Beredskabsplan for MCI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for MCI"

Transkript

1 Beredskabsplan for MCI 16. april 2012 Dette dokument beskriver beredskabsplanen for kontorer og almindelige laboratorier og værksteder for Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet, Alsion 2, 6400 Sønderborg.

2 Indhold Forord... 3 Almindelige forholdsregler... 4 Instrukser... 6 Brand... 6 Brand- og samlingspladsansvarlige... 7 Brandbekæmpelse... 8 Personskade Bombetrussel Krisehjælp Diverse instrukser Samlingsplads, båretransport og hjertestarter Arbejdsmiljøorganisationen ved MCI, udvalg Bilag: Førstehjælpere ved MCI Bilag: Eksempel på telefonliste til nærmeste pårørende Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 2

3 Forord Dette dokument beskriver beredskabsplanen for det Tekniske Fakultet Mads Clausen Instituttet på Alsion 2, 6400 Sønderborg. MCI er på Alsion placeret i Blok A (Etage 4, 3 og 0), B (Etage 4 og 3), C (Etage 4 og 3), D (Etage 4 og 3), E (Etage 1, 3 og 4) og H (Renrum. 0) Beredskabsplanen dækker kontorområderne og de almindelige laboratorier. Der findes en separat beredskabsplan for Renrummet, blok H. Denne beredskabsplan efterfølges af en handlingsplan, som skal implementere denne beredskabsplan og samtidig sikre, at sikkerheden på MCIs kontorområder opfylder lovens krav. Oprindelig udarbejdet den 23. juni Revision: 22. August 2011 pga. følgeskab med engelsk version. Version: 16. april Forfatter: Bente Olsen. Opdateret af Dorthe Wildt Nielsen. Beredskabsplanen er godkendt på MCI s Arbejdsmiljø mødet den 23. maj Anvendt litteratur til udarbejdelsen: Beredskabsplan for Det Tekniske Fakultet Institut for Kemi, Bio- og Miljøteknologi version 11. juni Beredskabsplanen for Det Tekniske Fakultet Fællesadministrationen version 5, februar Beredskabsplan for fællesområdet i Sønderborg. Version Arbejdstilsynet. Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 3

4 Almindelige forholdsregler Almindelige forholdsregler Forholdsregler ved alarmering over Højtalere På Alsion er der et varslingsanlæg, hvor der via højtalere alarmeres i tilfælde af brand m.m. Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Personalets opgaver ved andre uheld: Brandøvelse hvad skal jeg vide? 1. Påbegynd evakuering (personer) 2. Alarmering (omgivelser og brandvæsen 1-1-2) 3. Påbegynd slukning (hvis det skønnes muligt). Herefter underrettes Driftsorganisation på Alsion hurtigst muligt på tlf: , Knud Degn. (Døgnvagt) 1. Evakuer (hvis nødvendigt og muligt) 2. Begræns uheldet stands ulykken. 3. Giv livreddende førstehjælp. 4. Alamér på 112 (hvis behov). 5. Giv almindelig førstehjælp. Det forventes af personalet, at de følger anvisningerne over højtalerne eller kollegaerne, som evakuerer, og at personalet rømmer deres kontor samt bygningen og søger over til samlingspladsen. Personalet må ikke blive på kontoret eller i bygningerne. Personalet må ikke tage hjem fra samlingspladsen før den samlingspladsansvarlige er orienteret. Hvis personalet er i gang med at undervise, når alarmen lyder, skal personalet dirigere de studerende ud til samlingspladsen. Brand- og sikkerhedsopdateringer repeteres mindst 1 gang om året. Hvor det skønnes nødvendigt, skal man sende personale på kursus f.eks. under Det Centrale Uddannelsesudvalg. Det er også mulighed for at henvende sig til Sønderborg Brand og Redning, der udbyder brand- og sikkerhedskursus. E-uddannelse i brandslukningens grundregler Ansvarlige personer Hvem skal jeg henvende mig til? Her kan du træne dig virtuelt: Universitet har en E-uddannelse i brandslukningens grundregler: brandskolen Ansvarlige personer for Mads Clausen Instituttet er: Institutleder Horst-Günter Rubahn tlf.: / samt arbejdsmiljørepræsentaten. Der vil blive afholdt ½-årlige møder for at sikre koordinering og Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 4

5 Flugtruter Hvad skal jeg vide? implementering. Fejl og mangler rapporteres øjeblikkeligt, hvorefter arbejdsmiljøgruppen i evt. samråd med Bygningsområdet eller Driftsorganisation for Alsion sørger for udbedringer. VED FLUGT: Find nærmeste sikre udgang. Orienter dig i god tid på flugtplaner, der er ophængt for hver blok og etage på Alsion. SAMLINGSPUNKTET: ER PAKERINGSPLADSEN VED BANEGÅRDEN VED TRAPPEN OP AD SKRÆNTEN, LÆNGST VÆK FRA UNIVERSITET. Hav styr på dine omgivelser. Forsøg så vidt det er muligt at samle kollegaerne fra din gang. Efter almindelige eller alvorlige ulykker samt arbejdsskader. KORT TIL NÆRMESTE SAMLINGSPUNKT FINDES I AFSNITTET OM SAMLINGSPLADSEN. Underret MED DET SAMME Institutlederen Horst-Günter Rubahn ved en alvorlig ulykke når nogen kommet til skade på arbejde. en alvorlig lidelse her underrettes også egen læge Underet Arbejdsmiljøgruppen straks efter: du oplever noget, som kunne gå galt de såkaldte tæt-ved-ulykker. alle ulykker selv mindre, som tilsyneladende virker harmløse, skal meldes til en fra Arbejdsmiljøgruppen, som så udarbejder en anmeldelse. Det sikrer at medarbejderen har mulighed for at få erstatning senere, hvis der skulle opstå komplikationer. Telefonliste til nærmeste pårørende: Øvrige forhold Hvis en ansat på MCI kommer alvorligt til skade, underrettes de pårørende via en telefonliste over kontaktpersoner til de ansatte. Se eksempel på udformning af telefonlisten på bilag Telefonliste til nærmeste pårørende. Den udfyldte liste opbevares hos institutsekretæren Jette Toft Iversen. Spørgsmål angående beredskabsplanen rettes til institutlederen. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 5

6 Instrukser Brand Alarmér Oplys Red Evakuering Samlingspladsen Bekæmp Begræns Brandvæsen BRAND Ring til alarmcentralen. Tryk på SDU telefon Mobiltelefon: tryk Fortæl, at I har en brand, og - hvem du er, - at du ringer fra Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet Alsion 2, 6400 Sønderborg. og blok + etage - tlf.nr. du ringer fra, - hvad der er sket, - om der er tilskadekomne eller personer i fare. Bring personer væk fra farezonen. Udsæt ikke dig selv for risiko. Evakuér ansatte og studerende, søg til nærmeste flugtvej og søg over til samlingspladsen. Elevatorerne må ikke benyttes. Gangbesværede skal om muligt bringes til et sikret sted. P-pladsen ved banegården, Alsion 2. ved foden af trappen i skrænten overfor universitetet. Længst væk fra universitet som muligt. (Se afsnittet om Samlingspladsen). Forsøg at slukke branden med nærmest egnede brandmateriel. Udsæt ikke dig selv for risiko. Tag ingen risici. Luk alle vinduer og døre men lås ikke. Modtag brandvæsnet ved hovedindgangen og vis evt. vej til skadestedet. Forsyn redningsmandskabet med informationer. Orienter Oplys Driftsorganisationen for Alsion, tlf.: , Knud Degn (Døgnvagt), samt din nærmeste leder og din arbejdsmiljøgruppe. Fortæl, hvad der er sket, -hvor det brænder, - om der er tilskadekomne eller personer i fare, -og at brandvæsenet er alarmeret. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 6

7 Brand- og samlingspladsansvarlige BRAND og samlingspladsansvarlige Samlingspladsen P-pladsen ved banegården, Alsion 2. ved foden af trappen i skrænten overfor universitetet. Længst væk fra universitet som muligt. (Se afsnittet om samlingspladsen). Ansvar på samlingspladsen Opgaver personalet Arbejdsmiljøgruppen og den daglige ansvarlige på området. Den ansvarlige modtager gerne kollegial hjælp med organisering af opgaver. Meddel over for forsamlingen højt og tydeligt (råb og giv tegn) at du er den samlingspladsansvarlige. Fortæl at: - personerne skal tage opstilling med deres nærmeste kollegaer, kontorvis eller lokalevis. Studerende samles tæt på deres underviser og hold. - såfremt nogen savnes så skal du have det at vide. Registrer evt. savnede personer og deres forventede opholdsted. Meddel det til brandvæsnet, når det dukker op. Orientér Opgaver - redningsmandskabet Orientér personalet om det videre forløb. Modtag redningsmandskabet. Brandvæsnet søger mod det automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg), når brandalarmen lyder. ABA-anlægget befinder sig i Blok E, 1. sal, i trappeopgangen ved udgangen. Der er en rød blinkende lampe over udgangen, set udefra. Fortæl indsatslederen, hvad du ved om situationen, og om nogen savnes inde i bygningen. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 7

8 Brandbekæmpelse Hvis det brænder skal du BRANDBEKÆMPELSE Redde dig selv og andre mennesker Alarmér brandvæsenet: Tryk på SDU telefon Mobiltelefon: tryk Fortæl, at I har en brand, og - hvem du er, - at du ringer fra Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet Alsion 2, 6400 Sønderborg og blok og etage tlf.nr. du ringer fra, - hvad der er sket, - om der er tilskadekomne eller personer i fare. Din opgave i forbindelse med brandbekæmpelse er at forsøge at slukke branden eller begrænse den til brandvæsnet når frem. TAG INGEN RISICI; MED MINDRE DU FØLER AT HAVE SITUATIONEN UNDER KONTROL SKAL DU GIVE OP OG TRÆKKE DIG TILBAGE. Slukning af mindre brande skal altid ske under hensyntagen til materialets egnethed overfor typen af brand. På Alsion findes 3 former for brandslukningsmateriel: Brandslange og kulsyreslukker samt brandtæpper. Se Brandklasser. Orientering og vejledning over brugen af brandbekæmpelsesudstyr se: Bilag: Brug af brandbekæmpelsesudstyr. Brand klasser Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Personbrand Brand i glødedannende stoffer som træ, papir, tekstiler. Branden slukkes bedst med VAND, som fordeles over gløderne ikke på flammerne. Brand i væsker eller faste materialer, der kan antage væskeform, f.eks. acetone, alkohol, maling, plastik. Slukkes med KULSYRESLUKKER, C02. Brand i gasser. Slukkes lettest ved at lukke for gassen. Eller KULSYRESLUKKER, C02. Brand i elektrisk udstyr slukkes med KULSYRESLUKKER, CO2. Hvis det er muligt afbryd strømmen først. Slukkes med VAND eller BRANDTÆPPE Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 8

9 Brandbekæmpelses udstyr Der findes forskelligt brandslukningsmateriel følgende steder på Alsion: Blok 4 etage 3 etage 2 etage 1 etage 0 etage A B C B-gang: Vand M-gang: CO2 B-gang: CO2 M-gang: CO2 Fysik: Tæppe Optik: Vand, CO2 Master: CO2 H-gang: Vand+tæppe M-gang: CO2 B-gang: Vand B-gang: CO2 M-gang: CO2 B-gang: Vand Service: CO2 Proces: 2 * CO2 D E B-gang: CO2 B-gang: CO2 B-gang: CO2 B-gang: CO2 H-gang: CO2 Ordforklaring: Hovedgang som forbinder blokkene: H-gang Blok-gang: B-gang Mellemgang i en blok: M-gang Fysiklaboratorium: Fysik Optisk Lab: Optik Proces-lab: Proces E-lab, Master: Master Studieservice: Service Slangevinde: Vand Kulsyresne-slukker: CO2 Brandtæppe: Tæppe Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 9

10 Personskade Stands ulykken Red PERSONSKADE Stop eventuelle maskiner og arbejdsprocesser. Afspær om muligt området. Giv livreddende førstehjælp. Sikre vejrtrækning a. Skab frie luftveje b. Giv kunstigt åndedræt Sikre blodcirkulationen c. Stands blødninger d. Giv hjertemassage Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk på SDU telefon Mobiltelefon: tryk Oplys Red Ambulance Orienter Oplys Mindre ulykker Fortæl, at I har brug for en ambulance, - hvem du er, - at du ringer fra Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet Alsion 2, 6400 Sønderborg og blok og etage - tlf.nr. du ringer fra, - hvad der er sket, - og hvor mange tilskadekomne der er tale om. Giv almindelig førstehjælp - fortsæt med den livreddende førstehjælp. - skaf tæpper o.a. mod klimaet (udendørs). - hent forbindingsstoffer og tildæk sår og læsioner. - giv psykisk førstehjælp tal beroligende med den/de tilskadekommende. Modtag ambulancen ved hovedindgangen og vis vej til skadestedet. Sørg for frie køreveje. Giv besked om, hvad der er sket, og hvilken førstehjælp, der er ydet. Se kort til brug for båretransport. Driftsorganisationen for Alsion, tlf.: , Knud Degn, samt din nærmeste leder og din arbejdsmiljøgruppe. Fortæl, hvem du er og hvad der er sket. Der findes førstehjælpskasser til at behandle mindre skader med. Mindre skader kan efterfølgende behandles ved egen læge eller på skadestue. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

11 Placering af 1. hjælpskasser/ forbindingsstoffer på Alsion, MCI. Blok 4 etage 3 etage 2 etage 1 etage 0 etage A C E H Printer- og kopirum Printer- og kopirum Ved papirdepot Fysiklab, Optisk lab, Udviklingslaboratoriet E-lab Studenterværksted Technet kontor Renrum: omklæd, værksted Laser-lab Ved forgiftninger Ring til giftlinjen på tlf.: Telefonnumre til egen læge. Lægevagten, Skadeklinik, Centralskadestue og Taxi Egen læge: Se individuelt sygesikringskort. Lægevagten: Tlf.: Skadeklinik: Sydvang 1, Sønderborg: Centralskadestuen, Sygehus Sønderjylland, Egelund 10, 6200 Aabenraa, Tlf.: Taxi: Dan Taxi (+45) , MCI kunde nr.: Bombetrussel Ved BOMBETRUSSEL BOMBETRUSSEL Tal roligt med den, som truer. Spørg, hvornår bomben vil sprænge. Spørg, hvor bomben er anbragt. Spørg, om bombemandens motiv. Hvorfor? Spørg, om der er en større organisation bag? (Forsøg at trække tiden ud spørg igen). Kontakt Alarmering Kontakt nærmeste kollega, som kan kontakte nærmeste leder og arbejdsmiljøgruppe. Få andre til at alarmere politiet og Driftsorganisationen på Alsion: , Knud Degn. (Døgnvagt) Er der i trusselsammenhæng interessante gæster på området? Evakuering bør foretages i samråd med politiet. Samlingspladsen bør være ekstern (Nedre parkeringsplads, ved Blok A, under broen). Ikke den normale ved brand. Der er tilbud om individuel krisehjælp. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

12 Krisehjælp Krisehjælp KRISEHJÆLP SDU har en aftale med Psykolog Tove Svejgaard om individuel krisehjælp. Kan kontaktes pr. telefon torsdage fra klokken til på telefon: Eller pr. mail: Hvad du kan gøre som leder og kollega Mere info: Det følgende gøres, lige efter ulykken er sket: Lederen: Mød op, hvis det er nødvendigt. Det ér nødvendigt ved en voldsom ulykke eller alvorlig akut sygdom. Spørg kun om det helt nødvendige. Undlad at kritisere den måde, de tilstedeværende har handlet på. Rekvirer evt. psykologhjælp. Vær opmærksom på overdreven selvbebrejdelse eller skyldfølelse blandt medarbejderne. Understreg, at det skete ikke er nogens skyld. Giv fri i nødvendigt omfang. Sørg for, at stærkt chokerede medarbejdere ledsages hjem og sørg for, at de ikke efterlades alene. Underret samtlige medarbejdere om, hvad der er sket og gjort. Underret pårørende og ledsag dem evt. til hospitalet, hvis den skadesramte er indlagt. Kolleger: Sørg for ikke at være alene. Tal med hinanden om, hvad der er sket. Undlad at kritisere den måde, nogen har handlet på. Forsøg ikke at aflede opmærksomheden fra det, der er sket. Hvis du ikke kan finde på noget at sige til chokerede kolleger, så nøjes med at være der. Nærværet er i sig selv en hjælp. Hjælp chokerede kolleger med praktiske ting som afhentning af børn, indkøb mv. Aftal et senere tidspunkt, hvor du kontakter kolleger, der virker mærkede af situationen. Dagene efter ulykken: Lederen: Informer de ansatte om, hvordan det går med den ulykkes- eller sygdomsramte. Tag initiativ til, at sikkerhedsorganisationen behandler hændelsen for at forebygge lignende ulykker. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

13 Informer evt. kolleger, der er på ferie eller har fri. Det kan være relevant ved alvorlige ulykker/dødsfald. Tag hensyn til ansatte, der har et særligt forhold til den ulykkesramte. Vær opmærksom på unge medarbejdere, fx. lærlinge og praktikanter, der er særligt sårbare. Vis din deltagelse og spørg diskret til, hvordan det går. Stil ikke spørgsmål om pågående psykologisk behandling. Det er en privat sag. Overvej evt. midlertidigt skånetjeneste. Kolleger: Vis omsorg evt. ved besøg. Tal åbent om det, der er sket. Vær imødekommende, men ikke omklamrende. Giv evt. nysgerrige en realistisk beretning uden dramatik. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

14 Diverse instrukser DIVERSE INSTRUKSER VED BYGNINGSSKADE OG FORSYNINGSSVIGT Ved vandskade Orientér Ved stormskade Orientér Ved strømsvigt Orientér Ved varmesvigt Orientér Ved telesvigt Ved netsvigt Ved skader eller forsyningsproblemer, som kan vente til næste dag: Stop skaden om muligt luk for haner. Afbryd maskiner i farezonen. Forsøg at sikre værdier (brug presenninger og lignende). Driftsorganisationen på Alsion: , Knud Degn. (Døgnvagt) Overvejelser: - Pumpning - Vandstøvsugning - Fugtmåling og affugtning Hvis der er hul i bygningsskallen: åbn for vinduer, døre og porte i læsiden, så overtrykket falder. Afdæk derefter hullet i vindsiden men tag ingen egenrisiko. Forsøg at sikre værdier. Driftsorganisationen på Alsion: , Knud Degn. (Døgnvagt) Overvejelser: - af- og tildækning. - redning af bygning og løsøre. Sikre udstyr og opstillinger mod evt. skader. Driftsorganisationen på Alsion: , Knud Degn. (Døgnvagt) Overvejelser: - kontakt til forsyningsvirksomheden - etablering af nødstrøm. Driftsorganisationen på Alsion: , Knud Degn. (Døgnvagt) Overvejelser: - Redning af bygning og løsøre. Hvis din telefon er defekt: Opret en sag i Service-desk, brug din kollegas telefon (Tlf.: eller via ), den vil lede opgaven videre til den rette tekniker. Er hele telefoncentralen nede, så ved alle det, og opgaven har førsteprioritet. Service desk: Tlf.: Driftsorganisationen på Alsion: Ring F.eks. ved varme-, ventilations-, vand- og elproblemer samt ved problemer med de automatiske vinduer og defekte toiletter, altså alt det, som har med bygningens hardware at gøre. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

15 Samlingsplads, båretransport og hjertestarter Samlingspladsen er på parkeringspladsen ved Banegården: ved trappen op af skrænten, længst væk fra Alsion. Se grøn firkant med pile på tegningen, og de to fotoer af stedet. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

16 Det er vigtigt, at man kommer så langt væk fra Alsion som muligt, således at man ikke bliver ramt af glas, der splinter, når bygningen brænder. Desuden undgår man at stå i vejen for redningsfartøjer og brandbiler. Følg anvisningerne fra den samlingspladsansvarlige og undlad at gå tilbage i bygningen, før alarmen er afblæst, også selvom det skulle regne. Afblæsning foregår ved, at beredskabschefen eller driftsorganisationen (for Alsion) informerer fra et højere punkt med megafon eller råb. Ved brandøvelser sker afblæsningen typisk efter ca. 15 minutter, fra alarmen er givet første gang over højtalerne. Det tager typisk ca. 10 minutter, fra alarmen har lydt, til man har sikret sig, at alle er ude. Brandvæsenet tjekker efter, om alle er ude og giver herefter en afblæsning. Arbejdsmiljørepræsentanter hjælper sammen med ansatte fra driftsorganisationen på Alsion på at sikre, at alle er kommet ud. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

17 Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

18 HJERTESTARTEREN ER MEGET LET AT BENYTTE DEN GUIDER MED EN AUTOMATISK STEMME. EN INFORMATIONSVIDEO TIL BETJENING AF HJERTESTARTEREN FINDES PÅ: Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

19 Arbejdsmiljøorganisationen ved MCI, udvalg Arbejdsmiljøorganisationen ved SDU MCI i Sønderborg Arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøleder, AL Horst-Günter Rubahn, tlf.: , mobil: Arbejdsmiljørepræsentant, AMR Dorte Wildt Nielsen, tlf.: Arbejdsmiljørepræsentant, AMR Mogens Melskens Petersen, tlf.: Arbejdsmiljørepræsentant, AMR Erik Henneberg, tlf.: Arbejdsmiljøgruppens undergruppe for renrum og kemilaboratorium AL: Horst-Günter Rubahn AM-udd.: 2001 AMR: Mogens Melskens Petersen Valgt for AM-udd.: 2012 Arbejdsmiljøgruppens undergruppe for kontorer og egne undervisningslokaler AL: Horst-Günter Rubahn AM-udd.: 2001 AMR: Dorte Wildt Nielsen Valgt for AM-udd.: 2012 Arbejdsmiljøgruppens undergruppe for andre laboratorier og værksteder AL: Horst-Günter Rubahn AM-udd.: 2001 AMR: Erik Henneberg Valgt for AM-udd.: 2011 Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

20 Bilag: Brug af brandbekæmpelsesudstyr. BRANDSLANGE BRUGSANVISNING: MÅ IKKE BRUGES MOD EL-INSTALLATIONER Åbn skabet og se tegning/brugsanvisning inde i skabet. Træk slangen ud og drej på ventilen. Gå frem mod ilden, så langt som der er forsvarligt og muligt. Ret slangen mod det brændende materiale. KULSYRESLUKKER, CO2 BRUGSANVISNING: MÅ IKKE BRUGES MOD MENNESKER Bring apparatet i stilling. Fjern sikringssplitten ved pistolventilen. Ret tragten mod ilden. Tryk på håndtaget. Bekæmp ilden nedefra. Kastelængde: ca. 1.5 meter. Tømningstid: 60 sekunder. OBS: Når kulsyreslukkeren har været i brug, skal den, selvom den ikke har været tømt, omgående fyldes. Kontakt arbejdsmiljørepræsentanten og driftsorganisationen på Alsion. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

21 BRANDTÆPPE BRUGSANVISNING: ANBEFALES TIL SLUKNING AF ILD I PERSONER Tæppet trækkes ud ved et ryk i de 2 stropper, som samtidig har den funktion, at hænderne kan holdes på bagsiden af tæppet, når det skal lægges over åben ild. Svøb tæppet om personen og kvæl ilden. Fjern straks tæppet. Du kan i øvrigt læse mere om brandsikkerhed på Brandvæsenets hjemmeside: Her kan du træne dig virtuelt: Universitet har en E-uddannelse i brandslukningens grundregler: Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

22 Bilag: Førstehjælpere ved MCI Adresse Blok A, 4. etage Blok A, 4. etage Blok A, 4. etage Blok C, 4. etage Blok C, 4. etage Blok C, 4. etage Blok D, 4. etage Blok D, 4. etage Navn Charlotte Bolding Andersen Bente Olsen Dorthe Wildt Nielsen Birgit Andersen Christian T. Veje Mogens Melskens Petersen Lise Kanstrup Jette Toft Iversen Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

23 Bilag: Eksempel på telefonliste til nærmeste pårørende Navn Nærmeste pårørende Adresse Tlf. 1. Prioritet Arne Bilberg 2. Prioritet 1. Prioritet Bente Olsen 2. Prioritet 1. Prioritet 2. Prioritet Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj. 2. UDGAVErhj

BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj. 2. UDGAVErhj BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj 2. UDGAVErhj Beredskabsplan for UngeCentret, 2. udgave Redaktionen afsluttet: 26. februar 2014 Redaktion: Anders Ole Andersen Rasmus Haugaard - Juncher Forsideillustration:

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN

Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3 2. Beskrivelse af Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C.:... s.4 3. Alarmeringsinstruks...s.5 4. Nyttige telefonnumre...s.6

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Afprøvning af beredskab i praksis

Afprøvning af beredskab i praksis Afprøvning af beredskab i praksis - Hvordan reagerer ledelse og medarbejdere, når brandalarmen lyder, og er de i stand til at vurdere og træffe de rigtige beslutninger og yde førstehjælp og reagere hensigtsmæssigt

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag INDHOLD 1 Hvad er en krise?...3 2 Akut krisehjælp...4 2.1 Akut selvhjælp...4 2.2 Akut kollegial psykisk førstehjælp...5 2.3 Ledelsens akutte opgaver...5 2.4

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik...

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... Indhold Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... 6 Introduktion til nye lærere og vikarer... 7 Modtagelse

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium Omsorgsplan og kriseplan For Christianshavns Gymnasium Udarbejdet af sikkerhedsgruppen marts 2006 og godkendt på SU-mødet maj 2006 1 Omsorgsplan En elevs dødsfald A) Lige efter dødsfaldet 1. - Lærerne

Læs mere