Bofællesskaberne Edelsvejs Arbejdsmiljøhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bofællesskaberne Edelsvejs Arbejdsmiljøhåndbog"

Transkript

1 Bofællesskaberne Edelsvej Esbjerg Kommune 2010

2 Indholdsfortegnelse oversigt over kapitler Indholdsfortegnelse oversigt over kapitler En detaljeret indholdsfortegnelse findes på side 4 ff. Forord... 7 Præsentation af Bofællesskaberne Edelsvej... 8 Organisationsdiagram... 9 Vejledning sådan udfyldes skemaerne Arbejdsmiljø Medindflydelsesudvalg Arbejdspladsvurdering Audit Arbejdsskader og -ulykker Brand Håndværkere Introduktion af nye medarbejdere Natarbejde Værd at vide Politikker Hygiejne Rengøringsmidler Teknik og maskiner Biler Bofællesskaberne Edelsvejs håndbøger Bilag Bilag 1. Sundhedsfremmende tiltag Bilag 2. Ledelsesstyresystem af 120

3 Oversigt over skemaer Oversigt over skemaer # Emne Hvor i håndbogen Afsnit Side 1 Årsplan for arbejdsmiljøarbejdet APV-skema APV-handleplan APV-handleplan for gravide Intern audit skema Intern audit handleplan Registrering af fysisk og/eller psykisk overlast Årsregistrering af fysisk og/eller psykisk overlast Årsregistrering af magtanvendelser Kvittering for gennemgået instruks ved brand Opfølgning på beredskabsplaner Kvittering for modtagelse af Regelsæt for håndværkere Tjeklister Basisundervisningsforløb for pædagogiske medarbejdere Basisundervisningsforløb for ikke-pædagogiske medarbejdere Kontrolskema Registrering og kontrol af maskiner Elevatorkontrol Ledelsesstyresystem Bilag af 120

4 Indholdsfortegnelse detaljeret Indholdsfortegnelse detaljeret Forord... 7 Præsentation af Bofællesskaberne Edelsvej... 8 Organisationsdiagram... 9 Vejledning sådan udfyldes skemaerne Arbejdsmiljø Esbjerg Kommunes arbejdsmiljøpolitik Bofællesskaberne Edelsvejs lokale arbejdsmiljøpolitik Mål for arbejdsmiljøgruppens arbejde Årsplan for arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøgruppens møder Dagsorden Medindflydelsesudvalg Lokal-MED Bofællesskaberne Edelsvejs lokale MED-udvalg Arbejdspladsvurdering Bofællesskaberne Edelsvejs APV APV-skema APV-handleplan Graviditetspolitik APV-handleplan for gravide Kontorarbejdspladser Audit Intern audit Intern audit skema Intern audit handleplan Arbejdsskader og -ulykker Procedure ved arbejdsskader og -ulykker Registrering af fysisk og/eller psykisk overlast Årsregistrering af fysisk og/eller psykisk overlast Årsregistrering af magtanvendelser Falcks psykologiske krisehjælp Psykisk førstehjælp Forebyggelse af stress Brand Forebyggelse af brand Brandsikkerhed Instruks ved brand Kvittering for gennemgået instruks ved brand Opfølgning på beredskabsplaner Beredskabsplan ved naturkatastrofer af 120

5 Indholdsfortegnelse detaljeret 7. Håndværkere Regelsæt for håndværkere Kvittering for modtagelse af Regelsæt for håndværkere Introduktion af nye medarbejdere Sådan modtager vi nye medarbejdere Tjeklister Praktiske forhold Personalerelaterede forhold Faglige arbejdsforhold Sociale forhold og arbejdsmiljø Undervisningsforløb Basisundervisningsforløb for pædagogiske medarbejdere Basisundervisningsforløb for ikke-pædagogiske medarbejdere Kort og godt om påklædningskodeks Kort og godt om medarbejdernes private relationer til beboerne Kort og godt om rengøringsmidler Natarbejde Introduktion af natarbejderne Risici ved natarbejde Anbefalinger i forhold til natarbejde Værd at vide Når du står i en akutsituation Nyttige telefonnumre i akutsituationer Alarmer og indbrud Øvrige akutsituationer Når du er alene på vagt Når du holder fri Når du skal lukke et bofællesskab ned Politikker Rygepolitikken Esbjerg Kommunes rygepolitik Bofællesskaberne Edelsvejs lokale rygepolitik Sygefraværspolitikken Esbjerg Kommunes sygefraværspolitik Oversigt over sygefraværsforløb Løsningsmuligheder ved omsorgs-, kontakt- og statussamtalen Hygiejne Grundprincipper for god hygiejne Personlig hygiejne Håndhygiejne Procedure ved håndvask Procedure ved hånddesinfektion Brug af handsker Procedure ved brug af handsker Forskellige typer af handsker Håndtering af fødevarer af 120

6 Indholdsfortegnelse detaljeret Procedure ved håndtering af fødevarer Håndtering af de enkelte fødevarer Rengøring i køkkenet Procedure ved rengøring i køkkenet Håndtering af vasketøj Procedure ved håndtering af vasketøj Procedure ved håndtering af forurenet vasketøj Desinfektion af telefoner m.m Rengøringsmidler Procedure ved indkøb af rengøringsmidler m.m Kontrolskema Registrering af rengøringsmidler Teknik og maskiner Registrering og kontrol af maskiner Procedure ved driftsproblemer med elevator Elevatorkontrol Lån af blodtryksmåler og lyslampe Biler Brug af biler i arbejdstiden Procedure ved brug af bil Oversigt over biler Bofællesskaberne Edelsvejs håndbøger Styring af de lokale håndbøger af 120

7 Forord Forord Bofællesskaberne Edelsvej blev arbejdsmiljøcertificeret i 2009 og opnåede derved den grønne krone smiley fra Arbejdstilsynet. Kronen fortæller, at arbejdspladsen ikke bare overholder arbejdsmiljølovgivningens krav, men også gør en særlig indsats for et godt arbejdsmiljø. Det vil vi gerne blive ved med, og et vigtigt redskab er den håndbog, du sidder med her: arbejdsmiljøhåndbogen. Den rummer vores politikker, instruktioner, vejledninger m.m. og gør dermed vores arbejdsmiljøarbejde overskueligt og synligt. Forhåbentlig giver den svar på mange af de konkrete spørgsmål, der kan opstå, når du udfører dit arbejde. Den første udgave af arbejdsmiljøhåndbogen blev udarbejdet i 2009 under titlen Bofællesskaberne Edelsvejs Sikkerhedshåndbog for optimalt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Håndbogen er nu lettere redigeret, bl.a. er ordet sikkerhed overalt erstattet af arbejdsmiljø. Det er ikke en ændring, vi selv har fundet på den er en følge af den trepartsaftale, der blev indgået i Men ændringen giver god mening, da arbejdsmiljø jo netop ikke kun handler om sikkerhed, men også om trivsel, stress, sygefravær, sundhed og hele det psykiske arbejdsmiljø. Alle fastansatte ved Bofællesskaberne Edelsvej har fået håndbogen, og den vil fortsat blive udleveret til nyansatte og indgå som en vigtig del af introduktionen til arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøhåndbogen er den tredje i rækken af håndbøger, vi har udarbejdet. De øvrige behandler områderne personale og seksualitet. Arbejdsmiljøhåndbogen vil blive revideret af arbejdsmiljøgruppen og -teamet efter behov, dog mindst hvert andet år. Maj 2010 Annemette Hauschildt, forstander ved Bofællesskaberne Edelsvej Et godt arbejdsmiljø er også dit ansvar Redigering og korrektur: Layout og opsætning: Skriverhuset Tlf Skt. Jørgens Gade 169, 5000 Odense C DocTools Tlf Toppen 18, 7120 Vejle Ø 7 af 120

8 Præsentation af Bofællesskaberne Edelsvej Præsentation af Bofællesskaberne Edelsvej Bofællesskaberne Edelsvej er et døgnstøttetilbud i Esbjerg Kommune normeret med 51 stillinger inkl. ledelse og servicepersonale. Der er pr indskrevet 94 personer primært unge, hvoraf 50 har ophold i de 4 bofællesskaber, 20 personer er tilknyttet Pensionatet, og 24 personer er tilknyttet Bofællesskaberne via satellitlejligheder. Botræningstilbuddet Edelsvej 107 tilbud årige unge med psykiske funktionsnedsættelser, der ikke uden tæt personalestøtte og undervisning kan flytte fra hjemmets beskyttende rammer. Opholdstiden i bofællesskabet er begrænset til 3-5 år. Bofællesskabet 10 eren 85 tilbud Voksne med psykiske funktionsnedsættelser, der ikke uden tæt personalestøtte kan have ophold i egen bolig. Bofællesskabet 12 eren 85 tilbud Voksne med psykiske funktionsnedsættelser, der har afsluttet botræningstilbuddet, og som ikke uden tæt personalestøtte kan have ophold i egen bolig. Bofællesskabet 6 eren 85 tilbud Voksne med komplekse psykiske funktionsnedsættelser, der har særlige behandlingsbehov og derfor ikke kan have ophold i egen bolig uden massiv personalestøtte. Pensionatet 107 tilbud Unge personer (gråzonegruppen), der er i risiko for at blive yderligere marginaliseret på grund af: psykiske funktionsnedsættelser, mangelfuld skolegang, ringe sociale kompetencer, økonomiske problemer, dårligt socialt netværk, problemer med at strukturere hverdagen og fastholde beskæftigelse. 8 af 120

9 Organisationsdiagram Organisationsdiagram Bofællesskaberne Edelsvej Forstander Staben Bo-træningstilbuddet Edelsvej Pensionatet Bofællesskabet 6'eren Bofællesskabet 10'eren Bofællesskabet 12'eren Bofællesskaberne 6 eren og 12 eren Bofællesskabet 10 eren Pensionatet Bo-træningen 9 af 120

10 Vejledning sådan udfyldes skemaerne Vejledning sådan udfyldes skemaerne Bofællesskaberne Edelsvejs Arbejdsmiljøhåndbog indeholder en række skemaer. Alle skemaer kan udfyldes på skærmen eller på papir med kuglepen eller tusch. Hvis du udfylder et skema på skærmen, kan du kun benytte de lyseblå felter. Resten af teksten er låst. Sådan udfyldes et skema på skærmen Afkrydsningsfelter (ser sådan ud: ) Klik i det ønskede felt for at sætte kryds. Klik igen i feltet, hvis du vil fjerne krydset. Tekstfelter (ser sådan ud: ) Klik i det tekstfelt, du vil skrive i. Skriv den ønskede tekst. Feltet vokser automatisk i takt med, at du skriver. Du kan ændre i den tekst, du har skrevet, sådan som du normalt ændrer i tekst. Sådan udfyldes et skema på papir Afkrydsningsfelter (ser sådan ud: ) Sæt kryds i det ønskede felt. Hvis du ønsker at rette et kryds, sæt da en streg tværs igennem det forkerte felt og sæt kryds i feltet ved det ønskede felt. Tekstfelter (ser sådan ud: ) Skriv den ønskede tekst i det område, som tekstfeltet findes i. Rettelser Ønsker du at ændre et svar på papir, sæt da en streg tværs igennem det forkerte felt og sæt kryds i feltet ved det endelige valg. 10 af 120

11 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.1 Esbjerg Kommunes arbejdsmiljøpolitik 1. Arbejdsmiljø 1.1 Esbjerg Kommunes arbejdsmiljøpolitik Lovgrundlag Formål Forudsætning Forventninger Indsatser Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Formålet med arbejdsmiljøpolitikken: At der gennem en forebyggende arbejdsmiljøindsats tilstræbes et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for at fremme gode arbejdsforhold for medarbejderne ved Esbjerg Kommune At den forebyggende arbejdsmiljøindsats bliver en naturlig del af tilrettelæggelsen af arbejdet på alle niveauer At alle medarbejdere informeres, så den enkelte medarbejder er klar over, hvilke pligter og rettigheder der påhviler medarbejderne i Esbjerg Kommune for at opnå et optimalt arbejdsmiljø. Esbjerg Kommune vil følge arbejdsmiljøloven, og under hensyntagen til de økonomiske muligheder på en række områder gå videre end lovens minimumskrav. For at opfylde politikkens mål forventes: At der er en løbende dialog mellem medarbejdere og ledere om arbejdsmiljøet At den enkelte påtager sig ansvar for sig selv og i samarbejde med andre bidrager til forbedringer At alle ansatte medvirker til at nå målsætningen At arbejdsmiljøorganisationen aktivt støtter de enkelte arbejdspladser. Esbjerg Kommune forventer, at opfyldelse af politikkens mål vil medvirke til: At sætte fokus på risikobetonede job At undgå arbejdsulykker At reducere arbejdsbetingede sygdomme og sygefravær. Hoved-MED drøfter en gang årligt den fremadrettede indsats på arbejdsmiljøområdet på baggrund af en status for det forgangne år. Arbejdsmiljøpolitikken gælder fra 1. januar 2007, når den nye kommune træder i drift. Godkendt af hovedudvalget den 10. maj 2007 og forelagt økonomiudvalget den 11. juni af 120

12 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.2 Bofællesskaberne Edelsvejs lokale arbejdsmiljøpolitik 1.2 Bofællesskaberne Edelsvejs lokale arbejdsmiljøpolitik Vores lokale arbejdsmiljøpolitik er udarbejdet på grundlag af Esbjerg Kommunes arbejdsmiljøpolitik. Formål Den enkelte medarbejders ansvar Formålet med den lokale arbejdsmiljøpolitik er at præcisere vores forpligtigelse til: At overholde alle love og bestemmelser på arbejdsmiljøområdet At sørge for løbende forbedringer af arbejdsmiljøet At overholde den gældende lovgivning og de lokalt udstukne rammer og at tage medansvar for eget arbejdsmiljø Det sikres gennem: Introduktion til arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med ansættelsen Deltagelse i et temamøde à tre timers varighed om arbejdsmiljøarbejdet Afdelingsledernes ansvar At sørge for, at den daglige drift af afdelingen foregår arbejdsmiljømæssigt forsvarligt At orientere medarbejderne i de respektive afdelinger om spørgsmål, der vedrører arbejdsmiljø Det sikres gennem: Løbende information, bl.a. fra den lokale arbejdsmiljøgruppe og fra Esbjerg Kommune. Information indgår som et fast punkt på Edelsvejs ledermøde. Arbejdsmiljøgruppens ansvar At holde sig ajour med nye love og regler samt den generelle udvikling på området At holde øje med arbejdsmiljøet på Edelsvej At orientere relevante personer og/eller fortage nødvendige ændringer Det sikres gennem: Afholdelse af fire årlige møder og to årlige auditter Løbende dialog med bl.a. arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmiljølederen Deltagelse i de centralt arrangerede møder, såvel i Esbjerg Kommune som i andre faglige sammenhænge, f.eks. SL APV Analyser af arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsmiljøgruppen er krumtappen i arbejdsmiljøarbejdet på Bofællesskaberne Edelsvej. Se også afsnit 1.3, "Mål for arbejdsmiljøgruppens arbejde", side af 120

13 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.2 Bofællesskaberne Edelsvejs lokale arbejdsmiljøpolitik Pedellens ansvar At sikre den del af arbejdsmiljøet, der vedrører fysiske forhold, såsom vedligehold af bygninger, håndværkeropgaver m.m. Det sikres gennem: Deltagelse i den første del af hvert arbejdsmiljømøde Løbende dialog Arbejdsmiljøteamets ansvar At sørge for, at arbejdsmiljøarbejdet bliver håndhævet i hverdagen på den enkelte afdeling At arbejdsmiljøet er velfungerende i hverdagen på den enkelte afdeling At ajourføre arbejdsbrugsanvisninger og leverandørbeskrivelser At foretage audit i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten Det sikres gennem: Løbende ajourføring fra arbejdsmiljøgruppen Deltagelse i to årlige møder Repræsentation af alle huse (teamets medarbejdere er udpeget af arbejdsmiljøgruppen, så det sikres, at alle huse er repræsenteret). Medindflydelsesudvalget MED s ansvar At sørge for medarbejderindflydelse på arbejdsmiljøarbejdet og for dialog og drøftelse af forskellige arbejdsmiljømæssige tiltag Det sikres gennem: Fire årlige MED-møder, hvor arbejdsmiljøarbejdet er et fast punkt på dagsordenen 13 af 120

14 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.2 Bofællesskaberne Edelsvejs lokale arbejdsmiljøpolitik De konkrete mål for 2010 At sikre implementering af Esbjerg Kommunes Arbejdsmiljøportal i vores daglige arbejdsmiljøarbejde At revidere vores egen Arbejdsmiljøhåndbog i januar At fortsætte arbejdet i vores interne arbejdsmiljøteam, herunder at foretage to årlige auditter At arbejde for at fastholde vores grønne krone smiley At introducere relevante medarbejdere til KEMI-basen At forbedre vores placering i konkurrencen Danmarks Bedste Arbejdsplads, bl.a. ved at have særlig fokus på psykisk arbejdsmiljø trivsel og arbejdsglæde At sikre, at Det Sundhedsfremmende Udvalg arrangerer diverse sundhedsfremmende aktiviteter for medarbejdergruppen At afvikle en temadag i MED i efteråret om forebyggelse af mobning og chikane på arbejdspladsen herunder at udarbejde lokale initiativer og lokal politik for Bofællesskaberne Edelsvej At sikre, at indretningen af vores nye bofællesskab lever op til forskrifterne vedr. et optimalt arbejdsmiljø At afvikle intro til nyansatte i efteråret, såfremt det nye bofællesskab etableres, inden for flg. områder: Førstehjælp (temamøde) Arbejdsmiljøarbejdet Medicinkursus Brandinstruks Evaluering De konkrete mål evalueres løbende, bl.a. på årets fire arbejdsmiljømøder og efterfølgende på MED-møderne. Der udarbejdes endvidere senest i november hvert år nye konkrete mål for vores lokale arbejdsmiljø, disse mål godkendes derefter i MED. Ved afslutningen af hvert år indsendes resultaterne til den centrale arbejdsmiljøorganisation til brug for udarbejdelse af Esbjerg Kommunes samlede årlige arbejdsmiljøregnskab. Drøftet og godkendt på MED-møde af 120

15 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.3 Mål for arbejdsmiljøgruppens arbejde 1.3 Mål for arbejdsmiljøgruppens arbejde Lovgrundlag Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Henvisning ( 30) Mål for arbejdsmiljøgruppens arbejde ved Bofællesskaberne Edelsvej: At løse eller arbejde for at løse arbejdsmiljø- og sundhedsproblemer, evt. i samarbejde med autoriserede arbejdsmiljørådgivere eller den centrale arbejdsmiljøleder. At varetage de ansattes arbejdsmiljø og trivsel og iværksætte forebyggende aktiviteter for de ansatte. At påvirke til en adfærd, der fremmer egen og andres sundhed, bl.a. gennem jævnlig kontakt med de ansatte. At sikre, at gældende lovkrav overholdes, at arbejdet udføres fuldt arbejdsmiljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og at alle medarbejdere har modtaget fornøden instruktion og oplæring i det arbejde, der skal udføres. At orientere medarbejderne om nye tiltag, bestemmelser, undersøgelser mv. af betydning for de ansatte og deres arbejdsmiljø/trivsel. At samarbejde med den centrale arbejdsmiljøleder, arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdsmiljøaktører, Arbejdstilsynet og andre myndigheder. At evaluere og følge op på tiltag og sikre, at vores lokale MED-udvalg får relevant information til behandling på det lokale MED-møde. At analysere og undersøge arbejdsskader, optræk til skader, farlige hændelser samt fysiske og psykiske problemstillinger i forhold til arbejdsmiljøet/trivslen. At forebygge forhold, der evt. kan resultere i en arbejdsulykke. At indberette forhold, der kan forårsage skader, som f.eks. løstliggende ledninger. At anmelde eller medvirke til anmeldelse af arbejdsskader med og uden fravær. At standse betydeligt farligt arbejde. 15 af 120

16 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.4 Årsplan for arbejdsmiljøarbejdet 1.4 Årsplan for arbejdsmiljøarbejdet År Måned Opgaver/møder OK nuar Brandøvelse for alle afdelinger Februar Arbejdsmiljøgruppemøde Tjek af leverandørbeskrivelserne på alle afdelinger Indberetning til den centrale arbejdsmiljøorganisation vedr. sidste års indsatser og resultater via MED-systemet MED-møde Marts Arbejdsmiljøteammøde April Arbejdsmiljøgruppemøde Maj Juni Intern audit Tjek af leverandørbeskrivelserne på alle afdelinger MED-møde og temadag i MED Juli Sommerferie Tjek af leverandørbeskrivelserne på alle afdelinger August Arbejdsmiljøgruppemøde Registrering og kontrol af alle maskinerne September Intro til arbejdsmiljøarbejde v. arbejdsmiljørepræsentanten til nyansatte Arbejdsmiljøteammøde de lokale mål for det kommende år MED-møde: opfølgning på auditterne Certificering v. Nordisk Veritas Oktober Ekstern audit materiale fra Borger & Arbejdsmarked Tjek af leverandørbeskrivelserne på alle afdelinger November Arbejdsmiljøgruppemøde MED-møde: Evaluering af årets mål for arbejdsmiljøet Drøftelse og godkendelse af det kommende års lokale mål for arbejdsmiljøarbejdet Opfølgning på ekstern audit December Opfølgning på de grønne regnskaber SKEMA 1 16 af 120

17 Kapitel 1 Arbejdsmiljø Afsnit 1.5 Arbejdsmiljøgruppens møder 1.5 Arbejdsmiljøgruppens møder Deltagere: Arbejdsmiljørepræsentant (AR) og arbejdsmiljøleder (AL) Pedel deltager i mødets pkt Dagsorden 1. Referat og siden sidst 2. Nye love, regler og tiltag vedr. arbejdsmiljø 3. Pedel-nyt 4. Sygefravær/trivsel 5. Nærved-ulykke, overlast, magtanvendelser 6. APV: opfølgning/handleplan 7. Arbejdsmiljøhåndbogen 8. Opfølgning på audit 9. MED-møde, arbejdsmiljøteammøde 10. Grønne regnskaber 11. Årets lokale mål for arbejdsmiljøet 12. Eventuelt Ad 1) Ad 2) Ad 3) Ad 4) Ad 5) Ad 6) Ad 7) Ad 8) Ad 9) Ad 10) Ad 11) Ad 12) Referent: Godkendt: AL AR Referaterne fra møderne i arbejdsmiljøgruppen resulterer i nyhedsbreve, der rundsendes til alle medarbejdere ved Bofællesskaberne Edelsvej. 17 af 120

18 Kapitel 2 Medindflydelsesudvalg Afsnit 2.1 Lokal-MED 2. Medindflydelsesudvalg 2.1 Lokal-MED Lovgrundlag Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni Henvisning EK-net fi MED fi MED-aftalen december Man kan her vælge de forskellige MED er og se deres referater, medlemmer m.m Bofællesskaberne Edelsvejs lokale MED-udvalg Valgte medarbejdere Tillidsrepræsentant, SL: hjemmevejleder Poul Erik Jensen (næstformand) Medarbejder, SL: hjemmevejleder Helle Jørgensen Medarbejder, SL: hjemmevejleder Børge Christensen Medarbejder, SL: hjemmevejleder Michael Møller Hansen Medarbejder, FOA-gruppen: omsorgsmedhjælper Anna Lise Thomsen Medarbejder, andre faggrupper: ernæringsassistent Randi Sandvad Arbejdsmiljørepræsentant, SL: Pia Friis Udpegede ledere Afdelingsleder Kirsten Lenholt Afdelingsleder Sina S. V. Pedersen Afdelingsleder Trine Betzer Afdelingsleder Anett S. Lunde Afdelingsleder Johny G. Jensen Forstander Annemette Hauschildt (formand) Derudover deltager hjemmevejleder Birgitte Lykke som suppleant for TR, dog uden stemmeret. 18 af 120

19 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.1 Bofællesskaberne Edelsvejs APV 3. Arbejdspladsvurdering 3.1 Bofællesskaberne Edelsvejs APV Lovgrundlag Henvisning Skema til APV Formål med APV Hvordan Ajourføring Tilgængelighed Tilsyn med APV en Ansvarlig for Bofællesskaberne Edelsvejs APV At-vejledning D.1.1 nuar Skemaet ligger på vores fællesdrev under Arbejdsmiljøarbejde. En arbejdspladsvurdering skal kortlægge, vurdere og systematisere arbejdsmiljøet med det formål at: Løse alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer Forebygge nedslidning samt arbejdsskader Sikre, at arbejdet til enhver tid kan udføres arbejdsmiljøog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Sådan foretages APV ved Bofællesskaberne Edelsvej: Arbejdsmiljørepræsentanten afholder APV-samtale med den enkelte medarbejder senest tre måneder efter ansættelsen. Alle medarbejdere besvarer APV-skema hvert tredje år. Besvarelsen er individuel og behandles fortroligt. Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmiljølederen afholder samtale med den samlede afdeling (gruppe- APV) på baggrund af medarbejdernes besvarelser af AVP-skema. Arbejdsmiljøgruppen vurderer efterfølgende de problemområder, som besvarelserne og samtalerne har afdækket. På den baggrund laves en samlet APV-handleplan. Arbejdsmiljøgruppen fremlægger den udarbejdede handleplan for MED-udvalget. Handleplanen revideres én gang årligt. Det er arbejdsmiljøgruppens opgave at følge op på handleplanen. APV en skal ajourføres minimum hvert tredje år, og/eller så snart der sker ændringer af betydning for arbejdsmiljøet. APV en er virksomhedens eget redskab og skal ikke sendes til eller godkendes af Arbejdstilsynet. APV en opbevares på forstanderens kontor og gemmes ti år frem. Den er til rådighed for ledelse, alle ansatte og Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om virksomheden har udarbejdet en skriftlig APV, om den er tilgængelig, og om medarbejderne i virksomheden har deltaget i planlægning og gennemførelse af APV en. Forstanderen er ansvarlig. 19 af 120

20 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema 3.2 APV-skema Bofællesskaberne Edelsvej Skemaet udfyldes af den enkelte medarbejder som første led i arbejdsstedets APV. Besvarelsen behandles fortroligt. Nogle spørgsmål kan opfattes som gentagelser. I de tilfælde kan der henvises til første besvarelse. Andre spørgsmål er evt. irrelevante de springes over. Navn Fødselsår Stilling Daglig arbejdsplads Ansvarlig leder Arbejdsmiljørepræsentant: Skemaet udfyldt Dato: Årstal: Indeklima # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 1 Træk, kulde 2 Stærk varme 3 Støv 4 Røg eller anden luftforurening 5 Luftfugtighed 6 Ventilation 7 Statisk elektricitet 8 Belysningsforhold 9 Andre problemer/ symptomer på området SKEMA 2 20 af 120

21 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema Fysiske forhold # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 10 Støj 11 Toiletforhold 12 Oprydning/rengøring 13 Pladsmangel 14 Gulvets beskaffenhed/gulvbelægning 15 El-sikkerhed 16 Arbejdsstedets indretning: køkken 17 Arbejdsstedets indretning: kontor 18 Arbejdsstedets indretning: computer-arbejdsplads 19 Arbejdsstedets indretning i øvrigt 20 Adgangsforhold/flugtmuligheder 21 Andre problemer/ symptomer på området SKEMA 2 21 af 120

22 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema Brandtekniske forhold og førstehjælp # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 22 Nødhjælpskasse 23 Brandudstyr 24 Kendskab til brandplan 25 Kursus i 1.hjælp/brandslukning 26 Andre problemer/ symptomer på området Tekniske hjælpemidler # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 27 Forbindelse til edb-netværk, e- mail mv. 28 Mobiltelefoner 29 Alarmanlæg 30 Værktøj i værksted 31 El-værktøj i køkken 32 Køkkenredskaber 33 Andre problemer/ symptomer på området SKEMA 2 22 af 120

23 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema Ergonomiske forhold # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 34 Arbejdsstillinger 35 Tunge løft af ting 36 Andre problemer/ symptomer på området Psykosociale forhold # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 37 Arbejdsmiljøets indflydelse på dit sygefravær 37A Er der forhold på arbejdspladsen, der medfører et øget sygefravær? 37B Hvis ja: Kan forholdene ændres? 38 Tidspres/stress 39 Ensformighed 40 Alene-arbejde 41 Vold og trusler 42 Samarbejde m. kolleger i afdelingen 43 Samarbejde m.kolleger på tværs af afdelingerne 44 Samarbejde m. afdelingslederen SKEMA 2 23 af 120

24 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema Psykosociale forhold # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 44A Samarbejde m. fælles- lederen og andre 45 Samarbejde m. brugere, klienter, pårørende m.fl. 46 Samarbejde m. eksterne samarbejdspartnere 47 Tilstrækkelige kvalifikationer i forhold til arbejdets krav 48 Indflydelse på egen arbejdssituation 49 Arbejdets tilrettelæggelse/arbejdsgange 50 Information, afdeling 51 Information, centralt 52 Mobning/chikane mellem medarbejdere 53 Trivsel 54 For mange udfordringer 55 For få udfordringer SKEMA 2 24 af 120

25 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema Biologiske forhold # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 56 Smitsomme sygdomme 57 Hygiejne: køkken 58 Rengøringsmidler m.m. 59 Hygiejne: toilet 60 Andre problemer/ symptomer på området Arbejde i brugernes hjem # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 61 Psykiske forhold (se pkt ) 62 Fysiske forhold (se pkt ) 63 Andre problemer/ symptomer på området SKEMA 2 25 af 120

26 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.2 APV-skema Ture ud af huset/ferier mv. # Område Problem Beskrivelse Løses Undersøges Er løst 64 Psykiske forhold (se pkt ) 65 Fysiske forhold (se pkt ) 66 Andre problemer/ symptomer på området Kommentarer i øvrigt Arbejdslederrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Hvornår er kortlægning foretaget Handlingsplan udfyldt Dato: Årstal: SKEMA 2 26 af 120

27 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.3 APV-handleplan 3.3 APV-handleplan Bofællesskaberne Edelsvej Samlet handleplan udarbejdet af arbejdsmiljøgruppen APV- handleplanen revideres mindst en gang årligt. Den skal være tilgængelig for medarbejdere, ledelse og Arbejdstilsynet. Væsentlige opgaver, der er løst, skal beskrives og vedlægges. Prioriteret handleplan Nærmere beskrivelser af opgaver og løsninger vedlagt som bilag Prioritet Opgave Løsning Hvem/hvornår 1 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 2 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 3 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 4 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 5 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 6 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 7 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 8 Hvem: Deadline: Er gjort dato: 9 Hvem: Deadline: Er gjort dato: Underskrifter Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdslederrepræsentant i SiG Formand for MED SKEMA 3 27 af 120

28 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.4 Graviditetspolitik 3.4 Graviditetspolitik Lovgrundlag Formål Fælleseuropæisk direktiv, indarbejdet i dansk lovgivning i form af en anvisning fra Arbejdstilsynet nr : "Gravide og ammendes arbejdsmiljø". Formål med graviditetspolitikken ved Bofællesskaberne Edelsvej: At sikre trygge, sunde og sikre arbejdspladsforhold for den gravide At have en arbejdspladskultur, der fastholder vores nuværende medarbejdere samt tiltrækker ny arbejdskraft At fastholde den gravide på jobbet så længe som muligt, gennem f.eks. omplacering eller aflastning. Bofællesskaberne Edelsvejs graviditetspolitik bygger på tillid, tryghed og respekt. Det er målet, at den gravide medarbejder ikke bare kan forblive i jobbet, indtil barselsperioden starter, men også, at vedkommende får mulighed for at bevare arbejdsglæden og engagementet. Det forudsætter en åben dialog mellem den gravide, ledelsen og kollegerne omkring graviditeten og de behov for ændringer/særlige hensyn, den gravide medarbejder måtte have. Skønt en graviditet er en glædelig begivenhed og ikke en sygdom, medfører den en stigende belastning for kroppen, og der kan være behov for ændringer i indretningen af arbejdsmiljøet eller i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver. Arbejdsmiljørepræsentanten skal derfor tilbyde en APV-samtale med den gravide medarbejder, når vedkommende oplyser om graviditeten. Formålet med samtalen er at planlægge arbejdet i graviditetsperioden og iværksætte eventuelle ændringer i indretningen af arbejdsmiljøet, så medarbejderen sikres mod unødige gener som følge af arbejdet. APV-samtalen skal munde ud i en handleplan. 28 af 120

29 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.5 APV-handleplan for gravide 3.5 APV-handleplan for gravide Navn Afdeling Dato Oplever du belastninger/problemer, når du udfører dit arbejde? Fysiske belastninger Psykiske belastninger Ergonomiske belastninger Kemiske/biologiske belastninger Andet Kan arbejdet fortsættes uændret? Handleplan Skal der aftales særlige skåneforhold? I så fald hvilke? Opfølgning på nuværende handleplan Dato: Dato: Leders underskrift: Medarbejders underskrift SKEMA 4 29 af 120

30 Kapitel 3 Arbejdspladsvurdering Afsnit 3.6 Kontorarbejdspladser 3.6 Kontorarbejdspladser Kontorarbejdspladser ved Bofællesskaberne Edelsvej bliver hvert tredje år (samme år som APV) gennemgået af en ergonomikonsulent fra AM-gruppen, Esbjerg. Gennemgangen af kontorarbejdspladserne skal sikre, at medarbejdere med længerevarende stillesiddende arbejde har de fornødne arbejdsredskaber og benytter ergonomisk korrekte arbejdsstillinger. Vi tilstræber, at den enkelte medarbejder har mulighed for regelmæssigt at afbryde skærmarbejdet og udføre andre arbejdsopgaver, så sundhedsskadelige påvirkninger undgås. De administrative medarbejdere opfordres også til at benytte sig af pausegymnastik for at forebygge bl.a. nakke- og skulderskader. Henvisning 30 af 120

31 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.1 Intern audit 4. Audit 4.1 Intern audit Formål At optimere og synliggøre arbejdsmiljøarbejdet At sikre forebyggelse af arbejdsskader At sikre hensigtsmæssig brug af arbejdsudstyr og hjælpemidler At supplere og følge op på APV. Henvisning Hvordan Afrapportering Ansvarlig Hver afdeling får foretaget en årlig intern audit, der foretages af afdelingslederen, dennes medlem af arbejdsmiljøteamet og arbejdsmiljørepræsentanten. Der anvendes skemaet Intern audit skema. Skemaet Intern audit afleveres til arbejdsmiljøgruppen umiddelbart efter auditten. Det er arbejdsmiljøgruppen, der varetager og har ansvaret for det videre arbejde med de observerede forhold. De udfærdigede tjeklister opbevares på forstanderkontoret i mappen Audit. Forstanderen 31 af 120

32 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.2 Intern audit skema 4.2 Intern audit skema Original til forstanderen kopi til afdelingen Afdeling Dato Stilling: Navn: Stilling: Navn: Opgave/emne Brandsikring Udført/tjekket Alle medarbejdere har modtaget instruks. Hvis nej: Hvem mangler? Brandsikringsmateriale tjekkes hvert år til februar af Falck. Dato for dette tjek: Opgangene holdes fri for opbevaring af ting og sager. Aktion: Branddørene holdes lukket. Aktion: Der afholdes brandøvelse en gang årligt. Dato for sidste brandøvelse: SKEMA 5 32 af 120

33 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.2 Intern audit skema Opgave/emne Døre/låse/udendørs belysning Udført/tjekket Låse på hoveddøre fungerer, og eventuelle dørtelefoner virker. Aktion: Nøgler inddrages ved endt ansættelse og registreres i fortegnelsen på fællesdrevet. Aktion: Udendørsbelysningen er tilfredsstillende. Aktion: Alle relevante nøgler forefindes på stabskontoret. Aktion: Opgave/emne Værktøj/kemikalier Udført/tjekket Værktøj og kemikalier opbevares i aflåst rum i kælderen under Edelsvej 15 A. Aktion: Kemikalier og andre farlige stoffer opbevares i aflåst skab på afdelingen. Aktion: SKEMA 5 33 af 120

34 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.2 Intern audit skema Opgave/emne Værktøj/kemikalier Udført/tjekket Pedellen er ansvarlig for rengøring af værktøjet, og for at der ikke opbevares flere kemikalier end højst nødvendigt. Aktion: Rengøring Opgave/emne rengøring Der er udarbejdet leverandørlister på rengøringsartikler. Aktion: Udført/tjekket Alle medarbejdere har modtaget instruks. Hvis nej: konkret initiativ/tidsperspektiv Opgave/emne generel hygiejne Der er en rengøringsplan. Hvis nej: konkret initiativ/tidsperspektiv Udført/tjekket Rengøringsplanen er fyldestgørende. Hvis nej: konkret initiativ/tidsperspektiv Rengøringsplanens placering: Dokumentation set af: Underskrift SKEMA 5 34 af 120

35 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.2 Intern audit skema Opgave/emne Affald Udført/tjekket Affaldet opbevares udenfor i dertil indrettede containere/affaldsbeholdere. Aktion: Askeaffaldet i de ophængte askebægre udenfor tømmes 1x ugentligt. Hvert hus sørger selv for en ordning. Ansvarlig på den konkrete afdeling: Særligt for Pensionatet: Grillbriketter overhældes med sand, når man er færdig med at grille. Aktion: Opgave/emne Pengeskabe Udført/tjekker Der anvendes aflåste skabe til opbevaring af forskudskassernes kontante beløb og beboernes hævede beløb. Aktion: Medarbejderne har modtaget instruks i omgangen med beboernes økonomi. Aktion: Opgave/emne Fyraftenseftersyn Udført/tjekker Den medarbejder, som sidst forlader arbejdspladsen, har ansvaret for eftersynet. Der er udarbejdet retningslinjer for eftersynet ved arbejdstidens ophør. Aktion: SKEMA 5 35 af 120

36 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.2 Intern audit skema Opgave/emne personale/overfald Personalerelaterede forhold Udført/tjekker Personalet har modtaget instrukser vedr. overfald. Aktion: Beredskabsplan/Falck-abonnement: Oversigten over nøglepersoner er revideret. Aktion: Der er udarbejdet lokale retningslinjer for forebyggelse af overfald. Aktion: Opgave/emne kurser Udført/tjekker Førstehjælp Hvem mangler? Medicinkursus Hvem mangler? Brandkursus Hvem mangler? SKEMA 5 36 af 120

37 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.2 Intern audit skema Opgave/emne Andet Udført/tjekker Udendørsarealer, værksteder og depotrum er tjekket af AR og pedel. Ved manglende planer: konkret initiativ/tidsperspektiv Gennemgået d. Dato Arbejdsmiljøleder Arbejdsmiljørepræsentant SKEMA 5 37 af 120

38 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.3 Intern audit handleplan 4.3 Intern audit handleplan Bofællesskaberne Edelsvej Afdeling Dato for audit Bo-træningen Problemområdet Ansvarlig for løsning Forventes løst Dato Er løst Ingen mulighed for løsning Afdeling Dato for audit Pensionatet Problemområdet Ansvarlig for løsning Forventes løst Dato Er løst Ingen mulighed for løsning SKEMA 6 38 af 120

39 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.3 Intern audit handleplan Afdeling Dato for audit Bofællesskabet 6 eren Problemområdet Ansvarlig for løsning Forventes løst Dato Er løst Ingen mulighed for løsning Afdeling Dato for audit Bofællesskabet 10 eren Problemområdet Ansvarlig for løsning Forventes løst Dato Er løst Ingen mulighed for løsning SKEMA 6 39 af 120

40 Kapitel 4 Audit Afsnit 4.3 Intern audit handleplan Afdeling Dato for audit Bofællesskabet 12 eren Problemområdet Ansvarlig for løsning Forventes løst Dato Er løst Ingen mulighed for løsning SKEMA 6 40 af 120

41 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.1 Procedure ved arbejdsskader og -ulykker 5. Arbejdsskader og -ulykker 5.1 Procedure ved arbejdsskader og -ulykker Ved arbejdsulykke forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage i forbindelse med arbejdet. Procedure ved arbejdsulykke: 1. Den tilskadekomne anmelder skaden til nærmeste afdelingsleder. 2. Afdelingslederen opfordrer den tilskadekomne til at søge læge. 3. Arbejdsmiljørepræsentant, Pia Friis, 12 eren, orienteres. 4. Arbejdsmiljøgruppen er ansvarlig for at få indberettet arbejdsskader og efterfølgende handle på dem. 5. Arbejdsmiljørepræsentanten og skadelidte henvender sig til licensindehaver (sekretæren på kontoret), som indberetter skaden elektronisk. 6. Hvis ulykken/skaden medfører sygefravær, skal det anmeldes til Arbejdstilsynet. 7. Hvis der er risiko for mén efter ulykken/skaden, skal det anmeldes, uanset om der er sygefravær eller ej. 8. Arbejdsmiljøgruppen drøfter og handler efterfølgende på, hvordan den konkrete arbejdsulykke fremover kan forebygges. 9. MED-udvalget orienteres på det efterfølgende møde og har eventuelt en dialog om, hvordan lignende ulykker kan forebygges. 10. Registrering af arbejdsskader/ulykker opbevares på forstanderkontoret og gemmes 10 år frem. Ved arbejdsskade forstås skade på helbredet, forårsaget af arbejdet. Det ligger i ordet skade, at det ikke er så voldsom en hændelse som en ulykke. En skade er heller ikke nødvendigvis forårsaget af en pludselig hændelse/påvirkning - der kan være tale om længere tids fysisk eller psykisk påvirkning, der til sidst resulterer i en arbejdsskade. Det gør vi vores bedste for at undgå ved Bofællesskaberne Edelsvej. Derfor har vi fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 41 af 120

42 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.2 Registrering af fysisk og/eller psykisk overlast 5.2 Registrering af fysisk og/eller psykisk overlast Skemaet udfyldes af den enkelte medarbejder, der har lidt fysisk og/eller psykisk overlast i forbindelse med arbejdet ved Bofællesskaberne Edelsvej. Afdeling Skadevolders navn Skadelidtes navn Skadelidtes stilling Ansat antal år Dato for anmeldte episode Tidspunkt for episoden Sæt kryds over det tal, du oplever, beskriver din umiddelbare reaktion på en skala fra 1-10 (sæt kryds direkte over ét tal) Upåvirket Stærkt påvirket Antal lignende episoder i løbet af dagen (angiv kun ét tal) Var der andre beboere til stede i rummet, da hændelsen skete? (hvis ja, skriv hvem) Hvor foregik episoden? (f.eks. køkken, stue, bus, gang, have) I hvilken sammenhæng foregik episoden? (bad, spisning, leg, gåtur eller andet) SKEMA 7 42 af 120

43 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.2 Registrering af fysisk og/eller psykisk overlast Voldens karakter (slag, spark, spyt, bid, verbale trusler eller andet) Beskriv dine følelser efter episoden (angst, magtesløs, vred, utryg, irriteret, anspændt, træt, uberørt eller andet) Gik du hjem på grund af episoden? Var det muligt at tilkalde en kollega? Er der efterfølgende taget forholdsregler? (lægehjælp, samtale med kollega/leder, psykologhjælp eller andet) Hvordan forebygges? (udfyldes af arbejdsmiljøgruppen se næste side) Underskrift arbejdsmiljøgruppen Er påvirkningsgraden på 7, 8, 9 eller 10, skal du beskrive episoden på næste side. Skønner du det nødvendigt, f.eks. på grund af overraskende forhold ved episoden, skal du ligeledes beskrive den på næste side. SKEMA 7 43 af 120

44 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.2 Registrering af fysisk og/eller psykisk overlast Skemaet anvendes til: at skabe overblik over hvilken fysisk og psykisk overlast, der er på afdelingerne. Derved kan afdelingsleder og AR/TR tage sig af de medarbejdere, der har lidt overlast samt iværksætte tiltag, der forebygger denne overlast. at give forstanderen overblik over, hvilke episoder der har været på de enkelte afdelinger, samt mulighed for at undersøge episoderne nærmere, hvis det skønnes nødvendigt. at orientere MED-udvalget om antal af indberetninger på Edelsvej. dokumentation, hvis man anmelder en arbejdsskade. Hændelsesforløbet Skal udfyldes hvis den umiddelbare reaktion er 7-10 eller hvis det ønskes. Hvordan kan man forebygge, at det sker igen? Udfyldes af arbejdsmiljøgruppen. SKEMA 7 44 af 120

45 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.3 Årsregistrering af fysisk og/eller psykisk overlast skema 5.3 Årsregistrering af fysisk og/eller psykisk overlast Samlet registrering af alle episoder, hvor medarbejdere ved Bofællesskaberne Edelsvej har lidt fysisk og/eller psykisk overlast. År Dato og skema nr. Hvem har været udsat? Hvad har personen været udsat for? Med hvilke konsekvenser? Hvem har udsat medarbejderen for overlast? Behandlet på arbejdsmiljømødet d. SKEMA 8 45 af 120

46 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.4 Årsregistrering af magtanvendelser 5.4 Årsregistrering af magtanvendelser Samlet registrering af alle episoder, hvor medarbejdere ved Bofællesskaberne Edelsvej har anvendt magt over for beboere. År Dato og skema nr. Hvem har været udsat? Hvad har personen været udsat for? Hvorfor? Hvilken/hvilke medarbejder(e) har anvendt magt? Behandlet på arbejdsmiljømødet d. SKEMA 9 46 af 120

47 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.5 Falcks psykologiske krisehjælp 5.5 Falcks psykologiske krisehjælp Formål Henvisning Hvem kan rekvirere Kriseberedskabsplan Ajourføring af kriseplan Ajourføring af nøglepersoner At sikre, at medarbejdere ved Bofællesskaberne Edelsvej får psykologisk krisehjælp i forbindelse med kritiske akutte psykologiske påvirkninger i arbejdet. EK-net: Personalepolitikfi Retningslinjer fi Psykologisk krisehjælp Der er på hver afdeling udpeget nøglepersoner og KUN disse kan ringe på og bestille hjælp. Der findes en kriseberedskabsplan på hver afdeling. Den er udarbejdet og ajourført af Falck. Den indeholder pjecer om Falcks psykologiske krisehjælp samt oplysninger om, hvad man skal gøre i en krisesituation. Falck kontakter automatisk Edelsvej for eventuelle rettelser i planen. Det er den enkelte afdelingsleders ansvar at ajourføre lister med nøglepersoner og kontakte sekretæren, som indsender rettelserne til Falck. 47 af 120

48 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.6 Psykisk førstehjælp 5.6 Psykisk førstehjælp Når en medarbejder har været udsat for vold eller har lidt anden form for overlast i forbindelse med udførelsen af arbejdet, skal kollegaerne eller ledelsen yde psykisk førstehjælp. Kollegaerne og/eller ledelsen skal: Afslutte konflikten Drage omsorg for medarbejderen Lytte til, hvad der er sket uden at give gode råd Give den skadelidte mulighed for at tale og reagere følelsesmæssigt på oplevelsen Fritage den skadelidte for tjeneste Følge den skadelidte hjem Blive ved den skadelidte, hvis der ikke er familie eller venner i hjemmet, der kan tage sig af vedkommende Indkalde ekstra personale, hvis det er nødvendigt Orientere ledelsen snarest muligt. Se kriseberedskabsplanen fra Falck! 48 af 120

49 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.7 Forebyggelse af stress 5.7 Forebyggelse af stress Én ting er at have travlt i løbet af en arbejdsdag det kan næppe undgås! Noget andet er, når opgaverne hober sig op i uoverskuelige bunker, og travlheden udvikler sig til regulær stress. Så taler vi i værste fald om en psykisk arbejdsskade, det kan tage lang tid at komme over. Det er ikke sjovt at komme dertil - ingen ønsker det! Frustrationer skal ikke ende som stressknuder i maven Vi ved jo godt, at stress ikke nødvendigvis hænger sammen med mængden af arbejdsopgaver. Stress næres faktisk af al frustration, der får lov til at hobe sig op. Det vil vi gerne undgå ved Bofællesskaberne Edelsvej. Vi ønsker, at alle medarbejdere sætter ord på eventuelle frustrationer, inden de ender som stressknuder i maven. Vi ønsker en arbejdsplads, hvor alle trives! Et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt Trivsel forudsætter et godt psykisk arbejdsmiljø. Det er derfor et område, vi hele tiden har fokus på. Respekt, ærlighed og ikke mindst anerkendelse er nøgleord i vores forståelse af et godt psykisk arbejdsmiljø. Sagen er nemlig, at når man grundlæggende føler sig tryg og anerkendt, har man modet til at få tingene sagt og lige så vigtigt: Modet til at være åben for tanker og værdier, man måske ikke kan genkende i sig selv. Men, hvem ved måske kan lære af? Vi tror, at et godt psykisk arbejdsmiljø er den bedste grobund for en åben og levende dialog på vores arbejdsplads og måske den bedste forebyggelse af stress. Men vi ved også, at det er noget, vi alle har ansvar for og er fælles om at skabe hver eneste dag. Gode arbejdsvaner forebygger også stress Tilbage til arbejdsopgaverne, der kan hobe sig op i uoverskuelige bunker. Det skal de ikke have lov til. Den enkelte medarbejder har selv et stort ansvar, der går ud på at blive mere bevidst om gode arbejdsvaner. Det går ikke, at vi i vores arbejdsliv er som sommerfugle, der flakser uroligt fra det ene til det andet. Godt nok er sommerfugle smukke, men de er noget ustrukturerede i deres adfærd! Hvis vi skal skabe overblik over vores arbejdsopgaver og undgå stress, har vi brug for det modsatte: planlægning og prioritering. Gode arbejdsvaner! Sommerfugle flakser uroligt fra det ene til det andet. Gemmer der sig en sommerfugl i dig? Pas på, den ikke tager din energi. Du kan ende med at blive utilfreds og stresset! 49 af 120

50 Kapitel 5 Arbejdsskader og -ulykker Afsnit 5.7 Forebyggelse af stress Hver ting til sin tid Vores filosofi er, at der er en tid til alt. Det handler om at planlægge, hvornår man vil gøre hvad. Og indse, at man ikke kan alt på én gang! Hver ting til sin tid En tid til at forberede sin vagt. At læse/skrive i rapport- og beboerbøgerne og tømme sin postkasse og arkivere. At tjekke administrationslisten, prioritere opgaverne og sætte mål for vagten. En tid til at tjekke sine beboeres administration og lave regnskaberne. En tid til at forberede de kommende ugers arbejde det giver overblik at få skrevet en liste over det, man gerne vil eller skal. En tid til at runde vagten godt af få snakket, summet og klaret tankerne, inden man vender næsen hjem. En tid til at forberede faglig vejledning og personalemøder. En tid til at lave handleplaner og statusbeskrivelser. En tid til Brug kollegaerne misbrug ikke Vi kan alle blive usikre på, hvordan en opgave skal løses især hvis vi har travlt. Det er godt og vigtigt at kunne spørge en kollega til råds, men i mange tilfælde kan man sagtens stole på sin egen vurdering. Sagt med andre ord: Vi skal bruge vores kollegaer, men ikke misbruge dem. Vi skal selv løse de opgaver, vi overhovedet kan, med vores fornuft, omtanke og erfaring. På den måde hjælper vi også vores kollegaer med at undgå stress! 50 af 120

51 Kapitel 6 Brand Afsnit 6.1 Forebyggelse af brand 6. Brand 6.1 Forebyggelse af brand Det er nemmere at forebygge en brand end at slukke den! Derfor gør vi, hvad vi kan i hverdagen, for at undgå brand. Emne Retningslinjer Åben ild/grill Vi anvender ikke åben ild. Vi benytter kun gas til vores grill. Gasflasker opbevares i kældernedgangen til blok 2, Edelsvej Pensionatets medarbejdere må dog anvende grillkul, da de har fået instruktion i at bruge vores store grill. Grillkul skal slukkes på følgende måde: De overhældes med sand, derefter med vand. Udendørs askebægre Vi er opmærksomme på at tømme udendørs askebægre. Der er udpeget en ansvarlig på hver afdeling. Halogenlamper Vi undgår halogenlamper i beboernes soveværelser. De bliver meget varme og kan antænde brandbare materialer som puder og blade ved tæt kontakt. Brandbare materialer Vi sørger for, at beboerne ikke har brandbare materialer i nærheden af komfuret. Vi kontakter pedellen, når vi sætter brandbare materialer i containergården pedellen sørger for, at materialerne bliver fjernet. Kaffemaskiner Vi køber kun kaffemaskiner med automatisk sluk. Mange brande opstår, fordi man har glemt at slukke en maskine. Øvrige el-drevne maskiner/apparater Vi slukker vaskemaskiner, tørretumblere og andre el-drevne maskiner/apparater, inden vi forlader arbejdspladsen. På brandkurset anbefales det at slukke alle elektriske apparater, bl.a. tv-apparater, på kontakten. 51 af 120

52 Kapitel 6 Brand Afsnit 6.2 Brandsikkerhed 6.2 Brandsikkerhed Hvis uheldet er ude, og der opstår en brand, er det afgørende at være forberedt. Brandsikkerheden skal være i orden. Det gælder om at hindre branden i at sprede sig, at undgå paniksituationer og i sidste ende at sikre liv. Brandinspektøren har gennemgået alle husene ved Bofællesskaberne Edelsvej, og han har informeret om forebyggelse af brand og brandsikkerhed. Vi sørger for brandsikkerheden ved at: Sikre, at alle medarbejdere har opnået kendskab til brandplanen og har gennemgået vores instruks ved brand. Introducere alle nyansatte til brandplanen. Afholde brandøvelse hvert år i januar. Beboerne får besked på at løbe over til flagstangen eller P-pladsen ved 10 eren. Holde flugtvejene fri. Holde branddørene i kældrene lukkede. Forhindre, at der er brandfarligt materiale i opgangene. Være forsynet med passende ildsluknings- og redningsudstyr samt hjælpemidler til førstehjælp, så vi kan yde hjælp, indtil Falck når frem. Få Falck Service til at tjekke vores brandudstyr en gang årligt. 52 af 120

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014 Lolland-Falsters Lærerforening 1 Indhold: Forside Indhold 2 Velkommen 3 Valg og uddannelse 4 Hvem er jeg arbejdsmiljørepræsentant for 5 Hvordan er arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdsplads?

Danmarks Bedste Arbejdsplads? 7ud Kulturprofil for Bofællesskaberne Edelsvej 2013 Esbjerg Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENEREL INFORMATION... 2 2. ANSÆTTELSE OG VELKOMST... 3 3. INSPIRATION... 6 4. INFORMATION... 19 5. INVOLVERING...

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik...

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... Indhold Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... 6 Introduktion til nye lærere og vikarer... 7 Modtagelse

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Samsø Kommune. Personalehåndbog 2014

Samsø Kommune. Personalehåndbog 2014 Personalehåndbog 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Formål og værdier... 4 Rettigheder og pligter... 4 Politisk organisation... 5 Administrativ organisation... 5 Samarbejdsudvalgets

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

HVIS BORGEREN ER TRUENDE...

HVIS BORGEREN ER TRUENDE... HVIS BORGEREN ER TRUENDE... De gode redskaber før, under og efter voldsepisoder En vejledning til sikkerhedsorganisationen _INDHOLD 03 03 03 03 04 04 04 Vold og trusler kan og skal forebygges Hvornår

Læs mere

Ungehuset tilbyder skriftlig rapportering om pædagogiske observationer over en periode på tre måneder.

Ungehuset tilbyder skriftlig rapportering om pædagogiske observationer over en periode på tre måneder. Ungehuset Strucksalle Strucksalle 84, 6270 Tønder Tlf.74929732 Vagttelefon: 21381824 Kontoret på Ungehuset Strucksalle kan på hverdage kontaktes mellem kl. 08.00-16.00. Direkte kontakt til ledelsen: Leder:

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Godkendt af LMU 12. septemberl 2013 Aarhus Universitetshospitals skal tilhøre eliten af universitetshospitaler.

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere