Corporate Social Responsibility En synlig forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility En synlig forskel"

Transkript

1 Corporate Social Responsibility En synlig forskel VAND FJERNVARME SPILDEVAND 2013

2 Indholdsfortegnelse Udgivet marts 2014 Roskilde Forsyning A/S Betonvej Roskilde Tlf Fax CVR-nr Ansv.redaktør: Bjørk Hasager Sørensen Illustration og design: Heidi Gross AnnaBir.dk Foto og redigering: Heidi Gross Inspirationsgruppe: Benny S. Nørby Gitte Jensen Heidi Gross Helle Lyngbye Iben Bruselius Jens Bak Jørgen Vive Nielsen Lotte Larsen Mogens Nørskov Madsen Robert Jensen Ruxandra Florescu Stella Skaaning Sørensen Tanja Olsson Torben Bo Larsen Eget tryk Forside billede: Himmelev Bæk - åbning 25. maj CSR står for Corporate Social Responsibility, eller på dansk: Virksomhedens samfundsansvar. Det handler om, at virksomheden handler samfundsmæssigt ansvarligt samtidig med, at det er en strategisk del af virksomhedens forretning. At handle samfundsmæssigt ansvarligt er at tage hensyn til bl.a. sociale vilkår, arbejdsmiljø, miljø og klima. 1. Vi gør en forskel Nye politikker...7 CSR, indkøb/udbud og menneskerettigheder...7 Menneskerettigheder i hverdagen En synlig strategi 2.1 Samarbejde eller fusion?...8 Tre spor skal give fuldt billede Strategisk tilstandsvurdering Fokusering af strategi...9 Tid til drift - målstyring og prioritering...9 Medarbejdere ombord Indkøb og udbud Forbrugere i bestyrelsen Forsyningssikkerhed...11 Vi sikrer kvaliteten af drikkevandet...11 Måling sikrer bedre vandmiljø Resultater fra strategiarbejdet En synlig forskel for miljø og klima 3.1 Solceller...13 Strøm til eget forbrug Roskildes puls skal banke grønt energitjek forventes gennemført i Vi sparer på energien Himmelev bæk plads til regnvand...15 Mere bæk mere klima Rabalder Parken sikrer fornem pris...17 Nomineret til verdens største designpris Fjernvarme til Himmelev på pause...17 Bedre vandmiljø Mindre vandtab Effektiv rensning af spildevand...18 Vi slynger slammet...18 Bedre styring en gevinst for miljøet...19 Kildesporing sikrer færre tungmetaller i spildevandet Resultater fra arbejder med miljø og klima Tal og fakta 4.1 Fjernvarme i tal: Miljørigtig og billig Vand i tal: Vand er vigtigt Spildevand i tal: Rent vand i fjorden En synlig forskel for vores omverden 5.1 Tættere på kunden...26 Lukket for vand eller varme? Vi sender en sms...26 Vigtig feedback fra kunderne Kunden tættere på fjernvarmen...29 Fjernvarmens avis...29 Varmens dag...30 Roskilde Messen...30 Fjernvarme jubilæum...31 Serviceordning giver bedre afkøling Vi bidrager til uddannelse...32 Vi fortæller om klimatilpasning...32 Kurset hvor det godt må regne...33 Praktikanter og lærlinge Netværk og samarbejde...34 Vandråd...34 Intenst døgn med spildevand Resultater for omverdenen En synlig forskel for medarbejderne 6.1 Sikkerhed og arbejdsskader...35 Ekstra fokus på sikkerhed...36 Orange tøj bliver genbrugt Medarbejdere i udvikling...36 APV vi har det grundlæggende godt...37 Den store receptionistdag Medarbejdere og ledelse i tal...38 Kønsfordeling i ledelsen og bestyrelsen Medarbejdere i trivsel...40 Sundhed på dagsordenen...41 Sjov på dagsordenen...41 Flyttedag for driften og kundeservice Resultater for medarbejdere En synlig forskel i 2014 Kvalitetsstyring...42 Sikkerhed og trivsel...42 Energibesparelser...42 Samarbejde med andre forsyningsselskaber? Roskilde Forsyning En synlig forskel Roskilde Forsyning En synlig forskel 3

3 En bæredygtig medspiller Med vores CSR-rapport En synlig forskel ønsker vi i bestyrelsen og direktionen at give vores kunder, medarbejdere, ejer, samarbejdspartnere og andre interessenter et billede af de initiativer, der skaber synlig samfundsværdi. I marts vedtog bestyrelsen i Roskilde Forsyning vores første CSR-politik. Med CSR-politikken sætter vi ord på, hvordan vi bidrager til at være en stærk og bæredygtig medspiller i den lokale udvikling. Vi har derfor valgt at lægge vægt på fire områder: Miljø og klima, ressourcer, samfundet og medarbejderforhold. Dele af CSR politikken hænger tæt sammen med vores nye indkøbs- og udbudspolitik, som vi også har vedtaget i Her har vi fokus på hensyn til miljø/energi og etiske/ sociale forhold i vores indkøb og udbud. Vi ruster os til klimaforandringer! I 2012 indviede vi Rabalder Parken verdens største kombinerede regnvandsanlæg og skaterpark - i år modtog vi en af byggebranchens største priser for anlægget. I 2013 er vi stolte af, at vi i foråret klippede snoren over til et stort regnvandsbassin langs Himmelev Bæk. Her bliver en teknisk nødvendighed en integreret del af lokalområdet og giver værdi til de mennesker, der færdes i området. Stormen Bodil viste med al tydelighed, at det er nødvendigt, at vi ruster os til klimaforandringer. Den rasede hen over Roskilde og forårsagede oversvømmelser og ødelæggelser. Stormen pressede store mængder af vand ind i Roskilde Fjord og det fik konsekvenser for mange borgere i Roskilde. Vores medarbejdere gjorde en prisværdig indsats for at minimere skaderne efter oversvømmelserne. Torben Christiansen Adm. direktør for Roskilde Forsyning A/S Historisk resumé Roskilde Forsynings historie går langt tilbage, og i den periode har virksomheden altid været en vigtig brik i udviklingen af Roskilde. Der har været el, vand, fjernvarme og renseanlæg i Roskilde i mange år. 1880: Roskilde får kommunal vandforsyning. 1905: Den 6. december beslutter byrådet, at der skal bygges et kommunalt elektricitetsværk. 1906: Elektriciteten kommer til Roskilde. 1937: Indvielse af rensningsanlæg ved havnen. Spildevandstankene kan spores helt tilbage til : Den 1. november bliver fjernvarmecentralen i Rådmandshaven indviet. 2000: Roskilde Forsyning bliver etableret, og personale fra el, vand og varme bliver samlet i en enhed. Administationen flytter til de nuværende bygninger på Betonvej. 2005: Roskilde Vandforsyning kan fejre 125 års jubilæum. 2006: Roskilde Elforsyning kan fejre 100 års jubilæum. 2007: Roskilde Forsyning bliver udvidet til at omfatte spildevandsområdet. I forbindelsen med komunesammenlægningen bliver Roskilde Kommune større og Roskilde Forsyning servicerer nu en stor del af de borgere i den nye storkommune. 2009: Byrådet i Roskilde Kommune beslutter at sælge Roskilde Elforsyning. Den 1. juli overdrages Elforsyningen til SEAS-NVE. 2010: Den 1. januar bliver Roskilde Forsyning til et aktieselskab som følge af Vandsektorloven nr I Roskilde vælger byrådet at gå et skridt videre, og samtidig omdanne fjernvarmen til aktieselskab. Aktieselskabet er 100 % ejet af Roskilde Kommune. 2013: Fjernvarmen i Roskilde fejrer 50 års jubilæum den 1. november. Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning arbejder netop sammen om at forebygge oversvømmelser. En af indsatserne er, at vi rørlægger Råmosegrøften og etablerer højvandspumper. Målet er færre oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. Charlotte Vincents Økonomidirektør for Roskilde Forsyning A/S Vi har fra efteråret og ind i 2014 sat solceller op på et område, der svarer til en stor fodboldbane. Solcellerne betyder lavere driftsomkostninger og at vi reducerer udledningen af CO 2 med næsten 500 tons om året. Det bidrager til, at Roskilde Kommune kan nå sin ambition om at nedbringe kommunens samlede udledning af CO 2 med 20 % inden Anlægget vil over de næste tredive år give besparelser på i alt 34 millioner kroner. I samarbejde med erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune er Roskilde Forsyning en del af Grøn Puls. Formålet med Grøn Puls er at understøtte Roskilde Kommunes visioner og strategier på energiområdet ved at sætte konkrete tiltag i gang, der kan sætte yderligere skub i energirenoveringer og samtidig skabe nye jobåbninger for håndværksvirksomheder. For os er CSR en naturlig del af Roskilde Forsynings forretningsstrategi. Vi mener, at vi i Roskilde Forsyning kan skabe en sund forretning, være en bæredygtig medspiller og tage samfundsansvar på samme tid. God læselyst! I 2013 opsatte Roskilde Forsyning solceller på forkellige lokaliteter. Solcellerne fylder i alt hvad der svarer til en stor fodboldbane, og medfører at vi årligt mindsker vores udledning af CO 2 med 500 tons. 4 Roskilde Forsyning En synlig forskel Roskilde Forsyning En synlig forskel 5

4 Om Roskilde Forsyning 1. Vi gør en forskel Roskilde Forsyning er et aktieselskab ejet 100 % af Roskilde Kommune. Det juridiske organisationsdiagram viser, at der er fire selskaber under holdingselskabet. Alle koncernens medarbejdere er ansat i Roskilde Forsyning A/S. Driftsmateriel, som biler og varelager findes alene i dette selskab. Det betyder, at de øvrige selskaber køber ydelser og varer af Ros- Figur: Juridisk selskabsstruktur Figur: Organisationsstruktur Roskilde Varme A/S Driftschef, vand / varme Søren Baungaard Sørensen IT, HR, kommunikation, arbejdsmiljø Roskilde Vand A/S Driftschef, spildevand René Jacobsen kilde Forsyning for at kunne drive deres forretning. I selskaberne Varme, Vand og Spildevand A/S findes tekniske anlæg, ledningsnet, bygninger, maskiner og andet materiel, der benyttes varigt som grundlag for produktion og distribution i selskabernes drift. Roskilde kommune Roskilde Forsyning Holding A/S Adm. Direktør Torben Christiansen Roskilde Spildevand A/S Plan & Projektchef Kirsten Toft Roskilde Forsyning A/S Økonomidirektør Charlotte Vincents Det er tredje gang vi udgiver vores CSR rapport En synlig forskel, hvor vi redegør for: Hvilke politikker vi har for samfundsansvar Hvordan vi omsætter vores politikker til handling Vores vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet og vores forventninger til arbejdet fremover. Vi skal også redegøre for bestyrelsens sammensætning fordelt på køn. Sammensætningen af bestyrelsen er et anliggende for vores ejere. Sammensætningen bliver omtalt i kapitel 6. Roskilde Kommune - som ejer Roskilde Forsyning - beskriver i deres ejerstrategi, hvordan vi i vores virksomhed understøtter Roskilde Kommunes interesser bedst muligt, og hvordan vi sikrer en positiv udvikling på kort og lang sigt til gavn for kunder og borgere. Nye politikker Indsatserne, der er fastlagt i ejerstrategien, bliver understøttet af de politikker, som vi har i Roskilde Forsyning. Vi har formuleret to nye politikker i 2013: En CSR-politik samt en indkøbs- og udbudspolitik Vores CSR-politik hænger godt sammen med de ydelser, vi som forsyningsselskab tilbyder vores kunder samt vores vision om at sætte et stort fodaftryk på miljø og lokal udvikling. CSR-politikken beskriver fire indsatser: Miljø og klima Ressourcer Samfundet Medarbejderforhold Indkøbs- og udbudspolitikken uddyber, hvordan vi i forhold til vores leverandører har fokus på at mindske miljøbelastningen og fremme social ansvarlighed. CSR, indkøb/udbud og menneskerettigheder Roskilde Forsyning har ikke en specifik menneskerettighedspolitik, men hensynet til menneskerettigheder kommer netop til udtryk i de to nye politikker: CSR-politikken og indkøbs- og udbudspolitikken. CSR-politikken beskriver f.eks. arbejdsmiljø og sikkerhed for den enkelte medarbejder i arbejdet, og lægger også vægt på at virksomheden støtter medarbejderne i at have et sundt og aktivt liv. Roskilde Forsyning følger Roskilde Kommunes sociale og etiske klausuler, som er indarbejdet i indkøbs- og udbudspolitikken. Krav til at overholde menneskerettigheder, generelle sociale og etiske hensyn indgår i alle kontrakter om varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver indgår heri. Vi ønsker at fremme social ansvarlighed i vores indkøb og udbud ved at give vores leverandører incitamenter til at udvikle social ansvarlig ledelse. Derfor har vi i politikken beskrevet de sociale og etiske hensyn, som vi mener, der skal fremmes, f.eks.: Beskæftigelsesmuligheder Værdigt arbejde Overholdelse af sociale- og arbejdstagerrettigheder Menneskerettigheder i hverdagen Roskilde Forsyning har ikke en konkret vurdering af, hvordan vores forretning påvirker menneskerettighederne, men vi arbejder med det på de områder, der er relevante i forhold til vores kerneydelser. Vand Fjernvarme Spildevand Bjergmarken SRO og vedligehold Planlægning Nye anlæg Renovering (vand, fjernvarme, spildevand) Indkøb og service Kantine El Øvrige renseanlæg Pumpestationer Ledninger Kundeservice og energirådgivning Økonomi 6 Roskilde Forsyning En synlig forskel Roskilde Forsyning En synlig forskel 7

5 2. En synlig strategi Roskilde Forsyning udarbejdede i 2011 en ny forretningsstrategi. Den overordnede målsætning er, at vi skal blive blandt de største forsyningsselskaber i Danmark. Det skal opnås ved at indgå samarbejder eller fusioner med andre forsyningsselskaber. For at blive en attraktiv samarbejds- og fusionspartner arbejder vi målrettet på at effektivisere vores virksomhed og samtidig gøre en tydelig forskel for miljøet og den lokale udvikling. I 2013 kom Roskilde Forsyning et stort skridt nærmere vores målsætning, da vi med otte andre forsyningsselskaber iværksatte en forundersøgelse af potentialet i et forpligtende samarbejde eller egentlig fusion. Resultatet af forundersøgelsen ventes inden sommeren Samtidig med at vi har indledt de første undersøgelser af potentialet i en fusion, fortsatte vi i 2013 arbejdet med at gøre vores organisation til en attraktiv samarbejdspartner for andre forsyningsselskaber. Det skete ved at gennemføre og igangsætte en række initiativer, der effektiviserer vores drift og administration. Derudover fik vi kortlagt vores styrker og svagheder som virksomhed. 2.1 Samarbejde eller fusion? Siden Roskilde Forsyning påbegyndte sit strategiarbejde i 2011 har den overordnede målsætning været at blive blandt de største forsyningsselskaber i Danmark. I 2013 er vi nået så langt, at vi sammen med otte andre forsyningsselskaber (Faxe, Holbæk, Køge, Lejre, Ringsted, Slagelse, Sorø og Stevns) har påbegyndt en forundersøgelse, der skal afdække potentialet i et samarbejde eller fusion. Målet med en eventuel fusion er nemmere at leve op til fælles høje krav til kvalitet, miljø og forsyningssikkerhed samt at opnå stordriftsfordele og understøtte erhvervsfremmende initiativer. Styrker og svagheder Forundersøgelsen skal helt overordnet kortlægge styrker og svagheder i et kommende samarbejde/fusion, og bruges til at give de ni kommunalbestyrelser grundlaget til at træffe en afgørelse om, hvordan et eventuelt samarbejde skal se ud. Tre spor skal give fuldt billede Forundersøgelsen kommer til at løbe i tre spor teknik, økonomi samt struktur og jura med de ni forsyningsdirektører som styregruppe. Hvert selskab udarbejder materiale til de enkelte spor. I løbet af den proces bliver der løbende samlet op og koordineret, så alle har et overblik over processen. Til sidst bliver der tegnet et samlet billede af, hvordan selskaberne kan bidrage til et kommende samarbejde/fusion, og hvilke konsekvenser et samarbejde samlet vil få i forhold til planlægning og udvikling, daglig drift og administration/service. Herudover er der naturligvis parallelt en politisk proces, der drives af kommunaldirektørerne i de ni kommuner. Forundersøgelsen forventes gennemført inden sommerferien Det er herefter op til de ni selskabers ejerkommuner at træffe en afgørelse om, hvordan et eventuelt samarbejde skal se ud. 2.2 Strategisk tilstandsvurdering Som et led i vores strategiarbejde har et konsulentbureau målt, hvor godt vi organisatorisk og driftsmæssigt er rustet til fremtiden. Det samme konsulentbureau har gennemført tilsvarende tilstandsvurderinger i en række andre forsyningsselskaber. 2.3 Fokusering af strategi For at illustrere og styre vores strategi udviklede vi i 2011 strategihuset, der giver et overblik over hvad vi skal arbejde med inden for områderne effektivitet, infrastruktur og anlægsprojekter, forretningsudvikling og kompetencer. I 2013 renoverede og udvidede vi strategihuset ud fra tanken om, at vi efter to års arbejde havde brug for ny fokusering og prioritering af indsatserne for at nå vores målsætning, som naturligvis er den samme som hidtil. Tid til drift - målstyring og prioritering Virksomhedsudvikling Styring & effektivitet Sikker drift & anlæg Kompetence & ledelse Strukturering af gode ideer Lavtemperatur på fjernvarme Fælles SRO-strategi Udnytte biogas og gødning Ejeren Roskilde Forsyning er en af Danmarks bedste forsyningsvirksomheder. De leverer effektivt høj forsyningssikkerhed og bidrager visionært til udviklingen her i området Prioritering og planlægning af effektiviseringer Fokus på måden vi løser opgaver på Fokuseret innovation og prioritering Den nye fokusering resulterede i et udvidet strategihus med nye opgaver og prioriteringer af de samme overordnede indsatsområder, som blev vedtaget i Det udvidede strategihus danner den helt overordnede ramme for vores målstyring og giver klarhed over, hvad der er de vigtigste opgaver at løse, og hvilke ressourcer vi dermed skal tildele de enkelte opgaver. På den baggrund skal alle afdelinger udarbejde afdelingsplaner, med klare mål for både den nære og lidt fjernere fremtid. Samtidig har alle mellemledere i 2013 været gennem et driftsforløb med fokus på ledelse og ikke mindst målstyring. Resultatet af forløbet er, at de fleste afdelinger på sigt kommer til at arbejde med målstyringsværktøjer og tavlemøder. Det skal bidrage til at alle hele tiden har overblik over de opgaver der skal løses, og strukturere fordelingen af opgaver og udviklingen af ideer. Sammenkøre alle anlæg med økonomistyringen Systematisk dokumentation af personbåret viden Tilpasning - nyt serviceniveau Nye instrukser og forankring af sikkerhedsbestemmelser Opsamle personbåren viden og beskrive arbejdsprocesser Medarbejderen Vi gør tingene bedre - hver dag Jeg er en værdifuld del af et stærkt samarbejde Jeg er stolt af at arbejde i Roskilde Forsyning Konsekvent opfølgning på ikke værdiskabende aktiviteter Fokus på styring som ledelsesredskab Kortlægge vores kompetencer Videreudvikle ledelse som disciplin Vi er blandt de største i Danmark fordi vi vil: - være Danmarks mest effektive Forsyningsvirksomhed - være en attraktiv arbejdsplads - sætte et stort fodaftryk på miljø og lokal udvikling Kunden Føler mig velkommen Bæredygtig medspiller En tilgang Klar information Ved hvad jeg får for pengene Høj forsyningssikkerhed Individuelle løsninger Rapporten blev udarbejdet ud fra et ønske om, at få et pejlemærke for, hvad vi fremadrettet skal fokusere på i strategiarbejdet. Rapporten viser, at vi på langt de fleste områder er best in class. Vi har en rigtig god og stabil drift, hvor vi er langt fremme i skoene i forhold til at udnytte ny teknologi, og organisatorisk er vi godt i gang med at effektivisere og beskrive vores arbejdsgange og processer. Den strategiske tilstandsvurdering viste dog, at vi kan forbedre os på området arbejdsmiljø. I slutningen af 2013 iværksatte vi derfor en kampagne, der skal gøre sikkerhed til en endnu mere integreret del af dagligdagen. Projekter og vidensdeling Fokus på sikkerhed Innovations kultur Roskilde Forsynings forretningsstrategi 2013 Standardiseret kundeservice Nye afdelingsplaner Udvidelse af forsyningsområdet Løse flere opgaver selv - når det er bedst Fastsætte klare mål Lave effektiviseringsoverblik Opsamle personbåren viden og beskrive arbejdsprocesser Vedtage klart serviceniveau Mere forebyggelse - mindre brandslukning Vi har altid 2 jobs Effektive i det vi gør Åbenhed Arbejdsglæde Respekt Detaljeret overblik: Hvem kan hvad? Videreudvikling af MUS Fokus på mål i daglig drift Effektivisering Stærkt Sikker Sertica Effektiv brand drift styring Høj kundetilfredshed Fremtidssikret IT Ledningsregistrering 8 Roskilde Forsyning En synlig forskel Roskilde Forsyning En synlig forskel 9

6 Medarbejdere ombord Som et led i vores strategiske arbejde med at blive så effektive som muligt ønsker vi at løse så mange opgaver som muligt selv med egne medarbejdere. Arbejdet med at drive med strategien er ingen undtagelse. Vi har vores egen proceskonsulent som driver de forskellige udviklingsprojekter i regi af vores strategiarbejde, og langt de fleste af udviklingsprojekterne drives af medarbejdere i Roskilde Forsyning. I 2014 omfatter indkøbs- og udbudsarbejdet en gennemgang af VVS grossister, renovation, serviceaftaler på biler og en ny aftale om TV-inspektion af vores kloakker. Vi kortlægger også vores forbrug af rådgivere og entreprenører for at se, hvilket besparelsespotentiale der er på det område byder også på et EU-udbud om levering af kemiprodukter til hovedsagligt spildevand. Holbæk Forsyning og Roskilde Forsyning er gået sammen om EU-udbuddet for at afprøve, hvor stort potentialet for besparelser er ved et fælles udbud. Fra 6. til 14. november havde forbrugerne i Roskilde Forsyning mulighed for at stemme to personer ind i selskabets vand- og spildevandsselskaber. 161 forbrugere benyttede sig af muligheden, og stemte på en af i alt otte kandidater. De to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Roskilde Forsyning. 2.6 Forsyningssikkerhed Det kræver både vilje, engagement og forståelse blandt medarbejderne, og det fordrer et højt informationsniveau. I 2013 afholdt vi derfor en temadag for hele virksomheden, hvor medarbejderne blev introduceret til det nye strategihus, og kom med inputs til, hvordan de selv kan arbejde videre med og bidrage til målsætningerne i strategien. Derudover bliver udvikling og resultater i strategiarbejdet formidlet til medarbejderne via vores intranet og på de kvartalsvise personalemøder, hvor hele virksomheden samles. 2.4 Indkøb og udbud Som en del af strategiarbejdet arbejder vi med at effektivisere vores indkøb og udbud. Vi har derfor udarbejdet en politik, iværksat tiltag for at opnå besparelser, og skærpet informationen til vores leverandører på vores hjemmeside. Princippet bag vores nye indkøbs- og udbudspolitik, som er blevet vedtaget af Roskilde Forsynings bestyrelse i 2013, er rette kvalitet til den bedste pris. Det betyder, at når vi udsætter vores indkøb for konkurrence, vil vi sikre, at opgaverne løses bedst og billigst. Leverandørerne skal konkurrere på pris og kvalitet og eventuelt andre parametre, hvor det er relevant. 2.5 Forbrugere i bestyrelsen Roskilde Forsyning er et aktieselskab, der ejes 100 % af Roskilde Kommune. I 2013 blev der valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen, der fra 2014 består af seks lokalpolitikere, to ejervalgte erhvervsfolk, fire medarbejdervalgte og to forbrugervalgte medlemmer. Det er første gang, at vi får forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. Vi sikrer kvaliteten af drikkevandet I 2013 er der kommet nye lovkrav om kvalitetssikring af vand. Det hedder Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed DDS. De nye regler skal implementeres inden udgangen af 2014 og betyder, at vi systematisk skal beskrive vores anlæg, risici og processer med Indkøbskoordinator i Roskilde Forsyning, Pernille Haugaard: Det vigtigste når vi laver et udbud, er at være helt skarpe på vores kravspecifikation, så vi hverken får mere eller mindre, end vi har brug for. For at sikre det samler vi de relevante fagpersoner og gennemgår vores behov, inden indkøbet kommer i udbud. Det gjorde vi for eksempel, da opgaven med at afhente slam blev sendt i udbud. På den opgave alene har vi sparet omkring en million om året. Vi har i 2013 opnået en besparelse på cirka 3,5 % på vores indkøb. Nogle af initiativerne har været: Ny aftale for levering af polymer, som vi bruger, når vi renser vores spildevand Spildevand har også fået en billigere aftale om afhentning af slam Engangsbesparelse på indkøb af målere til stikprøver på vand og varme Nyt rammeudbud af strømpeforinger ved renovering af kloakker I vores indkøbs- og udbudsarbejde ser vi på både store og små opgaver og det betaler sig. F.eks. har vi haft en lille opgave under lup det er vores brug af måtter. Vores nuværende leverandør bliver skiftet ud med ny leverandør, som kan yde den samme service til billigere penge. Desuden har vi købt de 3 håndterminaler, som vores målerfolk bruger, i stedet for at leje. Det giver en besparelse på ca. 27 % Flere gange om ugen afhentes der slam på Roskilde Forsynings største renseanlæg, Bjergmarken. Ved at sætte afhentning af slam i udbud, sparer virksomheden cirka en million kroner om året. 10 Roskilde Forsyning En synlig forskel Roskilde Forsyning En synlig forskel 11

7 3. En synlig forskel for miljø og klima henblik på at sikre drikkevandskvaliteten. Netop dét at beskrive vores processer er en vigtig del af vores forretningsstrategi, hvor en af målsætningerne er at opsamle personbåren viden og dokumentere arbejdsprocesser. For at understøtte arbejdet med DDS har ledelsen besluttet at gå skridtet videre, og arbejde med at blive ISO certificeret inden for kvalitetssystemer (ISO 9.001), fødevaresikkerhed (ISO ) og arbejdsmiljø (OHSAS18.000). På den måde sikrer vi, at processer og kontrol fremadrettet bliver dokumenteret systematisk. Det kræver ressourcer både i forhold til personale og økonomi. Men på længere sigt vil det systematiske arbejde, som bliver forankret internt i organisationen, give mere tid til drift af vores kerneydelser. Måling sikrer bedre vandmiljø Vores spildevandsafdeling har indført on-line måling af slammet. Målerne giver os en bedre overvågning af, hvor højt niveauet er i efterklaringstankene. Det er vigtigt rent styringsmæssigt, da vi på den måde kan optimere processen, så vi undgår forurening af Roskilde Fjord som følge af slamflugt. Renoveringsindex i Roskilde Som en del af strategiarbejdet med Sikker drift & anlæg har vi selv udviklet et computerprogram, der hedder RIROS Renoveringsindex i Roskilde. Det er nu implementeret og er i fuld drift i Programmet giver et overblik over alle renoveringsoplysninger på spildevandsområdet og danner grundlag for, at vi nemt og effektivt kan prioritere de ledninger, der er i dårligst stand og er placeret de mest kritiske steder. Det giver bedre forebyggelse, mindre brandslukning og større sikkerhed i vores arbejde. 2.7 Resultater fra strategiarbejdet I 2013 har vores strategiarbejde betydet, at vi har opnået en effektiviseringsgevinst på vores indkøb, hvor vi har sparet mere end 3,5 % på vores samlede indkøb eller omkring tre millioner. Samtidig har vi vedtaget en decideret indkøbspolitik, hvor vi har beskrevet hvilke regler vores leverandører og samarbejdspartnere skal følge. Heri er blandt andet beskrevet regler for hensyn til energi og miljø samt sociale og etiske hensyn. I regi af strategiarbejdet er der blevet lavet afdelingsplaner for hver enkelt afdeling, hvor mål og indsatser for 2013/2014 er formuleret og sat i relation til virksomhedens overordnede målsætninger. Samtidig har vi opdateret Strategihuset overblikket over vores mål og indsatser i årene 2013/ Roskilde Forsyning har ikke en decideret klimapolitik. Vi har dog som strategisk målsætning at blive kendt for at sætte et stort aftryk på miljøet og den lokale udvikling, hvori klimatiltag spiller en afgørende rolle. Samtidig har vi over for vores ejer, Roskilde Kommune forpligtiget os til at: bidrage til, at miljøet generelt får det bedre, bl.a. gennem en bæredygtig udvikling, hvor nuværende generationers behov opfyldes uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Roskilde Kommunes ejerstrategi for Roskilde Forsyning. Roskilde Kommune har samtidig tilsluttet sig den såkaldte borgmesterpagt, hvor kommunen har forpligtet sig til at reducere sin udledning af CO 2 med 20 % inden Heri spiller Roskilde Forsyning en vigtig rolle, idet vi bidrager til både tiltag der skal reducere udledningen af CO 2, og til strategisk planlægning for at imødekomme de konsekvenser, som klimaforandringerne medfører. 3.1 Solceller Når borgerne i Roskilde i fremtiden skyller ud i toilettet, kan de glæde sig over, at deres spildevand bliver renset mere klimavenligt end i dag. Roskilde Forsyning er nemlig i gang med at sætte hvad der svarer til en stor fodboldbane solceller op m 2. Når solcellerne er sat op i januar 2014 kommer de til at producere energi svarende til cirka 300 parcelhuses forbrug. Baggrunden for at Roskilde Forsyning har valgt at investere 14,5 millioner i fire solocelleanlæg er, at virksomheden har lavet en business case der viser, at anlægget i sin trediveårige levetid vil medføre besparelser på i alt 34 millioner kroner. Samtidig bidrager anlægget til at virksomheden kan mindske sin mængde af udledt CO 2 med næsten 500 tons om året. Solcellerne bidrager samtidig til at Roskilde Kommune kan nå sin ambition om at nedbringe kommunens samlede udledning af CO 2 med 20 % inden Som forsyningsselskab har vi en målsætning og forpligtigelse til at drive vores virksomhed med størst mulig hensyntagen til miljøet. Driftschef for spildevand i Roskilde Forsyning, Rene Jacobsen: For at leve op til effektiviseringskravene skal vi, som det ser ud nu, over en årrække reducere vores driftsomkostninger på spildevand med cirka 13 millioner kroner. Ved at spare på indkøb af strøm kommer vi et lille skridt nærmere målet uden at gå på kompromis med kvalitet og miljø. Samtidig skal vi opnå energibesparelser. Det kan vi enten gøre ved at købe CO 2 -kvoter eller ved selv at foretage klimavenlige investeringer. Opførelsen af solcelleanlæg er et godt eksempel på, at man sagtens kan tage hensyn til miljøet og spare penge samtidig. Strøm til eget forbrug For at få det største afkast af investeringen i solcelleanlæg bliver det meste af den producerede strøm ikke solgt videre, men brugt direkte på virksomhedens forskellige adresser. Blandt andet på Roskilde Forsynings største renseanlæg, Bjergmarken. Renseanlægget har et årligt strømforbrug på lidt over tre millioner KWh. I fremtiden vil omkring KWh af renseanlæggets energi komme fra solceller, som er placeret oven på rensetanke, procesanlæg og græsarealer. Dermed kan Roskilde Forsyning skære en luns af sine faste driftsomkostninger til spildevand. Det er vigtigt, fordi vi, ligesom mange andre vand- og spildevandsselskaber, er nødt til at opnå besparelser for at leve op til effektiviseringskrav fra Konkurrencestyrelsen. En række indsatser er planlagt eller iværksat i 2013/2014, herunder et udviklingsforløb for driftsledere og dokumentation af personbåren viden samt en opdatering af det materiale, som vores MUS-samtaler tager udgangspunkt i. 12 Roskilde Forsyning En synlig forskel Roskilde Forsyning En synlig forskel 13

8 3.2 Roskildes puls skal banke grønt Gråspurvene i Roskilde går koldere tider i møde. I hvert fald hvis det står til Roskilde Forsyning, erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune, der i 2013 tog initiativ til klimasamarbejdet Grøn Puls. Med Grøn Puls tilbyder vi ejere af ejendomme i Roskilde et energitjek gennemført af lokale håndværkere. Energitjekkene skal bruges til at give private og virksomheder mod på at foretage energirenoveringer af deres ejendomme og dermed få mindre varmespild. Energitjekket indeholder en grundig gennemgang af forbrugerens varmeinstallation og klimaskærm det vil sige ejendommenes vægge, døre, vinduer, tag, isolering osv. Efter gennemgangen udarbejder håndværkeren en rapport, hvor der er beskrevet, hvilke tiltag ejeren kan iværksætte, hvad de koster og hvilke besparelser de vil medføre på varmeregningen. 150 energitjek forventes gennemført i 2014 I 2013 gennemførte vi en pilotfase af projektet, hvor vi gennemførte 25 energitjek. Pilotfasen forløb så tilfredsstillende, at projektet bliver videreført i 2014, hvor vi med vores samarbejdspartnere forventer at gennemføre omkring 150 energitjek. Administrerende direktør i Roskilde Forsyning, Torben Christiansen: Foto: Claus Bjørn Lar- Grøn Puls kommer til at bidrage til at vi får et grønnere Roskilde og samtidig øge beskæftigelsen blandt de lokale håndværkere. Det er unikt, at Roskilde kan få stablet et så bredt samarbejde mellem forskellige aktører på benene. Det lover godt for, at projektet bliver en succes. Første spadestik til færre oversvømmelser Jyllinge Nordmark er et lavt beliggende område af Roskilde Kommune, hvor der jævnligt er oversvømmelser. Det blev særligt tydeligt under stormen Bodil, hvor cirka 300 ejendomme i området blev oversvømmet. For at forbedre forholdene samarbejder Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning om at lave et forebyggende arbejde, hvor vi rørlægger Råmosegrøften og laver højvandspumper. Det medfører samtidig færre stoppede kloakker. Projektet kan dog ikke forhindre oversvømmelser som følge af forøget vandstand, men derimod færre oversvømmelser ved nedbør. Rør og højvandspumper Rørlægning af Råmosegrøften er opdelt i en sydlig og nordlig gren og løber ud to forskellige steder i Roskilde Fjord. Størstedelen af grøften er allerede lagt i rør. For at der ikke løber vand ud på jorden, bliver resten (ca. 100 meter) nu også lagt i rør. Højvandspumper aflaster For at aflaste både den nordlige og sydlige gren af Råmosegrøften, bliver der desuden lavet to højvandspumper. De pumper via nye trykledninger vandet ned til fjorden. 3.3 Vi sparer på energien Vi er som varmeforsyningsselskab forpligtiget til at opnå energibesparelser. Det vil sige, at vi og i sidste ende vores kunder skal bruge mindre energi, og dermed CO 2, og samtidig dække det samme varmebehov. I 2013 var kravet 14 millioner kwh. Roskilde Forsynings energiteam har arbejdet målrettet med at opnå energibesparelserne. Det gør vi blandt andet ved at blive endnu skarpere på at følge op på kunder, der har dårlig afkøling og ved at købe energibesparelser hos for eksempel kunder i Himmelev, der konverterer fra gas til fjernvarme. Samtidig gør vi også selv en stor indsats på vores anlæg for at mindske udledningen af CO 2. Både på renseanlægget på Bjergmarken og i vores administrationsbygning på Betonvej bliver der arbejdet på at lave mindre energikrævende løsninger. Det tæller også som energibesparelser. I 2013 har vi reduceret udledningen af CO2 pr. produceret enhed på alle tre forsyningsarter. Samtidig har vi - især på spildevand - reduceret vores elforbrug. Tidligere formand for bestyrelsen i Roskilde Forsyning, Torben Jørgensen i forbindelse med åbningen af Himmelev Bæk: Når vi anlægger nyt i Roskilde Forsyning, arbejder vi på at bruge vandet i byen til glæde for borgerne i Roskilde og for at ruste os til klimaforandringerne. Det begyndte faktisk her i Trekroner, fortsatte i Rabalder Parken og nu står vi igen i Trekroner. Det er jeres anlæg - brug det! 3.4 Himmelev bæk plads til regnvand Store mængder af regnvand. Det er hvad det nye regnvandsbassin langs Himmelev Bæk kan rumme og det svarer til, at bassinet kan håndtere m 3 regnvand. Det første spadestik blev taget i 2012 og indvielsen, der fandt sted lørdag den 25. maj 2013, blev lidt af et tilløbsstykke. Over 60 mennesker valgte at lægge vejen forbi, da snoren blev klippet til det nye, store regnvandsbassin af Roskilde Forsynings tidligere bestyrelsesformand Torben Jørgensen. Torben Jørgensen lagde op til et spændende program for indvielsen, og blev fulgt op af Claus Helweg Ovesen, cand.scient., Danmarks Naturfredningsforening og Kirsten Toft, Plan- og projektchef i Roskilde Forsyning, der ledte hele gruppen op langs bækken. De fortalte om hhv. bækkens økologi, dyre- og planteliv og det tekniske bag regnvandsanlægget. Claus Helweg Ovesen kunne vise spor af en fiskehejre og fandt endda en butsnudet frø til de mange interesserede tilhørere. Det bekræftede den forventning Roskilde Forsyning har om, at livsbetingelser for bækkens dyre- og planteliv bliver forbedret samtidig med, at området bliver dejligt rekreativt at færdes i. Mere bæk mere klima Baggrunden for regnvandsbassinet langs Himmelev Bæk er, at vi i Roskilde Forsyning ruster os til klimaforandringer. Vi kombinerer så vidt muligt vores tekniske anlæg med rekreative løsninger, så det 14 Roskilde Forsyning En synlig forskel Roskilde Forsyning En synlig forskel 15

9 bliver en integreret del af lokalområdet. Dermed indfrier vi vores vision om at sætte et stort fodaftryk på miljø og lokal udvikling. Ved at ændre de 800 meter langs Himmelev Bæk reducerer vi antallet af oversvømmelser i området, der afleder regnvand til Himmelev Bæk. Bækken vil på strækningen blive slynget lidt mere end den er i dag. Det er kun under regn, at bækken vil gå over sine bredder og engområderne blive oversvømmet. Roskilde klimasikrer mod monsterregn! Rabalder Parken blev indviet i august 2012 og projektet giver genlyd i fagkredse. Rabalder Parken skal klimasikre Roskildes nye kreative byområde, Musicon. Regnvandsbassinet kan rumme m 3 regnvand, hvilket svarer til 10 svømmehaller. Men da tunge og pludselige regnskyl kun opstår få gange om året, kan kanaler og regnvandsbassiner bruges til rekreative aktiviteter, når det ikke regner voldsomt. Udover at du kan skate i kanaler og regnvandsbassin har Rabalder Parken også hængekøjer, trampoliner, grill, siddemøbler, fitnessredskaber, gynger, vandtrappe i beton og en regnvandssø. Regnvandsanlægget fylder m 2, men i stedet for at stjæle plads, giver området borgerne i Sydbyen et rekreativt åndehul. Det er en jury af fagfolk, der står bag at udvælge de fire projekter. I juryens begrundelse hed det bl.a.: Rabalder Parken er et enestående eksempel på, hvordan beton og bæredygtighed er tænkt ind i et samlet projekt, der forener miljø, æstetik og social ansvarlighed. Det budskab var gået klart ind hos danskerne, der stemte Rabalder Parken ind på en sikker førsteplads med et absolut flertal på 52 % af stemmerne stemmer i alt. Nomineret til verdens største designpris Rabalder Parken var også blandt de 60 finalister til INDEX: Award verdens største designpris, men fik dog ikke prisen. Rabalder Parken blev vist på tv-stationen CNN, som valgte at vise indslag om 8 af projekterne. Rabalder Parken var indstillet sammen med andre projekter fra over 70 lande, og nåede altså at være blandt finalisterne udvalgt af en international jury. De 60 finalister er en del af en international udstilling, der skal rejse verden rundt. Udstillingen med de 60 projekter åbnede i Kongens Have i København den 30. august 2013, hvorefter turnéen rundt i verden begynder. Rabalder Parken er blevet til i samarbejdet mellem Roskilde Forsyning og Roskilde Kommune. Rabalder Parken er udviklet i samarbejde med - og støtte fra - Lokale- og Anlægsfonden, Foreningen Roskilde Festival, Nordea Fonden samt Unicon Beton. 3.6 Fjernvarme til Himmelev på pause Et af Roskilde Forsynings vigtigste projekter de seneste år har været udvidelsen af Roskildes fjernvarmeområde til Himmelev og Risø. Ved at varme Himmelev op ved hjælp af fjernvarme reduceres udledningen af CO 2 med mere end 50 % i forhold til i dag. Det vil medføre at tons CO 2 mindre bliver udledt hvert år. 3.5 Rabalder Parken sikrer fornem pris Dansk Byggeris Bæredygtig Beton Prisen 2013, der er en af branchens mest eftertragtede priser, gik til Rabalder Parken i Roskilde. Rabalder Parken er verdens første kombinerede regnvandsanlæg og skaterbane. Torsdag den 19. marts 2013 blev prisen overrakt til en stolt Torben Jørgensen, tidligere formand for Roskilde Forsynings bestyrelse og for Roskilde Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Det skete på Bæredygtig Beton Konferencen, byggebranchens Oscarfest. Rabalder Parken var sammen med fire andre projekter nomineret til prisen. Bæredygtig Beton Prisen er en publikumspris, og det er publikum der afgjorde, hvilket projekt der skulle løbe af med prisen. I 2012 og 2013 gennemførte vi den første af i alt to faser, der skal bringe miljøvenlig fjernvarme til Himmelev og Risø. 80 % af de kunder som havde mulighed for få fjernvarme takkede ja til tilbuddet. I oktober 2013 blev vi imidlertid tvunget til at sætte udvidelsens fase II, hvori cirka parcelhuse skulle tilbydes fjernvarme i perioden , på pause. Det skyldes, at VEKS (som vi køber fjernvarmen af) valgte at hæve varmeprisen så meget, at prisforskellen på at varme et hus op med henholdsvis naturgas og fjernvarme ville falde til cirka kr. i fjernvarmens favør, mens det tidligere havde været cirka kr. Vi mener ikke, at der er belæg for den prisstigning. Roskilde Kommune og VEKS øvrige ejerkommuner kræver derfor sammen med os en uvildig undersøgelse af prisstigningen. 16 Roskilde Forsyning En synlig forskel Roskilde Forsyning En synlig forskel 17

10 Resultatet af undersøgelsen forventes klar i foråret 2014, hvorefter der skal tages stilling til hvilken betydning, det får for fjernvarmeudvidelsen i Himmelev. 3.7 Mindre vandtab I 2013 lykkedes det Roskilde Forsyning at reducere vandtabet med 2 procentpoint - til cirka 10 %. Vandtabet er det svind der er fra vandværket til kundens måler. Det er umuligt at undgå vandtab, der typisk skyldes utætheder og huller i distributionsnettet, uden at ofre uforholdsmæssigt mange ressourcer på det. Derimod kan man med en målrettet indsats reducere vandtabet. En sådan indsats har Roskilde Forsyning netop gennemført i 2013, hvor vi har gennemført lækagesøgning. Det gør vi blandt andet ved at måle forbruget i forskellige sektioner af ledningsnettet om natten, hvor der forventes et stabilt lavt forbrug. De målinger sammenholder vi med tidligere data. Er vandforbruget væsentligt højere ved de nye målinger, kan vi med stor sandsynlighed sige, at der er et brud i området, som vi herefter kan finde og reparere. Udover den målrettede lækagesøgning bidrager det generelle vedligeholdelsesarbejde, som vi løbende udfører, til at sænke lækagetabet. 3.8 Effektiv rensning af spildevand Udledning af spildevand er en væsentlig belastning for det lokale vandmiljø, og derfor er der strenge nationale krav for de mængder af kemikalier renseanlæg må lede videre efter rensningen er gennemført. Roskilde Forsynings største renseanlæg, Bjergmarken udleder renset spildevand til en inderfjord Roskilde Fjord, og er derfor underlagt ekstra strenge krav. De krav lever vi naturligvis Bedre vandmiljø Roskilde Kommune har i sin spildevandsplan fastlagt, hvordan spildevandet fra ejendomme på landet skal renses. Målet med planen er at forbedre kvaliteten af vores vandløb, søer og fjord. op til. Samtidig arbejder vi på yderligere at reducere mængden af skadelige stoffer, i det spildevand vi udleder. Vi renser regnvandsbassiner Spredt ud over hele Roskilde Kommune har Roskilde Forsyning 80 regnvandsbassiner, hvor regnvand bliver ledt ned i tilfælde af, at der falder store mængder nedbør. Formålet er at opsamle regnvandet, og undgå oversvømmelser. Som led i arbejdet med at forberede os på de øgede regn- og vandmængder, som klimaforandringer bringer med sig, oprenser vi en række af vores regnvandsbassiner. Oprensningen sker ved at fjerne laget af gamle blade og bevoksning, der er oparbejdet igennem mange år. Det sikrer, at bassinerne fungerer optimalt. Bedre vandmiljø Roskilde Kommune har i sin spildevandsplan fastlagt, hvordan spildevandet fra ejendomme på landet skal renses. Målet med planen er at forbedre kvaliteten af vores vandløb, søer og fjord. For at leve op til planens krav om at forbedre vandkvaliteten kloakerer Roskilde Forsyning de ejendomme, der ikke er sluttet til den offentlige kloak, så spildevandet kan blive ledt videre til vores renseanlæg. Vi slynger slammet I løbet af foråret 2013 har vi installeret og idriftsat en ny centrifuge til fortykning af slam til udrådning og biogasproduktion på vores største renseanlæg, Bjergmarken. Centrifugen virker som slyngeprogrammet på en vaskemaskine. Slammet, som behandles i forafvanderen, bliver slynget med 2000 omdrejninger i minuttet, hvilket betyder, at der er meget mindre vand i slammet. Størstedelen af installationsarbejdet er udført af Roskilde Forsynings egne medarbejdere. Det har været en stor og spændende udfordring og har givet en masse erfaring og ejerskab til udstyret. tal forventer vi en besparelse i størrelsesorden kr. på årsbasis. Dertil kommer at et reduceret kemikalieforbrug til forafvanding, forventes at give procesmæssige forbedringer i biogasproduktionen og slutafvanding. Bedre styring en gevinst for miljøet Vores spildevandsafdeling har i 2013 skiftet hele den gamle SRO del i indløbsfunktionen til renseanlægget. En vigtig del af arbejdet har været at udskifte alle el-kabler, relæer og el-tavler. Det betyder en kraftig reduktion af nedbrud. SRO (Styring Regulering Overvågning) er det samlede elektroniske system til styring og overvågning af vores automatiske anlæg på renseanlægget. Det er et meget vigtigt redskab til at sikre optimal styring af processen. Gevinsten er bedre styring og bedre overblik over selve procesdelen. Det er blevet nemmere at overskue processen for den enkelte medarbejder. Bedre styring gør, at vi kan køre processen mere optimalt, og det er til gavn for vores vandmiljø i fjorden. Kildesporing sikrer færre tungmetaller i spildevandet Forurenende virksomheder skal leve op til nogle krav til niveauet af forskellige tungmetaller i det spildevand, som de leder ned i kloakken spildevandet skal med andre ord renses ved kilden. I løbet af 2013 steg koncentrationen af tungmetaller i spildevandsslammet. Roskilde Forsyning iværksatte derfor en kildesporing af, hvor forureningen kunne komme fra. Det sker ved at vi sænker absorberende sorbiceller ned i kloakbrønde strategiske steder i byen. I de cirka ti dage cellerne ligger i brøndene absorberer de tungmetallerne og udvasker et salt, så man på den måde kan beregne, hvor meget vand der løber forbi. Dermed kan vi se, hvor høje koncentrationerne af tungmetaller er i et område, og dermed spore os ind på kilden til forureningen. For at leve op til planens krav om at forbedre vandkvaliteten kloakerer Roskilde Forsyning de ejendomme, der ikke er sluttet til den offentlige kloak, så spildevandet kan blive ledt videre til vores renseanlæg. Efter små to måneders drift har vi konstateret at forbruget af slamafvandingskemikalier er reduceret med ca. 90 % i forhold til den tidligere slamafvandingsproces. Før i tiden brugte vi slamafvandingskemikalier for ca kr. om året. Centrifugen har dog et større energiforbrug som skal indregnes i økonomien, men i runde 18 Roskilde Forsyning En synlig forskel Roskilde Forsyning En synlig forskel 19

11 Inden vi fik sporet os ind på forureningen faldt koncentrationen af tungmetaller imidlertid. Måske har vores tilstedeværelse bevirket, at en eller flere virksomheder har tjekket op på deres udledning, og efterfølgende rettet ind efter reglerne. 3.9 Resultater fra arbejder med miljø og klima Roskilde Forsyning har i 2013 reduceret den mængde af CO 2, som det kræver at drive vores vandforsyning. Vi har samtidig reduceret mængden af CO 2 ved rensning af spildevand og varme. Ved at påbegynde opsætningen af solceller kommer vi på sigt til at reducere mængden af CO 2 vi udleder med 500 tons om året. Herudover har vi reduceret vandtabet i distributionsnettet med cirka to procent. Vi har igangsat og gennemført projekter, der dels tilskynder borgerne i Roskilde til at gennemføre energirenoveringer og dels sikrer deres boliger mod de øgede og kraftigere nedbørsmængder, som forventes i de kommende år. For Rabalder Parken, hvor vi kombinerer et nødvendigt teknisk anlæg med rekreative elementer, vandt vi i 2013 Bæredygtig Beton prisen. 4. Tal og fakta Roskilde Forsynings opgave er at levere vand og varme samt aflede spildevand for vores kunder. Det er ydelser som er helt nødvendige, når man skal leve en almindelig hverdag. Vi ligger derfor en stor ære i at sikre vores kunder en høj forsyningssikkerhed og i hurtigt at komme tilbage til en normal situation, hvis forsyningen bliver afbrudt. Derfor er vi stolte af resultatet af den kundetilfredshedsundersøgelse, som vi gennemførte i Undersøgelsen viste, at vores kunder mener, at vi leverer en meget høj forsyningssikkerhed. Vi sikrer en høj forsyningssikkerhed gennem vores net af næsten 300 kilometer fjernvarmerør, 550 kilometer vandledninger og kilometer kloakledninger. På en skala fra et til syv, hvor syv er bedst vurderede vores kunder os til at ligge på 6,0. Alt over 5,5 er ifølge bureauet, der gennemførte undersøgelsen, rigtig flot. Vi er stolte over, at vores daglige arbejde med at sikre vand og varme samt aflede spildevand bliver vurderet så positivt af vores kunder. 4.1 Fjernvarme i tal: Miljørigtig og billig Roskilde Forsyning har i 50 år forsynet borgerne i Roskilde by med miljørigtig og billig fjernvarme. Som hovedregel kommer fjernvarmen i Roskilde fra Vestegnens Kraftvarmeselskab, hvor det gennem store ledninger transporteres flere kilometer, inden det ender som varme i ejendommene i Roskilde. Cirka halvdelen af Roskildes mere end indbyggere holder sig varme ved hjælp af fjernvarme. For at sikre optimal forsyningssikkerhed, har vi som supplement til fjernvarmen fra Vestegnens Kraftvarmeselskab tre kedelcentraler, hvor vi selv kan producere fjernvarme, hvis det bliver nødvendigt. Brændselsfordeling % 6% 13% Kul Olie 23% 20% Biobrændsler Naturgas 6% Affald (fossil) 31% Affald(CO2-neutral) Geotermisk varme Det varme fjernvarmevand kommer fra et varmeværk og bliver pumpet ud til boligerne via et rørsystem. Fjernvarmevarmen giver energi til fjernvarmevekslerne i boligerne og via veksleren bliver husene varmet op og sørger samtidig for varmt vand i hanerne. Når fjernvarmevandet har givet varme bliver det afkølet sendt retur til varmeværket. 20 Roskilde Forsyning En synlig forskel Roskilde Forsyning En synlig forskel 21

12 % Tab fjernvarmeforsyning Anlægsoplysninger 4.2 Vand i tal: Vand er vigtigt 20 19, , , ,5 16 Ledninger dobbeltrør...ca. 299 km Spædevand m 3 Opvarmet areal m 3 Målere stk. Graddage Normal-året Hver indbygger i Roskilde bruger i gennemsnit 110 liter vand om dagen. Langt det meste af det vand bliver pumpet op af undergrunden på et af Roskilde Forsynings tre vandværker og distribueret ud til kunderne via vores mere end 550 kilometer lange ledningsnet. Vi kontrollerer hele tiden vores drikkevand for at sikre, at kvaliteten er i top. I 2013 tog vi næsten 500 prøver forskellige steder på vores ledningsnet og på vores vandværker. Vi er samtidig opsøgende og gør en indsats for at sikre, at naboerne til vores vandindvindinger tager hensyn til vandmiljøet. Fjernvarmeforsyningsgrænse Transporteret vandmængde m 3 Vandforsyningsgrænse 15, Anlægsoplysninger Ved forbrug af 1MWh fjernvarme CO 2 -emission (kuldioxid - drivhusgas) 133,00 kg 118,00 kg 118,07 kg SO 2 -emission (svovldioxid) 18,00 g 17,00 g 24,00 g Ledninger Råvand...14,1 km Rentvand km Målere stk. Indvindingstilladelser Hornsherred m 3 /år Haraldsborg m 3 /år Ågerup m 3 /år NO X -emission (Kvælstofilte) 135,00 g 120,00 g 116,00 g MWh Fjernvarme-salg m Opvarmet areal Ton CO 2 fjernvarmeforsyning m Vand-salg Ton CO 2 Vandforsyning % Tab vandforsyning Roskilde Forsyning En synlig forskel Roskilde Forsyning En synlig forskel 23

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel VAND FJERNVARME SPILDEVAND

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel VAND FJERNVARME SPILDEVAND Corporate Social Responsibility En synlig forskel VAND FJERNVARME SPILDEVAND 2012 Udgivet marts 2013 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Årsberetning 2013 GULDBORGSUND FORSYNING

Årsberetning 2013 GULDBORGSUND FORSYNING Årsberetning 213 GULDBORGSUND FORSYNING Indholdsfortegnelse Tak for et godt 213... 4 Vi er blevet blandt de billigste... 6 Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningskoncern.... 8 Hvad har vi nået

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Vand 33 Spildevand 37 Fjernkøling 43

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Fakta 2009 Vand i tal

Fakta 2009 Vand i tal Vand i tal DANVAs benchmarking og vandstatistik 2009 Vand i tal Nye udfordringer for vandsektoren Vandsektorloven er nu en realitet. Den har været længe undervejs og selvom lovens ønske om at effektivisere

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 1 Årsberetning 2012 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design: Forsyning

Læs mere

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2009 Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 En strategi for klimaet Kære læser. 4 Når dette magasin læses, er der

Læs mere

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND ÅRSBERETNING 2013 PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND Vi sørger for, at du har rent vand i hanen, og at du kan komme af med affald og spildevand, så det belaster vores

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Ledelsesberetning KE koncernen 16 Varme 28 Bygas 32 Fjernkøling

Læs mere

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Koncernstruktur 8 Bestyrelse og direktion 10 Ledelsesberetning 12 HOFOR koncernen 12 Vand 22 Spildevand 28 Fjernvarme 34 Fjernkøling 40 Bygas

Læs mere

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 2012 #01 Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 3 9 12 Bæredygtig teknologi skaber arbejdspladser og

Læs mere

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om: Virksomhedsplan 2015 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles 9 Årshjul for 2015 10 Målstyring 11 Virksomhedsmål og målepunkter 12

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2014

PROFILMAGASIN MAJ 2014 PROFILMAGASIN MAJ 2014 10 Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag.

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. CSR 2012 CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. Vi vil være Et lysende pejlemærke for Hele verden Wha this t is Indhold Om rapporten 06 Velkommen

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Vandsektoren viser vejen

Vandsektoren viser vejen 2014 #01 SmartGrid omstiller renseanlæg til alternativ energi Skive sikrer drikkevand for fremtiden Morsø Forsyning vil udnytte ledig kapacitet Termisk oprensning sælger industrigrund 3 5 10 14 Vandsektoren

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Ny afgift træder i kraft Forsyningssikkerhedsafgiften

Ny afgift træder i kraft Forsyningssikkerhedsafgiften dansk fjernvarmes magasin nr. 2 februar 2013 ny viden Ny afgift træder i kraft Forsyningssikkerhedsafgiften er vedtaget. I første omgang for fossile brændsler. nyheder Bygger til fremtiden Tre kedler sikrer

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere