BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1"

Transkript

1 BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1

2 Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens 99a. Et uddrag findes i Bang & Olufsens årsrapport 2013/14. Samfundsansvar (CSR) i Bang & Olufsen Bang & Olufsen-logoet er en garanti for kvalitet, som det har været, siden virksomheden blev grundlagt i Det har ikke kun at gøre med at levere produkter af høj kvalitet til kunderne, men hænger også sammen med måden at drive forretning på. Bang & Olufsen anerkender FN's og ILO's erklæringer om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøet og antikorruption og har derfor valgt at strukturere CSR-arbejdet, herunder CSR-politikken, i overensstemmelse med retningslinjerne i FN's Global Compact. Bang & Olufsen arbejder systematisk med CSR og er certificeret i henhold til ISO 9001 (kvalitetsledelse), TS16949 (teknisk standard for kvalitet i bilindustrien), ISO (miljøledelse) og OHSAS (arbejdsmiljøledelse). Ledelsessystemerne bidrager til at sikre, at indsatsen koncentreres om de områder, hvor der er størst potentiale for forbedringer. CSR-politikken understøttes af Bang & Olufsens Code of Conduct, der indeholder virksomhedens krav til leverandører inden for CSR-området. Gennem Code of Conduct stiller Bang & Olufsen krav om, at leverandører skal overholde CSR-kravene i egne leverandørkæder. Eksterne audit længere tilbage i leverandørkæden gennemføres, når der er konkret mistanke om overtrædelse af Code of Conduct. Bang & Olufsens indkøbsafdeling har udarbejdet et sæt af retningslinier: "Moral og etik i indkøbsafdelingen hos Bang & Olufsen", der indeholder interne retningslinjer om antikorruption, f.eks. udveksling af gaver, forhandlingsprincipper og håndtering af interessekonflikter. De interne retningslinjer for antikorruption er udvidet til at omfatte salgsorganisationen, hvilket er særligt relevant for nye markeder, hvor Bang & Olufsen i øjeblikket udvider forretningen. For at understøtte retningslinjerne har Bang & Olufsen etableret en whistleblower-funktion, som er en eksternt drevet hotline, hvor medarbejderne anonymt kan indberette uetisk adfærd. Bang & Olufsens CSR-politik Formålet med Bang & Olufsens CSR-politik er at angive retningslinjerne for vores CSR-aktiviteter inden for rammerne af vores forretning. Politikken er inddelt i fire hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Hvert område har en opdateret handlingsplan for at sikre løbende forbedring. Bang & Olufsen tilstræber at sikre overholdelse både internt i egen organisation og hos samarbejdspartnere og leverandører. Menneskerettigheder Bang & Olufsen tilstræber, i alle forhold der ligger inden for koncernens kontrol, at understøtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 2

3 Arbejdstagerrettigheder Bang & Olufsen tilstræber at udvise den størst mulige grad af social ansvarlighed over for vores medarbejdere. Vi støtter naturligvis afskaffelsen af børnearbejde og tvangsarbejde, og vi tager afstand fra diskrimination i ansættelses- og arbejdsforhold. Bang & Olufsen lægger stor vægt på foreningsfrihed og anerkender retten til overenskomstforhandlinger. Vi ønsker at være en tolerant og rummelig arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder trives og har mulighed for at udvikle sig og skabe en god balance mellem fritid og arbejde. Antikorruption Bang & Olufsen tager stærk afstand fra alle typer korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Miljø og klima Bang & Olufsen har en holistisk tilgang til den miljømæssige påvirkning, vores produktion og produkter har på vores medarbejdere, kunder og omgivelser. Vi bruger ordet miljø i bredeste forstand, og for os dækker det over både arbejdsmiljøet, produktmiljøet og det omgivende miljø. Som en miljøansvarlig virksomhed bestræber Bang & Olufsen sig på at fremstille bæredygtige produkter. De beslutninger, der ligger til grund for vores produkters brug, design og levetid, skal være i balance med produktionens miljøpåvirkning. Bang & Olufsen overholder gældende lovgivning i de lande, hvor vi producerer og sælger vores produkter. Nærmere bestemt er det vores målsætning at fokusere på områder, hvor den rette balance mellem indsats og påvirkning kan opnås ved at: Forbedre arbejdsmiljøet samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold for vores medarbejdere Forhindre arbejdsrelaterede sygdomme og/eller skader Forbedre og forhindre en negativ miljømæssig påvirkning fra vores produktion og produkter, herunder reduktion af klimapåvirkningen. CSR-arbejdet og resultater i regnskabsåret 2013/2014 Bang & Olufsen anser miljøet for at være en lukket livscyklus, hvor affald er en ressource, der kan genbruges i andre produkter. Samtidig ønsker Bang & Olufsen at tage aktivt medansvar for det samfund, vi er en del af. Derfor har vi gennem en årrække arbejdet med samfundsansvar inden for rammerne af vores forretning. Dette illustreres bedst med tegningen af en lukket livscyklus, der symboliserer produkternes livscyklus og arbejdet med CSR i midten. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 3

4 1. Råmaterialer og leverandører 5. Affald 2. Produktion og miljø 4. Anvendelse 3. Transport 1. Råmaterialer og leverandører Bang & Olufsen fremstiller produkter med lang levetid, hvilket bidrager til et generelt lavere ressourceforbrug og en reduceret mængde affald i forhold til produkter med kort levetid. Designet er tidløst, og Bang & Olufsen forpligter sig til løbende at opdatere softwaren i kundernes produkter, hvilket betyder, at Bang & Olufsens produkter holder længe. Derudover er der stadig stor efterspørgsel på ældre Bang & Olufsen-produkter, og markedet for brugte Bang & Olufsen-produkter er relativt stort, hvilket bidrager til at styrke Bang & Olufsens brand som producent af attraktive højkvalitetsprodukter med lang levetid. Den relativt lange levetid sammenlignet med mange andre elektronikprodukter gør, at Bang & Olufsen ikke er en del af "brug-og-smid-væk-kulturen", hvilket betyder, at påvirkningen af jordens ressourcer af råmaterialer er lavere, når der vælges produkter fra Bang & Olufsen. 1.1 Ansvarlig leverandørstyring Bang & Olufsen gør en aktiv indsats for at sikre, at ingen af leverandørerne bruger f.eks. børnearbejde, tvangsarbejde eller overbelaster miljøet unødigt for at producere Bang & Olufsen-produkter. Midlet i denne forbindelse kaldes ansvarlig leverandørstyring, som Bang & Olufsen begyndte at bruge systematisk i Som led i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring har Bang & Olufsen etableret en Code of Conduct, som på væsentlige områder såsom miljø, klima, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption gør rede for selskabets værdier, således at de klart kan kommunikeres til leverandører. Bang & Olufsens Code of Conduct bygger til dels på de 10 principper i FN's Global Compact og dels på FN's menneskerettighedskonventioner. Alle Bang & Olufsens direkte leverandører skal underskrive Code of Conduct og dermed de krav, som Bang & Olufsen forventer, at de enkelte leverandører overholder. Samtidig afgiver de direkte leverandører med deres underskrift løfte om, at deres underleverandører overholder samme retningslinjer og krav. En gang om året udarbejdes en risikoanalyse af Bang & Olufsens leverandører, og indsatsen fokuseres dernæst på leverandører med en høj risiko for at overtræde Code of Conduct. Disse leverandører kan efterfølgende forvente en audit, der skal afdække mulighederne for at forbedre forholdene. I regnskabsåret 2013/14 er der sket opfølgning på audit, og tre til syv nye audit forventes i 2014/15. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 4

5 Arbejdet med ansvarlig leverandørstyring er en fortløbende proces. Hensigten er derfor ikke at anvende Code of Conduct til at opsige samarbejdet med leverandøren, hvis en audit afslører kritiske afvigelser. Derimod vil selskabet indlede et samarbejde om handlingsplaner med henblik på at forbedre leverandørens miljømæssige og sociale standarder. 2 Produktion og miljø Både produktion og miljømæssig påvirkning er et særligt vigtigt CSR-indsatsområde for Bang & Olufsen. Området er inddelt i produktmiljø (beskrevet i afsnit "4. Anvendelse"), arbejdsmiljø og eksternt miljø. Produktmiljø er de miljømæssige betingelser, der er knyttet til selskabets produkter (f.eks. energiforbrug i brugsfasen). Arbejdsmiljøet er de sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold, medarbejderne arbejder under. Det eksterne miljø er de miljømæssige betingelser, der er knyttet til selskabets egenproduktion (f.eks. brug af råmaterialer, elforbrug, varmeforbrug, vandforbrug og affald). Bang & Olufsens danske virksomheder har opnået miljømæssig certificering (ISO 14001), og arbejdsmiljøet har været certificeret (i henhold til OHSAS 18001) siden Konklusionen fra auditten foretaget af vores certificeringsorganisation var: "B&O har et velfungerende kvalitetsledelsessystem med meget engagerede miljøgrupper, som arbejder grundigt med arbejdsmiljø og sikkerhed på de enkelte fabrikker". Ved auditten blev der ikke fundet nogen væsentlige uoverensstemmelser. 2.1 Arbejdsmiljø Bang & Olufsen lægger stor vægt på at opretholde et sundt og trygt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, og vi fokuserer på at forbedre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Målet er at gøre hverdagen sundere og at opfordre alle vores medarbejdere til at tage ansvar for deres eget helbred og livsstil. Livsstilselementer som motion, kost, rygning og alkohol er vigtige elementer i vores daglige fokus på sundhed. Arbejdsmiljøet tænkes ind i produktet allerede i design- og udviklingsfasen, idet valg i de tidlige produktudviklingsfaser ofte har stor indflydelse på arbejdsmiljøet i produktionsfasen - f.eks. i form af materialevalg, samlingsmetoder og valg af overfladebehandling. Der foretages risikovurderinger af nyt udstyr, nye processer og ændringer i produktionen før opstart for at minimere risikoen for ulykker, og der udarbejdes handlingsplaner for forbedringsområder, som sikrer, at alle nye medarbejdere og medarbejdere på jobrotation introduceres til arbejdsmiljø og miljø. Nærved-ulykker registreres og analyseres for at sikre, at risikoen for ulykker fremover reduceres i videst muligt omfang. Især med fokus på forebyggelse har der i arbejdsmiljømålene for regnskabsåret være ekstra fokus på indberetning af nærved-ulykker og på at sikre de rette holdninger og adfærd hos alle medarbejdere i Bang & Olufsen. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 5

6 Antal ulykker / frekvens Sværhedsgrad Antallet af ulykker med fravær i regnskabsåret fordelt på funktionærer og timelønnede er anført i nedenstående graf. Grafen viser også frekvensen (antallet af ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) og alvorsgraden (antallet af fraværstimer pr arbejdstimer) af arbejdsulykkerne. 16 0,3 14 0, ,2 Funktionære ,15 0,1 0,05 Timelønnede Frekvens Sværhedsgrad / / / / /14 0 Figur 1: Grafen viser udviklingen i antallet af ulykker og frekvensen (antallet af ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) og alvorsgraden (antallet af fraværstimer pr arbejdstimer) Der var 10 tilfælde af arbejdsrelaterede skader, som medførte fravær i regnskabsåret 2013/14, hvilket var over målet. Antallet af fraværsdage som følge af ulykker har generelt været lavt. En ulykke i relation til en medarbejder, der pendlede med tog, og en i relation til en medarbejder, der pendlede med motorcykel, medførte henholdsvis 17 og 15 dages fravær, og begge har haft en væsentlig negativ effekt på alvorsgraden. Vi afventer Arbejdsskadestyrelsens afgørelse i disse to sager om arbejdsrelaterede ulykker. I regnskabsåret 2013/14 har vi igangsat følgende aktiviteter med henblik på at reducere antallet af arbejdsrelaterede skader: Et miljølederkursus med fokus på lederansvar og brug af rollemodeller Indførelse af en ny måde at udføre arbejdspladsvurdering på Introduktion til miljø for alle nye medarbejdere fra miljøafdelingens side med fokus på holdninger og adfærd Indførelse af en onlineportal for nærved-ulykker, hvor alle medarbejdere kan indberette hændelser, som kunne forårsage en arbejdsulykke Iværksættelse af kampagnen "Hvem har ansvaret for din sikkerhed?", som omfattede spejle på alle fabrikker, hvor medarbejdere tilskyndes til at overveje eget ansvar for at forbedre sikkerheden 2.2 Eksternt miljø Det er væsentligt for Bang & Olufsen, at forureningen fra selskabets aktiviteter holdes på et absolut minimum, og at produktionen ikke skaber gener for naboerne. Som følge heraf sættes der konstant fokus på nye projekter, og der følges op på eksisterende bygninger og aktiviteter. Selskabet indgår altid i dialog BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 6

7 MWh Nøgletal med tilsynsmyndighederne med henblik på at finde de bedste løsninger og derved begrænse forureningen mest muligt. Der kræves kun miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for en enkelt Bang & Olufsen-fabrik, som ligger i Struer. Miljøgodkendelsen vedrører overfladebehandling og mekanisk bearbejdning af aluminium. Der er desuden givet tilladelse til at udlede processpildevand til et rensningsanlæg i forbindelse med fabrikken. Der er ikke sket driftsuheld i regnskabsåret 2013/14, og Bang & Olufsen har heller ikke modtaget klager fra naboer. BeoEnergy er et energibesparelsesprojekt, som er indledt, fordi Bang & Olufsen ønsker at være en grøn, energibesparende virksomhed og har et miljømål om at reducere energiforbruget. På de enkelte fabrikker er der nedsat BeoEnergy-grupper, der består af vores miljøgrupper kombineret med konsulentbistand fra teknisk afdeling og miljøafdelingen. Grupperne arbejder aktivt for at reducere energiforbruget og har kortlagt energiforbruget, og der er fremlagt forslag om en række energibesparende tiltag. Især kigges der på vaner og adfærd i relation til energiforbrug. Det samlede energiforbrug for fabrikkerne i Struer og Herning og KPI'en kan ses nedenfor ,47 0,42 0,37 0,4 0,34 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 El Varme Nøgletal / / / / /14 0 Figur 2: Samlet energiforbrug i MWh fordelt på elektricitet og varme Den miljømæssige KPI blev reduceret med 15 % i regnskabsåret 2013/14 i forhold til 2012/13 og endte med at være 2,9 % under målet for regnskabsåret 2013/14. Følgende aktiviteter har bidraget til reduktionen i regnskabsåret: Da et tag blev genopbygget efter en storm, forbedrede vi isoleringen. Når vi udskifter pumper, køber vi en ny med en frekvensomformer, hvilket sparer energi. To oliekedler blev bevaret. Aktiviteterne var koncentreret i færre fabrikker. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 7

8 Energiforbruget er faldet med 27 % i løbet af de seneste fem år, svarende til en CO 2 -reduktion på 24 % (2.213 ton CO 2 ) 3. Transport 3.1 Reduktion i emballage mindsker CO 2 -udledningen Formålet med emballagen er at beskytte produktet undervejs fra fabrikken og ud til kunden. For lidt emballage ødelægger produktet, og for meget emballage er et miljøproblem. Traditionelt har Bang & Olufsen fremstillet emballage til tv-apparater på basis af en palleløsning. Det har været nødvendigt, fordi produkterne er så tunge, at de skal håndteres med en palleløfter eller gaffeltruck. Den store emballage giver nogle praktiske udfordringer med håndteringen hos forhandleren, fordi den er tung og uhåndterbar uden hjælpemidler til løft. Desuden er der en direkte forbindelse mellem emballagens størrelse og den miljømæssige belastning i form af CO 2 -udledning ved transport af produkterne. I regnskabsåret 2013/14 har Bang & Olufsen gennemgået selskabets produktemballage med henblik på at reducere selskabets udgifter og miljøpåvirkning i forbindelse med emballage. Resultatet af tiltaget er en væsentligt forbedret start-til-slut-proces for emballage. Som et eksempel kan nævnes emballagen til det nyligt lancerede BeoVision Avant, som nu giver mulighed for to tv-apparater pr. palle, hvorimod tidligere tvmodeller krævede en palle pr. tv. 4. Anvendelse Resultaterne fra livscyklus-analyser af Bang & Olufsens produkter viser, at den største miljømæssige belastning er energiforbruget hjemme hos forbrugeren. Det har derfor været naturligt for Bang & Olufsen bl.a. at fokusere miljøindsatsen på at reducere produkternes energiforbrug. 4.1 Produkterne er med til at spare energi Energiforbruget for underholdningselektronik i brugsfasen udgør en stor miljømæssig belastning. Bang & Olufsens produkter er ingen undtagelse. Der er derfor indført forskellige funktioner med henblik på at reducere energiforbruget. Et tv's energiforbrug afhænger bl.a. af skærmbilledet. Alle Bang & Olufsens tvapparater har automatisk lysstyrkekontrol, som betyder, at lyset på skærmen automatisk justeres på baggrund af lysforholdene i rummet, hvilket reducerer energiforbruget, når der ses tv i et mørkt rum i stedet for i dagslys. Alle Bang & Olufsens nuværende tv'er er forsynet med en "økotilstand" for både lyd og billede. Dette er en indstilling, som kunden kan vælge, og som reducerer energiforbruget yderligere. Der er også en funktion, hvor der vises en advarsel, hvis et tændt tv ikke har været brugt i fire timer, hvorefter tv'et automatisk slukkes. I dag bruger et stort antal produkter netværksforbundet standbytilstand, som er en særlig type standbytilstand, hvor produktet kan vækkes via et eksternt signal, f.eks. via kundens smartphone. I foråret 2013 vedtog EU nye regler for netværksforbundet standbytilstand. De første regler træder i kraft i 2015, og Bang & Olufsens produkter overholder allerede reglerne. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 8

9 MWh kwh/produkt Det samlede energiforbrug for Bang & Olufsens produkter solgt i regnskabsåret 2013/14 og det gennemsnitlige energiforbrug kan ses i grafen nedenfor. 4.2 Energiforbrug i brugsfasen Energiforbruget i brugsfasen er et væsentligt miljøaspekt og er en kombination af produktets forbrug i standbytilstand og energiforbruget, mens produktet bruges (tilsluttet og tændt). Grafen nedenfor viser det samlede årlige energiforbrug for produkterne, som Bang & Olufsen har solgt i det givne regnskabsår, og det gennemsnitlige årlige energiforbrug pr. produkt /1 0 10/1 1 11/1 2 12/1 3 13/1 4 MWh KWh/produkt Figur 3: Diagrammet viser det samlede årlige energiforbrug for alle solgte Bang & Olufsen-produkter i regnskabsåret 2013/14 og det gennemsnitlige energiforbrug pr. produkt Det gennemsnitlige energiforbrug for Bang & Olufsens produkter er steget i regnskabsåret 2013/2014. Blandt de forskellige produkter i Bang & Olufsens portefølje forbruger tv-apparater mere energi end andre produktkategorier. Energiforbruget for et tv-apparat og størrelsen af skærmen hænger sammen; jo større skærm, jo højere energiforbrug. I de seneste år er efterspørgslen på større tv-skærme steget betydeligt, og som følge heraf har Bang & Olufsen lanceret flere tv-apparater med store skærme for at imødekomme efterspørgslen. Salget af Bang & Olufsens tv-apparater med en skærmstørrelse på 46" og derover er steget mere end 20 % i forhold til regnskabsåret 2012/13, hvilket har medført en stigning i det gennemsnitlige energiforbrug for de produkter, der blev solgt i 2013/ Bang & Olufsen ICEpower Bang & Olufsen bruger ICEpower-forstærkere i mange af sine produkter. ICEpower er et datterselskab af Bang & Olufsen og er pioner inden for forstærkere i klasse D. ICEpowers forstærkere adskiller sig fra konventionelle forstærkere, idet de er ekstremt energibesparende, da forstærkerne omdanner op til 90 % af indgangseffekten til udgangseffekt. Til sammenligning omdanner BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 9

10 konventionelle forstærkere kun ca. 20 % af indgangsstrømmen til outputeffekt, mens de resterende 80 % omdannes til varme. ICEpowers forstærkere reducerer dermed strømforbruget under normal brug markant. Samtidig reduceres ressourceforbruget, da der ikke skal anvendes materiale til køleribber på forstærkerne til bortledning af varmen. Bang & Olufsens brug af ICEpower-forstærkere sikrer en høj lydkvalitet, og samtidig er miljøbelastningen minimal. 5. Affald Indsatsen for at minimere affald er mangesidig og har som mål både at minimere affaldsmængden og sikre korrekt affaldssortering. Bang & Olufsens produkter er konstrueret således, at de kan skilles ad på en måde, der sikrer, at så meget som muligt kan genbruges som råmaterialer i nye produkter. 5.1 Minimering af affald fra produktionen Skrot er genanvendeligt tiloversblevet materiale fra produktionen og består af aluminium, glas, tv-skærme, elektronik mv., hvoraf størstedelen er aluminium. I modsætning til meget andet affald kan skrot have en betydelig økonomisk værdi. Dog er det af endnu større værdi at reducere mængden af skrot fra produktionen. Når mængden af skrot reduceres, anvendes råmaterialerne mere effektivt, hvilket er en fordel i forhold til både miljøet og omkostningerne til indkøb af nye råmaterialer og produktion. Bang & Olufsen har derfor stor fokus på at minimere mængden af skrot, især fra aluminium, som er en vigtig ressource i produktionen. Allerede i produktudviklingsfasen er der fokus på at udnytte aluminiumspladerne optimalt. Erfaringer fra produktionen bringes tilbage til udviklingsafdelingen for at sikre, at der udvikles materialer, der minimerer risikoen for skrot. Der har været ført kontrol med mængden af skrot igennem en årrække, men i regnskabsåret 2013/14 har der været fokuseret på et program til skrotreduktion, som identificerer de grundlæggende årsager til udsving i afdelingerne og giver metoder til at forbedre disse. Programmets succes sikres af en struktureret indsats fra ledelsen og særlige løsninger, som er tilpasset den enkelte afdeling og forankret hos den enkelte medarbejder. Det er vigtigt at holde både ledelse og medarbejdere informeret om projektets fremgang og om, hvad den enkelte medarbejder kan gøre for at bidrage til mindre skrot på sin egen arbejdsplads. Regnskabsåret 2013/14 viste en 1,9 %'s stigning i skrotmængden, hvilket hovedsagelig skyldes en stor mængde nye produktlanceringer, som generelt skaber mere skrot i starten af produktets livscyklus end efter nogen tids produktion. 5.2 Bortskaffelse af udtjente produkter Elektronikskrot er en værdifuld kilde til genbrug af råmaterialer, hvis det behandles korrekt. I store dele af verden foreskriver lovgivningen, at udtjente elektriske og elektroniske produkter skal indsamles og behandles af en godkendt affaldsbehandler. Produktet skilles i forskellige materialedele metal, printplader, plast, glas og skærme, som efterfølgende slutter ringen ved at blive genanvendt som nye råmaterialer. De materialer, der ikke kan genanvendes, sendes så vidt muligt til forbrænding, og energien udnyttes. Bang & Olufsen tager også hensyn til bortskaffelse, når selskabet designer nye produkter. For eksempel er alle plastkomponenter mærket, så affaldsbehandlere kan genkende plasttypen. I henhold til Europa-Parlamentets direktiv om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal mindst 65 % af al indsamlet underholdningselektronik kunne genanvendes, og yderligere 10 % skal kunne BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 10

11 nyttiggøres gennem forbrænding med energiudnyttelse. I forbindelse med udvikling af nye produkter udfører Bang & Olufsen en demontageanalyse for at vise, hvordan produktet adskilles ved bortskaffelse, hvilke materialedele produktet består af, og hvor stor en del af produktet der kan genbruges. Der fremsættes også forslag til forbedret design, som kan anvendes i fremtidige produkter. Demontageanalysen viser, at i gennemsnit 80 % af materialekomponenterne i Bang & Olufsens produkter kan genanvendes. Figuren nedenfor viser genanvendelse og energiudnyttelse for nogle af de produkter, der kom på markedet i dette regnskabsår. BeoLab Receiver BeoRemote One BeoLab 19 BeoLab 18 BeoLab 17 BeoLab Transmitter BeoSystem BeoLab BeoRemote BeoLab BeoSystem 4 BeoLab 17 BeoLab 18 BeoLab 19 Transmitter One Receiver Genbrug Energiudnyttelse Figur 4: Grafen viser genbrug og energiudnyttelse i procent for nogle af Bang & Olufsens produkter 6. Tværgående indsats Der arbejdes hele tiden på at finde holistiske og langvarige løsninger for at sikre, at både produktets ydeevne, design og levetid er i balance med miljøpåvirkningen. Når et produkt bortskaffes, bør størstedelen af det genandvendes og indgå i en ny livscyklus. 6.1 Miljøkrav til produkterne Bang & Olufsen indtænker produkternes miljøforhold tidligt i produkternes livscyklus ved allerede i produktudviklingsfasen at stille vidtgående miljøkrav til produkterne. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 11

12 Disse miljøkrav kaldes ufravigelige krav og sikrer overholdelse af EU-direktiver og anden lovgivning, herunder REACH, RoHS, WEEE, batteridirektivet og emballagedirektivet. På denne måde kan Bang & Olufsen garantere, at de produkter, der forlader fabrikken, overholder lokal lovgivning på de markeder, hvor Bang & Olufsen sælger produkter. Som følge heraf er der ufravigelige krav, som sikrer overholdelse af lovgivningen, men også ufravigelige krav, som går ud over lovgivningen, såsom for ftalater, der blødgør plast, se afsnittet nedenfor. 6.2 Substitution af kemikalier negativliste Elektronikprodukter indeholder et antal kemiske stoffer. Nogle er forbudt at anvende, f.eks. gennem EUs kemikalielovgivning RoHS og REACH, men derudover har Bang & Olufsen også en liste over uønskede stoffer. Det er stadig lovligt at bruge stoffer på denne liste, men da stofferne er under mistanke for at være skadelige, har Bang & Olufsen besluttet at udfase dem. Bang & Olufsen forbød f.eks. brugen af alle bromerede flammehæmmere helt tilbage i 1990'erne, og først i 2006 blev to typer af de bromerede flammehæmmere forbudt gennem RoHS-direktivet. Ftalater er et andet materiale, som det indtil videre er tilladt at bruge, men som er udfaset af Bang & Olufsen. Materialet anvendes ofte som blødgører i PVC-ledninger og mistænkes for at være hormonforstyrrende. I 2007 begyndte Bang & Olufsen at udfase ftalater i alle installationskabler. Bang & Olufsen er nu gået et skridt videre og har valgt at forbyde fire ftalater i alle nye produkter og yderligere to ftalater i ledninger, der kommer i langvarig kontakt med huden, f.eks. i hovedtelefoner. Bang & Olufsens hovedtelefoner er nu fri for ftalater. 6.3 CO 2 -indberetning og gennemsigtighed I de seneste syv år har Bang & Olufsen foretaget indberetning til Carbon Disclosure Project, som på vegne af et antal investorer indsamler oplysninger om børsnoterede selskabers indsats for at reducere CO 2 - udledningen i hele værdikæden. Der fokuseres ikke kun på at reducere energiforbruget i produktionen, men også på energiforbrug og transport af produkterne, medarbejdernes rejseaktiviteter osv. Mål og aktiviteter på området er beskrevet i afsnittene "Produktion" og "Anvendelse". Et godt eksempel BeoVision Avant De fem faser i Bang & Olufsens livscyklustilgang til CSR fra leverandører illustreres imidlertid bedst med et kort eksempel. I regnskabsåret 2013/2014 lancerede Bang & Olufsen det nye tv BeoVision Avant. BeoVision Avant er et Smart tv med ultrahøj opløsning (UHD) og et mesterværk inden for billede, lyd, bevægelse og design. Der er taget miljømæssige hensyn allerede tidligt i udviklingen af den nye tv-model. RÅMATERIALER OG LEVERANDØRER: Alle leverandører til BeoVision Avant (eller et andet af Bang & Olufsens produkter) bekræfter, at de overholder listerne over begrænsede og forbudte stoffer (dvs. RoHS), når de underskriver købekontrakten. PRODUKTION OG MILJØ: Fra en arbejdsmiljømæssig synsvinkel er BeoVision Avant let at samle, og dermed er modellen let at skille ad i enkeltkomponenter, når den engang bliver til affald. Dette medfører en relativt høj genanvendelighed af produktet, hvilket bidrager til målet om ressourceoptimering. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 12

13 TRANSPORT: Fra starten af udviklingen af BeoVision Avant har emballagen været et vigtigt fokusområde. Tv'et vejer væsentligt mindre end sine forgængere (f.eks. BeoVision 7), hvilket reducerer det generelle energiforbrug til transport. Derudover er emballagen designet til at give mulighed for to tv-apparater pr. palle, hvilket i høj grad har øget transporteffektiviteten. ANVENDELSE: Hvad angår energiforbruget har BeoVision Avant funktioner, der reducerer det generelle energiforbrug. Tv'et slukker efter fire timer, hvis forbrugeren ikke har reageret på en vist advarsel. Desuden er tv'et udstyret med tænd-sluk-styring, økotilstand og automatisk lysstyrkekontrol funktioner, der kan bidrage til at reducere det generelle forbrug væsentligt. AFFALD: BeoVision Avant vejer væsentligt mindre i forhold til tidligere generationer af Bang & Olufsens tvapparater, hvilket reducerer mængden af den del af affaldet, det ikke er muligt at genanvende. CSR-resultater i regnskabsåret 2013/14 Nedenstående tabel giver et overblik over Bang & Olufsens væsentlige CSR-initiativer og resultater i regnskabsåret 2013/14. CSR-aktiviteter, mål og resultater for 2013/14 Politikområde Emne Mål Resultat 2013/14 Overordnet CSRpolitik Udvidelse af CSR-politikken til at omfatte reduktion af klimapåvirkningen Medtagelse af reduktion af klimapåvirkningen i politikken Udført Overordnet CSRpolitik Udvidelse af miljøledelsen, således at hele Bang & Olufsen-koncernen er omfattet. Udvidelse af miljøledelsen til at omfatte CZ Udført Miljø og klima Reduktion i forbruget af naturgas og elektricitet For at opretholde energimålet for 2012/13 målt i kwh/indtjent lønkrone (indeks må ikke overstige 0,35) 0,34 kwh/indtjent lønkrone Miljø og klima Reduktion i antallet af arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Miljø og klima Reduktion i fraværstimer pr arbejdstimer foranlediget af arbejdsulykker Frekvens må ikke overstige 2 4,4 Alvorsgrad må ikke overstige 0,095 0,237 Miljø og klima Reduktion af skrot fra produktionen Overholdelse af årligt mål Reduktionen af skrot var 1,9 % under målsætningen Overordnet CSRpolitik Fortsættelse af uafhængige audit af leverandører Overholdelse af Code of Conduct Der er ikke identificeret nye højrisikoleverandører i regnskabsåret 2013/14 Overordnet CSRpolitik Fornyet audit af de leverandører, hvor der er konstateret afvigelser i relation til Code of Conduct. Overholdelse af Code of Conduct Opfølgning på audit foretaget i 2012/13 foregår stadig og har endnu ikke afsløret behov for fornyet audit. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 13

14 Planlagte CSR-aktiviteter og mål i 2014/15 Bang & Olufsen vil i 2014/15 fortsætte arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og reducere miljøpåvirkningerne fra koncernens aktiviteter med henblik på at forhindre arbejdsulykker og reducere mængden af skrot og energiforbrug. Uafhængige audit af leverandører fortsætter med fornyet audit af leverandører, hvor der er konstateret afvigelser i relation til Code of Conduct. I tabellen nedenfor opsummeres Bang & Olufsens CSR-aktiviteter og mål for regnskabsåret 2014/15. CSR-aktiviteter og mål for 2014/15 Politikområde Emne Mål Menneskerettigheder Arbejde Miljø Uafhængige audit af leverandører Reduktion i antallet af arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Risikovurdering af leverandørgruppen for at identificere behov for audit. Udførelse af audit og opfølgning herpå Frekvens må ikke overstige 2 Reduktion i antallet af fraværstimer pr arbejdstimer foranlediget af arbejdsulykker Alvorsgrad må ikke overstige 0,095 Reduktion i energiforbruget (kwh/indtjent lønkrone) <0,34 Reduktion i mængden af skrot Reduktion på 5 % i forhold til regnskabsåret 2013/14 Bæredygtigt design Imødekommelse af det stigende krav om bæredygtige produkter Forberedelse af CZ-lokationen til ISO og OHSAS certificering Identificerede forskelle Antikorruption Skærpelse af funktionærers opmærksomhed på antikorruptionspolitikken og antikorruptionslovgivning Uddannelse af funktionærer i indkøbs- og salgsafdelingen BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 14

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com

Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com Fortsat støtte til Global Compact Niels B. Christiansen President & CEO Danfoss Koncernen tilsluttede sig FN s»global Compact

Læs mere

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Danfoss Bæredygtighedsrapport

Danfoss Bæredygtighedsrapport Danfoss Bæredygtighedsrapport www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning, moderne

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015 CSR Corporate Social Responsability - Rapport 2015 Indhold 1. Vi sætter fokus på mennesker... 2 2. Generelt om CSR rapporten 2015... 3 3. Denne rapport omfatter forhold for:... 3 Virksomhed...3 Lokationer...3

Læs mere

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk CSR RAPPORT 2014 Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk Generelt om CSR rapporten 2014 Denne CSR rapport fra Konica Minolta Business

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 2 GENERELLE OPLYSNINGER Virksomhed: Koncernforhold: Branche: Hovedaktiviteter: Lovgrundlag: Tilsynsmyndighed: Gabriel A/S Hjulmagervej 55 9000 Aalborg Reg. 176574 SE-nr.

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

ANTALIS CSR- RAPPORT

ANTALIS CSR- RAPPORT ANTALIS CSR- RAPPORT 2014 ANTALIS I TAL Antalis er Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation. 5.585 MEDARBEJDERE ANTAL KUNDER 120.000 1,815 MIO. TON PAPIR

Læs mere

Samfundsansvar. Fremskridtsrapport til FN Global Compact 2012

Samfundsansvar. Fremskridtsrapport til FN Global Compact 2012 Samfundsansvar Fremskridtsrapport til FN Global Compact 2012 Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Indhold 1. Ledelsens udtalelse... 3 2. Om Energinet.dk...

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

på vej COOP Ansvarlighedsrapport 2014

på vej COOP Ansvarlighedsrapport 2014 COOP Ansvarlighedsrapport 2014 coop på vej / Indhold Indhold 1 Indledning 3 2 Organisationsledelse 6 3 Menneskerettigheder 7 4 Arbejdsforhold 11 5 Miljø og klima 14 6 God forretningsskik 17 7 Forbrugerforhold

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere