SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ"

Transkript

1 SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre?

2 Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye regnvands- og spildevandsledninger. I denne pjece orienterer vi dig om: hvorfor vi lægger nye regnvands- og spildevandsledninger hvad separatkloakering medvirker til hvornår og hvordan udførelsen foregår hvad du selv skal gøre hvad du selv skal betale Hvis du interesserer dig for lovgrundlaget og planlægningen, så er der i skema 2 en oversigt over det typiske forløb, inden vi påbegynder selve arbejdet med at separatkloakere. Hvis du har brug for yderligere information, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Du finder Kloak A/S og Teknik- og Miljøforvaltningens telefonnumre og adresser på bagsiden. Her er der også en ordforklaring, som tydeliggør de tekniske udtryk samt henvisninger til andre pjecer. Hvorfor lægger vi nye regnvands- og spildevandsledninger? Kloak A/S lægger nye regnvands- og spildevandsledninger på din vej, fordi det er vores fornemste opgave at bidrage til, at borgerne i Aalborg Kommune er sunde og raske, og at miljøet er rent. Vores arbejde har således det formål at minimere risikoen for: spildevand i din kælder og på din grund under regnvejr tilstedeværelsen af rotter i vores hovedledninger forurening af drikkevand og det vandløb, som dit regnvand løber til Hvad medvirker separatkloakering til? I mange områder i Aalborg Kommune er regnvand blevet ført til samme kloakledning som spildevand fra toiletter og køkken. Det kalder vi fælleskloakering. Når det regner meget kraftigt, medfører det, at noget af regnvandet og dit spildevand sammen bliver udledt til vandløb og åer. De nye kloakledninger sørger for, at regnvand og spildevand bliver ført ud i hver sin separate ledning. Derfor kalder vi det separatkloakering. Separatkloakering er for det første til gavn for sundheden og miljøet, fordi spildevandsbelastningen på vandløb helt forsvinder. Også selvom klimaforandringerne vil resultere i flere perioder med kraftige regnbyger. For det andet fjerner separatkloakering risikoen for spildevand i kælderen under kraftige regnbyger. For det tredje kommer Aalborg Kommunes renseanlæg til at fungere bedre, fordi de modtager koncentreret spildevand og dermed kan rense meget bedre. Alle tre gevinster forbedrer sundheden og miljøtilstanden til gavn for borgerne, dyrelivet og plantelivet.

3 Hvornår og hvordan foregår udførelsen af separatkloakeringen? Når byrådet har vedtaget, at dit kvarter skal separatkloakeres, og Spildevandsplanen ændres, foregår selve udførelsen som vist i SKEMA 1. Hvad skal du selv gøre og betale? Vi ønsker at informere dig i god tid, så du kan tage højde for, at du skal have en autoriseret kloakmester til at ændre dine kloakker inde på din grund. Det kan også være en fordel for dig at få denne information på nuværende tidspunkt, hvis du i forvejen har planer om f.eks. en ny indkørsel, terrasse, tagkonstruktion eller et nyt køkken, badeværelse og lignende. Du har også mulighed for at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen allerede nu, hvis du ønsker at drøfte andre særlige forhold på din grund og få godkendt dine planer. Hvis du har et omfangsdræn, skal du tilslutte det til din regnvandsledning. Du må aldrig tilslutte andet end regnvand og omfangsdræn til den separate regnvandsledning. Du må aldrig tilslutte andet end spildevand til den separate spildevandsledning. Udgiften for din del af arbejdet afhænger blandt andet af forholdene på din grund. Vi foreslår, at du kontakter en autoriseret kloakmester for at få et overslag over dine udgifter. Når separatkloakeringen er gennemført, har Kloak A/S ført to stik ind til din grund. Du skal kun betale for det arbejde, som den autoriserede kloakmester har foretaget inde på din egen grund. Hvordan foregår planlægningen af spildevandskloakeringen? Når byrådet har besluttet sig for at gennemføre en separatkloakering af dit område, skal kommunens spildevandsplan ændres. Det siger Miljøbeskyttelsesloven. Vi kan først udføre kloakarbejdet, når Spildevandsplanen er ændret. Det er Forsyningsvirksomhederne, der som myndighed for spildevandsplanlægningen skal ændre Spildevandsplanen. Du kan læse mere om, hvordan planlægningen foregår, og hvordan du kan fremføre dine bemærkninger i SKEMA 2. SKEMA 1 Udførelsen af arbejdet Hvem Ejerne Ejerne Kloak A/S Kloak A/S Ejere, der ikke allerede har separeret Ejere, der ikke allerede har separeret Hvad Hvordan Hvornår Separatkloakerer på grunden og samler og tilslutter de to ledninger til det nuværende stik ved skel Indsender bevis til Teknik- og Miljøforvaltningen for, at arbejdet er udført Orienterer om tidspunkt, praktiske forhold, og at anlægsarbejdet går i gang Udfører anlægsarbejdet i vejen ved at etablere en regnvands- og en spildevandsledning Separatkloakerer på grunden og tilslutter de to stik, som Kloak A/S har ført frem til skel Indsender bevis til Teknik- og Miljøforvaltningen for, at arbejdet er udført Autoriseret kloakmester udfører arbejdet Via en underskrevet færdigmelding fra den autoriserede kloakmester Pjece og brev til ejerne Kloak A/S entreprenør udfører arbejdet Autoriseret kloakmester udfører arbejdet Via en underskrevet færdigmelding fra den autoriserede kloakmester Gerne inden Kloak A/S udfører anlægsarbejdet ude i vejen Når arbejdet er udført Senest 1-2 uger før anlægsarbejdet i dit kvarter Som regel ½-2 år før separatkloakeringen skal være afsluttet Inden byrådets frist for afslutning af separatkloakeringen Når arbejdet er udført

4 Før Efter Dine kloakker Spildevand Rensebrønd Regnvand Skel Spilde- og regnvand VORES HOVEDLEDNING Dine kloakker Spildevand Rensebrønde Regnvand Skel Nyt stik til spildevand Nyt stik til regnvand Regnvand Spildevand VORES HOVEDLEDNING SKEMA 2 Planlægningen af arbejdet Hvem Forsyningsvirksomhederne Forsyningsvirksomhederne Grundejere og andre borgere Hvad Hvordan Hvornår Offentliggør ændringsforslag til spildevandsplanen i 8 uger Holder orienteringsmøde for de berørte grundejere Indsender eventuelt indsigelser og/eller bemærkninger I en lokal avis, på Forsyningsvirksomhedernes hjemmeside og i Kundecentret Indbyder via annonce i en lokal avis og på Forsyningsvirksomhedernes hjemmeside Skriftligt til Forsyningsvirksomhederne Cirka 1-5 år før separatkloakeringen skal være afsluttet Cirka midt i perioden på de 8 uger, hvor forslaget er offentligt fremlagt Inden de 8 ugers offentlig fremlæggelse udløber Forsyningsvirksomhederne Behandler forslaget, herunder eventuelle indsigelser og bemærkninger Behandles af Forsyningsudvalg, Magistrat og Byråd Forsyningsvirksomhederne Offentliggør vedtagelsen I en lokal avis, på Forsyningsvirksomhedernes hjemmeside og i Kundecentret Teknik- og Miljøforvaltningen Orienterer om forpligtelsen til at separatkloakere på egen grund og følger op på, at arbejdet er udført, når fristen er udløbet Breve/påbud til ejerne. Påbuddet har hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 30 Cirka 1-5 år før separatkloakeringen skal være afsluttet Cirka 1-5 år før separatkloakeringen skal være afsluttet Umiddelbart efter separatkloakeringen er vedtaget i Byrådet og igen ca. 1 år før, den skal være udført

5

6 Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen, som du selv skal sørge for inde på din grund, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. nr eller på mailadressen: Hvis du har spørgsmål til vores del af separatkloakeringen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. nr eller på mailadressen: Du finder yderligere oplysninger om Kloak A/S på vores hjemmeside: Her kan du også hente vores pjecer om kloakarbejder, spildevandskloakering, obligatorisk tømning af bundfældningstanke, regnvandsbassiner, vand i kælderen, ekspropriation, rensebrønde, spildevandsrensning i det åbne land, udluftning over taget, klimaforandringer, hvad du kan gøre, når dine kloakker ikke virker eller du skal bygge om og vores visioner frem til år Du er også velkommen til at komme forbi eller kontakte os så udleverer eller sender vi dem gerne til dig. Med venlig hilsen Ordforklaring: Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Regnvand: Regnvand, der strømmer til f.eks. kloakledninger fra blandt andet tage og indkørsler. Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvask eller toilet. Spildevandsplan: Kommunal plan, der fastlægger, hvordan spildevand og overfladevand skal afledes. Du kan også scanne denne QR-kode med din smartphone og komme direkte ind til mere information om kloak på Aalborg Forsynings hjemmeside. Bjarne Nielsen Direktør 2. udgave 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf.:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Fra spildevand til rekreativt land og vand

Fra spildevand til rekreativt land og vand Fra spildevand til rekreativt land og vand MINDRE CO 2 MERE KLIMA BORGERTRIVSEL I RENE OMGIVELSER SEPARATKLOAKERING SKÅNER MILJØET AALBORG FORSYNING Vi forbedrer miljøet også for de næste generationer

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere