14. december 2012 Sags nr.: M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013"

Transkript

1 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Kvoter til skolepraktik i december 2012 Sags nr.: M.391 I henhold til 66 b, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsætter børne- og undervisningsministeren, hvilke uddannelser der ikke udbydes med skolepraktik. Børne- og undervisningsministeren kan tillige fastsætte regler om begrænsning af adgangen til skolepraktik inden for de enkelte uddannelser under hensyn til beskæftigelsesmulighederne og til virksomhedernes ansvar for sikring af vekseluddannelsesprincippet. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser afgiver indstilling herom. I henhold til 39 i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om erhvervsuddannelser fastsættes det an, som den enkelte skole kan optage til skolepraktik, på tilsvarende måde som anlet af elever, der kan optages uden uddannelsesafe til grundforløbet i en uddannelse, der er adgangsbegrænset, jf. bekendtgørelsens 37, stk. 3 og 4. et er efter 37, stk. 3, anlet af alle uddannelsesafer med undtagelse af korte uddannelsesafer, restuddannelsesafer og delafer under skolepraktik, der er registreret ved skolen, i det kalenderår, der ligger 2 år forud for det år, hvori eleverne skal optages. Kvoter i 2013 Med dette brev udmeldes kvoten for optag til skolepraktik for følgende 12 uddannelser: Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Data- og kommunikationsuddannelsen Dyrepasser Elektriker

2 2 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Kontoruddannelse med speciale Lastvognsmekaniker Mekaniker Personvognsmekaniker Snedker Teknisk Designer Træfagenes Byggeuddannelse For mekanikeruddannelserne gælder det, at der udmeldes en samlet kvote, som den enkelte skole fordeler mellem uddannelserne, jf. 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler med senere ændringer. Det skyldes, at der ikke eksisterer et beregningsgrundlag for uddannelserne til lastvognsmekaniker og personvognsmekaniker før i Den samlede kvote for 2013 til skolepraktik inden for de dimensionerede uddannelser udgør pladser. Fordelingen er som hovedregel sket med udgangspunkt i det faktisk anvendte an pladser i 2012, dog således, at der er taget hensyn til ændrede forventninger til beskæftigelsesudsigterne inden for visse fag. Tabel 1: Kvoter til skolepraktik i 2013 Uddannelse Kvote Kvotelever i alt Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 26,7 pct. 70 Data og kommunikation 51,5 pct. 201 Dyrepasser 0,0 pct. 0 Elektriker 29,5 pct. 236 Elektronik og svagstrøm 13,5 pct. 10 Kontoruddannelse med speciale 10,7 pct. 383 Mekanikeruddannelserne 55,6 pct. 632 Snedker 61,4 pct. 54 Teknisk designer 24,1 pct. 40 Træfagenes Byggeuddannelse 33,7 pct. 374 I alt Fordelingen på institutioner fremgår af bilag 1. Fordelingen er foretaget på grundlag af de enkelte skolers registrerede uddannelsesafer, jf. hovedbekendtgørelsens 37, stk. 3: Optag af elever til skolepraktik efter lovens 66 a, stk. 2, (dvs. elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesafe, eller som har afsluttet en kort uddannelsesafe, jf. lovens 48, stk. 1, 3. pkt.,) sker som hidtil

3 3 uden for de udmeldte kvoter, jf. 106, stk. 8, i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om erhvervsuddannelser. Elever, der optages til skolepraktik til efterfølgende trin efter at have afsluttet det forudgående trin med skolepraktik og uddannelsesbevis, skal bruge en kvoteplads for at blive optaget til dette trin. Dette gælder dog ikke, såfremt eleven har brugt en kvoteplads på optagelse til skolepraktik på et forudgående trin. En elev vil således kun skulle bruge én kvoteplads på at gennemføre alle trin i uddannelsen i skolepraktik. Nærmere information om registreringen af skolepraktik kan findes på Hvis en skole ikke anvender sin kvote for optag til skolepraktik, forudsættes kvoten overdraget til en anden skole, der opfylder kriteriet for udbud af skolepraktik på den pågældende uddannelse, og som skolen har en samarbejdsafe med, jf. lovens 66 b, stk. 2, 2. pkt. Ministeriet for Børn og Undervisning skal orienteres om overdragelse af kvotepladser ved mail til følgende adresse: Det bemærkes, at enhver grundforløbsskole har ansvar for, at skolens elever modtager tilbud om optagelse i skolepraktik mv. i overensstemmelse med lovens kapitel 7 a og reglerne i hovedbekendtgørelsens kapitel 16. Det bemærkes for god ordens skyld endelig, at en skole ikke må give egne elever fortrinsret til optagelse på bekostning af elever fra andre skoler. Skolen skal optage de bedst egnede blandt ansøgerne, jf. hovedbekendtgørelsens 37, stk. 5. Med venlig hilsen Rasmus Schou Christensen Fuldmægtig Direkte tlf

4 Bilag 1: Institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2013 En - angiver, at anlet er mindre end 5. Tal under 5 er personhenførbare, hvorfor de ikke må oplyses. 4 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger An afer AMU Nordjylland ,7 % 9 CELF ,7 % 2 EUC Nordvestsjælland ,7 % 3 EUC Sjælland ,7 % 8 EUC Syd ,7 % 4 EUC Vest ,7 % 3 Herningsholm Erhvervsskole ,7 % 4 Københavns Tekniske Skole ,7 % 14 Learnmark Horsens ,7 % 9 Mercantec ,7 % 6 Syddansk Erhvervsskole ,7 % 4 AARHUS TECH ,7 % 4 Data- og kommunikationsuddannelsen An afer CELF ,5 % 3 EUC Lillebælt ,5 % 0 EUC Sjælland ,5 % 0 EUC Syd ,5 % 17 Forsvarskommandoen, JUR ,5 % 5 Herningsholm Erhvervsskole ,5 % 1 Mercantec ,5 % 14 Svendborg Erhvervsskole ,5 % 0 Syddansk Erhvervsskole ,5 % 43 TEC ,5 % 70 Tech College Aalborg ,5 % 15 Tradium ,5 % 0 Uddannelsescenter Holstebro ,5 % 1 Zealand Business College ,5 % 13 AARHUS TECH ,5 % 19

5 Elektriker 5 An afer Campus Bornholm ,5 % 0 CELF ,5 % 13 CPH West ,5 % 0 Den jydske Haandværkerskole ,5 % 30 Erhvervsskolen Nordsjælland ,5 % 14 Erhvervsskolerne Aars ,5 % 0 EUC Lillebælt ,5 % 0 EUC Nord ,5 % 4 EUC Nordvest ,5 % 0 EUC Nordvestsjælland ,5 % 6 EUC Sjælland ,5 % 7 EUC Syd ,5 % 7 EUC Vest ,5 % 10 HANSENBERG ,5 % 0 Herningsholm Erhvervsskole ,5 % 13 Københavns Tekniske Skole ,5 % 0 Learnmark Horsens ,5 % 0 Roskilde Tekniske Skole ,5 % 13 Selandia - CEU ,5 % 5 Skive Tekniske Skole ,5 % 4 Svendborg Erhvervsskole ,5 % 8 Syddansk Erhvervsskole ,5 % 27 TEC ,5 % 50 Tech College Aalborg ,5 % 11 Teknisk Skole Silkeborg ,5 % 0 Tradium ,5 % 6 Uddannelsescenter Holstebro ,5 % 0 Uddannelsescenter Ringkøbing- Skjern ,5 % 0 Viden Djurs ,5 % 0 AARHUS TECH ,5 % 8 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen An afer Erhvervsskolerne Aars ,5 % 0 EUC Lillebælt ,5 % 0 EUC Nordvest ,5 % 0 EUC Syd ,5 % 2 EUC Vest ,5 % 0 Forsvarskommandoen, JUR ,5 % 1 Mercantec ,5 % 4 Struer Statsgymnasium ,5 % 0

6 Svendborg Erhvervsskole ,5 % 0 Syddansk Erhvervsskole ,5 % 0 TEC ,5 % 1 Tech College Aalborg ,5 % 0 Uddannelsescenter Ringkøbing- Skjern ,5 % 0 Zealand Business College ,5 % 1 AARHUS TECH ,5 % 1 6 Kontoruddannelse med specialer An afer Business College Syd ,7 % 7 Campus Bornholm ,7 % 1 Campus Vejle ,7 % 9 CELF ,7 % 0 CPH West ,7 % 10 Erhvervsgymnasiet Grindsted ,7 % 0 Erhvervsskolen Nordsjælland ,7 % 0 Erhvervsskolerne Aars ,7 % 2 EUC Nord ,7 % 0 EUC Nordvest ,7 % 4 EUC Nordvestsjælland ,7 % 2 Frederikshavn Handelsskole ,7 % 4 Haderslev Handelsskole ,7 % 2 Handelsfagskolen ,7 % 0 Handelsskolen København Nord ,7 % 33 Handelsskolen Silkeborg ,7 % 3 Herningsholm Erhvervsskole ,7 % 4 IBC ,7 % 22 Køge Handelsskole ,7 % 2 Learnmark Horsens ,7 % 5 Lemvig Handelsskole ,7 % 1 Mercantec ,7 % 10 Niels Brock ,7 % 67 Ribe Handelsskole ,7 % 0 Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium ,7 % 1 Roskilde Handelsskole ,7 % 37 Rybners ,7 % 17 Selandia - CEU ,7 % 8 Skanderborg-Odder Center for uddannelse ,7 % 1 Skive Handelsskole ,7 % 1 Svendborg Erhvervsskole ,7 % 4 TietgenSkolen ,7 % 16 Tradium ,7 % 9 Tønder Handelsskole ,7 % 0

7 Uddannelsescenter Holstebro ,7 % 6 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium ,7 % 1 Vejen Handelsskole ,7 % 1 Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium ,7 % 1 Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium ,7 % 0 Viden Djurs ,7 % 0 Zealand Business College ,7 % 18 Aalborg Handelsskole ,7 % 23 Århus Købmandsskole ,7 % 51 7 Mekanikeruddannelserne An afer Campus Bornholm ,6 % 3 CELF ,6 % 18 Erhvervsskolen Nordsjælland ,6 % 38 Erhvervsskolerne Aars ,6 % 1 EUC Lillebælt ,6 % 1 EUC Nord ,6 % 13 EUC Nordvest ,6 % 7 EUC Nordvestsjælland ,6 % 12 EUC Sjælland ,6 % 19 EUC Syd ,6 % 41 EUC Vest ,6 % 10 HANSENBERG ,6 % 19 Herningsholm Erhvervsskole ,6 % 1 Learnmark Horsens ,6 % 1 Mercantec ,6 % 27 Roskilde Tekniske Skole ,6 % 52 Selandia - CEU ,6 % 21 Skive Tekniske Skole ,6 % 1 Svendborg Erhvervsskole ,6 % 13 Syddansk Erhvervsskole ,6 % 102 TEC ,6 % 76 Tech College Aalborg ,6 % 32 Teknisk Skole Silkeborg ,6 % 18 Tradium ,6 % 37 Uddannelsescenter Holstebro ,6 % 19 Uddannelsescenter Ringkøbing ,6 % 26 Skjern Viden Djurs ,6 % 0 Zealand Business College ,6 % 0 AARHUS TECH ,6 % 24

8 Snedkeruddannelsen 8 An afer Erhvervsskolen Nordsjælland ,4 % 6 EUC Nord ,4 % 10 EUC Syd ,4 % 4 EUC Vest ,4 % 0 Herningsholm Erhvervsskole 6-61,4 % 2 Københavns Tekniske Skole ,4 % 17 Roskilde Tekniske Skole ,4 % 5 Skive Tekniske Skole ,4 % 3 Svendborg Erhvervsskole ,4 % 4 Syddansk Erhvervsskole ,4 % 3 AARHUS TECH ,4 % 0 Teknisk Designer An afer CELF ,1 % 0 EUC Syd ,1 % 3 EUC Vest ,1 % 2 HANSENBERG ,1 % 2 Herningsholm Erhvervsskole ,1 % 3 Københavns Tekniske Skole ,1 % 6 Roskilde Tekniske Skole ,1 % 2 Selandia - CEU ,1 % 4 Skive Tekniske Skole ,1 % 0 Svendborg Erhvervsskole ,1 % 1 Syddansk Erhvervsskole ,1 % 3 Tech College Aalborg ,1 % 4 Tradium ,1 % 4 Uddannelsescenter Holstebro ,1 % 2 AARHUS TECH ,1 % 4

9 Træfagenes byggeuddannelse 9 An afer Campus Bornholm ,7 % 6 CELF ,7 % 7 Den jydske Haandværkerskole ,7 % 22 Erhvervsskolen Nordsjælland ,7 % 22 Erhvervsskolerne Aars ,7 % 0 EUC Lillebælt ,7 % 0 EUC Nord ,7 % 5 EUC Nordvest ,7 % 7 EUC Nordvestsjælland ,7 % 10 EUC Sjælland ,7 % 11 EUC Syd ,7 % 12 EUC Vest ,7 % 17 HANSENBERG ,7 % 14 Herningsholm Erhvervsskole ,7 % 17 Københavns Tekniske Skole ,7 % 58 Learnmark Horsens ,7 % 19 Mercantec ,7 % 23 Roskilde Tekniske Skole ,7 % 11 Selandia - CEU ,7 % 9 Skive Tekniske Skole ,7 % 4 Svendborg Erhvervsskole ,7 % 6 Syddansk Erhvervsskole ,7 % 26 Tech College Aalborg ,7 % 13 Teknisk Skole Silkeborg ,7 % 1 Tradium ,7 % 16 Uddannelsescenter Holstebro ,7 % 14 AARHUS TECH ,7 % 24

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015 Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 000 Fax 3392 302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-4-30-44

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen)

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) . Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 3 1. 1 UDDANNELSESKODER... 3 1. 2 KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE... 4

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Evaluering af praktikcentre del 2. Beskrivelse og vurdering af de enkelte centre

Evaluering af praktikcentre del 2. Beskrivelse og vurdering af de enkelte centre Evaluering af praktikcentre del 2 Beskrivelse og vurdering af de enkelte centre Evaluering af praktikcentre del 2 Beskrivelse og vurdering af de enkelte centre 2015 Evaluering af praktikcentre del 2 2015

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

EVALUERING AF FAST- HOLDELSESTASKFORCE ANALYSE AF EFFEKT (BI- LAG TIL MIDTVEJSEVALU- ERING)

EVALUERING AF FAST- HOLDELSESTASKFORCE ANALYSE AF EFFEKT (BI- LAG TIL MIDTVEJSEVALU- ERING) Dokumenttype Notat Dato 6. marts 2015 EVALUERING AF FAST- HOLDELSESTASKFORCE ANALYSE AF EFFEKT (BI- LAG TIL MIDTVEJSEVALU- ERING) Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af godkendelsesprocedure for

Læs mere

Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden

Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden Torben Pilegaard Jensen & Britt Østergaard Larsen Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden Udpegning af skoler med tekniske uddannelser Publikationen Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere