Bofællesskaberne Edelsvejs Arbejdsmiljøhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bofællesskaberne Edelsvejs Arbejdsmiljøhåndbog"

Transkript

1 Bofællesskaberne Edelsvej Esbjerg Kommune 2010

2 Indholdsfortegnelse oversigt over kapitler Indholdsfortegnelse oversigt over kapitler En detaljeret indholdsfortegnelse findes på side 4 ff. Forord... 7 Præsentation af Bofællesskaberne Edelsvej... 8 Organisationsdiagram... 9 Vejledning sådan udfyldes skemaerne Arbejdsmiljø Medindflydelsesudvalg Arbejdspladsvurdering Audit Arbejdsskader og -ulykker Brand Håndværkere Introduktion af nye medarbejdere Natarbejde Værd at vide Politikker Hygiejne Rengøringsmidler Teknik og maskiner Biler Bofællesskaberne Edelsvejs håndbøger Bilag Bilag 1. Sundhedsfremmende tiltag Bilag 2. Ledelsesstyresystem af 120

3 Oversigt over skemaer Oversigt over skemaer # Emne Hvor i håndbogen Afsnit Side 1 Årsplan for arbejdsmiljøarbejdet APV-skema APV-handleplan APV-handleplan for gravide Intern audit skema Intern audit handleplan Registrering af fysisk og/eller psykisk overlast Årsregistrering af fysisk og/eller psykisk overlast Årsregistrering af magtanvendelser Kvittering for gennemgået instruks ved brand Opfølgning på beredskabsplaner Kvittering for modtagelse af Regelsæt for håndværkere Tjeklister Basisundervisningsforløb for pædagogiske medarbejdere Basisundervisningsforløb for ikke-pædagogiske medarbejdere Kontrolskema Registrering og kontrol af maskiner Elevatorkontrol Ledelsesstyresystem Bilag af 120

4 Indholdsfortegnelse detaljeret Indholdsfortegnelse detaljeret Forord... 7 Præsentation af Bofællesskaberne Edelsvej... 8 Organisationsdiagram... 9 Vejledning sådan udfyldes skemaerne Arbejdsmiljø Esbjerg Kommunes arbejdsmiljøpolitik Bofællesskaberne Edelsvejs lokale arbejdsmiljøpolitik Mål for arbejdsmiljøgruppens arbejde Årsplan for arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøgruppens møder Dagsorden Medindflydelsesudvalg Lokal-MED Bofællesskaberne Edelsvejs lokale MED-udvalg Arbejdspladsvurdering Bofællesskaberne Edelsvejs APV APV-skema APV-handleplan Graviditetspolitik APV-handleplan for gravide Kontorarbejdspladser Audit Intern audit Intern audit skema Intern audit handleplan Arbejdsskader og -ulykker Procedure ved arbejdsskader og -ulykker Registrering af fysisk og/eller psykisk overlast Årsregistrering af fysisk og/eller psykisk overlast Årsregistrering af magtanvendelser Falcks psykologiske krisehjælp Psykisk førstehjælp Forebyggelse af stress Brand Forebyggelse af brand Brandsikkerhed Instruks ved brand Kvittering for gennemgået instruks ved brand Opfølgning på beredskabsplaner Beredskabsplan ved naturkatastrofer af 120

5 Indholdsfortegnelse detaljeret 7. Håndværkere Regelsæt for håndværkere Kvittering for modtagelse af Regelsæt for håndværkere Introduktion af nye medarbejdere Sådan modtager vi nye medarbejdere Tjeklister Praktiske forhold Personalerelaterede forhold Faglige arbejdsforhold Sociale forhold og arbejdsmiljø Undervisningsforløb Basisundervisningsforløb for pædagogiske medarbejdere Basisundervisningsforløb for ikke-pædagogiske medarbejdere Kort og godt om påklædningskodeks Kort og godt om medarbejdernes private relationer til beboerne Kort og godt om rengøringsmidler Natarbejde Introduktion af natarbejderne Risici ved natarbejde Anbefalinger i forhold til natarbejde Værd at vide Når du står i en akutsituation Nyttige telefonnumre i akutsituationer Alarmer og indbrud Øvrige akutsituationer Når du er alene på vagt Når du holder fri Når du skal lukke et bofællesskab ned Politikker Rygepolitikken Esbjerg Kommunes rygepolitik Bofællesskaberne Edelsvejs lokale rygepolitik Sygefraværspolitikken Esbjerg Kommunes sygefraværspolitik Oversigt over sygefraværsforløb Løsningsmuligheder ved omsorgs-, kontakt- og statussamtalen Hygiejne Grundprincipper for god hygiejne Personlig hygiejne Håndhygiejne Procedure ved håndvask Procedure ved hånddesinfektion Brug af handsker Procedure ved brug af handsker Forskellige typer af handsker Håndtering af fødevarer af 120

6 Indholdsfortegnelse detaljeret Procedure ved håndtering af fødevarer Håndtering af de enkelte fødevarer Rengøring i køkkenet Procedure ved rengøring i køkkenet Håndtering af vasketøj Procedure ved håndtering af vasketøj Procedure ved håndtering af forurenet vasketøj Desinfektion af telefoner m.m Rengøringsmidler Procedure ved indkøb af rengøringsmidler m.m Kontrolskema Registrering af rengøringsmidler Teknik og maskiner Registrering og kontrol af maskiner Procedure ved driftsproblemer med elevator Elevatorkontrol Lån af blodtryksmåler og lyslampe Biler Brug af biler i arbejdstiden Procedure ved brug af bil Oversigt over biler Bofællesskaberne Edelsvejs håndbøger Styring af de lokale håndbøger af 120

7 Forord Forord Bofællesskaberne Edelsvej blev arbejdsmiljøcertificeret i 2009 og opnåede derved den grønne krone smiley fra Arbejdstilsynet. Kronen fortæller, at arbejdspladsen ikke bare overholder arbejdsmiljølovgivningens krav, men også gør en særlig indsats for et godt arbejdsmiljø. Det vil vi gerne blive ved med, og et vigtigt redskab er den håndbog, du sidder med her: arbejdsmiljøhåndbogen. Den rummer vores politikker, instruktioner, vejledninger m.m. og gør dermed vores arbejdsmiljøarbejde overskueligt og synligt. Forhåbentlig giver den svar på mange af de konkrete spørgsmål, der kan opstå, når du udfører dit arbejde. Den første udgave af arbejdsmiljøhåndbogen blev udarbejdet i 2009 under titlen Bofællesskaberne Edelsvejs Sikkerhedshåndbog for optimalt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Håndbogen er nu lettere redigeret, bl.a. er ordet sikkerhed overalt erstattet af arbejdsmiljø. Det er ikke en ændring, vi selv har fundet på den er en følge af den trepartsaftale, der blev indgået i Men ændringen giver god mening, da arbejdsmiljø jo netop ikke kun handler om sikkerhed, men også om trivsel, stress, sygefravær, sundhed og hele det psykiske arbejdsmiljø. Alle fastansatte ved Bofællesskaberne Edelsvej har fået håndbogen, og den vil fortsat blive udleveret til nyansatte og indgå som en vigtig del af introduktionen til arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøhåndbogen er den tredje i rækken af håndbøger, vi har udarbejdet. De øvrige behandler områderne personale og seksualitet. Arbejdsmiljøhåndbogen vil blive revideret af arbejdsmiljøgruppen og -teamet efter behov, dog mindst hvert andet år. Maj 2010 Annemette Hauschildt, forstander ved Bofællesskaberne Edelsvej Et godt arbejdsmiljø er også dit ansvar Redigering og korrektur: Layout og opsætning: Skriverhuset Tlf Skt. Jørgens Gade 169, 5000 Odense C DocTools Tlf Toppen 18, 7120 Vejle Ø 7 af 120

8 Præsentation af Bofællesskaberne Edelsvej Præsentation af Bofællesskaberne Edelsvej Bofællesskaberne Edelsvej er et døgnstøttetilbud i Esbjerg Kommune normeret med 51 stillinger inkl. ledelse og servicepersonale. Der er pr indskrevet 94 personer primært unge, hvoraf 50 har ophold i de 4 bofællesskaber, 20 personer er tilknyttet Pensionatet, og 24 personer er tilknyttet Bofællesskaberne via satellitlejligheder. Botræningstilbuddet Edelsvej 107 tilbud årige unge med psykiske funktionsnedsættelser, der ikke uden tæt personalestøtte og undervisning kan flytte fra hjemmets beskyttende rammer. Opholdstiden i bofællesskabet er begrænset til 3-5 år. Bofællesskabet 10 eren 85 tilbud Voksne med psykiske funktionsnedsættelser, der ikke uden tæt personalestøtte kan have ophold i egen bolig. Bofællesskabet 12 eren 85 tilbud Voksne med psykiske funktionsnedsættelser, der har afsluttet botræningstilbuddet, og som ikke uden tæt personalestøtte kan have ophold i egen bolig. Bofællesskabet 6 eren 85 tilbud Voksne med komplekse psykiske funktionsnedsættelser, der har særlige behandlingsbehov og derfor ikke kan have ophold i egen bolig uden massiv personalestøtte. Pensionatet 107 tilbud Unge personer (gråzonegruppen), der er i risiko for at blive yderligere marginaliseret på grund af: psykiske funktionsnedsættelser, mangelfuld skolegang, ringe sociale kompetencer, økonomiske problemer, dårligt socialt netværk, problemer med at strukturere hverdagen og fastholde beskæftigelse. 8 af 120

9 Organisationsdiagram Organisationsdiagram Bofællesskaberne Edelsvej Forstander Staben Bo-træningstilbuddet Edelsvej Pensionatet Bofællesskabet 6'eren Bofællesskabet 10'eren Bofællesskabet 12'eren Bofællesskaberne 6 eren og 12 eren Bofællesskabet 10 eren Pensionatet Bo-træningen 9 af 120

10 Vejledning sådan udfyldes skemaerne Vejledning sådan udfyldes skemaerne Bofællesskaberne Edelsvejs Arbejdsmiljøhåndbog indeholder en række skemaer. Alle skemaer kan udfyldes på skærmen eller på papir med kuglepen eller tusch. Hvis du udfylder et skema på skærmen, kan du kun benytte de lyseblå felter. Resten af teksten er låst. Sådan udfyldes et skema på skærmen Afkrydsningsfelter (ser sådan ud: ) Klik i det ønskede felt for at sætte kryds. Klik igen i feltet, hvis du vil fjerne krydset. Tekstfelter (ser sådan ud: ) Klik i det tekstfelt, du vil skrive i. Skriv den ønskede tekst. Feltet vokser automatisk i takt med, at du skriver. Du kan ændre i den tekst, du har skrevet, sådan som du normalt ændrer i tekst. Sådan udfyldes et skema på papir Afkrydsningsfelter (ser sådan ud: ) Sæt kryds i det ønskede felt. Hvis du ønsker at rette et kryds, sæt da en streg tværs igennem det forkerte felt og sæt kryds i feltet ved det ønskede felt. Tekstfelter (ser sådan ud: ) Skriv den ønskede tekst i det område, som tekstfeltet findes i. Rettelser Ønsker du at ændre et svar på papir, sæt da en streg tværs igennem det forkerte felt og sæt kryds i feltet ved det endelige valg. 10 af 120

11 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.1 Esbjerg Kommunes arbejdsmiljøpolitik 1. Arbejdsmiljø 1.1 Esbjerg Kommunes arbejdsmiljøpolitik Lovgrundlag Formål Forudsætning Forventninger Indsatser Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Formålet med arbejdsmiljøpolitikken: At der gennem en forebyggende arbejdsmiljøindsats tilstræbes et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for at fremme gode arbejdsforhold for medarbejderne ved Esbjerg Kommune At den forebyggende arbejdsmiljøindsats bliver en naturlig del af tilrettelæggelsen af arbejdet på alle niveauer At alle medarbejdere informeres, så den enkelte medarbejder er klar over, hvilke pligter og rettigheder der påhviler medarbejderne i Esbjerg Kommune for at opnå et optimalt arbejdsmiljø. Esbjerg Kommune vil følge arbejdsmiljøloven, og under hensyntagen til de økonomiske muligheder på en række områder gå videre end lovens minimumskrav. For at opfylde politikkens mål forventes: At der er en løbende dialog mellem medarbejdere og ledere om arbejdsmiljøet At den enkelte påtager sig ansvar for sig selv og i samarbejde med andre bidrager til forbedringer At alle ansatte medvirker til at nå målsætningen At arbejdsmiljøorganisationen aktivt støtter de enkelte arbejdspladser. Esbjerg Kommune forventer, at opfyldelse af politikkens mål vil medvirke til: At sætte fokus på risikobetonede job At undgå arbejdsulykker At reducere arbejdsbetingede sygdomme og sygefravær. Hoved-MED drøfter en gang årligt den fremadrettede indsats på arbejdsmiljøområdet på baggrund af en status for det forgangne år. Arbejdsmiljøpolitikken gælder fra 1. januar 2007, når den nye kommune træder i drift. Godkendt af hovedudvalget den 10. maj 2007 og forelagt økonomiudvalget den 11. juni af 120

12 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.2 Bofællesskaberne Edelsvejs lokale arbejdsmiljøpolitik 1.2 Bofællesskaberne Edelsvejs lokale arbejdsmiljøpolitik Vores lokale arbejdsmiljøpolitik er udarbejdet på grundlag af Esbjerg Kommunes arbejdsmiljøpolitik. Formål Den enkelte medarbejders ansvar Formålet med den lokale arbejdsmiljøpolitik er at præcisere vores forpligtigelse til: At overholde alle love og bestemmelser på arbejdsmiljøområdet At sørge for løbende forbedringer af arbejdsmiljøet At overholde den gældende lovgivning og de lokalt udstukne rammer og at tage medansvar for eget arbejdsmiljø Det sikres gennem: Introduktion til arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med ansættelsen Deltagelse i et temamøde à tre timers varighed om arbejdsmiljøarbejdet Afdelingsledernes ansvar At sørge for, at den daglige drift af afdelingen foregår arbejdsmiljømæssigt forsvarligt At orientere medarbejderne i de respektive afdelinger om spørgsmål, der vedrører arbejdsmiljø Det sikres gennem: Løbende information, bl.a. fra den lokale arbejdsmiljøgruppe og fra Esbjerg Kommune. Information indgår som et fast punkt på Edelsvejs ledermøde. Arbejdsmiljøgruppens ansvar At holde sig ajour med nye love og regler samt den generelle udvikling på området At holde øje med arbejdsmiljøet på Edelsvej At orientere relevante personer og/eller fortage nødvendige ændringer Det sikres gennem: Afholdelse af fire årlige møder og to årlige auditter Løbende dialog med bl.a. arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmiljølederen Deltagelse i de centralt arrangerede møder, såvel i Esbjerg Kommune som i andre faglige sammenhænge, f.eks. SL APV Analyser af arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsmiljøgruppen er krumtappen i arbejdsmiljøarbejdet på Bofællesskaberne Edelsvej. Se også afsnit 1.3, "Mål for arbejdsmiljøgruppens arbejde", side af 120

13 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.2 Bofællesskaberne Edelsvejs lokale arbejdsmiljøpolitik Pedellens ansvar At sikre den del af arbejdsmiljøet, der vedrører fysiske forhold, såsom vedligehold af bygninger, håndværkeropgaver m.m. Det sikres gennem: Deltagelse i den første del af hvert arbejdsmiljømøde Løbende dialog Arbejdsmiljøteamets ansvar At sørge for, at arbejdsmiljøarbejdet bliver håndhævet i hverdagen på den enkelte afdeling At arbejdsmiljøet er velfungerende i hverdagen på den enkelte afdeling At ajourføre arbejdsbrugsanvisninger og leverandørbeskrivelser At foretage audit i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten Det sikres gennem: Løbende ajourføring fra arbejdsmiljøgruppen Deltagelse i to årlige møder Repræsentation af alle huse (teamets medarbejdere er udpeget af arbejdsmiljøgruppen, så det sikres, at alle huse er repræsenteret). Medindflydelsesudvalget MED s ansvar At sørge for medarbejderindflydelse på arbejdsmiljøarbejdet og for dialog og drøftelse af forskellige arbejdsmiljømæssige tiltag Det sikres gennem: Fire årlige MED-møder, hvor arbejdsmiljøarbejdet er et fast punkt på dagsordenen 13 af 120

14 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.2 Bofællesskaberne Edelsvejs lokale arbejdsmiljøpolitik De konkrete mål for 2010 At sikre implementering af Esbjerg Kommunes Arbejdsmiljøportal i vores daglige arbejdsmiljøarbejde At revidere vores egen Arbejdsmiljøhåndbog i januar At fortsætte arbejdet i vores interne arbejdsmiljøteam, herunder at foretage to årlige auditter At arbejde for at fastholde vores grønne krone smiley At introducere relevante medarbejdere til KEMI-basen At forbedre vores placering i konkurrencen Danmarks Bedste Arbejdsplads, bl.a. ved at have særlig fokus på psykisk arbejdsmiljø trivsel og arbejdsglæde At sikre, at Det Sundhedsfremmende Udvalg arrangerer diverse sundhedsfremmende aktiviteter for medarbejdergruppen At afvikle en temadag i MED i efteråret om forebyggelse af mobning og chikane på arbejdspladsen herunder at udarbejde lokale initiativer og lokal politik for Bofællesskaberne Edelsvej At sikre, at indretningen af vores nye bofællesskab lever op til forskrifterne vedr. et optimalt arbejdsmiljø At afvikle intro til nyansatte i efteråret, såfremt det nye bofællesskab etableres, inden for flg. områder: Førstehjælp (temamøde) Arbejdsmiljøarbejdet Medicinkursus Brandinstruks Evaluering De konkrete mål evalueres løbende, bl.a. på årets fire arbejdsmiljømøder og efterfølgende på MED-møderne. Der udarbejdes endvidere senest i november hvert år nye konkrete mål for vores lokale arbejdsmiljø, disse mål godkendes derefter i MED. Ved afslutningen af hvert år indsendes resultaterne til den centrale arbejdsmiljøorganisation til brug for udarbejdelse af Esbjerg Kommunes samlede årlige arbejdsmiljøregnskab. Drøftet og godkendt på MED-møde af 120

15 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.3 Mål for arbejdsmiljøgruppens arbejde 1.3 Mål for arbejdsmiljøgruppens arbejde Lovgrundlag Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Henvisning ( 30) Mål for arbejdsmiljøgruppens arbejde ved Bofællesskaberne Edelsvej: At løse eller arbejde for at løse arbejdsmiljø- og sundhedsproblemer, evt. i samarbejde med autoriserede arbejdsmiljørådgivere eller den centrale arbejdsmiljøleder. At varetage de ansattes arbejdsmiljø og trivsel og iværksætte forebyggende aktiviteter for de ansatte. At påvirke til en adfærd, der fremmer egen og andres sundhed, bl.a. gennem jævnlig kontakt med de ansatte. At sikre, at gældende lovkrav overholdes, at arbejdet udføres fuldt arbejdsmiljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og at alle medarbejdere har modtaget fornøden instruktion og oplæring i det arbejde, der skal udføres. At orientere medarbejderne om nye tiltag, bestemmelser, undersøgelser mv. af betydning for de ansatte og deres arbejdsmiljø/trivsel. At samarbejde med den centrale arbejdsmiljøleder, arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdsmiljøaktører, Arbejdstilsynet og andre myndigheder. At evaluere og følge op på tiltag og sikre, at vores lokale MED-udvalg får relevant information til behandling på det lokale MED-møde. At analysere og undersøge arbejdsskader, optræk til skader, farlige hændelser samt fysiske og psykiske problemstillinger i forhold til arbejdsmiljøet/trivslen. At forebygge forhold, der evt. kan resultere i en arbejdsulykke. At indberette forhold, der kan forårsage skader, som f.eks. løstliggende ledninger. At anmelde eller medvirke til anmeldelse af arbejdsskader med og uden fravær. At standse betydeligt farligt arbejde. 15 af 120

16 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.4 Årsplan for arbejdsmiljøarbejdet 1.4 Årsplan for arbejdsmiljøarbejdet År Måned Opgaver/møder OK nuar Brandøvelse for alle afdelinger Februar Arbejdsmiljøgruppemøde Tjek af leverandørbeskrivelserne på alle afdelinger Indberetning til den centrale arbejdsmiljøorganisation vedr. sidste års indsatser og resultater via MED-systemet MED-møde Marts Arbejdsmiljøteammøde April Arbejdsmiljøgruppemøde Maj Juni Intern audit Tjek af leverandørbeskrivelserne på alle afdelinger MED-møde og temadag i MED Juli Sommerferie Tjek af leverandørbeskrivelserne på alle afdelinger August Arbejdsmiljøgruppemøde Registrering og kontrol af alle maskinerne September Intro til arbejdsmiljøarbejde v. arbejdsmiljørepræsentanten til nyansatte Arbejdsmiljøteammøde de lokale mål for det kommende år MED-møde: opfølgning på auditterne Certificering v. Nordisk Veritas Oktober Ekstern audit materiale fra Borger & Arbejdsmarked Tjek af leverandørbeskrivelserne på alle afdelinger November Arbejdsmiljøgruppemøde MED-møde: Evaluering af årets mål for arbejdsmiljøet Drøftelse og godkendelse af det kommende års lokale mål for arbejdsmiljøarbejdet Opfølgning på ekstern audit December Opfølgning på de grønne regnskaber SKEMA 1 16 af 120

17 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.5 Arbejdsmiljøgruppens møder 1.5 Arbejdsmiljøgruppens møder Deltagere: Arbejdsmiljørepræsentant (AR) og arbejdsmiljøleder (AL) Pedel deltager i mødets pkt Dagsorden 1. Referat og siden sidst 2. Nye love, regler og tiltag vedr. arbejdsmiljø 3. Pedel-nyt 4. Sygefravær/trivsel 5. Nærved-ulykke, overlast, magtanvendelser 6. APV: opfølgning/handleplan 7. Arbejdsmiljøhåndbogen 8. Opfølgning på audit 9. MED-møde, arbejdsmiljøteammøde 10. Grønne regnskaber 11. Årets lokale mål for arbejdsmiljøet 12. Eventuelt Ad 1) Ad 2) Ad 3) Ad 4) Ad 5) Ad 6) Ad 7) Ad 8) Ad 9) Ad 10) Ad 11) Ad 12) Referent: Godkendt: AL AR Referaterne fra møderne i arbejdsmiljøgruppen resulterer i nyhedsbreve, der rundsendes til alle medarbejdere ved Bofællesskaberne Edelsvej. 17 af 120

18 Kapitel 2 Medindflydelsesudvalg Afsnit 2.1 Lokal-MED 2. Medindflydelsesudvalg 2.1 Lokal-MED Lovgrundlag Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni Henvisning EK-net fi MED fi MED-aftalen december Man kan her vælge de forskellige MED er og se deres referater, medlemmer m.m Bofællesskaberne Edelsvejs lokale MED-udvalg Valgte medarbejdere Tillidsrepræsentant, SL: hjemmevejleder Poul Erik Jensen (næstformand) Medarbejder, SL: hjemmevejleder Helle Jørgensen Medarbejder, SL: hjemmevejleder Børge Christensen Medarbejder, SL: hjemmevejleder Michael Møller Hansen Medarbejder, FOA-gruppen: omsorgsmedhjælper Anna Lise Thomsen Medarbejder, andre faggrupper: ernæringsassistent Randi Sandvad Arbejdsmiljørepræsentant, SL: Pia Friis Udpegede ledere Afdelingsleder Kirsten Lenholt Afdelingsleder Sina S. V. Pedersen Afdelingsleder Trine Betzer Afdelingsleder Anett S. Lunde Afdelingsleder Johny G. Jensen Forstander Annemette Hauschildt (formand) Derudover deltager hjemmevejleder Birgitte Lykke som suppleant for TR, dog uden stemmeret. 18 af 120

19 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.1 Bofællesskaberne Edelsvejs APV 3. Arbejdspladsvurdering 3.1 Bofællesskaberne Edelsvejs APV Lovgrundlag Henvisning Skema til APV Formål med APV Hvordan Ajourføring Tilgængelighed Tilsyn med APV en Ansvarlig for Bofællesskaberne Edelsvejs APV At-vejledning D.1.1 nuar Skemaet ligger på vores fællesdrev under Arbejdsmiljøarbejde. En arbejdspladsvurdering skal kortlægge, vurdere og systematisere arbejdsmiljøet med det formål at: Løse alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer Forebygge nedslidning samt arbejdsskader Sikre, at arbejdet til enhver tid kan udføres arbejdsmiljøog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Sådan foretages APV ved Bofællesskaberne Edelsvej: Arbejdsmiljørepræsentanten afholder APV-samtale med den enkelte medarbejder senest tre måneder efter ansættelsen. Alle medarbejdere besvarer APV-skema hvert tredje år. Besvarelsen er individuel og behandles fortroligt. Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmiljølederen afholder samtale med den samlede afdeling (gruppe- APV) på baggrund af medarbejdernes besvarelser af AVP-skema. Arbejdsmiljøgruppen vurderer efterfølgende de problemområder, som besvarelserne og samtalerne har afdækket. På den baggrund laves en samlet APV-handleplan. Arbejdsmiljøgruppen fremlægger den udarbejdede handleplan for MED-udvalget. Handleplanen revideres én gang årligt. Det er arbejdsmiljøgruppens opgave at følge op på handleplanen. APV en skal ajourføres minimum hvert tredje år, og/eller så snart der sker ændringer af betydning for arbejdsmiljøet. APV en er virksomhedens eget redskab og skal ikke sendes til eller godkendes af Arbejdstilsynet. APV en opbevares på forstanderens kontor og gemmes ti år frem. Den er til rådighed for ledelse, alle ansatte og Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om virksomheden har udarbejdet en skriftlig APV, om den er tilgængelig, og om medarbejderne i virksomheden har deltaget i planlægning og gennemførelse af APV en. Forstanderen er ansvarlig. 19 af 120

20 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema 3.2 APV-skema Bofællesskaberne Edelsvej Skemaet udfyldes af den enkelte medarbejder som første led i arbejdsstedets APV. Besvarelsen behandles fortroligt. Nogle spørgsmål kan opfattes som gentagelser. I de tilfælde kan der henvises til første besvarelse. Andre spørgsmål er evt. irrelevante de springes over. Navn Fødselsår Stilling Daglig arbejdsplads Ansvarlig leder Arbejdsmiljørepræsentant: Skemaet udfyldt Dato: Årstal: Indeklima # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 1 Træk, kulde 2 Stærk varme 3 Støv 4 Røg eller anden luftforurening 5 Luftfugtighed 6 Ventilation 7 Statisk elektricitet 8 Belysningsforhold 9 Andre problemer/ symptomer på området SKEMA 2 20 af 120

21 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema Fysiske forhold # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 10 Støj 11 Toiletforhold 12 Oprydning/rengøring 13 Pladsmangel 14 Gulvets beskaffenhed/gulvbelægning 15 El-sikkerhed 16 Arbejdsstedets indretning: køkken 17 Arbejdsstedets indretning: kontor 18 Arbejdsstedets indretning: computer-arbejdsplads 19 Arbejdsstedets indretning i øvrigt 20 Adgangsforhold/flugtmuligheder 21 Andre problemer/ symptomer på området SKEMA 2 21 af 120

22 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema Brandtekniske forhold og førstehjælp # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 22 Nødhjælpskasse 23 Brandudstyr 24 Kendskab til brandplan 25 Kursus i 1.hjælp/brandslukning 26 Andre problemer/ symptomer på området Tekniske hjælpemidler # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 27 Forbindelse til edb-netværk, e- mail mv. 28 Mobiltelefoner 29 Alarmanlæg 30 Værktøj i værksted 31 El-værktøj i køkken 32 Køkkenredskaber 33 Andre problemer/ symptomer på området SKEMA 2 22 af 120

23 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema Ergonomiske forhold # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 34 Arbejdsstillinger 35 Tunge løft af ting 36 Andre problemer/ symptomer på området Psykosociale forhold # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 37 Arbejdsmiljøets indflydelse på dit sygefravær 37A Er der forhold på arbejdspladsen, der medfører et øget sygefravær? 37B Hvis ja: Kan forholdene ændres? 38 Tidspres/stress 39 Ensformighed 40 Alene-arbejde 41 Vold og trusler 42 Samarbejde m. kolleger i afdelingen 43 Samarbejde m.kolleger på tværs af afdelingerne 44 Samarbejde m. afdelingslederen SKEMA 2 23 af 120

24 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema Psykosociale forhold # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 44A Samarbejde m. fælles- lederen og andre 45 Samarbejde m. brugere, klienter, pårørende m.fl. 46 Samarbejde m. eksterne samarbejdspartnere 47 Tilstrækkelige kvalifikationer i forhold til arbejdets krav 48 Indflydelse på egen arbejdssituation 49 Arbejdets tilrettelæggelse/arbejdsgange 50 Information, afdeling 51 Information, centralt 52 Mobning/chikane mellem medarbejdere 53 Trivsel 54 For mange udfordringer 55 For få udfordringer SKEMA 2 24 af 120

25 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema Biologiske forhold # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 56 Smitsomme sygdomme 57 Hygiejne: køkken 58 Rengøringsmidler m.m. 59 Hygiejne: toilet 60 Andre problemer/ symptomer på området Arbejde i brugernes hjem # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 61 Psykiske forhold (se pkt ) 62 Fysiske forhold (se pkt ) 63 Andre problemer/ symptomer på området SKEMA 2 25 af 120

26 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema Ture ud af huset/ferier mv. # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 64 Psykiske forhold (se pkt ) 65 Fysiske forhold (se pkt ) 66 Andre problemer/ symptomer på området Kommentarer i øvrigt Arbejdslederrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Hvornår er kortlægning foretaget Handlingsplan udfyldt Dato: Årstal: SKEMA 2 26 af 120

27 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.3 APV-handleplan 3.3 APV-handleplan Bofællesskaberne Edelsvej Samlet handleplan udarbejdet af arbejdsmiljøgruppen APV- handleplanen revideres mindst en gang årligt. Den skal være tilgængelig for medarbejdere, ledelse og Arbejdstilsynet. Væsentlige opgaver, der er løst, skal beskrives og vedlægges. Prioriteret handleplan Nærmere beskrivelser af opgaver og løsninger vedlagt som bilag Prioritet Opgave Løsning Hvem/hvornår 1 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 2 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 3 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 4 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 5 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 6 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 7 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 8 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 9 Hvem: Deadline: Er gjort dato: Underskrifter Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdslederrepræsentant i SiG Formand for MED SKEMA 3 27 af 120

28 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.4 Graviditetspolitik 3.4 Graviditetspolitik Lovgrundlag Formål Fælleseuropæisk direktiv, indarbejdet i dansk lovgivning i form af en anvisning fra Arbejdstilsynet nr : "Gravide og ammendes arbejdsmiljø". Formål med graviditetspolitikken ved Bofællesskaberne Edelsvej: At sikre trygge, sunde og sikre arbejdspladsforhold for den gravide At have en arbejdspladskultur, der fastholder vores nuværende medarbejdere samt tiltrækker ny arbejdskraft At fastholde den gravide på jobbet så længe som muligt, gennem f.eks. omplacering eller aflastning. Bofællesskaberne Edelsvejs graviditetspolitik bygger på tillid, tryghed og respekt. Det er målet, at den gravide medarbejder ikke bare kan forblive i jobbet, indtil barselsperioden starter, men også, at vedkommende får mulighed for at bevare arbejdsglæden og engagementet. Det forudsætter en åben dialog mellem den gravide, ledelsen og kollegerne omkring graviditeten og de behov for ændringer/særlige hensyn, den gravide medarbejder måtte have. Skønt en graviditet er en glædelig begivenhed og ikke en sygdom, medfører den en stigende belastning for kroppen, og der kan være behov for ændringer i indretningen af arbejdsmiljøet eller i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver. Arbejdsmiljørepræsentanten skal derfor tilbyde en APV-samtale med den gravide medarbejder, når vedkommende oplyser om graviditeten. Formålet med samtalen er at planlægge arbejdet i graviditetsperioden og iværksætte eventuelle ændringer i indretningen af arbejdsmiljøet, så medarbejderen sikres mod unødige gener som følge af arbejdet. APV-samtalen skal munde ud i en handleplan. 28 af 120

29 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.5 APV-handleplan for gravide 3.5 APV-handleplan for gravide Navn Afdeling Dato Oplever du belastninger/problemer, når du udfører dit arbejde? Fysiske belastninger Psykiske belastninger Ergonomiske belastninger Kemiske/biologiske belastninger Andet Kan arbejdet fortsættes uændret? Handleplan Skal der aftales særlige skåneforhold? I så fald hvilke? Opfølgning på nuværende handleplan Dato: Dato: Leders underskrift: Medarbejders underskrift SKEMA 4 29 af 120

30 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.6 Kontorarbejdspladser 3.6 Kontorarbejdspladser Kontorarbejdspladser ved Bofællesskaberne Edelsvej bliver hvert tredje år (samme år som APV) gennemgået af en ergonomikonsulent fra AM-gruppen, Esbjerg. Gennemgangen af kontorarbejdspladserne skal sikre, at medarbejdere med længerevarende stillesiddende arbejde har de fornødne arbejdsredskaber og benytter ergonomisk korrekte arbejdsstillinger. Vi tilstræber, at den enkelte medarbejder har mulighed for regelmæssigt at afbryde skærmarbejdet og udføre andre arbejdsopgaver, så sundhedsskadelige påvirkninger undgås. De administrative medarbejdere opfordres også til at benytte sig af pausegymnastik for at forebygge bl.a. nakke- og skulderskader. Henvisning 30 af 120

31 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.1 Intern audit 4. Audit 4.1 Intern audit Formål At optimere og synliggøre arbejdsmiljøarbejdet At sikre forebyggelse af arbejdsskader At sikre hensigtsmæssig brug af arbejdsudstyr og hjælpemidler At supplere og følge op på APV. Henvisning Hvordan Afrapportering Ansvarlig Hver afdeling får foretaget en årlig intern audit, der foretages af afdelingslederen, dennes medlem af arbejdsmiljøteamet og arbejdsmiljørepræsentanten. Der anvendes skemaet Intern audit skema. Skemaet Intern audit afleveres til arbejdsmiljøgruppen umiddelbart efter auditten. Det er arbejdsmiljøgruppen, der varetager og har ansvaret for det videre arbejde med de observerede forhold. De udfærdigede tjeklister opbevares på forstanderkontoret i mappen Audit. Forstanderen 31 af 120

32 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.2 Intern audit skema 4.2 Intern audit skema Original til forstanderen kopi til afdelingen Afdeling Dato Stilling: Navn: Stilling: Navn: Opgave/emne Brandsikring Udført/tjekket Alle medarbejdere har modtaget instruks. Hvis nej: Hvem mangler? Brandsikringsmateriale tjekkes hvert år til februar af Falck. Dato for dette tjek: Opgangene holdes fri for opbevaring af ting og sager. Aktion: Branddørene holdes lukket. Aktion: Der afholdes brandøvelse en gang årligt. Dato for sidste brandøvelse: SKEMA 5 32 af 120

33 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.2 Intern audit skema Opgave/emne Døre/låse/udendørs belysning Udført/tjekket Låse på hoveddøre fungerer, og eventuelle dørtelefoner virker. Aktion: Nøgler inddrages ved endt ansættelse og registreres i fortegnelsen på fællesdrevet. Aktion: Udendørsbelysningen er tilfredsstillende. Aktion: Alle relevante nøgler forefindes på stabskontoret. Aktion: Opgave/emne Værktøj/kemikalier Udført/tjekket Værktøj og kemikalier opbevares i aflåst rum i kælderen under Edelsvej 15 A. Aktion: Kemikalier og andre farlige stoffer opbevares i aflåst skab på afdelingen. Aktion: SKEMA 5 33 af 120

34 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.2 Intern audit skema Opgave/emne Værktøj/kemikalier Udført/tjekket Pedellen er ansvarlig for rengøring af værktøjet, og for at der ikke opbevares flere kemikalier end højst nødvendigt. Aktion: Rengøring Opgave/emne rengøring Der er udarbejdet leverandørlister på rengøringsartikler. Aktion: Udført/tjekket Alle medarbejdere har modtaget instruks. Hvis nej: konkret initiativ/tidsperspektiv Opgave/emne generel hygiejne Der er en rengøringsplan. Hvis nej: konkret initiativ/tidsperspektiv Udført/tjekket Rengøringsplanen er fyldestgørende. Hvis nej: konkret initiativ/tidsperspektiv Rengøringsplanens placering: Dokumentation set af: Underskrift SKEMA 5 34 af 120

35 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.2 Intern audit skema Opgave/emne Affald Udført/tjekket Affaldet opbevares udenfor i dertil indrettede containere/affaldsbeholdere. Aktion: Askeaffaldet i de ophængte askebægre udenfor tømmes 1x ugentligt. Hvert hus sørger selv for en ordning. Ansvarlig på den konkrete afdeling: Særligt for Pensionatet: Grillbriketter overhældes med sand, når man er færdig med at grille. Aktion: Opgave/emne Pengeskabe Udført/tjekker Der anvendes aflåste skabe til opbevaring af forskudskassernes kontante beløb og beboernes hævede beløb. Aktion: Medarbejderne har modtaget instruks i omgangen med beboernes økonomi. Aktion: Opgave/emne Fyraftenseftersyn Udført/tjekker Den medarbejder, som sidst forlader arbejdspladsen, har ansvaret for eftersynet. Der er udarbejdet retningslinjer for eftersynet ved arbejdstidens ophør. Aktion: SKEMA 5 35 af 120

36 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.2 Intern audit skema Opgave/emne personale/overfald Personalerelaterede forhold Udført/tjekker Personalet har modtaget instrukser vedr. overfald. Aktion: Beredskabsplan/Falck-abonnement: Oversigten over nøglepersoner er revideret. Aktion: Der er udarbejdet lokale retningslinjer for forebyggelse af overfald. Aktion: Opgave/emne kurser Udført/tjekker Førstehjælp Hvem mangler? Medicinkursus Hvem mangler? Brandkursus Hvem mangler? SKEMA 5 36 af 120

37 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.2 Intern audit skema Opgave/emne Andet Udført/tjekker Udendørsarealer, værksteder og depotrum er tjekket af AR og pedel. Ved manglende planer: konkret initiativ/tidsperspektiv Gennemgået d. Dato Arbejdsmiljøleder Arbejdsmiljørepræsentant SKEMA 5 37 af 120

38 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.3 Intern audit handleplan 4.3 Intern audit handleplan Bofællesskaberne Edelsvej Afdeling Dato for audit Bo-træningen Problemområdet Ansvarlig for løsning Forventes løst Dato Er løst Ingen mulighed for løsning Afdeling Dato for audit Pensionatet Problemområdet Ansvarlig for løsning Forventes løst Dato Er løst Ingen mulighed for løsning SKEMA 6 38 af 120

39 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.3 Intern audit handleplan Afdeling Dato for audit Bofællesskabet 6 eren Problemområdet Ansvarlig for løsning Forventes løst Dato Er løst Ingen mulighed for løsning Afdeling Dato for audit Bofællesskabet 10 eren Problemområdet Ansvarlig for løsning Forventes løst Dato Er løst Ingen mulighed for løsning SKEMA 6 39 af 120

40 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.3 Intern audit handleplan Afdeling Dato for audit Bofællesskabet 12 eren Problemområdet Ansvarlig for løsning Forventes løst Dato Er løst Ingen mulighed for løsning SKEMA 6 40 af 120

41 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.1 Procedure ved arbejdsskader og -ulykker 5. Arbejdsskader og -ulykker 5.1 Procedure ved arbejdsskader og -ulykker Ved arbejdsulykke forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage i forbindelse med arbejdet. Procedure ved arbejdsulykke: 1. Den tilskadekomne anmelder skaden til nærmeste afdelingsleder. 2. Afdelingslederen opfordrer den tilskadekomne til at søge læge. 3. Arbejdsmiljørepræsentant, Pia Friis, 12 eren, orienteres. 4. Arbejdsmiljøgruppen er ansvarlig for at få indberettet arbejdsskader og efterfølgende handle på dem. 5. Arbejdsmiljørepræsentanten og skadelidte henvender sig til licensindehaver (sekretæren på kontoret), som indberetter skaden elektronisk. 6. Hvis ulykken/skaden medfører sygefravær, skal det anmeldes til Arbejdstilsynet. 7. Hvis der er risiko for mén efter ulykken/skaden, skal det anmeldes, uanset om der er sygefravær eller ej. 8. Arbejdsmiljøgruppen drøfter og handler efterfølgende på, hvordan den konkrete arbejdsulykke fremover kan forebygges. 9. MED-udvalget orienteres på det efterfølgende møde og har eventuelt en dialog om, hvordan lignende ulykker kan forebygges. 10. Registrering af arbejdsskader/ulykker opbevares på forstanderkontoret og gemmes 10 år frem. Ved arbejdsskade forstås skade på helbredet, forårsaget af arbejdet. Det ligger i ordet skade, at det ikke er så voldsom en hændelse som en ulykke. En skade er heller ikke nødvendigvis forårsaget af en pludselig hændelse/påvirkning - der kan være tale om længere tids fysisk eller psykisk påvirkning, der til sidst resulterer i en arbejdsskade. Det gør vi vores bedste for at undgå ved Bofællesskaberne Edelsvej. Derfor har vi fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 41 af 120

42 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.2 Registrering af fysisk og/eller psykisk overlast 5.2 Registrering af fysisk og/eller psykisk overlast Skemaet udfyldes af den enkelte medarbejder, der har lidt fysisk og/eller psykisk overlast i forbindelse med arbejdet ved Bofællesskaberne Edelsvej. Afdeling Skadevolders navn Skadelidtes navn Skadelidtes stilling Ansat antal år Dato for anmeldte episode Tidspunkt for episoden Sæt kryds over det tal, du oplever, beskriver din umiddelbare reaktion på en skala fra 1-10 (sæt kryds direkte over ét tal) Upåvirket Stærkt påvirket Antal lignende episoder i løbet af dagen (angiv kun ét tal) Var der andre beboere til stede i rummet, da hændelsen skete? (hvis ja, skriv hvem) Hvor foregik episoden? (f.eks. køkken, stue, bus, gang, have) I hvilken sammenhæng foregik episoden? (bad, spisning, leg, gåtur eller andet) SKEMA 7 42 af 120

43 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.2 Registrering af fysisk og/eller psykisk overlast Voldens karakter (slag, spark, spyt, bid, verbale trusler eller andet) Beskriv dine følelser efter episoden (angst, magtesløs, vred, utryg, irriteret, anspændt, træt, uberørt eller andet) Gik du hjem på grund af episoden? Var det muligt at tilkalde en kollega? Er der efterfølgende taget forholdsregler? (lægehjælp, samtale med kollega/leder, psykologhjælp eller andet) Hvordan forebygges? (udfyldes af arbejdsmiljøgruppen se næste side) Underskrift arbejdsmiljøgruppen Er påvirkningsgraden på 7, 8, 9 eller 10, skal du beskrive episoden på næste side. Skønner du det nødvendigt, f.eks. på grund af overraskende forhold ved episoden, skal du ligeledes beskrive den på næste side. SKEMA 7 43 af 120

44 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.2 Registrering af fysisk og/eller psykisk overlast Skemaet anvendes til: at skabe overblik over hvilken fysisk og psykisk overlast, der er på afdelingerne. Derved kan afdelingsleder og AR/TR tage sig af de medarbejdere, der har lidt overlast samt iværksætte tiltag, der forebygger denne overlast. at give forstanderen overblik over, hvilke episoder der har været på de enkelte afdelinger, samt mulighed for at undersøge episoderne nærmere, hvis det skønnes nødvendigt. at orientere MED-udvalget om antal af indberetninger på Edelsvej. dokumentation, hvis man anmelder en arbejdsskade. Hændelsesforløbet Skal udfyldes hvis den umiddelbare reaktion er 7-10 eller hvis det ønskes. Hvordan kan man forebygge, at det sker igen? Udfyldes af arbejdsmiljøgruppen. SKEMA 7 44 af 120

45 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.3 Årsregistrering af fysisk og/eller psykisk overlast skema 5.3 Årsregistrering af fysisk og/eller psykisk overlast Samlet registrering af alle episoder, hvor medarbejdere ved Bofællesskaberne Edelsvej har lidt fysisk og/eller psykisk overlast. År Dato og skema nr. Hvem har været udsat? Hvad har personen været udsat for? Med hvilke konsekvenser? Hvem har udsat medarbejderen for overlast? Behandlet på arbejdsmiljømødet d. SKEMA 8 45 af 120

46 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.4 Årsregistrering af magtanvendelser 5.4 Årsregistrering af magtanvendelser Samlet registrering af alle episoder, hvor medarbejdere ved Bofællesskaberne Edelsvej har anvendt magt over for beboere. År Dato og skema nr. Hvem har været udsat? Hvad har personen været udsat for? Hvorfor? Hvilken/hvilke medarbejder(e) har anvendt magt? Behandlet på arbejdsmiljømødet d. SKEMA 9 46 af 120

47 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.5 Falcks psykologiske krisehjælp 5.5 Falcks psykologiske krisehjælp Formål Henvisning Hvem kan rekvirere Kriseberedskabsplan Ajourføring af kriseplan Ajourføring af nøglepersoner At sikre, at medarbejdere ved Bofællesskaberne Edelsvej får psykologisk krisehjælp i forbindelse med kritiske akutte psykologiske påvirkninger i arbejdet. EK-net: Personalepolitikfi Retningslinjer fi Psykologisk krisehjælp Der er på hver afdeling udpeget nøglepersoner og KUN disse kan ringe på og bestille hjælp. Der findes en kriseberedskabsplan på hver afdeling. Den er udarbejdet og ajourført af Falck. Den indeholder pjecer om Falcks psykologiske krisehjælp samt oplysninger om, hvad man skal gøre i en krisesituation. Falck kontakter automatisk Edelsvej for eventuelle rettelser i planen. Det er den enkelte afdelingsleders ansvar at ajourføre lister med nøglepersoner og kontakte sekretæren, som indsender rettelserne til Falck. 47 af 120

48 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.6 Psykisk førstehjælp 5.6 Psykisk førstehjælp Når en medarbejder har været udsat for vold eller har lidt anden form for overlast i forbindelse med udførelsen af arbejdet, skal kollegaerne eller ledelsen yde psykisk førstehjælp. Kollegaerne og/eller ledelsen skal: Afslutte konflikten Drage omsorg for medarbejderen Lytte til, hvad der er sket uden at give gode råd Give den skadelidte mulighed for at tale og reagere følelsesmæssigt på oplevelsen Fritage den skadelidte for tjeneste Følge den skadelidte hjem Blive ved den skadelidte, hvis der ikke er familie eller venner i hjemmet, der kan tage sig af vedkommende Indkalde ekstra personale, hvis det er nødvendigt Orientere ledelsen snarest muligt. Se kriseberedskabsplanen fra Falck! 48 af 120

49 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.7 Forebyggelse af stress 5.7 Forebyggelse af stress Én ting er at have travlt i løbet af en arbejdsdag det kan næppe undgås! Noget andet er, når opgaverne hober sig op i uoverskuelige bunker, og travlheden udvikler sig til regulær stress. Så taler vi i værste fald om en psykisk arbejdsskade, det kan tage lang tid at komme over. Det er ikke sjovt at komme dertil - ingen ønsker det! Frustrationer skal ikke ende som stressknuder i maven Vi ved jo godt, at stress ikke nødvendigvis hænger sammen med mængden af arbejdsopgaver. Stress næres faktisk af al frustration, der får lov til at hobe sig op. Det vil vi gerne undgå ved Bofællesskaberne Edelsvej. Vi ønsker, at alle medarbejdere sætter ord på eventuelle frustrationer, inden de ender som stressknuder i maven. Vi ønsker en arbejdsplads, hvor alle trives! Et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt Trivsel forudsætter et godt psykisk arbejdsmiljø. Det er derfor et område, vi hele tiden har fokus på. Respekt, ærlighed og ikke mindst anerkendelse er nøgleord i vores forståelse af et godt psykisk arbejdsmiljø. Sagen er nemlig, at når man grundlæggende føler sig tryg og anerkendt, har man modet til at få tingene sagt og lige så vigtigt: Modet til at være åben for tanker og værdier, man måske ikke kan genkende i sig selv. Men, hvem ved måske kan lære af? Vi tror, at et godt psykisk arbejdsmiljø er den bedste grobund for en åben og levende dialog på vores arbejdsplads og måske den bedste forebyggelse af stress. Men vi ved også, at det er noget, vi alle har ansvar for og er fælles om at skabe hver eneste dag. Gode arbejdsvaner forebygger også stress Tilbage til arbejdsopgaverne, der kan hobe sig op i uoverskuelige bunker. Det skal de ikke have lov til. Den enkelte medarbejder har selv et stort ansvar, der går ud på at blive mere bevidst om gode arbejdsvaner. Det går ikke, at vi i vores arbejdsliv er som sommerfugle, der flakser uroligt fra det ene til det andet. Godt nok er sommerfugle smukke, men de er noget ustrukturerede i deres adfærd! Hvis vi skal skabe overblik over vores arbejdsopgaver og undgå stress, har vi brug for det modsatte: planlægning og prioritering. Gode arbejdsvaner! Sommerfugle flakser uroligt fra det ene til det andet. Gemmer der sig en sommerfugl i dig? Pas på, den ikke tager din energi. Du kan ende med at blive utilfreds og stresset! 49 af 120

50 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.7 Forebyggelse af stress Hver ting til sin tid Vores filosofi er, at der er en tid til alt. Det handler om at planlægge, hvornår man vil gøre hvad. Og indse, at man ikke kan alt på én gang! Hver ting til sin tid En tid til at forberede sin vagt. At læse/skrive i rapport- og beboerbøgerne og tømme sin postkasse og arkivere. At tjekke administrationslisten, prioritere opgaverne og sætte mål for vagten. En tid til at tjekke sine beboeres administration og lave regnskaberne. En tid til at forberede de kommende ugers arbejde det giver overblik at få skrevet en liste over det, man gerne vil eller skal. En tid til at runde vagten godt af få snakket, summet og klaret tankerne, inden man vender næsen hjem. En tid til at forberede faglig vejledning og personalemøder. En tid til at lave handleplaner og statusbeskrivelser. En tid til Brug kollegaerne misbrug ikke Vi kan alle blive usikre på, hvordan en opgave skal løses især hvis vi har travlt. Det er godt og vigtigt at kunne spørge en kollega til råds, men i mange tilfælde kan man sagtens stole på sin egen vurdering. Sagt med andre ord: Vi skal bruge vores kollegaer, men ikke misbruge dem. Vi skal selv løse de opgaver, vi overhovedet kan, med vores fornuft, omtanke og erfaring. På den måde hjælper vi også vores kollegaer med at undgå stress! 50 af 120

51 Kapitel 6 Brand Afsnit 6.1 Forebyggelse af brand 6. Brand 6.1 Forebyggelse af brand Det er nemmere at forebygge en brand end at slukke den! Derfor gør vi, hvad vi kan i hverdagen, for at undgå brand. Emne Retningslinjer Åben ild/grill Vi anvender ikke åben ild. Vi benytter kun gas til vores grill. Gasflasker opbevares i kældernedgangen til blok 2, Edelsvej Pensionatets medarbejdere må dog anvende grillkul, da de har fået instruktion i at bruge vores store grill. Grillkul skal slukkes på følgende måde: De overhældes med sand, derefter med vand. Udendørs askebægre Vi er opmærksomme på at tømme udendørs askebægre. Der er udpeget en ansvarlig på hver afdeling. Halogenlamper Vi undgår halogenlamper i beboernes soveværelser. De bliver meget varme og kan antænde brandbare materialer som puder og blade ved tæt kontakt. Brandbare materialer Vi sørger for, at beboerne ikke har brandbare materialer i nærheden af komfuret. Vi kontakter pedellen, når vi sætter brandbare materialer i containergården pedellen sørger for, at materialerne bliver fjernet. Kaffemaskiner Vi køber kun kaffemaskiner med automatisk sluk. Mange brande opstår, fordi man har glemt at slukke en maskine. Øvrige el-drevne maskiner/apparater Vi slukker vaskemaskiner, tørretumblere og andre el-drevne maskiner/apparater, inden vi forlader arbejdspladsen. På brandkurset anbefales det at slukke alle elektriske apparater, bl.a. tv-apparater, på kontakten. 51 af 120

52 Kapitel 6 Brand Afsnit 6.2 Brandsikkerhed 6.2 Brandsikkerhed Hvis uheldet er ude, og der opstår en brand, er det afgørende at være forberedt. Brandsikkerheden skal være i orden. Det gælder om at hindre branden i at sprede sig, at undgå paniksituationer og i sidste ende at sikre liv. Brandinspektøren har gennemgået alle husene ved Bofællesskaberne Edelsvej, og han har informeret om forebyggelse af brand og brandsikkerhed. Vi sørger for brandsikkerheden ved at: Sikre, at alle medarbejdere har opnået kendskab til brandplanen og har gennemgået vores instruks ved brand. Introducere alle nyansatte til brandplanen. Afholde brandøvelse hvert år i januar. Beboerne får besked på at løbe over til flagstangen eller P-pladsen ved 10 eren. Holde flugtvejene fri. Holde branddørene i kældrene lukkede. Forhindre, at der er brandfarligt materiale i opgangene. Være forsynet med passende ildsluknings- og redningsudstyr samt hjælpemidler til førstehjælp, så vi kan yde hjælp, indtil Falck når frem. Få Falck Service til at tjekke vores brandudstyr en gang årligt. 52 af 120

Beredskabsplan for personalet

Beredskabsplan for personalet Beredskabsplan for personalet Esbjerg Kommune 2012 Beredskabsplan for personalet Her følger Bofællesskaberne Edelsvejs beredskabsplan ved ulykke, sygdom, dødsfald og tab blandt personalet. KONTAKTPERSONER

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej Introduktion af nye medarbejdere Bofællesskaberne Edelsvej Sådan modtager vi nye medarbejdere Ved Bofællesskaberne Edelsvej lægger vi stor vægt på, at nye medarbejdere modtages godt og bliver bedst muligt

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere. UCE - Bofællesskaberne Edelsvej

Introduktion af nye medarbejdere. UCE - Bofællesskaberne Edelsvej Introduktion af nye medarbejdere UCE - Bofællesskaberne Edelsvej Sådan modtager vi nye medarbejdere Ved Bofællesskaberne Edelsvej lægger vi stor vægt på, at nye medarbejdere modtages godt og bliver bedst

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

DokumentID / Dokumentnr / 4.4

DokumentID / Dokumentnr / 4.4 Sygehus Sønderjylland - Tværgående dokumenter SHS - 1 Ledelse - Arbejdsmiljø - 4 Planlægning Tværgående dokumenter SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Fremmede virksomheder Niveau: Dokumentbrugere:

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Håndbog for Sikkerhedsgrupper

Håndbog for Sikkerhedsgrupper Håndbog for Sikkerhedsgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen incl. Regional Udvikling 28.05.08 Indhold: 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Sikkerhedsgruppens ansvar

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe LEKTIER - Arbejdsmiljørepræsentanten Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? (Sæt X) Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdslederen i en arbejdsmiljøgruppe Arbejder med grus og brænde Arbejder kun

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere