Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt"

Transkript

1 Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt

2 Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information

3 Introduktion Opgraderet biogas (bionaturgas) kan tilføres gassystemet via distributionsnettet eller transmissionsnettet. Regelsættet for opgraderet biogas Tilførsel af opgraderet biogas til det danske gassystem er baseret på et fælles regelsæt, som er udarbejdet af netejerne i Danmark, dvs. distributionsselskaberne og transmissionsselskabet (Energinet.dk). Regelsættet hedder Regler for Bionaturgas, som suppleres af en række aftaler (tilslutningsaftalen og bionaturgassælgeraftalen), som ligeledes er omtalt i dette dokument. I regelsættet har de involverede parter følgende roller: Producent af biogas Opgraderingsejer Bionaturgassælger Transportkunde Enhver, f.eks. en biogasproducent, kan vælge at påtage sig en eller flere af disse roller. Derudover kan enhver, som ønsker at handle med bionaturgascertifikater, også påtage sig rollen som indehaver af en certifikatkonto en certifikatkontoindehaver. Tilførsel af opgraderet biogas til gasnettet Ved at opgradere biogassen får den de samme forbrændingstekniske egenskaber som den øvrige gas i gassystemet, hvilket muliggør afsætning via gasnettet. Inden tilslutningen underskriver ejeren af opgraderingsanlægget og netejeren (distributionsselskabet eller transmissionsselskabet) en tilslutningsaftale. Kommerciel handel med opgraderet biogas på gasmarkedet Når biogassen er opgraderet og tilført gassystemet kan den handles kommercielt som naturgas og er underlagt de samme regler som naturgas. Biogasproducenten får dermed via en bionaturgassælger/transportkunde mulighed for at handle bionaturgassen 3

4 på det nationale eller internationale gasmarked til den til enhver tid gældende gaspris. Bionaturgassælgeren skal indgå en bionaturgassælgeraftale med den relevante netejer for at få adgang til at tilføre bionaturgas til netejerens del af det danske gassystem. De følgende sider beskriver kortfattet følgende: 1. Tilslutning til gasnettet behandler tilslutningsaftalen samt muligheden for at opnå støtte. 2. Salg af opgraderet biogas omhandler bionaturgassælgeraftalen og muligheden for at handle den opgradererde biogas på det kommercielle gasmarked. 3. Bionaturgascertifikater omhandler de aftaler og muligheder, som gælder, når man opretter en certifikatkonto og ønsker at handle med gassens oprindelsesværdi. Fakta: Krav til gassen og vilkår for bionaturgas i gassystemet Netejerne kan til enhver tid oplyse om de specifikke krav, der gør sig gældende for opgraderet biogas. Der kan være specifikke krav alt efter hvor og hvilket net, som den opgradere biogas skal tilføres. Netejere i Danmark distributionsselskaberne og Energinet.dk Aalborg kommune, Gasforsyningen DONG Gas Distribution A/S Energinet.dk HMN Naturgas I/S Naturgas Fyn Distribution A/S 4

5 Tilslutning til gasnettet Producenten af biogas kan vælge selv at stå for opgraderingen af biogassen og tilslutningen til naturgasnettet. Undersøgelse af tilslutningsmuligheder For at afklare mulighederne for at tilslutte et opgraderingsanlæg til gasnettet skal den relevante ejer henvende sig til den netejer (distributions- eller transmissionsselskabet eller begge), der ejer gasnettet i nærheden af opgraderingsanlægget. Etablering af tilslutningsanlæg Netejeren er forpligtet til at etablere de anlæg og gasledninger, som gør det muligt at tilføre opgraderet biogas fra opgraderingsanlægget til gasnettet på anmodning fra ejeren af opgraderingsanlægget. De direkte henførebare omkostninger forbundet hermed afholdes af ejeren af opgraderingsanlægget. Betingelserne for tilslutningen, herunder betaling af anlægsprojektet, fastsættes i en tilslutningsaftale med den netejer, der ejer og driver gasnettet i det område, hvor gassen skal tilføres til gasnettet. Tilslutningsaftalen er en specifik aftale mellem netejeren og den, der opgraderer biogassen, mens de generelle vilkår for tilførslen af opgraderet biogas er behandlet i det overordnede regelsæt på området: Regler for Bionaturgas. Ejeren af opgraderingsanlægget skal være opmærksom på følgende: Tilslutningsaftalen Aftalen om tilslutning til gasnettet indgås mellem ejeren af opgraderingsanlægget og netejer. I tilslutningsaftalen fastsættes bl.a. krav til leveringskvalitet, mængdeforhold, finansielle forpligtelser ift. anlægsinvesteringer og driftsomkostninger mm. Bionaturgassælgeraftalen Bionaturgassælgeren skal indgå en bionaturgassælgeraftale med den relevante netejer for at få adgang til at tilføre bionaturgas til netejerens del af det danske gassystem. Se mere under afsnittet Salg af opgraderet biogas. Støtte til opgradering Tilførsel af opgraderet biogas til gasnettet berettiger ejeren af opgraderingsanlægget til støtte (pristillæg), som Energinet.dk administrerer. Støtten beregnes på baggrund af målinger af den opgraderede biogas (og om nødvendigt af biogassen) foretaget af netejer. Læs mere om støtte til opgraderet biogas og ansøg herom ved hjælp af NemID på Energinet.dk s hjemmeside. 5

6 Salg af opgraderet biogas Biogassen kan sælges på gasmarkedet, når den er opgraderet til naturgaskvalitet. Den opgraderede biogas bringes på markedet af bionaturgassælgeren, der skal sørge for salg af gassen og har ansvaret for at indgå aftale med en transportkunde om transport i transmissionssystemet. Markedsmodel for opgraderet biogas Bionaturgassælgeren skal indgå en række aftaler for at kunne agere som sælger af bionaturgassen på gasmarkedet: 1. en rammeaftale (framework agreement) med Energinet.dk og bliver dermed registreret som bionaturgassælger i Energinet.dk s aktørregister 2. en aftale om adgang til Energinet.dk Online (online access agreement) Energinet.dk s selvbetjeningsportal 3. bionaturgassælgeraftalen med den relevante netejer 4. en aftale med en transportkunde om transport i transmissionssystemet. Registrering i aktørregistret Bionaturgassælgerens ansøger om optagelse i Energinet.dk s aktørregister via Energinet.dk s hjemmeside. I forbindelse med, at bionaturgassælgeren bliver oprettet i aktørregistret, tildeler Energinet.dk bionaturgassælgeren et identifikationsnummer for hvert netområde i Danmark. Disse numre kaldes bionaturgasporteføljer. Hver portefølje identificeres ved et GSRN som skal anvendes, når der udveksles information om bionaturgasporteføljen, som f.eks. målinger og tilførsel af bionaturgas. Bionaturgassælgerens relation til transportkunden Enhver kan vælge at blive bionaturgassælger. Det betyder, at ejeren af opgraderingsanlægget, producenter af biogas, transportkunder, gasleverandører eller andre kan lade sig registrere som bionaturgassælger. Bionaturgassælgeren har på baggrund af sin aftale med producenten af biogas eller ejeren af opgraderingsanlægget ansvaret for at facilitere salg af gassen og indgå en aftale med en transportkunde, som står for transporten af bionaturgas i transmissionssystemet. Når en transportkunde kommercielt har tilført bionaturgas til transmissionssystemet, kan transportkunden handle gassen kommercielt på samme vilkår som anden naturgas. Læs mere om den danske markedsmodel på Energinet.dk s hjemmeside. 6

7 Bionaturgascertifikater Energinet.dk kan udstede certifikater for bionaturgas i form af bionaturgascertifikater. Certifikater udstedes for opgraderet biogas, der tilføres gassystemet Certifikatordningen for bionaturgas gør det muligt at spore bionaturgassen gennem forsyningskæden - fra biogasproducenten, via opgraderingsanlægget og videre gennem gassystemet ud til forbrugeren. Forbrugeren (køberen af certifikatet) får på den måde dokumentation for, at en vis mængde leveret gas er produceret på et biogasanlæg med et tilknyttet opgraderingsanlæg, der leverer til gasnettet. Registrering af certifikatkontoindehaver og biogasanlæg Ejeren af et biogasanlæg, der via et opgraderingsanlæg tilfører bionaturgas til naturgasnettet, kan få udstedt certifikater. Andre virksomheder, som ønsker at handle/overdrage gascertifikater, skal også tilmelde sig Energinet.dk s certifikatregister. Alle, der ønsker at få udstedt og/eller handle med bionaturgascertifikater skal oprette en certifikatkonto hos Energinet.dk. Registreringsformularen til det formål findes på Energinet.dk s hjemmeside: Fakta: Bionaturgascertifikater Energinet.dk administrerer ordningen og er udstedelsesansvarlig Certifikaterne udstedes for opgraderet biogas, der tilføres naturgasnettet 1 MWhø = 1 certifikat Løbetid = 12 måneder Dansk ordning. Certifikaterne kan annulleres med henblik på eksport, men Energinet.dk kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, at den deklarerede bionaturgas eksporteres fysisk Energinet.dk samarbejder med andre Europæiske certifikatregistre for at etablere en fælles ordning. 7

8 Yderligere information Læs mere i disse dokumenter: Regler for Bionaturgas Tilslutningsaftale Regler for støtte til opgraderet biogas og renset biogas Gasreglementet Energinet.dk s notat om betaling af omkostningerne forbundet med til slutning til transmissionsnettet Links: Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Energinet.dk s sider om biogas på hjemmesiden: 8

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

Guide til online aktørregister for gasleverandører

Guide til online aktørregister for gasleverandører Guide til online aktørregister for gasleverandører Version 1.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master Data... 4 3.1 Personlige data Personal Data...

Læs mere

Grøn Gas Forum. 23. marts 2015. Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk

Grøn Gas Forum. 23. marts 2015. Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk Grøn Gas Forum 23. marts 2015 Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk 1 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44

Læs mere

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER I det følgende beskrives rammerne og betingelserne for LO Plus ved brug af LO Plus med enten et fysisk medlemskort eller det mobile medlemskort, der er en del af LO Plus

Læs mere

Introduktion til DataHub projekt

Introduktion til DataHub projekt Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/4-2010 20/4-2010 DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 20203-10 Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok. 20203/10, Sag 10/3365 1/11

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj 2015 1 Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen.

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Regler for Gastransport Version 8.09.0

Regler for Gastransport Version 8.09.0 Regler for Gastransport Version 8.09.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 4. marts1. oktober 2008 Endelig udgave Regler for Gastransport, version 8.09.0 ("RfG"), Endelig udgave 2 DEL

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Regler for Gastransport Version 9.0

Regler for Gastransport Version 9.0 Regler for Gastransport Version 9.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 1. oktober 2008 Endelig udgave Oversættelse ikke juridisk bindende Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"),

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

HMN Naturgas I/S. Årsrapport 2014

HMN Naturgas I/S. Årsrapport 2014 18. marts 2015 Sagsnr.: 2014080031 HMN Naturgas I/S Årsrapport 2014 CVR nr. 3250 5821 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 HMN s arbejde for den grønne omstilling... 11 Biogas og miljøfordele...

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Strategiplanlægning 2014-2025. Foto: Colourbox.dk

Strategiplanlægning 2014-2025. Foto: Colourbox.dk Strategiplanlægning 2014-2025 Foto: Colourbox.dk Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Maj 2013 Sagsnr.: 2012-53671 Dok.nr.: 2013-107363 Titel:

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales

Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R - F O R K U N D E R M E D B U S I N E S S O N L I N E (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere