Miljøredegørelse Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2008. Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2008 Grundfos A/S: Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum

2

3 4 Resumé 5 Forord Lederskab 9 Lederskab 10 Politikker 11 Overordnede miljømålsætninger 12 Væsentlige miljøforhold 13 Organisation Medarbejdere 17 Arbejdsmiljø 24 Sundhedsfremme Kunder 29 Produkternes miljøforhold Samfund 33 Indkøb og partnerskab 34 Råvarer 36 Eksternt miljø 43 Socialt engagement Økonomi 47 Økonomiske resultater Anlægsområder 50 Anlægsområde Bjerringbro 54 Anlægsområde Aalestrup 57 Anlægsområde Langå 58 Anlægsområde Brøndby 60 Anlægsområde Årslev 61 Anlægsområde Farum Regnskab 65 Miljøregnskab 66 Ordliste og appendiks

4 Resumé Miljøredegørelsen omfatter Grundfos A/S anlægsområder i Danmark: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev og Farum. Det er den 13. miljøredegørelse Grundfos A/S har udarbejdet. For Grundfos A/S omfatter ordet miljø både det eksterne miljø og det interne miljø arbejdsmiljøet. Dermed udgør denne redegørelse også en arbejdsmiljøredegørelse for Grundfos A/S. Miljøredegørelsen er primært offentliggjort på koncernens hjemmeside I miljøredegørelsen præsenteres data for både direkte og indirekte miljøforhold i produkternes livscyklus. Grundfos A/S tager dermed ikke kun stilling til de interne miljøpåvirkninger men også de eksterne fx via vores leverandører eller via brug og bortskaffelse af vores produkter. Det er valgt at strukturere denne miljøredegørelse med inspiration fra vores ledelsesmodel, Business Excellence-modellen. Dermed fokuseres på vores primære interessenter: Ledelsen, medarbejderne, kunderne og det omgivende samfund. Lederskab Der er opstillet målsætninger for forbedringer inden for de væsentligste miljøforhold, som Grundfos A/S har udpeget som betydende. Mål og resultater for væsentlige miljøforhold er præsenteret i rapporten. Medarbejder Miljøledelsessystemet på Grundfos A/S er i høj grad baseret på medarbejderinddragelse, hvilket blandt andet kommer til udtryk i antallet af miljøforbedringsforslag, som stilles af medarbejderne. Der er siden 1995/96 stillet miljøforbedringsforslag. Dette afspejler tydeligt medarbejdernes store engagement og medansvar. Selvom målsætningen for ulykkesfrekvens for 2008 ikke blev nået, har det med et øget fokus på arbejdsulykker været muligt at vende kurven. Grundfos A/S havde en ulykkesfrekvens på 16,8 pr. 1 million arbejdstimer i Da resultatet endnu ikke lever op til vores forventninger, fastholdes et øget fokus i Målsætningen for 2009 er at reducere ulykkesfrekvensen til 12,0 inden udgangen af året. Alle Grundfos A/S arbejdspladser er registreret i en database udviklet til APV. Databasen indeholder vurderinger af forskellige arbejdsmiljøforhold her iblandt EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde). Arbejdspladserne er inden for hvert enkelt område kortlagt og klassificeret som røde, gule eller grønne, hvor grøn er den bedste klassificering. Grundfos A/S havde i % grønne EGA arbejdspladser. Målsætningen for 2009 er at fastholde 88 % grønne arbejdspladser. For at sikre optimale arbejdsforhold vil der i 2009 også være øget fokus på de røde EGA arbejdspladser. Kunder Grundfos A/S er fortsat en aktiv spiller på banen når det handler om at finde løsninger, der kan bidrage med at løse de globale klimaudfordringer. Grundfos bruger de globale udfordringer som en driver for innovation inden for vand, vandrensning og energieffektive løsninger. Et tydeligt eksempel på dette er, at Grundfos DK A/S 2008 har haft en stigning på 29,2 % i salgsandelen af E-pumper. Den totale salgsandel af E-pumper blev i 2008 på 56 %. Samfund I 2008 havde Grundfos A/S stadig ambitioner om at reducere de indekserede forbrug på blandt andet el og vand. Selvom der har været fokus på de indekserede forbrug har der også været fokus på faktiske besparelser, og det forventes, at dette vil komme yderligere i fokus fremover. I 2008 havde Grundfos A/S et mål om at reducere det indekserede elforbrug med 1 % i forhold til Det indekserede elforbrug blev reduceret med 1 % og dermed blev målsætningen nået. 1 % er knap 1 million kwh hvilket svarer til et årligt energiforbrug for ca. 200 familier. En stor del af reduktionen er hentet ved etablering af nye trykluftkompressorer. Målsætningen for det indekserede vandforbrug i 2008 var en reduktion på 5 %. Grundfos A/S opnåede en reduktion på 6 %. Den overvejende årsag til reduktionen er en målrettet indsats for at minimere vandforbruge i primært Kataforeseanlægget. Dette er lykkedes ved at automatisere vandpåfyldningen. Grundfos A/S har i 2008 gennemført en stor kortlægning af ekstern støj fra virksomheden. Den model, som efterfølgende er udarbejdet, giver mulighed for at optimere investeringen i støjdæmpende foranstaltninger, og det forventes dermed fremadrettet at få en positiv effekt på omgivelserne. Der har i 2008 været fokus på udledning af renset processpildevand. Der er årligt et restprodukt fra rensningsanlægget på ca ton slam, som ønskes minimeret. I 2009 undersøges, om det er muligt at rense det udledte spildevand således, at det kan genbruges i produktionen. Dette gøres ved hjælp af egen udviklet teknologi fra Grundfos BioBooster A/S. Lykkes dette, er der et potentiale på m3, som vil kunne erstatte vandværksvand. Det har været nødvendigt at investere i et stort kulfilteranlæg for at undgå lugtgener fra eget rensningsanlæg - primært af hensyn til medarbejdere i egne fabrikker. Grundfos A/S vil også på mange andre områder øge kravene til sig selv på miljøområdet, så vi også i de kommende år kan præsentere en stribe af gode resultater til gavn for miljøet. Blandt andet kommer brugen af Renewable energi kraftigt i fokus i den kommende periode. 4

5 Forord Put Sustainability first Ansvarlighed i forhold til vores medarbejdere og det omgivende samfund har altid været en del af vores værdigrundlag. Dette blev i 2008 forstærket ved introduktion af koncernens innovation intent, hvor bæredygtighed udgør det første af tre elementer. Som udløber af dette blev bæredygtighed defineret som et af fire strategiske temaer for Grundfos A/S og giver hermed startskuddet for en spændende epoke i årene fremover. Målsætningerne for 2009 er på plads og ambitionsniveauet vil stige i årene fremover. I 2008 har Grundfos A/S opnået miljømålsætningerne. Målet for det indekserede elforbrug blev reduceret med 1 % i forhold til Tilsvarende blev vandforbruget i 2008 reduceret med 6%, hvor målsætningen var en reduktion på 5 %. I 2008 gennemførtes en kortlægning af ekstern støj fra virksomheden. I projektet blev en model udarbejdet, som fremadrettet giver mulighed for at optimere investering i støjdæmpende foranstaltninger og sikre positiv effekt på omgivelserne. Alle Grundfos A/S arbejdspladser er vurderet og registreret i en APV database (ArbejdsPlads- Vurdering). Databasen indeholder vurderinger af forskellige arbejdsmiljøforhold her iblandt EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde). For at sikre optimale arbejdsforhold vil der i 2009 være øget fokus på de røde EGA arbejdspladser og rotationen skal sættes yderligere i system for at minimere belastningen på vores medarbejdere. Selvom målsætningen for ulykkesfrekvensen for 2008 ikke blev nået, har det med et øget fokus på arbejdsulykker været muligt at vende tendensen i løbet af Grundfos A/S havde en ulykkesfrekvens på 16,8 pr. 1 million arbejdstimer i 2008 og resultatet lever op til vores ambition, hvorfor øget fokus fastholdes i Miljøledelsessystemet på Grundfos A/S er i høj grad baseret på medarbejderinddragelse, hvilket blandt andet kommer til udtryk i antallet af miljøforbedringsforslag, som stilles af medarbejderne. Der er siden 1995/96 stillet miljøforbedringsforslag. Dette afspejler tydeligt medarbejdernes engagement og medansvar. I 2009 vil der være et øget fokus på implementering af forbedringsforslag. Niels Møller Jensen Adm. direktør Grundfos A/S LEDERSKAB 4 / 5

6

7 lederskab Lederskab politikker Overordnede mil jømålstætninger Væsentlige miljøforhold Organisation LEDERSKAB 6 / 7

8 Indsatser Resultater Medarbejdere Medarbejderresultater Lederskab Politik og strategi Processer Kunderesultater Resultater Partnerskab og ressourcer Samfundsresultater Innovation og læring Business Excellence Model

9 Lederskab Omdrejningspunktet for Grundfos A/S lederskab er vores værdier. I deres korteste form udtrykker vi dem sådan: Ansvarlighed (BE Responsible) Fremsynethed (THINK Ahead) Innovation (INNOVATE) Mission Vi styrker Grundfos konkurrenceevne ved at inspirere og udbrede vores resultater indenfor bæredygtighed, produktion og innovation til koncernens selskaber Vi er Lead Factory indenfor UP, CR, SP og SQ inklusive strategiske underkomponenter Vi forbedrer og udvikler vores produktion ved at tiltrække nye produkter og bidrage til af gøre dem til en succes Vi er en attraktiv og synlig virksomhed, som vi med stolthed viser frem Vision Vi viser vejen for World Class og bæredygtig produktion Business Excellence som ledelsesmodel Som overordnet ledelsesmodel har vi valgt at arbejde efter Business Excellence-modellen, og det er derfor naturligt for os også at benytte modellen i forbindelse med vores miljørapportering. Vi har derfor valgt at inddele rapporten efter denoverordnede struktur: Lederskab Indsatser Medarbejdere Kunder Resultater Samfund Strukturen afspejler dermed også det fokus, vi har på vores primære interessenter både i miljøsammenhæng og i andre sammenhænge. I Business Excellence-modellen sammenkædes indsats og resultater. Læring på baggrund af opnåede resultater er et vigtigt input til beslutningsprocessen for nye strategier. Denne sammenhæng er også gældende i forhold til miljøledelse, hvor opstilling af mål, gennemførelse af handlinger, opfølgning på resultater og evaluering af indsatsen er sat i system med det formål at sikre løbende forbedringer på miljøområdet. LEDERSKAB 8 / 9

10 politikker Miljø- og arbejdsmiljøpolitik, Grundfos A/S Grundfos A/S ønsker at fremstå som en miljø- og arbejdsmiljøvenlig virksomhed, hvor bæredygtighed, troværdighed samt et sundt og sikkert arbejdsmiljø er afgørende parametre. Værktøjet hertil er certificeret miljø- og arbejdsmiljøledelse. Grundfos A/S vil åbent og proaktivt gennemføre aktiviteter, der medvirker til løbende miljø- og arbejdsmiljøforbedringer. Grundfos A/S vil som minimum leve op til nationale og internationale miljø- og arbejdsmiljøkrav samt øvrige bestemmelser, virksomheden har tilsluttet sig. Belastning af miljøet og forbrug af ressourcer søges minimeret overalt i virksomheden gennem udvikling af nye processer og anvendelse af renere teknologi, hvor det er økonomisk og teknisk muligt. Indkøb skal baseres på partnerskab, hvor etik og videst mulige hensyn til miljøet og arbejdsmiljøet indgår som afgørende elementer. Bygninger, installationer og teknisk udstyr skal vedligeholdes i god sikkerheds- og sundhedsmæssig stand og ved brug af miljøvenlige materialer. Entreprenører, der arbejder på Grundfos A/S anlægsområder, er underlagt samme arbejdsmiljømæssige krav, som er gældende for virksomhedens egne medarbejdere. Grundfos A/S vil ved afhændelse af besiddelser sikre, at disse afleveres i miljømæssig forsvarlig stand. Gennem uddannelse og information vil Grundfos A/S motivere medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessegrupper til god miljø- og arbejdsmiljøbevidst adfærd. Personalepolitikken, Grundfos Management (udsnit) Her beskrives alene det afsnit i vores personalepolitik, der har direkte reference til arbejdsmiljøet. Overalt skal tilstræbes et arbejdsmiljø, som er attraktiv for nuværende såvel som fremtidige medarbejdere, og som tilskynder dem til at udnytte deres evner samt giver arbejdsglæde og trivsel. Grundfos A/S er sig sit sociale ansvar bevidst og ansætter også medarbejdere på særlige ansættelsesvilkår. Politikken for sundhed og trivsel, Grundfos A/S Medarbejdernes sundhed og trivsel ligger Grundfos A/S på sinde. Derfor tilstræber vi et sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor den enkelte oplever en god balance mellem egne ressourcer og virksomhedens forventninger. Vi vil fremme en kultur, der hjælper medarbejderne til at opbygge de fysiske og psykiske ressourcer, der er nødvendige i en dynamisk virksomhed. Den enkeltes ressourcer påvirkes af den valgte livsstil, og valg af livsstil er den enkeltes ansvar. Men som en ansvarlig arbejdsplads vil Grundfos A/S blandt andet gennem formidling af viden støtte medarbejdere i at træffe fornuftige valg om sund levevis. 10 LEDERSKAB

11 Overordnede miljømålsætninger Målsætningerne er alle udløbet i 2008, og status på mål er vist i kolonnen Resultat 2008 i nedenstående skema. Nærmere forklaring til resultaterne kan ses senere i redegørelsen under de enkelte områder. For de miljøforhold, som er indekseret, er udgangsåret for målsætningen altid indekseret som 100. Det er i 2009 og fremover valgt at lave målsætninger på reduktion af det absolutte forbrug og ikke i forhold til produktionen som tidligere (indeksering). I forbindelse med fastsættelse af miljømålsætninger for 2009 har fabrikkerne aktivt taget stilling til, hvilke miljø- og arbejdsmiljøfaktorer der er relevante for netop deres fabrik, og hvilke forhold de vil målsætte. Der er fra Miljø- og arbejdsmiljøafdelingens side lagt op til, at målsætningerne på forbrug fremover bør være projektorienteret for bedre at kunne synliggøre/ dokumentere løbende forbedringer. De nye målsætninger for Grundfos A/S i 2009 fremgår af nedenstående skema. Nærmere forklaring til målsætninger for Grundfos A/S og anlægsområderne beskrives senere i redegørelsen. Fælles for alle målsætningerne er, at de skal opnås ved projekter som dels initieres i fabrikkerne og dels ved større tværgående aktiviteter. Område Resultat 2008* Ny Målsætning Termin El Gennemføre projekter som reducerer elforbruget brugt til produktion med minimum 5 mill. kwh svarende til 5 % i forhold til forbruget i Vand Gennemføre projekter som reducerer vandforbruget brugt til produktion med minimum m 3 svarende til 5 % i forhold til Spildevand Kemikalieaffald Gennemføre projekter som reducerer mængden af kemikalieaffald i produktion med minimum 20 tons svarende til 4 % i forhold til Slam fra spildevandsanlæg Reducere slammængden med 200 tons i forhold til Målsætningen er baseret på en optimering af anlægget. Slammængden var i 2008 på 987 tons Kemikalieforbrug Ulykkesfrekvens Reducere ulykkesfrekvens til 12, Ulykkesbetinget fravær Reducere ulykkesbetinget fravær til 1, Ensidigt gentaget arbejde Min. 88 % af medarbejderne skal arbejde ved EGA-grønne arbejdspladser Støj Min. 92,5 % af arbejdspladserne skal være grønne mht. støj, dvs. <80 db(a) * Kollonen viser resultatet for målsætningerne for 2008: målsætning er ikke opnået målsætning er opnået LEDERSKAB 10 / 11

12 Væsentlige miljøforhold Grundfos A/S overvåger løbende direkte og indirekte miljøforhold. For at opnå løbende forbedringer, opstilles målsætninger for de væsentligste miljøforhold. Ved fastlæggelsen af målsætninger skal indgå: Overordnede strategier, værdier og politikker i Grundfos Management A/S og Grundfos A/S Væsentlighed - vurderet i forhold til Grundfos Management A/S og Grundfos A/S Økonomisk belastende miljøforhold Risiko for sikkerhed og sundhed Lovkrav og andre krav Branchekendskab Øvrige interessenters synspunkter Fortsatte forbedringer De overordnede målsætninger revideres en gang årligt i forbindelse med ledelsens evaluering af ledelsessystemet. De direkte miljøforhold, som er udpeget som de væsentligste, er: Elforbrug Vandforbrug Udledning af stoffer via spildevand Støj (eksternt) Emissioner Kemikalieaffald Anvendelse af kemiske hjælpestoffer i produktionen Ulykkesfrekvens Ulykkesbetinget fravær Ensidigt gentaget arbejde (EGA) Støj (internt) De indirekte miljøforhold, som er udpeget som de væsentligste, er: El- og materialeforbrug, produkter Miljøforhold hos leverandører Salg af E-pumper (energisparepumper) Det indirekte miljøforhold El- og materialeforbrug, produkter vil ikke blive behandlet i denne rapport, da det er underlagt Grundfos Management. Ud over de væsentligste miljøforhold overvåges en række andre miljøforhold såsom: sundhedsfremme, socialt engagement, psykisk arbejdsmiljø, gravid APV, tunge løft, rumvarme, affaldsmængder generelt og forbrug af råvarer. I 2008 fravalgte Grundfos A/S at være omfattet af Bekendtgørelse 923. Produktudvikling, som ligger i Grundfos Management A/S, er ikke længere omfattet af ISO har været et år præget af travlhed grundet øget omsætning, udflytninger og til stadighed omflytninger for at mindske gennemløbstiden for vores produkter LEAN. Omflytninger i forbindelse med LEAN bidrager positivt i forhold til de direkte miljøforhold. 12 LEDERSKAB

13 Organisation Miljøledelsessystemet hos Grundfos A/S er i høj grad baseret på medarbejderinddragelse, hvor miljø- og arbejdsmiljøafdelingen har den koordinerende rolle. I det daglige arbejde med at opnå løbende forbedringer på miljøområdet spiller de tværgående arbejdsgrupper en væsentlig rolle. De tværgående arbejdsgrupper består typisk af en repræsentant fra hver af fabrikkerne/områderne og koordineres af miljøafdelingen. Til at drive det daglige arbejde har repræsentanterne decentralt etableret grupper på flere af fabrikkerne. Eksempler på tværgående arbejdsgrupper på Grundfos A/S: Miljø APV (arbejdsmiljø) Kemi Støj Kontor og arbejdsmiljø Løft Sikkerhed Beredskab Medlemmerne af de tværgående arbejdsgrupper indgår desuden som en del af de interne auditteams. På mellemlederniveau er der en repræsentant fra hver fabrik/område, som er ansvarlig for opfølgningen på fabrikkens miljømålsætninger samt prioritering og igangsætning af miljøforbedringer og korrigerende handlinger. I forbindelse med etableringen af en koncernmiljøfunktion tilbage i 2006/2007 koncentrerer miljø- og arbejdsmiljøafdelingen i Grundfos A/S sig primært om miljøforholdene i det danske produktionsselskab. Det forventes, at Grundfos A/S stadig vil være trendsætter for miljøarbejdet i koncernen. DIREKTIONEN CENTRAL SERVICE Miljø- og arbejdsmiljøafdelingen Fabrik Tværgående Arbejdsgrupper Fabrik Fabrik Fabrik Fabrik LEDERSKAB 12 / 13

14 k Antal miljøforbedringsforslag, akkumuleret Grundfos A/S Fordeling af miljøforbedringsforslag Grundfos A/S Transport 2 % Beredskab 1 % Ensidigt gentaget arbejde 2 % Miljøledelsessystem 1 % El og varme 5 % Vand og spildevand 3 % Affald 5 % Beredskab 3 % Arbejdsmiljø og sikkerhed 43 % Tilløb til ulykker 35 % Antal, akk. Evaluering, audit og løbende forbedringer Auditering og evaluering af miljøledelsessystemet med faste mellemrum er en af grundpillerne til at fastholde forbedringsprocessen og sikre systemets fortsatte succes. Intern audit Hver fabrik auditeres minimum en gang årligt. Miljøkoordinatorerne i produktionsselskaberne, som også er repræsentanter i Miljø-erfagruppen, er ansvarlige for planlægning og gennemførelse af interne audit i samarbejde med repræsentanteri APV-erfagruppen. Ekstern audit DS Certificering A/S gennemfører to opfølgningsaudits om året. De eksterne audits er hovedsageligt kilde til forbedringer på systemniveau. Ledelsens evaluering Grundfos A/S øverste ledelse evaluerer miljøledelsessystemet en gang årligt i samarbejde med Miljø og arbejdsmiljøafdelingen. Ud over at evaluere miljøledelsessystemet i det forgangne år har ledelsesevalueringen også til formål at udpege fremtidens indsatsområder. Nye målsætninger opstilles, behov for ændrede strategier diskuteres og retningslinjerne for miljøarbejdet i det kommende år fastsættes. Medarbejderinvolvering Den høje grad af medarbejderinddragelse kommer til udtryk i antallet af miljøforbedringsforslag, som stilles af medarbejderne. Miljøforbedringsforslagene bliver opsamlet i en forbedringsforslagsdatabase, som sikrer opfølgning af disse samt giver mulighed for tværgående læring. Der er siden 1995/96 stillet miljøforbedringsforslag. I forhold til 2007, hvor antallet af miljøforbedringsforslag var det højeste antal nogensinde, er der i 2008 et mindre fald i antallet. På trods af det er antallet dog stadigvæk stort og afspejler tydeligt medarbejdernes store engagement og medansvar. Miljøforslagene dækker miljøområdet bredt, og i lagkagediagrammet er vist, hvordan forslagene emnemæssigt fordeler sig for Tilløb til ulykker udgør 35 % af de samlede miljøforbedringsforslag i Siden Grundfos A/S i 2002 begyndte at registrere tilløb til ulykker, er antallet steget løbende med 94 % i alt. Den øgede registrering gør, at vi bliver bedre til at lokalisere farlige situationer, som potentielt kan udvikle sig til ulykker. Selvom der er sket en stigning i ulykkesfrekvensen, er registrering af tilløb til ulykker stadig et meget vigtigt element i strategien om forebyggelse af ulykker. 14 Eksempel på et gennemførte forbedringsforslag i 2008: På foranledning af en medarbejder i UP-fabrikken blev et gammelt hydraulikanlæg i Gehring Honemaskinen udskiftet til et mere miljøvenligt anlæg. I den forbindelse blev der en årlig besparelse på omkring kwh svarende til ca. 11 tons CO2 per år. Forslaget blev oprettet i MEDARBEJDERE forbedringsforslagsdatabasen.

15 medarbejdere arbejdsmiljø sundhedsfremme MEDARBEJDERE 14 / 15

16

17 Arbejdsmiljø I det følgende beskrives mål, indsats og resultater inden for reduktion af antal arbejdsulykker, kemikalieforbrug, ensidigt gentaget arbejde, støj og om reduktion af tunge løft. Alle arbejdspladser på Grundfos A/S er registreret i APV-databasen. Via dette værktøj sikrer Grundfos A/S, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer og sikrer en løbende og systematisk løsning/opfølgning på problemer. APV-databasen giver samtidig et overblik over arbejdsmiljøet på Grundfos A/S helt ned på den enkelte arbejdsplads. APV-databasen indeholder Psykisk arbejdsmiljø, Gravid APV, Støj, EGA vurderinger, Tunge løft vurdering og APV-processcore. Arbejdspladserne er inden for hvert enkelt område klassificeret som røde, gule eller grønne, hvor grøn er den bedste klassificering. De enkelte fabrikker er, i forbindelse med fastlæggelse af målsætninger, blevet bedt om at udpege de væsentligste arbejdsmiljøbelastningsfaktorer såvel som mål og handlingsplaner for arbejdsmiljøarbejdet i deres område for det kommende år. Arbejdsulykker Når der tales om at forhindre arbejdsulykker, er nøgleordene en proaktiv indsats. Følgende eksempler viser den proaktive indsats, der ydes på Grundfos A/S: Systematiske sikkerhedsrunderinger Fokus på tunge løft, enkeltløft såvel som akkumuleret løftemængde over en arbejdsdag Fokus på arbejdspladsens indretning Konsekvent opfølgning på arbejdsulykker, årsagsanalyse korrigerende handling termin ansvarlig Instruktion af nye såvel som overflyttede og erfarne medarbejdere. Fokus på brugen af de rigtige værnemidler Fokus på brugen af hjælpeværktøjer Fokus på tilløb til ulykker, individuelle målsætninger i de enkelte fabrikker Fokus på brugen af forbedringsforslag Fokus på alternative job Kampagner Sikkerhedsspil MEDARBEJDERE 16 / 17 MEDARBEJDERE 17

18 Ulykkesfrekvens, Grundfos A/S 3,00 Ulykkesbetinget fravær, Grundfos A/S 2, , ,50 1, , ,2 13,4 15,6 18,0 18,0 17,0 12,0 12, ,8 12, ,0 0, ,66 1,11 1,42 2,43 1,15 2,00 2,00 1,00 1,00 1, ,00 Ulykkesfrekvens Mål Ulykkesbetinget fravær Mål Antallet af arbejdsulykker med fravær er faldet fra 149 i 2001 til 77 i På trods af en stigende tendens i 2006 og 2007 er antallet af arbejdsulykker med fravær i 2008 faldet med 13 % i forhold til Målsætningen for ulykkesfrekvensen (ulykker pr. 1 million arbejdstimer) var at reducere ulykkesfrekvensen til 12,0 inden udgangen af Status pr. 31/ er en ulykkesfrekvens på 16,8 og på trods af et fald i frekvensen i forhold til 2007 er målsætningen ikke nået. Reductionen af ulykkesfrekvensen med fravær skyldes flere forskellige ting. En af tingene er effekten fra kravet om AMAL kurser for alle ledere, som blev obligatorisk i slutningen af AMAL kurset, som er et kursusforløb der sætter fokus på lederens pligter og rettigheder i forbindelse med arbejdsmiljøet, løb af stabelen i første kvartal Den nye målsætning for ulykkesfrekvensen (ulykker pr. 1 million arbejdstimer) er at reducere ulykkesfrekvensen til 12,0 inden 31/ Målsætningen for det ulykkesbetingede fravær (fraværstimer pr arbejdstimer) var at reducere fraværet til 1,0 inden udgangen af Status pr. 31/ er et ulykkesbetinget fravær på 1,15. På trods af et fald i fraværet i forhold til 2007 er målsætningen ikke nået. Det er derfor valgt at forlænge målsætningen til udgangen af Den nye målsætning for ulykkesbetinget fravær er at reducere ulykkesbetinget fravær til 1,0 inden udgangen af Indsatsområder 2009: Kampagne om reduktion af ulykker med involvering af fabrikkerne Risikovurdering skal gennemføres Ny udgave af pumpemanden eks. med mål og resultat Eksempel på reducering af Ulykkesfrekvens i Aalestrup: I Aalestrup-fabrikken har der i 2008 været øget fokus på at reducere ulykkesfrekvensen. Et af tiltagene var at lave en Sikkerheds- og Miljøintro for nye medarbejdere for dermed at gøre en proaktiv indsats. Et andet tiltag var at informere omkring skader på møder med miljømedarbejdere og på INFO-TV. Ovennævnte tiltag m.m. har medvirket til et fald i antallet af ulykker på omkring 30 % i forhold til MEDARBEJDERE

19 Kemikalieforbrug, Grundfos A/S Indeks Mål Kemikalier Af hensyn til det eksterne og interne miljø er det væsentligt til stadighed at fokusere på de kemiske hjælpestoffer, som anvendes i forbindelse med produktionen. Kemiske hjælpestoffer omfatter blandt andet bearbejdningsvæsker, olier, sæber, syrer, baser m.m. Der fokuseres både på mængden af kemikalier og på antal, opdelt efter kemikaliets farlighed. Antal kemikalier Grundfos A/S har igennem mange år arbejdet på at reducere antallet af anvendte råvarer og hjælpestoffer i produktionen. For at sætte fokus på de mest miljø- og sundhedsskadelige stoffer opdeles samtlige kemikalier i kategorierne: rød, gul og grøn, hvor kemikalier i kategorien rød er de mest problematiske. Vurderingen bliver foretaget på baggrund af de europæiske regler for klassificering af kemiske stoffer og produkter. Nye produkter, der vil blive vurderet til at høre i kategorien rød, vil ikke kunne indføres på virksomheden, med mindre det teknologisk ikke er muligt at finde et alternativ. De eksisterende produkter i kategorien rød bliver løbende vurderet med henblik på, om de kan substitueres eller brugen begrænses. Der har i 2008 ikke været målsætning på reduktion af røde kemikalier. Kemikalieforbrug Nogle af indsatsområderne for at opnå en reduktion af kemikalieforbruget er øget fokus på udvalgte kemikalier. Da forbruget af hydraulikolie, tilbage i 2007 var stigende, var det i 2008 udvalgt som fokusområde sammen med vandbehandlingsprodukter og bearbejdningsvæske. Forbruget af hydraulikolie, vandbehandlingsprodukter og bearbejdningsvæsker er i 2008 faldet 4-9 % i forhold til forbruget i Opdeling af kemikalieforbrug, Grundfos A/S Andet 9 % Affedtningsmiddel 6 % Vangeolie 2 % Vandbehandling 6 % Bearbejdningsvæske 19 % Elektronik 1 % Specialprodukt 4 % Hydraulikolie 16 % Slipmiddel 22 % Kemikalie 10 % Rengøring 5 % MEDARBEJDERE 18 / 19 MEDARBEJDERE 19

20 Målsætningen for det indekserede kemikalieforbrug var at opnå en reduktion på 19 % i forhold til 2007 inden 31/ Status pr. 31/ er en reduktion på 17 % og målsætningen er ikke nået. Faldet i kemikalieforbrug skyldes primært en ændring i opgørelsesmetode. Der er i 2008 ikke medtaget produkter som direkte anvendes som en del af pumpen. Denne mængde er i stedet medtaget under råvareopgørelsen. Som nye fokusområder i 2009 er valgt affedtningsmidler, bearbejdningsvæske, hydraulikolie og vandbehandling, da de tilsammen udgør 47 % af det samlede forbrug. Den tværgående kemi-arbejdsgruppe fortsætter den målrettede indsats ved at fastholde fokus ved konkrete målsætninger om reduktion i de enkelte fabrikker, holdningsbearbejdning, uddannelse og fokus på økonomi. Der er i 2009 ingen overordnet målsætning om reduktion af kemikalieforbrug. Det totale kemikalieforbrug for Grundfos A/S på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. Ensidigt gentaget arbejde (EGA) Metoden til kortlægning af ensidigt gentaget arbejde (EGA) indeholder også en vurdering af ensidigt belastende arbejde (EBA). En fuldstændig kortlægning af disse to danner fundamentet for en målrettet indsats med at nedbringe antallet af belastende arbejdspladser. Målsætning for EGA er, at minimum 88 % af arbejdspladserne skal være grønne inden udgangen af Definationen på grønne arbejdspladser er arbejdspladser hvor der ikke forefindes EGA. Målsætningen er ikke nået, da vi endte på 88 % grønne arbejdspladser, på baggrund af arbejdspladser. Den nye målsætning for EGA er, at minimum 92 % af arbejdspladserne skal være grønne inden udgangen af Det vurderes, at Grundfos A/S har nået det maksimale antal grønne arbejdspladser, som er mulige, uden at automatisere yderligere. Det forventes, at der fremover, i takt med den teknologiske udvikling, udskiftes manuelle EGA arbejdspladser med delvise eller helt automatiserede arbejdspladser. 20 MEDARBEJDERE

21 Ud over at følge antallet af grønne EGA arbejdspladser, vil der i 2009 fokuseres på de røde EGA arbejdspladser for at sikre, at forholdene er så optimale som muligt. En kategorisering af EGA arbejdspladser er påbegyndt. Formålet er visuelt at synliggøre, hvilke arbejdspladser man må rokere fra og til. Kortlægningen af EGA visualiseres i de enkelte afdelinger på layout med røde, gule eller grønne arbejdspladser. Herved synliggøres det over for medarbejderne, at man gerne må arbejde på en grøn EGA arbejdsplads over hele arbejdsdagen. EGA-udvikling gennem de seneste 5 år År Grøn Gul Rød Arb. pl. Total %-del grønne ,55 % ,82 % ,70 % ,38 % ,84 % Tunge løft Et af de arbejdsmiljøområder, Grundfos A/S har fokus på, er tunge løft, enkeltløft såvel som samlet løftemængde over en hel arbejdsdag. Formålet med at have fokus på løft er at: reducere mængden af sikkerheds- og sundhedsskadelige eksponeringer, som følge af tunge løft reducere risikoen for udvikling af arbejdsbetingede lidelser og akutte skader som følge af tunge løft Alle fabrikkerne indgår i en tværgående gruppe, som sikrer løbende forbedringer inden for området. Tunge løft er inkluderet i vores APV-database. MEDARBEJDERE 20 / 21 MEDARBEJDERE 21

22 Støj Alle produktionsområder er kortlagt med hensyn til intern støj og kontrolleres løbende ved ændringer af fabrikslayout eller ændring af produktionsudstyr. I kortlægningen klassificeres de enkelte produktionsområder efter, om de er grønne (<80 db(a)), gule (80-85 db(a)) eller røde (>85 db(a)). Ved indkøb af nye maskiner og tekniske hjælpemidler har Grundfos A/S et krav om, at støjniveauet skal være under 80dB(A). Desuden må der ved installation af nye maskiner m.m. ikke ske en stigning af støjniveauet i området. Målsætningen for støj 2008 var at minimum 94 % af arbejdspladserne skulle være grønne (<80 db(a)) inden udgangen af Målsætningen er ikke nået, da vi endte på 93 % grønne arbejdspladser, svarende til 1973 arbejdspladser. På trods af øget fokus i 2008 på at alle maskiner og udstyr blev rigtig registreret samt støjdæmpende foranstaltninger, er målsætningen for 2008 ikke nået. Dette skyldes hovedsageligt, at der på målsætningstidspunktet ikke var 100 % klarhed over, hvilke udstyr der var omfattet i forbindelse med udflytningen til andre Grundfos-selskaber. Der vil fortsat blive arbejdet med løbende forbedringer i de støjende områder for at øge antallet af grønne arbejdspladser. Den nye målsætning for støj er, at minimum 92,5 % af arbejdspladserne skal være grønne (<80 db(a) inden udgangen af Støj 2008 Grundfos A/S 5,3 % 2,3 % 92,5 % < 80 db(a) db(a) > 85 db (A) 22 MEDARBEJDERE

23 Eksempel på et støjprojekt i RF-fabrikken i 2008: I 2008 fik stanse/presser US nr ved renovering, udskiftet hydraulikanlæg, nyt støjhus samt reparation af værktøjsdele. Renoveringen reducerede støjniveauet fra over 100 db(a) til 83 db(a). Eksempel på støjprojekt i Testcenter SYD 2 i 2008: Ved ombygning af et lokale, hvor der udføres vibrationstest, blev der opsat plader af støjabsorberende materialer på vægge og loft. Da denne form for test i perioder kan frembringe høje støj-peakværdier, omkring 115dB(A), blev der yderligere opført et kontor med dobbelte vægge. Operatøren kan nu følge testforløbet via en monitor i stedet for at være fysisk til stede i lokalet. Ovennævnte tiltag har givet en støjdæmpende effekt således, at støjniveauet for operatøren nu ligger på 75 db(a). MEDARBEJDERE 22 / 23 MEDARBEJDERE 23

24 Sundhedsfremme APV-processen er det værktøj, Grundfos A/S anvender til opfølgning på arbejdsmiljø. APV-processcoren giver et overblik over antal kortlagte arbejdspladser sammenholdt med igangværende opgaver og overholdelse af terminer. Opgaverne omfatter både EGA, Gravid APV, psykisk arbejdsmiljø og støj. Udviklingen i APV-systemet kan hermed følges helt ned på fabriksniveau. For Grundfos A/S handler sundhedsfremme om at skabe gode arbejdsvilkår og give medarbejderne viden til at træffe sunde valg, der skaber balance mellem arbejdsliv og privatliv. Sundhedsfremmebegrebet er en del af den helhed, der skal være med til at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø. Grundfos A/S har en sundhedspolitik gældende for hele koncernen, som fungerer som retningsgiver for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Koncernpolitikken bygger på Grundfos A/S formulerede menneskesyn, der blandt andet slår fast, at ethvert menneske er ansvarlig for sit eget liv, men også det fællesskab og de samarbejdsrelationer, som han/hun indgår i. Indsatsområder for 2008: Sundhedsaktiviteter Gennemføre 4 rygskolehold Tilbud om rygeafvænning Gennemføre 2 slankehold Status på indsatsområder for 2008 Grundfos A/S har haft fokus på sundhed i 2008, hvor der i den anledning har været arrangeret en række aktiviteter såvel omhandlende fysiske aktiviteter som sunde madvaner; aktiviteterne er dels rettet mod den enkelte medarbejder, dels fællesaktiviteter for hele familien. Der har været gennemført 4 rygskolehold og 2 slankehold. Der er ikke gennemført rygeafvænning på grund af manglende tilmeldinger. Der vil dog fortsat være tilbud om rygeafvænning til medarbejderne i Ud over ovenstående indsatsområder kan medarbejderne få lavet en Personlig sundhedsprofil. Formålet med sundhedsprofilen er, gennem samtale, at få afklaret den enkelte medarbejders motivation til at arbejde med egen sundhed og medvirke til, at der sættes konkrete og realistiske mål. Derudover giver sundhedsprofilen virksomheden mulighed for at iværksætte tiltag i henhold til medarbejdernes ønsker. Indsatsområder for 2009 er de samme som i MEDARBEJDERE

25 Samlet oversigt over fraværsmeldte gravide, Grundfos A/S Fraværstimer Fraværsmeldte Antal fraværstimer Antal fraværsmeldte gravide Gravid APV Er man gravid og ansat på Grundfos A/S, er der overblik over hvilke arbejdspladser, der er egnede og ikke egnede for den gravide. Arbejdspladserne er klassificeret efter rød, gul og grøn, hvor grøn er den bedste klassificering. Der er til stadighed tiltag i gang for at forbedre de gravides arbejdsmiljø. Grundfos A/S har desuden fremstillet en folder, der fortæller om de væsentlige faktorer på den gravides arbejdsplads. I forbindelse med kortlægningen af APV indgår en vurdering af arbejdspladsen med hensyn til egnetheden som arbejdsplads for gravide. Status på Gravid APV bliver løbende overvåget af miljøafdelingen. Status % grønne, 22 % gule og 23 % røde på baggrund af arbejdspladser. Ved fravær i forbindelse med graviditet kontaktes flere af de gravide personligt for at høre, om fraværsmeldingen skyldes arbejdsmiljøet. I 2008 er der sket en stigning på 17 % af gennemsnitsfraværet i forhold til Årsagen til dette er at tallene for 2008 også indeholder fraværet for funktionærer og ikke kun timelønnede som tidligere. Antallet af fraværsmeldte gravide er dog steget med 2 %. Fokus på de gravide medarbejdere fastholdes i Psykisk arbejdsmiljø Når mennesker trives i deres dagligdag, giver det et overskud af energi, som kan bruges til noget positivt. Menneskers liv er dynamiske. Deres dagligdag og privatliv udvikler sig hele tiden, og dette gør mennesker til en levende ressource. For at skabe rammerne for god trivsel på Grundfos A/S er der for sikkerhedsorganisationen lavet et uddannelsesprogram i håndtering af psykisk arbejdsmiljø og gennemført helbredssamtaler med medarbejdere med højt sygefravær. I det daglige foregår der aktiviteter såsom udviklingssamtaler, strategisk kompetenceudvikling m.m., som også medvirker til at skabe rammerne for en god trivsel. Til at skabe synlighed og fælles forståelse for, hvilke muligheder man har som medarbejder/kollega, hvis man observerer symptomer på dårlig trivsel, bruges et procesdiagram. I forbindelse med kortlægningen af APV indgår en vurdering af det psykiske arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø bliver opdelt på henholdsvis grønne, gule eller røde arbejdspladser. De grønne arbejdspladser er, når det psykiske arbejdsmiljø er vurderet og diskuteret i afdelingen. Gule arbejdspladser er, når der er opgaver i gang og de røde arbejdspladser er, når arbejdspladsen endnu ikke er vurderet. Status pr. 31/ er 76 % grønne, 24 % gule og 0 % der endnu ikke er vurderet. Dette er på baggrund af medarbejdere. Tilbage i 2007 blev der gennemført motivationsmåling for alle medarbejdere i hele Grundfoskoncernen. Spørgeskemaet indeholdt blandt andet spørgsmål inden for tilfredshed og motivation, engagement og fremtid samt faglig og personlig udvikling. Der gennemføres en ny motivationsmåling i MEDARBEJDERE 24 / 25 MEDARBEJDERE 25

26 26 MEDARBEJDERE

27 kunder produkternes miljøforhold KUNDER 26 / 27

28 Produktudvikling Produktion Bortskaffelse Salg Brug Transport Livscyklus-analyse

29 Produkternes miljøforhold Livscyklus-analyser af en pumpe viser, at langt den største del af miljøbelastningen for en pumpe udgøres af energiforbruget i brugsfasen. Innovation med omtanke Gennem fortsat innovation vil Grundfos A/S forsøge at finde løsninger, der kan bidrage til at løse de globale ressource- og klimamæssige problemer kloden står over for netop nu. Samtidig er det også et billede på, at Grundfos A/S bruger de globale udfordringer som en driver for innovation inden for vand, vandrensning og energieffektive løsninger. Vi lader innovation smelte sammen med miljømæssig og social ansvarlighed og får dermed en værdifuld inspirationskilde til at udvikle nye produkter samtidig med, at vi påtager os et ansvar i forhold til de omgivelser, vi er en del af. Som et konkret eksempel på Grundfos A/S ansvarlighed kan nævnes vores engagement i at bidrage med energieffektive løsninger og dermed være med til at bidrage til at nedbringe CO 2 -udslippet globalt. På Grundfos hjemmeside kan der findes information om energimærkede produkter. KUNDER 28 / 29 KUNDER 29

30 Salg af energibesparende pumper Det er ikke kun udviklingsfasen, der er væsentlig for udbredelsen af de energibesparende pumper. Salgsfasen er også vigtig, da det er her, kunden skal overbevises om, at den energibesparende model er det rigtige valg, selv om den ved indkøbet er lidt dyrere. Målsætningen på 46 % blev nået på den totale salgsandel af E-pumper i Grundfos DK A/S idet det steg fra 43,2 % i 2007 til 55,8 % i Altså en stigning på 29,2 procentpoint. Ligesom i foregående år er denne fortsat markant positive udvikling blandt andet et resultat af Grundfos DK A/S aktive indsats og involvering i elsparekampagner igennem frivillige aftaler dels med Elsparefonden om salg af A-mærkede pumper, dels med Dansk Energi om en B-to-B sparepumpekampagne og deltagelse i branding-konceptet sparepumper.dk. Endvidere arbejder Grundfos DK A/S aktivt på at fremme udskiftningen af gamle pumpetyper til energirigtige løsninger. Det gør vi blandt andet ved at analysere besparelsespotentialet ved en udskiftning og ved over for kunden at kunne dokumentere tilbagebetalingstiden for den nye, energirigtige løsning. Dette gælder inden for alle områder, hvor der anvendes pumper. Som noget nyt tilbyder vi at gennemføre såkaldte Pump Audits hos fx vandværker, hospitaler og i industrien. Her monterer vi avanceret måleudstyr, der giver et præcist billede af forholdene, og resultatet af disse målinger danner grundlag for en konkret anbefaling til en energirigtig pumpeløsning. Samtidig bidrager Grundfos DK A/S også til at fremme en energibevidst og miljøvenlig adfærdsændring hos såvel installatører som rådgivere igennem relevante case stories i vores kundeavis Cirkulation og igennem afholdelse af egne pumpeskolekurser, hvor 464 kursister deltog i På grund af den markante stigning i 2008 i salgsandelen af E-pumper i Grundfos DK A/S er målsætningen for 2009 hævet til 57 %. 30 KUNDER

31 samfund indkøb og partnerskab råvarer eksternt miljø socialt engagement SAMFUND 30 / 31

32

33 Indkøb og partnerskab Et voksende område i miljøledelsessystemet er at identificere interessenternes forventninger og krav til Grundfos A/S samt at identificere interessenternes indflydelse på Grundfos A/S miljøforhold. Interessenterne er for Grundfos A/S primært kunder, myndigheder, naboer/det omgivende samfund og leverandører. Leverandørerne er identificeret som den af de nævnte interessent- grupper, der har størst indflydelse på Grundfos A/S miljøforhold. Derfor er indkøb og partnerskab med leverandører udpeget som et væsentligt indirekte miljøforhold. Miljøledelse er integreret i indkøbsfunktionens daglige arbejde og i samarbejdet med leverandørerne. Indkøbene kan inddeles i tre hovedkategorier: Råmaterialer(rustfrit stål, kobbertråd, plast, gummi, maling osv.) Hjælpematerialer + tilbehør Maskiner og udstyr Ved investering i maskiner og udstyr anvendes en miljøkontrolrapport for at sikre, at nye maskiner og udstyr belaster miljø og arbejdsmiljø så lidt som muligt. Det er indkøbs- og PT funktionens ansvar, i samarbejde med kvalitetsfunktionen, at udvalgte potentielle leverandører sandsynliggør deres evne til at opfylde specificerede miljøkrav. Leverandørerne bliver screenet ud fra et pointsystem med eventuelt besøg, alt afhængigt af de givne point. Det er Grundfos A/S vurdering og erfaring, at vi i størst mulig grad kan samarbejde proaktivt med leverandørerne omkring forbedringer på miljø- og arbejdsmiljøområdet, hvis vi har få leverandører, som vi til gengæld har et omfattende partnerskab med. Forudsætningen for et godt partnerskab er blandt andet, at begge parter spiller med åbne kort samt afsætter tid og ressourcer til at opnå kendskab til hinandens processer. Et eksempel på tæt samarbejde er samarbejdet med Grundfos A/S kemikalieleverandører. Leverandørerne har ikke betænkeligheder ved at udlevere fortroligt materiale om produkternes sammensætning oplysninger der for vores miljøfunktion er vigtige i vurderingen af produkternes miljømæssige belastning. Samarbejdet har bevirket, at Grundfos A/S også er med på råd, inden nye produkter udvikles til vores produktion. SAMFUND 32 / 33 SAMFUND 33

34 Råvarer Materialerne, som anvendes til fremstilling af pumperne, udgør en miljøpåvirkning i form af træk på naturens ressourcer. Materialerne indkøbes enten som råvarer eller som halvfabrikata, hvor råvarer defineres som materialer indkøbt til videre forarbejdning hos Grundfos A/S. I denne rapport samt i tidligere EMAS-rapporter har vi opgjort mængden af råvarer, mens mængden af halvfabrikata ikke er medregnet. Undtagelse fra dette er antallet af print, som er medtaget for at synliggøre aktiviteten i vores elektronikproduktion. Materialer indkøbt som halvfabrikata er vanskelige at opgøre i rene materialer, idet nogle halvfabrikata typisk er sammensat af mange forskellige materialer. Halvfabrikata udgør imidlertid en stadigt stigende del af de indkøbte materialer. For at synliggøre dette har vi udarbejdet en opgørelse som et estimat for, hvor stor en andel henholdsvis råvarer og halvfabrikata udgør. Forbruget af råvarer opgøres på baggrund af forbrug. Anlægsområderne Brøndby og Farum bidrager ikke til opgørelsen, da de ikke gør brug af råvarer men halvfabrikata. Opgørelse af råvarer og halvfabrikata Enhed Færdigvarer ton Affald ton Materialeindkøb i alt ton Råvarer, total ton Råvare, andel % SAMFUND

35 Råvareopgørelse til Enhed Bjerringbro Aalestrup Langå Årslev Total 2008 Rustfrit stål kg Stål kg Støbejern/støbegods kg Kobber kg Aluminium kg Termoplast kg Rågummi kg Maling/vandbaseret kg Papemballage kg Træemballage kg Titan kg Epoxy kg Grundfos motorvæske kg Print stk SAMFUND 34 / 35 SAMFUND 35

36 Eksternt miljø Forbrug af ressourcer i form af el, vand og varme var noget af det første, der kom på Grundfos A/S miljødagsorden, og der er siden 1995/1996 opnået gode resultater. Tendensen til udviklingen i forbruget er dog stagnerende, hvilket er udtryk for, at der er nået et niveau, hvor yderligere reduktioner er vanskelige eller ikke økonomisk bæredygtige. For at fastholde en stadig reduktion af forbruget af el, vand og varme har Grundfos A/S i 2008 undersøgt markedet for systemer, som kan understøtte fabrikkernes ønske om bedre dataopsamling. For alle tre typer forbrug har det stor betydning, at der tages højde for ressourceforbrug ved indkøb af nyt produktionsudstyr. Grundfos A/S har en procedure til at sikre dette i form af en miljøkontrolrapport, som skal udfyldes ved hver nyinvestering af udstyr. El Det indekserede elforbrug er reduceret med i alt 30 % siden udgangsåret 1995/96, dog har udviklingen de seneste 3 år været stagnerende. Målsætningen for det indekserede elforbrug var at opnå en reduktion på 1 % i forhold til 2007 inden 31/ Status for 2008 er en reduktion på 1 %. Målsætningen er dermed nået. Det har i 2008 fortsat været nødvendigt at se på, hvor de næste energieffektiviseringer skal komme fra for at fastholde en stadig mere energieffektiv produktion. Samtidig med at Grundfos A/S ønsker at fastholde engagementet hos den enkelt medarbejder omkring reduktion af elforbrug, er det nødvendigt at se på andre muligheder, som kan nedbringe energiforbruget. 36 SAMFUND

37 Elforbrug, Grundfos A/S Vandforbrug, Grundfos A/S Indeks Mål Indeks Mål * Den nye målsætning er baseret på elforbrug i produktionen. Grundfos A/S har i 2008 udført en fuldskala test på etablering af grundvandskøling. Testen er udført i samarbejde med det lokale vandværk på eksisterende boringer. Testen viser, at der er et stort potentiale, og det forventes, at der ansøges om tilladelse til etablering af et egentlig anlæg i I projektet er der en potentiel stor besparelse på el og dermed en væsentlig reduktion af udledningen af kuldioxid. Den nye målsætning for reduktion af elforbruget er at gennemføre projekter som reducerer elforbruget brugt til produktion med minimum 5 mill. kwh inden 31/ svarende til 5 % i forhold til forbruget i Det absolutte elforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. Eksempel på el besparelse i 2008 I 2008 er første etape af installeringen af et nyt centralt trykluftanlæg etableret. I 2007 var der et forbrug til fremstilling af trykluft på kwh/år. Der forventes en besparelse på ca kwh/år med de nye kompressorer svarende til en besparelse på 21 %. CO 2 reduktionen svarer til 445 tons/år. SAMFUND 36 / 37 SAMFUND 37

38 Eksempel på vandbesparelse i 2008 En af processerne i kataforesen kræver demineraliseret vand. Tidligere fyldte operatørerne selv vand i et kar, og ofte blev der hældt alt for meget vand i. Det var vanskeligt at vurdere, om der var nok, så man hældte for en sikkerheds skyld lidt ekstra på. Men den overflødige mængde demineraliseret vand blev til mange liter på en uge og endnu flere på en måned. Der blev på anlægget installeret automatiske vandpåfyldere, der indstilles til det nøjagtige antal liter pr. time. Det har medført, at der nu bruges væsentligt mindre demineraliseret vand. Vandforbruget er halveret efter installeringen af vandpåfyldere svarende til en årlig reduktion på ca m 3 vand. Vand Grundfos A/S havde et mål om reduktion på 5 % i forhold til Det kan konstateres, at der har været et fald på 6 %, målsætningen er derfor nået. Et væsentligt bidrag til reduktion af vandforbruget er, at Kataforeseanlægget efter indkøring af ny lak har optimeret forbruget af vand. Den nye målsætning er at gennemføre projekter som reducerer vandforbruget brugt til produktion med minimum m 3 inden 31/ svarende til 5 % i forhold til For at nå denne målsætning, arbejder Grundfos A/S løbende med procesoptimeringer. Der arbejdes internt med at synliggøre omkostninger ved brug af procesvand. I omkostningerne indgår parametre som kostpris for vandværksvand, produktion af osmosevand, rensning af vand i eget rensningsanlæg samt bortskaffelse af slam. Det absolutte vandforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. Varme Forbruget af rumvarme er korrigerede i forhold til antallet af graddage samt det opvarmede areal. Ud over rumvarme anvendes også procesvarme i form af naturgas. I 2008 er det graddagekorrigerede forbrug reduceret med omkring 15 % i forhold til 2007, hvilket hovedsageligt tilskrives nedgang i produktion i 4. kvartal Der er ingen overordnet målsætning for rumvarme, men den overvåges løbende af Miljøafdelingen. For at reducere varmeforbruget vil der fortsat være fokus på at reducere unødvendigt varmeforbrug i ferier og weekender. Varmeforbruget styres centralt via et CTS-anlæg. Det totale rum- og procesvarmeforbrug for Grundfos A/S uden graddagekorrigering samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 38 SAMFUND

Ajourført Miljøredegørelse 2012

Ajourført Miljøredegørelse 2012 Ajourført Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S Grundfos DK A/S Grundfos Holding A/S (BD) Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé... 3 2. Ændringer

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé...3 2. Nøgleindikatorer...4 2.1 Medarbejderinvolvering...4

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4 3 Basisoplysninger...8

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk Web adresse: www.odensehavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2008

Bæredygtighedsrapport 2008 Bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KONCERNEN Indhold 04 06 07 10 14 20 26 32 36 POST DANMARK KORT FORTALT FORORD POST DANMARK I SAMFUNDET BÆREDYGTIG LEDELSE KLIMA og miljø KUNDER MEDARBEJDERE DET

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Kom godt i gang med livscyklustankegangen!

Kom godt i gang med livscyklustankegangen! 76382livscyklusbaseret v2 12/08/02 21:44 Side 1 Miljønyt. Nr. 65 2002 Kom godt i gang med livscyklustankegangen! Arne Remmen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Marie Münster

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Indhold Vattenfall i 2012 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 8 Oplysninger om miljøforhold 14 Miljødata 16 Myndighedsudtalelse

Læs mere

CSR 2009/2010 2010/2011 2011/2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility

CSR 2009/2010 2010/2011 2011/2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility CSR Corporate Social Responsibility 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Bæredygtigheds redegørelse Kokbjerg 28-6000 Kolding Tlf: 7632 1800 fax: 7632 1810 www.bccatering.dk BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere