BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1"

Transkript

1 BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1

2 Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens 99a. Et uddrag findes i Bang & Olufsens årsrapport 2013/14. Samfundsansvar (CSR) i Bang & Olufsen Bang & Olufsen-logoet er en garanti for kvalitet, som det har været, siden virksomheden blev grundlagt i Det har ikke kun at gøre med at levere produkter af høj kvalitet til kunderne, men hænger også sammen med måden at drive forretning på. Bang & Olufsen anerkender FN's og ILO's erklæringer om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøet og antikorruption og har derfor valgt at strukturere CSR-arbejdet, herunder CSR-politikken, i overensstemmelse med retningslinjerne i FN's Global Compact. Bang & Olufsen arbejder systematisk med CSR og er certificeret i henhold til ISO 9001 (kvalitetsledelse), TS16949 (teknisk standard for kvalitet i bilindustrien), ISO (miljøledelse) og OHSAS (arbejdsmiljøledelse). Ledelsessystemerne bidrager til at sikre, at indsatsen koncentreres om de områder, hvor der er størst potentiale for forbedringer. CSR-politikken understøttes af Bang & Olufsens Code of Conduct, der indeholder virksomhedens krav til leverandører inden for CSR-området. Gennem Code of Conduct stiller Bang & Olufsen krav om, at leverandører skal overholde CSR-kravene i egne leverandørkæder. Eksterne audit længere tilbage i leverandørkæden gennemføres, når der er konkret mistanke om overtrædelse af Code of Conduct. Bang & Olufsens indkøbsafdeling har udarbejdet et sæt af retningslinier: "Moral og etik i indkøbsafdelingen hos Bang & Olufsen", der indeholder interne retningslinjer om antikorruption, f.eks. udveksling af gaver, forhandlingsprincipper og håndtering af interessekonflikter. De interne retningslinjer for antikorruption er udvidet til at omfatte salgsorganisationen, hvilket er særligt relevant for nye markeder, hvor Bang & Olufsen i øjeblikket udvider forretningen. For at understøtte retningslinjerne har Bang & Olufsen etableret en whistleblower-funktion, som er en eksternt drevet hotline, hvor medarbejderne anonymt kan indberette uetisk adfærd. Bang & Olufsens CSR-politik Formålet med Bang & Olufsens CSR-politik er at angive retningslinjerne for vores CSR-aktiviteter inden for rammerne af vores forretning. Politikken er inddelt i fire hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Hvert område har en opdateret handlingsplan for at sikre løbende forbedring. Bang & Olufsen tilstræber at sikre overholdelse både internt i egen organisation og hos samarbejdspartnere og leverandører. Menneskerettigheder Bang & Olufsen tilstræber, i alle forhold der ligger inden for koncernens kontrol, at understøtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 2

3 Arbejdstagerrettigheder Bang & Olufsen tilstræber at udvise den størst mulige grad af social ansvarlighed over for vores medarbejdere. Vi støtter naturligvis afskaffelsen af børnearbejde og tvangsarbejde, og vi tager afstand fra diskrimination i ansættelses- og arbejdsforhold. Bang & Olufsen lægger stor vægt på foreningsfrihed og anerkender retten til overenskomstforhandlinger. Vi ønsker at være en tolerant og rummelig arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder trives og har mulighed for at udvikle sig og skabe en god balance mellem fritid og arbejde. Antikorruption Bang & Olufsen tager stærk afstand fra alle typer korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Miljø og klima Bang & Olufsen har en holistisk tilgang til den miljømæssige påvirkning, vores produktion og produkter har på vores medarbejdere, kunder og omgivelser. Vi bruger ordet miljø i bredeste forstand, og for os dækker det over både arbejdsmiljøet, produktmiljøet og det omgivende miljø. Som en miljøansvarlig virksomhed bestræber Bang & Olufsen sig på at fremstille bæredygtige produkter. De beslutninger, der ligger til grund for vores produkters brug, design og levetid, skal være i balance med produktionens miljøpåvirkning. Bang & Olufsen overholder gældende lovgivning i de lande, hvor vi producerer og sælger vores produkter. Nærmere bestemt er det vores målsætning at fokusere på områder, hvor den rette balance mellem indsats og påvirkning kan opnås ved at: Forbedre arbejdsmiljøet samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold for vores medarbejdere Forhindre arbejdsrelaterede sygdomme og/eller skader Forbedre og forhindre en negativ miljømæssig påvirkning fra vores produktion og produkter, herunder reduktion af klimapåvirkningen. CSR-arbejdet og resultater i regnskabsåret 2013/2014 Bang & Olufsen anser miljøet for at være en lukket livscyklus, hvor affald er en ressource, der kan genbruges i andre produkter. Samtidig ønsker Bang & Olufsen at tage aktivt medansvar for det samfund, vi er en del af. Derfor har vi gennem en årrække arbejdet med samfundsansvar inden for rammerne af vores forretning. Dette illustreres bedst med tegningen af en lukket livscyklus, der symboliserer produkternes livscyklus og arbejdet med CSR i midten. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 3

4 1. Råmaterialer og leverandører 5. Affald 2. Produktion og miljø 4. Anvendelse 3. Transport 1. Råmaterialer og leverandører Bang & Olufsen fremstiller produkter med lang levetid, hvilket bidrager til et generelt lavere ressourceforbrug og en reduceret mængde affald i forhold til produkter med kort levetid. Designet er tidløst, og Bang & Olufsen forpligter sig til løbende at opdatere softwaren i kundernes produkter, hvilket betyder, at Bang & Olufsens produkter holder længe. Derudover er der stadig stor efterspørgsel på ældre Bang & Olufsen-produkter, og markedet for brugte Bang & Olufsen-produkter er relativt stort, hvilket bidrager til at styrke Bang & Olufsens brand som producent af attraktive højkvalitetsprodukter med lang levetid. Den relativt lange levetid sammenlignet med mange andre elektronikprodukter gør, at Bang & Olufsen ikke er en del af "brug-og-smid-væk-kulturen", hvilket betyder, at påvirkningen af jordens ressourcer af råmaterialer er lavere, når der vælges produkter fra Bang & Olufsen. 1.1 Ansvarlig leverandørstyring Bang & Olufsen gør en aktiv indsats for at sikre, at ingen af leverandørerne bruger f.eks. børnearbejde, tvangsarbejde eller overbelaster miljøet unødigt for at producere Bang & Olufsen-produkter. Midlet i denne forbindelse kaldes ansvarlig leverandørstyring, som Bang & Olufsen begyndte at bruge systematisk i Som led i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring har Bang & Olufsen etableret en Code of Conduct, som på væsentlige områder såsom miljø, klima, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption gør rede for selskabets værdier, således at de klart kan kommunikeres til leverandører. Bang & Olufsens Code of Conduct bygger til dels på de 10 principper i FN's Global Compact og dels på FN's menneskerettighedskonventioner. Alle Bang & Olufsens direkte leverandører skal underskrive Code of Conduct og dermed de krav, som Bang & Olufsen forventer, at de enkelte leverandører overholder. Samtidig afgiver de direkte leverandører med deres underskrift løfte om, at deres underleverandører overholder samme retningslinjer og krav. En gang om året udarbejdes en risikoanalyse af Bang & Olufsens leverandører, og indsatsen fokuseres dernæst på leverandører med en høj risiko for at overtræde Code of Conduct. Disse leverandører kan efterfølgende forvente en audit, der skal afdække mulighederne for at forbedre forholdene. I regnskabsåret 2013/14 er der sket opfølgning på audit, og tre til syv nye audit forventes i 2014/15. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 4

5 Arbejdet med ansvarlig leverandørstyring er en fortløbende proces. Hensigten er derfor ikke at anvende Code of Conduct til at opsige samarbejdet med leverandøren, hvis en audit afslører kritiske afvigelser. Derimod vil selskabet indlede et samarbejde om handlingsplaner med henblik på at forbedre leverandørens miljømæssige og sociale standarder. 2 Produktion og miljø Både produktion og miljømæssig påvirkning er et særligt vigtigt CSR-indsatsområde for Bang & Olufsen. Området er inddelt i produktmiljø (beskrevet i afsnit "4. Anvendelse"), arbejdsmiljø og eksternt miljø. Produktmiljø er de miljømæssige betingelser, der er knyttet til selskabets produkter (f.eks. energiforbrug i brugsfasen). Arbejdsmiljøet er de sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold, medarbejderne arbejder under. Det eksterne miljø er de miljømæssige betingelser, der er knyttet til selskabets egenproduktion (f.eks. brug af råmaterialer, elforbrug, varmeforbrug, vandforbrug og affald). Bang & Olufsens danske virksomheder har opnået miljømæssig certificering (ISO 14001), og arbejdsmiljøet har været certificeret (i henhold til OHSAS 18001) siden Konklusionen fra auditten foretaget af vores certificeringsorganisation var: "B&O har et velfungerende kvalitetsledelsessystem med meget engagerede miljøgrupper, som arbejder grundigt med arbejdsmiljø og sikkerhed på de enkelte fabrikker". Ved auditten blev der ikke fundet nogen væsentlige uoverensstemmelser. 2.1 Arbejdsmiljø Bang & Olufsen lægger stor vægt på at opretholde et sundt og trygt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, og vi fokuserer på at forbedre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Målet er at gøre hverdagen sundere og at opfordre alle vores medarbejdere til at tage ansvar for deres eget helbred og livsstil. Livsstilselementer som motion, kost, rygning og alkohol er vigtige elementer i vores daglige fokus på sundhed. Arbejdsmiljøet tænkes ind i produktet allerede i design- og udviklingsfasen, idet valg i de tidlige produktudviklingsfaser ofte har stor indflydelse på arbejdsmiljøet i produktionsfasen - f.eks. i form af materialevalg, samlingsmetoder og valg af overfladebehandling. Der foretages risikovurderinger af nyt udstyr, nye processer og ændringer i produktionen før opstart for at minimere risikoen for ulykker, og der udarbejdes handlingsplaner for forbedringsområder, som sikrer, at alle nye medarbejdere og medarbejdere på jobrotation introduceres til arbejdsmiljø og miljø. Nærved-ulykker registreres og analyseres for at sikre, at risikoen for ulykker fremover reduceres i videst muligt omfang. Især med fokus på forebyggelse har der i arbejdsmiljømålene for regnskabsåret være ekstra fokus på indberetning af nærved-ulykker og på at sikre de rette holdninger og adfærd hos alle medarbejdere i Bang & Olufsen. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 5

6 Antal ulykker / frekvens Sværhedsgrad Antallet af ulykker med fravær i regnskabsåret fordelt på funktionærer og timelønnede er anført i nedenstående graf. Grafen viser også frekvensen (antallet af ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) og alvorsgraden (antallet af fraværstimer pr arbejdstimer) af arbejdsulykkerne. 16 0,3 14 0, ,2 Funktionære ,15 0,1 0,05 Timelønnede Frekvens Sværhedsgrad / / / / /14 0 Figur 1: Grafen viser udviklingen i antallet af ulykker og frekvensen (antallet af ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) og alvorsgraden (antallet af fraværstimer pr arbejdstimer) Der var 10 tilfælde af arbejdsrelaterede skader, som medførte fravær i regnskabsåret 2013/14, hvilket var over målet. Antallet af fraværsdage som følge af ulykker har generelt været lavt. En ulykke i relation til en medarbejder, der pendlede med tog, og en i relation til en medarbejder, der pendlede med motorcykel, medførte henholdsvis 17 og 15 dages fravær, og begge har haft en væsentlig negativ effekt på alvorsgraden. Vi afventer Arbejdsskadestyrelsens afgørelse i disse to sager om arbejdsrelaterede ulykker. I regnskabsåret 2013/14 har vi igangsat følgende aktiviteter med henblik på at reducere antallet af arbejdsrelaterede skader: Et miljølederkursus med fokus på lederansvar og brug af rollemodeller Indførelse af en ny måde at udføre arbejdspladsvurdering på Introduktion til miljø for alle nye medarbejdere fra miljøafdelingens side med fokus på holdninger og adfærd Indførelse af en onlineportal for nærved-ulykker, hvor alle medarbejdere kan indberette hændelser, som kunne forårsage en arbejdsulykke Iværksættelse af kampagnen "Hvem har ansvaret for din sikkerhed?", som omfattede spejle på alle fabrikker, hvor medarbejdere tilskyndes til at overveje eget ansvar for at forbedre sikkerheden 2.2 Eksternt miljø Det er væsentligt for Bang & Olufsen, at forureningen fra selskabets aktiviteter holdes på et absolut minimum, og at produktionen ikke skaber gener for naboerne. Som følge heraf sættes der konstant fokus på nye projekter, og der følges op på eksisterende bygninger og aktiviteter. Selskabet indgår altid i dialog BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 6

7 MWh Nøgletal med tilsynsmyndighederne med henblik på at finde de bedste løsninger og derved begrænse forureningen mest muligt. Der kræves kun miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for en enkelt Bang & Olufsen-fabrik, som ligger i Struer. Miljøgodkendelsen vedrører overfladebehandling og mekanisk bearbejdning af aluminium. Der er desuden givet tilladelse til at udlede processpildevand til et rensningsanlæg i forbindelse med fabrikken. Der er ikke sket driftsuheld i regnskabsåret 2013/14, og Bang & Olufsen har heller ikke modtaget klager fra naboer. BeoEnergy er et energibesparelsesprojekt, som er indledt, fordi Bang & Olufsen ønsker at være en grøn, energibesparende virksomhed og har et miljømål om at reducere energiforbruget. På de enkelte fabrikker er der nedsat BeoEnergy-grupper, der består af vores miljøgrupper kombineret med konsulentbistand fra teknisk afdeling og miljøafdelingen. Grupperne arbejder aktivt for at reducere energiforbruget og har kortlagt energiforbruget, og der er fremlagt forslag om en række energibesparende tiltag. Især kigges der på vaner og adfærd i relation til energiforbrug. Det samlede energiforbrug for fabrikkerne i Struer og Herning og KPI'en kan ses nedenfor ,47 0,42 0,37 0,4 0,34 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 El Varme Nøgletal / / / / /14 0 Figur 2: Samlet energiforbrug i MWh fordelt på elektricitet og varme Den miljømæssige KPI blev reduceret med 15 % i regnskabsåret 2013/14 i forhold til 2012/13 og endte med at være 2,9 % under målet for regnskabsåret 2013/14. Følgende aktiviteter har bidraget til reduktionen i regnskabsåret: Da et tag blev genopbygget efter en storm, forbedrede vi isoleringen. Når vi udskifter pumper, køber vi en ny med en frekvensomformer, hvilket sparer energi. To oliekedler blev bevaret. Aktiviteterne var koncentreret i færre fabrikker. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 7

8 Energiforbruget er faldet med 27 % i løbet af de seneste fem år, svarende til en CO 2 -reduktion på 24 % (2.213 ton CO 2 ) 3. Transport 3.1 Reduktion i emballage mindsker CO 2 -udledningen Formålet med emballagen er at beskytte produktet undervejs fra fabrikken og ud til kunden. For lidt emballage ødelægger produktet, og for meget emballage er et miljøproblem. Traditionelt har Bang & Olufsen fremstillet emballage til tv-apparater på basis af en palleløsning. Det har været nødvendigt, fordi produkterne er så tunge, at de skal håndteres med en palleløfter eller gaffeltruck. Den store emballage giver nogle praktiske udfordringer med håndteringen hos forhandleren, fordi den er tung og uhåndterbar uden hjælpemidler til løft. Desuden er der en direkte forbindelse mellem emballagens størrelse og den miljømæssige belastning i form af CO 2 -udledning ved transport af produkterne. I regnskabsåret 2013/14 har Bang & Olufsen gennemgået selskabets produktemballage med henblik på at reducere selskabets udgifter og miljøpåvirkning i forbindelse med emballage. Resultatet af tiltaget er en væsentligt forbedret start-til-slut-proces for emballage. Som et eksempel kan nævnes emballagen til det nyligt lancerede BeoVision Avant, som nu giver mulighed for to tv-apparater pr. palle, hvorimod tidligere tvmodeller krævede en palle pr. tv. 4. Anvendelse Resultaterne fra livscyklus-analyser af Bang & Olufsens produkter viser, at den største miljømæssige belastning er energiforbruget hjemme hos forbrugeren. Det har derfor været naturligt for Bang & Olufsen bl.a. at fokusere miljøindsatsen på at reducere produkternes energiforbrug. 4.1 Produkterne er med til at spare energi Energiforbruget for underholdningselektronik i brugsfasen udgør en stor miljømæssig belastning. Bang & Olufsens produkter er ingen undtagelse. Der er derfor indført forskellige funktioner med henblik på at reducere energiforbruget. Et tv's energiforbrug afhænger bl.a. af skærmbilledet. Alle Bang & Olufsens tvapparater har automatisk lysstyrkekontrol, som betyder, at lyset på skærmen automatisk justeres på baggrund af lysforholdene i rummet, hvilket reducerer energiforbruget, når der ses tv i et mørkt rum i stedet for i dagslys. Alle Bang & Olufsens nuværende tv'er er forsynet med en "økotilstand" for både lyd og billede. Dette er en indstilling, som kunden kan vælge, og som reducerer energiforbruget yderligere. Der er også en funktion, hvor der vises en advarsel, hvis et tændt tv ikke har været brugt i fire timer, hvorefter tv'et automatisk slukkes. I dag bruger et stort antal produkter netværksforbundet standbytilstand, som er en særlig type standbytilstand, hvor produktet kan vækkes via et eksternt signal, f.eks. via kundens smartphone. I foråret 2013 vedtog EU nye regler for netværksforbundet standbytilstand. De første regler træder i kraft i 2015, og Bang & Olufsens produkter overholder allerede reglerne. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 8

9 MWh kwh/produkt Det samlede energiforbrug for Bang & Olufsens produkter solgt i regnskabsåret 2013/14 og det gennemsnitlige energiforbrug kan ses i grafen nedenfor. 4.2 Energiforbrug i brugsfasen Energiforbruget i brugsfasen er et væsentligt miljøaspekt og er en kombination af produktets forbrug i standbytilstand og energiforbruget, mens produktet bruges (tilsluttet og tændt). Grafen nedenfor viser det samlede årlige energiforbrug for produkterne, som Bang & Olufsen har solgt i det givne regnskabsår, og det gennemsnitlige årlige energiforbrug pr. produkt /1 0 10/1 1 11/1 2 12/1 3 13/1 4 MWh KWh/produkt Figur 3: Diagrammet viser det samlede årlige energiforbrug for alle solgte Bang & Olufsen-produkter i regnskabsåret 2013/14 og det gennemsnitlige energiforbrug pr. produkt Det gennemsnitlige energiforbrug for Bang & Olufsens produkter er steget i regnskabsåret 2013/2014. Blandt de forskellige produkter i Bang & Olufsens portefølje forbruger tv-apparater mere energi end andre produktkategorier. Energiforbruget for et tv-apparat og størrelsen af skærmen hænger sammen; jo større skærm, jo højere energiforbrug. I de seneste år er efterspørgslen på større tv-skærme steget betydeligt, og som følge heraf har Bang & Olufsen lanceret flere tv-apparater med store skærme for at imødekomme efterspørgslen. Salget af Bang & Olufsens tv-apparater med en skærmstørrelse på 46" og derover er steget mere end 20 % i forhold til regnskabsåret 2012/13, hvilket har medført en stigning i det gennemsnitlige energiforbrug for de produkter, der blev solgt i 2013/ Bang & Olufsen ICEpower Bang & Olufsen bruger ICEpower-forstærkere i mange af sine produkter. ICEpower er et datterselskab af Bang & Olufsen og er pioner inden for forstærkere i klasse D. ICEpowers forstærkere adskiller sig fra konventionelle forstærkere, idet de er ekstremt energibesparende, da forstærkerne omdanner op til 90 % af indgangseffekten til udgangseffekt. Til sammenligning omdanner BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 9

10 konventionelle forstærkere kun ca. 20 % af indgangsstrømmen til outputeffekt, mens de resterende 80 % omdannes til varme. ICEpowers forstærkere reducerer dermed strømforbruget under normal brug markant. Samtidig reduceres ressourceforbruget, da der ikke skal anvendes materiale til køleribber på forstærkerne til bortledning af varmen. Bang & Olufsens brug af ICEpower-forstærkere sikrer en høj lydkvalitet, og samtidig er miljøbelastningen minimal. 5. Affald Indsatsen for at minimere affald er mangesidig og har som mål både at minimere affaldsmængden og sikre korrekt affaldssortering. Bang & Olufsens produkter er konstrueret således, at de kan skilles ad på en måde, der sikrer, at så meget som muligt kan genbruges som råmaterialer i nye produkter. 5.1 Minimering af affald fra produktionen Skrot er genanvendeligt tiloversblevet materiale fra produktionen og består af aluminium, glas, tv-skærme, elektronik mv., hvoraf størstedelen er aluminium. I modsætning til meget andet affald kan skrot have en betydelig økonomisk værdi. Dog er det af endnu større værdi at reducere mængden af skrot fra produktionen. Når mængden af skrot reduceres, anvendes råmaterialerne mere effektivt, hvilket er en fordel i forhold til både miljøet og omkostningerne til indkøb af nye råmaterialer og produktion. Bang & Olufsen har derfor stor fokus på at minimere mængden af skrot, især fra aluminium, som er en vigtig ressource i produktionen. Allerede i produktudviklingsfasen er der fokus på at udnytte aluminiumspladerne optimalt. Erfaringer fra produktionen bringes tilbage til udviklingsafdelingen for at sikre, at der udvikles materialer, der minimerer risikoen for skrot. Der har været ført kontrol med mængden af skrot igennem en årrække, men i regnskabsåret 2013/14 har der været fokuseret på et program til skrotreduktion, som identificerer de grundlæggende årsager til udsving i afdelingerne og giver metoder til at forbedre disse. Programmets succes sikres af en struktureret indsats fra ledelsen og særlige løsninger, som er tilpasset den enkelte afdeling og forankret hos den enkelte medarbejder. Det er vigtigt at holde både ledelse og medarbejdere informeret om projektets fremgang og om, hvad den enkelte medarbejder kan gøre for at bidrage til mindre skrot på sin egen arbejdsplads. Regnskabsåret 2013/14 viste en 1,9 %'s stigning i skrotmængden, hvilket hovedsagelig skyldes en stor mængde nye produktlanceringer, som generelt skaber mere skrot i starten af produktets livscyklus end efter nogen tids produktion. 5.2 Bortskaffelse af udtjente produkter Elektronikskrot er en værdifuld kilde til genbrug af råmaterialer, hvis det behandles korrekt. I store dele af verden foreskriver lovgivningen, at udtjente elektriske og elektroniske produkter skal indsamles og behandles af en godkendt affaldsbehandler. Produktet skilles i forskellige materialedele metal, printplader, plast, glas og skærme, som efterfølgende slutter ringen ved at blive genanvendt som nye råmaterialer. De materialer, der ikke kan genanvendes, sendes så vidt muligt til forbrænding, og energien udnyttes. Bang & Olufsen tager også hensyn til bortskaffelse, når selskabet designer nye produkter. For eksempel er alle plastkomponenter mærket, så affaldsbehandlere kan genkende plasttypen. I henhold til Europa-Parlamentets direktiv om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal mindst 65 % af al indsamlet underholdningselektronik kunne genanvendes, og yderligere 10 % skal kunne BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 10

11 nyttiggøres gennem forbrænding med energiudnyttelse. I forbindelse med udvikling af nye produkter udfører Bang & Olufsen en demontageanalyse for at vise, hvordan produktet adskilles ved bortskaffelse, hvilke materialedele produktet består af, og hvor stor en del af produktet der kan genbruges. Der fremsættes også forslag til forbedret design, som kan anvendes i fremtidige produkter. Demontageanalysen viser, at i gennemsnit 80 % af materialekomponenterne i Bang & Olufsens produkter kan genanvendes. Figuren nedenfor viser genanvendelse og energiudnyttelse for nogle af de produkter, der kom på markedet i dette regnskabsår. BeoLab Receiver BeoRemote One BeoLab 19 BeoLab 18 BeoLab 17 BeoLab Transmitter BeoSystem BeoLab BeoRemote BeoLab BeoSystem 4 BeoLab 17 BeoLab 18 BeoLab 19 Transmitter One Receiver Genbrug Energiudnyttelse Figur 4: Grafen viser genbrug og energiudnyttelse i procent for nogle af Bang & Olufsens produkter 6. Tværgående indsats Der arbejdes hele tiden på at finde holistiske og langvarige løsninger for at sikre, at både produktets ydeevne, design og levetid er i balance med miljøpåvirkningen. Når et produkt bortskaffes, bør størstedelen af det genandvendes og indgå i en ny livscyklus. 6.1 Miljøkrav til produkterne Bang & Olufsen indtænker produkternes miljøforhold tidligt i produkternes livscyklus ved allerede i produktudviklingsfasen at stille vidtgående miljøkrav til produkterne. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 11

12 Disse miljøkrav kaldes ufravigelige krav og sikrer overholdelse af EU-direktiver og anden lovgivning, herunder REACH, RoHS, WEEE, batteridirektivet og emballagedirektivet. På denne måde kan Bang & Olufsen garantere, at de produkter, der forlader fabrikken, overholder lokal lovgivning på de markeder, hvor Bang & Olufsen sælger produkter. Som følge heraf er der ufravigelige krav, som sikrer overholdelse af lovgivningen, men også ufravigelige krav, som går ud over lovgivningen, såsom for ftalater, der blødgør plast, se afsnittet nedenfor. 6.2 Substitution af kemikalier negativliste Elektronikprodukter indeholder et antal kemiske stoffer. Nogle er forbudt at anvende, f.eks. gennem EUs kemikalielovgivning RoHS og REACH, men derudover har Bang & Olufsen også en liste over uønskede stoffer. Det er stadig lovligt at bruge stoffer på denne liste, men da stofferne er under mistanke for at være skadelige, har Bang & Olufsen besluttet at udfase dem. Bang & Olufsen forbød f.eks. brugen af alle bromerede flammehæmmere helt tilbage i 1990'erne, og først i 2006 blev to typer af de bromerede flammehæmmere forbudt gennem RoHS-direktivet. Ftalater er et andet materiale, som det indtil videre er tilladt at bruge, men som er udfaset af Bang & Olufsen. Materialet anvendes ofte som blødgører i PVC-ledninger og mistænkes for at være hormonforstyrrende. I 2007 begyndte Bang & Olufsen at udfase ftalater i alle installationskabler. Bang & Olufsen er nu gået et skridt videre og har valgt at forbyde fire ftalater i alle nye produkter og yderligere to ftalater i ledninger, der kommer i langvarig kontakt med huden, f.eks. i hovedtelefoner. Bang & Olufsens hovedtelefoner er nu fri for ftalater. 6.3 CO 2 -indberetning og gennemsigtighed I de seneste syv år har Bang & Olufsen foretaget indberetning til Carbon Disclosure Project, som på vegne af et antal investorer indsamler oplysninger om børsnoterede selskabers indsats for at reducere CO 2 - udledningen i hele værdikæden. Der fokuseres ikke kun på at reducere energiforbruget i produktionen, men også på energiforbrug og transport af produkterne, medarbejdernes rejseaktiviteter osv. Mål og aktiviteter på området er beskrevet i afsnittene "Produktion" og "Anvendelse". Et godt eksempel BeoVision Avant De fem faser i Bang & Olufsens livscyklustilgang til CSR fra leverandører illustreres imidlertid bedst med et kort eksempel. I regnskabsåret 2013/2014 lancerede Bang & Olufsen det nye tv BeoVision Avant. BeoVision Avant er et Smart tv med ultrahøj opløsning (UHD) og et mesterværk inden for billede, lyd, bevægelse og design. Der er taget miljømæssige hensyn allerede tidligt i udviklingen af den nye tv-model. RÅMATERIALER OG LEVERANDØRER: Alle leverandører til BeoVision Avant (eller et andet af Bang & Olufsens produkter) bekræfter, at de overholder listerne over begrænsede og forbudte stoffer (dvs. RoHS), når de underskriver købekontrakten. PRODUKTION OG MILJØ: Fra en arbejdsmiljømæssig synsvinkel er BeoVision Avant let at samle, og dermed er modellen let at skille ad i enkeltkomponenter, når den engang bliver til affald. Dette medfører en relativt høj genanvendelighed af produktet, hvilket bidrager til målet om ressourceoptimering. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 12

13 TRANSPORT: Fra starten af udviklingen af BeoVision Avant har emballagen været et vigtigt fokusområde. Tv'et vejer væsentligt mindre end sine forgængere (f.eks. BeoVision 7), hvilket reducerer det generelle energiforbrug til transport. Derudover er emballagen designet til at give mulighed for to tv-apparater pr. palle, hvilket i høj grad har øget transporteffektiviteten. ANVENDELSE: Hvad angår energiforbruget har BeoVision Avant funktioner, der reducerer det generelle energiforbrug. Tv'et slukker efter fire timer, hvis forbrugeren ikke har reageret på en vist advarsel. Desuden er tv'et udstyret med tænd-sluk-styring, økotilstand og automatisk lysstyrkekontrol funktioner, der kan bidrage til at reducere det generelle forbrug væsentligt. AFFALD: BeoVision Avant vejer væsentligt mindre i forhold til tidligere generationer af Bang & Olufsens tvapparater, hvilket reducerer mængden af den del af affaldet, det ikke er muligt at genanvende. CSR-resultater i regnskabsåret 2013/14 Nedenstående tabel giver et overblik over Bang & Olufsens væsentlige CSR-initiativer og resultater i regnskabsåret 2013/14. CSR-aktiviteter, mål og resultater for 2013/14 Politikområde Emne Mål Resultat 2013/14 Overordnet CSRpolitik Udvidelse af CSR-politikken til at omfatte reduktion af klimapåvirkningen Medtagelse af reduktion af klimapåvirkningen i politikken Udført Overordnet CSRpolitik Udvidelse af miljøledelsen, således at hele Bang & Olufsen-koncernen er omfattet. Udvidelse af miljøledelsen til at omfatte CZ Udført Miljø og klima Reduktion i forbruget af naturgas og elektricitet For at opretholde energimålet for 2012/13 målt i kwh/indtjent lønkrone (indeks må ikke overstige 0,35) 0,34 kwh/indtjent lønkrone Miljø og klima Reduktion i antallet af arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Miljø og klima Reduktion i fraværstimer pr arbejdstimer foranlediget af arbejdsulykker Frekvens må ikke overstige 2 4,4 Alvorsgrad må ikke overstige 0,095 0,237 Miljø og klima Reduktion af skrot fra produktionen Overholdelse af årligt mål Reduktionen af skrot var 1,9 % under målsætningen Overordnet CSRpolitik Fortsættelse af uafhængige audit af leverandører Overholdelse af Code of Conduct Der er ikke identificeret nye højrisikoleverandører i regnskabsåret 2013/14 Overordnet CSRpolitik Fornyet audit af de leverandører, hvor der er konstateret afvigelser i relation til Code of Conduct. Overholdelse af Code of Conduct Opfølgning på audit foretaget i 2012/13 foregår stadig og har endnu ikke afsløret behov for fornyet audit. BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 13

14 Planlagte CSR-aktiviteter og mål i 2014/15 Bang & Olufsen vil i 2014/15 fortsætte arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og reducere miljøpåvirkningerne fra koncernens aktiviteter med henblik på at forhindre arbejdsulykker og reducere mængden af skrot og energiforbrug. Uafhængige audit af leverandører fortsætter med fornyet audit af leverandører, hvor der er konstateret afvigelser i relation til Code of Conduct. I tabellen nedenfor opsummeres Bang & Olufsens CSR-aktiviteter og mål for regnskabsåret 2014/15. CSR-aktiviteter og mål for 2014/15 Politikområde Emne Mål Menneskerettigheder Arbejde Miljø Uafhængige audit af leverandører Reduktion i antallet af arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Risikovurdering af leverandørgruppen for at identificere behov for audit. Udførelse af audit og opfølgning herpå Frekvens må ikke overstige 2 Reduktion i antallet af fraværstimer pr arbejdstimer foranlediget af arbejdsulykker Alvorsgrad må ikke overstige 0,095 Reduktion i energiforbruget (kwh/indtjent lønkrone) <0,34 Reduktion i mængden af skrot Reduktion på 5 % i forhold til regnskabsåret 2013/14 Bæredygtigt design Imødekommelse af det stigende krav om bæredygtige produkter Forberedelse af CZ-lokationen til ISO og OHSAS certificering Identificerede forskelle Antikorruption Skærpelse af funktionærers opmærksomhed på antikorruptionspolitikken og antikorruptionslovgivning Uddannelse af funktionærer i indkøbs- og salgsafdelingen BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 14

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a 2014 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2015 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar. Vi har

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret LEDELSESBERETNING i Arkil koncernens værdier. 1 SAMFUNDSANSVAR 1 2 ÅRSBERETNING 2015 10% Vi har

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

VORES VÆRDIER DRIVER ANSVARET I ALLIANCEPLUS A/S

VORES VÆRDIER DRIVER ANSVARET I ALLIANCEPLUS A/S CSR POLITIK 2016 VORES VÆRDIER DRIVER ANSVARET I ALLIANCEPLUS A/S I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som rengøringsvirksomhed mulighed for at bidrage

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2016 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomheders sociale ansvar. Vi har valgt

Læs mere

Politik for Corporate Responsibility

Politik for Corporate Responsibility Politik for Corporate Responsibility Opdateret 5. februar 2014 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCEPLUS A/S I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen Att.: Lasse Sehested Jensen Miljøministeriet / Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Email: lasje@mst.dk 29. april 2011 Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a TCM Group A/S COP Rapport 2012 ifm. medlemskabet af FNs Global Compact 1. Ledelsens erklæring TCM Group A/S støtter op om de ti principper i FNs

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere