RENT UD Film fra jubilæumsfesten vedlagt - god fornøjelse!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENT UD Film fra jubilæumsfesten vedlagt - god fornøjelse!"

Transkript

1 RENT UD Film fra jubilæumsfesten vedlagt - god fornøjelse!

2 RENT UD Udgiver: De Forenede Dampvaskerier A/S Nørgaardsvej 24, 2800 Lyngby Tlf Fax: Ansvarshavende redaktør: Adm. direktør Anders Thorgaard Mail: Koordinering: Else Stemann Mail: Tekst og redaktion: Christina Wex Tlf Mail: Fotografer: Mikkelsen & Ko. Nils Holm Christensen Mail: Birgitte Rødkær Tlf Lars Svankjær Tlf M.fl. Grafi sk produktion: PrinfoKøge A/S Falkevej Køge Redaktion afsluttet: 6. november 2008 Det har været en rigtig travl sommer hos DFD. Vores fælles mål om at opnå en arbejdsmiljøcertificering for alle afdelingerne på knap fem måneder har holdt alle travlt beskæftiget. Men vi nåede det! Oven i købet midt i sommerperioden, som i forvejen er vores travleste tid på året. Processen kan I læse om i dette nummer af Rent Ud, hvor I også kan møde vores nye sikkerhedschef, Jens Kristian Nielsen. Nu er alle DFD s afdelinger OHSAS certificerede (arbejdsmiljø), og otte afdelinger er ISO certificerede (miljø). Desuden er begge vores renrum ISO 9001-certificerede (kvalitet), og vi har en afdeling, der er ISO certificeret (fødevaresikkerhed/haccp i St. Heddinge). Alle disse certifikater giver kunderne en sikkerhed for, at vi har taget stilling, og at vi har beskrevet nogle systemer, som vi vil følge. Disse systemer er dog intet værd uden jeres fortsatte indsats og engagement. Med det engagement, I har lagt for dagen i denne sommer, er jeg dog slet ikke bekymret. I skal alle have en stor tak for jeres indsats! I dette nummer af Rent Ud sætter vi også fokus på ny teknologi, der gør hverdagen lettere: Vores it-systemer og beklædningsautomaten TexMatic. Resten af pladsen i denne leder vil jeg overlade til vores miljøchef, Birgitte Juhl Alle afdelinger certifi ceret Anders Thorgaard En helt enestående indsats af alle! Hvordan gør man det (næsten) umulige: Forbereder sig til en arbejdsmiljøcertificering på knap fem måneder? medarbejdere i DFD beslutter sig for det og kæmper helt vildt for sagen. Siden foråret, hvor der blev truffet en frisk beslutning om, at vi nu ville gå hele vejen mod OHSAS certificering i de resterende ni afdelinger i DFD, er der blevet arbejdet hårdt på at blive klar. Det har været vildt imponerende at opleve, hvordan alle har arbejdet for at komme på plads og blive færdige inden den 1. september. Uden jeres store engagement og energi ville vi ikke være kommet i mål. Den grundlæggende tanke om, at vi skal sætte fokus på at passe på os selv og hinanden på vores arbejdsplads, har i høj grad givet mening for alle. Der er kommet rigtig mange værdifulde inputs undervejs om, hvordan vi kan forbedre sikkerheden, og netop dette er centralt, for det er jer, der ved, hvordan arbejdet udføres, og hvilke ting, der kan gøres bedre og mere sikkert. Selve eksamen blev udført ved, at der ved lodtrækning blev udvalgt fire afdelinger, som fik besøg af Det Norske Veritas. Der var endda skuffelse hos nogle af de afdelinger, der ikke blev udtrukket. Det blev medarbejderne fra St. Heddinge, Roskilde, Skovlunde og Gentofte, der stod for skud denne gang; men bare rolig: Næste gang kommer andre afdelinger til at forsvare koncernens ære. Medarbejderne fra de fire afdelinger bestod til UG. Jeg kan kun være stolt og taknemmelig over, at I i den grad har taget projektet til jer, så vi alle kunne bestå med et så flot resultat. Så sæt kongekronen på hovedet og kig fremad. Nu skal vi bare holde dampen oppe i hverdagen; det er nu, det store træk kommer. Vi skal huske de nye ting, vi har lært, og få rutinerne og de sidste ting på plads. Men med al den energi, alle afdelinger har skudt projektet af sted med, er jeg ikke i tvivl om, at I vil holde gryden i kog. Tak for indsatsen! Birgitte Juhl 2 RENT UD

3 Flere fordele med PDA en Med det nye PDA-system er et modem ikke længere nødvendigt, når informationer skal sendes fra kunden til vaskeriet. Nu kører systemet via mobilnettet, hvilket betyder store fordele for brugerne. Med PDA en Personal Digital Assistant kan kunden foretage en nem og hurtig optælling på hylderne og lige så nemt og hurtigt afgive bestilling til vaskeriet. PDA en er udstyret med et SIM-kort og sender sine informationer via det almindelige mobilnet. Den trykfølsomme skærm betjenes ved hjælp af en lille pen eller en finger, og når først relevant leveringsdato er angivet, og kundenummeret og evt. afdelingsnummeret er indlæst, kan man scanne direkte fra hylderne eller en bestillingsseddel med stregkoder. På denne måde får man et hurtigt overblik over, hvad der skal bestilles fra vaskeriet. Velegnet til alle typer kunder Kunderne er meget glade for at bruge PDA en, siger udviklingschef Simon Buemann. Det giver en høj grad af styring og sikkerhed i bestillingerne, at man ikke længere skal taste ind manuelt, og at man kan bestille linned præcis, når det passer én bedst. Med det tidligere system var man nødt til at bruge et modem, når informationerne skulle sendes til vaskeriet, mens processen med det nye system er blevet meget lettere. Systemet er egnet til alle typer kunder, men især sygehuse, plejehjem og hotelkunder med større mængder af linned vil få fordele af systemet. Systemet kan bruges på flere måder Man har mulighed for at vende systemet, så man indtaster det antal, man har på hylderne, i stedet for det, man ønsker at rekvirere. Systemet udregner så selv en bestilling ud fra kundens fastsatte beholdning. På denne måde undgår man, at der sker en unødvendig lageropbygning hos kunden, f.eks. hvis en afløser i en periode er ansvarlig for linnedbestillingen, forklarer Simon. PDA en kan desuden bruges af DFD s personale til optællinger af beholdninger ude hos kunden. Som et supplement til den løbende scanning, som vi laver i forbindelse med vask af kundens artikler, kan vi scanne den beklædning, der befinder sig på kundens lokationer på et givet tidspunkt. På denne måde kan der skabes et totalt overblik over den beholdning, der er i cirkulation. Også til opmåling Systemet kan også bruges i forbindelse med opmåling af kundens medarbejdere ved, at man med PDA en scanner den valgte beklædning direkte ind i vaskeriprogrammet. Funktionaliteten vedrørende opmåling er stadig i testfasen, men når den er færdigudviklet, vil processen omkring opmåling blive langt smidigere, spare ressourcer og mindske risikoen for fejl, slutter Simon Buemann. RENT UD 3

4 DFD s Xtra.net og hjemmeside er blevet opgraderet Mulighed for at sammenkoble data fra DFD s forskellige systemer og udvide med fl ere varegrupper er resultatet af, at DFD s Xtra.net og hjemmeside er blevet fl yttet til ny platform. 4 RENT UD

5 Servicekonsulent Merete Skjellerup fra DFD i Odense og Birgit Jensen, beklædningsansvarlig på Sanderum Plejecenter i Odense DFD s Xtra.net, som ligger på hjemmesiden, er blevet udviklet i samarbejde med vores kunder og omfatter styring af alle typer beklædningsløsninger. Her finder man som kunde informationer om det vaskeri, der servicerer en, samt nyttige tips til at fastlægge og vedligeholde sin beholdning af tøj. Man kan tilmelde nye medarbejdere og bestille beklædning til dem. Man kan ændre medarbejderoplysninger, for eksempel hvis medarbejderen er flyttet til en anden afdeling, og man kan tilmelde og afmelde beklædning. Endelig kan man få et overblik over den enkelte medarbejders beholdning. For at få adgang til Xtra.net skal kunden have et brugernavn og et password udleveret af sin servicekonsulent. Det bliver nemmere og nemmere Udgangspunktet for at opdatere DFD s Xtra.net og hjemmeside og lægge det hele over på en ny platform var, at så megen information som muligt skulle være tilgængelig for kunder og medarbejdere med én enkelt indgang til systemet. Den nye platform hedder Websydian Express og ligger på den samme server som vaskeriprogrammet, økonomiprogrammet, CRM og mailsystemet. Dette giver mulighed for at binde løsningerne meget bedre sammen. De forskellige data kan nu kobles sammen i et enkelt system, og samtidig er der nu bedre mulighed for at udvide Xtra.net med andre varegrupper end beklædning; blandt andet linned. Endelig giver platformen mulighed for et intranet til DFD. Fordele for alle DFD s Xtra.net er blevet væsentlig hurtigere for brugerne, hvilket er en af mange fordele, siger udviklingschef Simon Buemann. Systemerne arbejder real time på samme server, og Xtra.net kan derfor nemt og hurtigt kommunikere med DFD s øvrige systemer. Vores mål er at give kunderne øget tilgængelighed og fuld fleksibilitet, så de med det nye system ikke behøver at henvende sig til vores ekspedition, men selv vil kunne hente for eksempel kontoudtog og fakturakopier på tidspunkter, som passer dem. Samtidig vil dette frigive ressourcer hos os, som vi kan bruge på at skabe øget værdi for kunderne, så der er fordele for alle. RENT UD 5

6 Arbejdsmiljøcertifi cering Hvad er OHSAS arbejdsmiljøcertifi cering? Vi har gennem flere år via vores ISO certificeringer arbejdet med det ydre miljø dvs. det enkelte vaskeris påvirkning af den natur, der omgiver os. Nu var tiden kommet til at arbejde med det arbejdsmiljø, som vi alle sammen oplever hver dag, når vi møder på arbejde. Det kan f.eks. være: Arbejdsmiljøcertificeringen betyder, at vi nu har fået en grøn Smiley med kongekrone på! Den viser samtidig Arbejdstilsynet, at vi selv har så meget styr på arbejdsmiljøforholdene på vaskeriet, at de ikke længere behøver at aflægge besøg hos os. Løft af tunge ting Arbejdsstillingerne på de forskellige pladser Jobrotation, så vi ikke hele tiden belaster/slider på de samme muskler Sikkerhed ved maskinerne, så man ikke kan komme til skade Ulykker og uheld (som vi gerne HELT skal undgå) Psykisk arbejdsmiljø hvordan vi har det med vores kolleger. Hvorfor arbejdsmiljøcertificering? Alle vores vaskerier har i flere år arbejdet med arbejdsmiljøet og haft sikkerhedsrepræsentanter og sikkerhedsgrupper, der løbende har arbejdet med at forbedre sikkerhedsforholdene på vaskerierne. Nu valgte vi at grave et spadestik dybere ned og løfte niveauet for arbejdsmiljøarbejdet på alle vaskerierne ved at lade os certificere jf. den internationale standard OHSAS Når vi er certificeret, betyder det, at vi hvert år får besøg fra et eksternt firma, DNV (Det Norske Veritas), som via samtaler med medarbejderne og gennemgang af vores papirer tjekker, at vi overholder de mange krav, der findes på arbejdsmiljøområdet, samt de endnu højere krav, som vi har forpligtet os til via OHSAS standarden. Hvordan OHSAS Vi har vurderet alle de arbejdsprocesser, der udføres på vaskerierne, for at sikre os, at der ikke er nogen risiko forbundet med udførelsen af arbejdet. De steder, hvor man potentielt kunne række ind i en maskine og komme i klemme ved roterende dele, er der opsat afskærmning. De nye maskiner, vi køber, skal gennemgås for at tjekke, at de overholder kravene. Som medarbejdere skal I vide, hvordan I passer på jer selv, når I går på arbejde. Derfor er alle blevet instrueret i, hvordan I udfører arbejdet og vi har for hver afdeling skrevet retningslinjerne ned. Vi skal huske at instruere nye medarbejdere på samme måde. Vi skal alle sammen arbejde på at undgå ulykker, før de sker det, vi kalder nærveduheld. Og hvad så med fremtiden? Vi skal holde gryden i kog og sørge for at huske hinanden n på, at vi skal passe på os selv og hinanden. Vi skal med jævne mellemrum tage arbejdsmiljøbrillerne på og gennemgå vaskerierne for potentielle ulykkesrisici. Alle medarbejdere skal være aktive og deltage i at komme med forbedringsforslag, så vaskerierne bliver mere og mere sikre. Hvert år skal vi i sikkerhedsgruppen sætte nye mål for forbedringer for at sikre, at arbejdsmiljøet på vaskerierne bliver bedre og bedre. Der er ikke noget, der er vigtigere end vores sikkerhed! 6 RENT UD

7 For den nyansatte kvalitetschef for renrummene i Maribo og Skovlunde og HACCPvaskeriet i St. Heddinge, Jens Kristian Nielsen, var arbejdsmiljøcertificeringen en fantastisk måde at lære både vaskeri, processer og medarbejdere at kende på. Processen blev indledt med et møde mellem miljøchef Birgitte Juhl og alle ledere og sikkerhedsrepræsentanter fra de forskellige vaskerier. Dernæst gik man i gang med en komplet risikovurdering af hele vaskeriet på samtlige vaskerier. Alle arbejdsgange og processer blev gennem- gået helt ud i de mindste kroge. Man tjekkede, at al dokumentation var i orden, at der ikke var nogen risiko for arbejdsskader, som man ikke allerede havde taget forholds- regler imod, at alle kemikalier var mærkede og udstyret med instruktioner osv. Tømning af steamer / Emptying the steamer Nogle af de illustrationer, der bruges til at lære medarbejderne, hvad man ikke må gøre, og hvordan man skal gøre RENT UD 7

8 Kørsel af vogne / Transporting wagons Fandt stor set alting selv Næste trin var at graduere og klassificere de forhold, der skulle forbedres. Jens forklarer: Vi inddelte dem i tre kategorier, hvor kategori 1 var de ting, der skulle bringes i orden for at kunne blive certificeret. Kategori 2 var forhold, hvor det ville gøre en forskel i hverdagen, hvis de blev ændret, og endelig var kategori 3 øvrige ønsker og input fra medarbejderne. Ledelsesgruppen på de enkelte vaskerier lavede handlingsplaner for hvert punkt og så gik man ellers i gang. Der var mange opfølgende møder undervejs i processen, og inden den egentlige audit kom et eksternt konsulentfirma og sikrede, at vi ikke havde overset noget, og at vi havde fundet de rigtige løsninger. Vi havde selv fundet stort set alt, siger Jens tilfreds. Engagement belønnes Ved selve auditten kom to personer fra DNV og brugte tre dage i henholdsvis Roskilde, Skovlunde og Gentofte på at gennemgå alle forhold fra kælder til kvist, og al dokumentation blev tjekket. Den 1. september 2008 var arbejdsmiljøcertificeringen så i hus for hele koncernen. Det blev vægtet meget højt, at vi var så dedikerede til at gøre en indsats for arbejdsmiljøet. Vi skal re-certificeres i marts måned, og sådan fortsætter det. Der er ikke noget med, at når man én gang er certificeret, så kan man hvile på laurbærrene. Man skal være oppe på dupperne hele tiden, slutter Jens. 8 RENT UD

9 Nærved-uheld - UPS / Near accidents - UPS Arbejdsmiljøledelse - OHSAS Arbejdsmiljøledelse indebærer kort fortalt, at: Den øverste ledelse forpligter sig til at fastsætte en arbejdsmiljøpolitik og til at forbedre arbejdsmiljøet. Der etableres et overblik over virksomhedens lovkrav og sikkerheds- /sundhedsrisici. Der udarbejdes mål og handlingsplaner for at forbedre arbejdsmiljøet. Sikkerhedsorganisationens opgaver fastlægges i forhold til politik og mål. Ledernes og medarbejdernes opgaver og ansvar i forhold til sikkerheds- /sundhedsrisici fastlægges og implementeres i dagligdagen. Virksomheden kan dokumentere, at den har et godt arbejdsmiljø. RENT UD 9

10 Jens foran renrummet i Skovlunde En hverdag i balance Som næsten nyansat kvalitetschef med ansvar for renrum og HACCP-vaskeri har Jens Kristian Nielsen nok at se til, men arbejdslivet afbalanceres med et familieliv på landet, hvor han stresser af med at renovere en gammel gård. Jens og tekniker Peter Mastrup fra Getinge Jeg mærker ikke så meget til den stressede hverdag, som mange andre klager over, siger Jens Kristian Nielsen. Min kone er anlægsgartner og starter altid arbejdsdagen tidligt, og derfor er det mig, der får vores søn Mikkel på 9 år af sted om morgenen, mens min store datter Julie på 17 selv klarer turen til teknisk skole, hvor hun går på mediegrafisk linje. Gode evner som fritidshåndværker I fem år har familien boet i Ørslev, en lille landsby mellem Ringsted og Køge, tæt på konens familie og i et levende lokalmiljø. Hjemmet er en gammel gård med et stuehus fra 1772, som Jens og hans kone har brugt de sidste fem år på at sætte i stand. Det har været total afstresning at komme hjem fra arbejde og så gå og mure, male og den slags. Og så er det en stor tilfredsstillelse, når man til sidste kan se resultatet af flere års indsats, og der er vi lige ved at være nu. 10 RENT UD Ledere i servicebranchen skal have brede skuldre Og grund til at stresse har der nok været i årenes løb. I 20 år var Jens nemlig ansat i ISS, hvor han i en lang periode var driftschef for rengøringen hos store fødevarekunder som Danish Crown, Malaco og Kims blandt andet dengang, Danish Crown pludselig var i nyhederne og på Ekstra Bladets forside på grund af mangelfuld rengøring. Jeg tilbød selv at tage sagen, for jeg kan godt lide udfordringer. Selvfølgelig koster det mange ressourcer på det personlige plan, for man får mange udfordringer som leder i servicebranchen. Men tingene skal være i orden. Det vigtigste i den slags situationer er, at man kan skabe tillid. Og det er en lang proces at genvinde en tillid, der er blevet tabt. Kontakten til DFD var lidt af en tilfældighed Efter mange hårde år i servicebranchen havde Jens lyst til at prøve noget andet. Han var næsten lige startet som rengøringschef i Roskilde Kommune, da han så et stillingsopslag på DFD s hjemmeside vedrørende en stilling som kvalitetschef. Umiddelbart havde jeg ikke den akademiske uddannelse, et sådant job normalt kræver, men jeg besluttede mig for, at det jo ikke kunne skade at søge stillingen. Flyvende start i nyt job Jens kendte ikke meget til DFD, før han kom hertil, så der var der nok at gå i gang med. To dage før jeg skulle starte, kontaktede Anne Wolf mig og spurgte, om jeg ville være tovholder på en del af arbejdsmil-

11 jøcertificeringen, og det sagde jeg selvfølgelig ja til, selvom jeg på det tidspunkt end ikke havde været på et vaskeri før og knap vidste, hvad der var op eller ned. Jens sammen med Yasmin Yagci fra renrummet i Skovlunde Først var Jens rundt og prøve de forskellige arbejdsfunktioner på vaskeriet for at få en forståelse af produktionen. Vi havde kun knap fem måneder til projektet, som normalt tager et år, og så var det endda midt i sommerperioden, hvor mange var på ferie, så der var virkelig tryk på. En af fordelene ved at blive kastet ind i projektet som totalt nyansat var, at Jens lærte mange at kende både på vaskerierne i Maribo og Lyngby, som var dem, han konkret stod for men også på tværs af afdelingerne. Og så lærte han et vaskeri at kende helt ned i de tekniske detaljer. Vant til kundeaudit Til daglig vil Jens primære arbejde bestå i at være support til ledere og medarbejdere i renrummene i Maribo og Skovlunde og i HACCP-vaskeriet i St. Heddinge. Jeg skal ikke mindst sikre, at medarbejderne får tjekket, registreret og dokumenteret i rette omfang, samt stå for kundeaudit, som jævnligt finder sted. Det er jeg vant til fra fødevarebranchen, hvor der ikke er plads til fejl overhovedet, og alt skal være 100 % i orden. Ved en kundeaudit kommer kunden ud på vaskeriet og tjekker, at alle processer overholdes både i forhold til behandling af tøjet og til dokumentationen. Imponeret over ansvarsfølelsen Jens har base i Skovlunde, men er der kun 2-3 gange om ugen, for den øvrige tid er han ude på de tre vaskerier på skift. Det, der har overrasket mig mest i denne virksomhed, er, hvor meget folk kæmper for kunden og for at levere tøjet til tiden, uanset sygdom eller maskinnedbrud. Man har virkelig kunden i fokus. Og så er jeg også blevet overrasket over det ejerskab, folk har på de enkelte vaskerier. De tager så meget ansvar for arbejdet, at man skulle tro, virksomheden var deres egen. Det er en meget sammensat familie, hvor hvert vaskeri har sin personlighed, og kunsten er jo netop at lade friheden leve i en decentral struktur og alligevel have nogle fælles standarder, som jeg blandt andet skal være med til at definere. Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken flere gange, slutter Jens Kristian Nielsen. RENT UD 11

12 TexMatic - til store virksomheder, hvor tid er en vigtig faktor Hver dag gør vi hverdagen lettere for en masse mennesker. Beklædningsautomaten TexMatic er et godt eksempel herpå. At kunne møde på arbejde hver dag og iføre sig en arbejdsbeklædning, der er ren og nystrøget, er heldigvis flere og flere mennesker forundt. Arbejdsbeklædning er imidlertid ikke bare behageligt og nemt for den, der skal bære den. Mange steder stilles der i dag helt specifikke krav om korrekt beklædning i for eksempel produktionsmiljøer. Det kan være for at beskytte enten medarbejdere eller produkt, og det er en tendens, der breder sig. En fælles arbejdsbeklædning skaber en fælles identitet og et fælles ansigt udadtil, hvorfor flere og flere virksomheder vælger en sådan løsning til deres medarbejdere og lejer beklædningen hos os. Udlevering af tøj på mindre end 5 sekunder Når mange mennesker møder på arbejde på samme tid, skal udleveringen af tøjet helst foregå meget hurtigt. For at imødekomme dette tilbyder DFD en beklædningsautomat ved navn TexMatic, som døgnet rundt kan udlevere arbejdsbeklædning på mindre end 5 sekunder. Det sker helt automatisk, når medarbejderen har identificeret sig ved hjælp af et id-kort med chip og med et enkelt tryk på en skærm har valgt de beklædningsstykker, han eller hun ønsker. Tøjet 12 RENT UD udleveres samlet ved en såkaldt udleveringsport lidt på samme måde som en sodavandsautomat. Altid tøj på lager TexMatic kan have adskillige udleveringsporte, så flere medarbejdere kan hente tøj på samme tid. Inde i automaten kører tøjet rundt på conveyerbaner i et avanceret system inspireret af et ganske almindeligt renseri, hvor man kan køre tøjet rundt, indtil man finder det, man skal bruge. TexMatic finder lynhurtigt det ønskede tøj i den rigtige størrelse, og på et splitsekund skydes det af ved hjælp af en lille vippearm, uden at systemet gør holdt imens. Bagefter sørger systemet selv for at hente et nyt tilsvarende stykke tøj ind fra den føder, hvorpå alt det nyleverede tøj fra vaskeriet hænger, klart til at blive sluset ind i automaten. Styr på driftssikkerheden Ud over sin hurtighed skiller TexMatic sig også ud fra andre beklædningsautomater ved sin store driftssikkerhed. Den skyldes blandt andet, at conveyerbanerne består af et langt stykke metal, hvori der er udstanset huller til bøjlerne. Det betyder, at hullernes indbyrdes afstand aldrig forandrer sig. Hvis banerne havde været bygget op af kæder med led, ville de med tiden kunne strække sig, så bøjlerne ikke ville ramme hullerne rigtigt, og så ville der kunne opstå maskinstop. Salgschef Morten Hübner: Det sker aldrig på vores system, som alligevel har fire-fem tjekpoints, hvor det hele tiden sikres, at hullerne sidder præcist. Systemet kræver et minimum af vedligeholdelse. Det er patenteret teknologi ud fra filosofien keep it simple. Skulle der endelig opstå problemer, så skyldes de i 95 % af tilfældene software-fejl, som kan klares over telefonen og som regel ved en simpel rebooting af systemet. Information til brug for både kunde og vaskeri Det er vigtigt, at der ikke sker stop på systemet, for man kan ikke bare lukke automaten op og hente tøjet manuelt, for så ryger informationerne om det enkelte stykke tøj og information er netop en vigtig fordel ved en beklædningsautomat. Takket være den chip, som sidder i hvert enkelt stykke tøj, og det id-kort, som hver eneste medarbejder er udstyret med, har man hele tiden et præcist overblik over tøjforbruget. Medarbejderen kan kun få udleveret tøj, hvis han/ hun har afleveret en tilsvarende mængde til vask. På den måde sikrer man, at intet forsvinder el-

13 ler glemmes i bunden af et skab. Samtidig kan man over for sine kunder nemt dokumentere, at medarbejderne tager rent tøj på hver eneste dag, når de møder på arbejde, og netop behovet for at kunne dokumentere sine rutiner vokser hele tiden. Automaten kan også fortælle, om der er tøj på anlægget, som ikke anvendes, eller om der er noget, som bør suppleres. Man er i stand til løbende at trække statistikker ud til brug for både vaskeri og kunde. Svind kan elimineres Det er ganske enkelt en effektiv og fleksibel måde at udlevere arbejdsbeklædning på. Det kræver selvfølgelig et vist antal medarbejdere, før det kan betale sig at sætte en sådan automat op, men på fødevarefabrikker eller sygehuse er løsningen oplagt, siger Morten Hübner. En beklædningsautomat vil for eksempel én gang for alle få styr på det store svind, som sygehusene oplever på deres beklædning, og det kan både vi som vaskeri og vores kunder jo kun være interesseret i at få nedbragt. Hygiejnen er vigtig Key Account Manager Michael Merrild fortæller: Når man opsætter en beklædningsautomat på et sygehus, handler det i høj grad om at løfte hygiejneniveauet. Standarden DS , som beskriver, hvordan hygiejnen skal være i forbindelse med vask og håndtering af linned og beklædning til sygehuse, fastslår blandt andet, at tøjet ikke må håndteres for mange gange. Mange ansatte på sygehusene har for vane at få udleveret en stak uniformer fra depotet og bære dem ned til deres skabe, hvor de lægger dem i bunden sammen med skoene, hvorved tøjet ikke længere er rent. I en tid, hvor man har fokus på at bryde smittevejene mellem patient og personale og mindske risikoen for smittespredning fra arbejdsplads til hjem og omvendt, er det oplagt at overveje beklædningsautomaten, som er medvirkende til at eliminere disse smitterisici. Man skal se på den langsigtede besparelse I dag, hvor tid er en vigtig ressource på alle arbejdspladser, kan TexMatic komme til at spille en vigtig rolle. Den kræver selvfølgelig en investering som udgangspunkt, men man skal jo relatere investeringen til den besparelse, man kan forvente på sigt. Ikke alene sparer man mange mandetimer til håndtering af tøj i depotrum, som man i stedet kunne bruge på patienterne, men ved at optimere hygiejneniveauet og patientomsorgen, kan man også forvente færre indlæggelsesdage. TexMatic tilpasses kundens behov TexMatic er ideel for alle typer af virksomheder med flere end 250 medarbejdere, der skal have udleveret arbejdsbeklædning. Det er et fleksibelt system og designes efter den enkelte virksomheds behov og pladsforhold. Virksomheden bestemmer selv antallet af ud- og indleveringsporte samt facadens farver og design. Fordele for kunden Høj hastighed ved ud- og indlevering af beklædning blot 5 sekunder Forsyningssikkerhed Optimal styring og brug af beklædning Ingen lagre med ekstra beklædning Højt hygiejneniveau Kan integreres med medarbejdernes eksisterende ID-kort Brugervenlig vejledning RENT UD 13

14 Besøg af børnehave En dag i slutningen af september fi k St. Heddinge Dampvaskeri besøg af en børnehave. De blev alle iklædt overtrækstøj i form af kitler og huer til de voksne og T-shirts og huer til børnene. De blev vist rundt på vaskeriet af vores mentor, Lene, og bagefter blev der budt på juice og frugt i kantinen. 14 RENT UD

15 35-års jubilarer 15/10: Maibritt Feder, Aalborg At fejre 35-års jubilæum er jo i sig selv stort. Maibritt startede hos DFD, da hun var 18 år og har fulgt vaskeriet i tykt og tyndt med op- og nedgangstider samt hele den teknologiske udvikling. Maibritt er loyal, trofast og stabil, og hun har et behageligt og mildt sind. Udlært Carina Andersen blev udlært som økonomielev den 1. august PERSONALIA Fritiden bruges bl.a. på ture til udlandet, og især den årlige tur til Malaga holder hun meget af. Et kæmpe tillykke skal lyde med tak for godt samarbejde. 1/12: Eva Larsen, Skovlunde Eva er en stabil medarbejder, som går op i sit arbejde. Eva har været i indsorteringen i mange år, men er nu i vores SAS-afdeling, hvor hun er med i hele processen, fra tøjet kommer snavset hjem, og til det bliver leveret rent ud til kunden. Eva er altid en glad og positiv person, som er meget vellidt af sine kolleger. Eva bruger sin fritid på mand og børn samt sine kreative evner ved fremstilling af diverse pynt til alle årstider. Vi ønsker Eva et stort tillykke med sit 35-års jubilæum. Carina startede som økonomielev hos DFD den 1. august Hun var ca. tre uger i Hellerup for at se, hvordan et vaskeri fungerer. Det giver en bedre forståelse for de opgaver, som bogholderiet beskæftiger sig med. Fra starten udviste Carina stor ansvarsbevidsthed og fik hurtigt overblik over sine arbejdsopgaver, der primært har været debitorer, kreditorer og bogføring for Vejen og Gentofte. Som det sidste i uddannelsen lærte Carina at lave løn. Det var en udfordring, som Carina tog imod med spænding, men også her viste hun, at hun magtede opgaven. Hun er en dygtig og ansvarsbevidst medarbejder. Derudover er hun meget hjælpsom og er ikke bange for at yde en ekstra indsats i travle perioder. Blandt andet derfor er hun meget vellidt blandt kollegerne. Carina fortsætter i bogholderiet med at have ansvaret for Vejens og Gentoftes bogholderi. 10-års jubilarer 1/10: Marianne Gosmann Nielsen, Skovlunde 5/10: Jorun Mouritsen, Roskilde 26/10: Kurt Sandager, Maribo 30/11: Hanne H. Larsen, Roskilde 1/12: Ole Hviid Jensen, Gentofte 7/12: Axel Bonnevie, Odense RENT UD 15

16 DE FORENEDE DAMPVASKERIER AS B Nørgaardsvej Lyngby Anja Hansen fra Hadsten har sendt følgende hilsen til Rent Ud Vi her i Hadsten har deltaget i Ladywalk den 26. maj 2008 i Århus. Vi gik alle 7 km. Det var en dejlig tur, og vi regner med at tage turen igen næste år. I alt 13 damer deltog, og Helle og Jørn havde sponsoreret vores fl otte dragter. Torben, vores produktionsleder, stod i målområdet med frugt, vand og chokolade en god afslutning på en dejlig gåtur...

RENT UD. TexMatic. Viima. Ansvarlig ledelse. Ansvarlig ledelse. TexMatic. Viima. Fokus på kunder, miljø, medarbejdere og samfund.

RENT UD. TexMatic. Viima. Ansvarlig ledelse. Ansvarlig ledelse. TexMatic. Viima. Fokus på kunder, miljø, medarbejdere og samfund. RENT UD TexMatic Viima Ansvarlig ledelse TexMatic Bedre hygiejne, bedre økonomi og mere fleksibilitet. Viima Hensynet til miljø og arbejdsmiljø blev afgørende. Ansvarlig ledelse Fokus på kunder, miljø,

Læs mere

RENT UD. TexMatic. Ambassadørbesøg Operationsartikler

RENT UD. TexMatic. Ambassadørbesøg Operationsartikler RENT UD TexMatic Ambassadørbesøg Operationsartikler TexMatic 4.000 medarbejdere på Herlev Hospital får fremover udleveret uniformer fra Danmarks hurtigste beklædningsautomat. Ambassadørbesøg Den japanske

Læs mere

rent ud BORGERVASK TEXMATIC Ny, certificeret kerneydelse på vores vaskeri i Roskilde Sygehusene stiller store krav til hygiejnen

rent ud BORGERVASK TEXMATIC Ny, certificeret kerneydelse på vores vaskeri i Roskilde Sygehusene stiller store krav til hygiejnen rent ud BORGERVASK Ny, certificeret kerneydelse på vores vaskeri i Roskilde TEXMATIC Sygehusene stiller store krav til hygiejnen BORGERVASK ER BLEVET EN KERNEYDELSE Ved at outsource ydelsen sparer man

Læs mere

Medarbejdernes sundhed er en vigtig opgave, som der også bliver tænkt på i afdelingerne. Læs artiklen side 13 og bliv inspireret.

Medarbejdernes sundhed er en vigtig opgave, som der også bliver tænkt på i afdelingerne. Læs artiklen side 13 og bliv inspireret. RENT UD RENT UD Udgiver: De Forenede Dampvaskerier A/S Nørgaardsvej 24, 2800 Lyngby Tlf. 45 88 47 11 Fax: 45 88 22 33 www.dfd.dk Ansvarshavende redaktør: Adm. direktør Anders Thorgaard Mail: at@dfd.dk

Læs mere

RENT UD. Kreativitet. Arbejdspladsmotion. Rummelighed. Rummelighed. Kreativitet. Arbejdspladsmotion

RENT UD. Kreativitet. Arbejdspladsmotion. Rummelighed. Rummelighed. Kreativitet. Arbejdspladsmotion RENT UD Kreativitet Arbejdspladsmotion Rummelighed Kreativitet DFD-medarbejderes kreativitet skaber forbedringer og nye muligheder i afdelingerne. Arbejdspladsmotion Både kondition og sociale bånd er styrket

Læs mere

RENT UD. Xxxxx. Loyalitet. Privatvask. Xxxx. Privatvask. Service For vores chauffører er det en naturlig ting at give ekstraordinær service.

RENT UD. Xxxxx. Loyalitet. Privatvask. Xxxx. Privatvask. Service For vores chauffører er det en naturlig ting at give ekstraordinær service. RENT UD Xxxxx Service Xxx Loyalitet Privatvask Xxxx Service For vores chauffører er det en naturlig ting at give ekstraordinær service. Loyalitet Hilbert Christiansen Fisk i Odense en trofast kunde i mere

Læs mere

RENT UD. Viima. Svanemærket Genbrugskunst. DFD svanemærket i Odense Vaskeriet i Odense er blevet svanemærket,

RENT UD. Viima. Svanemærket Genbrugskunst. DFD svanemærket i Odense Vaskeriet i Odense er blevet svanemærket, RENT UD Viima Svanemærket Genbrugskunst Viima Vores rengøringssystem Viima sætter nye standarder for hensynet til både menneske og miljø. DFD svanemærket i Odense Vaskeriet i Odense er blevet svanemærket,

Læs mere

31.500. per ulykke GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. - Sikkerhed er en god forretning. Mange veje til høj motivation

31.500. per ulykke GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. - Sikkerhed er en god forretning. Mange veje til høj motivation GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 31.500 per ulykke - Sikkerhed er en god forretning Mange veje til høj motivation Når kroppen gør ondt - Indsatsen mod muskelog skeletbesvær øges

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

grafisk bar Tema bryd vanerne og vær kreativ! 11. nummer september 2008 Medlemmer

grafisk bar Tema bryd vanerne og vær kreativ! 11. nummer september 2008 Medlemmer grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 11. nummer september 2008 Tema Kemi! Substitution i grafiske virksomheder bryd vanerne og vær kreativ! Klapjagt eller gode intentioner Ny handlingsplan

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher Arbejdsmiljørådet Udgivet af Arbejdsmiljørådet Maj 2005 ISBN: 87-90879-78-3 Ean stregkode: 9788 7908 7978 5 Nr. 50 12 27 Indhold Forandring fryder?

Læs mere

Nul ulykker. andet er ikke godt nok GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Forkæl dine medarbejdere det betaler sig på bundlinien

Nul ulykker. andet er ikke godt nok GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Forkæl dine medarbejdere det betaler sig på bundlinien GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE SCA Packaging: Nul ulykker andet er ikke godt nok Forkæl dine medarbejdere det betaler sig på bundlinien Findes der en balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7.

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7. Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2012 De svære valg, tema om ALS side 7 Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal side 46 5 Kort nyt 7 Tema om ALS Fokus på nogle af de svære ting

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE

STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE Støj er noget møg - ikke kun for hørelsen Et godt arbejdsmiljø kan både mærkes og måles Skal det nu være morsomt at arbejde! - Humor i dagligdagen STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts 2009 1 Medlemmer

grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts 2009 1 Medlemmer grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 13. nummer marts 2009 Storrumskontor! Man vænner sig til begge dele Forebyg ulykker med EASY læs hvad du kan bruge værktøjet til og lav quizzen

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang

Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Nr. 3. 2010. side 3. side 8. side 16. side 17. Totalt styr på ferien side 22. - da hun ville være mor. side 4

Nr. 3. 2010. side 3. side 8. side 16. side 17. Totalt styr på ferien side 22. - da hun ville være mor. side 4 Nr. 3. 2010 magasinet Fyret FyretTota Chat med din a-kasse side 3 Saftig sladder på jobbet side 8 Sommerens fedeste gadgets side 16 Scor jobbet med et super cv! side 17 Totalt styr på ferien side 22 -

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere