Bülowsvej for Børn og Familier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bülowsvej for Børn og Familier"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014/2015 Bülowsvej for Børn og Familier for børn og familier

2 Indhold 1. Beskrivelse af organisationen Tilhørsforhold Bestyrelsen Ydelser til rådighed for Frederiksberg Kommune Kort beskrivelse af ydelserne Intern organisering Personalesammensætning og normering pr. 1. januar 2015: Sygefravær samt langtidsfriske i procent Udvalg Fysiske rammer Kompetenceudvikling og supervision Marte Meo Eksterne uddannelser/kurser Supervision/undervisning Årsberetning Ledelsens beretning Evaluering af mål for Bülowsvej Strategisk selvledelse Evaluering af mål for afdelingerne Evaluering af mål 2014, Serviceteamet Evaluering af mål for Stuen TV Evaluering af mål for Familietilbuddet Mål for Bülowsvej Mål for Stuen tv., Familietilbuddet og Serviceteamet Mål for støttede- og overvågede samvær Budget og regnskab Regnskab Budget Belægning og statistik Belægningsprocenten for Bülowsvejs tilbud Stuen TV. nøgletal

3 7.3 Familietilbuddet, døgnophold, nøgletal Familietilbuddet, ambulant, nøgletal: Bilag Bilag 1.1 Udvidede nøgletal Stuen TV Bilag 1.2 Udvidede nøgletal Familietilbuddet, døgn

4 1. Beskrivelse af organisationen 1.1 Tilhørsforhold Bülowsvej er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Bestyrelsen er øverste myndighed. Den daglige ledelse er delegeret til forstanderen. Bestyrelsen er udpeget af Livsværk (tidligere KFBU) og Frederiksberg Kommune. Livsværk er forretningsfører og ejer af bygningerne. Sammensætningen af bestyrelsen følger kommunalvalgets cyklus. Bestyrelsen konstituerer sig hvert 4. år Bestyrelsen Bestyrelsen udgøres pr. 1. januar 2015 af: David Mollerup, formand udpeget af Livsværk Elisabeth Sievers, næstformand, udpeget af Livsværk Philip Ahring, udpeget af Livsværk Ole Larsen, udpeget af Livsværk Bente Winkel, udpeget af kommunalbestyrelsen I 2014 har der været afholdt 4 ordinære og 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde. 1.2 Ydelser til rådighed for Frederiksberg Kommune Pr. 1. januar 2015 skal Bülowsvej stille følgende pladser til rådighed for Frederiksberg Kommune: 10 døgnpladser jf. Lov om social service 52, stk. 3 nr. 8 for børn i alderen 0-14 år, hvoraf fire af pladserne er til akutanbringelse. 18 familiebehandlingspladser jf. Lov om social service 52, stk. 3 nr. 3. Tre døgnfamiliepladser jf. Lov om social service 52, 3 nr. 4. Overvåget samvær efter behov, jf. Lov om social service 71, stk. 3 og 4 Støttet samvær efter behov, jf. Lov om social service 71, stk. 2 jf Kort beskrivelse af ydelserne Bülowsvej for Børn og Familier modtager børn akut, når der opstår kriser eller konflikter i hjemmet, og familien midlertidigt ikke kan varetage omsorgen for barnet Bülowsvej for Børn og Familier modtager børn til omsorgs-, pædagogiske observations- og udredningsopgaver samt behandlingsopgaver Bülowsvej for Børn og Familier modtager familier i døgnophold. Familier med individuelle omsorgsbehov, behov for støtte og vejledning, samt vurdering af forældrekompetencen Bülowsvej for Børn og Familier modtager familier i ambulant behandling. Målgruppen er familier, hvor der er brug for en forebyggende indsats Bülowsvej for Børn og Familier varetager overvågede- og støttede samvær. 4

5 1.3 Intern organisering Personalesammensætning og normering pr. 1. januar 2015: Ledelsen udgøres af: Forstander Teamleder Familietilbuddet/stedfortræder 37 timer Teamleder Stuen TV 37 timer Teamleder Servicemedarbejderne/ administrativ medarbejder 37 timer Til Stuen TV. er knyttet: 1 pædagog med koordinator funktion 37 timer 8 pædagoger - 37 timer 3 pædagoger som vågne nattevagter á 22 timer 2 pædagogstuderende á 30 timer Til Familietilbuddet er knyttet: 1 pædagog med koordinator funktion 37 timer 5 pædagoger - 37 timer 1 pædagog 35 timer 1 pædagog - 30 timer Til støttet- og vejledt samvær samt overvågning er knyttet: Samværskonsulenter ansat på konsulentbasis Serviceteamet består af: 1 kost- og ernæringsansvarlig - 35 timer 1 rengøringsassistent 37 timer 1 pedel - 37 timer, hvoraf de 15 timer er til rengøring. Derudover har institutionen tilknyttet tilkaldevikarer. Alle fastansatte pædagoger har som minimum en pædagogisk grunduddannelse. Halvdelen af tilkaldevikarerne har en pædagogisk grunduddannelse, de øvrige er i uddannelse inden for det sociale område Sygefravær samt langtidsfriske i procent 2014 Sygefraværet i 2014 er opgjort til 3,2 % Alle fastansatte medarbejdere samt studerende indgår i beregningen. Beregningen er foretaget ud fra følgende: Fraværsdage/mulige kalenderdage x 100 = fravær i %. Langtidsfriske er opgjort til 29,63 % Definition på langtidsfriske: at man har under 5 dages sygefravær om året i mindst to år i træk. Og højst har et tilfælde af sygenærvær (at man går på arbejde selvom man er syg) om året. 5

6 1.3.3 Udvalg MED- udvalg Med- udvalget er sammensat som følger: Formand Sanne Juliussen, forstander Næstformand Katrine Lefholm, pædagog og TR Medarbejderrepræsentant Ane Rhode, pædagog og AMR Medarbejderrepræsentant Gitte Hemmeth, pædagog Lederrepræsentant afdelingsleder/administrativ medarbejder, Mette Martins MED- udvalget afholder møde den sidste tirsdag i hver måned fra kl , juni, juli og december undtaget. Med- udvalget har i 2014 behandlet følgende temaer: 1. Trivsel fast punkt på dagsorden 2. Drøftelse af implementeringen af Feedback Informed Treatment (FIT). 3. Intranet Politikker, retningslinjer, artikler, skemaer, funktionsbeskrivelser oprettes elektronisk i vores dagbogssystem, således at de er tilgængelige for alle. 4. Socialt tilsyn dialoger om tilsynet før- og efter. 5. Tillidsbaseret ledelse/værdigrundlag i overensstemmelse med Frederiksberg Kommune har vi haft tillid på dagsorden i Vi har især været optaget af og i dialog omkring horisontal tillid. 6. Politikker/retningslinjer v Forebyggelse- og håndtering af overgreb (revideret) v Syge- fraværspolitik (revideret) v Rygepolitik Pr. 1.9 er der indført rygeforbud i arbejdstiden. v Ferieafholdelse (revideret) v Tjenestebil I december 2014 er vi som noget helt nyt på Bülowsvej blevet indehavere af en bil. I den forbindelse er der blevet udarbejdet retningslinjer for brugen af denne. 7. Økonomi orientering om Bülowsvejs økonomi samt drøftelser omkring prioritering. 8. Nattevagtens rolle/funktion drøftes. Hvilke opgaver falder ud og hvilke nye kommer til qua forandringer i opgaveløsningen. 9. Planlægning af fælles havedag, på tværs af alle afdelinger. 10. Ombygning behov og muligheder i forhold til tilpasning af bygningerne. 11. Lovpligtige MED- udvalgsuddannelse i Frederiksberg kommune(2dage) gennemført. 12. Strategisk selvledelse introduktion til- og drøftelse af strategisk selvledelse som metode til at håndtere ubalance mellem krav og resurser. 13. Work life balance drøftelse af en trivselspolitik. 14. Lokalaftale vedr. pålagte vagter/opkald i fritid. 15. Evaluering af organiseringen i FT samt drøftelser om tilpasning - Hvordan anvender vi resurserne, således at vi gør det muligt for børn og familier at finde vej til trivsel og udvikling. 16. Samværsopgaven Drøftelser af hvordan samværskonsulenterne bliver en del af huset, på trods af en afgrænset tilknytning. 17. Tilsyn af arbejdstilsynet dialog omkring det fortsatte fokus på balancen mellem krav og resurser. 6

7 Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøorganisationen udgøres af arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant. Vi har i arbejdsmiljøorganisationen udført følgende opgaver i 2014: ü Tilsynsbesøg arbejdstilsynet. Som led i beskæftigelsesministeriets fokus på arbejdsmiljøet har man tilrettelagt en særlig indsats for arbejdspladser hvor den følelsesmæssige belastning i arbejdet er høj qua målgruppen. Fokus er således på det psykiske arbejdsmiljø. Bülowsvej blev udvalgt i denne sammenhæng og havde to tilsynskonsulenter på besøg en hel dag i november Besøget blev indledt med en samtale med forstander og arbejdsmiljørepræsentant (AMR). Herefter et fokusgruppeinterview med fem medarbejdere og afsluttende, en samtale med forstander og AMR. Samtalerne tog sit afsæt i fire forskellige temaer: v Vold/trusler om vold v Mobning og chikane v Balance mellem krav og resurser v Følelsesmæssig belastning Tilsynet besluttede, på baggrund af samstemmende udtalelser fra AMO og medarbejdere, at fremsende en vejledning i forhold til fokusområdet Balance mellem krav og resurser. De seneste knap 4 år har medført mange forandringer i arbejdet, qua behovet for tilpasning til nye lovkrav samt tilpasning til omverdenens behov og krav til vores opgaveløsning. Tilsynets vurdering er, at der bliver taget hånd om ubalancen mellem krav og resurser på adækvat vis ved uddannelse, supervision, sparring og ledelsesmæssig støtte og opbakning. De ønsker at besøge Bülowsvej om et år, for at vurdere om der er opnået balance mellem krav og resurser. ü APV gennemført gav ikke anledning til nye tiltag. ü Arbejdsmiljødrøftelse 2014 gennemført. ü AMR har gennemført AM- uddannelsen ü Der blev evalueret på brandalarmen den 20. februar. ü På baggrund af indbrudsforsøg drøftes sikkerheden for nattevagter, børn og familier. 1.4 Fysiske rammer Vi har i 2014 fortsat haft fokus på at sikre institutionens fysiske rammers vedligeholdelse, for at tilgodese en standard, der lever op til institutionens primære opgave. Der er fokus på at skabe et miljø med hjemlighed og med indbydende og hyggelige rammer for såvel børn, familier som samarbejdspartnere. I 2014 er følgende vedligeholdelsesopgaver gennemført: Udvendig vedligeholdelse Udskiftning af kondensator på emhætteudsugning på taget. Grundet støjgener fra naboer. Sokkel samt murværk under køkkenvindue repareret for sætningsrevner, spartlet og malet. 7

8 Sokkel samt murværk ved kældernedgang fra haven sætningsrevner repareret, spartlet og malet. Hoveddør samt dørparti i tilbygning malet. Drivhus (nr.2), monteret og opstillet. Asfalten repareret ved indgangspartiet/parkering. Loft, vægge og døre malet i indgangsparti i kælder. Havehegn i skel mod nr. 24 er udskiftet. Indvendig vedligeholdelse Ekstra gruppe på El- tavle monteret (Autoriseret). Gennemtærede vandrør udskiftet i kældere (5 steder i året). El renoveret i køkken efter brand (Autoriseret) Bærebjælke udskiftet i Forrum (Autoriseret). Ny el- tilførsel til forrum med egen gruppe monteret (Autoriseret). Nedløbsrør (kloakrør) på toilet i st. tv. udskiftet efter gennemtæring (Autoriseret). Forhal (kopirum) malet ny lampe samt billede ophængt. Affugtet og renoveret træværk efter skybrud (september). Forrummet er blevet gennemgribende renoveret og indrettet til samværslokale maling, ny gulvbelægning og nyt inventar herunder Ovn og kogeplader. Herudover er der foretaget løbende småreparationer og vedligehold af fællesarealer og værelser. 1.5 Kompetenceudvikling og supervision Marte Meo I august 2014 afsluttede 1 medarbejder den interne Marte Meo uddannelse. Der er to øvrige hold i gang der forventes afsluttet i 2015/2016. Der er stor søgning ude fra på Marte Meo uddannelsen og vi ser, at det giver en rigtig god dynamik og læring på holdene, når der deltager studerende ude fra Eksterne uddannelser/kurser En medarbejder tilknyttet Familietilbuddet har afsluttet diplomuddannelsen i familieterapi på Metropol i juni Stedfortræder/afdelingsleder, Familietilbuddet har deltaget i RF training on the parent development interview (PDI) ved Anna Freud center London (3 dage). Stedfortræder/afdelingsleder har deltaget i "At supervisere i grupper" ved Susanne Bang (2 dage). Stedfortræder/afdelingsleder har deltaget i "Løsningsfokuseret coaching" ved Chris Iveson fra BRIEF (2 dage). 5 styregruppemedlemmer har deltaget i FIT kursus (3 dage). Forstander/stedfortræder har deltaget i Nordisk konference om mentalisering (2 dage). 8

9 Forstander/stedfortræder har deltaget i mentaliseringsbaserede tilgange til familier ved Eia Eisen (2 dage). Stedfortræder/afdelingsleder og en medarbejder har deltaget i "Minding the child" ved Peter Fonegy og Eia Eisen (2 dage). 2 medarbejdere har deltaget i "Når det vi gør ikke virker. Samarbejde med de mest udsatte familier - workshop med William C Madsen, (DISPUK). Forstander har i 2014 gennemført modulerne strategisk selvledelse, personligt udviklingsforløb samt retorik på MPG (Master Public Governance). Leder af serviceteamet har gennemført et modul på diplomuddannelsen i team- og netværksledelse. Servicemedarbejder har været på kursus i konfliktløsning Supervision/undervisning Der har i 2014 været tilknyttet følgende supervisorer/undervisere til Bülowsvej: Per Aarkrog gruppesupervision I Stuen tv. (4 timer hver uge). Susanne Bargmann implementering af FIT (6 halve dage i løbet af året). Susan Hart undervisning/supervision i de neuroaffektive kompasser (1 dag). Inger Magrethe Holm gruppesupervision i Familietilbuddet (3 timer ca. hver uge). Henriette Marquardsen har undervist 2 halve dage i mentalisering. Haldour Øvereide og Reidun Hafstad har undervist/videosuperviseret 4 hele dage. Birgitte Bonnerup supervisor for forstander. 2. Årsberetning Ledelsens beretning Endnu et år er fløjet af sted på Bülowsvej for Børn og Familier. Det synes udfordrende at fremhæve særlige begivenheder i løbet af året, da der sker en masse spændende ting hver eneste dag på Bülowsvej. I 2014 har vi haft rigtig mange besøgende, hvilket vi sætter stor pris på. Det giver altid anledning til at reflektere over arbejdet på Bülowsvej, når andre stiller spørgsmål, bidrager med nye perspektiver og deler egne erfaringer. Vi tror på, at det er i kontakten med omverden, i relation med andre, at vi udvikler os også som organisation. Børneudvalget samt Børne- ungeudvalget fra Frederiksberg Kommune var på besøg i efteråret. Det var to meget spændende og udbytterige besøg. Det var fantastisk dels at mærke vores gæsters store engagement og interesse for området og dels, i medarbejdernes præsentation, at mærke hvordan de brænder for deres arbejde med børn og familier. 9

10 Socialminister Manu Sareen har også været på besøg. Vi agerede som vært for FADD der havde fået etableret mødet. Vi havde nogle spændende dialoger med ministeren, der i kraft af sin baggrund som pædagog har nogle meget konkrete erfaringer fra området. Og så har det også været tilsynsår. Socialtilsyn Syd har i forbindelse med re- godkendelsen af Bülowsvej for Børn og Familier været på besøg i juni og august. Vi var forud for tilsynet meget spændte og forventningsfulde. Familier, børn og forældre som har været i dialog med tilsynet har alle givet udtryk for, at det har været en god oplevelse. De medarbejdere som deltog i interview gav ligeledes udtryk for at det havde været og berigende, at få mulighed for at udfolde og diskutere deres faglige arbejde. Herudover har vi haft flere besøg fra Norge, Sverige og Finland. Det har været meget berigende at udveksle erfaringer og viden inden for arbejdet med børn og familier. I september åbnede vi dørene for overvåget- og støttet samvær på Bülowsvej. Sommeren gik med at få sat et lokale i stand som kunne skabe de fysiske rammer om et godt samvær. Vi er kommet godt i gang, og ifølge samværskonsulenterne er børn, forældre og plejeforældre glade for de nye rammer. I 2015 vil vi, i dialog med involverede interessenter, have fokus på at udvikle tilbuddet, således at det imødekommer de krav og forventninger der er til det. Vi ser det som en meget betydningsfuld opgave, at skabe de bedste betingelser for samværet imellem børn og deres forældre. Tusind tak for samarbejdet og det unikke engagement i arbejdet med børn og familier til alle medarbejdere på Bülowsvej for Børn og Familier. Det er en gave, at være leder, for så kompetent en gruppe af medarbejdere. Tak for et eksemplarisk samarbejde med bestyrelsen, Merete Bonne og Hans Henrik Plange samt Livsværk dette sætter vi overordentlig stor pris på. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med medarbejderne på Bülowsvej for Børn og Familier, bestyrelsen og vores samarbejdspartnere i Mette Martins, afdelingsleder serviceteamet Berit Reimer, Souschef og afdelingsleder Familietilbuddet Sanne Juliussen, Forstander 3. Evaluering af mål for Bülowsvej Strategisk selvledelse Vi har i de seneste år haft fokus på at implementere teamorganisering i organisationen. Vores vurdering er, at der er brug for, via dialog, at skabe større indsigt i og viden om de udfordringer, muligheder og ansvar 10

11 som et øget råderum fører med sig. Vi har brug for at få defineret selvledelsesbegrebet, således at medarbejderne i endnu højere grad får mulighed for at udfolde deres selvledelseskompetencer i overensstemmelse med vision, mission og den primære opgave. Mål: At afklare og definere Råderum på Bülowsvej for Børn og Familier samt ledelse i henhold hertil. At medarbejdernes refleksioner og argumenter inddrages i væsentlige beslutninger. Øget innovation og kreativitet i opgaveløsningen. At alle medarbejdere oplever større sikkerhed i at træffe beslutninger, foretage skøn og prioritere i forhold til vision, mission og den primære opgave. At alle medarbejdere leder sig selv strategisk i henhold til vision, mission og den primære opgave. Hvad er der gjort for at indfri målet: - Alle medarbejdere har læst udvalgte kapitler fra bogen Strategisk selvledelse (Pedersen og Kristensen 2013) - Gennemført processer hvor medarbejderne har skullet prioritere deres arbejdsopgaver og en fælles refleksion over medarbejdernes prioritering set i forhold til det der er værdiskabende for vores interessenter. Formålet hermed er, at øge indsigten i- samt grundlaget for at kunne prioritere i opgaveløsningen. Præmissen er, at der altid vil være flere opgaver end det er muligt at løse i forhold til de resurser der er til rådighed. Ved prioritering af opgaverne, med udgangspunkt i organisationens hvorfor er målet at skabe balance mellem krav og resurser. - Løbende dialoger om konkrete prioriteringer og råderummet til at træffe beslutninger om prioriteringer. Hvad er resultatet af arbejdet med målet: ü Vi har fået en fælles ramme at reflektere over- samt træffe beslutninger om prioritering ud fra. ü Medarbejdere oplever større sikkerhed i at træffe beslutninger om prioritering og som følge heraf en større oplevelse af balance imellem krav og resurser. ü En større bevidsthed om rammerne for vores arbejde hvilke forventninger har vores interessenter til vores opgaveløsning og betydningen heraf i forhold til prioritering. ü En tydeligere ramme i forhold til den enkelte medarbejders råderum. Hvad skal der fortsat arbejdes med: I 2015 vil vi fortsat have fokus på at styrke medarbejdernes strategiske selvledelseskompetencer, via dialoger omkring prioriteringer, råderum samt balancen mellem krav og resurser set i forhold til vision, mission og primære opgave. Målet er en øget sikkerhed i at prioritere opgaverne, så det dels skaber balance imellem krav/resurser og dels er i overensstemmelse med det der er værdiskabende for organisationen. 3.2 FIT (Feedback Informed Treatment) Mål: At FIT anvendes i alle familiebehandlingsforløb i Familietilbuddet. At FIT anvendes med alle indskrevne børn i alderen 4-14 år, i Stuen TV. 11

12 At styregrupperne udvikler kompetence i forhold til FIT. At afdelingerne i løbet af første halvår af 2014, udarbejder mål for arbejdet med FIT. Hvad er der gjort for at indfri målene: - Vi har løbende gennem 2014 modtaget supervision fra ekstern supervisor Susanne Bargmann i forhold til implementeringen af FIT. Denne supervision er foregået både i styregrupperne og med fælles supervisionsdage, hvor vi har drøftet konkrete cases og problemstillinger relateret til anvendelsen af FIT på Bülowsvej for børn og familier. - Medlemmer af styregrupperne har deltaget i seminar hos Scott Miller omhandlende implementeringen og anvendelsen af FIT, herunder konkrete øvelsesdage. - Vi har lavet mentorordninger for medarbejderne, så hver medarbejder blev tilknyttet en FIT- mentor til hjælp med teknisk opsætning, spørgsmål relateret til skemaerne og til generelt at få et overblik over, hvordan implementeringsprocessen forløb. - FIT har været et fast punkt på dagsordenen på afdelingsmøder i både Familietilbuddet og i Stuen TV. Her har vi arbejdet med videosupervision, idégenerering i forhold til udfoldelse af skemaerne og talt om tvivlsspørgsmål i relation til brugen af FIT. - Vi har lavet et møde med sagsbehandlerne i Frederiksberg Kommune, hvor vi har introduceret FIT og måden, de vil møde værktøjet i samarbejdet med Bülowsvej. Hvad er resultatet af arbejdet med målene: ü Alle familier i familietilbuddet er oprettet i FIT- systemet. ü Styregruppen har udviklet kompetencer i relation til FIT gennem undervisning og supervision og fungerer som mentorer for de øvrige medarbejdere. Mentorerne oplever at blive anvendt i nogen grad, særligt i forhold til tekniske problemstillinger. ü FIT anvendes på netværksmøder i alle nyindskrevne familier, samt på samarbejdsmøder- og netværksmøder omkring børnene. ü Vi har løbende dialoger i forhold til hvordan vi bruger FIT i hvilke familier og med hvilke børn og vi tilrettelægger brugen af FIT på teammøder. ü Vi får feedback fra børn og familier i forhold til om de føler sig hjulpet, hvad de ønsker sig mere og mindre af. ü FIT er en integreret del af vores børnesamtaler i Stuen tv. 4. Evaluering af mål for afdelingerne 4.1 Evaluering af mål 2014, Serviceteamet Mål Andel af økologisk kost øges til 90%. Kost- og ernæringsansvarlig inddrages i økonomien omkring kost og tilpasser udgifterne i henhold hertil Kost- og ernæringsansvarlig gennemfører et Marte Meo forløb hos en Marte Meo studerende 12

13 Udvidelse af nyttehaven og inddragelse af børnene i arbejdet med nyttehave Minimere forbruget af rengøringsmidler samt udvalget heraf Hvad er der gjort for at indfri målet: - Kost- og ernæringsansvarlig har været i dialog med alle medarbejderne om økologisk indkøb samt fulgt op på dette. - Kost- og ernæringsansvarlig har fundet relevante udbydere af økologiske råvarer, med fokus på pris og kvalitet. - Kost- og ernæringsansvarlig har i samarbejde med lederen af serviceteamet lavet kvartalsvis opfølgning på kostbudgettet - Indkøb af urtekasser og drivhuse serviceteamet har i samarbejde med Stuen tv. afholdt én havedag - Serviceassistenterne har sorteret i udvalget af rengøringsartikler. Det primære kriterium har været udelukkende at have miljøvenlige rengøringsartikler. Hvad er resultatet af arbejdet med målet: ü Pr. 1. december nåede vi en dokumenteret økologi procent på 98 (guldmærket). ü Kost- og ernæringsansvarlig planlægger selv arbejdet ud fra et rammebudget og har holdt sig inden for det udlagte budget. ü Kost- og ernæringsansvarlig har gennem Marte Meo fået en øget viden om- og kompetencer i det udviklingsstøtende arbejde med børn og familier. Dette kvalificerer til i endnu højere grad at kunne arbejde i henhold til det enkelte barns udviklingsplan. ü Børnene ses at finde stor glæde ved nyttehaven. Viser meget interesse og nysgerrighed for frugt, bær og grøntsagers udvikling i løbet af foråret og sommeren. I samarbejde med den kost- og ernæringsansvarlige tilbereder børnene mad, med frugt/grønt fra egen avl. Børnene har fået et større kendskab til råvarer og hvordan man kan anvende disse i madlavningen ü Opnået en reduktion i variationen af rengøringsartikler. ü Der anvendes kun arbejds- og miljøsikre produkter til rengøring. 4.2 Evaluering af mål for Stuen TV Mål: At alle medarbejdere i teamet skal kunne udarbejde skiftlige kompasanalyser til brug for udarbejdelsen af mål for det enkelte barn. 13

14 Hvad er der gjort for at indfri målet: - Alle i teamet har læst litteratur, samt modtaget undervisning/supervision af Susan Hart i den neuroaffektive udviklingspsykologi, herunder kompasserne. - På teammøder har vi med udgangspunkt i de aktuelle børn koblet teorien til det konkrete arbejde med børnene - På teammøder har vi i fællesskab lavet kompasanalyser på baggrund af film, for at blive mere kompetente til på egen hånd at mestre dette. - Kontaktteamsne har udarbejdet kompasanalyser og præsenteret dette for kollegaer på teammøder. - Supervision ved Susan Hart. Resultatet: Mål: ü At medarbejderne i teamet i deres måludarbejdelse laver skiftlig kompasanalysere som baggrund for at lave relevante mål for det enkelte barn ü At vi med denne teori, har fået en dybere forståelse for- og indsigt i det enkelte barns emotionelle udvikling og med inddragelse af kompasanalyserne mere præcist kan fastsætte mål samt tilrettelægge den pædagogiske intervention. ü At det enkelte barn mødes udviklingsstøttende og inden for nærmeste udviklingszone hvilket optimerer målarbejdet og skaber rammerne for barnets trivsel og udvikling. ü Den neuroaffektive udviklingspsykologi integreres i det daglige arbejde med børnene og udgør en forståelsesramme der er af betydning for at det enkelte barn mødes med udgangspunkt i behovet for udviklingsstøtte samt resurser. Med udgangspunkt i supervision/uddannelse ved Haldour Øveride Reidun Hafstad skal der afholdes børnesamtaler med hvert enkelt barn ugentligt/hver 14. dag. Formålet med børnesamtalerne er at skabe et rum, med fokus på det, der optager barnet. Dels en samtale hvor den voksne følger barnets behov for at dele tanker, følelser, mestringsoplevelser og udfordringer. Og dels en samtale hvor barnet inviteres til at give feedback til os, i forhold til hvordan de oplever sig hjulpet. Hvad er der gjort for at indfri målet: - Vi har i temaet implementeret Feedback Informed Treatment (FIT). Vi har modtaget undervisning og løbende supervision på dette, samt nedsat en styrergruppe, som er ansvarlige for at alle medlemmer af teamet øver sig på metoden og afholder børnesamtaler hvor FIT indgår. - Vi har ved implementeret af FIT, filmet børnesamtaler og haft dem oppe til supervision og sparring på vores ugentligt temamøde. - Vi har modtaget supervision/undervisning ved Haldor og Reduin. Vi har haft struktureret undervisning på metoder til at afholde børnesamtaler. Vi har fremvist film af børnesamtaler på vores ugentlige teammøder med henblik på at feedback og idéer. Resultatet: ü Alle medarbejdere benytter sig af FIT i børnesamtaler, hvilket giver barnet mulighed for at tage udgangspunkt i dets egen trivsel, samt give medarbejderne feedback på hvordan barnet oplever sit eget liv og hvad barnet kunne tænke sig at ændre og hvordan barnet føler sig hjulpet af os. 14

15 Mål: ü Alle medarbejdere benytter sig af metoder modtaget i undervisning/supervision ved Haldour og Reidun, til at støtte barnet i at fortælle om sig selv og sit liv. ü Børnesamtalerne er en integreret del af det pædagogiske- og terapeutiske arbejde i Stuen tv. ü Vi får struktureret feedback fra hvert enkelt barn og det de ønsker sig mere og/eller mindre af, hvilket giver os vigtig information om hvad der er betydningsfuldt og dermed udviklingsstøttende for barnet. At data, der fremkommer i supervisionen omsættes og implementeres i børnenes udviklingsplaner. Hvad er gjort for at indfri målet: - Kontakttemaet omkring det enkelte barn har taget ansvaret for, at tilpasse mål og intervention i henhold til de udfordringer som er blevet drøftet i supervisionen. Resultatet: ü Nye perspektiver og forståelser er blevet omsat til konkret pædagogisk praksis, i forhold til konkrete udfordringer, hvilket har optimeret effekten af arbejdet. ü Ny viden integreres hos den enkelte medarbejder og øger faglighed og kompetencer. Mål Ved udarbejdelsen af barnets mål, indhenter kontaktteamet relevant teori/forskning til understøttelse af disse samt formidler essensen af den valgte teori/forskning til resten af teamet. Hvad er der gjort for at indfri målet: - Kontaktteamsne har indhentet relevant viden relateret til det enkelte barns udviklingsmæssige behov. Eksempelvis vedrørende børn i sorg, diabetes, blindfødte børn, PTSD. - Den indhentede viden er formidlet i barnets udviklingsplan, del under målsætninger og dels under pædagogisk intervention. - Relevante artikler uploades på intranettet. Hvad er resultatet af arbejdet med målet: ü Den pædagogiske indsats i forhold til det enkelte barns behov optimeres, i kraft af nyere teori/forskning inddrages i henhold til intervention og målopfyldelse. ü Øget bevidsthed samt praksis omkring at søge nye viden, når nye pædagogiske udfordringer/opgaver viser sig. ü Øget faglighed og erfaring med at omsætte teori til praksis. Mål: Nyere teori/forskning inddrages i det daglige arbejde, med henblik på til stadighed at opkvalificere det faglige arbejde. Hvad er der gjort for at indfri målet: - Der er blevet etableret studiegrupper, hvor medarbejderne har drøftet teori, som de har læst forud for mødet 15

16 - I studiegrupperne har man haft fokus på at relatere den teoretiske viden til konkrete pædagogiske problemstillinger og diskuteret hvordan disse kan omsættes til praksis. Hvad er resultat af arbejdet med målet: ü Øget faglig viden, der kvalificerer det pædagogiske arbejde ü Nye perspektiver i arbejdet ü Bevidsthed om at inddrage teori/forskning i arbejdet. 4.3 Evaluering af mål for Familietilbuddet 2014 Implementering af systematisk udarbejdelse af mål for indsatsen samt løbende dokumentation af indsatsen Mål: At mål for indsatsen tilrettelægges af kontaktteam med udgangspunkt i en analyse af de foreliggende data. At der senest 3 uger efter indskrivningen er truffet beslutning om mål og indsats (metode) i samarbejde mellem kontaktteam og afdelingsleder. At dagbogsnotater (dokumentation) skrives med udgangspunkt i målene. Indsatsen videofilmes til brug for løbende dokumentation af effekt af indsatsen. At kontaktteam dokumenterer og evaluerer indsatsen hver 3-4 uge på teammøde med afdelingsleder (brug af skabelon). At justering af mål og indsats ændres og fremgår af udviklingsplan. Hvad er der gjort for at indfri målet? - Alle faste medarbejdere i Familietilbuddet er under uddannelse til Marte Meo terapeut, der giver mulighed for konkret træning, læring og udvikling af kernekompetencer hos den enkelte familiebehandler i forhold til udarbejdelse af mål og dokumentation. Det har været muligt at drøfte og få sparring og supervision på analyserne på Marte Meo uddannelse, på teammøder med afdelingsleder og med teamet på afdelingsmøder. - Alle faste medarbejdere i Familietilbuddet har fået undervisning/supervision i den neuroaffektive udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser. Det har været en mulighed at sætte sig sammen med en kollega med mere erfaring i neuroaffektiv udviklingspsykologi og få sparring på kompasanalyser og efterfølgende få vejledning og supervision på dem med afdelingsleder på teammøder og sammen med teamet på afdelingsmøder. - Rammen for mål og indsats er foruden den skriftlige funktionsbeskrivelse blevet talt tydeligere frem i udførelsen af kontaktteamets opgaver i det daglige arbejde. - Der er blevet talt om formen på "det gode dagbogsnotat" (kontekst, observation, intervention), og at det kan eksemplificeres og drøftes nærmere på et afdelingsmøde. - Der er blevet afsat tid med koordinator til drøftelse af mål og indsats, evt. de analyser der manglede, er der udarbejdet en plan for med henblik på at få færdiggjort inden for en bestemt tidsramme. 16

17 - Der er blevet afsat tid til hhv. familier i døgntilbuddet og familier i det ambulante tilbud på afdelingsmødet, således at det prioriteres at afsætte tid til løbende drøftelse og sparring af samtlige familier indskrevet i Familietilbuddet, og vi har fået et større fokus på at overholde tidsrammen i dagsordnen på afdelingsmødet. - Der er blevet indskrevet evaluering af den enkelte familie under afdelingsmøde i googlekalenderen, således at det fremstår tydeligere i forbindelse med planlægning af kontaktteamets opgaver relateret til den enkelte familie. - Der er blevet opfordret til skriftlige evalueringer af indsats og mål, som er blevet delt og drøftet på afdelingsmøde. - Kontaktteamet filmer en struktureret og en ustruktureret optagelse af samspillet i den nyindskrevne familie med formålet at udarbejde en Marte Meo analyse og en kompasanalyse, som sammen med den øvrige data danner grundlag for udarbejdelse af mål og indsats i familien. - Kontaktteamets analyser på døgnfamilierne og deres overvejelser til mål drøftes på teammøde eller/og afdelingsmøde, hvor de gennemgås og der besluttes/lægges op til en formulering af hvilke mål, der skal arbejdes med. - Familiebehandlerens analyser på familierne i det ambulante tilbud og overvejelser til mål drøftes og besluttes med afdelingsleder på teammøde inden for de første 3-4 uger efter indskrivningen. - Kontaktteamet tilstræber at afsætte tid, således at det første kontaktteammøde og teammøde med afdelingsleder bliver inden for de første tre uger. - Kontaktteamet sørger for at afsætte tid til samtaler og observationer i nyindskrevne familier for at opnå kendskab til familierne og videofilme deres samspil til brug for analyserne. - Kontaktteamet fordeler opgaver i forbindelse med mål og indsats mellem sig, så det tilstræbes at opfylde målet om at træffe beslutning om mål og indsats inden for de første 3 uger efter indskrivningen. Hvad er resultatet af arbejdet med målene: ü Vi forholder os i højere grad end tidligere til målene, når vi skriver dagbogsnotater; ü Vi øver os i at lave vores skriftlige observationer ud fra målene, således at det er de væsentligste observationer, der fremgår i dagbogsprogrammet. ü Vi øver os i at udarbejde mål som er tydelige, således at de målretter vores skriftlige observationerne. ü Familierne videofilmes som led i Marte Meo forløb. Vi er begyndt at dokumentere og evaluere Marte Meo forløb i dagbogsprogrammet. ü Vi øver sig i at justere mål og indsats i de enkelte familier, så mål og indsats følger familiernes udvikling. Vi oplever, at systematisk og kontinuerlig dokumentation og evaluering af mål og indsats giver en gennemsigtighed og retning i indsatsen omkring den enkelte familie. ü Vi drøfter justering og ændring af mål og indsats i forbindelse med evaluering hver 3-4 uge. Vi er begyndt at lave flere skriftlige evalueringer end tidligere. Vi øver os i at få justeret og ændret mål og indsats i dagbogsprogrammet i forbindelse med evaluering. Implementering af supervision og undervisning: Mål: Den enkelte medarbejder udvikler sig i rollen som familiebehandler ved at omsætte og implementere undervisning og supervision i arbejdet, i henhold til vision og mission. 17

18 Herunder: Alle medarbejdere har tilegnet sig kompetencer i forhold til at udarbejde Marte Meo- og kompas- analyser på et højt fagligt niveau. Marte Meo- og kompasanalyse udarbejdes og præsenteres på teammøde med afdelingsleder. Hvad er der gjort for at indfri målet: - Vi har individuelt arbejdet med at udarbejde marte meo- og kompasanalyser, samt gjort det i fællesskab på afdelingsmøde. - Vi har læst og drøftet relevant litteratur i forhold til dette. - Der anvendes relevant litteratur til udarbejdningen af analyserne. - Sparring og supervision på teammøder, afdelingsmøder og i Marte Meo undervisningen - Alle medarbejdere har udarbejdet analyser. Resultatet af arbejdet med målet: ü Der er udarbejdet analyser til brug ved måludarbejdet i alle familier. ü Der er et mere systematisk og grundigt materiale at udarbejde mål på baggrund af. ü Et fælles fagligt afsæt for refleksioner og sparring. ü Resultatet skulle bl.a. være, at det er lettere at sætte mål for familierne og skrive rapport. Bedre mulighed for afdelingsleder og supervisere ind i arbejdet med familien ü Mere målrettede og fokuserede teammøder. Mål: Den enkelte medarbejder arbejder med sig selv i rollen som familiebehandler- herunder filmer sig selv, analyserer og udarbejder individuelle mål for sig selv i rollen som terapeut i henhold til vision og mission. Hvad er der gjort for at indfri målet: - I supervision arbejder vi med rolleanalyse og mål for den enkelte medarbejder. - Den enkelte medarbejder har i samarbejde med afdelingsleder udarbejdet en kompetenceudviklingsplan. - Den enkelte medarbejder filmer sig selv i rollen og får supervision - Fokus på at give hinanden anden feedback i forhold til den enkeltes udviklingsmål. - Feedback fra familierne ved brug af FIT Hvad er resultatet af arbejdet med målet: ü Et større gensidigt kendskab til hinandens kompetencer og udviklingsmål. ü En øget bevidsthed om sig selv i rollen som familiebehandler styrker og svagheder. ü En begyndende feedback kultur. ü Den enkelte tager ansvar for- og udvikler sig i rollen som familiebehandler. 18

19 Implementering af relevant teori og forskning Mål: Holder sig opdateret på den viden, der anvendes i forhold til at udarbejde og kvalificere analysearbejdet ved at læse relevant litteratur omkring udarbejdelse af Marte Meo analyse- og kompasanalyse (Susan Hart). Læser udleveret og udvalgt litteratur om theraplay. Læser relevant litteratur med udgangspunkt i aktuelle familier og de problemstillinger, der knytter sig til arbejdet med familien. Udveksler og kommer med forslag til foredrag, forelæsninger, litteratur, tv- udsendelser, undersøgelser og andet der kunne være relevant i forhold til praksis. Hvad er der gjort for at indfri målene: - Der har været udleveret litteratur omkring Marte Meo på uddannelsen til Marte Meo- terapeut, som alle i teamet er i gang med. - I forhold til kompasanalysen, har der været uddelt to kapitler til læsning og afsat to timer i medarbejdernes kalender til læsning. - Theraplay som tema har ikke været efterårets uddannelsespunkt, men i stedet mentaliseringsbaseret arbejde. Der er udleveret litteratur om dette emne som baggrund for uddannelsesdage. - Litteratur omkring strategisk selvledelse er udleveret og drøftet fælles på afdelingsmøde. Hvad er resultat af arbejdet med målene: ü Vi ser, at der bliver anvendt og henvist til litteratur i udarbejdelsen af Marte Meo- analyserne og at medarbejderne bruger litteraturen meningsfuldt i analysearbejdet. Teori om kompasanalysen er endnu ikke så langt inde under huden på medarbejderne, og der bliver i mindre omfang henvist til denne litteratur. ü Vi har set og fået tilbagemelding på, at når det udleverede litteratur efterfølgende bliver taget op, ex. på et fælles afdelingsmøde, bliver det i højere grad indarbejdet og forstået og der bliver arbejdet mere med det. Dette var eksemplet med litteratur om Strategisk selvledelse, som blev drøftet fælles på afdelingsmøde. ü Vi får tilbagemeldinger fra medarbejderne om, at der er forskellige foki i læsningen både afhængig af, hvilken familie, der arbejdes med, og afhængig af, hvor medarbejderen er i ex. sit Marte Meo uddannelsesforløb. Vi har det indtryk fra samtaler med medarbejdere, at alle medarbejdere arbejder målrettet og fagligt kompetent med den litteratur, de er optagede af. ü Vi vil understøtte, at der læses relevant litteratur ved at gøre litteraturspørgsmål til en del af dagsordenen for teammøder. 19

20 5. Mål for Bülowsvej Mål for Stuen tv., Familietilbuddet og Serviceteamet For dels at tilpasse os omverdens krav- og forventninger, og dels for at udvikle de faglige kompetencer, således at vi med udgangspunkt i aktuelt teori/forskning, udvikler kompetencer i forhold til at løse vores primære opgave har vi haft fokus på: v Marte Meo det udviklingsstøttende samspil v Neuroaffektiv udviklingspsykologi v Mentaliseringsbaseret terapi og pædagogik v FIT v Systematisk arbejde med analyser, mål, dokumentation samt evaluering/effektmåling v Introduktion til systemisk- narrativ teori og metode. Vores vurdering er, at vi på nuværende tidspunkt har et solidt fagligt fundament at udvikle løsningen af vores alsidige opgaver ud fra. Dette betyder at vi i 2015 ikke vil tilføre ny viden i form af nye teorier/metoder. Vi vil have fokus på at den enkelte medarbejder opnår en øget sikkerhed og fortrolighed med det teoretiske- og metodiske grundlag på Bülowsvej. Forventningen er, at dette vil øge kreativiteten i opgaveløsningen til gavn for børn og familier. Den nærmeste leder vil afholde løbende udviklingssamtaler med den enkelte medarbejder og teamet. Udviklingssamtalerne vil danne rammen om mål for 2015 og hvordan disse opnås. Der vil blive sat mål indenfor et eller flere af de områder som er introduceret inden for de seneste 3 år. 5.2 Mål for støttede- og overvågede samvær Som nævnt i årsberetningen overtog vi pr det støttede- og overvågede samvær for Frederiksberg Kommune. Tilbuddet er kommet godt i gang. I 2015 vil vi have fokus på at udvikle samværene i overensstemmelse med Bülowsvejs vision og mission. Mål: At børn og familier mødes af samværskonsulenter der mestrer det udviklingsstøttende samspil. Mål: At den skriftlige afrapportering udvikles så den imødekommer forvaltningens behov i den enkelte sag. 20

21 6. Budget og regnskab 6.1 Regnskab 2014 Ifølge revisionsselskabet Deloitte ser en sammenholdelse af driftsregnskabet og budget for 2014 ud som følger: Iflg. drifts- regnskab t.kr. Moms t.kr. Drifts- Regnskab u/moms t.kr. Budget u/moms t.kr. Personaleudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter Udgifter i alt Regnskabet udviser således et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 79 t. kr. ekskl. moms. 6.2 Budget 2015 Det udsendte driftsnettobudget ser således ud: Personaleudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter I alt Institutionen har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, der udarbejder og udsender budgettet. 21

22 7. Belægning og statistik 7.1 Belægningsprocenten for Bülowsvejs tilbud Stuen tv. 10 pladser 82,43 71,04 91,81 Familietilbuddet, døgn 3 pladser 90,35 95,43 110,05 Familietilbuddet, ambulant 18 pladser (fra 2013) 108,26 83,42 90, Stuen TV. nøgletal Indskrevne Indskrivninger Udskrivninger Gennemsnitlig opholdslængde 150,85 dage 150,6 dage 167,55 Akutte anbringelser mdr. udredninger Tvangsundersøgelser Frivillige anbringelser Tvangsanbringelser Etniske børn

23 Piger i alt Drenge i alt Alder 0-6 på indskrevne Alder 7-11 på indskrevne Alder på indskrevne Udskrevet til hjemmet Udskrevet til familiepleje Udskrevet til anden institution Udskrevet til opholdssted Andet - adoption Magtanvendelser Familietilbuddet, døgnophold, nøgletal Indskrevne Indskrivninger 21 beboere i 7 familier 16 beboere i 6 familier 18 beboere i 8 familier Udskrivninger 20 beboere i 8 familier 7 beboere i 2 familier 24 beboere i 9 familier Gennemsnitlig opholdslængde 111, ,42 3. mdr. undersøgelse Støtte og vejledning

24 Etniske børn Piger i alt Drenge i alt Forældre Alder 0-6 på indskrevne Alder 7-11 på indskrevne Alder på indskrevne Samlet antal familier udskrevet til hjemmet Antal børn udskrevet til familiepleje Antal børn udskrevet til anden institution Familietilbuddet, ambulant, nøgletal: Antal Indskrevne 35 voksne 45 børn 40 voksne 53 børn 29 voksne 41 børn Indskrivninger Udskrivninger Gennemsnitlig opholdslængde ,7 199,1 Piger i alt Drenge i alt Voksne Kvinder Mænd

25 Alder 0-6 på indskrevne Alder 7-11 på indskrevne Alder på indskrevne

26 Bilag 1 Bilag 1.1 Udvidede nøgletal Stuen TV. Samlet belægningsprocent i år ,81 Gennemsnitlig opholdslængde opgjort i år og måneder på baggrund af samtlige indskrevne i løbet af året 167,55 dage = 5,51 mdr. Fordeling på køn på samtlige indskrevne i året Antal drenge: 10 Antal piger: 11 4 Aldersfordeling på indskrevne børn 3 Antal Alder 26

27 12 børn udskrevet rl Opholdssted 0% Andet- adopron 0% Egen bolig med rlsyn 0% Familiepleje 33% Hjemmet 34% Egen bolig uden rlsyn 0% Døgninsrturon 33% Eser- /kostskole 0% Hjemmet Døgninsrturon Eser- /kostskole Familiepleje Egen bolig med rlsyn Egen bolig uden rlsyn Opholdssted Andet- adopron Antal indskrivninger i året 14 Antal akutanbringelser børn eller unge der anbringes inden for 24 timer fra den første henvendelse fra Familieafdelingen 1 Antal udførte undersøgelses- /observationsopgaver af 3. mdr. varighed 10 Antal udførte tvangsmæssige undersøgelser 0 Antal af frivilligt anbragte børn og unge der har eller har haft ophold på institutionen i løbet af året 7 Antal af tvangsanbragte børn eller unge der har eller har haft ophold på institutionen i løbet af året 4 Antallet af børn eller unge med anden etnisk baggrund der har haft ophold på institutionen. Def. Børn eller unge med anden etnisk baggrund hvor en eller begge forældre er født i et land uden for Skandinavien 14 27

28 Bilag 1.2 Udvidede nøgletal Familietilbuddet, døgn Samlet belægningsprocent ,05 % Gennemsnitlig opholdslængde opgjort i år og måneder på baggrund af samtlige indskrevne i løbet af året Fordeling på køn på samtlige indskrevne i året 111,10 dage = 3,6 mdr. Børn: 6 drenge og 8 piger Voksne: 11 kvinder og 2 mænd Aldersfordeling på samtlige indskrevne i året Børn Forældre årige 2-5 årige 6-8 årig 9-11 årig årig årig årig årig årig 28

29 8 familier udskrevet al Hjemmet Døgninsrturoner Eser- /kostskole Familiepleje Egen bolig med rlsyn Egen bolig uden rlsyn Opholdsted Andet - adopron Antal indskrivninger i året 8 familier Antal udførte undersøgelses- /observationsopgaver af 3. mdr. varighed Antal udførte tvangsmæssige undersøgelser 12 0 Antallet af børn eller unge med anden etnisk baggrund der har haft ophold i familietilbuddet, døgnophold. 8 Def. Børn eller unge med anden etnisk baggrund hvor en eller begge forældre er født i et land uden for Skandinavien 29

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013 Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013 af sidste års mål (2012) Mål A Vi har i 2012 ønsket at arbejde med de narrative metoder og få dem implementeret i vores praksis. en har været yderst

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2016

Kompetenceudviklingsplan for 2016 Kompetenceudviklingsplan for 2016 Platangårdens kompetenceudviklingsplan beskriver fokusområder for medarbejdernes kompetenceudvikling i 2016. Planen tager afsæt i Platangårdens Politik for kompetenceudvikling,

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej Tilsynsrapport for "indtast institutionsnavn" Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen Årsrapport 2009 for Side 1 af 7 1. Sammendrag De fleste resultakrav er indfriet. Et enkelt er udsat, men arbejdet fortsætter i 2010. Sammenlægningen af på en matrikel har været et stort tema både før og

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Fonden Soloprojekt.dk Opholdsted henhold til

Læs mere

Uddannelsesplan for Væksthuset Brabrand dagtilbud efterår 2016

Uddannelsesplan for Væksthuset Brabrand dagtilbud efterår 2016 Uddannelsesplan for Væksthuset Brabrand dagtilbud efterår 2016 Institutionens navn: Væksthuset Adresse: Jettesvej 10, 8220 Brabrand Telefon: 40226852 Mail: lhans@aarhus.dk cssa@aarhus.dk camhae@aarhus.dk

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Ergonomitjek i sundhedsklinikken

Ergonomitjek i sundhedsklinikken :\Users\pema\Dropbox\PH Metropol\Sundhedsklinikken\F2016\Aktivitetsbeskrivelse i sundhedsklinikken - Ergonomitjek F2016.docx Ergonomitjek i sundhedsklinikken Forår 2016 Revideret d. 24. februar 2016 1)

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme,

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere