Er trivsel den rene. økonomi i det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er trivsel den rene. økonomi i det?"

Transkript

1 Er trivsel den rene sødsuppe? Eller er der økonomi i det? Oplæg på session nr. 16 på MSSM 2011 Hotel Nyborg Strand, 31. august 2011 ved senior projektleder Per Tybjerg Aldrich, COWI # 1

2 Disposition 1.Hvad er trivsel? 2.Hvad koster dårlig trivsel? 3.Hvordan forbedres trivslen? 4.Kan det betale sig at forbedre trivslen? # 2

3 Konklusion 1.Hvad er trivsel? Psykosocialt arbejdsmiljø 2.Hvad koster dårlig trivsel? Meget! i form af forhøjet fravær, lavere kvalitet, lavere produktivitet og forhøjet personalegennemtræk mv. 3.Hvordan forbedres trivslen? Ja, nu skal I høre 4.Kan det betale sig at forbedre trivslen? Ja! # 3

4 Per Tybjerg Aldrich Cand.polyt. fra DTU 1988 Senior projektleder i COWI Tidligere ansættelser: Senior konsulent på Teknologisk Institut Koordinator af socialministerielt projekt i Ringsted Videnskabelig medarbejder på DTU Videnskabelig medarbejder i Arbejdsmiljøfonden Specialer: Arbejdsmiljøregulering, ledelse, regnskab, økonomi, benchmarking, evaluering, rapportering Ene- eller medforfatter til over 100 artikler, rapporter og andre publikationer om arbejdsmiljø mv. # 4

5 COWI A/S Førende nordeuropæisk rådgiver inden for: Ingeniørteknik Samfundsøkonomi Miljø medarbejdere i Danmark, Norge, Sverige, Central- og Østeuropa, Golfen og Afrika mv. Arbejdsmiljø, sundhed og støj Landsdækkende autoriseret arbejdsmiljørådgiver Fysisk, psykisk, ergonomisk og kemisk arbejdsmiljø Risici og ulykker Indeklima Sundhedsfremme og mangfoldighed Ledelse og organisation Strategisk arbejdsmiljøarbejde og CSR 13 kontorer i Danmark Godkendt udbyder af: Arbejdsmiljøuddannelsen Sikkerhedskoordinator-uddannelsen # Per T. Aldrich: MSSM 2011

6 COWIs ydelser i relation til arbejdsmiljø/sundhed og økonomi Arbejdsmiljøregnskab Identificering af relevante KPI er Arbejdsmiljøbenchmarking Datafremfinding, -analyse, -verificering Resultat- og procesbenchmarking Rapportering og kommunikation Intern/ekstern benchmarking Arbejdsmiljøkortlægning # Kortlægning, inkl. APV Vurdering og prioritering Løsningsforslag Rapportering og kommunikation Per T. Aldrich: MSSM 2011 Arbejdsmiljøøkonomi Arbejdsmiljørådgivning Identifikation af skjulte omkostninger Autoriseret arbejdsmiljørådgiver på alle områder Beregning af besparelsespotentiale Investeringskalkuler Mulighed for at inddrage COWIs projekterende ingeniører Effektevaluering Arbejdsmiljøledelse

7 Trivsel Omgangstone Kontakt og dialog Respekt for hinanden Gensidig hjælp Støtte og opbakning Kommunikation og klarhed = Godt psykosocialt arbejdsmiljø Tryghed ved forandringer Indflydelse og ansvar Balance mellem krav og ressourcer Udfordring og udvikling # 7

8 Trivsel til søs Søfarende på danske skibe trives godt, men der er udfordringer med: social isolation hviletid om bord samarbejdet mellem skibsledelse og rederi daglig ledelse af skib og besætning Kilde: SøSikker (august 2009) # 8

9 Work-life balance Kilde: Christiansen (2006) [CASA for FTF] # 9

10 Socialt forhold til kollegaer og fravær Kilde: Personalestyrelsen (2008) # 10

11 Kollegial støtte og fravær Kilde: Personalestyrelsen (2008) # 11

12 Anerkendelse og fravær Kilde: Personalestyrelsen (2008) # 12

13 Lederens lydhørhed og fravær Kilde: Personalestyrelsen (2008) # 13

14 Ledelsesopbakning og fravær Kilde: Personalestyrelsen (2008) # 14

15 Brug af kompetencer og fravær Kilde: Personalestyrelsen (2008) # 15

16 Spændende opgaver og fravær Kilde: Personalestyrelsen (2008) # 16

17 Jobtilfredshed og fravær Kilde: Personalestyrelsen (2008) # 17

18 Arbejdsglæde og fravær kr. pr. medarbejder pr. år kr. pr. medarbejder pr. år Kilde: Personalestyrelsen (2008) Forudsætning: Timeløn = 280 kr. Arbejdsdag = 7,5 timer # 18

19 Indflydelse og fravær Sammenhængen mellem indflydelse på eget arbejde og fravær for hhv. kvinder og mænd Kilde: Labriola et al. (2007) # 19

20 Information og fravær Sammenhængen mellem information og fravær for mænd Kilde: Labriola et al. (2007) # 20

21 Mobning og fravær Fravær (dage/år) Ubehagelige drillerier/mobning Ja Nej Forskel Kvinder 10,4 7,6 2,8 Mænd 10,1 5,8 4,3 Kilde: Beskæftigelsesministeriet (2003) # 21

22 Arbejdsmiljøs ætiologiske fraktion af sygefraværet i Danmark Mindst en tredjedel af fraværet i Danmark skyldes dårligt arbejdsmiljø 6 Procent 4 2 Arbejdsbetinget Ikkearbejdsbetinget 0 Fravær i Danmark Kilde: Jensen et al. (2002) # 22

23 Psykisk arbejdsmiljøs ætiologisk fraktion af sygefraværet i Danmark Lav indflydelse, lav social støtte fra nærmeste leder, for høje/lave krav og lav forudsigelighed forklarer 29 % af fraværet Kilde: Labriola et al. (2007) # Per T. Aldrich: MSSM 2011

24 Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Antal fraværsdage pr. medarbejder pr. år Fysisk arbejdsmiljø Godt Psykisk arbejdsmiljø Nogenlunde Dårligt Godt 6,4 7,8 8,8 Nogenlunde 8,6 9,3 9,3 Dårligt 9,0 9,5 10,6 Kilde: Ledernes Hovedorganisation (2006) # 24

25 Synlige og skjulte omkostninger Løn under sygdom Løn til vikarer/afløsere Synlige omkostninger Forsikringspræmier, bøder Synlige omkostninger er de omkostninger, som opgøres jævnligt og rapporteres til ledelsen 1: Skjulte omkostninger Skjulte omkostninger eller ikke synlige omkostninger er de omkostninger, som ikke opgøres jævnligt, eller som ikke kan trækkes ud af økonomisystemerne 2 [0,5-20] Kurser, rådgivere Mv. Tidsforbrug - og dermed omkostninger - til fx opfølgning på ulykker, skader, konflikter og sygdom Kvalitetsbrist Nedsat produktivitet Mv. # Per T. Aldrich: MSSM 2011

26 Eksempel: Psykisk arbejdsmiljø i salgs-/servicevirksomhed Løn under sygdom Synlige omkostninger: kr. 1: Mv. Ekstra lønadministration Skjulte omkostninger: >3,3 mio. kr. Samtaler med psykolog 16,5 Kollegaers overarbejde Tabte salgsindtægter Mv. (omkostninger i forbindelse med medarbejderomsætning er dog ikke medtaget) # Per T. Aldrich: MSSM 2011

27 Jobtilfredshed og gennemtræk "[ ] the higher job satisfaction the lower the probability of quit." Kilde: Kristensen & Westergård-Nielsen (2004) # Per T. Aldrich: MSSM 2011

28 Personaleomsætning hos Great Place to Work-virksomheder* * Attraktive arbejdspladser Kilde: Kristensen (2009) # 28

29 Arbejdsmiljø og produktivitet "In some cases, in companies that have measured the impact on performance, the link is quite evident, where improved health, security and well-being have resulted in an up to 20% increase in labor productivity, in addition to a positive impact on sick absences." Kilde: Oxford Research/Owczarzak for Eurofound (2011) # Per T. Aldrich: MSSM 2011

30 Engagement og produktivitet "Gallup in 2006 examined 23,910 business units and compared top quartile and bottom quartile financial performance with engagement scores. They found that: [ ] Those with engagement scores in the top quartile averaged 12 per cent higher customer advocacy, 18 per cent higher productivity and 12 per cent higher profitability." Kilde: MacLeod & Clarke (2009) # Per T. Aldrich: MSSM 2011

31 Psykisk arbejdsmiljø og fejl "[ ] patienter indlagt på afdelinger hvor sygeplejerskerne oplevede et mere positivt organisatorisk klima havde 39 % mindre sandsynlighed for at udvikle [urinvejsinfektioner]." Kilde: Andersen & Wiegmann (2008) # Per T. Aldrich: MSSM 2011

32 Arbejdstid og fejl "[ ] sandsynligheden for fejl voksede signifikant med antallet af arbejdstimer, ved overarbejde og ved arbejde mere end 40 timer/uge. Sandsynligheden for fejl var 3 gange større ved vagter på 12,5 timer eller mere." Kilde: Andersen & Wiegmann (2008) # Per T. Aldrich: MSSM 2011

33 Udviklende arbejde og økonomisk overskud Kilde: Kristensen (2009) # 33

34 13 teser om opskriften på det gode psykiske arbejdsmiljø 1. De langsomme forandringer er de hurtigste 2. Det gode psykiske arbejdsmiljø skal hele tiden genopfindes 3. Mistillid til andres motiver lammer processen 4. Skab en professionel uenighedskultur 5. Nej til kærlighed ja til anerkendelse og respekt 6. Lederen som sekretær for medarbejderne 7. Hvis vi bare kunne få lov til at passe vores arbejde 8. Inddragelse og dialog er godt, men ikke nok 9. Spørgeskemaer sætter dagsordenen men løser ikke problemerne 10.Se manglerne i øjnene og dyrk mulighederne 11.Det er svært at holde skruen i vandet, når bølgerne går højt 12.Ingenting kommer af ingenting 13.Meningen med arbejdet skabes i fællesskabet Kilde: Mac et al. (2008): Arbejdets kerne # 34

35 Forbedring af psykisk arbejdsmiljø Effektiv intervention skaber "et udviklende arbejde" gennem: Kortlægning Prioritering og handlingsplan Implementering Opfølgning Tilbagebetalingstiden: Cirka 2 år Kilde: Jensen et al. (2002) Et udviklende arbejde: Et godt fysisk, ergonomisk og ikke mindst psykisk arbejdsmiljø Klare, meningsfulde og udviklende opgaver til den enkelte Indflydelse på eget arbejde Samarbejde baseret på tillid og retfærdighed (= en høj social kapital) Støtte til den enkelte fra leder og kollegaer Balance mellem arbejde og fritid Balance mellem indsats og belønning # 35

36 Arbejdsmiljøforbedringer "The cost reducing effects of OSH are well documented. Taken together, they have a consistent message: well planned and systematically carried out OSH measures create economic returns which are 3-10 times the monetary investment. [ ] Systematic literature reviews indicate that both small-scale measures and comprehensive OSH programs can be profitable for organisations." Kilde: Ahonen (2010) # Per T. Aldrich: MSSM 2011

37 Konklusion Dårligt arbejdsmiljø Højt fravær Højt gennemtræk Lav produktivitet Lav kvalitet Stort spild Omkostninger Effekt Intervention Investering Bedre arbejdsmiljø Lavere fravær Mindre gennemtræk Højere produktivitet Højere kvalitet Mindre spild Økonomisk gevinst RoI # Per T. Aldrich: MSSM 2011

38 Konklusion Dårlig trivsel unødige omkostninger Mange af omkostningerne er skjulte Skjulte omkostninger > synlige omkostninger Gevinster ved god trivsel > interventionsomkostninger # 38

39 Dokumentationsrapport Aldrich PT, Gudmundsson M & Andersen RV (2010): Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller. Øje på arbejdsmiljøet, november LO Kan downloades fra # 39

40 TAK for opmærksomheden! Per Tybjerg Aldrich COWI A/S Tlf Mobiltlf # 40

Bedre bundlinje gennem godt arbejdsmiljø og høj trivsel

Bedre bundlinje gennem godt arbejdsmiljø og høj trivsel 1 Bedre bundlinje gennem godt arbejdsmiljø og høj trivsel Workshop nr. 205 på AM:2013 Hotel Nyborg Strand, 11. november 2013 ved Chief Project Manager Per Tybjerg Aldrich, COWI 1 Workshop-beskrivelse Virksomheder

Læs mere

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig 1 10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig Parallel plenum 23 Senior projektleder Per Tybjerg Aldrich, COWI 1 Anledning Ny rapport fra LO Nøgletal for virksomhedsøkonomiske beregninger på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Øje på arbejdsmiljøet, november 2010 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater

toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater Indhold 1. Indledning... 3 2. Investeringer i arbejdsmiljø kommer dobbelt tilbage...

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Vejen til højere produktivitet og engagement

Virksomhedens sociale kapital. Vejen til højere produktivitet og engagement Virksomhedens sociale kapital. Vejen til højere produktivitet og engagement Sundhedsfremme på arbejdspladsen. Odense Congress Center, 16-9-2014 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Den tredobbelte udfordring

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler. Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, tmi@alectia.

Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler. Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, tmi@alectia. Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, tmi@alectia.com Program 8.00 9.00 Arbejdsmiljøbegrebets udvikling 9.00

Læs mere

Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet

Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet v v v v Temaeftermiddag, Høje Taastrup Kommune Hedehuset, 28-10-2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan går det med velfærdssamfundet?

Læs mere

Work Life Balance. Hold skruen i vandet. Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden?

Work Life Balance. Hold skruen i vandet. Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden? Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden? Work Life Balance Hold skruen i vandet Et tilbud til den enkelte medarbejder < 1 > Disclaimer All data provided

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indhold. Ny adresse? Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk

Arbejdsmiljø. Indhold. Ny adresse? Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk 2 6 4 8 Nr. 16 juni 2011 Indhold Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk perspektiv Lovpligtige og andre kurser i arbejdsmiljø Fyns Politi efter ud danner AMO på temadag Helbredskontrol ved natarbejde Team

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 3 God trivsel kan ses på bundlinjen 4 Hvad definerer den gode trivsel? 6 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø # 23 nyhedsbrev november 2013 INDHOLD Nyt værktøj sætter pris på et 1 DLG forstærker fokus på psykisk 2 Spil sætter fokus på stress og trivsel 4 Spar 50 % på rådgivning 5 Grib chancen for efteruddannelse

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR AMI RAPPORT OM ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR Chris Jensen Thomas Lund Robert Mossing Martin Lindhardt Nielsen Merete Labriola Herman Burr Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet København 2002 AMI rapport om Arbejdsmiljø

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 Til stede: Bodil Nørgaard, lokalcentrene Vest, Århus, Birthe Bay Johannesen, Jane Lundø Simonsen, Lokalpsykiatrien, mange

Læs mere

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø # 18 nyhedsbrev april 2012 APV i høj sø Hos Hess har en APV-proces givet et friskt og mere overordnet blik på et på produktionsplatformen Syd Arne. COWI har facili teret og struktureret APV-processen og

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Trivsel trivselsmålinger og trivselsprocesser

Trivsel trivselsmålinger og trivselsprocesser Trivsel trivselsmålinger og trivselsprocesser - og noget om ligheder og forskelle mellem trivsel, stress, psykisk arbejdsmiljø, human ressourcer og social kapital Hans Hvenegaard Januar 2010 1 Trivsel,

Læs mere