Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik"

Transkript

1 Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1

2 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste for de forretningsdrivende, der ønsker at sælge konsumfyrværkeri fra en anmeldelsespligtig butik. (alle butikker der ønsker at sælge fyrværkeri, som kan henføres til 21 i bekendtgørelse nr af 16. december 2009, butikker der har mulighed for 12,5 kg NEM på salgsstedet og 12,5/25 kg NEM i lagerlokale, er anmeldelsespligtige). Indholdet er sammenskrevet og redigeret i forhold til andet materiale om emnet. Vedrørende lovgivning på området henvises til: Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Nr af 16. december Økonomi- og Erhvervsministeriet (Sikkerhedsstyrelsen). Bekendtgørelsen kan hentes på Lovtidendes hjemmeside (søg under: forskriftens nr. 1424, år for udgivelse 2009), eller på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside Opmærksomheden henledes på, at retningslinjerne i denne vejledning ikke fritager nogen for at følge eller leve op til ovenstående forskrifter og bekendtgørelser. Marts 2011 Indledning Når du overvejer at sælge fyrværkeri, er der en række krav du skal opfylde og ting du skal være opmærksom på. Folderen her fortæller om de ting, der skal være i orden og som brandvæsenet kigger efter, når/hvis de kommer på kontrolbesøg. Fyrværkeri Fyrværkeri opdeles i flere kategorier. For almindelige butikker er følgende kategorier relevante: Konsumfyrværkeri: Fyrværkeri som er beregnet til anvendelse af forbrugere udendørs f.eks. raketter, batterier, fontæner mm. Helårsfyrværkeri: Fyrværkeri med begrænset effekt og meget lav risiko, som er beregnet til anvendelse af forbrugere (bengalske fakler, knallerter, isfontæner, håndholdte stjernekastere, ikke håndholdte stjernekastere, trækbordbomber, bordbomber, knaldperler, hundepropper, knaldbånd og knaldhætter, i det omfang de nævnte artikler er omfattet af kategori 1.) Fyrværkeri har desuden en transportklassificering, der er udarbejdet efter FN s retningslinjer. I detailleddet kan det tillades at opbevare og sælge fyrværkeri med transportklassificeringerne 1.3G, 1.4G og 1.4S. Transportklassificeringen fremgår af transportkassen. Kasse med transportklassificering 2

3 Butikkens opbygning Der må ikke være flugtvej eller andet indendørs adgangsareal som er fælles med andre butikker, medmindre der kun sælges helårsfyrværkeri. Hvem skal have besked Salg og håndtering af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal anmeldes til lokale brandvæsen. Se bagsiden for kontaktinformation. Brandvæsenet kan fastsætte nærmere vilkår for placering og indretning af salgsstedet for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i butikken, såfremt dette skønnes nødvendigt for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsforhold i tilfælde af brand. Hvor meget må jeg have Fyrværkerimængder angives i NEM, hvor NEM står for nettoeksplosiv-stofmængden i den pågældende artikel, dvs. den aktuelle mængde eksplosivstof angivet i kg. NEM vægten skal være angivet på hver enkelt artikel og på transport-kasserne. På salgsstedet må du have op til 12,5 kg NEM. Hvis du har et tilstødende oplagsrum, der er adskilt fra salgsstedet med en tætsluttende lukket dør, må du ydermere have: Op til 12,5 kg NEM hvis der opbevares andre ting i rummet. Op til 25 kg NEM hvis der ikke er andet i rummet. 3

4 Der må under ingen omstændigheder opbevares brandfarlige væsker eller F-gas i oplagsrummet. Udover de nævnte 12,5 kg NEM i salgslokalet, må der i salgslokalet i en afstand af mindst 5 m fra salgsstedet opbevares en samlet mængde helårsfyrværkeri på højst 12,5 kg NEM. DS/EN N.E.M. vægt: 648 g Markering af NEM vægt på transportkasse samt på fyrværkeriartikel. Hvordan ved jeg om fyrværkeriet er lovligt Det er dit ansvar, at det fyrværkeri du sælger er lovligt og du bør derfor kontrollere, at fyrværkeriet er CE godkendt eller at der er et SIK nummer på artiklerne. På alt godkendt fyrværkeri er der en CE mærkning eller angivet et SIK-nummer eksempelvis SIK-nr: SIK-nr Når Sikkerhedsstyrelsen godkender en fyrværkeriartikel, bliver den tildelt et sådant nummer og det er dette nummer, der skal være angivet på hver enkelt artikel. Oversigt over godkendt fyrværkeri med tilhø-rende SIK nummer kan desuden findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside eller Du må ikke sælge defekt fyrværkeri. Hvis pinden på en raket er knæk-ket, der drysser krudt ud af artiklen eller der er synlige skader, må artiklen ikke sælges. Kasserede artikler skal, ligesom det øvrige fyrværkeri, opbevares i en tillukket papkasse der er beregnet til fyrværkeri. Når sæsonen er slut, skal det kasserede fyrværkeri leveres tilbage til producenten. Praktiske forhold Når salgsstedet og oplaget er anmeldt, skal følgende ting opsættes ved salgssted og oplagslokale, senest når fyrværkeriet ankommer. 4

5 Brandmateriel: Mindst 1 håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde ved slagssted og ved oplagsrum. Slukningsmateriellet skal være sikret mod at vælte og det skal desuden være skiltet, hvor slukningsmateriellet står. Håndsprøjtebatteri, trykvandslukker, eller vandfyldt slangevinde. pulverslukker vandspand Eksempler på brandmateriel som ikke er godkendt. 5

6 Skiltning: På indgangsdøren til butikken og på døren til oplagsrummet skal der opsættes skilte med følgende tekster: Farligt fyrværkeri og Tobaksrygning og brug af åben ild forbudt. Skiltene kan fås hos din fyrværkerigrossist. Skiltning om farlig fyrværkeri og tobaksrygning forbudt. Ved salgsstedet skal der desuden være opsat et skilt med oplysning om, at fyrværkeri kun må sælges til personer over 18 år. Skiltet fås hos grossisten. Opbevaring For at mindske risikoen for at der opstår ulykker, er det vigtigt at fyrværkeriet opbevares og håndteres fornuftigt og sikkert. Generelt gælder, at fyrværkeri skal være placeret mindst 2 m fra enhver varmekilde. Kasserne og de enkelte artikler skal håndteres varsomt og det skal undgås, at de bliver stødt eller vælter. Desuden gælder følgende: Oplagsrum: I oplagsrummene skal der være pænt og ryddeligt og døren til oplags-rummet skal altid være lukket. Lukket dør til oplagsrum med skiltning om farlig fyrværkeri. 6

7 Oplagsrum og salgssted: Fyrværkeriet skal opbevares i lukkede kasser. Der må kun åbnes én kasse med hver artikel ad gangen. Efter man har taget en artikel op af kassen, skal flapperne på kassen lukkes ned igen, så fyrværkeriet er beskyttet mod gnister, hvis der skulle opstå brand i nærliggende effekter Rigtig opbevaring af fyrværkeri, kasserne er lukkede. Forkert opbevaring af fyrværkeri, alle fyrværkeri artikler skal være placeret i godkendte transportkasser. Overvej hvordan du kan placere kasserne, så du ikke skal flytte for meget rundt på dem. Prøv evt. at anbringe dem således, at du har adgang til en kasse med hver type artikel, så du ikke behøver at flytte på kasserne, hver gang du skal have fat i en bestemt artikel. 7

8 Orden Der skal generelt være pænt og ordentligt i de rum, hvor fyrværkeriet opbevares. Kasserne skal stables fornuftigt, så man kan komme til dem og så de ikke er i fare for at vælte. Se i øvrigt ovenstående billede. Udstilling af artikler De udstillede artikler må under ingen omstændigheder indeholde krudt, men skal udgøres af attrapper. Det skal desuden tydeligt fremgå af udstillingen, at det er attrapper. Attrapskilt Dummy Udstillede artikler mærket med Dummy eller Attrap og salgssted med plakater af artiklerne. Såfremt der ikke kan fremskaffes attrapper af artiklerne, anbefales det at udstillingen udgøres af plakater eller billeder af artiklerne. Hvornår må jeg opbevare og sælge fyrværkeri Oplagsrum: Konsumfyrværkeri må opbevares i butikkens lager fra d. 24. november til og med d. 1. februar. Herefter skal det leveres tilbage til grossisten. Salgssted: På salgssteder og i salgslokaler må konsumfyrværkeri kun forefindes i perioden fra d. 1. december til og med d. 31. december. Der må ligeledes kun sælges konsumfyrværkeri i perioden fra d. 1. december til og med den 31. december. 8

9 Salg Du skal være opmærksom på, at konsumfyrværkeri ikke må sælges ved selvbetjening. Helårsfyrværkeri må gerne sælges ved selvbetjening til personer der er fyldt 15 år. Det er kun personer over 18 år, der må sælge konsumfyrværkeri. Konsumfyrværkeri må kun sælges til personer over 18 år. Helårsfyrværkeri må kun sælges til personer over 15 år. Du skal udlevere en folder med De 6 gode råd vedrørende brug og håndtering af fyrværkeri til alle kunder, der køber fyrværkeri. Plakater med de 6 gode råd fås også i A5 format. A5 formatet kan hentes på eller du kan få dem udleveret fra din fyrværkerigrossist. Du skal desuden udlevere en brugsanvisning til fyrværkeriet, hvis ikke den allerede er påtrykt den enkelte artikel. Hvis der ikke er påtrykt brugsanvisning og den ikke er vedlagt i form af en papirseddel, skal du kontakte din fyrværkerigrossist eller producenten. For yderligere information omkring salg af fyrværkeri henvises til folderen Til dig der sælger fyrværkeri, som kan hentes på hjemmesiden: 9

10 HUSK! Nytårsfyrværkeri må kun forefindes i salgslokaler og salgssteder i perioden fra 1. december til 31. december. Ikke solgt fyrværkeri skal leveres tilbage til grossisten senest d. 1. februar. Ordliste Konsumfyrværkeri: NEM: Helårsfyrværkeri: Fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af forbrugere, Nettoeksplosivstofmængde, vægten af eksplosivstof i en artikel. Konsumfyrværkeri der er beregnet til anvendelse hele året. Fyrværkeri med begrænset effekt og meget lav risiko, som er beregnet til anvendelse af forbrugere, jf. Sikkerhedsstyrelsens Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler bekendtgørelse nr af 16. december 2009, 5, 4) stk. 2. (bengalske fakler, knallerter, isfontæner, håndholdte stjernekastere, ikke håndholdte stjernekastere, trækbordbomber, bordbomber, knaldperler, hundepropper, knaldbånd og knaldhætter, i det omfang de nævnte artikler er omfattet af kategori 1.) Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til dit lokale brandvæsen. Se bagsiden for kontaktinformation 10

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

RISIKOANALYSE FYRVÆRKERIDISTRIBU- TION I DETAILLEDDET

RISIKOANALYSE FYRVÆRKERIDISTRIBU- TION I DETAILLEDDET Til Sikkerhedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Date December 2010 RISIKOANALYSE FYRVÆRKERIDISTRIBU- TION I DETAILLEDDET RISIKOANALYSE FYRVÆRKERIDISTRIBUTION I DETAILLEDDET Revision 2 Dato 2010-12-02 Udarbejdet

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Fødevarelovgivning Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Hvorfor

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af Kalundborgegnens Erhvervsråd og er en FORBRUGERMESSE bygget op om konceptet LAV BUDGET messe. Messen bliver afholdt i Kultur- og Idrætshallerne

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring INDHOLD Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 3 Prissammenligning egen førpris 4 Referenceperioden

Læs mere

ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien ATEX Sådan gør du i praksis Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

Regler og retningslinjer 1-4

Regler og retningslinjer 1-4 1. Regler for benyttelse af standareal 1.1 Fremlån eller -leje af benyttelsesretten er ikke tilladt, ligesom der ikke må reklameres for firmaer, som ikke er tilmeldt som (med)udstiller, og skriftlig er

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Udstillermappe Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Vigtige datoer og deadlines s.3-5 Generel udstiller information s.6-10 Generel information gæsterne på messen s.8 Navneskilte til gæsterne på messen

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen B2B HÅNDBOG Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B - 4400 Kalundborg - Mail: info@59550055.dk - Telefon 59 55 00 55 1 B2B HÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand - er det en

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere