Afsluttende projekt HD 1.del, Aarhus Universitet, maj 2013 Analyse af Apple s succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende projekt HD 1.del, Aarhus Universitet, maj 2013 Analyse af Apple s succes"

Transkript

1 Afsluttende projekt HD 1.del,, maj 2013 Analyse af Apple s succes Udarbejdet af: Jacob D. Christiansen Afleveringsfrist: 14. maj 2013 Vejleder: Lars Hedeager

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Emne Formål Interessenter Begrebsforklaring Problemformulering Metode Rammestyrings- og procesfaktorer Empiri Primære datakilder Sekundære datakilder Teori og litteraturvalg Kildekritik Afgrænsning Værdikædeanalyse Primære aktiviteter Indgående logistik Produktion Udgående logistik Marketing og salg Service efter salg Støtte aktiviteter Indkøbsfunktion Menneskelige ressourcer Page 1 of 50

3 4.2.3 Teknologiske ressourcer Virksomhedens infrastruktur Porters Five Forces Konkurrencen i branchen Nye indtrængere Substituerende produkter Kunder Leverandører Opsummering Boston modellen Spørgsmålstegn Stjerner Køer Hund Apples fremtid Konklusion Refleksion over projektforløbet Litteraturliste Bilag 1 Værdikæden for Apple Bilag 2 Interview med Apple-forbruger Jesper Lionett Bilag 3 Porters Five Forces, Illustration af modellen Bilag 4 Markedsandele på smartphone-markedet, 1. kvt Bilag 5 Interview med TDC-medarbejder Bilag 6 Oversigt over smartphone producenter Bilag 7 Boston modellen for Apple Bilag 8 Markedsandele på tabletmarkedet, 1. kvt Bilag 9 Markedsandele på PC-markedet, 1. kvt Page 2 of 50

4 1. Indledning Apple eller Apple Inc., er en IT-virksomheden beliggende i Silicon Valley i Cupertino, Californien. Apple blev grundlagt i 1976 af Steve Jobs samt hans partner Steve Wozniak. Virksomheden beskæftiger i dag omtrent medarbejdere 1 og omsatte i 2012 for milliarder 2. Apple er i dag en utrolig succesfuld virksomhed, som har formået at skabe nogle banebrydende og anderledes produkter. Virksomhedens innovative og unikke produkter har smeltet sig dybt ind i folks hjerter verden over. Apple er skaberne bag produkter som Iphonen, Ipad en og MacBooken, som alle er højt elsket produkter hos forbrugerne. 1.1 Emne Der har altid været opmærksomhed rettet mod IT-virksomheden med æble-logoet i Silicon Valley, men specielt siden Apples lancering af Iphonen i 2007 og frem til i dag er denne opmærksomhed eksploderet. Apple har på få år formået at skabe en enorm Hype, som har kunnet mærkes globalt. Har du nogensinde tænkt over, hvor mange der i dag, kontra for 5 år siden sidder med en Macbook foran sig i klasselokalet på en uddannelsesinstitution? Det er uden tvivl flertallet. Netop denne udvikling finder jeg utrolig spændende og interessant. Hvordan har det været muligt for Silicon Valley virksomheden at ændre denne trend så drastisk og på så relativ kort tid? Apple er i dag et helt unikt brand, og har man et Apple produkt, så er man med på moden det er faktum! Netop sidstnævnte faktor er b.la.. noget, som jeg i denne rapport vil forsøge at sætte i et spotlys. Der er en helt utrolig psykologisk værdi tilknyttet et køb af et Apple produkt, og det forstår man måske først, den dag man selv står uden for æblebutikken med et af produkterne i hånden. Steve Jobs, Apples medstifter og CEO frem til 2011, var på mange måder en kontroversiel leder. På trods af hans anderledes tilgang til rollen som CEO, så har han formået at skabe en fantastisk virksomhed og brand Årsrapport 2011/12 - Page 3 of 50

5 1.2. Formål Formålet med denne rapport er, som overskriften også antyder at komme et skridt nærmere opskriften bag Apples enorme succes. Rapporten er en del af den afsluttende projekt-eksamen på HD 1.del. Rapportens emne er primært valgt ud fra egen interesse, men samtidig fordi, emnet gør det muligt, at anvende en masse af den teori og viden jeg har tilegnet mig, specielt fra faget Erhvervsøkonomi. Jeg er meget fascineret af vindervirksomheder som Apple, og jeg ser det, som en utrolig spændende og ikke mindst lærerig proces, at skulle udarbejde et projekt omkring Silicon Valley virksomheden. Ved dette projektforløbs afslutning, vil den færdige rapport rumme information og læren omkring Apple, som jeg tror, mange virksomheder vil kunne drage nytte af Interessenter Denne rapport vil være interessant for både interne og eksterne interessenter. Apples egne medarbejdere og ledelse har sikkert allerede et enormt indblik i deres virksomhed, men i princippet vil de være interessenter. De vil kunne drage nytte af b.la. en værdikædeanalyse, som jeg vil foretage. Her vil Apple gennem min rapport, opnå en bedre forståelse for, hvordan deres kunder oplever værdi ved køb af et Apple-produkt. Herudover vil Apple kunne have interesse i en analyse af branchestrukturen for smartphones, som vil blive foretaget i rapporten. Denne analyse vil kunne give Apple et indblik i, hvorledes de er præget af de 5 styrker/kræfter, som de er en del af. Ser vi på eksterne interessenter, så kan rapporten siges at kunne være lærerig for en bred gruppe mennesker, men især virksomhedsledere vil kunne have interesse. Dette gælder virksomhedsledere fra alle brancher men især ledere fra Computer-, mobiltelfoni-, og elektronikbranchen branchen. I rapporten vil jeg berøre en masse af de ting, som Apple mestrer, og det er netop disse ting, som andre virksomheder kan tage ved lære af. Apple er en virksomhed, som har været igennem en enorm vækst, og som har formået at skabe et helt utrolig brand kendt af mennesker over hele verden. Apple har i de brancher, der er præget af hård konkurrence alligevel formået at differentiere sig fra mængden og gøre deres produkter til noget helt specielt ift. konkurrenternes. Rapportens værdikædeanalyse, branchestruktur analyse samt Page 4 of 50

6 Boston-Model vil tilsammen give de eksterne interessenter et godt og forhåbentlig lærerigt indblik i denne succesfulde Silicon Valley virksomhed. 1.4 Begrebsforklaring Under dette punkt vil jeg kort redegøre for de Apple-produkter, som vil blive nævnt i opgaven. En forståelse af disse produkter er helt essentiel for læseren af denne rapport. Iphone: En smartphone udviklet og designet af Apple. Den første model blev lanceret d. 29. juni Den seneste model i familien hedder i dag Iphone 5 og er den sjette model i rækken. På nuværende tidspunkt, produceres og forhandles de seneste 3 udgaver (Iphone 4, Iphone4S og Iphone 5) i butikkerne. De øvrige er udgåede fra produktion. 4 Ipod-serien: En serie af musik/multimedie-afspillere. Første generation blev lanceret i Disse var rigtig populære tilbage i tiden, men er til dels blevet afløst af Iphonen. 5 Ipad: En håndholdt computer, en såkaldt Tablet. Blev lanceret første gang d. 3. april Seneste model er Ipad 4, som blev lanceret vinter Ipad mini: En mini tablet. Den eneste forskel på denne og den alm. Ipad er skærmstørrelsen. Blev lanceret efteråret Imac: Apples serie af stationære computere. Det karakteristiske ved denne computer er, at det er en såkaldt all-in-one computer. Selve computeren er direkte indbygget i skærmen. Første udgave af Imac en blev introduceret i Seneste model blev lanceret sidste år, og er den hidtil tyndeste og letteste udgave. 10 MacBook: Apples serie af bærbare computere. MacBook Pro er deres almindelige bærbar-serie, hvor MacBook air er en tynd og let bærbar. 11 Første generation af Macbook blev lanceret i https://en.wikipedia.org/wiki/ipod https://www.apple.com/dk/imac/ 11 https://www.apple.com/dk/macbook-pro/ 12 Page 5 of 50

7 Itunes: Et computerprogram, udviklet af Apple til afspilning, organisering og køb af musik, videoer og Apps. Iwatch: Et intelligent ur, der kan forbindes til ios-enheder, dvs. øvrige Apple produkter. Apple har ikke offentliggjort produktet endnu og dato for produktlancering er ligeledes ukendt Problemformulering It-virksomheden Apple har indtil i dag vist sig at være en succeshistorie uden lige. Itvirksomheden har skabt sig et brand, som folk over hele verden elsker. Med udgangspunkt i information fra internettet samt andre kilder, der findes relevante, vil der i denne rapport blive foretaget en grundig analyse af Apples enorme succes, samt afslutningsvis vil jeg give mit bud på, hvorledes virksomheden vil klare sig i fremtiden. Mit altovervejende hovedspørgsmål er: Hvad er opskriften bag Apple s succes? Herunder har jeg nogle undersøgelsesspørgsmål, som vil blive besvaret i rapportens analysedel. Jeg har nedenfor oplistet disse under de respektive analyser, jeg vil foretage mig i rapporten: Værdikædeanalyse: Hvor i værdikæden og hvordan skaber Apple værdi for kunderne? Hvordan er det lykkedes Apple at skabe det brand de har i dag? Hvad kan kunderne lide ved Apple brandet og produkterne? Porters Five Forces: Hvordan er Apples konkurrencemæssige position? Er der risiko for at nye producenter træder til og Apple mister markedsandele? Hvordan er forholdet mellem Apple og virksomhedens kunder og leverandører? 13 Page 6 of 50

8 Boston modellen: Hvordan er Apples forskellige produktgruppers situation ift. markedsvækst og markedsandel? Hvordan ser Apples fremtid ud? 3. Metode Forud for denne rapport er der foretaget flere overvejelser med hensyn til valget af den metodiske tilgang. Disse overvejelser har jeg foretaget mig meget tidligt i processen for at mindske risikoen for metodiske problemer senere i opgaveforløbet samt for at sikre en sikker struktur og sammenhæng i rapporten. Dette har dog været en proces, og der er sideløbende med vidensproduktionsprocessen blevet gjort overvejelser samt justeringer af metodikken, hvor jeg har fundet det nødvendigt. Mine overvejelser omkring metoden er foretaget ud fra den betragtning, at et projekt er underlagt en række styringsfaktorer, der helt overordnet kan opdeles i følgende to kategorier 14 : 1) Rammestyringsfaktorer 2) Processtyringsfaktorer 3.1 Rammestyrings- og procesfaktorer De rammestyringsfaktorer, som gør sig gældende for dette projekt, er det som fremgår af fagbeskrivelsen for afsluttende projekt HD 1.del. Dette er de overordnede rammer, inden for hvilket projektet kan udspille sig. Herudover vil ressourcerne, som er stillet mig til rådighed ligeledes være en del af rammestyringsfaktorerne. Jeg har fået stillet 4 måneder til rådighed til den samlede projektudarbejdelse, og omkostninger til undersøgelsen skal alene afholdes af mig selv. Disse to forhold sætter nogle begrænsninger ift. dybden af denne undersøgelse, men på trods af dette, vil jeg ikke kun benytte sekundære data, som naturligvis er mindre ressourcekrævende at fremskaffe. I stedet vil jeg benytte både sekundære- og primære datakilder. Dette uddybes nærmere under punktet Empiri. Processtyringsfaktorer er basalt set de faktorer, der er bestemmende for, hvorledes mit projekt vil udfolde sig under projektforløbet. Min problemformulering vil være en af disse faktorer, da det hele tiden er denne der danner udgangspunktet for mit valg af teori og data. 14 Den Skinbarlige Virkelighed, Ib Andersen, s. 42 Page 7 of 50

9 Typen af denne undersøgelse hører under kategorien statiske studier, og er et såkaldt surveystudie Empiri Som tidligere nævnt, så vil jeg benytte mig af både primære og sekundære data. Jeg vil benytte mig af forskellige dataindsamlingsmetoder Primære datakilder Til indsamling af primære data, vil jeg foretage to personlige interviews med hhv. en TDCmedarbejder og en tilfældig person/borger, som er Apple-forbruger. Jeg har tidligt i rapportskrivningsprocessen fået aftalt et interview med en TDC-medarbejder fra en af TDC s mest sælgende butikker, nemlig butikken på strøget i Aarhus. Jeg ser dette som en helt unik mulighed ift. at få et indblik i, hvorfor kunderne netop vælger f.eks. en Apple-smartphone frem for så mange andre produkter. Jeg vil anvende et delvist struktureret personligt interview 16, da jeg både har nogle på forhånd fastlagte spørgsmål, men herudover gerne vil åbne muligheden for, at den interviewede kan tale frit om de ting, han nu måtte finde relevant ift. emnet. Jeg mener, at TDC-medarbejderen er utrolig relevant og et godt udgangspunkt til min Porters Five Forces analyse, hvor jeg herunder bl.a. skal analysere på konkurrencen i branchen for smartphones. 17 TDC-medarbejderen arbejder med produkterne til daglig, og har dermed et rigtig godt indblik i de forskellige styrker og svagheder, som de respektive producenter og deres smartphones har endvidere kender han også kundernes efterspørgsel på de forskellige produkter. Herudover, vil det grundige kendskab TDC-medarbejderen har til de forskellige produkter, også give mig et mere differentieret indblik i de forskellige produkter og den brugeroplevelse, der kendetegner den enkelte smartphone. Med hensyn til mit interview med en Apple-forbruger, da kender jeg en person i mit netværk, som er forbruger af mere end et Apple-produkt, og jeg har allerede, inden projektets start, fået lavet en aftale om at interviewe ham. Jeg har sikret mig, at mindst ét af de Apple-produkter, som han er forbruger af, er en Iphone. Dette er vigtigt, da jeg i min analyse af branchestrukturen vil 15 Den Skinbarlige Virkelighed, Ib Andersen, s Ibid. s Bemærk: I min Porters Five Forces analyse har jeg afgrænset mig til kun at se på branchen for smartphones nærmere beskrivelse heraf under afsnittet Afgrænsning. Page 8 of 50

10 afgrænse mig til at se udelukkende på smartphone-branchen. Dette uddybes nærmere under det følgende punkt afgrænsning. (Interviewene som blev foretaget kan ses af hhv. Bilag 2 og 5.) Sekundære datakilder Sekundære datakilder i form af internetartikler vil også være en del af den data, jeg vil trække på til udarbejdelse af denne undersøgelse. Der findes en masse artikler på internettet omkring Apple og hele elektronik branchen i øvrigt. Da industrien for smartphones, computere mv. udvikler sig så hurtigt, som den gør, så er det også utrolig vigtigt, at jeg benytter mig af disse kilder, da det sikrer mig, at jeg vil være ajourført med den nyeste viden. I den dataindsamlingsproces, som jeg har været igennem, for at skabe mig grundlag for at kunne udarbejde denne rapport, har jeg ifm. søgning på internettet flere gange oplevet, at ris og ros af både Apple, og de producenter Apple konkurrerer med, er meget afhængig af skribentens egen erfaring og holdning til produktet. Min dataindsamling har overvejende bestået af kvalitative data, hvorfor jeg har haft fokus på at passe meget på med de artikler mv. man finder på nettet, da der er fare for at vedkommende, som har skrevet en given artikel, ikke har forholdt sig objektiv. Dette har jeg gjort ved ikke at anvende artikler fra blogs og forums, og ligeledes artikler, hvor der er foretaget test og sammenligning af f.eks. en Samsung Galaxy (Smartphone) og en Apple Iphone. Sidstnævnte er bl.a. den viden jeg får fra mit interview med TDC-medarbejderen, og her har jeg haft mulighed for at bede ham objektivt at redegøre for de enkelte producenternes smartphones, og dermed sikre en bedre reliabilitet af den data jeg får ind. Endelig har jeg benyttet mig af faglitteratur, som har relevans til emnet, bl.a. en bog om Apple se nærmere herom under det følgende afsnit Teori og litteraturvalg. Bemærkning: Med de ovennævnte dataindsamlingsteknikker vil der primært være tale om indsamling af kvalitative data, dog vil der også, i mindre omfang, blive indsamlet og brugt kvantitative data i form af tabeller over markedsandele, enkelte regnskabstal mv. Apple er et brand med stor b, og Apple-produkter købes primært pga. den psykologiske værdi, som produktet skaber for kunderne, derfor vil kvalitative data også være den primære kilde til min analyse af Apples succes. Page 9 of 50

11 3.3 Teori og litteraturvalg I min rapport vil jeg bl.a. bruge Ib Andersens Den skinbarlige virkelighed, som er en bog omkring metode indenfor det samfundsvidenskabelige område. Bogen er utrolig brugbar til rapportskrivning, og den vil danne udgangspunkt for udformningen af skelettet til denne rapport. Bogens kapital 3 som handler om indsamling, klargøring samt bearbejdning af data vil have stor relevans for mig, da der til rapportens formål vil blive foretaget et personligt interview med en TDC-medarbejder. Apple er en virksomhed, som for nogen, måske på overfladen kan virke relativ gennemskuelig, fordi man hører så meget om virksomheden i medierne, men idet man kommer lidt længere ned i organisationen, opdager man at virksomheden er alt andet end dette. For at forstå virksomheden bedre og for at komme til bunds med denne rapports formål, har jeg valgt at inddrage bogen Inside Apple. Bogen giver et helt utrolig indblik i, hvorledes Apple fungerer som virksomhed, og den bygger på det populære business magasin, Fortune Magazines redaktør, Adam Lashinskys beretninger efter at have fulgt Silicon Valley virksomheden i årevis. Rapportens analyse-del vil tage sit primære udgangspunkt i teorien omkring faget Erhvervsøkonomi på HD 1.del, hvor den strategiske del heraf vil være altovervejende. Der vil dog også blive inddraget enkelte elementer fra den økonomiske teori fra faget. Jeg vil udelukkende anvende anerkendte modeller indenfor strategien. Jeg vil i opgaven ikke lægge megen vægt på en grundig beskrivelse af disse modeller, da det antages, at disse allerede er læseren bekendt. Såfremt der inddrages teori, som ligger uden for pensummet, som indgik i HD 1. del faget erhvervsøkonomi, vil der blive givet en fyldestgørende præsentation af denne. Rapporten vil indeholde Michael Porters værdikædeanalyse, som vil belyse de interne forhold i virksomheden. Denne analyse vil gøre det muligt at forstå, hvorfor Apples produkter har så stor værdi for kunderne, at de glædeligt går ned i den lokale telebutik og betaler på den gode side af kr. 18 for en Iphone 5. Jeg vil forsøge at analysere mig frem til, hvor i værdikæden der skabes værdi for kunderne, og hvorledes dette foregår. Jeg vil lægge meget vægt på denne model i analysedelen, da jeg vurderer, at en analyse af de værdiskabende aktiviteter, som sker internt i virksomheden, er helt essentielt for at forstå Apples succes. 18 Gns.pris fra Pricerunner.dk - Page 10 of 50

12 Dernæst vil jeg forsøge at kaste lidt lys over den branche, som virksomheden opererer i ved brancheanalysemodellen Porters Five Forces. Denne model er, ligesom værdikædeanalysen også udviklet af den amerikanske Havard professor Michael Porter. 19 Apple agerer som tidligere nævnt i flere forskellige brancher, hvorfor jeg som nævnt og begrundet under punktet omkring afgrænsning har valgt at afgrænse mig til kun at se på branchen for smartphones. Modellen vil gøre det muligt, at få et overblik over den konkurrencestruktur, der er i branchen for smartphones, og som danner udgangspunkt for Apples strategi. Endelig vil jeg inddrage Boston modellen, som er den mest brugte porteføljemodel. 20 Modellen er utrolig overskuelig og giver et rigtig godt overblik over en virksomheds forskellige produktgruppers situation ift. markedsvækst og relativ markedsandel. Apple har flere produktkategorier i deres sortiment, og enkelte har større vækst- og afsætningspotentiale end andre. En forståelse af Apples forretningsområder samt deres markedsposition og vækstpotentiale, ser jeg som en uundgåelig del af denne rapports formål, som jo er en analyse af Apples succes. Bogen Strategi i Vindervirksomheder som er en dansk strategibog, vil blive anvendt til analysedelen i denne rapport, da den rummer alle tre ovennævnte analyser og herudover er en utrolig grundlig og veludarbejdet teoribog. Herudover vil jeg benytte forlagets Systimes hjemmeside da denne rummer modelillustrationer samt gode beskrivelser, af de tre tidligere nævnte analysemodeller, som jeg vil benytte i denne rapport. Al ovennævnte litteratur vil være at finde, med yderligere beskrivelse af forfatter mv., i rapportens litteraturliste. 3.4 Kildekritik Bogen Inside Apple som er nævnt i ovenstående afsnit, er en bog skrevet af Adam Lashinskys, som har fulgt Apple i en længere periode. Man kan argumentere for, at bogen er skrevet ud fra hans synsvinkel og opfattelse af Apple, hvorfor der kan stilles spørgsmål til reliabiliteten 21. Det skal dog bemærkes, at Adam Lashinky i bogen ofte genfortæller mere eller mindre nøjagtige citater fra hans interview med bl.a. Apple folk, og i det hele taget udviser en del objektivitet. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at risikoen for, at der kan være opstået såkaldte forskerbias 22 i 19 Fakta om Michael Porter Fakta om Boston-Modellen Den Skinbarlige Virkelighed, Ib Andersen, s Betydning: Det forhold, at undersøgeren personligt påvirker forskningsresultaterne Den Skinbarlige Virkelighed, Ib Andersen s. 209 Page 11 of 50

13 forbindelse med hans undersøgelser, er til stede. Dette har en stor betydning for reliabiliteten af den data, bogen besidder. Når dette er sagt, så mener jeg imidlertid, at bogen er rigtig god, og jeg synes ikke, at Adam Lashinskys subjektive holdninger kommer til udtryk. Endelig skal det påpeges, at enhver bog, avisartikel eller lign. sekundær datakilde som er udformet af én person i et eller andet omfang, vil rumme noget subjektivitet. Med denne bog mener jeg dog ikke, at dette har haft betydning for rapportens data/kildegrundlag. Endelig skal det påpeges at Wikipedia.com, er benyttet ind i mellem, som kilde til simple facts og lanceringsdatoer omkring Apples produkter. Wikipedia er et leksikon, hvor brugere kan skrive artikler/opslagsværk om alverdens ting. Jeg er bekendt med, at der kan herske usikkerhed omkring reliabiliteten af det data, som jeg har fået fra Wikipedia, men i og med, at det udelukkende har været til simple facts omkring Apple-produkter, og da jeg har forholdt mig kritisk til hvorvidt informationen vurderes korrekt, så mener jeg ikke at dette har betydning for opgaven. 3.5 Afgrænsning Apple har et relativt snævert produktsortiment, sammenlignet med sine konkurrenter. Ser man på mobiltelefonibranchen, så har Apple f.eks. kun én smartphone, nemlig Iphonen, og heraf har der i tidens løb i alt været 5 udgaver. 23 På nuværende tidspunkt sælges kun den 5. generation, Iphone 5, på Apples hjemmeside Apple.store.com, men i mange butikker er Iphone 4 og 4S stadig muligt at købe. Ser man f.eks. på Samsung, som er Apples største konkurrent, så har de til sammenligning 36 forskellige smartphones tilgængelige på deres hjemmeside 24. På trods Apples snævre sortiment, så agerer virksomheden i flere forskellige brancher/forretningsområder. Jeg har oplistet de største af disse nedenfor, sammen med tilhørende produkter 25 : Mobiltelefoni Iphone Computer MacBook pro, Macbok Air, Mac Mini, Imac, Mac Pro. Tablets (kan ses sammen med computer) Ipad, Ipad Mini Multimedieafspillere Ipod Shuffle, Ipod Nano, Ipod Touch, Ipod Classic, Apple TV. Da der I denne opgave er begrænsede ressourcer stillet til rådighed ift. tid til udarbejdelse af rapporten, vil der i forbindelse med min analyse af branche situationen (Porters Five Forces) ikke være muligt at se på alle de brancher, hvorpå Apple opererer, hvorfor jeg har valgt at afgrænse mig til kun at se på branchen for smartphones. Dette betyder samtidig, at jeg kan gå mere i Page 12 of 50

14 dybden med analysen ved kun at skulle forholde mig til én branche. Herudover vil jeg i min analyse af konkurrencen i branche, under Porters Five Forces modellen, primært fokusere på Apple og Samsung, da disse to producenter står for salget af lidt over halvdelen af alle smartphones på verdensmarkedet 26 I forbindelse med Boston-modellen, har jeg lavet en illustration af denne for Apple (Bilag 7). Her skal det bemærkes, at jeg ikke har placeret forretningsområderne helt korrekt ift. Apples globale markedsandele, hvilket b.la. skyldes at det ikke har været muligt at indhente information om Apples globale markedsandel på PC-markedet samt Musik- og multimedieafspiller-markedet. Jeg har alene haft fokus på at illustrationen præsenteres korrekt ift. placeringen af forretningsområderne korrekt blandt de 4 kategorier som eksisterer. Endelig skal det nævnes, at jeg bevidst har valgt at lægge en masse vægt på værdikædeanalysen i opgaven, da jeg ser denne som den vigtigste for at opnå en forståelse af Apples succes. Dernæst kommer Porters Five Forces og endelig bostonmodellen. Sidefordelingen ses af nedenstående: o Værdikædeanalyse = 9 sider o Porters Five Forces = 6 sider o Boston modellen = 3 sider 4. Værdikædeanalyse Hvad er det, som er så unikt ved et Apple produkt? Hvorfor kan en Iphone skabe så meget værdi for konsumenten? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at komme tættere ind på i min analyse af Apples værdikæde. Værdikæden består af den række aktiviteter internt i en virksomhed, som tilsammen skaber værdi for kunden, og dermed giver virksomheden konkurrencemæssige fordele. Modellen er utrolig anerkendt idenfor strategi, og er udviklet af den amerikanske økonom Michael Porter. 27 Jeg har ifm. min analyse af værdikæden udarbejdet en illustration af værdikæden for Apple, se bilag Primære aktiviteter Indgående logistik Denne aktivitet omhandler Apples bestilling, transport, modtagelse, lagring og håndtering af input materialer. 26 Analysevirksomheden Gartner Strategi i Vindervirksomheder, Jørgen Lægaard & Mikael Vest, s Page 13 of 50

15 Da Apple har outsourcet stort set al produktion, så er denne aktivitet ikke som sådan en del af Apple, hvorfor det er svært at se på, om Apple skaber værdi for kunden her. Man kan naturligvis sige, at Apple indirekte er en del af denne aktivitet, idet Apple stiller høje krav 28 til sine producenter, og på den måde vil producenterne automatisk være nødsaget til at stille høje krav til deres underleverandører. På denne måde skaber Apple faktisk indirekte værdi i forbindelse med den indgående logistik. I det følgende afsnit Produktion vil jeg komme nærmere ind på de krav, som Apple stiller til dets producenter, og disses underleverandører Produktion Denne del af værdikæden består af de aktiviteter der forbundet med at omdanne inputs til det endelige produkt. Unik designudvikling: Omdannelsen af inputs til det endelige produkt er en meget væsentlig del af værdiskabelse hos Apple. Bag Apples produkters design ligger tusindevis af hårde arbejdstimer af topdesignere og ingeniører, og dette udmønter sig i nogle produkter med nogle helt unikke designs og funktioner, hvilket skaber masser af værdi for kunderne. Begrebet enkelthed ligger dybt i Apples DNA, og dette ses både på design og sortiment. Ser vi på Apples produkt-mix, så har virksomheden et relativt smalt og fladt sortiment ift. mange af dets konkurrenter. Apple har på nuværende tidspunkt kun to serier af stationære computere, nemlig Imac og Mac Pro 29, hvoraf sidstnævnte er en servercomputer. På nuværende tidspunkt har Apple 4 forskellige udgaver af Imac og 7 af Mac Pro 30. Ser vi på Apples smartphones, så har de her kun én serie nemlig Iphone, hvoraf der på nuværende tidspunkt som nævnt under opgavens afsnit begrebsforklaring produceres og forhandles de tre seneste modeller nemlig Iphone 4, Iphone4S og Iphone Netop dette begrænsede men nøje udvalgte sortiment skaber værdi for mange kunder. Kunderne kan godt lide enkeltheden, som produkterne og brandet udstråler på alle mulige måder. Herudover har Apple også vist sig at være banebrydende indenfor kombinationen af design og funktionalitet, som vi har set med mange af deres produkter. Et rigtig godt eksempel er da Apple for første gang introducerede sin Apple s Macbook Air. 32 En ufattelig tynd bærbar computer 0,1 tommer på det tyndeste sted og vejer kun 1,04 kg. Det var helt unikt, at man kunne lave en bærbar computer, 28 Om Apples indkøb Ibid Bemærk der har i alt været i alt 6 generationer af Iphone, men der forhandles kun Iphone 4, Iphone 4S samt Iphone 5 i dag, da de ældre modeller udgår af produktion, når nye introduceres) 32 Introduceret d. 20. oktober Page 14 of 50

16 som var så flot designet, så tynd og som så samtidig virkede så godt. Intet lignende var på daværende tidspunkt set i computerindustrien. 33 Produktinnovation som dette skaber fantastisk meget værdi for kunderne. Fokus på kvaliteten: Apple sætter utroligt store krav til sine produkter. Produkterne gennemgår i dag en masse forskellige tests flere gange, inden de kommer ud til kunderne, da Apple af erfaring ved, at det kan have katastrofale konsekvenser, hvis ikke produktet lever op til de krav, der stilles. Et godt eksempel på dette er da Apple tilbage i juni 2010 frigav sin nye Iphone 4. Kort tid herefter blev virksomheden nemlig ramt af en strøm af klager. 34 Kunderne oplevede, at telefonen afbrød samtaler, hvilket viste sig at være forårsaget af en dårlig antenne. Jeg husker rent faktisk selv denne episode. På daværende tidspunkt havde jeg endnu ikke selv købt mig en Iphone 4 men var netop på vej til det, men da jeg hørte mine venner og bekendte fortælle om antennen, som fungerede dårligt sammenlignet med forgængeren, så valgte jeg ikke at anskaffe mig den nye model i første omgang. Høje krav til produktionen: Mere eller mindre al produktion af Apples produkter sker i udlandet. I forbindelse med produktionen af Apple produkter er der et stort fokus på, at produkterne produceres af materialer og komponenter, som er af en meget høj kvalitet. For kunderne er det en klar forventning, at et Apple produkt også leverer op til det at være et Apple produkt. Spørgsmålet er derfor, om man reelt kan tale om, at der skabes ekstra værdi for kunden. Kunderne har en klar forventning om, at når de betaler i dyre domme for et Apple produkt, så får de, udover et unikt design og brand, også et kvalitetsprodukt. Generelt har Apple stor fokus på at deres produkter bliver produceret af de helt rigtige materialer og på den helt rigtige måde. På trods af at Apple har outsourcet produktionen, så er Apple stadig involveret i alt. Et udsagn fra en tidligere Apple ingeniør beskriver dette rigtig godt: I Apple handler alt om integration. 35 Det der her er tale om, minder meget om Vertikal integration, altså hvor en virksomhed opkøber en underleverandør, som ligger bagud i virksomhedens forsyningskæde for at styrke sine upstream aktiviteter. 36 Denne dybe involvering i produceringen af Apple produkterne sikrer at Apple ved præcis, hvordan produkterne produceres, og hvad de 33 Inside Apple, Adam Lishinsky, s Ibid. s Ibid. s Strategi i Vindervirksomheder, Jørgen Lægaard & Mikael Vest, s. 415 Page 15 of 50

17 produceres af, og netop denne indsigt gør det muligt for Apple, dels at sikre at kvalitetsniveauet holdes oppe, og dernæst at gøre sine produkter endnu bedre, hvilket i sidste enden skaber værdi for kunderne. Fokus på CSR: I december 2012 annoncerede Apple, at de for første gang i et årti vil flytte noget af produktionen fra Kina tilbage til USA i løbet af Det drejer sig om visse Mac-computere. Den primære årsag til dette er, at Apple har fået nogle ridser i deres image for at have samarbejdet med den kinesiske storkoncern Foxconn, som er blevet afsløret i at give dets medarbejdere en alt for lav løn. 37 Der er i dag et stort fokus på virksomheder, som outsourcer deres produktion til lavtlønslande. Samfundsansvar, menneskerettigheder, sociale vilkår og arbejdsforhold er nogle af de parametre, som kan have afgørende betydning for forbrugernes valg af produkt. Når Apple ved at trække en del af produktionen ud af Kina viser omverdenen, at de har fokus på deres CSR 38, så skabes der værdi for både eksisterende og potentielle kunder, og herudover får Apple et godt ry hos omverden, og det styrker Apples konkurrencemæssig position Udgående logistik Der er her tale om de aktiviteter, der er forbundet med at få det endelige produkt ud til kunderne. Apples udgående logistik sker dels ved salg direkte til slutbrugerne via. Nettet eller egne butikker samt salg gennem detailforhandlerne, eksempelvis TDC. Apples produkter kan købes i hele verden, og i de fleste tele- og elektronikbutikker. 39 Apple har egne konceptbutikker i hele verden alene i USA har de 250 egne butikker. 40 Herudover har virksomheden også en rigtig god hjemmeside, hvorfra alle produkter kan købes. Denne tilgængelighed skaber værdi for kunderne, dog skal det bemærkes, at nylancerede Apple produkter kan have en tendens til at blive udsolgt på kort tid 41, på grund af den store 37 Apple trækker produktion hjem fra Kina CSR (Corporate Social Responsibility), Dansk: Social Ansvarlighed Interview med TDC-medarbejder, jf. bilag 5. Page 16 of 50

18 efterspørgsel, hvilket skaber badwill 42. Da Apple lancerede Iphone 4S, overhalede forudbestillinger på telefonen sin forgængers rekord på stk. På blot én dag passerede det samlede antal forudbestilte Iphone 4S ere en million stk. 43 Dog kan det for nogle Apple forbrugere rent faktisk have en positiv effekt, da der, uden de selv er bevidst om det, tilføres ekstra værdi til produktet, netop fordi det er svært tilgængeligt, og de skal vente endnu længere tid på det. Dette vil betyde, at når disse Apple forbrugere endelig får deres produkt, efter at have ventet længere tid end først forventet, så vil denne føle at produktet har fået tilført ekstra værdi, fordi det har været svært at få fat i produktet Marketing og salg Denne aktivitet handler om, hvorledes Apple får kunderne til at købe produkterne, herunder reklamer og valg af salgskanaler. Denne aktivitet er hovedingrediensen bag den enorme værdi, som et Apple produkt har for forbrugeren. Apple bruger rigtig mange penge på marketing, reklame og branding. Hvis man går tilbage til år 2000 og ser på Apple, vidste de fleste mennesker én ting om virksomhedens produkter: Sådan et skulle de ikke have. Nu, 13 år senere er situationen helt anderledes, og en stor del af denne forandring skyldes Apples kommunikation ud til forbrugerne. Apple benytter sig, ligesom mange andre virksomheder, både af TV, internet-ads, avis reklamer, etc. Herudover optræder rigtig mange produkter i tv-udsendelser og film, hvilket betegnes Product-Placement - forskellen er imidlertid, at Apple ikke selv betaler for dette, der er altså blot tale om at filmproducenter etc. vælger at medtage Apple produkter i optagelserne sikker pga. design og trends. Alene i 2010, blev Apple-produkter vist 386 gange i tv-udsendelser. 44 Dette skaber masser værdi for forbrugerne. Det bidrager til Apples Brand og bevidner om, at produktet er In og Cool to have, når det optræder i de seneste tv-udsendelser og film. Når Apple udformer en reklame, er der brugt rigtig mange penge og tid på den inden udgivelsen, og man kan være 100 % sikker på, at den er gennemtænkt. Steve jobs, Medstifter af Apple og tidligere CEO var kendt for at have skrappe krav til sine reklamer, og han var langt fra sparsommelig med udgifter til dette. Som det beskrives i bogen Inside Apple, så kunne Steve Jobs i sin stræben på perfektionisme opstille nærmest umulige krav til marketingsfolkene, når der 42 Badwill = Dårligt omdømme for fx produkter eller producenter 43 Inside Apple, Adam Lishinsky, s Ibid. s. 146 Page 17 of 50

19 skulle udformes en reklame. 45 Dette har dog, på trods af høje omkostninger, vist sig at give pote i dag. Kordineret budskabsformidling: Apple har stor fokus på at bibeholde samt pleje deres image, når der formidles til omverdenen. Når der planlæges en produktlancering, markedsføring og salg af et nyt produkt, beslutter Apple præcis, hvem der skal tale om produktet, og hvad der skal tales om, og de beslutter sågar også, hvilke repræsentanter for medierne, der skal velsignes med eftertragtede interviews. 46 Der er stor fokus på, at formidlingen skal være klar og enkel, så den er gennemskuelig for lytterne. Der fokuseres på præcis de ting, som gør produktet unikt. Når der fremlægges ved disse produktlanceringer og forskellige journalister efterfølgende spørger ind til produkterne, så er det præcis den samme fortælling om produktet, som bliver gentaget gang på gang. Dette er en utrolig gennemtænkt teknik, og det resulterer i, at når alle journalister hører de samme ord gang på gang, så er det også disse ord, som forbrugeren hører, og det bliver igen til nøjagtig de ord, som forbrugeren vil bruge for at beskrive produktet overfor sine venner og bekendte. Alt i alt så resulterer det i, at kunderne ikke føler sig manipuleret med, fordi det er de samme ting, de hører fra folk, de kender, som de hører i medierne. Apples butikker: Som tidligere nævnt så distribueres Apples produkter både via detailbutikker, Internetsalg men også via Apples egne butikker med navnet Apple Stores. Når Apple sælger til eksterne detailforhandlere, så er de ikke selv herre over, hvorledes kunderne oplever et køb samt servicen heraf, men det er de derimod, når en kunde går ind i en af deres egne butikker. Apple har stor fokus på, at kunden skal have en rigtig god oplevelse, når denne indtræder en Apple Store. Roderi, dårligt indretningsdesign, uhøfligt eller påtrængende salgspersonale opleves sjældent i Apples butikker. Dette var nemlig nogle af de parametre, som blev vægtet, som de vigtigste at gøre sig god på, da Apples topledelse i tidernes morgen diskuterede, hvorledes kundeoplevelsen i en Apple Store skulle være, inden disse fandtes. 47 I mit interview med Apple-forbrugeren, Jesper Lionett (Se bilag 2), da spurgte jeg ham om havde handlet i en Apple butik, da det kunne være interessant at høre omkring hans oplevelse, men det havde han desværre ikke. Jeg har imidlertid selv handlet i en Apple butik, nærmere bestemt 45 Inside Apple, Adam Lishinsky, kap Ibid. s Inside Apple, Adam Lishinsky, s. 171 Page 18 of 50

20 Apple butikken på strøget i Aarhus, og min oplevelse var utrolig positiv. Butikken var pæn og rydelig. Enkelthed, der som tidligere nævnt er kendetegn for Apple, var let at spotte. Indretningen og set-up et var enkelt og stilrent opbygget, herudover var der en utrolig god service. Disse elementer er helt unikke i værdiskabelsen for kunden, og dette område er bestemt noget, som Apple har forstået at mestre. Fokus på selv de mindste detaljer: Apple stiller, som tidligere nævnt, høje og strenge krav til produceringen af Apple produkter, men dette er ikke de eneste sted, hvor Apple viser, hvor meget de kræser for produktet og kundernes oplevelse af dette. Apple har nemlig utrolig stor fokus på, hvorledes deres produkter er emballeret. Et godt eksempel på dette er valget af æske til Apples Ipod. Inden den helt rigtig æske blev fundet, var der hundredvis af prototyper på banen. 48 Mange produktdesignere vil sige, at dette må være en af de sidste ting, man bør tænke på, men hos Apple er æsken og emballagen en betydningsfuld del af den samlede oplevelse af et Apple-produkt. Interessant er det, at tænke på, hvor meget emballeringen rent faktisk betyder for forbrugeroplevelsen. Æsken til f.eks. en Iphone er lækker at røre ved og åbne op, og den oser af kvalitet og stil. Havde du modtaget Iphonen i en kedelig og billig æske, ville du ikke få den samme værdiskabende effekt ved at åbne dit spritnye Apple produkt Service efter salg Der er her tale om de aktiviteter der udføres af Apple for at øge eller fastholde produktets nytte og brugbarhed, herunder kundesupport, reparationsservice, garantier, reklamationsbehandling. Apple har en supportside på deres hjemmeside Apple.com, hvor det er muligt at hente hjælp og læse vejledninger mv. Siden er utrolig godt opbygget og meget brugervenlig. På siden finder man b.la. videoklip, hvori der gives råd og vejledning til Apple-produkter. Herudover tillader Apple at man gratis via itunes 49 kan hente den nyeste software til sit Iphone eller Ipad. 50. På denne måde muliggør Apple, at forbrugeren får mest muligt ud af sit produkt, hvilket skaber værdi for denne. 48 Ibid. s itunes er Apples computerprogram, til afspilning, organisering samt køb af musik, film mv. 50 Bemærk dog, at ældre modeller ikke kan downloade al nyeste sofware. Page 19 of 50

21 Apple har ikke nogen speciel reparationsservice eller garanti, så det er altså ikke her, der skabes værdi. I mit interview med TDC-medarbejderen Mikkel Johnsen (se bilag 5), fortæller han, at Apple har et princip om, at såfremt en kunde køber et Apple produkt, og kunden kommer hjem og pakker produktet ud, og det viser sig at produktet har en fejl eller på anden måde er defekt, så kan kunden ikke komme ned i butikken og få et nyt produkt. Apple forlanger derimod, at produktet først sendes til reparation for at se, om problemet kan løses. Først derefter såfremt produktet ikke kan laves, kan kunden få et nyt produkt. Havde dette været f.eks. et Samsung eller HTC produkt, ville kunden i første omgang have fået et helt nyt produkt. Dette svækker Apples konkurrencemæssighed, da forbrugeren måske i fremtiden vil fravælge en Iphone til fordel for en anden Smartphone, netop pga. ovenstående. 4.2 Støtte aktiviteter Indkøbsfunktion Som nævnt tidligere, så har Apple outsourcet stort set al produktion, hvorfor det ikke vil give meget mening at tale om indkøb af råvarer eller materialer til brug i produktionen. Når dette så er sagt, så skal det nævnes, at Apple har stort fokus på kvaliteten af de råvarer og materiel, som bliver brugt til produktionen af deres produkter. Når der f.eks. produceres en Iphone, så kontrollerer Apple alt lige fra styresystemet ned til hvilken sav, man bruger til glasset. Et citat fra en tidligere Apple ingeniør, beskriver dette forhold rigtig godt: Apple ejer ikke saven, og de ejer heller ikke den virksomhed, der ejer saven. De har heller ikke eget personale på den produktionsfabrik, hvor saven skal bruges. Men de har så afgjort en mening om, hvilken sav deres leverandør skal bruge Menneskelige ressourcer I Apple har man nogle meget dygtige medarbejdere, og denne ressource er uundværlige. Der stilles utrolig store krav til de medarbejdere, som bliver ansat hos Apple, og man bestræber sig hele tiden på at få de allerbedste medarbejdere. 52 Apple har deres ejet Apple University, som er en intern uddannelsesfunktion. Her undervises der bl.a. i forskellige cases, som bygger på tidligere erfaringer, som virksomheden har gjort sig. 53 På den måde lærer nye medarbejdere af ældre medarbejderes fejl, og dette er en helt unik ting, der bidrager til at Apple har nogle 51 Inside Apple, Adam Lishinsky, s Inside Apple, Adam Lishinsky, Kap Ibid. s. 182 Page 20 of 50

22 kompetencefulde medarbejdere, som har evnen til at skabe nogle fantastiske produkter. Herudover er dette også en utrolig konkurrencemæssig fordel, fordi ser vi bort fra Apples enormt stærke brand og deres unikke egenskab til at designe banebrydende produkter, så er der måske ikke den helt store forskel på Apple og mange af dets konkurrenter. Mange af dem har produktion de samme steder i verden, og mange af udbydernes produkter har mange af de samme funktioner, som bare hedder noget andet. 54 Men det er netop her, hvor Apples enorme styrke mht. menneskelige kompetencer kommer ind i billeder, fordi det er jo menneskene i Apple, som har gjort virksomheden til det brand, det er i dag, og som har formået at tegne og skabe nogle helt unikke produkter med nogle banebrydende designs Teknologiske ressourcer Teknologi er nødvendigt for at forbedre og effektivisere primæraktiviteterne. Under dette punkt vil jeg kort komme ind på nogle af de teknologiske ressourcer, som Apple besidder. Apple er en enorm virksomhed og en virksomhed, hvor udviklingen går stærkt. Derfor er de meget afhængige af at have nogle teknologisk ressourcer og rammer, som fungerer, og gør det muligt fortsat at designe og udvikle banebrydende produkter. Apples nuværende hovedkontor i Silicon Valley er indrettet med f.eks. højteknologiske testlokaler, som gør det muligt at foretage alverdens tests inden det besluttes, hvorvidt produktet skal forkastes, bygges videre på eller eventuelt lanceres. 55 Endeligt skal det nævnes, at Apple besidder som enhver anden virksomhed af denne størrelse, et professionel IT- og ERP-system, hvilket gør det muligt at holde styr på ordre, kundedata mv Virksomhedens infrastruktur Dette punkt handler om hvordan Apple fungerer, og hvorledes virksomheden er opbygget. Herudover også Apples finansielle styrke. Apple er en virksomhed, hvor der er rigtig godt styr på tingene. Steve Jobs var en leder med stort L. Han har formået at skabe en organisation, hvor folk har den indstilling, at når de går på arbejde, så skal der arbejdes effektivt og produktivt. 56 Der er en tendens i Apple til, at folk kæmper indbyrdes for at gøre tingene bedre, en slags konkurrence medarbejderne imellem. Ind i mellem kan kampene blive personlige og ondskabsfulde. Steve Doil, som er tidligere direktør i Apples værdikædeorganisation, beskriver det således: Apple er en boksekamp hver eneste dag, 54 F.eks. har flere smartphones i dag stemmekontrol. 55 Ibid. kapitel 2 56 Inside Apple, Adam Lishinsky, kapitel 1 Page 21 of 50

23 du går på arbejde. 57 Apples virksomhedskultur er den fuldstændige modsætning af f.eks. Googles, hvor opslag med fritidsaktiviteter lige fra skiture til forfatterforedrag hænger alle vegne. Hos Apple sponserer man engang imellem et band, og der er et motionscenter (der ikke er gratis), men for det meste går medarbejderne hos Apple på arbejde for at arbejde. På møder er det bandlyst, at man sidder og snakker, om hvad man har lavet i den forgangne weekend, man går derimod direkte til sagen. En senioringeniør hos Apple siger: I Apple er folk så engagerede, at de tager hjem om aftenen uden at forlade Apple. Det, de laver i Apple er deres sande religion. 58 Medarbejderne i Apple er utrolig dedikeret og passionerede, og det er dét, som er den primære ingrediens bag virksomhedens succesrige produkter og succes i det hele taget. I Apple har hver medarbejder et adgangskort og har med dette kun adgang til vedkommendes egen afdeling. Virksomheden er opbygget med døre som adskiller medarbejderne fra hinanden, fordi det var Steve Jobs holdning, at man arbejder bedst, når man kun har sit eget at fordybe sig i. Der er i det hele taget meget fysisk adskillelse i Apple, og folk taler ikke om hinandens arbejde i frokostpausen. Dette bunder i, at Apple er en virksomhed, hvor ting skal holdes hemmeligt, også medarbejderne imellem. Dette gør, at kun meget få ved, hvordan f.eks. den nye Iphone ser ud, og dermed er risikoen for at omverdenen får nys herom meget beskeden. Det kan nemlig få alvorlige konsekvenser, og standse salget på eksisterende produkter, hvis kunderne ved, hvad der sker bag dørene i Silicon Valley virksomheden, inden Apple selv har offentliggjort et nyt produkt. Dog skal det bemærkes, at dette hemmelighedskræmmeri også skaber en helt utrolig hype og opmærksomhed omkring Apple og dets produkter, hvilket kommer virksomheden til gode, da det skaber en masse værdi for kunderne. På nuværende tidspunkt er der utrolig meget snak i medierne, om hvornår Apples nye produkt iwatch bliver lanceret, hvilke funktioner det har og hvordan det kommer til at se ud. 59 Apples finansielle situation er rigtig god. Som det blev nævnt i indledningen, så omsatte Apple i regnskabsåret 2012 for milliarder og ved regnskabets årsafslutning pr. 30. september 2012 lød Apples egenkapital på hele milliarder 60. I januar 2013 aflagde Apple regnskabs for 1. kvartal af deres forskudte regnskabsperiode 61, og med en omsætningsstigning på 18 % til over 54 milliarder dollars og et overskud på 13,1 milliarder dollars, sammenlignet kvartalet sidste år, viser Silicon Valley virksomheden, at den stadig kan skabe nogle rigtig pæne 57 Ibid. s Ibid. s Årsrapport 2011/ Regnskabsperiode 30/9 Page 22 of 50

24 resultater 62. Endelig skal det nævnes, at Apple pr. 1. kvartal 2013, havde en kassebeholdning på imponerende 97,6 mia. dollars Porters Five Forces Jeg har valgt at inddrage brancheanalysemodellen Porters Five Forces, da den først og fremmest, giver et godt overblik over konkurrencesituationen i branchen, og samtidig kan tydeliggøre Apples konkurrencemæssige placering i branchen. Porters Five Forces modellen er udviklet af den amerikanske professor Michael Porter, og er utrolig anerkendt. Modellen indeholder fem kræfter, som tilsammen danner et overblik over konkurrencesituationen i branchen. Se illustration i bilag 3. Hvordan er Apples styrke overfor konkurrenterne? Er der trusler fra substituerende produkter? Er der risiko for nye indtrængere og dermed nye konkurrenter? Hvor afhængige er Apple af sine kunder og leverandører? - Disse spørgsmål, forsøges afklaret ved hjælp af denne analyse, og dette vil udmunde i en samlet forståelse for, hvor stærkt Apple står i Smartphone-branchen. Som nævnt under punktet Afgrænsning, så vil jeg i denne analyse fokusere udelukkende på branchen for smartphones. Under det følgende punkt Konkurrencen i branchen vil jeg primært have fokus på Apple og Samsung, da disse to producenter sidder på lidt over halvdelen af markedet Konkurrencen i branchen Branchen er domineret af to store producenter, nemlig Samsung og Apple. Samsung havde ved 1. kvartal af 2013 en markedsandel på hele 32,7 % mod Apples på 17,3 % 65 jf. bilag 4. Disse to producenter konkurrerer intenst, og et godt eksempel på dette er en retssag sidste år, som endte med at koste Samsung et erstatningskrav på 1. mia. dollars. Sagen udsprang af, at Apple havde sagsøgt Samsung, for med deres Galaxy-produkter at have kopieret Apples produkter. 66 Dette er ét af mange eksempler på den konkurrencemæssige intensitet, der hersker blandt alle spillerne i denne branche. 62 Berlingske Business Børsen.dk Analysevirksomheden Gartner https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerid=prus Page 23 of 50

25 Jeg har i mit personlige interview med TDC-medarbejderen Mikkel Johnsen spurgt indtil nogle af de konkurrencemæssige fordele, som han mener Samsung og Apple har hver især, jf. bilag 5. (Bemærk, der ses bort fra ZTE, som er en Kinas største producent af smartphones og nr. 5 på listen over markedsandele, da disse smartphones ikke forhandles i TDC, og ifølge TDCmedarbejderen Mikkel Johnsen, forhandles de meget få steder i Danmark.) Mikkel forklarer, at han mener, at Samsung er blevet markedsleder, da de har formået at skabe nogle rigtig flotte smartphones, og de har formået at skabe et godt forhold til detailbutikkerne med bl.a. konsulenter, som er ude i detailbutikker og fortælle salgsmedarbejderne omkring produkterne. 67 Med hensyn til Apple, så mener han også, de står rigtig stærkt, da deres mobiler også har et rigtig flot design, og han synes personligt, at Apples Iphone og Ipad har en bedre brugerflade end Samsungs Galaxy smartphone og tablet. Herudover påpeger Mikkel, hvilket jeg kun kan være enig i, at Apple har en helt unik fordel pga. den store psykologiske værdi, der ligger i deres brand. Han fortæller, at enhver kunde som træder ind i butikken, og som virker modebevidst med 100 % sikkerhed vil vælge en Iphone. Det er i hvert fald den tendens, han ser. Han afslutter med at sige, at de to producenter ligger i meget skarp konkurrence, og det kan man virkelig mærke i TDC-butikken. Ud fra mit interview med Mikkel Johnsen og research på nettet har jeg fået et klart indtryk af, at der er en intensiv konkurrence i branchen, og at denne primært domineres af Apple og Samsung. Alle producenter benytter noget der minder meget om Porter s Differentieringsstrategi, som går ud på at opnå konkurrencemæssige fordele ved at differentiere sig fra de andre. Jeg har udarbejdet en oversigt over de mest kendte producenters konkurrencemæssige fordele, på baggrund af mit interview med TDC-medarbejderen, jf. bilag Nye indtrængere Truslen fra nye indtrængere er minimal på markedet for smartphones, og dette skyldes primært høje indgangsbarriere. Hvis en virksomhed vil ind på markedet, kræver det høje investeringskrav til opstarten, og det vil kræve en massiv markedsføring for at få sig selv positioneret. Herudover vil det også kræve, at man får skabt sig et design, som differentiere sig fra konkurrenternes, og dette er i sig selv en enorm udfordring, og man skal ydermere passe på ikke at overtræde patenter. Designet af smartphonen er uhyre vigtigt for forbrugeren i dag. Det handler om at være med på moden, og det gælder også, når vi taler mobiltelefoner. I en undersøgelse fra den 67 Brugerflade = Smartphonens software opsætning Page 24 of 50

26 amerikanske markedsanalyse virksomhed J.D.Power har man fundet ud af, at 23 % af Smartphone forbrugerenes tilfredshed bliver dækket af smartphonens design. 68 Udover designet så skal softwaren også være i top. Forbrugerne vil have et styresystem/en platform som fungerer, og som ikke mindst er brugervenlig, og dette giver også store udfordringer. Den eneste risiko som jeg ser det, er potentielle indtrængere fra andre brancher i elektronikindustrien som f.eks. computerindustrien, der vha. koncentrisk diversifikation kan indtræde markedet. Disse producenter vil nemlig i forvejen have en smule kendskab til de områder, det kræver, hvis man skal være smartphone-producent. Dog mener jeg, at denne risiko er minimal - det er efterhånden noget tid siden den første smartphone så dagens lys, hvorfor jeg tror, at de producenter vi ser på markedet i dag, også er dem, som vi kommer til at se et godt stykke tid ud i fremtiden. Disse producenter har efterhånden skabt en masse know-how, og de vil på den måde stå rigtig stærkt, og gøre det endnu svære for nye indtrængere at få en plads i branchen. 5.3 Substituerende produkter Når vi taler om substituerende produkter til en smartphone, så er disse af en begrænsede størrelse. En mobiltelefons helt basale funktion er at kunne foretage og modtage opkald. Herudover kan man argumentere for, at det, at kunne sms e også er en del af de basale funktioner. Forskellen på en smartphone og en almindelig mobiltelefon er basalt set, at smartphone har flere og mere avancerede funktioner. En smartphone er en kombination mellem en telefon og en computer, hvorfor en smartphone giver brugeren flere funktioner og muligheder. Det skal dog bemærkes, at i dag vil funktioner som internetadgang og kamera efter mange forbrugeres opfattelse også være en del af det, de opfatter som basale funktioner. Dog vil jeg se bort fra dette forhold i dette afsnit. Udover den almindelige mobiltelefon, så kan man til dels også sige, at fastnettelefonen er en substitut, på trods af at denne ikke kan sms e. Disse to produkter vil være, hvad vi kan definere som primære substitutter. Herudover vil der være nogle sekundære substitutter, som vil substituere de funktioner, som en Smartphone har udover at kunne ringe og sms e. De sekundære substituerende produkter kan være produkter som kameraer, GPS er, computere, digitale musikafspillere og tablets. Jeg vurderer ikke, at de substituerende produkter udgør en væsentlig risiko for branchen for Smartphones. Mobiltelefonen befinder sig i dag, hvad vi indenfor 68 J.D.Power (Amerikansk markedsundersøgleses virksomhed) Page 25 of 50

27 strategien vil kalde nedgangsfasen i produktlivscyklussen (PLC-kurve). Fastnettelefonen er mere eller mindre ude af billeder i dag, og i mange hjem har man kun smartphone eller mobil. Hvorvidt man overhovedet kan sige, at en fastnettelefon og smartphone kan substituere hinanden er et godt spørgsmål. Mange vil med stor sandsynlighed sige nej, da smartphonens funktioner ligger så langt fra fastnettelefonens. Endelig skal det påpeges at prisforskellen på en smartphone og en almindelig mobiltelefon er så lille i dag, at man vil have svært ved at forstille sig, at dette vil kunne afgøre valget. En udmærket smartphone kan i dag købes for omtrent 800 kr. u/abonnement Kunder Apple er, som enhver anden virksomhed, afhængig af deres kunder, men spørgsmålet er i hvor høj en grad kundernes styrke er i smartphone-branchen og overfor Apple. Når vi anskuer kunderne, så skal vi holde detailforhandlere (B2B) 70 og slutforbrugerne (B2C) 71 adskilt. Som nævnt tidligere, så sælger Apple både til detailhandlere globalt men ligeledes direkte til slutbrugeren gennem hhv. deres fysiske Apple Stores samt webshop Applestore.com 72. Når Apple sælger til detailforhandlerne, så bliver det gjort udelukkende efter Apples præmisser, i hvert fald når der er tale om mindre detailkæder. I mit interview med TDC-medarbejderen, Mikkel Johnsen fortalte han, at TDC ikke har meget at sige overfor Apple, (se bilag 5). Det er alene Apple, som styrer forholdet, og man må blot give efter, da man ikke bare kan sige, at man ikke vil sælge Iphones, fordi kunderne jo vil have Iphones. Han beretter bl.a. om dårlig leveringsservice i form af forsinkede leverancer samt en meget dårlig reparations- og garantiordning. Herudover fortæller han, at detailforhandlerne får meget dårlige avancer ved salg af Apple-produkter generelt, og her er der heller ikke noget at gøre det er blot sådan det er! Man taler altså om en forhandlingskraft over for Apple fra detailhandlernes side, som næppe eksisterer, hvilket man umiddelbart vil se som en styrke, men samtidig kan det have en negativ effekt ift. samarbejdet og relationen til detailbutikken, som jo ved salg på B2B-markedet er Apples kunde. En artikel fra BBC understøtter det som Mikkel Johnsen fortæller, og gengiver en del af de samme elementer, såsom dårlig service, urimelige præmisser overfor kunderne samt en meget ensidig profitorienteret tilgang til det hele fra Apples side. 73 Man kan sige, at detailforhandlerne befinder sig i temmelig uheldig situation. De er underlagt, hvad de selv anser 69 & 70 Business to business - Producentmarkedet 71 Business to consumer - Konsumentmarkedet 72 Korrekt henvisning = 73 BBC - Page 26 of 50

28 som urimelige betingelser fra Apple, men samtidig bliver de overrumplet af efterspørgsel på Iphones fra kunderne, hvilket medfører at de er nødsaget til at forhandle disse, også selvom nogle forhandlere måske finder vilkårene for samarbejdet urimeligt. Når Apple sælger direkte til slutbrugeren gennem hhv. deres online webshop og deres fysiske butikker, så er der mange af de allerede nævnte forhold, som gør sig gældende her. Slutbrugerne har ikke nogen egentlig forhandlingsstyrke. Jeg tror ikke Apple er bange for, at kunderne forsvinder Apple, og forbrugerne selv ved godt, at man kan finde alternative smartphones fra andre producenter, som rent funktionsmæssigt og kvalitetsmæssig er lige så gode, men her får de ikke et brand, og det er netop denne psykologisk værdi og tilfredsstillelse, som fastholder kunderne. Hvis vi opsummerer kort, så er der en reelt ingen forhandlingskraft fra kundernes side i branchen overfor Apple, og det skyldes at Apple har formået at differentiere sig så meget fra de øvrige Smartphoneproducenter. Apples brand og dermed utrolig høje psykologiske værdi gør det muligt for dem at styre forholdet til kunden uafhængig af om vi taler B2B eller B2C. Apple ved godt, at kunderne køber deres produkt alligevel. En, på en eller anden måde, arrogant indstilling, kan man sige, men ikke desto mindre så sørger Apples brand for, at virksomheden står rigtig stærkt i branchen. Kunderne er nemlig en af de vigtigste og stærkeste af de i alt 5 kræfter, som eksisterer i en branche Leverandører Apple har en utrolig stor magt over deres producenter og leverandører af Iphones. Som nævnt under min analyse af Apples værdikæde, så har Apple utrolig meget fokus og kontrol med sine leverandører, og har en masse at skulle have sagt ift. hvorledes der produceres og hvilke råvarer og komponenter, der bruges. Dette betyder også, at der er en tæt dialog mellem Apple og leverandørerne, og dermed kan man sige, at Apple er afhængig af leverandørerne, fordi det kræver store omkostninger for Apple at skifte til en anden leverandør. De producenter/leverandører som Apple bruger nu, har opnået en stor knowhow omkring produktion og fremstilling af Iphones, og skal man finde en anden producent, så vil det kræve store omstillingsomkostninger både til oplæring og træning af medarbejdere men samtidig også til produktionsudstyr og maskineri, som er tilpasset og indrettet netop til Iphone fremstilling. Herudover har de produktionsvirksomheder, som leverer Apples Iphones også selv 74 Strategi i Vindervirksomheder, Jørgen Lægaard & Mikael Vest, s Page 27 of 50

29 underleverandører af råvarer og komponenter, hvilket betyder at mister man produktionsvirksomhederne, så mister man samtidig hele den nedre del af forsyningskæden, og i Apples tilfælde og med deres skrappe krav ift. kvaliteten og måden tingene bliver gjort på, så vil det kræve utrolig mange ressourcer at skulle skifte hele denne del ud. Vi kan altså konkludere, at Apples leverandører måske ikke umiddelbart virker som en stærk spiller, fordi Apple har så meget hånd i hanke med dem, men under overfladen må der siges at være en stor afhængighed, og dette medfører at leverandørerne af Iphones er en meget stærk kraft i smartphone-branchen for Apple. 5.6 Opsummering Vi kan ud fra ovenstående konkludere, at branchen for Smart-Phones er præget af dominans fra de to største aktører nemlig Samsung og Apple samt en intens konkurrence alle producenterne imellem. Branchen må siges at være mindre attraktiv for nye producenter dels pga. nogle eksisterende producenter, hvis navn er kendte brands indenfor elektronikbranchen, men samtidig også fordi omkostninger til en eventuel indtrædelse i branchen er utrolig høje, og dertil kommer den knowhow, som kræves. Ser vi isoleret set på Apple, så må man sige at virksomheden står stærkt blandt de 5 kræfter denne er omgivet af. Apple er, selvom det lyder forkert, knap så afhængige af sine kunder. Naturligvis skal der kunder til, for at Apple kan fastholde sin konkurrencemæssige position, men dette virker ikke til at være en bekymring for virksomheden, hvilket jeg i og for sig er enig i, forudsat at Apple stadig fastholder sin unikke placering i folks bevidsthed og fortsat kommer op med nye og innovative produkter mere herom i det følgende, Boston modellen. Hvad angår leverandører fandt jeg i min analyse ud af, at Apple har et relativt stort afhængighedsforhold til disse, da Apple agerer i et meget tæt samarbejde med sine leverandører, som også producerer Apples produkter. 6. Boston modellen Jeg har valgt at inddrage Boston-modellen, som er en anerkendt porteføljemodel, for at analyserer på Apples sammensætning af forretningsområder og disses markedsvækst- og andele. Jeg har lavet en illustration af, hvorledes jeg ser Apples porteføljemodel, jf. bilag 7, hvor jeg har placeret Apples enkelte forretningsområder ift. markedsvækst og relativ markedsandel. Afslutningsvist vil jeg på baggrund af Boston analysen samt den viden jeg har tilegnet mig igennem de andre analyser og under projektets forløb i det hele taget, give mit bud på hvorledes virksomheden vil klare sig i fremtiden. Page 28 of 50

30 Som nævnt tidligere i rapporten, så opererer Apple på flere forskellige forretningsområder, og med flere forskellige produkter. Jeg har redegjort for Apples produkter under punktet Begrebsforklaring, hvorfor der henvises dertil. Jeg vil i det følgende analysere mig frem til hvilke produkter Apple har indenfor følgende 4 kategorier: 1. Spørgsmålstegn Et forretningsområde med stort vækstpotentiale men med en (foreløbig) lille markedsandel. Spørgsmålet er, om forretningsområdet på sigt vil opleve høj markedsandel og slå igennem Stjerne Dette er et forretningsområde med et stort vækstpotentiale og med høje markedsandele. Det er den bedste position, som et forretningsområde kan opnå, idet forretningsområdet er en succes Ko Her er der tale om et forretningsområde på et mættet marked. Det drejer sig her om at malke mest muligt og derefter udfase området Hund Kendetegnes ved lav markedsvækst samt en lav markedsandel. Bør man måske udfase helt? Spørgsmålstegn Nyt forretningsområde iwatch: Apples Iwatch er endnu ikke blevet lanceret, og datoen for lanceringen er endnu ukendt, men jeg har dog alligevel valgt at nævne produktet, da lanceringen skulle finde sted indenfor den nærmeste fremtid ifølge medierne. 79 Når produktet kommer ud, så bliver dette et helt nyt forretningsområde for Apple, og det flyver direkte ind på en placering som spørgsmålstegn. Dette marked må siges, at være et nichemarked, idet der, efter hvad medierne siger, ikke er tale om et helt almindelig ur, men derimod et ur, med funktioner, som man kender fra en smartphone. Jeg vurderer, at der er utrolig store vækstmuligheder på dette marked for Apple, så det bliver spændende at se hvordan produktet bliver taget imod, når det bliver lanceret. Herudover vurderer jeg ikke, at øvrige af Apples forretningsområder placerer sig i dette område. Bemærk dog at i og med Apple, som nævnt i opgaven, holder sine kort meget tæt, så er der med stor sandsynlighed en masse nye produkter på tegnebrættet, som udgør nye forretningsområder med stort vækstpotentiale, og dermed stjerner, men dette ved kun de folk, som arbejder med det, så dette er fortsat ukendt. 75 Strategi i Vindervirksomheder, Jørgen Lægaard & Mikael Vest, s Strategi i Vindervirksomheder, Jørgen Lægaard & Mikael Vest, s Ibid. 78 Ibid. 79 & Page 29 of 50

31 6.2 Stjerner Smartphone-markedet: Apple lancerede i efteråret sin Iphone 5, og dette forretningsområde (smartphones), synes jeg godt man kan argumentere fortsat har en placering, som en stjerne for Apple. Der er fortsat stort vækst på dette forretningsområde, og Apple har med sin markedsandel på 17,3 % 81 et godt tag på markedet. I min illustration (bilag 7) har jeg dog placeret forretningsområdet ml. stjerne og spørgsmålstegn, og dette skyldes at man placerer markedsandelen ift. største konkurrent, som er Samsung, som har en noget større markedsandel (32,7 %). Tabletmarkedet: Apple lancerede november en ny type tablet ved navn Ipad Mini. Med dette produkt samt deres seneste udgave af den alm. Ipad, Ipad 4, som blev lanceret på samme tidspunkt, da mener jeg også at Apple, på tabletmarkedet, har nogle produkter, med stort vækstpotentiale. Apple er markedsleder på tabletmarkedet, og havde en markedsandel, ved 1. kvartal 2013, på 39,6 %, mod markedsudfordreren Samsung på 17,9 %, jf. bilag Køer Computermarkedet: Apples stationære computerserie Imac, samt deres bærbarserier Macbook Pro og Macbook Air, mener jeg er en malkeko for virksomheden. Computermarkedet er ikke et forretningsområde, som jeg mener, er i vækst på samme måde, som markedet for tablets og smartphones. I dag erstatter smartphones, og i særdeleshed tablets behovet for en computer. Ser vi på Apples markedsandele på PC-markedet (bærbare og stationære) globalt, så er Apple ikke blandt de 5 største aktører, men må nøjes med at blive præsenteret på en 6. plads med teksten andre, da store navne som HP og Lenovo dominerer på dette marked, jf. bilag 9. Dette taler egentlig for at forretningsområdet, burde placeres, som en Hund, da der både er lav markedsvækst samt markedsandel. Men interessant er det, når vi ser på en markedsandelsoversigt udelukkende over det amerikanske marked for PC er. Her er Apple nemlig nr. 3 på listen over største markedsandele, med en markedsandel på 10 %, jf. bilag 9. Dette er også argumentet for, at jeg har valgt at placere forretningsområdet som en ko, da Apple er en stor aktør på PC-markedet i USA, og muligvis med tiden, vil snige sig op på en plads blandt de 5 største aktører globalt Markedsandel pr. 1. kvt Se bilag 4 82 Ibid. Page 30 of 50

32 6.4 Hund Musik og multimedie-afspillere: Jeg har placeret Apples forretningsområde Musik og multimedie-afspillere som en hund. Apple har følgende produkter på dette forretningsområde: Ipod Touch, Ipod Nano, Ipod Shuffle og Ipod Classic. Forretningsområdet er i dag helt afmattet og der er efter min vurdering ingen vækst på dette marked. Dette skyldes smartphones, som i dag er så små og handy, at incitamentet for at skulle købe en Ipod er meget svært at finde. Folk vil meget hellere have det hele samlet et sted, og det har de med en smartphone, da denne muliggør musik- og videoafspilning, internet, mails, opkald sms osv. Min antagelse bekræftes også af Apples årsrapport, som viser at salget af Ipods er faldet med 30 % gennem blot de seneste 3 år. 83 Herudover er der også et hav af artikler på nettet, som beretter om faldende salg af Ipods. 84 Bemærkning: Boston-modellen, som jeg har lavet en illustration af (Bilag 7) er ikke korrekt ift. Apples globale markedsandele jf. omtale heraf under afsnittet afgrænsning. 6.5 Apples fremtid Jeg tror at vi i fremtiden fortsat vil se Apple, som en af de førende virksomheder indenfor de forretningsområder de befinder sig på i dag. Den hype og interesse der er omkring Apples produkter har en helt utrolig høj psykologisk værdi for kunderne, og den kan de ikke få ved et køb af f.eks. Samsungs produkter. I 2012 overhalede Samsung Apple mht. markedsandele85 på smartphone-markedet, hvorfor nogle måske vil sige at fremtiden er usikker for Apple. Jeg tror vi i den nærmeste fremtid fortsat vil se Samsung som markedsleder på Smartphone-markedet, især fordi Samsung står rigtig stærkt på det asiatiske marked.86 Jeg tror dog ikke at Apple vil ligge meget langt bagefter Samsung, da Apple altid vil være i en klasse for sig pga. den enorme brand værdi, som virksomheden og dens produkter har. Som det blev beskrevet under min Porters Five Forces analyse, så er Apple ikke lige så gode som Samsung til at samarbejde med detailledet, og det tror jeg er en nødvendighed, hvis Apple vil vinde markedsandele. Herunder er det ligeledes vigtigt at & & Page 31 of 50

33 Apple kan levere til butikkerne rettidig. Som jeg beskrev i min værdikædeanalyse, så har Apples nyeste produkter tendens til at blive udsolgt, og det skaber en ekstra stærk efterspørgsel på produkterne. Den enorme efterspørgsel er naturligvis en god ting for Apples brand, men samtidig må vi dog erkende, at det udgør en risiko for, at kunden, som skulle ind i butikken for at købe sin Iphone, i stedet vælger en Samsung Galaxy, netop fordi butikken ikke har Iphonen på lager. Dette er altså én mistet kunde, og det koster i det lange løb. Ser vi på nogle af Apples andre forretningsområder f.eks. tablet-markedet, så står Apple rigtig stærkt her. Med en position som markedsleder på tablet-markedet, er der gode udsigter for Apple på dette marked. 87 Tablet-markedet er et marked i høj vækst, hvorfor en stærk placering på markedet vil gavne virksomheden fremtidigt. Herudover tror jeg bestemt også, at Silicon Valley virksomheden har en masse nye produkter på tegnebrættet, og med deres kommende produkt Iwatch, så tror jeg, at Apple vil stå stærkt, og fortsat være pioneren indenfor innovative elektroniske apparater. Vi skal huske på, at da Apple tilbage i 2007 fremviste den første iphone, da tabte de fleste medier og kritikere bogstavelig talt underkæben af beundring. Det samme skete i 2010 da Apple kunne præsentere sin Iphone 4 samt 4S med en helt fantastisk retina skærm, med en imponerende høj skærmopløsning 88. Det er lige præcis dette, Apple er så gode til at overraske med banebrydende innovative produkter. De skal skabe de produkter med Woweffekt, som får folk og medierne til at snakke. Hvis de fortsat formår dette, så er jeg overhovedet ikke i tvivl om at Apple vil stå stærkt i fremtiden. 7. Konklusion Dette projekts formål var at komme et skridt nærmere opskriften bag Apples succes. Min indsamling af både primære- og sekundære data gjorde det muligt for mig at foretage en række analyser for at komme tættere på svaret. I min analyse af Apples værdikæde, fandt jeg ud af, at en del af Apples succes består af den enorme værdi, der er omkring deres brand, hvilket virksomheden har formået at skabe ved bl.a. produktudvikling og markedsføring. Apples brand er helt unikt, og de har formået med et meget 87 Se bilag Page 32 of 50

34 begrænset og let gennemskueligt produktsortiment, at skabe en succesvirksomhed. En af ingredienserne bag dette er bl.a. Apples stærke menneskelige ressourcer. Apples medarbejdere har flere gange bevist, at de besidder evnen til at skabe innovative produkter, som kombinerer et lækkert design med en gennemarbejdet funktionalitet. Apple har utrolig megen fokus på kvaliteten af deres produkter, og de har en tæt dialog med deres underleverandør og producenter, hvilket sikrer et højt kvalitetsniveau, hvilket har vist sig at skabe værdi for kunderne og dermed succes for virksomheden. Værdikædeanalysen gav mig også en ny viden omkring den måde, som Apple formidler deres produkter på. Apple formår at holde deres kort helt tæt på kroppen indtil produktlancering, hvilket skaber en helt enorm hype omkring Apple og produkterne. Jeg har igennem dette projekt opnået en overbevisning om, at netop dette hemmelighedskræmmeri, er en af de primære ingredienser bag virksomhedens succes. En anden interessant viden jeg har gjort mig, er omkring Apples produktlanceringer. Når et produkt lanceres og dermed offentliggøres, så er det en fuldstændig ensartet budskabsformidling, som foretages af Apples folk, når der tales med medierne. Dette skaber en tillid hos forbrugerne, hvilket også er en af ingredienserne bag Apples succes. Endelig skal det nævnes, at Apple har en rigtig god likviditet, hvilket har gjort, og stadig gør det muligt for virksomheden, at bruge enorme midler på marketing samt produktudvikling, hvilket bidrager til virksomhedens succes. I min analyse af branchen for smartphones blev jeg klogere på den konkurrencestruktur, som Apple er omgivet af. Apple er en virksomhed, som står rigtig stærkt overfor kunderne, pga. den enorme værdi deres brand besidder. Som jeg også blev bekendt med under min analyse af værdikæden, så har Apple et tæt forhold til deres producenter og underleverandører, og dette skabet en form for afhængighed, hvorfor producenterne/leverandørerne må siges at have en forhandlingsstyrke overfor Apple, dog er denne gensidig, da disse samtidig er afhængige af Apple, da Apple er en stor aftager af disses produkter. Branchen for smartphones er ikke udsat for en reel risiko for substitutter, hvilket er en fordel for Apple, da produkter, som kan erstatte de samme behov vil udgøre en trussel. I analysen fandt jeg ud af, at branchen for smartphones er præget af en hård konkurrence, og risikoen for nye indtrængere er minimal netop pga. den hårde konkurrence samt den know-how, som det kræves at gøre succes i denne branche. Apples største konkurrent på smartphone-markedet er Samsung, som med en markedsandel på 32,7 % mod Page 33 of 50

35 Apples på 17,3 %, er markedsleder. Apple har dog alligevel formået at få succes i denne branche. Forbrugere, som vægter brandværdi og trend højt, vælger stadigvæk en Apple smartphone frem for en af konkurrenternes, fordi den psykologiske værdi, som et Apple produkt giver dem, ikke kan erstattes med et produkt fra en af konkurrenterne. Under analysen af Apples sammensætning af forretningsområder (Boston-modellen), fandt jeg ud af, hvorledes Apples respektive forretningsområder placerer sig ift. markedsvækst- og andel. Apple har med en markedsandel på 39,6 % mod Samsungs på 17,9 % sat sig rigtig stærkt for markedet for tablets, hvilket må siges at være vigtig for Apples fremtid, da dette marked er i høj vækst. Apples placering på PC-markedet globalt er ikke så stærk, som den kunne være, og virksomheden må fortsat kæmpe, hvis den skal være blandt de største. Jeg tror at Apple i fremtiden bør satse på den strategi, de har ført hidtil, nemlig produktinnovation, og dette har virksomheden tilsyneladende stadig. Med virksomhedens kommende produkt Iwatch viser de, at der stadig forsøges med innovation og gennembrydende produkter, hvilket indtil den dag i dag, har gjort virksomheden succesfuld, og som i fremtiden, efter min vurdering, fortsat vil være det. 8. Refleksion over projektforløbet Meget kort vil jeg redegøre for de refleksioner, jeg har gjort mig efter forløbet af dette projekt. Jeg synes at projektet er forløbet rigtig godt. Jeg var tidligt ude og aftale interviews med hhv. en TDC-medarbejder samt en Apple-forbruger, hvilket gav mig et solidt grundlag for mine analyser. Herudover fandt jeg bogen Inside Apple utrolig brugbar, da den gav mig et indblik i Apple helt ned i organisationen, som jeg ikke villet have kunnet få på anden måde. Selve skriveforløbet er gået godt, og jeg har kun måtte tilrettet min problemformulering samt undersøgelsesspørgsmål meget lidt, hvilket jeg selv synes har været rart. Jeg synes, at jeg har fået udarbejdet en god rapport med nogle gode og grundige analyser, som jeg synes svarer godt på min problemformulering. Page 34 of 50

36 9. Litteraturliste Internettet: Systime Toolbox, Besøgt første gang , Apple.com, Besøgt første gang , Apple.store.com, Besøgt første gang , International Data Corporation, Besøgt første gang , https://www.idc.com J.D. Power and Associates, Besøgt første gang , Mobilpriser.dk, Besøgt første gang , Elgiganten, Besøgt første gang , BBC News, Besøgt først gang , Boersen.dk, Besøgt første gang , Bøger: Lægaard, Jørgen og Mikael Vest: Strategi i Vindervirksomheder. 4. udg. Jyllands- Postens Forlag, Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed. 4. udg. Forlaget Samfundslitteratur, Lashinsky, Adam: Inside Apple. 1. udg. LibrisBusiness, Dinitzen, Henriette Bjerreskov og Dorthe Dorthe: Værdiskabende logistik i supply chain management. 1. udg. Academica, Film: Steve Jobs - The man behind Apple Indsamlet data: Interview med TDC-medarbejder, Mikkel Johnsen. Ansat hos TDC på strøget i Aarhus C. Interview med Apple-forbruger, Jesper Lionett, Randers. Page 35 of 50

37 Bilag 1 Værdikæden for Apple Virksomhedens administrative opbygning (Infrastruktur): Engagerede og effektive medarbejdere Adskillelse mellem medarbejdere fra forskellige afdelinger Hemmelighedskræmmeri skaber Hype Stigende omsætning og Imponerende likviditet Medarbejderudvikling (Human Ressource Management): Kompetente medarbejdere Apple University Teknologisk udvikling: Højteknologiske testlokaler Support-aktiviteter Innovation Professionelt IT- og ERP-system Indkøb: Stor fokus på kvalitet af råvarer og materialer Integration Primære aktiviteter Indgående logistik: Høje krav til producenternes underleverandører. Produktion: Unik design. Enkelthed. Innovativ tankegang. Råvarer og komponenter af høj kvalitet. Fokus på CSR Udgående logistik: Produkter forhandles overalt. Risiko for udsolgte varer (Skaber værdi for nogle) Salg og markedsføring: Høj brandværdi pga. markedsføring. Kordineret budskabsformidli ng. Apple stores En oplevelse Fokus på alle detaljer Service: Brugervejledning på Apple.com Itunes og opdateringer Kilde: Porter, Competitive Advantage Page 36 of 50

38 Bilag 2 Interview med Apple-forbruger Jesper Lionett Personligt interview med Jesper Lionett mandag d. 8. april 2013 kl Jesper Lionett er en 23 årig dreng fra Randers, som er vild med Apple-produkter. Jesper har gennem tiden haft rigtig mange forskellige Apple-produkter, og i dag er han indehaver af en Imac, Macbook Air, Ipod og en Iphone 5. Dette interview vil foregå i mit ejet hjem på Nyvangsvej i Randers C. Jeg vil stille Jesper nogle, på forhånd, fastlagte spørgsmål, men samtidig åbne muligheden for at han selv kan tale om hvad han finder relevant. Nedenfor kan du se mine spørgsmål og Jespers svar. Mine spørgsmål er angivet med alm. fed skrift, og Jespers svar er angivet med kursiv. Hvilke Apple produkter har du? Jeg har en Imac, Macbook Air, Ipad, Ipod og en Iphone 5. Min Macbook air er dog lige gået i stykker, så den skal nok ikke tælles med. Er din Macbook Air gået i stykker? Ja den er lige gået i stykker. Den kan godt tænde, men man kan intet se på skærmen. Den er uden for købelovens reklamationsret på 2 år, så der er ikke så meget at gøre. Hvorfor kan du så godt lide Apples produkter? redegør for dem du selv har. 1. Imac: Den er god til at lave opgaver på. Apples programmer især til billedredigering er rigtig gode. Man kan også have flere vinduer, f.eks. word-dokumenter, åben ved siden af hinanden på samtid, pga. den store skærm. En Imac er helt vildt god, til folk som redigerer billeder. 2. Macbook air: Den var let, man kunne have den med overalt. God Skolecomputer. Kan være overalt. Ulemper: Intet diskdrev, blev varm. 3. Ipod: Jeg har en Ipod ja, men den ligger bare i skuffen. Jeg bruger den ikke rigtig længere efter jeg fik Iphone. Når jeg er på farten, ude at rejse eller nede i fitness, så tager jeg bare min Iphone med. Jeg tror den primære årsag til dette er, at fordi det er en smartphone, så har man bare alt ved hånden. Sms, opkaldsmuligheder, facebook osv. Page 37 of 50

39 4. Iphone 5: Den er bare mega lækker, og utrolig rar at bruge. Man kan tydeligt mærke forskel på 4 eren og 5 eren. Den nye har en sindssyg god skærm, og kameraet er bedre end mit digitalkamera. Jeg telefonen er stilet, og den passer godt til mig og min stil. Har du kun haft gode erfaringer med Apple-produkter? Ja, udover min Macbook Air. Har du handlet i en Apple-store butik? I så fald, beskriv oplevelsen.. Nej. Har du handlet i på Apple.store.com? I så fald, beskriv oplevelsen.. Ja, jeg har købt et CD-rom drev på mac-store, og det var helt vildt nemt og enkelt. På deres hjemmeside er deres produkter rated af andre Apple-forbrugere, hvilket er rigtig godt. Når man har købt et Apple produkt får man et Apple ID, som er unikt for det enkelte produkt, og med det kan man gå ind og rate og kommentere et produkt, og denne information får nye kunder så gavn af. Hvad synes du om prisen på en Iphone? Jeg synes den er lidt dyr, men jeg tænker faktisk ikke over det, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er egentlig bare noget man godt ved altså at Apples produkter er dyre. Jeg må dog indrømme, at jeg er lidt nervøs for at skulle tabe den, så den går i stykker, eller måske for den stjålet det er jo trods alt en del penge man bare går rundt med i hånden. Jeg tror ikke rigtig folk tænker over prisen, da man ikke tænker over pris på luksusvare, som jeg synes en Iphone er. Page 38 of 50

40 Bilag 3 Porters Five Forces, Illustration af modellen Kilde: Forlaget Systime - Page 39 of 50

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit TAbazineMEDIA DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM mediakit 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til kunder Tablets er det hurtigst voksende marked Find og forstå dine kunder En premium salgsplatform

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Vejle Digitale Skoler på Facebook

Vejle Digitale Skoler på Facebook Vejle Digitale Skoler på Facebook - Brug af sider på Facebook Af: Line Sofie Schaarup Krogh, praktikant i Uddannelse og Læring. Facebook og Vejle Digitale Skoler BRUG AF SIDER PÅ FACEBOOK... 3 Tekniske

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Metode og modeller En grundlæggende introduktion Videnskabsteori Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Grundlæggende antagelser Normalt (relativt) ubevidste Eksempel: Et system kan ikke leve

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Ingen kender byen som os

Ingen kender byen som os HJEM TIL KØBENHAVN Ingen kender byen som os Gennem de sidste 12 år har Siesbye Kapsch været en af byens førende liebhavermægler og er den dag i dag stadig den mest effektive og samtidig den største uafhængige

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

Tema Apps på din ipad

Tema Apps på din ipad Tema Apps på din ipad Emne Side Faste Apps 2-4 Næsten nødvendige Apps 5-9 Apps for Nørder 10-12 Apps om Mad Butikker og Tilbudsaviser 13 Apps om Spil Nydhedscentre Sport Lommeregner - Hjertestarter 14

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Verden anno. Scenarie 2 Alt er en oplevelse

Verden anno. Scenarie 2 Alt er en oplevelse Verden anno 2025 Alt er en oplevelse 13 Alt er en oplevelse I 2025 har de fysiske butikker fået en helt ny rolle. Butikslokaler og stormagasiner danner rammerne om brandede oplevelser, heriblandt spændende

Læs mere

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Velkommen til optagelsesprøven 2010 Temaet for optagelsesprøven er: BEC Design Forord Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Mange trends og tendenser er i gennem tiderne blevet sparket i gang af konjunkturernes

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1st project 2nd sem. February 2016 Mads Bruun Simonsen Daniel Engelhardt Alexander Klug Rasmussen Philip Nielsen LINK Cphbusiness Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse.3

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

\ \ Computerens Anatomi / /

\ \ Computerens Anatomi / / HTX Roskilde - mat-it-prog, 1.4 \ \ Computerens Anatomi / / Introduktion En PC ( personlige computer ) eller computer er bygget op af forskellige komponenter. Vi vil hermed gennemgå størstedelen af computerens

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er 5 Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er hård og alt det andet intetsigende plader 6 At kalde

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked.

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Presentation for workshop hos DELTA 09/01/2013 Barbara Scheel / barage@um.dk Service = fuwu Kinesiske forbrugere forventer

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

Med denne lille brochure tegner jeg kort,

Med denne lille brochure tegner jeg kort, Lise Andersen 2 Med denne lille brochure tegner jeg kort, med nogle eksempler, en profil af min kompetence inden for grafisk design og produktionsstyring. Min baggrund er opbygget på reklamebureauer og

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR?

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR? Bilag 2: Fortolkning af data: Ved tolkning af data, skal det bestemmes, hvilke parametre, der tolkes ud fra. I dette tilfælde vil der blive tolket ud fra begreber og dermed relevans i forhold til de fire

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Fremtidens forbrugere på nettet

Fremtidens forbrugere på nettet Fremtidens brugere på nettet Jan Damsgaard, centerleder og professor, @ CBS Handelshøjskolen http://www.cbs.dk/caict Indhold The computer ate my industry Google, Facebook og fremtidens bruger Det virkelige

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere