Kræft i huden (Neoplasma malignum cutis)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kræft i huden (Neoplasma malignum cutis)"

Transkript

1 Kræft i huden (Neoplasma malignum cutis) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Der skelnes mellem modermærkekræft (malignt melanom, MM) og anden hudkræft (non-melanoma skin cancer, NMSC), der udgøres af basocellulære carcinomer (ca % af tilfældene) og planocellullære/spinocellulære carcinomer (stort set resten af tilfældene). Diagnosen stilles på kliniske fund og bekræftes af histologi. Incidens/præv alens Anmeldte tilfælde til Cancerregisteret: Incidens pr. år Prævalens 2010 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Basocellulære Planocellullære Mal. melanom Lokalisation: Basocellulære Planocellulære Malignt melanom 80 % på hoved og hals > 50 % på hoved og hals 14 % på hoved og hals Hudkræft er dermed den hyppigste kræftform i Danmark, men formodentlig vældig underestimeret som erhvervsrelateret sygdom. Prævalensen og incidensen for basocellulære carcinomer er yderst usikker, fordi man i nogen såvel dansk som international litteratur bruger betegnelsen Anden hudkræft om planocellulære samt andre sjældne carcinomer. Basocellulære carcinomer indgår ikke, idet de sædvanligvis ikke er registreret komplet, fordi diagnosticering og behandling ofte foregår udenfor hospitalsvæsenet. Datakvalitet og registrering varierer over tid og imellem lande.(1) Over en 10 års periode ( ) er i Danmark anmeldt 75 tilfælde af NMSC til Arbejdsskadestyrelsen, hvoraf 15 (sv.t. 20 %) blev anerkendt, dvs. 1-2 om året. (2). Senere opgørelser tyder på en fordobling af disse tal (36 anerkendte tilfælde af NMSC i perioden ) dvs. 3-4 om året. Der var i denne periode ingen anerkendte tilfælde af MM. ( Personlig meddelelse ). Arbejdsrelate ret ætiologi Hudkræfttilfælde forårsaget af arbejdet skyldes overvejende eksponering for ultraviolet stråling (UV-stråling). Erhverv med eksponering for sollys ( fx fiskere, landmænd, bygningshåndværkere) synes at have forøget risiko. Der er fundet OR på 1,43 for associationen mellem udendørsarbejde og basocellulære carcinomer ( 3 ) og OR på 1,77 for associationen mellem erhvervsmæssig eksponering for UV-lys og spinocellulære carcinomer. ( 4 ) Også anden UV-stråling (fra fx svejsningsarbejde) og visse andre erhvervsmæssige eksponeringer kan være relevant at overveje (5). Skematisk kan dette og øvrige relevante eksponeringer opsummeres således (6):

2 Kræftform Arbejdsproces Anden Udendørsarbejde. hudkræft. Svejsning. Skorstensfejerarbejde. Arbejde med skiferolie. Særlige former for træimprægnering. Destillation af stenkulstjære Kulforgasning og koksfremstilling. Olieraffinering. Fremstilling af insekticider eller herbicider. Eksponering for pesticider. Stofgruppe Sollys. UV-stråling. Sod. Polycykliske aromatiske hydrocarboner/kulbrinter (PAH). Skiferolie eller smøremidler udvundet af skifer (PAH). Kreosotforbindelser (PAH). Stenkulstjære og stenkulstjærebeg. Råparaffin (PAH). Antracen (PAH). PAH. Mineralsk olie, ubehandlet og let behandlet. Arsen og visse arsenforbindelser. Malignt melanom Akutte solskoldninger. Svejsning.(7) UV-stråling. Anden ætiologi Udsættelse for sollys udenfor arbejdet samt brug af solarier. Planocellulære carcinomer: 60 % udvikles fra aktiniske keratoser (8) Maligne melanomer: 5-10% udvikles på genetisk grundlag; % efter UVstråling; spec. efter solforbrænding i barne-& ungdomsårene (9) (10) Tjærebehandling i dermatologien har tidligere været under mistanke for at være carcinogent, men et nyligt studie viser, at tjærebehandling ikke er associeret med øget cancerrisiko (11) Individuel sårbarhed Personer med lys hudtype i forhold til personer med mørkere hud har større risiko for sollysrelaterede hudcancere For såvel NMSC som MM er beskrevet familiær disposition. Patienter med svækket immunforsvar har øget forekomst af hudkræft ( fx optræder

3 ved organtransplanterede basocellulære carcinomer 10 gange hyppigere, planocellulære mellem 65 og 250 gange hyppigere og malignt melanom en til to gange hyppigere) (12) Risikoen for hudcancer (NMSC) stiger jo flere solforbrændinger i barndom og tidlig ungdom (basocellulære) og jo højere livstidsdosis af UV-stråling (basocellulære og planocellulære) den enkelte har haft. Det er især overdreven soldyrkning (herunder brug af solarier) og svære solskoldninger, først og fremmest i barndommen og ungdommen, der øger risikoen for at udvikle modermærkekræft (MM).Endvidere udgør mange og/eller dysplastiske naevi en risikofaktor for udviklingen af MM. Udredning og rådgivning Eksponerings art og omfang Den kumulative dosis af UV-stråling er af betydning. Anamnestiske oplysninger om varighed af ophold udendørs ( timer/uge og år i alt ) samt anvendelse af beskyttelse (som fx hat, dækkende tøj og brug af solcreme). Eksponering i fritiden bør også beskrives. Helbred Anamnese samt kliniske fund (NMSC: Cutane forandringer herunder sår eller tumor i vækst, MM: naevi, der ændres over kort tid og/eller bløder) rejser mistanken, der bekræftes ved histologisk undersøgelse. Diagnostik udføres ikke i arbejdsmedicinsk regi. Differentialdiagnoser: Baso- og planocellulære: Aktinisk keratose, seborroisk vorte, keratoakantom, fibrom, de øvrige hudcancere. Malignt melanom: Dysplastiske naevi Diagnosekod er Aktionsdiagnose DZ048B (Arbejdsmedicinsk udredning )+ Tillægskoder DC44: Neoplasma malignum cutis aliud eller DC43: Melanoma malignum cutis Prognose og prognostiske faktorer NMSC: Generelt god prognose med 5 års overlevelse > 90 %. NMSC 5 års overlevelse Mænd : Lokaliseret 91,1%, total 89,7% Kvinder: Lokaliseret 93,2%, total 93,4% MM: 20 % af patienterne dør af sygdommen. MM: 5 års overlevelse afhængigt af stadium. Stadie I: 97%, stadie IV (2 års overlevelse hvis forhøjet LDH): 18%)

4 Rådgivning I forhold til erhvervsmæssig soleksponering kan de generelle råd følges dvs. undgå solen mellem kl. 12 og 15, hvor den største koncentration af UV-stråling falder, brug af fysisk beskyttelse i form af solhat og tøj, der dækker de eksponerede områder samt brug af solcreme. For UV-stråling fra svejsning anbefales brug af relevante personlige værnemidler, der beskytter huden mod stråling og i denne situation må man specielt være opmærksom på risikoen for bystanders exposure. American Welding Society (AWS), har publiceret skema,der angiver grænseværdier ifht. afstand og tid for forskellige svejseformer. (13) For produkter mistænkt for øvrig arbejdsrelateret ætiologi må anbefales mindsket eksponering under brug af relevante personlige værnemidler samt arbejde under arbejdsmiljømæssigt korrekte forhold gældende for det enkelte materiale. Arbejdstilsynet har bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet (14) Administrati ve forhold Anerkendelse skriterier Begrebet hudkræft på Erhvervssygdomsfortegnelsen (punkt K.3) omfatter alle ondartede (maligne) former for kræft relateret til huden, herunder også forstadier til hudkræft (aktiniske keratoser). Dokumentati on Referencer: 1. Cancer.dk 2. Lei U, Masmas TN, Frentz G.PMID: Acta Derm Venereol Nov-Dec;81(6):415-7.Occupational non-melanoma skin cancer. 3. Bauer A, Diepgen TL, Schmitt J. PMID: Br J Dermatol Sep;165(3): doi: /j x. Epub 2011 Aug 18.Is occupational solar ultraviolet irradiation a relevant risk factor for basal cell carcinoma? A systematic review and meta-analysis of the epidemiological literature. 4. Schmitt J, Seidler A, Diepgen TL, Bauer A. Br J Dermatol Feb;164(2): doi: /j x. Review. PMID: ) 5. Gawkrodger DJ. Occup Med (Lond) Oct;54(7): Review.PMID: Erhvervssygdomsfortegnelsen (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142665&exp=1 7. Currie CL, Monk BE. Welding and non-melanoma skin cancer. Clin Exp Dermatol 2000;25: ) PMID: Jerant AF, Johnson JT, Sheridan CD, Caffrey TJ. Early detection and treatment of skin cancer. Am Fam Physician 2000; 62: , 375-6, Koh HK, Geller AC, Miller DR, Grossbart TA, Lew RA. Prevention and early detection strategies for melanoma and skin cancer: Current status. Arch

5 Dermatol 1996; 132: Thompson JF, Scolyer RA, Kefford RF. Cutaneous melanoma. Lancet 2005; 365: Roelofzen JH, Aben KK, Oldenhof UT, Coenraads PJ, Alkemade HA, van de Kerkhof PC, van der Valk PG, Kiemeney LA. PMID: J Invest Dermatol Apr;130(4): doi: /jid Epub 2009 Dec 17.No increased risk of cancer after coal tar treatment in patients with psoriasis or eczema organtransplanterede https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Relevante links: Forfatter: Lægehåndbogen: 1. Lægehåndbogen: Hudkræft 2. Arbejdsbetingede kræftsygdomme 3. Cancer.dk: Modermærkekræft 4. Cancer.dk: Hudkræft Lisbet Krogh Traulsen, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Esbjerg Review: Ole Carstensen, redaktør og overlæge, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Esbjerg Dato 8. februar 2013 Revideres Februar 2016

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

D-vitamin behov og mangel i Danmark

D-vitamin behov og mangel i Danmark D-vitamin behov og mangel i Danmark Steen Ahrenkiel, civ. ing., læge, Poul Møllers Vej 7, 2000 Frederiksberg F. steen-ahrenkiel@get2net.dk D-vitamin er på mode som mirakelstof, der kan både forebygge og

Læs mere

6.5 Udredning af familiære forhold

6.5 Udredning af familiære forhold 6.5 Udredning af familiære forhold Karin Wadt, Anne-Marie Gerdes, Krzysztof T. Drzewiecki Ansvarlig: Anne-Marie Gerdes. Opdateret: 26-03-2012 Hos 5-10 % af patienter med melanom er der familiær forekomst

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Rygproblemer fra vugge til grav

Rygproblemer fra vugge til grav Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri Pædiatri Adopterede pigers pubertet: Pubertas præcox er et hyppigt problem Af Grete Teilmann og Niels Erik Skakkebæk Biografi Grete Teilmann er speciallæge i pædiatri. Har lavet ph.d. om pubertetsudvikling

Læs mere

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder 14.12. 2011 Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder - oplæg i Branchen ForbrugerElektronik, miljø- og energiudvalget, ved Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

Kræft en folkesygdom?

Kræft en folkesygdom? 1327 18. Boyle CA, Dobson AJ. The accuracy of hospital records death certificates for acute myocardial farction. Aust N Z J Med 1995;25:316-23. 19. Madsen M, Davidsen M, Rasmussen S et al. The validity

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi Opfølgningsprogram for akut leukæmi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING 2005 Graviditet og røntgenstråling Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: røntgenundersøgelse, fertile, graviditet.

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING

OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING Hjertekar-sygdomme Type 2-diabetes Osteoporose Muskel- og skeletsygdomme Overfølsomhedssygdomme Psykiske lidelser Kronisk obstruktiv lungesygdom Cancer Udarbejdet

Læs mere

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 16 Planlagt postirradiatorisk halsdissektion vs. salvage halsdissektion hos patienter med N2/N3 planocellulært hoved/hals karcinom behandlet med primær

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Videnskabelig rapport 2001-2011 1 Rapportens forfattere Mads Wissenberg, læge, Region Hovedstaden Carolina Malta Hansen, læge, Region Hovedstaden

Læs mere

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum N O T A T STØJ I UNDERHOLDNINGSBRANCHEN j.nr. 7-099-2/2 Udsættelse for støj (høj musik) og forebyggelse af høreskader - og andre gener derfra Dette notat beskriver sundhedskonsekvenser ved at blive udsat

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

Hvad ved vi om bevægeapparatsgener, der relaterer sig til brug af computer ( museskader )

Hvad ved vi om bevægeapparatsgener, der relaterer sig til brug af computer ( museskader ) PRISOPGAVE Gigtforeningen Hvad ved vi om bevægeapparatsgener, der relaterer sig til brug af computer ( museskader ) Johan Hviid Andersen, Sigurd Mikkelsen, Jane Frølund Thomsen, Christina Funch Lassen,

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Guide. Kræftegn du skal holde. 50 øje med. Her er faresignalerne. sider. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Kræftegn du skal holde. 50 øje med. Her er faresignalerne. sider. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 50 øje med Her er faresignalerne Kræftegn du skal holde 18 sider Kræft INDHOLD I DETTE HÆFTE: Læger overser skjulte farer...4

Læs mere