Rapport til Kulturstyrelsen. Havet og mennesket. Vedr. J.nr Pernille Mølgaard Andersen. Naturhistorisk Museum Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport til Kulturstyrelsen. Havet og mennesket. Vedr. J.nr. 2013-0041. Pernille Mølgaard Andersen. Naturhistorisk Museum Aarhus"

Transkript

1 Rapport til Kulturstyrelsen Havet og mennesket Vedr. J.nr Pernille Mølgaard Andersen Naturhistorisk Museum Aarhus

2 2 Indhold Ideen om Havet og Mennesket Som oste i Trivial Pursuit-brikken Den Åbne Skole - nye muligheder Procesevaluering og -facilitering Event på hovedet Bilag Bilag 1: Anbefalinger til ligeværdige samarbejdsprojekter Bilag 2: Artikel i MID - magasinet for museumsformidlere i Danmark Bilag 3: Lærervejledning. Fjerne forbindelser Bilag 4: Lærervejledning. Kunsten på ARoS Bilag 5: Elevvejledning. Tjek en blåmusling Bilag 6: Elevvejledning. Måger - Havnens elegante skraldemænd Bilag 7: Presseomtale. Pressemeddelelse om afslutningsevent Bilag 8: Presseomtale. Omtale til tidsskriftet Folkeskolen Bilag 9: Presseomtale. Omtale til ULF i Aarhus nyhedsbrev Naturhistorisk Museum Wilhelm Meyers Allé 210 Universitetsparken 8000 Aarhus C Tlf: Publiceret 2014

3 3 Havet og Mennesket Rapport til Kulturarvsstyrelsen Vedr. J.nr Pernille Mølgaard Andersen Naturhistorisk Museum Aarhus Projektet er et samarbejde mellem ARoS, MOMU - Moesgård Museum og Naturhistorisk Museum, Aarhus

4 4 Ideen om Havet og Mennesket Havet kan repræsenteres på mange måder. Her bygningerne Iceberg på Aarhus Havn, der er fyldt med matematik. Havet omkring Aarhus er byens nerve, og bølgeslaget er byens puls. Havet er årsagen til, at mennesket har boet i området siden stenalderen. Havet er forudsætningen for udviklingen af vikingebyen ARoS. Havet er grundlaget for tilstedeværelsen af nutidens storhavn, hvor dybe naturlige sejlrender gør, at megaskibe kan komme ind i den ellers lavvandede bugt. Storbyen Aarhus er vokset frem i bunden af den beskyttende Aarhus Bugt strategisk godt placeret i forhold til indsejling til de indre danske farvande og med fiskeressourcer lige inden for rækkevidde. Havet som ressource, livsnerve og ikke mindst centrum for kunst, handel og innovation har haft afgørende betydning for byens udvikling og er grundlaget for byens identitet og selvforståelse. Kyststrækningerne benyttes flittigt af byens indbyggere til rekreative formål, og å-strækningen sætter stemningen med broer og cafeliv. I disse år foregår der en massiv udbygning ved den tidligere fiskerihavn, hvor der er skabt et eksklusivt arkitektonisk beboelsesmiljø på kanten af havet. Havet har en iboende kontemplativ tiltrækning og har i århundreder været en kilde til fascination for mennesker. Samtidig er havet et benhårdt miljø. Lokale fiskere eller søfarende er aldrig er vendt hjem, og kystnære drukneulykker giver havet en dobbelthed en livsgivende ressource og livstager. Dette dilemma kommer til udtryk i kunsten og er udgangspunkt for eksistentielle problemstillinger på tværs af tid. De fantastiske og finurlige tilpasninger hos havets organismer fra det mikroskopiske liv til muslinger, fisk og hvaler vidner ligeledes om kampen for at overleve. Som emne har havet et enormt undervisningspotentiale og rummer mange spændende tværfaglige sammenkoblinger. Emnet giver eleverne mulighed for at trække tråde mellem faglig viden og deres eget liv og identitet. På samme tid udfordrer temaet nutidens børn og unge i forhold til kreative og innovative processer.

5 5 Som oste i Trivial Pursuit-brikken Projektet Havet og Mennesket har skabt forudsætning for et større tværinstitutionelt samarbejde mellem museer og museumskoler. Projektet har bidraget til yderligere samarbejdsflader mellem museums- og skoleverden. Samtidig har projektet været løftestang for en øget tværgående samarbejdskultur i museumsverden i Aarhus. I projektperioden har Skoletjenestenetværket, MMeX og Aarhus Kommunes digitale satsning De 32 yderligere bidraget til de tværgående og tværinstitutionelle tiltag og skabt nye initiativer. Samarbejdsprojektet Havet og Mennesket har benyttet og bidraget betydeligt til disse tiltag med inddragelse og samarbejde og synergieffekt til følge. Dette har givet værdi til Havet og Mennesket i form af kurser og workshops og efterfølgende inddragelse af Skoletube og Flipped Learning som fælles platform og udviklingspotentiale for projektdeltagerne. I løbet af projektet har NTSnet og Skoletjenestenetværket fun-geret som platform for deling af læringsmaterialer, der kan suppleres og udvikles på. Det har været en succes, idet platformen er meget dynamisk og har et stort potentiale for fremtidens brugergenererede materiale. Det er en platform, som forskellige institutioner og lærere i Aarhus kender. Det betyder, at nyt materiale om Havet og Mennesket, der bliver udviklet i fremtiden, vil blive brugt. På NTSnet kan materialet let uploades til gavn for andre. Der har været stor interesse fra lokale brugere og udenbys lærere på lejrskole, der netop kan se potentialet i, at læringsmaterialet er let tilgængeligt og umiddelbart brugbart. Det forenkler og kvalificerer elevernes arbejde med Aarhus i relation til havet og byens mennesker i fortid og nutid. Flerfaglige moduler som oste i Trivial Pursuit-brikken Formålet med samarbejdsprojektet Havet og Mennesket var at bygge bro og belyser havtematikker fra forskellige faglige vinkler og med forskellige metoder, der supplerer og understøtter hinanden. Vi har arbejdet målrettet med at blande naturfaglige metoder og undersøgelser med historiske kilder samt æstetiske og kreative tilgange. Det har vi bl.a. opnået ved at lave henvisninger på tværs i materialet, så der bygges bro mellem de forskellige materialedele og faglige sammenhænge. Materialet tager udgangspunkt i Aarhus og er skabt i tæt samarbejde med lærere og elever fra Aarhus. Materialet findes på NTS-net, på ULF i Aarhusportalen, Skoletjenesteportalen og kan desuden findes på institutionernes hjemmesider. Tilsammen skaber materialet rammerne for at arbejde flerfagligt i forhold til Skolereformens åbne skole med Forenklede Fællesmål i sigte. Det kan benyttes i den lærerstyrede undervisning, ligesom materialet kan indgå i den understøttende undervisning på museerne, i naturen eller i byrummet fx på havnen. I alle tilfælde er materialet bygget op som moduler meget lig det, som vi kender fra en Trivial Pursuitspillebrik. Materialet kan benyttes sammen og giver flere brikker til et samlet puslespil eller være enkeltstående elementer. Dette ses eksempelvis omkring materialet omkring havnen, hvor Livet på det lave vand, Havnen rundt, Containerskibe i Aarhus Havn mega mega, Måger - havnens elegante skraldemænd, og maleriet Larsens Plads på ARoS kan kobles sammen. Et andet eksempel er materialerne Sønnetabet, Fiskerhuset, Five Angels og Hvalstrandinger, der alle kobles sammen under temaet havet og døden. Det har været et klart budskab fra gruppen af samarbejdslærere, at materialetet skulle være fleksibelt. Den tvær- eller flerfaglige vinkling skulle kunne vælges til eller fra efter behov og sammenhæng. Desuden var der fokus på elevernes omverdensforståelse og evne til at vurdere kilder og udtrykke sig kreativt. Evalueringerne fra lærere og elever er meget positive, og tilbagemeldingerne går på yderligere benyttelse af de udviklede læringsmaterialer til fx matematikdage eller udedage med flerfagligt indhold.

6 6 Den Åbne Skole - nye muligheder NTS-net, Flipped Learning og Skoletube Partnerne i projektet har hele tiden haft til mål at understøtte Den Åbne Skole og haft fokus på elevkompetencer. Dette har ført diskussioner og udviklingsarbejde af læringsmaterialet omkring Udeskole-didaktik og Cooperative Learning. har haft stor betydning for, at det udarbejdede materiale var direkte brugbart. Undervejs i projektet dukkede begreber som Flipped Learning op, hvilket gav nye indspark til projektet. Det er muligt, at projektet over tid ender i en samling af Flipped Learningvideoer, når elever og lærere benytter materialerne og uploader til NTS-net. muligheder for at bidrage til læring med elementer, der indgår i alle dele af skolens arbejde forforståelse, emnebehandling og videretænkning med evaluering for øje. Dette er et felt, som de tre museer vil arbejde yderligere med i fremtiden. Samarbejde med Den Åbne Skole Lærerworkshops og tætte samarbejder med elever og lærere Flipped Learning-didaktikken og Skoletube giver museerne gode Blåmuslinger er både byggemateriale og føde, men de indgår også som rensningsanlæg i havet Med Den Åbne Skole er samarbejde og interaktioner mellem museer og skoler kommet på dagsordenen. Skolerne skal benytte det uformelle læringsrum og omgivende samfund i undervisningssammenhæng både natur, byrum og vidensinstitutioner. Projektets tre museer dækker tre fagligheder, der både understøtter, udfordrer og perspektiverer til hinanden. Projektet har været et forum, hvor der både var plads til de tre institutioners faglighed og samtidig skabe et sammenhængende resultat, der trak på de tre fagligheders forskelligartede styrker. Projektet Havet og Mennesket giver desuden plads til fremtidig videreudvikling, idet lærere og andre museer i Aarhus løbende opfordres til at lægge nyt materiale på NTS-platformen. Dette sker fx gennem ULF-arbejdet. I processen har det været vigtigt at imødekomme (men også udfordre) institutionernes respektive formidlingsformer og rammer samt arbejde med et fælles udtryk. For ARoS var præmissen, at læringsmaterialerne skulle tage afsæt i de kunstværker fra museets faste samlinger, der havde relation til havet og de tematikker, der blev arbejdet med. For Moesgård Museum blev det tydeligt kort inde i projektforløbet, at der ikke kom

7 7 udstillinger i det nye museum (åbning oktober 2014), der kunne relatere direkte til emnet. Derfor blev forløbene om forhistoriens mennesker udelukkende lagt i by- og uderummet. Materialerne, der relaterer til naturfaglige emner, kan benyttes dels i uderummet ved kyst og havn eller på Naturhistorisk Museum. For at imødese de yngste borgere har der været en dialog med pædagoger og dagplejere. Resultatet er udvikling af en følekasse med genstande, der kan relateres kystafsnittet i Danmarkshallen på Naturhistorisk Museum. Elevsamarbejde I projektet benyttes havet som udgangspunkt for elevernes arbejde i det flerfaglige område godt understøttet af museernes udstillinger, undervisningstilbud og tilknyttede fagpersoner. Elevernes dagligdagsforståelse er sat i spil og har bidraget til innovation og perspektivering til fortid/ nutid med koblinger på tværs af fagene. Arbejdet med Havet og Mennesket styrker elevernes videns-, færdigheds- og sociale kompetencer og bringer bevægelse og motion ind på en naturlig måde. Elevernes læringsudbytte og engagement har været en motiverende faktor i forhold til at udvikle og perspektivere undervisningsmaterialet og holde Skolereformens færdigheds- og vidensmål for øje. Innovation og entreprenørskab er desuden elementer, der er taget i betragtning i forhold til at arbejde og/eller tænke videre. Lokaliteter, indhold og historierne i Aarhus har været centralt for samarbejdet. Og det er basen for udviklingen af materialet. I samarbejdet blev der indledningsvist udviklet en større matrix af tematikker og læringsmetoder inden for emnet Havet og Mennesket. I forbindelse med besøg på museerne er elever/klasser udspurgt om, hvilke emner, de synes, er spændende ved havet, og hvad de forbinder havet med. Ofte er elevernes fokus på mad og rejser, men også det ukendte og uhyggelige dukkede op med jævne mellemrum. For at få det bedst mulige samarbejde og materiale blev der udvalgt fire områder, der skulle arbejdes med Havet som transport Det værdifulde hav Havet og døden Havet som skraldespand I projektet er der arbejdet med forskellige didaktiske metoder inden for elevinddragelse. Eleverne været ude at arbejde på både havn, strand og på museerne. Eleverne har bidraget til, afprøvet og evalueret læringsmaterialer sammen med deres lærere. Enkelte elever har desuden indgået i samarbejder uden resten af klassen og givet deres besyv med i forhold til emner og materialer. Der er desuden lavet små film, der kan indgå i materiale til Flipped Learning eller som inspiration for evalueringsmetoder. Dette har sikret den størst mulige inklusion og mulighed for differentiering i forhold til udviklingsarbejde og læringsmaterialer. Elevarbejdet har dækket alt fra involvering i emnevalg til afprøvning og evaluering af materialer. Lærerne har været helt tæt på i udviklingen og deltaget i ligeværdigt udviklingssamarbejde, der har været givende for museumsformidlere såvel som for lærere/elever. Elever giver deres vinkel på havet.

8 8 Procesevaluering og -facilitering Projektet har løbende faciliteret en række workshops, samarbejder samt sparring til projektlederen med primært fokus på proces og projektets fremdrift. Ved projektets opstart blev projektlederen interviewet ang. mål, indhold og processer i samarbejdet. Ved projektets afslutning blev der desuden gennemført evaluerende interviews med de deltagende museer og et udvalg af de deltagende lærere. I alle interviews er der blevet spurgt ind til organisering, deltagernes roller, kommunikation, samarbejde, inddragelse, indhold og slutprodukt. Med baggrund i de gennemførte interviews er der blevet udarbejdet en guide med anbefalinger til, hvordan man på et overordnet organisatorisk plan kan forbedre fremtidige ligeværdige samarbejdsprojekter på tværs af institutioner. Guiden skal ses som en erfaringsopsamling fra Havet og Mennesket. Det er en samling anbefalinger til, hvordan denne type samarbejdsprojekter med fordel kan gribes an i fremtiden (Bilag 1) Der er masser af interessante væsner i havet. At kigge i mikroskop kan være lidt af en øjenåbner. Med udgangspunkt i guiden kan følgende primære erfaringer fra Havet og Mennesket fremhæves: 1. Havet og Mennesket har manglet en solid forankring af projektet ind i de enkelte deltagende institutioner. Dette skyldtes til dels uforudsete forhindringer såsom gennemgribende organisationsomstruktureringer. Dette bevirkede bl.a., at projektet kom senere fra start. Projektet blev desuden mærket af Skolereformen og frafald af samarbejdslærer. 2. Projektsamarbejdet er i høj grad baseret på lærernes egen interesse i forhold til udvikling og engagement i fag/emne. Det gør projektet sårbart, da det ofte kan ende nederst på prioriteringslisten, hvis der opstår uventede situationer, samarbejdsvanskeligheder, eller hvis den enkelte deltager får andre opgaver på sin arbejdsplads. Det anbefales derfor, at samarbejder af denne type professionaliseres i form af egentlige samarbejdsaftaler/kontrakter og frikøb af deltagerne til projektet, samt at ledelserne på de deltagende

9 9 Udsigten til havet og havnen skaber sammenhæng til at reflektere over drukneoplevelsen institutioner tages i ed. 3. Idéen til Havet og Mennesket blev udviklet af to af de deltagende museer, som i fællesskab ansøgte Kulturstyrelsen om midler til projektet. Skolerne blev officielt inviteret ind i projektet, da bevillingen var givet. For at sikre fælles ejerskab i et projekt af denne type anbefales det, at alle deltagere mødes og involveres i udviklingsfasen, inden projektet endeligt beskrives, og en ansøgning sendes afsted. En fælles udviklingsfase vil desuden sikre større overensstemmelse mellem ansøgningen, budget og den vej projektet drejer, når det for alvor sættes i gang. Omvæltninger Netop som projektet havde sin opstart i det tidlige efterår 2013 blev hele formidlingsafdelingen på Moesgård Museum afskediget i forbindelse med omstrukturering. Et internt fokus på opbygningsarbejdet af det nye Moesgård Museum blev et omdrejningspunkt for museets tilbageværende medarbejdere. Formidlingsinspektør Lene Birgitte Mirland, der var en af drivkræfterne bag ansøgningen, var derfor ikke længere en del af samarbejdet. Dermed forsvandt hele ekspertisen inden for Moesgård Museums undervisningsfelt, det iboende kendskab omkring projektet samt de stærke samarbejdslærerekræfter, der var tilknyttet. Det satte yderligere processen i stå, at Moesgård Museum først skulle skabe klarhed over, om de stadig så sig i projektet, og hvilken personressource der var til rådighed samt genskabe et lærer-/elevsamarbejde. Først i november måned 2013 kunne projektet for alvor starte op. Denne forsinkelse gav efterveer i hele projektet, da lærerne havde lagt planer for deres undervisning og aktiviteter i vinter og forår 2013/2014. Det betød, at en meget stor del af lærerarbejdet lå uden for den egentlige arbejdstid, og at lærerne arbejdede alene af interesse for projektet. Udviklingsog afprøvningssamarbejdet med eleverne lå naturligvis inden for arbejdstid. Endelig har den nye skolereform betydet omvæltninger, og dermed stor travlhed og mødeaktivitet hos samarbejdslærerne. Det har haft negative konsekvenser for projektet, da der ofte var sene aflysninger i samarbejdsregi. Dette understreger desuden vigtigheden af, at lærerne skal være med helt fra ansøgningsrunden, da det skaber et helt andet ejerskab og lyst til at prioritere projektet.

10 10 Event på hovedet Som projektafslutningen var samarbejdsklasserne og deres lærere inviteret til at arbejde med de udfærdigede læringsmaterialer ved en Havet og Mennesket -event. Her var også pressen inviteret. 125 elever deltog og oplevede havet med tilgrænsende kyst og kultur som læringsrum. Det var meget sansende med mulighed for at kigge på havets mindste organismer i mikroskop, undersøge levende muslinger og krabber, lave tangsalt og østers over bål, som stenalderfolket og vikingerne gjorde, samt ikke mindst udfordre hinanden i en innovativ opgave om at bygge en sand-kuglebane. Eventen var oprindelig rammesat til begyndelsen af juni 2014, som et naturlig punktum for projektet ved skoleårets afslutning. Grundet omstændigheder ændring i lærerfokus og tidsprioriteringer p.g.a. skolereform, omstruktureringer i organisationer og almen travlhed hos projektdeltagerne samt ikke mindst om- og opbygning af Moesgård Museum blev datoen flyttet til den 29. august med opstart af Aarhus Festuge. Der findes ikke undervisningsrelevante tilbud til skoler under Festugen, men under årets tema Same but Different, var det oplagt, at det flerfaglige samarbejdsprojekt kunne være pionerer på dette felt. På dagen ledede multikunstner Anders Reventlov den kreative proces ved at få alle eleverne til at samarbejde om at kreere et megaværk om havet på Koncentrationen er stor, når man er i nærkontakt med havets dyr. Her skal det indvendige af krabben undersøges. et stort fælles billboard. Eleverne gik til opgaven med stort engagement og diskuterede ihærdigt identitet og levevis forbundet til havet. Retrospektivt kunne dette arrangement have været en fantastisk igangsætter af projektet Havet og Mennesket i stedet for at være afrundende på materialeudviklingen. Det ville have fremmet kommunikationen med eleverne og øget deres bidrag til materialet. Dette er en erfaring, som vi tager videre i fremtidige samarbejder med elever og skoler. Fremadrettet Havet og Mennesket har været et stort anlagt projekt med mange samarbejdsflader og implicerede parter. Der har været en stor erfaringsopsamling både i forhold til tvær-institutionelle samarbejder museer-museer og museer-skole samt mellem elever, lærere og museumsformidlere. Det er ingen hemmelighed, at der er utallige faldgrupper og svingende effektivitet, når der bliver så mange partere. Projektet er lykkedes med at skabe vigtige fremtidige samarbejdsrelationer, et bredt udvalg af brugergenererede læringsmaterialer, der kan udvikles på og ikke mindst en større viden om, hvordan vi bedre samarbejder/ bliver bedre samarbejdspartnere på tværs af museerne og på tværs mellem skoler og museer. For at have forskellige fagligheder og erfaringsniveauer repræsenteret inddrog projektet 9 lærere. Tilbagemeldinger fra lærerne viser, at der er en stor vilje til at indgå i nye projekter. De brænder for deres fag og ønsker at deltage i udviklingen af

11 11 nye og spændende læringsmaterialer. Lærerne efterspørger større klarhed om deres personlige kompetence-/udviklingsløft som deltager i store samarbejdsprojekter. Altså større fokus på det tredje kompetenceniveau fra projektstart. Ligesom for eleverne skal det være tydeligt, hvordan samarbejdsprojekter bidrager til lærernes udvikling, og hvordan samarbejdet højner den faglige kultur og undervisning på skolen. Det ville have været en fordel kun at have én lærer pr. institution, der er helt tæt på det museale samarbejde, og som repræsenterer en større lærer-/elevgruppe på skolen. Desuden skal samarbejdet professionaliseres, så lærerne frikøbes helt til arbejdet, og skoleledelsen tages i ed. En anden vigtig erfaring er, at skoler og lærere skal kunne planlægge så stort et tidsforbrug ind i deres årsværk, så det naturligt inddrages i deres undervisning. Derfor skal samarbejdsaftaler initieres i juni-måned, selvom det egentlige samarbejde ligger langt inde i det efterfølgende skoleår. Projektperioden skal være kort, så lærere og elever kan fastholdes. Ved elevinddragelsen efterspørges nye feedback-metoder fx gennem mere direkte elevproduktioner, hvor lærerne ikke behøver at være inde over. Elevernes input skal være mere relateret til egentlige målsætninger. I forbindelsen med Eventdagen ved Tangkrogen udtalte en elev fra 5. klasse ganske spontant, på trods af at regnen stod ned i stride strømme: Det er den bedste skoledag i mit liv jeg har både haft historie, biologi, og så har jeg malet. Alt havde med havet at gøre. At elever helt op i de store klasser (7. klasse) stadig kan begejstres over krabber og synes, det er fantastisk at spise ny-poppede østers lige fra bålet, viser, at der er et enormt potentiale i den åbne skole, hvor sanser, erfaringer og kreativitet sættes i spil hos eleverne. Men udeundervisning og den åbne skole giver også udfordringer for lærere og skoler i form af logistik, økonomisk formåen, lærerkræfter, og ikke mindst at eleverne er gearet til at være ude. Silende regn er ikke fremmende for elevernes engagement

12 12 44 Bilag 1: Anbefaling til ligeværdige samarbejdsprojekter på tværs, Bilag 2: MID Magasin, Magasinet for museumsformidlere i Danmark. Nr. 31, oktober Forside samt s SÅDAN SKABER VI LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDSPROJEKTER PÅ TVÆRS - en guide til at skabe projekter på tværs af fagligheder og institutioner med udgangspunkt i evaluerings-interviews foretaget med de deltagende skoler og museer i Havet og Mennesket 1. Én dedikeret medarbejder pr. deltagende institution - Vælg én dedikeret medarbejder til projektgruppen pr. institution. Denne medarbejder kan sørge for at få projektet spredt ind i egen organisation og inddrage flere, når det er nødvendigt. at gøre kerne-projektgruppen så overskuelig og fleksibel som mulig. For mange kokke 2. Start samarbejdet op inden projektet beskrives - Afhold et indledende møde med alle de parter, der tænkes ind som deltagere i projektet. Få i fællesskab definerede indhold, tidsplan, milepæle, økonomisk ramme, deltagernes roller og ansvar mm. Sørg for at få defineret hvad deltagerne hver især får ud af projektet på f.eks. et fagligt eller praktisk plan. at sikre fælles ejerskab og beskrive projektet så realistisk som muligt fra start, så f.eks. tidsplan og økonomi i en evt. ansøgning stemmer overens med virkeligheden. 3. Tag ledelsen i ed - Orienter ledelsen på de deltagende institutioner om projektet gerne på et fælles møde for alle lederne. at skabe ejerskab og ansvar på ledelsesplan samt få godkendt projektet fra øverste instans. Dette giver bl.a. projektlederen en direkte indgang til ledelsen, hvis der opstår problemer undervejs i projektet. 4. Professionaliser samarbejdet - Udarbejd samarbejdsaftaler, som underskrives af samtlige deltagere - Sørg for at deltagerne i projektet honoreres for deres deltagelse gerne i form af frikøb. Det er vigtigt, at det er de faste medarbejdere, der frikøbes og at der ikke ansættes projektmedarbejdere til udviklingsprojekter. at skabe ansvarsfølelse og forpligtigelse i forhold til projektet. At sikre at viden fastholdes i institutionen og at projekter kan trække på de faste medarbejderes viden og kompetencer. 5. Tilknyt en ekstern projektleder og facilitator - Der kan med fordel knyttes en ekstern person til projektet, som står for projektledelsen, sikrer fremdrift, faciliterer møder/workshops mm. at skabe en ligeværdig projektgruppe, hvor alle deltagere kan fokusere på at bidrage til projektudviklingen. 6. Tænk drift og videreudvikling ind fra starten - Sørg for at få defineret drift og eventuel videreudvikling og få det skrevet ind i den første projektbeskrivelse/ansøgning. at sikre at projektet lever videre. 7. Tag projektstyring og kommunikation alvorligt - Tænk platforme til projektstyring, videndeling og kommunikation ind i projektet fra starten. at holde alle deltagere løbende orienteret gennem hele projektet samt sikre at alle har samme adgang til den viden og det indhold, der genereres i projektet.

13 13 MiDPartnerskaber MiD MAGASIN MUSEUMSFORMIDLERE I DANMARK NR. 31 OKTOBER 2014

14 14 32 MiD NR. 31 / OKTOBER 2014

15 15 Olafur Eliassons kunstværker tager ofte afsæt i videnskabelige eksperimenter og tanker. Her ses to 8. klasses elever fordybet i matematiske opgaver fra undervisningsmaterialet ARTiFAKTi Your Rainbow panorama relateret til Eliassons regnbue. Måden, hvorpå Mariko Moris kunstværker både forholder sig naturvidenskabeligt og religiøst til liv og død, gør f.eks. en installation som Tom Na H-Iu (2006) til et oplagt materiale for tværfaglig opmærksomhed. Hvorfor er der ikke en facitliste til kunstoplevelsen? Tanker om undervisningsrelaterede projekter og tværfaglige partnerskaber på ARoS Anne Mette Høncke, Mag.art i kunsthistorie, Formidlingsafdelingen på ARoS, Hvem havde troet, at kunstoplevelser på ARoS kunne relateres til fysikforsøg baseret på klassiske glødepærer? Eller at en analyse af hvalernes kommunikation under vand vil kunne udbygge oplevelsen af Tony Ourslers kunstinstallation Unk (2004)? Med afsæt i to udvalgte partnerskabsprocesser sætter denne artikel fokus på den berigende tilføjelse, det har været i formidlingsarbejdet at se kunsten gennem en tværfaglig optik og dermed også udbygge måden, hvorpå museets kunstværker kan inddrages i undervisningen. Kunstoplevelsen i nye sammenhænge På ARoS har vi de seneste år bevidst søgt at tænke kunstoplevelserne ind i nye sammenhænge, der samtidig kunne have undervisningsmæssig relevans. I den forbindelse har formidlingsafdelingen arbejdet sammen med en række ressourcestærke samarbejdspartnere både inden for skoleverdenen og inden for museumsverdenen. De mange nye samarbejdskonstellationer har givet et solidt erfaringsgrundlag, der vil være brugbart i realiseringen af den nye skolereform samt rækken af de dertil knyttede spændende udfordringer herunder bl.a. i brobygningen mellem skoler og kulturinstitutioner. Et nævneværdigt partnerskab blev sat værk i forbindelse med museets deltagelse i Naturvidenskabsfestivallen i Her samarbejdede ARoS formidlingsafdeling med to undervisere i matematik og fysik og skabte i første omgang et oplevelsesbaseret foldermateriale, der kobler kunst og naturvidenskab. Formålet med dette materiale var at udbygge elevens personlige og umiddelbare indtryk på kunstmuseet med viden om relevante, naturvidenskabelige fakta og fænomener. MiD NR. 31 / OKTOBER

16 16 Edvard Petersens Udvandrere på Larsens Plads (1890) er et af værker, der vil kunne opleves i tværfaglige sammenhænge i materialesamlingen Havet og Mennesket. Kort efter valgte vi i selvsamme partnerskab at videreudvikle på den faglige kobling og sammensatte i den forbindelse det specifikke undervisningsmateriale: ARTiFAKTi Your rainbow panorama. Dette materiale blev udviklet i relation til samarbejdsprojektet Museum+Skole og knytter konkrete øvelser, forsøg og opgaver i matematik og fysik til oplevelsen af Olafur Eliassons regnbue: Your rainbow panorama. Sidenhen har vi i selvsamme samarbejdsgruppe fortsat sparret med hinanden og har flere mulige projekter i støbeskeen, som ligeledes vil give undervisere inspiration til at flytte klasserumsundervisningen, skabe utraditionelle museumsbesøg og dermed gøre brug af ARoS som et uformelt læringsrum. Humanistisk forundring + naturvidenskabelige facts = utraditionelle kunstoplevelser I et partnerskab som dette, var der på det helt lavpraktiske niveau tale om, at den humanistiske for hvem forundring, dialog og spørgsmål i mange sammenhænge vægtes højere end endegyldige svar skulle forenes med naturvidenskabens mere facitorienterede tilgang til konkrete opgaver. På samme tid var målet for vores samarbejde at skabe materialer, der både skulle dække fagspecifikke trinmål i undervisningen i folkeskolens afgangsklasser/ opstart i gymnasiet og samtidig opfylde museets formidlingsstrategi. Resultatet blev et på mange måder utraditionelt undervisningsmateriale, hvis sigte var at give eleverne en forståelse for oplevelsen af lys og farver og på samme tid danne grobund for yderligere forundring over krop, sanser og naturfænomener kort sagt: en udvidelse af forståelsen af sig selv som menneske. Partnerskaber generelt og tværfaglige partnerskaber specifikt - har en af sine mange styrker ved både åbne op for nye anskuelsesvinkler og i koblingen af to ellers væsensforskellige faggrene gensidigt løfte til et højere erkendelseslag inden for begge fagfelter. Tværfaglighed i bredt format En udvidet forståelse af verden er det overordnede mål for vores aktuelle partnerskabsprojekt: Havet og Mennesket, der er støttet af Kulturstyrelsen. Partnerskabet består af faglige formidlere fra de tre Aarhus baserede museer Moesgård, Naturhistorisk museum og ARoS samt en gruppe repræsentanter fra lokale læringsmiljøer på i alt 12 lærere. Samarbejdet har resulteret i en omfattende materialesamling til brug i undervisningen af elever på klassetrin. Materialet er tematisk inddelt og sammensat af faglige introduktioner og lærervejledninger ledsaget af konkrete elevopgaver relateret til undervisning inden for dansk, historie, natur/teknik, billedkunst, geografi, samfundsfag og håndværk & design. Gennem det tværfaglige undervisningsprojekt har vi i partnerfællesskabet søgt at understrege, hvordan natur-, kultur- og kunsthistorie kan tænkes sammen og dermed gensidigt perspektivere hinanden. Som kunstmuseum er vi af naturlige årsager begrænset af, at det fulde udbytte af kunstværkernes stemning og aura nu engang kun opnås foran originalværkerne og ikke foran en reproduktion. Men dermed ikke sagt at vores muligheder som uformelt læringsrum bør begrænse sig til udelukkende at finde sted inden for museets fire vægge. For blot at nævne enkelte eksempler: information om hvordan registreringer af stemning, historie og fauna ved Aarhus Havn kan berige oplevelsen af Edvard Petersens socialrealistiske maleri: Udvandrere på Larsens Plads (1890). Eller Egil Skallagrimssons mere end 1000 års gamle digt Sønnetabet kan relateres til dyr og menneskers fysiske reaktioner i vand og dermed perspektivere Bill Violas Five Angles for the Millennium(2001). Udfordringer Set i bakspejlet er den endelige materialesamling under Havet og Mennesket, blevet væsentligt mere omfattende end oprindeligt tænkt. Det skal i den forbindelse heller ikke stå som nogen hemmelighed, at netop begrænsningens kunst har været udfordret projektgruppen: Gruppen 34 MiD NR. 31 / OKTOBER 2014

17 17 favner ikke kun natur- kultur- og kunsthistoriske aspekter, men har også haft fokus på, at udviklingen af materialerne skulle have undervisningsmæssig fagligt fylde samt bygge på flere niveauer af didaktisk relevans. Derudover måtte vi konstatere, at det på det praktiske plan gav store udfordringer overhovedet at kunne samle projektdeltagerne til de planlagte fælles workshops og andre iværksættende aktiviteter. Ikke desto mindre har vi gennem de fælles anstrengelser i projektgruppen omkring Havet og Mennesket ikke alene kunne høste mere frugt end oprindelig forventet, men det omfattende samarbejde har også formået at sætte frø til at en udbygning af projektets nuværende materialesamling på sigt vil være lige til. Som bekendt er der ikke to partnerskaber, som er ens. Og kommer et partnerskab forkert fra start f.eks. uden en fælles konsensus om form og omfang af det forventede slutresultat, eller opstår der en skævvridning i forhold til partnernes engagement og ejerskab har vi desværre også erfaret, at partnerskaber kan vise sig at skabe alt andet end de eksempler på positive slutresultater, som i projektet Havet og Mennesket. På baggrund af de samarbejdskonstellationer, vi i ARoS formidlingsafdeling har taget del i, og som specifikt har arbejdet på at koble museets fagspecifikke ressourcer med skolernes undervisningsmæssige know how, har med tiden synligg jort et mønster på, hvilke konkrete strukturer, der synes at være et godt fundament i etableringen af et velfungerende partnerskab. Sammenfatningen her nedenfor kan måske umiddelbart virke ligetil, men ikke desto mindre har vi erfaret, hvorledes flere af de nævnte aspekter ved et samarbejde ofte har været i fare for at blive overset, når først den energiske sparring og ideudveksling har sat ind: Note to self Overordnede forventninger til samarbejdet: Afstem succeskriterierne for projektet og diskuter jeres visioner samt hvordan disse bedst muligt indfries inden for partnerskabets givne rammer (fagligt såvel som økonomisk). Måske der endda med fordel kan udarbejdes en decideret målsætning. Indholdssiden: Udveksl idéer til et indhold, der tilgodeser alle parter i samarbejdet. Skitsér hvilke materialetyper, der skal udformes samt hvilke platforme, der skal benyttes. Arbejdsfordelingen: Fordel de relaterede arbejdsopgaver og fastsæt foreløbige deadlines for udførelsen. Tidsplan: Planlæg så hurtigt som muligt datoer for møder, workshops og andre fælles projektorienterede aktiviteter. Jo større projektgruppen er, desto vigtigere er denne planlægningsdel. Ejerskab: Det er helt fundamentalt, at partnerskabets involverede tager ejerskab i projektet, så der ikke opstår en skævvridning, hvor den ene part får rollen som idéudvikler og opgavefordeler, mens den anden part passivt afventer instrukser. Det er et fælles ansvar, at der fra projektets start skabes en atmosfære med ligeværd, dialog og åben udveksling af ideer. Overvej en formalisering af partnerskabet i form af en kontrakt, hvor ovenstående punkter indgår. I visse sammenhænge kan dette være givtigt sådan, at alle parter på skrift er indforstået med samarbejdets overordnede visioner, konkrete indhold og fordeling samt en forventet tidsplan. Har vi råd til at lade være? Nu hvor den nye folkeskolereform opfordrer til et styrket samarbejde mellem skolerne og museumsinstitutionerne, kunne man håbe på, at vi vil se flere partnerskaber knopskyde som led i styrkelsen af helhedsskolen, og hvad dertil hører af understøttende undervisning, faglig brobygning og brug af uformelle læringsrum. Men partnerskaber er krævende processer, der fordrer tid, engagement og en realistisk økonomisk prioritering. Det synes ligetil: Hvis man fra politisk side ønsker at styrke skabelsen af fagligt kvalificerede partnerskaber, der tager opgaven omkring elevernes undervisningsmæssige højnelse og menneskelige dannelse seriøst, må det bakkes op økonomisk. Såfremt folkeskolereformens samarbejdsfokus i højre grad kunne formaliseres og få den rette opmærksomhed er der banet vejen for udbytterige partnerskaber mellem skoler og museer. Ja, det er tids- og opmærksomhedskrævende at indgå et partnerskab. Og ja, det kan være en økonomisk udfordring at søsætte partnerskabsprojekter. Men formaliserede og velfungerende partnerskaber vil på sigt kunne give et afkast, der til fulde opvejer og måske endda overstiger de investerede ressourcer. Der er et udbredt ønske om at komme i gang med etableringen af nye tværfaglige og undervisningsrelaterede samarbejdskonstellationer måske har vi slet ikke råd til at lade være? MiD NR. 31 / OKTOBER

18 18 Bilag 3: Lærervejledning. Fjerne forbindelse. HAVET OG MENNESKET TIL LÆREREN Tema: Havet som ressource - Havnen rundt Målgruppe: Fag:Geografi, Biologi, Matematik Mål: Eleverne opnår kompetence i at læse og indhente informationer ang. infrastruktur fra kort. Eleverne får en forståelse for antallet og diversiteten af virksomheder, der ligger på havnen. Eleverne får indtryk af havnens udvikling. Herunder også erhvervsudvikling (fra primære erhverv, sekundære erhverv til tertiære erhverv). Eleverne dokumenterer nutidens havn og sammenligner gamle fotos med deres egne indtryk af lokaliteterne, som de ser ud i dag. Eleverne får kendskab til forskellige erhvervsgrupper. Eleverne lærer at orientere sig på Aarhus Havn og får konkrete sanselige oplevelser om afstande, lyde, lugte og havnene som arbejdsplads. Tidsforbrug:Rundturen på cykel ved havnen tager ca. 2 timer excl. transport til og fra havnen. Bustur forbi og ved havnen tager ca. 1 time excl. transport til og fra havnen. Forforståelse, andre opgaver og evaluering skal indtages. Baggrund: Aarhus Havn forbinder byen med havet (Aarhus by med Aarhus bugt). Faktisk er den bygget ud i havet. I starten af 2000-tallet er fx en 1 kilometer lang mole bygget ud for at danne rammen om den udvidede havn for containerskibe og bulkskibe. Aarhus Havn rummer mange forskellige funktioner og virksomheder. På deres hjemmeside står: Aarhus Havn er Danmarks største containerhavn med ugentlige anløb af nogle af verdens største containerskibe. Et stort antal faste regelmæssige linjer forbinder Aarhus med havne i de nordiske lande, Nord-, Syd- og Østeuropa, Storbritannien, det østlige Middelhav og Asien. Aarhus Havns mission er at levere effektiv og pålidelig havneinfrastruktur og havneservices til den rigtige pris og derved bidrage væsentligt til, at virksomheder i Danmark har let adgang til konkurrencedygtig og miljøvenlig søtransport. Aarhus Havn er kommunal selvstyrehavn og ledes af en havnebestyrelse på 7 medlemmer. Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren. Det kan være vanskeligt at få et indtryk af, hvor stor havnen er, og hvad der foregår, medmindre man kører eller cykler. Lige nu (2014) sker der store forandringer på havnen. De mange byggepladser forandres hele tiden og det betyder, at transporten langs havnen også påvirkes betydeligt.

19 19 HAVET OG MENNESKET TIL LÆREREN Sådan gør du: Eleverne skal undersøge, hvordan skibe har udviklet sig gennem tid fra stenalder over vikingetid, industrialisering og til containertransportindustrien. Eleverne skal undersøge skibstrafikken på Aarhus Havn og hvad de forskellige skibe bruges til. Eleverne laver oversigt over, hvilke byer/lande skibene sejler til og fra, og hvilke varer der importeres/eksporteres fra Aarhus Havn. Ideer til efterbehandling/differentiering/progression: Optag lyde på ipad eller smartphones og lav en lydcollage fra havnen. Lav sammen en mindmap over genstande på havnen - evt. for i dag og for 100 år siden Lav en tidslinje i Skoletube med malerier, fotos og tekster, der angiver hvorledes Aarhus Havn har udviklet sig gennem mere end 1000 år fra vikingernes ARoS til i dag. Perspektivering til fortid/nutid, kunst eller naturhistorie: Arbejd videre med billeder af havnen og inddrag fx Udvandrere fra Larsens Plads, af Edvard Petersen, der kan opleves på ARoS Indsæt fokuspunkter eller interessepunkter i Google Map fra forskellige historiske perioder og skriv en kort forklarende tekst. Arbejd med Livet på det lave vand og undersøg de forskellige organismer, der lever på boltværk og sten i havnen som levested Arbejdsark/Billedmateriale/Program/APP/Spil: Materialet Toldkammerbygningen på Aarhus Havn - Havet og Mennesket Materialet Udvandrere fra Larsens Plads Materialet Måger - havnens elegante skraldemænd m. faktaark - Havet og Mennesket

20 20 Bilag 4: Lærervejledning. Kunsten på ARoS. HAVET OG MENNESKET TIL LÆREREN Tema: Kunsten på ARoS: Tony Oursler: Unk (2004) Målgruppe: klasse og klasse Fag: Dansk, billedkunst, historie, kristendomskundskab, håndværk & design Mål: Styrkelse af elevernes iagttagelsesevne og på baggrund af disse iagttagelser udforme en personlig fortællende tekst eller oversætte oplevelsen til en kreativ opgave (jf. de relaterede elev-ark). Give erfaring med at italesætte æstetiske oplevelser og styrke fantasien. Give eleverne erfaring med oplevelsen af en kunstnerisk total installation i verdensklasse og på baggrund af disse oplevelser trække tråde til havets symbolik og livets cyklus. Styrkelse af elevernes bevidsthed om måden hvorpå lys, lyd og bevægelse kan fungere som kommunikative værktøjer, der skaber en total oplevelse for beskueren. Tidsforbrug: Evt. indledende definition af installationskunst samt forskellige fortællegenrer, derpå foretages et iagttagende museumsbesøg på ARoS (ca. 2 timer). Projektet afsluttes med et efterfølgende skriftligt og/eller kreativt arbejde på skolen eller hjemme.

Rapport til Kulturstyrelsen. Havet og mennesket. Vedr. J.nr. 2013-0041. Pernille Mølgaard Andersen. Naturhistorisk Museum Aarhus

Rapport til Kulturstyrelsen. Havet og mennesket. Vedr. J.nr. 2013-0041. Pernille Mølgaard Andersen. Naturhistorisk Museum Aarhus Rapport til Kulturstyrelsen Havet og mennesket Vedr. J.nr. 2013-0041 Pernille Mølgaard Andersen Naturhistorisk Museum Aarhus 2 Indhold Ideen om Havet og Mennesket...................... 4 Som oste i Trivial

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus Dyr i bevægelse Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018 Naturhistorisk Museum Århus 2 Indhold Dyr i bevægelse...4 Udvikling og sammenhæng...5 Lige ind i fællesmål og de fire naturlige delkompetencer...5

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Bæredygtige partnerskaber - Kulturinstitution, Skole, Kommune

Bæredygtige partnerskaber - Kulturinstitution, Skole, Kommune Bæredygtige partnerskaber - Kulturinstitution, Skole, Kommune Temadag: Heart Herning, Museum of Contemporay Art Tid: 19. november 2014 Arrangører: MiD, Foreningen for Museumsformidlere i Danmark, www.museumsformidlere.dk,

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Kommune: Skive Kommune Involverede skoler i projektet: Aakjærskolen, Skive Kommune Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Ove Jensen,

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard T N I. W W W SE A F R K D. CE Ved hvert gymnasium er der et museum lige rundt om hjørnet. intrface er et samarbejde mellem gymnasiale uddannelser og museer i Region Midt. Fra 5 til 30 intrface partnerskaber

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Birgitte Agersnap E-mail:

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Historie og innovation

Historie og innovation Historie og innovation Efteråret 2009 besluttede regeringen at sætte fokus på innovation og entreprenørskab for ad den vej at sætte rammer og målsætning for udvikling af innovative kompetencer hos de unge

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Innovation i historiefaget. Københavns åbne Gymnasium

Innovation i historiefaget. Københavns åbne Gymnasium Innovation i historiefaget Københavns åbne Gymnasium Hvordan lærer du bedst? Københavns åbne Gymnasium Tænk over spørgsmålet i 2 min. Find sammen med én, der har samme farve trøje som dig og diskuter spørgsmålet.

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

En fælles portal som vigtigt redskab

En fælles portal som vigtigt redskab En fælles portal som vigtigt redskab Helsingør Kommune har skabt en portal, hvor skoler og foreninger kan mødes om skole- og foreningssamarbejder. Kommunen har sørget for, at kommunikationen og kvaliteten

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet AFRAPPORTERING: Thorvaldsens Museum har i perioden september 2011 til marts 2012 gennemført projektet Bruger-talks skal lære museet om formidling af Regin, hvor to nye former for digital formidling af

Læs mere

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN INDLEDNING Tak for invitationen! Oplægget i dag er en invitation til uddybning, refleksion og udvikling Grundantagelser i feedbacken: Undervisningen på

Læs mere

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik.

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Overordnede betragtninger - Klassetrin og fag: 4. klasse matematik - Formål: Styrke eleverne i deres repræsentationskompetence. - Stikord til motiverende

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Mål Forløbet blev iværksat som en videreudvikling af konsulentuddannelsen med flersidede mål:

Mål Forløbet blev iværksat som en videreudvikling af konsulentuddannelsen med flersidede mål: Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: 4. december 2012 Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Innovationskraft... et praksisforløb for konsulenter - evalueringsnotat Notat sendes/sendt til: Direktionen

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Kunstnerens Univers Kunsten og naturen

Kunstnerens Univers Kunsten og naturen Kunstnerens Univers Kunsten og naturen Projektet Kunstnerens Univers blev afprøvet i samarbejde med Sydskolen, afdeling Fårevejle i Odsherred Kommune. Formål Projektet havde til hensigt at udvikle: to

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK ISBN 978-87-90386-83-2 Copyright 2016 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Ane Riis Svendsen, Sara Tougaard, Susanne Arne-Hansen Mål for

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Lærervejledning til tema om ensomhed

Lærervejledning til tema om ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed 1 ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed DR Skoles undervisningsmateriale om ensomhed er målrettet undervisningen i fagene dansk og klassens tid, 6.-9. klasse.

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Reformationsjubilæet 2017

Reformationsjubilæet 2017 Navn: Efterskolefestival 2017: Individ og fællesskab Fra Luther til 2017 v. Peter Sørensen KFUM/KFUK Emne: Læringsfestival for efterskoleelever. Målgruppe: Efterskoleelever i 8. til 10. klasse. Tid, sted

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere