Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra til Mad fra kl Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard.. Fraværende: Liselotte Madsen, Bjarne S. Pedersen 1. Velkomst, registrering. Alle valgt til oprydning. Lars Christiansen valgt som aftenens ordstyrer. 2. Godkendelse af dagsorden. Beslutningsdygtighed blev konstateret. Palle Carstensen ønskede tekst ført til protokol, idet han ikke ønskede at gøre brug af sin stemmeret i forhold til modtaget afbud fra Peter Nielsen. I forhold til 3F Roskildeegnens vedtægter 14 stk. 4 og stk. 8, som omhandler / beskriver suppleanternes rolle i bestyrelsen. Af referat fra bestyrelsens møde tirsdag den punkt 6. Tredje afsnit ( indrammet), kan suppleant Palle R. Carstensen ( Roskilde ) ikke tilslutte sig den beslutning før den er blevet godkendt på førstkommende generalforsamling. Argumentet herfor er, at det er beskrevet i 3F Roskildeegnens vedtægter hvornår suppleanter indtræder som ordinære medlemmer. Det vil sige at suppleant Palle R. Carstensen ikke agter at gøre brug af sin pålagte stemmeret, for ordinær bestyrelse medlem Peter Nielsen ( Roskilde), lovlige anmeldte afbud. 3. Personalesituationen lige nu. Det går rigtigt godt med de nyansatte i A-kassen. Socialrådgiver Frank Petersen fratræder med udgangen af maj måned Der iværksættes procedure så der kan ansættes ny socialrådgiver. Der iværksættes annoncering og ansættelsesudvalg indkaldes. 4. Regnskabstal for a. Regnskabstal vil foreligge til bestyrelsesmødet. Ulla Risbjerg omdelte årsrapporten for 2009 og redegjorde for de væsentlige afvigelser af budgettet der medfører, at vi har ramt budgettet på nær 400 kr. Årets resultat er et underskud på kr. Bestyrelsen vedtog at afvente stillingtagen til næste bestyrelsesmøde. Regnskabet kan fremsendes til trykning som det foreligger. Revisionsprotokollat ligeledes omdelt F i Tal Roskildeegnen.

2 Statistik og medlemsvandringer januar Der er en afgang på 19 i statistikken. Overflytningsproblemer drøftet. 6. Administrativ gruppe. a. Referat, A-kassemøde den , b. Udbetalingsstatistik. (bilag 6.b) c. Orientering om A-kassesag. a. Stigende ledighed giver øget arbejdsmængde. b. Der foreligger ikke statistik. c. Sagen handler om tilbagebetaling af kr. Det forsøges at få dækning via forsikring. 7. Faglige gruppe. a. Ingen møder siden sidste bestyrelsesmøde. 8.Ansøgninger / bevillingssager: a. Ansøgning fra Tværfaglig Efterløn og Pensionist klub. v/ Knud Nielsen. b. Festival på tværs. RUC arrangement marts. a. Under forudsætning af, at der foreligger budget bevilges 1000 kr. b. Ansøgning afslået. 9.Meddelelser / orientering. a. Hovedbestyrelsesreferat b. Referat fra A-kassens hovedbstyrelse c. Referat fra personalemøder, ingen møder siden sidste bestyrelsesmøde. d. Orientering fra daglig ledelse. e. Referat fra FPU, møde den f. Bestyrelse. a. Allan Kierulff orienterede om stadet på arbejdet med sammenlægningen med TIB. TIB har i nærmester fremtid drøftelser, også på det lokale plan og skulle de fremkomme med ønske om drøftelser, er daglig ledelse parat til disse. b. Taget til efterretning. c. Ingen møder siden sidst. d. Ingen yderligere bemærkning, udover, at bestyrelsesmedlemmer der mangler julegave, skal huske dem. e. Referat endnu ikke udsendt. Der var en del drøftelser om sammenlægningen med TIB. f. Der var ros fra Berentsens medarbejdere og ledelse for igangsat kursus til Bo Henriksen og Anne Gregersen. Der blev efterlyst orientering om de igangværende overenskomstforhandlinger.

3 10. Nyt fra LO, ESSJ, LBR m.m. Der er kommet nye formænd i LBR Lejre og LBR Roskilde. Ingen andre efterretninger fra udvalg, råd, nævn. 11. Udsendte cirkulærer. Fra til Taget til efterretning. 12. Nyt fra udvalg. a. Lovudvalg. Møde den ( bilag fra udvalgsarbejdet medsendes) b. Kommissorium Løn og pensionsudvalg. c. Kommissorium for seniorudvalg. a. Poul Christensen omtalte udvalgets behandling af de af Hovedbestyrelsen udsendte forslag, der via Allan Kierulff er rejst i regionens kongresudvalg. b. Med enkelte rettelser i forhold til tidligere udsendt materiale blev kommissoriet godkendt. c. Seniorudvalgets kommissorium godkendt. 13.Andet. a. Repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Landsbank centralt. b. Repræsentantskabsmøde Arbejdernes Landsbank, lokalt. a. 10 marts kl Der er 2 pladser, som kan disponeres af Laila Jensen. b. Det er den 18 marts kl Allan Kierulff deltager. Pladser kan disponeres af Laila Jensen. 14. Henvendelse fra Palle Carstensen angående udsendelser af dagsordner og pleje af bagland til det stående organ, LO Sektion Roskildeegnen. Palle Carstensen savnede formøder til LO Sektionens bestyrelsesmøder. Det er ikke hensigtsmæssigt, at der mangler forbindelse til baglandet altså os. Mente at dagsordner måtte udsendes så betids, at der kan ske forberedelse. Det seneste eksempel er, at dagsordenen fra LO Sektionen blev udsendt dagen før mødet. Laila Jensen replicerede, og gav medhold i synspunkterne, og oplyste, at forholdet allerede var rejst. Oplyste desuden, at der nu var en model på vej med sekretærbistand som tidligere kendt. 15. Henvendelse fra FOA medlem angående leje af sommerhus i uge 26. Der er kommet en forespørgsel, om det var muligt at leje sommerhuset på Tingbakken 5 i uge 26. Vi har en regel om, at det er medlemmer af afdelingen der kan leje huset. Bestyrelsen må drøfte og beslutte om der kan gives bemyndigelse til at dispenserer i særlige tilfælde eller generelt at åbne for udlejning eller om nuværende regler skal fastholdes. Spørgsmålet drøftet. Åbning for udlejning kan bestyrelsen ikke godkende. 16.Generalforsamling. a. Bestyrelsens beretning. Udkast medsendes.

4 b. Dagsorden. Udkast medsendes. c. Forslag fra Lovudvalget. Forslag vedlægges fra nr. 1-4 samt 2 forslag om kontingentregulering og forslag om salg af sommerhus. d. Forslag fra bestyrelsen. ( c) e. Indstilling til valg af kongresdelegerede. f. Det praktiske. Spørgsmål fra bestyrelsesmedlem Peter Nielsen omdelt og oplæst. Allan Kierulff omtalte anvendt praksis. Der er ikke tidligere afholdt separate generalforsamlinger. Der ligger et spørgsmål om delegerede på Delegeretmødet, hvor der skal ske udskiftning af delegeret. Bestyrelsen: Der nedsættes udvalg med det for øje at planlægge afholdelse af generalforsamlingen i henholdsvis A-kasse og Afdelingen. Udvalg: Lars Christiansen, Anders Moth-Poulsen, Flemming Rylander, Peter Nielsen, Palle Carstensen og daglig ledelse. Udvalgets forslag skal foreligge inden den 23 februar. a. Der var ros til udkast til beretningen. b. Ingen bemærkninger. Overlades til udvalgets behandling. c. Forslagene fremlagt af Poul Christensen fra Indstillingerne godkendt med små kosmetiske rettelser. Forslag til nye metoder til kontingentfastsættelse fremlagt. Bestyrelsen: De 2 forslag drøftet. Nuværende tekst og dermed teksten i forslag B sikre medlemmerne aktivt, hvad en ansvarlig bestyrelse kan. Der er en divergens imellem udviklingen i lønreguleringen og indexreguleringen. For A, stemte 3. For forslag B stemte 13. d. Forslag om salg af sommerhus fremlagt i forhold til budgetvedtagelsen fremlagt. Der blev stillet forslag om ikke at stille forslaget. For forslag om at sælge sommerhuset, med tilretning af beløb til kr. stemte 3. For forslaget om ikke at stille forslaget stemte 13. e. Indstilling til kongresdelegerede.: RBF Kandidat: John Gotfredsen Andre kandidater: Anders Moth-Poulsen, Peter Nielsen, Poul Erik Olsen, Palle Carstensen. Bestyrelsen besluttede at overlade valgene af delegerede til generalforsamlingen uden indstillinger.

5 f. Liste over det praktiske gennemgået. 17. Kongres a. orientering fra kongresudvalget i afdelingen. b. orientering fra kongresudvalget i regionen. a. Orientering via referat givet. b. Regionens kongresudvalg har drøftet regionens forslag og ikke de af HB udsendte forslag. Allan gennemgik de forslag der har været behandlet i regionsudvalget. Omtalte forslag til 9 stk. E, som vi er med til at anbefale Forslaget om ændring af administrationstilskuddet har vi ligeledes støttet. 18. Oversigt over poster, repræsentationer m.m. opdelt i eksterne og interne poster med angivelse af tidsforbrug. Bestyrelsen må drøfte. A. om der er poster der kan uddelegeres eller B. om der er poster der skal op eller nedprioriteres. Allan Kierullf oplyste, at daglig ledelse havde gennemgået bilaget og ikke fundet poster der kunne uddelegeres eller nedprioriteres. Bestyrelsen drøftede bilaget. 19. Eventuelt. 8 marts arrangement. Aktivitet rundsendes. 20. Evaluering. 21. Følgende punkter kan offentliggøres. Alle 22. Referat. Underskriftsblad. Rundsendt og underskrevet. Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Peter Nielsen, Poul Erik Olsen, Anders Moth-Poulsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Lars Christiansen og Flemming Rylander. Suppleanter: Gitte Sørensen, Kaj Midjord, Liselotte Madsen, Bjarne S. Pedersen, Palle Carstensen. Medarbejderrepræsentant : Bo Henriksen Referent: Poul Christensen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09.

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012 Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 06 2015 i 3F Roskildeegnen Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.00, Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 06 2015 i 3F Roskildeegnen Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.00, Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 06 2015 i 3F Roskildeegnen Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.00, Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde Deltagere: Ole H. Olsen, Michael Strømgren, Anne Gregersen, Anders Berg-Munch,

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 20. marts 2014 kl. 18.00 Mødet afholdes hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 5. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 05.11.2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2013, kl. 19.00 i Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2013, kl. 19.00 i Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Referat Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2013, kl. 19.00 i Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Bjørli Denbak, Steffen Bargholz, Aase Brøndsted, Anna Christina Sørensen, Anne Larsen,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Til Stede Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H. Chr. Thigaard og Lisbet

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. februar 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. februar 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. februar 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere