranchen glimrer i alle analyser ved at have en util fredsstillende produktivitetsudvikling. Selv om det kan være vanskeligt at måle produktivitetsudviklingen i byggeriet korrekt, er der ingen tvivl om, at branchen står over for en stor udfordring. Det skyldes ikke mindst den øgede globale konkurrence på det danske hjemmemarked og på byggeer hvervets eksportmarkeder. Tag derfor godt imod kampagnen Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje. Der er meget inspiration at hente i denne casesamling, i rapporten Fem veje til øget produktivitet og bedre bundlinje og på hjemmesi den bedrebundlinje.dk. I efteråret 2011 afholder vi en lang række fyraftensmøder, hvor din virksomhed kan få kickstar tet arbejdet med at øge produktiviteten og forbedre bund linjen. Vel mødt! Peter Hougård Nielsen Formand for byggegruppen i 3F Lars Storr-Hansen Adm. direktør Dansk Byggeri

4 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre fejl og mangler Tømrerfirmaet Egil Rasmussen A/S tager kommunikationen alvorligt. Med inspiration fra et tidligere projekt har de netop afsluttet et boligrenoveringsprojekt, hvor der blev sat fokus på kommunikationen mellem de forskellige faggrupper. Fejlprocenten kom helt ned på 0,6 % - gennemsnitligt er fejlprocenten imellem 4 og 10 % af den samlede entreprise. I dette tilfælde ville det værste scenarie have været en udgift til fejl og mangler på 4 mio. kr. I stedet blev udgiften kr.

5 5 Tømrerfirmaet Egil Rasmussen A/S er et tømrer-/snedkerfirma med medarbejdere, hovedsageligt faglærte. Egil Rasmussen a/s Tværfagliget byggemøde: Entrepriseleder Jørgen List Petersen fra tømrerfirmaet Egil Rasmussen, elektriker Ronnie Sabroe, VVS er Brian Møller og tøm rer Morten Kronborg diskuterer opgaven med indsætning af nyt køkken. Foto: Helene Bagger Bedre kommunikation giver færre fejl Tømrerfirmaet Egil Rasmussen vandt en opgave på renove ring af 600 lejligheder. Og med erfaring fra et tidligere projekt, der satte fokus på kommunikationen mellem faggrupperne, ville de fortsætte denne retning, for at minimere fejl og mangler ved projektets afslutning. Og det lykkedes med ét simpelt værk tøj: Bedre kommunikation. De startede, da tidsplanen skulle lægges. Her blev der indkaldt beslutningsdygtige personer fra alle faggrup per mestre og sjakbajser, og i fællesskab blev der lagt en tidsplan over, hvornår de forskellige faggrupper udførte bestemte opgaver. Her deltog alle faggrupper: Nedbrydere, gulvlæggere, køkkeninstallatører, VVS ere, elektrikere, malere og tømrere. Derudover blev der holdt 1-2 møder ugentligt, hvor alle faggrupper var repræsenteret, sammen med inge niører, bygherre og projekteringsansvarlige. Disse møder blev holdt i en af de lejligheder, der var under renovering. På møderne blev grænseflader og rækkefølgen af kommende opgaver drøftet, og der blev evalueret, så allerede skete fejl ikke blev gentaget. Møderne skabte god kommunikation på tværs af faggrænser, og deraf mere arbejdsglæde - Hvis du ikke ved, hvordan du skal lave tingene, så er chancen for at gøre det forkert jo meget større, end hvis du ved, hvordan du skal lave det. Møderne fungerer som en spiseseddel for, hvordan tingene skal gøres, fortæller Jørgen List Petersen, bygningskonstruktør og entrepriseleder hos Egil Rasmussen A/S. I starten er møderne relativt lange 1-1 ½ time for der er mange ting, der skal gennemgås detaljeret. Men til sidst tager møderne kun fem minutter. Ifølge Jørgen List Petersen kan alt diskuteres: - Det kan fx være oprydningen at nogen stiller affald og materialer irriterende steder, eller spørgsmålet om, hvor højt køkkenvasken skal sidde. Det kan være små ting, der skal ændres, for at Jørgen List Petersen arbejdsgangene bliver lettere, men frem for alt, at vi samlet får lavet den rigtige løsning. En fejlprocent på 0,6 af entreprisesummen Formålet med at bruge tiden på at holde møder er at undgå fejl, og at lære af de fejl, som allerede er sket, lette arbejdsgangene og ikke mindst undgå at komplicere arbejdet ved, at en radiator bliver monteret, førend fodlisterne er sat på. Og med en fejlprocent på 0,6 har kommunikationsind satsen hjulpet: - Alle faggrupper inddrages i beslutningsprocessen, inklusiv ingeniøren. Ingeniøren kan så gå tilbage og tegne ændringerne mens vi og håndværkerne kan fortsætte vores arbejde med den nye løsning. Og det er faktisk det primære i det.

6 6 Tømrer Morten Kronborg og VVS er Brian Møller arbejder tæt sammen om opgaverne på en større entreprise i Kolding. Det giver færre fejl og dermed gladere kunder. Foto: Helene Bagger Det sparer tid og der kommer færre fejl, forklarer Jørgen List Petersen. For kunderne beboerne i lejlighederne, der blev boende under renoveringen, samt bygherren, har kommunikation sindsatsen haft stor betydning. Lejlighederne var færdige til tiden, og der var langt færre fejl og mangler, der skulle rettes. Bedre samarbejde på tværs af faggrupper For medarbejderne var der også en gevinst: Møderne skabte god kommunikation på tværs af faggrænser, og deraf mere arbejdsglæde. Der var skepsis fra især akkord-medarbejdernes side om værdien af at holde møde men den blev over vundet: det første bliver det et rart sted at være, fordi alle taler sammen. For det andet, så tjener alle parter penge på det. Det er jo en af årsagerne til, at vi er der, forklarer Jørgen List Petersen. Bygherren satte en bonus på højkant, hvis fejlprocenten var under én. Og det var den så pengene blev brugt til fælles arrangementer som bl.a. gokart hvilket yderligere gjorde arbejdsmiljøet bedre. Så både bygherren, Egil Rasmussen A/S og de forskellige faggrupper vandt på den bedre kommunikation. Fejl og mangler reduceret med 75 % På landsplan ligger gennemsnittet af fejl og mangler et sted imellem 4-10 % af entreprisesummen. På dette projekt udgjorde fejl og mangler blot 0,6 %. Så for Egil Rasmussen A/S, var der en åbenlys økonomisk fordel. Når Jørgen List Petersen bliver spurgt om, hvad han vil give videre til andre virksomheder i branchen, kommer svaret prompte: - Den enkelte håndværker vil jo gerne undgå at lave fejl men det er svært at undgå at lave fejl, hvis der er mangelfuld information. De mærker det på akkorden, hvis ikke de arbejder hurtigt nok. Men de to ting er irritationsmomenter, som kan fjernes ved, at man kommunikerer bedre og oftere. Det betaler sig simpelthen i det lange løb. Ledere og rådgi vere bruger også meget færre ressourcer på det, når tingene kører. - Til at starte med tænkte de, at det jo er spild af tid at stå og snakke. Men lynhurtigt finder de ud af, at tiden, de bruger én eller to gange om ugen, sparer dem for måske fire-fem gange bøvl i løbet af ugen. Og har de nogle svende, der bare arbejder derudaf, så de pludselig skal rette noget i 9 lejlig heder ja, så løber det jo hurtigt op. Så deres skepsis for svandt. Efterfølgende har jeg talt med dem, og alle er glade, for alle vinder og tjener flere penge på det her. For Det kan være små ting, der skal ændres, for at arbejdsgangene bliver lettere, men frem for alt, at vi samlet får lavet den rigtige løsning Jørgen List Petersen

7 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt Et simpelt akkordsystem giver gevinster for alle Tonsberg Byg har i samarbejde med 3F aftalt priser på større klynger af arbejdsopgaver, så de ikke skal regne så mange detaljer hver gang. På den måde er de kommet ned på at regne på ca. 40 punkter.

8 8 Tonsberg byg A/S blev startet i 1953 og rummer i dag tre generationer. I perioden har virksomheden udviklet sig til både at være murer-, tømrer- og entreprenørvirksomhed, og har i dag medarbejdere. byggeri med hjertet Det gælder jo om at få så meget i lønningsposen som muligt for os alle sammen Kenneth Tonsberg, ejer af Tonsberg Byg A/S. Kenneth Tonsberg Akkord giver medarbejderne mulighed for at vise, hvad de er værd Tidligere kunne arbejdsgiver og arbejdstagere hos Tonsberg Byg A/S ikke blive enige om timelønnen. - Så derfor måtte de selv bevise, hvad de var værd - det gjaldt både tømrere og murere. Det gælder jo om at få så meget i lønningsposen som muligt for os alle sammen, siger virksomhedsejer Kenneth Tonsberg. Kenneth Tonsberg og Jens Knudsen fra 3F satte sig sam men og blev enig om at bruge priskuranten. Jens Knudsen tilføjer, at der er aftalt priser på alle opgaver. Priskuranten gælder som et minimum for, hvad medarbejderne skal have for en opgave for alle virksomheder i hele landet. - Jo dygtigere de er til at få opgaverne til at glide, jo bedre bliver indtjeningen for både medarbejdere og virksomhed, forklarer Kenneth Tonsberg. Prisaftaler på større opgaver gør det lettere at arbejde med systemet 3F har i samarbejde med Tonsberg udregnet priser på større klynger af arbejdsopgaver, så de ikke skal regne så mange detaljer hver gang. På den måde er de kommet ned på at regne på ca. 40 punkter. - I det store hele giver det de samme resultater. Klyngerne er lavet specifikt til Tonsberg, men andre virksomheder har vist interes se for at få tilsvarende aftaler i stand, forklarer Jens Knudsen. Kenneth Tonsberg supplerer: -Det kan gøres endnu lettere. Når du kigger på det første gang kan det virke som lidt af en børnehave, hvor man skal diskutere ganske få ører. Derfor er det meget fordelagtigt at få aftalt nogle større enheder, man kan regne på. -Næste skridt er at gøre håndværkerne endnu mere selv hjulpne ude på pladsen. Jo mere de kan klare selv uden at spørge jo bedre, afslutter Kenneth Tonsberg. Den rigtige motivation for alle Logikken er at få medarbejderne til selv at gøre deres bed ste for at gøre arbejdet færdigt i den rette kvalitet, på kor test mulig tid. - Hvis jeg har to mand i en bil på en opgave, der er sat til at tage fem dage, og de så kun bruger fire, så kan de komme i gang et andet sted, fortæller Kenneth Tonsberg. Medarbejderne får fem dages løn for fire dages arbejde, og firmaet får en større omsætning på hver medarbejder. Nøglen er i høj grad planlægning: - 90 % af forbedringerne kommer fra bedre planlægning, ikke fra at de arbejder mere. Man sætter en gulerod foran medarbejderen, som kommer begge parter til gode. Når de får medindflydelse, så bliver de også gladere for at gå på arbejde. Jo mere de producerer, jo flere penge tjener jeg, siger Kenneth Tonsberg. I Tonsberg har de valgt at bruge akkordsystemet sådan, at medarbejderne får en fast løn og derudover får en ekstra udbetaling ved afslutningen af en sag eller en stor delsag. På den måde stabiliseres lønnen. Merarbejde registreres bedre Akkordsystemet gør det også tydeligt, hvor der er kom met ekstraopgaver og forsinkelser og hvad de har krævet. På akkord har medarbejderne god grund til at registrere ekstraopgaver omhyggeligt, fordi det giver dem merbeta ling. Samtidig er det også lettere for virksomheden at sende regningen, fx til den leverandør der er skyld i forsinkelsen. Det er endnu svært at sige præcis, hvor stor gevinsten er for virksomheden, men der er forskel. Medarbejderne gør meget mere for at effektivisere og holde orden, så de ikke spilder tiden, og de kommer også med flere forslag til forbedringer. - Det er svært at arbejde med akkord på små opgaver, hvor kunden betaler per

9 9 Fakta PRISKURANTER Arbejdsgivere og arbejdstagere har fastlagt minimumbetaling for alle enkeltopgaver. Systemet er meget detaljeret og ligger blandt andet til grund for Visuel Kalkulation fra EG. Alene for mureropgaver er der flere tusind prispunkter. Systemet bliver løbende opdateret for at følge udviklingen i løn og tekniske muligheder. time. Det er de lidt større opgaver i fast pris, der for alvor giver muligheder, fortæller Kenneth Tonsberg. God oplevelse for kunden Udover økonomien er også kvaliteten blevet bedre, fordi medarbejderne ved, at de selv kommer til at lægge gratis timer, hvis noget skal laves om. - Noget der bekymrede mig var kvaliteten af arbejdet, men jeg har ikke indtryk af at det er blevet ringere tværtimod. Kunderne får også glæden af et hurtigere byggeri og en større sikkerhed for at tidsplanen bliver overholdt. Og med - arbejderne glemmer ikke dialogen med kunden, selvom de er på akkord, siger Kenneth Tonsberg. Medarbejderne er blevet mere engagerede Medarbejderne er blevet mere engagerede og tager langt mere medansvar end før. - Det giver mere fokus på opgaven. Jeg plejer at sige til medarbejderne, at de skal lade være at tænke på sjov og ballade. Tænk på kroner og ører i stedet. Svendene kig ger meget mere efter muligheder og kommer med mange flere forslag til ting, der kan forbedres, fortæller Kenneth Tonsberg. Akkorden har også gjort den umiddelbare forskel, at medar bejderne er blevet meget mere tilfredse, og det er med til at holde på dem. Det er en fordel, for nye medarbejdere skal integreres og læres op. Medarbejderne får fem dages løn for fire dages arbejde, og firmaet får en større omsætning på hver medarbejder Kenneth Tonsberg - Man kunne måske forvente, at det kunne få svendene til at tage alt for meget arbejde, men det gør de nu ikke i praksis. Måske lige i starten, men så finder de et fornuftigt leje, forklarer Kenneth Tonsberg. Det handler om oplysning og kommunikation - Det handler meget om oplysning. Lige nu er priskuranten så svær at forstå, at det er svært at komme i gang med. Så det handler også om at gøre prisbogen lettere at gå til, siger Kenneth Tonsberg. Næste skridt kunne være at anvende tankegangen mere på tværs af faggrupper, fx i multisjak. Det giver især mening på sager, der ikke er alt for store. Man skal stadig kunne se en direkte kobling mellem ens handlinger og de økonomiske resultater. - Vi skal blive ved med at snakke sammen arbejdsgivere og arbejdstagere om, hvordan vi kan gøre det bedre. Man skal være klar til at sluge nogle kameler og stå ved de afta ler, man opnår, siger Kenneth Tonsberg. At udvikle engagerede medarbejdere kræver også en enga geret ledelse, der er klar til at spille med, ved at have materialer og medarbejdere klar, så opgaven kan løses opti malt. Ellers bliver medarbejderne frustrerede og utilfredse. - Og så er det vigtigt at huske, at man stadig har ledelses retten og skal sikre, at arbejdet bliver udført ordentligt, afslutter Kenneth Tonsberg.

10 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt Styr på bilerne med GPS Jørn Johansen, ejer og administrerende direktør i maler-, murer- og tømrerfirmaet Jørn Johansen A/S har fået styr på virksomhedens biler, og på den måde minimeret spildtiden med %.

11 11 Jørn Johansen a/s er et sjællandsk maler-, murerog tømrerfirma med ca. 20 ansatte. Jørn Johansen. Foto: Ricky John Molloy GPS i virksomhedens biler Jørn Johansen så ofte biler fra andre håndværksvirksomhe der holde på forskellige parkeringspladser i arbejdstiden, når han kørte rundt på Sjælland. Og han tænkte over, hvor hans egne biler mon befandt sig. Det inspirerede ham til at opstarte en proces, hvor bilerne udstyres med en GPS-sender. Med computerprogrammet SafeFleet kan han nu enten på en computer eller på sin smartphone altid se på et kort, hvor hans biler befinder sig. - Vi udfører arbejde på hele Sjælland. Så når vi koordinerer, eller får en hastende opgave, så er det praktisk, at vi kan se, hvem der befinder sig i området, fortæller Jørn Johansen. En sikkerhed for kunderne At bilerne er udstyret med GPS, har en klar fordel i forhold til kunderne. Via programmet SafeFleet kan der trækkes rapporter ud, og på den måde kan kunderne se, hvor lang tid håndværkerne har været på den enkelte kundes adresse. - Eksempelvis kan vi vise kunden, at maleren ikke blev og ventede på, at malingen tørrede. Men at maleren faktisk Eksempelvis kan vi vise kunden, at maleren ikke blev og ventede på, at malingen tørrede Jørn Johansen kørte ud til en anden opgave, og kom tilbage på et senere tidspunkt når malingen var tør. Det giver kunden en sikkerhed for, at vi bruger den tid, vi får betaling for, aktivt, siger Jørn Johansen. Også en fordel for medarbejderne Virksomheden beskæftiger hovedsageligt tømrere, malere og konstruktører, og medarbejderne er i dag meget glade for GPS erne. Det giver medarbejderne sikkerhed, at hovedkontoret ved, hvor de befinder sig henne. Og når kunder stiller sig tviv lende overfor medarbejderens timer, så kan virksomheden dokumentere, at medarbejderne faktisk har været på plad sen, på trods af kundens opfattelse af det modsatte. Men GPS erne kan også bruges til fejlfinding i lønsystemet. - Hvis en medarbejder mener, at hans timer er forkerte, så kan vi straks gå ind og tjekke det i systemet. For vi kan jo se, hvornår han er kørt ud og hvornår han er kørt hjem igen. Så skulle der ske fejl i tidsregistreringen, så opklarer vi det hurtigt. Der er også medarbejdere, som har flere timer end registreret og de skal jo også have løn for de timer, som ligger ud over normalen på 37 timer. Det er jo super praktisk, fortsætter Jørn Johansen. Gevinst for virksomheden Virksomheden har også vundet på initiativet. Jørn Johansen estimerer, at spildtiden er blevet minimeret med % simpelthen fordi der nu er vished om, hvilke medarbej dere der er i hvilke områder. Men ifølge Jørn Johansen har der da også været overraskelser:

12 12 Fakta SafeFleet SafeFleet er et program udviklet af SafeTrack. Programmet kan leases for ca. 300 kr. i måne den, og består af GPS-sender til bilen, software m.v. Via en bærbar eller en smartphone kan man følge køretøjernes bevægelser og drifts status. Læs mere på - Når vi pludselig kan se, hvor medarbejderne befinder sig henne, så kan vi jo også se, hvilke medarbejdere der måske går tidligt og glemmer at registrere det. Men det sker ikke mere for vi kan jo se, hvor de er henne, og hvornår de er der. Det at have styr på bilerne er et godt dokumentationssystem både internt i virksomheden og overfor kunderne: - Vi kan dokumentere den reelle arbejdstid overfor vores kunder. Og ikke mindst kan vi planlægge langt bedre nu. Vi ser helt anderledes sammenhænge i forhold til logistikken end tidligere, og det trimmer vores arbejdsgange, forklarer Jørn Johansen. Tænk ud til kanten af boksen Et råd Jørn Johansen vil give til andre virksomheder er, at tænke nyt men ikke alt for nyt. - Nye initiativer skal være realistiske, og de skal målrettes den bestemte virksomhed. Man skal drive sin virksomhed, som man selv vil behandles og med respekt for medar bejderne. Men samtidig skal virksomheden tjene penge. Herimellem kan jeg kun anbefale, at man kigger på nye digitale muligheder. Det kan være GPS er, men også generel digitalisering. Det er lettere, når der ikke er noget papir! Spildtiden er blevet minimeret med % Jørn Johansen

13 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt En ryddelig byggeplads betaler sig Noget så enkelt som bedre oprydning, affaldssortering og fokus på ikke at stille materialer og affald der, hvor andre skal arbejde, har skabt mindre mængder affald, større arbejdsglæde og højere effektivitet i håndværkerfirmaet Jakon A/S. Rod koster kassen ryd op på pladsen!

14 14 Jakon A/S er et stort håndværkerfirma i Ballerup, der udfører opgaver for professionelle bygherrer i den offentlige og private sektor. Firmaet består af en tømrer- og snedkerafdeling, en beton- og murerafdeling, en serviceafdeling og et snedker værksted. Jørgen Abildgaard Nielsen (tv), uddannelsesansvarlig i Jakon. Foto: Ricky John Molloy Fokus på den daglige oprydning Jakon vil i 2011 arbejde på at få mere ryddelige byggepladser ved at sætte fokus på den daglige oprydning og rengøring, transport af affald, affaldssortering og materialebestilling. Ideen udspringer af udviklingsprojektet Logistik på byggeplad sen, hvor Jakon i 2010 med en række forskellige tiltag søgte at forbedre logistikken og samarbejdet på en stor bygge plads. Projektet var inspireret af Lean Construction, der handler om have det rette mandskab, materialer, materiel, plads osv. til stede på det rette tidspunkt. - Vores formål med en ryddelig byggeplads var at skabe en mere effektiv byggeproces uden spildtid pga. rod. Håndværkerne skal ofte lede efter eller flytte materialer, og der er overflødige omkostninger til usorteret affald og til bortkørsel af affald generelt. Men formålet var i høj grad også at skabe et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø med mindsket risiko for ulykker, hvor medarbejderne trives. Ingen bryder sig om at arbejde i rod og støv og ikke at kunne komme til, siger Jørgen Abildgaard Nielsen, uddannelsesansvarlig i Jakon. Jakon arbejdede på flere fronter for at skabe en mere ryd delig arbejdsplads dels internt på byggepladsen via et samarbejde med de andre entreprenører, dels eksternt via et samarbejde med materialeleverandøren og renovationsfirmaet, der bortskaffede affald. Samarbejdet internt på byggepladsen blev indledt med et AMU-kursus, som blev afholdt på byggepladsen i bygherrens lokaler, hvor medarbejdere fra alle de interesserede fagen treprenører deltog. Her lærte håndværkerne bl.a. om leantankegangen og fik forståelse for hinandens problematikker, fx at den ene part ikke kan komme til at montere, hvis den anden part har stillet sine materialer op ad væggen. Kurset mundede ud i en række fælles aftaler om byggepladsens ind retning, blandt andet om hvor man måtte placere materialer og affald, respektafstand til vægge, friholdelseszoner, fælles vendeplads, hejsens placering og at alle materialer skulle stå på paller, så de var nemme at flytte om nødvendigt. -Vi lavede en opmærkning af byggepladsen, så man rent fysisk kunne se, hvor man måtte placere materialer osv. Vores formål med en ryddelig byggeplads var at skabe en mere effektiv byggeproces uden spildtid pga. rod Jørgen Abildgaard Nielsen Der blev også lavet aftaler om oprydning fx om altid at tage affaldet med sig, når man gik til pause, så oprydning blev en daglig, frem for ugentlig, foreteelse. Disse aftaler funge rede og blev overholdt af alle parter i resten af byggeperio den, fortæller Jørgen Abildgaard Nielsen. Samarbejde med leverandører Medarbejdernes egne tiltag blev bakket op af hjælpemidler fra materialeleveran-

15 15 En gang imellem skal vi ændre meget lidt for at gøre en stor forskel for medarbejderne og for bundlinjen Jørgen Abildgaard Nielsen Foto: Preben Kirkholt døren og renovationsfirmaet i form af fx bestillingslister, leveranceplaner, sorteringspjecer og afmærk ning af containere. Disse hjælpemidler opstod via et tæt samarbejde, hvor leverandørerne blev inddraget tidligt i pro cessen, og herved kom til at fungere som Jakons sparringspartnere frem for blot leverandører. Der blev regelmæssigt afholdt fælles udviklingsmøder, hvor problemer blev diskute ret og omarbejdet til hensigtsmæssige løsninger, såsom lette, håndterbare containere eller sorteringspjecer. Alt i alt gjorde disse hjælpemidler det nemt for medarbejderne i hverdagen at bestille, rydde op og sortere affald korrekt. - Det samlede resultat blev som ønsket en mere ryddelig byggeplads og en større arbejdsglæde blandt medarbej derne, siger Jørgen Abildgaard Nielsen. Konkret skete der i løbet af projektet en øget bestilling af materialer på fixmål hvil ket var ét af Jakons mål for at undgå afkortninger på ste det, der både støver og skaber affald. Renovationsfirmaet noterede da også i løbet af byggesagen et markant fald i affaldsmængderne. Jakon har ikke målt effekten i kroner og ører, men Jørgen Abildgaard Nielsen er overbevist om, at det betaler sig at sætte større fokus på logistik og ryddelighed og at inddrage medarbejderne i dette arbejde. En stor forskel Projektet har haft stor indflydelse på både kunder, medarbejdere og virksomheden. En ordentlig og ryddelig byggeplads giver et godt indtryk af firmaet overfor kunderne, og skaber større kundeloyalitet. Dette var særligt vigtigt for den byggesag, der var knyttet til udviklingsprojektet, da brugerne selv færdedes på byggepladsen under renoveringsarbejdet. Medarbejderne fik bedre plads til at arbejde på, et bedre arbejdsmiljø og et mere gnidningsløst samarbejde med de andre fag på pladsen. Det gav et stort engagement og loya litet over for de fælles aftaler om indretning og oprydning af byggepladsen, at håndværkerne selv var med til lave dem: - At blive taget med i beslutningerne i en sådan grad er usædvanligt, og det blomstrer medarbejderne af, siger Jørgen Abildgaard Nielsen. En ryddelig byggeplads kræver, at rammerne er på plads i form af bl.a. en række fælles aftaler, og man skal som leder være indstillet på at afsætte den fornødne tid til at inddrage medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere for at skabe så hensigtsmæssige rammer som muligt særligt i starten af byggeprocessen, men også løbende for at bevare motiva tion og konsensus. Det er så lidt der skal til En opryddelig byggeplads, der giver håndværkerne plads til at arbejde og gør byggeprocessen mere effektiv det er jo helt logisk. Men man bliver hurtigt fanget i rutiner og vaner: - Mit bedste råd til andre er at se på de helt nære ting som fx byggepladsens indretning. En gang imellem skal vi ændre meget lidt for at gøre en stor forskel for medar bejderne og for bundlinjen, siger Jørgen Abildgaard Nielsen. Skønt resultaterne fra udviklingsprojektet var meget positive, har Jakon måttet sande, at de ikke spreder sig af sig selv. Jakon har derfor i 2011 igangsat en intern kampagne, hvor man med pjecer, plakater, T-shirts og særlige oprydningsstatio ner på alle byggepladser forsøger at skabe opmærksomhed omkring oprydning, ud fra mottoet: Rod koster kassen ryd op på pladsen! - Der er altid en risiko for, at selv succesrige udviklingsprojekter ender som en rapport, der samler støv på hylden. Man skal derfor gøre en særlig indsats for at overføre resultaterne til virksomhedens almindelige praksis og samtidig være indstillet på, at det tager tid og vedholdenhed at skabe nye vaner, afslutter Jørgen Abildgaard Nielsen.

16 16 Projekter der skaber løbende forbedringer It-løsninger øger indtjeningen Schleidt er en lille virksomhed med lange traditioner. Alligevel er virksomheden gået forrest i anvendelsen af it i styringen af byggesagerne. Det gør det lettere at styre projekterne og dokumentere arbejdet overfor kunderne begge dele noget der kan mærkes direkte på bundlinjen.

17 17 Schleidt A/S har drevet murervirksomhed i Haderslev gennem fire generationer. Størrelsen har varieret, men i dag er der 10 fastansatte. Foto: Anders Bach Mikael Schleidt, direktør i Schleidt. Når opgaverne bliver for store, taber man styringen, og styring er alt Mikael Schleidt Et samlet system styrer sagerne gennem alle faser Schleidt bruger programmet Visuel til små- og mellemstore virksomheder til at styre projekterne fra tilbud til efterkalkulation. Fx bruger de kalkulationsmodulet, og er meget engagerede i at få det til at virke godt for branchen. Desuden bruger de tillægsprogrammet Notes til at holde styr på al kommunika tion undervejs i projekterne. Hver sag følger et flow fra tilbuddet er givet, over salgsprocessen til de aftaler, der bliver lavet undervejs. - På den måde er al information om projekterne samlet et sted. Det betyder, at alting bliver faktureret, og det er meget vig tigt for at sikre sagsøkonomien. For der er jo kun én til at betale, siger Mikael Schleidt. Systemet er lidt af en omvæltning for selskabet. Mikael Schleidts far havde oplysninger om kunderne på kort placeret i et skab, sorteret efter fornavn. Det nye system har i alt kostet dem over tre år at få op at køre. Det er alt for meget for et selskab af hans størrelse, men han føler, de har været nødt til det. - Det giver en langt bedre risikoafdækning at bruge syste met, men det giver også en bedre styring af selve sagen. Det kræver bare, at man har en bærbar med, som man kan betjene på stedet, når man kommer ud til kunderne eller underentreprenørerne, fortæller Mikael Schleidt. Han har tidligere oplevet at miste en million af overskuddet på en stor sag, fordi de ikke havde tilstrækkeligt detaljeret dokumentation af deres arbejde. - Når en sag er slut kan ingen huske, hvorfor den var bøvlet, og så gælder det om at have dokumentationen i orden, fortsætter Mikael Schleidt. Schleidt optræder ofte som underentreprenør for de store entreprenører og her er det særligt vigtigt at have en god dialog med dem. Der kan systemerne også understøtte klarhed i aftalerne. Tag kun de opgaver du kan tjene penge på Schleidt har valgt, at de kun holder sig til fliser og klinker i de opgaver, de selv udfører. Når han tager større sager, lægger han resten ud til underleverandører. Foto: Anders Bach Store sager ser attraktive ud i starten, men der kommer altid problemer, som er svære at håndtere for en lille virksomhed. Hvis de var større, ville de nok kunne overskue større og mere forskelligartede opgaver. Klinkerne og fliserne er ikke de stør ste entrepriser. De udgør en mindre del af omsætningen i opgaverne end at lave bygningsskallen, men for Schleidt er dækningsbidraget på denne type opgaver højere. - Når opgaverne bliver for store, taber man styringen, og styring er alt. For ellers sker der fejl, siger Mikael Schleidt Deres estimater i beregningerne i tilbuddene skal helst ramme rigtigt. Derfor kigger de sagerne igennem, når de er

18 18 Fakta Visuel Visuel er et windows-baseret sæt af program mer, designet til bygge- og anlægsvirksomheder. Der er fx moduler til administration, finans og sagssty ring. Desuden findes en række tillægsmoduler til mere specialiserede opgaver. Når en sag er slut kan ingen huske, hvorfor den var bøvlet, og så gælder det om at have dokumentationen i orden Mikael Schleidt Foto: Anders Bach afsluttet, for at finde ud af, hvor de lavede fejl. I dag er det kun Mikael Schleidt, der taster i systemet. Næste skridt er at inddrage medarbejderne mere i, hvordan syste met virker, så de i højere grad kan medvirke til at registrere, det de oplever. Desuden vil de arbejde mere med partner skaber med fx gulvfirmaer, for at få adgang til kunder. - Vi starter med at give en betydelig rabat på den første opgave, men til gengæld have en klar aftale om, hvordan prisen er på de følgende opgaver, hvis resultatet er godt. Det skaber tillid, forklarer Mikael Schleidt. Positive tilbagemeldinger fra både kunder og medarbejdere Den it-bårne sagsbehandling giver kunderne en god oplevel se, fordi de helt klart og lynhurtigt kan se, hvad der er aftalt. - Det er vigtigt at afstemme forventninger inden og gøre det rigtigt grundigt. Ellers bruger vi alt for meget tid på at lave om og diskutere efterfølgende, siger Mikael Schleidt. For svendene har it-systemet ikke været den store omvælt ning. De får bare arbejdssedlerne på print i stedet for, at de er skrevet i hånden. I en lille virksomhed er it-systemerne især interessante for lederen og i Schleidts tilfælde også for projektlederen. De har ansvaret for at udnytte værktøjerne og sikre maksimal kontrol med sagerne. - Vi har overvejet at vælge endnu mere avancerede it-løs ninger, men i vores lille butik kan det ikke lønne sig at have mobilbårne systemer. Indkøbet er for dyrt. Vi bruger uge sedler en gang om måneden, så vi vinder ikke noget ved daglig registrering. Til gengæld kunne mobilløsninger være smarte til reparationer, hvor der er behov for fotodoku mentation og hurtige aftaler, men vi udfører næsten ingen reparationer. Det er vigtigt at vælge en løsning, der matcher virksomhedens behov, fortæller Mikael Schleidt. Brug medarbejdere med de rigtige kompetencer Et råd Mikael Schleidt vil give videre er, at medarbejdernes kompetencer skal matche det arbejde, de udfører. Det giver gladere medarbejdere og er bedre for bundlinjen: - Det er vigtigt, at medarbejderne er dygtige til det de laver. Kontordamen skal være en dygtig kontordame, og hånd vær keren dygtig på sit felt. Kombinerer man dygtige medar bejdere og høj kvalitet med at styre efter tal og evaluering så har man grundlaget til en sund virksomhed, afslutter Mikael Schleidt.

19 Projekter der skaber løbende forbedringer 19 Digitale mangellister halverer tidsforbruget Firmaet B. Nygaard Sørensen A/S gjorde forsøget med at arbejde med digitale mangellister, hvor fejl og mangler blev registreret elektronisk på en bærbar computer. Det resulterede i, at registreringen af fejl og mangler nu gøres på den halve tid, fordi det simpelthen er blevet lettere, og med færre fejl i selve registreringen.

20 20 B. Nygaard Sørensen A/S er beskæftiget indenfor nybyggeri, renovering og totalentrepriser. Firmaet har ca. 90 medarbejdere, hvoraf 40 er tømrere og 50 er funktionærer. Sten Legène, afdelingschef i B. Nygaard Sørensen A/S. Det er nogle få klik, og så er manglen registreret Sten Legène Fejlregistrering på en bærbar computer Det var et samarbejde med Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri, der startede B. Nygaard Sørensen A/S arbejde med elektroniske mangellister. Projektet var et behand lingshjem omfattende henholdsvis bo-, skole- og administrationsafsnit for børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Elektroniske mangellister er et program, hvor fejl og mang ler registreres i et program på en bærbar computer. Først vælges boligen, dernæst rummet og så kan der krydses af i fx høj/mellem/lav alt efter højden, fejlen befinder sig i. Herefter skal der krydses af i en boks, der registrerer hvil ken slags fejl og mangel der er tale om så programmet kan registrere, om fejlen skal til maleren, tømreren eller en anden involveret håndværker. - Du kan vælge det specifikke hjørne i rummet på tegningen på skærmen og herefter vælge, om fejlen er placeret i høj den lav, mellem eller høj. Så er der forskellige tekster man kan vælge imellem der er et helt rullegardin, man kan rulle ned. Eller man kan vælge selv at skrive teksten. Det er nogle få klik, og så er manglen registreret, fortæller Sten Legène, afdelingschef i B. Nygaard Sørensen A/S. Men det er ikke kun selve registreringen af fejl, der bliver meget lettere. Det er også afleveringen af mangellisterne til de relevante håndværkere, der er mere enkel. I stedet for at skulle sortere i håndskrevne noter og kladder manuelt, så sorterer programmet det: - Når manglerne så skal distribueres bagefter, så vælger man alle manglerne til malerne og så kører den alle mangler ne til malerne ud. Programmet kan sortere på forskellig vis. Det er enormt smart og meget nemt. Der ligger altså en helt åbenlys gevinst fra dag ét, fortsætter Sten Legène. Overgangen til digitale mangellister har ikke kun haft ind flydelse på tidsforbruget. Der er kommet færre fejl, når selve overleveringen til bygherre sker, fordi de

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor Samarbejde og læring på byggepladerne hos CEG 3. November 2004 hos CEG 4. Fremtiden hos CEG CEG A/S www.ceg.dk 1 1. Hvem er CEG A/S: - Entreprenørfirma med årlig omsætning

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Kagshusene den lærende byggeplads

Kagshusene den lærende byggeplads Kagshusene den lærende byggeplads Byens Netværk 30.04.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen I forbindelse med renovering og modernisering af 120 lejligheder samt indretning af 33 nye taglejligheder

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Fem veje til produktivitet og bedre bundlinje Camilla Sandfeld, Dansk Byggeri

Fem veje til produktivitet og bedre bundlinje Camilla Sandfeld, Dansk Byggeri Fem veje til produktivitet og bedre bundlinje Camilla Sandfeld, Dansk Byggeri 5 veje til produktivitet og bedre bundlinje (Dansk Byggeri og 3F, 2011) Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere Bedre processer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET I juni 2016 har vi sendt et spørgeskema ud til en del af Byggegruppens medlemmer. Baggrunden er projektet Bedre Bundlinje

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge Bjørn Hove Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge VVS 17 Odense Congress Center 26-28. april 2017 Bjørn Hove TEKNIQ, Udviklingsafdelingen Ansat i TEKNIQ 2014 Økonomisk uddannelse Baggrund indenfor

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen Fokus på forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen FOKUS PÅ FORBEDRINGER Denne guide hjælper jer i gang med at skabe fokus på forbedringer. For at få succes med

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis?

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Lean Construktion-DK Studiedag 2012 Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Enemærke & Petersen a/s er et mellemstort entreprenørfirma med

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour 1 Indhold De efterfølgende sider indeholder gode råd og anbefalinger der kan benyttes i forbindelse med at du skal benytte Ajour. Inddragelse af underentreprenører:

Læs mere

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og "Den digitale byggeplads

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og Den digitale byggeplads Projektet Kagshusene er opført i 1950 erne Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

C-WEB. Construction WEB C-WEB

C-WEB. Construction WEB C-WEB C-WEB TM Construction WEB C-WEB TM Construction WEB Digital byggestyring 01 Hvad er C-WEB TM 02 Fordele 03 Kom nemt igang C-WEB TM er et projektstyringsværktøj til håndtering af forespørgsler, tilsyn,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

Velkommen til inspirationsmøde. Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen

Velkommen til inspirationsmøde. Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen Velkommen til inspirationsmøde Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen Dagsorden (14.00-15.55) Velkommen, Peter Fjerring, Næstved Erhverv Kort om Ressource City, Anders Christensen, Ressource

Læs mere

EG www.eg.dk. EG Visual giver dig tid til det vigtigste

EG www.eg.dk. EG Visual giver dig tid til det vigtigste EG www.eg.dk EG Visual giver dig tid til det vigtigste EG Visual Regnskab Håndværkernes foretrukne regnskabsprogram 5 EG Visual Sagsstyring Slut med dårlig sagsøkonomi 6 Mobil Time-og Materialestyring

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Nyhedsbrev for februar 2008

Nyhedsbrev for februar 2008 Nyhedsbrev for februar 2008 Indhold i denne udgave Når bare vi ligner hinanden 1 Situationsbestemt Ledelse med Wise Mind 1 Vi vil ha mere i løn, vil vi! 2 Enhver idiot med et pænt slips kan spare en 3

Læs mere

Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT?

Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT? KSprocessen Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT? 1 KSprocessen Personlig interesse for IKT i byggeriet Praktikforløb Efterår 2008 for JORTON A/S Projekt: Skelagergårdene Rapport fra

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere