FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer"

Transkript

1 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer

2 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi Udvikling baseret på markedskendskab Målrettet salg og markedsføring Alliancepartnere Forbedring af basisforudsætninger Øvrige væsentlige projekter Opsamling... 12

3 Om FynBus strategi for flere passagerer 2015 FynBus har til opgave at sørge for offentlig servicetrafik til borgerne på Fyn, Ærø og Langeland. Det er i de senere år lykkedes FynBus at sikre en vækst i antallet af borgere, der benytter de fynske busser, i et antal der overstiger tidligere års mål om 2,5 % flere passagerer i busserne. Væksten i passagertallet er forudsat som både et overordnet nationalt mål og som et lokalt mål på Fyn. Nationalt forventes den offentlige servicetrafik busser og tog at skulle løfte passagertransporten med 50 % fra 2010 til Det er et stort og ambitiøst mål, som FynBus passagerer hidtil har medvirket til at nå. For at sikre en fortsat vækst i passagertallet ønsker FynBus at tage nye initiativer i anvendelse, baseret på en vision om at understøtte borgernes forventning: Det skal give mening, når man vælger den ene eller den anden form for transport. Det skal give mening for den enkelte og for helheden. Det giver ikke mening at tage bilen til bageren nede på hjørnet man tager cyklen i stedet eller går. Det giver heller ikke mening at tage cyklen til København man tager toget. Hvornår giver det mening at tage bussen? Det er det grundlæggende spørgsmål, FynBus vil hjælpe borgerne med at tage stilling til. Borgerne tager i flere og flere situationer aktivt og bevidst stilling til, hvordan deres behov for transport bedst løses, med de muligheder, der foreligger. FynBus vil gerne vise kunderne, at bussen giver mening i rigtig mange situationer i dagligdagen på vej til arbejde og uddannelse, i weekenden, i festligt lag, på vej til butikkerne i centrum og i mange andre situationer, hvor bussen bare er det mest fornuftige og den bedste løsning. Borgerne er i FynBus optik ikke trafikanter, de er mobilister. Mobilister er defineret ved, at de vælger bevidst mellem forskellige trafikformer, for på den måde at tilpasse trafikform i forhold til deres individuelle behov og de værdier, de har med hensyn til at have transport inden for rækkevidde, i forhold til at have travlt, i forhold til til miljøpåvirkning etc. Når det giver mening er derfor et præcist billede af de fynske borgere og deres ønske om at vælge transportform. FynBus ønsker at understøtte disse valg, at gå i dialog med mobilisten om konkrete valgmuligheder, og at gennemføre den transport, der foregår med bussen og teletaxien på den bedst tænkelige måde, på rette tid og sted. Kort sagt vil FynBus medvirke til at skabe mening med den kollektive trafik for den enkelte og for helheden. 3

4 Strategiens grundlag Mission: Et kollektivt trafiksystem som tilbyder et konkurrencedygtigt alternativ til bilen Vision: At trafikanterne vil indarbejde den kollektive trafik i de daglige transportvaner, og benytte kollektiv trafik, når det giver mening Mål: En vækst på 2,5 % om året frem til

5 Fra strategi til virkelighed I de foregående fire års strategier for flere passagerer har FynBus taget udgangspunkt i sikker drift, bedre information og kvalitet. Fra 2015 vil FynBus prøve at komme tættere på markedet og de enkelte kunder. Derfor tages der fra og med i år udgangspunkt i en ny model, som helt overordnet set bygger på et kundeorienteret perspektiv. Herudover tager strategien også sit afsæt i den fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark, der baseres på tre betjeningsprincipper for den kollektive trafik på Fyn og øer: Et højfrekvent regionalt bussystem, et højfrekvent bybussystem i de største byer og et velfungerende kollektivt trafiktilbud i landdistrikterne, der understøtter bosætning, vækst og udvikling. 5

6 Strategiens indsatsområder 6

7 1. Udvikling baseret på markedskendskab En af de primære opgaver i trafikselskabet er en konstant tilpasning af rutenet, frekvens og fremkommelighed, som er baseret på viden om kundernes behov og rejseønsker, samt udvikling i den trafikale situation. FynBus vil arbejde på at få et mere præcist billede af markedet, og på den baggrund gennemføre kampagner for at få flere kunder. Fokuspunkter i 2015: Tilbuddet om uddannelsesbusser følges, udvikles og tilpasses skolernes og kundernes behov. Der arbejdes på at udbrede og fortsat udvikle et ensartet teletaxikoncept i hele trafikselskabets område. I forhold til omdannelsen af Odenses bymidte foretages en løbende tilpasning af trafiktilbuddet i tæt dialog med Odense Kommune. Øge kendskabet til kollektive trafiktilbud via skiltning på fx trafikknudepunkter. Udvikle synlig trafikinformation på OUH, så den kollektive trafik bliver mere synlig. 7

8 2. Målrettet salg og markedsføring Viden om det gode tilbud skal udbredes, og det foregår via målrettet salg og markedsføring. Her defineres kundepotentialer, og markedsføringen skræddersys i forhold til kundegrupperne. Der skelnes her mellem markedsføring og salg rettet mod hhv. eksisterende kunder (fastholdelse og mersalg) og nye kunder (salg). Der iværksættes indsats for at flere kunder til at betjene sig selv via FynBus.dk både inden for bus- og telekørsel. FynBus ønsker flere turister i busserne og derfor iværksættes målrettet kampagne rettet mod danske og udenlandske turister. Fokuspunkter i 2015: Der iværksættes en ekstraordinær markedsføringsindsats med det formål at medvirke til en yderligere defineret passagervækst rettet mod tre specifikke målgrupper: Regionale pendlere, ungdomsuddannelses-studerende og Odense-kunder. Der iværksættes indsats mod senior-kunder, for at de skal opnå større kendskab til den kollektive trafik. Der iværksættes målrettet kampagne for at udbrede kendskab til og brugen af telekørsel. 8

9 3. Alliancepartnere Udover en række definerede kundegrupper, som tilgås via præcis viden om målgrupperne, søger FynBus også alliancepartnere, der kan hjælpe til at opnå målet om flere passagerer i den kollektive trafik. Målet er her at indgå strategiske samarbejder med partnere, der har adgang til store kundepotentialer, som fx Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet m.fl. Fokuspunkter i 2015: Iværksættelse af samarbejde med OUH med henblik på at få de ansatte til at benytte det kollektive trafiktilbud til og fra arbejde. Iværksættelse af samarbejde med SDU, Syddansk Universitet med henblik på at få de ansatte til at benytte den kollektive trafik til og fra arbejde. 9

10 4. Forbedring af basisforudsætninger Hvert år sker der løbende forbedringer af basisforudsætningerne. Køreplanerne bliver bedre, trafikinformationen forbedres, og trafikselskabet arbejder med at optimere kapaciteten af busser i forhold til passagerer. Fokuspunkter i 2015: Fortsat fokus på kapacitetsstyring i busserne med det formål at indsætte det korrekte antal busser i forhold til passagermængden. Rejseplan og/eller stoppesteds-realtidsinformation på lokale skærme på skoler, ungdomsuddannelser mm. 10

11 Øvrige væsentlige projekter Parallelt med de nævnte aktiviteter, der alle har til formål at understøtte målet om flere passagerer i busserne, foregår en række andre projekter, der er kendetegnet ved, at de er ressourcetunge, og som alle påvirker strategiprojekterne. Selvbetjeningsløsninger: Udviklingen af flere og bedre selvbetjeningsløsninger vil bidrage til ønsket om, at kunderne i høj grad skal være i stand til at betjene sig selv når de skal købe billet, planlægge rejsen eller bestille en teletaxi. Rejsekortet: Implementeringen af rejsekortet pr. august 2016 vil Byomdannelse: Omdannelsen af Odense påvirker al gennemkø- allerede i 2015 påvirke FynBus og det fremadrettede arbejde med rende trafik og således også hele arbejdet med planlægningen af den kunderne. kollektive trafik, ligesom det ikke kan udelukkes af vejarbejde og omkørsler også kan påvirke væksten negativt. Udbud af Odenses bybusser: I 2015 starter en ny kontraktperiode for bybusserne i Odense. De nye kontrakter betyder blandt andet nye busser og ændret udstyr, men også overgangen til el som drivmiddel. Realtidssystem: I 2015 fortsætter arbejdet med at udbrede realtiden til alle FynBus busser. Når det projekt er realiseret, vil det betyde bedre trafikinformation for kunderne. 11

12 Opsamling Strategi for flere passagerer i 2015 har til formål at skitsere det overordnede mål for 2015, samt at redegøre for, hvilke tiltag der vil blive taget i anvendelse for at nå målet. Strategien skal suppleres med konkrete handleplaner, der redegør for de enkelte tiltags konkrete initiativer, tidsplaner, forventede ressourcetræk og effekter. Handleplanerne udarbejdes af de ansvarlige afdelingschefer, der herefter sikrer, at handleplanerne gennemføres. FynBus, december

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 2014 Bestyrelsesmøde den 22. maj 2014 15. maj FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Forretningsplan 2014-2017

Forretningsplan 2014-2017 Forretningsplan 2014-2017 Nye rammer og forventninger Movias forretningsplan 2014-2017 sætter retningen for, hvor langt Movia skal nå de kommende fire år med de mål, som er aftalt i Trafikplan 2013. I

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Version af 14. marts 2008. UDKAST til Trafikplan for Midttrafik 2008-2012

Version af 14. marts 2008. UDKAST til Trafikplan for Midttrafik 2008-2012 Version af 14. marts 2008 UDKAST til Trafikplan for Midttrafik 2008-2012 Indholdsfortegnelse: 0 Indledning...4 1 Visioner for den kollektive trafik, der rækker ud over planperioden...5 1.1 Den kollektive

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik KOLLEKTIV TRAFIK Flere passagerer MINDRE TRÆNGSEL BEDRE MILJØ Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Danske Regioner, KL, Trafikselskaberne

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

handlingsplan for grøn mobilitet kort version

handlingsplan for grøn mobilitet kort version handlingsplan for grøn mobilitet kort version Trafikken i København skaber i dag problemer med trængsel, forurening og udledning af CO2. Derfor skal vi fremover satse på de transportformer, der gør det

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

MOBILITET I NORDJYLLAND de regionale prioriteter

MOBILITET I NORDJYLLAND de regionale prioriteter MOBILITET I NORDJYLLAND de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND Januar 2015 DET NYTTER AT STÅ SAMMEN Siden første udgave af Infrastrukturfolderen er vi nået tættere på målene på flere af de områder, der

Læs mere

FORMEL M DEMONSTRATION OG FORANKRING AF MOBILITY MANAGEMENT 2011-2014. August 2014. Indhold. KAPITEL 1 Indledning. KAPITEL 2 Introduktion til Formel M

FORMEL M DEMONSTRATION OG FORANKRING AF MOBILITY MANAGEMENT 2011-2014. August 2014. Indhold. KAPITEL 1 Indledning. KAPITEL 2 Introduktion til Formel M FORMEL M DEMONSTRATION OG FORANKRING AF MOBILITY MANAGEMENT 2011-2014 August 2014 Indhold KAPITEL 1 Indledning KAPITEL 2 Introduktion til Formel M KAPITEL 3 Demonstrationsprojekternes aktiviteter og resultater

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 Skriftlig redegørelse Redegørelse om kollektiv trafik Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 2. Redegørelse om kollektiv trafik Redegørelse om kollektiv trafik Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj H 11 11.37 11.38 11.39 11.54 11.39 11.56 12.38 12.39 12.54 12.39 12.56 12.57 12.58 13 13.54 13.39 13.56 13.57 13.58 13.59 14.45 14.56 14.57 14.58 14.59 15.00 15.01 15.02 15.56 15.57 15.58 15.59 16.00 16.01

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere