Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsen i fødevareindustrien"

Transkript

1 DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under krisen Beskæftigelsen i fødevareindustrien er faldet under den økonomiske krise. I 28 var der ca. 65. beskæftiget i fødevareindustrien, hvilket var faldet til omkring 57. personer i 21. De sidste par år har beskæftigelsen også været svagt faldende i fødevareindustrien. Det betyder, at ca personer var beskæftiget i industrien i 212. Udover de 53.5 beskæftiget i fødevareindustrien i 212 var der også godt 4. personer, der arbejdede med at fremstille maskiner til fødevareindustrien. Flest med en erhvervsfaglig uddannelse Hovedparten er mænd Flest i praktik som gastronom Flest i fødevareindustrien har en erhvervsuddannelse. Således er det 4 ud af 1 i fødevareindustrien, der har en erhvervsfaglig uddannelse. Det er relativt flere end i den samlede beskæftigelse, hvor godt 35 pct. har en erhvervsuddannelse. En tredjedel af de beskæftigede i fødevareindustrien har en grundskole uddannelse som den højest fuldførte uddannelse, hvorimod en femtedel i den samlede beskæftigelse har en grundskole uddannelse. Hermed er der også relativt flere med en grundskole uddannelse i fødevareindustrien. Tre ud af fem beskæftiget i fødevareindustrien er mænd, og hermed er der relativt flere mænd i fødevareindustrien i forhold til den samlede beskæftigelse. Der er også relativt flere mellem 38 og 53 år beskæftiget i fødevareindustrien sammenlignet med den samlede beskæftigelse. Til gengæld er der relativt færre mellem år og år. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler (praktikpladser) inden for de erhvervsuddannelser, som fødevareindustrien typisk gør brug af, toppede i 27 med 5.6 aftaler. De to efterfølgende år faldt antallet til godt 4. aftaler. Siden 29 har antallet af aftaler haft en stigende tendens, og i 212 blev der indgået

2 5.2 uddannelsesaftaler. Med knap 1.9 aftaler er der flest i praktik som gastronom. Notatet er opbygget således, at udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien kort beskrives i næste afsnit. I afsnit 3 beskrives, hvordan beskæftigelsen i fødevareindustrien er sammensat, mens notatets sidste afsnit beskriver praktikpladssituationen. Faldet under krisen 2. Udvikling i beskæftigelsen Beskæftigelsen i fødevareindustrien er faldet under den økonomiske krise. I 28 var der ca. 65. beskæftiget i fødevareindustrien, hvilket var faldet til omkring 57. personer i 21. De sidste par år har beskæftigelsen været svagt faldende i fødevareindustrien. Det betyder, at ca personer var beskæftiget i industrien i 212, hvilket stadig er under niveauet fra før krisen. 1 Beskæftigelsen er faldet under den økonomiske krise Udviklingen af antal beskæftigede i fødevareindustrien, personer 7 Databrud Anm.: Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistik Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). Her tages udgangspunkt i befolkningen pr. 1. januar, mens tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november året før. Der er databrud i statistikken fra 28 til 29, hvilket gør, at beskæftigelsen før og efter databruddet ikke direkte kan sammenlignes. Udover de 53.5 beskæftiget i fødevareindustrien i 212 var der også godt 4. personer, der arbejdede med at fremstille maskiner til fødevareindustrien. 3. Hvem er beskæftiget i branchen? Godt 35 pct. af de beskæftigede mellem 16 og 64 år i fødevareindustrien har en grundskole uddannelse som den højest fuldførte uddannelse. Dette er 13 procentpoint højere end for den samlede beskæftigelse. Mange med en erhvervsfaglig uddannelse Der er lidt flere, der har en erhvervsuddannelse sammenholdt med den samlede beskæftigelse. Således har knap 4 pct. af de beskæftigede i fødevareindustrien en erhvervsuddannelse, 1 I bilag på side 7 ses det, hvordan fødevareindustrien i dette notat er defineret. 2

3 mens omkring 35 pct. af den samlede beskæftigelse har en erhvervsuddannelse som den højest fuldførte uddannelse. Andelen af beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse er væsentligt mindre for fødevareindustrien. Således er andelen af beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse i fødevareindustrien under 1 pct. mod knap 3 pct. i den samlede beskæftigelse. Relativt flere med en grundskole uddannelse eller erhvervsuddannelse Beskæftigede fordelt på højst fuldførte uddannelsesniveau for årige, Fødevareindustrien Samlede beskæftigelse Grundskole Gymnasial uddannelser Erhvervsuddannelser Kort vidr. udd. Mellemlang vidr. udd. Lang vidr. udd. Uoplyst Anm.: Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistik Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). Her tages udgangspunkt i befolkningen pr. 1. januar, mens tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november året før. Flere mænd end kvinder Mænd udgør godt 6 pct. af de beskæftigede mellem 16 og 64 år i fødevareindustrien, hvilket er 1 procentpoint højere sammenlignet med den samlede beskæftigelse. Modsat udgør kvinder 1 procentpoint mindre i fødevareindustrien sammenlignet med den samlede beskæftigelse. Flere mænd end kvinder beskæftiget i fødevareindustrien Beskæftigede fordelt på køn for årige, Fødevareindustrien Samlede beskæftigelse Mænd Kvinder Anm.: Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistik Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). Her tages der udgangspunkt i befolkningen pr. 1. januar, mens tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november året før. Aldersfordelingen i fødevareindustrien adskiller sig ikke ret meget fra aldersfordelingen for den samlede beskæftigelse. 3

4 Størstedelen mellem 38 og 53 år Godt 45 pct. af de beskæftigede i fødevareindustrien (16-64 år) er mellem 38 og 53 år. I den samlede beskæftigelse er andelen af samme aldersgruppe godt 4 procentpoint mindre. Derimod er der knap så mange ældre og unge beskæftiget i fødevareindustrien i forhold til den samlede beskæftigelse. Andelen af årige ligger knap 1 procentpoint under niveauet for den samlede beskæftigelse, mens andelen af de årige er derimod 3 procentpoint lavere. Relativt flere mellem 38 og 53 år i fødevareindustrien Beskæftigelsen fordelt på alder for årige, 212 4, Fødevareindustrien 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Samlede beskæftigelse, Anm.: Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). Her tages der Alder udgangspunkt i befolkningen pr. 1. januar, mens tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november året før. Andelen for et givent alderstrin er udregnet i forhold til beskæftigelsen mellem 16 og 64 år. Flere indvandrere og efterkommere i fødevareindustrien I 212 udgjorde indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 7,2 pct. af beskæftigelsen (16-64 år) i fødevareindustrien. Til sammenligning var det 5,3 pct. af den samlede beskæftigelse (16-64 år), som var indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande udgør 6,1 pct. af beskæftigelsen i fødevareindustrien. Hermed er der også relativt flere indvandrere og efterkommere fra vestlige lande beskæftiget i fødevareindustrien i forhold til den samlede beskæftigelse, hvor 3,7 pct. af beskæftigelsen er indvandrere og efterkommere med vestlig baggrund. Samlet set er der 4,4 procentpoint flere indvandrere og efterkommere beskæftiget i fødevareindustrien sammenholdt med den samlede beskæftigelse. 4

5 Flere indvandrere og efterkommere i fødevareindustrien Beskæftigelsen fordelt på herkomst for årige, Fødevareindustrien Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Samlede beskæftigelse Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Anm.: Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistik Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). Her tages der udgangspunkt i befolkningen pr. 1. januar, mens tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november året før. 4. Praktikpladssituationen Antallet af indgåede uddannelsesaftaler (praktikpladser) indenfor de erhvervsuddannelser, som fødevareindustrien typisk gør brug af, toppede i 27 med 5.6 indgåede uddannelsesaftaler. Antallet af aftaler er steget De to efterfølgende år faldt antallet af indgåede uddannelsesaftaler til et niveau på godt 4. aftaler i 29, hvilket bl.a. skal ses i lyset af den økonomiske krise. Siden 29 har antallet af indgåede uddannelsesaftaler haft en stigende tendens, og i 212 blev der indgået 5.2 uddannelsesaftaler, jf. figuren på næste side. De erhvervsuddannelser, som fødevareindustrien traditionelt gør brug af, er her opgjort som gastronom, elektriker, data- og kommunikationsuddannelsen, industrioperatør, ernæringsassistent, automatik- og procesuddannelsen, mejerist, veterinærsygeplejerske, procesoperatør, industrislagter, tarmrenser og frontline PC-supporter. Det skal bemærkes, at uddannelsesaftalerne kan være indgået i andre brancher end fødevareindustrien. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler viser således ikke hvor mange praktikpladser, der i fødevareindustrien, men derimod antallet af indgåede aftaler inden for de erhvervsuddannelser, som fødevareindustrien traditionelt gør brug af. 5

6 Antallet af uddannelsesaftaler har været stigende Udviklingen i antal indgåede uddannelsesafaler for de erhvervsuddannelser, som fødevareindustrien traditionelt gør brug af, år til dato ultimo perioden, Antal personer Kilde: Undervisningsministeriets hjemmeside, uvm.dk Flest i praktik som gastronom Med knap 1.9 aftaler i 212 er der flest i praktik som gastronom, hvilket svarer til 35,8 pct. af alle indgåede uddannelsesaftaler indenfor de uddannelser, som fødevareindustrien typisk gør brug af. Herefter følger elektriker-uddannelsen med 28,3 pct., jf. nedenstående tabel. Antal indgåede uddannelsesaftaler indenfor de erhvervsuddanelser, som fødevareindustrien traditionelt gør brug af, år til dato ultimo perioden, 212 Antal andel Gastronom ,8 Elektriker ,3 Data- og kommunkationsuddannelsen ,8 Industrioperatør 381 7,3 Ernæringsassistent 361 6,9 Automatik- og procesuddannelsen 147 2,8 Mejerist 125 2,4 Veterinærsygeplejerske 8 1,5 Procesoperatør 59 1,1 Industrislagter 51 1, Tarmrenser 47,9 Frontline PC-supporter <5 Total Kilde: Undervisningsministeriets hjemmeside, 6

7 5. Bilag Nedenstående tabel viser de branchekoder, som fødevareindustrien er defineret på baggrund af. Definition af fødevareindustrien på baggrund af branchekoder (DB7) Branchekoder Underbrancher 1111 Forarbejdning af svinekød 1119 Forarbejdning af andet kød 112 Forarbejdning og konservering af fjerkrækød 113 Produktion af kød- og fjerkræprodukter 121 Fremstilling af fiskemel 122 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel 131 Forarbejdning og konservering af kartofler 132 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft 139 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 141 Fremstilling af olier og fedtstoffer 142 Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer 151 Mejerier samt ostefremstilling 152 Fremstilling af konsumis 161 Fremstilling af mølleriprodukter 162 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter 1711 Industriel fremstilling af brød; kager mv Fremstilling af friske bageriprodukter 172 Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv. 173 Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer 181 Fremstilling af sukker 182 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer 183 Forarbejdning af te og kaffe 184 Fremstilling af smagspræparater og krydderier 185 Fremstilling af færdigretter 186 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad 189 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n 191 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr 192 Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr 111 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 112 Fremstilling af vin af druer 113 Fremstilling af cider og anden frugtvin 114 Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer 115 Fremstilling af øl 116 Fremstilling af malt 117 Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske Nedenstående tabel viser den anvendte kode til definition af den branche, som laver maskiner til fødevareindustrien. Definition af industrien, der producerer komponenter til fødevareindustrien på baggrund af branchekoder (DB7) Branchekoder Underbrancher 2893 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien 7

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Analyse af to områder inden for handelserhvervet; elgrossistbranchen og fødevareengrosbranchen

Analyse af to områder inden for handelserhvervet; elgrossistbranchen og fødevareengrosbranchen Analyse af to områder inden for handelserhvervet; elgrossistbranchen og fødevareengrosbranchen Analysen er gennemført af Connectia A/S i samarbejde med HAKL Marts 2010 1 Indholdsfortegnelse KONKLUSION

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

N OTAT. Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse

N OTAT. Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse N OTAT Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse I dette notat belyses beboersammensætningen i de særligt udsatte boligområder, øvrige almene boligområder og den resterende boligmasse.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Sygefravær i Syddanmark:

Sygefravær i Syddanmark: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Beskæftigelsesregion Syddanmark Sygefravær i Syddanmark: Hvordan har sygefraværet udviklet sig? Hvem er sygedagpengemodtagerne?

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere