Beredskabsplan for MCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for MCI"

Transkript

1 Beredskabsplan for MCI 16. april 2012 Dette dokument beskriver beredskabsplanen for kontorer og almindelige laboratorier og værksteder for Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet, Alsion 2, 6400 Sønderborg.

2 Indhold Forord... 3 Almindelige forholdsregler... 4 Instrukser... 6 Brand... 6 Brand- og samlingspladsansvarlige... 7 Brandbekæmpelse... 8 Personskade Bombetrussel Krisehjælp Diverse instrukser Samlingsplads, båretransport og hjertestarter Arbejdsmiljøorganisationen ved MCI, udvalg Bilag: Førstehjælpere ved MCI Bilag: Eksempel på telefonliste til nærmeste pårørende Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 2

3 Forord Dette dokument beskriver beredskabsplanen for det Tekniske Fakultet Mads Clausen Instituttet på Alsion 2, 6400 Sønderborg. MCI er på Alsion placeret i Blok A (Etage 4, 3 og 0), B (Etage 4 og 3), C (Etage 4 og 3), D (Etage 4 og 3), E (Etage 1, 3 og 4) og H (Renrum. 0) Beredskabsplanen dækker kontorområderne og de almindelige laboratorier. Der findes en separat beredskabsplan for Renrummet, blok H. Denne beredskabsplan efterfølges af en handlingsplan, som skal implementere denne beredskabsplan og samtidig sikre, at sikkerheden på MCIs kontorområder opfylder lovens krav. Oprindelig udarbejdet den 23. juni Revision: 22. August 2011 pga. følgeskab med engelsk version. Version: 16. april Forfatter: Bente Olsen. Opdateret af Dorthe Wildt Nielsen. Beredskabsplanen er godkendt på MCI s Arbejdsmiljø mødet den 23. maj Anvendt litteratur til udarbejdelsen: Beredskabsplan for Det Tekniske Fakultet Institut for Kemi, Bio- og Miljøteknologi version 11. juni Beredskabsplanen for Det Tekniske Fakultet Fællesadministrationen version 5, februar Beredskabsplan for fællesområdet i Sønderborg. Version Arbejdstilsynet. Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 3

4 Almindelige forholdsregler Almindelige forholdsregler Forholdsregler ved alarmering over Højtalere På Alsion er der et varslingsanlæg, hvor der via højtalere alarmeres i tilfælde af brand m.m. Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Personalets opgaver ved andre uheld: Brandøvelse hvad skal jeg vide? 1. Påbegynd evakuering (personer) 2. Alarmering (omgivelser og brandvæsen 1-1-2) 3. Påbegynd slukning (hvis det skønnes muligt). Herefter underrettes Driftsorganisation på Alsion hurtigst muligt på tlf: , Knud Degn. (Døgnvagt) 1. Evakuer (hvis nødvendigt og muligt) 2. Begræns uheldet stands ulykken. 3. Giv livreddende førstehjælp. 4. Alamér på 112 (hvis behov). 5. Giv almindelig førstehjælp. Det forventes af personalet, at de følger anvisningerne over højtalerne eller kollegaerne, som evakuerer, og at personalet rømmer deres kontor samt bygningen og søger over til samlingspladsen. Personalet må ikke blive på kontoret eller i bygningerne. Personalet må ikke tage hjem fra samlingspladsen før den samlingspladsansvarlige er orienteret. Hvis personalet er i gang med at undervise, når alarmen lyder, skal personalet dirigere de studerende ud til samlingspladsen. Brand- og sikkerhedsopdateringer repeteres mindst 1 gang om året. Hvor det skønnes nødvendigt, skal man sende personale på kursus f.eks. under Det Centrale Uddannelsesudvalg. Det er også mulighed for at henvende sig til Sønderborg Brand og Redning, der udbyder brand- og sikkerhedskursus. E-uddannelse i brandslukningens grundregler Ansvarlige personer Hvem skal jeg henvende mig til? Her kan du træne dig virtuelt: Universitet har en E-uddannelse i brandslukningens grundregler: brandskolen Ansvarlige personer for Mads Clausen Instituttet er: Institutleder Horst-Günter Rubahn tlf.: / samt arbejdsmiljørepræsentaten. Der vil blive afholdt ½-årlige møder for at sikre koordinering og Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 4

5 Flugtruter Hvad skal jeg vide? implementering. Fejl og mangler rapporteres øjeblikkeligt, hvorefter arbejdsmiljøgruppen i evt. samråd med Bygningsområdet eller Driftsorganisation for Alsion sørger for udbedringer. VED FLUGT: Find nærmeste sikre udgang. Orienter dig i god tid på flugtplaner, der er ophængt for hver blok og etage på Alsion. SAMLINGSPUNKTET: ER PAKERINGSPLADSEN VED BANEGÅRDEN VED TRAPPEN OP AD SKRÆNTEN, LÆNGST VÆK FRA UNIVERSITET. Hav styr på dine omgivelser. Forsøg så vidt det er muligt at samle kollegaerne fra din gang. Efter almindelige eller alvorlige ulykker samt arbejdsskader. KORT TIL NÆRMESTE SAMLINGSPUNKT FINDES I AFSNITTET OM SAMLINGSPLADSEN. Underret MED DET SAMME Institutlederen Horst-Günter Rubahn ved en alvorlig ulykke når nogen kommet til skade på arbejde. en alvorlig lidelse her underrettes også egen læge Underet Arbejdsmiljøgruppen straks efter: du oplever noget, som kunne gå galt de såkaldte tæt-ved-ulykker. alle ulykker selv mindre, som tilsyneladende virker harmløse, skal meldes til en fra Arbejdsmiljøgruppen, som så udarbejder en anmeldelse. Det sikrer at medarbejderen har mulighed for at få erstatning senere, hvis der skulle opstå komplikationer. Telefonliste til nærmeste pårørende: Øvrige forhold Hvis en ansat på MCI kommer alvorligt til skade, underrettes de pårørende via en telefonliste over kontaktpersoner til de ansatte. Se eksempel på udformning af telefonlisten på bilag Telefonliste til nærmeste pårørende. Den udfyldte liste opbevares hos institutsekretæren Jette Toft Iversen. Spørgsmål angående beredskabsplanen rettes til institutlederen. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 5

6 Instrukser Brand Alarmér Oplys Red Evakuering Samlingspladsen Bekæmp Begræns Brandvæsen BRAND Ring til alarmcentralen. Tryk på SDU telefon Mobiltelefon: tryk Fortæl, at I har en brand, og - hvem du er, - at du ringer fra Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet Alsion 2, 6400 Sønderborg. og blok + etage - tlf.nr. du ringer fra, - hvad der er sket, - om der er tilskadekomne eller personer i fare. Bring personer væk fra farezonen. Udsæt ikke dig selv for risiko. Evakuér ansatte og studerende, søg til nærmeste flugtvej og søg over til samlingspladsen. Elevatorerne må ikke benyttes. Gangbesværede skal om muligt bringes til et sikret sted. P-pladsen ved banegården, Alsion 2. ved foden af trappen i skrænten overfor universitetet. Længst væk fra universitet som muligt. (Se afsnittet om Samlingspladsen). Forsøg at slukke branden med nærmest egnede brandmateriel. Udsæt ikke dig selv for risiko. Tag ingen risici. Luk alle vinduer og døre men lås ikke. Modtag brandvæsnet ved hovedindgangen og vis evt. vej til skadestedet. Forsyn redningsmandskabet med informationer. Orienter Oplys Driftsorganisationen for Alsion, tlf.: , Knud Degn (Døgnvagt), samt din nærmeste leder og din arbejdsmiljøgruppe. Fortæl, hvad der er sket, -hvor det brænder, - om der er tilskadekomne eller personer i fare, -og at brandvæsenet er alarmeret. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 6

7 Brand- og samlingspladsansvarlige BRAND og samlingspladsansvarlige Samlingspladsen P-pladsen ved banegården, Alsion 2. ved foden af trappen i skrænten overfor universitetet. Længst væk fra universitet som muligt. (Se afsnittet om samlingspladsen). Ansvar på samlingspladsen Opgaver personalet Arbejdsmiljøgruppen og den daglige ansvarlige på området. Den ansvarlige modtager gerne kollegial hjælp med organisering af opgaver. Meddel over for forsamlingen højt og tydeligt (råb og giv tegn) at du er den samlingspladsansvarlige. Fortæl at: - personerne skal tage opstilling med deres nærmeste kollegaer, kontorvis eller lokalevis. Studerende samles tæt på deres underviser og hold. - såfremt nogen savnes så skal du have det at vide. Registrer evt. savnede personer og deres forventede opholdsted. Meddel det til brandvæsnet, når det dukker op. Orientér Opgaver - redningsmandskabet Orientér personalet om det videre forløb. Modtag redningsmandskabet. Brandvæsnet søger mod det automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg), når brandalarmen lyder. ABA-anlægget befinder sig i Blok E, 1. sal, i trappeopgangen ved udgangen. Der er en rød blinkende lampe over udgangen, set udefra. Fortæl indsatslederen, hvad du ved om situationen, og om nogen savnes inde i bygningen. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 7

8 Brandbekæmpelse Hvis det brænder skal du BRANDBEKÆMPELSE Redde dig selv og andre mennesker Alarmér brandvæsenet: Tryk på SDU telefon Mobiltelefon: tryk Fortæl, at I har en brand, og - hvem du er, - at du ringer fra Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet Alsion 2, 6400 Sønderborg og blok og etage tlf.nr. du ringer fra, - hvad der er sket, - om der er tilskadekomne eller personer i fare. Din opgave i forbindelse med brandbekæmpelse er at forsøge at slukke branden eller begrænse den til brandvæsnet når frem. TAG INGEN RISICI; MED MINDRE DU FØLER AT HAVE SITUATIONEN UNDER KONTROL SKAL DU GIVE OP OG TRÆKKE DIG TILBAGE. Slukning af mindre brande skal altid ske under hensyntagen til materialets egnethed overfor typen af brand. På Alsion findes 3 former for brandslukningsmateriel: Brandslange og kulsyreslukker samt brandtæpper. Se Brandklasser. Orientering og vejledning over brugen af brandbekæmpelsesudstyr se: Bilag: Brug af brandbekæmpelsesudstyr. Brand klasser Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Personbrand Brand i glødedannende stoffer som træ, papir, tekstiler. Branden slukkes bedst med VAND, som fordeles over gløderne ikke på flammerne. Brand i væsker eller faste materialer, der kan antage væskeform, f.eks. acetone, alkohol, maling, plastik. Slukkes med KULSYRESLUKKER, C02. Brand i gasser. Slukkes lettest ved at lukke for gassen. Eller KULSYRESLUKKER, C02. Brand i elektrisk udstyr slukkes med KULSYRESLUKKER, CO2. Hvis det er muligt afbryd strømmen først. Slukkes med VAND eller BRANDTÆPPE Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 8

9 Brandbekæmpelses udstyr Der findes forskelligt brandslukningsmateriel følgende steder på Alsion: Blok 4 etage 3 etage 2 etage 1 etage 0 etage A B C B-gang: Vand M-gang: CO2 B-gang: CO2 M-gang: CO2 Fysik: Tæppe Optik: Vand, CO2 Master: CO2 H-gang: Vand+tæppe M-gang: CO2 B-gang: Vand B-gang: CO2 M-gang: CO2 B-gang: Vand Service: CO2 Proces: 2 * CO2 D E B-gang: CO2 B-gang: CO2 B-gang: CO2 B-gang: CO2 H-gang: CO2 Ordforklaring: Hovedgang som forbinder blokkene: H-gang Blok-gang: B-gang Mellemgang i en blok: M-gang Fysiklaboratorium: Fysik Optisk Lab: Optik Proces-lab: Proces E-lab, Master: Master Studieservice: Service Slangevinde: Vand Kulsyresne-slukker: CO2 Brandtæppe: Tæppe Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_2012 9

10 Personskade Stands ulykken Red PERSONSKADE Stop eventuelle maskiner og arbejdsprocesser. Afspær om muligt området. Giv livreddende førstehjælp. Sikre vejrtrækning a. Skab frie luftveje b. Giv kunstigt åndedræt Sikre blodcirkulationen c. Stands blødninger d. Giv hjertemassage Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk på SDU telefon Mobiltelefon: tryk Oplys Red Ambulance Orienter Oplys Mindre ulykker Fortæl, at I har brug for en ambulance, - hvem du er, - at du ringer fra Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet Alsion 2, 6400 Sønderborg og blok og etage - tlf.nr. du ringer fra, - hvad der er sket, - og hvor mange tilskadekomne der er tale om. Giv almindelig førstehjælp - fortsæt med den livreddende førstehjælp. - skaf tæpper o.a. mod klimaet (udendørs). - hent forbindingsstoffer og tildæk sår og læsioner. - giv psykisk førstehjælp tal beroligende med den/de tilskadekommende. Modtag ambulancen ved hovedindgangen og vis vej til skadestedet. Sørg for frie køreveje. Giv besked om, hvad der er sket, og hvilken førstehjælp, der er ydet. Se kort til brug for båretransport. Driftsorganisationen for Alsion, tlf.: , Knud Degn, samt din nærmeste leder og din arbejdsmiljøgruppe. Fortæl, hvem du er og hvad der er sket. Der findes førstehjælpskasser til at behandle mindre skader med. Mindre skader kan efterfølgende behandles ved egen læge eller på skadestue. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

11 Placering af 1. hjælpskasser/ forbindingsstoffer på Alsion, MCI. Blok 4 etage 3 etage 2 etage 1 etage 0 etage A C E H Printer- og kopirum Printer- og kopirum Ved papirdepot Fysiklab, Optisk lab, Udviklingslaboratoriet E-lab Studenterværksted Technet kontor Renrum: omklæd, værksted Laser-lab Ved forgiftninger Ring til giftlinjen på tlf.: Telefonnumre til egen læge. Lægevagten, Skadeklinik, Centralskadestue og Taxi Egen læge: Se individuelt sygesikringskort. Lægevagten: Tlf.: Skadeklinik: Sydvang 1, Sønderborg: Centralskadestuen, Sygehus Sønderjylland, Egelund 10, 6200 Aabenraa, Tlf.: Taxi: Dan Taxi (+45) , MCI kunde nr.: Bombetrussel Ved BOMBETRUSSEL BOMBETRUSSEL Tal roligt med den, som truer. Spørg, hvornår bomben vil sprænge. Spørg, hvor bomben er anbragt. Spørg, om bombemandens motiv. Hvorfor? Spørg, om der er en større organisation bag? (Forsøg at trække tiden ud spørg igen). Kontakt Alarmering Kontakt nærmeste kollega, som kan kontakte nærmeste leder og arbejdsmiljøgruppe. Få andre til at alarmere politiet og Driftsorganisationen på Alsion: , Knud Degn. (Døgnvagt) Er der i trusselsammenhæng interessante gæster på området? Evakuering bør foretages i samråd med politiet. Samlingspladsen bør være ekstern (Nedre parkeringsplads, ved Blok A, under broen). Ikke den normale ved brand. Der er tilbud om individuel krisehjælp. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

12 Krisehjælp Krisehjælp KRISEHJÆLP SDU har en aftale med Psykolog Tove Svejgaard om individuel krisehjælp. Kan kontaktes pr. telefon torsdage fra klokken til på telefon: Eller pr. mail: Hvad du kan gøre som leder og kollega Mere info: Det følgende gøres, lige efter ulykken er sket: Lederen: Mød op, hvis det er nødvendigt. Det ér nødvendigt ved en voldsom ulykke eller alvorlig akut sygdom. Spørg kun om det helt nødvendige. Undlad at kritisere den måde, de tilstedeværende har handlet på. Rekvirer evt. psykologhjælp. Vær opmærksom på overdreven selvbebrejdelse eller skyldfølelse blandt medarbejderne. Understreg, at det skete ikke er nogens skyld. Giv fri i nødvendigt omfang. Sørg for, at stærkt chokerede medarbejdere ledsages hjem og sørg for, at de ikke efterlades alene. Underret samtlige medarbejdere om, hvad der er sket og gjort. Underret pårørende og ledsag dem evt. til hospitalet, hvis den skadesramte er indlagt. Kolleger: Sørg for ikke at være alene. Tal med hinanden om, hvad der er sket. Undlad at kritisere den måde, nogen har handlet på. Forsøg ikke at aflede opmærksomheden fra det, der er sket. Hvis du ikke kan finde på noget at sige til chokerede kolleger, så nøjes med at være der. Nærværet er i sig selv en hjælp. Hjælp chokerede kolleger med praktiske ting som afhentning af børn, indkøb mv. Aftal et senere tidspunkt, hvor du kontakter kolleger, der virker mærkede af situationen. Dagene efter ulykken: Lederen: Informer de ansatte om, hvordan det går med den ulykkes- eller sygdomsramte. Tag initiativ til, at sikkerhedsorganisationen behandler hændelsen for at forebygge lignende ulykker. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

13 Informer evt. kolleger, der er på ferie eller har fri. Det kan være relevant ved alvorlige ulykker/dødsfald. Tag hensyn til ansatte, der har et særligt forhold til den ulykkesramte. Vær opmærksom på unge medarbejdere, fx. lærlinge og praktikanter, der er særligt sårbare. Vis din deltagelse og spørg diskret til, hvordan det går. Stil ikke spørgsmål om pågående psykologisk behandling. Det er en privat sag. Overvej evt. midlertidigt skånetjeneste. Kolleger: Vis omsorg evt. ved besøg. Tal åbent om det, der er sket. Vær imødekommende, men ikke omklamrende. Giv evt. nysgerrige en realistisk beretning uden dramatik. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

14 Diverse instrukser DIVERSE INSTRUKSER VED BYGNINGSSKADE OG FORSYNINGSSVIGT Ved vandskade Orientér Ved stormskade Orientér Ved strømsvigt Orientér Ved varmesvigt Orientér Ved telesvigt Ved netsvigt Ved skader eller forsyningsproblemer, som kan vente til næste dag: Stop skaden om muligt luk for haner. Afbryd maskiner i farezonen. Forsøg at sikre værdier (brug presenninger og lignende). Driftsorganisationen på Alsion: , Knud Degn. (Døgnvagt) Overvejelser: - Pumpning - Vandstøvsugning - Fugtmåling og affugtning Hvis der er hul i bygningsskallen: åbn for vinduer, døre og porte i læsiden, så overtrykket falder. Afdæk derefter hullet i vindsiden men tag ingen egenrisiko. Forsøg at sikre værdier. Driftsorganisationen på Alsion: , Knud Degn. (Døgnvagt) Overvejelser: - af- og tildækning. - redning af bygning og løsøre. Sikre udstyr og opstillinger mod evt. skader. Driftsorganisationen på Alsion: , Knud Degn. (Døgnvagt) Overvejelser: - kontakt til forsyningsvirksomheden - etablering af nødstrøm. Driftsorganisationen på Alsion: , Knud Degn. (Døgnvagt) Overvejelser: - Redning af bygning og løsøre. Hvis din telefon er defekt: Opret en sag i Service-desk, brug din kollegas telefon (Tlf.: eller via ), den vil lede opgaven videre til den rette tekniker. Er hele telefoncentralen nede, så ved alle det, og opgaven har førsteprioritet. Service desk: Tlf.: Driftsorganisationen på Alsion: Ring F.eks. ved varme-, ventilations-, vand- og elproblemer samt ved problemer med de automatiske vinduer og defekte toiletter, altså alt det, som har med bygningens hardware at gøre. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

15 Samlingsplads, båretransport og hjertestarter Samlingspladsen er på parkeringspladsen ved Banegården: ved trappen op af skrænten, længst væk fra Alsion. Se grøn firkant med pile på tegningen, og de to fotoer af stedet. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

16 Det er vigtigt, at man kommer så langt væk fra Alsion som muligt, således at man ikke bliver ramt af glas, der splinter, når bygningen brænder. Desuden undgår man at stå i vejen for redningsfartøjer og brandbiler. Følg anvisningerne fra den samlingspladsansvarlige og undlad at gå tilbage i bygningen, før alarmen er afblæst, også selvom det skulle regne. Afblæsning foregår ved, at beredskabschefen eller driftsorganisationen (for Alsion) informerer fra et højere punkt med megafon eller råb. Ved brandøvelser sker afblæsningen typisk efter ca. 15 minutter, fra alarmen er givet første gang over højtalerne. Det tager typisk ca. 10 minutter, fra alarmen har lydt, til man har sikret sig, at alle er ude. Brandvæsenet tjekker efter, om alle er ude og giver herefter en afblæsning. Arbejdsmiljørepræsentanter hjælper sammen med ansatte fra driftsorganisationen på Alsion på at sikre, at alle er kommet ud. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

17 Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

18 HJERTESTARTEREN ER MEGET LET AT BENYTTE DEN GUIDER MED EN AUTOMATISK STEMME. EN INFORMATIONSVIDEO TIL BETJENING AF HJERTESTARTEREN FINDES PÅ: Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

19 Arbejdsmiljøorganisationen ved MCI, udvalg Arbejdsmiljøorganisationen ved SDU MCI i Sønderborg Arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøleder, AL Horst-Günter Rubahn, tlf.: , mobil: Arbejdsmiljørepræsentant, AMR Dorte Wildt Nielsen, tlf.: Arbejdsmiljørepræsentant, AMR Mogens Melskens Petersen, tlf.: Arbejdsmiljørepræsentant, AMR Erik Henneberg, tlf.: Arbejdsmiljøgruppens undergruppe for renrum og kemilaboratorium AL: Horst-Günter Rubahn AM-udd.: 2001 AMR: Mogens Melskens Petersen Valgt for AM-udd.: 2012 Arbejdsmiljøgruppens undergruppe for kontorer og egne undervisningslokaler AL: Horst-Günter Rubahn AM-udd.: 2001 AMR: Dorte Wildt Nielsen Valgt for AM-udd.: 2012 Arbejdsmiljøgruppens undergruppe for andre laboratorier og værksteder AL: Horst-Günter Rubahn AM-udd.: 2001 AMR: Erik Henneberg Valgt for AM-udd.: 2011 Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

20 Bilag: Brug af brandbekæmpelsesudstyr. BRANDSLANGE BRUGSANVISNING: MÅ IKKE BRUGES MOD EL-INSTALLATIONER Åbn skabet og se tegning/brugsanvisning inde i skabet. Træk slangen ud og drej på ventilen. Gå frem mod ilden, så langt som der er forsvarligt og muligt. Ret slangen mod det brændende materiale. KULSYRESLUKKER, CO2 BRUGSANVISNING: MÅ IKKE BRUGES MOD MENNESKER Bring apparatet i stilling. Fjern sikringssplitten ved pistolventilen. Ret tragten mod ilden. Tryk på håndtaget. Bekæmp ilden nedefra. Kastelængde: ca. 1.5 meter. Tømningstid: 60 sekunder. OBS: Når kulsyreslukkeren har været i brug, skal den, selvom den ikke har været tømt, omgående fyldes. Kontakt arbejdsmiljørepræsentanten og driftsorganisationen på Alsion. Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

21 BRANDTÆPPE BRUGSANVISNING: ANBEFALES TIL SLUKNING AF ILD I PERSONER Tæppet trækkes ud ved et ryk i de 2 stropper, som samtidig har den funktion, at hænderne kan holdes på bagsiden af tæppet, når det skal lægges over åben ild. Svøb tæppet om personen og kvæl ilden. Fjern straks tæppet. Du kan i øvrigt læse mere om brandsikkerhed på Brandvæsenets hjemmeside: Her kan du træne dig virtuelt: Universitet har en E-uddannelse i brandslukningens grundregler: Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

22 Bilag: Førstehjælpere ved MCI Adresse Blok A, 4. etage Blok A, 4. etage Blok A, 4. etage Blok C, 4. etage Blok C, 4. etage Blok C, 4. etage Blok D, 4. etage Blok D, 4. etage Navn Charlotte Bolding Andersen Bente Olsen Dorthe Wildt Nielsen Birgit Andersen Christian T. Veje Mogens Melskens Petersen Lise Kanstrup Jette Toft Iversen Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

23 Bilag: Eksempel på telefonliste til nærmeste pårørende Navn Nærmeste pårørende Adresse Tlf. 1. Prioritet Arne Bilberg 2. Prioritet 1. Prioritet Bente Olsen 2. Prioritet 1. Prioritet 2. Prioritet Fil: Beredskabsplan for MCI_16_april_

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser BEREDSKABSPLAN INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - brand - brand og samlingspladsansvarlige - brandbekæmpelse - el-skader - miljøuheld - personskade - bombetrussel - diverse instrukser 3. Samlingsplads 4.

Læs mere

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse

Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse Ved brand samt andre uheld Side Beredskabsplanens gyldighed... 2 Evakuering og alarmering i forbindelse med brand, EASU hvad skal jeg?... 3 Andre

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Der skal i nævnte rækkefølge, hvis man skønner, at man ikke selv kan slukke branden:

Der skal i nævnte rækkefølge, hvis man skønner, at man ikke selv kan slukke branden: Brand Brandalarm på instituttet ALLE ansatte, studerende, gæster går straks til samlingspunkt P1 (parkeringsplads ved svømmehallen) Evakuer - Sørg for at alle, du møder, kommer ud Luk alle døre til rummet

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel alarmering side 4 Generel evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel Alarmering side 4 Generel Evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og Brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia INDHOLD Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia 1. Forord 2. Instrukser, 1. brand i bygning 2. brand i vejkøretøj 3. evakuering 4. personskade 5. Udgår 6. miljøskade 7. uheld med farligt gods 8. bombetrussel

Læs mere

13. september 2012 Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF) Beredskabs Plan

13. september 2012 Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF) Beredskabs Plan 13. september 2012 Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF) Beredskabs Plan Ved brand, eksplosionsfare, eller kemikalieudslip 1 Alarmering 2. Evakuering 3. Brandbekæmpelse 4. Brandklasser 5. Brandbekæmpelsesudstyr

Læs mere

Beredskabsplan Baagøes Allé Svendborg

Beredskabsplan Baagøes Allé Svendborg Baagøes Allé Svendborg 2 af 28 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Evakuering - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger - Situationsplan - Bygningstegninger

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv BEREDSKABSPLANENS FORMÅL At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred ANSVAR

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Afviklingsplan StudieRock 2015

Afviklingsplan StudieRock 2015 Afviklingsplan StudieRock 2015 1 Indhold: Overall info.... Organisation og ansvar. Afvikler Frontstage.. Backstage. Tidsplan.. Walkie Talkie.. Cateringplan... Pladsplan... Beredskabsinstrukser.. Overall

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG Indhold: 1. Formål med beredskabsplanen 3 2. Vejledninger i tilfælde af Personulykker 4 Brand 5 Vold og grænseoverskridende adfærd 6-7 Røveri 8

Læs mere

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Niveau III November 2015 Formål Beredskabsplanen beskriver roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som skolen skal kunne håndtere. Derudover skal

Læs mere

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium Beredskabsplan for Tradium Indhold 1. Planens formål og anvendelse... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Ansvar for beredskabsplanen... 3 4. Krisekommunikation... 3 5. Sikkerhedsudstyr... 4 6. Synligt personalekort...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus Beredskabsplan Indholdsfortegnelse 1. Planens formål... 2 2. Alarmering ved brand i åbningstiden... 3 3. Alarmering unden for åbningstid... 4 4. Evakueringsplan... 4 5. Oversigt for... 5 6. Krisesituation,

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

H.C.Ørsted Instituttets Katastrofe- og beredskabsplan 2006-2009

H.C.Ørsted Instituttets Katastrofe- og beredskabsplan 2006-2009 Indhold H.C.Ørsted Instituttets Katastrofe- og beredskabsplan 2006-2009 Forebyggende foranstaltninger...1 Katastrofeplan i tilfælde af brand...2 Alarmering ved brand...2 Slukning af brand...2 Brandslukkere

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden.

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden. OMSORGSPLAN Omsorgsplan for Det Kongelige Teaters Balletskole Odense Ved elev eller medarbejders dødsfald ( som ikke er en følge af en ulykke ) A: Orientering 1. Ledelsen orienteres Dagbog startes med

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Afdelingers samlingssteder

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer.

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer. 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS Dato: Plejecenterets navn og adr. Revideret: [Skriv tekst] 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Hvordan alarmeres på plejehjem/plejecenter.

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS Efteråret 2015 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Beredskabsplan/PLOV. Delplaner

Beredskabsplan/PLOV. Delplaner Ajourført 10/02-2016 Beredskabsplan/PLOV (Pludselige, Livstruende, Opståede farlige hændelser, Vold) Delplaner Sortebakkeskolen i Nørager Indholdsfortegnelse: Formål og handleplan... 3 Brandinstrukser...

Læs mere

Odder Kommunes Træningscenter OKTC

Odder Kommunes Træningscenter OKTC Odder Kommunes Træningscenter OKTC Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Opgaver... 4 Ansvar... 4 Gyldighedsområde... 4 Ajourføring af planen... 4 Afprøvning af planen... 4

Læs mere

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole.

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Indhold: a. Brand. side 2 + 3 + 4 b. Ulykker med personskade. side 5 + 6 c. Indbrud og hærværk.. side 7 d. Fyraftenstilsyn...side 8 1 Brand: Forebyggelse af brand.

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

BRANDØVELSER KATALOG FOR SYGEHUS LILLEBÆLT

BRANDØVELSER KATALOG FOR SYGEHUS LILLEBÆLT BRANDØVELSER KATALOG FOR SYGEHUS LILLEBÆLT BAGGRUND I forbindelse med Sygehus Lillebælts beredskab i forhold til brand er det besluttet at medarbejderne skal introduceres og løbende uddannes i SLB s beredskabsprogram.

Læs mere

Hvor sårbart er Sygehuset ved svigt i infrastrukturen?

Hvor sårbart er Sygehuset ved svigt i infrastrukturen? Hvor sårbart er Sygehuset ved svigt i infrastrukturen? Risikovurdering er en del af Sygehusets hverdag Risikovurdering er en del af Sygehusets hverdag Beredskabsplan for eksterne katastrofer Risikovurdering

Læs mere

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Fynsværket Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Indhold Fjernvarme Fyn er en energivirksomhed, der producerer varme og el. På Fynsværket rummer produktionen potentielle risici. Det kan

Læs mere

9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN

9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN 9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN Evakueringsplan for: Sejs Plejecenter, Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Dato: 21. februar 2014 Revideret: Fordelingsliste for evakueringsplanen Side 4 Særlige instrukser for ledelsen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5

BEREDSKABSPLAN. Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5 BEREDSKABSPLAN Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5 INDLEDNING: Beredskabsplanen er primært udarbejdet for at håndtere større hændelser, der måtte ske som følge af vores

Læs mere

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015.

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015. BRAND - evakuering Rosengårdskolen Den 21.09.2015. Rosengårdskolen, Odense Forholdsregler ved brand/evakuering Handlingsplan Brand/evakueringsplanen forefindes i sort taske på pengeskab/kontor depotet.

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

Beredskabsplan Skræddermaen Odense

Beredskabsplan Skræddermaen Odense Skræddermaen Odense 1 af 30 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Evakuering - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Arbejdsmiljø & sikkerhed

Arbejdsmiljø & sikkerhed Arbejdsmiljø & sikkerhed For nye medarbejdere på Danpo Farre Udgave 8 Udarbejdet af Pia Madsen Udgave 8 december 2015 Startpakken er et led i oplæringen til dit nye job på Danpo. Nye medarbejdere vil sammen

Læs mere

Beredskabsplan for personalet

Beredskabsplan for personalet Beredskabsplan for personalet Esbjerg Kommune 2012 Beredskabsplan for personalet Her følger Bofællesskaberne Edelsvejs beredskabsplan ved ulykke, sygdom, dødsfald og tab blandt personalet. KONTAKTPERSONER

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud Instruks ved indtrængen af person med våben 1. Underret alle omkring dig om truslen 2. Alarmér politiet på 112 3. Alarmér skolens administration på 49 28 10 20 4. Gå ind i nærmeste lokale, lås døren og

Læs mere

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt Hver afdeling har en bygningsansvarlig fra Teknisk Afdeling, der sammen med akkrediteringskoordinator vil være behjælpelig med at gennemgå afsnittet og udfylde skemaet i samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Kursuskatalog BRAND OG REDNING

Kursuskatalog BRAND OG REDNING Kursuskatalog BRAND OG REDNING Førstehjælpskursus 6 timer Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp

Læs mere

APV og Handleplan for Arbejdsmiljøet på Nørrebro Park Skole 2011

APV og Handleplan for Arbejdsmiljøet på Nørrebro Park Skole 2011 APV og Handleplan for Arbejdsmiljøet på Nørrebro Park Skole 2011 Indledning Nørrebro Park Skole er i gang med en sammenlægnings- og ombygningsproces, som stiller store krav til medarbejdere og ledelse

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljø & sikkerhed

Arbejdsmiljø & sikkerhed Arbejdsmiljø & sikkerhed For nye medarbejdere på Danpo Aars Udgave 7 Udarbejdet af Pia Madsen Udgave 7 december 2015 Startpakken er et led i oplæringen til dit nye job på Danpo. Nye medarbejdere vil sammen

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

3.7 Alarmering ved svømmebassinet

3.7 Alarmering ved svømmebassinet 3.7 Alarmering ved svømmebassinet Indeksnr. 370 Der er pr. august 2001 installeret to forskellige alarmer i lokalet med svømmebassinet, nemlig en ekstern ulykke-alarm med automatisk opkald til alarmcentral

Læs mere

(763) Beredskabssekretariat : PAM (994) Numre på sengeafsnittene. H4: (994)47740 H2:(994) H1: (994)47762

(763) Beredskabssekretariat : PAM (994) Numre på sengeafsnittene. H4: (994)47740 H2:(994) H1: (994)47762 Brandberedskabsplan. Kolding Matriklen 1. Vigtige kontaktpersoner i beredskabsplanen Afdelingens kontaktinformation Afdelingsledelsen Telefon e-mail Ledende overlæge 51717423 Oversygeplejerske 20535685

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen i Horsens

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen i Horsens Beredskabsplan for i Horsens 12-10-2005 Adresse: Ane Staunings Vej 21 8700 Horsens tlf. 7 5 61 02 088 fax 75 61 77 63 e-mail sos@sosvejleamt.dk Leder: Skoleleder Britta Martinsen Afdelingsleder Poul Højmose

Læs mere