Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Reklameplads udlejes Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Gældende fra april 2013

2 Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Fællessekretariatet Fotos: Pajor Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

3 Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Formål: Formålet med reklamer og sponsorater er at give kommunen en ny finansieringskilde ved at kommunen kan sælge reklameplads til private firmaer på kommunens bygninger, biler med videre. De ansatte i kommunen skal være bekendt med de muligheder og begrænsninger, der er i forhold til reklamepladser og sponsorater. Der skal være en generel viden om de moralske og etiske hensyn i forbindelse med salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte. Reklameloven og Markedsføringsloven Reklameloven trådte i kraft den 7. juni 2006, og den giver mulighed for, at kommuner og regioner kan sælge reklameplads til private aktører. Reklamerne skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. Se afsnit om De lovgivningsmæssige rammer. Kommunen skal opkræve markedspris 1 for reklamepladserne. Kommunen skal ved en kontrakt sikre sig, at den private part, man sælger reklameplads til, ikke overtræder markedsføringsloven ved fx at bringe urigtige, vildledende eller mangelfulde budskaber i reklamen. Reklamens budskab må heller ikke være utilbørligt 2 overfor andre. Hvis den part, kommunen har indgået en aftale med, overtræder reglerne i markedsføringsloven, skal kommunen opsige kontrakten. Hvad må der ikke reklameres for? Kommunen ønsker ikke at medvirke til, at borgerne dyrker en usund livsstil, og derfor sælges der ikke reklameplads til sundhedsskadelige produkter såsom alkohol, tobak, slik, sukkerholdige læskedrikke og andre usunde føde- og drikkevarer. Der sælges ikke reklamepladser til reklamer, der fremmer voldelig eller farlig adfærd. Kommunen sælger heller ikke reklamepladser til politiske partier, religiøse bevægelser, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer eller lignende foreninger og organisationer. Der sælges ikke reklamepladser, hvor signalerne eller sprogbrugen i reklamen kan virke stødende. 1 Markedsprisen er den højst opnåelige pris i handel og vandel. Kommunen skal i den forbindelse udfolde rimelige bestræbelser med henblik på fastsættelse af markedsprisen. 2 Reklamens budskab er utilbørligt, når reklamen angår uvedkommende forhold fx om konkurrentens privatliv eller om visse befolkningsgruppers - forbrugeres - særlige forhold, f.eks. tro, vaner eller politiske indstilling. 3

4 Indgåelse af aftaler og kontrakter Hvis reklamepladsen er på info-skærme, mupier, byporte, hjemmesiden vordingborg.nu eller på udvendige arealer på kommunens bygninger, så skal aftaler og kontrakter administreres centralt. Økonomien i den forbindelse administreres også centralt. Al anden reklameplads administreres decentralt, og økonomien i den forbindelse administreres ligeledes decentralt. Ved indgåelse af aftaler og kontrakter skal følgende forhold som et minimum være overvejet: Hvilken genstand/aktiv/tjenesteydelse reklameres der for? Hvor forefindes reklamepladsen? Hvad er prisen for reklamepladsen? Hvor længe skal aftalen løbe tidsmæssigt? Hvilke forpligtelser har parterne hver især? Hvilke konsekvenser er der, hvis parterne ikke overholder kontrakten? Hvornår og hvordan kan kontrakten siges op og med hvilket varsel? Hvilke konsekvenser har det, hvis køberen af reklamepladsen går konkurs? Hvem skal vedligeholde reklamen og reklamepladsen? Kommunen kan modtage fast ejendom eller løsøre som gave mod at disse anvendes som reklameplads for andre. Gaven og værdien af reklamepladsen skal dog stå i et passende forhold til hinanden. Sponsorstøtte Der er tale om sponsorstøtte, når kommunen direkte eller indirekte modtager støtte i form af penge, materialer eller andet fra erhvervslivet. Der kan fx være tale om: Økonomisk støtte til et arrangement. Undervisning, underholdning og lign. Undervisningsmaterialer, legetøj eller andre materialer. Ved modtagelsen af sponsorstøtte må der ikke medfølge krav om modydelser eller krav om, hvordan sponsorstøtten må anvendes. Det må diskret angives, hvem der har sponsoreret det pågældende aktiv. Børn, Unge og Familieudvalget vedtog i 2008 følgende retningslinjer for modtagelse af sponsorering i skoler og daginstitutioner: beslutning om sponsorering træffes af dagtilbudsbestyrelsen/ skolebestyrelsen sponsor må ikke repræsentere sundhedsskadelige produkter undervisningsmateriale, legetøj og andre sponsorerede materialer må ikke være ledsaget af eller indeholde reklamer og andre former for markedsføring undervisningsmateriale må ikke indeholde direkte eller indirekte opfordringer til børnene om at købe eller anvende sponsors eller andres produkter eller tjenesteydelser der må ikke stilles krav om modydelser eller krav om, at det sponserede materiale skal anvendes. 4

5 Disse retningslinjer forefindes på kommunens hjemmeside, og de harmonerer med de øvrige generelle retningslinjer på området. I Vordingborg Kommune gælder følgende: Der må godt reklameres følgende steder: på hjemmesiden på den udvendige del af bygninger. på kommunens biler fx bilerne på ældreområdet (hjemmeplejen mv.) og bilerne/køretøjerne på Vej- og Trafikområdet. Foreninger må reklamere i kommunens haller, lokaler og på idrætsanlæg som hidtil. Der må ikke reklameres følgende steder: på hjemmesiden på de ansattes beklædning eller IT-udstyr i skoler og i daginstitutioner, dog kan sponsering af legeredskaber og undervisningsudstyr tillades. 3 De lovgivningsmæssige rammer Reklameloven findes som bilag til disse retningslinjer. Loven viger for anden lovgivning, herunder kommunalfuldmagtsreglerne. Det indebærer bl.a., at den adgang, kommunerne i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne har til at sælge reklameplads i form af bandereklamer på idrætsanlæg, ikke berøres af loven. Reklameringen skal foregå i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. 4 For yderligere oplysninger om markedsføringsloven henvises til Forbrugerombudsmandens hjemmeside Kommunen skal i øvrigt være opmærksom på : Lov om forbud mod tobaksreklamer Lov om etnisk ligebehandling Byggeloven Færdselsloven Lov om bygningsfredning Naturbeskyttelsesloven (forbud mod reklameskilte i det åbne land) Offentligretlig grundsætning om saglighed i forvaltningen 5 3 Fx ved et mindre skilt med angivelse af navnet på sponsoren 4 Såfremt en påtænkt anvendelse af fast ejendom og løsøre vil være i strid med sådan lovgivning, er kommunalbestyrelsen således afskåret fra at lade fast ejendom og løsøre anvende til brug for reklamering med hjemmel i reklameloven. 5 Den offentligretlige grundsætning om saglighed i forvaltningen indebærer bl.a., at kommunalbestyrelser i forbindelse med indgåelse af aftaler om anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre ikke må varetage usaglige hensyn. Det indebærer f.eks., at en kommunalbestyrelse ikke lovligt kan betinge indgåelse af en aftale om f.eks. levering af mad til ældre i kommunen af, at leverandøren køber reklameplads på kommunens idrætsanlæg. 5

6 Vejledning om skjult reklame Retningslinjer om kønsdiskriminerende reklamer Regelsæt for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Vejledning fra Forbrugerombudsmanden fra juli 2006 om børn, unge og markedsføring Ovenstående love kan findes på Kommunens overholdelse af reglerne i Reklameloven er omfattet af det almindelige kommunale tilsyn. Nærværende retningslinjer revideres løbende i takt med ændringer på området. Opstår der spørgsmål til retningslinjerne, kan der rettes henvendelse til Fællessekretariatet. Godkendt af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 15. marts 2013 Bilag Reklameloven: Lov nr. 490 af den 7. juni 2006 Markedsføringsloven: LBK nr. 839 af den 31. august

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2007 1 INDLEDNING Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners

Læs mere

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Reklamepolitik for Norddjurs Kommune. Loven Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners anvendelse af fast ejendom

Læs mere

NOTAT. Den 21. januar 2008. om reklamefinansiering. Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v.

NOTAT. Den 21. januar 2008. om reklamefinansiering. Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v. NOTAT Den 21. januar 2008 Reklamefinansiering Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v. 1. Reklamer i Skive Kommunes bygninger m.v. Skive Kommune er generelt

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

Regler om indtægtsdækket virksomhed

Regler om indtægtsdækket virksomhed Regler om indtægtsdækket virksomhed Indledning Centre og institutioner i Greve Kommune anvender indtægtsdækket virksomhed (IDV). IDV har til formål at skabe mulighed for indtægter ud over det budgetterede

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn I medfør af 77, 85 og 93, stk. 2, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven - Sådan bør de administreres Høringsudgave Høringsfrist til 5. maj 2014 Fotos: COLOURBOX Grafik:

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om markedsføring Bekendtgørelse af lov om markedsføring Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 1. juli 1999 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 164 af 15. marts 2000 og 2 i lov

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret

Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret EU-ret 2 - Markedsret 1.1 og 1.7. Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret I artiklen gennemgås og diskuteres de ændringer i markedsføringslovens generalklausul og vildledningsbestemmelse,

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsore ring i radio og. fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsore ring i radio og. fjernsyn forestilling eller en begivenhed med pauser for publikum. Placering af sådanne pauser, eller programmer, som er en direkte eller forskudt transmission af en Stk. 2. Reklameblokke kan dog afbryde sportsprogrammer,

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Lov om markedsføring Sammenskrivning Lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli 2000 18 i lov nr. 428 af 6. juni 2002 4 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 God markedsføringsskik 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed

Læs mere