Solceller: 20 MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1514 - Solceller: 20 MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet"

Transkript

1 BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014, kl i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen, Verner Zachariassen, Poul Erik Poulsen, Bent Klindt Andersen, Solveig Damkjær, Else-Marie Gøhns, Edvin Steiness, Jonna Hansen, Jørgen Andersen, Gitte Christiansen, Kirsten Sørensen, Jimmy Andersen, Anker Warncke, Jytte Matthiesen, Connie Lauridsen, Lone Jensen, Lone Löyche, Allan Deluga, Karin Grønning Preben Lærche, Steffen Møller Borgbjerg, Stefan Weihrauch og Finn Muus. Afbud: Poul Erik Poulsen Gitte Christiansen Jonna Hansen og Jytte Matthiesen Referat 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. februar 2014 Indstilling: Til godkendelse. 2. Diverse informationer fra BL Redegørelse: Solceller: 20 MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet Energistyrelsen har nu sendt bekendtgørelsen om pristillæg til salg af overskudsstrøm fra solelleanlæg i høring. Støtteordningen er endnu ikke godkendt i EU, og der tages forbehold overfor denne godkendelse, som dog ikke burde være så langt borte. Støtteordningen benævnes 20 MW-puljen, fordi der hvert år kun gives tilskud til 20 MW solcelleanlæg. 1

2 Tilskuddet vil i 2013 udgøre 145 øre/kwh for fællesanlæg, dvs. solcelleanlæg der alene forsyner fælles forbrugsinstallationer som vaskerier, fælles belysning mv. (fællestrøm), og 130 øre/kwh for anlæg, der også forsyner beboerne. I 2014-puljen er støttesatserne hhv. 128 øre/kwh og 116 øre/kwh. Det forventes, at både og 2014-puljen kan søges samtidig pga. forsinkelsen som følge af den manglende EU-godkendelse. Der gøres særligt opmærksom på, at bekendtgørelsen lægger op til, at der kun kan modtages støtte fra 20 MW-puljen, såfremt der på ansøgningstidspunktet foreligger en aftale om køb af solcelleanlæg, og at købsaftalen SKAL være betinget af, at der kan opnås tilsagn om forhøjet pristillæg. Hvis man som ansøger er omfattet af krav om udbudspligt, kan man i stedet vedlægge et udbudsgrundlag. Udbudsgrundlaget skal dog være betinget af, at der opnås tilsagn fra puljen. 3. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden. Redegørelse: LBF nr. 621 Region / kommune Familie Ældre Ungdom I alt Middelfart Assens Faaborg Midtfyn Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Varde Vejen Aabenraa Fredericia Til orientering: Taget til efterretning 2

3 4. Orientering vedr. Købmagergade skole Redegørelse: Der er i øjeblikket drøftelser i gang med teknisk direktør og ejendomsafdelingen vedr. den indhentede byggetekniske vurdering af ejendommen. Herunder den lokalplan der er vedtaget for området. Vi har fået svar fra Mærsk fonden i forhold til en eventuel støtte til projektet. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning 5. Orientering vedr. IP Schmidts Gård Redegørelse: Der er i øjeblikket drøftelser i gang med teknisk direktør og ejendomsafdelingen vedr. den indhentede byggetekniske vurdering af ejendommen. Vi har fået svar fra Mærsk fonden i forhold til en eventuel støtte til projektet. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning 6. Orientering vedr. byggeprojekter på FredericiaC Redegørelse: På mødet vil Arkitekt Dorte Mandrup og Maria Sommer forelægge forslag til projektet. Indstilling: At projektet / konkurrence forslaget godkendes og der i den forbindelse tages en drøftelse af konkurrencens betingelser og muligheder. 7. Repræsentantskabsmøde den 12. maj 2014 Redegørelse: Godkendelse af dagsorden som er vedhæftet indkaldelsen. At jurist Preben Skou-Nielsen foreslås som dirigent. At Borgmester Jacob Bjerregård inviteres som gæstetaler til repræsentantskabsmødet. Indstilling: Til drøftelse og godkendelse. 3

4 8. Studietur til Hamborg den og 12. april Redegørelse: Vedhæftet program for turen. Direktøren vil sikre at der tages mest mulig hensyn til, at vi bliver kørt rundt af bussen til de forskellige projekter. Da det er et foreløbig program vil der forekomme ændringer. Herunder at vi kører lidt tidligere fra Hamborg da der er deltagere der skal til fest om aftenen. Indstilling: Til godkendelse 9. Meddelelser fra formanden Der har i marts været afholdt beboermøde i afd. 311 Hasselhøj. En positiv oplevelse hvor Ramböll svarede på de problematikker der blev rejst på mødet. På mødet var der ingen større utilfredshed blandt beboerne og det på trods på trods af den omfattende renovering som afdelingen nu står over for. Der har været FU og styregruppemøde d. 10. marts, hvor man blev enige om at indkalde til et ekstraordinært styregruppemøde hvor sammenlægning af styregrupperne skal godkendes. Den kommende sammenlagte styregruppe vil bestå af alle afdelingsformænd i Sønder- og Korskærparken, Jens Christian Lybecker, Finn Muus samt direktør for børn og kultur i Fredericia Kommune Vibeke Kinch. Boligkontoret Fredericia s organisationsformand overtager formandsposten og boli.nu s organisationsformand bliver næstformand og det i såvel styregruppen som forretningsudvalget. Afdelingerne 218 og 220 (Skovvej/Parcelvej) har stoppet alt samarbejde med hinanden forsøg med IPads m.v. bringes til ophør som en følge heraf. 10. Meddelelser og punkter til beslutning fra Direktøren Revideret hjemmeside Redegørelse: I forbindelse med bestyrelsen godkendelse af at Boligkontoret Fredericia deltager i Danmarks Almene boliger (BL) konkurrence om bedst på nettet, har Danline og vores Journalist Joan Grønning sammen med vore boligrådgivere Anja Påske og Helle Ganzel stået for implementeringen af de forandringer der er nødvendige for at kunne score i konkurrencen. Direktør Finn Muus gennemgik den reviderede hjemmeside og de funktionaliteter der er tilføjet siden. Indstilling: Til drøftelse og beslutning. 4

5 Ansættelse af ny projektmedarbejder i projektafdelingen samt udvidelse af kontorområde. Redegørelse: Vi har i forbindelse med vores ansøgning til en projektmedarbejder fået tilsendt 107 ansøgninger. Ansættelsesprocessen er igangsat og Kontoret for projektmedarbejderne vil blive udvidet med det nuværende mødelokale (Gamle kantine) så der bliver plads til den nye medarbejder samt to ekstra arbejdspladser. Der vil fortsat være mulighed for at bruge mødebordet i en reduceret form. Indstilling: Til drøftelse og orientering Opstart af Intranet herunder valg af afdelingsbestyrelser til forsøg Redegørelse: På mødet vil der blive givet en overordnet gennemgang af intranettet og bestyrelsen vil efterfølgende få mulighed for at kunne logge sig på nettet. Indstilling: Til drøftelse og beslutning 11. Meddelelser og punkter til drøftelse og beslutning fra Økonomichefen Redegørelse: Økonomiafdelingen har gennem årene været plaget af støj fra ekspeditionen som betyder at afdelingen bliver forstyrret i deres arbejde. På den baggrund foreslås det at der opsættes en glasvæg (magen til den der er i Projektafdelingen) til at skærme medarbejderne. Der er udarbejdet et forslag til indretning af lokalet. Pris for arbejdet samt nyt inventar beløber sig til ca. kr Indstilling: Til drøftelse og godkendelse Ansættelse af en elev i økonomi og udlejning Redegørelse: Som allerede besluttet af bestyrelsen og budgetlagt for 2014 igangsættes der en proces i 2014 med ansættelse af en elev der som arbejdsområde vil få såvel økonomi som udlejning. 5

6 Udfordringer i Økonomiafdelingen Redegørelse: I forbindelse med længerevarende sygdom i afdelingen, antages der hjælp fra en revisor til udarbejdelse af budgetter for Revisor er i dag ansat ved Deloitte og er forestår revisionen af Boligkontoret Fredericias årsregnskaber for hovedforening og afdelinger. Udgiften dækkes af refusion fra sygedagpengene. Indstilling: Til drøftelse og godkendelse Status på udarbejdelse og revision af årsregnskaber for hovedforening og afdelinger. Redegørelse: Årsregnskaberne for hovedforening og afdelinger er stort set færdige revideret og afsluttet af revisionen. Overordnet set kommer stort set alle afdelinger ud af 2013 i balance eller et overskud. En afdeling kommer saldomæssigt ud med et underskud. 12. Meddelelser og punkter til drøftelse og beslutning fra driftschefen Status på markedsføringskampagnen og åbenhus for de ombyggede og renoverede boliger i Sønder- og Korskærparken. Redegørelse: Der afholdes som aftalt åbent hus arrangement i Korskærparken den 3. og 4. maj Afdelingsbestyrelserne i såvel Sønderparken som Korskærparken har været inviteret ind til et møde hvor åbenhus dagen er blevet drøftet. Afdelingsbestyrelserne / byggeudvalgene bakkede op om det foreslåede slogan Frem for alt Hjem som vil blive føjet til brochuren og hvor hjemmeside. Endelig brochurer er blevet udarbejdet og kvalitetssikret af personalet og Edvin Steiness hvorfor denne sættes i produktion. Den 3. maj fra kl til kl vil være forbeholdt afdelingsbestyrelser byggeudvalg kvartersråd - organisationsbestyrelsen og personale. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning 6

7 Status på medlemsfordele (indkøbsforening) Redegørelse: Udsendelse af fordelskort er i en proces hvor de fordelskort til vore beboere udsendes nu og de resterende fordelskort sendes ud i takt med at vore to praktikanter kan få pakket brevene. 13. Lukkede sager Redegørelse: Ingen for nuværende 14. Eventuelt VVS vagt og EL vagt revurderes i øjeblikket - alternative tilbud overvejes, herunder Dansk vagtkontrol, Caverion og Andresens VVS. Lis Gregersen Flemming Lorenzen Finn Muus Formand Næstformand Direktør Steffen Møller Borgbjerg Referent 7

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 9. oktober 2013, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 26. februar 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 26. februar 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 26. februar 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 16. august 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24.. august 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 20. december 2011, kl. 18.30 på Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen,

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud) Boligselskabet Domea København Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00 på Gadekærvej nr. 16, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Lejligheden. Boligfa.dk 2.0. Beboerblad for boligkontoret Fredericia JUNI 2 2014

Lejligheden. Boligfa.dk 2.0. Beboerblad for boligkontoret Fredericia JUNI 2 2014 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia JUNI 2 2014 Boligfa.dk 2.0 Nye funktioner, mere information, flere links og udvidet mulighed for selvbetjening s. 6 HUSK: Afdelingsmøder s. 20 Læs også:

Læs mere

Lejligheden. Seniorfællesskaber på vej

Lejligheden. Seniorfællesskaber på vej Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia sept 2 2012 3 2013 Seniorfællesskaber på vej Boligkontoret Fredericia og Senior Bo Fredericia tæt på at skabe tre seniorfællesskaber i Fredericia med

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Lejligheden. FredericiaC Boligkontoret Fredericia har fået tilbudt at bygge 120 unikke almene boliger på havnefronten s. 6

Lejligheden. FredericiaC Boligkontoret Fredericia har fået tilbudt at bygge 120 unikke almene boliger på havnefronten s. 6 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 2 2012 FredericiaC Boligkontoret Fredericia har fået tilbudt at bygge 120 unikke almene boliger på havnefronten s. 6 Nye huslejeregler fra 1. januar

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Referat Den 16. april 2015 Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Referat Den 16. april 2015 Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Glostrup, den 17. april 2015 Referat Den 16. april 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

LEJLIGHEDEN. Ny organisation, ny fremtid, nyt blad

LEJLIGHEDEN. Ny organisation, ny fremtid, nyt blad LEJLIGHEDEN B E B O E R B L A D F O R B O L I G K O N T O R E T I F R E D E R I C I A 2 2 0 11 Ny organisation, ny fremtid, nyt blad Nyt indhold og frisk layout skal symbolisere nyt, fælles fodslag s.

Læs mere

Lejligheden. Læs også: Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 4 2014

Lejligheden. Læs også: Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 4 2014 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 4 2014 Boligrådgiver Henrik knokler med tyrkisk Boligrådgiver Henrik Würgler lærer tyrkisk for at blive bedre til at rådgive tyrkiske beboere s.

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. HVALSØ BOLIGSELSKAB 24. februar 2014 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. Deltagere: Afbud: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Bettina

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Lejligheden. Læs også: Bofællesskabet Regnbuen s. 10 Sammenlægning i Skærbæk s. 14 ID-kort til varmemestrene s. 18

Lejligheden. Læs også: Bofællesskabet Regnbuen s. 10 Sammenlægning i Skærbæk s. 14 ID-kort til varmemestrene s. 18 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 2 2012 4-2013 Fra ledig til leder Brian Conradsen fra Sønderparken har fået job via Boligkontoret Fredericia og boli.nu s partnerskabs aftaler med

Læs mere

Lejligheden. Råderetten. Læs også: Fuglsangparken portræt s. 16 Bianca giver tryghed s. 18 Kampen mod ukrudtet s. 20

Lejligheden. Råderetten. Læs også: Fuglsangparken portræt s. 16 Bianca giver tryghed s. 18 Kampen mod ukrudtet s. 20 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia 2 2012 1 2013 Råderetten Få et nyt køkken, badeværelse eller en altanoverdækning, uden at det koster dig en formue s. 6 Læs også: Fuglsangparken portræt

Læs mere