Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.militarypolice.dk"

Transkript

1 fra Militærpolitiforeningen i Danmark JULI-AUGUST 2002 NR. 6

2 MARCEL'S BODEGA ÅBEN HVER DAG KL Amagerbrogade 160 Tlf København S Jørgen Pedersen, KP-hold 59 Storegade GRENAA TLF (Jesper Rasmussen - SG-hold 76) Rekvirer brochure Glostrup låse & alarm - helt sikkert! v/ Dan Hansen Grundlagt 1959 af Kurt Eli Hansen, KP-hold 4 Hovedvejen 64, 2600 Glostrup Tlf Brugte pengeskabe A. DEICHMANN Vesterbrogade Gilleleje Hold 1 Værelse- og sommerhusudlejning 10% rabat til medlemmer af Militærpolitiforeningen i Danmark. Restaurant LILLEBÆLT Hotel Hybylund Fælledvej Fredericia Tlf Fax Venlig hilsen Jytte Nielsen Advokatfirmaet Kragbak Gabelsgade 5, 9000 Aalborg tlf fax Ledig Tage Kragbak, KP-hold 88 Vestergaards Aut. el-installatør AllanRasmussen KP-hold 86 Odinsvej 24-30, 2600 Glostrup Tlf./fax Mobil B O G T R Y K K E R I Nørrebro 2 Postbox Hjørring Telefon Telefax NORDISK MILJØMÆRKNING Miljøcertifikat ISO EU s Miljøstyrings- og Miljørevisionsordning 2

3 Fælles MP-uddannelse Til dato har militærpolitis officersuddannelse været fælles for både søværnet, hæren og flyvevåbnet, den er blevet gennemført på Hærens Logistikskole. Den 5. august 2002 starter der en fælles militærpolitiuddannelse for konstabler. På det første fælles hold vil der være 15 elever, 6 fra hæren og 9 fra flyvevåbnet. Eleverne vil blive undervist i de samme politifaglige fag som hærens MP-sergentelever modtager på Hærens Logistikskole. Ud over de rent politifaglige fag undervises der også i administartion, psykologi, førstehjælp og samfundsorientering. Selvfølgelig lægges der også stor vægt på fysisk træning, både boksning og selvforsvar indgår i undervisningen. Det første hold bliver uddannet på Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole på Flyvestation Karup. De vil blive uddannet af instruktører fra både flyvevåbnet, hæren, politiet og Forsvarets Auditørkorps. Militærpolitiforeningen i Danmark ser frem til den 6. december, at kunne ønske de nyuddannede elever velkommen i militærpolitiets rækker. Carl Bratved DET RØDE BETRÆK Østergade 28 MILITÆRPOLITI FORENINGEN I DANMARK 7323 Give (ikke billeder og grafik) Ansvarshavende redaktør: Peter Jepsen Telefon: I redaktionen: Carl Bratved Erik Hansen John Otto Larsen Flemming Ørhem Redaktionen er afsluttet den 26. juli Artikler og stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 30. august Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri, Hjørring Miljøcertifikat DNV ISO Forsidebillede: Ny Forsvarschef Generalløjtnant Hans Jesper Helsø udnævnes fra den 18/ til general med varig ansættelse med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. 6 Juli-august 2002 (53. årgang)/1 3

4 lykke Til fødselsdage i september 80 år Den 27. Ejnar Rasmussen, KP-1 Parcelvej 10, 8300 Odder 75 år Den 4. Preben Hansted, KP-7 Lybækgade 8 A 2th, 2300 København S Den 5. Erik Schultz-Lorentzen, KP-2 Hallandsvej 73, 3140 Ålsgårde Den 10. Jens Arne Winkler, KP-7 Sprogøvej 25, 1. MF., 2500 Valby 70 år Den 1. Ernst Hansen, KP-15 Hadsundvej 328, 9260 Gistrup Den 2. Poul Mathiasen, KP-14 Hovedvejen 127, Voldby Mark 5500 Middelfart Den 5. Max B. Jensen, KP-14 Nordbakken 29, 8700 Horsens Den 6. Poul E. Nørgaard, KP-15 Søvejen 29, st.th., 3000 Helsingør Den 8. Gunnar Petersen, KP-16 Kansasvej 7 B, 2300 København S Den 11. Sven Nissen, KP-15 Østergade 63, 5610 Assens Den 13. Bjarne Møller, KP-16 Ringparken 4, 8722 Hedensted Den 17. Per Walther, KP-17 Vermlandsgade 2, 4.tv., 2300 København S Den 27. Børge Andersen, KP-15 Stokbrogade 9, 2.tv., 9700 Brønderslev 65 år Den 10. Leif Caspersen, SG-6 Frugtparken 24, 2820 Gentofte Den 11. Benny B. Rasmussen, SG-12 Toldbodgade 17, 3.-4, 4800 Nykøbing F Den 22. Jens Chr. L. Andersen, KP-21 Sverige Den 24. Jørgen O. Fält-Hansen, SG-19 Lille Ellekongstræde 15, 3700 Rønne Den 30. Ole Andersen, KP-28 Rødvigvej 37, Lille Torøje 4640 Fakse Den 30. Ole Degn Nissen, SG-4 Sallingsundvej 19, 7900 Nykøbing M 60 år Den 6. Jens Chr. Ehmsen, KP-55 Kornvangen 26, 6705 Esbjerg Ø Den 7. Hans P. Madsen, KP-56 Forumvej 58, Alslev 6800 Varde Den 9. Hans Chr. J. Beyer, KP-53 Femkløvervej 3, 8900 Randers Jørgen I. Andersen, KP-65 Grønningen 5, Troense 5700 Svendborg Den 10. Johannes E. Clausen, KP-53 Kirketoften 5, Hunderup 6740 Bramming Keld F. Bronee, KP-60 Galgebakken Mark 4, 8 B, 2620 Albertslund Børge Vilhelmsen, KP-62 Rulkehøjen 56, 5260 Odense S 4

5 Den 12. Hans P. Nicolaisen, KP-59 Plantagevej 18, 6270 Tønder Den 7. Knud Breith, KP-96 Borgmestervangen 10, 6000 Kolding Den 13. Birger L. Håkansson, KP-56 Geelsvænget 15, 2830 Virum Den 15. Niels Spelmann, KP-53 Pilehavevænge 91, 2625 Vallensbæk Flemming Borg, KP-72 Tulipanvej 5, 3550 Slangerup Ole V. Jakobsen, SG-18 Strandvejen 2, Ballen 8305 Samsø Den 16. Bent D. Nielsen, KP-63 Skovly 14, Mariesminde 6000 Kolding Den 9. Arne Hasselgren, SG-47 Rågevej 8, Asferg 8990 Fårup Den 18. Jørgen Haugaard, KP-94 Havelundvej 42, Skalbjerg 5492 Vissenbjerg Dion Andersen, KP-96 Gl. Landevej 2, Klim 9690 Fjerritslev Den 20. Poul E. Pedersen, SG-51 Nyvej 40, Meløse 3320 Skævinge Sender du - holdkammerat - en hilsen? Det gør jeg! Erik, KP-8 Niels Kattrup, KP-70 Donsevej 16, Gunderød 2970 Hørsholm Den 17. Leif K. Haakonsen, KP-62 Vesterled 6, 4913 Horslunde Den 18. Poul E. R. Pedersen, KP-61 Vesterhavsgade 130, Nr.Vorupør 7700 Thisted Den 21. Ib Mogensen, KP-54 Fuglekongevej 26, Boeslum 8400 Ebeltoft Tommy E. Andersen, KP-75 Ulspilsager 49, 2791 Dragør Den 25. Hans Aa. S. Sørensen, KP-57 Æblehaven 16, 2680 Solrød Strand Den 28. Hans Schmidt, KP-52 Drosselvej 40, 4000 Roskilde 50 år Den 6. Ole T. Sejersen, SG-53 Engsvinget 6, 4690 Haslev 5

6 Referat fra Militærpolitiforeningen i Danmark s ordinære repræsentantskabsmøde som blev afholdt lørdag den 20. april 2002, på Soldaterhjemmet»Dannevirke«i Odense. Landsformandenn byder velkommen. (Dette er af pladsmæssige hensyn et reduceret referat. Formandens beretning er bl.a. helt udeladt, da den har været bragt i Det røde Betræk, maj-juni Det fulde referat kan rekvireres ved foreningens sekretær, Finn Lykke Svendsen). Kl. 11:03 startede Landsformand Carl Bratved mødet ved at ringe med klokken. Stuen blev beordret ret, og Fanen blev båret ind. Landsformanden bød de fremmødte velkommen og bad alle rejse sig for at mindes de kammerater som ikke længere er iblandt os. Ingen nævnt - ingen glemt, æret være deres minde. Derefter gik man videre med dagsordenen. 1. Valg af Dirigent Landsformanden foreslog Gert Klingspor Rasmussen som dirigent. Dette blev tilsluttet med klapsalve. Dirigenten konstaterede at mødet var korrekt og rettidigt indvarslet, der blev valgt stemmetællere samt foretaget optælling af de stemmeberettigede. Der var 46 fremmødte med i alt 97 stemmer. Dagsordenen blev oplæst, og der var ingen kommentarer. Dirigenten erklærede repræsentantskabsmødet for lovligt 6 og beslutningsdygtigt, og gav ordet til Landsformanden. Carl Bratved ønskede at forsamlingen nu sang MP-Sangen, Du danske mand som til MP blev udvalg. 2. Hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år Landsformanden berettede:...(beretningen har været bragt i sin fulde ordlyd i Det røde Betræk, men den kan også rekvireres ved foreningens sekretær). Afslutningsvist blev Helge Thomsen hædret for sit arbejde med foreningens hvervekontor, og Alex Andersen blev hædret for sit arbejde som foreningens arkivar. De modtog derefter applaus samt gaver, hvilket de takkede for. Hermed sluttede Landsformanden sin beretning med et TAK. Som bemærkninger til beretningen blev der fra forsamlingen spurgt til, om Søværnet og Flyvevåbnet har en MP-Forening. Det er ikke tilfældet, og vi arbejder derfor på at samle dem i vores forening. Bustransporten til Jubilarstævnet blev nævnt som nogle dyre sovepladser. Der var stor glæde over at elevstuen i Aalborg er døbt Lundtoftestuen. I fortsættelse af det blev det oplyst, at Frøslev Lejren nu også rummer en afdeling om tiden i Tyskland. Beretningen blev taget til efterretning. 3. Tildeling af LUFFES MINDEPOKAL. (m.m.) Landsformanden oplyste at Hovedbestyrelsen har modtaget 1 indstilling til Luffes mindepokal, som man har valgt at følge. Da vedkommende modtager ikke er tilstede i dag, vil overrækkelsen først finde sted på dette års jubilarstævne. Landsformanden oplyste videre, at der også var modtaget indstillinger på tre medlemmer til Foreningens Sølvmedalje, for et særligt fortjenstfuldt arbejde for Militærpolitiforeningen. Det er Helge Vagn

7 Sølvdiplommodtagerne fra venstre: Ole Olsen, Erik Hansen og Helge Vagn Thomsen. Thomsen (KP-11) som får den for at yde en stor personlig indsats i Hovedbestyrelsen gennem 8 år, ved bl.a. at varetage Hvervekontoret med stor flid. Desuden er det Erik Hansen (KP-8) der får den for at have været med til at opstarte Lokalforeningen Tissø, for gennem 9 år at have arbejdet aktivt i Hovedforeningen, samt for at have bestyret Fødselsdagsfonden. Endvidere er det Ole Olsen (SG-67) der får den for gennem 10 år at have arbejdet aktivt i Hovedforeningen, for at have bestyret Souvenirboden, samt for at have taget initiativ til at opstarte Lokalforeningen Sønderjylland. Der var stående applaus. Helge, Erik og Ole takkede for udmærkelsen. 4. Hovedbestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget for det kommende år Dirigenten gav ordet til hovedkasserer Bent Erik Truelsegaard. Regnskabet var blevet godkendt af revisorerne. Renteindtægterne var større, portoen var steget, der var ydet forskellige tilskud. Jubilarstævnet havde været dyrt, bl.a. p.g.a. bustransport. Endvidere var der ydet lån på ca kr. til 3 lokalforeninger, der havde fået broderet deres faner. Dette havde tilsammen medført et overskud på ca kr. Foreningen har altså ved årsskiftet aktiver for ca kroner, svarende til ca. 1 års driftsudgifter. Regnskabet for 2001 blev enstemmigt vedtaget. Der var bemærkninger til Hjemmesiden, annonceindtægter og de forskellige muligheder for at søge samt yde tilskud til lokalforeningerne. Budgettet blev taget til efterretning. Dirigenten gav ordet til fødselsdagsfonden ved Erik Hansen, der startede med igen at takke for den tildelte sølvmedalje. Derefter opfordrede han deltagerne til at kontakte ham, hvis de kendte en der trængte til støtte. I det forløbne år har man ud over det sædvanlige, støttet elevstuen med et skilt samt et spil. Portoen stiger desværre også her. Det er fortsat muligt at indbetale en økonomisk gave til fødselsdagsfonden, og i 2001 var der kommet ca kr. Årets overskud var nu blevet kr. Forsamlingen havde ingen bemærkninger til regnskabet for 2001, og det blev enstemmigt vedtaget. 5. Hver lokalforening afgiver en kort beretning om lokalforeningens virke i det forløbne år, samt orienterer om det kommende års planer Dirigenten gav ordet til: København. Christer Rasmussen oplyste at de havde haft mange gode arrangementer med god tilslutning, og bl.a. meget ef- 7

8 tertragtede foredragsholdere. Man ønskede dog gerne flere medlemmer, samt deltagere generelt. Vestjylland. Finn Lykke Svendsen omtalte dem som den mindste lokalforening, der dog havde deres små faste aktiviteter. De vil dog nu lave en ny hvervning i området. Fyn. Svend Petersen oplyste som ny formand, at foreningen arbejder på at deltage i skydningen, og at de i maj måned skal have et møde om hvervning. Nordjylland. Frants Dalby oplyste at de havde mange arrangementer, herunder også Schølleskydningen, og at de lavede mange ting sammen med andre soldaterforeninger. Fanen var blevet brugt mindst 10 gange. Tissø. Erik Hansen orienterede om at de var en lille forening, på snart 10 år. De har forsøgt med gave-checks til Grisefesten, uden stort resultat. De laver ofte arrangementer sammen med Storstrømmen og København. Sønderjylland. Erik Stokholm oplyste at han 2 gange havde deltaget i Grisefesten, og det kunne anbefales. Årets aktiviteter blev nævnt, herunder at man nu havde fået en fane, og at der havde været stor tilslutning til bl.a. bryggeriet Fuglsang. I efteråret planlagde man en tur til Marinehjemmeværnet i Nyborg. Østjylland. Henning Enemærke orienterede om besøget ved Karup, der desværre blev aflyst. At man nok skal komme til Schølleskydningen igen. Forskellige virksomhedsbesøg, samt et foredrag med politimesteren i Skive. Storstrømmen. Niels Møller Thomsen oplyste at de havde etableret en MP-Stue på Vordingborg Kaserne, man havde fået en fane, været i folketinget med Erik Jacobsen, og at der på Vordingborg Kaserne blev arbejdet meget på et DANILOG besøg. 6. Fastlæggelse af kontingent for 2003 Bent Erik Truelsegaard foreslog kontingent på 150,- kr. mod nuværende 145,- kr. Desuden vil der fortsat være mulighed for via indbetalingskortene at give et bidrag til 8 Militærpolitiets Historiske Samling. Der er i øvrigt fortsat mulighed for at indbetale via HomeBank eller tilsvarende fra en hjemme-pc. Kontingent på 150,- kr. blev enstemmigt vedtaget. 7. Behandling af indkomne forslag. Dirigenten orienterede om, at man havde 3 forslag liggende, hvoraf de to desværre først var modtaget den 11. april, hvilket var for sent jf. 14 stk. 3, som kræver at forslag skal være landsformanden i hænde senest den 1. april. De to af punkterne blev derfor henvist til dagsordenens pkt. 11, Eventuelt. Det tredje punkt kunne behandles nu. 7.a. Optagelse i Danske Soldaterforeningers Landsråd Landsformand Carl Bratved orienterede om, at hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at Militærpolitiforeningen i Danmark søger om optagelse i Danske Soldaterforeningers Landssråd. Mange lokalforeninger har i forvejen et samarbejde med andre soldaterforeninger i lokalområdet. Det giver større mulighed for at lave et godt arrangement, samt at samle en passende mængde deltagere. En forudsætning for at samle søværnets og flyvevåbnets MP-Personel i vores forening er ligeledes et medlemskab af DSL. Forslaget blev vedtaget. Efter en kort pause orienterede Carl Bratved forsamlingen om, at DSL telefonisk havde fået meddelt vores beslutning, og at deres præsident, tidligere oberst Bagge, havde lykønsket os med det, samt at de ser frem til samarbejdet. 8. Valg af: a. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer. (På valg er: Frants Dalby, Bent Erik Truelsegaard og Helge Vagn Thomsen. De to førstnævnte genopstiller, Helge ønsker at trække sig). Carl Bratved foreslog som nyt medlem Erling Lund Juhl, der på sigt kan overtage funktionen som hovedkasserer. Der blev genvalg til Frants Dalby samt Bent Erik Truelsegaard, og nyvalg til Erling Lund Juhl. Alle med applaus.

9 b. 2 Hovedbestyrelsessuppleanter. (På valg er: Knud Anker Petersen og Niels Møller Thomsen). Der blev genvalg med applaus. c. 2 revisorer. (På valg er: Birger Beck- Rasmussen og Erik Rasmussen). Der blev genvalg med applaus. d. 1 Revisorsuppleant. (På valg er: Jørgen Egelund Jensen). Der blev genvalg med applaus. 9. Fastsættelse af dato og sted for næste års jubilarstævne Landsformanden oplyste, at man havde undersøgt forskellige muligheder ved MPtjenestesteder på Sjælland. Søværnet er muligt, men først om et par år, og Flyvevåbnet er ikke i betragtning p.t. Derfor foreslås det at man igen næste år lader HLS, Aalborg Kaserne stå for det. I år er det Trænregimentet og MP-KMP i Aalborg. Forsamlingen fremkom med andre forslag, herunder at det skulle være på Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense, at det skulle holdes i Vordingborg, da der jo ikke var krav til at der skulle være tjenestegørende MP ere. Ved en afstemning ved håndsoprækning, for at jubilarstævne 2003 skal være i Aalborg, og forslaget blev vedtaget. Det blev dog henstillet til Storstrømmen, at de skulle arbejde på et tilbud fra Vordingborg Kaserne / DANILOG, for år Fastsættelse af dato og sted for næste års repræsentantskabsmøde Carl Bratved foreslog den 26. april 2003, kl. 11:00. Stedet skulle drøftes. Fra forsamlingen blev der foreslået Fredericia Kaserne, Soldaterhjemmet»Dannevirke«i Odense, samt Hybylund i Fredericia, og forskellige priser blev drøftet. Man foretog en afstemning ved håndsoprækning, for at Repræsentantskabsmøde 2003 skulle være i Odense. Det blev fastlagt til lørdag den 26. april 2003, på Dannevirke i Odense, med mødestart kl. 11:00. (Morgenkaffe skal indtages inden mødet). 11. Eventuelt a). Erik Stokholm, Sønderjylland. Tillykke til de tre modtagere af Sølvmedalje. c). Poul Erik Vinkler, Nordjylland. Grundet den tidligere miljøminister, er de fleste skydebaner blevet pålagt strenge restriktioner, og miljøforbedringer. Det er dyrt samt tungt at løfte, men støt op omkring de lokale muligheder der er. e). Bent Erik Truelsegaard oplyste, at hvis Lokalforeningerne kom med en begrundet ansøgning om tilskud, ville man også se på det. Det er muligt at vi er tunge, men vi er ikke ufleksible. f). Erling Keller, Sønderjylland. I politiets landsforening for pensionister er der rimelig tilslutning til møder og arrangementer. Der gør man det, at hovedforeningen på skift lader lokalforeningerne arrangere bestyrelsesmødet for hovedforeningen, således at lokalforeningerne kan deltage med taleret, men uden stemmeret. g). Ib Abildgaard Nielsen, Fyn. OK, det er ikke korrekt at hovedbestyrelsen er tunge at danse med, for det har han ikke prøvet. h). Poul Erik Vinkler, Nordjylland. Hovedbestyrelsen er valgt af os, og de har ikke til opgave at tryne os. De gør et godt arbejde. i). Alex Andersen, Fyn. Erling Kellers idé er god, og den kan da anbefales at prøve. j). Peter Jepsen, Sønderjylland. Du kan måske trække hesten til truget, men ikke tvinge den til at drikke. Hovedbestyrelsen er også lokalforeningsmedlemmer. En lokalredaktør er et udmærket forslag, som han gennem et år har prøvet at arbejde som, men når han kontakter medlemmerne i anledning af deres runde fødselsdage, bliver der ofte sagt at de ikke ønsker en artikel i DrB. 9

10 k). Erik Stokholm, Sønderjylland. Han mener ikke at der kommer nogle ud over de sædvanlige, til de nævnte forlagte hovedbestyrelsesmøder. l). Alex Andersen, Fyn, gav ham ret i det, men det kunne da være interessant at prøve. m). Arno Jeppesen, København. Enkelte som han kender, har 2 gange om året stor succes med en herrefrokost, ring og inviter dem, og de kommer. n). Carl Bratved omtalte året campingtræf, der I år holdes ved Sjelborg Camping, nær Esbjerg. Tag og kom, det er hyggeligt samvær. o). Carl Bratved omtalte også, at forsvarsministeriet havde afslået at lave en medalje for tjenestegørende i tyskland, fra 1947 til 1958, men der var nu kommet en. Den ville i løbet af kort tid kunne købes i Souvenirboden. p). Knud Anker Pedersen oplæste resultatet af landsskydning København har vundet skydningen for hold over 55 år med 898 point, den bedste skytte over 55 år blev Fritz Volquartz med 189 point. Sønderjylland har vundet skydningen for hold under 55 år med 794 point, den bedste skytte under 55 år blev Erik Mortensen med 181 point. Hold u/55 år: Sønderjylland. Peter Kraft 169 point, Hans J. Nielsen 166, Ole Olsen 163, Johny Gramberg Petersen 151, Erling Lund Juhl 145, Total 794 point. Hold o/55 år: København. Fritz Volquartz 189 point, Mogens Holm 184, Kurt Larsen 180, Leif Mehlsen 176, Preben Larsen 169, Total 898. Endvidere deltog følgende udenfor hold: u/55 år: Erik Mortensen Tissø 181 point, Flemming Ørhem Kbh o/55 år: Carl Bratved Sønderjylland 182 point, Anker Petersen Tissø 176, Oluf Sørensen Tissø 170. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav landsformanden ordet for en afsluttende bemærkning. Repræsentantskabsmødet blev hævet med et trefoldigt leve for MP- Foreningen. Stuen blev beordret ret, og Fanen blev båret ud. Repræsentantskabet sluttede kl. 16:20. Signeret: Gert Klingspor Rasmussen, Ole Olsen Dirigent referent Ny forsvarschef Hendes Majestæt Dronningen har den 17/ resolveret følgende: Generalløjtnant Hans Jesper Helsø udnævnes fra den 18/ til general med varig ansættelse med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. General Hans Jesper Helsø beordres til varig tjeneste som forsvarschef fra den 18/ for en treårig periode. General Jesper Helsø er 54 år. Han blev indkaldt til hæren i 1968 og efter gennemgang af Hærens Officersskole udnævnt til premierløjtnant i Han er videreuddannet på det amerikanske generalstabskursus i Jesper Helsø er artillerist og har bl.a. været chef for Kongens Artilleriregiment. Han har gjort stabstjeneste i Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og ved Hærens Operative Kommando, som han var chef for Jesper Helsø har gjort international tjeneste på Cypern i 1976 og som chef for Bihac Area i det tidligere Jugoslavien i Siden marts 2000 har Jesper Helsø været generalløjtnant og chef for Forsvarsstaben. Den nye forsvarschef er gift med Pernille Vibeke Helsø og har 4 børn. -sker 10

11 Lokalforening Tissø orienterer: Kanalrundfart i København Som MP-TISSØ stod for d. 26/5 blev ikke ligefrem noget tilløbsstykke, men de deltagende havde en virkelig god tur med godt humør og godt vejr. Da vi i forvejen ikke vidste, hvordan vejret ville arte sig, havde vi aftalt med Erik Verner og Musse, at vi skulle ende ved dem på Australiensvej med vores medbragte madkurv. En stor tak til Musse og Erik for gode forberedelser hertil og for dejlig kaffe og kage. Grisefesten i MP-TISSØ d. 22/6. Det var 10. gang TISSØ stod for dette arrangement og det blev meget vellykket. 18 MP-ere var mødt frem med ledsagere og èn havde sin gamle stuekammerat med fra rekrut-tiden. Som sædvanlig blev der også lejlighed til skydningen, hvor Bent Frydenlund, KP- 13 vandt herrerækken, medens 2 damer stod lige, nemlig Gitte Nielsen og Margit Kolbe. Stående fra venstre: Gregers Olsen, KP-8, Jørgen Nielsen, KP-55, Christer Rasmussen, KP-73, Bent Frydenlund, KP-13, Erik Jeppesen, KP-14, Erik Hansen, KP-8, Ole Aas Simonsen, KP-8, Kaj Ahm, KP-8, Holger Valentin-Hjorth, KP-8, Arne K. Pedersen, KP-26, Erik Mortensen, KP-72, Bent Mitchell, KP-22, Ib Sørensen, KP-5, Leif Mehlsen, KP-5. Siddende fra venstre: Knud Anker Pedersen, KP-43, Carsten N. Pedersen, SG-49, Arno Jeppesen, KP-2. 11

12 STORT års 55 På Aalborg Kaserner lørdag den 31. august hos Trænregimentet og Militærpolitikompagnierne. Militærpolitiforeningen i Danmark afholder i år sit 31. jubilarstævne for at fejre: jubilæum: KP-holdene 1 og års 50 års JUBI jubilæum: jubilæum: KP-holdene 11 og års 25 års jubilæum: jubilæum: SG-holdene 54 og års 45 års jubilæum: jubilæum: KP-holdene 21, 22, 23, 24 og 25 samt SG-hold års 40 års jubilæum: jubilæum: KP-holdene 50, 51, 52, 53, 54 og 55 samt SG-holdene 14, 15 og 16. Ifølge reglerne er 45 år ikke noget rundt jubilæum, men mød nu op alligevel og giv jer selv en dejlig oplevelse. Øvrige jubilarer: Det drejer sig om de hold der er udnævnt i 1967, 1972, 1982, 1987, 1992 og 1997, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum. Desværre kan foreningen kun udsendes direkte indbydelse til 55, 50, 40 og 25 års jubilarerne. Men har du lyst til at kontakte gamle holdkammerater, kan alle oplysninger fås ved henvendelse til fondsbestyrer for fødselsdagsfonden: Erik Hansen, tlf Alle der har gjort tjeneste ved Militærpolitiet jubilæum eller ej - er meget velkommen til at deltage i denne festlige begivenhed. For at få det hele til at fungere, skal vores hovedkasserer Erling Lund Juhl, Skolegade 25, 6600 Vejen, have modtaget din tilmelding og indbetaling senest den ved bustransport ellers på giro eller check. Prisen i år beløber sig til kr. 175,-

13 LARSTÆVNE Overnatning: Der kan stilles sovepladser gratis til rådighed både fredag/lørdag og lørdag/søndag. Sovepladser reserveres senest den Endvidere kan vi tilbyde bustransport fra København med opsamling på Sjælland, Fyn og Jylland til Aalborg Kaserner for kr. 350,- tur/retur fra Sjælland og Kr. 300,- tur/retur fra Fyn og Jylland.. Se køreplanen på bagsiden! Ønsker man bustransport betales den sammen med deltagergebyret og man oplyser hvor man står på bussen, overhold fristen senest den Mødetid og -sted: Vi mødes kl. 09:00 på parkeringspladsen umiddelbart udenfor den gamle hovedvagt til Hvorup Kaserne, hvor medlemmer af hovedbestyrelsen og lokalforening Nordjylland vil være tilstede for at tage imod. Program: Kl. 09:15 skal alle være mødt. Kl. 09:30 træder vi an med Hjemmeværnsorkesteret og foreningens faner på højre fløj efterfulgt af 25, 40, 50, veteraner (50+), 45, 35,30, 20, 15, 10 og 5 års jubilarer. På venstre fløj»det løse«. Kl. 09:45 marcherer vi til paradepladsen. Kl. 09:58 afleveres paraden til MP-foreningens landsformand Carl Bratved. Kl. 10:00 afleveres paraden til chefen for Trænregimentet, oberst Flemming Larsen. Kl. 10:25 Chefen for Trænregimentet hilser på jubilarerne. Kl. 10:35 Holdfotografering af jubilarerne. Efter fotografering er der besigtigelse af bl.a. Militærpolitiets Historiske Samling, MP-skolen m.v. MP-foreningens souvenirbod vil være åben. Kl. 13:00 skal alle være på plads i cafeteriet til spisning. Menuen: Forret: Rejecocktail samt flutes og smør. Hertil serveres 1 glas hvidvin. Hovedret: Kalvetykkam stegt som vildt, hertil waldorffsalat, pom. rissolles, surt og sødt, vildtflødesauce. Dessert: Kaffe og småkager. Vin, øl og vand kan købes til cafeteriaets normale priser. Efter middagen vil der være hyggeligt samvær på MP-stuen med bl.a. den gamle frase»ka du huske dengang?«, samt mulighed for at overvære UNMILPOC s Competition Day. Ordensdekorationer, medaljer og jubilartegn anlægges. (også til civil) Jubilartegn og andre MP-souvenirs kan købes på stedet. Om aftenen er der mulighed for at deltage i UNMILPOC s grillparty. 13

14 Køreplan for Militærpolitiforeningen i Danmark s bus: Afg. Glostrup Station ved Motorolabygningen fredag den kl. 15:50 Afg. Høje Tåstrup Station banestrøget nr. 5 fredag den kl 16:15 Afg. Ringsted, afkørsel 35/P-plads fredag den kl. 17:00 Afg. Slagelse, Bilka P-plads fredag den kl. 17:20 Afg. Korsør, ny station fredag den kl. 17:40 Afg. Odense, afkørsel 50/ Mc Donald fredag den kl. 18:10 Afg. Fredericia, Taulov transport center fredag den kl. 18:45 Afg. Aarhus, afkørsel 47/ Tilst P-plads fredag den kl. 19:45 Ank. Aalborg Kaserner fredag den kl. 21:00 Afg. Aalborg Kaserner søndag den 1.9. kl. 10:00 Ank. Aarhus, afkørsel 47/ Tilst P-plads søndag den 1.9. kl. 11:15 Ank. Fredericia, Taulov transport center søndag den 1.9. kl. 12:15 Ank. Odense, afkørsel 49/ Mc Donald søndag den 1.9. kl. 12:50 Ank. Korsør, ny station søndag den 1.9. kl. 13:20 Ank. Slagelse, Bilka P-plads søndag den 1.9. kl. 13:40 Ank. Ringsted, afkørsel 35/P-plads søndag den 1.9. kl. 14:00 Ank. Høje Tåstrup station søndag den 1.9. kl. 14:45 Ank. Glostrup station ved Motorolabygningen søndag den 1.9. kl. 15:10 Indmeldelse i foreningen: Sekretær Finn Lykke Svendsen Kobberupvej 33, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf Souvenirbod, køb af jubilartegn m.v. Bestyrelsesmedlem Ole Olsen Kildetoften 26, 6780 Skærbæk, tlf Oplysninger om holdkammerater, adresser m.v. Fondsbestyrer Erik Hansen Risbjergvej 27, 4291 Ruds Vedby, tlf Militærpolitiforeningen i Danmark s hjemmeside Her kan du se hvem der er tilmeldt jubilarstævnet. 14

15 Ny redaktør Den nye redaktør af Det Røde Betræk hedder Peter Jepsen. Han er uddannet fra MPskolen på Østerbrogades kaserne i 1963/64 KP- hold 62. Efter udnævnelsen gik turen til 3. MPKMP i Aalborg. Peter var før, under og efter sin militærtid tilknyttet Postvæsenet, hvorfor han efter endt militærtjeneste vendte tilbage til etaten. Efter tre års tjeneste forlod han postvæsenet og blev langturschauffør med kørsel i både ind- og udland. Efter seks år bag rattet rykkede det dog i ham for at komme hjem til familien, hvorfor han vendte tilbage til postvæsenet. Ved postvæsnet har Peter fået en alsidig uddannelse. Han har været Postbudformand, Postvagtmester, hvor han bl.a. har arbejdet i posttogene med kørsel til Aalborg, Esbjerg, Ringkøbing, Struer og Flensborg. Efter et par år med dette blev han uddannet som arbejdsstudietekniker fra Odense Teknikum og var som sådan tilknyttet Generaldirektoratet for Postvæsenet gennem en årrække. Vendte tilbage til Vejle postkontor og genoptog sin gamle stilling som Postbudformand ind til Her blev han opfordret til at søge en stilling som faglig konsulent i Kristelig fagforening og har været ansat der lige siden. Peter lever sammen med Inge, og sammen har de fem børn og syv børnebørn, så der er en ret stor familie at se til. Ud over familien dyrker de flittigt deres store interesse, campinglivets glæder, så de vil være at finde på campingtræf lige så ofte det kan lade sig gøre. Carl Bratved MP-TRÆF (CAMPINGTRÆF) 2002 afholdes på SJELBORG CAMPING, Hjerting, 6710 Esbjerg V DEN OG 18. AUGUST MP-TRÆF MP-ere med familie er meget velkommen til at deltage i konkurrencen lørdag eftermiddag, samt til fællesspisningen om aftenen. Skulle vejret mod alt forventning være dårligt, er der arrangeret indendørsaktiviteter. Få en rigtig god oplevelse SLUT OP OM VORT CAMPINGTRÆF. Priser for 2002: Voksne: Kr. 53,- pr. person pr. dag. Børn (0-12 år): Kr. 27,- pr. person pr. dag. Strøm: Kr. 20,- pr. dag. I prisen er inkluderet gratis bad i toiletbygningerne. Prisen for en hytte: Kr. 200,- pr. dag, hvortil kommer prisen for hver person. Hytten er inklusiv gratis strøm, vand, varme og tv. For reservering kontakt: Sjelborg Camping, Tlf.: , fax.: Husk at opgive at reserveringen er til MP-træf. Læs mere på vores hjemmeside Med venlig hilsen Gabriele og Carl 15

16 Et æresmedlem er død At sige farvel og på gensyn har Fritz og jeg sagt masser af gange til hinanden. Men denne gang var det et endegyldigt farvel. Den 13. juli afgik Leopold alias Fritz Volquartz ved døden han måtte opgive den ulige kamp mod sin fremskredne kræftsygdom. Et sidste farvel til en god kammerat og en pragtfuld ven er svær. For mit vedkomne, hvor Fritz hørte til et af de mennesker jeg har kendt længst, så fremkommer et kalejdoskopisk billede af alle de sammenfald og oplevelser, et langt liv gav os. Bysbørn fra Viborg. Fra sidst i trediverne til først i fyrrene gik vi i samme skole, ikke i samme klasse, men vi vidste hvem vi var. Efter skolen kom vi i vore respektive lærepladser. Det var under krigen, så megen samkvem havde vi nu ikke den gang. Også det at han boede i den nordlige del af byen og jeg i den søndre. Efter læretiden og krigen nu var sluttet kunne vi komme ud og se andre græsgange. Men ikke ret længe, for så meldte aftjenelsen af værnepligten sig. En forårsdag i 1948 stod jeg så i Anton Günterstrasse i Jever som nyudklækket MP er på hold 3 og skulle afløse hold 2. Ved denne afløsningsparade kom Fritz og jeg til at stå face to face. Begge var vi uvidende om at vi begge var havnet i det ret så nye korps i den danske hær. Vi fik dog sagt ordentligt god dag til hinanden efter den officielle ceremoni, men heller ikke meget mere. Dels var det vist ikke velset, at det gamle hold gav for mange dessiner til de nys ankomne, og dels holdt toget, som vi var kommet med og dampede henne 16 på Jever station. Det skulle have bl.a. hold 2 med tilbage til Danmark. Militærtjenesten blev et overstået kapitel, nu var det civile gøremål, der lå lige for. Efter en tre år i provinsen fik jeg job i det københavnske. Havde hørt, at der var noget der hed MP-foreningens skyttelaug og at det var på Østerbro. Dertil bevægede jeg mig så. Hvem sad så der og førte de enkelte skytters skyderesultater og kradsede penge ind? Det var Fritz. Jeg kom også i bestyrelsesarbejdet, og på et tidspunkt blev jeg kasserer. Ikke at jeg havde væltet Fritz, næ bestyrelsesarbejdet foregik i en sober og demokratisk ånd. I det hele taget det arbejde der blev udført var en dejlig tid. Skyttelauget var den gang en selvstændig forening i MP-foreningsregi. På generalforsamlingerne var der ingen, der nænnede at vælte os. Selv var jeg vistnok kasserer i 13 år. Flere havde været med til at oprette skyttelauget, bl.a. Fritz. Vore ægtefæller udgjorde nærmest et skyggekabinet og kom også godt ud af det med hinanden. Bl.a. manifesterede det sig i et commandoraid, jeg aldrig vil glemme. Lisbeth og jeg havde set frem til en fredelig weekend i vores sommerhus, da den stille sommerhusvej genlød af nogle kraftige bilhorn og hujende mennesker. Ved nærmere observation var der tre biler med flag m.m. Det var altså den lovligt valgte bestyrelse og det omtalte kabinet, der arriverede. Det var nu ikke for at få eftermiddagskaffe de kom. For ud af bilerne væltede det med gryder og potter, mad og drikkelse i lange baner. Og så havde de sengetøj og musikbånd med. Jeg behøver vist ikke at referere mere. Men fadderne til dette nummer er jeg næsten sikker på var Solveig og Fritz. Men vi skal tilbage til 1952, da havde jeg og familien fået lejlighed i Dragør. Kort tid efter byggede man et boligkompleks ikke så langt herfra. Der skulle bl.a. være et supermarked og en bagerforretning. Denne var tiltænkt Solveig og Fritz. Da de også fik beboelse i samme kompleks, ja så var vi igen tæt på hinanden, ca. 500 m. Jeg bor fortsat i den samme lejlighed. Fritz også i den samme indtil for ca. en måned siden, da sygdommen tvang ham på hospital og plejehjem. Vi sled nu ikke dybe furer i

17 hinandens gulvtæpper, men vi var altid i tæt kontakt med hinanden. MP-foreningsarbejde og bagergerning kunne til tider være vanskelig (arbejde før en vis mand får sko på), men arbejdsom og dygtig til at tilrettelægge gjorde, at Fritz alligevel fik det hele til at gå op i en højere enhed. Da vi havde siddet i skyttelaugets bestyrelse så længe, mente vi, at andre og yngre skulle til, samtidig med at skyttelauget blev en integreret del af MP-København. Men Fritz kunne ikke undvære det, ikke at være med, hvor det skete. Fritz blev ved, og så sent som ved dette års repræsentantskabsmøde deltog han. Han og jeg havde den aftale, at når jeg havde læst Det røde Betræk fik han det. Han brugte det til at klippe ud af til alle de scrapbøger, han redigerede om MP og skyttelauget og MP-træffet. Der gik ikke så meget som et punktum til spilde, perfektionist som han var. Var det præmie- eller mesterskabsskydninger, skiver, lister og præmier. Alt var man sikker på var i skønneste orden, når Fritz havde haft med sagen at gøre. Solveig sagde også en gang til mig, at hun mange gange mest så nakken af ham. Fremover vil du ikke kunne se hans pseudonym Leopold her i bladet. Utallige er de notitser og referater som bar den signatur. Det kunne være skyderesultater, det kunne være fra diverse campingtræf som både han og Solveig så utrættelig deltog i i mange år. Det er få jubilæumsstævner han ikke deltog i. Også skabet derhjemme med alle skydepokalerne vidner om hans flid på det felt. Han var med til at starte MP-foreningen. Udover at være medlem af lokalforeningen i København havde han også medlemskab og sin gang i MP-Tissø. Jeg ved, at han havde set hen til den 19. juli og skulle deltage i Anna og Eriks guldbryllup. Ved den lejlighed skulle MP-Tissøs fane præsenteres. Han havde selv sponsoreret en faneplade, hvor planen var at han skulle slå et søm i. Men sådan skulle det altså ikke være. Fritz var æresmedlem i MP-foreningen, et medlemskab, han repræsenterede med sit gode eksempel og væremåde. En sand MP er er ikke mere. Jeg sidder med det sidste Det røde Betræk, nr. 5, det nåede han heller ikke at få. Men jeg sidder med så mange gode minder om en skolekammerat, en ungdomsven, en soldaterkammerat en sand ven for livet. Må tankerne gå til Solveig og deres børn. Æret være dit minde. Erik Sørensen, 239/47 kpl. hold 3 MP-foreningens fane var til stede ved fanebærer Mogens J. Holm. MP-Tissø s fane var til stede ved Knud Anker Petersen. Red. Lokalforening Fyn orienterer: Udflugt: Odense Grænselandet SFF, hvor MP`s Lokalforening Fyn er tilsluttet, afholder udflugt for medlemmer med damer Lørdag den 14. september 2002 Til grænselands- og genforeningsmuseet, med ophold i Christiansfeldt (frokost) og Haderslev, med rundvisning og besøg i Domkirken. Pris pr. deltager kr. 150,00 Prisen er inkl. Kaffe og rundstykker ad libitum. Aftenspisning på Den gamle grænsekro = 1 varm ret. Frokost= medbragt frokostpakke. Drikkevarer kan købes. Tilmelding senest den 15./8./02. ved indbetaling til SFF giro nr Husk tydelig navn, adresse og telefon nummer, samt navn på ledsager og MP. Der køres med max. 2 busser = ca. 100 personer. Tilmeldte der ikke bliver plads til får hurtig telefonisk besked og penge retur. Afgang kl fra Odense Kaserne. Hjemkomst ca. kl til Odense Kaserne. 17

18 Dansk Militærpoliti s HOLD Pionerholdet 18 Det er nu 55 år siden vi startede vores uddannelse på skolen i Lundtofte og det er begyndt at tynde ud i rækkerne, hvilket jeg med nogen vemod må konstatere ved gennemsyn af den mig nyligt tilsendte holdliste, selv om man jo må erkende, at holdet som helhed stadig er repræsenteret af over halvdelen af det mandskab, der mødte til uddannelsen i 1947 heri medregnet chefen, befalingsmændene og de civile lærere fra Rigspolitiet, der var udtaget til stationslederposterne i Tyskland, idet holdlisten udviser 60 mand. Fraregnes den sidstnævnte gruppe, der var noget ældre i tjenesten og som udgør 18 personer (der er desværre kun tre tilbage nu), bliver der af korporalshold 1 42 tilbage, hvilket jo ikke er nogen imponerende styrke. Det, der nu begynder at blive problematisk, er hvor mange af jer, der har intentioner om at træffe gamle MP-kammerater, men jeg kan da straks fortælle, at hvis noget sådant skulle svirre rundt i hovedet på jer, så er det ved at være tid. Vi kan ikke nøjes med at ses hvert femte eller tiende år længere og vi må sande, at hvert eneste år for os er et jubilæumsår, så hvis der skulle være blot en lille anelse nostalgi til stede, skulle I benytte lejligheden til at deltage i årets jubilarstævne den 31.august på Aalborg Kaserner om ikke for andet andet, så for at få måske en sidste chance for at kunne sige. Ka du huske? til nogen af dem, der måske kan og som vil glæde sig over at udveksle de mange minder gode og dårlige mellem hinanden og fortælle alle de historier, som ingen andre end jeres gamle MP-kammerater gider høre på. En stor del af jer har da heldigvis ladet sig se på jubilarstævnerne, men det er et fåtal, der møder op hvert år for at deltage og være med til at fejre alle dem, der har samt alle de mellemliggende årstal. Det er festligt, som I vil opdage, hvis I møder frem. Vi har i øvrigt i samarbejde med Hærens Logistikskole (MP-skolen), Regimentet og Militærpolitiet fået skabt begyndelsen til Militærpolitiets Historiske Samling, som I nok kan få glæde af at kaste et blik på og det vil der blive lejlighed til. Måske kunne det endda være, at nogen af jer har billeder eller effekter fra Brigadetiden, som I enten vil forære eller låne til samlingen. Alt med relation til MP har interesse. Prøv nu at kigge holdlisten igennem og prøv så at ringe til en af den gamle kammerater og aftal møde og få ham til også at ringe til en eller to, således at hold 1 måtte blive godt repræsenteret. Lad os nu møde op og få en festlig dag med udveksling af gamle minder fra vores tjeneste ved Militærpolitiet Den Danske Brigade i Tyskland Med hilsen til jer alle Erik Løvenvig tlf Det Muntre Hjørne Et par mødtes i en mørk sidegade, og den ene viser en flaske frem: -Var det noget? Kun 50 kroner. -Her har du mit telefonnummer, hvis du vil have mere, sagde sælgeren og gav ham en seddel. Køberen gik hjem, skænkede et stort glas og konstaterede straks, at det slet ikke var alkohol. Harmfuld ringede han til det nummer, han havde fået, og en stemme sagde: -Vandværket, goddag Sommerhilsen fra Anders, Hold 1.

19 FN-medaljer til faldne Repræsentanter for 20 FN-medlemslande, heriblandt Danmark, har modtaget eksemplarer af den såkaldte Dag Hammerskjöld medlaje. Medaljerne gives posthumt til de i alt 1738 FN soldater, der i perioden 1948 til slutningen af 2001 er faldet i fredens tjeneste. De ægformede medaljer, der har indskriften: Dag Hammerskjöld Medaljen. I Fredens Tjeneste. FN`s logo samt den dræbte soldats navn, vil af de enkelte landes myndigheder blive overdraget til de dræbtes slægtninge. Medaljen blev sat i produktion i fjor og det er første gang at medaljerne uddeles. I første omgang vil 308 medaljer til i alt 20 lande blive uddelt. PJE Lokalforening Storstrømmen orienterer: Aktiviteter resten af året 2002 Søndag den 25. august Vi skulle gerne se MP-Storstrømmen repræsenteret ved cykelløbet Tissø rundt, hvor vi jo benytter lejligheden til at besøge kammeraterne i MP-Tissø. Det er et hyggeligt motionsløb - er du interesseret, så kontakt Johs ( ) Lørdag den 31. august Jubilarstævnet i Aalborg. Læs mere om selve arrangementet i DRB. Niels ( ) kan oplyse nærmere om transport mv. Månedsmøder i MP-stuen i Vordingborg Vi vil lokalt - resten af året - arrangere nogle møder, hvor du som medlem kan mødes med andre medlemmer i vor fælles MP-stue på Vordingborg kaserne. Formålet er - gennem en slags åbent-husarrangementer - at give jer mulighed for at mødes, snakke MP-snak, se på MP-stuen og dens indhold, høre nyt om arbejdet i foreningen osv, osv. Bestyrelsen håber, at du vil benytte mindst èn af de nedenfor nævnte mødedatoer til ved fremmøde at bakke op om lokalforeningsarbejdet i et par timer - for din egen skyld!! Torsdag den 19. september fra kl. 17,30 Torsdag den 17. oktober fra kl 17,30 Torsdag den 21. november fra kl. 17,30 Du er ikke forpligtet til at blive hængende - er du fx ude på en aftenkøretur med familien, så tag alle med og kig indenfor! I melder jer blot i hovedvagten og spørger efter MP-stuen ved sergentmessen. Kontaktpersoner om kørelejlighed og andet vedr. arrangementer er : Niels ( ) og Johs ( ) 19

20 Udflugt til Marinehjemmeværnet i Slipshavn Lørdag den 14. september tager vi på udflugt til marinehjemmeværnet i Slipshavn. Marinehjemmeværnet fejrer 50 års jubilæum i år og har lovet os en meget interessant dag, der bliver arrangeret af marinehjemmeværnets informationschef Carit Enevoldsen (KP-56). Programmet for dagen bliver udsendt separat med post til alle medlemmer af lokalforening Sønderjylland i august måned. Vi vil når tilmeldingerne indgår arrangere fælleskørsel for de der måtte ønske det. Reserver dagen allerede nu du vil ikke fortryde det. Carl Den 1. juni fyldte Mogens Tøttrup 70 år. Der skal fra os lyde et stort tillykke. Mogens eller Mugge som hans kaldenavn var er jo en ret kendt person i MP-kredse. Hvem husker ikke hans gymnastik og selvforsvarstimer. Mugge har en lang militær karriere bag sig. Blev indkaldt den 12. november til Stabsbatteriet, 5. Artilleriafd, 2. Feltartilleriregiment i Holbæk. Kom på MP-skole den 12. maj Kom til Itzehoe indtil april Var hjælpeinstruktør på MP-skolen på Jægersborg kaserne i sommeren Herefter 6 måneders uddannelse af rekrutter i Ryvangen og derefter til Tyskland igen. Blev MP-oversergent den 24. april Lærer ved MP-skolen på Jægersborg kaserne fra den 1. november til den 31. oktober Herefter til 6. MPKMP i Aveørelejren. Til Congo med det første hold i august Den 24. maj 1965 var der parade på tennisbanen på Woolsley Barracks, hvor MP-kompagniet havde hjemme. Mugge blev hentet fra Dhekelia, hvor han samme morgen var sendt på Hygiejneinspektør kursus, og fik af major E. A.Poulsen ordre til at stille på højre fløj. Straks efter ankom commander Bjørnshold. Da han havde overtaget kommandoen, blev Mugge kaldt frem. Han oplæste en skrivelse fra Ordenskapitlet, som var underskrevet af kammerherre Oluifsen, hvorefter han hæftede Den Kongelige Belønningsmedalje af 1. grad med krone og inskription på Mugges venstre bryst. Årsagen til medaljen var følgende indstilling: For den 5. januar 1961 i Leopoldville under tjeneste ved Dansk ONUC-Kommando ved resolut og modig indgriben overfor en stærk ophidset flok bevæbnede congolesere at have reddet en congoleser fra at blive dræbt. Efter hjemkomsten fra Cypern, blev Mugge som den første i hæren udnævnt til MP-seniorsergent. I 1967 kom Mugge til tjeneste ved Sjællandske Trænregiment og i 1970 søgte Mugge tjeneste ved Nørrejyske Artilleriregiment i Skive. Den 26. maj i 1989 sluttede militærkarrieren På vej hjem fra Rundu til Windhoek røg af ukendte årsager bilen i grøften i et klippefyldt terræn. Fire timer senere blev Mugge fundet svært lemlæstet, kraniebrud, hjernerystelse, brækkede ribben i højre rygside, knust højre ankel og brækket ryggen to steder. De tre andre i bilen var døde. Flyttede sidste år fra landstedet i Spøttrup til Møgeltønder, hvor han og familien kan nyde udsigten over gadekæret i Schackenborgs baghave. PJE 20

21 Den københavnske side Besøg på Jægersborg kaserne Så er den der igen CHANCEN til at besøge et af Forsvarets etablissementer, og hertil kan yderligere føjes den tillægsgevinst, at foredragsholder og rundviser er en gammel MP er. Lokalforening København har hermed den store glæde at kunne invitere medlemmer m.fl. til et besøg på Jægersborg kaserne, mindernes krans onsdag den 25. september På denne kaserne, der rummede MP-skolen fra , har i dag Forsvarets Sundhedstjeneste og Forsvarets Sanitetsskole til huse, og det er som chef for sidstnævnte, at oberstløjtnant Bo Brandt, MPO, denne aften vil være vores guide. Oberstløjtnanten har en afvekslende karriere bag sig og her nævnes blot lidt i flæng: MPtjeneste på Cypern samt adjudant hos Force Commander, adjudant hos chefen for Hæren, lærer på Forsvarsakademiet, Forsvarsministeriet, chef for Trænbataljon, tjeneste ved FN i New York samt tjeneste i Ungarn, tjeneste ved DANILOG samt næstkommanderende ved Hærens Officersskole og altså nu pr. 1. juni 2002 chef for Forsvarets Sanitetsskole, hvor han i øvrigt afløste oberstløjtnant Steen Gildberg, MPO, der er faldet for forsvarets aldersgrænse og blevet pensioneret. Når hertil føjes, at Bo Brandt i de sidste 20 år også har skabt sig en politisk karriere, må det alt i alt siges at være en spændende person, der denne aften er vores vært. Naturligvis forventes også Tissø og Storstrømmen at møde talstærkt op, ligesom besøget som vanligt afsluttes med et mindre traktement for egen regning. Tilmelding til Andreas Wilson, tlf senest den 17. september Mødetid/-sted: Onsdag den 25. september 2002 kl. 18:55 ved indgangen til Jægersborg kaserne, Jægersborg Allé 150. Bestyrelsen På Volden Som tilflytter fra»det mørke«, deltog jeg for første gang i Lokalforening Københavns arrangement, St. Bededagsaften på Kastellet. Det var i sig selv en oplevelse. Ved Kongeporten øjnede man straks en flot rød cap på et lyst hoved. Der var ingen tvivl jeg havde fundet den lille tapre skare af gamle MP ere blandt de mange hundrede øvrige Kastelsgæster denne lune og traditionsrige St. Bededagsaften. Spadsereturen på Fæstningens flotte, restaurerede voldanlæg imponerer, og man mærker næsten historiens vingesus, når man beundrer de smukke bygninger, som nu bevogtes af Livgarden. Skævede også ned til det gamle Arresthus, og kunne mindes de svundne tider - godt vi sad på den side af døren, hvor der trods alt var håndtag. Det blev til en smule motion, lidt frisk luft og megen hyggelig snak med»kendte ansigter«, mens vi blev underholdt med diverse sang og musik på plænen, inden vi indtog de berømte varme hveder med tilbehør i Cafeteriet. Flaget blev strøget til flagskud fra Batteriet Sixtus, og aftenen sluttede med tappenstregspatruljen fra Den Kongelige Livgarde. En rigtig flot og stemningsfuld aften, som fortjener endnu større MP-deltagelse næste år. Prøv det!! Personligt var jeg glad for at træffe den»gamle redacteur«, og vi gav i øvrigt hinanden håndslag på, at vi mødes i Aalborg og fejrer 30-års jubilæum i år. Med venlig hilsen Anders Poulsen, KP-94. Skyttelauget Vi har planlagt skydning fra kl. 18:00 længst til kl. 21:00 følgende 7 tirsdage på banerne på Østerbrogade i den kommende sæson: 24. september oktober november januar februar marts april 2003 Vi vil prøve at kombinere skydningen med»åbent-hus-klubaften«i MP-foreningen København. Kom og vær med! Preben Larsen og Flemming Ørhem 21

22 Nyt i souvenirboden Som noget nyt har souvenirboden anskaffet sig nogle Tysklandsmedaljer, som sælges til meget fordelagtig pris. Medaljen fås i to størrelser: Almindelig medalje, diameter Ø 32 mm. Mini medalje, diameter Ø 17 mm. Tekst på bagsiden: Mindemedalje Tyskland 1947, 1958 Pris pr. stk for begge medaljer: 150,00 kr. inkl. Porto. Kan bestilles hos Ole Olsen Tlf.: eller BOGUDSALG Souvenirboden har nu tilbud på 100,00 kr. for bogen Soldatersange - og tapre historier af Jesper Asmussen denne smukke indbundne bog er på 350 sider og med mange flotte illustrationer. Bestilling af varer foregår ved indbetaling på giro , (kortart 01), eller ved fremsendelse af checks til Souvenirboden. Anfør antal, art og pris, samt adresse. Ved bestilling på under 150,00 kr. tillægges gebyr på 20,00 kr. til porto og ekspedition. Sendes også pr. postopkrævning mod gebyr. Forbehold for vare- og prisændring. Kan også bestilles på ovenstående adresse. MAND OG MAND IMELLEM MAND OG MAND IMELLEM Fredag den 19. juli 02 kunne Anna og Erik Hansen (KPhold 8 ) fejre Guldbryllup. Et stort tillykke her fra redaktionen. Den 30. maj 2002 blev 1. Militærpolitidetachement hjemsendt. Det var dog et fåtal, der skulle aflevere alt udrustningen og hjemsendes 100%. Holdet, der tilgik i august 2001, var på 27 mand. Den ene 22 SG. M. Keilstrup var overkonstabel fra telegraftropperne og har derfor naturligvis fortsat kontrakt, hvor han skal fortsætte tjenesten som sektionsfører ved 1. MPDET. I april afgik SG. Gudnitz til reserveofficerskursus på Hærens Logistikskole, så ham skulle vi gerne se tilbage som løjtnant i september sergenter har fået buen under vinklerne i forbindelse med at de skal udsendes til henholdsvis Bosnien, Kosovo og Afganistan, mens en sergent fik 1 års kontrakt ved Trænbataljonen og skal uddanne det store antal værnepligtige menige, der kommer på næste hold. Og da 7 mand fik B-rådighedskontrakt ved MP, var der kun 4 mand der skulle en tur omkring depoterne og aflevere stumper.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.50 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere